wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-tdh/sv.po po/wes...


From: David Philippi
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-tdh/sv.po po/wes...
Date: Wed, 08 Jun 2005 11:13:36 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   David Philippi <address@hidden> 05/06/08 15:13:36

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    translation update

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.719&tr2=1.720&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.37&tr2=1.38&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.64&tr2=1.65&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.719 wesnoth/changelog:1.720
--- wesnoth/changelog:1.719   Wed Jun 8 11:08:08 2005
+++ wesnoth/changelog  Wed Jun 8 15:13:35 2005
@@ -5,7 +5,7 @@
 * language and i18n:
  * fixed 'make dist' not removing stamp-po files, causing broken translations
  * updated translations:
-   * Catalan, Turkish
+   * Catalan, Swedish, Turkish
 * campaigns
  * Eastern Invasion: made Captured a bit easier
 * restored dialog titles for multiplayer screens (#13049)
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.37 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.38
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.37  Fri Jun 3 06:16:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Wed Jun 8 15:13:35 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-29 20:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-03 01:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-08 10:28+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -916,7 +916,7 @@
 msgstr ""
 "Bröderna Ha'atel flydde. Så fort de återvände slogs de i järn, och 
fördes "
 "ombord på ett roderlöst skepp, och skickades att dö på havet, då 
wesnotherna "
-"fruktade att deras kroppar skull vakna till liv igen."
+"fruktade att deras kroppar skulle vakna till liv igen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:36
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.64 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.65
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.64 Fri Jun 3 06:16:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Wed Jun 8 15:13:35 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-03 00:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-08 10:29+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -5358,7 +5358,7 @@
 msgstr ""
 "Fler orcher kommer efter dessa, det garanterar den där rubinen. Om fler "
 "orcher kommer hit, så kommer alverna att låta oss ta hand om oss själva. 
Sen "
-"sa de att de skull 'ta hand om de överlevande'."
+"sa de att de skulle 'ta hand om de överlevande'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:243
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]