wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe pl.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe pl.po
Date: Fri, 15 Apr 2005 17:48:11 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/04/15 21:48:11

Modified files:
    po/wesnoth-sotbe: pl.po 

Log message:
    Updated polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po.diff?tr1=1.27&tr2=1.28&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po:1.27 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po:1.28
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po:1.27 Thu Apr 14 08:26:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/pl.po   Fri Apr 15 21:48:10 2005
@@ -3,8 +3,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-14 10:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-15 22:52+0100\n"
+"Last-Translator: Karol 'grzywacz' Nowak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -14,7 +14,7 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr ""
+msgstr "Syn Czarnego Oka (rozdział I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(easiest)"
@@ -38,7 +38,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
-msgstr ""
+msgstr "Czarna Chorągiew"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:26
 msgid "Defeat Slowhand"
@@ -103,50 +103,56 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:138
 msgid "Transport Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Geleon transportowy"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:140
 msgid "Transport"
-msgstr ""
+msgstr "Transportowiec"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:148
 msgid "So here is Tirigaz."
-msgstr ""
+msgstr "Oto Tirigaz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:152
 msgid ""
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że będą musieli stawić czoła atakowi piratów z 
Wysokiego "
+"Morza. Powinniśmy im pomóc."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:156
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "Proponuję żebyśmy razem z Gorkiem wezwali posiłki."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:160
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
+"Wezwać posiłki? Czy to znaczy, że nie chcesz walczyć za naszych braci? "
+"Jesteś tchórzem, Vraurk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:164
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja? Pokażę ci czy jestem tchórzem!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:168
 msgid ""
 "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "To nie czas na kłótnie! Zatrzymam ich, sprowadźcie znajdźcie 
posiłki."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:172
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "To mądry wybór. Powodzenia, synu Czarnego Oka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:185
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
+"Haha! Wszystko idzie zgodnie z planem, otoczmy ich na lądzie, a nasi "
+"sprzymierzeńcy zaatakują ich z morza."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:194
 msgid ""
@@ -154,40 +160,50 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
+"Zostaliśmy zaatakowani z obu stron! Grüü, zatrzymaj ich, podczas gdy ja 
udam "
+"się do Tirigaz znaleźć wojska do kontrataku. Chociaż nie zdołamy 
pokonać "
+"piratów bez wsparcia z morza, możemy wytępić wszystkich ludzi z tego 
regionu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:198
 msgid "I love this strategy, chief!"
-msgstr ""
+msgstr "Świetna strategia, szefie!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:266
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Plądrujcie! Ograbmy tych orków!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:277
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaaargh! Umieram!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:281
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-msgstr ""
+msgstr "W końcu zapłaciłeś za wszystko, co uczyniłeś moim braciom Orkom!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:288
 msgid ""
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
+"Wróciliśmy! Przynosimy złe wieści, ludzie przegrupowywują się na 
naszych "
+"tyłach, musimy się wycofać."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:292
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey to "
 "flee!"
 msgstr ""
+"Ale gdzie jest reszta rady? Nie po to przebyliśmy tak długą drogę, by 
teraz "
+"uciekać!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:296
 msgid ""
 "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned Hills. "
 "I think we should go for them as soon as possible and evacuate this city."
 msgstr ""
+"Mamy od nich wieści, wszyscy uciekli na Wschód, w okolice Żałobnych 
Wzgórz. "
+"Myślę, że powinniśmy podążyć za nimi tak szybko, jak to możliwe i 
ewakuować "
+"miasto."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:300
 msgid ""
@@ -195,16 +211,21 @@
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
+"Ale one leżą za Pustynią Śmierci, pełną gigantycznych trujących 
skorpionów i "
+"bandytów. A omijanie jej zajęło by wieki! Nie wspominając już, że po "
+"pustyni, będziemy musieli przekroczyć Milczący Las!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:304
 msgid ""
 "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this journey "
 "promises to be fun."
 msgstr ""
+"Tak więc nie mamy wyboru... Nigdy nie próbowałem skorpionów, ale z 
pewnością "
+"ta wyprawa nie będzie nudna."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:8
 msgid "Clash of Armies"
-msgstr ""
+msgstr "Starcie Armii"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:27
 msgid "Defend Prestim successfully for four days"
@@ -240,11 +261,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:217
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
-msgstr ""
+msgstr "A więc jesteśmy, przygotowują się do ataku."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:222
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they' ll break clean off on them."
-msgstr ""
+msgstr "Mury Prestim są twarde jak skała, nie zdołają jej zdobyć."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:227
 msgid ""
@@ -252,69 +273,84 @@
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
 "humans to enter Prestim ... needless to say, this would be the end for us."
 msgstr ""
+"Nie jestem tego taki pewien. Każda forteca ma swoje słabe punkty. Mury "
+"Prestim opierają się na trzech wieżach. Jeśli jedna z nich zostanie "
+"zniszczona, wyrwa umożliwi ludziom wejście do Prestim... Nie muszę chyba "
+"dodawać, że to byłby nasz koniec."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:232
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
+"Otrzymałem wiadomości od posłańców Rady, mówiące, że grupują 
plemiona w "
+"Wielką Hordę."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:237
 msgid "Great! When do they arrive?"
-msgstr ""
+msgstr "Świetnie! Kiedy przybędą?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:242
 msgid "In four days minimum. I fear it will be too late."
-msgstr ""
+msgstr "Najwcześniej za cztery dni. Obawiam się, że będzie już za 
późno."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:247
+#, fuzzy
 msgid "I don't think so, there is still a way..."
-msgstr ""
+msgstr "Nie sądze, istnieje jeszcze sposób..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:252
 msgid "Which one?"
-msgstr ""
+msgstr "Jaki?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:257
 msgid ""
 "Most of forces will cross the river by the ford where the bridge where "
 "previously. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
+"Większość wojsk przekroczy rzekę przez bród w miejscu, gdzie poprzednio "
+"istniał most. Jeśli zdołamy go obronić, możemy wciąż mieć szansę."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:262
 msgid "And if we fail?"
-msgstr ""
+msgstr "A jeśli się nam nie uda?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:267
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother earth."
 msgstr ""
+"To zaatakują Prestim w liczbie pięciu na jednego. Pozostanie nam modlić 
się "
+"do matki ziemi o cud."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:272
 msgid "Great."
-msgstr ""
+msgstr "Wspaniale."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:277
 msgid "Then, the battle for Prestim began."
-msgstr ""
+msgstr "Zatem rozpoczęła się bitwa o Prestim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:296
 msgid "We arrive to honor our alliance, Earl Lanbec'h."
-msgstr ""
+msgstr "Przybywamy, by dopełnić naszego sojuszu, Earl Lanbec'h."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:390
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
 msgstr ""
+"Oto jesteśmy! Trzymaj się, Prestim, przybywamy, by zepchnąć ich do rzeki!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:395
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
-msgstr ""
+msgstr "Teraz jest ich zbyt wielu, WYCOFAĆ SIĘ !"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:417
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
 msgstr ""
+"Wielka Horda! W końcu! Już zaczynałem sądzić, że nigdy się nie pojawią
."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:422
 msgid ""
@@ -322,26 +358,35 @@
 "undermined morale of humans. Now they are retreating to their fortresses and "
 "won't get out of them."
 msgstr ""
+"Heroicznie broniłeś Prestim. Starcie z takim przeciwnikiem z pewnością "
+"podkopało morale ludzi. Wycofują się teraz do swoich fortec i długo ich 
nie "
+"opuszczą."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:427
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest until we'll destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
+"Już czas pokazać im, kim jesteśmy, i pognać za nimi Wielką Hordę! Nie "
+"zaznają spoczynku póki Earl Lanbec'h nie zostanie nędzarzem!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:433
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
 msgstr ""
+"Kapou'e powróci w drugim rozdziale Syna Czarnego Oka, \"Wielkiej Hordzie\"."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
+#, fuzzy
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr ""
+msgstr "O nie! Mury Prestim zostały zniszczone, jesteśmy skończeni!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:8
 msgid "The Desert of Death"
-msgstr ""
+msgstr "Pustynia Śmierci"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:28
 msgid "Defeat Ar Dant"
@@ -364,44 +409,58 @@
 "It's been two days since we entered this desert. I have never been so hot "
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
+"To już dwa dni, odkąd wkroczyliśmy na tą pustynię. Nigdy nie 
doświadczałem "
+"takich upałów, a nasze zapasy prawie się wyczerpały."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:136
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
 msgstr ""
+"Jestem głodny, a nie znaleźliśmy jeszcze żadnego gigantycznego skorpiona. 
Z "
+"pewnością byłby przepyszny."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:140
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
+"Mam nadzieję, że żadnego nie znajdziemy! Są okropnie opancerzonymi 
bestiami, "
+"a maczugi twoich trolli są bezużyteczne przeciwko ich twardym pancerzom."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:144
 msgid ""
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
+"Powiedziano mi, że najlepszym sposobem na ich pokonanie jest atak na ich "
+"oczy ostrym mieczem. Ale ja również mam nadzieję, że ich nie spotkamy."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:148
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun gets high."
 msgstr ""
+"Słońce wschodzi, powinniśmy wznowić naszą podróż i znaleźć tą oazę 
z mapy, "
+"zanim nadejdzie południe."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:152
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
+"Bądźcie czujni! Ta oaza znana jest jako schronienie bandytów i pustynnych "
+"grabieżców."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:177
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:170
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
 msgstr ""
+"Udało się! Teraz potrzebujemy odpoczynku, zanim podejmiemy naszą wyprawę."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:7
 msgid "End Of Peace"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec Pokoju"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:27
 msgid "Defeat Albert and his troops"
@@ -416,52 +475,67 @@
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
+"Spójrzcie, towarzysze! Ci orkowie nie wyobrażają sobie, że został im 
ostatni "
+"dzień życia. Zgładźmy ich wszystkich i oddajmy tę krainę spowrotem w 
ręce "
+"naszego ludu!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:115
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
+"Zostaliśmy zaatakowani przez tych ludzi! Pośpieszmy się, musimy obronić "
+"krainę naszych ojców!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:119
 msgid "The battle begun."
-msgstr ""
+msgstr "Bitwa się rozpoczęła."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:130
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Umieram! Ale zjawią się inni ludzie i zgładzą was, plugawe 
orki!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:138
 msgid "Hurrah! Victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Hurra! Zwycięstwo!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:142
 msgid ""
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
+"Tym razem zwyciężyliśmy, ale ludzie moblilizują ogromną armię. 
Pokonaliśmy "
+"tylko straż przednią, nadchodzą w wielkich ilościach."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:146
 msgid "What should be do, chief?"
-msgstr ""
+msgstr "Co powinno być zrobione, szefie?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:150
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and pledge the Great Council for "
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
 "We must leave, now!"
 msgstr ""
+"Musimy poprowadzić moich ludzi w bezpieczne miejsce i zobowiązać Wielką 
Radę "
+"do udzielenia pomocy. Część z nich mieszka w Barag Gor, w krainach wolnych 
"
+"plemion. Musimy ruszać, natychmaist!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:154
 msgid ""
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
+"Ale wolne plemiona żyją za Górami Haag, które roją się od krasnoludów 
i "
+"dzikich trolli."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:158
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
+"Nie mamy wyboru, musimy przejść. Trolle były naszymi sprzymierzeńcami w "
+"przeszłośći - może zechcą nam pomóc. Pośpiesz się, musimy ruszać. "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:95
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on river Gork"
@@ -481,10 +555,13 @@
 "fortified bridge over the Gork river has been taken this morning by a small "
 "commando of elves, we already tried to assault it twice without success."
 msgstr ""
+"Posiłki, nareszcie! Kimkolwiek jesteście, witamy w Prestim! Ufortyfikowany "
+"most na rzece Gork został zdobyty tego ranka przez małe komando elfów, 
już "
+"dwa razy próbowaliśmy go odbić, ale bez sukcesów."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:226
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
-msgstr ""
+msgstr "Ach! Mój buzdygan rozniesie ich w drobiazgi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:230
 msgid ""
@@ -492,20 +569,26 @@
 "are still blocked on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
+"Jest jeszcze gorzej, zwiadowcy donieśli, że nasi jaszczurzy 
sprzymierzeńcy, "
+"prowadzeni przez Inarixa, są wciąż zablokowani po drugiej stronie rzeki, "
+"kilka mil dalej, i nie będą w stanie jej przekroczyć."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:234
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and are camping near. Humans "
 "will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
 msgstr ""
+"Elfy i krasnoludy dołączyły do ludzi i stanęły przeciwko nam. Obozują w 
"
+"pobliżu, a ludzie wkrótce nadejdą. Musimy zniszczyć południowy most na 
rzece."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:238
 msgid "We must do something!"
-msgstr ""
+msgstr "Musimy coś zrobić!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:242
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
 msgstr ""
+"Wiem co należy uczynić. Zabić elfów i pomóc Inarixowi przekroczyć 
rzekę."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:246
 msgid ""
@@ -513,123 +596,150 @@
 "we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of Saurians army "
 "will have crossed!"
 msgstr ""
+"To nie będzie takie proste! Nasi nieprzyjaciele są dobrze obwarowani. I nie 
"
+"zapominaj, dokonamy sabotażu południowego mostu, kiedy tylko większość 
armii "
+"Jaszczurów przekroczy rzekę!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:250
 msgid ""
 "Each warrior trapped on the bridge or on the other side of the river will "
 "perish!"
 msgstr ""
+"Każdy wojownik uwięziony na moście albo po drugiej stronie rzeki straci "
+"życie!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:272
 msgid ""
 "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we must "
 "hurry up."
 msgstr ""
+"Oto jesteśmy, moi przyjacie. Earl Lanbec'h i jego ludzie depczą nam po "
+"piętach, musimy się pośpieszyć."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:301
 msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
-msgstr ""
+msgstr "Szybko! Południowy mosty zaraz wybuchnie! Odwrót!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:332
 msgid ""
 "We've had too much casualties to be able to resist to humans, we have no "
 "choice but surrender."
 msgstr ""
+"Ponieśliśmy zbyt wiele ofiar, by być w stanie stawić czoła ludziom i nie 
"
+"mamy wyboru, musimy się poddać."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:395
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Na jaszczurów! Wybić ich co do jednego!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:399
 msgid "It is too late, we are defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Już za późno, ponieśliśmy klęskę."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:8
 msgid "Shan Taum The Smug"
-msgstr ""
+msgstr "Kołtuński Shan Taum"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:27
 msgid "Survive the Shan Taum menace for 20 turns"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:62
+#, fuzzy
 msgid "Shan Taum"
-msgstr ""
+msgstr "Kołtuński Shan Taum"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:108
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
 msgstr ""
+"Nareszcie, oto Żałobne Wzgórza! Mam nadzieję, że wszystko będzie w 
porządku."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:112
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Dlaczego?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:116
 msgid ""
 "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, who "
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
+"Tylko trolle nie wiedzą, że władcą tych ziemi jest Kołtuński Shan Taum, 
"
+"który był rywalem Karuna Czarnego Oka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:120
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Wątpię, czy syn Czarnego Oka byłby przez niego mile widziany."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:124
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
-msgstr ""
+msgstr "Któż to? Kapou'e! Co robisz na moich ziemiach, ty rodzona ofiaro 
losu?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:128
 msgid ""
 "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
 "brothers and to deliberate about what we have to do."
 msgstr ""
+"Czekaj, Shan Taum. Nie przybyliśmy tu po to, by prowadzić waśnie, leczy by 
"
+"eskortować naszych braci i rozważyć co należy dalej czynić. "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:132
 msgid ""
 "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. You are "
 "as pathetic as your father!"
 msgstr ""
+"Bwahaha! Jesteś nikim! Gdzie jest twój kraj? Stałeś się żebrakiem. 
Jesteś "
+"równie żałosny jak twój ojciec."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:136
 msgid ""
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
+"Jak możesz mówić w ten sposób o moim ojcu, ty nędzny tchórzu? Zrobię 
kubek z "
+"twojej czaszki!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:140
 msgid "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
-msgstr ""
+msgstr "Doprawdy? Co byś z niego pił? Ciepłą miętkę?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:144
 msgid ""
 "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
 msgstr ""
+"Rozdrażniony Kapou'e rozpoczął atak na swojego sprzymierzeńca, orka "
+"Kołtuńskiego Shan Taum'a."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:163
 msgid ""
 "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at Prestim "
 "and you are fighting each other!?"
 msgstr ""
+"Co to ma znaczyć? Oszaleliście? Ludzie będą oblegać naszą fortece w 
Prestim, "
+"a wy walczycie między sobą?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:167
 msgid "Well, ermmm..."
-msgstr ""
+msgstr "No, yyy..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:171
 msgid ""
 "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
 "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
 msgstr ""
+"Kapou'e, plotki głoszą, że odbyłeś długą podróż, eskortując Pirka, 
Gorka, i "
+"Vraurka, by szukać naszej pomocy. Rada jest ci za to wdzięczna."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:175
 msgid "I know what you want from us but I'm afraid we can't help you."
 msgstr ""
+"Wiem czego od nasz chcesz, ale obawiam się, że nie jesteśmy w stanie ci "
+"pomóc."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:179
 msgid "Really? But my people..."
-msgstr ""
+msgstr "Naprawdę? Ale moi ludzie..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:183
 msgid ""
@@ -637,20 +747,26 @@
 "us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from your "
 "exploits, we understood you are a worthy son of your father."
 msgstr ""
+"Nie rozumiesz. Orkowie byli podzieleni przez wieki. Jedynie twój ojciec, "
+"Karun Czarne Oko, zjednoczył nas w pewnym stopniu. Twoje bohaterskie czyny "
+"przemiawiają za tym, by uznać cię za godnego jego następcę."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:187
 msgid ""
 "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; we "
 "need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
 msgstr ""
+"To prawda. Teraz jesteśmy naciskani ze wszystkich stron przez ludzi i 
elfów; "
+"potrzebujemy przywódcy, który zjednoczy wszystkie sztandary. Tym przywódcą
 "
+"jesteś TY!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:191
 msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
-msgstr ""
+msgstr "Cóż, nie jestem pewien, czy jestem tego godzien..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:195
 msgid "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
-msgstr ""
+msgstr "Słyszałeś? W Prestim czeka na nas bitwa!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:199
 msgid ""
@@ -658,6 +774,9 @@
 "of the river and your people won't be safe. You are the only one that can "
 "help us defend Prestim!"
 msgstr ""
+"Kapou'e, jeśli Prestim upadnie, ludzie zdobędą mocny przyczółek po tej "
+"stronie rzeki i twoi poddanie nie będą bezpieczni. Jesteś jedynym, który "
+"może nam pomóc obronić Prestim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:203
 msgid ""
@@ -666,14 +785,18 @@
 "decide if we have to form the Great Horde again and give you the leadership "
 "on it."
 msgstr ""
+"Zostaw swoich ludzi tutaj Kapou'e - będą tu bezpieczni przez jakiś czas - 
i "
+"udaj się bronić Prestim. W międzyczasie, skoro rada znów jest w 
komplecie, "
+"zadecydujemy, czy należy utworzyć ponownie Wielką Hordę i powierzyć ci 
jej "
+"dowództwo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:223
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
-msgstr ""
+msgstr "Nieee! Nie zabijaj mnie, poddaję się mała glisto."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:8
 msgid "Silent Forest"
-msgstr ""
+msgstr "Milczący Las"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:28
 msgid "Chase all elves from the western bank of river Bork"
@@ -692,6 +815,8 @@
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really that "
 "silent?"
 msgstr ""
+"Oto Milczący Las... dlaczego został tak nazwany? Czy naprawdę jest taki "
+"cichy?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:135
 msgid ""
@@ -699,16 +824,21 @@
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
+"Nie zawsze taki był. Wielu plemiennych łowców zwykło tam polować i 
łowić "
+"ryby w rzece Bork. Jednakże teraz, nikt nie wkroczyłby tam, chyba, że "
+"zmuszony siłą."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:139
 msgid "Some people say these woods are haunted."
-msgstr ""
+msgstr "Ludzie mówią, że te lasy są nawiedzone."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:143
 msgid ""
 "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. Most "
 "likely, this forest is full of elvish renegades."
 msgstr ""
+"Faktem jest, że kilku ludzi weszło do tego lasu i wróciło bezpiecznie. "
+"Najprawdopodobniej jest tam pełno elfickich renegatów."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:147
 msgid ""
@@ -716,36 +846,45 @@
 "elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the Bork river "
 "with great delight."
 msgstr ""
+"W każdym razie, potrzebujemy odpoczynku. Jesteśmy wystarczająco uzbrojeni, 
"
+"by poradzić sobie z grupą elfickich kłusowników. Jeśli ich spotkamy, to 
z "
+"wielką przyjemnością zepchnę ich do rzeki Bork."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:157
 msgid ""
 "What is that? Orcs entering our forest? Fools! None of them will return "
 "alive!"
 msgstr ""
+"Co to ma znaczyć? Orki wkraczające do naszego lasu? Głupcy! Żaden z nich 
nie "
+"wróci żywy!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:161
 msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
-msgstr ""
+msgstr "Zgadzam się. Zaatakujemy ich z dwóch stron."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:190
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma więcej elfów? Gdzie jesteście tchórze!?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:194
 msgid ""
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
 msgstr ""
+"Nie wrzeszcz tak głośno, głupi trollu. Zapomniałeś, że jesteśmy w 
Milczącym "
+"Lesie? Być może przyjdzie ich więcej."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:198
 msgid ""
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been cleared "
 "of elves, we can have a rest and then continue our journey."
 msgstr ""
+"Nie sądzę, musiały uciec. Teraz, kiedy ten las został oczyszczony z 
elfów, "
+"możemy odpocząć i później ruszyć w dalszą drogę."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:6
 msgid "The Siege Of Barag Gór"
-msgstr ""
+msgstr "Oblężenie Barag Gór"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:27
 msgid "Rescue the Shamans"
@@ -765,34 +904,38 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:159
 msgid "Here is Barag Gor."
-msgstr ""
+msgstr "Oto Barag Gor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:163
 msgid ""
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
+"O nie! Są oblegani przez elfy. Musimy pomóc naszym braciom pozbyć się tej 
"
+"bandy. Ale tych plugawych elfów jest mnóstwo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:167
 msgid "I have a subtle plan, chief."
-msgstr ""
+msgstr "Mam chytry plan, szefie."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:171
 msgid "Which plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Jaki plan?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:175
 msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
-msgstr ""
+msgstr "Pójdziemy i zabijemy je wszystkie. Co o tym myślisz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:179
 msgid "..."
-msgstr ""
+msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:183
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
 msgstr ""
+"Wtedy, Kapou'e przeprowadził desperacki atak, by zatrzymać oblężenie 
Barag "
+"Gor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:202
 msgid "Jetto"
@@ -803,61 +946,77 @@
 "Freedom! Many thanks, Son of The Black Eye. I'm Jetto, master of assassins, "
 "now you can count on the assassins guild to help you in your quest!"
 msgstr ""
+"Wolność! Wielkie dzięki, Synu Czarnego Oka. Jestem Jetto, mistrz 
zabójców, "
+"możesz teraz liczyć na pomoc naszej gildii w twojej misji!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:246
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:294
 msgid "They are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Wycofują się, nareszcie!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:250
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not in safety."
 msgstr ""
+"Jeszcze nie wyszliśmy z lasu, a widzę, że wychodzi ich z niego coraz 
więcej. "
+"Nie jesteśmy bezpieczni."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:254
 msgid ""
 "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would you "
 "help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
+"Racja, musimy udać się w bezpieczniejsze miejsce. Pomogłeś nam. Czy "
+"uczyniłbyś to ponownie i eskortował nas do Harbour of Tirigaz (Przystani "
+"Tirigaz?) ?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:258
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-msgstr ""
+msgstr "Tak, muszę poprosić o pomoc całą radę. Jestem z wami."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:262
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
 msgstr ""
+"Doskonale. To niebezpieczna podróż, ponieważ musimy udać się drogą w 
pobliżu "
+"lasu elfów. To droga obok tamtej żółtej farmy."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:298
 msgid ""
 "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
 "safety."
 msgstr ""
+"Tak, ale widzę, że z lasu wychodzi ich coraz więcej. Nie jesteśmy 
bezpieczni."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:302
 msgid ""
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
+"Racja, musimy udać się w bezpieczniejsze miejsce. Pomogłeś nam. Czy "
+"uczyniłbyś to ponownie i eskortował nas do Przystani Tirigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:306
 msgid "Yes, I need to ask for assistance to the whole council. I'm with you."
-msgstr ""
+msgstr "Tak, muszę poprosić o pomoc od całej rady. Jestem z wami."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:310
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near this yellow farm."
 msgstr ""
+"Doskonale. To niebezpieczna podróż, ponieważ musimy udać się drogą w 
pobliżu "
+"lasu elfów. To droga obok tej żółtej farmy."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:337
 msgid ""
 "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
 "Tirigaz as soon as possible."
 msgstr ""
+"Nareszcie jesteśmy bezpieczni. Pośpiesz się Kapou'e, chodź z nami, musimy 
"
+"dotrzeć do Tirigaz tak szybko, jak to możliwe."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
 msgid "Filiel"
@@ -866,23 +1025,26 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:370
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
 msgstr ""
+"Ha! Niespodzianka! Myśleliście, że możecie bezpiecznie przekroczyć 
ziemię "
+"elfów!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:391
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
-msgstr ""
+msgstr "Udało się! Nasza podróż wciąż daleka. Pośpieszmy się, moi 
ludzie!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:411
 msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Niszczą nasz zamek! Na ratunek moje wesołe Elfy!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:423
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
 msgstr ""
+"Do usług, Etheliel. Zepchnijmy te złe stworzenia z powrotem do ich bagna."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:7
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
-msgstr ""
+msgstr "Do przystani Tirigaz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:42
 msgid "Kill all enemy leaders"
@@ -899,61 +1061,72 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:173
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
 msgstr ""
+"Ach, jestem taki zmęczony. Zatrzymanie się w tak cichym miejscu było 
dobrym "
+"pomysłem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:177
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
-msgstr ""
+msgstr "Jest zbyt cicho. Zwyczajnie nudno."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:181
 msgid "Shut up, I just heard something."
-msgstr ""
+msgstr "Zamknij się, własnie coś usłyszałem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:185
 msgid ""
 "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like there "
 "are undead there."
 msgstr ""
+"Masz rację. Widzę, że coś się rusza na tych wzgórzach. Wygląda na to, 
że są "
+"tutaj nieumarli."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:189
 msgid "Excellent! It is time for exercise!"
-msgstr ""
+msgstr "Doskonale! Czas na ćwiczenia!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:204
 msgid "Hmmm, what neat bottle! What is it?"
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm, cóż za elegancka butelka. Co to jest?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:208
 msgid "It is written H.O.L.Y W.A.T.E.R"
-msgstr ""
+msgstr "Pisze na niej Ś.W.I.Ę.T.A W.O.D.A"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:212
 msgid "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
-msgstr ""
+msgstr "Jestem spragniony ... *gulp* *gulp*"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:216
 msgid "Ahhh, that was yummy!"
-msgstr ""
+msgstr "Ach, było wyśmienite."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:228
 msgid "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-msgstr ""
+msgstr "Dzień nadchodzi, te nocne stworzenia wkrótce wrócą do swoich 
dziur."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:232
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
-msgstr ""
+msgstr "Grüü, czy nie zapominasz, że my TAKŻE jesteśmy nocnymi 
stworzeniami?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:236
 msgid "Err... well..."
-msgstr ""
+msgstr "Yyy... no tak..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:6
 msgid "Toward Mountains of Haag"
-msgstr ""
+msgstr "W kierunku Gór Haag"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:27
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:198
+#, fuzzy
 msgid "Move Kapou'e to the end of the mountains"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zwycięstwo:\n"
+"@Przeprowadzenue Kapou'e na koniec gór\n"
+"Porażka:\n"
+"#Śmierć Kapou'e\n"
+"#Wyczerpanie limitu tur"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:79
 msgid "Kwili"
@@ -970,15 +1143,20 @@
 "are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls around. Hurry "
 "up! I can see the sign post that indicates their land."
 msgstr ""
+"Prawie przekroczyliśmy góry. Czuję, że ziemie wolnych plemion są już 
blisko. "
+"Ale miejmy się na baczności, czają się tu krasnoludy i dzikie trolle. "
+"Szybko! Widzę drogowskaz wskazujący ich ziemie."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:121
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
-msgstr ""
+msgstr "Co te orki tutaj robią? Powinni być zbyt zmęczeni, by żyć."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:134
 msgid ""
 "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
 msgstr ""
+"Nigdy nie zapuszczałem się tak daleko, przekraczamy granice ziem Czarnego "
+"Oka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:150
 msgid "Grüü"
@@ -994,61 +1172,69 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:175
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Spójrzćcie! Krasnoludy walczą z orkami!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:179
 msgid "Father, we should help them. Orcs are our allies."
-msgstr ""
+msgstr "Ojcze, powinniśmy im pomóc. Orkowie to nasi sprzymierzeńcy."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:183
 msgid ""
 "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the past, "
 "but they have always treated us as fools."
 msgstr ""
+"Nie jestem pewien, czy powinniśmy to zrobić. Orkowie byli naszymi "
+"sprzymierzeńcami w przeszłości, ale od zawsze traktowały nas jak 
głupców."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:187
 msgid ""
 "But Father, we don't know what they are seeking there, maybe this is a good "
 "occasion to get rid of these dwarves."
 msgstr ""
+"Ależ Ojcze, nie wiemy, czego oni tutaj szukają, może to dobra okazja, by "
+"pozbyć się krasnoludów."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:191
 msgid ""
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
 msgstr ""
+"Masz rację, mój synu. Pomożemy naszym przyjaciołom orkom. Ale uważaj na "
+"siebie, byłbym zrozpaczony, gdyby cokolwiek ci się stało."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:78
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:222
 msgid "Argh! I'm done. My people is doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Jestem skończony, a moi ludzie zgubieni!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:236
 msgid "Father! Oh no!"
-msgstr ""
+msgstr "Ojcze! O nie!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:240
 msgid "Filthy dwarves! Now I'm to kill you to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Plugawe krasnoludy! Teraz wybiję was co do jednego!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:90
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:251
 msgid "Oh no, I'm defeated."
-msgstr ""
+msgstr "O nie, zostałem pokonany."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:260
 msgid ""
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to return "
 "to our caverns, and we will never go back."
 msgstr ""
+"Synu! Nie powinienem pozwolić mu tu walczyć. Teraz wrócimy do naszych 
jaskiń "
+"i nigdy już tu nie wrócimy."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:269
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Nasi przyjaciele, trolle, przegrali. Bez nich nie ma już nadziei."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:283
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Umieram!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:309
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:332
@@ -1057,16 +1243,21 @@
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls of "
 "Barag-Gor in the distance."
 msgstr ""
+"Odnieślimy sukces! Przekroczyliśmy Góry Haag! Spójrzcie na te zielone "
+"wzgórza! Kraina wolnych plemion jest już blisko. W oddali widzę mury 
Barag-"
+"Gor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:313
 msgid ""
 "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to join us "
 "in our journey with your son? Your help would be very appreciated!"
 msgstr ""
+"Blemaker, wielkie dzięki za pomoc w tej walce. Czy zechcielibyście "
+"towarzyszyć nam w podróży? Twoja pomoc byłaby mile widziana!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:318
 msgid "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
-msgstr ""
+msgstr "Ojcze, chciałbym do nich dołączyć. Czy masz coś przeciwko?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:322
 msgid ""
@@ -1074,10 +1265,14 @@
 "But take care, there are plenty of creatures that seek our end, like elves "
 "or humans. They are as clever as merciless."
 msgstr ""
+"Mój synu, jesteś już wystarczająco dorosły, by odkrywać świat. Jeśli 
chodzi "
+"o mnie, to muszę tu zostać. Ale uważaj na siebie, jest wiele stworzeń, 
które "
+"pragną naszej śmierci, jak elfy czy ludzie. Ich spryt dorównuje tylko ich "
+"okrucieństwu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:326
 msgid "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
-msgstr ""
+msgstr "Dziękuję, ojcze. Nie martw się, potrafię o siebie zadbać."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:336
 msgid ""
@@ -1085,30 +1280,35 @@
 "Would you like to join us in our journey? Your help would be very "
 "appreciated!"
 msgstr ""
+"Grüü, bardzo dziękuję za pomoc w tej walce. Przykro mi z powodu twojego "
+"ojca. Czy chciałbyś dołączyć do nas w naszej podróży? Twoja pomoc 
byłaby "
+"mile widziana!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:340
 msgid ""
 "My father would have come to help you. I would insult his memory not to help "
 "you. I come!"
 msgstr ""
+"Mój ojciec z pewnością by wam pomógł. Byłoby dla niego hańbą, gdybym 
ja tego "
+"nie zrobił! Jestem z wami!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:14
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:30
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:46
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:62
 msgid "Ouch! This hurts!"
-msgstr ""
+msgstr "Ach! To bolało!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:18
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:34
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:50
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:66
 msgid "The council will never be complete again. This is hopeless."
-msgstr ""
+msgstr "Rada już nigdy nie będzie w komplecie. Nie ma już nadziei."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:102
 msgid "Without Inarix to lead his saurians, there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Bez Inarixa dowodzącego swoimi jaszczurami nie ma już nadziei."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:4
 msgid ""
@@ -1117,6 +1317,10 @@
 "peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years that "
 "followed the treaty were prosperous."
 msgstr ""
+"Rahul I, Król Wesnoth, zawarł pokój z orkami w 4 roku swoich rządów. "
+"Zakończył 15 letnią wojnę z Czarnym Okiem Karunem, władcą orków. 
Traktat "
+"pokojowy ustalał, które ziemie należały do orków, a które do ludzi. 
Lata, "
+"które nastąpiły po zawarciu pokoju były szczęśliwe i pomyślne."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:9
 msgid ""
@@ -1124,6 +1328,9 @@
 "tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize some "
 "orcish lands and to push orcs to desolated hills."
 msgstr ""
+"W 13 roku panowania Howgartha III, napięcię pomiędzy plemionami orków a "
+"północnymi hrabstwami ludzi zaczęło rosnąć. Klęska głodu zmusiła 
ludzi do "
+"kolonizacji części ziem orków i zepchnięcia ich do wyludnionych wzgórz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:14
 msgid ""
@@ -1132,19 +1339,180 @@
 "Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and conferred a "
 "small army to his son-in-law baron Albert."
 msgstr ""
+"Oczywiście spowodowało to okrutne zamieszki, w których orkowie "
+"systematycznie masakrowali ludzkie kolonie i wsie znajdującie się na ich "
+"ziemiach. Wtedy hrabia Lanbec'h zdecydował stanowczo odpowiedzieć na "
+"zagrożenie ze strony orków i powierzył małą armię swojemu zięciowi, 
baronowi "
+"Albertowi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:19
 msgid ""
 "Baron Albert personally led a small vanguard with the mission to establish a "
 "bridgehead inside Orcish lands."
 msgstr ""
+"Baron Albert osobiście poprowadził małą straż przednią z misją 
ustanowienia "
+"przyczółka wewnątrz ziem orków."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:24
 msgid ""
 "By nightfall his troops reached a mountainous territory, under the authority "
 "of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
 msgstr ""
+"Gdy zapadał zmierzch, jego wojska dotarły do górzystych terytoriów, "
+"rządzonych przez przywódcę orków Kapou'e, syna Czarnego Oka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Piracki Galeon"
+
+#~ msgid ""
+#~ "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
+#~ "warlord.png,Warlord,(hardest)"
+#~ msgstr ""
+#~ "&orcish-grunt.png,Grunt,(najłatwiejszy);*&orcish-warrior.png,Warrior;"
+#~ "&orcish-warlord.png,Warlord,(najtrudniejszy)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Defeat Slowhand\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Death of Kapou'e\n"
+#~ "#Death of Grüü\n"
+#~ "#Turns run out"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Zwycięstwo:\n"
+#~ "@Pokonanie Slowhanda\n"
+#~ "Porażka:\n"
+#~ "#Śmierć Kapou'e\n"
+#~ "#Śmierć Grüü\n"
+#~ "#Wyczerpanie limitu tur"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Defend Prestim successfully for four days\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Destruction of a tower of Prestim\n"
+#~ "#Death of Kapou'e\n"
+#~ "#Death of Grüü\n"
+#~ "#Death of Inarix"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Zwycięstwo:\n"
+#~ "@Obrona Prestim przez 4 dni\n"
+#~ "Porażka:\n"
+#~ "#Zniszczenie wieży Prestim\n"
+#~ "#Śmierć Kapou'e\n"
+#~ "#Śmierć Grüü\n"
+#~ "#Śmierć Inarixa"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Defeat Ar Dant\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Death of Kapou'e\n"
+#~ "#Death of Grüü\n"
+#~ "#Death of a Shaman"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Zwycięstwo:\n"
+#~ "@Pokonanie Ar Dant'a\n"
+#~ "Porażka:\n"
+#~ "#Śmierć Kapou'e\n"
+#~ "#Śmierć Grüü\n"
+#~ "#Śmierć Szamana"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Defeat Albert and his troops\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Death of Kapou'e\n"
+#~ "#Turns run out"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Zwycięstwo:\n"
+#~ "@Pokonanie Alberta i jego oddziałów\n"
+#~ "Porażka:\n"
+#~ "#Śmierć Kapou'e\n"
+#~ "#Wyczerpanie limitu tur"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Survive the Shan Taum menace for 20 turns\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Death of Kapou'e\n"
+#~ "#Death of Grüü\n"
+#~ "#Death of a shaman"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Zwycięstwo:\n"
+#~ "@Przetrwać zagrożenie ze strony Shan Tauma przez 20 tur\n"
+#~ "Porażka:\n"
+#~ "#Śmierć Kapou'e\n"
+#~ "#Śmierć Grüü\n"
+#~ "#Śmierć szamana"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Kill all elves of the Silent Forest\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Death of Kapou'e\n"
+#~ "#Death of Grüü\n"
+#~ "#Death of a Shaman"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Zwycięstwo:\n"
+#~ "@Zabicie wszystkich elfów z Milczącego Lasu\n"
+#~ "Porażka:\n"
+#~ "#Śmierć Kapou'e\n"
+#~ "#Śmierć Grüü\n"
+#~ "#Śmierć Szamana"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Rescue the Shamans\n"
+#~ "@Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Death of Kapou'e\n"
+#~ "#Death of Grüü\n"
+#~ "#Death of a Shaman\n"
+#~ "#Turns run out"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Zwycięstwo:\n"
+#~ "@Uratowanie Szamanów\n"
+#~ "@Doprowadzenie Szamanów i Kapou'e do drogowskazu\n"
+#~ "Porażka:\n"
+#~ "#Śmierć Kapou'e\n"
+#~ "#Śmierć Grüü\n"
+#~ "#Śmierć Szamana\n"
+#~ "#Wyczerpanie limitu tur"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Victory:\n"
+#~ "@Kill all enemy leaders\n"
+#~ "Defeat:\n"
+#~ "#Turns run out\n"
+#~ "#Death of Kapou'e\n"
+#~ "#Death of Grüü\n"
+#~ "#Death of a Shaman"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Zwycięstwo:\n"
+#~ "@Zabicie wszystkich przywódców wroga\n"
+#~ "Porażka:\n"
+#~ "#Wyczerpanie limitu tur\n"
+#~ "#Śmierć Kapou'e\n"
+#~ "#Śmierć Grüü\n"
+#~ "#Śmierć Szamana"
+
+#~ msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
+#~ msgstr "Argh! Jestem skończony, moi ludzie zgubieni!"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]