wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe ca.po
Date: Thu, 05 May 2005 12:18:27 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/05/05 16:18:27

Modified files:
    po/wesnoth-sotbe: ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po.diff?tr1=1.38&tr2=1.39&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.38 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.39
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po:1.38 Mon Apr 18 16:16:37 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/ca.po   Thu May 5 16:18:27 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 18:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-18 17:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-05-05 18:10+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -142,8 +142,7 @@
 msgstr "Jo? Et demostraré que no soc un covard!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:168
-msgid ""
-"It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
+msgid "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find 
reinforcements."
 msgstr "No és hora de barallar-se! Jo els contendré, aneu a cercar 
reforços."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:172
@@ -151,7 +150,6 @@
 msgstr "És una sàvia elecció. Bona sort, fill de l'Ull Negre."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:185
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let's surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
@@ -194,12 +192,10 @@
 "nostre, hem de partir."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:292
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "just to flee!"
-msgstr ""
-"Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per fugir!"
+msgstr "Però, on és la resta del consell? No hem fet un viatge tan llarg per 
fugir!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:296
 msgid ""
@@ -270,8 +266,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:222
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they'll break clean off on them."
-msgstr ""
-"Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra elles."
+msgstr "Les murades de Prestim són dures com la pedra, es faran pols contra 
elles."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:227
 msgid ""
@@ -349,10 +344,8 @@
 msgstr "Ara són massa nombrosos, retirada!!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:417
-msgid ""
-"The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
-msgstr ""
-"Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien mai."
+msgid "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never 
come."
+msgstr "Per fi ha arribat la Gran Horda! Començava a pensar que no vindrien 
mai."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:422
 msgid ""
@@ -443,8 +436,7 @@
 "al mapa antes de que el sol estigui a dalt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:152
-msgid ""
-"Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
+msgid "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert 
pillagers."
 msgstr "Alerta! Se sap que aquest oasi és un cau de lladres i "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:177
@@ -475,8 +467,7 @@
 "dia. Matem-los a tots i retornem aquesta terra a la nostra gent!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:115
-msgid ""
-"We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
+msgid "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' 
land!"
 msgstr ""
 "Ens ataquen els humans! Afanyem-nos, hem de defensar la terra dels nostres "
 "pares!"
@@ -504,7 +495,6 @@
 "Només hem vençut l'avantguarda i ara venen massivament."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:146
-#, fuzzy
 msgid "What should we do, chief?"
 msgstr "Que hauríem de fer, cap?"
 
@@ -697,8 +687,7 @@
 msgstr "De veritat? I que beuràs amb ella? Licor de menta?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:144
-msgid ""
-"Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
+msgid "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the 
Smug."
 msgstr ""
 "Impacient, Kapou'e va llançar un atac sobre el seu company orc Shan Taum el "
 "Contrabandista."
@@ -917,8 +906,7 @@
 msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:183
-msgid ""
-"Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
+msgid "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag 
Gor."
 msgstr ""
 "Llavors, Kapou'e llançà el seu atac desesperat per aturar el setge de Barag 
"
 "Gor."
@@ -1011,8 +999,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:370
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr ""
-"Aha! Sorpresa! Pensaves que podrieu creuar les terres dels elfs sense perill!"
+msgstr "Aha! Sorpresa! Pensaves que podrieu creuar les terres dels elfs sense 
perill!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:391
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
@@ -1023,10 +1010,8 @@
 msgstr "Estan destruint el nostre castell! Veniu a rescatar-me elfs!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:423
-msgid ""
-"At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
-msgstr ""
-"Al teu servei, Etheliel. Empenyerem aquestes criatures malignes al seu cau."
+msgid "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their 
quag!"
+msgstr "Al teu servei, Etheliel. Empenyerem aquestes criatures malignes al 
seu cau."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:7
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
@@ -1133,8 +1118,7 @@
 msgstr "Que fan aquests orcs aquí? Haurien d'estar massa cansats per viure."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:134
-msgid ""
-"I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
+msgid "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye 
lands."
 msgstr ""
 "Mai no he arribat tan enfora, estem creuant la frontera de les terres de "
 "l'Ull Negre."
@@ -1346,3 +1330,4 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Gal·leó Pirata"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]