wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/wesnoth-ei/sv.po po/wesnoth-httt/ja....


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/wesnoth-ei/sv.po po/wesnoth-httt/ja....
Date: Mon, 09 May 2005 12:11:11 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/05/09 16:11:11

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: ja.po sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 
    po/wesnoth   : ja.po sv.po 
    .       : changelog 

Log message:
    Updated Swedish and Japanese translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.49&tr2=1.50&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/ja.po.diff?tr1=1.16&tr2=1.17&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.59&tr2=1.60&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.43&tr2=1.44&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.33&tr2=1.34&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.56&tr2=1.57&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ja.po.diff?tr1=1.20&tr2=1.21&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.91&tr2=1.92&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.658&tr2=1.659&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.658 wesnoth/changelog:1.659
--- wesnoth/changelog:1.658   Mon May 9 14:49:20 2005
+++ wesnoth/changelog  Mon May 9 16:11:11 2005
@@ -57,7 +57,9 @@
   * Greek
   * Hungarian
   * Italian
+   * Japanese
   * Slovenian
+   * Swedish
   * Turkish
 * slow now affects units with 2 or more attacks (not just 1 remaining)
 * slow now works with berserk and is cumulative across berserk rounds
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.49 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.50
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.49  Mon Apr 18 16:16:35 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Mon May 9 16:11:10 2005
@@ -3,14 +3,14 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 18:07+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-23 15:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:53+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10\n"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
@@ -846,7 +846,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:280
 msgid "We have not thrown down the bridge in time! The orcs will kill us all!"
-msgstr "Vi har inte förstört bron i tid. Orcherna kommer att slakta oss!"
+msgstr "Vi hann inte förstöra bron i tid. Orcherna kommer att slakta oss!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:288
 msgid ""
@@ -2427,9 +2427,9 @@
 "marsh, and the orcs had left the mountains for the lands in the North."
 msgstr ""
 "Under kung Garad I:s regeringstid hade tre utposter byggts längs med den "
-"östra gränsen, för att hindra orcherrövare att ta sig in i Wesnoth "
-"österifrån. Markerna bortanför bergen hade allt sedan dess blivit 
sankmark, "
-"och orcherna hade lämnat bergen och flyttat till länderna i norr."
+"östra gränsen, för att hindra orchrövare att ta sig in i Wesnoth 
österifrån. "
+"Markerna bortanför bergen hade allt sedan dess blivit sankmark, och orcherna 
"
+"hade lämnat bergen och flyttat till länderna i norr."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:27
 msgid ""
@@ -2463,14 +2463,3 @@
 "När kungens styrkor anlänt blev allt lugnt. Det kom inte några fler anfall 
"
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga. En dag, i "
 "gryningen, väcktes Gweddry och hans män av överraskade rop från 
vaktposterna."
-
-#~ msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oops... Jag är på fel sida bron! Det var dålig planering från min 
sida."
-
-#~ msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-#~ msgstr "Din idiot! Du lämnade mig kvar norr om floden!"
-
-#~ msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag är fortfarande norr om floden, Gweddry! Varför sprängde du den?!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/ja.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/ja.po:1.16 wesnoth/po/wesnoth-httt/ja.po:1.17
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/ja.po:1.16 Tue Apr 19 14:47:00 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/ja.po    Mon May 9 16:11:10 2005
@@ -7,10 +7,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: 0.9.0+CVS\n"
+"Project-Id-Version: 0.9.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 18:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-18 21:39+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-5 03:51+0900\n"
 "Last-Translator: naoki iimura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Japanese Translation Team\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -393,10 +393,10 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
-"戦いは長く厳しいものだった。 我々は負けた。 Eldred 
は殺されたが、Asheviere の"
-"激怒は大きいだろうことを私は知っていた。 
多くの無実のものが殺される だろうこ"
-"とを。 
私は君主国を救わなければならなかった。王子を救わなければ
 ならなかっ"
-"た。 Asheviere の警備隊が Welgyn 
について邪悪な命令を実行する 前に私は "
+"戦いは長く厳しいものだった。 我々は負けた。 Eldred 
は殺されたが、 Asheviere "
+"の激怒は大きいだろうことを私は知っていた。 
多くの無実のものが 殺される だろう"
+"ことを。 私は君主国を救わなければならなかった。 
王子を救わなければ ならなかっ"
+"た。 Asheviere の警備隊が Welgyn に着いて 
邪悪な命令を実行する 前に私は "
 "Weldyn へ急いだ。"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
@@ -408,7 +408,7 @@
 msgstr ""
 "しかし私は失敗した。 遅すぎたのだ。 
最も若い王子、Konrad 王子の部屋に 入った"
 "とき、ちょうど邪悪なものの一人が彼を貫いたのだ。 
すべては失われた。 後継者は"
-"殺された。 Asheviere と彼女の娘だ
けが王位を宣言することが できることとなっ"
+"殺された。 Asheviere と彼女の娘だけが 
王位を宣言することが できることとなっ"
 "た。"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
@@ -447,7 +447,7 @@
 
"幼い王子を埋葬したあと、彼のことを二度と話さないことを決めた。
 代わりに、この"
 "孤児の子どもを Konrad と呼び、王となるべく育てることと 
したのだ。 私は警備隊"
 "が汚い殺人を 実行する前に彼らを殺したということに 
したのだ。 殺人の後にではな"
-"く。 誰もそのことを知ることはなかっただ
ろう。そして今まで、確かに誰も知らな"
+"く。 誰もそのことを知ることはなかっただろう。 
そして今まで、確かに 誰も知らな"
 "かっただろう。"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.59 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.60
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.59 Mon Apr 18 16:16:37 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Mon May 9 16:11:10 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 18:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-01 18:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:47+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1193,7 +1193,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
-msgstr "Vägkorsningen"
+msgstr "Vägskälet"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:15
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
@@ -1870,8 +1870,8 @@
 "about their ruin."
 msgstr ""
 "Fjorton år efter att Asheviere tagit makten så riktade hon sin 
uppmärksamhet "
-"mot alverna, vilka hon avskydde. Orchiska legoknektar lejdes och skickades "
-"för att förgöra dem."
+"mot alverna, vilka hon avskydde. Legoknektar lejdes bland orcherna och "
+"skickades för att förgöra dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:222
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.43 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.44
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.43 Tue Apr 19 13:56:48 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Mon May 9 16:11:10 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 18:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-19 13:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:48+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,7 +22,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "Grunt"
-msgstr "Fotsoldat"
+msgstr "Soldat"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
@@ -1188,8 +1188,8 @@
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
 msgstr ""
-"Du har rätt, min son. Vi ska hjälpa våra orchiska vänner. Men var "
-"försiktig... Jag vet inte vad jag skulle ta mig till om någonting hände 
dig."
+"Du har rätt, min son. Vi ska hjälpa våra orchvänner. Men var 
försiktig... "
+"Jag vet inte vad jag skulle ta mig till om någonting hände dig."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:78
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:222
@@ -1347,7 +1347,7 @@
 "of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
 msgstr ""
 "När natten föll, nådde hans trupper fram till ett bergigt område, som "
-"styrdes av den orchiske ledaren Kapou'e, son till Svartögat."
+"styrdes av orcherledaren Kapou'e, son till Svartögat."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.33 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.34
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.33  Mon Apr 18 16:16:38 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Mon May 9 16:11:10 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 18:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-28 23:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:48+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -108,7 +108,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:174
 msgid "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
-msgstr "Wesnothborna har upptäckt att jag flytt! Detta är inte bra..."
+msgstr "Wesnotherna har upptäckt att jag flytt! Detta är inte bra..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:4
 msgid "Brother Against Brother"
@@ -771,7 +771,7 @@
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
-"Ser du de tre orchklanerna i detta land? Deras banér bär enligt orchisk sed 
"
+"Ser du de tre orchklanerna i detta land? Deras banér bär enligt orchsed "
 "dödskallar på spetsen. En av dessa är Agarashs Dödskalle - som en gång 
var "
 "min. Om du får tag på den, så kommer din kraft att växa för varje dag 
som "
 "går."
@@ -915,8 +915,8 @@
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
 msgstr ""
 "Bröderna Ha'atel flydde. Så fort de återvände slogs de i järn, och 
fördes "
-"ombord på ett roderlöst skepp, och skickades att dö på havet, då "
-"wesnothborna fruktade att deras kroppar skull vakna till liv igen."
+"ombord på ett roderlöst skepp, och skickades att dö på havet, då 
wesnotherna "
+"fruktade att deras kroppar skull vakna till liv igen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:35
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.56 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.57
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.56 Mon Apr 18 07:29:20 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Mon May 9 16:11:10 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 09:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-29 13:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:48+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -588,9 +588,9 @@
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
 msgstr ""
-"Argh, den orchiska förtruppen måste ha kommit förbi oss på nåt sätt! De 
"
-"håller redan passets mynning. Vi måste komma härifrån innan vintern 
kommer, "
-"annars dör vi allihop!"
+"Argh, orchernas förtrupp måste ha kommit förbi oss på nåt sätt! De 
håller "
+"redan passets mynning. Vi måste komma härifrån innan vintern kommer, 
annars "
+"dör vi allihop!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:144
 msgid "Father, I wish you were here..."
@@ -1023,7 +1023,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:379
 msgid "I bet this wasn't the welcome you were expecting."
-msgstr "Jag slår vad om att du inte förväntade dig en sånt här 
välkomnande. "
+msgstr "Jag slår vad om att du inte väntade dig en sånt här välkomnande."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
@@ -1899,8 +1899,8 @@
 "They are of the same people as the Prince of Southbay. They come as "
 "refugees. I can see a use for them."
 msgstr ""
-"De är av samma folk som prinsen i Sunnanvik. De kommer som flyktingar. De 
är "
-"användbara för oss."
+"De är av samma folk som prinsen i Sunnanvik. De kommer som flyktingar. Vi "
+"har användning för dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:432
 msgid ""
@@ -2610,7 +2610,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:245
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:273
 msgid "Look out, a Serpent has emerged from the deep."
-msgstr "Se upp, en orm har stigit upp ur djupet."
+msgstr "Se upp! En sjöorm har stigit upp ur djupet!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:271
 msgid ""
@@ -3269,7 +3269,7 @@
 msgstr ""
 "Dåraktiga människa, du får inte ge bort sådana leksaker till alverna! 
Bah! "
 "Det spelar ingen roll för mig. Jag är ingen trollkarl. Allt jag har är min 
"
-"yxa. He, he. Det är allt jag behöver. Bered er på att dö, orchiska 
avskum!"
+"yxa. He, he. Det är allt jag behöver. Bered er på att dö, orchavskum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:352
 msgid "Ha. Let all of the footsoldiers of darkness be cast down!"
@@ -3965,8 +3965,8 @@
 "working toward taking back the Isle."
 msgstr ""
 "En sån tjänst då! Varför ska vi fly? Och varför österut? Vi har redan 
slagit "
-"tillbaka en orchisk offensiv, just innan vintern kom. Vi borde lägga planer "
-"för att ta tillbaka ön."
+"tillbaka en orchoffensiv, just innan vintern kom. Vi borde lägga planer för 
"
+"att ta tillbaka ön."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:191
 msgid ""
@@ -4963,7 +4963,7 @@
 "the Elves, you'll be expected to come to their aid."
 msgstr ""
 "Haldric, det där är riktigt slugt. Jag tycker om det. Men du har en pakt 
med "
-"alverna, och de förväntar att du bistår dem."
+"alverna, och de förväntar sig att du bistår dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:151
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/ja.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ja.po:1.20 wesnoth/po/wesnoth/ja.po:1.21
--- wesnoth/po/wesnoth/ja.po:1.20    Tue Apr 19 14:47:00 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/ja.po  Mon May 9 16:11:10 2005
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 17:52+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-19 22:29+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-08 01:14+0900\n"
 "Last-Translator: Nobuhito Okada <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Japanese Translation Team\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -958,6 +958,17 @@
 "them. This can make them invaluable in dealing with foes who use poison in "
 "conjunction with their attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=アンデッド</header>\n"
+"\n"
+"アンデッドのユニットは毒に免疫がある。\n"
+"\n"
+"アンデッドのユニットは基本的に唯一の特性として「アンデッド」を持っています。"
+"アンデッドのユニットは再び戦うために蘇えった死んだ
肉体であるため、毒は全く効"
+"きません。 
このため、攻撃において毒を使う敵を相手にするå 
´åˆã«ã€è²´é‡ãªå­˜åœ¨ã¨ãª"
+"ります。"
 
 #: data/help.cfg:265
 msgid ""
@@ -973,6 +984,17 @@
 "are gifted with natural talent that exceeds their brethren. These elves "
 "inflict an additional point of damage with each arrow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=器用</header>\n"
+"\n"
+"器用なユニットは弓を用いた攻撃に成功する度に 
+1のダメージを与える。\n"
+"\n"
+"器用はエルフにのみ備わっている特性です。 エルフの者
達は不思議な優雅さをもち、"
+"弓を扱うことに非常に才能があることで知られています。
 しかしながら、ある者は同"
+"胞を上回る天性の才能を与えられています。 
これらのエルフは一矢毎に追加のダメー"
+"ジポイントを与えることができます。"
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -3494,7 +3516,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:137
 msgid "$name|bury,$name|ham,$name|ton"
-msgstr ""
+msgstr "$name|bury,$name|ham,$name|ton"
 
 #: data/translations/english.cfg:138
 msgid "$name|harbor,$name|port"
@@ -3502,7 +3524,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:139
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
-msgstr ""
+msgstr "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
@@ -3510,7 +3532,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:141
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
-msgstr ""
+msgstr "$name|ham,$name|ton,$name|field"
 
 #: data/translations/english.cfg:142
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Forest"
@@ -3518,7 +3540,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:143
 msgid "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
-msgstr ""
+msgstr "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
 msgid ""
@@ -3537,6 +3559,11 @@
 "where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
 "far, for they move faster than most undead."
 msgstr ""
+"不死の魔術師が到達することができる最終形æ…
‹ã§ã‚る古代リッチは、彼らを見た者の"
+"心臓に恐怖の一撃を繰り出します。彼らの接触は致命的であるばかりでなく、彼らの"
+"呪文はもっとも勇敢な者
でさえ凍りつかせるほど強力です。彼らの傍を横切るとき"
+"は、ほとんどの不死の者
よりも早く移動できる彼らよりも、できる限り早く遠
くに逃"
+"げるべきです。"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:22 data/units/Demilich.cfg:19
 #: data/units/Ghost.cfg:19 data/units/Lich.cfg:19
@@ -3609,7 +3636,7 @@
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:7 data/units/Elder_Wose.cfg:7
 #: data/units/Wose.cfg:7
 msgid "ambush,regenerates"
-msgstr ""
+msgstr "伏兵,再生"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:17
 msgid ""
@@ -3623,6 +3650,13 @@
 "which is often the only thing which could incur the wrath of these otherwise "
 "kind and curious beings."
 msgstr ""
+"恐しく、畏敬すべきもっとも古いウーズは非常に巨大な大きさになっています。彼ら"
+"はほとんど伝説上の生物であり、敵を棒きれや羽毛のように蹴り飛ばすと言われてい"
+"ます。また、この世のものとは思えないほどの力を持ち、巨大な岩を粉ç
 •ã§ãã€ãã‚Œ"
+"はまるで年月を経ることで成長して石を割る木の力のå…
¨ã¦ãŒä¸€çž¬ã§ç”Ÿã¿å‡ºã•ã‚ŒãŸã‹ã®"
+"ようです。同じ伝説では彼らの飽くことなく、世界中の森を管理していることが語ら"
+"れており、それは記述できるほとんど唯一のことで、それが他の種族の怒りを招いて"
+"います。"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:20 data/units/Elder_Wose.cfg:20
 #: data/units/Wose.cfg:20
@@ -3696,6 +3730,8 @@
 "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
 "enemies."
 msgstr ""
+"魔術師の中のリーダーである熟練魔術師は巨大なファイアボールを敵に投げ込みま"
+"す。"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:23 data/units/Arch_Mage.cfg:116
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:19 data/units/Deathmaster.cfg:19
@@ -3756,6 +3792,8 @@
 "opponent and backstab him, doing double damage. They can also throw poison-"
 "tipped knives at their enemies from long range."
 msgstr ""
+"暗殺者は夜の支配者
です。盗賊のように、彼らは敵を取り囲んで奇襲することができ"
+"ます。彼らはまた、毒の付いたナイフを敵に投げることができます。"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:21 data/units/Assassin.cfg:100
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:20
@@ -3871,6 +3909,8 @@
 "Wearing brown cloaks and black hoods, they steal from the peasants who live "
 "near them when not fighting against invaders."
 msgstr ""
+"大鉾を装
備している山賊は夜間の窃盗と殺人に熟達しています。茶色の衣と黒色の"
+"フードを身につけ、戦うことなしに近隣の農民から盗みます。"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:19 data/units/Drake_Gladiator.cfg:62
 #: data/units/Great_Troll.cfg:21 data/units/Heavy_Infantryman.cfg:19
@@ -3887,7 +3927,7 @@
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:18 data/units/Battle_Princess.cfg:56
 msgid "leadership,skirmisher"
-msgstr ""
+msgstr "リーダーシップ,散兵"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:20
 msgid ""
@@ -3896,6 +3936,9 @@
 "great combatant and leader. Now battle-hardened and strong of will, she can "
 "now aid those around her in the art of combat."
 msgstr ""
+"生まれながらの貴人である王女は大将軍から剣技を、大賢è€
…から戦術を学んでおり、"
+"戦闘と指揮の両方に優れています。戦å 
´ã§é›ãˆã‚‰ã‚ŒãŸæ„æ€ã®å¼·ã•ã‹ã‚‰ã€æˆ¦è¡“によって"
+"周囲のユニットを補助することができます。"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:23 data/units/Battle_Princess.cfg:61
 #: data/units/Bowman.cfg:21 data/units/Cavalier.cfg:28
@@ -3949,6 +3992,10 @@
 "will fight better due to her presence. The Princess is a skilled skirmisher, "
 "and ignores enemy zones of control."
 msgstr ""
+"生まれながらの貴人である王女は大将軍から剣技を、大賢è€
…から戦術を学んでおり、"
+"戦闘と指揮の両方に優れています。王女の周囲の低レベルのユニットは、彼女の存在"
+"によってうまく戦えるようになります。王女は散å…
µã®æŠ€èƒ½ã‚‚持ち、敵の支配ゾーンを"
+"無視することができます。"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:77 data/units/Commander.cfg:120
 #: data/units/Fighter.cfg:83 data/units/Lord.cfg:114
@@ -3967,13 +4014,16 @@
 "began the battle. Such is their fury that the fur of these undead flying "
 "beasts is tainted red with the blood of their victims."
 msgstr ""
+"吸血コウモリは素
早く、相手の血を吸って自分の力とすることができ、戦闘開始時よ"
+"りも強くなります。この不死の飛行生物は彼らの犠牲者
の血によって赤く汚れていま"
+"す。"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:19 data/units/Cave_Spider.cfg:19
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:20 data/units/Goblin_Knight.cfg:20
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:19 data/units/Vampire_Bat.cfg:19
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:21
 msgid "fangs"
-msgstr ""
+msgstr "牙"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:3
 msgid "Bone Shooter"
@@ -3987,6 +4037,10 @@
 "Shooters' by their unfortunate enemies, these abominations are a terror to "
 "all who live."
 msgstr ""
+"創造
主により有能であると認められた彼らは、真に汚らわしい武器をè£
…備していま"
+"す。彼らの矢筒は木ではなく、犠牲者の骨によって造
られた矢で一杯になっていま"
+"す。不幸な敵によって単純に「ボーンシューター」と名づけられた忌まわしきè€
…たち"
+"は生ける者すべての恐怖となります。"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:24 data/units/Soul_Shooter.cfg:24
 msgid "stab"
@@ -4083,6 +4137,9 @@
 "rigorous a training as the spearman or heavy infantry, because their battle "
 "tactic requires more finess than brute strength."
 msgstr ""
+"幼年時代から弓の訓練を受けていた若い弓å…
µã¯Wesnothの軍隊において、もっとも一般"
+"的な投射型の戦闘員です。彼らの戦術は野蛮なè…
•åŠ›ã‚ˆã‚Šã‚‚正確さが要求されるため、"
+"彼らは槍兵や重歩å…
µã¨ã—ての厳しい訓練を受けていません。"
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -4095,6 +4152,10 @@
 "allows them to strike at many a foe with impunity, and their mettle has "
 "turned the tide of some of the greatest battles in known history."
 msgstr ""
+"戦å 
´ã§ã®å‹åˆ©ã‚’呼び込む精鋭竜騎士は馬上での剣とクロスボウの両方の使用法を習得"
+"しており、彼らの投射武器は彼らの剣をå…
ã‚ŒãŸå¤šãã®æ•µã«å‘½ä¸­ã—ます。歴史上知られ"
+"ている偉大な戦いには、彼らの勇猛さによって、戦いの流れが変わったものがいくつ"
+"かあります。"
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:49 data/units/Death_Knight.cfg:38
 #: data/units/Dragoon.cfg:49 data/units/Duelist.cfg:36
@@ -4115,6 +4176,8 @@
 "field of battle like a horseman, but makes more of an effort to hold his "
 "position."
 msgstr ""
+"Wesnothのもっとも優秀な騎兵は竜騎兵に入隊します。竜騎å…
µã¯åŽ³ã—く訓練されてお"
+"り、槍騎兵のように戦å 
´ã§çªæ’ƒã™ã‚‹ã“とはなく、戦線を維持するために働きます。"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
 msgid "Giant Spider"
@@ -4126,6 +4189,9 @@
 "They can bite at close range, thereby poisoning their enemies, and also can "
 "attack with a web at long range, slowing their foes down."
 msgstr ""
+"巨大蜘蛛はKnalgaの深淵をさまよい歩いて多くの犠牲者
を貪り食っていると言われて"
+"います。彼らは接近戦では噛みついて敵に毒を与えることができます。また、蜘蛛の"
+"巣を投射して、敵を遅くすることができます。"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:33
 msgid "web"
@@ -4149,6 +4215,8 @@
 "civilization, the skeletal Chocobones can move faster than most cavalry "
 "units."
 msgstr ""
+"失なわれた文明で乗用に使用されていたダチョウのような大鳥の骨にまたがっている"
+"チョコボーンはほとんどの騎乗ユニットよりも早く移動することができます。"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:20 data/units/Drake_Clasher.cfg:39
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:43 data/units/Drake_Slasher.cfg:40
@@ -4189,6 +4257,9 @@
 "are deceiving. With just a glance at their enemies, Cockatrices can turn "
 "them into stone until the source of their power is destroyed."
 msgstr ""
+"一見、この神話上のヘビのような生物は弱いように見えますが、騙されてはいけませ"
+"ん。力の源がç 
´å£Šã•ã‚Œã‚‹ã¾ã§ã€å½¼ã‚‰ã¯æ•µã¸ã®ã²ã¨ç¨ã¿ã«ã‚ˆã£ã¦ã€ã‚³ã‚«ãƒˆãƒªã‚¹ã¯æ•µã‚’石"
+"に変えることができます。"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:21
 msgid "gaze"
@@ -4211,6 +4282,10 @@
 "although they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is "
 "lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"司令官の地位にある者
は戦闘で軍団を統率します。統率の技能を持っているため、彼"
+"らは周囲の低レベルのユニットの戦闘能力を向上させます。司令官はå¿
…要に応じて弓"
+"を使用しますが、剣でもっとも訓練されています。この司令官が死亡したら、戦闘も"
+"敗北です。"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
 msgid "Cuttle Fish"
@@ -4223,6 +4298,9 @@
 "distance. The best way to survive an encounter with these monsters is to "
 "remain ashore."
 msgstr ""
+"殺人魚は海中の巨大な生物です。彼らは巨大な触手によって敵をつかむことや、毒を"
+"含んだ
墨を吐くことができます。彼らと遭遇して生き残る最善の方法は、æµ
…瀬にとど"
+"まることです。"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
 msgid "tentacle"
@@ -4243,6 +4321,9 @@
 "the study of this magic, not bothering to learn how to defend themselves in "
 "close combat."
 msgstr ""
+"暗黒僧は暗黒魔術に手を染めた精神的な狂信者
であり、その力を死と破壊のために使"
+"用します。彼らは自らを完å…
¨ã«ã“の魔術の学習のために捧げており、格闘戦での身の"
+"守り方について学んだことはありません。"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:22 data/units/Dark_Sorcerer.cfg:40
 #: data/units/Necromancer.cfg:35
@@ -4259,6 +4340,9 @@
 "knowledge of magic makes her a worthy foe in combat, although her power is "
 "mostly derived from those she commands."
 msgstr ""
+"Asheviereの生みの親であるダーククイーンは多年に渡りWesnothで恐れられていま"
+"す。彼女の力は大部分は彼女が指揮している者
によるものですが、それでも彼女の魔"
+"術の知識は戦闘において価値があります。"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:22
 msgid "scepter"
@@ -4275,6 +4359,10 @@
 "made them stronger, but not nearly as powerful as they would have been as "
 "Liches. Because they retain their humanity, they do not fear holy magic. "
 msgstr ""
+"黒魔術師は自ら不死の者
になってはいないので、不死の力を完å…
¨ã«æ‰‹ã«ã—てはいませ"
+"ん。代わりに、進んだ暗黒魔術のç 
”究によって彼らは強くなっていますが、リッチと"
+"比べることができるくらい強力というわけではありません。彼らは人間性が残ってい"
+"るため、神聖魔術の影響を受けません。"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
@@ -4286,6 +4374,8 @@
 "dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
 "seen in Wesnoth."
 msgstr ""
+"暗黒霊は死の領域からの便りの伝達者
であり、この世界における恐怖の力です。幸福"
+"なことに、彼れをWesnothで見ることはほとんどありません。"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:24
 #: data/units/Wraith.cfg:24
@@ -4308,6 +4398,9 @@
 "weapons as they did before, they command the Undead in their quest for "
 "revenge."
 msgstr ""
+"かつてはもっとも強固な戦士であり司令官であった者
たちで、憎悪と裏切りの感情に"
+"よって呪われており、死の騎士としてこの世界に戻ってきました。彼らは生前と同じ"
+"武器を装
備しており、復讐のために不死の軍隊を指揮します。"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:21 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:27
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:27
@@ -4324,6 +4417,9 @@
 "They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and caring only "
 "about killing as many other as possible with their swirling blades."
 msgstr ""
+"デスブレードは生者
を憎悪しており、彼らがかつて愛していたすべてのものをç 
´å£Šã—"
+"ようと捜し求めています。彼らは恐るべき戦士であり、すべての危険を無視し、たã
 "
+"彼らの曲がった剣で可能な限り多くの者
を殺すことのみに集中します。"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
@@ -4336,6 +4432,10 @@
 "are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
 "true undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
+"Gwitiの闇の小径でさまよう者
によって、彼は力を与えられ、通常では死なないように"
+"なりました。しかし、その代償は恐るべきものです。彼が魂を与えた不死のè€
…は次第"
+"に彼の精神に忍び込んでおり、時を経て、彼は完å…
¨ãªä¸æ­»ã®è€…となり、生ける者全て"
+"から恐れられるようになるでしょう。"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
@@ -4348,6 +4448,9 @@
 "becoming undead themselves. With time, they may become fully undead, and "
 "feared by all alike."
 msgstr ""
+"禁断の魔術と黒魔術に何度も関わったことで、この魔術師は重い代償を払い始めてい"
+"ます。デミリッチは肉体を失なってきており、不死の者
になりつつあります。時を経"
+"て、彼は完全な不死の者となり、生ける者å…
¨ã¦ã‹ã‚‰æã‚Œã‚‰ã‚Œã‚‹ã‚ˆã†ã«ãªã‚‹ã§ã—ょう。"
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
@@ -4359,6 +4462,8 @@
 "giant wolves with poisoned claws. These Goblins are fearsome and merciless "
 "enemies."
 msgstr ""
+"ダイアウルフライダーはWesnoth中でもっとも素
早く、毒の爪を持った恐るべき巨大な"
+"狼に乗っています。彼らは冷酷で恐るべき相手です。"
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:32 data/units/Drake_Burner.cfg:21
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:24 data/units/Drake_Inferno.cfg:24
@@ -4382,6 +4487,9 @@
 "hold the ground they take. Their mobility and resilience make them of great "
 "value on the battlefield."
 msgstr ""
+"Wesnothの軍隊で、より素質のある竜騎å…
µã¯ã‚¯ãƒ­ã‚¹ãƒœã‚¦ã‚’使用する訓練を受けており、"
+"より強力な軍馬を支給されています。優れた装
備と剣技で、彼らは前線へ疾走し、得"
+"た土地を保持します。彼らの機動性と回復力は戦å 
´ã§å¤§ã„に価値があります。"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:3
 msgid "Drake Burner"
@@ -4395,6 +4503,10 @@
 "often go on to become Fire Drakes who seek to master their internal fire, or "
 "Drake Flares who aspire to be leaders of their kind."
 msgstr ""
+"ドレークの焼却者は致命的なかぎ爪を持つだけでなく、遠
縁の能力である火炎のブレ"
+"スの能力も持っています。彼らの敵対するときは距離を保つようにå¿
 å‘Šã•ã‚Œã‚‹ã§ã—ょ"
+"う。彼らがもっと熟練したときは内
なる炎を極めようとする火炎ドレークか、彼らの"
+"種の指導者を目指しているドレークフレアになります。"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:40 data/units/Drake_Fighter.cfg:44
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:42 data/units/Drake_Flameheart.cfg:52
@@ -4417,6 +4529,11 @@
 "weapons of choice are the sword and spear, which they use to great effect. "
 "The greatest Clashers can become Drake Gladiators or Slashers."
 msgstr ""
+"ずんぐりとした翼の痕跡と内
なる炎を武器として使用できないため、このドレークは"
+"弱いと考えられがちですが、それは誤りです。それを補うため、彼らはエメラルドの"
+"刃のついた鋭い武器を加工でき、重い鎧を装備できるè…
•ã®ã‚ˆã„職人となりました。こ"
+"の粉砕者
たちは武器に得意な剣と槍を選んでいます。彼らは経験を積むと、剣闘士か"
+"殺戮者になることができます。"
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
@@ -4428,6 +4545,9 @@
 "fire breathing skills of their ancestors. The most skilled Fighters go on to "
 "join the ranks of the elite Drake Warriors."
 msgstr ""
+"ドレークの戦士は得意なシミターを装備しており、祖å…
ˆã®èƒ½åŠ›ã§ã‚る火炎のブレスを"
+"行うこともできます。経験の積んだ
彼らのほとんどは次のドレークの熟練戦士となり"
+"ます。"
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:21
 msgid "scimitar"
@@ -4445,6 +4565,10 @@
 "most ferocious Fire Drakes become the flying configurations known as Drake "
 "Infernos."
 msgstr ""
+"巨大な火炎ドレークは銀の鱗によって、自らの身体を深刻な傷から守ります。彼らは"
+"格闘技術は未熟ですが、内
なる炎の扱いを熟達しており、それによって恐れられてい"
+"ます。より経験を積んで獰猛となった彼らはインフェルノドレークとなり、飛行可能"
+"な体型となります。"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
@@ -4458,6 +4582,10 @@
 "between their crackling flames and their wicked swords, few who meet them "
 "survive to confirm this saying."
 msgstr ""
+"「ドレーク軍隊の司令官たちの血管は、血ではなく炎が通っている」と古い言い伝え"
+"にあるように、完å…
¨ãªã‚‹è’廃を生み出すこのそびえ立つ生き物に対面した後に、これ"
+"が真実であることを疑う者
はいません。しかし、彼らの激しい炎と邪悪なる剣によっ"
+"て、生き残ってこのことを確認できた者
はほとんどいません。"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:3
 msgid "Drake Flare"
@@ -4470,6 +4598,9 @@
 "broader aspirations. They are skilled with swords, and they aspire to be the "
 "greatest of their kind."
 msgstr ""
+"ドレークフレアは彼らの種族の統率者
として尊敬されています。彼らは呼吸量が多い"
+"他のドレークと比べると、内
なる炎の扱いに優れているわけではありませんが、剣技"
+"に長けており、一族でもっとも優れた者
として尊敬されています。"
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:3
 msgid "Drake Gladiator"
@@ -4483,6 +4614,10 @@
 "thick brass armour and they arm themselves with as many emerald edged "
 "weapons as possible to fend off whatever opponents may await them."
 msgstr ""
+"ずんぐりとした翼の痕跡と内
なる炎を武器として使用できないため、このドレークは"
+"弱いと考えられがちですが、それは誤りです。ドレークの剣闘士は弱点を厚い真鍮の"
+"鎧で守り、彼らを待
ちうけるどのような敵の攻撃も受け流すことができるように、エ"
+"メラルド刃の武器を装備しています。"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:3
 msgid "Drake Glider"
@@ -4497,6 +4632,11 @@
 "submission. The best gliders can look forward to being accepted into the "
 "ranks of the high flying Sky Drakes."
 msgstr ""
+"滑空ドレークは洞窟を抜けるときに、素
早く敵を避けることができるように、可能な"
+"限り装
備する鎧を少なくしています。彼らは戦士としての能力を持ち、多くの同族と"
+"同等の内
なる炎を所有しています。彼らはその速度を効果的に使用し、それによって"
+"凶悪な一撃を敵に与えることもできます。彼らは経験を積むと飛行ドレークとなりま"
+"す。"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:21 data/units/Drake_Sky.cfg:27
 msgid "slam"
@@ -4514,6 +4654,10 @@
 "Infernos have utterly mastered their internal fire, and rival their "
 "predecessors the Dragons in their ability to use it."
 msgstr ""
+"インフェルノドレークはほとんどのものが貫通しない重厚な黄金の鎧をè£
…備していま"
+"す。また、彼らは火口で潜むことに適応しており、炎に対して基本的なå
…ç–«ã‚’持ちま"
+"す。インフェルノドレークは内なる炎を完å…
¨ã«ç¿’得しており、その能力は祖先である"
+"竜に匹敵します。"
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
 msgid "Sky Drake"
@@ -4525,6 +4669,9 @@
 "breath as weapons these drakes are the bane of many. They can swiftly swoop "
 "down on prey, and are usually long gone before anyone can stop them."
 msgstr ""
+"飛行ドレークは真の大空の王であり、武器としてその推進力と火炎のブレスを使用し"
+"て、多くの者
に死をもたらしました。彼らは軽快に急降下して敵を襲うことができ、"
+"反撃される前に遠くに離れることができます。"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
 msgid "Drake Slasher"
@@ -4538,6 +4685,10 @@
 "fabricate weapons with emerald edges, and wear heavy armour. The Slashers' "
 "weapon of choice is the halberd, which they use to great effect."
 msgstr ""
+"ずんぐりとした翼の痕跡と内
なる炎を武器として使用できないため、このドレークは"
+"弱いと考えられがちですが、それは誤りです。それを補うため、彼らはエメラルドの"
+"刃のついた鋭い武器を加工でき、重い鎧を装備できるè…
•ã®ã‚ˆã„職人となりました。彼"
+"らが選択した武器はハルバードであり、これを彼らは効果的に使用します。"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:43 data/units/Goblin_Impaler.cfg:26
 #: data/units/Halbardier.cfg:26 data/units/Halbardier.cfg:44
@@ -4548,13 +4699,15 @@
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
-msgstr "ドレークの戦士"
+msgstr "ドレークの熟練戦士"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:19
 msgid ""
 "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire breathing "
 "skills of their ancestors."
 msgstr ""
+"ドレークの熟練戦士は得意な剣を装備しており、祖å…
ˆã®èƒ½åŠ›ã§ã‚る火炎のブレスを行"
+"うこともできます。"
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
 msgid "Draug"
@@ -4569,6 +4722,11 @@
 "bought only by strength of arms. The memory of their enemy, and the purpose "
 "of their struggle have long faded into oblivion."
 msgstr ""
+"かつて伝説的な戦士であったものの残りであるドラウグは敵対するè€
…すべての心の中"
+"の恐怖心を打ちつけます。彼らは悪意によって動かされているのではなく、生命なき"
+"者の夢の中で永遠
に束縛されており、記憶の中にある偉大なる戦いを通してさまよっ"
+"ており、軍隊の力によってのみもたらされる開放と平和のために命知らずで戦いま"
+"す。敵の記憶や目的はずっと以前に忘却し、消えさっています。"
 
 #: data/units/Draug.cfg:24 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:22
 #: data/units/Revenant.cfg:36 data/units/Skeleton.cfg:37
@@ -4585,6 +4743,9 @@
 "allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
 "crossbow in the other to shoot distant foes."
 msgstr ""
+"決闘者
は剣技の達人であり、レイピアの技能によって、攻撃のときに、片手で受け流"
+"しながら、もう一方の手に持ったクロスボウによって、遠
くの敵に攻撃することがで"
+"きます。"
 
 #: data/units/Duelist.cfg:20 data/units/Fencer.cfg:20
 msgid "rapier"
@@ -4601,6 +4762,9 @@
 "battle is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to "
 "push the attack until either they or their enemy lies dead."
 msgstr ""
+"ドワーフは古代の種族であり、強力な戦士です。熟練狂戦士は完å
…¨ã«é˜²å¾¡ã‚’忘れるこ"
+"とで、強大なダメージを敵に与えることができます。一度戦闘が開始したら、熟練狂"
+"戦士は貪欲に攻撃し、敵か自分のどちらかが斃れて死ぬまで攻撃を続けます。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:26 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
 msgid "berserker frenzy"
@@ -4620,6 +4784,8 @@
 "using fire from what are called dragonstaves. They are the chief possessors "
 "of arcane Dwarvish technology."
 msgstr ""
+"ドワーフの大都市の防衛å…
µã§ã‚る彼らは竜の杖と呼ばれているものから炎を出して敵"
+"に放射します。彼らは神秘のドワーフ技術の所有者
たちの長です。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:20
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:38
@@ -4637,6 +4803,9 @@
 "terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more "
 "than compensate."
 msgstr ""
+"ドワーフの戦士は強固な戦斧とハンマーを装
備し、これによって格闘戦で敵を恐れさ"
+"せます。彼らは山岳や地下の地形で優れています。俊敏ではありませんがé
 ‘健で、彼"
+"らの耐久力は鈍足であることを十分補います。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:39 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:44
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:45 data/units/Troll_Warrior.cfg:24
@@ -4653,6 +4822,9 @@
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up a "
 "lot of damage, and hurling their heavy spears into the enemy."
 msgstr ""
+"もっとも屈強なドワーフは警護兵として軍隊に参加
することがあります。強力な攻撃"
+"なしで遅
い彼らは軍隊の側面を守備し、多くのダメージを吸収し、敵を大槍を敵に投"
+"げつけます。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
@@ -4664,6 +4836,9 @@
 "axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far away. "
 "Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
 msgstr ""
+"ドワーフの貴族は治めている山における王です。彼らの戦斧の技能は匹敵するè€
…がお"
+"らず、遠
方の敵にさえ命中させることができます。彼らの優れた鎧は一族の手によっ"
+"て、強力な合金製から造られています。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:60
 msgid "hatchet"
@@ -4680,6 +4855,9 @@
 "bolts at their enemies by striking the ground with their marvelously crafted "
 "and much beloved hammers, which shimmer with magical energy."
 msgstr ""
+"ドワーフのルーン術師は、ドワーフのルーンによる秘密の力を利用した強固な戦士と"
+"して恐れられています。魔力によってきらめく、素
晴しく精巧な愛用の槌を地面に刺"
+"すことによって、彼らは敵に雷撃を与えます。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:20
 msgid "runic hammer"
@@ -4698,6 +4876,8 @@
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yield "
 "under even the strongest of enemy attacks."
 msgstr ""
+"この防御å…
µã¯ã‚¿ãƒ¯ãƒ¼ã‚·ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ã¨å¤§ã„なる勇気を持っており、敵の強力な攻撃にさえ、"
+"屈することはありません。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
@@ -4709,6 +4889,8 @@
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
+"何年もの戦争の後、守備å…
µã¯æ–°ã—い楯と強力な鎧を敵の廃墟から造り出しました。移"
+"動は遅いですが、彼らはそのé 
‘強さと強力な力で恐れられています。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
@@ -4719,6 +4901,8 @@
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
 msgstr ""
+"より経験を積んだドワーフの装甲歩å…
µã¯é‡éŽ–帷子とプレートアーマーを装備している"
+"ことで有名です。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
@@ -4731,6 +4915,9 @@
 "are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but "
 "their impact is unmatched."
 msgstr ""
+"強固であるが遅くて接近戦主体であるドワーフ軍隊に必
要とされる投射攻撃を、ド"
+"ワーフの銃撃å…
µã¯æ”¯æ´ã—ます。彼らの神秘的な武器は優美で軽快なエルフの弓と比べ"
+"ると、粗野でうるさく遅
いですが、その打撃は比べものになりません。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:40
 msgid "thunderstick"
@@ -4747,6 +4934,9 @@
 "they are no faster than the more common Thunderers, their attack is much "
 "more deadly."
 msgstr ""
+"有名なドワーフの銃撃å…
µã¯ç¥žç§˜ã®ãƒ‰ãƒ¯ãƒ¼ãƒ•æŠ€è¡“の達人であり、ドワーフの名匠
によっ"
+"て鍛えられた神秘的で恐るべき武器を装
備しています。彼らは通常の銃撃兵よりも早"
+"くはありませんが、その攻撃はより致命的です。"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:46
 msgid "dragonstick"
@@ -4762,6 +4952,9 @@
 "ferocious of these in battle: they attack without stopping fighting until "
 "either their enemy or they are dead, no matter how many wounds they receive."
 msgstr ""
+"ドワーフは古代の種族であり、強力な戦士です。ドワーフの狂戦士は彼らの中でもっ"
+"とも凶暴な者
たちで、いくら傷を受けようが関係なく、彼らは敵か自分のどちらかが"
+"死ぬまで、攻撃の手を止めません。"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
 msgid "Elder Mage"
@@ -4773,9 +4966,9 @@
 "wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield "
 "on account of their powerful lightning bolts."
 msgstr ""
-"かつて偉大であった 
老魔術師は何年にもわたる戦いによって、 
その力をほとんど失"
-"なったように見えます。 それでもなお、 
彼らはその強力な稲妻によって いまだに戦"
-"場では恐れられています。"
+"かつて偉大であった老魔術師は何年にもわたる戦いによって、その力をほとんど失"
+"なったように見えます。それでもなお、彼らはその強力な稲妻によっていまã
 ã«æˆ¦å ´"
+"では恐れられています。"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:39
 msgid "lightning"
@@ -4794,6 +4987,12 @@
 "still quite flammable. Drawing energy from nature around them, Elder Woses "
 "can quickly heal themselves in the face of tremendous injuries."
 msgstr ""
+"老ウーズは大きく、高く成長しており、ほとんどの敵に対してそびえ立ち、敵の反撃"
+"に抵抗しながらもç 
´å£Šçš„な打撃を繰り出します。森の外で突然彼らがあなたに向かっ"
+"て忍び寄って来るのを見るのは恐ろしいå…
‰æ™¯ã§ã—ょう。彼らの身体は非常に硬直して"
+"いるため移動は遅
いですが、矢での攻撃はほとんど効果はありません。反面、炎には"
+"非常に弱いです。周囲の大地からæ 
„養を摂取することで、老ウーズは大きな傷も素早"
+"く回復することができます。"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
@@ -4805,6 +5004,8 @@
 "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
 "make up a large portion of the Elvish military."
 msgstr ""
+"エルフの射手は若いé 
ƒã‹ã‚‰å¼“の訓練を受け、投射攻撃に長けています。多くの矢をç´
 "
+"早く正確に発射できることから、彼らはエルフ軍隊の重要な位置にあります。"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:83
 msgid "female^Elvish Archer"
@@ -4821,6 +5022,9 @@
 "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
 "seen in the woods until just after they have attacked."
 msgstr ""
+"エルフの復讐者は極めて技能的で極めて素
早く、すべての戦闘において強力です。復"
+"讐者はWesnothのすべての狩猟者
の中で最強であると考えられており、それは攻撃した"
+"直後でない限りは、彼らは森では見つからないためです。"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:92
 msgid "female^Elvish Avenger"
@@ -4836,6 +5040,9 @@
 "1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and long-"
 "range fighting."
 msgstr ""
+"戦士を指揮する技能を持つエルフの隊長は隣接ヘクスのレベル1ユニットにボーナス"
+"を与えることができます。彼らはまた、æ 
¼é—˜æ”»æ’ƒã¨æŠ•å°„攻撃の両方の技能を持ってい"
+"ます。"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
@@ -4847,10 +5054,13 @@
 "amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept with "
 "the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and far."
 msgstr ""
+"エルフのチャンピオンは恐るべき剣技の達人であり、æ 
¼é—˜æˆ¦ã§ã¯æ•µã«å¤§é‡ã®ãƒ€ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸"
+"を与えることができます。戦闘の達人である彼らは弓の使用も熟練しており、æ
 ¼é—˜æ”»"
+"撃と投射攻撃の両方で敵に大量のダメージを与えることができます。"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
 msgid "female^Elvish Druid"
-msgstr "エルフのドルイド尼僧"
+msgstr "エルフのドルイド僧"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:20
 msgid ""
@@ -4858,6 +5068,9 @@
 "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
+"エルフのドルイド僧は強力な森の長であり、不用心な敵をç½
 ã«ã‹ã‘ることができま"
+"す。彼らはまた、森の薬草を使用して味方を治癒することができます。ドルイド僧は"
+"すべてのエルフ軍隊で優れた補助ユニットとなります。"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Shyde.cfg:51
 msgid "ensnare"
@@ -4877,6 +5090,8 @@
 "enemies both with blasts of icy wind drawn from the ethereal plane, and "
 "magically animate roots with which they bind their enemies in place."
 msgstr ""
+"エルフの熟練女魔術師は攻撃魔術を習得しており、敵にエーテル界からの冷気の風を"
+"ぶつけたり、魔術による動くæ 
¹ã§æ•µã‚’大地にしばりつけたりすることができます。"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
@@ -4898,9 +5113,9 @@
 "distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and "
 "bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
 msgstr ""
-"エルフ戦士はWesnothにおけるエルフ軍隊の大部分を占
めています。 彼らは剣の弓の"
-"スキルを持つため、他の軍事力と区別されます。 
エルフは俊敏な脚を持っており、 "
-"森で戦うのに適しています。"
+"エルフ戦士はWesnothにおけるエルフ軍隊の大部分を占
めています。彼らは剣の弓のス"
+"キルを持つため、他の軍事力と区別されます。エルフは俊敏な脚を持っており、森で"
+"戦うのに適しています。"
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
 msgid "Elvish Hero"
@@ -4912,6 +5127,8 @@
 "honed their combat skills to a frightening level. Elvish Heroes prefer "
 "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
 msgstr ""
+"エルフの英雄は戦å 
´ã§ã®å€‹äººæŠ€ã‚’得意としており、恐ろしいくらいの卓越したæ
 ¼é—˜æŠ€"
+"術を持っています。彼らはæ 
¼é—˜æˆ¦ã‚’好みますが、弓の技能も習得しています。"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
@@ -4922,6 +5139,8 @@
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
+"エルフの高級貴族は戦場で恐れられており、æ 
¼é—˜æˆ¦ã§ã¯å‰£ã‚’使用し、破壊力のある"
+"ファイアボールを投射します。"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "female^Elvish Lady"
@@ -4935,6 +5154,10 @@
 "authority is used sparingly with a sense of gentle benevolence to guide her "
 "people in times of uncertainty."
 msgstr ""
+"エルフレディは美と知の特異な結合であり、すべてのエルフに深く尊敬されていま"
+"す。彼女の運命の覆いを通して見る能力によって、彼女は一族中の権力を得ました。"
+"その権力はこの不確かな時代において彼女の一族を導きたいというæ
…ˆæ‚²ã®å¿ƒã«ã‚ˆã£ã¦"
+"慎重に使用されます。"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:20
 msgid "shove"
@@ -4949,6 +5172,8 @@
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
+"エルフの貴族は戦場で恐れられており、æ 
¼é—˜æˆ¦ã§ã¯å‰£ã‚’使用し、破壊力のあるファイ"
+"アボールを投射します。"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
@@ -4961,6 +5186,9 @@
 "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
 "and lesser speed."
 msgstr ""
+"エルフの射撃手は弓の達人です。彼らの弓の技能は、どのような地形においても敵へ"
+"の命中確率が60%はあることを保証します。この素
晴しい弓の技能は彼らの格闘戦が貧"
+"弱であることを十分に補います。"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:39 data/units/Elvish_Marksman.cfg:132
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:40
@@ -4989,6 +5217,9 @@
 "with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in "
 "fighting, with both the sword and the bow."
 msgstr ""
+"エルフ軍隊の最高位のひとつを所有しているエルフのå…
ƒå¸¥ã¯éš£æŽ¥ãƒ˜ã‚¯ã‚¹ã®ãƒ¬ãƒ™ãƒ«ï¼‘と"
+"2のユニットを指揮し、彼らの戦闘技術を向上させます。彼らはまた、æ
 ¼é—˜æ”»æ’ƒã¨æŠ•"
+"射攻撃の両方の技能を持っています。"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
@@ -5000,6 +5231,9 @@
 "at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
 "they strike hard before melting into the woods again to evade response."
 msgstr ""
+"風のように馬を操るエルフの騎馬従者
たちは森の中を軽快に進み、弱いユニットを倒"
+"し、敵軍の側面を浮き彫りにします。弓と剣の技能を同等に所有している彼らは攻撃"
+"の後に、反撃を回避するために再び木々
の中に潜みます。"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
 msgid "Elvish Ranger"
@@ -5012,6 +5246,9 @@
 "Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, unless they have "
 "just made an attack, or there are enemies adjacent to them."
 msgstr ""
+"エルフのレンジャーは敏捷で強力です。æ 
¼é—˜æˆ¦ã¨æŠ•å°„に長けている彼らは真の万能戦"
+"士です。すべての猟師の中で最良である彼らは森にいる間は、自分から敵を攻撃した"
+"り敵が隣接していない限りは敵に発見されることはありません。"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:93
 msgid "female^Elvish Ranger"
@@ -5026,6 +5263,8 @@
 "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the open. "
 "They can even use a bow from horseback."
 msgstr ""
+"敏捷な騎兵であるエルフの騎兵は開けた場所だ
けでなく森をも素早く移動できます。"
+"彼らは馬上から弓を使用することもできます。"
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
@@ -5036,6 +5275,8 @@
 "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their skill "
 "on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in combat."
 msgstr ""
+"エルフの偵察兵は森を平原のように迅
速に移動することができます。彼らの戦闘力は"
+"それほどではありませんが、馬上の技術は実際に並ぶものがありません。"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shaman"
@@ -5047,6 +5288,9 @@
 "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
+"エルフの呪術師は敵を妨害するために、より暴力的でない方法を採ります。彼らの巻"
+"きつき攻撃は敵を遅
くし、敵の攻撃回数を1下げます。彼らはまた基本的な治療の技"
+"術を所有しています。"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
@@ -5060,6 +5304,9 @@
 "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
 "entrenched enemies."
 msgstr ""
+"Wesnoth中でもっとも優れた弓å…
µã§ã‚るエルフの狙撃手は信じられないくらいの正確さ"
+"で、素
早い発射にも関わらず攻撃時には60%の命中率を保証します。狙撃手はç±
 ã£ã¦ã„"
+"る敵をかき出すことに優れています。"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:98
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
@@ -5067,7 +5314,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shyde"
-msgstr "エルフの女シェード"
+msgstr "エルフのシェード"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:21
 msgid ""
@@ -5075,6 +5322,9 @@
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
 "capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
 msgstr ""
+"シェードは自然界と妖精界に献身的なエルフであり、飛行羽が彼女らの背中から生え"
+"ています。これによって、この美しい生き物はエルフの森を邪魔されることなく移動"
+"することができます。"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:25 data/units/Elvish_Sylph.cfg:24
 msgid "faerie touch"
@@ -5091,10 +5341,14 @@
 "entangling attack is notably more effective than before, and they can call "
 "upon bursts of chilling ethereal wind to smite those who oppose them."
 msgstr ""
+"エルフの女魔術師は、より攻撃的に魔術を使うために回復の術を学習しなかったこと"
+"で、投射戦闘に非常に熟練しています。彼女らの巻きつき攻撃は以前よりもさらに効"
+"果的になっており、エーテルの冷気の風を呼んで、敵対するè€
…を強打することもでき"
+"ます。"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sylph"
-msgstr "エルフの女シルフ"
+msgstr "エルフのシルフ"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:20
 msgid ""
@@ -5102,6 +5356,8 @@
 "developed their faerie side, they transform into creatures of both worlds, "
 "wielding powerful magic against their enemies."
 msgstr ""
+"シルフは冥界の貴人の子孫です。妖精の側に完å…
¨ã«æˆé•·ã—ており、両方の世界の生き"
+"物に変化し、敵対する者に強力な魔術を行使します。"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:51
 msgid "gossamer"
@@ -5118,6 +5374,10 @@
 "their other hand, they can also deftly parry all kinds of attacks. Fencers "
 "are skirmishers, and so can move right past enemy units."
 msgstr ""
+"剣術士は剣術の道を進んでおり、彼らのレイピアは軽量武器ですが、それを軽快に操"
+"り、致命傷を与えることができます。片手でダガーを持ちながら、彼らはすべての種"
+"類の攻撃を巧みに受け流すことができます。剣術士は散å…
µã®æŠ€èƒ½ã‚’持っており、敵ユ"
+"ニットのそばを素早く移動することができます。"
 
 #: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
 msgid "Fighter"
@@ -5129,6 +5389,8 @@
 "from enemies. However they have the potential to become great warriors one "
 "day."
 msgstr ""
+"若く向こう見ずな戦士は剣で戦い、敵からの攻撃には弱いですが、いつの日か偉大な"
+"戦士となる素質を秘めています。"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
@@ -5142,6 +5404,10 @@
 "its tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom "
 "they help lead to victory."
 msgstr ""
+"長く生き、恐れられているファイアドラゴンは竜の一族の一員であり、炎のブレスを"
+"吐くことができます。彼らは炎のブレスを戦闘で有効に使用します。åŠ
 ãˆã¦ã€ç°çŒ›ãª"
+"噛みつきと、尻尾による強力な打撃が行えます。ファイアドラゴンは狡猾で残忍であ"
+"り、しばしば勝利のために、配下を持ちます。"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
@@ -5158,7 +5424,7 @@
 #: data/units/Fireball.cfg:16
 msgid ""
 "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
-msgstr ""
+msgstr "幻の火はユニット移動をだ
ますこと以外に使用されることはありません。"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
@@ -5169,6 +5435,8 @@
 "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
 "places and people to rob."
 msgstr ""
+"みすぼらしい髪の追いはぎはå 
´æ‰€ã¨è¥²ã†ç›¸æ‰‹ã‚’調べるための偵察のために、山賊の一"
+"団に利用されています。"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:20 data/units/Footpad.cfg:86 data/units/Thug.cfg:19
 #: data/units/Troll.cfg:24 data/units/Troll_Hero.cfg:21
@@ -5197,10 +5465,14 @@
 "The galleon is perfect for this purpose: it's fast and resilient, but not "
 "prepared to fight, and is able to adapt to many different tasks."
 msgstr ""
+"家で幸せに生活している人でも、たとえ釣りや交易に行くã
 ã‘であっても、海を渡る"
+"ためのある種の移動手段をいつかは必
要とします。ガレオン船はこの目的に最適で"
+"す。それは早くé 
‘丈で戦闘用ではありませんが、多くの仕事に適応することができま"
+"す。"
 
 #: data/units/Galleon.cfg:18
 msgid "dummy"
-msgstr ""
+msgstr "模造"
 
 #: data/units/Gate.cfg:3
 msgid "Gate"
@@ -5208,7 +5480,7 @@
 
 #: data/units/Gate.cfg:18
 msgid "The door will not open for any who are not allied with it."
-msgstr ""
+msgstr "同盟軍以外の者には門は開きません。"
 
 #: data/units/Gate.cfg:20
 msgid "bump"
@@ -5225,6 +5497,9 @@
 "coordinate the attacks of level 1 and 2 units, thereby increasing their "
 "fighting efficiency."
 msgstr ""
+"人間の軍隊の大いなる指導者
として、将軍は人間の王国の広範囲または重要な土地の"
+"防衛に関して責任を持ちます。将軍はレベル1と2のユニットの攻撃を調整し、彼ら"
+"の戦闘効果を上昇させます。"
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
 msgid "Ghost"
@@ -5237,6 +5512,9 @@
 "freedom of movement and protection from physical attacks, ghosts cannot "
 "easily cross running water."
 msgstr ""
+"ゴーストは何世紀も前に死体を残さずに苦悩の内に死んだ
戦士の魂です。その非物質"
+"的な形æ…
‹ã¯å¤§ã„なる移動の自由と物理的攻撃の防護を与えますが、水辺を横切ること"
+"は簡単にできません。"
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
@@ -5248,6 +5526,8 @@
 "awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured "
 "existence as Ghouls."
 msgstr ""
+"飢えによって人間の死体を食べざるを得なかった人間は時によってその死後に、グー"
+"ルとして責め苦を負
う存在となってしまうことがあります。"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
@@ -5286,6 +5566,8 @@
 "their prey. They are merciless and always hungry, so it is wise not to "
 "approach too close to these oversized arachnids."
 msgstr ""
+"大サソリは犠牲者を待つ間、隠
れることを好む非常に危険な生き物です。彼れは無慈"
+"悲で常に飢えているため、この節足動物に近づきすぎないようにするのが賢明です。"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:19
 msgid "sting"
@@ -5307,6 +5589,10 @@
 "invariably equip themselves with a much larger spear than before, enabling "
 "them to deal the first strike in melee."
 msgstr ""
+"ゴブリンは一般的な愚かさと弱さと洗練した武器の欠
乏を、敵を完全に数で圧倒する"
+"ことによって補おうとする傾向があります。戦闘の混乱をどうにかして生き延びた彼"
+"らは以前よりも大きな槍をいつも装備しており、æ 
¼é—˜æˆ¦ã§ã¯æœ€åˆã«æ”»æ’ƒã™ã‚‹ã“とがで"
+"きます。"
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
@@ -5317,6 +5603,8 @@
 "The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel with "
 "great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
 msgstr ""
+"ゴブリンの騎士はウルフライダーの精鋭です。彼らは非常にç´
 æ—©ã„速度で移動できる"
+"上に、戦闘で大きなダメージを与えることができます。"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
@@ -5327,6 +5615,8 @@
 "Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These Goblin "
 "Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with torches and nets."
 msgstr ""
+"コブリンの中には狼を火に恐れないように訓練している者
がいます。そのようなゴブ"
+"リンの略奪å…
µãŸã¡ã¯ã€æ¾æ˜Žã¨ç¶²ã«ã‚ˆã‚‹æ”»æ’ƒã«ã‚ˆã£ã¦ã€æ•µã®ä¸­ã«æ··ä¹±ã‚’起こさせます。"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:20
 msgid "torch"
@@ -5349,6 +5639,10 @@
 "are well-equipped for a war of attrition. The best Goblin Spearman can look "
 "forward to becoming Goblin Impalers."
 msgstr ""
+"ゴブリンは一般的な愚かさと弱さと洗練した武器の欠
乏を、敵を完全に数で圧倒する"
+"ことによって補おうとする傾向があります。上等な鎧や武器のæ¬
 ä¹ã«é–¢ã‚ã‚‰ãšã€ã“の"
+"貧相な槍兵たちは、戦争による人員削減によって、よく装
備されています。この槍兵"
+"たちは熟練槍兵となることを期待しています。"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
@@ -5359,6 +5653,8 @@
 "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have reached "
 "the acme of skill with sword and lance."
 msgstr ""
+"もっとも強力な騎乗の戦士である近衛騎士は剣とランスの技能のå
…¨ç››æœŸã«é”していま"
+"す。"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:37 data/units/Knight.cfg:37
 #: data/units/Lancer.cfg:21 data/units/Paladin.cfg:42
@@ -5377,6 +5673,10 @@
 "facility. Their presence on the battlefield is of great aid to those serving "
 "beneath them."
 msgstr ""
+"大å…
ƒå¸¥ã®éšŽç´šã¯äººé–“軍隊においてもっとも尊重されているもののひとつです。その称"
+"号を受ける者
は、炎を使用した多くの試練をくぐり抜け、個人技と戦術での両方にお"
+"いて、注目すべき勇気を証明しています。戦å 
´ã§ã®å½¼ã‚‰ã®å­˜åœ¨ã¯ã€ãã®å‚ã§æˆ¦ã£ã¦ã„"
+"る者たちの大きな助けとなるでしょう。"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
 msgid "Great Mage"
@@ -5387,6 +5687,8 @@
 "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch Mages "
 "in power."
 msgstr ""
+"大魔術師は敵に畏敬され、畏怖されており、力においては熟練魔術師にさえ勝ってい"
+"ます。"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:96
 msgid "female^Great Mage"
@@ -5402,6 +5704,8 @@
 "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their "
 "own, even during battle."
 msgstr ""
+"グレートトロルは強力で残虐な人間型の怪物で、驚異的な再生能力を持ちます。それ"
+"によって、彼らは戦闘中にさえ自らの傷を回復します。"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
@@ -5413,6 +5717,8 @@
 "world. Since they are wary of other intelligent races, Gryphons should not "
 "be disturbed without a good reason."
 msgstr ""
+"この半獣半鳥の荘厳な生物は世界の空を支é…
ã—ています。グリフォンは他の知的種族"
+"に用心深いため、適切な理由なしに彼らに干渉すべきではありません。"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
@@ -5424,6 +5730,9 @@
 "an extension of themselves. This special relation makes the heart of the "
 "earth-bound tremble, for these mighty pairs may strike from anywhere."
 msgstr ""
+"グリフォンマスターはグリフォンで飛行した長い経験があり、グリフォンを彼らの身"
+"体の一部のように扱うことができます。これによって、このペアはどこへでも出撃し"
+"て、地上の生物の心を震わせます。"
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
@@ -5435,6 +5744,9 @@
 "become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of "
 "these flying beasts."
 msgstr ""
+"強力なグリフォンと強固な絆を結ぶことができる者
はほとんどいません。グリフォン"
+"ライダーとなった者
はグリフォンの背にまたがって、空の世界を見い出すことでしょ"
+"う。"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
 msgid "Halberdier"
@@ -5449,6 +5761,11 @@
 "can keep further than the end of their weapons, but find some difficulty in "
 "very close combat."
 msgstr ""
+"もっとも最良の戦士たちはハルバーディアになることを選びます。この武器によっ"
+"て、剣のときよりも移動は遅
くなりますが、致命的な攻撃ができます。また、この武"
+"器は非常に長いため、彼らは戦闘で防御時であっても常にå
…ˆåˆ¶ã—ます。ハルバーディ"
+"アは武器の鉾å…
ˆã«ã‚ˆã£ã¦æ•µã®è»å›£ã‚’取り扱いますが、接近戦は困難なことに気付くで"
+"しょう。"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:21 data/units/Halbardier.cfg:39
 msgid "halberd"
@@ -5463,6 +5780,8 @@
 "Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. A "
 "lack of speed is their only disadvantage."
 msgstr ""
+"重歩兵は鉄で覆われており、攻撃に対して強いです。素
早さに欠けていることが唯一"
+"の欠点です。"
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 msgid "Horse Lord"
@@ -5474,6 +5793,9 @@
 "their houses and are respected by all, friend or foe. Their sword can kill "
 "most ordinary enemies, and their morning star crushes those who are left."
 msgstr ""
+"草原のもっとも偉大な者である精鋭騎å…
µã¯å½¼ã‚‰ã®é¦¬ãŸã¡ã®é ­ã§ã‚り、敵と味方の両方"
+"から尊敬されています。彼らの剣はほとんどの通常の敵を倒すことができ、そのモー"
+"ニングスターは残った敵を粉砕します。"
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:44 data/units/Mounted_Captain.cfg:47
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:47 data/units/Mounted_Fighter.cfg:44
@@ -5492,6 +5814,9 @@
 "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
 "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
 msgstr ""
+"幼少から乗馬の訓練を受け、厳然たる名誉の掟に従う槍騎å
…µã¯ç´ æ—©ãå¼·åŠ›ãªãƒ¦ãƒ‹ãƒƒãƒˆ"
+"です。敵への突進で敵に2倍のダメージを与えますが、反撃時には2倍のダメージが"
+"返ってきます。Asheviereの圧政に対する反乱軍では、槍騎å…
µãŒã‚ˆãä½¿ç”¨ã•ã‚Œã¾ã™ã€‚"
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
@@ -5502,6 +5827,8 @@
 "Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
 "weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
 msgstr ""
+"死の魔術をちょっとかじっただけの若者
です。力への渇望によって、彼は通常の戦闘"
+"による攻撃に対して非常に弱くなっています。"
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
 msgid "Iron Mauler"
@@ -5514,6 +5841,9 @@
 "it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these mighty "
 "soldiers would control the continent."
 msgstr ""
+"鉄の巨人のように戦場でそびえ立つ大槌å…
µã¯ã€ä¿¡ã˜ã‚‰ã‚Œãªã„くらいの頑強さとその大"
+"槌の殺傷力で有名で、恐れられています。もし戦å 
´ã«ãŠã„て移動が早く、数も多いな"
+"らば、この強固な兵士は大陸を支配することでしょう。"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
@@ -5527,9 +5857,10 @@
 "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even when "
 "defending."
 msgstr ""
-"槍兵は人間の軍隊の中核です。 これらの若いå…
µå£«ãŸã¡ã¯ã€åŸºç¤Žè¨“練を受け、戦闘の激"
-"しい前線に置かれます。 その槍の長さによって、æ 
¼é—˜ã§ã¯é˜²å¾¡æ™‚であっても先制する"
-"ことができます。"
+"精鋭槍å…
µã¯é›‡ã‚ã‚ŒãŸã¨ãã«ä¸Žãˆã‚‰ã‚ŒãŸæ§ã®ä½¿ç”¨æ³•ã‚’熟知しています。æ
 ¼é—˜ã«å¼·ã„彼ら"
+"は、その槍を投げる技術も発達しています。これによって、æ
 ¼é—˜ã¨æŠ•å°„の両方で有用"
+"です。その槍の長さによって、 æ 
¼é—˜ã§ã¯é˜²å¾¡æ™‚であっても 先制することができま"
+"す。"
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
@@ -6293,7 +6624,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:17
 msgid "Outlaws fight better at night."
-msgstr ""
+msgstr "無法者は夜の戦いに長けています。"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:75
 msgid "female^Outlaw"
@@ -6301,7 +6632,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
+msgstr "無法者は夜の戦いに長けています。 女無法者
はその間美しく見えます。"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
@@ -6949,6 +7280,23 @@
 "aid of a nearby village. Their relatively slow speed is a liability, as is "
 "their weakness during daylight hours."
 msgstr ""
+"大人に成長したトロールには恐しいほどのè…
•åŠ›ãŒå‚™ã‚ã‚Šã¾ã™ã€‚ 彼等の石のような肉体"
+"は人間よりもずっと大きな背丈になり、傷から回復するという恐怖の能力のため、彼"
+"等が戦うのを好む起伏に富んだ地面から遠く離れたå 
´æ‰€ã«ãŠã„てさえも、手に負えな"
+"い敵となります。 
大人のトロールはより賢く、よりすばしこく、より強く、そして誰"
+"も直接その顔に向かっては言わないでしょうが、彼等のどの子供達よりも醜いので"
+"す。 
彼等は野蛮に熟練された重い棍棒を振り回し、どの戦いにおいても強力な防御を"
+"形成します。 
唯一の弱点をあえて挙げるとしたら、距離を置いて戦うことができない"
+"ということです。\n"
+"\n"
+"利用方法:\n"
+"トロールは荒れた岩の多い地形において、特に夜の戦いに強いです。
 彼等は、特に開"
+"けた地形においては、射手が弱点で、常にå…
¨ã¦ã®åœ°å½¢ã«ãŠã„て魔法を唱えるものに対"
+"しては恐怖をもつはずです。 
彼等はスケルトンのようなもろい敵に対して極めて強力"
+"であり、頑丈に装
備されていたり生まれつき回復力のある敵、すなわち森林での片割"
+"れであるウーズのような敵には極めて弱いです。 
彼等は再生能力により、村の近くで"
+"の助けがなくとも、毒が治癒したり、怪我から回復したりします。
 比較的動きが鈍い"
+"ことが不利な点で、日中の時間帯もまた弱点です。"
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
@@ -6993,6 +7341,26 @@
 "greatest danger to a Troll Rocklobber is a powerful melee unit attacking "
 "them in open terrain during the day, when they are weakest."
 msgstr ""
+"種族の怪物的なè…
•åŠ›ã‚’与えられ、トロルは何のことはない普通の武器を死をもたらす"
+"ほどの力の道具に変えることができます。 
あるトロルは、子供が使うのとほとんど変"
+"わらないような粗末なパチンコをつなぎ合わせて、小石の代わりに巨岩を投擲するた"
+"めに蓄えています。 
特に正確というわけではありませんが、この怪物の一人によって"
+"投げられる岩は、当たれば人に大打撃を与えることができます。
 巨大な武器が重荷に"
+"なっていて、æ 
¼é—˜ç”¨æ­¦å™¨ã‚’何も持たないにも関わらず、トロルの投石手は依然かつて"
+"の子供だ
った時よりもより巨大で強力で、おそらくもっと醜く、そしてトロルの拳は"
+"戦いにおいて人間のハンマーと同じくらいになります。 
さらには、敵の射手に報復す"
+"る能力を考えると、厚く守られた地形からの攻撃でない限り、どの範囲からでも彼等"
+"を攻撃することは危険な考えといえます。\n"
+"\n"
+"利用方法:\n"
+"トロルの投石手は荒れた岩の多い地形において、特に夜の戦いに強いです。
 同種の他"
+"の多くの者
達と違い、トロルの投石手は、多くの射手達に攻撃をためらわせますし、"
+"敵となる魔法使いにとっても攻撃することは極めて危険となります。
 彼等はスケルト"
+"ンのようなもろい敵に対して極めて強力であり、頑丈に装
備されていたり生まれつき"
+"回復力のある敵、すなわち森林での片割れであるウーズのような敵には極めて弱いで"
+"す。 
彼等は再生能力により、村の近くでの助けがなくとも、毒が治癒したり、怪我か"
+"ら回復したりします。 
トロルの投石手にとって最大の危険は、彼等が最も弱い日中"
+"に、開けた地形にいる彼等に攻撃してくる強力なæ 
¼é—˜ãƒ¦ãƒ‹ãƒƒãƒˆã§ã™ã€‚"
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
@@ -7022,6 +7390,24 @@
 "the aid of a nearby village. Their relative weakness during daylight hours "
 "is a liability, though a Troll Warrior is still very powerful during the day."
 msgstr ""
+"恐しくて怪物的な力の拠
点であるトロルの戦士は、その種族の恐しい力について伝え"
+"られる全ての物語を前面に押し出しています。 
家を土台から払いのけそうなほど強力"
+"なハンマーを装
備して、終わることのないような損害の連発を引き起こすことも可能"
+"なため、トロルの戦士は向きあう的の司令官の戦略を片手で変えてしまうほどの力を"
+"持っています。 
トロルの戦士は一人の人間によって倒されるようなものではなく、一"
+"団が必死になって彼等の前にのしかかるこのいまわしいè…
•åŠ›ã«å‘かって戦わなければ"
+"なりません。 
トロルの戦士に関する最大の恐怖を引き起こすものはその容姿や力では"
+"なく、その生命のわずかでも攻撃できたとしても、真に死に追いやるのでなければ、"
+"すぐにå…
ƒã®æœ€å¤§ã®åŠ›ã«ã¾ã§å¾©æ´»ã—てしまうという事実でしょう。\n"
+"\n"
+"利用方法:\n"
+"トロールの戦士は荒れた岩の多い地形において、特に夜の戦いに強いです。
 彼等は、"
+"特に開けた地形においては、射手や魔法使いに弱いですが、トロル戦士のそのè
…•åŠ›ã "
+"けでも、一般的には何人かの相手で倒さなければならない敵となります。
 同ターンに"
+"殺されるような大きな危険なしに一対一の戦いをしかけられるような敵はほとんどい"
+"ません。彼等は再生能力により、村の近くでの助けがなくとも、毒が治癒したり、怪"
+"我から回復したりします。彼等の同族には日の出ている時間帯に弱いという弱点があ"
+"りますが、トロルの戦士は日中でも非常に強力です。"
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
@@ -7050,6 +7436,22 @@
 "aid of a nearby village. Their relatively slow speed is a liability, as is "
 "their weakness during daylight hours."
 msgstr ""
+"狼やライオンのような恐しい動物に対しても使われる「子」という言葉は、弱くてé
 ¼"
+"りない、、自分の足で立つのも難しいほど幼い「かわいい」生き物というイメージを"
+"思い起こさせます。 
しかしながら、トロルの性質を与えられ、トロルの「子供」はす"
+"でにその種族に特有の恐しいほどの力を持っています。 
トロルの子供は、大人の人間"
+"よりも大きな身体で、それに見合うè…
•åŠ›ã‚’もっています。 彼等の並み外れた再生能力"
+"と、石のような皮膚のため、特に彼等の好む山や丘の地面においては、怪物的な敵と"
+"なります。 
トロルの子供との戦いにおいて唯一の安心できる点は彼等の鈍い動きであ"
+"り、彼等は完å…
¨ãªå¼·ã•ã«ã¯æˆé•·ã—きっていないということです... 
今のところは。\n"
+"利用方法:\n"
+"トロールは荒れた岩の多い地形において、特に夜の戦いに強いです。
 彼等は、特に開"
+"けた地形においては、射手が弱点で、常にå…
¨ã¦ã®åœ°å½¢ã«ãŠã„て魔法を唱えるものに対"
+"しては恐怖をもつはずです。 
彼等はスケルトンのようなもろい敵に対して極めて強力"
+"であり、頑丈に装
備されていたり生まれつき回復力のある敵、すなわち森林での片割"
+"れであるウーズのような敵には極めて弱いです。 
彼等は再生能力により、村の近くで"
+"の助けがなくとも、毒が治癒したり、怪我から回復したりします。
 比較的動きが鈍い"
+"ことが不利な点で、日中の時間帯もまた弱点です。"
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
@@ -7665,7 +8067,7 @@
 
 #: src/display.cpp:465
 msgid "Screenshot"
-msgstr ""
+msgstr "スクリーンショット"
 
 #: src/display.cpp:1024
 msgid "healthy"
@@ -7880,7 +8282,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1152
 msgid "Terms"
-msgstr ""
+msgstr "通信"
 
 #: src/game.cpp:1190 src/game.cpp:1215
 msgid "Response"
@@ -8112,11 +8514,11 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:89
 msgid "Number of Hills:"
-msgstr ""
+msgstr "丘の数:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:90
 msgid "Max Hill Size:"
-msgstr ""
+msgstr "最大の丘の大きさ:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:91
 msgid "Villages:"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.91 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.92
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.91    Tue Apr 19 14:48:48 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Mon May 9 16:11:11 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 17:52+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-19 16:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-09 12:52+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -319,8 +319,8 @@
 "Anfallaren får första attacken, därefter försvararen. Detta fortsätter "
 "växelvis tills båda trupperna har använt sina givna antal attacker. 
Antalet "
 "attacker en trupp har varierar, till exempel har en alvkrigare med ett 5-4-"
-"svärd 4 utfall som vardera ger 5 i skada, medan en orchfotsoldat med 9-2 "
-"bara har två utfall (men som ger 9 i skada vardera)."
+"svärd 4 utfall som vardera ger 5 i skada, medan en orchsoldat med 9-2 bara "
+"har två utfall (men som ger 9 i skada vardera)."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid ""
@@ -3876,9 +3876,9 @@
 "opponent and backstab him, doing double damage. They can also throw poison-"
 "tipped knives at their enemies from long range."
 msgstr ""
-"Lönnmördare är nattens mästare. Likt stråtrövare kan de omringa en "
-"motståndare och hugga honom i ryggen, och därmed vålla dubbel skada. De 
kan "
-"också kasta förgiftade knivar på sina fiender."
+"Lönnmördare är nattens mästare. Likt rövare kan de omringa en 
motståndare "
+"och hugga honom i ryggen, och därmed vålla dubbel skada. De kan också 
kasta "
+"förgiftade knivar på sina fiender."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:21 data/units/Assassin.cfg:100
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:20
@@ -5414,7 +5414,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Alvernas skarpskytt"
+msgstr "Alvskarpskytt"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:20
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:114
@@ -5424,13 +5424,13 @@
 "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
 "entrenched enemies."
 msgstr ""
-"Som den allra skickligaste eliten i Wesnoth är alvernas skarpskyttar "
-"otroligt träffsäkra, och träffar i 60% av fallen även då de skjuter 
mycket "
-"snabbt. Skarpskyttarna är utmärkta till att rensa ut svåråtkomliga 
fiender."
+"Som den allra skickligaste eliten i Wesnoth är alvskarpskyttarna otroligt "
+"träffsäkra, och träffar i 60% av fallen även då de skjuter mycket 
snabbt. "
+"Skarpskyttarna är utmärkta till att rensa ut svåråtkomliga fiender."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:98
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Alvernas skarpskytt"
+msgstr "Alvskarpskytt"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "female^Elvish Shyde"
@@ -6567,7 +6567,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:3
 msgid "Orcish Archer"
-msgstr "Orchisk bågskytt"
+msgstr "Orchbågskytt"
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:17
 msgid ""
@@ -6582,7 +6582,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:3
 msgid "Orcish Assassin"
-msgstr "Orchisk lönnmördare"
+msgstr "Lönnmördarorch"
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:16
 msgid ""
@@ -6591,7 +6591,7 @@
 "poisoned darts, and victims of this poison will continually take damage "
 "until they can be cured in town or by a healer."
 msgstr ""
-"Den orchiska lönnmördaren kompenserar sin mindre styrka med snabbhet och "
+"Orchernas lönnmördare kompenserar sin mindre styrka med snabbhet och "
 "anpassningsbarhet till terrängen. Lönnmördaren använder giftpilar som "
 "försvagar sina offer tills de kan botas i en by eller av en läkekunnig i "
 "fält."
@@ -6602,7 +6602,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
 msgid "Orcish Crossbowman"
-msgstr "Orchisk armborstskytt"
+msgstr "Armborstorch"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:17
 msgid ""
@@ -6611,10 +6611,10 @@
 "Marksmen in long-range combat, they are sturdier and can handle themselves a "
 "little better than the Elves in close combat."
 msgstr ""
-"Den orchiska armborstskytten försöker kompensera sin bristande 
träffsäkerhet "
-"med den råa styrkan hos sitt vapen. Han är visserligen inte lika effektiv "
-"som alvernas prickskyttar, men i gengäld är han robustare och klarar sig "
-"något bättre i närstrid."
+"Orchernas armborstskytt försöker kompensera sin bristande träffsäkerhet 
med "
+"den råa styrkan hos sitt vapen. Han är visserligen inte lika effektiv som "
+"alvernas prickskyttar, men i gengäld är han robustare och klarar sig något 
"
+"bättre i närstrid."
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:20
 msgid "short sword"
@@ -6622,7 +6622,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:3
 msgid "Orcish Grunt"
-msgstr "Orchisk fotsoldat"
+msgstr "Orchsoldat"
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:16
 msgid ""
@@ -6630,9 +6630,9 @@
 "or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
 "more hits before falling."
 msgstr ""
-"Den orchiska fotsoldaten utgör kärnan i orchernas styrkor.Om än 
långsammare "
-"än alvernas och människornas krigare, så kan han dela ut kraftfullare slag 
"
-"och tål mer stryk."
+"Orchsoldaterna utgör kärnan i orchernas styrkor.Om än långsammare än "
+"alvernas och människornas krigare, så delar de ut kraftfullare slag och 
tål "
+"mer stryk."
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
@@ -6668,12 +6668,12 @@
 "Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
 "draining their life."
 msgstr ""
-"De orchiska schamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade 
"
-"bland de orchiska stammarna och bildar det Orchiska RÃ¥det, vilket fattar "
-"viktiga beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan "
-"dessa grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är 
de "
-"skickliga på att kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender så att 
"
-"deras livskraft sinar."
+"Orchernas schamaner är orchermagins väktare. De är respekterade bland "
+"orchstammarna och bildar Orchernas RÃ¥d, vilket fattar viktiga beslut som "
+"berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan dessa grälsjuka "
+"stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är de skickliga på 
att "
+"kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender så att deras livskraft "
+"sinar."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:36 data/units/Orcish_Shaman.cfg:95
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:154 data/units/Vampire_Lady.cfg:34
@@ -6682,7 +6682,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:62
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr "Orchisk schamannovis"
+msgstr "Orchschamannovis"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:75
 msgid ""
@@ -6694,13 +6694,13 @@
 "draining their life. Novice Shamans are still young and vigorous, but their "
 "spell-casting ability still needs improvement."
 msgstr ""
-"Orchernas schamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade "
-"bland orcherstammarna och bildar det Orchiska RÃ¥det, vilket fattar viktiga "
-"beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan dessa "
-"grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är de "
-"skickliga på att kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så 
att "
-"deras livskraft sinar. Schamannoviser är fortfarande unga och livliga, men "
-"deras förmåga att kasta besvärjelser behöver fortfarande förbättras."
+"Orchernas schamanerna är orchermagins väktare. De är respekterade bland "
+"orcherstammarna och bildar Orchernas RÃ¥d, vilket fattar viktiga beslut som "
+"berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan dessa grälsjuka "
+"stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är de skickliga på 
att "
+"kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så att deras livskraft "
+"sinar. Schamannoviser är fortfarande unga och livliga, men deras förmåga 
att "
+"kasta besvärjelser behöver fortfarande förbättras."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:121
 msgid "Old Orcish Shaman"
@@ -6716,13 +6716,13 @@
 "draining their life. Old Orcish Shamans are shamans that have mastered "
 "magic, although their physical strength has declined with age."
 msgstr ""
-"Orchschamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade bland 
de "
-"orchiska stammarna och bildar det Orchiska RÃ¥det, vilket fattar viktiga "
-"beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan dessa "
-"grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är de "
-"skickliga på att kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så 
att "
-"deras livskraft sinar. Gamla orchschamaner är schamaner som har bemästrat "
-"magin, men deras fysiska styrka han avtagit med åldern."
+"Orchschamanerna är orchermagins väktare. De är respekterade bland "
+"orchstammarna och bildar Orchernas RÃ¥d, vilket fattar viktiga beslut som "
+"berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan dessa grälsjuka "
+"stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är de skickliga på 
att "
+"kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så att deras livskraft "
+"sinar. Gamla orchschamaner är schamaner som har bemästrat magin, men deras "
+"fysiska styrka han avtagit med åldern."
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
 msgid "Orcish Slayer"
@@ -6738,7 +6738,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
-msgstr "Orchiskt klanöverhuvud"
+msgstr "Orchklanöverhuvud"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
 msgid ""
@@ -6756,7 +6756,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
-msgstr "Orchisk krigsherre"
+msgstr "Orchkrigsherre"
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:16
 msgid ""
@@ -6765,12 +6765,12 @@
 "the orcish fighting groups."
 msgstr ""
 "Enbart de listigaste och starkaste orcherna kan bli krigsherrar. Dessa "
-"krigarbestar är skickliga med både svärd och båge, och leder de orchiska "
-"trupperna i strid."
+"krigarbestar är skickliga med både svärd och båge, och leder orchernas "
+"trupper i strid."
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:3
 msgid "Orcish Warrior"
-msgstr "Orchisk krigare"
+msgstr "Orchkrigare"
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:16
 msgid ""
@@ -6778,10 +6778,9 @@
 "respected among the Orcs, and highly feared by their foes. Their only "
 "weakness is their inability to wield the bow."
 msgstr ""
-"De orchiska krigarna har bemästrat konsten att slåss med två svärd "
-"samtidigt. Detta har gjort dem mycket respekterade i det orchiska samhället, 
"
-"och mycket fruktade av sina fiender. Deras enda svaghet är deras oförmåga "
-"att hantera en båge."
+"Orchkrigarna har bemästrat konsten att slåss med två svärd samtidigt. 
Detta "
+"har gjort dem mycket respekterade i orchsamhället, och mycket fruktade av "
+"sina fiender. Deras enda svaghet är deras oförmåga att hantera en båge."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3
 msgid "Outlaw"
@@ -6972,7 +6971,7 @@
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
-msgstr "Stråtrövare"
+msgstr "Rövare"
 
 #: data/units/Rogue.cfg:18 data/units/Rogue.cfg:78
 msgid ""
@@ -6981,7 +6980,7 @@
 "allows them to do double damage if an ally of theirs is on the opposite side "
 "of an enemy they are attacking."
 msgstr ""
-"Stråtrövarna är de smidigaste krigarna som finns, och kan ta sig rakt 
förbi "
+"Rövarna är de smidigaste krigarna som finns, och kan ta sig rakt förbi "
 "fiender utan att bry sig om deras kontrollzoner. Dessa mästertjuvar kan "
 "dessutom attackera i bakhåll, vilket leder till att de gör dubbel skada på 
"
 "sina fiender i de fall då en allierad trupp står på motsatta sidan om "
@@ -6989,7 +6988,7 @@
 
 #: data/units/Rogue.cfg:63
 msgid "female^Rogue"
-msgstr "Stråtrövare"
+msgstr "Rövare"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
@@ -7374,7 +7373,7 @@
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
-msgstr "Djupets tentakler"
+msgstr "Djupets tentakel"
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:17
 msgid ""
@@ -9195,8 +9194,7 @@
 #: src/playturn.cpp:1270
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
-"Du har inte påbörjat ditt drag ännu. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
+msgstr "Vill du verkligen avsluta ditt drag utan att göra något?"
 
 #: src/playturn.cpp:1279 src/playturn.cpp:1284
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
@@ -9205,11 +9203,11 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1299
 msgid "Auto-Save"
-msgstr "Automatsparat"
+msgstr "Autosparat"
 
 #: src/playturn.cpp:1301
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
-msgstr "Kunde inte automatspara spelet. Var vänlig och spara spelet manuellt."
+msgstr "Kunde inte autospara spelet. Var vänlig och spara spelet manuellt."
 
 #: src/playturn.cpp:1504
 msgid "Rename Unit"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]