wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish po/wesnoth/sv.po po/we...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./MANUAL.swedish po/wesnoth/sv.po po/we...
Date: Thu, 28 Jul 2005 15:38:57 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/07/28 19:38:57

Modified files:
    .       : MANUAL.swedish 
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-editor: sv.po 
    po/wesnoth-lib : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/MANUAL.swedish.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.126&tr2=1.127&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po.diff?tr1=1.31&tr2=1.32&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po.diff?tr1=1.41&tr2=1.42&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/MANUAL.swedish
diff -u wesnoth/MANUAL.swedish:1.8 wesnoth/MANUAL.swedish:1.9
--- wesnoth/MANUAL.swedish:1.8 Sun Jun 19 09:47:50 2005
+++ wesnoth/MANUAL.swedish   Thu Jul 28 19:38:56 2005
@@ -31,6 +31,8 @@
 ctrl-mellanslag    Håll truppens position; truppen hoppas över när 
trupperna 
        stegas igenom
 ctrl-v         Visa fiendens förflyttning (vart fienden kan nå 
nästa drag)
+ctrl-b     Visa de förflyttningsmöjligheter som fienden har om det 
+        inte finns några andra trupper i vägen 
 ctrl-f     Växla mellan helskärm och fönsterläge
 ctrl-a     Växla mellan accelererad och normal spelhastighet
 ctrl-s     Spara spel
@@ -45,7 +47,6 @@
 1-7      Visa hur långt vald trupp kan nå på givet antal drag
 l       Centrera kartan på ledaren
 d       Visa beskrivningen för vald trupp
-ctrl-b     Visa fiendens bästa förflyttningsmöjligheter
 ctrl-d     Visa vald trupps försvar mot attacker
 ctrl-g     Sätt på/stäng av rutmönster
 alt-k     Sätt på/stäng av slöja
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.31 
wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.32
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.31    Wed Jul 20 12:53:24 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po   Thu Jul 28 19:38:57 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-20 14:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-27 16:14+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -115,7 +115,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:1082
 msgid "Quit Editor"
-msgstr "Avsluta editorn"
+msgstr "Vill du verkligen sluta?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:1087
 msgid "Do you want to save the map before quitting?"
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.41 wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.42
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.41  Mon Jul 25 15:22:54 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po    Thu Jul 28 19:38:57 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 17:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-24 16:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-27 16:13+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -163,7 +163,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:82
 msgid "Quit Editor"
-msgstr "Avsluta kartritaren"
+msgstr "Avsluta"
 
 #: src/hotkeys.cpp:83
 msgid "New Map"
@@ -175,11 +175,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:85
 msgid "Save Map"
-msgstr "Spara karta"
+msgstr "Spara"
 
 #: src/hotkeys.cpp:86
 msgid "Save As"
-msgstr "Spara som"
+msgstr "Spara som..."
 
 #: src/hotkeys.cpp:87
 msgid "Set Player's keep"
@@ -211,7 +211,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:94
 msgid "Resize Map"
-msgstr "Ändra storlek på karta"
+msgstr "Ändra kartans storlek"
 
 #: src/hotkeys.cpp:95
 msgid "Flip Map"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.126 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.127
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.126   Mon Jul 25 21:43:30 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Thu Jul 28 19:38:56 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 16:50+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-25 21:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-28 21:13+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4427,6 +4427,17 @@
 "creeping around behind that enemy. Their throwing knives are also poisoned, "
 "which will continually sap away an enemy's strength."
 msgstr ""
+"De största bland tjuvarna ges ibland uppdraget att ta betydligt mer än 
deras "
+"offers tillhörigheter. Som de mästare de är i att hantera sina knivar de 
är "
+"och att osedda och ohörda ta sig fram, använder de vilka metoder som helst "
+"för att i tysthet göra sig av med sina offer, med kastknivar insmorda i 
gift "
+"eller en dolk i ryggen. I nattens mörker är det få som kan klara livhanken 
i "
+"ett möte med dem, men de är något obekväma i dagsljus.\n"
+"\n"
+"Observera: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att lönnmördaren 
"
+"kan smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sin kniv, så gör 
denna "
+"attack dubbel skada. Dessutom är deras kastknivar förgiftade vilket gör 
att "
+"en träffad fiende gradvis försvagas."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:45 data/units/Assassin.cfg:135
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:38
@@ -4545,6 +4556,12 @@
 "victims into submission. Like any sort of outlaw, they're not comfortable "
 "fighting in broad daylight, being used to working at night."
 msgstr ""
+"Banditerna är en brokig samling människor, de flesta med tvivelaktig "
+"bakgrund. De används av organiserade grupper av brottslingar för att sätta 
"
+"kraft bakom deras argument och, även om de kanske saknar finess, så lägger 
"
+"de alltid manken till när de tvingar sina offer till underkastelse. Som "
+"varje annan fredlös är de vana vid att slåss nattetid, och trivs inte i "
+"dagsljus."
 
 #: data/units/Bandit.cfg:42 data/units/Drake_Enforcer.cfg:51
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:71 data/units/Great_Troll.cfg:32
@@ -4764,6 +4781,11 @@
 "woodsman, bowmen have reasonable prowess with both a bow and a short sword, "
 "and are very common on the battlefield."
 msgstr ""
+"Att pil och båge kunde användas till att skjuta på annat än bytesdjur 
insågs "
+"redan vid bågskyttets uppkomst, och bågskyttar har varit oumbärliga vid "
+"krigföring sedan urminnes tider. Bågskyttar är ofta av blygsamt ursprung, "
+"och kommer vanligtvis från allmogen eller skogsbor. De är hyfsade i "
+"bågskytte och med kortsvärd, och de är mycket vanliga på slagfältet."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -4806,6 +4828,14 @@
 "Cavalrymen are very useful for taking and holding positions on open ground, "
 "for screening friendly soldiers, and also for scoutwork."
 msgstr ""
+"Kavallerister skiljer sig från ryttare med sin taktik och sin utrustning. De 
"
+"har tyngre rustning och bär svärd och sköld istället för lans. Deras 
taktik "
+"innefattar inte att storma fiender, utan istället gör de snabba utfall med "
+"sina svärd, där häst och ryttare tillsammans är mycket effektiva i "
+"närstrid.\n"
+"\n"
+"Kavallerister är mycket användbara för att inta och hålla positioner på "
+"öppen mark, som skyddspatrull, eller som spejare."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
 msgid "Giant Spider"
@@ -5493,6 +5523,21 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows fencers to dart right past "
 "an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
+"Bland Wesnoths adel är det på modet att skriva in sina söner hos en av 
två "
+"vapenordnar, för att antingen tränas i ryttarens eller fäktandets konst. "
+"Duellanter kallas de som söker hävda sin rätt med värjan för att finna "
+"upprättelse efter en förolämpning. Bland unga aristokrater anses detta 
ofta "
+"som nödvändigt.\n"
+"\n"
+"Erfarna fäktare, som ofta utger sig för att vara adliga om de inte faktiskt 
"
+"är det, bär med sig ett litet armborst som lätt göms under en rock eller "
+"mantel. Dessa vapen, som är långsamma att ladda, ses med oblida ögon då 
det "
+"anses som vanhedrande att använda dem. De är dock mycket effektiva och de "
+"som lever länge nog för att bli veteraner har oftast lyckats med detta tack 
"
+"vare att de nedlåtit sig till sådant bruk.\n"
+"\n"
+"Observera: fäktare är stigfinnare och kan således ignorera fiendens "
+"kontrollzoner."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:46 data/units/Fencer.cfg:24
 msgid "rapier"
@@ -5537,6 +5582,13 @@
 "Dwarven citadels are both renowned and feared; weapons that have broken the "
 "mightiest of warriors in a single blow."
 msgstr ""
+"Det är oklart varför drakvakterna heter som de gör, men vissa spekulerar i 
"
+"att det åsyftar deras vapen, dessa märkliga stavar som sprutar eld och 
död. "
+"Andra tror att det kommer sig av att dessa vapen skulle kunna hota även "
+"riktiga drakar, om de skulle dyka upp i den kända världen igen. Hur det än 
"
+"är med den saken, så är det dessa vapen som har gjort dvärgarnas "
+"citadellvakter både vitt kända och fruktade; dessa vapen som i ett slag har 
"
+"kunnat krossa även de mäktigaste krigare."
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:29
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:47
@@ -5588,6 +5640,10 @@
 "target with a thrown hand axe at several paces. Though slow on their feet, "
 "these dwarves are a testament to the prowess of their kin."
 msgstr ""
+"Klädda i skinande rustningar ser dessa dvärgar ut som bergsalarnas kungar. "
+"De använder yxa och stridshammare med mästerlighet och de kan träffa en "
+"fiende med sin kastyxa på flera stegs håll. Även om de inte är så kvicka 
så "
+"utgör de levande bevis för sitt släktes framsteg."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:69
 msgid "hatchet"
@@ -5604,6 +5660,9 @@
 "presence somehow imbue it with power. Though rarely seen in combat, a master "
 "of these runes can put them to terrifying use."
 msgstr ""
+"Dvärgmagi, som den är känd, manifesteras oftast genom inristade runor på "
+"ytan av ett objekt, och ger därmed objektet kraft. I en runmästares händer 
"
+"kan de komma till skrämmande användning i strid."
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:29
 msgid "runic hammer"
@@ -5665,6 +5724,12 @@
 "make any of their own, realized they were lucky to no longer be fighting the "
 "dwarves, and vowed never to do so again."
 msgstr ""
+"När wesnotherna stötte på dvärgar första gången blev de förundrade 
över "
+"styrkan hos deras tordönstrupper, som kunde slunga död mot fiender på 
långt "
+"håll med hjälp av de besynnerliga... 'stavar' som de bar med sig. Efter att 
"
+"freden instiftats hos Ka'lian insåg Haldrics folk, som inte förstod sig på 
"
+"dessa vapen, att de hade tur som inte längre slogs mot dvärgarna, och de "
+"svor att aldrig mer hamna i krig med dem."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:63
 msgid "thunderstick"
@@ -5687,6 +5752,17 @@
 "Though a single shot from these 'thundersticks' can take several minutes to "
 "prepare, the results are seen by the Dwarves as being well worth the wait."
 msgstr ""
+"Dvärgarnas tordönsvakter är beryktade för deras egendomliga vapen, dessa "
+"märkliga stavar av trä och järn som ger ifrån sig mäktiga oljud i sin 
ilska. "
+"Mekanismerna bakom dessa vapen är ett mysterium, en hemlighet som går i "
+"graven med de av Knalgas dvärgar som använder, och som även tros smida, "
+"dessa stavar. Det enda man känner till kommer från rapporter som berättar "
+"att dvärgarna setts hälla ett underligt svart pulver i mynningen på sina "
+"vapen, vilket av vissa sägs vara föda åt monstret som är inspärrat 
däri.\n"
+"\n"
+"Även om ett enda skott från dessa 'tordönsstavar' kan ta flera minuter att 
"
+"förbereda anses detta av dvärgarna vara värt sin väntan med tanke på "
+"resultaten."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:48
 msgid "dragonstick"
@@ -6156,6 +6232,19 @@
 "Special Notes: their skill at skirmishing allows fencers to dart right past "
 "an opponent, ignoring zones of control."
 msgstr ""
+"Fäktare bekänner sig till tron att de rustningar som de flesta soldater 
bär "
+"i strid är deras egna värsta fiender. Medan rustningar endast kan dämpa "
+"kraften i ett slag, så kan man helt undvika skador genom att inte träffas "
+"över huvud taget. Förmågan att kunna avvärja varje utfall är en lyx som 
bara "
+"är de smidigaste förunnat, och då bara efter lång träning.\n"
+"\n"
+"Utrustade med bara en dolk och en värja är fäktare snabba och användbara 
i "
+"många situationer där deras rustningsbärande kollegor kommer till korta. "
+"Hånfullt dansar de omkring tungt rustade fiender, såsom det tunga "
+"infanteriet.\n"
+"\n"
+"Observera: fäktare är stigfinnare och kan således ignorera fiendens "
+"kontrollzoner."
 
 #: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
 msgid "Fighter"
@@ -6220,6 +6309,11 @@
 "despite their pitiable weaponry, they are quite good at harrying their "
 "enemies, especially under cover of darkness."
 msgstr ""
+"Dessa småbrottslingar kallas ofta nedlåtande för 'stigmän' av sina "
+"överordnade, eftersom de ges uppgifter som kräver mycket omkringrännande, "
+"såsom kurir- eller spejaruppdrag. Den resulterande uthålligheten och "
+"snabbheten kommer väl till pass i strid, och trots sina ömkliga vapen är 
de "
+"bra på att plåga sina fiender, speciellt i skydd av mörkret. "
 
 #: data/units/Footpad.cfg:20 data/units/Footpad.cfg:86 data/units/Thug.cfg:20
 #: data/units/Troll.cfg:23 data/units/Troll_Hero.cfg:23
@@ -6616,6 +6710,21 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a halberdier to strike "
 "first in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"En hillebard är ett svårmanövrerad och tungt vapen, men kraftfullt i "
+"händerna på en expert. Det är även mer flexibelt än spjutet från vilket 
det "
+"härstammar. Som alla hillebardiärer kan berätta äger vapnet fyra "
+"anslagspunkter, vilket är två mer än spjutet eller piken har; dessa är "
+"spetsen, bladet, spetsen på skaftets ände, samt bladets inre del, som kan "
+"användas i en dragande rörelser mot brukaren. Allt detta ger ett 
mångsidigt "
+"vapen i närstrid, särskilt mot kavalleri.\n"
+"\n"
+"En hillebard är dock mycket dyrare att tillverka än ett spjut, och har i en 
"
+"nybörjares händer betydligt mindre nytta. I Wesnoths arméer är det 
brukligt "
+"att endast tilldela veteraner bland pikenerarna detta vapen, när de visat "
+"prov på sin skicklighet på slagfältet.\n"
+"\n"
+"Observera: längden på deras vapen ger hillebardiärerna första slaget i "
+"närstrid, även i försvar."
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
@@ -6632,6 +6741,14 @@
 "in the weight of the metal, and the great care that must be taken of it, but "
 "in certain situations, these troops are well worth the trade-offs."
 msgstr ""
+"Det tunga infanteriet utrustas på ett något egendomligt vis. Det är svårt 
"
+"att skicka dem i fält i ett krig, och de gör nästan bara rätt för sig i "
+"försvaret av staden eller borgen de är stationerade i. De är klädda i "
+"rustning från topp till tå och bär tunga spikklubbor som de använder med "
+"stor förtjänst i närstrid. Ett par tunga infanterister förstärker en "
+"försvarslinje avsevärt. Deras nackdelar är uppenbara, och ligger i vikten 
de "
+"bär och den vård som krävs för all denna metall, men slagkraften hos 
dessa "
+"soldater kompenserar mer än väl."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 msgid "Horse Lord"
@@ -6716,6 +6833,16 @@
 "they cannot run on the battlefield. Too often have they seen a distant "
 "comrade fall, yet were powerless to reach the scene in time to help."
 msgstr ""
+"Järnmanglare bär sin titel av skäl som är alltför uppenbara. I sina "
+"rustningar kan de jämföras med jättar i styrka, och de är de verkliga "
+"slagskämparna i de borgarnas vaktstyrkor, i vilka de tjänar. De är dock 
dyra "
+"i underhåll och kan inte skickas till avlägsna strider utan en hord av "
+"tjänare som understöd.\n"
+"\n"
+"Även om de är lysande i närstrid, så finns det många nackdelar med att 
vara "
+"rustad på ett sådant sätt; järnmanglare blir snabbt trötta, och vet allt 
för "
+"väl att de inte kan fly från ett slagfält. De har ofta sett en kamrat 
falla "
+"en bit bort, men mäktade inte med att hinna fram i tid."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
@@ -6734,6 +6861,16 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a javelineer to strike "
 "first in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Spjutsoldater utrustar sig nästan alltid med några kastspjut för att kunna 
"
+"distrahera, om inte döda, fiender på avstånd. Vissa finner sig dock mycket 
"
+"väl tillrätta med kastspjut och finner att de har en naturlig fallenhet 
för "
+"dem. Spjutkastare är en värdefull tillgång i en armé, då de kompletterar 
sin "
+"skicklighet i närstrid med sin förmåga att även ta hand om fiender på 
utom "
+"räckhåll. De kan slunga spjut mot fiendeled på avstånd, ofta utan "
+"vedergällning, och samtidigt hålla stånd i närstrid.\n"
+"\n"
+"Observera: längden på deras vapen ger spjutkastarna första slaget i "
+"närstrid, även i försvar."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
@@ -6843,6 +6980,12 @@
 "certainly lack. Longbowmen carry their weaponry as a badge of pride, and "
 "most bowmen look to the day they can progress to using one."
 msgstr ""
+"Långbågar är ingenting för nybörjare i bågskytte, helt enkelt på grund 
av "
+"bågarnas stora dragstyrka. Det kräver en stor del av muskelkraft för att "
+"spänna dem, och den utökade räckvidden och större kraften kommer inte 
till "
+"nytta om man inte har god träffsäkerhet med vapnet, något som nybörjare "
+"definitivt inte har. Långbågsskyttar bär sina vapen med stolthet och de "
+"flesta bågskyttar ser fram mot den dagen då de kan mäkta med en sådan."
 
 #: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:87
 msgid "Lord"
@@ -6988,6 +7131,14 @@
 "their human counterparts have speculated, perhaps in envy, that this is only "
 "by dint of age."
 msgstr ""
+"Mästerbågskyttarna har nått sin konsts höjdpunkt bland människorna. "
+"Beväpnade med både svärd och en stor pilbåge av idegran berikar de "
+"bataljoner av bågskyttar med sin blotta närvaro, och fäller fiende efter "
+"fiende med sina välriktade skott. Deras skicklighet med svärdet skall 
heller "
+"inte bortses ifrån, då de är minst lika bra som vilken nybörjare i "
+"svärdskonst som helst. Bland de många raserna i världen är det bara 
alverna "
+"som står över människorna i bågskytte, och det har spekulerats, kanske i "
+"avund, om att det kanske bara hänger på alvernas åldersfördel."
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Diviner"
@@ -7634,6 +7785,12 @@
 "are somewhat ill at ease fighting during the day, preferring the cover of "
 "nightfall."
 msgstr ""
+"Efter några år i tjänst tas 'stigmännen' upp bland de fredlösa. Då de 
har "
+"visat sin duglighet i strid ges de farligare uppdrag och större andelar av "
+"bytet. Även om många motståndare skulle göra narr av deras beväpning, 
så är "
+"de fredlösa väl medvetna om deras dödliga effektivitet, och också om den "
+"rikliga mängd ammunition de har att tillgå. Fredlösa trivs inte så väl i 
"
+"dagsljus, utan föredrar att strida i nattens mörker."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:84
 msgid "female^Outlaw"
@@ -7753,6 +7910,14 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a pikeman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Lovande spjutbärare i Wesnoths arméer utrustas med pikar och bättre 
rustning "
+"än de brokiga läderskydd de bar som rekryter. En pik är betydligt längre 
än "
+"ett spjut och öppnar för en annan taktik i strid. En vägg av pikenerare "
+"sätter definitivt stopp för en kavallerichock, och med god disciplin och "
+"taktik kan pikenerare även hålla infanteri i schack.\n"
+"\n"
+"Observera: längden på deras vapen ger pikenerarna första slaget i 
närstrid, "
+"även i försvar."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:25
 msgid "pike"
@@ -7876,6 +8041,16 @@
 "an enemy, the rogue may backstab, inflicting double damage, by creeping "
 "around behind that enemy."
 msgstr ""
+"Tjuvarnas ledarna har förtjänat sin position genom skicklighet. Dessa 
rövare "
+"har tillbringat många otrevliga tillfällen med att sätta av genom 
folkmassor "
+"och smita undan från de som vill dem ont, egenskaper som är mycket "
+"användbara i strid. Som de mästare de är i att hantera sina knivar, så 
kan "
+"de också kasta dem med god träffsäkerhet, och de många och långa timmar 
de "
+"har smugit runt på natten gör dem mer bekväma i mörker.\n"
+"\n"
+"Observera: om en allierad trupp distraherar en fiende, så att rövaren kan "
+"smyga in bakom ryggen på sitt offer och hugga med sin kniv, så gör denna "
+"attack dubbel skada."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:65
 msgid "female^Rogue"
@@ -7896,6 +8071,14 @@
 "reliability and mastery of close combat are their best assets, for which "
 "they are well-renowned."
 msgstr ""
+"Livgardisterna handplockas från de bästa svärdssoldaterna i Wesnoth. De "
+"tjänstgör hos den högre adeln som livvakter och ibland som hedersvakter. 
En "
+"specialstyrka är stationerad i huvudstaden där de vaktar palatset och den "
+"kungliga familjen. Den tillitsfulla relationen mellan livgardisterna och "
+"deras överordnade gör att man, istället för att anlita legosoldater, 
låter "
+"dem ta hand om de viktigaste uppdragen. Deras tillförlitlighet och stora "
+"skicklighet i strid är deras största tillgångar, för vilka de är vitt "
+"omtalade."
 
 #: data/units/Saurian.cfg:20
 msgid ""
@@ -8111,6 +8294,14 @@
 "covers monsters, rather than men. The drawback of such heavy armor is, of "
 "course, the time it takes to move into and out of combat."
 msgstr ""
+"Stormtrupperna är det tunga infanteriets elittrupper, och hälften av deras "
+"nytta i krig är att helt enkelt sätta skräck i fienden. De som når upp i "
+"stormtrupps rang är utomordenligt välbyggda, och i deras typiska "
+"spikförsedda svarta rustning är de en skrämmande syn. Blotta åsynen av "
+"stormtrupper som krossar allt motstånd med sina spikklubbor är ofta nog 
för "
+"att bryta fiendens kamplusta, och många är det som har undrat om "
+"rustningarna döljer monster istället för människor. Nackdelen med så 
tung "
+"rustning är förstås tiden det tar att komma till och från striden."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3
 msgid "Silver Mage"
@@ -8282,6 +8473,15 @@
 "Special Notes: the length of their weapon allows a spearman to strike first "
 "in melee, even in defense."
 msgstr ""
+"Svärd är för många en dyr lyx som bönder sällan har råd med. Spjut är 
"
+"betydligt lättare att göra och funkar bra även utan stålspets, även om 
de "
+"flesta har råd med en. Spjutbärarna klär sig i läderrustning och är ofta 
"
+"utrustade med en sköld och ett par kastspjut. De utgör stommen i de flesta "
+"arméer och beordras ofta till frontlinjerna med bara den mest rudimentära "
+"utbildning.\n"
+"\n"
+"Observera: längden på deras vapen ger spjutbärarna första slaget i 
närstrid, "
+"även i försvar."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
@@ -8312,6 +8512,12 @@
 "A sword is not without its own drawbacks, but is much more maneuverable than "
 "a spear, and much better in close quarters."
 msgstr ""
+"En erfaren soldat har ofta sparat ihop tillräckligt för att rusta sig med "
+"fjällpansar eller ringbrynja och ett rejält bredsvärd. Bytet från spjut 
till "
+"svärd är svårt, men de flesta spjutbärare tar gärna chansen då de 
mycket väl "
+"känner till begränsningarna hos det vapen de lämnat bakom sig. Svärd är 
inte "
+"utan nackdelar, men det är mycket mer lättmanövrerat och mycket bättre i "
+"trängda situationer."
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
@@ -8339,6 +8545,13 @@
 "their feet, and good with knives. They happily employ less-than-honorable "
 "tactics in combat, seeing little purpose in a "
 msgstr ""
+"Så långt tillbaka man kan minnas har medlemmarna i råttfångarnas olika "
+"'gillen' som dyker upp i alla större städer en märklig vana att bleka sitt 
"
+"hår med kalk så att det får en ljust blå ton. Det är en djärv handling, 
då "
+"deras sort ofta hänger sig åt mindre lagliga göromål. Tjuvar har många 
olika "
+"färdigheter, och de är av nödvändighet snabba och smidiga och skickliga 
med "
+"sina knivar. Deras taktik är ofta av det slag som av många skulle betraktas 
"
+"som vanhedrande."
 
 #: data/units/Thief.cfg:106
 msgid "female^Thief"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]