wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-tdh pl.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-tdh pl.po
Date: Sun, 17 Apr 2005 17:17:42 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/04/17 21:17:42

Modified files:
    po/wesnoth-tdh : pl.po 

Log message:
    Updated Polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po:1.21  Sun Apr 17 06:35:34 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/pl.po    Sun Apr 17 21:17:42 2005
@@ -3,8 +3,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-17 08:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-16 17:58+0100\n"
+"Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -14,35 +14,35 @@
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
-msgstr ""
+msgstr "Mroczne Hordy"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najprostszy)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid "Apprentice"
-msgstr ""
+msgstr "Nowicjusz"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:11
 msgid "Master"
-msgstr ""
+msgstr "Mistrz"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:12
 msgid "Dark Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Mroczny lord"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najtrudniejszy)"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
-msgstr ""
+msgstr "Nowa szansa"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:30
 msgid "Clear the land of monsters"
-msgstr ""
+msgstr "Oczyść ziemię z potworów"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:34
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:35
@@ -54,7 +54,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:57
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:23
 msgid "Death of Gwiti Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Gwiti Ha'atela"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:38
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:39
@@ -64,7 +64,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:61
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec tur"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:46
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:47
@@ -75,71 +75,79 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:69
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:35
 msgid "Gwiti Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Gwiti Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:60
 msgid "Grakarat"
-msgstr ""
+msgstr "Grakarat"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:90
 msgid "Rek Iceheart"
-msgstr ""
+msgstr "Rek Iceheart"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:102
 msgid "Gabtur"
-msgstr ""
+msgstr "Gabtur"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:116
 msgid ""
 "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young Gwiti "
 "Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his own."
 msgstr ""
+"Po wygnaniu z Wesnothu za praktykowanie nekromancji, młody Gwiti Ha'atel "
+"przybył na dziwne wybrzeże. Zdecydował, że stanie się ono jego 
własnością."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:150
 msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
-msgstr ""
+msgstr "Nieee! Nie teraz, nie kiedy uciekłem!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:165
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Umieram!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:174
 msgid "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
-msgstr ""
+msgstr "Mieszkańcy Wesnoth odkryli moją ucieczkę! Nie dobrze..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:4
 msgid "Brother Against Brother"
-msgstr ""
+msgstr "Brat przeciwko bratu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:31
 msgid "Defeat your brother Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Pokonaj swojego brata Nati Ha'atela"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:61
 msgid "Nati Ha'atel"
-msgstr ""
+msgstr "Nati Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:81
 msgid ""
 "As the sun set, Gwiti discovered that his arch-rival and brother, Nati, had "
 "already ensconced himself nearby."
 msgstr ""
+"Gdy zaszło słońce, Gwiti odkrył, że jego odwieczny rywal i brat zarazem, 
"
+"Nati, znajduje się w pobliżu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:86
 msgid ""
 "Ah, hated brother mine. Look well upon the setting sun, for you shall not "
 "live to see another in this land."
 msgstr ""
+"Ach, mój znienawidzony bracie. Przyjrzyj się uważnie temu zachodowi 
słońca, "
+"gdyż nie będzie ci dane ujrzeć następnego na tej ziemi."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:91
 msgid ""
 "This land? Do you truly not know where we are? Then you are a greater fool "
 "than I had thought."
 msgstr ""
+"Tej ziemi? Na prawdę nie wiesz gdzie jesteśmy? W takim razie jesteś 
większym "
+"głupcem niż przypuszczałem."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:96
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
-msgstr ""
+msgstr "Przestań mi ubliżać głupcze i szykuj się na śmierć... ponownie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:101
 msgid ""
@@ -147,77 +155,89 @@
 "stronger of us. Flee now and save your miserable hide before I make it a "
 "carpet."
 msgstr ""
+"Będę walczył z całych sił, by temu zapobiec! To ja zawsze byłem 
silniejszy, "
+"więc uciekaj i ratuj swoją nędzną skórę, zanim zrobię z niej dywan."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:106
 msgid ""
 "Don't be silly! I'm not hairy enough to be a carpet! But your scalp would "
 "make a good pillow."
 msgstr ""
+"Nie bądź śmieszny! Nie jestem na tyle włochaty by być dywanem, ale twój 
"
+"skalp byłby całkiem niezłą poduszką!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:119
 msgid "What? I can't die! I already have! Noooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Co? Nie mogę zginąć! Już raz umarłem! Nieeee!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:124
 msgid ""
 "Ha ha ha, did I not tell you it would be so? Perhaps I shall summon your "
 "shade to serve me one day. Until then...farewell!"
 msgstr ""
+"Ha ha ha, czyż nie mówiłem, że tak będzie? Być może pewnego dnia 
przywołam "
+"twój cień, by mi służył... do tego czasu - żegnaj!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:129
 msgid "It is over. I am doomed."
-msgstr ""
+msgstr "To koniec. Jestem zgubiony."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:144
 msgid ""
 "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
-msgstr ""
+msgstr "Ja... ja zostałem pokonany. Nigdy w to nie uwierzę."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:149
 msgid ""
 "Die, yes, die, and go to the Land of the Dead. Perhaps one day you will be "
 "back under my command!"
 msgstr ""
+"Giń, giń i wracaj do Krainy Umarłych. Być może pewnego dnia powrócisz, 
by mi "
+"służyć!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:167
 msgid "Didn't I tell you so?!"
-msgstr ""
+msgstr "Czy nie tak mówiłem?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:179
 msgid "And by my own hands you died!"
-msgstr ""
+msgstr "I oto zginąłeś z mojej ręki!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:193
 msgid "I am Gwiti the Mighty, prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Jestem Gwiti Potężny, przygotuj się na śmierć!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:205
 msgid "Now you shall die!"
-msgstr ""
+msgstr "Teraz zginiesz!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:215
 msgid ""
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
 msgstr ""
+"Ty nędzniku, wiedz, że tylko dzięki mojej litości możesz ponownie spoglą
dać "
+"na słońce, ale zginiesz nim zajdzie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:220
 msgid ""
 "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
 "towards you?"
 msgstr ""
+"Czy mogę ci przypomnieć, że właśnie teraz legiony moich nieumarłych "
+"żołnierzy maszerują w twoją stronę?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:4
 msgid "Confrontation"
-msgstr ""
+msgstr "Konfrontacja"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:25
 msgid "Slay Leonard"
-msgstr ""
+msgstr "Zabij Leonarda"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:54
 msgid "Leonard"
-msgstr ""
+msgstr "Leonard"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:92
 msgid ""
@@ -226,21 +246,27 @@
 "by Leonard as he reentered Wesnothian territory. The general of several "
 "outlying areas, his troops were many but untrained."
 msgstr ""
+"Wraz ze znalezieniem starożytnej księgi Crelanu, w armię Gwitiego wstą
piły "
+"nowe siły. Jednakże, gdy tylko powtórnie wmaszerowała ona na terytorium "
+"Wesnoth, została zatrzymana przez Leonarda, zarządcę kilku zewnętrznych "
+"regionów. Jego wojska, choć liczne, były słabo wytrenowane."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:96
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
-msgstr ""
+msgstr "Widzę, że twoje mizerne królestwo nareszcie gromadzi żołnierzy."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:100
 msgid ""
 "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
 msgstr ""
+"Więc to ty jesteś odpowiedzialny za naszą porażkę pod Skałą Erzen. 
Giń!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:104
 msgid ""
 "Somehow, I have the feeling it is you who will do the dying today. I wonder "
 "why?"
 msgstr ""
+"Mam przeczucie, że to ty dziś pożegnasz się z życiem... ciekawe 
dlaczego?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:108
 msgid ""
@@ -249,68 +275,82 @@
 "to the undead: Lord Aretu. Gwiti knew that even if he defeated Leonard, his "
 "best hope was now to flee into the mountains."
 msgstr ""
+"W rzeczywistości armia Leonarda była nieprzygotowana i źle zaopatrzona, a 
on "
+"sam zlekceważył przeciwnika. Szczęśliwie, na pomoc przybył mu Lord 
Aretu, "
+"\"zguba nieumarłych\". Gwiti wiedział, że nawet jeśli pokonałby 
Leonarda, to "
+"w tej sytuacji najlepszym wyjściem była ucieczka w góry."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:112
 msgid "I shall slay you myself!"
-msgstr ""
+msgstr "Zginiesz z mojej ręki!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:124
 msgid "So this is death... the cold, black void"
-msgstr ""
+msgstr "Więc to jest śmierć... zimna, ciemna pustka..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:138
 msgid "No! This cannot be true! My king, I have failed..."
-msgstr ""
+msgstr "Nie, to nie może być prawda! Mój Królu, zawiodłem..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:143
 msgid "Lord Aretu"
-msgstr ""
+msgstr "Lord Aretu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:150
 msgid ""
 "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
 msgstr ""
+"Leonard jest martwy? Co za smutny dzień... Naprzód żołnierze, zgładźmy 
tych "
+"nieumarłych!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:154
 msgid ""
 "Only one way lies open now. I must flee where his horses cannot go: the "
 "sharp peaks and bottomless caves."
 msgstr ""
+"Nie mam wyboru. Muszę uciekać tam, gdzie jego konie nie dotrą: ku ostrym "
+"szczytom i bezdennym jaskiniom."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:159
 msgid "After the death of Leonard, Gwiti must now achieve a new objective"
-msgstr ""
+msgstr "Po śmierci Leonarda, Gwiti musi osiągnąć nowy cel."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:162
 msgid "Move Gwiti to the end of the mountain pass"
-msgstr ""
+msgstr "Doprowadź Gwitiego do końca górskiego szlaku"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:188
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Wracaj do swojego mistrza, demonie!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:219
 msgid ""
 "Haha, it was a mistake of you to flee there! The pass is blocked, and my "
 "troops will slay you now!"
 msgstr ""
+"Haha, ucieczka w tę stronę była błędem! Przejście jest zablokowane, a 
moi "
+"żołnierze teraz cię zgładzą!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
 msgstr ""
+"Ufff... Na pewno mizerni ludzie będą zbyt zmęczeni, by mnie teraz 
ścigać."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:230
 msgid "Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "Tanar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:237
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
 msgstr ""
+"O nie, uciec krasnoludom tylko po to, by zostać złapanym przez 
nieumarłych."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:241
 msgid ""
 "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
 msgstr ""
+"Kim jesteście? Jeśli wrogami krasnoludów, to mogłbym uważać was za "
+"przyjaciół."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:245
 msgid ""
@@ -318,44 +358,54 @@
 "out by the dwarves. All families count several dead. Please, let us march "
 "with you, for only a chance to strike back at the evil Dwarves!"
 msgstr ""
+"Jestem Tanar, wódz klanu orków, który zamieszkiwał te jaskinie. Moi 
ludzie "
+"zostali wypędzeni przez krasnoludy. Każda rodzina straciła kilku 
członków. "
+"Proszę, pozwól nam stanąć u twego boku, to jedyna szansa odwetu na tych "
+"złych krasnoludach!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:249
 msgid ""
 "Gladly. I do get so lonely talking to myself, and none of my minions are "
 "worth talking to."
 msgstr ""
+"Chętnie. Czuję się taki samotny mówiąc do samego siebie, a żaden z 
moich "
+"sługusów nie jest wart rozmowy."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:253
 msgid ""
 "Thank you, my new Lord! Never had I thought I would see the day when my "
 "people were glad to march alongside skeletons and ghosts."
 msgstr ""
+"Dzięki ci, mój nowy Panie! Nigdy nie przypuszczałem, że doczegam dnia, 
gdy "
+"moi ludzie będą kroczyć ramię w ramię z duchami i szkieletami."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:4
 msgid "Crelanu's Book"
-msgstr ""
+msgstr "Księga Crelanu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to take the Book"
-msgstr ""
+msgstr "Gwiti zdobywa Księgę"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:57
 msgid "Urind"
-msgstr ""
+msgstr "Urind"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:73
 msgid "Nagou"
-msgstr ""
+msgstr "Nagou"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:95
 msgid ""
 "Time marched on, and so did Gwiti. He was nearing the place where the "
 "dreadful tome of Crelanu was hidden."
 msgstr ""
+"Czas płynął, a Gwiti posuwał się naprzód. Był coraz bliżej miejsca, 
gdzie "
+"została ukryta straszna księga Crelanu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:100
 msgid "I feel that it must be close. Could it be in that swamp?"
-msgstr ""
+msgstr "Czuję, że jest już blisko. Czyżby była w tym bagnie?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:105
 msgid ""
@@ -363,188 +413,205 @@
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
+"Ale starożytni magowie spisali się dobrze. Księga została ukryta w gaju, 
o "
+"który elfy i orkowie od wielu lat toczyli zażartą wojnę... Ich gniew "
+"obróciłby się przeciwko każdemu, kto zawitał w te strony..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:110
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
-msgstr ""
+msgstr "O nie. Zdaje się, że orkowie przeciągnęli na swoją stronę 
nieumarłych."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:115
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
-msgstr ""
+msgstr "A niech to! Jak elfy zdołały przeciągnąć nekromantę na swoją 
stronę?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:120
 msgid "I side not with either of you!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie stoję po stronie żadnego z was!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:125
 msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-msgstr ""
+msgstr "Więc rozejm? Obawiam się, że on zabije nas obu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:130
 msgid ""
 "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a danger "
 "to all that live."
 msgstr ""
+"Dobrze. Od wieków nienawidziliśmy was, orków, ale Nieumarli są 
zagrożeniem "
+"dla wszelkiego życia."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:151
 msgid ""
 "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
 "purposes."
 msgstr ""
+"Nie ma tu księgi, ale w tych bagnach jest wystarczająco dużo ciał, by 
były "
+"użyteczne."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:185
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:171
 msgid "What? I can't die! Noooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Co? Nie mogę umrzeć! Nieee!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:200
 msgid "I die a terrible death... not knowing why."
-msgstr ""
+msgstr "Umieram straszliwą śmiercią... nie wiedząc dlaczego."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:214
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
-msgstr ""
+msgstr "Przeklęty nekromanta! Dlaczego musiał tu przybyć?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:231
 msgid ""
 "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
 msgstr ""
+"Nareszcie! To jest to! Muszę teraz zaśmiać się szalenie jak każdy 
prawdziwy "
+"czarny charakter!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:247
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
 msgstr ""
+"Mój panie, twoje przypuszczenia okazały się prawdziwe. W tej części 
kraju "
+"rzeczywiście przebywa nekromanta!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:4
 msgid "Inside the Tower"
-msgstr ""
+msgstr "Wewnątrz Wieży"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:19
 msgid "Find Crelanu's Book"
-msgstr ""
+msgstr "Znajdź księgę Crelanu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:159
 msgid ""
 "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be able "
 "to find the Book in a few hours...!"
 msgstr ""
+"Jeśli pamięć mnie nie myli, ta wieża ma trzy piętra. Powinienem 
znaleźć "
+"Księgę w ciągu kilku godzin..!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:169
 msgid "Xakan"
-msgstr ""
+msgstr "Xakan"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:177
 msgid "Karae"
-msgstr ""
+msgstr "Karae"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:185
 msgid "Pezit"
-msgstr ""
+msgstr "Pezit"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:193
 msgid "Lagon"
-msgstr ""
+msgstr "Lagon"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:215
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
-msgstr ""
+msgstr "Hayaargghh! Przybyliśmy! Rozkazuj, Panie!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:233
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
-msgstr ""
+msgstr "Tu są sekretne drzwi! To musi być biblioteka."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:262
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę, proszę. W tej szkatułce było trzydzieści pięć sztuk 
złota! "
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:288
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
-msgstr ""
+msgstr "A niech to, skrzynia jest pusta!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:310
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
-msgstr ""
+msgstr "Dwadzieścia sztuk złota to mile widziany prezent."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:336
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr ""
+msgstr "Przypuszczam, że nie powinienem gardzić trzydziestoma miedziakami.."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:362
 msgid ""
 "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
 msgstr ""
+"Z wyjątkiem kilku świecidełek, z których uleciała cała magia, skrzynia 
jest "
+"pusta."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:388
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
-msgstr ""
+msgstr "Gack! W tej skrzyni jest święcona woda!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:410
 msgid "Look at what the mages were guarding!"
-msgstr ""
+msgstr "Popatrz czego strzegli magowie!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:436
 msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
-msgstr ""
+msgstr "Ci magowie ukrywali więcej, niż na to wyglądało!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:462
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
-msgstr ""
+msgstr "Dwa tuziny złotych monet. Plądrowanie tej wieży to sama 
przyjemność!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:487
 msgid "A pile of assorted coins is here!"
-msgstr ""
+msgstr "Znalazłem stos różnych monet!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:512
 msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
-msgstr ""
+msgstr "Haha, w tej skrzyni są dziesiątki złotych monet!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:542
 msgid "Ice Potion"
-msgstr ""
+msgstr "Eliksir Lodu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:545
 msgid ""
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
-msgstr ""
+msgstr "Ta mikstura zawiera dziwny płyn, który obdarza broń mocą chłodu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:585
 msgid ""
 "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
+"To nie jest księga autorstwa Crelanu... Hmmm... Ale zawiera informacje o "
+"miejscu jej ukrycia!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:590
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
-msgstr ""
+msgstr "Skończyliśmy tutaj. Chodźmy mordować gdzie indziej."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:622
 msgid "Susanne"
-msgstr ""
+msgstr "Susanne"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:630
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
-msgstr ""
+msgstr "Gratulacje! Wszyscy twoi Powracający przetrwali."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:4
 msgid "Mages and Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Magowie i Elfy"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:25
 msgid "Move Gwiti to the Tower of Sorcery"
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadź Gwitiego do Wieży Magii"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:29
 msgid "Kill both enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Zabij obu wrogich przywódców"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:57
 msgid "Quirind"
-msgstr ""
+msgstr "Quirind"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:81
 msgid "Lessalin"
-msgstr ""
+msgstr "Lessalin"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:111
 msgid ""
@@ -552,6 +619,9 @@
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest mages once studied."
 msgstr ""
+"Zaraz po wygnaniu mrocznej duszy, która go zawiodła, Gwiti uświadomił 
sobie "
+"w jak odległej części Wesnoth się znajduje. Skierował się w stronę 
Wieży "
+"Kaleonu, gdzie studiowali niegdyś najwięksi magowie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:116
 msgid ""
@@ -560,108 +630,123 @@
 "Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to invade "
 "Wesnoth."
 msgstr ""
+"Na reszcie dotarłem do drogi. Jeśli nie zabłądziłem, powinienem być "
+"niedaleko Wieży Kaleonu. Wkrótce wszystkie sekrety starożytnych magów 
będą "
+"moje i stanę się wystarczająco potężny, by najechać Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:121
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
 msgstr ""
+"Nekromanta nadchodzi! Czy to możliwe, że to ten sam, którego wygnaliśmy?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:126
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
 msgstr ""
+"Przeklęty potworze! Wiedz, że my, magowie, strażnicy Wieży Kaleonu "
+"zagrodzimy ci drogę wszystkimi znanymi nam zaklęciami! Uciekaj więc, a 
może "
+"przetrwasz."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:131
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-msgstr ""
+msgstr "Quirind, wiedz, że elfy są po twojej stronie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:136
 msgid ""
 "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to your "
 "own realm."
 msgstr ""
+"Głupi magu śmierci, odejdź daleko stąd albo my odeślemy cię do twego "
+"królestwa."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:141
 msgid "Not born is the one that could challenge me!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie urodził się jeszcze taki, który mógłby rzucić mi wyzwanie!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:159
 msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
-msgstr ""
+msgstr "Nie! Nie! Nieeee! To już koniec, czuję jak ogarnia mnie mrok..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:174
 msgid "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Poległem, a Wieża jest pozbawiona obrońców!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:191
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
-msgstr ""
+msgstr "Quirind, zawiedliśmy! Musisz strzec wieży."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:203
 msgid ""
 "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
 "enter without mastering a magic equal to it."
 msgstr ""
+"Ah ha ha ha! Zaklęcia chroniące wieżę działają, nie możesz wejść 
jeśli nie "
+"władasz równie potężną magią."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:218
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
-msgstr ""
+msgstr "Haha! Droga do wieży stoi otworem!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:223
 msgid "A curse upon that foul necromancer!"
-msgstr ""
+msgstr "Niech będzie przeklęty ten cuchnący nekromanta!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:4
 msgid "The Skull of Agarash"
-msgstr ""
+msgstr "Czaszka Agarasha"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Podczas ucieczki z Wesnoth, Gwiti wkroczył na ziemie Orków."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
 msgid "Take the Skull of Agarash"
-msgstr ""
+msgstr "Zdobądź Czaszkę Agarasha"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:81
 msgid "Karz Gholum"
-msgstr ""
+msgstr "Karz Gholum"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:92
 msgid "Isidal B'Tai"
-msgstr ""
+msgstr "Isidal B'Tai"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:103
 msgid "Nakur Kimoni"
-msgstr ""
+msgstr "Nakur Kimoni"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:116
 msgid ""
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
 msgstr ""
+"Po pokonaniu brata Gwiti chciał wyruszyć na Wesnoth, by dokonać zemsty. "
+"Wtedy pojawiła się Mroczna Dusza, by przekazać mu swoją radę..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "Leganoth"
-msgstr ""
+msgstr "Leganoth"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:137
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
-msgstr ""
+msgstr "Gwitiii...Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:142
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-msgstr ""
+msgstr "Mroczna Dusza? Oto świadectwo mojej władzy nad nieumarłymi!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:147
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
 msgstr ""
+"Gwiti, nie szukaj swej zemsty zbyt szybko. Powinieneś najpierw wyruszyć na "
+"południe, przeciwko orkom i zdobyć tam Czaszkę Agarasha. "
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:152
 msgid "Speak on."
-msgstr ""
+msgstr "Mów dalej."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:157
 msgid ""
@@ -669,102 +754,116 @@
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
+"Trzy klany orków zamieszkują tą ziemię. Zgodnie ze zwyczajem ich 
sztandary "
+"przybrane są w czaszki. Jedna z nich to Czaszka Agarasha - zdobądź ją, a "
+"staniesz się potężniejszy niż kiedykolwiek."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:189
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-msgstr ""
+msgstr "O nie! Hordy nieumarłych zabrały mój sztandar!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:194
 msgid ""
 "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
 "since long ago."
 msgstr ""
+"To nie jest i nigdy nie był twój sztandar! Ta czaszka od dawna oznaczała, 
że "
+"jest on moją własnością."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:199
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! To jest tylko bezwartościowa połowa czaszki! Przepadnij, 
Duchu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:221
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól nam wdeptać jego sztandar w ziemię! *trzask*"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:236
 msgid "That skull is powerless!"
-msgstr ""
+msgstr "Ta czaszka jest bezużyteczna!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:248
 msgid "That is not the skull of Agarash!"
-msgstr ""
+msgstr "To nie jest czaszka Agarasha!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:260
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr ""
+msgstr "Wiele czasu minęło, odkąd walczyłem osobiście!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
-msgstr ""
+msgstr "Podziemne jezioro"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid "Move Gwiti or Tanar into the water"
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadź Gwitiego lub Tanara do wody"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:27
 msgid "Death of Tanar"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć Tanara"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:63
 msgid "Geldar"
-msgstr ""
+msgstr "Geldar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:152
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
-msgstr ""
+msgstr "Krasnoludy ciągle są w jaskiniach!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:157
 msgid "Aye! They drove us out, and left a guard here to occupy us."
-msgstr ""
+msgstr "Tak! Wypędzili nas i zostawili strażnika, byśmy mieli zajęcie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:162
 msgid ""
 "Then we shall slay them. I have never had Dwarves rise to join my ranks. He, "
 "he, he, he..."
 msgstr ""
+"W takim razie wybijemy ich. Nigdy nie wskrzeszałem krasnoludów, aby 
służyli "
+"w mej armi... He he he he..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:176
 msgid ""
 "We have come to a flooded part of the cave. If we forge ahead, the Dwarves "
 "should be delayed quite a bit."
 msgstr ""
+"Dotarliśmy do zalanej części jaskini. Jeśli podążymy dalej, to znacznie 
"
+"opóźnimy postępy krasnoludów."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:209
 msgid "ARGH! What was that?"
-msgstr ""
+msgstr "ARGH! Co to było?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:214
 msgid ""
 "I do not know. I guess, however, that some magic is at work in these "
 "caverns. Can you tell me anything of them?"
 msgstr ""
+"Nie wiem, chociaż wydaje mi się, że w tych pieczarach działa jakaś 
magia. "
+"Możesz mi coś o nich powiedzieć?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:219
 msgid ""
 "Nay, Lord. These passages were flooded higher last time I was here. The "
 "Dwarves did not delve here, and we shunned the nameless dread we felt."
 msgstr ""
+"Nie, Panie. Kiedy ostatnio tu byłem, korytarze były bardziej zalane. "
+"Krasnoludy się tu nie zapuszczały, a my unikaliśmy bezimiennego strachu, "
+"który tu wyczuwaliśmy."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:224
 msgid "If there is anything to dread here, it is me. Now, onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli czegoś należy się tu bać, to mnie. A teraz naprzód!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:248
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
-msgstr ""
+msgstr "To Skarb Krasnoludów! Co najmniej trzysta sztuk złota!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:266
 msgid "You swore you would protect me!"
-msgstr ""
+msgstr "Przysięgałeś, że będziesz mnie chronił!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -773,6 +872,9 @@
 "the battle, they called upon the corpses of former enemies to rise again and "
 "fight on their side."
 msgstr ""
+"W czasie wielkiej bitwy pod Skałą Erzen, bracia Gwiti i Nati Ha'atel "
+"pokazali swe umiejętności po raz pierwszy. Sądząc, że są na straconej "
+"pozycji, wkrzesili ciała pokonanych wrogów, by wspomóc swe szeregi."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:15
 msgid ""
@@ -781,6 +883,10 @@
 "battle was lost where it would have been won had it not been for these two "
 "necromancers."
 msgstr ""
+"Jednakże był to czyn nie tylko zakazany, ale i pochopny. Kawaleria mająca "
+"służyć jako wsparcie, zamiast na wroga, natarła na legiony nieumarłych. "
+"Bitwa, która mogła być wygrana, została przegrana z winy tych dwóch "
+"nekromantów."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -788,6 +894,9 @@
 "in irons, marched onto a ship with no rudder, and sent off to drown in the "
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
 msgstr ""
+"Bracia zbiegli z pola bitwy. Zaraz po powrocie, zostali skuci, wprowadzeni "
+"na statek bez steru i wysłani w morze, by się utopili, gdyż lud Wesnoth "
+"lękał się, że ich ciała mogą ożyć ponownie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:35
 msgid ""
@@ -795,3 +904,6 @@
 "separating the brothers and washing them both ashore. This was the beginning "
 "of the Rise of the Dark Hordes."
 msgstr ""
+"Ale los chciał inaczej. Statek dostał się w nagły sztorm i zatonął, a 
fale "
+"wyrzuciły obu braci na brzeg, daleko od siebie. Był to początek Powstania "
+"Mrocznych Hord."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]