wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sv.po wesnoth/sv.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sv.po wesnoth/sv.po
Date: Thu, 14 Apr 2005 12:05:34 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/04/14 16:05:34

Modified files:
    po/wesnoth-editor: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.84&tr2=1.85&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.21 
wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po:1.21    Thu Apr 14 08:26:43 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/sv.po   Thu Apr 14 16:05:30 2005
@@ -5,17 +5,17 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-14 09:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-30 15:43+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-14 12:56+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.10\n"
 
 #: data/themes/editor.cfg:225
 msgid "File"
@@ -98,9 +98,8 @@
 msgstr "Spelare"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:47
-#, fuzzy
 msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
-msgstr "Alla ändringar av kartan kommer att gå förlorade. Vill du 
fortsätta?"
+msgstr "Dina ändringar av kartan kommer att gå förlorade. Vill du 
fortsätta?"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:74 src/editor/editor_dialogs.cpp:195
 msgid "Create New Map"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.84 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.85
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.84    Thu Apr 14 08:26:42 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Thu Apr 14 16:05:31 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-04-14 09:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-08 19:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-04-14 13:33+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -794,6 +794,9 @@
 "attributes slightly. They are usually randomly assigned to a unit when it is "
 "recruited."
 msgstr ""
+"De flesta trupper har två karaktärsdrag. Undantaget är de vandöda, som 
får "
+"karaktärsdraget 'vandöd'. Karaktärsdrag ger små ändringar av truppers "
+"attribut. Trupperna tilldelas karaktärsdrag slumpmässigt när de 
rekryteras."
 
 #: data/help.cfg:212
 msgid ""
@@ -801,6 +804,9 @@
 "\n"
 "The traits that are available to all non-Undead units are:"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"De karaktärsdrag som är tillgängliga för icke-vandöda är:"
 
 #: data/help.cfg:219
 msgid ""
@@ -920,6 +926,10 @@
 "\n"
 "Other special traits that may be assigned to units are:"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"Andra speciella karaktärsdrag som kan tilldelas trupper:"
 
 #: data/help.cfg:251
 msgid ""
@@ -940,6 +950,22 @@
 "supply. This trait is never given to recruited units, so it may be unwise to "
 "dismiss them or send them to a foolish death."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Lojal</header>\n"
+"\n"
+"Lojala trupper kräver inget underhåll. De flesta trupper utkräver en "
+"underhållskostnad vid slutet av varje drag; denna kostnad är lika med deras 
"
+"erfarenhetsnivå. Lojala trupper utkräver inte denna kostnad.\n"
+"\n"
+"\n"
+"Under en kampanj kan vissa trupper välja att ansluta sig till spelarens "
+"armé. Dessa trupper utmärks med karaktärsdraget Lojal. Även om de kräver 
"
+"betalning för att återkallas, så kostar de aldrig något underhåll. Detta 
gör "
+"dem ovärderliga under långa kampanjer när kassakistan är svårt 
ansträngd. "
+"Karaktärsdraget Lojal ges aldrig till rekryterade trupper, så det är 
oklokt "
+"att avskeda eller skicka dina lojala trupper i döden i onödan."
 
 #: data/help.cfg:258
 msgid ""
@@ -955,6 +981,17 @@
 "them. This can make them invaluable in dealing with foes who use poison in "
 "conjunction with their attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Vandöd</header>\n"
+"\n"
+"Vandöda trupper är immuna mot gift.\n"
+"\n"
+"Vandöda trupper har i allmänhet Vandöd som sitt enda karaktärsdrag. 
Eftersom "
+"vandöda trupper är de dödas återuppväckta kroppar, så har gift ingen 
effekt "
+"mot dem. Detta kan göra dem mycket användbara i strid mot fiender som "
+"använder gift i sina attacker."
 
 #: data/help.cfg:265
 msgid ""
@@ -970,6 +1007,18 @@
 "are gifted with natural talent that exceeds their brethren. These elves "
 "inflict an additional point of damage with each arrow to reflect this skill."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Träffsäker</header>\n"
+"\n"
+"Träffsäkra trupper åsamkar +1 i skada för varje pil som träffar.\n"
+"\n"
+"Alver är de enda som kan ha karaktärsdraget Träffsäker. Alverna är 
kända för "
+"sin förunderliga grace och sin stora skicklighet med pilbåge. Vissa alver 
är "
+"dock begåvade med en naturlig fallenhet för bågskyttet som överträffar 
sina "
+"släktingars. För att reflektera denna skicklighet så åsamkar dessa alver "
+"ytterligare en poäng i skada med varje pil."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -2298,7 +2347,6 @@
 msgstr "Vad gör karaktärsdrag?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are four distinct traits, which have effects ranging from increasing a "
 "unit's hit points to decreasing the amount of XP required to advance. "
@@ -2307,10 +2355,12 @@
 "traits when they are recruited. Also, some races and units may have traits "
 "that are unique to them."
 msgstr ""
-"Det finns fem olika karaktärsdrag som t ex gör att en trupps HP ökar eller 
"
+"Det finns fyra olika karaktärsdrag som t ex gör att en trupps HP ökar 
eller "
 "att antalet EP som krävs för befordran minskar. Alla karaktärsdrag är 
till "
-"för att göra trupperna mer kraftfulla. De flesta truppslag har lika stor "
-"sannolikhet för att få ett visst karaktärsdrag då de rekryteras."
+"för att göra trupperna mer kraftfulla; det finns inga negativa sådana. De "
+"flesta truppslag har lika stor sannolikhet för att få ett visst "
+"karaktärsdrag då de rekryteras. Vissa raser har dessutom karaktärsdrag som 
"
+"är unika för dem."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:111
 msgid "What kind of traits can my units get?"
@@ -2754,19 +2804,16 @@
 msgstr "Ravin"
 
 #: data/terrain.cfg:438
-#, fuzzy
 msgid "Ruin"
-msgstr "ruin"
+msgstr "Ruin"
 
 #: data/terrain.cfg:448
-#, fuzzy
 msgid "Sunken Ruin"
 msgstr "Översvämmad ruin"
 
 #: data/terrain.cfg:459
-#, fuzzy
 msgid "Swamp Ruin"
-msgstr "träskruin"
+msgstr "Träskruin"
 
 #: data/terrain.cfg:470
 msgid "River Ford"
@@ -7719,9 +7766,8 @@
 msgstr "+Översättningsamordnare"
 
 #: src/about.cpp:146
-#, fuzzy
 msgid "+Afrikaans Translation"
-msgstr "+Dansk översättning"
+msgstr "+Afrikaansk översättning"
 
 #: src/about.cpp:151
 msgid "+Basque Translation"
@@ -7784,9 +7830,8 @@
 msgstr "+Italiensk översättning"
 
 #: src/about.cpp:258
-#, fuzzy
 msgid "+Japanese Translation"
-msgstr "+Kinesisk översättning"
+msgstr "+Japansk översättning"
 
 #: src/about.cpp:264
 msgid "+Latin Translation"
@@ -7825,9 +7870,8 @@
 msgstr "+Svensk översättning"
 
 #: src/about.cpp:324
-#, fuzzy
 msgid "+Turkish Translation"
-msgstr "+Dansk översättning"
+msgstr "+Turkisk översättning"
 
 #: src/about.cpp:328
 msgid "+Contributors"
@@ -8141,9 +8185,8 @@
 msgstr "Kampen om Wesnoth"
 
 #: src/game.cpp:752
-#, fuzzy
 msgid "Warning: The file you have tried to load is corrupt. Loading anyway.\n"
-msgstr "Filen du försöker öppna är felaktig"
+msgstr "Varning: Filen du försöker öppna är felaktig. Försöker ändå.\n"
 
 #: src/game.cpp:774 src/multiplayer_connect.cpp:899
 msgid ""
@@ -8359,9 +8402,8 @@
 msgstr "Välj språk: "
 
 #: src/game.cpp:1394
-#, fuzzy
 msgid "Warning: Errors occurred while loading game configuration files: '"
-msgstr "Fel vid öppnande av konfigurationsfiler: '"
+msgstr "Varning: Fel inträffade vid öppnande av spelkonfigurationsfiler: '"
 
 #: src/game.cpp:1438
 msgid "Error loading game configuration files: '"
@@ -8586,10 +8628,12 @@
 "The server requires version '$version1' while you are using version "
 "'$version2'"
 msgstr ""
+"Servern kräver version '$version1' av spelet, medan du använder version "
+"'$version2'."
 
 #: src/multiplayer.cpp:153
 msgid "Server-side redirect loop"
-msgstr ""
+msgstr "Omdirigeringsloop hos servern"
 
 #: src/multiplayer.cpp:185
 msgid "You must log in to this server"
@@ -9010,11 +9054,10 @@
 msgstr "Välj vapen: "
 
 #: src/playturn.cpp:1269
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
 msgstr ""
-"Du har ännu inte påbörjat ditt drag. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
+"Du har inte påbörjat ditt drag ännu. Vill du verkligen avsluta ditt drag?"
 
 #: src/playturn.cpp:1278 src/playturn.cpp:1283
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
@@ -9479,13 +9522,12 @@
 msgstr "-- Wesnoths krönika"
 
 #: src/unit.cpp:1144
-#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr "HP: "
+msgstr ": "
 
 #: src/unit.cpp:1156
 msgid "; "
-msgstr ""
+msgstr "; "
 
 #: src/unit_types.cpp:324
 msgid "strikes"
@@ -9502,44 +9544,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:932
 msgid "neutral"
 msgstr "neutral"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify "
-#~ "its attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the "
-#~ "unit is recruited.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The currently available traits are the following."
-#~ msgstr ""
-#~ "De flesta trupper har två karaktärsdrag. Karaktärsdrag är attribut som 
"
-#~ "förändrar truppens egenskaper något. Då en trupp rekryteras tilldelas 
den "
-#~ "två slumpmässigt valda karaktärsdrag.\n"
-#~ "\n"
-#~ "De tillgängliga karaktärsdragen är de följande."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Loyal</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal units only ever require an upkeep of one, no matter what level they "
-#~ "are.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal has no effect on a level one unit, which makes it useless in the "
-#~ "early campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you "
-#~ "considerable gold over the course of the campaign."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Lojal</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lojala trupper kräver alltid bara ett guld i underhåll, oavsett vilken "
-#~ "nivå de är på.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Att en trupp är lojal spelar ingen roll då den är på nivå 1, vilket 
gör "
-#~ "den värdefull först när den är på högre nivåer. På högre nivåer 
kan den "
-#~ "spara avsevärda mängder guld under kampanjens gång."
-
-#~ msgid "Era not available: "
-#~ msgstr "Eran ej tillgänglig: "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]