wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sl.po wesnoth/sl.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sl.po wesnoth/sl.po
Date: Fri, 29 Apr 2005 10:00:47 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/04/29 14:00:47

Modified files:
    po/wesnoth-httt: sl.po 
    po/wesnoth   : sl.po 

Log message:
    Updated Slovenian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po.diff?tr1=1.32&tr2=1.33&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sl.po.diff?tr1=1.51&tr2=1.52&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po:1.32 wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po:1.33
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po:1.32 Mon Apr 25 17:25:58 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sl.po    Fri Apr 29 14:00:46 2005
@@ -1092,7 +1092,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
-msgstr "Križišče"
+msgstr "Razpotje"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:15
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
@@ -1108,7 +1108,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:115
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Prišli smo do Velikega Razpotja. Iti moramo na severovzhod."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:119
 msgid ""
@@ -1116,14 +1116,16 @@
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
 msgstr ""
+"Pazite! Ti hribi niso varni! Te poti so pomembne za Ashevierino strategijo "
+"in najela je Orke, da jih čuvajo. Spopasti se bomo morali, da pridemo mimo."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:123
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr ""
+msgstr "Torej se bomo spopadli. Naj se prične!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:142
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-msgstr ""
+msgstr "Zmaga je naša, prijatelji. Nadaljujmo proti severovzhodu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:158
 msgid "Niodien"
@@ -1131,7 +1133,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:162
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Ostanite na poti! Hribi niso varni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:178
 msgid "Loflar"
@@ -1140,7 +1142,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:182
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-msgstr ""
+msgstr "Izogibajte se hribom! Mnogo Orkov se skriva in pripravlja zasedo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:200
 msgid ""
@@ -1152,13 +1154,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:204
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Dan'Tonk, tako blizu Weldynu smo."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:208
 msgid ""
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
 msgstr ""
+"Ne smemo še napasti Asheviere. Najprej moramo dobiti Ognjeno Žezlo in si na 
"
+"severu pridobiti več zaveznikov."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:262
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:333
@@ -3345,49 +3349,51 @@
 msgid ""
 "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
+"...ampak eden od Orkov je preživel dovolj dolgo, da je kraljici poslal "
+"novice..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
 msgid "...and she sent her most able commander."
-msgstr ""
+msgstr "...in ona je poslala svojo najboljšo poveljnico."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:35
 msgid "Force Li'sar's surrender"
-msgstr ""
+msgstr "Prisili Li'sar v predajo"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:61
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Elmarjev brod"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Elbridge"
-msgstr "Elbridge"
+msgstr "Elmost"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:153
 msgid ""
 "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
-msgstr ""
+msgstr "Na poti v Knalgo, so se druščini nasproti postavile Ashevierine 
sile."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:157
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you impostor!"
-msgstr ""
+msgstr "Kraljica me je poslala, da te ustavim, slepar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:161
 msgid ""
 "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
-msgstr ""
+msgstr "To je princesa, Li'sar. Kraljičina hčerka in njena naslednica!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:165
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr ""
+msgstr "Nisem slepar. Zgleda, da ti je mati lagala."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:170
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
-msgstr ""
+msgstr "To je izdaja! Vaše laži bodo pokopane z vami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:174
 msgid ""
 "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Nima smisla razpravljati. Razumela bo le eno stvar. K orožju!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:181
 msgid "Jibb"
@@ -3403,7 +3409,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:187
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "To mi jemlje preveč časa, najbolje da pokličem nekaj okrepitev!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:192
 msgid "Rogerus"
@@ -3419,16 +3425,17 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:198
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
-msgstr ""
+msgstr "Mogoče nisem uporabila dovolj sil..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:208
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Impostor."
-msgstr ""
+msgstr "Predam se! Ne rani me, Slepar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:212
 msgid ""
 "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
+"Že prej sem rekel, nisem slepar. Če se predaš, te pustim pri življenju."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:216
 msgid "Let me go!"
@@ -3436,13 +3443,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:220
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
-msgstr ""
+msgstr "Razmisli o zgodbi o starem kralju. Vprašaj koga, ki ga je poznal."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:224
 msgid ""
 "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
 "told me."
-msgstr ""
+msgstr "Stari kralj? Slišala sem o tem, a vem da ni res. Mi je mama povedala."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:228
 msgid ""
@@ -3451,28 +3458,37 @@
 "on the wrong side of it, we may not have the opportunity to spare your life "
 "a second time."
 msgstr ""
+"Tvoja mati ti je lagala, otrok. Zdaj pa predlagam, da ponovno razmisliš in "
+"se nam pridružiš ali pa zbežiš v izgnanstvo. Kmalu bo prišlo do velike 
bitke "
+"in če boš na napačni strani, ti mogoče ne bomo mogli ponovno prizanesti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:233
 msgid ""
 "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
 "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
 msgstr ""
+"Nisem otrok in nočem se pogovarjati o tem! Rekli ste, da mi boste "
+"prizanesli, zato kar pojdite. Severna cesta bi morala biti varna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:237
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-msgstr ""
+msgstr "Lep dan želim Princesa. Pridite, na severno cesto!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:241
 msgid ""
 "(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
 "road of late. Surely they are doomed!)"
 msgstr ""
+"(He he, sploh se ne zavedajo koliko nemrtvih je zadnje čase prišlo na "
+"severno cesto. Gotovo jih čaka poguba!)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:299
 msgid ""
 "Your forces draw near impostor! I'll not be defeated in my own back yard so "
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
 msgstr ""
+"Tvoje sile se mi bližajo, slepar! Ne boste me tako zlahka premagali na "
+"domačih tleh... Pokaži se in napadi jih, moj zvesti dvobojevalec!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:312
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:365
@@ -3493,19 +3509,20 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:328
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
-msgstr ""
+msgstr "Zavzel bom njihovo trdnjavo, gospa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:358
 msgid "It sounds like there is something in the mine shaft."
-msgstr ""
+msgstr "Sliši se kot da je nekaj v rudniškem rovu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:375
 msgid "You've discovered my ploy! It doesn't matter, I'll still rout you!"
-msgstr ""
+msgstr "Odkrili ste moj podvig! Ni važno, še vedno vas bom odplaknil!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:388
 msgid "The trap is foiled but I'll still flush this rabble from their keep!"
 msgstr ""
+"Past je pokvarjena, ampak Å¡e vedno jih bom odplaknil iz njihove trdnjave!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
@@ -3525,7 +3542,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Stoj! Kdo je tam?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
@@ -3541,7 +3558,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:132
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "Ne preostane nam drugega, kot pa da vas pobijemo."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid ""
@@ -3623,7 +3640,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
 msgid "At last! I have the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Končno! Imam Žezlo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:360
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
@@ -3833,32 +3850,37 @@
 "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had already "
 "fallen to the evil Orcs."
 msgstr ""
+"Druščina je končno prispela v Elensefar, toda mesto je že padlo v roke "
+"zlobnih Orkov."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:147
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
-msgstr ""
+msgstr "Gospod! Zgleda, da je mesto že padlo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:151
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
-msgstr ""
+msgstr "To so strašne novice! Ponovno ga moramo zavzeti!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:155
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the north! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Tako mnogo jih je. To ne bo preprosto! In poglejte na sever! Zgleda, da so "
+"se nemrtvi povezali z Orki!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:159
 msgid ""
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
 msgstr ""
+"Vilini prihajajo! Z našimi novimi zavezniki Orki jih bomo zlahka strli!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:163
 msgid ""
 "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
 "arrive!"
-msgstr ""
+msgstr "Zavzeti moramo mesto in uničiti nemrtve, preden dobijo okrepitve!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:176
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:339
@@ -3880,41 +3902,47 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:216
 msgid "As night began to fall, three dark figures crept out of the forest."
-msgstr ""
+msgstr "Spustila se je noč in iz gozda so se prikradle tri postave."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:220
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Stoj! Kdo gre tam, prijatelj ali sovrag?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:224
 msgid ""
 "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like to "
 "help you against the Orcs!"
 msgstr ""
+"Pozdravljen, prijatelj. Prihajamo iz Elensefarskega ceha tatov. Radi bi vam "
+"pomagali v boju proti Orkom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:228
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
-msgstr ""
+msgstr "Tatovi, hmmm? Zakaj bi pa takim kot ste vi sploh zaupali?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:232
 msgid ""
 "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
 "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
 msgstr ""
+"Seveda bi razumeli, če nam ne zaupate, ampak v dobro obeh strani je, da "
+"mesto očistimo Orkov!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:236
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr ""
+msgstr "Vredu. Lahko se nam pridružite."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:240
 msgid ""
 "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
 msgstr ""
+"Dobro vam bomo služili, saj spoštujemo pomoč, ki jo nudite našemu mestu. "
+"Odkrili boste, da se celo med tatovi najde poštenost."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:244
 msgid "Yes, but where is your fighting force? How can you help us?"
-msgstr ""
+msgstr "Ja, ampak kje so vaše bojne sile? Kako nam lahko pomagate?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:248
 msgid ""
@@ -3922,51 +3950,63 @@
 "orcs. Alternatively, we can lay in wait until you give us a signal then "
 "ambush the orcs' rear."
 msgstr ""
+"Preživimo, tako da ostanemo prikriti. Lahko se vam pomagamo vtihotapiti v "
+"mesto in obkoliti orke. Druga možnost je, da se potuhnemo in na vaš znak "
+"napademo njihov hrbet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:252
 msgid "Hmm... I have to consider this..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... Malo moram razmisliti..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:254
 msgid "Help us infiltrate the city. We can do the rest."
-msgstr ""
+msgstr "Pomagajte se nam vtihotapiti v mesto. Ostalo lahko naredimo sami."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:258
 msgid ""
 "Excellent. Two hours past midnight meet us on the west bank of the river, "
 "across from Elensefar's docks."
 msgstr ""
+"Odlično. Dobimo se dve uri čez polnoč, na zahodnem bregu reke ob "
+"Elensefarskem pristanišču."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
-msgstr ""
+msgstr "Želim, da nas okrepite, ko enkrat prodremo v mesto."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:278
 msgid ""
 "Very well. When you raise your red banner over any building in the city "
 "proper, we will see the sign and attack from the city's northern gate."
 msgstr ""
+"Vredu. Ko enkrat kjerkoli v mestu razpnete rdeč prapor, bomo mi napadli "
+"preko severnih vrat. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:282
 msgid "Agreed. But, will you be able to see our flag if it's dark?"
-msgstr ""
+msgstr "Zmenjeno. Ampak ali boste v temi lahko videli naš prapor?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid ""
 "Yes, we will see it. In fact, we prefer to fight at night. I pray you do not "
 "lead us into slaughter."
 msgstr ""
+"Ja, videli ga bomo. V bistvu se rajši bojujemo ponoči. Upam, da nas ne 
boste "
+"vodili v pokol."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:290
 msgid ""
 "Do not fear, friends. There will be a slaughter here, but it will be orcish "
 "blood staining the streets."
 msgstr ""
+"Ne bojte se, prijatelji. Do pokola bo že prišlo, a po cestah bo tekla "
+"orkovska kri!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:330
 msgid ""
 "On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures appeared."
 msgstr ""
+"Na nabrežju Elensefarskega pristaniškega okraja so se pojavile tri postave."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:334
 msgid ""
@@ -3974,6 +4014,9 @@
 "The turbulent waters hid a nearly invisible ford, wide enough for two "
 "soldiers to march shoulder-to-shoulder."
 msgstr ""
+"Na Konradovo presenečenje, so hitro prečkali ustje reke. Razburkane vode so 
"
+"skrivale skoraj nevidno plitvino, dovolj široko za hkratno prečkanje dveh "
+"vojakov."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:382
 msgid ""
@@ -3981,12 +4024,16 @@
 "discover this place. Bring your forces into the city, quickly now, and you "
 "can flank them."
 msgstr ""
+"Zelo malo ljudi ve, da se tu da prebroditi reko. Orki tega mesta tudi Å¡e "
+"niso odkrili. Hitro, pripeljite svoje sile čez reko in Orke lahko napadete z 
"
+"boka."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:411
 msgid ""
 "As the banner was raised, sounds of fighting could be heard from across the "
 "city."
 msgstr ""
+"Ko je bil prapor enkrat postavljen, so se po celem mestu razlegli zvoki boja."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:452
 msgid "Darglen"
@@ -3994,19 +4041,20 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:464
 msgid "Let's expel these invaders! Today, the city is ours again!"
-msgstr ""
+msgstr "Preženimo te vsiljivce! Danes bo mesto spet naše!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:476
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
-msgstr ""
+msgstr "Končno smo zavzeli mesto! Odpočijmo si, prijatelji."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:484
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-msgstr ""
+msgstr "Zmaga! Elensefarski tatovi vam bomo še naprej služili, moj gospod."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:488
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
 msgstr ""
+"Druščina je počivala tri dni, takrat pa se je že vrnil stari prijatelj."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:512
 msgid "Kalenz"
@@ -4017,10 +4065,12 @@
 "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
 "could do it."
 msgstr ""
+"Pozdravljeni prijatelji. Vidim, da ste rešili mesto! Vedel sem, da vam bo "
+"uspelo."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:533
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador! Tako dobro te je spet videti! Kje si bil?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:538
 msgid ""
@@ -4028,20 +4078,25 @@
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
 "North Elves."
 msgstr ""
+"Srečal sem se z Velikim Vilinskim Zborom. To je Kalenz, mogočnik med "
+"Severnimi Vilini, ki je prišel na zbor, da bi nam ponudil svojo pomoč in "
+"pomoč Severnih Vilinov."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:543
 msgid "Greetings, friend."
-msgstr "Pozdravljen prijatelj."
+msgstr "Pozdravljen, prijatelj."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:548
 msgid ""
 "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will come "
 "and attack us! What should we do?"
 msgstr ""
+"Delfador, zavzeli smo to mesto, ampak Asheviere nam bo gotovo sledila in nas "
+"napadla! Kaj naj naredimo?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:553
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-msgstr ""
+msgstr "Zbor se je zbral in se odločil: dobiti moramo Ognjeno Žezlo."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:558
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
@@ -4056,10 +4111,16 @@
 "of it, at constant war with the Orcs, the Scepter was lost somewhere in the "
 "great caverns."
 msgstr ""
+"Med vladanjem tvojega deda, Gararda Prvega, so se Å¡kratje iz Knalge "
+"odločili, da mu skujejo sijajno žezlo. Njihovi najboljši kovači so "
+"potrebovali več let, da so ga dokončali. Ampak kmalu po tem, so Orki vpadli 
"
+"v rove Knalge. Zdaj je Knalga v kaosu in čeprav tam še vedno živi nekaj "
+"škratov, v stalni vojni z Orki, je bilo Žezlo izgubljeno nekje v velikih "
+"jamah."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:568
 msgid "But what has this to do with me?"
-msgstr ""
+msgstr "Ampak kakšno zvezo ima to z mano?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:573
 msgid ""
@@ -4067,14 +4128,16 @@
 "edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter "
 "of Fire would rule the land."
 msgstr ""
+"Ko je Garard Drugi, tvoj stric, izbiral naslednika, je izdal odredbo, da bo "
+"deželi vladal tisti član kraljeve družine, ki najde Ognjeno Žezlo."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:578
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
-msgstr ""
+msgstr "Oh in ti želiš, da jaz najdem to žezlo?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:583
 msgid "We will help you get it, my lord."
-msgstr ""
+msgstr "Pomagali vam ga bomo dobiti, gospod."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:588
 msgid ""
@@ -4082,26 +4145,29 @@
 "help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
 "will support you as the king."
 msgstr ""
+"Zmankuje nam časa. Mislimo, da tudi Asheviere išče Žezlo, da bi ji 
pomagal "
+"utrditi njen položaj na prestolu. Vendar, če ga najdeš prvi, te bo 
ljudstvo "
+"podprlo kot kralja."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:593
 msgid "Me? King?"
-msgstr ""
+msgstr "Jaz? Kralj?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:598
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
-msgstr ""
+msgstr "Da Konrad. Verjamem, da boš nekoč kralj. Zdaj pa pohitimo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:612
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr ""
+msgstr "Torej se hočete bojevati pri meni doma. Neumno."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
-msgstr ""
+msgstr "Dolina Smrti - Princesino maščevanje"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid "Survive for two days"
-msgstr ""
+msgstr "Preživi dva dni"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:68
 msgid "Galga"
@@ -4120,28 +4186,32 @@
 "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
 "the hills - there are undead about!"
 msgstr ""
+"Gospod! Ta cesta ne zgleda tako varna, kot smo upali. Poglejte okrog, po "
+"hribih - polno je nemrtvih!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:205
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo je to, ki se nam bliža? Vse jih pobijmo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:209
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr ""
+msgstr "K orožju! Nemrtve horde se nam bližajo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:214
 msgid ""
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
+"Nikoli se ne smemo predati tem smrdljivim pošastim! Bojevali se bomo dokler "
+"ne zmagamo ali pa dokler ni vsak od nas mrtev!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:222
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Ampak koliko jih je! Kaj bomo naredili?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:226
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr ""
+msgstr "Zadržujmo jih dokler jih lahko!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:250
 msgid "Heldra"
@@ -4157,39 +4227,43 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:256
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
-msgstr ""
+msgstr "Spet sem vam prišel pomagat, prijatelji!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:260
 msgid "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Beli čarovniki? Pomagat nam? Ampak kaj sploh delajo tu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:264
 msgid ""
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
+"To je Moremirmu! Pomagal nam je pri boju proti nemrtvim na Otoku Prekletih, "
+"upajmo da nam lahko pomaga tudi danes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:275
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
 msgstr ""
+"Sonce vzhaja. Nemrtvi zagotovo nimajo moči, da bi nadaljevali napad še en "
+"dan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:279
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr ""
+msgstr "Res je nimajo! Čutim, da smo preživeli ta spopad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Whew! To je bil pa težek boj, ampak končno se umikajo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:306
 msgid "Yes! We have fought them off!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja! Odbili smo jih!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:320
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-msgstr ""
+msgstr "Hvala, da si se vrnil in nam pomagal, Moremirmu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:324
 msgid ""
@@ -4198,12 +4272,18 @@
 "of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
+"To je in moja dolžnost in v moje veselje, gospod! Počivali smo po romanju 
in "
+"kosili z nekaj princesinimi kraljevimi stražarji, ko so ti omenili, kako so "
+"vas preslepili v potovanje v te nevarne kraje. Ni nam ostalo drugega, kot pa "
+"da smo prihiteli na pomoč!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:328
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
 msgstr ""
+"Torej nas je Princesa preslepila! Kam lahko gremo zdaj? V katero smer nam je "
+"varno potovati?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
 msgid ""
@@ -4212,34 +4292,44 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
+"Rešiti se morate izpod krempljev zlobne Kraljice, gospod. Če greste proti "
+"severovzhodu, naprej mimo gora grifonov, boste lahko prečkali Veliko reko "
+"pri Abezu. Ampak pohitite, ker je pozimi reka nepremostljiva!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:336
 msgid ""
 "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
 "times!"
 msgstr ""
+"Hvala za nasvet, dobri prijatelj! Upam da se najine poti še kdaj križajo, a 
"
+"v bolj mirnih časih!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:351
 msgid ""
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
+"Zelo me žalosti, da je bil Moremirmu ubit na bojišču, potem ko nam je tako 
"
+"pomagal."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:355
 msgid "May he rest peacefully!"
-msgstr ""
+msgstr "Naj počiva v miru!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:359
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
 msgstr ""
+"Umrl je v boju zate, Princ, tako kot bi bil vsak od nas pripravljen umreti "
+"zate."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:365
 msgid ""
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
 msgstr ""
+"Tu se ne počutim prijetno, čeprav se nemrtvi umikajo. Kam lahko zdaj gremo?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:369
 msgid ""
@@ -4247,14 +4337,16 @@
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
+"Ozemlje Wesnotha ni varno za nas. Kraljičine sile dosežejo vsak konec. "
+"Pohiteti moramo v severne dežele, preko Velike reke. Gremo, hitro!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:373
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
-msgstr ""
+msgstr "Tako je! Grem stran od tu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
+msgstr "Dolina Kipov"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.51 wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.52
--- wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.51    Mon Apr 18 18:50:08 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sl.po  Fri Apr 29 14:00:46 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 17:52+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-10-17 20:24+0200\n"
 "Last-Translator: lynx\n"
-"Language-Team: <address@hidden>\n"
+"Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -787,6 +787,9 @@
 "\n"
 "The traits that are available to all non-Undead units are:"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Značilnosti, ki so na voljo vsem, razen Nemrtvim, enotam so:"
 
 #: data/help.cfg:219
 msgid ""
@@ -907,6 +910,10 @@
 "\n"
 "Other special traits that may be assigned to units are:"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"Druge posebne značilnosti, ki jih enota lahko ima so:"
 
 #: data/help.cfg:251
 msgid ""
@@ -954,6 +961,16 @@
 "them. This can make them invaluable in dealing with foes who use poison in "
 "conjunction with their attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Nemrtev</header>\n"
+"\n"
+"Nemrtve enote so imune na strup.\n"
+"\n"
+"Nemrtve enote imajo ponavadi samo značilnost 'nemrtev'. Ker so nemrtvi "
+"oživela trupla, na njih strup nima nobenega učinka. To jih lahko naredi "
+"neprecenljive v boju s sovražniki, ki uporabljajo zastrupljena orožja."
 
 #: data/help.cfg:265
 msgid ""
@@ -969,6 +986,17 @@
 "are gifted with natural talent that exceeds their brethren. These elves "
 "inflict an additional point of damage with each arrow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Spreten</header>\n"
+"\n"
+"Spretne enote naredijo z vsakim zadetkom na daleč 1 točko škode več.\n"
+"\n"
+"Spreten je značilnost, ki jo posedujejo samo Vilini. Znani so po svoji "
+"skrivnostni milini in svoji veliki lokostrelski spretnosti. Toda nekateri so "
+"že po naravi nadarjeni in prekašajo druge. Ti Vilini z vsakim strelom "
+"napravijo dodatno točko škode."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -3868,7 +3896,7 @@
 
 #: data/units/Commander.cfg:3 data/units/Commander.cfg:78
 msgid "Commander"
-msgstr "Komandir"
+msgstr "Poveljnik"
 
 #: data/units/Commander.cfg:20 data/units/Commander.cfg:95
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:24
@@ -5492,7 +5520,7 @@
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:6
 msgid "Mounted Commander"
-msgstr "Konjeniški komandir"
+msgstr "Konjeniški poveljnik"
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:21
 msgid ""
@@ -5633,7 +5661,7 @@
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
-msgstr "Plemiški komandir"
+msgstr "Plemiški poveljnik"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
@@ -7326,7 +7354,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1231
 msgid "Hotseat Game"
-msgstr "\"Vroči stol\" igra"
+msgstr "»Vroči stol« igra"
 
 #: src/game.cpp:1231
 msgid "Play a multiplayer game sharing the same machine"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]