wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-editor/ca.po w...


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/ca.po wesnoth-editor/ca.po w...
Date: Sat, 04 Jun 2005 07:02:14 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/06/04 11:02:13

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 
    po/wesnoth-editor: ca.po 
    po/wesnoth-httt: ca.po 
    po/wesnoth-lib : ca.po 
    po/wesnoth-sotbe: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.78&tr2=1.79&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po.diff?tr1=1.27&tr2=1.28&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po.diff?tr1=1.36&tr2=1.37&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po.diff?tr1=1.32&tr2=1.33&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po:1.27 
wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po:1.28
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po:1.27    Tue May 10 18:04:28 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/ca.po   Sat Jun 4 11:02:12 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-18 16:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-04 12:37+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -166,7 +166,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:408
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "D'acord"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:491
 msgid "X-Axis"
@@ -196,5 +196,3 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "No ha estat possible esborrar el fitxer."
 
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "D'acord"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.36 wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.37
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po:1.36 Tue May 31 20:29:46 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ca.po    Sat Jun 4 11:02:12 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-16 22:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-04 12:44+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -45,8 +45,7 @@
 msgid ""
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
-msgstr ""
-"Lluita per recuperar el tron de Wesnoth, del qual ets el seu legítim hereu."
+msgstr "Lluita per recuperar el tron de Wesnoth, del qual ets el seu legítim 
hereu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
@@ -240,8 +239,7 @@
 msgstr "Uff, ho hem aconseguit! Som vius!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
-msgid ""
-"Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
+msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
 msgstr ""
 "Cert. Però, que penseu fer amb el Ceptre, princesa? El planejeu usar envers "
 "mi... no és cert?"
@@ -343,8 +341,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr ""
-"Us unireu a nosaltres per buscar refugi entre els elfs del nord, princesa?"
+msgstr "Us unireu a nosaltres per buscar refugi entre els elfs del nord, 
princesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
@@ -723,8 +720,7 @@
 msgstr "Mort als orcs! Vinga companys, lluitem tots contra ells!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:383
-msgid ""
-"At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
+msgid "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in 
peace."
 msgstr "A la fi hem alliberat els sirènids. Torneu a l'oceà, i viviu en pau."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:391
@@ -751,10 +747,8 @@
 msgstr "Si que ho estic, estimat amic..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:415
-msgid ""
-"There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
-msgstr ""
-"Aquí estàs! Sóc tan feliç de que estigueu bé! Ara, per fi, podrem 
descansar."
+msgid "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little 
rest."
+msgstr "Aquí estàs! Sóc tan feliç de que estigueu bé! Ara, per fi, podrem 
descansar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:419
 msgid ""
@@ -780,8 +774,7 @@
 "si ja ha caigut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:434
-msgid ""
-"I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
+msgid "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, 
right?"
 msgstr "Ho hauré de fer tot sol? I què passa amb vos? Vindreu, oi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:439
@@ -832,8 +825,7 @@
 msgstr "Bon viatge, Konrad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:485
-msgid ""
-"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
+msgid "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
 msgstr ""
 "Si hi anem amb vaixell tindrem una mica de descans per a nosaltres. Per mar, "
 "som-hi!"
@@ -1147,15 +1139,13 @@
 "la reina."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port."
 msgstr ""
-"No ho he aconseguit, no he pogut protegir el port d'Aiguanegra ni al "
-"vertader l'hereu."
+"He fallat en el meu deure de protegir el port i al "
+"vertader hereu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:333
-msgid ""
-"Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
+msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
 msgstr ""
 "Sense la seva ajuda, ens serà impossible usar els vaixells. No hi ha cap "
 "esperança..."
@@ -1211,10 +1201,8 @@
 msgstr "Loflar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:183
-msgid ""
-"Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-msgstr ""
-"Compte amb els turons! Hi ha molts orcs amagant-se, preparen una emboscada!"
+msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
+msgstr "Compte amb els turons! Hi ha molts orcs amagant-se, preparen una 
emboscada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:201
 msgid ""
@@ -1287,8 +1275,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
-"Em costa entrar... tot serà molt difícil allà dins amb aquesta foscor! "
+msgstr "Em costa entrar... tot serà molt difícil allà dins amb aquesta 
foscor! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:161
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -1366,12 +1353,11 @@
 msgstr "Un monstre s'amagava dins el llac! Aneu amb compte!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms."
 msgstr ""
-"La llegenda és certa, doncs... hi ha criatures submarines amagades als llacs 
"
+"La llegenda era certa! Hi ha criatures submarines amagades als llacs "
 "propers al Regne dels nans."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:264
@@ -1630,8 +1616,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
-msgid ""
-"With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
+msgid "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing 
between us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:223
@@ -1652,8 +1637,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:235
-msgid ""
-"Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
+msgid "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the 
throne?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:239
@@ -1670,8 +1654,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
-msgid ""
-"And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
+msgid "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say 
you?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
@@ -1763,8 +1746,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:230
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
-"Però, a on? Aquesta és la única casa que tenim! Què passa amb els elfs?!"
+msgstr "Però, a on? Aquesta és la única casa que tenim! Què passa amb els 
elfs?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:234
 msgid ""
@@ -1832,8 +1814,7 @@
 "mica de sort trobarem refugi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:294
-msgid ""
-"Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
+msgid "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves 
here?"
 msgstr "Com sempre, teniu raó. Però que passarà amb els elfs?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:298
@@ -1851,7 +1832,6 @@
 "podrem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "I... I don't think I can make it anymore."
 msgstr "Jo... jo no crec que pugui continuar."
 
@@ -1876,8 +1856,7 @@
 msgstr "Ugh."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:358
-msgid ""
-"Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
+msgid "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with 
reinforcements..."
 msgstr "Oh no! Se'ns ha esgotat el tems, han arribat reforços..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:370
@@ -1928,8 +1907,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
-msgstr ""
-"I el seu regnat fou llarg, i corregí tots els actes malvats de la seva mare."
+msgstr "I el seu regnat fou llarg, i corregí tots els actes malvats de la 
seva mare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
@@ -2016,8 +1994,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr ""
-"Fins que el fill del rei, en meitat de la batalla, assassinà el seu pare!"
+msgstr "Fins que el fill del rei, en meitat de la batalla, assassinà el seu 
pare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
@@ -2400,8 +2377,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-msgstr ""
-"No oblideu, però, que un cop abandonem aquest lloc tenim un compte pendent!"
+msgstr "No oblideu, però, que un cop abandonem aquest lloc tenim un compte 
pendent!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
@@ -2540,8 +2516,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:302
-msgid ""
-"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
+msgid "What do these intruders want? We did not invite them here, that is 
certain."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:306
@@ -2580,8 +2555,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:353
-msgid ""
-"I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
+msgid "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight 
on!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:357
@@ -2652,8 +2626,7 @@
 msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:159
-msgid ""
-"There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
+msgid "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the 
east!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:170
@@ -2673,8 +2646,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
-msgid ""
-"After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
+msgid "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some 
rest!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:207
@@ -2789,8 +2761,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
-msgid ""
-"El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
+msgid "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to 
Elensia!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:354
@@ -2806,10 +2777,8 @@
 msgstr "Usadar Q'kai"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:105
-msgid ""
-"This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
-msgstr ""
-"Aquest no és el moment per tornar cap el vaixell! Hem de conquerir l'illa!"
+msgid "This is no time to return to our vessel! We must take control of the 
island!"
+msgstr "Aquest no és el moment per tornar cap el vaixell! Hem de conquerir 
l'illa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
@@ -2858,12 +2827,10 @@
 "dels altres mags d'aquí. Potser podem unir-nos per tornar a capturar l'illa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
-#, fuzzy
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones."
 msgstr "Certament, unim-nos per lluitar plegats contra aquests malvats."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "You can now recruit mages."
 msgstr "Ara podeu reclutar mags."
 
@@ -3163,7 +3130,6 @@
 "no dubtaran en atacar-vos... convocaré els meus homes per ajudar-vos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather than trying to defeat these new foes."
@@ -3192,9 +3158,7 @@
 "moradors s'alcen en armes a les viles de l'oest! A la batalla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not defeat us!"
+msgid "Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not 
defeat us!"
 msgstr ""
 "Bé, hem vençut els nostres enemics, ara esperem que la muntanya no ens "
 "derroti a nosaltres."
@@ -3278,8 +3242,7 @@
 msgstr "No tenim temps per entretenir-nos aquí! Som-hi, cap a Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:173
-msgid ""
-"Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
+msgid "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for 
Elensefar."
 msgstr ""
 "Aquesta no és la teva feina! Jo decidiré quin és el moment de partir cap a 
"
 "Elensefar."
@@ -3303,8 +3266,7 @@
 msgstr "Halgar Du'nar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:127
-msgid ""
-"This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
+msgid "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a 
while."
 msgstr "Aquest hivern és molt fred! Potser hauríem de aturar-nos i 
descansar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
@@ -3445,8 +3407,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
-msgstr ""
-"A que es deuen les vostres paraules, nan? Els elfs mai us hem fet cap mal!"
+msgstr "A que es deuen les vostres paraules, nan? Els elfs mai us hem fet cap 
mal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:322
 msgid ""
@@ -3496,8 +3457,7 @@
 "tron pugui reclamar la seva herència."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:352
-msgid ""
-"The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
+msgid "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in 
jest!"
 msgstr "El Ceptre de Foc? Estàs boig? Haha, deus estar de broma!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:357
@@ -3616,8 +3576,7 @@
 msgstr "La princesa de Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
-msgid ""
-"...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
+msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
 msgstr "... però un dels orcs visquè el suficient per informar la reina..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
@@ -3637,8 +3596,7 @@
 msgstr "Pont"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:153
-msgid ""
-"On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
+msgid "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of 
Asheviere."
 msgstr "En el camí a Knalga, el grup es topà amb les forces de Asheviere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:157
@@ -3646,22 +3604,19 @@
 msgstr "La reina m'ha enviat a detenir-vos, impostor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:161
-msgid ""
-"That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
+msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
 msgstr "És la princesa Li'sar. La filla de la reina, i la seva successora!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:165
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr ""
-"No sóc cap impostor; sembla que la vostra mare us ha enganyat al respecte."
+msgstr "No sóc cap impostor; sembla que la vostra mare us ha enganyat al 
respecte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:170
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
 msgstr "Això és traïció! Les vostres mentides moriran amb tu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:174
-msgid ""
-"There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
+msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
 msgstr ""
 "No serveix de res dialogar amb ella! Només hi ha una cosa que comprendrà "
 "perfectament. A les armes!"
@@ -3703,10 +3658,8 @@
 msgstr "Em rendeixo! No em feu mal, impostor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:212
-msgid ""
-"I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
-msgstr ""
-"Com us digué abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us deixaré 
viure."
+msgid "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your 
life."
+msgstr "Com us digué abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us 
deixaré viure."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:216
 msgid "Let me go!"
@@ -3839,8 +3792,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
-msgid ""
-"These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
+msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
@@ -3916,8 +3868,7 @@
 msgstr "Finalment, es troba a les nostres mans! Ara, marxem d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:336
-msgid ""
-"I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
+msgid "I think that if we travel just a little north, we might be able to get 
out."
 msgstr "Crec que si viatgem cap el nord una mica més, podrem escapar d'aquí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
@@ -4275,8 +4226,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:270
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
-msgstr ""
-"Ajudeu-nos com a reforç una vegada hàgim trencat la seva línia defensiva."
+msgstr "Ajudeu-nos com a reforç una vegada hàgim trencat la seva línia 
defensiva."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid ""
@@ -4324,8 +4274,7 @@
 msgstr "Expulsem aquests invasors! Avui la ciutat serà nostra altra vegada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:387
-msgid ""
-"On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures appeared."
+msgid "On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures 
appeared."
 msgstr ""
 "Als voltants del port de Elensefar, aparegueren tres figures entre les "
 "ombres."
@@ -4360,8 +4309,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:463
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-msgstr ""
-"El grup descansà durant tres dies, després dels quals un vell amic retornà
."
+msgstr "El grup descansà durant tres dies, després dels quals un vell amic 
retornà."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:487
 msgid "Kalenz"
@@ -4402,8 +4350,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:528
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-msgstr ""
-"El Consell s'ha reunit, i hem decidit que s'ha d'aconseguir el Ceptre de Foc."
+msgstr "El Consell s'ha reunit, i hem decidit que s'ha d'aconseguir el Ceptre 
de Foc."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:533
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
@@ -4466,8 +4413,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:587
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr ""
-"Així que us empenyeu en atacar-me en el meu terreny, eh? Sou ben folls!"
+msgstr "Així que us empenyeu en atacar-me en el meu terreny, eh? Sou ben 
folls!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -4688,8 +4634,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:307
-msgid ""
-"That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
+msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:311
@@ -4925,3 +4870,4 @@
 "Portà el nen fins els boscos de l'oest, on el deixà sota la protecció dels 
"
 "elfs. Mentrestant, el regnat de terror de Asheviere s'anà estenent per tot "
 "Wesnoth..."
+
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po:1.32 wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po:1.33
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po:1.32  Fri Jun 3 21:14:03 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/ca.po    Sat Jun 4 11:02:13 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-03 22:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-18 16:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-04 12:49+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,11 +22,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:46
 msgid "Previous unit"
-msgstr ""
+msgstr "Unitat anterior"
 
 #: src/hotkeys.cpp:47
 msgid "Hold Position"
-msgstr ""
+msgstr "Mantenir posició"
 
 #: src/hotkeys.cpp:48
 msgid "End Unit Turn"
@@ -425,14 +425,12 @@
 msgstr "Configura les dreceres del teclat"
 
 #: src/preferences.cpp:1094
-#, fuzzy
 msgid "yes"
-msgstr "Si"
+msgstr "Sí"
 
 #: src/preferences.cpp:1096
-#, fuzzy
 msgid "no"
-msgstr "Desfés"
+msgstr "No"
 
 #: src/preferences.cpp:1153
 msgid "Prefs section^General"
@@ -448,7 +446,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1156
 msgid "Advanced section^Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Avançat"
 
 #: src/preferences.cpp:1212
 msgid "There are no alternative video modes available"
@@ -472,11 +470,11 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1296
 msgid "Action"
-msgstr ""
+msgstr "Acció"
 
 #: src/preferences.cpp:1296
 msgid "Binding"
-msgstr ""
+msgstr "Drecera"
 
 #: src/preferences.cpp:1308
 msgid "Change Hotkey"
@@ -517,8 +515,9 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:844
 msgid "Downloading..."
-msgstr ""
+msgstr "Descarregant..."
 
 #: src/show_dialog.cpp:876
 msgid "KB"
 msgstr "kB"
+
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.42 Tue May 31 20:29:47 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po   Sat Jun 4 11:02:13 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 21:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-05 18:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-04 12:57+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,7 +26,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(challenging)"
-msgstr ""
+msgstr "(desafiant)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
@@ -34,7 +34,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "(difficult)"
-msgstr ""
+msgstr "(difícil)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "Warlord"
@@ -42,7 +42,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "(experts only)"
-msgstr ""
+msgstr "(expert)"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:4
 msgid "Black Flag"
@@ -146,8 +146,7 @@
 msgstr "Jo? Et demostraré que no soc un covard!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:165
-msgid ""
-"It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
+msgid "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find 
reinforcements."
 msgstr "No és hora de barallar-se! Jo els contendré, aneu a cercar 
reforços."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:169
@@ -200,8 +199,7 @@
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "just to flee!"
-msgstr ""
-"Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per fugir!"
+msgstr "Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per 
fugir!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:293
 msgid ""
@@ -272,8 +270,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:218
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
-msgstr ""
-"Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra elles."
+msgstr "Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra 
elles."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:223
 msgid ""
@@ -351,10 +348,8 @@
 msgstr "Ara són massa nombrosos, retirada!!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
-msgid ""
-"The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
-msgstr ""
-"Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien mai."
+msgid "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never 
come."
+msgstr "Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien 
mai."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:418
 msgid ""
@@ -445,8 +440,7 @@
 "al mapa antes de que el sol estigui a dalt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:149
-msgid ""
-"Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
+msgid "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert 
pillagers."
 msgstr "Alerta! Se sap que aquest oasi és un cau de lladres i "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:174
@@ -477,8 +471,7 @@
 "dia. Matem-los a tots i retornem aquesta terra a la nostra gent!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:112
-msgid ""
-"We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
+msgid "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' 
land!"
 msgstr ""
 "Ens ataquen els humans! Afanyem-nos, hem de defensar la terra dels nostres "
 "pares!"
@@ -536,7 +529,6 @@
 "el passat--alomillor ens poden ajudar. Afanyem-nos, hem de partir ara."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on River Gork"
 msgstr "Du Inarix i al menys a quatre sauris al fort del riu Gork"
 
@@ -549,7 +541,6 @@
 msgstr "Plonk"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Reinforcements, at last! Whoever you are, you are welcome in Prestim! The "
 "fortified bridge over the Gork river was taken this morning by a small "
@@ -564,7 +555,6 @@
 msgstr "Ah! No són rivals per la meva maça."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:227
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is worse, our scouts reported that our saurian allies led by Inarix "
 "are still trapped on the other side of the river some miles away. They won't "
@@ -575,7 +565,6 @@
 "a unes quantes milles. No podran creuar el riu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:231
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and have set up camp nearby. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
@@ -593,15 +582,14 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:243
 msgid "It won't be that easy! Our enemies are well entrenched."
-msgstr ""
+msgstr "No serà tan fàcil! Els nostres enemics estan ben atrinxerats."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:247
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will sabotage the southern bridge when the bulk of the Saurian army has "
 "crossed. Any warriors trapped on the bridge or on the other side of the "
 "river will perish!"
-msgstr "Cada guerrer atrapat al pont o a l'altre costat del riu morirà."
+msgstr "Sabotejarem el pont del sud del riu quan l'exèrcit sauri l'hagi 
creuat. Tots els guerrers atrapats al pont o a l'altre costat del riu moriran."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:269
 msgid ""
@@ -616,12 +604,11 @@
 msgstr "Afanyem-nos! El pont del sud esta a punt d'explotar! Retirada!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We've had too many casualties to be able to resist the humans, we have no "
 "choice but to surrender."
 msgstr ""
-"Hem tengut massa baixe per a resistir els humans, no tenim altre elecció que 
"
+"Hem tengut massa baixes com per resistir els humans, no tenim altre elecció 
que "
 "rendir-nos."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
@@ -699,8 +686,7 @@
 msgstr "De veritat? I que beuràs amb ella? Licor de menta?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:140
-msgid ""
-"Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
+msgid "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the 
Smug."
 msgstr ""
 "Impacient, Kapou'e va llançar un atac sobre el seu company orc Shan Taum el "
 "Contrabandista."
@@ -919,8 +905,7 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:183
-msgid ""
-"Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
+msgid "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag 
Gor."
 msgstr ""
 "Llavors, Kapou'e llançà el seu atac desesperat per aturar el setge de Barag 
"
 "Gor."
@@ -945,7 +930,6 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:253
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:301
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not yet safe."
@@ -964,7 +948,6 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:261
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:309
-#, fuzzy
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from the whole council. I'm with you."
 msgstr "Si, necessito demanar ajuda a tot el consell. Venc amb tu."
 
@@ -992,8 +975,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:373
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr ""
-"Aha! Sorpresa! Pensaves que podrieu creuar les terres dels elfs sense perill!"
+msgstr "Aha! Sorpresa! Pensaves que podrieu creuar les terres dels elfs sense 
perill!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:394
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
@@ -1004,19 +986,16 @@
 msgstr "Estan destruint el nostre castell! Veniu a rescatar-me elfs!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:426
-msgid ""
-"At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
-msgstr ""
-"Al teu servei, Etheliel. Empenyerem aquestes criatures malignes al seu cau."
+msgid "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their 
quag!"
+msgstr "Al teu servei, Etheliel. Empenyerem aquestes criatures malignes al 
seu cau."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:4
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
 msgstr "Cap el port de Tirigaz"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:39
-#, fuzzy
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr "Mata tots els líders enemics"
+msgstr "Derrota tots els líders enemics"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:77
 msgid "Na-Mana"
@@ -1115,8 +1094,7 @@
 msgstr "Que fan aquests orcs aquí? Haurien d'estar massa cansats per viure."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:133
-msgid ""
-"I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
+msgid "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye 
lands."
 msgstr ""
 "Mai no he arribat tan enfora, estem creuant la frontera de les terres de "
 "l'Ull Negre."
@@ -1346,40 +1324,3 @@
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Gal·leó Pirata"
 
-#~ msgid "(easiest)"
-#~ msgstr "(més fàcil)"
-
-#~ msgid "(hardest)"
-#~ msgstr "(més difícil)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It won't be that easy! Our enemies are well entrenchered. And don't "
-#~ "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of "
-#~ "Saurians army will have crossed!"
-#~ msgstr ""
-#~ "No serà tan fàcil! Els nostres enemics estan ben assentats. I no hem "
-#~ "d'oblidar que sabotejarem el pont tan prest com gruix de l'exercit sauri "
-#~ "hagi creuat!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would "
-#~ "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tens raó, hem d'anar a un lloc més segur. Ens has ajudat. Voldries 
tornar "
-#~ "a ajudar-nos i escoltar-nos al Port de Tirigaz?"
-
-#~ msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-#~ msgstr "Si, necessito demanar ajuda a tot el consell. Estic amb tu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
-#~ "safety."
-#~ msgstr "Si, però veig que més venen del bosc. No estem segurs."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near "
-#~ "the elvish forest. This is the road near this yellow farm."
-#~ msgstr ""
-#~ "Excel·lent. Es un viatge perillós, perquè hem d'agafar una carretera 
que "
-#~ "passa vora el bosc dels elfs. És la carretera que passa aprop d'aquella "
-#~ "granja groga."
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.78 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.79
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.78    Fri Jun 3 21:14:03 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Sat Jun 4 11:02:10 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-06-03 22:49+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-06 18:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-04 12:35+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,12 +22,11 @@
 
 #: data/game.cfg:31
 msgid "Binary Saves"
-msgstr ""
+msgstr "Comprimeix les partides desades"
 
 #: data/game.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid "Show Combat"
-msgstr "Combat"
+msgstr "Mostra els combats"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:53 data/help.cfg:59
 msgid "Introduction"
@@ -821,7 +820,6 @@
 "Els trets disponibles (excepte per a no morts) són:"
 
 #: data/help.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -846,9 +844,9 @@
 "\n"
 "Les unitats intel·ligents són molt útils al principi de les campanyes, ja "
 "que poden avançar més ràpidament i convertir-se així en unitats de 
nivells "
-"superiors. En etapes posteriors, no són tan útils, i si teniu moltes 
unitats "
-"de nivells alts, us trobareu reclutant unitats amb trets més útils a la "
-"llarga."
+"superiors. En etapes posteriors, no són tan útils. Si teniu moltes unitats "
+"de nivell màxim, podeu mirar de reincorporar unitats amb trets més útils a 
"
+"llarg termini."
 
 #: data/help.cfg:226
 msgid ""
@@ -1321,8 +1319,7 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:9
 msgid "A duel map for super fast play. Recommended setting of 2g per village."
-msgstr ""
-"Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
+msgstr "Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per 
llogaret."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/BrokenBridge.cfg:2
 msgid "The Broken Bridge"
@@ -1385,8 +1382,7 @@
 msgstr "Aigües gelades"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/IcyWaters.cfg:5
-msgid ""
-"Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North Wesnoth."
+msgid "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North 
Wesnoth."
 msgstr ""
 "Combat en aquesta badia d'aigües gelades del nord de Wesnoth i pels seus "
 "voltants."
@@ -1553,9 +1549,8 @@
 msgstr "La vall de la mort"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid " "
-msgstr "; "
+msgstr " "
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:156
 msgid "King of the Hill"
@@ -1566,12 +1561,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:196
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This small duel map divides the field of battle into three segments. "
 "Recommended settings of 2G per village."
-msgstr ""
-"Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
+msgstr "Aquest petit mapa està pensat per fer duels i divideix el camp de 
batalla en tres segments. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:226
 msgid "2p - Silverhead Crossing"
@@ -1581,7 +1574,7 @@
 msgid ""
 "Players must traverse all manner of terrain in pursuit of victory on this "
 "multi-fronted duel map. Recommended settings of 2G per village."
-msgstr ""
+msgstr "Els jugadors hauran de travessar tot tipus de terreny per tal 
d'aconseguir la victòria en aquest mapa de duels amb múltiples fronts. Es 
recomana 2 monedes d'or per llogaret."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:256
 msgid "2p - Meteor Lake"
@@ -1591,7 +1584,7 @@
 msgid ""
 "Long ago, a great meteor fell from the heavens, leaving its mark on this "
 "coniferous region. Recommended settings of 2G per village."
-msgstr ""
+msgstr "Fa molt de temps, un gran meteorit caigué del cel deixant la seva 
marca en aquesta regió. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:286
 msgid "2p - Den of Onis"
@@ -1639,24 +1632,20 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:407
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Three players do battle in this small, enclosed region. Recommended settings "
 "of 2G per village."
 msgstr ""
-"Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:443
 msgid "4p - Lagoon"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:444
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Four factions contend for dominance over this watery settlement. Recommended "
 "settings of 1G per village."
 msgstr ""
-"Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:487
 msgid "4p - The Wilderlands"
@@ -1684,12 +1673,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:569
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Three players come head to head on this water-cut battlefield. Recommended "
 "settings of 2G per village."
 msgstr ""
-"Un mapa molt ràpid per fer duels. Es recomana 2 monedes d'or per llogaret."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:4
 msgid "Basic Training"
@@ -1871,8 +1858,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:299
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:249
 msgid "Do you want to review any of the skills learned in this scenario?"
-msgstr ""
-"Voleu revisar alguna de les habilitats que heu après en aquest escenari?"
+msgstr "Voleu revisar alguna de les habilitats que heu après en aquest 
escenari?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:302
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:252
@@ -1902,8 +1888,7 @@
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
-msgstr ""
-"Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una batalla."
+msgstr "Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una 
batalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:50
 msgid ""
@@ -2008,8 +1993,7 @@
 "les unitats."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:167
-msgid ""
-"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
+msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
 msgstr ""
 "Moltes unitats tenen alguna característica que canvia les regles del joc "
 "d'alguna manera."
@@ -2040,8 +2024,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
-msgstr ""
-"Ara potser voldreu començar una campanya, o fer una partida multijugador."
+msgstr "Ara potser voldreu començar una campanya, o fer una partida 
multijugador."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
@@ -3094,8 +3077,7 @@
 "tiradors, que tenen un 60%."
 
 #: data/tips.cfg:9
-msgid ""
-"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
+msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
 msgstr ""
 "Les unitats que descansen als llogarets recuperen 8 punts de vida al "
 "començament del seu torn."
@@ -3163,8 +3145,7 @@
 "tropes prescindibles per retrasar l'atac."
 
 #: data/tips.cfg:17
-msgid ""
-"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
+msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
 msgstr ""
 "No tingueu por de retirar-vos i tornar-vos a agrupar, aquesta pot ser la "
 "clau de la victòria."
@@ -3732,8 +3713,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr ""
-"Pont de $river,El pont de $river,Pont de $river,Roda de $name,Pont $name"
+msgstr "Pont de $river,El pont de $river,Pont de $river,Roda de $name,Pont 
$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:141
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
@@ -3748,8 +3728,7 @@
 msgstr "$name de mar,$name de dalt,$name,$name,$name"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
-msgid ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr "$name,$name,$name,$name,$name,$name,$name"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
@@ -4723,9 +4702,8 @@
 "camp de batalla."
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Blademaster"
-msgstr "Gladiador drac"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Blademaster.cfg:19
 #, fuzzy
@@ -5420,9 +5398,8 @@
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:42
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "faerie fire"
-msgstr "toc de fada"
+msgstr "foc de fada"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
@@ -5756,8 +5733,7 @@
 msgstr "Bola de foc"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid ""
-"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
+msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
 msgstr "Una bola de foc. Només usat per 'Move_Unit_Fake'."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
@@ -5974,7 +5950,6 @@
 msgstr "Llancer goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
 "of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer "
@@ -7019,8 +6994,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
-"Els proscrits lluiten millor de nit. Les proscrites, a més, ho fan amb 
estil."
+msgstr "Els proscrits lluiten millor de nit. Les proscrites, a més, ho fan 
amb estil."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
@@ -7247,7 +7221,6 @@
 msgstr "Emboscador sauri"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Ambushers are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
@@ -7400,10 +7373,8 @@
 msgstr "Serp marina"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-msgid ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
-msgstr ""
-"La serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
+msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
+msgstr "La serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
@@ -7564,9 +7535,8 @@
 #: data/units/Soulless.cfg:190 data/units/Soulless.cfg:266
 #: data/units/Soulless.cfg:341 data/units/Soulless.cfg:416
 #: data/units/Soulless.cfg:491
-#, fuzzy
 msgid "plague(Walking Corpse)"
-msgstr "Cadàver ambulant"
+msgstr "Plaga (cadàver ambulant)"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:3
 msgid "Spearman"
@@ -7689,7 +7659,6 @@
 msgstr "Troll"
 
 #: data/units/Troll.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trolls, grown to adulthood, are possessed of a fearsome strength. Their "
 "stone-like bodies have grown to a size much taller than a man, and their "
@@ -7750,7 +7719,6 @@
 msgstr "Llança pedres troll"
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Given the monstrous strength of their race, trolls can turn rather mundane "
 "implements into weapons of deadly force. Some trolls piece together crude "
@@ -7781,10 +7749,10 @@
 "seves propies fones, no gaire diferents de les de qualsevol nen, excepte pel "
 "fet que utilitzen autèntiques roques en comptes de petites pedres. Tot i que 
"
 "no són especialment acurades, una roca llançada per una d'aquestes 
criatures "
-"pot destrossar un home si l'arriba a tocar. Tot i anar carregat amb una "
-"pesada munició i no dur cap tipus d'arma de cos a cos, un llança pedres és 
"
+"pot destrossar un home si l'arriba a tocar. Carregat amb una "
+"pesada munició i sense cap tipus d'arma de cos a cos, un llança pedres és "
 "encara més gran, més fort, i potser fins i tot més lleig que la cria que 
va "
-"ser una vegada... i els seus cops de puny ja pot defensar-se prou bé. A 
més, "
+"ser una vegada... i amb els seus cops de puny ja pot defensar-se prou bé. A 
més, "
 "la seva habilitat per respondre als atacs dels arquers fa que lluitar contra "
 "ells sigui una proposta arriscada, des de qualsevol distància.\n"
 "\n"
@@ -7805,7 +7773,6 @@
 msgstr "Guerrer troll"
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A terrifying, monstrous bastion of strength, a Troll Warrior brings to fore "
 "all the tales that have been told of their race's terrifying power. Wielding "
@@ -8009,7 +7976,6 @@
 msgstr "Mag blanc"
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
 "placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in a "
@@ -8164,116 +8130,115 @@
 
 #: src/about.cpp:126
 msgid "+Afrikaans Translation"
-msgstr "+Traducció afrikaans"
+msgstr "+Traducció a l'afrikaans"
 
 #: src/about.cpp:130
 msgid "+Basque Translation"
-msgstr "+Traducció basca"
+msgstr "+Traducció al basc"
 
 #: src/about.cpp:135
 msgid "+Bulgarian Translation"
-msgstr "+Traducció búlgara "
+msgstr "+Traducció al búlgar"
 
 #: src/about.cpp:138
 msgid "+Catalan Translation"
-msgstr "+Traducció catalana"
+msgstr "+Traducció al català"
 
 #: src/about.cpp:145
 msgid "+Chinese Translation"
-msgstr "+Traducció xinesa"
+msgstr "+Traducció al xinès"
 
 #: src/about.cpp:148
 msgid "+Czech Translation"
-msgstr "+Traducció txeca"
+msgstr "+Traducció al txec"
 
 #: src/about.cpp:156
 msgid "+Danish Translation"
-msgstr "+Traducció danesa"
+msgstr "+Traducció al danès"
 
 #: src/about.cpp:160
 msgid "+Dutch Translation"
-msgstr "+Traducció holandesa"
+msgstr "+Traducció a l'holandès"
 
 #: src/about.cpp:167
 msgid "+English (GB) Translation"
-msgstr "+Traducció anglesa (Gran Bretanya)"
+msgstr "+Traducció a l'anglès (Gran Bretanya)"
 
 #: src/about.cpp:170
 msgid "+Estonian Translation"
-msgstr "+Traducció estònia"
+msgstr "+Traducció a l'estonià"
 
 #: src/about.cpp:173
 msgid "+Finnish Translation"
-msgstr "+Traducció finesa"
+msgstr "+Traducció al finès"
 
 #: src/about.cpp:177
 msgid "+French Translation"
-msgstr "+Traducció francesa"
+msgstr "+Traducció al francès"
 
 #: src/about.cpp:190
 msgid "+German Translation"
-msgstr "+Traducció alemanya"
+msgstr "+Traducció a l'alemany"
 
 #: src/about.cpp:201
 msgid "+Greek Translation"
-msgstr "+Traducció grega"
+msgstr "+Traducció al grec"
 
 #: src/about.cpp:205
 msgid "+Hungarian Translation"
-msgstr "+Traducció hongaresa"
+msgstr "+Traducció a l'hongarès"
 
 #: src/about.cpp:216
 msgid "+Italian Translation"
-msgstr "+Traducció italiana"
+msgstr "+Traducció a l'italià"
 
 #: src/about.cpp:225
 msgid "+Japanese Translation"
-msgstr "+Traducció japonesa"
+msgstr "+Traducció al japonès"
 
 #: src/about.cpp:230
 msgid "+Latin Translation"
-msgstr "+Traducció llatina"
+msgstr "+Traducció al llatí"
 
 #: src/about.cpp:233
 msgid "+Norwegian Translation"
-msgstr "+Traducció noruega"
+msgstr "+Traducció al noruec"
 
 #: src/about.cpp:239
 msgid "+Polish Translation"
-msgstr "+Traducció polonesa"
+msgstr "+Traducció al polonès"
 
 #: src/about.cpp:249
 msgid "+Portuguese (Brazil) Translation"
-msgstr "+Traducció portuguesa (brasil)"
+msgstr "+Traducció portuguès (brasil)"
 
 #: src/about.cpp:257
 msgid "+Russian Translation"
-msgstr "+Traducció russa"
+msgstr "+Traducció al rus"
 
 #: src/about.cpp:262
-#, fuzzy
 msgid "+Serbian Translation"
-msgstr "+Traducció alemanya"
+msgstr "+Traducció al serbi"
 
 #: src/about.cpp:265
 msgid "+Slovak Translation"
-msgstr "+Traducció eslovaca"
+msgstr "+Traducció a l'eslovac"
 
 #: src/about.cpp:268
 msgid "+Slovenian Translation"
-msgstr "+Traducció eslovena"
+msgstr "+Traducció a l'eslovè"
 
 #: src/about.cpp:271
 msgid "+Spanish Translation"
-msgstr "+Traducció espanyola"
+msgstr "+Traducció al castellà"
 
 #: src/about.cpp:279
 msgid "+Swedish Translation"
-msgstr "+Traducció sueca"
+msgstr "+Traducció al suec"
 
 #: src/about.cpp:285
 msgid "+Turkish Translation"
-msgstr "+Traducció turca"
+msgstr "+Traducció al turc"
 
 #: src/about.cpp:289
 msgid "+Contributors"
@@ -8293,8 +8258,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:115
 msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
-msgstr ""
-"El vostre líder ha d'estar en una torre per reclutar o reincorporar unitats."
+msgstr "El vostre líder ha d'estar en una torre per reclutar o reincorporar 
unitats."
 
 #: src/actions.cpp:135
 msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
@@ -8519,9 +8483,8 @@
 "fitxers amb el joc?"
 
 #: src/dialogs.cpp:550
-#, fuzzy
 msgid "Date"
-msgstr "Portal"
+msgstr "Data"
 
 #: src/dialogs.cpp:550 src/game.cpp:887 src/help.cpp:1112
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:28 src/playturn.cpp:2046 src/playturn.cpp:2223
@@ -8534,7 +8497,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:579 src/multiplayer_create.cpp:74
 msgid "Load Game"
-msgstr "Carrega partida"
+msgstr "Carrega una partida"
 
 #: src/dialogs.cpp:580
 msgid "Choose the game to load"
@@ -8646,7 +8609,7 @@
 
 #: src/game.cpp:842
 msgid "Connect to Server"
-msgstr "Connexió amb el servidor"
+msgstr "Connecta amb el servidor"
 
 #: src/game.cpp:843
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
@@ -8706,7 +8669,7 @@
 
 #: src/game.cpp:975
 msgid "Downloading campaign..."
-msgstr "Descarregant campanya..."
+msgstr "S'està descarregant la campanya..."
 
 #: src/game.cpp:989
 msgid "Cannot rescan the filesystem"
@@ -8729,8 +8692,7 @@
 msgstr "Servidor remot desconnectat."
 
 #: src/game.cpp:1006
-msgid ""
-"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
+msgid "There was a problem creating the files necessary to install this 
campaign."
 msgstr ""
 "S'ha produit un error creant els fitxers necessaris per instal·lar aquesta "
 "campanya."
@@ -8908,8 +8870,7 @@
 
 #: src/help.cpp:1303
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
-msgstr ""
-"Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la defensa."
+msgstr "Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la 
defensa."
 
 #: src/help.cpp:1305
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically."
@@ -9023,20 +8984,19 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:92
 msgid "Connect to Host"
-msgstr "Connectar amb el servidor"
+msgstr "Connecta amb el servidor"
 
 #: src/multiplayer.cpp:94
 msgid "Choose host to connect to: "
 msgstr "Trieu el servidor: "
 
 #: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer.cpp:160
-#, fuzzy
 msgid "Connecting to Server..."
-msgstr "Connexió amb el servidor"
+msgstr "Connectant amb el servidor..."
 
 #: src/multiplayer.cpp:133
 msgid "Connecting to remote host..."
-msgstr "Connectant al servidor remot..."
+msgstr "Connectant amb el servidor remot..."
 
 #: src/multiplayer.cpp:142
 msgid ""
@@ -9260,12 +9220,11 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:28
 msgid "Map"
-msgstr ""
+msgstr "Mapa"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:29
-#, fuzzy
 msgid "Status"
-msgstr "Estadístiques"
+msgstr "Estat"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:106
 msgid "Observe Game"
@@ -9416,7 +9375,7 @@
 msgstr "Or: "
 
 #: src/playlevel.cpp:854
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
 msgstr "El 80% de l'or es manté pel proper escenari."
 
@@ -9473,8 +9432,7 @@
 msgstr "Trieu l'arma:"
 
 #: src/playturn.cpp:1309
-msgid ""
-"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
 msgstr ""
 "No heu començat a moure les unitats. Segur de que voleu finalitzar el vostre 
"
 "torn?"
@@ -9511,8 +9469,7 @@
 msgid ""
 "Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please choose a "
 "different name."
-msgstr ""
-"Els noms no poden contindre comes ni barres. Si us plau, trieu un altre nom."
+msgstr "Els noms no poden contindre comes ni barres. Si us plau, trieu un 
altre nom."
 
 #: src/playturn.cpp:1636
 msgid "Saved"
@@ -9562,8 +9519,7 @@
 msgid ""
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
-msgstr ""
-"Senyor, aquesta unitat és experimentada. Segur que voleu acomiadar a $noun?"
+msgstr "Senyor, aquesta unitat és experimentada. Segur que voleu acomiadar a 
$noun?"
 
 #: src/playturn.cpp:1985
 msgid ""
@@ -9598,9 +9554,8 @@
 msgstr "Necessiteu al menys $cost monedes d'or per reincorporar una unitat."
 
 #: src/playturn.cpp:2047
-#, fuzzy
 msgid "Level"
-msgstr "nivell"
+msgstr "Nivell"
 
 #: src/playturn.cpp:2074
 msgid "Dismiss Unit"
@@ -9692,8 +9647,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2531
 msgid "New theme will take effect on next new or loaded game."
-msgstr ""
-"Els canvis de tema tenen efecte en carregar o iniciar una nova partida."
+msgstr "Els canvis de tema tenen efecte en carregar o iniciar una nova 
partida."
 
 #: src/playturn.cpp:2632
 msgid "Place Label"
@@ -9775,8 +9729,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr ""
-"Aquesta unitat ha estat convertida en pedra. No es pot moure ni atacar."
+msgstr "Aquesta unitat ha estat convertida en pedra. No es pot moure ni 
atacar."
 
 #: src/reports.cpp:128
 msgid "stone: "
@@ -9866,11 +9819,11 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:285
 msgid " included from "
-msgstr ""
+msgstr " inclòs des de "
 
 #: src/serialization/parser.cpp:306
 msgid "$error at $pos"
-msgstr ""
+msgstr "$error a $pos"
 
 #: src/titlescreen.cpp:187
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
@@ -9947,9 +9900,8 @@
 msgstr "; "
 
 #: src/unit.cpp:1141
-#, fuzzy
 msgid "XP to advance"
-msgstr " experiència per avançar"
+msgstr "punt d'experiència per avançar"
 
 #: src/unit.cpp:1180
 msgid ": "
@@ -9971,74 +9923,3 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
 
-#~ msgid "The Isle of Anduin"
-#~ msgstr "L'illa d'Anduin"
-
-#~ msgid "The Three Rivers"
-#~ msgstr "Els tres rius"
-
-#~ msgid "The Isles of the Damned"
-#~ msgstr "L'illa dels condemnats"
-
-#~ msgid "Dwarven Wasteland"
-#~ msgstr "Terra de nans"
-
-#~ msgid "Princess's Battlefield"
-#~ msgstr "El camp de batalla de la princesa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee "
-#~ "combat, and also possess skill with the bow. Like lords, Lords possess "
-#~ "leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-"
-#~ "level units."
-#~ msgstr ""
-#~ "Un noble líder de tropes, el senyor és especialment fort en la lluita 
cos "
-#~ "a cos, però també poseeix l'habilitat de tir amb arc. Com els 
comandants, "
-#~ "el lideratge dels senyors milloren les habilitats de les unitats de "
-#~ "nivell inferior que l'envolten."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "100 gold will be available for the next scenario"
-#~ msgstr "El 80% de l'or es manté pel proper escenari."
-
-#~ msgid "level: "
-#~ msgstr "nivell: "
-
-#~ msgid "fey gale"
-#~ msgstr "ventada mortal"
-
-#~ msgid "halberd"
-#~ msgstr "alabarda"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Driven ravenous by an unholy hunger for dead flesh, Necrophages attack "
-#~ "their hoped-for food with poisonous claws."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els necròfags són éssers conduits voraçment per una gana diabòlica de 
"
-#~ "carn morta. Ataquen sense miraments qualsevol presa possible amb les "
-#~ "seves garres verinoses."
-
-#~ msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
-#~ msgstr "Voleu desar la repetició d'aquest escenari?"
-
-#~ msgid "Do you want to save your game?"
-#~ msgstr "Voleu desar la vostra partida?"
-
-#~ msgid "Unknown scenario: '"
-#~ msgstr "Escenari desconegut: '"
-
-#~ msgid "Dmg"
-#~ msgstr "Mal"
-
-#~ msgid "Missing closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
-#~ msgstr "Falta l'etiqueta de tancament $tag (fitxer $file, línia $line)"
-
-#~ msgid "Found invalid closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
-#~ msgstr "Etiqueta de tancament $tag (fitxer $file, línia $line) invàlida"
-
-#~ msgid "$error in file $file (line $line, column $column)"
-#~ msgstr "$error al fitxer $file (línia $line, columna $column)"
-
-#~ msgid "$error (line $line, column $column)"
-#~ msgstr "$error (línia $line, columna $column)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]