wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-httt/ca.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-httt/ca.po
Date: Mon, 04 Jul 2005 17:03:12 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/07/04 21:03:12

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-httt: ca.po 

Log message:
    Updated Catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.772&tr2=1.773&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.44&tr2=1.45&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.772 wesnoth/changelog:1.773
--- wesnoth/changelog:1.772   Mon Jul 4 20:43:22 2005
+++ wesnoth/changelog  Mon Jul 4 21:03:12 2005
@@ -1,5 +1,7 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n:
+  * updated translations:
+   * Catalan, Swedish
  * fixed help description of income and upkeep (#13565)
  * updated several unit descriptions
  * document that Woses receive no traits (#13630)
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.44 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.45
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.44 Sun Jul 3 13:27:45 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Mon Jul 4 21:03:12 2005
@@ -5,14 +5,15 @@
 # Dan Rosàs Garcia, 2004.
 # Jordà Polo <address@hidden>, 2004, 2005.
 # Jonatan Alamà, 2005.
+# Pau Rul·lan Ferragut <address@hidden>, 2005.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: ca\n"
+"Project-Id-Version: ca-httt\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-07-03 14:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-08 23:28+0200\n"
-"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-20 21:45+0200\n"
+"Last-Translator: Pau Rul·lan Ferragut <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -532,7 +533,7 @@
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
-"Ohh. La meva propia filla ha canviat de bàndol... era cert. El meu regne "
+"Ohh. La meva pròpia filla ha canviat de bàndol... era cert. El meu regne "
 "sobreviurà a aquesta traïció! T'ho ben asseguro!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:190
@@ -1038,7 +1039,7 @@
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
 "Konrad, aquest és Kaylan, un dels més poderosos senyors genets, i un dels "
-"pocs disposat a enfrontar-se a la reina. Es diu que la seva llança a mort "
+"pocs disposat a enfrontar-se a la reina. Es diu que la seva llança ha mort "
 "una cinquantena d'homes i un centenar d'orcs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:168
@@ -1104,7 +1105,7 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
-"Els elfs són una raça poderosa, Konrad, molt més del que la meva propia 
gent "
+"Els elfs són una raça poderosa, Konrad, molt més del que la meva pròpia 
gent "
 "es pensa. Però els genets són poderosos de manera diferent. No tenen armes "
 "de llarg abast, però poden carregar en combat, infligint el doble del mal "
 "normal, encara que rebent també el doble per part dels enemics. D'altra "
@@ -1562,7 +1563,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
-msgstr "No en sabia res! Gràcies, senyora. És un plaer el trobar-vos de nou."
+msgstr ""
+"No ho sabia! Gràcies, mon senyora. És un plaer trobar-vos un altre cop."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:124
 msgid ""
@@ -1681,16 +1683,21 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
+"Delfador, heu criat Konrad per ser virtuós i savi, honorable i just. Un "
+"guerrer que és respectat i que aprecia la pau. Però el tron no està fet 
per "
+"ell. Ja sabeu del que parlo, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:195
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr ""
+msgstr "Però jo no! Què voleu dir, Parandra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Quan sigui el moment, les coses seran revelades, bella princesa. Però de "
+"moment, aneu i reclameu el tron de Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
 msgid ""
@@ -1698,6 +1705,9 @@
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
 "have the throne."
 msgstr ""
+"Paranda, el que dieu és en part cert. Però mentre cap dels dos expliqui res 
"
+"del que sabem, no hi ha cap motiu per pensar que Konrad no pugui ser el "
+"millor hereu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:207
 msgid ""
@@ -1705,10 +1715,13 @@
 "the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
+"En moltes coses teniu raó Delfador, i la vostra saviesa és única al món 
dels "
+"homes. Però en això us equivoqueu. Li'sar és l'hereva. És ella qui ha de "
+"prendre el tron. I ara que l'he coneguda, encara n'estic més convençuda."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:211
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr ""
+msgstr "Així ella reclamarà el tron en comptes de mi? Què hauria de fer jo?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:215
 msgid ""
@@ -1716,11 +1729,16 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
+"Li'sar hauria de ser la reina, però tu aniràs amb ella. En el fons, sospito 
"
+"que no et podriem convèncer del contrari. He vist com la mires, Konrad. Crec 
"
+"que la seguiries fins a la fi del món."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
+"Amb tots el respectes, senyora, ella és la meva cosina! No hi ha res entre "
+"nosaltres!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:223
 msgid ""
@@ -1728,27 +1746,35 @@
 "would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
 "amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
+"Llavors, si és com dius Konrad, t'hauries de quedar aquí amb nosaltres. 
Serà "
+"el més segur. Els elfs t'ensenyaran coses impressionants, coses que mai "
+"abans cap ull humà hagi vist."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
+"Aquesta és una oferta generosa, senyora, però tenieu raó, prefereixo anar "
+"amb Li'sar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:231
 msgid "And what say you, Uradredia?"
-msgstr ""
+msgstr "Què hi dieu, Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
 msgstr ""
+"Digue-me, Li'sar, voleu lluitar contra la vostra pròpia mare per conseguir "
+"el tron?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:239
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
 msgstr ""
+"És pel bé del país. Si és necessari, lluitaré contra ella, rei dels 
elfs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:243
 msgid ""
@@ -1756,11 +1782,16 @@
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
+"Sento que diu la veritat. Delfador, malgrat que no coincidiu, les paraules "
+"de Parandra, filla d'Elandria, són sàvies. Descanseu aquí per un temps, i "
+"llavors marxeu amb ells."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
 msgstr ""
+"I vos que heu estat amb nosaltres per un temps, Kalenz fill de Kliada, que "
+"dieu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
 msgid ""
@@ -1769,6 +1800,11 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
+"S'ha escoltat molta saviesa avui aquí, Delfador. Nosaltres hem estat amb "
+"Li'sar en els pitjors moments, i hem arriscat la vida i lluitat amb ella. "
+"Encara estem tots vius i seguim lluitant. A ella li falta experiència, i té 
"
+"massa defectes excusables només per la seva joventut, però segur que amb el 
"
+"temps es convertirà en una bona reina."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:255
 msgid ""
@@ -1776,6 +1812,9 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
+"Així doncs, el Consell èlfic ha triat. Però quin camí s'hauria de prendre 
"
+"pel viatge? El gual d'Abez no és transitable, segur que estarà vigilat i "
+"custodiat per molts homes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:259
 msgid ""
@@ -1784,12 +1823,18 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
+"Hi ha un altre camí per on podeu tornar a Wesnoth: passades les muntanyes "
+"dels dracs i a través de la vall fosca. Cap a les terres de l'est, des "
+"d'allà podeu tornar a Wesnoth i sorprendre la Reina Obscura, trobant-la "
+"desprevinguda."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:263
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
+"Muntanyes dels dracs? Això sembla molt perillós! No m'imaginava pas que "
+"encara existissin criatures d'aquestes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
@@ -1797,6 +1842,9 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
+"No s'ha vist cap drac en aquelles muntanyes des de fa molts anys, el nom ve "
+"d'antic. Però tot i així, aquest camí pot ser molt perillós per 
nosaltres. "
+"No hi ha cap altra ruta que poguem prendre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
 msgid ""
@@ -1804,6 +1852,9 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
+"Tots els camins són perillosos, malgrat que hi ha alguna esperança en "
+"aquest. Descanseu, i llavors marxeu, amics. La fortuna us a somrigut fins "
+"ara, tot i els grans perills. Potser seguirà fent-ho."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
@@ -2553,7 +2604,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:178
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, no creieu que és bon moment per aclarir això?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:182
 msgid ""
@@ -2561,10 +2612,14 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
+"Si, és el moment. És l'hora d'explicar la veritat. Tenia esperances "
+"d'emportar-me el secret a la tomba, però ja veig que no serà així. 
Vosaltres "
+"elfs viviu molts anys, i malgrat que he intentat comprendre, la vostra "
+"saviduria em supera."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:186
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Secret? Quin secret, Delfador? De que esteu parlant?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:190
 msgid ""
@@ -2572,6 +2627,9 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
+"No hauriem de parlar-ne ara. En comptes d'això, veniu amb mi, Konrad i "
+"Li'sar, al cim de la muntanya d'Elnar. A contemplar Weldyn des d'allà. A fer 
"
+"plans per la batalla. I a parlar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
 msgid ""
@@ -2579,28 +2637,36 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Pareu! No ho puc creure! Ens heu derrotat! Efectivament, sou virtuós, "
+"virtuós fins i tot per reclamar el tron. Els clans us ajudaran. Lluitarem al 
"
+"vostre costat contra la reina."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
+"Així que reconeixeu la vostra derrota! Em servireu per combatre la maligna "
+"reina?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:230
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "Us servirem, senyor. Us convertireu en un rei valuós."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:235
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Crec que us equivoqueu! M'ajudareu a convertir-me en reina!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:240
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr ""
+msgstr "Llavors qui és llur líder? A qui servim?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:245
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"Ens servireu a nosaltres. Protegireu els nostres flancs mentre anem a fer "
+"front a la reina. Amb vosaltres a cada costat, estem segurs de que podem "
+"superar-la."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:252
 msgid ""
@@ -2609,37 +2675,50 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"A pesar de la seva famfarronada hem sobreviscut al camp de batalla. "
+"Tanmateix, amb els líders del Clan derrotats, no tindrem ningú que vigili "
+"els nostres flancs. Desafortunat, això que complicarà la nostra marxa per "
+"confrontar la reina."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:256
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"És certament desafortunat. Haurien estat una gran ajuda per assegurar que el 
"
+"nou rei té alguna oportunitat per ascendir al tron de Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:260
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Crec que esteu equivocats! Voleu dir que hauríeu ajudat a una nova reina a "
+"reclamar el tron de Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:298
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Salutacions, homes de les planes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
+"Què volen aquests intrusos? Nosaltres no els hem convidat, això està clar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"Venim en so de pau! Desitgem que ens ajudeu a lluitar contra Asheviere, la "
+"malvada Reina Mare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:310
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
+"No ens unirem a vosaltes. Vosaltres que esteu liderats per aquests joves i "
+"aquest home vell."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:314
 msgid ""
@@ -2647,65 +2726,73 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"Esteu amb nosaltres o contra nosaltres. Si no us uniu per derrocar la reina, "
+"us desposseirem del vostre poder un cop el tron hagi estat recuperat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:318
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Ha! Creus que mereixes el tron? Derroteu-nos en batalla i ens unirem a vos, "
+"o marxeu ara i no torneu mai més!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
-msgstr ""
+msgstr "Molt bé, lluitarem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:326
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
-msgstr ""
+msgstr "Folls! Us arrassarem com a gossos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:330
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
-msgstr ""
+msgstr "No hi ha tornada enrere per vosaltres. Aquesta és una lluita a mort!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
-msgstr ""
+msgstr "No ho puc creure! M'heu derrotat! Però el Clan seguirà lluitant!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "El seu líder ha caigut però segueixen lluitant!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:388
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Em podeu derrotar, però d'altres prendran el meu lloc!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:400
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Veus, no pots derrotar-me. Són molts en el meu clan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:425
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Així és com moro? Bé, fou per la glòria del Clan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:437
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
-msgstr ""
+msgstr "El Clan creix. Com més dels nostres mates, més forts ens tornem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:462
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"Malgrat hagi mort, ha estat pel Clan. Sereu derrotats, i jo estaré en lo "
+"cert dient que no ets un perill pel poder del Clan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:474
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
+"Ben dit germà. Els guerrers del Clan t'han sentit i venen a lluitar amb "
+"nosaltres!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:491
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr ""
+msgstr "|$unis_slain| membres del Clan han sigut derrotats."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:511
 msgid ""
@@ -2713,6 +2800,9 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
+"Estem desfent les seves forces! A veure si el Clan n'ha tingut prou. La seva "
+"ajuda per guardar els flancs seria incalculable. Anem a lluitar contra els "
+"seus líders!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -2741,40 +2831,49 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr ""
+msgstr "Sou aquí! Heu de venir ràpidament a la casa dels elfs a l'est!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Aquí estan! Carregueu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:181
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
+"Allà hi ha alguns orcs! Els hem de fer lluitar contra els homes de Wesnoth i 
"
+"evitar tant com puguem la confrontació!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:199
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Per fi, amics, hem arribat a la llar de la meva gent, els elfs del nord."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
 msgid ""
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
+"Després d'estar tant de temps per aquestes terres salvatges, serà bo tenir "
+"una mica de descans!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:207
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
+"Però hi ha una boira profunda al nostre voltant! No sabem quins perills "
+"podem trobar aquí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:211
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
+"Sempre que avancem amb precaució i prudència, estic segur que podem arribar 
"
+"a l'hospitalitat i seguretat que ens ofereixen les terres elfes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
@@ -2782,21 +2881,23 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid "My lords! I have found you at last."
-msgstr ""
+msgstr "Senyors meus! Per fi us he trobat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr ""
+msgstr "Salutacions, Eonihar, vell amic! Perquè ens has estat cercant?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:249
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
+"Quan el meu senyor s'assabentà de la vostra arribada va enviar genets a "
+"cercar-vos! S'apropa un gran perill!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:254
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Problemes? Quina classe de problemes?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:259
 msgid ""
@@ -2804,10 +2905,14 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Hem descobert un gran exèrcit al sud, un exèrcit dels homes de Wesnoth. "
+"Creiem que us estan cercant! No tenim temps per perdre. Us heu d'afanyar per "
+"arribar al bosc dels elfs. Només allà estareu segur!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:264
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
 msgstr ""
+"Tan sols puc confiar que els evitarem. Haurem de córrer cap al nord-est."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2815,18 +2920,25 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"Això no és tot, senyor! Els bojos dels orcs han sentit de l'arribada "
+"d'aquests homes, i ells també estan reunint una gran horda per combatre al "
+"nord! Ara ja és segur que hi haurà una gran batalla."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
+"Això sona molt perillós. Potser hauríem de retirar-nos cap a l'est i 
amagar-"
+"nos fins a que la batalla hagi acabat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:279
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow... I expected "
 "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Crec que aquestes terres són massa perilloses per a això! De qualsevol "
+"manera... imagino que esteu de part de Wesnoth, princesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:284
 msgid ""
@@ -2834,22 +2946,29 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"Sóc una honorable princesa, no un impostor com vos! Vaig prometre que seria "
+"al vostre costat fins que salvéssim aquestes terres i mantindré la meva "
+"paraula!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:289
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Senyor, senyora, no tenim temps per perdre! Heu de marxar cap a l'est, a la "
+"llar de la meva gent. Només allà estareu segurs!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:294
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Som-hi doncs, Konrad, marxem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:299
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"El meu senyor ha enviat un escamot d'elfs per venir i escortar-vos fins al "
+"bosc. Estigueu alerta, tots estem en perill."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:312
 msgid ""
@@ -2857,6 +2976,9 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Salutacions, amics dels elfs! Benvingut a Emetria. Heu d'esperar aquí fins "
+"que la batalla finalitzi. Si us quedeu aquí amb mi un temps, tots nosaltres "
+"estarem més segurs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:316
 msgid ""
@@ -2864,25 +2986,34 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Gràcies, senyor El'rien. L'hospitalitat dels elfs del nord és tan gran com "
+"la de la vostra gent del sud! Els meus homes us ajudaran a resistir els "
+"nostres enemics."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:336
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
+"No hem arribat al bosc i la batalla encara segueix. Mai arribaren allà! Hem "
+"estat derrotats!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:346
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr ""
+msgstr "Amics dels elfs, heu arribat a la zona segura!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
 msgstr ""
+"El'rien, tenim el Ceptre de Foc amb nosaltres! Hem d'escortar-los fins a "
+"Elensia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:354
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
 msgstr ""
+"Efectivament. Us escortarem fins a la nostra capital, on durem a terme el "
+"Consell."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -2896,7 +3027,7 @@
 msgid ""
 "This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
 msgstr ""
-"Aquest no és el moment per tornar cap el vaixell! Hem de conquerir l'illa!"
+"Aquest no és el moment per tornar cap al vaixell! Hem de conquerir l'illa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
@@ -3864,7 +3995,7 @@
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
 msgstr ""
 "Les vostres forces estan ben a prop, impostor! No seré derrotada tan "
-"fàcilment a la meva propia fortalesa. Atreveix-te a venir i atacar el meu "
+"fàcilment a la meva pròpia fortalesa. Atreveix-te a venir i atacar el meu "
 "lleial duelista!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:316
@@ -5045,7 +5176,7 @@
 "ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
 msgstr ""
 "Asheviere prengué el lideratge de les tropes i les portà finalment a 
Weldyn. "
-"Els hereus per llinatge a la corono reial, els nebots del rei, van ésser "
+"Els hereus per llinatge a la corona reial, els nebots del rei, van ésser "
 "assassinats, i Asheviere es declarà a si mateixa Reina Mare i Sobirana de "
 "Wesnoth."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]