wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-sotbe/tr.po wesnoth/tr.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-sotbe/tr.po wesnoth/tr.po
Date: Sat, 25 Jun 2005 11:10:26 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/06/25 15:10:26

Modified files:
    po/wesnoth-sotbe: tr.po 
    po/wesnoth   : tr.po 

Log message:
    Updated Turkish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/tr.po.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po:1.11 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po:1.12
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po:1.11 Tue Jun 21 19:37:20 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/tr.po   Sat Jun 25 15:10:25 2005
@@ -1,11 +1,12 @@
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.2+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-21 21:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-29 09:37+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-25 15:22+0200\n"
+"Last-Translator: ihsan <address@hidden>\n"
+"Language-Team: none <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -13,39 +14,39 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr ""
+msgstr "Karagözoğlu (Bölüm I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "Grunt"
-msgstr ""
+msgstr "Izbandud"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(challenging)"
-msgstr ""
+msgstr "(kamçılayıcı)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Cengaver"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "(difficult)"
-msgstr ""
+msgstr "(Zor)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "Warlord"
-msgstr ""
+msgstr "Kumandan"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "(experts only)"
-msgstr ""
+msgstr "(Sadece tecrübeliler)"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
-msgstr ""
+msgstr "Siyah Bayrak"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:23
 msgid "Defeat Slowhand"
-msgstr ""
+msgstr "Slowhand' i yen"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:27
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:31
@@ -61,7 +62,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:29
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:201
 msgid "Death of Kapou'e"
-msgstr ""
+msgstr "Kapou' nun ölümü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:31
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:35
@@ -75,7 +76,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:51
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:205
 msgid "Death of Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Grüü' nün ölümü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:35
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:32
@@ -87,7 +88,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:33
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:209
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Devir biterse"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:44
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:48
@@ -100,62 +101,68 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:67
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:63
 msgid "Kapou'e"
-msgstr ""
+msgstr "Kapou'e"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:58
 msgid "Slowhand"
-msgstr ""
+msgstr "Slowhand"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:77
 msgid "Kult The Red"
-msgstr ""
+msgstr "Kırmızı Kult"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:135
 msgid "Transport Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Nakliye kalyonu"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:137
 msgid "Transport"
-msgstr ""
+msgstr "Nakliye"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:145
 msgid "So here is Tirigaz."
-msgstr ""
+msgstr "İşte Tirigaz burda."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:149
 msgid ""
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
 msgstr ""
+"Yüksek Denizin Korsanlarının saldırılarıyla karşılaşacaklar gibi 
geliyor. "
+"Onlara yardım etmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:153
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "Gork' un senin ve benim destek çağırmamızı öeneriyorum."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:157
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
+"Destek çağırmak? Kardeşlerimiz için savaşmak istemediğini mi 
söylemek "
+"istiyorsun? Vrauk sen bir ödlek misin?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-msgstr ""
+msgstr "Ben? Eğer ben bir ödleksem sana göstereceğim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:165
 msgid ""
 "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "Çekişme zamanı değil. Ben onları frenlerim, gidin ve destek 
bulun."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:169
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Bu bilge seçim. İyi şanslar, Karagözoğlu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:182
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let's surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
+"Hah ha! Planımız iyi gidiyor, haydi müttefiklerimiz denizden saldırırken 
"
+"onları karada çevreleyelim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
 msgid ""
@@ -163,40 +170,48 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
+"Her iki tarafatanda salırıya uğradık! Grüü, ben karşı saldırı için 
güçler "
+"bulmak için Tirigaz' a koşarken onları tut. Deniz kuvvetimiz olmadan bu "
+"korsanlarız yenememize rağmen insanları bu bölgeden silebiliriz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:195
 msgid "I love this strategy, chief!"
-msgstr ""
+msgstr "Şef, Ben bu strateji' yi sevdim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:263
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Yağma! Haydi şu orkları talan edelim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:274
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaaaah! Ben öldüm!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:278
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-msgstr ""
+msgstr "Nihayet ork kardeşlerime yaptıklarınızın hepsinin hesabını 
ödediniz!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:285
 msgid ""
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
+"Biz geri geldik! Kötü haberlerimiz var, insanlar arkamızda tekrar "
+"toplanıyorlar, ayrılmamız lazım."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:289
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "just to flee!"
-msgstr ""
+msgstr "Ama kurulun gerisi nerede? Bu kadar yolu sadece kaçmak için 
yapmadık!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:293
 msgid ""
 "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned Hills. "
 "I think we should go for them as soon as possible and evacuate this city."
 msgstr ""
+"Onlardan kötü haberlerimiz var; onların hepsi doğuya Yas Tutmuş 
Tepelerine "
+"kaçtılar. Bence onlar için mümküm olduğunca gitmeliyiz ve bu şehri "
+"boşaltmalıyız."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:297
 msgid ""
@@ -204,56 +219,61 @@
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
+"Ama o Ölüm Çölü' nün arkasında, ki çöl de dev akrapler ve 
kanunsuzlarla "
+"dolu. Ve onu atlamak yüzyıllar alır! Çölden sonra Sessiz Ormanı 
geçmek "
+"zorunda olduğumuzdan bahsetmeye gerek yok!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:301
 msgid ""
 "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this journey "
 "promises to be fun."
 msgstr ""
+"Öyleyse başka şansımız yok. Hiç akreplerin tadına bakmamıştım ama 
bu "
+"seyahat kesinlikle bir eğlence vaat ediyor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:4
 msgid "Clash of Armies"
-msgstr ""
+msgstr "Orduların Çarpışması"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:23
 msgid "Defend Prestim successfully for four days"
-msgstr ""
+msgstr "Prestim' i başarılı bir şekilde dört gün boyunca savun"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:27
 msgid "Destruction of a tower of Prestim"
-msgstr ""
+msgstr "Prestim kulesinin yok edilmesi"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:39
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:104
 msgid "Death of Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Inraix' in ölümü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:62
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:131
 msgid "Mkel"
-msgstr ""
+msgstr "Mkel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:88
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:152
 msgid "Oumph"
-msgstr ""
+msgstr "Oumph"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:114
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:378
 msgid "Earl Lanbec'h"
-msgstr ""
+msgstr "Earl Lanbec'h"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:140
 msgid "Plouf"
-msgstr ""
+msgstr "Plouf"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:213
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
-msgstr ""
+msgstr "İşte burdayız, onlar hücüma hazırlanıyorlar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:218
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
-msgstr ""
+msgstr "Prestim' in duvarları kaya gibi sağlam, ...?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:223
 msgid ""
@@ -261,69 +281,81 @@
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
 "humans to enter Prestim... needless to say, this would be the end for us."
 msgstr ""
+"Ben emin değilim. Her kalenin kendine ait bir zayıflığı vardır. 
Prestim' in "
+"duvarları üç kule üzerinde inşa edilmiştir. Eğer onlardan biri yok 
edilirse, "
+"bir gedik insanların Prestim' e girmesine yol açar... söylemeye gerek yok, 
"
+"bu bizim sonumuz olur."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:228
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
+"Bana savaş konseyinden haberciler geldi, kabileleri Büyük Horda tekrar "
+"toparlıyorlar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:233
 msgid "Great! When do they arrive?"
-msgstr ""
+msgstr "Hariha! Ne zaman geliyorlar?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:238
 msgid "In four days minimum. I fear it will be too late."
-msgstr ""
+msgstr "En az dört günde. Korkarım bu çok geç olacak."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:243
 msgid "I don't think so, there is still a way..."
-msgstr ""
+msgstr "Ben öyle düşünmüyorum, hala bir yol var..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:248
 msgid "Which one?"
-msgstr ""
+msgstr "Hangisi o?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:253
 msgid ""
 "Most forces will cross the river by the ford where the bridge previously "
 "stood. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
+"Köprünün daha önce bulunduğu yerdeki nehrin sığ bölgesini geçen daha 
fazla "
+"kuvvetler nehri geçecek. Eğer orayı savunmayı başarırsak, hala bir 
şansımız "
+"olabilir."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:258
 msgid "And if we fail?"
-msgstr ""
+msgstr "ya biz başaramazak?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother Earth."
 msgstr ""
+"O halde onlar Prestim' de beşe karşı bir saldıracaklar. Tanrıya dua "
+"etmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:268
 msgid "Great."
-msgstr ""
+msgstr "Harika."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:273
 msgid "Then, the battle for Prestim began."
-msgstr ""
+msgstr "O halde, Prestim için savaş başlıyor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:292
 msgid "We arrive to honor our alliance, Earl Lanbec'h."
-msgstr ""
+msgstr "Dostluğumuzu onurlandırmaya geldik Earl Lanbec'h."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:386
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
-msgstr ""
+msgstr "İşte burdayız! Dayan prestim, onları nehre sürmeye geldik!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:391
 msgid "They are too numerous now, RETREAT!"
-msgstr ""
+msgstr "Artık sayıca çok üsütnler, GERİ ÇEKİLİN!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
 msgstr ""
+"Sonunda Büyük Horda! Neredeyse hiç gelmeyeceklerini düşünmeye 
başlamıştım."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:418
 msgid ""
@@ -331,30 +363,35 @@
 "the morale of humans. Now they are retreating to their fortresses and will "
 "not venture out anytime soon."
 msgstr ""
+"Presim' deki defansın destansıydı, böyle bir karşı koymayla 
karşılaşmaları "
+"insanların moralini keinlikle sarmıştır. Şimdi kalelerine geri 
çekilyorlar "
+"ve dışarı çıkmayı uzun süre riske etmeyeceklerdir. "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:423
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde in "
 "pursuit! We will not rest until we destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
+"Şimdi onlara bizim kim olduğumuzu gösterme zamanı ve Biz Earl Lanbec'h 
sefil "
+"edene kadar rahat içinde uyuyamayacağız."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:429
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
-msgstr ""
+msgstr "Kapou'e Karagözoğlu, bölüm II' de geri gelecek : ' Büyük Horda'"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:445
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr ""
+msgstr "Hayır! Prestim' in duvarları yok edildi, biz bittik!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:4
 msgid "The Desert of Death"
-msgstr ""
+msgstr "Ölümün Çölü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:24
 msgid "Defeat Ar Dant"
-msgstr ""
+msgstr "Ar Dant' ın ölümü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:35
@@ -363,96 +400,114 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:279
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:55
 msgid "Death of a Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Bir Şaman' ın ölümü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:63
 msgid "Ar Dant"
-msgstr ""
+msgstr "Ar Dant"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:129
 msgid ""
 "It's been two days since we entered this desert. I have never been so hot "
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
+"Bu çöle girdiğimizden beri iki gün geçti. Hiç bu kadar sıcak 
olmamıştım ve "
+"nerdeseyse yemeğimizi tükettik."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:133
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
-msgstr ""
+msgstr "Ben açım ve henüz kocaman akrep bulamadık. Eminimki çok 
tatlıdır."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:137
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
+"Ümit ediyorum bir tane bulmayacağız! Onlar zırhlı korkunç canvarlar ve 
sizin "
+"troll sopalarınız onların kabuklarına karşı etkisiz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
 msgid ""
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
+"Onları yenmenin en iyi yolunun keskin bıçaklarla gözlerine 
saldırılması "
+"olduğu bana anlatılmıştı. Ama onlarla karşıaşmayacağımızı bende 
ümit "
+"ediyorum."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:145
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun gets high."
 msgstr ""
+"Güneş doğuyor, seyahtimize devam etmeliyiz ve haritada bahsedilen vahayı 
"
+"güneş yükselmeden bulmalıyız."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:149
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
+"Alarmda olun! Bu vaha haydutların ve çöl yağmacıların sığınağı 
olmuştur."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:174
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:166
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
 msgstr ""
+"Yaptık bu işi! Şimdi seyahatimize devam etmem için biraz dinlenmeye "
+"ihityacımız var."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:4
 msgid "End Of Peace"
-msgstr ""
+msgstr "Barışın Sonu"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:24
 msgid "Defeat Albert and his troops"
-msgstr ""
+msgstr "Albert' i ve ordularını yen"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:67
 msgid "Albert"
-msgstr ""
+msgstr "Albert"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:108
 msgid ""
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
+"Haydi yoldaşlarım! Şu orklar son günlerini yaşadıklarının farkında 
değiller. "
+"Haydi hepsini biçelim ve bu bölgeyi insanlarımıza geri verelim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:112
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
+"İnsanların saldırısına uğradık! Acele edin, atalarımızın bölgesini 
"
+"savunmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:116
 msgid "The battle begun."
-msgstr ""
+msgstr "Savaş başladı"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:127
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Ahh! Öldüm! Ama diğer insanlar sizi doğrayacaklar iğrenç orkler!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:135
 msgid "Hurrah! Victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Oleeey! Zafer"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:139
 msgid ""
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
+"Bu sefer zafer bizim, ama insanlar kendilerine büyük bir ordu 
hazırlıyorlar. "
+"Sadece bir öncü birliği yok ettik, daha fazla gelecekler."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:143
 msgid "What should we do, chief?"
-msgstr ""
+msgstr "Şef, ne yapmalıyız?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:147
 msgid ""
@@ -460,30 +515,37 @@
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
 "We must leave, now!"
 msgstr ""
+"İnsanlarımı güvenli bir yere götürmeliyiz büyük konseyin sözüne "
+"başvurmalıyız. Onların bazıları Barag Gor'da özgür kabilelerin 
bölgesinde "
+"yaşıyor. Şimdi .aAyrılmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:151
 msgid ""
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
+"Ama özgür kabileler Haag Dağlarının ötesinde. Bu dağlar cüceler ve 
vahşi "
+"trollerle istila edilmiş."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:155
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
+"Geçmekten başka seçeneğimiz yok. Troller geçmişte bizim 
dostlarımızdı,... "
+"belkide bize yardım ederler. Acele edin, Şimdi ayrılmalıyız."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:92
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on River Gork"
-msgstr ""
+msgstr "Inarix' i ve en az dört saurian'ı Gork nehrindeki limana getir"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:108
 msgid "Death of more than 5 saurians"
-msgstr ""
+msgstr "5' ten fazla saurian' ın ölümü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:193
 msgid "Plonk"
-msgstr ""
+msgstr "Plonk"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:219
 msgid ""
@@ -491,10 +553,14 @@
 "fortified bridge over the Gork river was taken this morning by a small "
 "commando of elves, we have already tried to assault it twice without success."
 msgstr ""
+"Sonunda taze kuvvetler! Kim olursan ol, Presim' e hoş geldin! Gork nehri "
+"üzerindeki takviye edilmiş köprü bu sabah az sayıdaki elf comandoları "
+"tarafından ele geçildi, bundan sonra köprüye başarısız iki hücum "
+"gerçekleştirdik."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:223
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
-msgstr ""
+msgstr "Ah! Onlar benim topuzuma denk değiller."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:227
 msgid ""
@@ -502,24 +568,31 @@
 "are still trapped on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
+"Daha kötüsü var, öncülerimiz Inarix liderliğindeki saurian 
dostlarımızın "
+"hala nehrin öbür yanında bir kaç mil ötede pkapana kısıldığından "
+"bahsediyorlar. Onlar nehri geçemeyecekler."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:231
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and have set up camp nearby. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
 msgstr ""
+"Elfler ve cüceler bize karşı insanlara katıldılar yakınlarda kamp 
kurdular. "
+"İnsanlar yakında gelirler. Nehirdeki güney köprüsünü yok etmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:235
 msgid "We must do something!"
-msgstr ""
+msgstr "Birşeyler yapmalıyız!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:239
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
 msgstr ""
+"Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Elfleri öldürmeli ve Inarix' in 
geçmesine "
+"yardım etmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:243
 msgid "It won't be that easy! Our enemies are well entrenched."
-msgstr ""
+msgstr "Kolay olmayacak bu!. Düşmanlarımız iyi yer tutmuşlar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:247
 msgid ""
@@ -527,117 +600,138 @@
 "crossed. Any warriors trapped on the bridge or on the other side of the "
 "river will perish!"
 msgstr ""
+"Bütün Saurian ordusu geçtiği zaman güney köprüsüne sabotaj 
yapacağız. "
+"Köprüde kalan yada nehrin öbür tarafında kalanlar yok olacak!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:269
 msgid ""
 "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we must "
 "hurry up."
 msgstr ""
+"işte burdayız arkaşlarım. Earl Lanbec'h ve onun benzerleri arkamızdalar, 
"
+"acele etmeliyiz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:298
 msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
-msgstr ""
+msgstr "Acele edin! Güney köprüsü patlamak üzere! Geri çekilin!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:329
 msgid ""
 "We've had too many casualties to be able to resist the humans, we have no "
 "choice but to surrender."
 msgstr ""
+"İnsanlara dayanmak için çok kayıp verdik, teslim olmaktan başka 
şansımız yok."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Saurians üzerine! Son kalana kadar hepsine ölüm!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:396
 msgid "It is too late, we are defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Artık çok geç, biz yenildik."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:4
 msgid "Shan Taum The Smug"
-msgstr ""
+msgstr "Enaniyetli Shan Taum"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:23
 msgid "Survive the Shan Taum menace for 20 turns"
-msgstr ""
+msgstr "Shan Taum' un tehdidinde 20 sıra dayan."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:58
 msgid "Shan Taum"
-msgstr ""
+msgstr "Shan Taum"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:104
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
-msgstr ""
+msgstr "İşte, en sonunda, matemli tepeler! Ümit ederim herşey iyi olacak."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:108
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Why?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:112
 msgid ""
 "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, who "
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
+"Bu bölgenin Karagözlü Karun'un rakibi Shan Taum the Smug tarafından "
+"yönetildiğini sadewce troller bilmiyor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:116
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Karagözoğlu' na hoş geldin deyeceğinden şüpheliyim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:120
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
 msgstr ""
+"Kim o? Kapou'e! Benim bölgemde ne yapıyorsun sen kaybedenin rezalet 
doğmuşu?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:124
 msgid ""
 "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
 "brothers and to deliberate about what we have to do."
 msgstr ""
+"Sakin ol Shan Taum. Hırgür için burada değiliz, lardeşlerimize 
öncülük etmek "
+"ve yapmak zorunda olduğumuzu mütaala için buradayız."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:128
 msgid ""
 "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. You are "
 "as pathetic as your father!"
 msgstr ""
+"Buhaha! Sen hiçsin! Senin bölgen nerede? Sen bir dilenci olmuşsun. Baban "
+"gibi bir zavallısın sen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:132
 msgid ""
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
+"Sen sefil ödlek, babam hakkında nsaıl böyle konuşabilirsin? Kafatasını 
bir "
+"fincan yapacağım!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:136
 msgid "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
-msgstr ""
+msgstr "Gerçekten mi? Onla ne içeceksin? Nane içeceğimi?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:140
 msgid ""
 "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
 msgstr ""
+"Kapou'e tepesi atmış olarak türdaşı ork Shan Taum the Smug'a bir 
saldırı "
+"başlattı."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:159
 msgid ""
 "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at Prestim "
 "and you are fighting each other!?"
 msgstr ""
+"Bu nedir? Sen çıldırdın mı? İnsanlar Prestim' deki kalemizi 
kuşatmadalar ve "
+"siz birbirinizle savaşıyor sunuz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:163
 msgid "Well, ermmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Şee, eeee..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:167
 msgid ""
 "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
 "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
 msgstr ""
+"Kapou'e, rivayetler bize danışmak ve Pirk, Gork ve Vrauk' a reafak için 
için "
+"uzun yoldan geldiğinden bahsediyor. Konsey bunun için minnettardır."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:171
 msgid "I know what you want from us but I'm afraid we can't help you."
 msgstr ""
+"Bizden ne istediğinizi biliyorum ama korkarım size yardım edemeyeceğiz!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:175
 msgid "Really? But my people..."
-msgstr ""
+msgstr "Gerçekten mi? Ama benim insanlarım..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:179
 msgid ""
@@ -645,20 +739,26 @@
 "us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from your "
 "exploits, we understood you are a worthy son of your father."
 msgstr ""
+"Anlamıyorsun. Orklar yüzyıllardır bölünmüşler. Bize birliği veren 
tek kişi "
+"senin baban Karagözlü Karun' du. Kahramanlılarını duydukça, senin 
babının "
+"değerli bir oğlu oduğunu anladı."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:183
 msgid ""
 "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; we "
 "need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
 msgstr ""
+"Bu doğru. Şimdi, bütün yönlerde, insanlar ve elfler tarafından "
+"sıkıştırıldık; hepimizi birleştirecek bir lidere ihtiyacımız var. Bu 
kişi "
+"SENSÄ°N!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:187
 msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
-msgstr ""
+msgstr "Hoş, Bunu hakketiğimi düşünmüyorum..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:191
 msgid "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
-msgstr ""
+msgstr "Duydun mu? Prestim' de bizi bekleyen bir savaş var!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:195
 msgid ""
@@ -666,6 +766,9 @@
 "of the river and your people won't be safe. You are the only one that can "
 "help us defend Prestim!"
 msgstr ""
+"Kapou'e, Eğer Prestim düşerse, insanlar nehrin bu tarafında çok destekli 
"
+"olacaklar ve insanların burada güvende olmayacak. Pretim' i savunmamıza "
+"yardım edebilecek tek kişi sensin!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:199
 msgid ""
@@ -674,32 +777,37 @@
 "decide if we have to form the Great Horde again and give you the leadership "
 "on it."
 msgstr ""
+"İnsanlarını burada bırak Kapou'e, şu an onlar güvende ve Prestim' e 
git. Bu "
+"arada konsey tamamlandı, biz Büyük Horda' yı tekrar tekrar toplamamızın 
"
+"gerekirliğine karar vereceğiz ve toplarsak liderliğini sana vereceğiz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:219
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
-msgstr ""
+msgstr "Kayır! Beni öldür me, sana bir toprak solucanı gibi teslim 
olacağım."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:4
 msgid "Silent Forest"
-msgstr ""
+msgstr "Sessiz Orman"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:24
 msgid "Chase all elves from the western bank of river Bork"
-msgstr ""
+msgstr "Bütün elfleri Bork nehrinin batı tafından kov"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:63
 msgid "Lucile"
-msgstr ""
+msgstr "Lucile"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:79
 msgid "Raceme"
-msgstr ""
+msgstr "Raceme"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:127
 msgid ""
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really that "
 "silent?"
 msgstr ""
+"İşte Sessiz Orman burda... Bu arada neden böyle isimlendirilmiş? 
Gerçekten "
+"sessiz mi?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:131
 msgid ""
@@ -707,16 +815,20 @@
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
+"Herzaman böyle sessiz değildir. Orada kabilelerden birçok avcı avlanır 
ve "
+"Bork nehrinde balım tuturadı. Ama artık zorlanmadıkça oraya kimse 
girmiyor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:135
 msgid "Some people say these woods are haunted."
-msgstr ""
+msgstr "Bazı insanlar bu ormanın periliolduğunu söylüyor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:139
 msgid ""
 "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. Most "
 "likely, this forest is full of elvish renegades."
 msgstr ""
+"Aslında, sadece çok az kişi bu ormana giripte eve dönebilmiştir... 
Göürnen o "
+"ki, bu orman elf dönekleriyle dolu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:143
 msgid ""
@@ -724,235 +836,262 @@
 "elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the Bork river "
 "with great delight."
 msgstr ""
+"Her neyse, biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Bir grup elf avcısıyla baş 
"
+"edebilecek gücümüz var. Eğer birazıyla karşılaşırsak, onları Bork 
nehrine "
+"büyük bir zevkle dökeceğim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:153
 msgid ""
 "What is that? Orcs entering our forest? Fools! None of them will return "
 "alive!"
 msgstr ""
+"Bu nedir? Orklar bizim ormanımıza giriyorlar? Aptallar! Onların hiçbiri 
sağ "
+"olarak grei dönemeyecek!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:157
 msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
-msgstr ""
+msgstr "Katılıyorum. Onlara her iki taraftanda saldıracağız."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:186
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
-msgstr ""
+msgstr "Artık Elf yok m? Nerdesiniz korkaklar?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:190
 msgid ""
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
 msgstr ""
+"Öyle yüksek sesle konuşma apral izbandut. Sessiz Orman'da olduğumuzu "
+"hatırlamıyor musun? Belkide gelecek daha fazlası da var."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:194
 msgid ""
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been cleared "
 "of elves, we can have a rest and then continue our journey."
 msgstr ""
+"Ben öyle düşünüyorum. Onlar kaçmış olmalı. Şimdi bu orman elflerden 
"
+"temizlendi, dinlenebilir ve seyahatimize devam edebiliriz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:4
 msgid "The Siege Of Barag Gór"
-msgstr ""
+msgstr "Barag Gór' un Kuşatılması"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:26
 msgid "Rescue the Shamans"
-msgstr ""
+msgstr "şamanların kurtatılması"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:64
 msgid "Etheliel"
-msgstr ""
+msgstr "Etheliel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:82
 msgid "Rugh"
-msgstr ""
+msgstr "Rugh"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:154
 msgid "Here is Barag Gór."
-msgstr ""
+msgstr "Buradadır Barag Gór."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:158
 msgid ""
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
+"Oh hayır! Elfler tarafından kuşatılmışlar. Bu kalabalığın aradından 
"
+"kardeşlerimizin çıkmasına yardım etmeliyiz. Ama bu iğrenç elfler çok "
+"sayıdalar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:162
 msgid "I have a subtle plan, chief."
-msgstr ""
+msgstr "Kurnazca bir planım var şef."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:166
 msgid "Which plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Hangi Plan?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:170
 msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
-msgstr ""
+msgstr "Gidiyoruz ve hepsini öldürüyoruz. Ne düşünüyorsun?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:174
 msgid "..."
-msgstr ""
+msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:178
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gór."
 msgstr ""
+"Ondan sonra, Kapou'e Barag Gór' un kuşatılmasını durdurmak için umutsuz 
"
+"saldırısını başlattı."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:197
 msgid "Jetto"
-msgstr ""
+msgstr "Jetto"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:214
 msgid ""
 "Freedom! Many thanks, Son of The Black Eye. I'm Jetto, master of assassins, "
 "now you can count on the assassins guild to help you in your quest!"
 msgstr ""
+"Özgürlük! Çok teşekkürler, karagözoğlu. Ben süikastçilerin efendisi 
Jetto' "
+"yum, artık süikastçilerin loncasınıda araştırmanda yardımcı olarak "
+"sayabilirsin."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:244
 msgid "They are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "sonunda kaçıyorlar!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:248
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not yet safe."
 msgstr ""
+"Henüz ormandan çıkmadık. Ormandan daha fazlasının geldiğini 
görüyorum. Henüz "
+"güvene değiliz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:252
 msgid ""
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
+"Haklısın, güvenli bir yer için ayrılmalıyız. Sen bize yardım ettin. 
Tirigaz "
+"limanına öncülük için bize tekrar yardım edermisin?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:256
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from the whole council. I'm with you."
-msgstr ""
+msgstr "Evet, yardım için bütün konseye sormaya ihtiyacım var. Ben 
seninleyim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:260
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
 msgstr ""
+"Mükemmel. Bu tehlikeli bir seyahat, çünkü elf ormanının yanındaki 
yoldan "
+"gitmeliyiz. Sarı çiftliğin yanındaki yol bu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
 msgid "Bring the Shamans and then Kapou'e to the signpost"
-msgstr ""
+msgstr "Şamanları tabelaya getir ve sonra Kapou'e' yu da tabelaya getir."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:311
 msgid ""
 "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
 "Tirigaz as soon as possible."
 msgstr ""
+"Sonuda güvendeyiz. Acele et Kapou'e, bizimle gel, Titigaz'a mümkün 
olduğunca "
+"cabuk ulaşmalşıız."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:317
 msgid "Bring Kapou'e to the sign post"
-msgstr ""
+msgstr "Kapou'e ' yu tabelaya getir."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:356
 msgid "Filiel"
-msgstr ""
+msgstr "Filiel"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr ""
+msgstr "Haha! Süpriz. Elf bölgesini güven içinde geçtiğinizi sandınız!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:383
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
-msgstr ""
+msgstr "Başardık! Seyehatimiz hala uzun. Acele edim halkım!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:403
 msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Kalemizi yok ediyorlar! Kurtarmaya benim neşeli elflerim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:415
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let us push these evil creatures back to their "
 "quag!"
-msgstr ""
+msgstr "Emrinizdeyiz, Etheliel. Haydi şu yaratıkları deliklerine tıkalım!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:4
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
-msgstr ""
+msgstr "Tirigaz limanına."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:43
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Bütün düşman liderlerini yen"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:81
 msgid "Na-Mana"
-msgstr ""
+msgstr "Na-Mana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:108
 msgid "Ma-Rana"
-msgstr ""
+msgstr "Ma-Rana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:174
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
-msgstr ""
+msgstr "Ahhh, çok yoruldum. Bu sessiz yerde durmak iyi bir fikir."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:178
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
-msgstr ""
+msgstr "Çok sessiz. Sadece sıkıcı."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:182
 msgid "Shut up, I just heard something."
-msgstr ""
+msgstr "Sessiz olun, birşeyler duydum."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:186
 msgid ""
 "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like there "
 "are undead there."
 msgstr ""
+"Haklısın. Tepelerde hareket eden birşeyler görebiliyorum. Oralarda "
+"yarıölüler var gibi gözüküyor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:190
 msgid "Excellent! It is time for exercise!"
-msgstr ""
+msgstr "Mükemmel! Alıştırma yapma zamanı!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:205
 msgid "Hmmm, what neat bottle! What is it?"
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm., ne temiz şişe! nedir o?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:209
 msgid "It is written H.O.L.Y W.A.T.E.R"
-msgstr ""
+msgstr "Şöyle yazıyor. K.U.T.S.A.L. S.U."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:213
 msgid "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
-msgstr ""
+msgstr "Susadım ... *gluk* *gluk*"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:217
 msgid "Ahhh, that was yummy!"
-msgstr ""
+msgstr "Ahhh, çok lezzetliydi!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:229
 msgid "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-msgstr ""
+msgstr "Gün doğuyor, şu gece yaratıkları yakında deliklerine geri 
dönecekler."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:233
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
-msgstr ""
+msgstr "Grüü, bizimde GECE yaratığı olduğumuzu unutuyor musun?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:237
 msgid "Err... well..."
-msgstr ""
+msgstr "Eee... şey..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:4
 msgid "Toward Mountains of Haag"
-msgstr ""
+msgstr "Haag Dağlarına Doğru"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:25
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:197
 msgid "Move Kapou'e to the end of the mountains"
-msgstr ""
+msgstr "Kapou'e'yi dağların sonuna götür."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:77
 msgid "Kwili"
-msgstr ""
+msgstr "Kwili"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:91
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:141
 msgid "Blemaker"
-msgstr ""
+msgstr "Blemaker"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:115
 msgid ""
@@ -960,85 +1099,98 @@
 "are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls around. Hurry "
 "up! I can see the sign post that indicates their land."
 msgstr ""
+"Nerdeyse dağları geçtik. Özgür kabilelerin bölgesinin yakında 
olduğunu "
+"hissediyorum. Ama dikkat, etrafta cüceler ve vahşi troller var. Acele edin! 
"
+"Onların bölgesinin işaretini görebiliyorum"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:119
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
-msgstr ""
+msgstr "Bu orklar burada ne yapıyorlar? Canlarına susamış olmalılar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:133
 msgid ""
 "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
 msgstr ""
+"Daha evvel hiç bu kadar öteye gitmemiştim, karagöz bölgesinin 
sınırlarını "
+"geçiyoruz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:149
 msgid "Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Grüü"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:157
 msgid "Toughkon"
-msgstr ""
+msgstr "Toughkon"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:165
 msgid "Pe"
-msgstr ""
+msgstr "Pe"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:174
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Bakın! Cüceler orklara karşı savaşıyorlar!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:178
 msgid "Father, we should help them. Orcs are our allies."
-msgstr ""
+msgstr "Baba, onlara yardım etmeliyiz. Orklar bizim dostlarımız."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:182
 msgid ""
 "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the past, "
 "but they have always treated us as fools."
 msgstr ""
+"Bunu yapmamız gerektiğinini bilmiyorum. Orklar geçmişte bizim 
dostlarımızdı, "
+"ama bize hep aptal gibi davrandılar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:186
 msgid ""
 "But Father, we don't know what they are seeking there, maybe this is a good "
 "occasion to get rid of these dwarves."
 msgstr ""
+"Ama Baba, Burda ne aradıklarını bilmiyoruz ama, belkide şu cücelerden "
+"kurtulmak için iyi bir durum."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:190
 msgid ""
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
 msgstr ""
+"Sen haklısın oğlum. Ork arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Ama kendine 
dikkaet "
+"et ... Eğer sana bir şey olursa umutsuz olurum."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:221
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:80
 msgid "Argh! I'm done. My people is doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Ahh! Ben öldüm. İnsanlarım ölüme mahkum."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:235
 msgid "Father! Oh no!"
-msgstr ""
+msgstr "Baba! Hayır!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:239
 msgid "Filthy dwarves! Now I'm to kill you to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "İğrenç cüceler! Şimdi sizi son kalana kadar öldüreceğim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:250
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:92
 msgid "Oh no, I'm defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Oh hayır, ben yenidim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:259
 msgid ""
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to return "
 "to our caverns, and we will never go back."
 msgstr ""
+"Oğlum! Onu savaşmaya hiç getirmemeliydim. Şimdi mağaralarımıza 
dönüyoruz, ve "
+"bir daha asla geri gelmeyeceğiz. "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:268
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Troll kardeşlerimiz gitti. Onlarsız bir ümidimiz yok."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:282
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Öldüm!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:308
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:331
@@ -1047,16 +1199,20 @@
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls of "
 "Barag-Gor in the distance."
 msgstr ""
+"Başardık! Haag dağlarını geçtik! Şu yeşil tepelere bakın! Özgür 
kabilelerin "
+"bölgesi artık yakında. Barag-Gor' un duvarlarını uzaklarda görüyorum."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:312
 msgid ""
 "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to join us "
 "in our journey with your son? Your help would be very appreciated!"
 msgstr ""
+"Blemaker, bu savaştaki yardımların için çok teşekkürler. Oğlunla 
birlikte "
+"bizim seyahatimize katılır mısın? Sizin yardımınızın değeri iyi 
bilinecek!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:317
 msgid "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
-msgstr ""
+msgstr "Baba, onlara katılmayı isterim. Karşı çıkar mısın?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:321
 msgid ""
@@ -1064,10 +1220,13 @@
 "But take care, there are plenty of creatures that seek our end, like elves "
 "or humans. They are as clever as merciless."
 msgstr ""
+"Oğlum, dünyayı keşfetme olgunluğuna ulaştın. Ben burada kalmalıyım. 
Ama "
+"dikka et, bizim sonumuz için çalışan elfler ve insanlar gibi yeteri kadar 
"
+"yaratık var. Acımasız oldukarı kadar zekilerde."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:325
 msgid "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
-msgstr ""
+msgstr "Teşekkürler baba. Endişe etme, Kendime dikkat edeceğim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:335
 msgid ""
@@ -1075,30 +1234,34 @@
 "Would you like to join us in our journey? Your help would be very "
 "appreciated!"
 msgstr ""
+"Grüü, bu savaştaki yardımın için çok teşekkürler. baban için 
üzgünüm. bizim "
+"seyahatimize katılır mısın? Senin yardımının değeri iyi bilinecek!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:339
 msgid ""
 "My father would have come to help you. I would insult his memory not to help "
 "you. I come!"
 msgstr ""
+"Babam size yardıma gelirdi. Size yardım etmeyerek onun anısını 
lekeleyemem. "
+"Geleceğim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:16
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:32
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:48
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:64
 msgid "Ouch! This hurts!"
-msgstr ""
+msgstr "Ahh! Bu acıttı!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:20
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:36
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:52
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:68
 msgid "The council will never be complete again. This is hopeless."
-msgstr ""
+msgstr "Konsey bir daha asla toplanayamayacak. Bu iş ümitsiz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/deaths.cfg:104
 msgid "Without Inarix to lead his saurians, there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Saurianları yöneten Inarix olmadan bir ümit yok."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:5
 msgid ""
@@ -1107,6 +1270,11 @@
 "peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years that "
 "followed the treaty were prosperous."
 msgstr ""
+"Wesnoth' un Kralı Rahul I, saltanatının 4. senesinde orklarla bir barışa 
"
+"vardı. Orkların lideri Kara Gözlü Karun' la 15 yıl süren savaşı sona 
"
+"erdirdi. Hangi bölgelerin insanlara yada oraklara ait oluğunu gösteren bir 
"
+"barış anlaşması imzalandı. Takip eden yıllar barışın başarılı 
olduğunu "
+"gösterdi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:10
 msgid ""
@@ -1114,6 +1282,9 @@
 "tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize some "
 "orcish lands and to push orcs to desolated hills."
 msgstr ""
+"Howgarth III' ün 13. yılında, Ork kabileleri ve kuzeyli insan earldomları 
"
+"arasında gerilim yükseldi. Açlık insanları bazı ork arazilerini 
kolonize "
+"etmeye ve onları ıssız tepelere ittmelerine yol açtı."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:15
 msgid ""
@@ -1122,19 +1293,27 @@
 "Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and conferred a "
 "small army to his son-in-law baron Albert."
 msgstr ""
+"Elbette bu vahşi ork isyanlarına sebep verdi ve orklar sistemli olarak 
kendi "
+"bölgelerindeki insan kolonilerini ve kasabalarını kıyıma uğrattılar. O 
"
+"zaman, earl Lanbec'h orların tehditleriyle ilgilenmeye karar verdi ve ufak "
+"bir orduyla görevi kanunsal oğlu olan Baron Albert' e verdi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:20
 msgid ""
 "Baron Albert personally led a small vanguard with the mission to establish a "
 "bridgehead inside Orcish lands."
 msgstr ""
+"Baron Albet kendi yönetiği bir keşif birliği ile Ork bölgesine bir 
bağlantı "
+"kurdu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/story.cfg:25
 msgid ""
 "By nightfall his troops reached a mountainous territory, under the authority "
 "of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
 msgstr ""
+"Gece ile birlikte birlikleri dağlık bir bölgeye, Kapou'e' un yani "
+"karagözoğlu' nun liderliğini yaptığı ork bölgesine ulaştı."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils/utils.cfg:193
 msgid "Pirate Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Korsan Gemisi"
Index: wesnoth/po/wesnoth/tr.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/tr.po:1.18 wesnoth/po/wesnoth/tr.po:1.19
--- wesnoth/po/wesnoth/tr.po:1.18    Tue Jun 21 19:37:26 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/tr.po  Sat Jun 25 15:10:26 2005
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-21 21:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-06 14:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-25 16:09+0200\n"
 "Last-Translator: Selim Farsakoğlu <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -204,6 +204,11 @@
 "require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and "
 "Upkeep'</ref> for more information."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Birimlerin sadece askere almak veya çağırmak için değil,·aynı zamanda "
+"yaşamak·için de paraya ihtiyacı olduğunu unutmayın.·Daha fazla bilgi "
+"için<ref>dst=income_and_upkeep·text='Gelir ve İdare masrafı'</ref>'nı 
okuyun."
 
 #: data/help.cfg:92 src/help.cpp:1196
 msgid "Movement"
@@ -345,6 +350,12 @@
 "which doubles the damage dealt by both attacker and defender when the unit "
 "with Charge attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Az sayıda birim çarpışmada verilen hasarı etkileyen özel yeteneklere "
+"sahiptir. ·Bunların en meşhuru birim saldırdığında saldıran ve 
savunan "
+"tarafların verdiği hasarı ikiye katlayan <ref>dst=weaponspecial_charge "
+"text=Yükleme</ref>'dir."
 
 #: data/help.cfg:123
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -378,6 +389,11 @@
 "are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy "
 "damage."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Mesela iskeletler bıçak ve delme hasarına karşı çok dayanıklı, fakat 
vuruş "
+"ve ateş hasarına karşı zaaf sahibi, kutsal hasara karşı da aşırı 
zaaf "
+"sahibidirler."
 
 #: data/help.cfg:133
 msgid "Time of Day"
@@ -396,6 +412,11 @@
 "The usual day/night cycle runs:\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Wesnoth oyunlarında genellikle gece-gündüz arasında düzenli dönüşüm 
olur."
+"Günün zamanı sağ üst köşedeki mini haritanın altında takip 
edilebilir.\n"
+"\n"
+"Normal gece/gündüz dönüşümü aşamaları:\n"
+"\n"
 
 #: data/help.cfg:139 data/schedules.cfg:13 data/schedules.cfg:25
 #: data/schedules.cfg:32
@@ -501,6 +522,10 @@
 "Resting: A unit which neither moves, attacks, nor is attacked will heal 2HP "
 "in its next turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Dinlenme: Hareket etmeyen, saldırmayan ve aynı zamanda saldırılmayan bir "
+"birim bir sonraki elde 2YP iyileşir."
 
 #: data/help.cfg:173
 msgid ""
@@ -2933,60 +2958,61 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:132
 msgid "$name's Bridge,$name's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "$name Köprüsü, $name Kavşağı"
 
 #: data/translations/english.cfg:133
 msgid "$name's Highway,$name's Pass,Path of $name"
-msgstr ""
+msgstr "$name Otoyolu,$name' Geçidi,$name Patikası"
 
 #: data/translations/english.cfg:134
 msgid "$name River,River $name"
-msgstr ""
+msgstr "$name Nehri,$name Irmağı"
 
 #: data/translations/english.cfg:135
 msgid "$name Forest,$name's Forest"
-msgstr ""
+msgstr "$name Ormanı,$name Ormanı"
 
 #: data/translations/english.cfg:136
 msgid "$name Lake"
-msgstr ""
+msgstr "$name Gölü"
 
 #: data/translations/english.cfg:137
 msgid "$name|bury,$name|ham,$name|ton"
-msgstr ""
+msgstr "$name|köy,$name|iye,$name|tepe"
 
 #: data/translations/english.cfg:138
 msgid "$name|harbor,$name|port"
-msgstr ""
+msgstr "$name|limanı,$name|suyu"
 
 #: data/translations/english.cfg:139
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
-msgstr ""
+msgstr 
"$name|başı,$name|yokuşu,$name|kavşağı,$river|yokuşu,$river|kavşağı"
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr ""
+msgstr "$river|köprü,$river|köprü,$river|köprü,$name|han,$name|köprü"
 
 #: data/translations/english.cfg:141
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
-msgstr ""
+msgstr "$name|başı,$name|iye,$name|alan"
 
 #: data/translations/english.cfg:142
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Forest"
-msgstr ""
+msgstr "$name|başı,$name|iye,$name|çalısı,$name Ormanı"
 
 #: data/translations/english.cfg:143
 msgid "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
-msgstr ""
+msgstr "$name|başı,$name|eli,$name|iye,$name|tepe,$name|ler"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
 msgid ""
 "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
+"$name|başı,$name|eli,$name|iye,$name|dağ,$name|dağı,$name|lidağ,$name|lidağ"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Antik ceset"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:19
 msgid ""
@@ -4310,11 +4336,11 @@
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:39
 msgid "lightning"
-msgstr ""
+msgstr "şimşek"
 
 #: data/units/Elder_Wose.cfg:3
 msgid "Elder Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Yaşlı ağaç"
 
 #: data/units/Elder_Wose.cfg:17
 msgid ""
@@ -4339,7 +4365,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:105
 msgid "female^Elvish Archer"
-msgstr ""
+msgstr "Elf okçusu"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3
 msgid "Elvish Avenger"
@@ -4355,7 +4381,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:92
 msgid "female^Elvish Avenger"
-msgstr ""
+msgstr "Elf intikamcısı"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
 msgid "Elvish Captain"
@@ -4495,7 +4521,7 @@
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:40
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:134
 msgid "longbow"
-msgstr ""
+msgstr "uzun ok"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:41 data/units/Elvish_Marksman.cfg:134
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:42
@@ -4505,7 +4531,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:97
 msgid "female^Elvish Marksman"
-msgstr ""
+msgstr "Elf nişancısı"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
 msgid "Elvish Marshal"
@@ -4544,7 +4570,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:93
 msgid "female^Elvish Ranger"
-msgstr ""
+msgstr "Elf orman savaşçısı"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
@@ -4568,7 +4594,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Elf şamanı"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:20
 msgid ""
@@ -4592,11 +4618,11 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:98
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
-msgstr ""
+msgstr "Elf keskin nişancısı"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shyde"
-msgstr ""
+msgstr "Elf yer perisi"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:21
 msgid ""
@@ -4611,7 +4637,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sorceress"
-msgstr ""
+msgstr "Elf büyücü kızı"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4623,7 +4649,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sylph"
-msgstr "Elf hava perisi"
+msgstr "Elf gök perisi"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:20
 msgid ""
@@ -4661,7 +4687,7 @@
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Ateş Ejderhası"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:17
 msgid ""
@@ -4674,7 +4700,7 @@
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
-msgstr ""
+msgstr "ısırma"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:39
 msgid "tail"
@@ -4682,7 +4708,7 @@
 
 #: data/units/Fireball.cfg:4
 msgid "Fireball"
-msgstr ""
+msgstr "Ateş topu"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
 msgid ""
@@ -4717,7 +4743,7 @@
 
 #: data/units/Galleon.cfg:4
 msgid "Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Kalyon"
 
 #: data/units/Galleon.cfg:16
 msgid ""
@@ -4729,11 +4755,11 @@
 
 #: data/units/Galleon.cfg:18
 msgid "dummy"
-msgstr ""
+msgstr "aptal"
 
 #: data/units/Gate.cfg:3
 msgid "Gate"
-msgstr ""
+msgstr "Kapı"
 
 #: data/units/Gate.cfg:18
 msgid "The door will not open for any who are not allied with it."
@@ -4745,7 +4771,7 @@
 
 #: data/units/General.cfg:3
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "General"
 
 #: data/units/General.cfg:25
 msgid ""
@@ -4757,7 +4783,7 @@
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
 msgid "Ghost"
-msgstr ""
+msgstr "Hayalet"
 
 #: data/units/Ghost.cfg:16
 msgid ""
@@ -4808,7 +4834,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
-msgstr ""
+msgstr "Dev Akrep"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:16
 msgid ""
@@ -4865,7 +4891,7 @@
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:36 data/units/Merman_Entangler.cfg:27
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:27
 msgid "net"
-msgstr ""
+msgstr "ağ"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:4
 msgid "Goblin Spearman"
@@ -4910,7 +4936,7 @@
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
 msgid "Great Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Büyük büyücü"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:20 data/units/Great_Mage.cfg:113
 msgid ""
@@ -4920,11 +4946,11 @@
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:96
 msgid "female^Great Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Büyük büyücü"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:3
 msgid "Great Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Büyük trol"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:17
 msgid ""
@@ -4935,7 +4961,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Zümrüd-ü Anka"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:16
 msgid ""
@@ -4946,7 +4972,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
-msgstr ""
+msgstr "Zümrüd-ü Anka Ustası"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:18
 msgid ""
@@ -4957,7 +4983,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Zümrüd-ü Anka Binicisi"
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:17
 msgid ""
@@ -4982,7 +5008,7 @@
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
-msgstr ""
+msgstr "Ağır piyade"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:15
 msgid ""
@@ -4992,7 +5018,7 @@
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 msgid "Horse Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Süvari lordu"
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:18
 msgid ""
@@ -5005,11 +5031,11 @@
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:47 data/units/Mounted_Fighter.cfg:44
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:44
 msgid "morning star"
-msgstr ""
+msgstr "sabah yıldızı"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:3
 msgid "Horseman"
-msgstr ""
+msgstr "Süvari"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:19
 msgid ""
@@ -5056,7 +5082,7 @@
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Şövalye"
 
 #: data/units/Knight.cfg:19
 msgid ""
@@ -5078,7 +5104,7 @@
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
 msgid "Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Ceset"
 
 #: data/units/Lich.cfg:16
 msgid ""
@@ -5091,7 +5117,7 @@
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
 msgid "Lieutenant"
-msgstr ""
+msgstr "Teğmen"
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:21
 msgid ""
@@ -5102,7 +5128,7 @@
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
 msgid "Longbowman"
-msgstr ""
+msgstr "Uzun okçu"
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:19
 msgid ""
@@ -5145,7 +5171,7 @@
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:3
 msgid "Mage of Light"
-msgstr "Işıkların büyücüsü"
+msgstr "Işık büyücüsü"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:14 data/units/Mage_of_Light.cfg:86
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:11
@@ -5178,7 +5204,7 @@
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:78
 msgid "female^Mage of Light"
-msgstr "Işıkların büyücüsü"
+msgstr "Işık büyücüsü"
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:3
 msgid "Master Bowman"
@@ -5260,7 +5286,7 @@
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:35 data/units/Merman_Warrior.cfg:23
 #: data/units/Naga.cfg:24 data/units/Sea_Hag.cfg:23 data/units/Triton.cfg:25
 msgid "trident"
-msgstr ""
+msgstr "tırmık"
 
 #: data/units/Merman_Entangler.cfg:3
 msgid "Merman Entangler"
@@ -5371,7 +5397,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
 msgid "Naga Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Naga savaşçısı"
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:18 data/units/Naga-Fighter.cfg:53
 msgid ""
@@ -5384,7 +5410,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:39
 msgid "Nagini Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Naga savaşçısı"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
@@ -5414,7 +5440,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
 msgid "Naga Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Naga cengaveri"
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:22 data/units/Naga-Warrior.cfg:61
 msgid ""
@@ -8380,6 +8406,9 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "tarafsız"
 
+#~ msgid "boiling water"
+#~ msgstr "kaynar su"
+
 #~ msgid "The Broken Bridge"
 #~ msgstr "Yıkık Köprü"
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]