wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-sotbe/sv.po wesnoth/sv.po we...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-sotbe/sv.po wesnoth/sv.po we...
Date: Mon, 25 Jul 2005 17:43:31 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/07/25 21:43:31

Modified files:
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.54&tr2=1.55&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.125&tr2=1.126&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.43&tr2=1.44&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.54 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.55
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.54 Mon Jul 25 15:22:55 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Mon Jul 25 21:43:30 2005
@@ -3,18 +3,18 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 17:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-14 18:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-25 21:06+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr "Svartögats Son (kapitel I)"
+msgstr "Svartögats Son (Kapitel I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "Grunt"
@@ -383,7 +383,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:428
 msgid "End of Chapter I"
-msgstr ""
+msgstr "Slut på Kapitel I"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:429
 msgid ""
@@ -551,7 +551,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:73
 msgid "Saving Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Inarix räddning"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:92
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on River Gork"
@@ -648,10 +648,12 @@
 "This has taken too much time, we should send all of our troops and send "
 "these creatures back to hell."
 msgstr ""
+"Vi har dröjt för länge! Vi skulle ha skickat ut alla våra trupper och 
kört "
+"iväg dessa varelser tillbaka till helvetet!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:347
 msgid "It won't be said that Elves were braver than us, everyone attack!"
-msgstr ""
+msgstr "Alverna får minsann inte så modigare ut än vi! Attack!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.43 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.44
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.43  Mon Jul 25 15:22:56 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Mon Jul 25 21:43:31 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 17:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-25 20:59+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,9 +13,8 @@
 "X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid "The Dark Hordes (Part 1)"
-msgstr "Mörkrets Horder"
+msgstr "Mörkrets Horder (Del 1)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:9
 msgid "Apprentice"
@@ -41,6 +40,8 @@
 msgid ""
 "Lead fugitive necromancer Gwiti Ha'atel to mastery of the undead hordes."
 msgstr ""
+"Led nekromantikern Gwiti Ha'atel i hans flykt till bemästrandet av de "
+"vandöda horderna."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
@@ -883,12 +884,12 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:223
 msgid "End of Part 1"
-msgstr ""
+msgstr "Slut på Del 1"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:224
 msgid ""
 "Gwiti's adventures will continue in another installment of The Dark Hordes."
-msgstr ""
+msgstr "Gwitis äventyr fortsätter i nästa del av De Mörka Horderna."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:248
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.125 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.126
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.125   Mon Jul 25 15:23:06 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Mon Jul 25 21:43:30 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-25 16:50+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-24 16:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-25 21:12+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -797,7 +797,7 @@
 
 #: data/help.cfg:209
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Licens"
 
 #: data/help.cfg:216
 msgid ""
@@ -4137,7 +4137,7 @@
 #: data/units/Warrior_King.cfg:19 data/units/Watch_Tower.cfg:12
 #: data/units/Yeti.cfg:28
 msgid "tough"
-msgstr ""
+msgstr "beröring"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:28
 msgid ""
@@ -4245,6 +4245,19 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
+"Ibland hörs berättas om en bonde som hade en stor ek i sin trädgård, ett "
+"träd som hade stått där redan när hans far första gången satte en plog 
i "
+"markerna, och under vilken hans familj ägde många minnen. Bondens 
förvåning "
+"och chock var stor då han en dag vaknade och upptäckte att den på något 
vis "
+"hade försvunnit; endast en bar markfläck vittnade om att den en gång 
stått "
+"där. Efter den dagen kom den stackars bonden aldrig riktigt till sina sinnen 
"
+"igen.\n"
+"\n"
+"Det här slaget av historier är allt som är känt om det som troligtvis är 
de "
+"mest uråldriga av woser.\n"
+"\n"
+"Observera: woser regenererar genom att använda naturens krafter runt om dem; 
"
+"de behöver således inte söka skydd i en by för att återhämta sig."
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:51 data/units/Elder_Wose.cfg:24
 #: data/units/Wose.cfg:24
@@ -4334,6 +4347,18 @@
 "Special Notes: the arch mage's fireballs are magical, and always have a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Titeln Ärkemagiker uppnås av magiker endast efter ett livs studier och "
+"gärningar. Ärkemagiker återfinns oftast vid akademier eller som rådgivare 
"
+"till de som är insiktsfulla nog att söka deras visdom. Många tjänstgör 
hos "
+"förmögna och högt stående i samhället, något som är gynnar båda 
parterna, då "
+"magikern får tid och resurser för sin egen forskning i utbyte mot 
sporadiska "
+"råd och andra uppgifter. Vissa av dem skyr civilisationen och tillbringar "
+"sina dagar som eremiter, där de kan studera ämnen som uppskattas av få.\n"
+"\n"
+"Även om de inte är tränade för strid, så kan de om nöden kräver 
släppa lös "
+"den fulla kraften i sin konst, något som inte skall förringas.\n"
+"\n"
+"Observera: ärkemagikerns eldklot är magiska och träffar därför ofta sitt 
mål."
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:40 data/units/Arch_Mage.cfg:152
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:28 data/units/Deathmaster.cfg:32
@@ -5720,6 +5745,19 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
+"Woser sägs kunna ha många olika former, alla trädlika, och allt eftersom 
de "
+"åldras, så växer de i storlek. Det berättas om woser som liknas träd som 
"
+"tornas upp sig över de som går under dem. Detta är huvudanledningen till 
att "
+"de så sällan syns till; där de står i sin slummer, som de så ofta gör, 
så "
+"förväxlas woserna oftast som träd i egendomliga former. Även en 
ouppmärksam "
+"alv kan ta miste.\n"
+"\n"
+"Woser är inte på något sätt krigare, men kraften de besitter kan tydligt "
+"användas för våldsam handling, om någon skulle vara oförsiktig nog att 
väcka "
+"deras vrede.\n"
+"\n"
+"Observera: woser regenererar genom att använda naturens krafter runt om dem; 
"
+"de behöver således inte söka skydd i en by för att återhämta sig."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
@@ -6411,6 +6449,11 @@
 "head of a charge is a terrifying sight for infantry, and is often enough to "
 "break right through a defensive line."
 msgstr ""
+"Storriddarna har nått höjdpunkten i sin skicklighet med svärd och lans. I "
+"sina heltäckande rustningar och sina ståtliga riddjur som är avlade mer 
för "
+"styrka än snabbhet bildar dessa kärnan i allt kavalleri av vikt. En "
+"storriddare i täten för en anfallsvåg är en skräckinjagande syn för "
+"infanteri, och är ofta tillräcklig för att bryta igenom en försvarlinje."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:29
 msgid ""
@@ -6419,6 +6462,10 @@
 "Special Notes: the Grand Knight's charging lance attack doubles both damage "
 "dealt and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Observera: storriddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som 
vållas "
+"och erhålls. Detta gäller dock inte när storriddaren försvarar sig."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:49 data/units/Knight.cfg:40
 #: data/units/Lancer.cfg:33 data/units/Paladin.cfg:54
@@ -6463,6 +6510,19 @@
 "Special Notes: the great mage's fireballs are magical, and always have a "
 "high chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"En magiker som kommer ifråga för titeln Stormagiker har uppnått legendens "
+"status redan innan de befordras, och härolder har fått lära sig den hårda 
"
+"vägen att att skilja på sak. Förtjänandet av titeln bedöms noggrant av 
ett "
+"råd sammansatt av de ledande magikerna för tiden, och tilldelas endast 
efter "
+"en majoritets bifall. Oavsett utslag så är en magiker som är nominerad 
till "
+"titeln utan tvekan en magins mästare, som har överträffat nästan alla "
+"kollegor i sin skicklighet.\n"
+"\n"
+"Även om de inte på något vis är krigare så får tillämpandet av deras 
konster "
+"i strid de omgivande soldaterna att stå undan i vördnad.\n"
+"\n"
+"Observera: stormagikerns eldklot är magiska, och träffar därför ofta sitt 
"
+"mål."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:109
 msgid "female^Great Mage"
@@ -6483,6 +6543,13 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"När ett troll, begåvat med osedvanlig styrka, uppnår tillräcklig ålder 
och "
+"visdom övergår det till något extraordinärt, ett monster som det talas om 
i "
+"generationer. Deras styrka och slughet är källan till de flesta sägner om "
+"troll, och att se dessa omtalade i livet minskar inte deras storhet.\n"
+"\n"
+"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
@@ -6599,6 +6666,13 @@
 "must take care against both spearmen and archers, for whom their large size "
 "and momentum provide inviting targets."
 msgstr ""
+"Ryttarna härstammar ofta från de vildare regionerna i Wesnoth, och tränas "
+"från barndomen i ridandets konst och att följa en strikt hederkodex. En "
+"ryttares anstormning är en kraftfull men vårdslös taktik, vars värde 
visats "
+"om och om igen på slagfältet. Ryttare överträffar det mesta infanteri, "
+"särskilt de som brutit sina formeringar. Dock måste de ta sig i akt för 
både "
+"spjutsoldater och bågskyttar, för vilka deras storlek och anslagskraft 
utgör "
+"frestande måltavlor."
 
 #: data/units/Horseman.cfg:21
 msgid ""
@@ -6607,6 +6681,10 @@
 "Special Notes: the Horseman's only attack is a charge, which doubles both "
 "damage dealt and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Observera: ryttarens enda attack är att storma, vilket fördubblar skadan 
som "
+"vållas och erhålls. Detta gäller dock när ryttaren försvar sig."
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
@@ -6670,6 +6748,13 @@
 "patience, are far safer than a charge. Their lances are still at the ready, "
 "however, and growing experience with these weapons is only to their benefit."
 msgstr ""
+"Särskilt skickliga och disciplinerade ryttare befordras till riddare. Dessa "
+"stridveteraner har sett de ödesdigra resultaten av misslyckade "
+"anstormningar, och har lärt sig hur och när de skall användas. Riddare 
bär "
+"därför också svärd som de tillämpar i en taktik som kräver mycket mer "
+"tålamod, men som också är betydligt säkrare än en anstormning. Deras 
lansar "
+"finns fortfarande nära till hands, och deras växande erfarenhet med dessa "
+"vapen är bara till deras fördel."
 
 #: data/units/Knight.cfg:21
 msgid ""
@@ -6678,6 +6763,10 @@
 "Special Notes: the Knight's charging lance attack doubles both damage dealt "
 "and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Observera: riddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som vållas 
och "
+"erhålls. Detta gäller dock inte när riddaren försvarar sig."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:3
 msgid "Lancer"
@@ -6692,6 +6781,12 @@
 "infantrymen who've made the mistake of breaking formation, and in piercing "
 "defensive lines. However, they have limited use in defense."
 msgstr ""
+"Lansiärerna är några av de modigaste och mest fruktade i hela Wesnoth. 
Genom "
+"att klä sig i så lätt rustning som möjligt så tillåts de att rida 
snabbare "
+"än andra. Taktiken de använder är ett tveeggat svärd, som antingen leder "
+"till stor ära eller bråd död. Lansiärer rider lätt ner infanterister som 
"
+"brutit sina formeringar och bryter lätt igenom försvarlinjer. De är dock 
av "
+"begränsad nytta vid försvar."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:30
 msgid ""
@@ -6700,6 +6795,10 @@
 "Special Notes: the Lancer's charging lance attack doubles both damage dealt "
 "and received. This does not affect his defensive retaliation."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Observera: lansiärens stormande lansattack fördubblar skadorna som vållas "
+"och erhålls. Detta gäller dock inte när lansiären försvarar sig."
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
 msgid "Lich"
@@ -6788,6 +6887,26 @@
 "Special Notes: the ranged attack of a mage is magical, and always has a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"Människor begrundar ofta hur världen de lever i är beskaffad. Vissa söker 
"
+"sig bortom sådana drömmerier och viger sitt liv åt dessa frågor. Magiker 
har "
+"tillbringat flera år under studium och har tagit till sig kunskaper som vida 
"
+"särskiljer dem från mängden. I en värld där få kan läsa och skriva har 
dessa "
+"män och kvinnor hängett sig helt och hållet till sökandet efter kunskap. "
+"Bland dem kan man träffa på hoppfulla adelsfamiljers barn och de som söker 
"
+"fly undan det intellektuella tomrum som ett liv i kroppsligt arbete skulle "
+"innebära.\n"
+"\n"
+"Det är ironiskt att magikernas skaror säkerligen skulle kunna regera i "
+"samhället med deras samlade och monopoliserade kunskap, om de bara satte det 
"
+"i hågen. Deras sanna kärlek är dock varken pengar eller makt, och de som 
ser "
+"studiet av magins konster som ett medel till sådana mål saknar ofta "
+"övertygelsen som krävs för sant bemästrande.\n"
+"\n"
+"Även om magiker är fysiskt bräckliga och obekanta med strid, så besitter 
de "
+"ändå vissa kunskaper som kommer väl till pass i sådana situationer.\n"
+"\n"
+"Observera: magikerns distansattack är magisk och träffar därför ofta sitt 
"
+"mål. "
 
 #: data/units/Mage.cfg:47 data/units/Mage.cfg:130
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:108 data/units/Silver_Mage.cfg:252
@@ -6824,6 +6943,18 @@
 "also have the power of Illumination, which increases the lighting level in "
 "the area adjacent to the mage."
 msgstr ""
+"Efter många års erfarenhet har de mest hängivna av de vita magikerna lärt 
"
+"sig att handskas med stora krafter. Genom att strikt följa Ljusets väg kan "
+"de åkalla dess bistånd för att fördriva nattens mörker.\n"
+"\n"
+"Genom att följa fromhetens och dygdens strikta regler arbetar dessa män och 
"
+"kvinnor outröttligt för livet och redbarheten i den värld de lever i.\n"
+"\n"
+"Observera: det ljus som Ljusets magiker lärt sig att använda är magiskt 
till "
+"sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda stor 
skada "
+"och även de levande bör ta sig i akt. Ljusets magiker har förmågan att 
hela "
+"trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning. Deras kraft gör 
även "
+"att de omgärdas av en ljuscirkel som lyser upp området omkring dem. "
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:59 data/units/Mage_of_Light.cfg:144
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:56 data/units/Mermaid_Priestess.cfg:45
@@ -7560,6 +7691,12 @@
 "in combat, and their piety grants them other gifts. A Paladin is a bane to "
 "the unworldly, and has trained in ministering to the wounds of his comrades."
 msgstr ""
+"Korsriddarna, den högsta dygdens riddare, har svurit sig till klosterordnar "
+"och hänger sig till kampen för rättfärdighet och redbarhet. Även om de 
inte "
+"är en fullt så imponerande syn på slagfältet som storriddarna, så är de 
ändå "
+"en mäktig kraft i strid, och deras fromhet har gett dem andra gåvor. En "
+"korsriddare är de vandödas bane, och de har tränat sig i att vårda sina "
+"kamraters sår."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:34
 msgid ""
@@ -7571,6 +7708,14 @@
 "some to living creatures. Paladins are capable of some healing, though they "
 "can only delay the effects of poison, not cure them entirely."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Observera: korsriddarens stormande lansattack fördubblar skadorna som 
vållas "
+"och erhålls. Detta gäller dock inte när korsriddaren försvarar sig. "
+"Korsriddarens heliga svärdsattack vållar särskilt stora skador mot 
vandöda "
+"och vissa levande varelser. Korsriddare har en viss skicklighet med "
+"läkekonst, men de kan bara bromsa en förgiftning, inte bota den helt och "
+"hållet."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
@@ -7680,6 +7825,21 @@
 "Special Notes: the red mage's fireballs are magical, and always have a high "
 "chance of hitting an opponent."
 msgstr ""
+"När en magiker genomgått sin lärlingsperiod med gott resultat, lägger de "
+"undan lärlingens blå klädnad och byter dem mot mästarens röda. 
Betydelsen av "
+"detta går oftast allmogen förbi, som istället för den korrekta titeln "
+"Mästermagiker benämner dem 'röda magiker'. Vidare missförstås symboliken 
med "
+"bytet av färg till att syfta på magikernas förmåga att synbarligen ur 
tomma "
+"luften frammana eld, ett trick som, ehuru användbart, är betraktat som en "
+"ganska låg tillämpning av den kunskap som de så nogsamt inhämtat.\n"
+"\n"
+"Även om magiker är fysiskt bräckliga och obekanta med strid, så besitter 
de "
+"'röda magikerna' ändå vissa kunskaper som kommer väl till pass i sådana "
+"situationer, bland annat de eldklot som ännu mer befäster deras mer "
+"vardagliga namn.\n"
+"\n"
+"Observera: den röda magikerns eldklot är magiska och träffar därför 
oftast "
+"sitt mål."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:100
 msgid "female^Red Mage"
@@ -7984,6 +8144,31 @@
 "villages instantly, though the player must control both, and the destination "
 "village must be unoccupied."
 msgstr ""
+"De många olika vägar som en magiker kan välja att studera leder till vitt "
+"skilda mål. Silvermagikerna har hängivit sig till att studera de krafter 
som "
+"binder samman världen, och har till viss del lyckats lyfta på slöjan till 
en "
+"värld som är större än de flesta kan tänka sig. Silvermagikerna ses ofta 
som "
+"lärda eller vandrande mystiker, men de handlar enligt en plan som ses som "
+"obskyr även bland deras kollegor. Även om de är till stor hjälp för de "
+"akademier som söker deras tjänster, så håller de sig för sig själva.\n"
+"\n"
+"Silvermagikerna har sin egen orden bland magiker, en orden som vaktar sina "
+"hemligheter väl till och med för andra magiker. En av dessa hemligheter är 
"
+"deras förmåga att kunna förflytta sig över stora sträckor mycket 
snabbare än "
+"vad som någonsin kan göras till fots. De invigda i silverorden vägrar att "
+"ens diskutera saken med sina kollegor, och vid de sällsynta tillfällen då "
+"andra har lyckats få en glimt av deras hemligheter, har de alltid övergett "
+"sin nyfikenhet och aldrig mer talat om saken.\n"
+"\n"
+"Silvermagiker är ofta mer fysiskt starka än andra magiker, och deras "
+"kunskaper kan onekligen komma till nytta på slagfältet, om man nu kan 
lyckas "
+"övertala en silvermagiker att använda dem.\n"
+"\n"
+"Observera: en silvermagikers distansattack är magisk och träffar således "
+"ofta sitt mål. Silvermagiker är också mycket motståndskraftiga mot många 
"
+"olika sorters magi. De kan dessutom ögonblickligen teleportera sig mellan "
+"två byar; spelaren måste kontrollera båda byarna, och destinationen måste 
"
+"vara tom."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:147
 msgid "female^Silver Mage"
@@ -8164,7 +8349,6 @@
 msgstr "Buse"
 
 #: data/units/Thug.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thugs come from a wide variety of sources; while a few are born into "
 "thuggery, many are former soldiers deemed unfit to serve in the army or "
@@ -8174,8 +8358,8 @@
 msgstr ""
 "Busarna kommer från allehanda sammanhang; visa föds till det, andra är "
 "soldater som avfärdats som olämpliga för armén, och åter andra är 
bönder som "
-"blivit av med sina gårdar. Livet som buse ter sig som en utväg för "
-"försörjning. Oavsett varifrån de kommer, så har de en sak gemensam: de 
slår "
+"körts bort från sina gårdar. Livet som buse ter sig som en utväg för "
+"försörjning. Oavsett varifrån de kommer, så har de alla gemensamt att 
slå "
 "sina offer med stora klubbor."
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
@@ -8223,6 +8407,15 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Trollen har varit en smolk i bägaren för mänskligheten och 
dvärgasläktet, "
+"som förblivit okunniga om dessa varelsers ursprung, och kanske viktigare, "
+"drivkraften bakom deras onaturliga vitalitet och styrka. Ett fullvuxet troll "
+"tornar upp sig över människor, och är ett stort hot, även obeväpnat. De "
+"stora klubbor som de gärna nyttjar i strid fungerar som förlängning till "
+"deras armar, och används för att slå sina byten till underkastelse.\n"
+"\n"
+"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
@@ -8237,6 +8430,12 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Vissa troll föds med en än större styrka och vitalitet än vad som är "
+"brukligt bland deras ras. I ett samhälle där styrka är makt hålls dessa i 
"
+"ära som hjältar.\n"
+"\n"
+"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
 msgid "Troll Rocklobber"
@@ -8255,6 +8454,14 @@
 "regeneration ability, which heals them as though they were always stationed "
 "in a village."
 msgstr ""
+"Tanken att kasta stenblock i strid har slagit många troll, och vissa har "
+"valt detta som sitt vapen. Eftersom lämpliga stenblock inte är lätta att "
+"finna, måste stenkastartrollen bära dem med sig i säckar. Samma läder som 
"
+"säckarna är skurna ur görs enkelt grova slungor.\n"
+"\n"
+"Observera: även om de är otympliga så är en sten slungad av ett av dessa "
+"monster mycket farligare än en pil, om den träffar. Troll besitter 
förmågan "
+"att regenerera, vilket läker dem som om de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
@@ -8274,6 +8481,17 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Troll varken behöver eller vill använda riktiga vapen och rustningar i "
+"strid, eftersom stora 'pinnar och stenar' duger precis lika bra för dem. Vid 
"
+"flera tillfällen har man dock kunnat se dem klädda i grova rustningar med "
+"metallhammare som tillhygge. Det spekuleras att dessa är gjorda av deras "
+"allierade bland orcherna, eftersom expeditioner till utrensade trollhålor "
+"funnit få tecken på verktygsanvändande eller metallarbete. Med tanke på 
hur "
+"farligt ett troll är i strid, så är ett troll i full rustning mycket "
+"oroande.\n"
+"\n"
+"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
@@ -8290,6 +8508,13 @@
 "Special Notes: Trolls possess the regeneration ability, which heals them as "
 "though they were always stationed in a village."
 msgstr ""
+"Att kalla ett troll för valp är något av en självmotsägelse, med tanke 
på "
+"att dess kropp redan är mycket härdigare än en vuxen mans. Trollvalparna 
är "
+"klumpiga och kan ännu inte gå riktigt, utan måste lufsa omkring på alla "
+"fyra, men denna begränsning kompenseras mer än väl av deras råstyrka.\n"
+"\n"
+"Observera: troll besitter förmågan att regenerera, vilket läker dem som om 
"
+"de alltid stod under en bys beskydd."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
@@ -8417,6 +8642,21 @@
 "damage to the undead, and can even damage living creatures. White magi are "
 "capable of healing units around them, and curing them of poison."
 msgstr ""
+"Vissa magiker som, när de lär sig om världen omkring, får kunskap om det "
+"lidande och elände som mänskligheten ofta lever i, finner att de inte kan "
+"viga ett helt liv instängda med sina studier. Dessa män och kvinnor avstår 
"
+"från livet som magiker, och ansluter sig till klosterordnar och låter sina "
+"förmågor komma till nytta för alla. Efter lärlingsperioden färdas de 
runt i "
+"världen och tar hand om sjuka och skadade.\n"
+"\n"
+"Även om de inte är tränade för strid, så finns det en fiende mot vilken 
de "
+"utgör ett stort hot. Vid behov kan de åkalla Ljusets makt för att bannlysa 
"
+"vandöda från de levandes värld.\n"
+"\n"
+"Observera: det ljus som vita magiker lärt sig att använda är magiskt till "
+"sin natur och träffar ofta sitt mål. Detta ljus vållar de vandöda stor 
skada "
+"och även de levande bör ta sig i akt. Vita magiker har förmågan att läka 
"
+"trupper i sin närhet och att bota dem från förgiftning."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:81
 msgid "female^White Mage"
@@ -8458,6 +8698,18 @@
 "Special Notes: Woses regenerate by using natural resources around them, "
 "without needing to huddle in villages to obtain sustenance and aid."
 msgstr ""
+"Sällan skådad även av alver är wosen en obekant varelse för de allra 
flesta. "
+"Alverna är de som känner till mest om dem, och de vet att woserna inte "
+"härstammar från träden, trots deras likhet med dem, och de vet att woserna 
"
+"är starkare och annorlunda knutna till älvornas värld än alverna själva. 
"
+"Wosernas göranden och låtanden är i stora drag okända, även om de flesta 
"
+"stödjer den mest uppenbara tanken att de är naturens herdar.\n"
+"\n"
+"Woser tar starkt avstånd från våld, men besitter stor styrka. De är dock "
+"ovana vid att röra sig, och när de gör det tar de god tid på sig.\n"
+"\n"
+"Observera: woser regenererar genom att använda naturens krafter runt om dem; 
"
+"de behöver således inte söka skydd i en by för att återhämta sig."
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
@@ -9588,7 +9840,7 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:50
 msgid "Use map settings"
-msgstr ""
+msgstr "Använd kartinställningar"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:51
 msgid "Fog Of War"
@@ -9612,15 +9864,15 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:91
 msgid "The amount of income each village yields per turn"
-msgstr "Hur mycket guld som varje by ger per drag"
+msgstr "Mängden guld som varje by ger per drag"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:96
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
-msgstr "Hur mycket erfarenhet en trupp behöver för att befordras"
+msgstr "Hur stor andel erfarenhet en trupp behöver för att befordras"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:99
 msgid "Use scenario specific settings"
-msgstr ""
+msgstr "Använd scenariospecifika inställningar"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:102
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
@@ -10430,263 +10682,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround and "
-#~ "backstab an opponent, doing double damage. They can also throw poison-"
-#~ "tipped knives at their enemies from long range."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lönnmördare är nattens mästare. Likt rövare kan de omringa en 
motståndare "
-#~ "och hugga honom i ryggen, och därmed vålla dubbel skada. De kan också "
-#~ "kasta förgiftade knivar på sina fiender."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Armed with a heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at "
-#~ "night. Wearing brown cloaks and black hoods, they steal from the peasants "
-#~ "who live near them when not fighting against invaders."
-#~ msgstr ""
-#~ "Beväpnade med en tung spikklubba är banditerna lämpade att råna och 
döda "
-#~ "nattetid. De bär bruna mantlar och svarta huvor, och stjäl från 
bönderna "
-#~ "i närheten när de inte slåss mot inkräktare."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
-#~ "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo "
-#~ "as rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their "
-#~ "battle tactics require more finesse than brute strength."
-#~ msgstr ""
-#~ "De unga bågskyttarna, som har ägnat sig åt bågskytteträning sedan "
-#~ "barnsben, är de vanligaste soldaterna med distansvapen i de wesnothiska "
-#~ "arméerna. De genomgår inte lika rigorös träning som spjutbärarna 
eller "
-#~ "det tunga infanteriet, då deras taktik kräver mer finess än råstyrka."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The best riders in Wesnoth are recruited into the military to become "
-#~ "Cavalrymen. A Cavalryman, strictly disciplined, does not charge across "
-#~ "the field of battle like a horseman, but makes more of an effort to hold "
-#~ "his position."
-#~ msgstr ""
-#~ "De bästa ryttarna i Wesnoth rekryteras till kavalleriet. De strikt "
-#~ "disciplinerade kavalleristerna stormar inte över slagfältet som andra "
-#~ "ryttare utan är istället mycket lämpade för att hålla positioner."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the rapier "
-#~ "allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
-#~ "crossbow in the other to shoot distant foes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Duellanterna är mästare i svärdsfäktandets sköna konst. Deras 
färdighet "
-#~ "med värjan tillåter dem att attackera och parera med en hand, samtidigt "
-#~ "som den andra håller ett armborst redo för att skjuta."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The guardians of the great dwarvish cities, they blast at their enemies "
-#~ "using fire from what are called dragonstaves. They are the chief "
-#~ "possessors of arcane Dwarvish technology."
-#~ msgstr ""
-#~ "Drakvakterna är de stora dvärgstädernas väktare, och de skjuter på 
sina "
-#~ "fiender med eld från vad dvärgarna kallar drakstavar. De besitter den "
-#~ "främsta kunskapen om uråldrig dvärgteknologi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dwarvish Lords are kings under the mountains. Their skill with the battle "
-#~ "axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far "
-#~ "away. Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bergakungarna regerar under bergen. Ingen kan mäta sig med dem i "
-#~ "hanteringen av en stridsyxa, de kan till och med kasta den. Deras "
-#~ "rustningar är gjorda av de starka legeringar som bara dvärgarna kan "
-#~ "framställa."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The mighty Dwarvish Runemasters are fearsome and sturdy warriors who have "
-#~ "harnessed the secret powers of the Dwarven runes. They can send lightning "
-#~ "bolts at their enemies by striking the ground with their marvelously "
-#~ "crafted and much beloved hammers, which shimmer with magical energy."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dvärgarnas mäktiga runmästare är orubbliga och mäktiga krigare, som "
-#~ "behärskar de hemliga krafterna hos dvärgarnas runor. Deras älskade och "
-#~ "fantastiskt välgjorda hammare skimrar av magisk energi, och skickar "
-#~ "åskviggar mot fienderna närhelst runmästaren slår den i marken."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Dwarvish Thunderers provide much needed ranged support to the mighty, yet "
-#~ "slow, close-range fighters of the Dwarvish armies. Their mysterious "
-#~ "weapons are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish "
-#~ "bows, but their impact is unmatched."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dvärgarnas tordönstrupper förser dvärgarna med välbehövligt 
eldunderstöd, "
-#~ "så att deras mäktiga men långsamma krigare hinner komma fram till "
-#~ "närstriden. Deras mystiska vapen är tyngre, långsammare och mer 
högljudda "
-#~ "än alvernas långbågar, men deras genomslagskraft är utan motstycke."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons "
-#~ "forged by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish "
-#~ "technology. Although they are no faster than the more common Thunderers, "
-#~ "their attack is much more deadly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dvärgarnas berömda tordönsvakter använder sig av mystiska och fruktade 
"
-#~ "vapen som smitts av dvärgarnas vapenmästare, experter på uråldrig "
-#~ "dvärgteknologi. Även om de inte är lika snabba som de vanliga "
-#~ "tordönstrupperna, så är de mycket mer dödliga."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fencers are trained in the arts of swordplay. While their rapier is a "
-#~ "light weapon, they can use it quickly and with deadly skill. Wielding a "
-#~ "dagger in their other hand, they can also deftly parry all kinds of "
-#~ "attacks. Fencers are skirmishers, and so can move right past enemy units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fäktarna är tränade i de finare detaljerna i svärdskonst. Värjan är "
-#~ "visserligen ett lätt vapen, men det är även snabbt och dödligt. I 
andra "
-#~ "handen håller de en dolk, som de främst använder till att parera 
fiendens "
-#~ "attacker. Fäktare är stigfinnare och kan lätt ta sig förbi fienden."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
-#~ "places and people to rob."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stigmännen används av banditgäng för att spana och lokalisera möjliga 
"
-#~ "rånoffer."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their weapon, "
-#~ "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
-#~ "because of its great length, Halberdiers always strike first in combat, "
-#~ "even when defending. Halberdiers have great facility at dealing with "
-#~ "troops they can keep further than the end of their weapons, but find some "
-#~ "difficulty in very close combat."
-#~ msgstr ""
-#~ "De bästa soldaterna tilldelas hillebarder. Om än något långsammare än 
"
-#~ "svärdet så är hillebarden likväl mycket dödlig. På grund av sin 
stora "
-#~ "räckvidd har de alltid första slaget. Hillebardiärerna har stora 
fördelar "
-#~ "mot motståndare som de kan hålla på avstånd, men får det lite "
-#~ "besvärligare vid riktigt nära kamp."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. A "
-#~ "lack of speed is their only disadvantage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det tunga infanteriet är rustat i järn, och därför motståndskraftigt 
mot "
-#~ "attacker. Deras enda nackdel är deras långsamma förflyttning."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Towering over the battlefield like iron giants, Iron Maulers are renowned "
-#~ "(and feared) for their incredible resilience and brutal hammer blows. "
-#~ "Were it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these "
-#~ "mighty soldiers would control the continent."
-#~ msgstr ""
-#~ "Järnmanglarna höjer sig över slagfältet som järnjättar, och är 
ökända "
-#~ "(och fruktade) för sin otroliga motståndskraft och sina brutala "
-#~ "hammarslag. Om det inte hade varit för deras långsamma rörelser och att 
"
-#~ "de är så ovanliga, så hade dessa mäktiga soldater härskat över "
-#~ "kontinenten."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Javelineers have mastered the use of the pointy sticks they were given as "
-#~ "recruits. Dangerous in melee, they have also developed their skill at "
-#~ "throwing their javelins, making them potent in both demesnes of combat. "
-#~ "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even "
-#~ "when defending."
-#~ msgstr ""
-#~ "Spjutkastarna har bemästrat sina spetsiga pinnar till vapen, som de fick "
-#~ "som rekryter. De är farliga i närstrid, men har också utvecklat "
-#~ "skicklighet i att kasta sina spjut, vilket gör dem dugliga på både 
när- "
-#~ "och distansstrid. Längden på deras vapen gör att de alltid får första 
"
-#~ "slaget i närstrid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Longbowmen carry the huge specialized bows that they have learned to "
-#~ "handle after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
-#~ msgstr ""
-#~ "Långbågsskyttarna bär stora långbågar, som de lärt sig hantera efter 
"
-#~ "många års strider. Deras pilar kan till och med genomborra rustningar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Master Bowmen have reached the highest levels of skill with the bow that "
-#~ "any human can hope to attain. Their power with this deadly weapon is "
-#~ "surpassed only by that of the Elves."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mästerbågskyttarna har uppnått den största bågskicklighet som någon "
-#~ "människa kan nå. Deras skicklighet med detta dödliga vapen 
överträffas "
-#~ "endast av alverna."
-
-#~ msgid "Outlaws fight better at night."
-#~ msgstr "Fredlösa slåss bättre nattetid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fredlösa slåss bättre nattetid. De kvinnliga fredlösa ser bra ut under 
"
-#~ "tiden."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for "
-#~ "long pikes. Because of the length of their weapons, they always strike "
-#~ "first in combat, even when defending. They are especially deadly when "
-#~ "fighting cavalry, though they find some difficulty in fighting in "
-#~ "extremely close quarters."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pikenerare är veteraner i den wesnothiska armén och har bytt ut sina "
-#~ "spjut mot långa pikar. Med sin stora räckvidd har de alltid första "
-#~ "slaget. De är speciellt dödliga vid försvar mot kavalleri, men har lite 
"
-#~ "svårigheter vid riktigt nära kamp."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Rogues are masters of agility and can move right past an enemy, ignoring "
-#~ "any zones of control. Master thieves, they too have the backstab ability, "
-#~ "which allows them to do double damage if an ally of theirs is on the "
-#~ "opposite side of an enemy they are attacking."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rövarna är de smidigaste krigarna som finns, och kan ta sig rakt förbi "
-#~ "fiender utan att bry sig om deras kontrollzoner. Dessa mästertjuvar kan "
-#~ "dessutom attackera i bakhåll, vilket leder till att de gör dubbel skada "
-#~ "på sina fiender i de fall då en allierad trupp står på motsatta sidan 
om "
-#~ "fienden."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Members of the Royal Guard are hand picked from the strongest and "
-#~ "sturdiest of the army. They are deployed only in critical situations and, "
-#~ "so far, have always succeeded in their assigned tasks."
-#~ msgstr ""
-#~ "Soldaterna i det kungliga livgardet handplockas från de bästa och "
-#~ "starkaste inom armén. De sänds endast i strid vid extrem fara och har "
-#~ "hittills inte misslyckats någon gång."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Shock Troopers are the elite of the Wesnothian military. Although they "
-#~ "move slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout "
-#~ "Wesnoth and even into the lands beyond."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stormtrupperna är eliten i Wesnoths armé. Även om de rör sig långsamt 
är "
-#~ "de väldigt kraftfulla och fruktade i hela Wesnoth och i landen bortom."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
-#~ "basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting. "
-#~ "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even "
-#~ "when defending."
-#~ msgstr ""
-#~ "Spjutbäraren är kärnan i människoarméerna. Dessa unga soldater får "
-#~ "grundläggande stridsträning och sänds till fronten för att göra "
-#~ "grovgörat. På grund av sitt vapens längd har de alltid första slaget."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Swordsmen are the core of the human armies. These young soldiers are "
-#~ "given basic training and put in the front lines to do the bulk of the "
-#~ "fighting."
-#~ msgstr ""
-#~ "Svärdssoldaten är kärnan i människoarméerna. Dessa unga soldater får 
"
-#~ "grundläggande stridsträning och sänds till fronten för att göra 
grovgörat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Thieves are deft of foot and elusive, making them difficult to hit. "
-#~ "Skilled at back-stabbing, Thieves do double damage if an ally of theirs "
-#~ "is on the opposite side of an enemy they are attacking. Being of chaotic "
-#~ "disposition, Thieves fight better at night than day."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tjuvarna är snabbfotade och gäckande, vilket gör dem svåra att 
träffa. De "
-#~ "är skickliga på att attackera sina fiender bakifrån, vilket har som "
-#~ "effekt att tjuven gör dubbel skada om hans fiender är upptagna med en "
-#~ "motståndare på andra sidan. Då tjuvar är ljusskygga slåss de bättre 
på "
-#~ "natten än dagen."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]