wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Fri, 13 May 2005 08:51:45 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/05/13 12:51:45

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.94&tr2=1.95&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.94 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.95
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.94    Wed May 11 07:58:11 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Fri May 13 12:51:44 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-10 23:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-13 00:21+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -890,15 +890,15 @@
 "\n"
 "\n"
 "\n"
-"<header>text=Stryktålig</header>\n"
+"<header>text=TÃ¥lig</header>\n"
 "\n"
-"Stryktåliga trupper har 7 hälsopoäng mer än vanligt.\n"
+"Tåliga trupper har 7 hälsopoäng mer än vanligt.\n"
 "\n"
-"Stryktåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj, och 
detta "
-"karaktärsdrag är dessutom nyttigt för alla trupper. Stryktålighet är 
ofta "
-"som mest nyttigt för trupper som kombinerar lite HP, bra försvarsegenskaper 
"
-"eller starka motståndskrafter. Stryktåliga trupper är speciellt lämpade 
att "
-"hålla positioner."
+"Tåliga trupper är användbara i alla lägen under en kampanj, och detta "
+"karaktärsdrag är dessutom nyttigt för alla trupper. Tålighet är ofta som 
"
+"mest nyttigt för trupper som kombinerar lite HP, bra försvarsegenskaper "
+"eller starka motståndskrafter. Tåliga trupper är speciellt lämpade att 
hålla "
+"positioner."
 
 #: data/help.cfg:240
 msgid ""
@@ -3203,7 +3203,7 @@
 
 #: data/traits.cfg:86
 msgid "resilient"
-msgstr "stryktålig"
+msgstr "tålig"
 
 #: data/translations/english.cfg:2
 msgid "Easy"
@@ -4596,7 +4596,7 @@
 "De mest talangfulla kavalleristerna i Wesnoths arméer ges träning i "
 "armborstskytte, och utrustas med mycket kraftfulla hästar. De är väl 
rustade "
 "och skickliga även med sina svärd. Dessa soldater kan erövra och hålla 
mark. "
-"Deras rörlighet och stryktålighet gör dem mycket värdefulla på 
slagfältet."
+"Deras rörlighet och tålighet gör dem mycket värdefulla på slagfältet."
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:3
 msgid "Drake Burner"
@@ -4938,7 +4938,7 @@
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
 "lot of damage, and hurling their heavy spears into the enemy."
 msgstr ""
-"De mest stryktåliga dvärgarna värvas ibland som väktare. Långsamma och 
utan "
+"De mest tåliga dvärgarna värvas ibland som väktare. Långsamma och utan "
 "starka attacker håller de stånd vid arméns flanker medan de kastar sina "
 "tunga spjut mot fienden."
 
@@ -5287,7 +5287,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:20
 msgid "shove"
-msgstr "knuffa"
+msgstr "knuff"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish Lord"
@@ -7499,7 +7499,7 @@
 "sårbara för bågskyttar, speciellt i öppen terräng, och de borde alltid 
ha en "
 "hälsosam rädsla för besvärjare i alla sorters terräng. De är mäktiga "
 "motståndare mot bräckliga fiender, såsom skelett, men har det svårt mot "
-"välbepansrade eller naturligt stryktåliga fiender, såsom deras 
skogslevande "
+"välbepansrade eller naturligt tåliga fiender, såsom deras skogslevande "
 "motsvarighet, wosen. Deras regenererande förmåga tilllåter dem att motstå 
"
 "gift och att hela sina skador utan undsättning från en by. Deras relativa "
 "långsamhet är en svaghet, än värre så under dagtid."
@@ -7566,7 +7566,7 @@
 "bågskyttar att tänka sig för mer än en gång innan de anfaller, och det 
är "
 "mycket farligt för besvärjare att ge sig på dem. De är ganska kraftfulla 
mot "
 "sköra fiender, såsom skelett, men svaga mot fiender med goda rustningar "
-"eller naturligt stryktåliga fiender, såsom deras skogslevande motsvarighet, 
"
+"eller naturligt tåliga fiender, såsom deras skogslevande motsvarighet, "
 "wosen. Deras regenererande förmåga gör att de kan läka sår och motstå "
 "förgiftning utan att söka hjälp i en by. De är relativt långsamma, 
vilket "
 "tillsammans med deras sämre stridsförmåga i dagsljus talar emot dem. Den "
@@ -7661,7 +7661,7 @@
 "sårbara för bågskyttar, speciellt i öppen terräng, och de borde alltid 
ha en "
 "hälsosam rädsla för besvärjare i alla sorters terräng. De är mäktiga "
 "motståndare mot bräckliga fiender, såsom skelett, men har det svårt mot "
-"välbepansrade eller naturligt stryktåliga fiender, såsom deras 
skogslevande "
+"välbepansrade eller naturligt tåliga fiender, såsom deras skogslevande "
 "motsvarighet, wosen. Deras regenererande förmåga låter dem stå emot gift 
och "
 "att hela sina skador utan att söka hjälp i en by. Deras relativa 
långsamhet "
 "är en svaghet, än värre så under dagtid."
@@ -9603,7 +9603,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:189
 msgid "TitleScreen button^Load"
-msgstr "Öppna"
+msgstr "Sparade spel"
 
 #: src/titlescreen.cpp:190
 msgid "TitleScreen button^Language"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]