wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt tr.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt tr.po
Date: Fri, 15 Jul 2005 18:41:24 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/07/15 22:41:23

Modified files:
    po/wesnoth-httt: tr.po 

Log message:
    Updated Turkish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/tr.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/tr.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/tr.po:1.13 wesnoth/po/wesnoth-httt/tr.po:1.14
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/tr.po:1.13 Wed Jul 13 16:56:10 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/tr.po    Fri Jul 15 22:41:23 2005
@@ -3,8 +3,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-13 18:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-29 09:35+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-10 14:08+0200\n"
+"Last-Translator: ugur kasif <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -13,41 +13,43 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
-msgstr ""
+msgstr "Tacın Varisi"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Savaşcı"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(en kolay)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid "Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Kahraman"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(en zor)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Şampiyon"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:13
 msgid ""
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
 msgstr ""
+"Yasal varisi olduğun Wesnoth'un tacını geri alabilmek için, savaşmak "
+"zorundasın."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
-msgstr ""
+msgstr "Seçimini yap."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Düşman liderlerinden herhagi birisini yen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -76,7 +78,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:28
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:28
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad'ın ölümü"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:31
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:71
@@ -101,7 +103,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:32
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr ""
+msgstr " Delfador'un ölümü"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:35
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:75
@@ -114,7 +116,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:91
 msgid "Death of Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar'ın ölümü"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:39
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:79
@@ -137,7 +139,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:95
 msgid "Death of Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "kalenz'in ölümü"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:50
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:96
@@ -169,30 +171,32 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:47
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:142
 msgid "Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:60
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:130
 msgid "Urug-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:78
 msgid "Unan-Ka'tall"
-msgstr ""
+msgstr "Unan-Ka'tall"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:138
 msgid ""
 "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must take "
 "what is mine!"
 msgstr ""
+"tekrar yeryüzüne çıkmama yardım ettiğin için teşekkürler ama şimdi 
benim "
+"olanı almalıyım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr ""
+msgstr "Prenses, benimle hala dövüşmek istiyorsunuz öyle mi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr ""
+msgstr "Burada çocuk oyunu oynadığımı mı zannediyorsun? Mirasımı 
almalıyım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:150
 msgid ""
@@ -200,31 +204,38 @@
 "barely know where we are. Look to the north... there are orcs about! Look to "
 "the south... there are the hordes of the undead!"
 msgstr ""
+"O kadar kolay değil! tekrar yeryüzündeyiz fakat emniyette değiliz. Nerede 
"
+"olduğumuzu bile bilmiyoruz. Kuzeye bak... orklar! Güneye bak... ölüler "
+"sürüsü!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:154
 msgid ""
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
-msgstr ""
+msgstr "Hakikaten öyle. Savaşmak zorundayız. Bizimle misiniz Prenses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
 msgid ""
 "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
 "little longer... but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
 msgstr ""
+"Bir süre daha müttefik kalmamız belki de ikimizin de yararınadır...fakat 
"
+"Scepter'i istiyorum ve eninde sonunda benim olacak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:162
 msgid "Then let us devise a battle plan."
-msgstr ""
+msgstr "O zaman bir savaş planı yapalım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:171
 msgid "Well, we got out alive."
-msgstr ""
+msgstr "Sağ kurtulduk işte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
 msgid ""
 "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
+"Evet. Şimdi zannediyorum Scepter.2ı bana karşı kullanmak istiyorsun, 
öyle "
+"değil mi Prenses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
 msgid ""
@@ -232,16 +243,20 @@
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
 "your life."
 msgstr ""
+"Yoo, sadece düşünüyordum da...aslında seni öldürmek istemiyorum. Almak 
"
+"istediğimi aldım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:183
 msgid ""
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
+"Prenses, sizi bir kez daha koruyacak olan bizi majesteleri, Scepter'lı ya da 
"
+"Scepter'sız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:187
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
-msgstr ""
+msgstr "Majestelerinin huzurunda bu ne laflar! Şimdi seni kızartıveririm, 
Elf!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:191
 msgid ""
@@ -250,12 +265,18 @@
 "the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with one "
 "another, or else all perish!"
 msgstr ""
+"Arkadaşlar, susun! Tünellerden çıktık ama daha emniyette değiliz. Tek "
+"bildiğimiz bozkır ve vahşi kuzey topraklarında bir yerlerdeyiz. Dikkat! "
+"Kuzeyimizde orklar, güneyimizde karanlık sürüleri. Hep beraber hareket "
+"etmeliyiz yoksa mahvoluruz! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
 msgid ""
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
 msgstr ""
+"Bir müddet daha birbirimize yardım etmemiz hepimizin hayrına. Fakat ne "
+"yapacağız? Kendimizi nasıl savunacağız?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:202
 msgid ""
@@ -263,12 +284,16 @@
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
 "lies to the east."
 msgstr ""
+"Ben nerede olduğumuzu biliyorum. İnsanların Longlier dedikleri, 
halkımın "
+"eski dilinde Arkan-thoria denilen ırmak burası. Halkımın yurdu doğuya 
uzanır."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:206
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
 msgstr ""
+"O zaman nehir boyunca doğuya gitmeliyiz, oraya sığınabilir ve 
dinlenebiliriz "
+"belki."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid ""
@@ -278,10 +303,15 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
+"Orada sığınabiliriz lordum,fakat nehir boyunca doğuya gidemeyiz. Çünkü 
o "
+"nehrin adı \"Kemik Nehri\" demektir. Şeytani büyük yaratıklar 
kıyılarında "
+"cirit atar, suları içilmez ve Thoria Tepeleri'nden geçer. Asırlar oldu 
ki, o "
+"tepelerden geriye hiç bir elf ya da insan dönmedi. Hayır Prensesim diğer "
+"yolu seçmeliyiz. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid "But which way, Kalenz?"
-msgstr ""
+msgstr "Ama hangi yolu seçeceğiz, Kalenz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:218
 msgid ""
@@ -291,20 +321,29 @@
 "cross the river one time more if we chose that route, but I know a safe "
 "place for the crossing."
 msgstr ""
+"Nehirden uzakiki yolu seçebiliriz. Kuzeyde, halkımın eski vatanında 
ngeçip "
+"sonra doğuda şidi yaşadıkları yere. Veya Bataklıklar'dan geçerek önce 
güney, "
+"sonra doğu ve en sonunda kuzeye gidebiliriz. İkinci yolu seçersek, nehri 
bir "
+"kere geçmemiz gerekir ama ben güvenli bir geçit biliyorum."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr ""
+msgstr "Kuzey Elflerine sığınmak için bize katılacak mısınız Prenses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
 msgstr ""
+"eğer Elfler beni korumayı ve emniyetle geçişimi sağlayacaklarsa o zaman "
+"gelirim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:230
 msgid ""
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
+"Elbette Prenses. Düşmanımız olan Kraliçenin kızı olsanız bile, bu "
+"karşılaşmamızda sizin kılınıza bile dokunmayacağız çünkü bize 
geçmişte "
+"yardımınız dokundu. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
 msgid ""
@@ -312,16 +351,21 @@
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
+"Öyleyse kara verelim. Kuzeyde eskiden Elflerin yaşadığı karlı ovalarda "
+"Orklar, ya da güneyde bizi bekleyen ölümcül bataklıklar içinde 
Yürüyen "
+"Ölüler ordusu. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Battle for Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoth Savaşı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:12
 msgid ""
 "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
+"Weldyn şehri aşağımızda. Muhteşem şehir. Antik şehir. Şeytani 
güçlerin "
+"şehri. Meleklerin şehri. İnsanların şehri."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
 msgid ""
@@ -329,6 +373,9 @@
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
+"Bu şehre onyedi senedir tepeden bakmamıştım. Onyedi yıl önce, 
gücümün bu "
+"doruklarda olması gerektiği zamanlar. Fakat dayanıklılığım izin 
vermedi ve "
+"şimdi gıkımı bile çıkaramıyorum."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -338,6 +385,11 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
+"Savaş uzun ve zorluydu. Yenilmiştik. Eldred ölmüştü fakat Asheviere'nin 
"
+"kederi büyük olacaktı. Benim masumlarım esir düşmüştü. Monarşiyi "
+"kurtarmalıydım. Prensleri kurtarmalıydım. Weldyn'e şeytani düzenlerini "
+"yerleştirmek için harekete geçen Asheviere'in muhafızları varmadan önce 
"
+"ulaşmak için acele ettim. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -346,6 +398,9 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
+"Fakat başaramadım. Çok geçti. En genç prensin, prens Konrad'ın 
odalarına tam "
+"girdiğimde şeytani ordunun elemanları ona girişti. Herşey bitmişti. 
Varisler "
+"katledilmişti. Sadece Asheviere ve kızı taht için ortaya çıkabilirdi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -354,6 +409,9 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Elbette bu sizi şaşırttı ama hakikat bu. Aceleyle, bu aptalca hareketi 
yapan "
+"kötüleri yendim. Sonra küçük prensin kırık cesetine baktım ve atıma 
binip "
+"uzaklaştım. Çok uzaklara, Elfler diyarına."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -363,6 +421,11 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
+"Garip v egizemli bir tesadüfle, ELf hanımı Parandra bir insan çocuğuyla "
+"karşılaştı. Çocuğun nereden geldiğini bilmiyordu ama elf hanımı 
müdahale "
+"etmeseydi, Orklar çocuğu yiyecekti. Elfler insan çocuğuna talih kuşu "
+"konduğunu düşündüler. Belki de bu yüzden insanlar bu kadar sadakatle 
benim "
+"planıma uydular. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -372,6 +435,11 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
+"Küçük prensi gömdükten sonra, bir daha asla onun hakkında konuşmama 
karaı "
+"aldık. Onun yerine bu öksüz çocuğu Konrad diye çağırmaya başladık 
ve ileride "
+"o kral olacaktı. Muhafızları o hunharca cinayeti işledikten sonra değil "
+"işlemeden önce öldürdüğümü söyleyecektim. Kimsenin bilmesine gerek 
yoktu. "
+"Şimdiye kadar da kimse bilmedi de. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -381,16 +449,22 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
+"Bir gün seni kral yapabileceğimizi düşünmüştüm Konrad. Lakin şimdi 
görüyorum "
+"ki kader farklı bir ağ örmüş. Asheviere'in bütün o kötülüklerine 
rağmen, bu "
+"lisar taht için biçilmiş kaftan. Gerçek kraliçe o. Eskilerin 
batısının uzak "
+"denizlere açılanların devrinden bu yana uzun bir krallar neslinden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
 "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
 "for the heir to the throne to claim it!"
 msgstr ""
+"haydi daha fazla oyalanmayalım! Şafak söküyor! Tahtın varisinin tahtı 
alma "
+"zamanı şimdi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:63
 msgid "Defeat Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Asheviere'i yen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:83
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:35
@@ -402,75 +476,87 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:32
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Sıraların tükendi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:109
 msgid "Haliel-Maga"
-msgstr ""
+msgstr "Haliel-Maga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:124
 msgid "Heford"
-msgstr ""
+msgstr "Heford"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:138
 msgid "Sir Kalm"
-msgstr ""
+msgstr "Sör Kalm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:153
 msgid "Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Asheviere"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:178
 msgid ""
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
+"Demek bu asiler en sonunda benimle yüzleşmeye geldi, ordularımın çoğu "
+"dışarıda bu dönek kabilelerle uğraşırken, ha?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:182
 msgid ""
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
 msgstr ""
+"Teslim ol anne. Bu ülkede dökülecek kan kalmadı. Benim hakkım olanı 
almay a "
+"geldim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:186
 msgid ""
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
+"benim öz kızım. Bir dönekmiş. Saltanatım böyle bir ihaneti 
görecekmiş demek. "
+"başa gelen çekilir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:190
 msgid ""
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
+"Bu halk daha ne kadar senin kurallarına katlanacak? Tahtı kızına ver. 
GErçek "
+"varis o. İspat için mührümüz bile var!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:194
 msgid ""
 "Delfador! My old tormentor! Treason! Men! Seize them! Kill them! Kill them "
 "all!"
 msgstr ""
+"Delfador! Benim kadim başbelam! İhanet! Adamlarım! Tutuklayın bunları! "
+"Öldürün! Öldürün hepsini!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:205
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
-msgstr ""
+msgstr "İhanet! Şeytani güçler beni öldürdü!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:209
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "VE böylece Wesnoth'un karanlık kraliçesi Asheviere geçer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Sonunda kazandık Li'sar! Kraliçe sen olacaksın! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
+"Evet fakat benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım Konrad, 
Delfador, ve "
+"Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
-msgstr ""
+msgstr "İnciler Körfezi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:23
@@ -480,211 +566,224 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Bütün düşman liderlerini öldür"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
-msgstr ""
+msgstr "Bir düşman liderini öldür ve süre bitene kadar diğerine dayan "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:59
 msgid "Dwaba-Kukai"
-msgstr ""
+msgstr "Dwaba-Kukai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:75
 msgid "Managa'Gwin"
-msgstr ""
+msgstr "Managa'Gwin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:108
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:221
 msgid "Bugg"
-msgstr ""
+msgstr "Bugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:120
 msgid "Xnamas"
-msgstr ""
+msgstr "Xnamas"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:132
 msgid "Inalai"
-msgstr ""
+msgstr "Inalai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:165
 msgid ""
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
 msgstr ""
+"Demek burası İnciler Körfezi. Şurada harıl harıl çalışan mermenlere 
bak! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:169
 msgid ""
 "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
 "around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
 msgstr ""
+"Gerçekten de öyle. Görünen o ki çok çok askerleri var. Körfezin 
etrafından "
+"dolanayım ve dikkatlerini dağıtayım. Sen ve geri kalanlar mermenleri "
+"kurtarın!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:173
 msgid "Very well. Be careful!"
-msgstr ""
+msgstr "tamam. Kendine iyi bak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:187
 msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
-msgstr ""
+msgstr "Ama patron neden sadece yarasa ve nagaları kullanıyoruz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:193
 msgid ""
 "Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and bats "
 "are best for doing that!"
 msgstr ""
+"Çünkü denizleri ve mermen halkını idare etmeliyiz, ve nagalar ve 
yarasalar "
+"bu iş için biçilmiş kaftan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:198
 msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
-msgstr ""
+msgstr "fakat orklar bütün ırklar içinde en güçlü..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:204
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
-msgstr ""
+msgstr "Kapa çeneni solucan! Patron benim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:225
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha ha! Artık denize ve karaya orklar hükmedecek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:231
 msgid "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
-msgstr ""
+msgstr "(İç çekiş) Şu aptalı benim için birisi öldürebilir mi 
lütfen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:242
 msgid "But... but... how can this be happening to me?"
-msgstr ""
+msgstr "Ama... Ama... Bu nasıl olur? "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:246
 msgid "Who was that idiot?"
-msgstr ""
+msgstr "Kimdi o beyinsiz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:262
 msgid "Gwaba"
-msgstr ""
+msgstr "Gwaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:263
 msgid "Nepba"
-msgstr ""
+msgstr "Nepba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:264
 msgid "Triram"
-msgstr ""
+msgstr "Triram"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:267
 msgid "Mriram"
-msgstr ""
+msgstr "Mriram"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:271
 msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Sonunda kurtulduk! Artık Orklara ölüm!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:286
 msgid "Mabooa"
-msgstr ""
+msgstr "Mabooa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:289
 msgid "Earooa"
-msgstr ""
+msgstr "Earooa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:290
 msgid "Nethuns"
-msgstr ""
+msgstr "Nethuns"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:293
 msgid "Gwoama"
-msgstr ""
+msgstr "Gwoama"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:297
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
-msgstr ""
+msgstr "Şimdi hür olduğumuza göre hep beraber düşmanlarımızı alt 
edebiliriz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:312
 msgid "Kaba"
-msgstr ""
+msgstr "Kaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:315
 msgid "Kwabao"
-msgstr ""
+msgstr "Kwabao"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:320
 msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
-msgstr ""
+msgstr "yaşasın özgürlük! Nerede şu Orklar? Hepsinin icabın bakarım 
ben!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:335
 msgid "Gwimli"
-msgstr ""
+msgstr "Gwimli"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:336
 msgid "Jarla"
-msgstr ""
+msgstr "Jarla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:339
 msgid "Gwarloa"
-msgstr ""
+msgstr "Gwarloa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:343
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the north-west!"
 msgstr ""
+"Bizi kurtardığınız için size minnettarız! hep beraber şeytan Orklarla "
+"savaşalım! Mermenlerin hapsettikleri ana kafes kuzey batıda! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:358
 msgid "Heldaga"
-msgstr ""
+msgstr "Heldaga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:359
 msgid "Apalala"
-msgstr ""
+msgstr "Apalala"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:360
 msgid "Oceanus"
-msgstr ""
+msgstr "Oceanus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:362
 msgid "Tini"
-msgstr ""
+msgstr "Tini"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:366
 msgid "Elcmar"
-msgstr ""
+msgstr "Elcmar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:367
 msgid "Aigaion"
-msgstr ""
+msgstr "Aigaion"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:372
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Orklara ölüm! Haydi hep beraber cenk edelim adamlarım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:387
 msgid ""
 "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
 msgstr ""
+"Sonunda mermenleri kurtardık. Okyanusa geri dönün ve huzur içinde 
yaşayın."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:395
 msgid ""
 "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
 "future. We would like to offer you help, and come with you."
 msgstr ""
+"Lordum! Denizde yeteneklerimiz size ileride faydalı olabilir. 
Adamlarımızdan "
+"bazıları sizinle gelerek size yardımcı olmak istiyoruz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:399
 msgid "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Nerede bu Delfador? İnşallah başına bir şey gelmemiştir!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:406
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:561
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:62
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:522
 msgid "Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:415
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
-msgstr ""
+msgstr "Sağ salim buradayım dostum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:419
 msgid ""
 "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
 msgstr ""
+"İşte buradasın. İyi olduğuna nasıl sevindim anlatamam! hadi şimdi 
biraz "
+"dinlenelim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:423
 msgid ""
@@ -693,21 +792,27 @@
 "city-state. If the city falls, there is no telling how many other lands she "
 "may swallow up!"
 msgstr ""
+"Korkarım buna vaktimiz yok Konrad. Asheviere Wesnoth ile Elense şehri "
+"arasındaki asırlık anlaşmayı bozarak Elensefar'ı kuşattı. Eğer 
şehir "
+"düşerse, daha kaç şehri yutacağını Allah bilir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:428
 msgid "Oh no! What shall we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Olamaz! Ne yapacağız şimdi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:433
 msgid ""
 "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if it "
 "falls before you arrive."
 msgstr ""
+"Adamlarını şehre sür ve şehri korumaların ayardım et. Eğer sen 
gelmeden "
+"düşmüşse tekrar ele geçir. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:438
 msgid ""
 "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
 msgstr ""
+"Ben bunu yapacaksam sen ne yapacaksın Delfador? Benimle geliyorsun değil 
mi? "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:443
 msgid ""
@@ -715,53 +820,64 @@
 "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
 "stop Asheviere is shorter than I had thought."
 msgstr ""
+"Korkarım hayır Konrad. Elime önemli belgeler geçti bunları ELf 
Konseyi'ne "
+"yetiştirmem lazım. Asheviere'i durdurmak için gereken zaman tahminimden 
daha "
+"da azmış."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:448
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
-msgstr ""
+msgstr "Ama Delfador bunu tak başıma yapamam!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:457
 msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
-msgstr ""
+msgstr "Tek başına mı lordum? Sadık askerlerin olarak sana destek 
olacağız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:461
 msgid ""
 "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
 "days travel if you make haste."
 msgstr ""
+"Muzaffer olacaksın. Buna inanıyorum. Kuzeye yönel. Elensefar acele "
+"ederseniz en fazla üç gün sürer. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:465
 msgid "Very well. But how do I get there?"
-msgstr ""
+msgstr "İyi de oraya nasıl gideceğim?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:469
 msgid ""
 "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, by "
 "ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
 msgstr ""
+"Buranın kuzey batısında on onbeş kilometre içeride. Oraya gitmek için 
iki "
+"yol var, gemiyle veya yayan. İkisi de tehlikeli. Seçiminizi yapın. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:471
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
 msgstr ""
+"Gemiler mi? Aman deyin!En son gemiye bindiğimde feci deniz tutmuştu. "
+"Yürüyelim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:475
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
-msgstr ""
+msgstr "Yolun açık olsun Konrad. Tekrar görüşmek üzere!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:489
 msgid ""
 "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
-msgstr ""
+msgstr "Gemiyle gidersek en azından biraz dinlenmiş oluruz. Denizden! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:493
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
-msgstr ""
+msgstr "Rüzgarın bol olsun Konrad. Hava bozmasın."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:586
 msgid ""
 "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
 "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
 msgstr ""
+"Bütün o vakit boyunca sen düşmanlarımızı yenemedin mi? Yardım 
çağırmışlar. "
+"Ama başlarına lanet yağdıracağız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:599
 msgid ""
@@ -769,12 +885,16 @@
 "defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business calls "
 "us!"
 msgstr ""
+"Konrad! Burada daha fazla vakit geçiremeyiz. Orkları yenip daha fazla esir "
+"almak iyi olurdu ama daha acil bir işimiz var."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:603
 msgid ""
 "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
 "but why can we not finish it? Why must we leave?"
 msgstr ""
+"Delfador, şükürler olsun kurtulmuşsun! Zorlu bir savaş oldu ama neden "
+"işlerini bitirmeyelim? neden gitmemiz lazım?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:607
 msgid ""
@@ -782,10 +902,14 @@
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
 "falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
 msgstr ""
+"Kötü haberlerim var. Asheviere, Wesnoth ile Elense şehri arasındaki 
asırlık "
+"anlaşmayı bozarak Elensefar'ı kuşattı. Eğer şehir düşerse daha kaç 
ülkeyi "
+"yutacağını Allah bilir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:611
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
 msgstr ""
+"Ben bunu yapacaksam sen ne yapacaksın Delfador? Benimle geliyorsun değil 
mi? "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:615
 msgid ""
@@ -793,12 +917,17 @@
 "seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will meet "
 "you in Elensefar, after you have secured it."
 msgstr ""
+"Korkarım hayır Konrad. Gözden geçirmem gereken bazı önemli belgeler 
var. Bir "
+"an evvel Elflerle konsey yapmak için yola koyulmalıyım. Sizinle Elsefar'ı 
"
+"kurtardığınızda orada görüşürüz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:619
 msgid ""
 "I fear I will struggle to do this on my own... but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
 msgstr ""
+"Bunu tek başıma halletmem gerekiyor...ne yapalım her şey olacağına 
varır. "
+"Elensefar'a nasıl giderim?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:634
 msgid ""
@@ -806,53 +935,58 @@
 "be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from Elensefar. "
 "Make haste!"
 msgstr ""
+"Orklar'ın denizlerdeki hakimiyetine son verdiğin için gemiyle gitmek daha "
+"güvenlidir. Sahil boyunca denizden git, Elensefar'ın çok yakınına "
+"gideceksin. Acele et. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:647
 msgid ""
 "With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. Travel "
 "by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make haste!"
 msgstr ""
+"Orklar denizi kontrol ettiğinden gemiyl egitmek güvenli değil. Elensefar "
+"karadan yürüyerek en fazla altı gün mesafede. Acele edin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:49
 msgid "Blackwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Karasu Limanı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:25
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:19
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:24
 msgid "Defeat the enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Düşman lideri öldür"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:27
 msgid "Resist until the end of the turns"
-msgstr ""
+msgstr "Sıraların tükeninceye kadar dayan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:41
 msgid "Death of Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kaylan'ın ölümü"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:69
 msgid "Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kaylan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:90
 msgid "Mokolo Qimur"
-msgstr ""
+msgstr "Mokolo Qimur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:112
 msgid "Veocyn"
-msgstr ""
+msgstr "Veocyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
 msgid "Yran"
-msgstr ""
+msgstr "Yran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:133
 msgid "Haldiel"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:152
 msgid ""
@@ -861,10 +995,14 @@
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
 msgstr ""
+"Karasu Limanı'nda bir gemiye binebiliriz fakat Orklar da oraya hareket "
+"ediyor. Asheviere'den nefret eden ve kralın hatırasına sadık kalan "
+"isyankarlar umutsuzca limanı savunuyor çünkü mühimmat ve silah "
+"yüklenebilecek tek yer orası."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:156
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, Orklar bizi takip ediyor. Acele etmeliyiz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
 msgid ""
@@ -872,6 +1010,8 @@
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
 "in such sad times."
 msgstr ""
+"Delfador eski dostum! Geldiğinin ve Elflere olan saldırıların haberini "
+"alıyorduk. Böyle üzüntülü bir zamanımızda dahi olsa seni görmek ne 
güzel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:164
 msgid ""
@@ -879,16 +1019,21 @@
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
+"Konrad, bu Kaylan. En güçlü süvari başlarından biri ve karanlıkların 
tacına "
+"karşı koymak isteyen bir kaç kişiden biri. Rivayetlere göre mızrağı 
elli "
+"adamı ve yüz orku temizleöiş şimdiye kadar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:168
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
+"Görünen o ki elimizden bu limanı almak için orklar da buraya gelmiş. "
+"Savunmamız hala zayıf fakat yakında takviye gelecek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:172
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-msgstr ""
+msgstr "Takviye gelene kadar biz de sizinle savaşacağız.."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:176
 msgid ""
@@ -897,16 +1042,20 @@
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
 msgstr ""
+"Umarım yardımınız sayesinde şunları defedebiliriz. Fakat buralarda 
fazla "
+"oyalanmayın çünkü sizin hayatta kalmanız bu limanın mukavemetinden daha 
"
+"önemli. İki gün içinde bir gemi gelecek ve sizi güvenli bir yere 
taşıyacak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:180
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
-msgstr ""
+msgstr "Gemi bizi Anduin'e mi götürecek?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many magi."
-msgstr ""
+msgstr "Evet Konrad, Anduin adasına, benim ve bir çok büyücünün 
memleketine."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
 msgid ""
@@ -914,12 +1063,16 @@
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
+"Size hizmet etmeleri için atlılarımdan birini yollayacağım. Konrd, sana "
+"benim ve adamlarımın desteğini sunuyorum, bundan böyle atlı alabilirsin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:192
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
 msgstr ""
+"Size müteşekkirim. Fakat bu atlılar en iyi nasıl kullnılır? Elflerden 
farkı "
+"nedir?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:197
 msgid ""
@@ -930,6 +1083,12 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
+"Elfler güçlü bir ırktır Konrad. kendi halkımın bildiğinin de 
ötesinde "
+"güçlüdürler fakat atlıların daha güçlü oldukları şeyler de 
vardır. Uzun "
+"mesafe atışları yoktur ama savaşta karşı tarafa iki kat daha güçlü 
vurabilen "
+"fakat iki kat daha fazla hasar gördükleri yükleme vuruşları vardır. 
Bunun "
+"yanında kanunseverdirler yani gündüz daha iyi gece daha kötü. Açık 
arazide "
+"atlılar gibisi yoktur. Elfler ise daha ziyade engebeli araziyi sever."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:202
 msgid ""
@@ -937,93 +1096,104 @@
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
 msgstr ""
+"Elfler ormanın hakimi olabilirler fakat atlıar da güçlüdür. Ovalarda 
öğlen "
+"güneşi altında en zorlu düşmanları, keskin kılıçlarıyla deşerler 
ve "
+"atlarının ağır çifteleri altına alarak ezerler! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:207
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
+"KOnrad, adamlarını iyi seç ve unutma: eski savaşlarda tecrübe kazanmış 
"
+"adamlarını tekrar savaşa çağırabilirsin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:215
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
 msgstr ""
+"Takviye geldi! Adamlarım ileri! her birinizden bir ork kellesi istiyorum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:220
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
 msgstr ""
+"At üzerinde bir dolu aptal insan! Bunları altetmemiz imkansız. Çabuk 
kaçalım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:225
 msgid "Yredd"
-msgstr ""
+msgstr "Yredd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:237
 msgid "Tarcyn"
-msgstr ""
+msgstr "Tarcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:249
 msgid "Syryn"
-msgstr ""
+msgstr "Syryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:261
 msgid "Cicyn"
-msgstr ""
+msgstr "Cicyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:273
 msgid "Ginvan"
-msgstr ""
+msgstr "Ginvan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:285
 msgid "Simyr"
-msgstr ""
+msgstr "Simyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:303
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
 msgstr ""
+"Yardımınız için teşekkürler arkadaşlar. Yakında geminiz gelecek ve 
sizi "
+"Anduin'e götürecek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:315
 msgid "We should embark now."
-msgstr ""
+msgstr "Şimdi gemiye binmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:319
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
+"Rüzgarınız bol olsun dostlarım. Karanlık Kraliçe'nin gücüne teslim "
+"olmayacağımızdan emin olun."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:330
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
-msgstr ""
+msgstr "Doğru veliahtı ve limanı koruma vazifemi yerine getiremedim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:334
 msgid ""
 "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
-msgstr ""
+msgstr "Onun yardımı olmaksızın bu gemileri kullanamayız. Hiç ümit 
yok..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
-msgstr ""
+msgstr "Yol ayrımı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:16
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Kojun Herolm'u yen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:78
 msgid "Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Kojun Herolm"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:92
 msgid "Mokho Kimer"
-msgstr ""
+msgstr "Mokho Kimer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:116
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr ""
+msgstr "İşte büyük yol ayrımın ageliyoruz. Kuzeydoğuya gitmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:120
 msgid ""
@@ -1031,118 +1201,130 @@
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
 msgstr ""
+"Dikkat! Tepeler emin değil. Asheviere'nin planında yollar önemli ve koruma 
"
+"için Ork kiraladı. yolumuza devam etmek için onlarla savaşmalıyız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:124
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr ""
+msgstr "Öyleyse savaşırız. Haydi başlasın savaş!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:143
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-msgstr ""
+msgstr "Zafer bizimdir adamlarım. Kuzey doğuya yönelin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:159
 msgid "Niodien"
-msgstr ""
+msgstr "Niodien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:163
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Patikayı takip edin. Tepeler güvenli değil."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:179
 msgid "Loflar"
-msgstr ""
+msgstr "Loflar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-msgstr ""
+msgstr "Tepelere dikkat! Bize pusu kurmak için gizlenmiş bir sürü Ork 
var.!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:201
 msgid ""
 "NE - Dan'Tonk\n"
 "SE - Fort Tahn"
 msgstr ""
+"KD - Dan'Tonk\n"
+"GD - Tahn kalesi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:205
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Dan'Tonk, demek ki Weldyn'e çok yaklaştık."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:209
 msgid ""
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
 msgstr ""
+"Şu anda Asheviere'nin karşısına çıkamayız. Önce Ateş Asa'sını 
almalı ve "
+"kuzeyden daha fazla müttefik toplamalıyız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:263
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:334
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Pusuya düştük!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
-msgstr ""
+msgstr "Dwarf kapıları"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad'ı Dwarf Krallığı'nın girişine taşı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:60
 msgid "Knafa-Telfar"
-msgstr ""
+msgstr "Knafa-Telfar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:78
 msgid "Urug-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Tan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:97
 msgid "Shuuga-Mool"
-msgstr ""
+msgstr "Shuuga-Mool"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:127
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
-msgstr ""
+msgstr "Kapılar kapalı ve içeriden sürgülü."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:131
 msgid "We can't get in! What should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "İçeri giremiyoruz. Şimdi n eyapacağız?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:135
 msgid ""
 "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
 "must be that one in the north-east."
 msgstr ""
+"Söylenenlere göre orklar dwarfları şaşırtmak için eski bir maden 
tünelini "
+"kullanıyorlarmış. Şu kuzey doğudaki o olmalı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:139
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr ""
+msgstr "O zaman o tünele gidelim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
-msgstr ""
+msgstr "Bu eski maden ana tünellere açılıyor gibi. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Ben girmekte tereddüt ediyorum. Karanlıkta o kadar zor olacak ki!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:161
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu türden laf salatası yapmak için vakit yok. Düşün yola!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
+"Bu toprakları koruyan orkları yendik ama dinleneck vaktimiz yok. Arkası "
+"kesinlikle gelecektir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:183
 msgid ""
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
 msgstr ""
+"Evet oyalanmayalım. Şimdi hatırladım, Kuzey doğudaki madenler giriş 
için en "
+"iyi yer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:187
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
-msgstr ""
+msgstr "Fakat mağaraya girenlersadece Konrad'ın adamları değildi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:193
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:58
@@ -1150,11 +1332,11 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:321
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:88
 msgid "Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:196
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Kraliyet Muhafızı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:208
 msgid ""
@@ -1162,101 +1344,116 @@
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
+"Vay canına! Dağların şu tehlikeli sisinde onca yol katediyoruz v ebütün 
kaos "
+"birlikleri önümüzde. haydi adamlarım! Önümüzdeki madenlere 
varmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:218
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
-msgstr ""
+msgstr "Dwarfllar iyi direnmiş olmalı. Şu harap olmuş kulelere baksanıza!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:222
 msgid ""
 "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the battles "
 "inside the tunnels were worse."
 msgstr ""
+"Dışarıda çok şiddetli çarpışmalar oldu ve bir yarı yıl sürdü. Ama 
tünellerin "
+"içindekiler daha da korkunçtu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Cuttle Fish"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:238
 msgid "Ruarrrrr!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruarrrrr!!!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:242
 msgid "A monster was hiding in that lake!"
-msgstr ""
+msgstr "Gölde bir canavar saklanıyordu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:250
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms."
 msgstr ""
+"Efsane gerçekmiş! Dwarf Krallığı yakınındaki göllerde gizlenen dev 
ahtapot "
+"gibi yaratıklr olurmuş. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:264
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-msgstr ""
+msgstr "Sonunda DWarf Krallığını girişi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:268
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr ""
+msgstr "Bütün görebildiğim harabeler ve yoksul köyler."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:272
 msgid ""
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
+"Vaktinde burada yaşayan ve dwarflarla ticaret yapan zavallı köylüler 
şimdi "
+"orkların elinde tutsak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:276
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-msgstr ""
+msgstr "O şeytan orkların esiri mi? Onları kurtarmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:280
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
+"Bu akıllıca bir seçim olmaz çünkü görevimiz Ateş Asası'nı bulmak. 
Buralarda "
+"oyalanırsak ork sürüleri çevremizi sarar. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:284
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Delfador. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
 msgstr ""
+"Konrad, Delfador'un sözüne uy. Bu topraklardan şu ork belasını 
temizlemek "
+"için dönmeliyiz. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:288
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
-msgstr ""
+msgstr "Bu benim hoşuma gitmiyor fakat tavsiyenizi tutacağım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:306
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
+"AMcam kaçakçılık yapardı.. şey.. dwarflarla yiyecek alışveişi 
yapardı "
+"diyecektim. Şu çirkin orkların burunlarının dibinden hasat 
arabalarının "
+"geçirirdi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr ""
+msgstr "Şu köylerden birinde saklanıyor olmalı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:375
 msgid "Uncle Somf"
-msgstr ""
+msgstr "Somf Amca"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:379
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Hey! yeğenimin dostları benim de dostumdur."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
-msgstr ""
+msgstr "ELf Konseyi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
-msgstr ""
+msgstr "Uradredia"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:66
 msgid "Parandra"
-msgstr ""
+msgstr "Parandra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:84
 msgid ""
@@ -1264,34 +1461,45 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
+"Başkentimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu onur sizin. Şu anda 
burada "
+"bulunmaya layık olacak kadar elf dostu sayılan bir insan gelmeyeli -sizin "
+"ırkınızın saydığı zaman cinsinden- en az yarım asır geçti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:88
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr ""
+msgstr "Onur duyduk. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:92
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Bİz de sizin şereflendiğinizi söyleyebiliriz. Bir Wesnoth prensesinin "
+"huzurunda bulunmayalı epey zaman oldu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
+"Kes sesini, aptal kız! Böyle bir küstahlıkla, Wesnoth'un asil ailesinin 
uzun "
+"zaman önce eski ittifağının parçalanması şaşırtıcı mı?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
 msgid ""
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
 msgstr ""
+"Evet haklısınız efendim. Burada olmaktan şeref duyması gereken benim ve "
+"terbiyesizliğim için özür diliyorum."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:104
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
+"Muhteşem Delfador. Diliyle tavsiyede ne kadar mahirse Savaşta asası ile o "
+"kadar kuvvetli. Böylesi pek ender görünür özellikle insanlarda."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:108
 msgid ""
@@ -1299,26 +1507,34 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
+"İnsan ırkı ne kadar da çabuk kemale eriyor! Konrad seni görmeyeli sadece 
"
+"onyedi kış geçti ve sen şimdi kocaman bir adam olmuşsun. Karşımda 
cesur bir "
+"savaşçı duruyor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:112
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-msgstr ""
+msgstr "beni bağışlayın ELf fakat daha önce karşılaştığımızı 
hatırlamıyorum."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
 msgstr ""
+"Konrad, bu Parandra. Asheviere'nin pençesinden kurtulmana yardım etmişti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
 msgstr ""
+"Hiç bilmiyordum. Teşekkürler hanımefendi. Sizinle tekrar karşılaşmak "
+"şereftir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:124
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Onu annemden kurtarmak mı? FAkat onyedi yıl önce Konrad bir bebekti! Siz "
+"neden bahsediyorsunuz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
 msgid ""
@@ -1326,22 +1542,29 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could seize control."
 msgstr ""
+"Annen çok kan döktü yavrum. Masum o kadar kişiyi öldürdü ki. Konrad "
+"bebekken, bütün şehzadelerin öldürülmelerini emretti ki idareyi eline "
+"geçirsin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:132
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
+"Şehzadeler mi? Konrad'dan başkaları da mı vardı? Sen kesinlikle yalan "
+"söylüyorsun. Parandra sen ne söyleyeceksin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
+"Prenses, Muhteşem Delfador Kraliçe Anneniz Asheviere'nin Wesnoth "
+"şehzadelerinin öldürtmesinden bahsederken hakikatleri söylüyordu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr ""
+msgstr "Sen ne diyorsun Elf Kralı?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:144
 msgid ""
@@ -1350,6 +1573,10 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
+"Kendi gözlerimle görmedim Prenses fakat güvenilir kaynaklardan işittim. "
+"Asheviere gerçekten de kendi eliyle prenslerin kanın ı döktürdü. 
Etrafındaki "
+"kişilerin kendisine duyduğu saygıyı hiçe sayarak orkların bu vatanı "
+"istilalarına göz yumdu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:154
 msgid ""
@@ -1357,12 +1584,17 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
+"İşte bu yüzden o asayı almalıyım. Geri döneceğim ve halkım beni 
Kraliçe "
+"olarak kabul edecek. Adaletli ve insaflı yöneteceğim. Annem sadece 
Kraliçe "
+"Anne'dir. Taht benim hakkım ve Asa sayesinde bunu kanıtlıyabilirim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:158
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
 msgstr ""
+"Prenses içinizde iyilik var fakat taht sizin hakkınız değil. Asa 
Konrad'da "
+"ve tahtı o alacak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
 msgid ""
@@ -1371,32 +1603,40 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "adviser and counselor, Delfador."
 msgstr ""
+"İşte bu yüzden o asayı almalıyım. Geri döneceğim ve halkım beni 
Kraliçe "
+"olarak kabul edecek. Annem sadece Kraliçe Anne'dir. Taht benim hakkım . "
+"Adaletli ve insaflı yöneteceğim. Delfador, seni de danışmanım ve 
yardımcım "
+"olarak yanımda tutabilirim belki."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:168
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
 msgstr ""
+"Asa şu anda sizde olsa da Prensesim gerçekte Konrad'ın hakkıdır. Şu 
anda "
+"sizde çünkü almanız için biz yardım ettik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr ""
+msgstr "Ya vermeyi reddedersem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:176
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
-msgstr ""
+msgstr "Bu gerekli Prenses, Konrad'ı sizinle düello yapmaya 
çağıracağım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:180
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
+"Delfador! Li'sar dostumuz oldu. Onunla dövüşmek istemiyorum. GErçekten "
+"adilane hükmettikten sonra onun kraliçe olması ne farkeder?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-msgstr ""
+msgstr "GErçek veliaht sensin. Sen kral olmalısın Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:191
 msgid ""
@@ -1404,16 +1644,21 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
+"Delfador, Konrad'ı becerikli, zeki, onurlu ve adil olarak yetiştirdin. 
Saygı "
+"duyulan bir savaşçı ve barışı seviyor. Ama yine de taht onun yeri 
değil. Ne "
+"söylediğimi iyi biliyorum, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:195
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr ""
+msgstr "Fakat ben değil! Senin fikrin nedir Parandra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Zamanla bazı şeyler ortaya çıkacak benim adil Prensesim. Fakat şimdilik, 
"
+"yolunuza devam edin ve Wesnoth tahtını isteyin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
 msgid ""
@@ -1421,6 +1666,9 @@
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
 "have the throne."
 msgstr ""
+"Parandra, söylediklerin bazılarına doğru gelebilir fakat sen ve ben "
+"bildiklerimizi kimseye anlatmazsak, taht için Konrad'dan daha iyisini "
+"düşünemiyorum."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:207
 msgid ""
@@ -1428,10 +1676,13 @@
 "the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
+"Bir çok açıdan haklısın Delfador ve insanlar dünyasında bilgeliğinin 
eşi "
+"benzeri yok. Lakin bu konuda yanılıyorsun. GErçek veliaht Li'sar. Taht 
onun "
+"olmalı. Şimdi kendi gözlerimle de gördükten sonra buna eminim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:211
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr ""
+msgstr "Tahtı o alacak, ben değil? Peki ben ne yapacağım?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:215
 msgid ""
@@ -1439,11 +1690,16 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
+"Li'sar Kraliçe olmalı fakat sen de onunla gitmelisin. Aslında, seni başka 
"
+"türlü ikna edemeyeceğimiz düşündüm. Ona nasıl baktığını gördüm, 
Konrad. "
+"bence sen onu dünyanın öbür ucuna kadar takip edersin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
+"Size olan bütün saygıma rağmen hanım efendi, o benim kuzenim! Aramızda "
+"hiçbir şey yok!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:223
 msgid ""
@@ -1451,27 +1707,32 @@
 "would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
 "amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
+"Eğer öyle diyorsan Konrad belki de burada bizimle kalmalısın. Bu sizin 
için "
+"daha emin olur. Elfler size daha hiçbir insanoğlunun görmediğ şeyle "
+"rgöstererek sizi hoş tutarlar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
+"Teklifiniz çok cömert hanım efendi fakat haklısınız Li'sar2la beraber 
gitsem "
+"iyi olacak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:231
 msgid "And what say you, Uradredia?"
-msgstr ""
+msgstr "Peki sen ne diyorsun Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
-msgstr ""
+msgstr "Söyle bana Li'sar. Kendi annenle savaşacak mısın taht için?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:239
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
-msgstr ""
+msgstr "Bu ülkemin iyiliği için. Eğer gerekiyorsa onunla savaşırım Elf 
Kralı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:243
 msgid ""
@@ -1479,11 +1740,15 @@
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
+"Bu bayanın gerçeği söylediğini hissediyorum. Delfador, Parandra'nın "
+"sözlerine katılmadığını bilsem de Elandria kızının sözleri bilgece. 
Burada "
+"bir müddet dinlen sonra onlarla gidersin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
 msgstr ""
+"Kliada oğlu Kalenz, sen de bizimle bir müddet kaldın. Senin sözün nedir?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
 msgid ""
@@ -1492,6 +1757,10 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
+"Burada bugün bilgece konuşuldu Delfador. Li'sar 'la çok zorlu zamanşar "
+"geçirdik, hayatımızı tehlikeye attık onun eli ayağı olduk. Hala 
hayattayız "
+"ve elimiz ayağıız tutuyor. Li'sar tecrübesiz ve gençlğin verdiği 
aşırı güven "
+"var fakat zamanla iyi bi rkraliçe olacaktır."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:255
 msgid ""
@@ -1499,6 +1768,9 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
+"Öyleyse Elf Konseyi kararını verdi. Fakat yolculuğa hangi yoldan devam "
+"edelim? Bir çok adam tarafından korunduğundan ve gözlendiğinden Abez 
kalesi "
+"geçilmezdir. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:259
 msgid ""
@@ -1507,12 +1779,17 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
+"Wesnoth'a dönebileceğiniz bir yol daha vrar. Ejderhaalrın dağından ve "
+"karanlık vadiden geçen. Doğu topraklarında, Wesnoth'a dönebilir ve 
Karanlık "
+"Kraliçe'yi şaşırtabilirsiniz. Böylece onun gardını düşürürsünüz. 
"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:263
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
+"Ejderhaların dağları mı? Çok tehlikeli görünüyor! Ejderha diye bir 
şeyin "
+"olduğunu bile düşünmüyordum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
@@ -1520,6 +1797,8 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
+"Yıllardır o dağlarda hiç bir ejderha görülmedi fakat isim eskiden 
kalma. "
+"Yİne de yol çok tehlikeli. Gidebileceğimiz başka bir yol yok mu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
 msgid ""
@@ -1527,30 +1806,33 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
+"Bütün yollar tehlikeli fakat bu yolda bir umut var. Dinlenin ve sonra yola "
+"çıkın dostlarım. Şimdiye kadar büyük tehlikelere rağmen talih size 
güldü. "
+"BElki de gülmeye devam eder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Elfler Kuşatma Altında"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad'ı kuzeybatıdaki yol işaretine götür"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:149
 msgid "Knafa-Tan"
-msgstr ""
+msgstr "Elandria kızı "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:168
 msgid "Maga-Knafa"
-msgstr ""
+msgstr "Maga-Knafa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:188
 msgid "Galdrad"
-msgstr ""
+msgstr "Galdrad"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:202
 msgid "Chantal"
-msgstr ""
+msgstr "Chantal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:218
 msgid ""
@@ -1558,26 +1840,30 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
+"Tahta geçtiğinin ondördüncü senesinde, Asheviere dikkatini nefret 
ettiği "
+"elflere çevirdi. Paralı ork askerleri tuttu ve elflerin kökünü kurutmak 
için "
+"üzerlerine saldı. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:222
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Usta Delfador! her yerden ork yağıyor? Şimdi ne yapacağız?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:226
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Bunlar öldürmejkle bitmez. Kaçmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:230
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
+msgstr "Ä°yi de nereye? bu bizim tek yurdumuz! Peki ya elfler?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:234
 msgid ""
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
 msgstr ""
+"Biz onları oyalarken senin kaçman gerek Konrad! Sen mutlaka kaçmalısın!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:238
 msgid ""
@@ -1586,128 +1872,140 @@
 "us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
 "protect you!"
 msgstr ""
+"Kuzeye gidersek belki Anduin adasına ulaşabiliriz. eğer oraya varırsak 
emin "
+"ellerde oluruz. Konrad, bize yardım etmeleri içn birkaç elf 
kiralamalıyız ve "
+"sonra sen kuzeybatıdaki yol işaretine varmalısın. Seni koruyacağız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:242
 msgid "Very well, let us hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "iyi öyleyse, acele edelim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:247
 msgid ""
 "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
 "for the Queen!"
 msgstr ""
+"elflere hücum benim domuzcuklarım. Köylerini yağmalayın. Bu diyar "
+"Kraliçe'nin olmalı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:255
 msgid ""
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
+"Unutma, o pis büyücü ve himayesindekinin buralarda dolaştığı 
söyleniyor. "
+"Onları mutlaka bulmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:261
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha! Şu pis elfleri lime lime doğrayacağız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:266
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
-msgstr ""
+msgstr "Gelsinler bakalım. Kanımızın son damlasına kadar savaşırız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:270
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-msgstr ""
+msgstr "Dikkatli ol Konrad! Delfador ona iyi göz kulak ol!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:274
 msgid "And so it has begun!"
-msgstr ""
+msgstr "Ve işte hikaye böyle başladı!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:289
 msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
-msgstr ""
+msgstr "Tamam buraya kadar geldik. Şimdi nereye?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:293
 msgid ""
 "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
 "will find refuge there."
 msgstr ""
+"Kuzeye seyahat etmeliyiz oradan da Anduin adasına. Belki orada sığınacak 
bir "
+"yer buluruz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:297
 msgid ""
 "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
-msgstr ""
+msgstr "elbette haklısın Delfador ama buradaki elfler ne olacak?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:301
 msgid ""
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
 msgstr ""
+"Elfler savaşacak. Belki galip bile gelebilirler fakat korkarım işler o 
kadar "
+"iyi gitmeyecek. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Düşün yola!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:305
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
 msgstr ""
+"Yolun açık olsun Konrad! Bizi merak etme elimizden geldiğince 
savaşırız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:320
 msgid "I... I don't think I can make it anymore."
-msgstr ""
+msgstr "Ben...ben daha fazla dayanamayacağım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:324
 msgid "Prince... you must keep fighting! Nooooooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Prensim...savaşa devam etmelisiniz! Haaayııııır!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:328
 msgid "It is over, I am doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Her şey bitti. Lanetlendim ben..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:342
 msgid "I have... have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Ben..ben prensi koruma vazifemi yerine getiremedim. yenildim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:346
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador ölme! Lütfen, sana ihtiyacımız var!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:350
 msgid "Ugh"
-msgstr ""
+msgstr "Ahh"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:361
 msgid ""
 "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
-msgstr ""
+msgstr "olamaz! Süremiz bitti ve onların takviyeleri yetişti..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:373
 msgid "Die, Villain, die!"
-msgstr ""
+msgstr "Geber alçak. Geber!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:384
 msgid "Only the foolish oppose me!"
-msgstr ""
+msgstr "Sadece akılsızlar bana kafa tutar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:395
 msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
-msgstr ""
+msgstr "Ben Galdrad'ım! Devam etmek için önce beni geçmelisiniz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:406
 msgid "Only a fool would dare to attack me!"
-msgstr ""
+msgstr "Sadece bir aptal bana saldırmaya cüret edebilir!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:417
 msgid "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Ben Muhteşem Delfador'um! Ölümün elimden olacak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:428
 msgid "Let me through, you rogue!"
-msgstr ""
+msgstr "Bırak geçeyim seni sahtekar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:443
 msgid "They are destroying our home!"
-msgstr ""
+msgstr "Evimizi yıkıyorlar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:447
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
-msgstr ""
+msgstr "Artık ardımıza bakamayız. Çabucak kaçmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "hatime"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:11
 msgid ""
@@ -1715,16 +2013,23 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
+"ve böylece Karanlık Prenses'in hakimiyeti sona erdi ve Haldric'in kızı "
+"Li'sar Wesnoth Kraliçesi olarak taç giydi. ateş Asası'nın maliki olarak "
+"eskilerin hepsini geçebilirdi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
 msgstr ""
+"Hükümranlığı uzun yıllar devam etti ve annesinin yaptığı bütün 
kötülüklerin "
+"yarasını sardı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
+"Konrad Li'sar'ın sarayında bir soylu oldu ve Li'sar ile evlendi. İki "
+"oğulları ve bir kızları oldu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -1732,6 +2037,8 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
+"Gerçek Konrad'ın kemikleri elflerden alındı ve Weldyn'deki Kral 
Mezarlığı'na "
+"gömüldü v eKonrad her hafta onu ziyaret etti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1739,24 +2046,28 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
+"Delfador Li'sar'ın baş danışmanı oldu. Ona en ehemmiyetli devlet "
+"meselelerinde akıl verdi. Çok uzun yıllar yaşadı ve kraliyet merasimi 
ile "
+"Weldyn'deki Kraliyet Mezarlığı'na gömüldü."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
+"Kalenz kuzeyde evine döndü ve bir daha asla insanların ülkesine ayak 
basmadı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
-msgstr ""
+msgstr "Abez Kalesi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
 msgid "Move Konrad to the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad'ı nehirin kuzey kıyısına çıkar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:78
 msgid "Gaga-Breuk"
-msgstr ""
+msgstr "Gaga-Breuk"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:176
 msgid ""
@@ -1765,10 +2076,13 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
+"Bu Abez kalesi. Bu nehri geçince Wesnoth'u terketmiş ve kuzey ülkesine 
ayak "
+"basmış oluyorsun. Bir zamanlar buraya cüceler hakimdi fakat şimdi kaos "
+"hakim. Burası ondokuz yıl önce baban ve amcanın ihanete uğradığı yer 
burası."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:180
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Öyle mi? Nasıl oldu Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:184
 msgid ""
@@ -1777,22 +2091,28 @@
 "faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
 "northern armies crossed and attacked us."
 msgstr ""
+"Kralın adamları buraya kamp kurmuştu ve kuzey ordusu da nehrin kuzeyine. 
Üç "
+"gün üç gece iki taraf da nehri geçmek istemediklerinden karşı cepheden "
+"bakıştılar. Üçüncü gece kuzey orduları nehri geçti ve bize 
saldırdı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:188
 msgid "And then... we were defeated?"
-msgstr ""
+msgstr "Peki yenildik mi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:192
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-msgstr ""
+msgstr "Savaşı kazanıyorduk. Onları tam püskürtüyorduk ki..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
 msgstr ""
+"Sonra birden kralın öz oğlu savaşın tam ortasında kralın karşısına 
düşman "
+"saflarına katıldı!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
 msgstr ""
+"Fakat bu cinayetin intikamını aldın. Prensi öldürdün değil mi 
Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:204
 msgid ""
@@ -1800,20 +2120,25 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
+"Kralın ihanete uğradığın ve sancağın düştüğünü görünce 
savaştan tüydüm. "
+"Şimdi bile hala bilemiyorum bilgelik mi yoksa korkaklık mıydı fakat 
savaştan "
+"kaçtım çünkü o gün hiç umudumuz kalmamıştı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:208
 msgid ""
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
+"Fakat elfler bana prensi öldürdüğünü söylediler Delfador sen bundan 
hiç bir "
+"zaman bahsetmesen de."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:212
 msgid "That foolish boy killed himself."
-msgstr ""
+msgstr "O aptal çocuk kendi canına kıydı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:216
 msgid "What do you mean?"
-msgstr ""
+msgstr "Nasıl yani?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:220
 msgid ""
@@ -1822,16 +2147,21 @@
 "the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
+"Hain kralla savaşması için adam topladım ve tabii her şeyin arkasındaki 
"
+"Asheviere de. Sayımız çok fazlaydı, belki dörde bir. Savaşın 
ortasında o "
+"aptal çocuk bana vahşice saldırdı. Canına kıymaktan başka seçeneğim 
yoktu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:224
 msgid "So it is true, you did kill him?"
-msgstr ""
+msgstr "Demek doğru, onu sen öldürdün."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:228
 msgid ""
 "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
 msgstr ""
+"Savaşta benim ellerimde can verdi. Kardeşlerinizin böyle onurlu bir ölüm 
"
+"fırsatlarının olmaması ne kadar hazin, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:232
 msgid ""
@@ -1839,16 +2169,20 @@
 "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
 "are manned!"
 msgstr ""
+"Efendiler, size karşı hürmetim büyük fakat acele etmeliyiz. Nehri derhal 
"
+"geçmeliyiz. bakın! Nehrin kıyısındaki muhafız kulelerine birileri var!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:237
 msgid ""
 "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
 msgstr ""
+"Bakın! Wesnoth'lu birkaç güneyli insan topraklarımıza girmeye 
çalışıyor. "
+"Onları nehrin kıyısında boğazlıyıverelim. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:241
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-msgstr ""
+msgstr "Geçecek başka bir yer yok mu? Mesela akıntıya karşı bir yer?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:245
 msgid ""
@@ -1858,58 +2192,71 @@
 "like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be "
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
+"Kış çabucak gelip çattı. Geçmek için sadece bir kaç günümüz var ve 
en yakın "
+"köprü buradan çok uzakta. Kış geldiğinde nehrin güneyinde 
kıstırılmak "
+"intihar olur. Asheviere bizi fare gibi avlar. Batıya bakın! Asheviere'in "
+"sınır kalesi var ve içi asker dolu. Buradan geçmeliyiz ve derhal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:249
 msgid ""
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
 msgstr ""
+"İşte oradalar! DEmek doğruymuş. Ölüleri atlatmışlar. Şimdi Wesnoth'u 
"
+"terketmeye hazırlanıyorlar. Onların nehri geçmesine izin veremeyiz. "
+"Peşlerine düşün!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:253
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Yine mi şu kız. Çabuk olun. Kaçalım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:266
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-msgstr ""
+msgstr "Durun! Geçemezsiniz! Çabuk takviye kuvvet. Prensesi koruyun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:279
 msgid "Sea Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Su Yılanı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruaarrrrrrrr!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:306
 msgid "What is that?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu da ne?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:310
 msgid ""
 "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! We "
 "must get to the other side with all haste!"
 msgstr ""
+"Derinlerden gelen yaratıklar! Çok tehlikelidirler. Çabuk olun. Bir an 
evvel "
+"diğer yakaya geçmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:325
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-msgstr ""
+msgstr "Nehri sağ salim geçtik. Şimdi nereye?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:330
 msgid ""
 "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
 "north to seek help from the northern Dwarves."
 msgstr ""
+"Eğer Knalga'ya gidebilmek için en ufak bir ümidmiz varsa o da kuzeye devam 
"
+"edip kuzey cücelerinin yardımını almak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:335
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
 msgstr ""
+"Gözlerime inanamıyorum. Başardılar! takip etmeliyiz. Peşlerine düşün. 
Biz de "
+"nehri geçelim. Seninle tekrar görüşüceğiz sahtekar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:340
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "bizi gerçekten de takip eder mi dersin, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:345
 msgid ""
@@ -1917,48 +2264,52 @@
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
 "winter, then so be it!"
 msgstr ""
+"Deneyecek görünüyor fakat deniz yaratıkları işini güçleştirecektir. 
Devam "
+"etmeliyiz. Eğer kıştan önce nehri geçerse geçsin, ne yapalım?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
-msgstr ""
+msgstr "Grifon Dağı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
-msgstr ""
+msgstr "ana grifonu ve düşman kumandanını yen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:67
 msgid "Robert"
-msgstr ""
+msgstr "Robert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:81
 msgid "Mother Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Ana Grifon"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:101
 msgid "Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Graak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:102
 msgid "Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Grook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:103
 msgid "Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:110
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu yer de neresi? Yüce bir dağ!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:114
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
-msgstr ""
+msgstr "Bu masallardaki Grifon Dağı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:118
 msgid ""
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
+"Grifon Dağı mı? Belki grifonlardan bir iki yumurta çalar ve gençken "
+"üzerlerine binmek için eğitebiliriz. Olur mu Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
 msgid ""
@@ -1966,38 +2317,45 @@
 "prove dangerous... and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
+"Deneyebiliriz fakat dikkatli olmalıyız. Grifonları rahatsız etmek 
tehlikeli "
+"olabilir... fakat bunlar sonradan işimize çok yarar. Ne yaparsak yapalım, 
bu "
+"dağı aşmalıyız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:126
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Hadi öyleyse tırmanmaya başlayalım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:142
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "İşte ana grifonun yumurtaları."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:146
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-msgstr ""
+msgstr "Ala! Şimdi biz de grifon yetiştirebiliriz! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:165
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
+"Ha ha! Bu aptal yaratığı havada vurduk ve bu asiler onun yumurtalarına 
sahip "
+"olamayacak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:173
 msgid ""
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
+"Görünen o ki bu dağlarla ilgilenen bir tek biz değiliz. Bir kez daha 
Kraliçe "
+"karşımıza çıktı!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:177
 msgid "Quickly, men! Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Adamlarım çabuk! Düşün yola!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:185
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Onları yendik! Şimdi n eyapacağız?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:189
 msgid ""
@@ -2005,62 +2363,69 @@
 "or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
 "continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
 msgstr ""
+"Kuzeye devam etmeliyiz. Kış bastırmadan sağ salim Elensefar ya da 
Anduin'e "
+"varmak için çok geç değil. Bu muhteşem ırmağı geçip cüceler 
diyarına "
+"seğirtmeliyiz. Haydi gidelim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:199
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
+"Bu grifon yumurtaları ile kendi hizmetimizde grifonlar yetiştirebiliriz. "
+"Sonra da grifon süvarileri kiralarız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:208
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
+"Şu grifon yumurtalarını alamadığımız yazık oldu- ilerde çok işimize 
"
+"yararlardı. Yine de devam etmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid "Let us continue onward!"
-msgstr ""
+msgstr "İleri marş!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:228
 msgid "Rampant Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Graak Yokuşu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:240
 msgid "Rampant Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Grook Yokuşu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:253
 msgid "Rampant Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Gruak Yokuşu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Acele ittifak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:75
 msgid "Haaf-Garga"
-msgstr ""
+msgstr "Haaf-Garga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:108
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "neredeyiz? Hangi yoldan? Bıktım şu karanlıktan! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:112
 msgid "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
-msgstr ""
+msgstr "Bu yoldan emin değilim. Bir müddet düşüneyim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:165
 msgid "En garde!"
-msgstr ""
+msgstr "Silahlara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:169
 msgid "What in the world are you doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Burada ne işiniz var?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:173
 msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
-msgstr ""
+msgstr "Sizi izliyorduk tabii ki! Geçen sefer kaçmayı başarmıştınız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:177
 msgid ""
@@ -2068,6 +2433,9 @@
 "manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all "
 "to ruin!"
 msgstr ""
+"Aptal kız! Burada mağaraların dibindeyiz ve muhtemelen etrafımız her 
türden "
+"yaratıkla sarılı ve sen hala bizimle savaşmak istiyorsun öyle mi? 
Hepimizi "
+"mahvedeceksin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:181
 msgid ""
@@ -2075,101 +2443,113 @@
 "to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
 "daylight again!"
 msgstr ""
+"beni kandırmaya çalışma! Buraya neden geldiğinizi biliyorum. Faakt siz 
ve "
+"ihanetiniz buraya kadar! O asayı alıp tekrar gün yüzüne çıkacağım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 msgid "Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Trol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:219
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Goblin Şövalyesi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:271
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
-msgstr ""
+msgstr "Sürpriz! Geberin sizi güneş aşıkları!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:275
 msgid ""
 "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
 "would lead to doom for us all!"
 msgstr ""
+"İşte etrafımız sarıldı! Hala bizimle savaşmak istiyor musun Prenses? 
Bu "
+"katiyyen hepimizin sonu olur!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:279
 msgid ""
 "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
 "until we return to the surface. Agreed?"
 msgstr ""
+"Birbirimize yardım etmekten başka çaremiz yok. tekrar gün yüzüne 
çıkana "
+"kadar beraber savaşalım. Anlaştık mı?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:283
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
+"Kabul, Prenses. Ya hep beraber gün yüzüne çıkarız ya da burada hepimiz "
+"ölürüz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Lakin buradan çıkar çıkmaz sizinle görülecek hesabım var!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
 "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
 "together. What do you say?"
 msgstr ""
+"Şimdiye kadar birbirimizin hayatta kalması için çarpıştık Prensesim. 
Yine "
+"devam edelim. Ne dersiniz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:300
 msgid ""
 "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
+"Kabul. Birbirimizi bu çehennem çukurundan kurtarmak için yardımlaşma "
+"konusunda anlaştık değil mi? İşte ağzına kadar dolu para kesem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:304
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "200 altın kazandınız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:314
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Teşekkürler Prenses! Adamlarım, haydi. Şu asayı bulalım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:340
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:24
 msgid "I can't believe it should end like this!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu şekilde bittiğine inanamıyorum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
 msgid "Test of the Clan"
-msgstr ""
+msgstr "Klan İmtihanı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:24
 msgid "Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Klan Liderini takip eden 25 yaratığı öldürün(Bonus)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
 msgid "Defeat All Clan Leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Bütün Klan Liderlerini Öldür"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:71
 msgid "Sir Alric"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Alric"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:97
 msgid "Sir Ruga"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Ruga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:123
 msgid "Sir Daryn"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Daryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:149
 msgid "Lord Bayar"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Bayar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:172
 msgid "A Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Bir Şövalye"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:178
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador bu işi halletmenin tam sırası değil mi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:182
 msgid ""
@@ -2177,10 +2557,14 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
+"Evet zamanı geldi. hakikatlerin söylenmesi lazım. Bunu mezara kadar sır "
+"olarak saklamak istemiştim ama yapamam. Siz elfler çok uzun yaşarsınız 
ve "
+"her ne kadar anlamak için çok gayret ettiysem de sizin bilgeliğiniz benden 
"
+"fersah fersah ötede."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:186
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Sır mı? Ne sırrı Delfador? Neden bahsediyorsun?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:190
 msgid ""
@@ -2188,6 +2572,9 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
+"Bunu şimdi konuşmayalım. Bunun yerine Konrad ve Li'sar benimle Elnar "
+"Dağı'nın tepesine gelin. Oradan Weldyn'e bakalım. Savaş planı yapar ve "
+"konuşuruz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
 msgid ""
@@ -2195,28 +2582,33 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Durun! İnanamıyorum! Bizi yendiniz! Gerçekten de tahtı hakediyorsunuz. "
+"Klanlar size yardım edecek. Sizinle Kraliçe'y ekarşı savaşırız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
+"Demek yenilgiyi kabul ediyorsun! Benimle kötü Kraliçe'ye karşı savaşır 
mısın?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:230
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "Size hizmet ederiz lordum. haşmetli bir kral olacaksınız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:235
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "yanlışınız var! benim kraliçe olmama yardım edeceksiniz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:240
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr ""
+msgstr "Lideriniz kim öyleyse? Kime hizmet edeceğiz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:245
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"Bize hizmet edeceksiniz. Sizler sancağımızı korurken biz doğrudan 
kraliçeye "
+"çıkacağız. İki kanattan da onun hakkından geliriz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:252
 msgid ""
@@ -2225,37 +2617,49 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"Onların kaba gürültüsüne rağmen bu gün savaş meydanında muzaffer 
biziz. "
+"Lakin Klan liderlerini yenerek cenahları koruyacak adam bırakmadık. 
Kraliçe "
+"üzerine yürürken bu işleri zorlaştıracak. Ne yazık! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:256
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Talihsizlik. Wesnoth tahtına yeni bir kralın çıkmasında bize büyük 
faydaları "
+"dokunurdu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:260
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Yanlışınız var! Wesnoth tahtına yeni bir kraliçe çıkması için 
yardımcı "
+"oalcaklar demek istediniz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:298
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Selamlar ovaların adamları!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
+"Bu davetsiz misafirlerin ne işi var? Onları bizim davet etmediğimiz kesin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"Barış için geldik. Size kötü Kraliçe Asheviere ile savaşınızda 
yardımcı "
+"olmak için geldik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:310
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
+"Size katılmayacağız. Sizler şu veletler ve şu moruk tarafından idare "
+"ediliyorsunuz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:314
 msgid ""
@@ -2263,65 +2667,74 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"ya bizimlesiniz ya da bize karşı. Eğer o kötü Kraliçe'yi defetmek için 
bize "
+"katılmazsanız, tahta geçer geçmez bütün yetkilerinizi alırım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:318
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Hah! tahat çıkacağını mı sanıyorsun? Ya savaşta bizi yen ve biz sana "
+"katılalım ya da şimdi defol ve bir daha da gelme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
-msgstr ""
+msgstr "Peki öyleyse. Sizinle savaşacağım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:326
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
-msgstr ""
+msgstr "aptallar! Sizi köpek gibi haklayacağız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:330
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
-msgstr ""
+msgstr "Geri dönüş yok. Bu ölümüne bir savaş!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
-msgstr ""
+msgstr "Buna inanamıyorum. beni yendiniz! Lakin Klan savaşmaya devam edecek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "liderleri devrildi fakat hala savaşmaya devam ediyorlar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:388
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Beni yenebilirsiniz fakat benim yerimi başkaları alacak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:400
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Gördünüz mü? Beni yenmenize imkan yok. Bu Klan'da çok adam var."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:425
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Böyle mi ölecektim? yine de kabilemin onuru için savaştım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:437
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
 msgstr ""
+"Kabile toplanıyor. Bizden ne kadar öldürürseniz o kadar daha 
güçleniriz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:462
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"Ölsem de kabilem için olsun. Siz mağlup olacaksınız ve kabilemin 
gücüne denk "
+"olamayacağınızı söylerken yanılmamışım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:474
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
+"İyi söyledin kardeşim. Kabile savaşçıları dediklerini işitti ve 
bizimle "
+"birlikte savaşmaya geliyorlar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:491
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr ""
+msgstr "|$birim_öldürüldü| Kabile Üyeleri Yenildi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:511
 msgid ""
@@ -2329,90 +2742,101 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
+"Onların kuvvetlerinin yolunu açıyoruz. Görelim Kabile yeterince adam 
topladı "
+"mı. Onların yardımı bizim cenahları müdafaa etmemiz için eşsiz bir 
nimet. Bu "
+"savaşı onların liderleriyle yapalım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Kuzey Elfleri'nin Yurdu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Elf ormanına ulaş ve süre bitene kadar dayan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
-msgstr ""
+msgstr "Ormana varmadan süre biterse"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
-msgstr ""
+msgstr "Kior-Dal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:93
 msgid "Herbert"
-msgstr ""
+msgstr "Herbert"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:136
 msgid "El'rien"
-msgstr ""
+msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr ""
+msgstr "işte buradasınız! Çabuk doğudaki elf diyarın agidin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Oradalar! Hücum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:181
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
+"Orklar geliyor! Onlarla Wesnoth'un adamları savaşsın. siz her ne pahasına 
"
+"onlara girişmeyin! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:199
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
-msgstr ""
+msgstr "Sonunda dostlarım halkımın, Kuzey elflerinin yurduna vardık 
sayılır. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
 msgid ""
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu kadar vahşetten sonra biraz dinlenmek iyi gelir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:207
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
+"Fakat etrafımızda yine büyük bir sis var! Bizi hangi tehlikelerin "
+"beklediğini bilmiyoruz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:211
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
+"Dikkatli v etedbirli davrandıktan sonra elflerin güvenlik ve "
+"misafirperverliğine ulaşırız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
-msgstr ""
+msgstr "Eonihar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid "My lords! I have found you at last."
-msgstr ""
+msgstr "Lordlarım! Sonunda sizi bulduk."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr ""
+msgstr "Selam kadim dostum Eonihar! neden beni arıyordun?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:249
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
+"Lordum sizin geldiğinizi öğrenince, sizi aramak için atlılıar yolladı. 
"
+"Burada ayaklı belalar var!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:254
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Bela mı? Nasıl bir bela? "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:259
 msgid ""
@@ -2420,10 +2844,13 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Güneyde büyük bir savaş otağı gördük Wenoth adamlarının. Biliyoruz 
ki siz "
+"arıyorşar! Kaybedilecek anımız yok. Elf ormanına varmalısınız. Orada "
+"emniyette olursunuz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:264
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Ümit edelim de onlarl akarşılaşmayalım. Kuzeydoğuya seğirtmemiz 
lazım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2431,18 +2858,23 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"Hepsi bu değil lordum. Şu aptal orklar da bu insanların geleceğini haber "
+"almış ve onları kuzeyden sürmek için büyük bir birlik toplamış. 
Büyük bir "
+"harp olacağı kesin. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
-msgstr ""
+msgstr "Çok tehlikeli görünüyor. Y aBAtı'da kalıp savaşın bitmesini 
beklesek?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:279
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow... I expected "
 "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Bu vahşi topraklar kalmak için çok tehlikeli. Neyse ... sizin Wesnoth "
+"tarafında umuyorduk Prenses. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:284
 msgid ""
@@ -2450,22 +2882,28 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"BEn şerefli bir prensesim. Senin gibi sahtekar değilim! Bu topraklardan "
+"çıkana kadar sizin yanınızdayım dedim ve sözümü tutarım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:289
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Bayım, hanımefendi, kaybedecek vaktimiz yok. Doğuy ahalkımın evine "
+"gitmeliyiz. Orda emniyette olursunuz. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:294
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Hadi öyleyse Konrad, gidelim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:299
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"Lordum size ormanda eşlik edecek elfleri toparlamaya başladı. Dikkatli 
olun "
+"çünkü hepimiz tehlikedeyiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:312
 msgid ""
@@ -2473,6 +2911,8 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Selamlar Elf dostu! Emetria'ya hoş geldiniz. Savaş bitene kadar buraya "
+"sığının. Burada biraz bizimle kalırsanız hepimiz güvende oluruz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:316
 msgid ""
@@ -2480,112 +2920,131 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Sağol Lord El'rien. Kuzey elflerinin misafirperverliği güneylilerinkine "
+"benziyor. Adamlarım düşmanlarınıza karşı durmanız için yardım 
edecek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:336
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
+"Daha ormana varmadık ama savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Oraya asla 
"
+"varamayacağız! Yenildik!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:346
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr ""
+msgstr "Elf dostları! Selamettesiniz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
 msgstr ""
+"El'rien, Ateş Asası da bizimle birlikte! Elensia'ya kadar bize eşlik "
+"etmelisiniz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:354
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
-msgstr ""
+msgstr "Başüstüne. Sizi başehrimize Konsey yaptığımız yere 
götüreceğiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
-msgstr ""
+msgstr "Anduin Adası"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:63
 msgid "Usadar Q'kai"
-msgstr ""
+msgstr "Usadar Q'kai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:105
 msgid ""
 "This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
-msgstr ""
+msgstr "Gemiy edönecek vaktimiz yok. Adaya hakim olmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
-msgstr ""
+msgstr "VE böylece Anduin Adası'na indiler."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:181
 msgid "So this is Anduin. It looks a little... desolate"
-msgstr ""
+msgstr "İşte Anduin. Biraz metruk görünüyor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:185
 msgid ""
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
+"Konrad, görünen o ki orklar burya da uğramış. Doğduğum, eğitildiğim 
yere!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:189
 msgid ""
 "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back into "
 "the sea!"
-msgstr ""
+msgstr "Kim o? Bak sen, bir kaç elf inmiş. Onları denize dökelim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:193
 msgid ""
 "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
 "beautiful. We must recapture it! To arms!"
 msgstr ""
+"Orkların buraya gelmiş olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Bu ada 
eskiden o "
+"kadar güzeldi ki! Onu geri almalıyız. Silahlara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:204
 msgid "Elrian"
-msgstr ""
+msgstr "Elrian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:208
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr ""
+msgstr "Köyde saklanan birini buldum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
+#, fuzzy
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other magi here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
+"Lordlarım bir çok diğer büyücü gibi ben de köyde orklardan 
saklanıyordum. "
+"Belki de adayı tekrar ele geçirmek için beraber iş yapabiliiz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
-msgstr ""
+msgstr "Elbette beraber şu kötülere karşı savaşalım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
+#, fuzzy
 msgid "You can now recruit magi."
-msgstr ""
+msgstr "artık büyücü alabilirsin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
-msgstr ""
+msgstr "Seimus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, benim eski ustam! Adayı orklardan temizlediniz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:249
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr ""
+msgstr "Çırağım! Bu ada nasıl bunların eline düştü?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:254
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
 "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
 "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
 "stand trial for treason for training magi!"
 msgstr ""
+"Haberiniz yok mu Delfador usta? Asheviere bütün batı kıyısını ele 
geçirmeye "
+"çalışıyor. Bir sürü ork kiraladı ve onları buraya yolladı. Beni 
büyücüleri "
+"eğitmem nedeniyle ihanetten yargılanmak üzere buradan Weldyn'e götürecek 
"
+"gemiyi beklediklerinden tutuyorlardı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:259
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
 msgstr ""
+"Karasu'da daah yeni onun adamları ile savaştık. Başka nereye saldırdı 
ki!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:264
 msgid ""
@@ -2594,22 +3053,30 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
+"Uzun süredir mermenler tarafından tutulan İnci Koyunu aldı ve mermenleri "
+"tutsak etti. Orada inci çıkarıyorlar ve gün geçtikçe Asheviere daha 
zengin "
+"oluyor. Hatta eski antlaşmayı bozup elensefar'a saldırdığın ada ir "
+"rivayetler var!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:269
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
+"Tekrar ona saldıramaz mıyız? İnci Koyu'nda ne kadar adamı var? Orayı 
geri "
+"alabilir miyiz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:274
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
+"O zamam oaraya gideli. Burad abiraz istirahat edelim ve sonra Koy'a doğru "
+"yelken açarız. umarım onun kuvvetlerini dağıtırız orada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:5
 msgid "Isle of the Damned"
-msgstr ""
+msgstr "Lanetlilerin Adası"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:44
 msgid ""
@@ -2618,32 +3085,37 @@
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
 msgstr ""
+"Fakat deniz seyahati beklendiği gibi gitmedi. Patlak veren bir fırtına "
+"gemiyi batırdı. güvertede herkes elinden geleni yapsa da ani bir rüzgar "
+"darbesiyle denizlere hakim olmak için yola çıkan Konrad denize 
yuvarlandı..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:49
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
+"Sonunda mermerler Konrad'ı denizden çıkardı fakat tekrar gemiye "
+"bindiremediler. Büyük çabalar sonunda yakında bir adaya çıkmayı 
başardılar..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:67
 msgid "Haf-Mal"
-msgstr ""
+msgstr "Haf-Mal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:82
 msgid "Jarmal-Gorg"
-msgstr ""
+msgstr "Jarmal-Gorg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:102
 msgid "Kalba"
-msgstr ""
+msgstr "Kalba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:103
 msgid "Gnaba"
-msgstr ""
+msgstr "Gnaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:157
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
-msgstr ""
+msgstr "Oh be kurtuldum ama nereyim ben şimdi? Bu ada ıssız mı?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:161
 msgid ""
@@ -2651,12 +3123,16 @@
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
+"Bu ada hakkında çok kötü şeyler işittik lordum. Rivayet o ki, 
Ölülerin "
+"ruhları basmış burayı ve adayı çirkin bir çöplüğe çevirmiş. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:165
 msgid ""
 "Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! How "
 "could I defend myself?"
 msgstr ""
+"Umarım söylenenler doğru değildir. Adamlarımın hiçbiri yanımda 
değil! "
+"Kendimi nasıl savunacağım?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:169
 msgid ""
@@ -2664,77 +3140,91 @@
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
 "undead hordes!"
 msgstr ""
+"Hala adada saklanan insanlar var lordum. Eğer onlardan bazılarını yardım 
"
+"için kiralarska bu ölü sürülerine karşı bir umudumuz olur."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:178
 msgid "Urlaf"
-msgstr ""
+msgstr "Urlaf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:182
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
 msgstr ""
+"Belki anlaşabiliriz! Biz ebu şeytani yaratıkları yenmemiz için yardım 
edin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:191
 msgid ""
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
-msgstr ""
+msgstr "Güneybatıda eski tapınaklar vardı. Acaba içlerinde ne var?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:205
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:253
 msgid "Looks like there is somebody hidden in the temple."
-msgstr ""
+msgstr "Sanki tapınakta saklanan biri var."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:209
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:217
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:244
 msgid "Moremirmu"
-msgstr ""
+msgstr "Moremirmu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:238
 msgid ""
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
 msgstr ""
+"Bu kutsal yerde saklanıp orkları nasıl yenebileceğimiz düşünüyordum. 
Saizin "
+"yardımınızla omları haklayabiliriz şimdi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:259
 msgid "Xakae"
-msgstr ""
+msgstr "Xakae"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:277
+#, fuzzy
 msgid "Surprise! Searching for magi, and all I get is these foul humans!"
-msgstr ""
+msgstr "Sürpriz! Biz büyücüleri ararken karşımıza şu aptal insanlar 
çıkıyor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:311
 msgid "The temple seems to be empty."
-msgstr ""
+msgstr "Bu tapınak boş gibi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:323
 msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
-msgstr ""
+msgstr "Ölülere karşı bensiz devam edin dostlarım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:392
 msgid ""
 "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we have "
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
 msgstr ""
+"Adaları orklardan temizlemek için çarpıştık. Artık şimdi yapmamız 
gereken "
+"tek şey gelecek gemiye binip Elenefar'a doğru yola çıkmak. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:406
 msgid ""
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
 msgstr ""
+"hep beraber şu kahrolası ölülerden kurtulduk. Artık ben de sizin asil "
+"maceranıza katılabilirim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:424
 msgid ""
 "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
 "you away from this horrible island!"
 msgstr ""
+"Şükürler olsun sizi bulduk efendim! ÇAbuk gemiye binin sizi bu korkunç 
dadan "
+"kurtarayım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:428
 msgid ""
 "It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I am "
 "rescued! On to Elensefar!"
 msgstr ""
+"Kesin zafer elde edemememiz çok yazık fakat şükürler olsun kurtuldum. 
Haydi "
+"Elensefar'a!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:438
 msgid ""
@@ -2742,35 +3232,38 @@
 "resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and may "
 "we meet again some day!"
 msgstr ""
+"Yardımınız için teşekkürler kardeşlerim. Şu kahrolası ölülere 
karşı "
+"direnmeye devam edeceğim. Soylu davanızda yolunuz açık olsun. Kim bilir "
+"belki bir gün tekrar karşılaşırız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
-msgstr ""
+msgstr "Dağ GEçidi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad'ı kuzeybatıdaki yolun sonun agötür"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
 msgid "Defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Bütün düşmanları öldür"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:61
 msgid "Ro'Arthian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Arthian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:95
 msgid "Ro'Sothian"
-msgstr ""
+msgstr "Ro'Sothian"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:127
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad, bak! Cücelerin yaptığı muhteşem yol önümüzde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:131
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
-msgstr ""
+msgstr "Faakt bu siste hiçbir şey göremiyorum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:135
 msgid ""
@@ -2778,10 +3271,13 @@
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
 "travelers will lose their way and become prey for his creatures."
 msgstr ""
+"Söylemedi demeyin...Bu dağlarda bir büyücü yaşarmış ve ziyaretçileri 
hiç "
+"sevmezmiş.Yolcular kaybolsun ve yaratıklarının avı olsun diye sisi 
çıkartan "
+"o."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:139
 msgid "His... creatures? We must keep to the road, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Yaratıklar mı? Yolu takip etmeliyiz adamlarım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:143
 msgid ""
@@ -2790,26 +3286,29 @@
 "he and his brother have traveled the mountain, wreaking havoc on the dwarven "
 "villages."
 msgstr ""
+"Çok kuvvetli bir düşman olabilir Konrad. Derler ki cüceler bu yolu 
yaparken "
+"istirahat eden eski büyücüyü rahatsız etmişler ve o da kardeşiyle 
beraber "
+"dağı dolaşıp beri cüce köylerini yakıp yıkmışlar. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:147
 msgid "Let us then go carefully... but quickly, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Öyleyse dikkatli olalım arkadaşlar ve tabii ki elimizi çabuk 
tutalım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:159
 msgid "Stalrag"
-msgstr ""
+msgstr "Stalrag"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:161
 msgid "Gomdrsil"
-msgstr ""
+msgstr "Gomdrsil"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:162
 msgid "Duldurus"
-msgstr ""
+msgstr "Duldurus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:164
 msgid "Peldril"
-msgstr ""
+msgstr "Peldril"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:168
 msgid ""
@@ -2817,33 +3316,42 @@
 "a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely attack. I "
 "will summon my tribesmen to aid you!"
 msgstr ""
+"Selam yolcular. Ben Stalrag! Bu köylerin şefiyim! Szie ikaz ediyorum, 
büyük "
+"bir büyücü ve trolleri dağdalar ve kesinlikle saldıracaklar. Size 
yardım "
+"etmeleri için kabilemden adam çağırayım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:172
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather than trying to defeat these new foes."
 msgstr ""
+"eğer bu doğruysa Konrad belki de başka bir yol tutmalıyız. YEni yeni "
+"düşmanlar elde etmekten ziyade dağın etrafından dolaşalım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid "What do you say, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Sen ne dersin Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:180
 msgid ""
 "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the pass, "
 "wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the water!"
 msgstr ""
+"Hayır! Kaybedilecek vaktimiz yok. Geçidin başına gideriz dağ 
trollarinden "
+"kaçınır ve suya mümkün olduğunca uzak dururuz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:184
 msgid ""
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
 msgstr ""
+"Maceranızda size Shin plitterlar yardım edecek. Bakın, batıdaki 
köylerden "
+"güçlü Shinsplitter'lar çıkyor! Savaşa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not defeat us!"
-msgstr ""
+msgstr "Düşmanlarımızı yendik. Dağ da bizi yenmesin de!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:209
 msgid ""
@@ -2851,40 +3359,44 @@
 "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
 "go, friends!"
 msgstr ""
+"Size en samimi yi yolcukluklar temennilerimle, ben evime döneyim ve aileme "
+"bakayım. Nereye giderseniz gidin cüce yardımseverliği sizinle olsun."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
 msgid "Let us move onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Haydi ileri!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:232
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaargh! ben bittim! bensiz savaşmaya devam edin Brethren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Malal'ın Yarımadası"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:24
 msgid "Defeat Muff Malal (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Malal'ı yen(Bonus)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:28
 msgid "Escape down the road to Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Elensefar yoluna kaç"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:61
 msgid "Muff Malal"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Malal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:105
 msgid ""
 "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were set "
 "upon by the fiends of the undead."
 msgstr ""
+"Lakin elensefar yolu ihanetlerle doluydu. Konrad ve adamları ölülerin "
+"gazabına uğradı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:109
 msgid "My lord! On yonder peninsula there seems to be some movement!"
-msgstr ""
+msgstr "Lordum! Yarımadada hareketlenme var!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:113
 msgid ""
@@ -2893,29 +3405,36 @@
 "or time to persevere against such a foe. Either way it looks like there will "
 "be a fight, prepare for battle men!"
 msgstr ""
+"görünüşe göre ölüler burada! eğer ölüleri yenebilirsem buranın 
ahalisi bana "
+"minnetkar kalacaktır. fakat böyle bir düşmana karşı koyacak gücümüz 
ve "
+"zamanımız var mı kestiremiyorum. Her hakukarda bir savaş olacak. Savaşa "
+"hazırlanın!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:117
 msgid "To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Silah başına!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:121
 msgid ""
 "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies serving "
 "us!"
 msgstr ""
+"bak sen bir grup elf yaklaşıyor. Birazdan elf zombileri hizmetimizde 
olacak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:139
 msgid "To Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Elensefar'a gider"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:163
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
-msgstr ""
+msgstr "Burada oyalanacak vaktimiz yok. Elensefar'a gidelim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:174
 msgid ""
 "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
 msgstr ""
+"Sana mı düştü emir vermek. Elensefar'a ne zaman gidileceğine ben karar "
+"veririm."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:187
 msgid ""
@@ -2923,26 +3442,30 @@
 "save Elensefar, but at least we have freed these good people. We must move "
 "onward with haste!"
 msgstr ""
+"Zafer bizim! Umarım bu Elensefar'ı kurtarma vazifemize sekte vurmaz. Neyse "
+"bu güzel insanları kurtardık. Acele yola düşmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
-msgstr ""
+msgstr "Kuzey Kışı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:64
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:87
 msgid "Halgar Du'nar"
-msgstr ""
+msgstr "Halgar Du'nar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:127
 msgid ""
 "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
-msgstr ""
+msgstr "Kış çok şiddetli! Belki burada biraz durup dinlenebiliriz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
 msgid ""
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
+"Durup dinlenmek mi? Lordum, Ateş Asası'nı almalıyız yoksa 
düşmanlarımızın "
+"eline geçer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:135
 msgid ""
@@ -2951,6 +3474,9 @@
 "money. This land looks fertile enough. Surely we can settle here for the "
 "winter!"
 msgstr ""
+"Ölüler tarafından o kahrolası vadide kuşatıldığımızdan bu yana epey 
yürüdük. "
+"Artık kış geliyor ve paramızın çoğunu harcadık. Bu topraklar verimli 
gibi."
+"Belki kışı burada geçirebiliriz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:139
 msgid ""
@@ -2958,12 +3484,16 @@
 "do not think I could endure another like the fording of the river for many "
 "days."
 msgstr ""
+"Evet biraz dinlenelim. Daha önümüzde çok engel var ve tekrar nehir geçme 
"
+"gibi günlerce sürecek bir şey daha kaldıramam."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:143
 msgid ""
 "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
 "and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
 msgstr ""
+"Ateş asası'nın peşindeyiz, kaderimiz buna bağlı ve siz insanlar durup "
+"dinlenmek istiyoesunuz öyle mi? Ben devam edelim derim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:147
 msgid ""
@@ -2972,85 +3502,105 @@
 "soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to "
 "rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
 msgstr ""
+"Onlar haklı Kalenz. BEn Asa'yı bir ay içinde alırız diye 
düşünmüştüm fakat "
+"bu mümkün değil. yakında biraz dinlenmezsek adamlarımız kaçacak. bu 
vahşi "
+"kuzey topraklarında dinlenmek için bile savaşmamız gerek. Kuzeye bakın! 
Bu "
+"lanet orklar bize huzur vermeyecek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:151
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
 msgstr ""
+"Öyleyse bu toprakları onlardan almak için mücadele edelim. Herkes silah "
+"başına!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:169
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
 msgstr ""
+"Kar şiddetleniyor. Bu savaşı bir an evvel bitirmeliyiz. Adamlarım gayret!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:187
 msgid "We must make haste before the snow overwhelms us!"
-msgstr ""
+msgstr "Kar bizi yutmadan acele etmeliyiz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:195
 msgid ""
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
 msgstr ""
+"Zafer bizim! Bu toprakları orklardan temizledik. Şimdi kış geçene kadar "
+"dinlenebiliriz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:199
 msgid ""
 "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
 "ancient Dwarven lands before our foes do."
 msgstr ""
+"Dostlarım istirahati fazla uzatamayız. Düşmanlarımızdan evvel eski 
cüce "
+"toprakların aulaşmalıyız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:203
 msgid ""
 "And so after many days of rest, the party set out once again for the Dwarven "
 "kingdom..."
 msgstr ""
+"Ve böylece günler boyunmca dinlendikten sonra dostlarımız Cüce 
Krallığı'na "
+"doğru yola düştü..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
-msgstr ""
+msgstr "Karanlığa Dalış"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
 msgid "Find the Dwarves"
-msgstr ""
+msgstr "Cüceleri Bul"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:107
 msgid "Hywyn"
-msgstr ""
+msgstr "Hywyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:112
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:54
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:280
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
-msgstr ""
+msgstr "O kadar karanlık ki önümü bile göremiyorum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:284
 msgid ""
 "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
+"gerçekten de karanlık. Meşale yakıp yavaşc av eihtiyatlı yürümeliyiz. 
Umarım "
+"hala bize yardım edebilecek bir kaç cüce kalmıştır."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
 msgstr ""
+"Gerçekten de. Biz elfler bu karanlık çukurlarda elimiz ayağımıza 
dolaşır. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu yaklaşanlar da kim böyle? Yeryüzü böcekleri! Muhafızlar! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:307
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
-msgstr ""
+msgstr "Barış için geldik dostlarım. Barış için!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:312
 msgid ""
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
 msgstr ""
+"Sen miydin? bakıyorum yanında elfler var. Biz cüceler bu hain elfleri "
+"görünce nasıl barış içinde yaşayabiliriz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
 msgstr ""
+"Bu haşin kelamın hikmeti nedir cüce efendi? elflerin size ne zararı 
dokundu "
+"ki?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:322
 msgid ""
@@ -3058,39 +3608,50 @@
 "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
 "Elves did nothing to help!"
 msgstr ""
+"\"Zararı dokunmadı mı?\" Bizim ittifağımıza elfler neden katılmadı 
ben "
+"oradayken? Pek çok cüce katledilirken siz elfler kılınızı 
kıpırdatmadınız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:327
 msgid ""
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
+"Çizmeyi aşıyorsun! Ben Kalenz'im, yüce elf Lordu! Bu tünelde 
mızmızlanırken "
+"hangi cüretle bana korkak dersin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:332
 msgid ""
 "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
 "fight among ourselves."
 msgstr ""
+"Dostlarım sakin olun1! Şeytan orklar yukarıda cirit atarken kendi 
aramızda "
+"kavga etmeyelim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:337
 msgid ""
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
+"Pekala! Neden buraya geldiğini anlat o zaman insan! Kimsin? Neden Knalga2ya "
+"cücelerin yurduna gelip hayatını tehlikeye attın?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
 msgid "Well, we... we..."
-msgstr ""
+msgstr "Şey biz... biz..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:347
 msgid ""
 "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
 "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
 msgstr ""
+"Biz buraya bir varis mirasını alabilsin, bir kral tahtın açıkabilsin 
diye "
+"geldik. Ateş Asası'nı arıyoruz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:352
 msgid ""
 "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
 msgstr ""
+"Ateş Asası mı? siz aklınızı mı kaçırdınız? Dalga geçiyorsunuz 
herhalde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:357
 msgid ""
@@ -3098,28 +3659,36 @@
 "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us or "
 "not."
 msgstr ""
+"Biz ciddiyiz dostum. Ateş asası'nın peşindeyiz. Bulmak için 
yardımınıza "
+"ihtiyacımız var. ama siz yardım etseniz de etmeseniz de onu bulacağız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:362
 msgid ""
 "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
 "exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
 msgstr ""
+"Bir aptal gibi konuşuyorsunuz. Kimse Ateş Asası'nın varlığını bile 
bilmiyor. "
+"sonra kim bu veliaht, şu bahsettiğiniz kral? "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:367
 msgid "I am, sir."
-msgstr ""
+msgstr "Benim efendim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:372
 msgid ""
 "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
 "haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
 msgstr ""
+"Sen mi? Ha ha ha. Bu karşımdaki velet mi Wesnoth kralı olacakmış? Ha ha 
ha! "
+"Uzun zamandır böyl egülmemiştim. Peki ya sen moruk?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:377
 msgid ""
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
 msgstr ""
+"Ben Delfador'um. Muhteşem Delfador, Kral garard'ın baş büyücüsü ve "
+"veliahtının baş muhafızıyım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:382
 msgid ""
@@ -3127,24 +3696,28 @@
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
+"Delfador sen misin? Ben genç bir cüceyken Delfador'u görmüştüm ama sen 
o "
+"değilsin. Adamlarım! Bu yalancıları götürün gözüm görmesin. 
Delfador yıllar "
+"önce öldü."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-msgstr ""
+msgstr "Ben Muhteşem Delfador'um ve bana yaklaşmaya cüret eden pişman 
olur!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:417
 msgid ""
 "You... you really are Delfador! But we had news that you were dead, years "
 "ago!"
 msgstr ""
+"Sen gerçekten de Delfador'sun! Fakat yıllar önce öldüğün haberi 
gelmişti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:422
 msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
-msgstr ""
+msgstr "Öldüğümü düşündüler. Ölmemi dilediler. Ama hala yaşıyorum."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:427
 msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
-msgstr ""
+msgstr "Gerçekten de Ateş asası2nı bulacağınıza inanıyor musun?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:432
 msgid ""
@@ -3153,133 +3726,142 @@
 "about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is "
 "better than hiding from the Orcs like worms."
 msgstr ""
+"Evet dostum. Bize yardım ederseniz bulduğumuz bütün Knalga hazineleri 
sizin "
+"olur. Biz sadece Asa'yı arıyoruz. Bu iş tehlikeli. Cüceler 
öldürülecek. "
+"Belki de pek çok. Fakat şüphesiz solucan gibi orklardan saklanmaya 
yeğdir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:437
 msgid ""
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
+"haklısın dostum. En iyi adamlarımı emrinize vereceğim. ama yine de 
asanın "
+"nerede olduğunu bilmiyoruz. Efsaneye göre doğu tünellerinde gizliymiş."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:442
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "o zaman doğu tünellerine gideriz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:460
 msgid "Hmm... there seems to be a secret passage behind these rocks!"
-msgstr ""
+msgstr "Hımmm... Bu kayaların arkasında bir gizli geçit var sanki!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:482
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu hazine sandığında epey bir para var! ben ikiyüz altın saydım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoth Prensesi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
 msgid ""
 "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
+"... fakat orklardan biri haberleri kraliçeye ulaştıracak kadar yaşamayı "
+"başarır..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
 msgid "...and she sent her most able commander."
-msgstr ""
+msgstr "... ve Kraliçe derhal en usta kumandanını yollar. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:35
 msgid "Force Li'sar's surrender"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar'ı çekilmeye zorla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:61
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Elmar Geçidi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Elbridge"
-msgstr ""
+msgstr "Elbridge"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:158
 msgid ""
 "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
-msgstr ""
+msgstr "Knalg ayolunda adamlarımız Asheviere kuvvetleriyle karşılaşır."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:162
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you impostor!"
-msgstr ""
+msgstr "Kraliçe beni seni durdurmam için yolladı, sahtekar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:166
 msgid ""
 "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu Prenses Li'sar. Kraliçe'nin kızı ve varisi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:170
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr ""
+msgstr "Ben sahtekar değilim. analaşılan annen sana yalan söylemiş."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:175
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu ihanet! yalanların da seninle birlikte yok olacak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:179
 msgid ""
 "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Anlaşmaya çalışmanın faydası yok. O tek bir şeyden anlar. 
Silahlara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:186
 msgid "Jibb"
-msgstr ""
+msgstr "Jibb"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:187
 msgid "Monry"
-msgstr ""
+msgstr "Monry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:188
 msgid "Gleran"
-msgstr ""
+msgstr "Gleran"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:192
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu çok zaman alacak. En iyisi biraz takviy eçağırayım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:197
 msgid "Rogerus"
-msgstr ""
+msgstr "Rogerus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:198
 msgid "Rurcyn"
-msgstr ""
+msgstr "Rurcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:199
 msgid "Blyr"
-msgstr ""
+msgstr "Blyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:203
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
-msgstr ""
+msgstr "Belki yeterince adam çağırmamışımdır..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:213
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Impostor."
-msgstr ""
+msgstr "Telim oluyorum! Bna zarar verme sahtekar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
 "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
+"daha önce de söyledim yaa! ben sahtekar değilim. teslim olursan canını "
+"bağışlarım. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
 msgid "Let me go!"
-msgstr ""
+msgstr "Bırakın gideyim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:225
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
-msgstr ""
+msgstr "Eski kralın hikayesini düşün. Onu bilen birine anlattır."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:229
 msgid ""
 "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
 "told me."
-msgstr ""
+msgstr "Eski kral mı? İşitmiştim fakat gerçek değildi. annem 
anlatmıştı. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:233
 msgid ""
@@ -3288,149 +3870,166 @@
 "on the wrong side of it, we may not have the opportunity to spare your life "
 "a second time."
 msgstr ""
+"Annen sana yalan söylemiş yavrum. Şimdi yapacağım teklifi iyi düşün. 
ya bize "
+"katılırsın ya da sürgüne gidersin. Yakında büyük bir savaş olacak ve 
eğer "
+"sen yanlış tarafta olursan belki de hayatını ikinci kez kurtarma şansın 
"
+"olmayabilir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:238
 msgid ""
 "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
 "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
 msgstr ""
+"Ben çocuk değilim ve bundan bahsetmek istemiyorum! BEni 
bağışlayacağınızı "
+"söylediniz. Yapın öyleyse. Kuzey yolu size açık."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:242
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-msgstr ""
+msgstr "İyi günler o zaman Prenses. Adamlarım haydi kuzey yoluna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:246
 msgid ""
 "(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
 "road of late. Surely they are doomed!)"
 msgstr ""
+"He he, kuzey yolunu çoktan ölülerin tuttuğundan haberleri yok. Hapı 
yuttular "
+"kesin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:304
 msgid ""
 "Your forces draw near impostor! I'll not be defeated in my own back yard so "
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
 msgstr ""
+"Kuvvetleriniz sahtekarın yanına gidiyor. Kendi bahçemde bu kadar kolay pes 
"
+"etmem ben... Haydi gelin ve benim sadık düellocuma saldırın!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:317
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:370
 msgid "Ronry"
-msgstr ""
+msgstr "Ronry"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:324
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:327
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:384
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:387
 msgid "Ligwyn"
-msgstr ""
+msgstr "Ligwyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:328
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:388
 msgid "Owaryn"
-msgstr ""
+msgstr "Owaryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:333
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
-msgstr ""
+msgstr "Ben onların otağını hallederim leydim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:363
 msgid "It sounds like there is something in the mine shaft."
-msgstr ""
+msgstr "Madenden bir ses geliyor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:380
 msgid "You've discovered my ploy! It doesn't matter, I'll still rout you!"
-msgstr ""
+msgstr "Planımı bozdun ama farketmez yine de seni haklayacağım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:393
 msgid "The trap is foiled but I'll still flush this rabble from their keep!"
 msgstr ""
+"Tuzağım ortaya çıktı fakat yine de otağdaki bu çapulcuları 
temizleyeceğim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoth'a Dönüş"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:64
 msgid "Josephus"
-msgstr ""
+msgstr "Josephus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:80
 msgid "Dwar-Ni"
-msgstr ""
+msgstr "Dwar-Ni"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:95
 msgid "Malatus"
-msgstr ""
+msgstr "Malatus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Dur! Kim var orada?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
+"Bakın! Hain Li'sar ve yanında yaşlı büyücü ile pis Elf lordu. Çabuk "
+"yakalayın şunları! Kraliçe onları sağ istiyor. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:128
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
+"Ne dedin? Ben mi hainim? Asıl hain Kral 2. Garard'ın vasiyetine uymayan "
+"Kraliçe. yanımızda Ateş asası var. Geçmemize müsaade edin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:132
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "Sizi öldürmekten başka ihtimal bırakmadınız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid ""
 "These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu davetsiz misafirler beklediğimden de güçlülermiş. Takviye 
çağırın!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Dacayan"
-msgstr ""
+msgstr "Dacayan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:148
 msgid "Ceomyr"
-msgstr ""
+msgstr "Ceomyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:149
 msgid "Gwellyn"
-msgstr ""
+msgstr "Gwellyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:154
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
-msgstr ""
+msgstr "Kraliçe bu asileri yakalamanız için bizi gönderdi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:158
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr ""
+msgstr "Plan değişti. Artık öldürüyoruz bunları."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:166
 msgid ""
 "We must make haste! Far greater challenges lay before us, by tarrying here "
 "we're diminishing our resources."
 msgstr ""
+"Acele etmeliyiz! Çok daha büyük görevler bizi bekliyor. Burada oyalanarak 
"
+"kaynaklarımızı heba ediyoruz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
 msgid "The Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Ateş Asası"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Ateş Asası'nı Konrad ya da Li'sar ile ele geçir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:66
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Asa'ya yaklaşıyoruz ama şimdi nereye gideceğiz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:70
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
-msgstr ""
+msgstr "Evet yakında olduğunu hissediyorum. Çok dikkatli aramalıyız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:301
 msgid "Scepter of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Ateş Asası"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:304
 msgid ""
@@ -3438,189 +4037,209 @@
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Bu eski asa cüceler tarafından dövüldü. Wesnoth krallığının bir 
alameti olan "
+"bu asayı taşıyan kimse düşmanlarına ateş topu atma gücüne sahip 
olur."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:305
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
+"İşte bu Ateş Asası. Yalnızca tahtın gerçek varislerinden biri bunu 
taşımaya "
+"cüret edebilir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:328
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "İşte sonunda Asa benim oldu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:332
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
 msgstr ""
+"Demek sonunda onu eline geçirdin! haydi şimdi bu lağım çukurundan 
kurtulalım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:336
 msgid ""
 "I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
-msgstr ""
+msgstr "Eğer biraz kuzeye gidersek buradan kurtulabiliriz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
 msgid "At last! I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Nihayet Asa benim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:360
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
-msgstr ""
+msgstr "Ala. Onu almayı başardın Li'sar. Akıllıca kullanmanı ümit 
ederim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:364
 msgid ""
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
+"Bunu ilk önce bu pis kokulu çukurdan kurtulmak için kullanacağım. 
Umarım bu "
+"senin için akıllıcadır."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:368
 msgid ""
 "The Scepter makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
+"Asa taşıyanını kuvettli yapar fakat ölümsüz yapmaz. İhtiyatlı 
kullan. Şimdi "
+"gel, kuzeyde bir çıkış var gibi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:372
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bırakın geçelim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Karlı Ovalar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:61
 msgid "Urag-Tifer"
-msgstr ""
+msgstr "Urag-Tifer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:102
 msgid ""
 "These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
 "ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
 msgstr ""
+"Bu karlı arazi bir zamanlar halkımın yurduydu. Asırlar önce terkettik bu 
"
+"diyarı. Efsaneye göre arkalarında büyük bir ateş kılıcı 
bırakmışlar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:106
 msgid ""
 "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
 "hidden."
 msgstr ""
+"Önümüzdeki yolculukta bu kılıç işimize yarayabilir. Acaba nerede 
gizli?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
-msgstr ""
+msgstr "Korkunç Bataklık"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:79
 msgid "Clarustus"
-msgstr ""
+msgstr "Clarustus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:95
 msgid "Merlunius"
-msgstr ""
+msgstr "Merlunius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:108
 msgid "Aimucasur"
-msgstr ""
+msgstr "Aimucasur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:121
 msgid "Secadius"
-msgstr ""
+msgstr "Secadius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:137
 msgid "Dafeis"
-msgstr ""
+msgstr "Dafeis"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:160
 msgid ""
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
 msgstr ""
+"Bu topraklar lanetlidir. Cadılar burada yıllarca büyk ordular topladı ve "
+"büyük servet edindiler."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:164
 msgid ""
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
 msgstr ""
+"Bu bataklığın dört bir yanında cadılar vardır. umarım bu yolu 
seçmekle "
+"yanlış tercih yapmamışızdır. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
-msgstr ""
+msgstr "Kayıp General"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:65
 msgid "Brugg"
-msgstr ""
+msgstr "Brugg"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:79
 msgid "Lionel"
-msgstr ""
+msgstr "Lionel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:106
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
-msgstr ""
+msgstr "İşte cücelerin ana mağaralarından birkaçı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:110
 msgid ""
 "Underground roads once led to the different parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
 msgstr ""
+"Yeraltı yolları eskiden bir zamanlar madenin farklı yerlerine çıkardı 
ama "
+"şimdi herşey harabeye dönmüş."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:123
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
-msgstr ""
+msgstr "Levhada \"Misafir Mahalleleri\" yazıyor."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:135
 msgid "Burlin"
-msgstr ""
+msgstr "Burlin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:139
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
-msgstr ""
+msgstr "Amcamın ailesi orklar mağarayı istila ettikten sonra boğuldu... "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:152
 msgid "These passages seem to have been used recently."
-msgstr ""
+msgstr "Bu geçitlerden az önce birileri geçmiş."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:165
 msgid "There is a big cave-in south of here."
-msgstr ""
+msgstr "Buranın güneyinde büyük bir mağara var."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:177
 msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
-msgstr ""
+msgstr "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:181
 msgid "The rocks are moving!"
-msgstr ""
+msgstr "Kayalar oynuyor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:245
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Kim var orada? Dost mu düşman mı?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:249
 msgid ""
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
 msgstr ""
+"Bu tünellerde şu lanet orklardan kaçmaya çalışıyoruz bütün 
gücümüzle. Lütfen "
+"bize yardım edin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:260
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
-msgstr ""
+msgstr "İşte kahrolası bir ork! Bu tünelleri şunlardan temizleyelim!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:271
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu çukurda ölülerin olduğunu bilmiyordum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:282
 msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
-msgstr ""
+msgstr "Savaştığımız bu pis düşman da kim?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:286
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr ""
+msgstr "Ben Lionel'im. Ben kayıp General'im. hepinizden intikamımı 
alacağım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:290
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-msgstr ""
+msgstr "İntikam mı? Biz bunu hakedecek ne yaptık ki?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:294
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
-msgstr ""
+msgstr "Lionel? General! bu adı bir yerden hatırlıyorum ama..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:298
 msgid ""
@@ -3629,16 +4248,22 @@
 "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
 "die. Now I will get revenge on you all!"
 msgstr ""
+"beni hatırladın demek. Hurra! ben kralın en iyi generaliydim v ekral beni 
bu "
+"mağaralara Asa'yı bulmam için yolladı. Lakin orklar adamlarım ve beni 
tuzağa "
+"düşürdü. Açlıktan ölmek üzereydim. Şu hiçbir halta yaramayan 
cüceler beni "
+"ölüme terketti. Şimdi hepinizden intikam alacağım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:317
 msgid ""
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
 msgstr ""
+"Argh! Bittim! Ama en azından şu sefil orklar tarafından değil de sizin 
gibi "
+"kıymetli düşmanlar tarafından mağlup edildim. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:321
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-msgstr ""
+msgstr "Toprağın bol olsun Lionel. Zavallı kayıp general."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:325
 msgid ""
@@ -3648,108 +4273,125 @@
 "not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
+"Ben ölüyorum fakat vazifem atmamlanmalı. düşmanlarım da olsanız en 
azından "
+"asil siniz. Size asanın buranın doğusunda olduğunu söyleyeceğim. 
Geldiğiniz "
+"tarafta mağaraların dibinde. Kaybolduğumda yön tarifi istemeyerek hata "
+"ettim. Sziin talihiniz benimkinden daha bahtlı olsun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:366
 msgid "The earth shakes."
-msgstr ""
+msgstr "Yer sarsılır."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:4
 msgid "The Siege of Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Elensefar Kuşatması"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:63
 msgid "Agadla"
-msgstr ""
+msgstr "Agadla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:96
 msgid "Muff Jaanal"
-msgstr ""
+msgstr "Muff Jaanal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:156
 msgid ""
 "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had already "
 "fallen to the evil Orcs."
 msgstr ""
+"Adamlarımız en sonunda Elensefar'a varır lakin şehir çoktan şeytani 
orkların "
+"eline düşmüştür."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:160
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
-msgstr ""
+msgstr "Lordu! Şehri çoktan ellerine geçirmişler!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:164
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
-msgstr ""
+msgstr "haberler kötü! Şehri tekrar almalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:168
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the north! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Çok adamları var. Kolay olmayacak. Kuzeye bakın. Ölüler de orklarla 
müttefik "
+"olmuş!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:172
 msgid ""
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
 msgstr ""
+"İşte elfler geliyor! Orklarla kurulan yeni ittifağımızla onları böcek 
gibi "
+"ezeriz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:176
 msgid ""
 "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
 "arrive!"
-msgstr ""
+msgstr "Ölülerin takviye kuvvetleri gelmeden şehri ele geçirmeliyiz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:184
 msgid "Reglok"
-msgstr ""
+msgstr "Reglok"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:222
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:359
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:455
 msgid "Gelgar"
-msgstr ""
+msgstr "Gelgar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:371
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:468
 msgid "Gamlel"
-msgstr ""
+msgstr "Gamlel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:250
 msgid "As night began to fall, three dark figures crept out of the forest."
 msgstr ""
+"Gecenin ilk karanlığı çökmeye başlarken ormanda üç karaltı 
peydahlanır. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:254
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Durun! Kim var orada, dost mu düşman mı?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:258
 msgid ""
 "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like to "
 "help you against the Orcs!"
 msgstr ""
+"Selam dostlar. Biz Elensefar'da hırsızlarcemiyetindeniz. orklara karşı 
size "
+"yardım etmeye geldik!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:262
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
-msgstr ""
+msgstr "Hırsız mı, dur bir düşüneyim. Size nasıl güvenebiliriz ki? "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:266
 msgid ""
 "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
 "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
 msgstr ""
+"Bize itimat etmemenizi anlarız fakat şehrin orklardan kurtulması hepimizin 
"
+"menfaatine."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:270
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr ""
+msgstr "Ala. Siz de bize katılın o zaman."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid ""
 "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
 msgstr ""
+"size sadakatle hizmet edeceğiz çünkü şehrimizi kurtarmak için 
harcadığınız "
+"gayrete saygılıyız. Hırsızlarda bile şeref olduğunu anlayacaksınız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:278
 msgid "Yes, but where is your fighting force? How can you help us?"
-msgstr ""
+msgstr "İyi ama savaşacak gücünüz yok. bize nasıl faydanız dokunacak?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:282
 msgid ""
@@ -3757,65 +4399,76 @@
 "orcs. Alternatively, we can lay in wait until you give us a signal then "
 "ambush the orcs' rear."
 msgstr ""
+"Biz saklanarak hayatta kalırız. Şehre sızmanıza ve orkları çembere 
almanıza "
+"yardımcı oluruz. Yahut orkların artçı kuvvetlerini pusuya düşürmek 
için "
+"sizin işaretinizi bekleriz.  "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid "Hmm... I have to consider this..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm...Bunu bir düşüneyim..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:288
 msgid "Help us infiltrate the city. We can do the rest."
-msgstr ""
+msgstr "siz şehre sızmamıza yardımcı olun. Gerisini bi zhallederiz. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:292
 msgid ""
 "Excellent. Two hours past midnight meet us on the west bank of the river, "
 "across from Elensefar's docks."
 msgstr ""
+"Mükemmel. Geceyarısnı iki saat geçtikten sonra nehirin batı yakasında "
+"buluşalım. Elensefar limanının karşısında."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:304
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
-msgstr ""
+msgstr "Biz onların hattını kırdığımızda siz bizi takviye edersiniz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:308
 msgid ""
 "Very well. When you raise your red banner over any building in the city "
 "proper, we will see the sign and attack from the city's northern gate."
 msgstr ""
+"Pekala. Binanın üzerinde kırmızı bayrağı kaldırdığınızda biz 
işareti görür "
+"ve şehrin kuzey kapısından saldırırız. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:312
 msgid "Agreed. But, will you be able to see our flag if it's dark?"
-msgstr ""
+msgstr "Anlaştık ama karanlıkta bayrağı görebilecek misiniz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:316
 msgid ""
 "Yes, we will see it. In fact, we prefer to fight at night. I pray you do not "
 "lead us into slaughter."
 msgstr ""
+"Evet görürüz. Aslında biz gece savaşmayı yeğleriz. dua edelim de bizi "
+"doğrattırmayın. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:320
 msgid ""
 "Do not fear, friends. There will be a slaughter here, but it will be orcish "
 "blood staining the streets."
 msgstr ""
+"Korkmayın dostlarım. eğer bir katliam olacaksa o da şehir sokaklarında "
+"akacak ork knı olacak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:335
 msgid ""
 "As the banner was raised, sounds of fighting could be heard from across the "
 "city."
-msgstr ""
+msgstr "bayrak kalktığında şehirden çatışma sesleri yükseliyordu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:383
 msgid "Darglen"
-msgstr ""
+msgstr "Darglen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:395
 msgid "Let's expel these invaders! Today, the city is ours again!"
-msgstr ""
+msgstr "Şu işgalcileri püskürtelim! Bugün şehir tekrar bizim olacak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:428
 msgid ""
 "On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures appeared."
-msgstr ""
+msgstr "Elensefar liman mahallinde nehir kenarında üç gölge belirdi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:432
 msgid ""
@@ -3823,6 +4476,9 @@
 "The turbulent waters hid a nearly invisible ford, wide enough for two "
 "soldiers to march shoulder-to-shoulder."
 msgstr ""
+"Konrad nehrin ağızdan hızla yol almalarına hayret etti. Suyun girdapları 
"
+"arasında iki askerin omuz omuza yürüyebileceği genişlikte bir sığ 
geçidi "
+"saklamaktaydı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:487
 msgid ""
@@ -3830,32 +4486,37 @@
 "discover this place. Bring your forces into the city, quickly now, and you "
 "can flank them."
 msgstr ""
+"Çok az insan bu nehrin bu kadar kolay geçilebileceğini bilir. Orklar 
henüz "
+"bu yeri keşfetmemiş. Derhal adamlarınızı şehre taşıyın ki çabucak 
hiza "
+"alsınlar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:499
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
-msgstr ""
+msgstr "Nihayet şehri aldık. Dostlarım burada istirahat edelim. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:507
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-msgstr ""
+msgstr "Zafer! elensefar hırsızları emrinizdedir lordum."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:511
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
 msgstr ""
+"Adamlarımız eski bir dostları döndükten sonra üç gün boyunca 
istirahat eder. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:535
 msgid "Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:551
 msgid ""
 "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
 "could do it."
 msgstr ""
+"Selam dostlarım. bakıyorum şehri kurtarmışsınız! başaracağınızdan 
eminim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:556
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador! Seni görmek ne güzel. nerelerdeydin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:561
 msgid ""
@@ -3863,24 +4524,28 @@
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
 "North Elves."
 msgstr ""
+"Büyük elf Konseyi ile toplantıdaydım. Bu Kalenz. Kuzey elflerinin bize "
+"destek olması için yolladıkları konsey'e gelen Kuzey elflerinin bir 
lordu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:566
 msgid "Greetings, friend."
-msgstr ""
+msgstr "Selam dostlar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:571
 msgid ""
 "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will come "
 "and attack us! What should we do?"
 msgstr ""
+"Delafador, şehri zaptettik ama Ashaviere'nin adamları mutlaka gelip "
+"saldıracak! ne yapacağız?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:576
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-msgstr ""
+msgstr "Konsey toplandı ve kararını verdi: Ateş Asası'nı ele 
geçirmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:581
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
-msgstr ""
+msgstr "Ateş Asası mı? O da ne?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:586
 msgid ""
@@ -3891,10 +4556,15 @@
 "of it, at constant war with the Orcs, the Scepter was lost somewhere in the "
 "great caverns."
 msgstr ""
+"Büyükbaban 1. Garad zamanında Knalga cüceleri krala muhteşem bir asa 
yapmaya "
+"karar verdi. En iyi maden ustaları yıllarca çalıştı. Tamamlanır 
tamamlanmaz "
+"orklar Knalga tünelini istila etti. Şimdi Knalga'ya kaos hakim. Birkaç 
cüce "
+"tünelde hala yaşıyor ve orklarla her daim harbediyorlar. Asa büyük "
+"mağaralardan birinde kayıp."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:591
 msgid "But what has this to do with me?"
-msgstr ""
+msgstr "Peki bunun benimle ne ilgisi var?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:596
 msgid ""
@@ -3902,14 +4572,17 @@
 "edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter "
 "of Fire would rule the land."
 msgstr ""
+"Amcan '. Garad varisini tayin etmek için kara vermek için Ateş Asası'nı "
+"bulup çıkaran kraliyet ailesinden herkim olursa onun bu toprakların hakimi 
"
+"olacağına dair ferman buyurdu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:601
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
-msgstr ""
+msgstr "Ve sen asayı benim almamı bekliyorsun!?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:606
 msgid "We will help you get it, my lord."
-msgstr ""
+msgstr "Sana yardım edeceğiz lordum."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:611
 msgid ""
@@ -3917,114 +4590,125 @@
 "help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
 "will support you as the king."
 msgstr ""
+"Vakit daralıyor. Sultanlığını mühürlemek için Asheviere de asayı 
arıyordur. "
+"eğer asayı ilk o bulursa, halkın hükümdar olarak onu destekleyecektir."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:616
 msgid "Me? King?"
-msgstr ""
+msgstr "Ben? Kral mı?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:621
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
-msgstr ""
+msgstr "Evet Konrad. Birgün kral olacaksın. Ama şimdi acele etmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:635
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr ""
+msgstr "Demek benim evimde bana saldırmaya cüret ettin. Sersem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
-msgstr ""
+msgstr "Ölüm Vadisi -- Kraliçe'nin İntikamı"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid "Survive for two days"
-msgstr ""
+msgstr "İki gün boyunca hayatta kal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:72
 msgid "Galga"
-msgstr ""
+msgstr "Galga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:114
 msgid "Na-alga"
-msgstr ""
+msgstr "Na-alga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:146
 msgid "Selda-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Selda-Mana"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:205
 msgid ""
 "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
 "the hills - there are undead about!"
 msgstr ""
+"Lordum! bu yol zannettiğimiz kadar emin görünmüyor. Şu tepelere 
baksanıza - "
+"ölülerle dolu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:209
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-msgstr ""
+msgstr "Bu yaklaşanlar da kim? hepsini öldürün!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:213
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr ""
+msgstr "Adamlarım, silahlara! Ölü sürüleri yaklaşıyor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:218
 msgid ""
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
+"Bu çukurun canavarlarına asla teslim olmayız!Ya zafer bizim olur ya da her 
"
+"birimiz ya da kanımızın son damlasına kadar savaşırız!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:226
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
-msgstr ""
+msgstr "O kadar fazlalar ki! Şimdi ne yapacağız?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:230
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr ""
+msgstr "Dayanabildiğimiz kadar dayanalım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:254
 msgid "Heldra"
-msgstr ""
+msgstr "Heldra"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:255
 msgid "Marcus"
-msgstr ""
+msgstr "Marcus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:256
 msgid "Haldar"
-msgstr ""
+msgstr "Haldar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:260
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
-msgstr ""
+msgstr "Bir kez daha sizlere yardıma geldim dostlarım!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:264
+#, fuzzy
 msgid "White magi? Come to help us? But what are they doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Beyaz büyücüler mi? yardıma mı geldiler? Burada ne işleri var?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:268
 msgid ""
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
+"Bu Moremirmu! Lanetli Ada'da ölülere karşı bizimle savaştı. umarım bir 
kez "
+"daha bize yardım eder!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:279
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
 msgstr ""
+"Güneş doğudan yükseliyor. Ölüler birgün daha saldıracak gücü 
kendilerinde "
+"bulamaz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr ""
+msgstr "Hakikaten sağ kalabileceğimizi hissediyorum. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:287
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Üf! Amma da zorlu savaştı ama nihayet çekiliyorlar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:310
 msgid "Yes! We have fought them off!"
-msgstr ""
+msgstr "Yaşasın! Onları püskürttük!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:324
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-msgstr ""
+msgstr "Yardıma geldiğin için minnettarız Moremirmu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:328
 msgid ""
@@ -4033,12 +4717,18 @@
 "of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
+"Benim için hem vazife hem de zevkti lordum. Hac yolunda kraliçenin "
+"muhafızları ile yemek yiyip dinlenirken sizin bu tehlikeli diyarlara "
+"sevkedilerek tuzağa düşürüldüğünüzü işittim. Yardım etmektem 
başka çarem "
+"yoktu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
 msgstr ""
+"Demek bizi buraya sevkederek bizi aldattı! şimdi nereye gideceğiz? hangi 
yol "
+"emin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:336
 msgid ""
@@ -4047,34 +4737,44 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
+"Bu şeytani Kraliçe'nin pençelerinden uzak durmalısınız lordum. Eğer 
kuzey "
+"doğuya giden yolu takip ederseniz grifon dağındanaştıktan sonra 
muhteşem "
+"Abez nehrini geçmeniz gerekir. Lakin acele edin çünkü nehri kışın "
+"geçemezsiniz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:340
 msgid ""
 "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
 "times!"
 msgstr ""
+"Tavsiyen için minnettarız kara gün dostu! İnşallah yollarımız daha 
mesut "
+"zamanlarda da kesişir!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:355
 msgid ""
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
+"Moremirmu'nun bize yardım ettikten sonra savaş alanında katledilmesi ne "
+"kadar hazin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:359
 msgid "May he rest peacefully!"
-msgstr ""
+msgstr "Huzur içinde yatsın!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:363
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
 msgstr ""
+"sizin uğrunuzda savaşırken öldü Prensim. Hepimiz uğrunuza canımızı 
feda "
+"etmeye hazırız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:369
 msgid ""
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
-msgstr ""
+msgstr "Ölüler çekilse de burası beni rahatsız ediyor. nereye gidelim?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:373
 msgid ""
@@ -4082,175 +4782,196 @@
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
+"Wesnoth toprakları bizim için emin değil. Kraliçe'nin adamları her 
köşe "
+"bucağa yetişiyor. Kuzey topraklarına acele edelim ki büyük nehiri "
+"geçebilelim. Haydi çabuk olun!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:377
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
-msgstr ""
+msgstr "Haklısın. Buradan ayrılma vakti geldi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
+msgstr "Heykel Vadisi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad'ın ölümü yahut taşa çevrilmesi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:87
 msgid "Death of Delfador, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador'un ölümü yahut taşa çevrilmesi"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:121
 msgid "A Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "Bir Yeti"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Aman deyin, yukarıdaki tepelerde kocaman bir canavar yaşar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:155
 msgid "Haldiel-Aga"
-msgstr ""
+msgstr "Haldiel-Aga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:176
 msgid "Maldiel-Haga"
-msgstr ""
+msgstr "Maldiel-Haga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:204
 msgid "Urug-Halaki"
-msgstr ""
+msgstr "Urug-Halaki"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "bakın orklar ve troller!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:303
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr ""
+msgstr "Fakat bir acayip görünüyorlar-- bakın sadece heykeller!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:307
 msgid ""
 "That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
 msgstr ""
+"Çok acayip, neden böyle sevimsiz yaratıkların heykellerini yapsınlar ki?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:311
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr ""
+msgstr "Vadimize yaklaşanlar da kim çömezim?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:315
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Durun! Buradan geçemezsiniz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr ""
+msgstr "Vadinizden sadece geçip gideceğiz. Hiçbir zararımız dokunmaz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
 msgstr ""
+"Buradan kimseyi geçirmeyiz. Bu vadi bizim ve bizi asla mağlup edemezsiniz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:327
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
+"Eğer geçmemize izin vermezseniz sizi kılıç ve yaylarımızla doğrarız! 
Haydi "
+"herkes silah başına!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:331
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
+"Sadece kol kuvveti ile bizi altedebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bunu "
+"sersem orklar da vaktiyle denediydi..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:335
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Önümüzde duran orklar vaktiyle canlı mıydı demek istiyor?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:339
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
 msgstr ""
+"İhtiyatlı olun. Bunları duymuştum. Dikkatli ilerleyelim ve bu 
büyücülerin "
+"gücünün nereden kaynaklandığını bulmaya çalışalım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:343
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr ""
+msgstr "Burası çok ürkünç. başka bir yol yok mu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:347
 msgid ""
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
+"Şahsen ben karşımıza çıkanlardan korkmuyorum. Bir kere kılıç 
çekildi mi, "
+"bizi bir daha tehdit edemezler."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:351
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr ""
+msgstr "Başka yol yok ama dikkatli ilerleyelim."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "Burada dev bir ayna görüyorum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:372
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
+"Vaktiyle işitmiştim--derhal parçala onu. Belki taşa çeviren tavukların 
gücü "
+"buna bağlıdır!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:376
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr ""
+msgstr "Pekala, işte kırıyorum!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:383
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "Olamaz! Yaratıklarımın bütün gücü kayboldu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:390
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
+msgstr "Nihayet bu taştan azat olduk! şimdi intikam zamanı!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:394
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Önce bu lanet kuşları halledelim sonra orkların icabına bakalım."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:398
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "Saldırın!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:419
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "konrad taşa dönüşünce herşey bitti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:433
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
 msgstr ""
+"Bu imkansız! Delfador taşa döndü! O olmadan bu büyücünün büyüsünü 
çözme "
+"şansımız kalmadı. Artık herşey bitti!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:444
 msgid "What happened there?"
-msgstr ""
+msgstr "Ne oluyor orada?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:448
 msgid ""
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
 msgstr ""
+"Bu taşa dönüştüren tavuklar bütün adamlarımızı taşa 
dönüştürecek. Eğer bu "
+"büyüyü çözemezsek orklar gibi olacağız."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:9
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Beni yendiklerine göre mağlup olduk!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:38
 msgid "Argh! I am finished!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Bittim ben!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:51
 msgid "No! This is the end! We have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Hayır! yenildik! Sonumuz geldi! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:5
 msgid ""
 "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, the "
 "kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
 msgstr ""
+"Wesnoth kralı 2. Garad'ın hükümranlığında yirmi yedi sene boyunca 
krallık "
+"Kuzey halkları ile çetin bir harbe tutuştu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:9
 msgid ""
@@ -4258,6 +4979,9 @@
 "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
 "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
 msgstr ""
+"Kuzey orduları Galcadar'da Abez kıyısında kamp kurmuştu. Kral ordusunu "
+"üzerlerine sürdü. Ordusunun yarısının başında kendisi diğier 
yarısında "
+"tahtın varisi Elred komuta ediyordu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:13
 msgid ""
@@ -4266,6 +4990,10 @@
 "the heat of battle, Eldred's men turned on the king. And so, Garard was "
 "slain in battle that day, along with his brother and all his sons but Eldred."
 msgstr ""
+"Eldred cesur ve yürekli bir savaşcıydı. Adamlarını da çok iyi 
sevkediyordu. "
+"Maalesef Kral'ın oğlu aynı zaman da hırslı ve ... haindi. SDavaşın en 
kızgın "
+"zamanında, Eldred'in adamları kralı arkadan vurdu. O gün GArad ile 
birlikte "
+"kardeşi ve Eldred hariç bütün oğulları da savaş meydanında öldü."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:17
 msgid ""
@@ -4273,12 +5001,17 @@
 "battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her lust "
 "for power far better than her husband's had."
 msgstr ""
+"Garard'ın kraliçesi Asheviere yakındaki bir tepeden gözleri parlayarak "
+"izledi. Güce olan ihtirasını, oğlunun hükümdarlığı kocsının 
hükümdarlığından "
+"daha ziyada tatmin edecekti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:21
 msgid ""
 "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with Eldred, "
 "who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
 msgstr ""
+"Karşılığında, Kuzey kralı memnuniyetle Eldred ile barış yaptı. 
Eldred "
+"kendini kal ilan etti ve ordusuyla beraber Weldyn'e döndü."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -4286,6 +5019,9 @@
 "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
 "Eldred and avenge the king's death."
 msgstr ""
+"Lakin Garad'ın baş büyücüsü Delfador savaş meydanından kaçmayı 
başarmış ve "
+"Weldyn'e ilk varan olmuştu. Garard'a sadık bir birliği Eldred'e karşı "
+"savaşmak ve kralın kanını yerde koymamak için eğitti. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:29
 msgid ""
@@ -4293,18 +5029,26 @@
 "ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, whose "
 "head should be severed from his shoulders.'"
 msgstr ""
+"Eldred Delfador ve birliklerine karşı savaştı. Kulaklarında annesini şu 
"
+"tavsiyesi vardı: 'Kafasını gövdesinden ayırana kadar ihtiyar büyücü 
hariç "
+"büyük ya da küçük kimseyle savaşma.' "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:33
 msgid ""
 "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. Sword "
 "clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young warrior."
 msgstr ""
+"Ve hakikaten Eldred o gün savaş meydanında Delfador ile yüzyüze 
geldi.Bilge "
+"sihirbaz ile kendinden aşırı emin genç savaşçı savaşırken, kılıç 
ile asa "
+"çarpıştı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:37
 msgid ""
 "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found her "
 "son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
 msgstr ""
+"Sonunda Delfador'un adamları yenilmiş ve püskürtülmüştü lakin 
Asheviere "
+"oğlunun cesedini muhteşem büyücünün asası ile toprağa çakılmış 
olarak buldu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:41
 msgid ""
@@ -4312,6 +5056,9 @@
 "Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, she "
 "ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Asheviere ordunun kumandasını eline aldı ve Weldyn'e gri döndü. Kral'ın 
genç "
+"yeğenlerinin tahtın sırayla varisi olduğunu bildiğinden hepsini teker 
teker "
+"öldürdü ve kendini Wesnoth Kraliçesi ilan etti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:45
 msgid ""
@@ -4319,6 +5066,9 @@
 "the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
 "saving him from death."
 msgstr ""
+"Asheviere'nin emirlerinin haberi kendisine ulaşır ulaşmaz, konrad gizlice "
+"saraya girdi ve Garard'ın en küçük yeğeni Konrad'ı ölümden kurtarmak 
için "
+"kaçırdı."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:49
 msgid ""
@@ -4326,3 +5076,6 @@
 "the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of terror "
 "over the land began..."
 msgstr ""
+"batı ormanlarına tüyen Delfador, Çocuk Konrad'ı elflerin himayesinde "
+"büyütürken diğer yandan Asheviere'nin dehşet saçan hükümdarlığı 
bütün "
+"diyarlara yayılmaya başlamıştı... "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]