wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-httt/sv.po wes...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-httt/sv.po wes...
Date: Sun, 24 Jul 2005 14:32:34 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/07/24 18:32:33

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-lib : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.123&tr2=1.124&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.72&tr2=1.73&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po.diff?tr1=1.39&tr2=1.40&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.69&tr2=1.70&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.72 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.73
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.72 Tue Jul 19 06:29:54 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Sun Jul 24 18:32:32 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-19 08:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-24 16:07+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -4623,7 +4623,7 @@
 "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will come "
 "and attack us! What should we do?"
 msgstr ""
-"Delfador, vi har återerrövrat staden, men Ashevieres män kommer med all "
+"Delfador, vi har återerövrat staden, men Ashevieres män kommer med all "
 "sannolikhet att anfalla oss! Vad ska vi göra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:576
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.39 wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.40
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.39  Sun Jul 17 23:01:41 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po    Sun Jul 24 18:32:33 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-17 17:50+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-24 16:08+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,7 +55,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:54
 msgid "Default Zoom"
-msgstr "Standardinzoomning"
+msgstr "Standardzoom"
 
 #: src/hotkeys.cpp:55 src/preferences.cpp:846
 msgid "Toggle Full Screen"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.69 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.70
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.69 Wed Jul 20 12:53:28 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Sun Jul 24 18:32:33 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-20 14:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-24 16:17+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2395,8 +2395,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:299
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
 msgstr ""
-"Vad du var munter, då. Boken är förmodligen skriven på det gamla "
-"wesfolkspråket."
+"Vad du var munter, då. Boken är förmodligen skriven på 
gammal-wesnothiska."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:303
 msgid "Ohh."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.123 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.124
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.123   Wed Jul 20 12:53:35 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Jul 24 18:32:32 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-20 14:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-18 14:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-24 16:59+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1046,6 +1046,13 @@
 "\n"
 "Most units have defense of 30 to 40% on grassland."
 msgstr ""
+"Slätter representerar öppna grästäckta vidder, både betesmarker och "
+"vildmark. Eftersom terrängen är öppen, så är slätterna mycket lätta 
att "
+"förflytta sig över, men de är samtidigt svåra att sätta upp bra försvar 
i. "
+"De truppslag som klarar sig bäst i denna terräng är kavalleri eller andra "
+"snabba truppslag som kan dra nytta av utrymmet.\n"
+"\n"
+"De flesta truppslag har 30-40% försvar på slätter."
 
 #: data/help.cfg:280 data/terrain.cfg:124 data/terrain.cfg:132
 msgid "Road"
@@ -1057,6 +1064,9 @@
 "As far as gameplay is concerned, Roads are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
 msgstr ""
+"Vägar består av jord som blivit hårt packad av alla resenärer som 
färdats "
+"över dem. I spelet fungerar vägar på samma sätt som "
+"<ref>dst=terrain_grassland text=Slätt</ref>."
 
 #: data/help.cfg:286 data/terrain.cfg:321
 msgid "Forest"
@@ -1078,6 +1088,17 @@
 "Elves, on the other hand, enjoy 60 to 70% defense, even their mounted units. "
 "Dwarves generally receive only 30% defense in forests."
 msgstr ""
+"Skogar representerar skogslandskap med tillräckligt med markväxtlighet för 
"
+"att hindra genomfart. Skogarna sinkar de flesta, men de ger ofta bättre "
+"försvar än öppen mark. Kavalleri har dock så stora svårigheter i skog 
att "
+"alla fördelar med att inte synas på håll upphävs. Alver utgör ett 
undantag; "
+"de har full rörlighet i skog och de får också en betydande fördel i 
försvar. "
+"Dvärgar utgör ett annat undantag; de kan ta sig igenom skogar utan större "
+"hinder, men deras ovana i terrängen ger dem inte någon försvarsfördel.\n"
+"\n"
+"De flesta truppslag har 50% försvar i skog, men kavalleri har 40%. Alver har 
"
+"däremot 60-70% försvar, även till häst. Dvärgar har vanligtvis bara 30% "
+"försvar i skog."
 
 #: data/help.cfg:294 data/terrain.cfg:282
 msgid "Hills"
@@ -1095,6 +1116,14 @@
 "Most units have about 50% defense in hills, whereas cavalry are limited to "
 "40%. Dwarves enjoy 60% defense in hills."
 msgstr ""
+"Kullar representerar relativt oländig terräng, med tillräckligt med "
+"höjdskillnader för att ge skydd. Kullar är svåra att förflytta sig i 
för de "
+"flesta trupper. Dvärgar, troll och orcher är så bekanta med terrängen att 
de "
+"kan ta sig fram utan att sinkas. Kavalleri har sådana svårigheter att "
+"terrängens skyddsfördelar upphävs. \n"
+"\n"
+"De flesta truppslag har omkring 50% försvar i kullar, medan kavalleri har "
+"40% som bäst. Dvärgar har 60% försvar i kullar."
 
 #: data/help.cfg:302 data/terrain.cfg:306
 msgid "Mountains"
@@ -1112,6 +1141,14 @@
 "\n"
 "Most units receive about 60% defense in mountains, whereas Dwarves enjoy 70%."
 msgstr ""
+"Berg är terräng som är så pass brant att trupper ofta måste klättra 
över "
+"hinder för att förflytta sig. Detta ger en avsevärd försvarsfördel för 
de "
+"flesta truppslag, men det skapar också stora svårigheter vid färd. 
Merparten "
+"av de hästburna trupperna kan inte ta sig upp i bergig terräng; dock är "
+"alvernas kavalleri och vättarnas vargryttare undantag till detta. Då bergen 
"
+"är hemvisten för både dvärgar och troll så kan de ta sig fram utan 
problem.\n"
+"\n"
+"De flesta truppslag har 60% försvar i berg; dvärgar har 70%."
 
 #: data/help.cfg:310 data/terrain.cfg:51
 msgid "Swamp"
@@ -1128,6 +1165,13 @@
 "Most units make do with 30% defense in swamps. Mermen, Naga, and Saurians "
 "all generally enjoy 60%."
 msgstr ""
+"Träsk representerar våtmarker av olika slag. De sinkar nästan alla och "
+"försvårar för effektivt försvar. Undantag till detta är raser som rör 
sig "
+"fritt i vatten; dessa får goda förflyttnings- och försvarsfördelar. De 
som "
+"bor och arbetar i våtmarker har lärt sig att hantera denna terräng.\n"
+"\n"
+"De flesta truppslag har 30% försvar i träsk. Sjöfolket, nagafolket och "
+"ödlefolket har oftast 60% försvar."
 
 #: data/help.cfg:318 data/terrain.cfg:30
 msgid "Shallow Water"
@@ -1145,6 +1189,15 @@
 "Most units make do with 20 to 30% defense in shallow water, whereas both "
 "Naga and Mermen enjoy 60%."
 msgstr ""
+"Grunt vatten representerar alla sorters vattensamlingar där vattnet är 
djupt "
+"nog att räcka ungefär upp till midjan på en människa. Detta sinkar de 
flesta "
+"och gör dem helt öppna för anfall. Dvärgar har stora svårigheter i grunt 
"
+"vatten, eftersom vattnet når dem nästan över huvudet. Undantaget är raser 
"
+"som naturligt tar sig fram i vatten, vilket ger dem avsevärda försvars- och 
"
+"förflyttningsfördelar.\n"
+"\n"
+"De flesta truppslag får nöja sig med 20-30% försvar i grunt vatten, medan "
+"både sjöfolket och nagafolket har 60%."
 
 #: data/help.cfg:326 data/terrain.cfg:21
 msgid "Deep Water"
@@ -1158,6 +1211,12 @@
 "\n"
 "Mermen and Naga both receive 50% defense in deep water, with full movement."
 msgstr ""
+"Djupt vatten representerar alla sorters vattensamlingar där vattnet är 
djupt "
+"nog att nå över en människas huvud. De flesta truppslag kan inte ta sig ut 
"
+"på djupt vatten, förutom de som kan flyga eller som är utomordentliga "
+"simmare.\n"
+"\n"
+"Sjöfolket och nagafolket rör sig fritt på djupt vatten och har 50% 
försvar."
 
 #: data/help.cfg:334
 msgid "Tundra"
@@ -1171,6 +1230,10 @@
 "\n"
 "Most units have 20 to 40% defense in Tundra."
 msgstr ""
+"Tundra är slätter täckta av snö, antingen permanent eller tillfälligt. 
De "
+"flesta truppslag sinkas av tundra och har svårare att försvara sig.\n"
+"\n"
+"De flesta truppslag har 20-40% försvar i denna terräng."
 
 #: data/help.cfg:342 data/terrain.cfg:70
 msgid "Ice"
@@ -1182,6 +1245,10 @@
 "identical to <ref>dst=terrain_tundra text=Tundra</ref>. Note that swimming "
 "units, even those who can breathe underwater, cannot swim underneath ice."
 msgstr ""
+"Is representerar alla sorters istäckta vattensamlingar. I spelet fungerar "
+"denna terräng på samma sätt som <ref>dst=terrain_tundra text=Tundra</ref>. 
"
+"Observera att simmande trupper inte kan simma under is; detta gäller även 
de "
+"som kan andas under vatten."
 
 #: data/help.cfg:348 data/terrain.cfg:370 data/terrain.cfg:430
 msgid "Castle"
@@ -1198,6 +1265,13 @@
 "\n"
 "Most units have about 60% defense in a castle."
 msgstr ""
+"Borgar är någon typ av permanent befästning. Nästan alla trupper får en "
+"avsevärd försvarsfördel när de befinner sig i en borg, och alla trupper 
rör "
+"sig utan hinder. Genom att placera trupper i en borg manifesterar man dess "
+"försvarskapacitet. Utan en trupp i varje borgruta kan en fiendetrupp smita "
+"in i borgen utan problem och dra nytta av borgens alla fördelar.\n"
+"\n"
+"De flesta trupper har ca 60% försvar i borgar."
 
 #: data/help.cfg:356 data/terrain.cfg:106
 msgid "Sand"
@@ -1211,6 +1285,11 @@
 "\n"
 "Most units receive 20 to 40% defense in Sand."
 msgstr ""
+"Sandens instabilitet utgör ett stort hinder för de flesta truppslag och 
gör "
+"dem utsatta för attacker. Ödleliknande raser har fördelar i denna terräng 
"
+"tack vare deras breda fötter och ormlika kroppar.\n"
+"\n"
+"De flesta trupper har 20-40% försvar i denna terräng."
 
 #: data/help.cfg:364 data/terrain.cfg:115
 msgid "Desert"
@@ -1222,6 +1301,9 @@
 "beaches, however for gameplay purposes they are identical. See "
 "<ref>dst=terrain_sand text=Sand</ref>."
 msgstr ""
+"Öknar har en något annorlunda sammansättning är små sandgropar eller "
+"stränder. I spelet behandlas dock sand och öken som samma terräng. Se "
+"<ref>dst=terrain_sand text=Sand</ref>."
 
 #: data/help.cfg:370 data/terrain.cfg:353
 msgid "Cave"
@@ -1238,6 +1320,14 @@
 "\n"
 "Most units receive 20 to 40% defense in Caves, whereas dwarves have 50%."
 msgstr ""
+"Grottor representerar alla sorters underjordiska håligheter som är stora 
nog "
+"att röra sig i. De flesta truppslag är helt obekanta med denna terräng och 
"
+"har således svårigheter både ur förflyttnings- och försvarssynpunkt. 
Dvärgar "
+"och troll, som bor i grottor, har båda fördelar i denna terräng. Detta "
+"gäller särskilt dvärgar som genom sin mindre storlek kan ta sig förbi 
många "
+"hinder som andra raser inte kan komma igenom.\n"
+"\n"
+"De flesta trupper har 20-40% försvar i denna terräng, medan dvärgar har 
50%."
 
 #: data/help.cfg:378 data/terrain.cfg:157
 msgid "Savanna"
@@ -1249,6 +1339,9 @@
 "world. For gameplay purposes, they are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
 msgstr ""
+"Savanner är slätter med högt gräs, som återfinns i varmare klimat. I 
spelet "
+"har denna terräng samma egenskaper som <ref>dst=terrain_grassland "
+"text=Slätt</ref>."
 
 #: data/help.cfg:384 data/terrain.cfg:39 data/terrain.cfg:60
 #: data/terrain.cfg:165 data/terrain.cfg:174 data/terrain.cfg:185
@@ -1269,6 +1362,14 @@
 "Most units have 50 to 60% defense in villages, whereas cavalry receive only "
 "40%."
 msgstr ""
+"Byar representerar alla sorters grupperingar av hus och andra byggnader, "
+"vare sig de är uppförda av människor eller inte. Nästan alla sorters "
+"truppslag, även kavalleri, manövrerar utan svårighet i byar, och de flesta 
"
+"trupper har försvarsfördelar i dem. Byar ger trupper möjlighet att göra 
rent "
+"och läka sina sår, vilket betyder att trupper som placerade i byar antingen 
"
+"läker åtta hälsopoäng varje drag eller blir helade från gift.\n"
+"\n"
+"De flesta truppslag har 50-60% försvar i byar; kavalleri har 40%."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -3812,14 +3913,14 @@
 "på motsatt sida av målet. (Fungerar inte tillsammans med allierade 
trupper.)"
 
 #: data/translations/english.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Berserk:\n"
 "Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
 "until one of the combatants is slain."
 msgstr ""
 "Bärsärkagång:\n"
-"Vid anfall fortsätter striden tills en av parterna ligger död på marken."
+"Striden fortsätter tills en av parterna ligger död på marken, vare sig det 
"
+"gäller anfall eller försvar."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
 msgid ""
@@ -5499,8 +5600,8 @@
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
 "Pansarnävarna har efter år av strider dragit nytta av sina fienders 
nederlag "
-"och skapat nya sköldar och starka runstningar. Även om de är långsamma, 
är "
-"de fruktade för sin uthållighet och styrka."
+"och skapat nya sköldar och starka rustningar. Även om de är långsamma, 
är de "
+"fruktade för sin uthållighet och styrka."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
@@ -7279,7 +7380,7 @@
 "stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är de skickliga på 
att "
 "kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så att deras livskraft "
 "sinar. Gamla orchschamaner är schamaner som har bemästrat magin, men deras "
-"fysiska styrka han avtagit med åldern."
+"fysiska styrka har avtagit med åldern."
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
 msgid "Orcish Slayer"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]