wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po


From: Susanna BjŲrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth sv.po
Date: Tue, 19 Apr 2005 10:48:49 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/04/19 14:48:49

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.90&tr2=1.91&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.90 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.91
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.90    Tue Apr 19 13:56:48 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Tue Apr 19 14:48:48 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.9.0+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-18 17:52+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-19 14:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-19 16:40+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -803,7 +803,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"De karaktärsdrag som är tillgängliga för icke-vandöda är följande."
+"De karaktärsdrag som är tillgängliga för icke-vandöda är följande:"
 
 #: data/help.cfg:219
 msgid ""
@@ -930,7 +930,8 @@
 "\n"
 "\n"
 "\n"
-"Andra speciella karaktärsdrag trupper kan tilldelas:"
+"\n"
+"Andra speciella karaktärsdrag som trupper kan tilldelas:"
 
 #: data/help.cfg:251
 msgid ""
@@ -7539,6 +7540,7 @@
 "stridshammare. Dessutom så gör deras förmåga att återgälda bågskyttars 
eld "
 "det till ett våghalsigt äventyr att ge sig in i strid med dem, såvida man "
 "inte kan anfalla från ett skyddat läge.\n"
+"\n"
 "Användning:\n"
 "Stenkastartroll slåss bra på svårframkomlig, stenig mark, i synnerhet om "
 "natten. I motsats till de flesta andra troll, så får stenkastartrollet 
många "
@@ -8416,7 +8418,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1041
 msgid "Downloads"
-msgstr "Nerladdningar"
+msgstr "Hämtningar"
 
 #: src/game.cpp:1042
 msgid "Size"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]