wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sv.po wesnoth-ei/sv.p...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sv.po wesnoth-ei/sv.p...
Date: Sun, 17 Jul 2005 19:01:41 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/07/17 23:01:41

Modified files:
    po/wesnoth-editor: sv.po 
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-lib : sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po.diff?tr1=1.29&tr2=1.30&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.64&tr2=1.65&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.70&tr2=1.71&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po.diff?tr1=1.38&tr2=1.39&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.119&tr2=1.120&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.39&tr2=1.40&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.66&tr2=1.67&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.29 
wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.30
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.29    Sun Jul 17 16:04:37 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po   Sun Jul 17 23:01:41 2005
@@ -8,14 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-17 17:50+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-10 23:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:56+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
 #: data/themes/editor.cfg:429
 msgid "File"
@@ -27,49 +27,47 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:153
 msgid "Draw tiles"
-msgstr ""
+msgstr "Rita fält"
 
 #: src/editor/editor.cpp:155
-#, fuzzy
 msgid "Fill"
-msgstr "Arkiv"
+msgstr "Fyll"
 
 #: src/editor/editor.cpp:157
 msgid "Set player's starting position"
-msgstr ""
+msgstr "Ange spelarens startposition"
 
 #: src/editor/editor.cpp:159
 msgid "Zoom in"
-msgstr ""
+msgstr "Zooma in"
 
 #: src/editor/editor.cpp:161
 msgid "Zoom out"
-msgstr ""
+msgstr "Zooma ut"
 
 #: src/editor/editor.cpp:163
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Ångra"
 
 #: src/editor/editor.cpp:165
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Gör om"
 
 #: src/editor/editor.cpp:167
 msgid "Zoom to default view"
-msgstr ""
+msgstr "Standardzoom"
 
 #: src/editor/editor.cpp:169
 msgid "Toggle grid"
-msgstr ""
+msgstr "Visa rutnät"
 
 #: src/editor/editor.cpp:171
-#, fuzzy
 msgid "Resize the map"
 msgstr "Ändra kartans storlek"
 
 #: src/editor/editor.cpp:173
 msgid "Flip map"
-msgstr ""
+msgstr "Spegla kartan"
 
 #: src/editor/editor.cpp:364
 msgid "Save the Map As"
@@ -96,6 +94,8 @@
 "Warning: Illegal characters found in the map name. You've to save under a "
 "different name."
 msgstr ""
+"Varning: otillåtna tecken finns i kartnamnet. Du måste spara kartan under "
+"ett annat namn."
 
 #: src/editor/editor.cpp:476 src/editor/editor.cpp:555
 msgid "The file does not contain a valid map."
@@ -131,7 +131,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:1133
 msgid "Error: Illegal character in filename."
-msgstr ""
+msgstr "Fel: otillåtet tecken i filnamnet."
 
 #: src/editor/editor.cpp:1189
 msgid "Player"
@@ -223,7 +223,7 @@
 
 #: src/editor/editor_main.cpp:231
 msgid "Battle for Wesnoth Map Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Kampen om Wesnoths karteditor"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:311
 msgid "FG"
@@ -240,15 +240,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:134
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "Draw"
-#~ msgstr "Rita"
-
-#~ msgid "Flood"
-#~ msgstr "Fyll"
-
-#~ msgid "Start P"
-#~ msgstr "Startp."
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Klistra in"
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.64 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.65
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.64  Sun Jul 17 16:04:37 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Sun Jul 17 23:01:41 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-17 17:51+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-22 12:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:49+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -71,19 +71,16 @@
 msgstr "Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:55
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Darak"
-msgstr "Mal-Darak"
+msgstr "Mal-un-Darak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:69
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Zanrad"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Zanrad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Xadrux"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Xadrux"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:97
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:87
@@ -1477,7 +1474,6 @@
 "mot mörkrets andar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In all the land, there were two magi of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
@@ -1510,14 +1506,13 @@
 "de som fann hans."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:52
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In time, as all of the magi of death eventually do, he took his own life and "
 "reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
 "Med tiden gjorde han det offer som alla dödens magiker slutligen gör, han "
-"tog sitt eget liv och förvandlade sig till en häxmästare, en av de allra "
-"mäktigaste som någonsin skådats."
+"tog sitt eget liv och blev en häxmästare, en av de allra mäktigaste som "
+"någonsin skådats."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:57
 msgid ""
@@ -1965,9 +1960,8 @@
 msgstr "De vandödas överfart"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid "Mal-un-Karad"
-msgstr "Mal-Zanrad"
+msgstr "Mal-un-Karad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:84
 msgid ""
@@ -1986,15 +1980,14 @@
 "skulle ta för lång tid. Weldyn ligger kanske redan i ruiner!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. The undead behind us are dangerous, but the "
 "orcs may be more dangerous still."
 msgstr ""
 "På andra sidan floden ligger nordländerna. Det bor jättar där, men också 
"
-"orcher. Vi måste fortsätta med stor vaksamhet. Jag tror fortfarande att vi "
-"skulle ha gått rakt till kungen, men det är omöjligt nu."
+"orcher. Vi måste fortsätta med stor vaksamhet. De vandöda bakom oss är "
+"farliga, men orcherna kan vara än värre."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:96
 msgid ""
@@ -2010,13 +2003,12 @@
 msgstr "Från flodens djup åkallar jag de bestar som skall förgöra er!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this foul sorcerer has "
 "learned to call up demons!"
 msgstr ""
-"Det verkar som om den här häxmästaren, förutom sin förmåga att frammana 
"
-"vandöda, dessutom har lärt sig att frammana demoner!"
+"Det verkar som om den här häxmästaren också har lärt sig att frammana "
+"demoner!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
@@ -2371,9 +2363,3 @@
 "När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. En dag, i "
 "gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från 
vaktposterna."
-
-#~ msgid "Mal-Karanad"
-#~ msgstr "Mal-Karanad"
-
-#~ msgid "Mal-Kranalai"
-#~ msgstr "Mal-Kranalai"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.70 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.71
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.70 Wed Jul 13 16:56:10 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Sun Jul 17 23:01:41 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-13 18:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-01 02:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:44+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
@@ -1060,7 +1060,6 @@
 msgstr "Och skeppet kan ta oss till Anduin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many magi."
@@ -3050,7 +3049,6 @@
 msgstr "Jag fann någon som gömt sig i byn!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other magi here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
@@ -3063,7 +3061,6 @@
 msgstr "Naturligtvis, låt oss kämpa vid varandras sida mot de onda."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "You can now recruit magi."
 msgstr "Du kan nu rekrytera magiker."
 
@@ -3080,7 +3077,6 @@
 msgstr "Min lärling! Hur kunde ön falla i sådana händer?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
 "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
@@ -3089,9 +3085,8 @@
 msgstr ""
 "Har du inte hört, mäster Delfador? Asheviere försöker ta kontrollen över 
"
 "hela den västra kusten. Hon lejde en stor styrka orcher och skickade dem "
-"hit. Jag hölls fången här i väntan på ett skepp som skulle föra mig 
till "
-"Weldyn, där jag skulle ställas inför rätta för förräderi för att ha 
utbildat "
-"magiker!"
+"hit. Jag hölls fången i väntan på ett skepp som skulle föra mig till 
Weldyn, "
+"där jag skulle ställas inför rätta för förräderi för att ha utbildat 
magiker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:259
 msgid ""
@@ -3241,7 +3236,6 @@
 msgstr "Xakae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
 "Överraskning! Jag letade efter magiker, och allt jag hittar är de här "
@@ -4770,7 +4764,6 @@
 msgstr "Jag har återvänt för att hjälpa er, vänner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid "White magi? Come to help us? But what are they doing here?"
 msgstr "Vita magiker? För att hjälpa oss? Men vad gör de här?"
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.38 wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.39
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.38  Sun Jul 17 16:04:38 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po    Sun Jul 17 23:01:41 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-17 17:50+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-21 23:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:59+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -183,7 +183,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:87
 msgid "Set Player's keep"
-msgstr ""
+msgstr "Ange spelarens kärntorn"
 
 #: src/hotkeys.cpp:88
 msgid "Flood Fill"
@@ -526,6 +526,3 @@
 #: src/show_dialog.cpp:884
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
-
-#~ msgid "Set Player Start Position"
-#~ msgstr "Ange spelarens startposition"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.39 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.40
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.39  Wed Jul 13 16:56:10 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Sun Jul 17 23:01:41 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-13 18:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-08 10:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:42+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
@@ -415,15 +415,14 @@
 "träsket?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But the ancient magi had done their job well. The book had been hidden in a "
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
 "Men de urtida magikerna hade utfört sin uppgift väl. De hade gömt boken i 
en "
-"lund som alverna och orcherna hade stridit om i många år, och envar som "
-"närmade sig lunden skulle utsättas för deras förenade vrede..."
+"lund som alverna och orcherna stridit om i många år, och envar som närmade 
"
+"sig skulle utsättas för deras förenade vrede..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:107
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
@@ -556,12 +555,10 @@
 msgstr "Isch! Kistan innehåller vigvatten!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:400
-#, fuzzy
 msgid "Look at what the magi were guarding!"
 msgstr "Se vad magikerna vaktade!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:425
-#, fuzzy
 msgid "Those magi had hidden away more than it seemed!"
 msgstr "De där magikerna hade gömt undan mer än man kunde tro!"
 
@@ -630,18 +627,16 @@
 msgstr "Lessalin"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After sending the Dark Spirit away for his failure, Gwiti realized that he "
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest magi once studied."
 msgstr ""
-"När han hade sänt iväg den misslyckade mörkeranden, insåg Gwiti att han 
var "
-"i ett avlägset hörn av Wesnoth, och han vände mot Kaleons torn, där de 
allra "
+"När han sänt iväg den misslyckade mörkeranden, insåg Gwiti att han var i 
ett "
+"avlägset hörn av Wesnoth, och han vände mot Kaleons torn, där de allra "
 "mäktigaste magikerna en gång studerat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:114
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At last, I have reached the road. Unless I am far off my course, I should "
 "find the Tower of Kaleon here, filled with the secrets of ancient magi. Soon "
@@ -650,21 +645,20 @@
 "Äntligen, här är vägen. Om jag inte kommit allt för långt ur kurs, så 
kommer "
 "jag att finna Kaleons torn här, fyllt med de forntida magikernas "
 "hemligheter. Snart är de alla mina, och min kraft kommer att vara stor nog "
-"för att kunna invadera Wesnoth."
+"att invadera Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:118
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
 msgstr "Det kommer en nekromantiker! Kan det vara densamme som vi förvisade?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we magi, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
 msgstr ""
 "Du förbannade och förfärliga varelse, vet att vi, Kaleons torns väktare, "
 "kommer att använda all vår makt och alla våra besvärjelser för att 
stoppa "
-"dig. Fly nu, så får du kanske leva."
+"dig! Fly nu, så får du kanske leva."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:126
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.66 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.67
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.66 Wed Jul 13 16:56:13 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Sun Jul 17 23:01:41 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-13 18:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-08 10:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-17 22:39+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.10\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10.1\n"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
@@ -1581,7 +1581,6 @@
 "vet den där förstenade häxmästaren alldeles utanför Sunnanvik-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1018
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yeah, Lich Point! Where we first used our magi in battle, and turned the "
 "tide of war against your people."
@@ -2242,15 +2241,14 @@
 "andra länder. Det är en stor värld med många goda berg. Det är jag 
säker på."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:293
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have lost much in the last months, but we should not lose all of our "
 "knowledge. I will go forth amongst the people and spread wisdom, and see "
 "about establishing a new order of Magi in this new land."
 msgstr ""
-"Vi har förlorat mycket de senaste månaderna, men vi har inte förlorat all "
-"vår kunskap. Jag skall gå ut bland folk och sprida visdom, och se om jag 
kan "
-"etablera en ny magikerorden i detta vårt nya land."
+"Vi har förlorat mycket de senaste månaderna, men vår kunskap skall inte 
gå "
+"förlorad. Jag skall gå ut bland folk och sprida visdom, och se om jag kan "
+"etablera en magikerorden i detta vårt nya land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:298
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:303
@@ -3733,12 +3731,11 @@
 msgstr "Detta är den bortre änden av flodbädden. Enligt legenden-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:180
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That a King banished a pair of twin Magi and their devoted followers down "
 "here after the Wesfolk war!"
 msgstr ""
-"-att en kung förvisade ett tvillingpar magiker och deras hängivna "
+"Att en kung förvisade ett tvillingpar magiker och deras hängivna "
 "följeslagare hit ner efter kriget med wesfolket!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:185
@@ -3746,8 +3743,8 @@
 "Can you feel it brother? This one bears the Ruby of Fire. After all this "
 "time it has simply come to us!"
 msgstr ""
-"Känner du det, broder? Den där bär på Eldrubinen. Efter all denna tid, 
så "
-"har den helt enkelt kommit hit till oss!"
+"Känner du det, broder? Den där bär på Eldrubinen. Efter all denna tid så 
har "
+"den helt enkelt kommit hit till oss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:190
 msgid ""
@@ -4111,13 +4108,12 @@
 "dundrande röst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:163
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Free! I'm free at last! I knew those puny magi couldn't seal me in here "
 "forever! Rise my soldiers of Darkness, the world will be ours once more!"
 msgstr ""
 "Fri! Äntligen är jag fri! Jag visste väl att de där ynkliga magikerna 
inte "
-"kunde hålla mig fången här för alltid. Res er, mina mörkersoldater, än 
en "
+"kunde hålla mig fången här för alltid! Res er, mina mörkersoldater, än 
en "
 "gång skall världen bli vår!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:167
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.119 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.120
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.119   Sun Jul 17 16:04:39 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Jul 17 23:01:41 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-17 17:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-09 14:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-17 23:32+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -592,7 +592,6 @@
 "fulla styrka. I vissa fall ges möjlighet att välja truppens nästa roll."
 
 #: data/help.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -602,7 +601,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "De flesta trupper har tre erfarenhetsnivåer, men de kan också ha färre, 
och "
-"somliga, såsom <ref>dst=unit_mage text=Magiker</ref>, har fyra."
+"somliga (såsom <ref>dst=unit_mage text=Magiker</ref>) kan ha fyra."
 
 #: data/help.cfg:169
 msgid "Healing"
@@ -709,7 +708,6 @@
 "underhåll."
 
 #: data/help.cfg:187
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -720,9 +718,10 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Inkomst är enkelt. Du får ett guld per drag för varje by du kontrollerar. "
-"Alltså, om du har tio byar, får du vanligtvis också tio guld. Tyvärr dras 
"
-"din kostnad för underhåll från denna inkomst, såsom beskrivs nedan."
+"Inkomst är enkelt. Du har två guldstycken per drag i grundinkomst. För 
varje "
+"by du kontrollerar får du ytterligare ett guldstycke per drag. Alltså, om 
du "
+"har tio byar, får du vanligtvis också tolv guldstycken. Din kostnad för "
+"underhåll dras från denna inkomst, såsom beskrivs nedan."
 
 #: data/help.cfg:189
 msgid ""
@@ -746,7 +745,6 @@
 "per drag i underhåll."
 
 #: data/help.cfg:191
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -757,11 +755,10 @@
 "\n"
 "\n"
 "De kostnader som underhållet utgör dras från din inkomst, vilket innebär 
att "
-"i exemplet med tolv trupper och tio byar kommer din inkomst att bli åtta "
-"guldstycken per drag."
+"i exemplet med tolv trupper och tio byar så blir din inkomst tio guldstycken 
"
+"per drag."
 
 #: data/help.cfg:192
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "There is one important exception to Upkeep: units with the Loyal trait never "
@@ -799,7 +796,6 @@
 msgstr "Om"
 
 #: data/help.cfg:210
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most units have two traits. However, Undead units are assigned the single "
 "trait 'Undead', and Woses do not receive any traits. Traits are "
@@ -807,8 +803,9 @@
 "randomly assigned to a unit when it is recruited."
 msgstr ""
 "De flesta trupper har två karaktärsdrag. Undantaget är de vandöda, som 
får "
-"karaktärsdraget 'vandöd'. Karaktärsdrag ger små ändringar av truppers "
-"attribut. Trupperna tilldelas karaktärsdrag slumpmässigt när de 
rekryteras."
+"karaktärsdraget 'vandöd', och woser, som inte får några alls. 
Karaktärsdrag "
+"inför små ändringar av truppernas egenskaper. Trupperna tilldelas "
+"karaktärsdrag slumpmässigt när de rekryteras."
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid ""
@@ -1163,9 +1160,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/help.cfg:334
-#, fuzzy
 msgid "Tundra"
-msgstr "vandöd"
+msgstr "Tundra"
 
 #: data/help.cfg:337
 msgid ""
@@ -1217,9 +1213,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/help.cfg:364 data/terrain.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid "Desert"
-msgstr "Ökenkullar"
+msgstr "Öken"
 
 #: data/help.cfg:365
 msgid ""
@@ -4035,12 +4030,10 @@
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:15 data/units/Wall_Guard.cfg:29
 #: data/units/Warrior_King.cfg:19 data/units/Watch_Tower.cfg:12
 #: data/units/Yeti.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid "tough"
-msgstr "beröring"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The final form that magi of the undead can achieve, Ancient Liches strike "
 "terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch that "
@@ -4048,11 +4041,12 @@
 "where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
 "far, for they move faster than most undead."
 msgstr ""
-"Den slutgiltiga skepnad en vandöd magiker kan anta. De uråldriga 
häxmästarna "
-"gör alla som ser dem förlamade av skräck. Inte bara är deras blotta 
beröring "
-"dödlig, utan deras besvärjelser är också så kraftfulla att även den "
-"modigaste stelnar av skräck. Skulle du någonsin möta en uråldrig 
häxmästare, "
-"så fly med all hast, ty de är snabbare än de flesta vandöda."
+"Den uråldriga häxmästaren är den slutgiltiga skepnad en vandöd magiker 
kan "
+"anta. De uråldriga häxmästarna gör alla som ser dem förlamade av 
skräck. "
+"Inte bara är deras blotta beröring dödlig, utan deras besvärjelser är 
också "
+"så kraftfulla att även den modigaste stelnar av skräck. Skulle du 
någonsin "
+"möta en uråldrig häxmästare, så fly med all hast, ty de är snabbare än 
de "
+"flesta vandöda."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:50 data/units/Demilich.cfg:32
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:29 data/units/Ghost.cfg:19 data/units/Lich.cfg:28
@@ -4959,7 +4953,6 @@
 msgstr "Andebesvärjare"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After too much time dabbling with forbidden magics and dark arts, these magi "
 "have begun to pay a heavy price. Demiliches have started losing their "
@@ -5579,15 +5572,14 @@
 msgstr "Åldrad magiker"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Once great, Elder Magi have seen their power a little diminished from "
 "wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield "
 "on account of their powerful lightning bolts."
 msgstr ""
-"En gång stor, men nu med sin kraft försvagad av många tröttande år av 
strid, "
-"är de åldrade magikerna fortfarande fruktade på stridsfältet då de kan 
kasta "
-"kraftfulla åskviggar."
+"En gång stor har den åldrade magikern fått se sin kraft försvagad av 
många "
+"tröttande år av strid. Den vördnadsvärde magikern är dock fortfarande "
+"fruktad på stridsfältet för sina mäktiga åskviggars skull."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:48
 msgid "lightning"
@@ -6390,15 +6382,15 @@
 msgstr "Gripmästare"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gryphon Masters have long experience flying the Gryphons, which have become "
 "an extension of themselves. This special relationship makes the heart of the "
 "earth-bound tremble, for these mighty pairs may strike from anywhere."
 msgstr ""
-"Dessa luftens ryttare ser inte sina gripar som ett riddjur, utan som en del "
-"av sig själva. Detta speciella förhållande mellan dem får alla jordbundna 
"
-"att darra, då dessa mäktiga varelser kan slå ner på dem från alla håll."
+"Gripryttarna, dessa luftens ryttare, har lång erfarenhet av att flyga med "
+"sina gripar. De ser dem inte längre som riddjur, utan som en förlängning 
av "
+"sig själva. Detta speciella förhållande mellan dem får alla jordbundna 
att "
+"darra, då dessa mäktiga varelser kan slå ner på dem från alla håll."
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
@@ -6582,7 +6574,6 @@
 msgstr "Häxmästare"
 
 #: data/units/Lich.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Liches are magi that have committed completely to the path of the dark arts. "
 "To gain control over the undead, Liches have forfeited their own bodies, "
@@ -7017,25 +7008,23 @@
 msgstr "Nekromantiker"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Necromancers are magi that have decided to follow the paths of the dark "
 "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
 "that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
 msgstr ""
-"En nekromantiker är en magiker som har valt att följa de mörka krafterna 
som "
-"finns hos de döda. Genom att utnyttja energin hos de vandöda kan "
-"nekromantikern kasta besvärjelser som suger livskraften ur sina fiender, och 
"
-"använda den för öka sin egen."
+"En nekromantiker är en magiker som har valt att följa de mörka krafternas "
+"vägar. Genom att utnyttja energin hos de vandöda kan nekromantikern kasta "
+"besvärjelser som suger livskraften ur sina fiender, och använda den för 
öka "
+"sin egen."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
 msgstr "Nekrofag"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "satiated"
-msgstr "Dödens invigde"
+msgstr "mätt"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:26
 msgid ""
@@ -9650,9 +9639,8 @@
 msgstr "Ogiltigt nätverkshandtag"
 
 #: src/network.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Client disconnected"
-msgstr "Anslutningen avbruten."
+msgstr "Klienten har avbrutit uppkopplingen"
 
 #: src/network.cpp:417
 msgid "Could not add socket to socket set"
@@ -9663,9 +9651,8 @@
 msgstr "Kunde inte utföra handskakning"
 
 #: src/playcampaign.cpp:143
-#, fuzzy
 msgid " replay"
-msgstr "repris"
+msgstr " repris"
 
 #: src/playcampaign.cpp:151
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
@@ -10278,389 +10265,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:942
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Terrible and awe-inspiring, the most ancient of woses grow to a "
-#~ "tremendous size. They are a thing rarely seen outside of legend, wherein "
-#~ "they are said to kick aside their enemies like sticks and feathers, and "
-#~ "to possess an unearthly strength, crushing the greatest of boulders into "
-#~ "powder, as though all the strength of a tree to grow and split through "
-#~ "stone over the course of years was brought to bear in a mere moment. "
-#~ "These same legends speak of their tireless stewardship of the forests of "
-#~ "the world, the desecration of which is often the only thing which could "
-#~ "incur the wrath of these otherwise kind and curious beings."
-#~ msgstr ""
-#~ "De fruktansvärda och vördnadsbjudande uråldriga woserna växer sig 
oerhört "
-#~ "stora. De syns sällan till annat än i legenderna, där de sägs sparka "
-#~ "undan sina fiender som vore de småsten, och besitter en överjordisk "
-#~ "styrka som kan krossa de största stenbumlingar till sand, som om trädets 
"
-#~ "sammanlagda styrka att växa och splittra sten över åren är samlad till 
"
-#~ "ett enda ögonblick. Samma legender vittnar om deras outröttliga 
vårdande "
-#~ "av världens skogar, vilkas förödelse ofta är det enda som kan väcka 
dessa "
-#~ "annars godhjärtade och nyfikna varelsers vrede."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
-#~ "enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ärkemagikerna är ledare bland magiker, och kastar stora eldklot på sina 
"
-#~ "fiender."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Elder Woses have grown great and tall. Towering over most enemies, they "
-#~ "can deliver crushing blows, while resisting the enemy's counterattacks. "
-#~ "Watching one unexpectedly come stalking towards you out of a forest is a "
-#~ "terrifying sight. They are still very slow and stiff, being nearly immune "
-#~ "to arrows but still quite flammable. Drawing energy from nature around "
-#~ "them, Elder Woses can quickly heal themselves in the face of tremendous "
-#~ "injuries."
-#~ msgstr ""
-#~ "De äldre woserna är stora och mäktiga, och tornar upp sig över de 
flesta "
-#~ "fiender. De kan utdela mäktiga krossande slag, och kan utstå många "
-#~ "attacker. Att se en av dem komma utmarscherande ur skogen och ta sikte på 
"
-#~ "en är en skräckinjagande syn. De är väldigt stela och långsamma, är "
-#~ "nästan immuna mot pilar men sårbara för eld. Genom att dra energi ur 
den "
-#~ "omgivande naturen läker de sig snabbt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have "
-#~ "reached the acme of skill with sword and lance."
-#~ msgstr ""
-#~ "De mest kraftfulla krigarna oavsett ras, storriddarna har nått toppen av "
-#~ "svärds- och lansskicklighet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch "
-#~ "Mages in power."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stormagikerna är vördnadsbjudande och skräckinjagande fiender, starkare 
"
-#~ "än till och med ärkemagikern."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Great Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
-#~ "their own, even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "De stora trollen är starka, brutala humanoida monster som, liksom "
-#~ "trollvalparna, har den fantastiska förmågan att regenerera, dvs att 
läka "
-#~ "sina skador medan de fortfarande slåss."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
-#~ "Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
-#~ "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
-#~ "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tränad sedan barnsben att rida och att följa en strikt hederskodex, är "
-#~ "ryttarna både snabba och kraftfulla anfallare. När de stormar mot sina "
-#~ "fiender gör deras attacker dubbel skada, men lämnar samtidigt ryttaren "
-#~ "öppen för motattacker, vilka gör dubbel skada. Rebellerna mot 
Ashevieres "
-#~ "tyranni använder ofta ryttare."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, "
-#~ "they charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Riddarna är skickliga med både lans och svärd. Med sina lansar 
genomför "
-#~ "de stormanfall på sina motståndare, vilket orsakar dubbel skada såväl 
hos "
-#~ "riddaren som hans motståndare."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Lancers are some of the bravest and most feared riders in all of Wesnoth. "
-#~ "They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for "
-#~ "offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
-#~ "also expose the Lancers to great risk."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lansiärerna är några av de modigaste och mest fruktade ryttarna i hela "
-#~ "Wesnoth. De bär mycket lätt rustning, och kan därför rida mycket 
snabbt "
-#~ "och är idealiska för anfall. Deras stormattacker gör stor skada, men "
-#~ "utsätter också dem själva för stora risker."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor defensive "
-#~ "skills, Mages attack with magical missiles that always have a high chance "
-#~ "of hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice "
-#~ "for flushing out enemies hiding in difficult terrain."
-#~ msgstr ""
-#~ "Magiker är både svaga och starka. Medan de rör sig långsamt och är 
dåliga "
-#~ "på att försvara sig, så kan de stå en bit bort och anfalla med magi 
som "
-#~ "alltid har en hög chans att träffa. Magiker är därför utmärkta till 
att "
-#~ "rensa ut fiender i oländig terräng."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
-#~ "foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
-#~ "great that the hexes they occupy and all adjacent hexes never experience "
-#~ "night. As a result, when a unit is adjacent to a Mage of Light, it will "
-#~ "fight as if it were day when it is dusk, and as if it were dusk when it "
-#~ "is night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent "
-#~ "friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ljuset magiker är en enastående magiker för alla redbara trupper, och 
en "
-#~ "skräckinjagande fiende för alla ljusskygga varelser. Hans förmåga att "
-#~ "lysa upp sin omgivning är så stark att rutorna runt honom aldrig 
upplever "
-#~ "natt. När en trupp är i en ruta bredvid honom så kommer den att slåss 
som "
-#~ "om det vore dag när det är skymning och skymning när det är natt. Likt 
en "
-#~ "vit magiker så helar han närliggande trupper."
-
-#~ msgid "Mounted Captain"
-#~ msgstr "Ryttarkapten"
-
-#~ msgid "Mounted Commander"
-#~ msgstr "Ryttarbefälhavare"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Leaders of the plains, the Mounted Commanders are skilled with the use of "
-#~ "the sword and the morning star. Riding horses, they are able to move "
-#~ "around the battlefield with great speed, and can provide much needed "
-#~ "assistance to different fronts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ryttarbefälhavarna är slätternas ledare och är skickliga i bruket av "
-#~ "svärd och morgonstjärna. Med hjälp av sina hästar kan de snabbt 
förflytta "
-#~ "sig runt slagfältet och kan komma till undsättning på olika fronter."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the "
-#~ "Knight, and can also heal adjacent friendly units."
-#~ msgstr ""
-#~ "En riddare med stor dygd, korsriddaren har alla egenskaper som riddaren "
-#~ "har och kan dessutom vårda närliggande trupper."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a good "
-#~ "chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
-#~ "Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
-#~ msgstr ""
-#~ "Röda magiker attackerar med kraftiga eldklot, vilka garanterat har stor "
-#~ "träffsäkerhet. Då de är både snabba och inte påverkas av tiden på 
dygnet "
-#~ "är de värdefulla i nästan alla lägen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Silver Mages are the most deft of foot and elusive of all mages. They can "
-#~ "teleport from any friendly village to another, translating themselves in "
-#~ "an instant. They are also highly resistant to most forms of magical "
-#~ "attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Silvermagikerna är de mest snabbfotade och gäckande av alla magiker. De "
-#~ "kan teleportera sig från en allierad by till en annan. De är också 
mycket "
-#~ "motståndskraftiga mot alla sorters magiska attacker."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Trolls, grown to adulthood, are possessed of a fearsome strength. Their "
-#~ "stone-like bodies have grown to a size much taller than a man, and their "
-#~ "terrifying ability to recover from wounds make them a formidable foe even "
-#~ "far from the mountainous ground they prefer to fight in. An adult troll "
-#~ "is smarter, faster, stronger, and though one would dare not say it to "
-#~ "their face, uglier than any of their children. They wield heavy clubs "
-#~ "with brutal proficiency, and form a bulwark of strength in any battle "
-#~ "they participate in - the only weakness they have, if such can be said, "
-#~ "is their inability to fight at a distance.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Trolls fight well on rough, rocky terrain, especially at night. They are "
-#~ "vulnerable to archers, especially in open terrain, and should always have "
-#~ "a healthy fear of spellcasters in all terrain. They are quite powerful "
-#~ "against brittle foes, like skeletons, and quite weak against well armored "
-#~ "or naturally resilient enemies, such as their woodland counterpart, the "
-#~ "wose. Their regeneration allows them to cure poison and heal wounds "
-#~ "without the aid of a nearby village. Their relatively slow speed is a "
-#~ "liability, as is their weakness during daylight hours."
-#~ msgstr ""
-#~ "De vuxna trollen besitter en skrämmande styrka. Deras stenlika kroppar "
-#~ "har vuxit sig mycket resligare än en människa, och deras förmåga att "
-#~ "återhämta sig från skador gör dem till formidabla fiender även 
utanför de "
-#~ "berg de föredrar att strida i. Ett vuxet troll är smartare, snabbare, "
-#~ "starkare, och, även om ingen skulle våga säga det till dem, fulare än "
-#~ "deras barn. De nyttjar sina stora klubbor med grym effektivitet och "
-#~ "bildar en mur av råstyrka i striderna de deltar i. Den enda svaghet de "
-#~ "har är att de inte kan strida på distans.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Användning:\n"
-#~ "Troll strider bra på oländig, stenig terräng, särskilt nattetid. De 
är "
-#~ "sårbara för bågskyttar, speciellt i öppen terräng, och de borde 
alltid ha "
-#~ "en hälsosam rädsla för besvärjare i alla sorters terräng. De är 
mäktiga "
-#~ "motståndare mot bräckliga fiender, såsom skelett, men har det svårt 
mot "
-#~ "välbepansrade eller naturligt tåliga fiender, såsom deras skogslevande "
-#~ "motsvarighet, wosen. Deras regenererande förmåga tilllåter dem att 
motstå "
-#~ "gift och att hela sina skador utan undsättning från en by. Deras 
relativa "
-#~ "långsamhet är en svaghet, än värre så under dagtid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Troll heroes are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
-#~ "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on "
-#~ "their own, even during battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Trollhjältar är starka och brutala humanoida monster som har den "
-#~ "fantastiska förmågan att regenerera, så att de läker sina skador medan 
de "
-#~ "fortfarande slåss."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Given the monstrous strength of their race, trolls can turn rather "
-#~ "mundane implements into weapons of deadly force. Some trolls piece "
-#~ "together crude slings, little different from what a child would use, save "
-#~ "for the fact that they hurl boulders instead of pebbles. Though not "
-#~ "especially accurate, a rock thrown by one of these monsters can cripple a "
-#~ "man if it hits him. Despite being burdened by their heavy ammunition, and "
-#~ "lacking in any sort of melee weaponry, a troll rocklobber is still "
-#~ "bigger, stronger, and perhaps even uglier than the whelp it once was, and "
-#~ "a troll's fist serves as well as a man's hammer in combat. Furthermore, "
-#~ "their ability to strike back at an enemy archer makes fighting them a "
-#~ "dicey proposition at any range, unless one can attack under heavy cover "
-#~ "of terrain.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Troll Rocklobbers fight well on rough, rocky terrain, especially at "
-#~ "night. Unlike most others of their race, a Troll Rocklobber will make "
-#~ "many archers think twice about attacking, and is quite dangerous for an "
-#~ "enemy spellcaster to attack. They are quite powerful against brittle "
-#~ "foes, like skeletons, and quite weak against well armored or naturally "
-#~ "resilient enemies, such as their woodland counterpart, the wose. Their "
-#~ "regeneration allows them to cure poison and heal wounds without the aid "
-#~ "of a nearby village. Their relatively slow speed is a liability, as is "
-#~ "their weakness during daylight hours. The greatest danger to a Troll "
-#~ "Rocklobber is a powerful melee unit attacking them in open terrain during "
-#~ "the day, when they are weakest."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tack vare trollens monstruösa styrka blir nästan vilket föremål som 
helst "
-#~ "ett dödligt vapen i deras händer. Vissa troll tillverkar enkla slungor, "
-#~ "inte så olika de ett barn skulle kunna använda, förutom det faktum att 
de "
-#~ "slungar stenblock istället för småsten. De är inte särskilt 
träffsäkra "
-#~ "men gör stor skada om de träffar. Trots att deras tunga ammunition 
sinkar "
-#~ "dem och förhindrar dem att bära med sig något som helst 
närstridsvapen, "
-#~ "så är ett stenkastartroll likväl större, starkare och kanske till och 
med "
-#~ "fulare än den valp den en gång var, och i strid fungerar en trollnäve "
-#~ "lika bra som en stridshammare. Dessutom så gör deras förmåga att "
-#~ "återgälda bågskyttars eld det till ett våghalsigt äventyr att ge sig 
in i "
-#~ "strid med dem, såvida man inte kan anfalla från ett skyddat läge.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Användning:\n"
-#~ "Stenkastartroll slåss bra på svårframkomlig, stenig mark, i synnerhet 
om "
-#~ "natten. I motsats till de flesta andra troll, så får stenkastartrollet "
-#~ "många bågskyttar att tänka sig för mer än en gång innan de anfaller, 
och "
-#~ "det är mycket farligt för besvärjare att ge sig på dem. De är ganska "
-#~ "kraftfulla mot sköra fiender, såsom skelett, men svaga mot fiender med "
-#~ "goda rustningar eller naturligt tåliga fiender, såsom deras skogslevande 
"
-#~ "motsvarighet, wosen. Deras regenererande förmåga gör att de kan läka 
sår "
-#~ "och motstå förgiftning utan att söka hjälp i en by. De är relativt "
-#~ "långsamma, vilket tillsammans med deras sämre stridsförmåga i dagsljus 
"
-#~ "talar emot dem. Den största faran för ett stenkastartroll är att bli "
-#~ "indragen i närstrid i öppen terräng under dagen då de är som svagast."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A terrifying, monstrous bastion of strength, a Troll Warrior brings to "
-#~ "fore all the tales that have been told of their race's terrifying power. "
-#~ "Wielding massive hammers that could knock a house off its foundation, and "
-#~ "able to absorb a seemingly endless rash of punishment, Troll Warriors are "
-#~ "capable of singlehandedly changing the strategies of an enemy commander "
-#~ "they face. A troll warrior is not something brought down by one man, but "
-#~ "by a whole group of them, fighting desperately against this hideous "
-#~ "strength borne before them. That which causes the most terror about a "
-#~ "troll warrior, is not their appearance, or their power, but the fact that "
-#~ "one brought even within an inch of its life will shortly return to its "
-#~ "full strength if it is not truly sent to death.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Troll Warriors fight well on rough, rocky terrain, especially at night. "
-#~ "Though vulnerable to archers and spellcasters, especially in open "
-#~ "terrain, the raw power of a Troll Warrior makes it a foe that generally "
-#~ "must be brought down by several enemies. There are few enemies which can "
-#~ "engage them in one-on-one combat without a great danger of being killed "
-#~ "on the same turn. Their regeneration allows them to cure poison, and heal "
-#~ "wounds without the aid of a nearby village. Their relative weakness "
-#~ "during daylight hours is a liability, though a Troll Warrior is still "
-#~ "very powerful during the day."
-#~ msgstr ""
-#~ "En trollkrigare är en monstruöst stark fästning till varelse och 
påminner "
-#~ "genast om alla sägner om deras ras skräckinjagande styrka. Med sina "
-#~ "massiva hammare kan de jämna hus med marken, och de kan stå emot de mest 
"
-#~ "våldsamma attacker. En ensam trollkrigare kan tvinga en fientlig "
-#~ "befälhavare att helt lägga om sin strategi. En trollkrigare nedgörs 
inte "
-#~ "av en ensam krigare, utan det krävs en hel grupp för att ens komma i "
-#~ "närheten av att betvinga deras oerhörda styrka. Det är inte deras "
-#~ "utseende eller kraft som injagar mest skräck i deras motståndare, utan "
-#~ "deras förmåga att snabbt återhämta sig till full styrka efter att 
nästan "
-#~ "ha dukat under av sina skador.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Användning:\n"
-#~ "Trollkrigare strider väl på oländig, stenig terräng, i synnerhet "
-#~ "nattetid. Även om de är sårbara mot bågskyttar och besvärjare, 
särskilt "
-#~ "på öppen terräng, så krävs det flera motståndare för att kuva deras 
"
-#~ "styrka. Det finns några få truppslag som klarar av att ensamma gå i "
-#~ "närstrid med dem utan att bli dödade i samma drag. Deras regenererande "
-#~ "förmåga låter dem motstå gift och att hela skador utan att få 
undsättning "
-#~ "i en by. Deras relativa svaghet under dagtid är en belastning, men de är 
"
-#~ "ofta kraftfulla nog ändå."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The word 'whelp,' applied even to fearsome animals like wolves and lions, "
-#~ "brings to mind images of frail, helpless, and even 'cute' creatures, so "
-#~ "young they can hardly stand on their own feet. Given the nature of "
-#~ "Trolls, however, a Troll 'whelp' already possesses the terrifying "
-#~ "strength native to their race. Troll whelps stumble about with bodies "
-#~ "bigger than grown men, and with strength to match. Their uncanny "
-#~ "regeneration, and stone-like skin, make them monstrous opponents, "
-#~ "especially on their favored ground in the mountains and hills from whence "
-#~ "they came. The only reassurance one has in fighting a troll whelp is "
-#~ "their slow speed, and the fact that they have not grown to their full "
-#~ "strength... yet.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "Troll Whelps fight well on rough, rocky terrain, especially at night. "
-#~ "They are vulnerable to archers, especially in open terrain, and should "
-#~ "always have a healthy fear of spellcasters in all terrain. They are quite "
-#~ "powerful against brittle foes, like skeletons, and quite weak against "
-#~ "well armored or naturally resilient enemies, such as their woodland "
-#~ "counterpart, the wose. Their regeneration allows them to cure poison and "
-#~ "heal wounds without the aid of a nearby village. Their relatively slow "
-#~ "speed is a liability, as is their weakness during daylight hours."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ordet 'valp' för tankarna till bräckliga, hjälplösa, 'gulliga' och 
unga "
-#~ "varelser, så unga att de knappt kan stå själva. När det gäller troll 
så "
-#~ "besitter trollvalparna redan deras ras skräckinjagande styrka. "
-#~ "Trollvalpar snubblar omkring med kroppar som är större än vuxna karlar, 
"
-#~ "och med en styrka som är proportionerligt större. Deras regenerering och 
"
-#~ "stenlika kroppar gör dem till monstruösa motståndare, särskilt i 
kullarna "
-#~ "och bergen varifrån de kom. Den enda tröst man har när man slåss mot 
en "
-#~ "trollvalp är deras långsamhet och det faktum att de inte nått sin fulla 
"
-#~ "styrka...än.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Användning:\n"
-#~ "Trollvalpar strider bra på oländig, stenig terräng, särskilt nattetid. 
De "
-#~ "är sårbara för bågskyttar, speciellt i öppen terräng, och de borde 
alltid "
-#~ "ha en hälsosam rädsla för besvärjare i alla sorters terräng. De är "
-#~ "mäktiga motståndare mot bräckliga fiender, såsom skelett, men har det "
-#~ "svårt mot välbepansrade eller naturligt tåliga fiender, såsom deras "
-#~ "skogslevande motsvarighet, wosen. Deras regenererande förmåga låter dem 
"
-#~ "stå emot gift och att hela sina skador utan att söka hjälp i en by. 
Deras "
-#~ "relativa långsamhet är en svaghet, än värre så under dagtid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
-#~ "placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in "
-#~ "a village. White Mages are potent in battle against the undead, which "
-#~ "suffer high damage from their light beam."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vita magiker är svaga i strid, men är experter på helande. Trupper som "
-#~ "står bredvid en vit magiker tillfrisknar som om de vilade i en by. Vita "
-#~ "magiker är kraftfulla i strid med vandöda, vilka lider stor skada av "
-#~ "deras ljusbåge."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Woses are treelike creatures of legend. They rose from the forest, and "
-#~ "when in a forest they are indistinguishable from ordinary trees. Their "
-#~ "form is very slow and stiff, so they cannot avoid attacks very well. "
-#~ "Their tough bark is highly resistant to cold, crushing attacks, and "
-#~ "arrows, although blades have no trouble cutting through it, and they are "
-#~ "very flammable. By drawing nutrients from the ground and energy from the "
-#~ "sun, Woses can regrow missing limbs after a fight."
-#~ msgstr ""
-#~ "Woserna är trädliknande varelser ur legenderna. De kommer från skogen 
och "
-#~ "när de är i en skog kan de inte särskiljas från andra träd. De är 
väldigt "
-#~ "stela och långsamma, så de är dåliga på att undvika attacker. Deras 
sega "
-#~ "bark är mycket motståndskraftig mot kyla, krossattacker och pilar. "
-#~ "Huggvapen skär dock lätt igenom barken, och de är mycket sårbara för 
eld. "
-#~ "Genom näring från marken och energi från solen reparerar de lätt sina "
-#~ "skador."
-
-#~ msgid "Socket error"
-#~ msgstr "Sockelfel"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]