wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth cs.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth cs.po
Date: Wed, 25 May 2005 05:29:12 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/05/25 09:29:12

Modified files:
    po/wesnoth   : cs.po 

Log message:
    Updated Czech translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/cs.po.diff?tr1=1.48&tr2=1.49&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/cs.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/cs.po:1.48 wesnoth/po/wesnoth/cs.po:1.49
--- wesnoth/po/wesnoth/cs.po:1.48    Tue May 10 18:04:21 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/cs.po  Wed May 25 09:29:12 2005
@@ -4898,7 +4898,7 @@
 "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
 "and lesser speed."
 msgstr ""
-"Eflí odstřelovači jsou odborníci v používání luku. Jejich schopnosti 
jim "
+"Elfí odstřelovači jsou odborníci v používání luku. Jejich schopnosti 
jim "
 "zaručují 60% šanci zasáhnout protivníka, i když jsou ukryti v 
obtížném "
 "terénu. Skvělé zacházení s lukem jim vynahrazuje jejich nedostatky v 
boji "
 "zblízka a menší rychlost."
@@ -6403,7 +6403,7 @@
 msgstr ""
 "Sedláci jsou páteří zemědělství a vojáky poslední pomoci. Nejsou 
sice ze své "
 "povahy hroziví, ale neústupně brání své domovy. Vrháš-li však na 
nepřátele "
-"hordy sedláků, zjevně ti došly lepší jendotky."
+"hordy sedláků, zjevně ti došly lepší jednotky."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:20 data/units/Peasant.cfg:33
 msgid "pitchfork"
@@ -10084,7 +10084,7 @@
 #~ "tolik, jaká je její úroveň. Zdarma můžeš podporovat takové 
množství "
 #~ "jednotek, že náklady na ně nepřesáhnou počet vesnic. Za každou 
úroveň "
 #~ "každé jednotky navíc však platíš jeden zlatý za kolo. Máš-li 
například "
-#~ "dvanáct jednotak první úrovně a deset vesnic, budeš platit každé 
kolo dva "
+#~ "dvanáct jednotka první úrovně a deset vesnic, budeš platit každé 
kolo dva "
 #~ "zlaté na jejich vydržování.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Tyto náklady se odečítají od tvých příjmů, takže v uvedeném 
případě "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]