wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-trow/sv.po


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-trow/sv.po
Date: Wed, 03 Aug 2005 11:57:00 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/08/03 15:57:00

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.130&tr2=1.131&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.71&tr2=1.72&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.71 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.72
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.71 Mon Jul 25 15:22:59 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Wed Aug 3 15:57:00 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 17:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-24 16:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-02 17:15+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
@@ -1642,8 +1642,8 @@
 "Resources are scarce, we need all of the help we can get. Be brave and fight "
 "hard my friend!"
 msgstr ""
-"Våra resurser är små, så vi behöver all hjälp vi kan få. Var modig och 
slåss "
-"väl, min vän!"
+"Våra tillgångar är små, så vi behöver all hjälp vi kan få. Var modig 
och "
+"slåss väl, min vän!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:4
 msgid "Cursed Isle"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.130 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.131
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.130   Mon Aug 1 21:06:36 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Wed Aug 3 15:56:59 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-01 16:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-03 17:01+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 
 #: data/amla.cfg:8
 msgid "Max HP bonus +{HP_ADVANCE}"
@@ -8038,7 +8038,7 @@
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
 msgid "Paladin"
-msgstr "Korsriddare"
+msgstr "Tempelriddare"
 
 #: data/units/Paladin.cfg:25
 msgid ""
@@ -8048,12 +8048,12 @@
 "in combat, and their piety grants them other gifts. A Paladin is a bane to "
 "the unworldly, and has trained in ministering to the wounds of his comrades."
 msgstr ""
-"Korsriddarna, den högsta dygdens riddare, har svurit sig till klosterordnar "
-"och hänger sig till kampen för rättfärdighet och redbarhet. Även om de 
inte "
-"är en fullt så imponerande syn på slagfältet som storriddarna, så är de 
ändå "
-"en mäktig kraft i strid, och deras fromhet har gett dem andra gåvor. En "
-"korsriddare är de vandödas bane, och de har tränat sig i att vårda sina "
-"kamraters sår."
+"Tempelriddarna, den högsta dygdens riddare, har svurit sig till "
+"klosterordnar och hänger sig till kampen för rättfärdighet och redbarhet. 
"
+"Även om de inte är en fullt så imponerande syn på slagfältet som "
+"storriddarna, så är de ändå en mäktig kraft i strid, och deras fromhet 
har "
+"gett dem andra gåvor. En tempelriddare är de vandödas bane, och de har "
+"tränat sig i att vårda sina kamraters sår."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:27
 msgid ""
@@ -8067,10 +8067,10 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Observera: korsriddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som 
vållas "
-"och erhålls. Detta gäller dock inte när korsriddaren försvarar sig. "
-"Korsriddarens heliga svärdsattack vållar särskilt stora skador mot 
vandöda "
-"och vissa levande varelser. Korsriddare har en viss skicklighet med "
+"Observera: tempelriddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som "
+"vållas och erhålls. Detta gäller dock inte när tempelriddaren försvarar 
sig. "
+"Tempelriddarens heliga svärdsattack vållar särskilt stora skador mot 
vandöda "
+"och vissa levande varelser. Tempelriddare har en viss skicklighet med "
 "läkekonst, men de kan bara bromsa en förgiftning, inte bota den helt och "
 "hållet."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]