wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-sotbe/af.po


From: ott
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-sotbe/af.po
Date: Sat, 16 Apr 2005 04:48:53 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   ott <address@hidden>  05/04/16 08:48:52

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-sotbe: af.po 

Log message:
    Updated Afrikaans translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.591&tr2=1.592&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.591 wesnoth/changelog:1.592
--- wesnoth/changelog:1.591   Fri Apr 15 16:32:58 2005
+++ wesnoth/changelog  Sat Apr 16 08:48:52 2005
@@ -16,6 +16,7 @@
  * new translations:
   * Turkish
  * updated translations: 
+   * Afrikaans
   * Catalan
   * Chinese
   * French
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po:1.5 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po:1.6
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po:1.5 Thu Apr 14 16:02:09 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/af.po   Sat Apr 16 08:48:52 2005
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "POT-Creation-Date: 2005-04-14 10:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-14 17:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-15 17:30+0200\n"
 "Last-Translator: ott <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -13,7 +13,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr "Seun van die Swart-Oog (Hoofstuk 1)"
+msgstr "Seun van die Swart-Oog (hoofstuk I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(easiest)"
@@ -122,7 +122,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:156
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-msgstr "Ek stel voor dat ek en jy Gork, vir versterkings vra."
+msgstr "Ek stel voor dat ek, jy en Gork vir versterkings vra."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:160
 msgid ""
@@ -153,7 +153,7 @@
 "Haha! Our plan is going well, let surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
-"HaHa! Ons plan verloop goed. Ons omsingel hulle op die land terwyl ons "
+"Haha! Ons plan verloop goed. Ons omsingel hulle op die land terwyl ons "
 "bongenote hulle vanuit die see aanval!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:194
@@ -278,8 +278,8 @@
 msgstr ""
 "Ek is nie so seker nie. Elke fort het 'n swakpunt. Prestim se mure is op "
 "drie torings gebou. As een van die torings vernietig word, sal die Mense kan "
-"deurbreek, en ek hoe jou seker nie te vertel nie, maar dit sal die einde van "
-"ons wees."
+"deurbreek, en ek hoef jou seker nie te vertel nie, maar dit sal die einde "
+"van ons wees."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:232
 msgid ""
@@ -287,7 +287,7 @@
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
 "Ek was besoek deur verskeie bodes van die Raad. In die boodskappe is "
-"verduidelik het dat hulle al die volke van die Groot Hordes gaan herenig."
+"verduidelik dat hulle al die volke van die Groot Hordes gaan herenig."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:237
 msgid "Great! When do they arrive?"
@@ -299,7 +299,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:247
 msgid "I don't think so, there is still a way..."
-msgstr "Ek dink nie so nie, maar daar is nog steeds 'n manier..."
+msgstr "Ek dink nie so nie, want daar is nog steeds 'n manier..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:252
 msgid "Which one?"
@@ -310,8 +310,8 @@
 "Most of forces will cross the river by the ford where the bridge where "
 "previously. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
-"Meeste van die magte sal die rivier by die fjord oorsteek waar die brug "
-"voorheen was. As ons dit kan verdedig, dan staan ons nog ʼn kans."
+"Meeste van die magte sal die rivier deurwaad by die drif waar die brug "
+"voorheen was. As ons dit kan verdedig, dan staan ons nog 'n kans."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:262
 msgid "And if we fail?"
@@ -343,7 +343,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:395
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
-msgstr "Daar is nou te veel van hulle - VAL TERUG !"
+msgstr "Daar is nou te veel van hulle - VAL TERUG!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:417
 msgid ""
@@ -358,8 +358,8 @@
 "won't get out of them."
 msgstr ""
 "Jou heldhaftige verdediging van Prestim en die oormag wat jy verslaan het "
-"sal verseker die moreel van die Mense tot 'n laagtepunt bring. Hulle "
-"hardloop nou druipstert terug na hulle forte en wil nie weer uitkom nie."
+"sal die moreel van die Mense tot 'n laagtepunt bring. Hulle hardloop nou "
+"druipstert terug na hulle forte en sal nie weer uitkom nie."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:427
 msgid ""
@@ -416,7 +416,7 @@
 "delicious."
 msgstr ""
 "Ek is honger en ons het nog geen reuse skerpioene gevind nie. Ek is seker "
-"die skerpioene sal voorentoe smaak."
+"die skerpioene sal vorentoe smaak."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:140
 msgid ""
@@ -432,7 +432,8 @@
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
 "Daar word vertel dat die beste manier om hulle te verslaan is om met swaarde "
-"of dolke die oë aan te val."
+"of dolke die oë aan te val. Ek sou nie jammer wees nie as ons hulle kon "
+"vermy."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:148
 msgid ""
@@ -447,7 +448,7 @@
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
-"Wees op julle hoede! Die oasis is bekend daarvoor dat dat rowers en ander "
+"Wees op julle hoede! Die oasis is bekend daarvoor dat rowers en ander "
 "gevaarlike mense daar wegkruip."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:177
@@ -500,7 +501,7 @@
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
 "Ons mag hierdie keer gewen het, maar dit was net die voorhoede. Die Mense "
-"het ʼn massiewe weermag opgebou wat oppad is."
+"het 'n massiewe weermag opgebou wat oppad is."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:146
 msgid "What should be do, chief?"
@@ -530,12 +531,12 @@
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
 "Ons het geen keuse nie, ons sal slaag. Die trolle was in die verlede ons "
-"bondgenote-miskein help hulle ons weer. Maak gou, ons moet nou weg wees."
+"bondgenote--miskien help hulle ons weer. Maak gou, ons moet nou weg wees."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:95
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on river Gork"
 msgstr ""
-"Bring Inarix en ten minste vier Sauriane na die fort op die Gork rivier."
+"Bring Inarix en ten minste vier Sauriane na die fort op die Gork rivier"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:111
 msgid "Death of more than 5 saurians"
@@ -693,7 +694,7 @@
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
-"Hoe kan jy so van my vader praat jou mislike lafaard? Ek sal ʼn koffie-beker "
+"Hoe kan jy so van my vader praat jou mislike lafaard? Ek sal 'n koffie-beker "
 "van jou skedel maak!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:140
@@ -722,7 +723,7 @@
 "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
 "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
 msgstr ""
-"Kapou'e - die gerugte is dat jy ʼn lanf reis onderneem help vir hulp van ons "
+"Kapou'e - die gerugte is dat jy 'n lang reis onderneem help vir hulp van ons "
 "en dat jy Pik, Gork en Vraurk begelei. Die Raad is dankbaar daarvoor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:175
@@ -742,7 +743,7 @@
 msgstr ""
 "Jy verstaan nie. Die Ork-nasie is al vir eeue heen verdeeld. Die enigste een "
 "was ons verenig het was you vader, Swart Oog Karun. Ons het gerugte van jou "
-"ervaringe gehoor en vertrou jy is ʼn seun wat in jou vader se voetspore kan "
+"ervaringe gehoor en vertrou jy is 'n seun wat in jou vader se voetspore kan "
 "volg."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:187
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]