wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sv.po wesnoth-ei/sv.p...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sv.po wesnoth-ei/sv.p...
Date: Wed, 11 May 2005 03:58:12 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/05/11 07:58:11

Modified files:
    po/wesnoth-editor: sv.po 
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-lib : sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po.diff?tr1=1.26&tr2=1.27&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.51&tr2=1.52&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.61&tr2=1.62&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po.diff?tr1=1.30&tr2=1.31&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.45&tr2=1.46&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.58&tr2=1.59&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.93&tr2=1.94&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.26 
wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.27
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.26    Tue May 10 18:04:29 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po   Wed May 11 07:58:10 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-19 14:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-10 23:52+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -167,7 +167,7 @@
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:408
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:491
 msgid "X-Axis"
@@ -196,6 +196,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:134
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "Ok"
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.51 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.52
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.51  Tue May 10 18:04:30 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Wed May 11 07:58:10 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-10 23:58+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1145,9 +1145,8 @@
 msgstr "Nej! Du har besegrat mig! Jag kan inte terrorisera byborna längre..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:290
-#, fuzzy
 msgid "We still need to defeat these undead for the villagers to be safe."
-msgstr "Vi måste fortfarande besegra dessa vandöda om vi ska säkra byarna."
+msgstr "Vi måste fortfarande besegra de vandöda om byborna ska gå säkra."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:296
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:339
@@ -1170,11 +1169,12 @@
 "norrut, och försöka nå Weldyn en annan väg."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:333
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are still these outlaws to take care of - we must continue fighting "
 "here."
-msgstr "Vi har fortfarande den där fredlöse att ta hand om."
+msgstr ""
+"Vi har fortfarande de där fredlösa att ta hand om - vi måste fortsätta "
+"strida här."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1350,29 +1350,30 @@
 "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh. An' with dis mist from de "
 "swamp, we can't e'en see any 'nemies."
 msgstr ""
+"Jag antar vi måste vada över... Usch. Och med all den här dimman kan vi 
inte "
+"ens se några fiender."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:182
 msgid "Findshhhh... dyhhhh... slayhhhh..."
-msgstr ""
+msgstr "Finnnhh... Dödahhh... Krossaaahhh..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:186
 msgid "What is that?!?"
 msgstr "Vad är det?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:190
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know, but it sounded like the dragon Khrakrahs. When it was alive, "
 "it was the most powerful creature ever, living in the Eastern Mountains. It "
 "must have fled when the Undead came."
 msgstr ""
-"Aha, draken Khrakrahs. Den var den mäktigaste varelsen under sin livstid. "
-"Den bodde i östbergen. Den måste ha flytt när de vandöda kom. "
+"Jag vet inte, men det lät som draken Khrakrahs. Den var den mäktigaste "
+"varelsen någonsin under sin livstid. Den bodde i östbergen. Den måste ha "
+"flytt när de vandöda kom. "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:239
-#, fuzzy
 msgid "Undead, undead are rising out of the ground!"
-msgstr "Herre, de vandöda kommer fram ur sprickor i marken!"
+msgstr "Vandöda, det kommer vandöda upp ur marken!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
@@ -1508,24 +1509,23 @@
 msgid ""
 "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
 msgstr ""
-"Aha! Nu kan vi kan fly härifrån! Jag har funnit en fallucka bredvid borgen!"
+"Aha! Nu kan vi kan fly härifrån! Jag har hittat en lönndörr bredvid 
borgen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:174
 msgid "Good! We can't resist these undead much longer."
-msgstr ""
+msgstr "Bra! Vi klarar inte att stå emot dessa vandöda mycket längre."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid "Move Gweddry to the trapdoor"
-msgstr "För Gweddry till stigens slut"
+msgstr "För Gweddry till lönndörren"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:191
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:210
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
-msgstr "Följ mig mannar! Genom falluckan!"
+msgstr "Följ mig mannar! Genom lönndörren!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:224
 msgid ""
@@ -1533,7 +1533,7 @@
 "Come to the trapdoor!"
 msgstr ""
 "Skynda er! Snart kommer fiendens truppförstärkningar, och vi kommer alla 
att "
-"dö! Kom till falluckan!"
+"dö! Kom till lönndörren!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
 msgid "The Council"
@@ -2456,34 +2456,3 @@
 "När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. En dag, i "
 "gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från 
vaktposterna."
-
-#~ msgid "Mal-Rhazal"
-#~ msgstr "Mal-Rhazal"
-
-#~ msgid "I s'ppose we'll hav' to wade across it... ugh."
-#~ msgstr "Jag antar att vi måste vada över det... Usch."
-
-#~ msgid "Rise... kill... my master is calling you... Rise!"
-#~ msgstr "Upp...döda...min herre ropar på dig... Upp!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, the dragon fled, but not even the mightiest can escape the all-"
-#~ "powerful clutches of the great lich Mal-Ravanal. You remember the "
-#~ "prophecy, Dacyn. You will meet your doom!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja, draken flydde, men inte ens de mäktigaste kan undkomma den "
-#~ "allsmäktige häxmästaren Mal-Ravanals klor. Du kommer ihåg profetian, "
-#~ "Dacyn. Du går mot din undergång!"
-
-#~ msgid "Prophecy?"
-#~ msgstr "Profetia?"
-
-#~ msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
-#~ msgstr ""
-#~ "De vandöda kommer upp ur marken! Vi måste förgöra dem, och det snabbt!"
-
-#~ msgid "This might be more difficult than I thought."
-#~ msgstr "Detta kan bli svårare än jag trodde."
-
-#~ msgid "Now let's get out of this bog!"
-#~ msgstr "LÃ¥t oss nu komma ut ur detta gungfly!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.61 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.62
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.61 Tue May 10 18:04:34 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Wed May 11 07:58:10 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-11 00:00+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3379,7 +3379,6 @@
 "hjälpa er!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather than trying to defeat these new foes."
@@ -3408,7 +3407,6 @@
 "sig! De mäktiga Knäkrossarna! Till strid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes. Let us hope the mountain does not defeat us!"
 msgstr ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.30 wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.31
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.30  Tue May 10 18:04:34 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po    Wed May 11 07:58:11 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-19 14:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-11 00:00+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -423,14 +423,12 @@
 msgstr "Se och konfigurera snabbtangenter"
 
 #: src/preferences.cpp:1084
-#, fuzzy
 msgid "yes"
-msgstr "Ja"
+msgstr "ja"
 
 #: src/preferences.cpp:1086
-#, fuzzy
 msgid "no"
-msgstr "Ångra"
+msgstr "nej"
 
 #: src/preferences.cpp:1143
 msgid "Prefs section^General"
@@ -446,7 +444,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1146
 msgid "Advanced section^Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Avancerat"
 
 #: src/preferences.cpp:1202
 msgid "There are no alternative video modes available"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.45 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.46
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.45 Tue May 10 18:04:35 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Wed May 11 07:58:11 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-11 00:02+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -951,13 +951,12 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:255
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:303
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not yet safe."
 msgstr ""
 "Vi är inte ute ur skogen än. Jag kan se hur fler av dem väller fram ur "
-"skogen. Vi är inte säkra här."
+"skogen. Än är vi inte säkra."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:259
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:307
@@ -970,9 +969,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:263
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from the whole council. I'm with you."
-msgstr "Ja, jag behöver begära hjälp från hela rådet. Jag följer med er."
+msgstr "Ja, jag behöver söka hjälp från hela rådet. Jag följer med er."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:267
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:315
@@ -1020,7 +1018,6 @@
 msgstr "Till Tirigaz hamn"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid "Defeat all enemy leaders"
 msgstr "Döda alla fiendeledare"
 
@@ -1331,27 +1328,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:193
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Piratgaljon"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would "
-#~ "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har rätt, vi måste ge oss av till ett säkrare ställe. Du har 
hjälpt "
-#~ "oss förut. Vill du hjälpa oss igen, och eskortera oss till Tirigaz hamn?"
-
-#~ msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-#~ msgstr "Ja, jag måste begära hjälp från hela rådet. Jag följer med 
er."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
-#~ "safety."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja, men jag kan se hur fler av dem väller fram ur skogen. Vi är inte i "
-#~ "säkra här."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near "
-#~ "the elvish forest. This is the road near this yellow farm."
-#~ msgstr ""
-#~ "Utmärkt. Det är en farlig resa, då vi måste följa en som gränsar 
till "
-#~ "alvernas skog. Det är den vägen som går förbi den gula gården där."
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.58 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.59
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.58 Tue May 10 18:04:42 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Wed May 11 07:58:11 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-11 00:02+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1932,7 +1932,6 @@
 msgstr "Men varför kommer de då som flyktingar? Tala, människa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:451
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Our people come in peace. There was a war in our homeland. We are refugees. "
 "We come seeking a new home, since our island to the West and North is now "
@@ -5846,6 +5845,3 @@
 "en vulkan, som nu långsamt sjunker ner i havet. Den gamle kronprinsen i "
 "Sunnanvik lyckades få fotfäste på ön, trots det stridlystna ödlefolket 
där. "
 "Det är nog väldigt lite kvar av det fotfästet vid det här laget."
-
-#~ msgid "Rise of Wesnoth"
-#~ msgstr "Wesnoths uppgång"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.93 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.94
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.93    Tue May 10 18:04:27 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Wed May 11 07:58:11 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-05-10 19:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-10 23:52+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,12 +18,11 @@
 
 #: data/game.cfg:36
 msgid "Binary Saves"
-msgstr ""
+msgstr "Spara spelen binärt"
 
 #: data/game.cfg:43
-#, fuzzy
 msgid "Show Combat"
-msgstr "Strid"
+msgstr "Visa strider"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:53 data/help.cfg:59
 msgid "Introduction"
@@ -815,7 +814,6 @@
 "De karaktärsdrag som är tillgängliga för icke-vandöda är följande:"
 
 #: data/help.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -840,9 +838,9 @@
 "\n"
 "Intelligenta trupper är mycket användbara i början av en kampanj, eftersom 
"
 "de snabbare befordras till högre nivåer. Senare är de inte lika viktiga "
-"eftersom trupper inte har någon nytta av mer EP efter att de nått sin "
-"toppnivå. Om du har många trupper på högre nivåer så kan det vara 
bättre att "
-"återkalla trupper som har andra karaktärsdrag."
+"eftersom trupper inte har någon nytta av mer erfarenhetspoäng efter att de "
+"nått sin toppnivå. Om du har många trupper på högre nivåer så kan det 
vara "
+"bättre att återkalla trupper som har andra karaktärsdrag."
 
 #: data/help.cfg:226
 msgid ""
@@ -5226,9 +5224,8 @@
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:117 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:42
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "faerie fire"
-msgstr "älvaberöring"
+msgstr "älvabrand"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
@@ -5263,13 +5260,12 @@
 msgstr "Alvstorfurste"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of frost at long range."
 msgstr ""
 "Alvstorfurstarna är skräckinjagande i strid; där de använder svärd och "
-"förödande eldklot."
+"förödande frostklot."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "female^Elvish Lady"
@@ -5298,13 +5294,12 @@
 msgstr "Alvfurste"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of frost at long range."
 msgstr ""
 "Alvfurstarna är skräckinjagande i strid; där de i närstrid använder 
svärd "
-"och på håll förödande eldklot."
+"och på håll förödande frostklot."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
@@ -6503,6 +6498,10 @@
 "their victims, they simply shrug off all damage sustained as if they had "
 "been freshly summoned, to begin their search for flesh again."
 msgstr ""
+"Drivna av sin vanheliga hunger efter kött attackerar nekrofagerna utsvultet "
+"sitt byte med sina giftiga klor. När de ätit sig mätta på sina offers 
kött "
+"skakar de helt enkelt av sig all skada de ådragit sig, och börjar ånyo 
sitt "
+"sökande efter föda."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
@@ -6541,7 +6540,6 @@
 msgstr "Adlig furste"
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee "
 "combat, and also possess skill with the bow. Like lords, Lords possess "
@@ -7466,7 +7464,6 @@
 msgstr "Troll"
 
 #: data/units/Troll.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trolls, grown to adulthood, are possessed of a fearsome strength. Their "
 "stone-like bodies have grown to a size much taller than a man, and their "
@@ -7493,7 +7490,7 @@
 "sig från skador gör dem till formidabla fiender även utanför de berg de "
 "föredrar att strida i. Ett vuxet troll är smartare, snabbare, starkare, 
och, "
 "även om ingen skulle våga säga det till dem, fulare än deras barn. De "
-"nyttjar sina stora klubbor med stor effektivitet och bildar en mur av "
+"nyttjar sina stora klubbor med grym effektivitet och bildar en mur av "
 "råstyrka i striderna de deltar i. Den enda svaghet de har är att de inte 
kan "
 "strida på distans.\n"
 "\n"
@@ -7503,9 +7500,9 @@
 "hälsosam rädsla för besvärjare i alla sorters terräng. De är mäktiga "
 "motståndare mot bräckliga fiender, såsom skelett, men har det svårt mot "
 "välbepansrade eller naturligt stryktåliga fiender, såsom deras 
skogslevande "
-"motsvarighet, wosen. Deras regenererande förmåga låter dem motstå gift 
och "
-"att hela sina skador utan undsättning från en by. Deras relativa 
långsamhet "
-"är en svaghet, än värre så under dagtid."
+"motsvarighet, wosen. Deras regenererande förmåga tilllåter dem att motstå 
"
+"gift och att hela sina skador utan undsättning från en by. Deras relativa "
+"långsamhet är en svaghet, än värre så under dagtid."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
@@ -7526,7 +7523,6 @@
 msgstr "Stenkastartroll"
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Given the monstrous strength of their race, trolls can turn rather mundane "
 "implements into weapons of deadly force. Some trolls piece together crude "
@@ -7559,10 +7555,10 @@
 "skada om de träffar. Trots att deras tunga ammunition sinkar dem och "
 "förhindrar dem från att bära med sig något som helst närstridsvapen, så 
är "
 "ett stenkastartroll likväl större, starkare och kanske till och med fulare "
-"än den valp den en gång var, och i strid är en trollnäve lika bra som en "
-"stridshammare. Dessutom så gör deras förmåga att återgälda bågskyttars 
eld "
-"det till ett våghalsigt äventyr att ge sig in i strid med dem, såvida man "
-"inte kan anfalla från ett skyddat läge.\n"
+"än den valp den en gång var, och i strid fungerar en trollnäve lika bra 
som "
+"en stridshammare. Dessutom så gör deras förmåga att återgälda 
bågskyttars "
+"eld det till ett våghalsigt äventyr att ge sig in i strid med dem, såvida "
+"man inte kan anfalla från ett skyddat läge.\n"
 "\n"
 "Användning:\n"
 "Stenkastartroll slåss bra på svårframkomlig, stenig mark, i synnerhet om "
@@ -7582,7 +7578,6 @@
 msgstr "Trollkrigare"
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A terrifying, monstrous bastion of strength, a Troll Warrior brings to fore "
 "all the tales that have been told of their race's terrifying power. Wielding "
@@ -7608,14 +7603,13 @@
 msgstr ""
 "En trollkrigare är en monstruöst stark fästning till varelse och påminner 
"
 "genast om alla sägner om deras ras skräckinjagande styrka. Med sina massiva 
"
-"hammare kan de krossa stenblock i ett slag, och de kan stå emot de mest "
-"våldsamma attacker. En ensam trollkrigare kan tvinga en fientlig 
befälhavare "
-"att helt lägga om sin strategi. En trollkrigare nedgörs inte av en ensam "
-"krigare, utan det krävs en hel grupp för att ens komma i närheten av att "
-"betvinga deras oerhörda styrka. Det är inte deras utseende eller kraft som "
-"injagar mest skräck i deras motståndare, utan deras förmåga att snabbt "
-"återhämta sig till full styrka efter att nästan ha dukat under av sina "
-"skador.\n"
+"hammare kan de jämna hus med marken, och de kan stå emot de mest våldsamma 
"
+"attacker. En ensam trollkrigare kan tvinga en fientlig befälhavare att helt "
+"lägga om sin strategi. En trollkrigare nedgörs inte av en ensam krigare, "
+"utan det krävs en hel grupp för att ens komma i närheten av att betvinga "
+"deras oerhörda styrka. Det är inte deras utseende eller kraft som injagar "
+"mest skräck i deras motståndare, utan deras förmåga att snabbt 
återhämta sig "
+"till full styrka efter att nästan ha dukat under av sina skador.\n"
 "\n"
 "Användning:\n"
 "Trollkrigare strider väl på oländig, stenig terräng, i synnerhet 
nattetid. "
@@ -8110,11 +8104,11 @@
 
 #: src/actions.cpp:644
 msgid "(both should survive)"
-msgstr ""
+msgstr "(båda borde överleva)"
 
 #: src/actions.cpp:646
 msgid "% Pr[kills/killed by/both survive]"
-msgstr ""
+msgstr "% P[dödar/dödas/båda överlever]"
 
 #: src/actions.cpp:848 src/actions.cpp:1014 src/display.cpp:1037
 msgid "poisoned"
@@ -9544,9 +9538,8 @@
 msgstr "Oväntade tecken vid radens början"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:124
-#, fuzzy
 msgid "Missing closing tag for tag $tag at $pos"
-msgstr "Avslutande tag saknas för tag $tag (rad $line)"
+msgstr "Avslutande tag saknas för tag $tag på $pos"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:139
 msgid "Unterminated [element] tag"
@@ -9573,9 +9566,8 @@
 msgstr "Oväntat avslutningstag"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:179
-#, fuzzy
 msgid "Found invalid closing tag $tag2 for tag $tag (opened at $pos)"
-msgstr "Ogiltig avslutningstag funnen för tag $tag (rad $line)"
+msgstr "Ogiltig avslutningstag funnen för tag $tag (öppnad på $pos)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:204 src/serialization/parser.cpp:216
 msgid "Empty variable name"
@@ -9591,11 +9583,11 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:285
 msgid " included from "
-msgstr ""
+msgstr " från "
 
 #: src/serialization/parser.cpp:306
 msgid "$error at $pos"
-msgstr ""
+msgstr "$error på $pos"
 
 #: src/titlescreen.cpp:186
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
@@ -9674,9 +9666,8 @@
 msgstr "; "
 
 #: src/unit.cpp:1121
-#, fuzzy
 msgid "XP to advance"
-msgstr " EP till befordran"
+msgstr "EP till befordran"
 
 #: src/unit.cpp:1160
 msgid ": "
@@ -9697,40 +9688,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:933
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid "fey gale"
-#~ msgstr "förtrollad storm"
-
-#~ msgid "halberd"
-#~ msgstr "hillebard"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Driven ravenous by an unholy hunger for dead flesh, Necrophages attack "
-#~ "their hoped-for food with poisonous claws."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nekrofager drivs av en ohelig hunger, och anfaller sin tilltänkta middag "
-#~ "med giftiga klor."
-
-#~ msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
-#~ msgstr "Vill du spara en repris av detta scenario?"
-
-#~ msgid "Do you want to save your game?"
-#~ msgstr "Vill du spara ditt spel?"
-
-#~ msgid "Unknown scenario: '"
-#~ msgstr "Okänt scenario: "
-
-#~ msgid "Dmg"
-#~ msgstr "Skada"
-
-#~ msgid "Missing closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
-#~ msgstr "Avslutande tag saknas för tag $tag (fil $file, rad $line)"
-
-#~ msgid "Found invalid closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
-#~ msgstr "Ogiltig avslutningstag funnen för tag $tag (fil $file, rad $line)"
-
-#~ msgid "$error in file $file (line $line, column $column)"
-#~ msgstr "$error i filen $file (rad $line, kolumn $column)"
-
-#~ msgid "$error (line $line, column $column)"
-#~ msgstr "$error (rad $line, kolumn $column)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]