wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-trow/sv.po wesnoth/sv.po


From: Nils Kneuper
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-trow/sv.po wesnoth/sv.po
Date: Fri, 27 May 2005 07:54:36 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Nils Kneuper <address@hidden>  05/05/27 11:54:35

Modified files:
    po/wesnoth-trow: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.59&tr2=1.60&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.96&tr2=1.97&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.59 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.60
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.59 Wed May 11 07:58:11 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Fri May 27 11:54:34 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-11 00:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-26 19:07+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -196,7 +196,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:199
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
-msgstr "Usch! När du dödar dem, delar de upp sig i två."
+msgstr "Usch! När du dödar dem så delar de sig i två."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:248
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1033
@@ -4223,7 +4223,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:220
 msgid "Heroic: Slay the Dragon and defeat all enemies"
-msgstr "Hjältemodigt: döda dragen och besegra alla fiender"
+msgstr "Hjältemodigt: döda draken och besegra alla fiender"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:242
 msgid ""
@@ -5768,7 +5768,7 @@
 msgstr ""
 "Haldric, budbärare underrättade mig precis om att flottan har återvänt 
från "
 "vårt gamla hem. De kom tillbaka med en nästan lika stor flotta som vi "
-"startade med, och Sunnanvik står fortfarande. Detta är underbara nyheter. "
+"startade med, och Sunnanvik står fortfarande. Detta är fantastiska nyheter. 
"
 "Enligt dina order har en tredjedel av flottan gett sig av igen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:113
@@ -5776,7 +5776,7 @@
 "That is excellent news indeed. Our numbers have doubled. Now on to the "
 "business at hand."
 msgstr ""
-"Detta är verkligen underbara nyheter. Vårt antal har fördubblats. Och nu "
+"Detta är sannerligen fantastiska nyheter. Vårt antal har fördubblats. Och 
nu "
 "till ärendet vi har för handen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nohome.cfg:5
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.96 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.97
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.96    Thu May 19 10:06:40 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Fri May 27 11:54:35 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-17 23:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-26 19:05+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -8228,7 +8228,7 @@
 "There are no saved games to load.\n"
 "(Games are saved automatically when you complete a scenario)"
 msgstr ""
-"Det finns inga sparade spel att öppna.\n"
+"Det finns inga sparade spel.\n"
 "(Spel sparas automatiskt när du klarar ett scenario)"
 
 #: src/dialogs.cpp:423
@@ -8269,7 +8269,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:519
 msgid "Choose the game to load"
-msgstr "Välj spel att öppna"
+msgstr "Välj spel"
 
 #: src/dialogs.cpp:555 src/dialogs.cpp:567
 msgid "Profile"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]