wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/pl.po po/...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/pl.po po/...
Date: Tue, 02 Aug 2005 04:25:51 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/08/02 08:25:51

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-editor: pl.po 
    po/wesnoth-lib : pl.po 
    po/wesnoth-sotbe: pl.po 
    po/wesnoth   : pl.po 

Log message:
    Updated Polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.821&tr2=1.822&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/pl.po.diff?tr1=1.27&tr2=1.28&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po.diff?tr1=1.35&tr2=1.36&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po.diff?tr1=1.40&tr2=1.41&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/pl.po.diff?tr1=1.72&tr2=1.73&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.821 wesnoth/changelog:1.822
--- wesnoth/changelog:1.821   Mon Aug 1 16:46:07 2005
+++ wesnoth/changelog  Tue Aug 2 08:25:50 2005
@@ -2,7 +2,7 @@
 * language and i18n:
  * new translation: Hebrew (no rtl support added in yet)
  * updated translations: British English, Catalan, German, Hungarian,
-   Swedish, Turkish
+   Polish, Swedish, Turkish
  * fixed linebreaks not working properly for Chinese translation (#13352)
  * updated several unit descriptions
  * added GPL, MANUAL and additional content to in-game help
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/pl.po:1.27 
wesnoth/po/wesnoth-editor/pl.po:1.28
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/pl.po:1.27    Mon Aug 1 11:43:46 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/pl.po   Tue Aug 2 08:25:51 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-01 02:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-31 19:48+0100\n"
 "Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,49 +26,47 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:160
 msgid "Draw tiles"
-msgstr ""
+msgstr "Rysuj pola"
 
 #: src/editor/editor.cpp:162
-#, fuzzy
 msgid "Fill"
-msgstr "Plik"
+msgstr "Wypełnienie"
 
 #: src/editor/editor.cpp:164
 msgid "Set player's starting position"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw początkową pozycję gracza"
 
 #: src/editor/editor.cpp:166
 msgid "Zoom in"
-msgstr ""
+msgstr "Przybliż"
 
 #: src/editor/editor.cpp:168
 msgid "Zoom out"
-msgstr ""
+msgstr "Oddal"
 
 #: src/editor/editor.cpp:170
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Cofnij"
 
 #: src/editor/editor.cpp:172
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Ponów"
 
 #: src/editor/editor.cpp:174
 msgid "Zoom to default view"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw domyślne zbliżenie"
 
 #: src/editor/editor.cpp:176
 msgid "Toggle grid"
-msgstr ""
+msgstr "Przełącz siatkę"
 
 #: src/editor/editor.cpp:178
-#, fuzzy
 msgid "Resize the map"
 msgstr "Zmień rozmiar mapy"
 
 #: src/editor/editor.cpp:180
 msgid "Flip map"
-msgstr ""
+msgstr "Odwróć mapę"
 
 #: src/editor/editor.cpp:371
 msgid "Save the Map As"
@@ -100,6 +98,7 @@
 "Warning: Illegal characters found in the map name. You've to save under a "
 "different name."
 msgstr ""
+"Ostrzeżenie: niewłaściwe znaki w nazwie mapy. Musisz zapisać pod inną 
nazwą."
 
 #: src/editor/editor.cpp:483 src/editor/editor.cpp:562
 msgid "The file does not contain a valid map."
@@ -135,7 +134,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:1141
 msgid "Error: Illegal character in filename."
-msgstr ""
+msgstr "Błąd: niewłaściwy znak w nazwie pliku."
 
 #: src/editor/editor.cpp:1197
 msgid "Player"
@@ -229,7 +228,7 @@
 
 #: src/editor/editor_main.cpp:235
 msgid "Battle for Wesnoth Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Edytor map Bitwy o Wesnoth"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:311
 msgid "FG"
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po:1.35 wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po:1.36
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po:1.35  Mon Aug 1 11:43:55 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po    Tue Aug 2 08:25:51 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-08-01 13:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-01 17:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-31 19:49+0100\n"
 "Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -183,7 +183,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:87
 msgid "Set Player's keep"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw twierdzę gracza"
 
 #: src/hotkeys.cpp:88
 msgid "Flood Fill"
@@ -536,7 +536,7 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:852
 msgid "Receiving data..."
-msgstr ""
+msgstr "Odbieranie danych..."
 
 #: src/show_dialog.cpp:884
 msgid "KB"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po:1.40 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po:1.41
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po:1.40 Mon Jul 25 15:22:55 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po   Tue Aug 2 08:25:51 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 17:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-01 02:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-31 19:57+0100\n"
 "Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -916,9 +916,8 @@
 msgstr "Rugh"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid "Here is Barag Gór."
-msgstr "Oto Barag Gor."
+msgstr "Oto Barag Gór."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:158
 msgid ""
@@ -945,12 +944,11 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr ""
-"Wtedy, Kapou'e przeprowadził desperacki atak, by zatrzymać oblężenie 
Barag "
-"Gor."
+"Wtedy Kapou'e przeprowadził desperacki atak, by zatrzymać oblężenie Barag 
"
+"Gór."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:197
 msgid "Jetto"
@@ -997,7 +995,6 @@
 "lasu elfów. To droga obok tamtej żółtej farmy."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
-#, fuzzy
 msgid "Bring the Shamans and then Kapou'e to the signpost"
 msgstr "Przyprowadź szamanów i Kapou'e do drogowskazu"
 
@@ -1010,9 +1007,8 @@
 "dotrzeć do Tirigaz tak szybko, jak to możliwe."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Bring Kapou'e to the sign post"
-msgstr "Przyprowadź szamanów i Kapou'e do drogowskazu"
+msgstr "Przyprowadź Kapou'e do drogowskazu"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:356
 msgid "Filiel"
@@ -1033,7 +1029,6 @@
 msgstr "Niszczą nasz zamek! Na ratunek moje wesołe Elfy!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:415
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
Index: wesnoth/po/wesnoth/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.72 wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.73
--- wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.72    Mon Aug 1 11:44:04 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/pl.po  Tue Aug 2 08:25:51 2005
@@ -10360,27 +10360,38 @@
 #~ "ataków."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "tough"
-#~ msgstr "dotyk"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Sometimes starved and ravenous humans who are forced to eat human corpses "
-#~ "awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured "
-#~ "existence as Ghouls."
+#~ "Terrible and awe-inspiring, the most ancient of woses grow to a "
+#~ "tremendous size. They are a thing rarely seen outside of legend, wherein "
+#~ "they are said to kick aside their enemies like sticks and feathers, and "
+#~ "to possess an unearthly strength, crushing the greatest of boulders into "
+#~ "powder, as though all the strength of a tree to grow and split through "
+#~ "stone over the course of years was brought to bear in a mere moment. "
+#~ "These same legends speak of their tireless stewardship of the forests of "
+#~ "the world, the desecration of which is often the only thing which could "
+#~ "incur the wrath of these otherwise kind and curious beings."
 #~ msgstr ""
-#~ "Czasami, gdy zdesperowany i umierający z głodu człowiek pożywi się "
-#~ "ludzkim mięsem, po śmierci budzi się uwięziony w piekielnej formie 
Ghula."
+#~ "Przerażające i zdumiewające zarazem, prastare drzewce osiągają 
olbrzymie "
+#~ "rozmiary. Rzadko spotyka się je poza legendami, w których opowiada się, 
"
+#~ "że rozrzucają swoich przeciwników niczym patyczki i piórka, oraz "
+#~ "posiadają nieziemską siłę, rozbijając w proch nawet największe 
głazy, jak "
+#~ "gdyby cała moc drzewa, które latami rośnie i przecina kamień, zostałą
 "
+#~ "uwolniona w jednym momencie. Te same legendy mówią o ich poświęceniu "
+#~ "opiece nad lasami świata, których bezczeszczenie jest jedyną rzeczą, "
+#~ "która potrafi wywołać gniew tych stworzeń, które zazwyczaj pozostają 
miłe "
+#~ "i ciekawskie."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "satiated"
-#~ msgstr "Wtajemniczony"
+#~ msgid ""
+#~ "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
+#~ "enemies."
+#~ msgstr ""
+#~ "Największy spośród magów, Arcymag miota w swoich wrogów potężne 
kule "
+#~ "ognia."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround and "
-#~ "backstab an opponent, doing double damage. They can also throw poison-"
-#~ "tipped knives at their enemies from long range."
+#~ "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround an "
+#~ "opponent and backstab him, doing double damage. They can also throw "
+#~ "poison-tipped knives at their enemies from long range."
 #~ msgstr ""
 #~ "Zabójcy to mistrzowie nocy. Jak łotrzy potrafią otoczyć przeciwnika i "
 #~ "zadać cios w plecy, zadając podwójne obrażenia. Mogą również 
rzucać z "
@@ -10398,10 +10409,24 @@
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
+#~ "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
+#~ "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
+#~ "great combatant and leader. The units of lower level around the Princess "
+#~ "will fight better due to her presence. The Princess is a skilled "
+#~ "skirmisher, and ignores enemy zones of control."
+#~ msgstr ""
+#~ "Szlachetna od narodzin, Księżniczka uczyła się szermierki od 
najlepszych "
+#~ "wojowników i taktyki bitewnej od największych znawców sztuki, co 
uczyniło "
+#~ "ją wielkim wojownikiem i przywódcą. Żołnierze niższego poziomu 
wokół "
+#~ "księżniczki będą walczyć lepiej dzięki jej obecności. Księżniczka 
jest "
+#~ "doświadczonym harcownikiem i ignoruje wraże strefy kontroli."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
 #~ "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
 #~ "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo "
 #~ "as rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their "
-#~ "battle tactics require more finesse than brute strength."
+#~ "battle tactic requires more finess than brute strength."
 #~ msgstr ""
 #~ "Od małego wychowani w duchu łucznictwa, młodzi Łucznicy są 
najczęściej "
 #~ "spotykanymi strzelcami w armiach Wesnothu."
@@ -10495,6 +10520,41 @@
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
+#~ "Sometimes starved and ravenous humans who are forced to eat human corpses "
+#~ "awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured "
+#~ "existence as Ghouls."
+#~ msgstr ""
+#~ "Czasami, gdy zdesperowany i umierający z głodu człowiek pożywi się "
+#~ "ludzkim mięsem, po śmierci budzi się uwięziony w piekielnej formie 
Ghula."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have "
+#~ "reached the acme of skill with sword and lance."
+#~ msgstr ""
+#~ "Najpotężniejsi jeźdźdzy którejkolwiek z ras, Wielcy rycerze osią
gneli "
+#~ "szczyt zdolności władania mieczem i lancą."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch "
+#~ "Mages in power."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wielcy magowie są wspaniałymi i siejącymi strach przeciwnikami, o mocy "
+#~ "większej nawet niż sami Arcymagowie."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Great Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
+#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
+#~ "their own, even during battle."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wielkie trole to silne i brutalne humanoidalne potwory z niesamowitą "
+#~ "umiejętnością regeneracji, co pozwala im leczyć się z ran, nawet w 
czasie "
+#~ "bitwy."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
 #~ "The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their weapon, "
 #~ "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
 #~ "because of its great length, Halberdiers always strike first in combat, "
@@ -10516,6 +10576,17 @@
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
+#~ "Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
+#~ "Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
+#~ "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
+#~ "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
+#~ msgstr ""
+#~ "Od młodości uczeni jazdy konnej i surowego kodeksu rycerskiego Jeźdźcy 
są "
+#~ "szybcy i silni. Szarżując na swoich wrogów zadają podwójne 
obrażenia, ale "
+#~ "i podwójne otrzymują."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
 #~ "Towering over the battlefield like iron giants, Iron Maulers are renowned "
 #~ "(and feared) for their incredible resilience and brutal hammer blows. "
 #~ "Were it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these "
@@ -10541,6 +10612,26 @@
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
+#~ "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, "
+#~ "they charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rycerze potrafią doskonale posługiwać się i kopią i mieczem. Używają
c "
+#~ "kopii szarżują na swoich wrogów, powodując podwójne obrażenia."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Lancers are some of the bravest and most feared riders in all of Wesnoth. "
+#~ "They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for "
+#~ "offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
+#~ "also expose the Lancers to great risk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kopijnicy to jedni z najodważniejszych i siejących największy strach "
+#~ "jeźdźców w Wesnoth. Prawie nie noszą zbroi, dzięki czemu jeżdżą 
szybko i "
+#~ "są idealni do celów ofensywnych. Choć ich szarże powodują olbrzymie "
+#~ "obrażenia, są też poważnym zagrożeniem dla samych Kopijników."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
 #~ "Longbowmen carry the huge specialized bows that they have learned to "
 #~ "handle after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
 #~ msgstr ""
@@ -10548,6 +10639,34 @@
 #~ "arkana opanowali poprzez lata walk. Ich strzały przebijają nawet 
pancerze."
 
 #~ msgid ""
+#~ "Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor defensive "
+#~ "skills, Mages attack with magical missiles that always have a high chance "
+#~ "of hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice "
+#~ "for flushing out enemies hiding in difficult terrain."
+#~ msgstr ""
+#~ "Magowie są zarówno silni jak i słabi. Choć chodzą powoli i niemal nie 
"
+#~ "potrafią się bronić, to ciskane przez nich magiczne pociski zawsze mają
 "
+#~ "duże szanse trafienia. Z tego powodu magowie są nieocenieni, gdy trzeba "
+#~ "wypłoszyć wroga z trudnego terenu."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
+#~ "foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
+#~ "great that the hexes they occupy and all adjacent hexes never experience "
+#~ "night. As a result, when a unit is adjacent to a Mage of Light, it will "
+#~ "fight as if it were day when it is dusk, and as if it were dusk when it "
+#~ "is night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent "
+#~ "friendly units."
+#~ msgstr ""
+#~ "Magowie światła są najlepszymi sprzymierzeńcami wszystkich praworzą
dnych "
+#~ "wojowników i groźnymi przeciwnikami sił chaosu. Dysponują oni taką 
mocą "
+#~ "oświetlania, że zarówno zajmowany przez nich, jak i sąsiednie heksy 
nigdy "
+#~ "nie doświadczają nocy. W efekcie, jednostka stojąca koło Maga 
światła o "
+#~ "zmierzchu będzie walczyła jak za dnia, a w nocy jakby był zmierzch. Tak 
"
+#~ "jak Biali magowie, Magowie światła również uzdrawiają sąsiednie 
jednostki."
+
+#~ msgid ""
 #~ "Master Bowmen have reached the highest levels of skill with the bow that "
 #~ "any human can hope to attain. Their power with this deadly weapon is "
 #~ "surpassed only by that of the Elves."
@@ -10556,6 +10675,12 @@
 #~ "łukiem, o jakim człowiek może marzyć. Ich kunszt w posługiwaniu się 
tą "
 #~ "morderczą bronią przewyższają tylko elfy."
 
+#~ msgid "Mounted Captain"
+#~ msgstr "Kapitan jazdy"
+
+#~ msgid "Mounted Commander"
+#~ msgstr "Dowódca jazdy"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Outlaws fight better at night."
 #~ msgstr "Wyrzutkowie lepiej walczą w nocy."
@@ -10566,6 +10691,14 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Bandyci lepiej walczą nocą. Kobiety bandyci dobrze przy tym wyglądają."
 
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the "
+#~ "Knight, and can also heal adjacent friendly units."
+#~ msgstr ""
+#~ "Paladyni, rycerze o najwyżyszych umiejętnościach, nie tylko doskonale "
+#~ "radzą sobie w walce, ale i potrafią leczyć."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for "
 #~ "long pikes. Because of the length of their weapons, they always strike "
@@ -10578,6 +10711,15 @@
 #~ "atakują, nawet podczas obrony. Są szczególnie skuteczni w zwalczaniu "
 #~ "kawalerii, choć walka w zwarciu sprawia pewne trudności."
 
+#~ msgid ""
+#~ "Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a good "
+#~ "chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
+#~ "Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
+#~ msgstr ""
+#~ "Czerwoni magowie atakują potężnymi magicznymi kulami ognia, które 
zawsze "
+#~ "mają wysoką celność. Zarówno w dzień jak i w nocy są zwinnymi i 
zdolnymi "
+#~ "wojownikami, co czyni ich przydatnymi we wszystkich sytuacjach."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "Rogues are masters of agility and can move right past an enemy, ignoring "
@@ -10611,6 +10753,18 @@
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
+#~ "Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They can "
+#~ "teleport from any friendly village to another, translating themselves in "
+#~ "an instant. They are also highly resistant to most forms of magical "
+#~ "attack."
+#~ msgstr ""
+#~ "Srebrni magowie są najszybszymi i najzwinniejszymi z magów. Mogą "
+#~ "teleportować się z jednej przyjaznej wioski do drugiej, w ten sposób "
+#~ "natychmiastowo zmnieniając swoją pozycję. Są również bardzo odporni 
na "
+#~ "ataki magiczne."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
 #~ "Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
 #~ "basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting. "
 #~ "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even "
@@ -10644,153 +10798,9 @@
 #~ "dnia."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Terrible and awe-inspiring, the most ancient of woses grow to a "
-#~ "tremendous size. They are a thing rarely seen outside of legend, wherein "
-#~ "they are said to kick aside their enemies like sticks and feathers, and "
-#~ "to possess an unearthly strength, crushing the greatest of boulders into "
-#~ "powder, as though all the strength of a tree to grow and split through "
-#~ "stone over the course of years was brought to bear in a mere moment. "
-#~ "These same legends speak of their tireless stewardship of the forests of "
-#~ "the world, the desecration of which is often the only thing which could "
-#~ "incur the wrath of these otherwise kind and curious beings."
-#~ msgstr ""
-#~ "Przerażające i zdumiewające zarazem, prastare drzewce osiągają 
olbrzymie "
-#~ "rozmiary. Rzadko spotyka się je poza legendami, w których opowiada się, 
"
-#~ "że rozrzucają swoich przeciwników niczym patyczki i piórka, oraz "
-#~ "posiadają nieziemską siłę, rozbijając w proch nawet największe 
głazy, jak "
-#~ "gdyby cała moc drzewa, które latami rośnie i przecina kamień, zostałą
 "
-#~ "uwolniona w jednym momencie. Te same legendy mówią o ich poświęceniu "
-#~ "opiece nad lasami świata, których bezczeszczenie jest jedyną rzeczą, "
-#~ "która potrafi wywołać gniew tych stworzeń, które zazwyczaj pozostają 
miłe "
-#~ "i ciekawskie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
-#~ "enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Największy spośród magów, Arcymag miota w swoich wrogów potężne 
kule "
-#~ "ognia."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have "
-#~ "reached the acme of skill with sword and lance."
-#~ msgstr ""
-#~ "Najpotężniejsi jeźdźdzy którejkolwiek z ras, Wielcy rycerze osią
gneli "
-#~ "szczyt zdolności władania mieczem i lancą."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch "
-#~ "Mages in power."
-#~ msgstr ""
-#~ "Wielcy magowie są wspaniałymi i siejącymi strach przeciwnikami, o mocy "
-#~ "większej nawet niż sami Arcymagowie."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Great Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
-#~ "their own, even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Wielkie trole to silne i brutalne humanoidalne potwory z niesamowitą "
-#~ "umiejętnością regeneracji, co pozwala im leczyć się z ran, nawet w 
czasie "
-#~ "bitwy."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
-#~ "Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
-#~ "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
-#~ "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
-#~ msgstr ""
-#~ "Od młodości uczeni jazdy konnej i surowego kodeksu rycerskiego Jeźdźcy 
są "
-#~ "szybcy i silni. Szarżując na swoich wrogów zadają podwójne 
obrażenia, ale "
-#~ "i podwójne otrzymują."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, "
-#~ "they charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rycerze potrafią doskonale posługiwać się i kopią i mieczem. Używają
c "
-#~ "kopii szarżują na swoich wrogów, powodując podwójne obrażenia."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Lancers are some of the bravest and most feared riders in all of Wesnoth. "
-#~ "They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for "
-#~ "offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
-#~ "also expose the Lancers to great risk."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kopijnicy to jedni z najodważniejszych i siejących największy strach "
-#~ "jeźdźców w Wesnoth. Prawie nie noszą zbroi, dzięki czemu jeżdżą 
szybko i "
-#~ "są idealni do celów ofensywnych. Choć ich szarże powodują olbrzymie "
-#~ "obrażenia, są też poważnym zagrożeniem dla samych Kopijników."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor defensive "
-#~ "skills, Mages attack with magical missiles that always have a high chance "
-#~ "of hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice "
-#~ "for flushing out enemies hiding in difficult terrain."
-#~ msgstr ""
-#~ "Magowie są zarówno silni jak i słabi. Choć chodzą powoli i niemal nie 
"
-#~ "potrafią się bronić, to ciskane przez nich magiczne pociski zawsze mają
 "
-#~ "duże szanse trafienia. Z tego powodu magowie są nieocenieni, gdy trzeba "
-#~ "wypłoszyć wroga z trudnego terenu."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
-#~ "foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
-#~ "great that the hexes they occupy and all adjacent hexes never experience "
-#~ "night. As a result, when a unit is adjacent to a Mage of Light, it will "
-#~ "fight as if it were day when it is dusk, and as if it were dusk when it "
-#~ "is night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent "
-#~ "friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Magowie światła są najlepszymi sprzymierzeńcami wszystkich praworzą
dnych "
-#~ "wojowników i groźnymi przeciwnikami sił chaosu. Dysponują oni taką 
mocą "
-#~ "oświetlania, że zarówno zajmowany przez nich, jak i sąsiednie heksy 
nigdy "
-#~ "nie doświadczają nocy. W efekcie, jednostka stojąca koło Maga 
światła o "
-#~ "zmierzchu będzie walczyła jak za dnia, a w nocy jakby był zmierzch. Tak 
"
-#~ "jak Biali magowie, Magowie światła również uzdrawiają sąsiednie 
jednostki."
-
-#~ msgid "Mounted Captain"
-#~ msgstr "Kapitan jazdy"
-
-#~ msgid "Mounted Commander"
-#~ msgstr "Dowódca jazdy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the "
-#~ "Knight, and can also heal adjacent friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Paladyni, rycerze o najwyżyszych umiejętnościach, nie tylko doskonale "
-#~ "radzą sobie w walce, ale i potrafią leczyć."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a good "
-#~ "chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
-#~ "Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
-#~ msgstr ""
-#~ "Czerwoni magowie atakują potężnymi magicznymi kulami ognia, które 
zawsze "
-#~ "mają wysoką celność. Zarówno w dzień jak i w nocy są zwinnymi i 
zdolnymi "
-#~ "wojownikami, co czyni ich przydatnymi we wszystkich sytuacjach."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They can "
-#~ "teleport from any friendly village to another, translating themselves in "
-#~ "an instant. They are also highly resistant to most forms of magical "
-#~ "attack."
+#~ msgid "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
 #~ msgstr ""
-#~ "Srebrni magowie są najszybszymi i najzwinniejszymi z magów. Mogą "
-#~ "teleportować się z jednej przyjaznej wioski do drugiej, w ten sposób "
-#~ "natychmiastowo zmnieniając swoją pozycję. Są również bardzo odporni 
na "
-#~ "ataki magiczne."
+#~ "Siepacze to bandyci, którzy używają dużych maczug do bicia swych 
ofiar."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Trolls, grown to adulthood, are possessed of a fearsome strength. Their "
@@ -10922,25 +10932,6 @@
 #, fuzzy
 #~ msgid "Socket error"
 #~ msgstr "Piechota uderzeniowa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
-#~ "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
-#~ "great combatant and leader. The units of lower level around the Princess "
-#~ "will fight better due to her presence. The Princess is a skilled "
-#~ "skirmisher, and ignores enemy zones of control."
-#~ msgstr ""
-#~ "Szlachetna od narodzin, Księżniczka uczyła się szermierki od 
najlepszych "
-#~ "wojowników i taktyki bitewnej od największych znawców sztuki, co 
uczyniło "
-#~ "ją wielkim wojownikiem i przywódcą. Żołnierze niższego poziomu 
wokół "
-#~ "księżniczki będą walczyć lepiej dzięki jej obecności. Księżniczka 
jest "
-#~ "doświadczonym harcownikiem i ignoruje wraże strefy kontroli."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
-#~ msgstr ""
-#~ "Siepacze to bandyci, którzy używają dużych maczug do bicia swych 
ofiar."
 
 #~ msgid "boiling water"
 #~ msgstr "wrzątek"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]