wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth MANUAL.swedish


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth MANUAL.swedish
Date: Sat, 06 Aug 2005 11:43:33 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/06 15:43:33

Modified files:
    .       : MANUAL.swedish 

Log message:
    updated

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/MANUAL.swedish.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/MANUAL.swedish
diff -u wesnoth/MANUAL.swedish:1.9 wesnoth/MANUAL.swedish:1.10
--- wesnoth/MANUAL.swedish:1.9 Thu Jul 28 19:38:56 2005
+++ wesnoth/MANUAL.swedish   Sat Aug 6 15:43:33 2005
@@ -27,7 +27,7 @@
        ordning
 mellanslag   Avsluta vald trupps drag och gå vidare till nästa trupp 
        som kan förflyttas
-alt-e     Avsluta aktuell spelares drag
+alt-mellanslag Avsluta aktuell spelares drag
 ctrl-mellanslag    Håll truppens position; truppen hoppas över när 
trupperna 
        stegas igenom
 ctrl-v         Visa fiendens förflyttning (vart fienden kan nå 
nästa drag)
@@ -36,7 +36,7 @@
 ctrl-f     Växla mellan helskärm och fönsterläge
 ctrl-a     Växla mellan accelererad och normal spelhastighet
 ctrl-s     Spara spel
-ctrl-l     Öppna sparat spel
+ctrl-o     Öppna sparat spel
 
 /       Sök
 t       Fortsätt avbruten truppförflyttning
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]