wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth/ca.po po/wesnoth...


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth/ca.po po/wesnoth...
Date: Fri, 22 Jul 2005 06:34:51 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/07/22 10:34:51

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth   : ca.po 
    po/wesnoth-editor: ca.po 
    po/wesnoth-ei : ca.po 
    po/wesnoth-httt: ca.po 
    po/wesnoth-lib : ca.po 
    po/wesnoth-sotbe: ca.po 
    po/wesnoth-tdh : ca.po 
    po/wesnoth-trow: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.804&tr2=1.805&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.94&tr2=1.95&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po.diff?tr1=1.32&tr2=1.33&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.47&tr2=1.48&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po.diff?tr1=1.37&tr2=1.38&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po.diff?tr1=1.46&tr2=1.47&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po.diff?tr1=1.34&tr2=1.35&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.804 wesnoth/changelog:1.805
--- wesnoth/changelog:1.804   Thu Jul 21 20:35:17 2005
+++ wesnoth/changelog  Fri Jul 22 10:34:50 2005
@@ -1,3 +1,8 @@
+CVS HEAD:
+ * language and i18n:
+  * updated translations:
+   * Catalan
+
 Version 0.9.4:
 * language and i18n:
  * updated translations:
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po:1.32 
wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po:1.33
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po:1.32    Wed Jul 20 12:53:23 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po   Fri Jul 22 10:34:50 2005
@@ -26,49 +26,47 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:160
 msgid "Draw tiles"
-msgstr ""
+msgstr "Dibuixa"
 
 #: src/editor/editor.cpp:162
-#, fuzzy
 msgid "Fill"
-msgstr "Fitxer"
+msgstr "Emplena"
 
 #: src/editor/editor.cpp:164
 msgid "Set player's starting position"
-msgstr ""
+msgstr "Defineix la posició d'inici del jugador"
 
 #: src/editor/editor.cpp:166
 msgid "Zoom in"
-msgstr ""
+msgstr "Apropa"
 
 #: src/editor/editor.cpp:168
 msgid "Zoom out"
-msgstr ""
+msgstr "Allunya"
 
 #: src/editor/editor.cpp:170
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Desfès"
 
 #: src/editor/editor.cpp:172
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Refés"
 
 #: src/editor/editor.cpp:174
 msgid "Zoom to default view"
-msgstr ""
+msgstr "Escala per defecte"
 
 #: src/editor/editor.cpp:176
 msgid "Toggle grid"
-msgstr ""
+msgstr "Activa graella"
 
 #: src/editor/editor.cpp:178
-#, fuzzy
 msgid "Resize the map"
-msgstr "Redimensiona mapa"
+msgstr "Redimensiona el mapa"
 
 #: src/editor/editor.cpp:180
 msgid "Flip map"
-msgstr ""
+msgstr "Inverteix el mapa"
 
 #: src/editor/editor.cpp:371
 msgid "Save the Map As"
@@ -94,7 +92,7 @@
 msgid ""
 "Warning: Illegal characters found in the map name. You've to save under a "
 "different name."
-msgstr ""
+msgstr "Avís: s'han trobat caràcters invàlids en el nom del mapa. Heu de 
triar un nom diferent."
 
 #: src/editor/editor.cpp:483 src/editor/editor.cpp:562
 msgid "The file does not contain a valid map."
@@ -130,7 +128,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:1141
 msgid "Error: Illegal character in filename."
-msgstr ""
+msgstr "Error: caràcters invàlids al nom del fitxer."
 
 #: src/editor/editor.cpp:1197
 msgid "Player"
@@ -222,7 +220,7 @@
 
 #: src/editor/editor_main.cpp:235
 msgid "Battle for Wesnoth Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Editor de mapes de Batalla per Wesnoth"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:311
 msgid "FG"
@@ -240,14 +238,3 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "No ha estat possible esborrar el fitxer."
 
-#~ msgid "Draw"
-#~ msgstr "Dibuixa"
-
-#~ msgid "Flood"
-#~ msgstr "Plena"
-
-#~ msgid "Start P"
-#~ msgstr "Inici"
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Enganxa"
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.44  Tue Jul 19 06:29:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po Fri Jul 22 10:34:50 2005
@@ -80,19 +80,16 @@
 msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Darak"
-msgstr "Mal-Darak"
+msgstr "Mal-un-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Zanrad"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Xadrux"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Xadrux"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:87
@@ -183,7 +180,7 @@
 msgid ""
 "It would be best not to try to defeat these undead, there are too many of "
 "them. Go straight to the city."
-msgstr ""
+msgstr "Seria millor no intentar derrotar aquests no morts, n'hi ha massa. 
Anem directament cap a la ciutat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:202
 msgid ""
@@ -1235,7 +1232,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:203
 msgid "Defeat Khrakrahs, the Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Derrota Khrakrahs, el drac esquelètic"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:249
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
@@ -1448,7 +1445,7 @@
 "Before we begin our council, I must tell you all a story, of who this lich "
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
-msgstr ""
+msgstr "Abans que comenci el consell, us he de d'explicar tota la història 
sobre qui és aquest lich al que ens enfrontem. Al principi ell era un mag de 
la llum, com jo, i la seva caiguda començà durant el regnat de Haldric VII..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
@@ -1469,7 +1466,6 @@
 "versat en el combat amb els esperits de la obscuritat com a conseller reial."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
@@ -1502,7 +1498,6 @@
 "van ser ells qui van descobrir els seus."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:52
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own life and "
 "reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
@@ -1948,9 +1943,8 @@
 msgstr "La travessia dels no-morts"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Karad"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Karad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:84
 msgid ""
@@ -1969,15 +1963,13 @@
 "d'aquest pantà, perdríem molt de temps. Potser Weldyn ja estiga en runes!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. The undead behind us are dangerous, but the "
 "orcs may be more dangerous still."
 msgstr ""
 "A l'altra banda del riu s'estenen les Terres del Nord. Els ogres viuen allí, 
"
-"així com els orcs. Devem actuar amb precaució. Encara pense que deuríem 
anar "
-"directament cap al Rei, però ara és impossible."
+"així com els orcs. Devem actuar amb precaució. Els no morts que tenim al 
darrera són perillosos, però els orcs poden ser encara pitjor." 
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:96
 msgid ""
@@ -1993,12 +1985,11 @@
 msgstr "Convoque les bèsties que us destruiran a les profunditats del riu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up demons!"
 msgstr ""
-"Sembla què amés d'alçar no-morts aquest lich ha aprés a cridar dimonis!"
+"Sembla què a més d'alçar no-morts, aquest fetiller ha aprés a cridar 
dimonis!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
@@ -2356,48 +2347,3 @@
 "cautelosos. Aleshores, un dia a l'alba, Gweddry i els seus homes es van "
 "despertar pels crits del vigilants nocturns..."
 
-#~ msgid "Mal-Karanad"
-#~ msgstr "Mal-Karanad"
-
-#~ msgid "Mal-Kranalai"
-#~ msgstr "Mal-Kranalai"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you "
-#~ "know of what he spoke."
-#~ msgstr ""
-#~ "Espera. Primer, què era la profecia sobre la què parlà el lich? Crec 
que "
-#~ "saps de què parlava."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in the "
-#~ "reign of Haldric VII..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sí, la profecia. Sé de què parla eixe lich. Tot començà en el regnat 
de "
-#~ "Haldric VII..."
-
-#~ msgid "So, you want to resist me? Fine, but prepare to die!"
-#~ msgstr "Em plantaràs cara? Està bé, però prepara't per morir!"
-
-#~ msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aniré amb vosaltres i us ajudaré en la vostra busca, passe el què 
passe."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Khrakrahs the Skeletal Dragon\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Victòria:\n"
-#~ "@Derrota el drac esquelètic Khrakrahs\n"
-#~ "Derrota:\n"
-#~ "#Mort de Gweddry\n"
-#~ "#Mort de Dacyn\n"
-#~ "#Mort d'Owaec\n"
-#~ "#Fi dels torns"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.47 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.48
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.47 Tue Jul 19 06:29:52 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Fri Jul 22 10:34:50 2005
@@ -1072,7 +1072,6 @@
 msgstr "I el vaixell ens durà a Anduin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many magi."
@@ -3070,7 +3069,6 @@
 msgstr "He trobat algú ocultant-se a la vila!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other magi here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
@@ -3083,7 +3081,6 @@
 msgstr "Certament, unim-nos per lluitar plegats contra aquests malvats."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "You can now recruit magi."
 msgstr "Ara podeu reclutar mags."
 
@@ -3100,7 +3097,6 @@
 msgstr "El meu aprenent! Digues, com va caure l'illa d'aquesta manera?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
 "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
@@ -3260,7 +3256,6 @@
 msgstr "Xakae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
 "Sorpresa! Jo que buscava mags, i tot el que trobo són aquests humans ben "
@@ -4793,7 +4788,6 @@
 msgstr "Hem arribat a temps per ajudar-vos, altesa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid "White magi? Come to help us? But what are they doing here?"
 msgstr "Mags Blancs? Ajudant-nos? A què es deu la seva presència?"
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po:1.37 wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po:1.38
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po:1.37  Sun Jul 17 16:04:37 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po    Fri Jul 22 10:34:50 2005
@@ -182,7 +182,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:87
 msgid "Set Player's keep"
-msgstr ""
+msgstr "Defineix la torre del jugador"
 
 #: src/hotkeys.cpp:88
 msgid "Flood Fill"
@@ -521,5 +521,3 @@
 msgid "KB"
 msgstr "kB"
 
-#~ msgid "Set Player Start Position"
-#~ msgstr "Defineix la posició inicial del jugador"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.46 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.47
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.46 Tue Jun 21 19:37:19 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po   Fri Jul 22 10:34:50 2005
@@ -890,7 +890,6 @@
 msgstr "Rugh"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid "Here is Barag Gór."
 msgstr "Aquí està Barag Gor."
 
@@ -919,7 +918,6 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr ""
@@ -973,7 +971,6 @@
 "groga."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
-#, fuzzy
 msgid "Bring the Shamans and then Kapou'e to the signpost"
 msgstr "Du els Xamans i Kapou'e a la senyal"
 
@@ -986,9 +983,8 @@
 "arribar a Tirigaz lo antes possible."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Bring Kapou'e to the sign post"
-msgstr "Du els Xamans i Kapou'e a la senyal"
+msgstr "Du Kapou'e a la senyal"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:356
 msgid "Filiel"
@@ -1008,12 +1004,11 @@
 msgstr "Estan destruint el nostre castell! Veniu a rescatar-me elfs!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:415
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
 msgstr ""
-"Al teu servei, Etheliel. Empenyerem aquestes criatures malignes al seu cau."
+"Al teu servei, Etheliel. Empenyem aquestes criatures malignes al seu cau!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:4
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.34 wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.35
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.34  Wed Jul 20 12:53:24 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po    Fri Jul 22 10:34:50 2005
@@ -416,7 +416,6 @@
 msgstr "Sento que ha d'estar molt aprop. Podria ser que fos al pantà?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But the ancient magi had done their job well. The book had been hidden in a "
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
@@ -557,12 +556,10 @@
 msgstr "Argh! Aquest cofre té aigua beneïda!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:400
-#, fuzzy
 msgid "Look at what the magi were guarding!"
 msgstr "Fixa't en el que protegien els mags!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:425
-#, fuzzy
 msgid "Those magi had hidden away more than it seemed!"
 msgstr "Aquells mags ens han amagat més del que pareixia!"
 
@@ -629,7 +626,6 @@
 msgstr "Lessalin"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After sending the Dark Spirit away for his failure, Gwiti realized that he "
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
@@ -640,7 +636,6 @@
 "Torre de Kaleon, on una vegada estudiaren els millors mags del regne."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:114
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At last, I have reached the road. Unless I am far off my course, I should "
 "find the Tower of Kaleon here, filled with the secrets of ancient magi. Soon "
@@ -655,7 +650,6 @@
 msgstr "S'acosta un nigromant! Podria ser el mateix que varem eliminar?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we magi, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po:1.42 Wed Jul 20 12:53:25 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/ca.po    Fri Jul 22 10:34:50 2005
@@ -1,4 +1,3 @@
-# translation of ca.po to Català
 # Catalan translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
@@ -1394,9 +1393,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:979
-#, fuzzy
 msgid "We needed him to get out of here. We're trapped!"
-msgstr "El necessitàrem per resistir a Southbay. Hem acabat!"
+msgstr "El necessitàvem per sortir d'aquí. Estem atrapats!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:992
 msgid ""
@@ -2854,9 +2852,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:365
-#, fuzzy
 msgid "For the honor of SouthBay!"
-msgstr "Per la glòria de Southbay!"
+msgstr "Per l'honor de Southbay!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:370
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.94 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.95
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.94    Wed Jul 20 12:53:28 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Fri Jul 22 10:34:50 2005
@@ -2,14 +2,15 @@
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
+# Dan Rosàs Garcia, 2004.
 # Jordà Polo <address@hidden>, 2004, 2005.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-07-20 14:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-19 17:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-07-19 08:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-22 11:40+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -595,7 +596,6 @@
 "opcions per avançar."
 
 #: data/help.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -715,7 +715,6 @@
 "aquest tema: els guanys i el manteniment."
 
 #: data/help.cfg:187
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -726,8 +725,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Els guanys són fàcils. Per cada llogaret controlat, guanyeu una moneda d'or 
"
-"cada torn. Per tant, si teniu 10 llogarets, guanyareu 10 monedes d'or. "
+"Els guanys són fàcils. Disposeu d'un guany base de 2 monedes d'or per torn. 
A més, per cada llogaret controlat rebreu una moneda d'or addicional. Per 
tant, si teniu 10 llogarets, guanyareu 12 monedes d'or. "
 "Malauradament, els costos de manteniment es resten als guanys, tal i com es "
 "mostra a continuació."
 
@@ -752,7 +750,6 @@
 "pagar dos monedes d'or de manteniment cada torn."
 
 #: data/help.cfg:191
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -763,11 +760,10 @@
 "\n"
 "\n"
 "Aquest cost es resta als guanys, de tal manera que en el cas anterior, amb "
-"dotze nivells d'unitats i deu llogarets, els guanys finals serien 8 monedes "
+"dotze nivells d'unitats i deu llogarets, els guanys finals serien 10 monedes "
 "d'or per torn."
 
 #: data/help.cfg:192
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "There is one important exception to Upkeep: units with the Loyal trait never "
@@ -800,12 +796,11 @@
 "<ref>dst=abilities text='habilitats'</ref>, però ara ja sabeu tot el que "
 "necessiteu per jugar la campanya Hereu al tron. Divertiu-vos, i bona sort!"
 
-#: data/help.cfg:203 src/titlescreen.cpp:206
+#: data/help.cfg:203 src/titlescreen.cpp:193
 msgid "About"
 msgstr "Quant a"
 
 #: data/help.cfg:210
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most units have two traits. However, Undead units are assigned the single "
 "trait 'Undead', and Woses do not receive any traits. Traits are "
@@ -1046,7 +1041,7 @@
 
 #: data/help.cfg:272 data/terrain.cfg:150
 msgid "Grassland"
-msgstr "Herba"
+msgstr "Prada"
 
 #: data/help.cfg:275
 msgid ""
@@ -1058,6 +1053,9 @@
 "\n"
 "Most units have defense of 30 to 40% on grassland."
 msgstr ""
+"Les prades representen terrenys oberts, ja siguin cultivats, per pasturar, o 
salvatges. Resulta fàcil moure's en aquest tipus de terreny, però les seves 
característiques també fan que sigui difícil defensar-s'hi. Normalment les 
unitats que es comporten millor a les prades són les de cavalleria, tot i que 
també hi ha altres unitats molt àgils que són capaces d'aprofitar les 
avantatges de les zones obertes.\n"
+"\n"
+"La majoria d'unitats tenen una defensa d'entre un 30% i un 40% a les prades."
 
 #: data/help.cfg:280 data/terrain.cfg:124 data/terrain.cfg:132
 msgid "Road"
@@ -1068,7 +1066,7 @@
 "Roads are beaten paths of dirt, formed by many travelers passing over them. "
 "As far as gameplay is concerned, Roads are identical to "
 "<ref>dst=terrain_grassland text=Grassland</ref>."
-msgstr ""
+msgstr "Els camins són rutes marcades de terra formades pels mateixos 
viatgers després de passar-hi repetidament. Pel que fa al joc, els camins són 
idèntics a les <ref>dst=terrain_grassland text=prades</ref>."
 
 #: data/help.cfg:286 data/terrain.cfg:321
 msgid "Forest"
@@ -1090,10 +1088,13 @@
 "Elves, on the other hand, enjoy 60 to 70% defense, even their mounted units. "
 "Dwarves generally receive only 30% defense in forests."
 msgstr ""
+"El boscos representen qualsevol terreny amb una quantitat de vegetació 
considerable, suficient com per dificultar el camí. Encara que alenteixen 
gairebé a tothom que s'hi endinsa, els boscos esdevenen una bona defensa per 
aquells que saben treure'n profit. A les unitats de cavalleria, per exemple, no 
els resulta avantatjós ja que tenen molts problemes per obrir-se el pas entre 
els arbres. Els elfs són una excepció d'aquesta regla general; no només 
posseeixen moviment complet als boscos, sinó que també guanyen 
considerablement en defensa. Els nans són l'altra excepció; tot i que poden 
avançar sense gaire pèrdua de velocitat, la seva desconeixença del terreny 
fa que no rebin cap bonificació defensiva.\n"
+"\n"
+"La majoria d'unitats tenen un 50% de defensa al bosc, però la cavalleria 
està limitada al 40%. Els elfs, per la seva part, gaudeixen d'una defensa 
d'entre un 60% i un 70%, fins i tot les seves unitats muntades. Els nans es 
conformen amb només un 30%."
 
 #: data/help.cfg:294 data/terrain.cfg:282
 msgid "Hills"
-msgstr "Turons"
+msgstr "Colls"
 
 #: data/help.cfg:297
 msgid ""
@@ -1107,6 +1108,9 @@
 "Most units have about 50% defense in hills, whereas cavalry are limited to "
 "40%. Dwarves enjoy 60% defense in hills."
 msgstr ""
+"Els colls són un terreny abrupte i amb prou pujades i baixades com per 
proporcionar una mica de cobertura. Per a la majoria de tropes són zones 
difícils de travessar. Només nans, trolls i orcs estan suficientment 
familiaritzats com per passar-hi sense ser alentits. La cavalleria, en canvi, 
té tants problemes que qualsevol millora defensiva es veu negada per la seva 
ineptitud en aquest terreny.\n"
+"\n "
+"La majoria d'unitats tenen aproximadament un 50% de defensa als colls, mentre 
que la cavalleria està limitada al 40%. Els nans gaudeixen d'un 60% de 
defensa."
 
 #: data/help.cfg:302 data/terrain.cfg:306
 msgid "Mountains"
@@ -1124,6 +1128,9 @@
 "\n"
 "Most units receive about 60% defense in mountains, whereas Dwarves enjoy 70%."
 msgstr ""
+"Les muntanyes són terrenys tant escarpats que les unitats sovint tenen que 
escalar per damunt dels obstacles per tal d'avançar. Per la seva naturalesa, 
proporcionen bones posicions de defensa per a la majoria de tropes, però 
també n'hi ha d'altres que veuen impedit el seu pas. La majoria de la 
cavalleria simplement no pot entrar en terreny muntanyós; tanmateix, els 
exploradors elfs en són una excepció, juntament amb els genets de llop 
goblin. Nans i trolls són els habitants més adaptats a la muntanya, i s'hi 
mouen amb facilitat.\n"
+"\n"
+"La majoria d'unitats tenen un 60% de defensa a les muntanyes. Els nans, per 
la seva part, obtenen una defensa millorada fins al 70%."
 
 #: data/help.cfg:310 data/terrain.cfg:51
 msgid "Swamp"
@@ -1140,6 +1147,9 @@
 "Most units make do with 30% defense in swamps. Mermen, Naga, and Saurians "
 "all generally enjoy 60%."
 msgstr ""
+"Els pantans representen qualsevol tipus de terra mullada. Aquest terreny 
alenteix gairebé a tothom, impossibilitant així les opcions de defensa. 
Només les races preparades físicament per navegar per l'aigua poden 
desplaçar-se per les zones pantanoses amb destresa. Aquells que fan vida al 
pantà també poden arribar a emprar-lo per cobrir-se defensivament en 
combat.\n"
+"\n"
+"La majoria d'unitats tenen una defensa del 30% als pantans. Sirènids, nagues 
i sauris gaudeixen, en general, d'una defensa que volta el 60%."
 
 #: data/help.cfg:318 data/terrain.cfg:30
 msgid "Shallow Water"
@@ -1172,9 +1182,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/help.cfg:334
-#, fuzzy
 msgid "Tundra"
-msgstr "no mort"
+msgstr "Tundra"
 
 #: data/help.cfg:337
 msgid ""
@@ -1184,6 +1193,9 @@
 "\n"
 "Most units have 20 to 40% defense in Tundra."
 msgstr ""
+"La tundra és una extensió coberta de neu, ja sigui permanent o 
temporalment. Moltes unitats es mouen més lentament en aquest terreny, i per 
tant també ho tenen més difícil per defensar-se.\n"
+"\n"
+"La majoria de les unitats tenen entre un 20% i un 40% de defensa a la tundra."
 
 #: data/help.cfg:342 data/terrain.cfg:70
 msgid "Ice"
@@ -1226,9 +1238,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/help.cfg:364 data/terrain.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid "Desert"
-msgstr "Dunes"
+msgstr "Desert"
 
 #: data/help.cfg:365
 msgid ""
@@ -1267,7 +1278,7 @@
 #: data/help.cfg:384 data/terrain.cfg:39 data/terrain.cfg:60
 #: data/terrain.cfg:165 data/terrain.cfg:174 data/terrain.cfg:185
 #: data/terrain.cfg:196 data/terrain.cfg:209 data/terrain.cfg:360
-#: src/reports.cpp:324
+#: src/reports.cpp:311
 msgid "Village"
 msgstr "Llogaret"
 
@@ -1552,8 +1563,7 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
 msgid "A duel map for super fast play. Recommended setting of 2g per village."
-msgstr ""
-"Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
+msgstr "Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per 
llogaret."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:7
 msgid "2p - Charge"
@@ -1613,8 +1623,7 @@
 msgstr "Aigües gelades"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:5
-msgid ""
-"Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North Wesnoth."
+msgid "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North 
Wesnoth."
 msgstr ""
 "Combat en aquesta badia d'aigües gelades del nord de Wesnoth i pels seus "
 "voltants."
@@ -1897,8 +1906,7 @@
 msgstr "Batalla mundial"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
-msgid ""
-"Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long battle."
+msgid "Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long 
battle."
 msgstr ""
 "Fins a set exèrcits s'enfronten en aquesta pacífica terra. Prepareu-vos per 
"
 "a una llarga batalla."
@@ -2157,8 +2165,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:299
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:249
 msgid "Do you want to review any of the skills learned in this scenario?"
-msgstr ""
-"Voleu revisar alguna de les habilitats que heu après en aquest escenari?"
+msgstr "Voleu revisar alguna de les habilitats que heu après en aquest 
escenari?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:302
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:252
@@ -2188,8 +2195,7 @@
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
-msgstr ""
-"Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una batalla."
+msgstr "Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una 
batalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:50
 msgid ""
@@ -2294,8 +2300,7 @@
 "les unitats."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
-msgid ""
-"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
+msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
 msgstr ""
 "Moltes unitats tenen alguna característica que canvia les regles del joc "
 "d'alguna manera."
@@ -2326,8 +2331,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
-msgstr ""
-"Ara potser voldreu començar una campanya, o fer una partida multijugador."
+msgstr "Ara potser voldreu començar una campanya, o fer una partida 
multijugador."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
@@ -3322,8 +3326,7 @@
 "tiradors, que tenen un 60%."
 
 #: data/tips.cfg:9
-msgid ""
-"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
+msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
 msgstr ""
 "Les unitats que descansen als llogarets recuperen 8 punts de vida al "
 "començament del seu torn."
@@ -3391,8 +3394,7 @@
 "tropes prescindibles per retrasar l'atac."
 
 #: data/tips.cfg:17
-msgid ""
-"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
+msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
 msgstr ""
 "No tingueu por de retirar-vos i tornar-vos a agrupar, aquesta pot ser la "
 "clau de la victòria."
@@ -3829,14 +3831,13 @@
 "de l'objectiu (no funciona amb unitats aliades)."
 
 #: data/translations/english.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Berserk:\n"
 "Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
 "until one of the combatants is slain."
 msgstr ""
 "Berserk:\n"
-"Quan s'usa ofensivament, aquest atac allarga la lluita fins la mort d'un "
+"Quan s'usa, ja sigui ofensiva o defensivament, aquest atac allarga la lluita 
fins la mort d'un "
 "dels dos combatents."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
@@ -3961,8 +3962,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr ""
-"Pont de $river,El pont de $river,Pont de $river,Roda de $name,Pont $name"
+msgstr "Pont de $river,El pont de $river,Pont de $river,Roda de $name,Pont 
$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:141
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
@@ -3977,8 +3977,7 @@
 msgstr "$name de mar,$name de dalt,$name,$name,$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
-msgid ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr "$name,$name,$name,$name,$name,$name,$name"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
@@ -4048,12 +4047,10 @@
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:15 data/units/Wall_Guard.cfg:29
 #: data/units/Warrior_King.cfg:19 data/units/Watch_Tower.cfg:12
 #: data/units/Yeti.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid "tough"
-msgstr "toc"
+msgstr "resistent"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The final form that magi of the undead can achieve, Ancient Liches strike "
 "terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch that "
@@ -4061,10 +4058,10 @@
 "where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
 "far, for they move faster than most undead."
 msgstr ""
-"És la forma definitiva que un mag dels No morts pot assolir. El lich ancià "
+"És la forma definitiva que un mag dels no morts pot assolir. El lich ancià "
 "fa arrelar el terror als cors d'aquells que el veuen. No només poseeix el "
-"'toc' dels no morts, sinó que, a més, la seva màgia es capaç de congelar 
els "
-"cors dels més valents, allà on siguin."
+"'toc' dels no morts, sinó que, a més, la seva màgia és capaç de congelar 
els "
+"adversaris més valents, allà on siguin. Si mai trobeu una d'aquestes 
criatures, fugiu de pressa i lluny, ja que es mouen més ràpidament que la 
majoria de no morts."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:50 data/units/Demilich.cfg:32
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:29 data/units/Ghost.cfg:19 data/units/Lich.cfg:28
@@ -4969,7 +4966,6 @@
 msgstr "Semilich"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After too much time dabbling with forbidden magics and dark arts, these magi "
 "have begun to pay a heavy price. Demiliches have started losing their "
@@ -4978,8 +4974,8 @@
 msgstr ""
 "Després de molt de temps indagant en el camí de les màgies prohibides i 
les "
 "arts obscures, aquests mags comencen a pagar les conseqüències del que han "
-"fet. Perden el seu cos, convertint-se d'aquesta manera en no morts, essent "
-"temuts per tothom."
+"fet. Perden el seu cos convertint-se d'aquesta manera en no morts, i essent "
+"cada vegada més temuts per tothom."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -5586,16 +5582,14 @@
 msgstr "Mag ancià"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Once great, Elder Magi have seen their power a little diminished from "
 "wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield "
 "on account of their powerful lightning bolts."
 msgstr ""
-"Aquell qui una vegada fou Gran mag, encara conserva gran part dels seus "
-"poders. Tot i que han disminuït sensiblement amb el pas dels anys, usen "
-"potents llampecs al camp de batalla. Per aquest motiu són temuts al camp de "
-"batalla per tots aquells qui són considerats enemics..."
+"Aquells que una vegada foren els més grans, encara conserven bona part dels 
seus "
+"poders. Tot i que han disminuït sensiblement amb el pas dels anys, continuen 
usant"
+"potents llampecs al camp de batalla. La vellesa no és prou motiu com per 
deixar de témer-los."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:48
 msgid "lightning"
@@ -6068,8 +6062,7 @@
 msgstr "Bola de foc"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:25
-msgid ""
-"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
+msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
 msgstr "Una bola de foc. Només usat per 'Move_Unit_Fake'."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
@@ -6182,15 +6175,13 @@
 msgstr "Rossegador gegant de fang"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Giant Mudcrawlers are a larger kind of Mudcrawler, and are magical "
 "constructs of soil and water. They attack by belching lumps of mud at their "
 "foes, or by slapping them with their fists."
 msgstr ""
 "Els rossegadors gegants són el tipus de rossegador més gran que existeix. "
-"Estan fets només de terra i aigua, i els seus atacs també deriven d'aquests 
"
-"elements: o bé ataquen amb els seus punys o bé tiren rajos d'aigua bullent. 
"
+"Són criatures màgiques fetes només de terra i aigua. Els seus atacs també 
deriven d'aquests elements: o bé colpegen amb els seus punys o bé escupeixen 
una mena de fang fastigòs."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:52 data/units/Skeleton_Archer.cfg:24
 #: data/units/Soulless.cfg:45 data/units/Soulless.cfg:128
@@ -6207,7 +6198,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:74 data/units/Mudcrawler.cfg:43
 msgid "mud glob"
-msgstr ""
+msgstr "bola de fang"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
@@ -6404,7 +6395,6 @@
 msgstr "Mestre de grius"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gryphon Masters have long experience flying the Gryphons, which have become "
 "an extension of themselves. This special relationship makes the heart of the "
@@ -6597,17 +6587,15 @@
 msgstr "Lich"
 
 #: data/units/Lich.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Liches are magi that have committed completely to the path of the dark arts. "
 "To gain control over the undead, Liches have forfeited their own bodies, "
 "becoming undead themselves. This grants them the ability to drain the life "
 "from their opponents with a single touch, and to cast powerful cold spells."
 msgstr ""
-"El lich és un mag que s'ha dedicat completament al camí de les arts "
-"obscures. Per tal de guanyar més control sobre els no morts, el lich ha "
-"deixat de banda el seu propi cos, convertint-se en un d'ells... Això li dona 
"
-"capacitat per drenar la vida dels seus enemics amb tansols tocar-los, i a "
+"Els liches són mags que s'ha dedicat completament al camí de les arts "
+"obscures. Per tal de guanyar més control sobre els no morts, els liches 
deixen de banda el seu propi cos, convertint-se en un d'ells. Això els dona "
+"capacitat per drenar la vida dels seus enemics amb tan sols tocar-los, a més 
de"
 "llançar poderosos conjurs de fred."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
@@ -6936,13 +6924,12 @@
 msgstr "Rossegador de fang"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "belching lumps of mud at their foes."
 msgstr ""
 "Els rossegadors de fang són criatures màgiques fetes de terra i aigua. "
-"Ataquen disparant aigua molt calenta als seus enemics."
+"Ataquen disparant una mena de pasta fangosa als seus enemics."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
 msgid "Naga Fighter"
@@ -7046,7 +7033,6 @@
 msgstr "Nigromant"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Necromancers are magi that have decided to follow the paths of the dark "
 "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
@@ -7061,9 +7047,8 @@
 msgstr "Necròfag"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "satiated"
-msgstr "Iniciat"
+msgstr "saciat"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:26
 msgid ""
@@ -7405,8 +7390,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:107
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
-"Els proscrits lluiten millor de nit. Les proscrites, a més, ho fan amb 
estil."
+msgstr "Els proscrits lluiten millor de nit. Les proscrites, a més, ho fan 
amb estil."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
@@ -7805,10 +7789,8 @@
 msgstr "Serp marina"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:25
-msgid ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
-msgstr ""
-"La serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
+msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
+msgstr "La serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
@@ -8590,8 +8572,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:115
 msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
-msgstr ""
-"El vostre líder ha d'estar en una torre per reclutar o reincorporar unitats."
+msgstr "El vostre líder ha d'estar en una torre per reclutar o reincorporar 
unitats."
 
 #: src/actions.cpp:135
 msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
@@ -8602,12 +8583,12 @@
 msgstr "cap"
 
 #: src/actions.cpp:382 src/dialogs.cpp:761 src/display.cpp:1095
-#: src/help.cpp:1141 src/reports.cpp:249
+#: src/help.cpp:1141 src/reports.cpp:236
 msgid "melee"
 msgstr "melé"
 
 #: src/actions.cpp:382 src/dialogs.cpp:761 src/display.cpp:1096
-#: src/help.cpp:1141 src/reports.cpp:250
+#: src/help.cpp:1141 src/reports.cpp:237
 msgid "ranged"
 msgstr "distància"
 
@@ -8869,11 +8850,11 @@
 msgid "invisible"
 msgstr "invisible"
 
-#: src/filechooser.cpp:51 src/multiplayer_create.cpp:54
+#: src/filechooser.cpp:38 src/multiplayer_create.cpp:54
 msgid "OK"
 msgstr "D'acord"
 
-#: src/filechooser.cpp:52 src/multiplayer_connect.cpp:500
+#: src/filechooser.cpp:39 src/multiplayer_connect.cpp:500
 #: src/multiplayer_create.cpp:53 src/multiplayer_wait.cpp:147
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
@@ -8964,7 +8945,7 @@
 msgid "Error communicating with the server."
 msgstr "Error de comunicació amb el servidor."
 
-#: src/game.cpp:884 src/titlescreen.cpp:183
+#: src/game.cpp:884 src/titlescreen.cpp:170
 msgid "Version"
 msgstr "Versió"
 
@@ -9025,8 +9006,7 @@
 msgstr "Servidor remot desconnectat."
 
 #: src/game.cpp:1003
-msgid ""
-"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
+msgid "There was a problem creating the files necessary to install this 
campaign."
 msgstr ""
 "S'ha produït un error creant els fitxers necessaris per instal·lar aquesta "
 "campanya."
@@ -9166,7 +9146,7 @@
 msgid "Required XP: "
 msgstr "Experiència requerida: "
 
-#: src/help.cpp:1110 src/reports.cpp:252
+#: src/help.cpp:1110 src/reports.cpp:239
 msgid "attacks"
 msgstr "atacs"
 
@@ -9216,8 +9196,7 @@
 
 #: src/help.cpp:1308
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
-msgstr ""
-"Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la defensa."
+msgstr "Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la 
defensa."
 
 #: src/help.cpp:1310
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically."
@@ -9281,59 +9260,59 @@
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:91
+#: src/mapgen_dialog.cpp:78
 msgid "Close Window"
 msgstr "Tanca finestra"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:94
+#: src/mapgen_dialog.cpp:81
 msgid "Map Generator"
 msgstr "Generador de mapes"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:99
+#: src/mapgen_dialog.cpp:86
 msgid "Players:"
 msgstr "Jugadors:"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:100
+#: src/mapgen_dialog.cpp:87
 msgid "Width:"
 msgstr "Amplada:"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:101
+#: src/mapgen_dialog.cpp:88
 msgid "Height:"
 msgstr "Alçada:"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:102
+#: src/mapgen_dialog.cpp:89
 msgid "Number of Hills:"
 msgstr "Nombre de turons:"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:103
+#: src/mapgen_dialog.cpp:90
 msgid "Max Hill Size:"
 msgstr "Mida dels turons:"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:104
+#: src/mapgen_dialog.cpp:91
 msgid "Villages:"
 msgstr "Llogarets:"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:105
+#: src/mapgen_dialog.cpp:92
 msgid "Landform:"
 msgstr "Perfil:"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:211
+#: src/mapgen_dialog.cpp:198
 msgid "Roads Between Castles"
 msgstr "Camí entre castells"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:268
+#: src/mapgen_dialog.cpp:255
 msgid "/1000 tiles"
 msgstr "cada 1000 hexàgons"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:273
+#: src/mapgen_dialog.cpp:260
 msgid "Coastal"
 msgstr "Costaner"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:273
+#: src/mapgen_dialog.cpp:260
 msgid "Inland"
 msgstr "Interior"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:273
+#: src/mapgen_dialog.cpp:260
 msgid "Island"
 msgstr "Illa"
 
@@ -9686,27 +9665,25 @@
 msgid "unit^Gold"
 msgstr "Or"
 
-#: src/network.cpp:79
+#: src/network.cpp:66
 msgid "invalid network handle"
-msgstr ""
+msgstr "el gestor de xarxa és invàlid"
 
-#: src/network.cpp:112
-#, fuzzy
+#: src/network.cpp:99
 msgid "Client disconnected"
-msgstr "Servidor remot desconnectat."
+msgstr "Client desconnectat"
 
-#: src/network.cpp:430
+#: src/network.cpp:417
 msgid "Could not add socket to socket set"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut afegir el sòcol."
 
-#: src/network.cpp:441
+#: src/network.cpp:428
 msgid "Could not send initial handshake"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut establir la connexió inicial."
 
 #: src/playcampaign.cpp:143
-#, fuzzy
 msgid " replay"
-msgstr "repetició"
+msgstr " repetició"
 
 #: src/playcampaign.cpp:151
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
@@ -9718,14 +9695,13 @@
 
 #: src/playcampaign.cpp:160 src/playcampaign.cpp:280 src/playturn.cpp:1644
 msgid "The game could not be saved"
-msgstr "No ha estat possible desar la partida."
+msgstr "No s'ha pogut desar la partida."
 
 #: src/playcampaign.cpp:202
 msgid "Downloading next level..."
 msgstr "S'està descarregant el següent nivell..."
 
 #: src/playcampaign.cpp:271
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to save your game?"
 msgstr "Voleu desar la partida?"
 
@@ -9822,7 +9798,7 @@
 msgid "Damage Calculations"
 msgstr "Càlcul de mal"
 
-#: src/playturn.cpp:628 src/reports.cpp:227
+#: src/playturn.cpp:628 src/reports.cpp:214
 msgid "vs"
 msgstr "contra"
 
@@ -9835,8 +9811,7 @@
 msgstr "Trieu l'arma:"
 
 #: src/playturn.cpp:1309
-msgid ""
-"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
 msgstr ""
 "No heu començat a moure les unitats. Segur de que voleu finalitzar el vostre 
"
 "torn?"
@@ -9869,8 +9844,7 @@
 msgid ""
 "Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please choose a "
 "different name."
-msgstr ""
-"Els noms no poden contindre comes ni barres. Si us plau, trieu un altre nom."
+msgstr "Els noms no poden contindre comes ni barres. Si us plau, trieu un 
altre nom."
 
 #: src/playturn.cpp:1641
 msgid "Saved"
@@ -9916,8 +9890,7 @@
 msgid ""
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
-msgstr ""
-"Senyor, aquesta unitat és experimentada. Segur que voleu acomiadar a $noun?"
+msgstr "Senyor, aquesta unitat és experimentada. Segur que voleu acomiadar a 
$noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1990
 msgid ""
@@ -10045,8 +10018,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2530
 msgid "New theme will take effect on next new or loaded game."
-msgstr ""
-"Els canvis de tema tenen efecte en carregar o iniciar una nova partida."
+msgstr "Els canvis de tema tenen efecte en carregar o iniciar una nova 
partida."
 
 #: src/playturn.cpp:2631
 msgid "Place Label"
@@ -10084,17 +10056,17 @@
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
 msgstr "ha deixat la partida. Què voleu fer?"
 
-#: src/reports.cpp:124
+#: src/reports.cpp:111
 msgid "This unit is invisible. It cannot be seen or attacked by enemy units."
 msgstr ""
 "Aquesta unitat és invisible. No pot ser vista ni atacada per unitats "
 "enemigues."
 
-#: src/reports.cpp:124
+#: src/reports.cpp:111
 msgid "invisible: "
 msgstr "invisible: "
 
-#: src/reports.cpp:129
+#: src/reports.cpp:116
 msgid ""
 "This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives one "
 "less attack than normal in combat."
@@ -10102,11 +10074,11 @@
 "Aquesta unitat ha esta alentida. Es mou a la meitat de la seva velocitat "
 "habitual i pot fer un atac menys del normal en combat."
 
-#: src/reports.cpp:129
+#: src/reports.cpp:116
 msgid "slowed: "
 msgstr "alentit: "
 
-#: src/reports.cpp:134
+#: src/reports.cpp:121
 msgid ""
 "This unit is poisoned. It will lose 8 HP every turn until it can seek a cure "
 "to the poison in a village or from a friendly unit with the 'cures' "
@@ -10122,48 +10094,47 @@
 "Les unitats no poden morir només a causa del verí, que només reuirà els "
 "punts de vida fins a 1."
 
-#: src/reports.cpp:134
+#: src/reports.cpp:121
 msgid "poisoned: "
 msgstr "enverinat: "
 
-#: src/reports.cpp:141
+#: src/reports.cpp:128
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr ""
-"Aquesta unitat ha estat convertida en pedra. No es pot moure ni atacar."
+msgstr "Aquesta unitat ha estat convertida en pedra. No es pot moure ni 
atacar."
 
-#: src/reports.cpp:141
+#: src/reports.cpp:128
 msgid "stone: "
 msgstr "pedra: "
 
-#: src/reports.cpp:251 src/unit_types.cpp:311
+#: src/reports.cpp:238 src/unit_types.cpp:311
 msgid "damage"
 msgstr "mal"
 
-#: src/reports.cpp:269
+#: src/reports.cpp:256
 msgid "Lawful units: "
 msgstr "Unitats legals: "
 
-#: src/reports.cpp:271
+#: src/reports.cpp:258
 msgid "Neutral units: "
 msgstr "Unitats neutrals: "
 
-#: src/reports.cpp:272
+#: src/reports.cpp:259
 msgid "Chaotic units: "
 msgstr "Unitats caòtiques: "
 
-#: src/reports.cpp:326
+#: src/reports.cpp:313
 msgid "Owned village"
 msgstr "Llogaret propi"
 
-#: src/reports.cpp:328
+#: src/reports.cpp:315
 msgid "Enemy village"
 msgstr "Llogaret enemic"
 
-#: src/reports.cpp:330
+#: src/reports.cpp:317
 msgid "Allied village"
 msgstr "Llogaret aliat"
 
-#: src/reports.cpp:390
+#: src/reports.cpp:377
 msgid "Observers:"
 msgstr "Observadors:"
 
@@ -10225,73 +10196,73 @@
 msgid "$error at $pos"
 msgstr "$error a $pos"
 
-#: src/titlescreen.cpp:200
+#: src/titlescreen.cpp:187
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
 msgstr "Tutorial"
 
-#: src/titlescreen.cpp:201
+#: src/titlescreen.cpp:188
 msgid "TitleScreen button^Campaign"
 msgstr "Campanya"
 
-#: src/titlescreen.cpp:202
+#: src/titlescreen.cpp:189
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
 msgstr "Multijugador"
 
-#: src/titlescreen.cpp:203
+#: src/titlescreen.cpp:190
 msgid "TitleScreen button^Load"
 msgstr "Carrega"
 
-#: src/titlescreen.cpp:204
+#: src/titlescreen.cpp:191
 msgid "TitleScreen button^Language"
 msgstr "Idioma"
 
-#: src/titlescreen.cpp:205
+#: src/titlescreen.cpp:192
 msgid "TitleScreen button^Preferences"
 msgstr "Preferències"
 
-#: src/titlescreen.cpp:207
+#: src/titlescreen.cpp:194
 msgid "TitleScreen button^Quit"
 msgstr "Surt"
 
-#: src/titlescreen.cpp:208
+#: src/titlescreen.cpp:195
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
 msgstr "Comença el tutorial per familiaritzar-te amb el joc"
 
-#: src/titlescreen.cpp:209
+#: src/titlescreen.cpp:196
 msgid "Start a new single player campaign"
 msgstr "Comença una nova campanya"
 
-#: src/titlescreen.cpp:210
+#: src/titlescreen.cpp:197
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr "Juga acompanyat o contra la màquina"
 
-#: src/titlescreen.cpp:211
+#: src/titlescreen.cpp:198
 msgid "Load a single player saved game"
 msgstr "Carrega una partida desada"
 
-#: src/titlescreen.cpp:212
+#: src/titlescreen.cpp:199
 msgid "Change the language"
 msgstr "Canvia l'idioma"
 
-#: src/titlescreen.cpp:213
+#: src/titlescreen.cpp:200
 msgid "Configure the game's settings"
 msgstr "Configura les opcions de joc"
 
-#: src/titlescreen.cpp:214
+#: src/titlescreen.cpp:201
 msgid "View the credits"
 msgstr "Mostra els crèdits"
 
-#: src/titlescreen.cpp:215
+#: src/titlescreen.cpp:202
 msgid "Quit the game"
 msgstr "Surt del joc"
 
-#: src/titlescreen.cpp:246
+#: src/titlescreen.cpp:233
 msgid "More"
 msgstr "Més"
 
-#: src/titlescreen.cpp:256
+#: src/titlescreen.cpp:243
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
 msgstr "-- Guerra i virtut"
 
@@ -10323,381 +10294,3 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Terrible and awe-inspiring, the most ancient of woses grow to a "
-#~ "tremendous size. They are a thing rarely seen outside of legend, wherein "
-#~ "they are said to kick aside their enemies like sticks and feathers, and "
-#~ "to possess an unearthly strength, crushing the greatest of boulders into "
-#~ "powder, as though all the strength of a tree to grow and split through "
-#~ "stone over the course of years was brought to bear in a mere moment. "
-#~ "These same legends speak of their tireless stewardship of the forests of "
-#~ "the world, the desecration of which is often the only thing which could "
-#~ "incur the wrath of these otherwise kind and curious beings."
-#~ msgstr ""
-#~ "Terribles i temuts, els més venerables dels woses creixen fins a alçades 
"
-#~ "increïbles. Rarament són vistos fora de les llegendes, on se'ls 
atribueix "
-#~ "una força sobrenatural que els permet fer miques fins i tot les roques "
-#~ "més grans. Les mateixes llegendes parlen de la seva incansable defensa "
-#~ "dels boscos de tot Wesnoth, la profanació dels quals és sovint l'únic "
-#~ "motiu de la seva còlera."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
-#~ "enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Un líder entre els mags, l'arximag llança grans boles de foc als seus "
-#~ "enemics."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elder Woses have grown great and tall. Towering over most enemies, they "
-#~ "can deliver crushing blows, while resisting the enemy's counterattacks. "
-#~ "Watching one unexpectedly come stalking towards you out of a forest is a "
-#~ "terrifying sight. They are still very slow and stiff, being nearly immune "
-#~ "to arrows but still quite flammable. Drawing energy from nature around "
-#~ "them, Elder Woses can quickly heal themselves in the face of tremendous "
-#~ "injuries."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els woses vells han crescut grans i forts. Com que són més alts que la "
-#~ "majoria dels seus enemics, poden repartir cops mentre aguanten els "
-#~ "contraatacs de l'enemic. Veure com un d'aquests woses se t'apropa "
-#~ "sigilosament pel bosc és una visió certament aterradora."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have "
-#~ "reached the acme of skill with sword and lance."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els guerrers muntats més poderosos de qualsevol raça, que han assolit el 
"
-#~ "nivell més alt en el domini de l'espasa i la llança."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch "
-#~ "Mages in power."
-#~ msgstr ""
-#~ "El Gran mag és un enemic tan impressionant com temible, superant en poder 
"
-#~ "fins i tot l'arximag."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Great Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
-#~ "their own, even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els grans trolls són monstres forts i brutals amb una habilitat 
increïble "
-#~ "per regenerar-se ells mateixos, fins i tot durant els combats."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
-#~ "Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
-#~ "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
-#~ "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els genets són tropes ràpides i poderoses en l'atac. Entrenats des de la 
"
-#~ "seva infantesa per a muntar, poden fer una càrrega sobre els seus enemics 
"
-#~ "per tal d'infringir el doble de mal; no obstant, també rebran en aquest "
-#~ "cas el doble de ferides en ser atacats."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, "
-#~ "they charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "El cavaller és un genet destre tant en l'ús de la llança com en el de "
-#~ "l'espasa. Amb la llança és capaç de carregar sobre els seus enemics, "
-#~ "provocant el doble de mal, i rebent-ne també el doble."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Lancers are some of the bravest and most feared riders in all of Wesnoth. "
-#~ "They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for "
-#~ "offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
-#~ "also expose the Lancers to great risk."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els llancers són uns dels genets més braus i més temuts de tot Wesnoth. 
"
-#~ "Vesteixen una armadura molt lleugera que els permet cavalcar ràpidament. "
-#~ "Són ideals per a l'atac: poden infligir greus ferides als enemics, però "
-#~ "també estan molt exposats a ser colpejats."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor defensive "
-#~ "skills, Mages attack with magical missiles that always have a high chance "
-#~ "of hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice "
-#~ "for flushing out enemies hiding in difficult terrain."
-#~ msgstr ""
-#~ "El Mag és feble, però potent. Es mou amb lentitud i es defensivament "
-#~ "vulnerable, però els seus atacs màgics sempre tenen una alta 
probabilitat "
-#~ "d'encert. Per aquesta raó, el Mag és una elecció excel·lent per 
afrontar "
-#~ "enemics defensant terrenys favorables."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
-#~ "foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
-#~ "great that the hexes they occupy and all adjacent hexes never experience "
-#~ "night. As a result, when a unit is adjacent to a Mage of Light, it will "
-#~ "fight as if it were day when it is dusk, and as if it were dusk when it "
-#~ "is night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent "
-#~ "friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "El mag de la llum és un perfecte aliat en la lluita pels qui combaten en 
"
-#~ "nom del bé, i un terrible adversari per les forces del mal. És capaç de 
"
-#~ "curar els seus aliats, i els poders de la llum són tan grans en ell que "
-#~ "als voltants de la seva figura mai serà de nit. Quan una unitat lluita al 
"
-#~ "seu costat, lluitarà com si fos de dia a l'alba i al vespre, i com si "
-#~ "encara no s'hagués fet fos durant la nit."
-
-#~ msgid "Mounted Captain"
-#~ msgstr "Capità muntat"
-
-#~ msgid "Mounted Commander"
-#~ msgstr "Comandant muntat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Leaders of the plains, the Mounted Commanders are skilled with the use of "
-#~ "the sword and the morning star. Riding horses, they are able to move "
-#~ "around the battlefield with great speed, and can provide much needed "
-#~ "assistance to different fronts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Líders de les planes, els Comandants muntats són hàbils en l'us de "
-#~ "l'espasa i de l'estel d'alba. Cavalcant els seus cavalls, poden arribar a "
-#~ "moure's pel camp de batalla amb una gran velocitat, i poden oferir "
-#~ "assistència als fronts on sigui més necessària."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the "
-#~ "Knight, and can also heal adjacent friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Un cavaller de virtuts insuperables, el paladí poseeix totes les "
-#~ "habilitats d'un cavaller més la de curar els seus aliats."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a good "
-#~ "chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
-#~ "Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
-#~ msgstr ""
-#~ "El mag roig usa potents boles de foc, amb una habilitat sorprenent que es "
-#~ "tradueix en alta probabilitat d'impactar. Hàbil tant de dia com de nit, i 
"
-#~ "ràpid de moviments, el mag roig és un valuós aliat en gairebé 
qualsevol "
-#~ "situació."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They can "
-#~ "teleport from any friendly village to another, translating themselves in "
-#~ "an instant. They are also highly resistant to most forms of magical "
-#~ "attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els mags d'argent són els més hàbils i esquius de tots els mags. Poden "
-#~ "teletransportar-se des d'un llogaret amic a un altre, traslladant-se a "
-#~ "ells mateixos en un instant. També són molt resistents a la majoria "
-#~ "d'atacs màgics."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls, grown to adulthood, are possessed of a fearsome strength. Their "
-#~ "stone-like bodies have grown to a size much taller than a man, and their "
-#~ "terrifying ability to recover from wounds make them a formidable foe even "
-#~ "far from the mountainous ground they prefer to fight in. An adult troll "
-#~ "is smarter, faster, stronger, and though one would dare not say it to "
-#~ "their face, uglier than any of their children. They wield heavy clubs "
-#~ "with brutal proficiency, and form a bulwark of strength in any battle "
-#~ "they participate in - the only weakness they have, if such can be said, "
-#~ "is their inability to fight at a distance.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Trolls fight well on rough, rocky terrain, especially at night. They are "
-#~ "vulnerable to archers, especially in open terrain, and should always have "
-#~ "a healthy fear of spellcasters in all terrain. They are quite powerful "
-#~ "against brittle foes, like skeletons, and quite weak against well armored "
-#~ "or naturally resilient enemies, such as their woodland counterpart, the "
-#~ "wose. Their regeneration allows them to cure poison and heal wounds "
-#~ "without the aid of a nearby village. Their relatively slow speed is a "
-#~ "liability, as is their weakness during daylight hours."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els trolls, quan arriben a la majoria d'edat, posseeixen una força temuda 
"
-#~ "arreu. Els seus cossos, que semblen ben bé fets de pedra, han crescut "
-#~ "molt més que els dels homes. La seva habilitat per recuperar-se de les "
-#~ "ferides els fa formidables fins i tot lluny de les muntanyes, el seu "
-#~ "terreny preferit per lluitar. Un troll adult és més llest, més ràpid, 
més "
-#~ "fort, i encara que ningú gosaria dir-li a la cara, més lleig que "
-#~ "qualsevol dels seus fills. Maneguen els seus grans garrots hàbilment, i "
-#~ "formen el baluard de la força en qualsevol batalla en que participen. "
-#~ "L'únic punt feble que tenen, si es que se li pot dir així, és que no "
-#~ "poden lluitar des de la distància.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ús:\n"
-#~ "Els trolls lluiten bé en terrenys abruptes i rocosos, sobretot per la "
-#~ "nit. Són vulnerables als arquers, especialment en terrenys oberts, i "
-#~ "tenen por de qualsevol tipus d'unitat amb poders màgics. Són poderosos "
-#~ "contra unitats fràgils, com els esquelets, i força dèbils contra 
enemics "
-#~ "ben armats o resistents, com els woses. La regeneració els permet "
-#~ "recuperar-se del verí i les ferides sense necessitat d'acudir al llogaret 
"
-#~ "més proper. La seva relativa lentitud, així com la seva feblesa durant "
-#~ "les hores de dia, són les contrapartides d'aquesta unitat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Troll heroes are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
-#~ "their own, even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els herois trolls són uns monstres forts i brutals amb una increïble "
-#~ "habilitat de regeneració. Ells mateixos es recuperen de les ferides, fins 
"
-#~ "i tot durant el combat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Given the monstrous strength of their race, trolls can turn rather "
-#~ "mundane implements into weapons of deadly force. Some trolls piece "
-#~ "together crude slings, little different from what a child would use, save "
-#~ "for the fact that they hurl boulders instead of pebbles. Though not "
-#~ "especially accurate, a rock thrown by one of these monsters can cripple a "
-#~ "man if it hits him. Despite being burdened by their heavy ammunition, and "
-#~ "lacking in any sort of melee weaponry, a troll rocklobber is still "
-#~ "bigger, stronger, and perhaps even uglier than the whelp it once was, and "
-#~ "a troll's fist serves as well as a man's hammer in combat. Furthermore, "
-#~ "their ability to strike back at an enemy archer makes fighting them a "
-#~ "dicey proposition at any range, unless one can attack under heavy cover "
-#~ "of terrain.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Troll Rocklobbers fight well on rough, rocky terrain, especially at "
-#~ "night. Unlike most others of their race, a Troll Rocklobber will make "
-#~ "many archers think twice about attacking, and is quite dangerous for an "
-#~ "enemy spellcaster to attack. They are quite powerful against brittle "
-#~ "foes, like skeletons, and quite weak against well armored or naturally "
-#~ "resilient enemies, such as their woodland counterpart, the wose. Their "
-#~ "regeneration allows them to cure poison and heal wounds without the aid "
-#~ "of a nearby village. Their relatively slow speed is a liability, as is "
-#~ "their weakness during daylight hours. The greatest danger to a Troll "
-#~ "Rocklobber is a powerful melee unit attacking them in open terrain during "
-#~ "the day, when they are weakest."
-#~ msgstr ""
-#~ "Donada la monstruosa força de la seva raça, els trolls poden convertir "
-#~ "les armes més mundanes en instruments mortífers. Alguns trolls es "
-#~ "fabriquen les seves propies fones, no gaire diferents de les de qualsevol "
-#~ "nen, excepte pel fet que utilitzen autèntiques roques en comptes de "
-#~ "petites pedres. Tot i que no són especialment acurades, una roca 
llançada "
-#~ "per una d'aquestes criatures pot destrossar un home si l'arriba a tocar. "
-#~ "Carregat amb una pesada munició i sense cap tipus d'arma de cos a cos, un 
"
-#~ "llança pedres és encara més gran, més fort, i potser fins i tot més 
lleig "
-#~ "que la cria que va ser una vegada... i amb els seus cops de puny ja pot "
-#~ "defensar-se prou bé. A més, la seva habilitat per respondre als atacs "
-#~ "dels arquers fa que lluitar contra ells sigui una proposta arriscada, des "
-#~ "de qualsevol distància.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ús:\n"
-#~ "Les llança pedres trolls lluiten bé en terrenys abruptes i rocosos, "
-#~ "sobretot per la nit. A diferència de la majoria dels de la seva raça, 
els "
-#~ "llança pedres faran que més d'un arquer o mag s'ho pensi dues vegades "
-#~ "abans d'atacar. Són poderosos contra unitats fràgils, com els esquelets, 
"
-#~ "i força dèbils contra enemics ben armats o resistents, com els woses. La 
"
-#~ "regeneració els permet recuperar-se del verí i les ferides sense "
-#~ "necessitat d'acudir al llogaret més proper. La seva relativa lentitud, "
-#~ "així com la seva feblesa durant les hores de dia, són les contrapartides 
"
-#~ "d'aquesta unitat. El perill més important per a un llança pedres és una 
"
-#~ "unitat de combat cos a cos atacant durant el dia i en terreny obert."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A terrifying, monstrous bastion of strength, a Troll Warrior brings to "
-#~ "fore all the tales that have been told of their race's terrifying power. "
-#~ "Wielding massive hammers that could knock a house off its foundation, and "
-#~ "able to absorb a seemingly endless rash of punishment, Troll Warriors are "
-#~ "capable of singlehandedly changing the strategies of an enemy commander "
-#~ "they face. A troll warrior is not something brought down by one man, but "
-#~ "by a whole group of them, fighting desperately against this hideous "
-#~ "strength borne before them. That which causes the most terror about a "
-#~ "troll warrior, is not their appearance, or their power, but the fact that "
-#~ "one brought even within an inch of its life will shortly return to its "
-#~ "full strength if it is not truly sent to death.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Troll Warriors fight well on rough, rocky terrain, especially at night. "
-#~ "Though vulnerable to archers and spellcasters, especially in open "
-#~ "terrain, the raw power of a Troll Warrior makes it a foe that generally "
-#~ "must be brought down by several enemies. There are few enemies which can "
-#~ "engage them in one-on-one combat without a great danger of being killed "
-#~ "on the same turn. Their regeneration allows them to cure poison, and heal "
-#~ "wounds without the aid of a nearby village. Their relative weakness "
-#~ "during daylight hours is a liability, though a Troll Warrior is still "
-#~ "very powerful during the day."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tot un aterrador bastió de força, el guerrer troll deixa curts tots els "
-#~ "contes que han estat explicats sobre el poder dels de la seva raça. "
-#~ "Manegant grans martells que poden estabornir a qualsevol, i capaços "
-#~ "d'absorbir un nombre gairebé infinit de cops, aquests guerrers són "
-#~ "capaços de canviar les estratègies dels comandants que s'enfronten a "
-#~ "ells. Un guerrer troll no és un enemic que pot ser derrotat per un sol "
-#~ "home, sinó que cal tot un grup de combatents lluitant desesperadament "
-#~ "contra ell. El que causa més terror d'aquestes criatures no és la seva "
-#~ "aparença ni el seu poder, sinó el fet que encara després de ser 
colpejat "
-#~ "durament, tornarà a recuperar-se lentament de les seves ferides.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ús:\n"
-#~ "Els guerrers troll lluiten bé en terrenys abruptes i rocosos, sobretot "
-#~ "per la nit. Tot i que són vulnerables als arquers i mags, especialment en 
"
-#~ "terrenys oberts, la seva força bruta fa que generalment calgui tot un "
-#~ "grup d'enemics per derrotar-lo. Hi ha pocs que puguin encarar-s'hi en "
-#~ "combat directe sense córrer un gran perill de morir al mateix torn. La "
-#~ "regeneració els permet recuperar-se del verí i les ferides sense "
-#~ "necessitat d'acudir al llogaret més proper. La seva relativa lentitud "
-#~ "durant les hores de dia és el seu punt feble, tot i que un guerrer troll "
-#~ "és, amb tot, molt poderós fins i tot durant el dia."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The word 'whelp,' applied even to fearsome animals like wolves and lions, "
-#~ "brings to mind images of frail, helpless, and even 'cute' creatures, so "
-#~ "young they can hardly stand on their own feet. Given the nature of "
-#~ "Trolls, however, a Troll 'whelp' already possesses the terrifying "
-#~ "strength native to their race. Troll whelps stumble about with bodies "
-#~ "bigger than grown men, and with strength to match. Their uncanny "
-#~ "regeneration, and stone-like skin, make them monstrous opponents, "
-#~ "especially on their favored ground in the mountains and hills from whence "
-#~ "they came. The only reassurance one has in fighting a troll whelp is "
-#~ "their slow speed, and the fact that they have not grown to their full "
-#~ "strength... yet.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Troll Whelps fight well on rough, rocky terrain, especially at night. "
-#~ "They are vulnerable to archers, especially in open terrain, and should "
-#~ "always have a healthy fear of spellcasters in all terrain. They are quite "
-#~ "powerful against brittle foes, like skeletons, and quite weak against "
-#~ "well armored or naturally resilient enemies, such as their woodland "
-#~ "counterpart, the wose. Their regeneration allows them to cure poison and "
-#~ "heal wounds without the aid of a nearby village. Their relatively slow "
-#~ "speed is a liability, as is their weakness during daylight hours."
-#~ msgstr ""
-#~ "La paraula 'cria', aplicada fins i tot a animals temibles com llops i "
-#~ "lleons, fa pensar en criatures fràgils, inofensives, i fins i tot "
-#~ "maques... tan petites que difícilment poden mantenir-se en peu. Però "
-#~ "donada la natura dels trolls, una de les seves cries ja posseeix "
-#~ "l'aterradora força pròpia de la seva raça. Les cries de troll, més 
grans "
-#~ "que un home adult, i amb una força similar, difícilment poden controlar "
-#~ "els seus cossos. La seva misteriosa regeneració, i una pell que sembla de 
"
-#~ "pedra, els converteix en adversaris monstruosos, especialment en el "
-#~ "terreny del que provenen, les muntanyes i els turons. L'únic consol que "
-#~ "queda quan algú s'ha d'enfrontar a una cria de troll, és la seva 
lentitud "
-#~ "i el fet que encara no han desenvolupat tota la seva força... encara.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ús:\n"
-#~ "Les cries de troll lluiten bé en terrenys abruptes i rocosos, sobretot "
-#~ "per la nit. Són vulnerables als arquers, especialment en terrenys oberts, 
"
-#~ "i tenen por de qualsevol tipus d'unitat amb poders màgics. Són poderosos 
"
-#~ "contra unitats fràgils, com els esquelets, i força dèbils contra 
enemics "
-#~ "ben armats o resistents, com els woses. La regeneració els permet "
-#~ "recuperar-se del verí i les ferides sense necessitat d'acudir al llogaret 
"
-#~ "més proper. La seva relativa lentitud, així com la seva feblesa durant "
-#~ "les hores de dia, són les contrapartides d'aquesta unitat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
-#~ "placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in "
-#~ "a village. White Mages are potent in battle against the undead, which "
-#~ "suffer high damage from their light beam."
-#~ msgstr ""
-#~ "El mag blanc és feble en el combat, però tot un expert en la curació. 
Les "
-#~ "unitats situades prop d'aquest mag curaran les seves ferides com si "
-#~ "descansessin a un llogaret. Tanmateix, el mag blanc és poderós en la "
-#~ "lluita envers els no morts, els quals pateixen danys terribles dels rajos "
-#~ "de llum dels mags."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Woses are treelike creatures of legend. They rose from the forest, and "
-#~ "when in a forest they are indistinguishable from ordinary trees. Their "
-#~ "form is very slow and stiff, so they cannot avoid attacks very well. "
-#~ "Their tough bark is highly resistant to cold, crushing attacks, and "
-#~ "arrows, although blades have no trouble cutting through it, and they are "
-#~ "very flammable. By drawing nutrients from the ground and energy from the "
-#~ "sun, Woses can regrow missing limbs after a fight."
-#~ msgstr "Wose"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]