wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/nl.po po/...


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/nl.po po/...
Date: Thu, 07 Jul 2005 16:12:41 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/07/07 20:12:41

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-editor: nl.po 
    po/wesnoth-ei : nl.po 
    po/wesnoth-httt: nl.po 
    po/wesnoth-lib : nl.po 
    po/wesnoth-sotbe: nl.po 
    po/wesnoth-trow: nl.po 
    po/wesnoth   : nl.po 

Log message:
    Updated Dutch translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.777&tr2=1.778&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po.diff?tr1=1.25&tr2=1.26&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po.diff?tr1=1.41&tr2=1.42&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po.diff?tr1=1.43&tr2=1.44&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po.diff?tr1=1.34&tr2=1.35&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po.diff?tr1=1.41&tr2=1.42&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/nl.po.diff?tr1=1.65&tr2=1.66&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.777 wesnoth/changelog:1.778
--- wesnoth/changelog:1.777   Wed Jul 6 21:06:45 2005
+++ wesnoth/changelog  Thu Jul 7 20:12:41 2005
@@ -1,7 +1,7 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n:
  * updated translations:
-   * British English, Catalan, German, Swedish
+   * British English, Catalan, Dutch, German, Swedish
  * fixed help description of income and upkeep (#13565)
  * updated several unit descriptions
  * document that Woses receive no traits (#13630)
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po:1.25 
wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po:1.26
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po:1.25    Tue May 10 18:04:29 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po   Thu Jul 7 20:12:41 2005
@@ -8,10 +8,10 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-11 12:33+0200\n"
-"Last-Translator: Onne <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-06 16:45+0100\n"
+"Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
-"MIME-Version: (null)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
@@ -96,9 +96,8 @@
 msgstr "Speler"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:47
-#, fuzzy
 msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
-msgstr "Je veranderingen aan de map zullen teloor gaan. Verdergaan?"
+msgstr "Je veranderingen aan de map zullen verloren gaan. Verdergaan?"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:74 src/editor/editor_dialogs.cpp:195
 msgid "Create New Map"
@@ -145,9 +144,8 @@
 msgstr "Scrolsnelheid"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:282
-#, fuzzy
 msgid "Toggle Full Screen"
-msgstr "Volledig Scherm"
+msgstr "Volledig Scherm Aan/Uit"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:289
 msgid "Show Grid"
@@ -167,7 +165,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:408
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Ok"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:491
 msgid "X-Axis"
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po:1.41 wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po:1.42
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po:1.41  Tue Jun 14 10:44:45 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po Thu Jul 7 20:12:41 2005
@@ -8,10 +8,10 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-14 12:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-22 14:52+0200\n"
-"Last-Translator: Onne <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-06 17:11+0100\n"
+"Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
-"MIME-Version: (null)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
@@ -177,6 +177,8 @@
 "It would be best not to try to defeat these undead, there are too many of "
 "them. Go straight to the city."
 msgstr ""
+"We kunnen deze levende doden beter niet bestrijden, er zijn er teveel. Ga "
+"direct naar de stad."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:166
 msgid ""
@@ -203,6 +205,10 @@
 "captured by northern orcs. They were being taken to the orcish king, Dra-"
 "Nak, but, of course, they wished to escape before that happened..."
 msgstr ""
+"Nadat ze het gevaarlijke meer Vrug waren overgestoken, werden Gweddry en "
+"zijn mannen gevangen genomen door de noordelijke orken. Ze zouden voor de "
+"orkkoning Dra-Nak worden gebracht, maar ze wisten natuurlijk voor die tijd "
+"te ontsnappen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:36
 msgid "Prison"
@@ -213,9 +219,8 @@
 msgstr "Folterkamer"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid "Throne Room"
-msgstr "Opslagplaats"
+msgstr "Troonzaal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:48
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:52
@@ -239,52 +244,59 @@
 "I think Dacyn and Owaec have escaped already. Now I have to, also... these "
 "guards are not being very alert, I may be able to get past them..."
 msgstr ""
+"Ik geloof dat Dacyn en Owaec al ontsnapt zijn. Nu ik nog... deze wachters "
+"zijn niet echt op hun hoede. Ik misschien langs hen komen..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:288
 msgid "Aha! There is a small crack in the cave wall here."
-msgstr ""
+msgstr "Aha! Er is een kleine scheur in de grotwand hier."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:309
 msgid ""
 "So, Gweddry, you escaped too? Good. I think they have the rest of our troops "
 "captive, we should be able to rescue them."
 msgstr ""
+"Dus Gweddry, je bent ook ontsnapt? Mooi zo. Ik vermoed dat ze de rest van "
+"onze troepen gevangen houden, we zouden in staat moeten zijn ze te redden."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:313
 msgid "Where are they? These caves are impossible to navigate!"
-msgstr ""
+msgstr "Waar zijn ze? Het is onmogelijk in deze grotten de weg te vinden!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:317
 msgid ""
 "Somewhere south of us. We are in a hidden passage in the north. Oh, and some "
 "others escaped too, along with Owaec."
 msgstr ""
+"Ergens ten zuiden van ons. We bevinden ons in een verborgen doorgang in het "
+"noorden. Oh, en enkele anderen zijn samen met Owaec ontsnapt."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:321
-#, fuzzy
 msgid "Well, where are the prisoners?"
-msgstr "Waarom? Zijn jullie de gevangenen van de levende doden?"
+msgstr "Wel, waar zijn de gevangenen?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:325
 msgid "Right here, boss."
-msgstr ""
+msgstr "Hier, baas."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:329
 msgid "Well, where's their leader? I don't see him."
-msgstr ""
+msgstr "Wel, waar is hun aanvoerder? Ik zie hem niet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:333
 msgid "Uh... (whispers).. I dunno. He escaped, I think."
-msgstr ""
+msgstr "Uh... (fluistert).. Ik weet niet. Hij is ontsnapt denk ik."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:337
 msgid ""
 "You fool! Well, find him. Bring him to me! Wait, no, just kill him on sight."
 msgstr ""
+"Jij dwaas! Vind hem. Breng hem bij me! Nee, wacht, dood hem zodra je hem "
+"ziet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:350
 msgid "Look, the escaped prisoners have returned!"
-msgstr ""
+msgstr "Kijk, de ontsnapte gevangenen zijn teruggekomen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:354
 msgid "Kill them."
@@ -1051,9 +1063,9 @@
 msgstr "Je hebt me verslagen! Ik kan de dorpsbewoners niet langer tergen.."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:290
-#, fuzzy
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
-msgstr "We moeten nog de levende doden verslaan."
+msgstr ""
+"We moeten de levende doden nog verslaan voor de dorpelingen veilig zijn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:296
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:339
@@ -1076,11 +1088,12 @@
 "kunnen Weldyn hopelijk via een andere weg bereiken."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:333
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
-msgstr "Er is nog altijd die bandiet, die we moeten uitschakelen."
+msgstr ""
+"Er zijn nog altijd die bandieten, die we moeten uitschakelen. We moeten hier "
+"doorvechten."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1222,21 +1235,23 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:151
 msgid "There are still humans in this village! They can help us."
-msgstr ""
+msgstr "Er zijn nog mensen in het dorp! Ze kunnen ons helpen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:158
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:165
 msgid "Villager"
-msgstr ""
+msgstr "Dorpeling"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:184
 msgid ""
 "The undead have killed all the villagers here, but they left their valuables."
 msgstr ""
+"De levende doden hebben alle dorpelingen hier gedood, maar ze hebben hun "
+"waardevolle spullen niet meegenomen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:203
 msgid "Defeat Khrakrahs, the Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Dood Khrakrahs, de Skeletdraak"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:249
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
@@ -1257,28 +1272,28 @@
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
+"'k Neem aan dawwe hem moet'n doorwad'n... ugh. En met dizze mist uit 't "
+"moeras kunn'n we geen vijand'n zien."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:261
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
-msgstr ""
+msgstr "Vindshhhh... dyhhhh.... doodhhhh..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:265
 msgid "What is that?!?"
 msgstr "Wat is dat?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:269
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Eastern Mountains. It "
 "must have fled when the Undead came."
 msgstr ""
-"Ah, de draak Khrakrahs. Levend was het het machtigste dier dat ooit leefde. "
-"Het moet vanuit de oostelijke bergen naar hier zijn gevlucht toen de levende "
-"doden opmarcheerden."
+"Ik weet het niet, maar het klank als de draak Khrakrahs. Levend was het het "
+"machtigste dier dat ooit leefde. Het moet vanuit de oostelijke bergen naar "
+"hier zijn gevlucht toen de levende doden opmarcheerden."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:343
-#, fuzzy
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
 msgstr "Mijn heer, de levende doden herrijzen uit de spleten in de grond!"
 
@@ -1323,7 +1338,6 @@
 msgstr "Fout! Dat mag hij niet doen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Actually he is. The rules say he can only bring six of his minions, they "
 "didn't say he couldn't summon more after the duel started. However, Gweddry "
@@ -1418,16 +1432,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:174
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr ""
+msgstr "Mooi zo! We kunnen de levende doden niet veel langer tegenhouden."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
-msgstr "Breng Gweddry naar het einde van de weg"
+msgstr "Breng Gweddry naar het valluik"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:191
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Overschrijding van het aantal beurten"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:210
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
@@ -1451,6 +1464,9 @@
 "we face is. He was at first a mage of light, like me, and his fall began "
 "during the reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Voor we de raad beginnen moet ik jullie een verhaal vertellen, over wie deze "
+"lich is. Hij was vroeger een magiër des lichts, zoals ik, en zijn val begon "
+"tijdens de heerschappij van Haldric VII..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.43 wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.44
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.43 Sun Jul 3 13:27:46 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po    Thu Jul 7 20:12:41 2005
@@ -8,10 +8,10 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-03 14:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-29 16:11+0300\n"
-"Last-Translator: Onne <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-06 16:51+0100\n"
+"Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
-"MIME-Version: (null)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
@@ -1188,9 +1188,10 @@
 "Een behouden reis, vrienden! Slaap gerust, we zullen ons nooit overgeven!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:330
-#, fuzzy
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
-msgstr "Ik heb gefaald voor de mensen van de Zwartwater haven...."
+msgstr ""
+"Ik heb gefaald in mijn plicht de Rechtmatige Erfgenaam en de haven te "
+"beschermen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:334
 msgid ""
@@ -1408,7 +1409,6 @@
 msgstr "Een monster zat in dat meer verstopt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms."
@@ -1635,7 +1635,6 @@
 "Konrad heeft de scepter. Hij zal de troon bestijgen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
 "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
@@ -1643,7 +1642,7 @@
 "adviser and counselor, Delfador."
 msgstr ""
 "Wel, ik heb de scepter! Ik zal terugkeren en het volk zal me aanvaarden als "
-"koningin! Mijn moeder is slechts de koningin moeder. De troon behoort mij "
+"koningin! Mijn moeder is slechts de koningin-moeder. De troon behoort mij "
 "toe en ik zal vanaf de troon met rechtvaardigheid regeren. Ik zou je zelfs "
 "als mijn adviseur aannemen, Delfador."
 
@@ -1996,7 +1995,6 @@
 "Succes, Konrad! Maak je geen zorgen over ons. We vechten zo goed we kunnen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:320
-#, fuzzy
 msgid "I... I don't think I can make it anymore."
 msgstr "Ik....ik haal het niet meer"
 
@@ -3100,14 +3098,12 @@
 "Laten we samenwerken om het eiland van het orkse gespuis te zuiveren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
-#, fuzzy
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
 msgstr "Maar natuurlijk, laat ons samen de vijand vernietigen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "You can now recruit mages."
-msgstr "Je kunt nu magiërs recruteren."
+msgstr "Je kunt nu magiërs rekruteren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
 msgid "Seimus"
@@ -3424,7 +3420,6 @@
 "helpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather than trying to defeat these new foes."
@@ -3453,11 +3448,10 @@
 "westen, de machtige Shinsplitters! Ten strijde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not defeat us!"
 msgstr ""
-"Well, we hebben onze vijanden verslagen. Laat ons hopen dat de berg ons niet "
+"Wel, we hebben onze vijanden verslagen. Laat ons hopen dat de berg ons niet "
 "verslaat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:209
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po:1.34 wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po:1.35
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po:1.34  Tue Jun 21 19:37:19 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po    Thu Jul 7 20:12:41 2005
@@ -9,10 +9,10 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-21 21:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-22 15:12+0200\n"
-"Last-Translator: Onne <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-06 16:47+0100\n"
+"Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
-"MIME-Version: (null)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
@@ -22,11 +22,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:46
 msgid "Previous unit"
-msgstr ""
+msgstr "Vorige eenheid"
 
 #: src/hotkeys.cpp:47
 msgid "Hold Position"
-msgstr ""
+msgstr "Positie Bewaren"
 
 #: src/hotkeys.cpp:48
 msgid "End Unit Turn"
@@ -57,13 +57,12 @@
 msgstr "Standaard Zoom"
 
 #: src/hotkeys.cpp:55 src/preferences.cpp:846
-#, fuzzy
 msgid "Toggle Full Screen"
-msgstr "Volledig Scherm"
+msgstr "Volledig Scherm Aan/Uit"
 
 #: src/hotkeys.cpp:56
 msgid "Screenshot"
-msgstr ""
+msgstr "Schermafdruk"
 
 #: src/hotkeys.cpp:57
 msgid "Accelerated"
@@ -431,14 +430,12 @@
 msgstr "Bekijk en verander de toetsenbord sneltoetsen"
 
 #: src/preferences.cpp:1094
-#, fuzzy
 msgid "yes"
 msgstr "Ja"
 
 #: src/preferences.cpp:1096
-#, fuzzy
 msgid "no"
-msgstr "Ongedaan maken"
+msgstr "nee"
 
 #: src/preferences.cpp:1153
 msgid "Prefs section^General"
@@ -454,7 +451,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1156
 msgid "Advanced section^Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Geavanceerd"
 
 #: src/preferences.cpp:1212
 msgid "There are no alternative video modes available"
@@ -478,11 +475,11 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1296
 msgid "Action"
-msgstr ""
+msgstr "Actie"
 
 #: src/preferences.cpp:1296
 msgid "Binding"
-msgstr ""
+msgstr "Binden"
 
 #: src/preferences.cpp:1308
 msgid "Change Hotkey"
@@ -502,7 +499,7 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:416 src/show_dialog.cpp:429
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Ok"
 
 #: src/show_dialog.cpp:422
 msgid "Yes"
@@ -523,7 +520,7 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:852
 msgid "Receiving data..."
-msgstr ""
+msgstr "Data ontvangen..."
 
 #: src/show_dialog.cpp:884
 msgid "KB"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po:1.41 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po:1.42
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po:1.41 Tue Jun 21 19:37:20 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po   Thu Jul 7 20:12:41 2005
@@ -8,10 +8,10 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-21 21:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-22 14:52+0200\n"
-"Last-Translator: Onne <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-06 17:14+0100\n"
+"Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
-"MIME-Version: (null)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
@@ -25,7 +25,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(challenging)"
-msgstr ""
+msgstr "(uitdagend)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "(difficult)"
-msgstr ""
+msgstr "(moeilijk)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "Warlord"
@@ -41,7 +41,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "(experts only)"
-msgstr ""
+msgstr "(voor experts)"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
@@ -162,7 +162,6 @@
 msgstr "Dit is een wijze keuze. Veel geluk, Zoon van het Zwarte Oog."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:182
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let's surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
@@ -206,7 +205,6 @@
 "achterhoede, we moeten snel weg!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:289
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "just to flee!"
@@ -282,12 +280,10 @@
 msgstr "Ze maken zich klaar voor de aanval."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:218
-#, fuzzy
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
 msgstr "De muren van Prestim zijn keihard, ze zullen te pletter lopen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:223
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm not that sure. Every fortress has its own weakness. Prestim's walls are "
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
@@ -323,7 +319,6 @@
 msgstr "Hoezo?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most forces will cross the river by the ford where the bridge previously "
 "stood. If we manage to defend it, we might still have a chance."
@@ -336,7 +331,6 @@
 msgstr "En indien we falen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother Earth."
@@ -362,7 +356,6 @@
 "Hier zijn we! Hou vol Prestim, we arriveren om ze in de rivier te drijven!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:391
-#, fuzzy
 msgid "They are too numerous now, RETREAT!"
 msgstr "Er zijn er teveel nu, TERUGTREKKEN!"
 
@@ -372,7 +365,6 @@
 msgstr "De Grote Meute, eindelijk! Ik dacht al dat ze nooit zouden komen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:418
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your defense of Prestim was heroic, facing such opposition surely undermined "
 "the morale of humans. Now they are retreating to their fortresses and will "
@@ -383,7 +375,6 @@
 "niet meer durven buiten te komen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:423
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde in "
 "pursuit! We will not rest until we destitute Earl Lanbec'h!"
@@ -526,7 +517,6 @@
 "samenbrengen. We hebben slechts de voorhoede verslagen, ze komen in massas!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid "What should we do, chief?"
 msgstr "Wat moeten we doen, baas?"
 
@@ -557,7 +547,6 @@
 "verleden, misschien kunnen ze ons helpen. Snel, we moeten nu gaan."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on River Gork"
 msgstr ""
 "Breng Inarix en tenminste vier saurians naar het fort over de rivier Gork"
@@ -571,7 +560,6 @@
 msgstr "Plonk"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Reinforcements, at last! Whoever you are, you are welcome in Prestim! The "
 "fortified bridge over the Gork river was taken this morning by a small "
@@ -587,7 +575,6 @@
 msgstr "Ach! Ze zijn geen partij voor mijn goedendag!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:227
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is worse, our scouts reported that our saurian allies led by Inarix "
 "are still trapped on the other side of the river some miles away. They won't "
@@ -598,7 +585,6 @@
 "aantal mijlen verderop. Ze kunnen de rivier niet over."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:231
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and have set up camp nearby. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
@@ -620,9 +606,9 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:243
 msgid "It won't be that easy! Our enemies are well entrenched."
 msgstr ""
+"Zo gemakkelijk zal het niet zijn! Onze vijanden hebben zich ingegraven."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:247
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will sabotage the southern bridge when the bulk of the Saurian army has "
 "crossed. Any warriors trapped on the bridge or on the other side of the "
@@ -644,7 +630,6 @@
 msgstr "Snel! De brug gaat ontploffen! Terugtrekken!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We've had too many casualties to be able to resist the humans, we have no "
 "choice but to surrender."
@@ -919,7 +904,6 @@
 msgstr "Roegh"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid "Here is Barag Gór."
 msgstr "Hier is Barag Gor."
 
@@ -948,7 +932,6 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr ""
@@ -973,7 +956,6 @@
 msgstr "Ze trekken zich terug, eindelijk!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:248
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not yet safe."
@@ -990,7 +972,6 @@
 "je ons nog meer helpen door ons naar de haven van Tirigaz te begeleiden?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from the whole council. I'm with you."
 msgstr "Ja, ik moet de hele raad om hulp vragen. Ik zal helpen."
 
@@ -1003,7 +984,6 @@
 "het elfenbos loopt. Het is die weg daar langs de gele boerderij."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
-#, fuzzy
 msgid "Bring the Shamans and then Kapou'e to the signpost"
 msgstr "Breng de Shamaans en Kapou'e naar de wegwijzer"
 
@@ -1016,9 +996,8 @@
 "mogelijk naar Tirigaz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "Bring Kapou'e to the sign post"
-msgstr "Breng de Shamaans en Kapou'e naar de wegwijzer"
+msgstr "Breng Kapou'e naar de wegwijzer"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:356
 msgid "Filiel"
@@ -1038,7 +1017,6 @@
 "Ze zijn ons kasteel aan het vernietigen! Kom me redden mijn vrolijke elfen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:415
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
@@ -1050,7 +1028,6 @@
 msgstr "Naar de Haven van Tirigaz"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:43
-#, fuzzy
 msgid "Defeat all enemy leaders"
 msgstr "Dood alle vijandige leiders"
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.44 Tue May 31 20:29:48 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po    Thu Jul 7 20:12:41 2005
@@ -10,8 +10,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-29 16:04+0300\n"
-"Last-Translator: <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-06 17:16+0100\n"
+"Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1324,7 +1324,6 @@
 msgstr "Mis het laatste schip"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Our Prince has managed to make it to Clearwater Port, with the Orcs on his "
 "heels. While the Orcs haven't caught up with him yet, the winter snow has, "
@@ -1534,7 +1533,6 @@
 "schepen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:723
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lord, the second ship is departing. But the last ship will be here before "
 "long. With your help we can hold on just a while longer."
@@ -1554,14 +1552,12 @@
 "gaan! Ga naar de pier en ga op het schip naar de Zuidbaai."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:775
-#, fuzzy
 msgid "My lord, the last ship is departing. We're trapped!"
 msgstr "Mijn heer, het laatste schip is aan het vertrekken. We zijn gevangen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:832
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:888
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:943
-#, fuzzy
 msgid "My lord, the ship isn't here yet. Come help us defend against the orcs."
 msgstr ""
 "Mijn heer, het schip is nog niet hier. Kom, help ons de stad tegen de orks "
@@ -1584,7 +1580,6 @@
 msgstr "Laat me vrede vinden in de dood! Mijn liefde, ik kom eraa-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:980
-#, fuzzy
 msgid "We needed him to get out of here. We're trapped!"
 msgstr "We hadden hem nodig om hier weg te raken. We zitten vast!"
 
@@ -1967,7 +1962,6 @@
 msgstr "Maar waarom komen ze dan als vluchtelingen? Spreek op, mens."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:451
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Our people come in peace. There was a war in our homeland. We are refugees. "
 "We come seeking a new home, since our island to the West and North is now "
@@ -2328,7 +2322,6 @@
 msgstr "Natuurlijk."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:325
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The word Wesfolk is from your old tongue. It means 'People of the West'. The "
 "Elves call us the people of the West North. Under the same old tongue that "
@@ -2665,7 +2658,6 @@
 msgstr "Kijk uit, er is een slang uit de diepten gekomen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:271
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, it looks like their warriors have given up the fight. We should be "
 "able to re-provision the ships now."
@@ -3349,12 +3341,10 @@
 msgstr "Voor alle goede mensen van de Klaarwaterhaven!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:366
-#, fuzzy
 msgid "For the honor of SouthBay!"
 msgstr "Voor alle eer van de Zuidbaai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:371
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We don't need some magic trinket to beat you! Prepare to meet your fate you "
 "decrepit sack of bones! For the honor of all of the people of the West North!"
@@ -3520,7 +3510,6 @@
 "de elfen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:711
-#, fuzzy
 msgid "We'll see about that. For the honor of Lieutenant Aethyr, forward!"
 msgstr "We zullen zien. Voor de eer van luitenant Aethyr, voorwaarts!"
 
@@ -3533,7 +3522,6 @@
 "Haldric, moge je en je afstammelingen niets anders doen dan twisten!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:734
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You deny me my honorable death? Our foes are not yet convinced that the "
 "Elves have the Ruby."
@@ -3578,7 +3566,6 @@
 msgstr "Bekkig"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:966
-#, fuzzy
 msgid "Our advance is thwarted, that monster has destroyed the bridge!"
 msgstr "We worden gedwarsboomt, dat monster heeft de brug vernietigd!"
 
@@ -3928,7 +3915,6 @@
 "Ik breng beiden, en ze zijn allemaal loyaal aan de koning van Zuidbaai!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honorable man, and so are you. Aren't you the King now?"
@@ -4129,7 +4115,6 @@
 "hebben."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:222
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, if there is no other way. May the bards forever sing of the valor of "
 "the Kings of Southbay! Jessica, about that book?"
@@ -4328,7 +4313,6 @@
 "de draak zijn."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:247
-#, fuzzy
 msgid "Flies, flies, everywhere! Ack!"
 msgstr "Vliegen overal vliegen! Ack!"
 
@@ -5086,7 +5070,6 @@
 "heb afgeluisterd."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Recent events have taught me one thing: that survival trumps honor. Besides, "
 "they won't be screaming at me- I'll be dead."
@@ -5164,7 +5147,6 @@
 msgstr "Nee, ik kan jouw niet vragen dit te doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:234
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You've denied me my honorable death twice already. Once when you arrived at "
 "Clearwater Port, and once again when your ships rescued me. I'll not be "
@@ -5179,7 +5161,6 @@
 msgstr "Nee, dit is mijn opoffering!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:244
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sir, my family has been slaughtered, and my home lost. All I long for is to "
 "join them. Give me this honorable death... Please sir! I beg of you!"
@@ -5189,7 +5170,6 @@
 "Alstublieft heer! Ik vraag het je!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:249
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After this conflict is over I'll have to suffer through the long years "
 "alone, with no honorable way of joining them. I want to look that monster "
@@ -5200,7 +5180,6 @@
 "monster, Jevyan, kijken voor ik ga! Ik zal niet tegengehouden worden!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Very well, if you can't be deterred. Remember, you MUST be slain by the hand "
 "of Jevyan himself. We can't have an illiterate Orc or mindless Skeleton "
@@ -5212,7 +5191,6 @@
 "opoffering eren."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:258
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Honor me by destroying Jevyan! Preferably before he can do unnatural things "
 "to me. I want to rest in the ground, not be some mindless undead slave for "
@@ -5227,7 +5205,6 @@
 msgstr "Dat zullen we zeker doen. Dat beloof ik je."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:266
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We'll have to be careful to let one of the Orcish leaders escape back to the "
 "Green Isle with the knowledge that the Elves 'have' the Ruby of Fire. "
@@ -5509,7 +5486,6 @@
 "die we uitstuurden?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No Sir! They must have seized all remaining boats on the Green Isle. Our "
 "fleet should be returning any day now."
@@ -5532,7 +5508,6 @@
 msgstr "Vrouwe Jessica vertrekt spoedig. In de verte weerklinkt een stem:"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:299
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drop the gold where it is! We've paid our friends enough. There are humans "
 "about, I can smell 'em!"
@@ -5541,7 +5516,6 @@
 "in aantocht, ik kan ze ruiken."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:308
-#, fuzzy
 msgid "We have run out of time... We'll never beat the Orcs to the beach."
 msgstr ""
 "Onze tijd is op. . . We zullen de Orks nooit naar het strand terugdrijven!"
@@ -5694,7 +5668,6 @@
 msgstr "Ik laat mij niet zo gemakkelijk doood..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:51
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of "
 "smoke.)"
Index: wesnoth/po/wesnoth/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.65 wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.66
--- wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.65    Sun Jul 3 13:27:47 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/nl.po  Thu Jul 7 20:12:41 2005
@@ -7,10 +7,10 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-03 14:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-29 15:09+0300\n"
-"Last-Translator: Onne <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-07 21:47+0100\n"
+"Last-Translator: Maarten Albrecht <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
-"MIME-Version: (null)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
@@ -20,12 +20,11 @@
 
 #: data/game.cfg:30
 msgid "Binary Saves"
-msgstr ""
+msgstr "Spellen Binair Opslaan"
 
 #: data/game.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid "Show Combat"
-msgstr "Vechten"
+msgstr "Gevechten Tonen"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:53 data/help.cfg:59
 msgid "Introduction"
@@ -66,7 +65,6 @@
 "vaardigheid wordt hier beschreven zodra je hem bent tegengekomen in het spel."
 
 #: data/help.cfg:62
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -126,7 +124,6 @@
 "makkelijkste niveau te spelen."
 
 #: data/help.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid ""
 "While playing, keep in mind that if you mouse-over many items on the menu "
 "bar to the right, a brief description will pop up explaining each item. This "
@@ -226,7 +223,6 @@
 msgstr "Stap"
 
 #: data/help.cfg:93
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you wish "
 "to move, then click on the hex you wish to move it to. When a unit is "
@@ -320,7 +316,6 @@
 "<header>text='Volgorde en aantal slagen'</header>"
 
 #: data/help.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -350,7 +345,6 @@
 "<header>text='Kans om te raken'</header>"
 
 #: data/help.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -689,7 +683,6 @@
 "van zijn vergiftiging."
 
 #: data/help.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -720,7 +713,6 @@
 "Inkomen en Onderhoud."
 
 #: data/help.cfg:187
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -736,7 +728,6 @@
 "van afgetrokken."
 
 #: data/help.cfg:189
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -756,7 +747,6 @@
 "dan twee goudstukken per beurt betalen aan onderhoud."
 
 #: data/help.cfg:191
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -769,7 +759,6 @@
 "voorbeeld een inkomen zou hebben van 8 goudstukken per beurt. "
 
 #: data/help.cfg:192
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "There is one important exception to Upkeep: units with the Loyal trait never "
@@ -814,6 +803,10 @@
 "attributes slightly. They are usually randomly assigned to a unit when it is "
 "recruited."
 msgstr ""
+"De meeste eenheden hebben twee trekken, met uitzondering van de ondode "
+"eenheden die de trek 'Ondood' krijgen. Trekken veranderen de "
+"karakteristieken van een eenheid lichtelijk. In principe worden ze "
+"willekeurig toegewezen aan een gerekruteerde eenheid."
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid ""
@@ -821,9 +814,11 @@
 "\n"
 "The traits that are available to all non-Undead units are:"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"De trekken, die alle niet-ondode eenheden kunnen krijgen, zijn:"
 
 #: data/help.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -852,7 +847,6 @@
 "nuttiger \"lange termijn\" trekken."
 
 #: data/help.cfg:226
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -883,7 +877,6 @@
 "zijn en dus minder goed in staat zijn posities te behouden."
 
 #: data/help.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -910,7 +903,6 @@
 "Robuste eenheden zijn goed in staat posities te behouden."
 
 #: data/help.cfg:240
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -945,6 +937,10 @@
 "\n"
 "Other special traits that may be assigned to units are:"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"Andere bijzondere trekken die een eenheid kan hebben zijn:"
 
 #: data/help.cfg:251
 msgid ""
@@ -965,6 +961,22 @@
 "This trait is never given to recruited units, so it may be unwise to dismiss "
 "such units or to send them to a foolish death."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Loyaal</header>\n"
+"\n"
+"Loyale eenheden hebben geen onderhoudskosten. De meeste eenheden kosten elke "
+"beurt een hoeveelheid goudstukken gelijk aan hun rang. Dat geldt niet voor "
+"loyale eenheden.\n"
+"\n"
+"\n"
+"Tijdens een veldtocht kunnen bepaalde eenheden zich vrijwillig bij de speler "
+"voegen. Deze eenheden krijgen de trek Loyaal toegewezen. Hoewel er eventueel "
+"wel betaald moet worden om ze op te roepen, hoef je geen onderhoudskosten "
+"voor ze te betalen. Dit kan erg belangerijk zijn in langere veldtochten. "
+"Deze trek wordt nooit toegewezen aan gerekruteerde eenheden dus het kan "
+"onverstandig zijn zulke eenheden te ontslaan of per ongeluk te laten omkomen."
 
 #: data/help.cfg:258
 msgid ""
@@ -980,6 +992,17 @@
 "them. This can make them invaluable in dealing with foes who use poison in "
 "conjunction with their attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Ondood</header>\n"
+"\n"
+"Ondode eenheden zijn immuun voor vergif.\n"
+"\n"
+"Ondode eenheden hebben over het algemeen alleen 'Ondood' als trek. Omdat "
+"ondode eenheden de lichamen van dode mensen zijn, tot leven gewekt om weer "
+"te vechten, heeft vergif tegen hen geen effect. Dat kan hen waardevol maken "
+"in het gevecht tegen vijanden die vergif gebruiken bij hun aanvallen."
 
 #: data/help.cfg:265
 msgid ""
@@ -995,6 +1018,17 @@
 "are gifted with natural talent that exceeds their brethren. These elves "
 "inflict an additional point of damage with each arrow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Behendig</header>\n"
+"\n"
+"Behendige eenheden brengen +1 schade toe bij elk raak schot met een boog.\n"
+"\n"
+"Alleen Elfen kunnen de trek 'Behendig' krijgen. Het Elfenvolk staat bekend "
+"om zijn sierlijkheid en zijn grote behendigheid met de boog. Enkelen echter "
+"zijn begiftigd met een talent dat dat van hun broeders overtreft. Deze Elfen "
+"brengen met elke pijl een extra punt schade toe."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -1260,9 +1294,8 @@
 "Je mag komen als je wilt, maar de leider wil alleen met Baldras spreken."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "2p - Blitz"
-msgstr "Blitz"
+msgstr "2p - Blitz"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:9
@@ -1272,57 +1305,62 @@
 "te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Charge.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "2p - Charge"
-msgstr "Stormloop"
+msgstr "2p - Stormloop"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:3
 msgid "2p - Den of Onis"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Het Hol van Onis"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Den_of_Onis.cfg:4
 msgid ""
 "Danger lurks around every corner in this underground battlefield, a duel map "
 "where force and subterfuge meet. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Om elke hoek schuilt gevaar in dit ondergrondse strijdperk, een duelkaart "
+"waar kracht en misleiding samenkomen. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te "
+"stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:3
 msgid "2p - Divide and Conquer"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Verdeel en Heers"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Divide_and_Conquer.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This small duel map divides the field of battle into three segments. "
 "Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
-"Een duelkaart voor een supersnel spel. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in "
-"te stellen."
+"Een duelkaart die het strijdperk opdeelt in drie segmenten. Aanbevolen wordt "
+"2 goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:3
 msgid "2p - Hamlets"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Gehuchten"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hamlets.cfg:4
 msgid ""
 "Warfare transforms the simple farms and villages of a peaceful region into a "
 "subtly parceled battlefield. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Oorlog transformeert eenvoudige boerderijen en dorpjes van een vredige regio "
+"tot een subtiel geschakeerd strijdperk. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in "
+"te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:3
 msgid "2p - Hornshark Island"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Hoornhaaieiland"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Hornshark_Island.cfg:4
 msgid ""
 "Players must navigate the dispersive terrain of this small but "
 "topographically dense island. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Spelers moeten over het gemeleerde terrein van dit kleine maar topografisch "
+"rijke eiland navigeren. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Icy Waters"
-msgstr "IJzige Wateren"
+msgstr "2p - IJzige Wateren"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_IcyWaters.cfg:5
 msgid ""
@@ -1333,40 +1371,45 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:3
 msgid "2p - Meteor Lake"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Meteoormeer"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Meteor_Lake.cfg:4
 msgid ""
 "Long ago, a great meteor fell from the heavens, leaving its mark on this "
 "coniferous region. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Lang geleden viel er een grote meteoor vanuit de hemel, die zijn sporen "
+"achterliet in dit naaldbosgebied. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te "
+"stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:3
 msgid "2p - Sablestone Delta"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Sabelsteendelta"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sablestone_Delta.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Two armies collide on this disjointed coastal landscape of hidden caves and "
 "jagged rivers. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
-"Een duelkaart voor een supersnel spel. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in "
-"te stellen."
+"Twee legers botsen op het gebroken kustlandschap van verborgen grotten en "
+"bochtige rivieren. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:3
 msgid "2p - Silverhead Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Kruispunt Zilverkop"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Silverhead_Crossing.cfg:4
 msgid ""
 "Players must traverse all manner of terrain in pursuit of victory on this "
 "multi-fronted duel map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Spelers moeten door allerlei soorten terrein bewegen in de jacht op de "
+"overwinning op deze duelkaart. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te "
+"stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:3
 msgid "2p - Sullas Ruins"
-msgstr ""
+msgstr "2p - Sullas Ruïnes"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Sullas_Ruins.cfg:4
 msgid ""
@@ -1374,11 +1417,13 @@
 "and ice now remain in the shadow of this once mighty empire. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Overstroomd door de zeeën en verweerd door de winterstormen, resten er "
+"alleen nog ruïnes, water en ijs in de schaduw van dit ooit zo machtige rijk. 
"
+"Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Wesbowl"
-msgstr "Wesbowl"
+msgstr "2p - Wesbowl"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/2p_Wesbowl.cfg:6
 msgid ""
@@ -1451,44 +1496,43 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_1v1v1Hex.cfg:3
 msgid "3p - 1v1v1Hex"
-msgstr ""
+msgstr "3p - 1v1v1Hex"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_1v1v1Hex.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Three players do battle in this small, enclosed region. Recommended settings "
 "of 2G per village."
 msgstr ""
-"Een duelkaart voor een supersnel spel. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in "
-"te stellen."
+"Drie spelers strijden in dit kleine, ingesloten gebied. Aanbevolen wordt 2 "
+"goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:3
 msgid "3p - Morituri"
-msgstr ""
+msgstr "3p - Morituri"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Morituri.cfg:4
 msgid ""
 "Only one faction will emerge victorious from this tightly bordered three-"
 "player map. Recommended settings of 2G per village."
 msgstr ""
+"Slechts één factie zal overwinnen op deze sterk begrensde 
drie-speler-kaart. "
+"Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:3
 msgid "3p - Triple Blitz"
-msgstr ""
+msgstr "3p - Drievoudige Blitz"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/3p_Triple_Blitz.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Three players come head to head on this water-cut battlefield. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
-"Een duelkaart voor een supersnel spel. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in "
-"te stellen."
+"Drie spelers ontmoeten elkaar op dit waterige slagveld. Aanbevolen wordt 2 "
+"goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "4p - An Island"
-msgstr "Een Eiland"
+msgstr "4p - Een Eiland"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_An_Island.cfg:10
 msgid ""
@@ -1503,9 +1547,8 @@
 "woestijnvlaktes, Zuid-Oost: Bergrijk gebied."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid "4p - Castle Hopping Isle"
-msgstr "Kasteel-spring-eiland"
+msgstr "4p - Kasteel-spring-eiland"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_CastleHoppingIsle.cfg:11
 msgid ""
@@ -1518,9 +1561,8 @@
 "voor teamspel."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - Clash"
-msgstr "Confrontatie"
+msgstr "4p - Confrontatie"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Clash.cfg:5
 msgid ""
@@ -1531,50 +1573,50 @@
 "speler 4. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - King of the Hill"
-msgstr "Koning van de Heuvel"
+msgstr "4p - Koning van de Heuvel"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_King_of_the_Hill.cfg:5
 msgid ""
 "Who will remain standing as King of the Hill? Best played as a free-for-all "
 "(with everyone fighting everyone else)."
 msgstr ""
+"Wie zal standhouden als Koning van de Heuvel? Bij voorkeur spelen zonder "
+"teams."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:3
 msgid "4p - Lagoon"
-msgstr ""
+msgstr "4p - Meer"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Lagoon.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Four factions contend for dominance over this watery settlement. Recommended "
 "settings of 1G per village."
 msgstr ""
-"Een duelkaart voor een supersnel spel. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in "
-"te stellen."
+"Vier facties wedijveren voor de heerschappij over deze waterige "
+"nederzetting. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "4p - Siege Castles"
-msgstr "Belegeringen"
+msgstr "4p - Belegeringen"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_Siege_Castles.cfg:9
 msgid "Take control of this huge river delta."
-msgstr ""
+msgstr "Beheers deze gigantische rivierdelta."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "4p - The Valley of Death"
-msgstr "De Valei des Doods"
+msgstr "4p - De Valei des Doods"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Valley_of_Death.cfg:5
 msgid "Can you defeat all enemies and declare victory in this desolate valley?"
 msgstr ""
+"Kun je alle vijanden verslaan en de overwinning uitroepen in deze desolate "
+"vallei?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:3
 msgid "4p - The Wilderlands"
-msgstr ""
+msgstr "4p - De Wildlanden"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/4p_The_Wilderlands.cfg:4
 msgid ""
@@ -1582,34 +1624,36 @@
 "caves, rivers, and the ruins of ancient fortresses. Recommended settings of "
 "1G per village."
 msgstr ""
+"Een uitgestrekt gebied ruige, ongetemde wildernis, besprenkeld met bossen, "
+"grotten, rivieren en de ruïnes van oude forten. Aanbevolen wordt 1 goud per "
+"dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "5p - Forest of Fear"
-msgstr "Bos vol Vrees"
+msgstr "5p - Bos vol Vrees"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/5p_ForestOfFear.cfg:5
 msgid "In this mixed landscape, five armies battle for supremacy."
-msgstr ""
+msgstr "In dit gemêleerde landschap strijden vijf legers om de macht."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "6p - Hexcake"
-msgstr "Hexcake"
+msgstr "6p - Hexcake"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/6p_Hexcake.cfg:5
 msgid "2 vs. 2 or 3 vs. 3 team game."
 msgstr "2 tegen 2 of 3 tegen 3 teamspel."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "7p - Battle World"
-msgstr "Strijd Wereld"
+msgstr "7p - Strijd Wereld"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/7p_battleworld.cfg:9
 msgid ""
 "Up to 7 armies thrash about in this peaceful land. Prepare for a long battle."
 msgstr ""
+"Tot 7 legers buitelen over elkaar heen in dit vreedzame land. Bereid je voor "
+"op een lange strijd."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:17
@@ -1617,7 +1661,6 @@
 msgstr "Willekeurige kaart"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Randomly generated map. Note: random maps are often unbalanced, but if you "
 "have time, you can regenerate them until you get a good one."
@@ -1672,9 +1715,8 @@
 "tijd neemt kun je ze net zolang genereren tot je een goede hebt."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "2p - Across The River"
-msgstr "Over de Rivier"
+msgstr "2p - Over de Rivier"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:5
 msgid ""
@@ -2488,7 +2530,6 @@
 msgstr "Wat doen karaktertrekken?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are four distinct traits, which have effects ranging from increasing a "
 "unit's hit points to decreasing the amount of XP required to advance. "
@@ -2497,7 +2538,7 @@
 "traits when they are recruited. Also, some races and units may have traits "
 "that are unique to them."
 msgstr ""
-"Er zijn vijf verschillende trekken, die effecten hebben zoals het verhogen "
+"Er zijn vier verschillende trekken, die effecten hebben zoals het verhogen "
 "van de hit points van een eenheid of het verlagen van de hoeveelheid "
 "ervaring die nodig is om te promoveren. Elke trek heeft een positieve "
 "invloed op de eenheid; er zijn geen 'slechte' trekken. Een eenheid krijgt "
@@ -2947,19 +2988,16 @@
 msgstr "Canyon"
 
 #: data/terrain.cfg:438
-#, fuzzy
 msgid "Ruin"
-msgstr "ruïne"
+msgstr "Ruïne"
 
 #: data/terrain.cfg:448
-#, fuzzy
 msgid "Sunken Ruin"
-msgstr "verzonken ruïne"
+msgstr "Verzonken Ruïne"
 
 #: data/terrain.cfg:459
-#, fuzzy
 msgid "Swamp Ruin"
-msgstr "moerasruïne"
+msgstr "Moerasruïne"
 
 #: data/terrain.cfg:470
 msgid "River Ford"
@@ -3582,6 +3620,9 @@
 "Steadfast:\n"
 "This unit's resistance is doubled, up to a maximum of 50%, when defending."
 msgstr ""
+"Standvastig:\n"
+"De weerstand van deze eenheid wordt verdubbeld tot een maximum van 50% als "
+"hij verdedigt."
 
 #: data/translations/english.cfg:83 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:16
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:18 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:18
@@ -4016,7 +4057,6 @@
 msgstr "Sluipmoordenaar"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:18 data/units/Assassin.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can surround and "
 "backstab an opponent, doing double damage. They can also throw poison-tipped "
@@ -4165,7 +4205,6 @@
 msgstr "aanvoerder,warzaaier"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:20 data/units/Battle_Princess.cfg:70
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
@@ -4360,7 +4399,6 @@
 msgstr "Boogschutter"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies. They do not undergo as "
@@ -4487,7 +4525,6 @@
 msgstr "Cockatrice"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but looks "
 "are deceiving. With just a glance, Cockatrices can turn their enemies into "
@@ -4589,7 +4626,6 @@
 msgstr "Zwarte Magiër"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dark Sorcerers did not fully embrace the power of the undead by becoming "
 "undead themselves. Instead, their advanced studies of the dark arts have "
@@ -4607,9 +4643,8 @@
 #: data/units/Soulless.cfg:115 data/units/Soulless.cfg:190
 #: data/units/Soulless.cfg:266 data/units/Soulless.cfg:341
 #: data/units/Soulless.cfg:416 data/units/Soulless.cfg:491
-#, fuzzy
 msgid "plague(Walking Corpse)"
-msgstr "Wandelend Lijk"
+msgstr "pest(Wandelend Lijk)"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
@@ -4658,7 +4693,6 @@
 msgstr "Doodskling"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deathblades abhor the living and seek to destroy all that they once loved. "
 "They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and caring only "
@@ -4674,7 +4708,6 @@
 msgstr "Doodsmeester"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gwiti's wanderings on a dark path have given him power normally not granted "
 "to mortals, but with a terrible cost: the undead that he gave his soul to "
@@ -4692,7 +4725,6 @@
 msgstr "Demusteek"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After too much time dabbling with forbidden magics and dark arts, these "
 "mages have begun to pay a heavy price. Demiliches have started losing their "
@@ -4747,12 +4779,10 @@
 "veerkracht maken dat ze van grote waarde zijn op het slagveld."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Blademaster"
-msgstr "Drako Gladiator"
+msgstr "Drako Strijder"
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Blademasters wield swords with great skill, and possess the fire "
 "breathing skills of their ancestors."
@@ -4792,7 +4822,6 @@
 msgstr "Drako Geweldenaar"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4809,12 +4838,10 @@
 "Geweldenaars kunnen Gladiatoren en Hakkers worden."
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Drake Enforcer"
-msgstr "Drako Brander"
+msgstr "Drako Dwinger"
 
 #: data/units/Drake_Enforcer.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4851,7 +4878,6 @@
 msgstr "Vuurdraak"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The great fire drakes equip themselves with silver plated armor to defend "
 "themselves from serious injuries. Although their melee technique is "
@@ -4888,7 +4914,6 @@
 msgstr "Drako Fakkel"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of "
 "their internal fire is not as great as some of their kin, these Drakes have "
@@ -4905,7 +4930,6 @@
 msgstr "Drako Gladiator"
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4924,7 +4948,6 @@
 msgstr "Drako Glijder"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Gliders wear as little armor as possible so they can quickly escape "
 "their foes when they leave their caves. These Drakes are competent fighters, "
@@ -4946,9 +4969,8 @@
 msgstr "smak"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Hurricane Drake"
-msgstr "Vuurdraak"
+msgstr "Orkaandraak"
 
 #: data/units/Drake_Hurricane.cfg:18
 msgid ""
@@ -4956,13 +4978,15 @@
 "those drakes which are gifted with flight. Soaring high in the air, they can "
 "see past most defensive cover and spit fire at their foes with impunity."
 msgstr ""
+"Heersers van het luchtruim, de Orkaandraken behoren tot de elite van draken "
+"die kunnen vliegen. Hoog door de lucht klievend kunnen langs de meeste "
+"verdedigingen heenkijken en hun vijanden genadeloos met vuur bestoken."
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:3
 msgid "Inferno Drake"
 msgstr "Infernodraak"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The flying configurations known as Drake Infernos wear massive gold armor "
 "that is almost impenetrable. These drakes are also practically immune to "
@@ -4981,7 +5005,6 @@
 msgstr "Hemeldraak"
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sky drakes are truly the kings of the sky. Using their momentum and fire "
 "breath as weapons these drakes are the bane of many. They can swiftly swoop "
@@ -4996,7 +5019,6 @@
 msgstr "Drako Hakker"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -5018,12 +5040,10 @@
 msgstr "eerste contact"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Warden"
-msgstr "Drako Fakkel"
+msgstr "Drako Wachter"
 
 #: data/units/Drake_Warden.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -5076,7 +5096,7 @@
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:3
 msgid "Dread Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Vreeslich"
 
 #: data/units/Dread_Lich.cfg:16
 msgid ""
@@ -5087,6 +5107,12 @@
 "immortality will have to provide consolation for what he has lost in his "
 "quest to achieve them."
 msgstr ""
+"Eindelijk heeft Ha'atel het ultieme offer gebracht voor de duistere kunsten "
+"waarin hij zich gediept heeft, en heeft hij zichzelf in het ondoodzijn "
+"geworpen. Op de top van zijn vermogens is hij een lich geworden, een "
+"wachtende belichamingen van de vrees. Hij heeft, zonder enige twijfel, het "
+"punt van no return bereikt, en zijn macht en onsterfelijkheid zullen troost "
+"bieden voor wat hij verloren heeft in zijn queeste hen te bereiken."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
 msgid "Duelist"
@@ -5172,7 +5198,6 @@
 msgstr "Dwergse Gardist"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most resilient dwarves sometimes join the Dwarvish army as Guardsmen. "
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
@@ -5306,7 +5331,6 @@
 msgstr "Ulfenaar"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Ulfserkers are the most "
 "ferocious of these in battle: they persist until either their enemy is dead "
@@ -5462,9 +5486,8 @@
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:42
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "faerie fire"
-msgstr "feeënstreel"
+msgstr "feeënvuur"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
@@ -5499,7 +5522,6 @@
 msgstr "Hoge Heer der Elfen"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of frost at long range."
@@ -5534,7 +5556,6 @@
 msgstr "Elfenheer"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of frost at long range."
@@ -5908,7 +5929,6 @@
 msgstr "Reuzenmodderkruiper"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Giant Mudcrawlers are a larger kind of Mudcrawler, and are magical "
 "constructs of soil and water. They attack by belching lumps of mud at their "
@@ -5933,7 +5953,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:65 data/units/Mudcrawler.cfg:43
 msgid "mud glob"
-msgstr ""
+msgstr "Modderbubbel"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
@@ -6012,7 +6032,6 @@
 msgstr "Goblin Speerman"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
 "of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer "
@@ -6619,7 +6638,6 @@
 msgstr "Modderkruiper"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "belching lumps of mud at their foes."
@@ -6726,7 +6744,6 @@
 msgstr "Necromancer"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Necromancers are Mages that have decided to follow the paths of the dark "
 "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
@@ -6748,6 +6765,10 @@
 "their victims, they simply shrug off all damage sustained as if they had "
 "been freshly summoned, to begin their search for flesh again."
 msgstr ""
+"Gedreven door een onheilige honger naar dood vlees, vallen Necrofagen hun "
+"toekomstige voedsel aan met vergiftigde klauwen. Als ze voldaan zijn van het "
+"vlees van hun slachtoffers schudden ze simpelweg alle verwondingen af alsof "
+"ze net geroepen zijn, om hun zoeken naar voedsel voort te zetten."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
@@ -6892,7 +6913,6 @@
 msgstr "Orkse Leider"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Leaders are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -6911,7 +6931,6 @@
 msgstr "Orkse Heerser"
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Rulers are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -7005,9 +7024,8 @@
 "and using a poisoning attack, the Orcish Slayer is a formidable opponent."
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Slurbow"
-msgstr "Orkse Moordenaar"
+msgstr "Orkse Kruisboogschutter"
 
 #: data/units/Orcish_Slurbow.cfg:17
 msgid ""
@@ -7017,13 +7035,17 @@
 "than their Elven and Human counterparts, they still maintain an edge in "
 "melee strength and stamina."
 msgstr ""
+"Kruisboogschutters hebben hun kruisboog weten te verbeteren door de "
+"toevoeging van een metalen loop. Daardoor zijn ze in staat een lood schot te "
+"lossen met dodelijke kracht en precisie. Hoewel ze nog steeds zwakker zijn "
+"in het gevecht op afstand dan hun Elfen- en Mensentegenhangers, hebben ze "
+"een voordeel op korte afstand en in uithoudingsvermogen."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
 msgstr "Orkse Heerser"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Sovereigns are the chiefs of their tribe. They make the important "
 "decisions and lead their people into battle. They carry a bow out of "
@@ -7306,7 +7328,6 @@
 msgstr "Saurian Sluiper"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Ambushers are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
@@ -7707,6 +7728,11 @@
 "sustenance. Regardless of their background, they all share a similar "
 "characteristic: they beat victims with large clubs."
 msgstr ""
+"Vrijbuiters komen uit een verscheidenheid aan milieus; sommigen worden "
+"geboren als vrijbuiter, velen zijn oud-soldaten die ongeschikt zijn bevonden "
+"voor het leger of boeren die van hun land zijn verdreven. Al snel worden ze "
+"boeven om in hun onderhoud te voorzien. Ongeacht hun achtergrond hebben ze "
+"allemaal één ding gemeen: ze slaan op hun vijanden in met grote knuppels."
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
 msgid "Transport Galleon"
@@ -7762,13 +7788,31 @@
 "aid of a nearby village. Their relatively slow speed is a liability, as is "
 "their weakness during daylight hours."
 msgstr ""
+"Wanneer trollen eenmaal volgroeid zijn, bezitten ze een vreeswekkende "
+"kracht. Hun steenachtige lichamen zijn groter geworden dan dat van een man, "
+"en hun angstaanjagende vermogen te herstellen van wonden maakt hen een "
+"formidabele vijand zelfs ver van de bergen waar ze het liefst vechten. Een "
+"volwassen trol is slimmer, sneller, sterker en, hoewel je het niet in hun "
+"buurt moet zeggen, lelijker dan elk van hun kinderen. Ze dragen zware "
+"knuppels met brute vaardigheid en vormen een brok kracht in welk gevecht dan "
+"ook - de enige zwakte die ze hebben, als je dat kunt zeggen, is hun "
+"onvermogen op afstand te vechten.\n"
+"\n"
+"Gebruik:\n"
+"Trollen vechten goed op ruig, rotsig terrein, zeker bij nacht. Ze zijn "
+"kwetsbaar voor boogschutters, in het bijzonder op open terrein, en moeten, "
+"ongeacht het terrein, een gezonde vrees koesteren voor magie. Ze zijn erg "
+"sterk tegen broze tegenstanders, zoals skeletten en vrij zwak tegen "
+"goedbepantserde of van nature beschermde vijanden, zoals hun tegenhanger in "
+"het bos, de ent. Hun regeneratie stelt hen in staat vergif te verwerken en "
+"wonden te genezen zonder hulp van een dorp. Hun relatieve traagheid is een "
+"zwak punt, net als hun kwetsbaarheid overdag."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
 msgstr "Trol Held"
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Troll heroes are strong and brutal humanoid monsters with the amazing "
 "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their "
@@ -7808,6 +7852,22 @@
 "greatest danger to a Troll Rocklobber is a powerful melee unit attacking "
 "them in open terrain during the day, when they are weakest."
 msgstr ""
+"Gegeven de monsterlijke kracht die hun ras bezit, kunnen trollen redelijk "
+"onschuldige objecten tot dodelijke wapens maken. Sommige trollen "
+"vervaardigen grove slingers, niet veel anders dan wat een kind zou "
+"gebruiken, behalve dan dat ze rotsen slingeren in plaats van kiezels. Hoewel "
+"niet bijzonder nauwkeurig, kan een rots gegooid door deze monsters een man "
+"kreupel maken als hij geraakt wordt.\n"
+"\n"
+"Gebruik:\n"
+"Rotsslingeraars vechten goed op ruig, rotsig terrein, zeker bij nacht. "
+"Anders dan hun soortgenoten doen rotsslingeraars boogschutters wel twee keer "
+"nadenken voor ze aanvallen, en zijn ze erg gevaarlijk voor magiërs. Ze zijn "
+"erg sterk tegen broze tegenstanders, zoals skeletten en vrij zwak tegen "
+"goedbepantserde of van nature beschermde vijanden, zoals hun tegenhanger in "
+"het bos, de ent. Hun regeneratie stelt hen in staat vergif te verwerken en "
+"wonden te genezen zonder hulp van een dorp. Hun relatieve traagheid is een "
+"zwak punt, net als hun kwetsbaarheid overdag."
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
@@ -7837,6 +7897,20 @@
 "the aid of a nearby village. Their relative weakness during daylight hours "
 "is a liability, though a Troll Warrior is still very powerful during the day."
 msgstr ""
+"Een angstaanjagend, monsterlijk bastion van kracht. In een trolstrijder "
+"huist alle verschrikkelijke kracht die de verhalen hen toedichten. Ze dragen "
+"massieve hamers die een huis van zijn fundering kunnen slaan en zijn in "
+"staat een schijnbaar eindeloze hoeveelheid verwondingen te verdragen.\n"
+" \n"
+"Gebruik:\n"
+"Trolstrijders vechten goed op ruig, rotsig terrein, zeker bij nacht. Ze zijn "
+"kwetsbaar voor boogschutters, in het bijzonder op open terrein, en moeten, "
+"ongeacht het terrein, een gezonde vrees koesteren voor magie. Ze zijn erg "
+"sterk tegen broze tegenstanders, zoals skeletten en vrij zwak tegen "
+"goedbepantserde of van nature beschermde vijanden, zoals hun tegenhanger in "
+"het bos, de ent. Hun regeneratie stelt hen in staat vergif te verwerken en "
+"wonden te genezen zonder hulp van een dorp. Hun relatieve traagheid is een "
+"zwak punt, net als hun kwetsbaarheid overdag."
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
@@ -7865,6 +7939,27 @@
 "aid of a nearby village. Their relatively slow speed is a liability, as is "
 "their weakness during daylight hours."
 msgstr ""
+"Het woord 'welp' roept, zelfs wanneer toegepast op gevreesde beesten zoals "
+"wolven en leeuwen, beelden op van kwetsbare, hulpeloze en zelfs 'schattige' "
+"wezens, zo jong dat ze nog nauwelijks op hun poten kunnen staan. Gegeven de "
+"natuur van de trollen echter, bezit een trolwelp alreeds de verschrikkelijke "
+"kracht van zijn ras. Trolwelpen strompelen rond met hun lichamen die groter "
+"zijn dan dat van een volwassen man, en met een evenredige hoeveelheid "
+"kracht. Hun mysterieuze regeneratievermogen en steenachtige huid maken hen "
+"monsterlijke tegenstanders, zeker op hun geliefde terrein, de bergen en de "
+"heuvels vanwaar ze komen. Het enige bemoedigende aspect wanneer men een trol "
+"bestrijd, is zijn traagheid, en het feit dat ze nog niet tot hun volle "
+"kracht zijn gegroeid... nog niet.\n"
+"\n"
+"Gebruik:\n"
+"Trolwelpen vechten goed op ruig, rotsig terrein, zeker bij nacht. Ze zijn "
+"kwetsbaar voor boogschutters, in het bijzonder op open terrein, en moeten, "
+"ongeacht het terrein, een gezonde vrees koesteren voor magie. Ze zijn erg "
+"sterk tegen broze tegenstanders, zoals skeletten en vrij zwak tegen "
+"goedbepantserde of van nature beschermde vijanden, zoals hun tegenhanger in "
+"het bos, de ent. Hun regeneratie stelt hen in staat vergif te verwerken en "
+"wonden te genezen zonder hulp van een dorp. Hun relatieve traagheid is een "
+"zwak punt, net als hun kwetsbaarheid overdag."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
@@ -7975,7 +8070,6 @@
 msgstr "Witte Magiër"
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
 "placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in a "
@@ -8135,9 +8229,8 @@
 msgstr "+Internationaliseringsmanager"
 
 #: src/about.cpp:130
-#, fuzzy
 msgid "+Afrikaans Translation"
-msgstr "+Deense Vertaling"
+msgstr "+Afrikaanse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:134
 msgid "+Basque Translation"
@@ -8200,9 +8293,8 @@
 msgstr "+Italiaanse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:231
-#, fuzzy
 msgid "+Japanese Translation"
-msgstr "+Chinese Vertaling"
+msgstr "+Japanse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:236
 msgid "+Latin Translation"
@@ -8225,9 +8317,8 @@
 msgstr "+Russische Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:268
-#, fuzzy
 msgid "+Serbian Translation"
-msgstr "+Duitse Vertaling"
+msgstr "+Servische Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:271
 msgid "+Slovak Translation"
@@ -8246,9 +8337,8 @@
 msgstr "+Zweedse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:291
-#, fuzzy
 msgid "+Turkish Translation"
-msgstr "+Deense Vertaling"
+msgstr "+Turkse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:295
 msgid "+Contributors"
@@ -8318,17 +8408,16 @@
 msgstr "kwetsbaarheid van de verdediger vs"
 
 #: src/actions.cpp:599
-#, fuzzy
 msgid " (+steadfast)"
-msgstr "standvastig"
+msgstr " (+standvastig)"
 
 #: src/actions.cpp:661
 msgid "(both should survive)"
-msgstr ""
+msgstr "(beiden moeten overleven)"
 
 #: src/actions.cpp:663
 msgid "% Pr[kills/killed by/both survive]"
-msgstr ""
+msgstr "% Pr[slachtoffers/gedood door/beiden overleven]"
 
 #: src/actions.cpp:867 src/actions.cpp:1033 src/display.cpp:1038
 msgid "poisoned"
@@ -8440,19 +8529,19 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:418 src/dialogs.cpp:434
 msgid "%b %d %y"
-msgstr ""
+msgstr "%b %d %y"
 
 #: src/dialogs.cpp:424
 msgid "%H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%H:%M"
 
 #: src/dialogs.cpp:427
 msgid "%A, %H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%A, %H:%M"
 
 #: src/dialogs.cpp:430
 msgid "%b %d"
-msgstr ""
+msgstr "%b %d"
 
 #: src/dialogs.cpp:454
 msgid "No Saved Games"
@@ -8493,9 +8582,8 @@
 "werden. Wil je ze registreren bij deze versie? "
 
 #: src/dialogs.cpp:550
-#, fuzzy
 msgid "Date"
-msgstr "Poort"
+msgstr "Datum"
 
 #: src/dialogs.cpp:550 src/game.cpp:877 src/help.cpp:1116
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29 src/playturn.cpp:2051 src/playturn.cpp:2228
@@ -8537,7 +8625,7 @@
 
 #: src/display.cpp:465
 msgid "Screenshot"
-msgstr ""
+msgstr "Schermafdruk"
 
 #: src/display.cpp:1025
 msgid "healthy"
@@ -8565,9 +8653,10 @@
 msgstr "Strijd om Wesnoth"
 
 #: src/game.cpp:613
-#, fuzzy
 msgid "Warning: The file you have tried to load is corrupt. Loading anyway.\n"
-msgstr "Het bestand dat je hebt proberen laden is corrupt"
+msgstr ""
+"Waarschuwing: Het bestand dat je hebt proberen laden is corrupt. Het wordt "
+"toch geladen.\n"
 
 #: src/game.cpp:635 src/multiplayer_connect.cpp:888
 msgid ""
@@ -8791,18 +8880,17 @@
 msgstr "Kies de taal:"
 
 #: src/game.cpp:1311
-#, fuzzy
 msgid "The following add-on campaign(s) had errors and could not be loaded:"
-msgstr "De kaart kon niet worden geladen: "
+msgstr ""
+"De volgende add-on veldtochten bevatten fouten en konden niet worden geladen:"
 
 #: src/game.cpp:1316
 msgid "ERROR DETAILS:"
-msgstr ""
+msgstr "DETAILS VAN DE FOUT:"
 
 #: src/game.cpp:1325
-#, fuzzy
 msgid "Warning: Errors occurred while loading game configuration files: '"
-msgstr "Fout bij het inlezen van de configuratiebestanden: '"
+msgstr "Waarschuwing: Fout bij het inlezen van de configuratiebestanden: '"
 
 #: src/game.cpp:1375
 msgid "Error loading game configuration files: '"
@@ -8825,9 +8913,8 @@
 msgstr "Nederlaag:"
 
 #: src/gamestatus.cpp:476
-#, fuzzy
 msgid "Could not write to file"
-msgstr "Kon geen verbinding maken met 'host'"
+msgstr "Kon niet naar het bestand schrijven"
 
 #: src/help.cpp:1056
 msgid "Advances to: "
@@ -8932,16 +9019,15 @@
 
 #: src/help.cpp:2286
 msgid "Reference to unknown topic: "
-msgstr ""
+msgstr "Verwijzing naar onbekend onderwerp:"
 
 #: src/help.cpp:2661
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
 msgstr "Strijd om Wesnoth Help"
 
 #: src/help.cpp:2708
-#, fuzzy
 msgid "Parse error when parsing help text: "
-msgstr "Fout tijdens spelen van het spel: "
+msgstr "Fout bij het verwerken van de helptekst:"
 
 #: src/intro.cpp:94
 msgid "Next"
@@ -8985,11 +9071,11 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:89
 msgid "Number of Hills:"
-msgstr ""
+msgstr "Aantal heuvels:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:90
 msgid "Max Hill Size:"
-msgstr ""
+msgstr "Max. Heuvelgrootte:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:91
 msgid "Villages:"
@@ -9028,9 +9114,8 @@
 msgstr "Kies host om mee te verbinden: "
 
 #: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer.cpp:160
-#, fuzzy
 msgid "Connecting to Server..."
-msgstr "Verbind met Server"
+msgstr "Verbinden met Server"
 
 #: src/multiplayer.cpp:133
 msgid "Connecting to remote host..."
@@ -9040,11 +9125,11 @@
 msgid ""
 "The server requires version '$version1' while you are using version "
 "'$version2'"
-msgstr ""
+msgstr "De server vereist versie '$version1'. Jij hebt versie '$version2'."
 
 #: src/multiplayer.cpp:154
 msgid "Server-side redirect loop"
-msgstr ""
+msgstr "Server-side verwijzingslus"
 
 #: src/multiplayer.cpp:186
 msgid "You must log in to this server"
@@ -9259,12 +9344,11 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29
 msgid "Map"
-msgstr ""
+msgstr "Kaart"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:30
-#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "Statistieken"
+msgstr "Status"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:107
 msgid "Observe Game"
@@ -9372,21 +9456,19 @@
 
 #: src/network.cpp:66
 msgid "invalid network handle"
-msgstr ""
+msgstr "ongeldige netwerkhandle"
 
 #: src/network.cpp:99
-#, fuzzy
 msgid "Socket error"
-msgstr "Schoktroep"
+msgstr "Socketfout"
 
 #: src/network.cpp:417
-#, fuzzy
 msgid "Could not add socket to socket set"
-msgstr "Kon geen verbinding maken met 'host'"
+msgstr "Kon socket niet aan socketset toevoegen"
 
 #: src/network.cpp:428
 msgid "Could not send initial handshake"
-msgstr ""
+msgstr "Kon initiele handdruk niet verzenden"
 
 #: src/playcampaign.cpp:149
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
@@ -9401,9 +9483,8 @@
 msgstr "Het spel kon niet worden opgeslagen"
 
 #: src/playcampaign.cpp:200
-#, fuzzy
 msgid "Downloading next level..."
-msgstr "Veldtocht aan het downloaden..."
+msgstr "Downloaden volgend niveau"
 
 #: src/playcampaign.cpp:269
 msgid "Do you want to save your game?"
@@ -9458,7 +9539,7 @@
 msgstr "Goud: "
 
 #: src/playlevel.cpp:856
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
 msgstr "80% van het goud wordt behouden voor het volgende scenario"
 
@@ -9515,10 +9596,11 @@
 msgstr "Kies wapen: "
 
 #: src/playturn.cpp:1309
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
-msgstr "Je bent je beurt nog niet begonnen. Wil je ze echt al beëindigen."
+msgstr ""
+"Je hebt deze beurt nog niets gedaan. Weet je zeker dat je de beurt wilt "
+"beëindigen?"
 
 #: src/playturn.cpp:1318 src/playturn.cpp:1323
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
@@ -9629,9 +9711,8 @@
 msgstr "Je moet tenminste $cost goudstukken hebben om een eenheid op te roepen"
 
 #: src/playturn.cpp:2052
-#, fuzzy
 msgid "Level"
-msgstr "rang"
+msgstr "Rang"
 
 #: src/playturn.cpp:2079
 msgid "Dismiss Unit"
@@ -9845,9 +9926,8 @@
 msgstr "Onverwachte karakters aan het begin van de lijn"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:124
-#, fuzzy
 msgid "Missing closing tag for tag $tag at $pos"
-msgstr "Ontbrekende closing tage voor tag $tage (regel $line)"
+msgstr "Ontbrekende closing tag voor tag $tag (regel $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:139
 msgid "Unterminated [element] tag"
@@ -9874,9 +9954,8 @@
 msgstr "Onverwachte closing tage"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:179
-#, fuzzy
 msgid "Found invalid closing tag $tag2 for tag $tag (opened at $pos)"
-msgstr "Vond ongeldige closing tage voor tage $tage (regel $line)"
+msgstr "Vond ongeldige closing tag voor tag $tag (regel $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:204 src/serialization/parser.cpp:216
 msgid "Empty variable name"
@@ -9892,11 +9971,11 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:285
 msgid " included from "
-msgstr ""
+msgstr " geïncludeerd vanuit"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:306
 msgid "$error at $pos"
-msgstr ""
+msgstr "$error bij $pos"
 
 #: src/titlescreen.cpp:187
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
@@ -9971,16 +10050,15 @@
 
 #: src/unit.cpp:1062 src/unit.cpp:1189
 msgid "; "
-msgstr ""
+msgstr ";"
 
 #: src/unit.cpp:1141
 msgid "XP to advance"
-msgstr ""
+msgstr "XP om te promoveren"
 
 #: src/unit.cpp:1180
-#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr "HP: "
+msgstr ": "
 
 #: src/unit_types.cpp:331
 msgid "strikes"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]