wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-sotbe/ca.po we...


From: Jordŗ Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-sotbe/ca.po we...
Date: Fri, 29 Jul 2005 15:55:39 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/07/29 19:55:38

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 
    po/wesnoth-sotbe: ca.po 
    po/wesnoth-tdh : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.96&tr2=1.97&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po.diff?tr1=1.48&tr2=1.49&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po.diff?tr1=1.36&tr2=1.37&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.48 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.49
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.48 Mon Jul 25 15:22:54 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po   Fri Jul 29 19:55:38 2005
@@ -382,13 +382,13 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:428
 msgid "End of Chapter I"
-msgstr ""
+msgstr "Fi del capítol I"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:429
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
-msgstr "Kapou'e tornarà a Fill de l'Ull Negre Capítol II, 'La Gran Horda'."
+msgstr "Kapou'e tornarà a Fill de Ull Negre Capítol II, 'La Gran Horda'."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:445
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
@@ -548,7 +548,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:73
 msgid "Saving Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Salvant Inarix"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:92
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on River Gork"
@@ -639,11 +639,11 @@
 msgid ""
 "This has taken too much time, we should send all of our troops and send "
 "these creatures back to hell."
-msgstr ""
+msgstr "Això ens ha pres massa temps, hem d'enviar totes les nostres tropes i 
desfer-nos d'aquestes criatures d'una vegada."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:347
 msgid "It won't be said that Elves were braver than us, everyone attack!"
-msgstr ""
+msgstr "Que no es digui que els elfs són més valents que nosaltres. Tots a 
l'atac!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
@@ -951,7 +951,7 @@
 "Freedom! Many thanks, Son of The Black Eye. I'm Jetto, master of assassins, "
 "now you can count on the assassins guild to help you in your quest!"
 msgstr ""
-"Llibertat! Moltes gràcies, Fill de l'Ull Negre. Soc Jetto, mestre "
+"Llibertat! Moltes gràcies, Fill de Ull Negre. Soc Jetto, mestre "
 "d'assassins, ara pots contar amb el clan dels assassins per ajudar-te en la "
 "teva cerca!"
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.36 wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.37
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.36  Mon Jul 25 15:22:55 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po    Fri Jul 29 19:55:38 2005
@@ -1,4 +1,3 @@
-# translation of ca.po to Català
 # Catalan translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
@@ -16,12 +15,10 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid "The Dark Hordes (Part 1)"
-msgstr "Les Hordes Obscures"
+msgstr "Les Hordes Obscures (part 1)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:9
 msgid "Apprentice"
@@ -46,7 +43,7 @@
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:13
 msgid ""
 "Lead fugitive necromancer Gwiti Ha'atel to mastery of the undead hordes."
-msgstr ""
+msgstr "Condueix al nigromant fugitiu Gwiti Ha'atel, i converteix-te en el 
mestre de les hordes dels no morts."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
@@ -881,12 +878,12 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:223
 msgid "End of Part 1"
-msgstr ""
+msgstr "Fi de la primera part"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:224
 msgid ""
 "Gwiti's adventures will continue in another installment of The Dark Hordes."
-msgstr ""
+msgstr "Les aventures de Gwiti continuaran en el proper episodi de Les Hordes 
Obscures."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:248
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.96 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.97
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.96    Mon Jul 25 15:23:00 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Fri Jul 29 19:55:36 2005
@@ -804,7 +804,7 @@
 
 #: data/help.cfg:209
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Llicència"
 
 #: data/help.cfg:216
 msgid ""
@@ -1213,7 +1213,9 @@
 "\n"
 "Most units make do with 20 to 30% defense in shallow water, whereas both "
 "Naga and Mermen enjoy 60%."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest terreny representa qualsevol zona amb aigua suficient com per 
arribar a la cintura d'un home. L'aigua baixa no només pot alentir a 
qualsevol, sinó que també deixa sense defenses. Els nans, a causa de la seva 
estatura, ho tenen molt difícil en aquests terrenys. D'altra banda, les races 
amb cossos especialment preparats per nedar en són l'excepció, ja que reben 
una bonificació tant en defensa com en moviment.\n"
+"\n"
+"La majoria d'unitats tenen un 20% o un 30% de defensa en aig√ɬľes baixes. 
Sirènids i nagues, en canvi, gaudeixen d'un 60%."
 
 #: data/help.cfg:346 data/terrain.cfg:21
 msgid "Deep Water"
@@ -1226,7 +1228,9 @@
 "either fly, or are exceptionally strong swimmers.\n"
 "\n"
 "Mermen and Naga both receive 50% defense in deep water, with full movement."
-msgstr ""
+msgstr "L'aigua profunda pot cobrir un home fins al cap. La majoria d'unitats 
no podran entrar-hi: és el domini d'aquelles unitats que, o bé tenen una 
especial habilitat per a la natació, o bé poden volar.\n"
+"\n"
+"Sir√ɬ®nids i nagues tenen un 50% de defensa a aig√ɬľes profundes, amb completa 
capacitat de moviment."
 
 #: data/help.cfg:356
 msgid "Tundra"
@@ -1255,7 +1259,7 @@
 "Ice represents any body of frozen water. For gameplay purposes, it is "
 "identical to <ref>dst=terrain_tundra text=Tundra</ref>. Note that swimming "
 "units, even those who can breathe underwater, cannot swim underneath ice."
-msgstr ""
+msgstr "El gel representa tota aquella zona d'aigua gelada. En el joc, és 
equivalent a la <ref>dst=terrain_tundra text=tundra</ref>. Cal destacar que les 
unitats nedadores, fins i tot aquelles que poden respirar sota l'aigua, no 
poden nedar per sota del gel."
 
 #: data/help.cfg:374 data/terrain.cfg:370 data/terrain.cfg:481
 msgid "Castle"
@@ -1271,7 +1275,9 @@
 "defensive bonus as everyone inside.\n"
 "\n"
 "Most units have about 60% defense in a castle."
-msgstr ""
+msgstr "Els castells són una mena de fortificació permanent. Gairebé totes 
les unitats reben una considerable bonificació quan resten als castells, i 
totes tenen capacitat de moviment completa. Posicionar unitats als castells és 
tota una acció defensiva. Si deixem alguna zona del castell descuidada, els 
enemics podrien infiltrar-s'hi, guanyant la mateixa bonificació defensiva que 
els ocupants.\n"
+"\n"
+"La majoria d'unitats tenen un 60% de defensa als castells."
 
 #: data/help.cfg:386 data/terrain.cfg:106
 msgid "Sand"
@@ -1284,7 +1290,9 @@
 "the lizardly races make sand much easier for them to navigate.\n"
 "\n"
 "Most units receive 20 to 40% defense in Sand."
-msgstr ""
+msgstr "La sorra és un terreny de travessia dificultosa a causa de la seva 
inestabilitat. A més, deixa a les unitats desprotegides davant d'un possible 
atac. Una exepció, però, són les races sauries que amb els seus amples peus 
i la pell de serp, poden fins i tot arribar a habitar aquestes zones."
+"\n"
+"La majoria d'unitats tenen entre un 20% i un 40% de defensa a la sorra."
 
 #: data/help.cfg:396 data/terrain.cfg:115
 msgid "Desert"
@@ -1295,7 +1303,7 @@
 "Deserts have a somewhat different composition than small sand pits or "
 "beaches, however for gameplay purposes they are identical. See "
 "<ref>dst=terrain_sand text=Sand</ref>."
-msgstr ""
+msgstr "Els deserts tenen una composició diferent als petits munts de sorra o 
les platges, però a efectes pràctics del joc són equivalents. Vegeu 
<ref>dst=terrain_sand text=sorra</ref>."
 
 #: data/help.cfg:404 data/terrain.cfg:353
 msgid "Cave"
@@ -1322,7 +1330,7 @@
 "Savannas are plains of tall grass, found in the warmer climates of the "
 "world. For gameplay purposes, they are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
-msgstr ""
+msgstr "La sabana consisteix en una praderia d'herbes altes que es pot trobar 
als climes més càlids. A efectes pràctics del joc, la sabana és igual que 
la <ref>dst=terrain_grassland text=prada</ref>."
 
 #: data/help.cfg:421 data/terrain.cfg:39 data/terrain.cfg:60
 #: data/terrain.cfg:165 data/terrain.cfg:174 data/terrain.cfg:185
@@ -9569,7 +9577,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:50
 msgid "Use map settings"
-msgstr ""
+msgstr "Paràmetres del mapa"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:51
 msgid "Fog Of War"
@@ -9601,7 +9609,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:99
 msgid "Use scenario specific settings"
-msgstr ""
+msgstr "Utilitza els paràmetres específics de l'escenari"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:102
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]