wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt sv.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-httt sv.po
Date: Wed, 30 Mar 2005 14:59:28 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/03/30 19:59:28

Modified files:
    po/wesnoth-httt: sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.52&tr2=1.53&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.52 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.53
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.52 Tue Mar 29 12:00:00 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Wed Mar 30 19:59:28 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+cvs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-29 09:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-29 12:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-30 17:01+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -191,11 +191,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:142
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr "Du vill fortfarande slåss mot mig, eller hur, prinsessa?"
+msgstr "Så du vill fortfarande slåss mot mig, prinsessa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:146
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr "Tror du att jag bara lekte? Jag måste ta tillbaka mitt rättmätiga 
arv!"
+msgstr ""
+"Trodde du att det bara var prat? Jag måste ta tillbaka mitt rättmätiga 
arv!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:150
 msgid ""
@@ -225,7 +226,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:162
 msgid "Then let us devise a battle plan."
-msgstr "I så fall så måste vi lägga upp en stridsplan."
+msgstr "Låt oss då lägga upp en stridsplan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:171
 msgid "Well, we got out alive."
@@ -254,7 +255,7 @@
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
 "Med all tillbörlig respekt, prinsessa, så är det återigen vi som kommer 
att "
-"spara ditt liv, vare sig med eller utan Eldspiran."
+"skona ditt liv, med eller utan Eldspiran."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:187
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
@@ -269,8 +270,8 @@
 msgstr ""
 "Vänner, fred! Visserligen är vi ute ur tunnlarna, men vi är knappast 
säkra "
 "ännu. Vi är någonstans i det torra och vilda nordlandet, det är allt vi 
vet. "
-"Se, i norr - orcher, i söder - mörkerhorder. Vi måste hålla sams för att 
"
-"överleva!"
+"Se! I norr har orcherna slagit läger, och i söder har vi mörkerhorder. Vi "
+"måste hålla bistå varandra för att överleva!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
 msgid ""
@@ -295,8 +296,8 @@
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
 msgstr ""
-"Då borde vi färdas österut, längs med floden, och söka skydd och vila 
där en "
-"tid."
+"Då kanske vi borde färdas österut, längs floden, och söka skydd och vila 
där "
+"en tid."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid ""
@@ -306,12 +307,12 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
-"Vi borde verkligen söka skydd där, ers nåd, men inte genom att färdas "
-"österut längs med floden. Dess namn betyder 'Knotornas Flod'. Enorma onda "
-"varelser håller till dess vid dess stränder, dess vatten är otjänligt att 
"
-"dricka och floden passerar Thorias klippor. Ingen man eller alv har levande "
-"tagit sig förbi Thorias klippor på många hundra år. Nej, prins, vi måste 
"
-"välja en annan väg."
+"Vi borde sannerligen söka skydd där, ers nåd, men inte genom att färdas "
+"österut längs floden. Dess namn betyder 'Knotornas Flod'. Onda varelser "
+"håller till dess vid dess stränder, dess vatten är otjänligt att dricka 
och "
+"floden passerar Thorias klippor. Ingen människa eller alv har levande tagit "
+"sig förbi Thorias klippor på många hundra år. Nej, prins, vi måste 
välja en "
+"annan väg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid "But which way, Kalenz?"
@@ -333,7 +334,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:222
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr "Och följer du med oss för att söka skydd hos nordalverna, 
prinsessa?"
+msgstr "Följer du med oss för att söka skydd hos nordalverna, prinsessa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:226
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
@@ -1306,46 +1307,44 @@
 "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
 "must be that one in the north-east."
 msgstr ""
-"Det sägs att orcherna använde en gammal gruvnedgång för att överraska "
+"Det sägs att orcherna använde en gammal gruvtunnel för att överraska "
 "dvärgarna. Den måste vara den där i nordost."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:139
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr "Vi måste hinna fram till den gruvgången i så fall!"
+msgstr "Då måste vi ta oss dit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
-msgstr "Den gamla gruvan verkar hänga ihop med huvudtunnlarna."
+msgstr "Den här gamla gruvan verkar hänga ihop med huvudtunnlarna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:157
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
-"Jag är osäker på om jag vill gå in. Det kommer vara så svårt i 
mörkret!"
+msgstr "Jag är osäker på om jag vill gå in. Mörkret i tunnlarna tär på 
mig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:161
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
-msgstr ""
-"Det finns ingen tid för struntprat eller dröjsmål av något slag. Framåt!"
+msgstr "Det finns varken tid för prat eller dröjsmål av något slag. 
Framåt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
-"Vi har besegrat de äckliga orcher som vaktade detta land, men vi måste "
-"omedelbart fortsätta. Det kommer säkerligen flera!"
+"Vi har besegrat de vidriga orcherna, men vi måste omedelbart fortsätta. Det 
"
+"kommer säkert fler!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:183
 msgid ""
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
 msgstr ""
-"Mycket riktigt, vi får inte dröja. Jag minns nu, gruvorna i nordost är 
bästa "
-"platsen att gå in!"
+"Sannerligen, vi får inte dröja. Nu minns jag, gruvorna i nordost är bästa 
"
+"stället att gå in!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:187
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
-msgstr "Men Konrads sällskap var inte ensamma om att gå in i gruvorna..."
+msgstr "Men Konrads sällskap var inte ensamma om att gå ner i gruvorna..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:193
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:58
@@ -1365,9 +1364,9 @@
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
-"Puh! Vi har tagit oss igenom bergens farofyllda dimma, och nu ligger allt "
-"detta kaos framför oss! Kom nu, mannar! Vi måste ta oss till gruvorna, som "
-"ligger där framför oss!"
+"Puh! Vi tog oss igenom bergens farofyllda dimma, och nu ligger allt detta "
+"kaos framför oss! Kom nu, mannar! Vi måste ta oss till gruvorna, som ligger 
"
+"där framför oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:218
 msgid ""
@@ -1381,8 +1380,8 @@
 "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the battles "
 "inside the tunnels were worse."
 msgstr ""
-"Striden utanför var bitter och höll på i ett helt halvår, men striderna "
-"inuti tunnlarna var värre."
+"Striden utanför var bitter och höll på i ett halvt år. Striderna inuti "
+"tunnlarna var dock ännu värre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:281
@@ -1402,8 +1401,8 @@
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms"
 msgstr ""
-"Legenden är sann! Det finns alltid tentakelmonster som gömmer sig i 
sjöarna "
-"nära dvärgarnas kungariken."
+"Legenden är alltså sann! Det finns alltid tentakelmonster som gömmer sig i 
"
+"sjöarna vid dvärgarnas kungariken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:264
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
@@ -1411,14 +1410,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:268
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr "Allt jag ser är ruiner och fattiga byar."
+msgstr "Allt jag kan se är ruiner och fattiga byar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:272
 msgid ""
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
-"De fattiga byborna som bodde här en gång och byteshandlade med dvärgarna 
är "
+"De stackars bybor som bodde här en gång och byteshandlade med dvärgarna 
är "
 "alla i slaveri hos orcherna nu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:276
@@ -1430,8 +1429,8 @@
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
-"Det vore inte så klokt, för vårt uppdrag är att återhämta Eldspiran. Om 
vi "
-"dröjer kvar här, så kommer horder med orcher att omringa oss."
+"Det vore oklokt, för vårt uppdrag är att återhämta Eldspiran. Om vi 
dröjer "
+"kvar här, så kommer horder med orcher att omringa oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:284
 msgid ""
@@ -1443,14 +1442,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:288
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
-msgstr "Jag tycker inte om det, men jag böjer mig för din visdom."
+msgstr "Jag tycker inte om det, men jag följer ditt råd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:306
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
-"Min morbror brukade smuggla...hrm...jag menar...handla med mat hos "
+"Min farbror brukade smuggla...hrm...jag menar...handla med mat hos "
 "dvärgarna. Han kunde forsla vagnar lastade med spannmål rakt framför 
näsan "
 "på de fula orcherna."
 
@@ -1464,7 +1463,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:379
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr "Ha! Min brorsdotters vänner är mina vänner också."
+msgstr "Ha! Min brorsons vänner är mina vänner också."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
@@ -1486,11 +1485,12 @@
 msgstr ""
 "Var hälsade, och välkomna till vår huvudstad. Ni bör känna er hedrade. 
Det "
 "har gått ett halvt århundrade, en generation för er ras, sedan någon "
-"människa har ansetts som en sådan vän till alverna att han släppts in 
här."
+"människa har ansetts som tillräckligt god vän till alverna för att 
släppas "
+"in här."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:88
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr "Vi är verkligen hedrade."
+msgstr "Vi är sannerligen hedrade."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:92
 msgid ""
@@ -1498,7 +1498,7 @@
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
 "Man kan också säga att det är ni som är hedrade. Det har varit mycket 
länge "
-"sedan ni hade nöjet att ha en prinsessa av Wesnoth hos er."
+"sedan ni hade nåden att stå inför en prinsessa av Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
@@ -1513,8 +1513,8 @@
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
 msgstr ""
-"Ja... Du har rätt, ers nåd. Det är jag som är ärad av att vara här, och 
jag "
-"ber om ursäkt för mitt oartiga uppförande."
+"Ja... Du har rätt, ers nåd. Det är jag som är hedrad av att vara här, 
och "
+"jag ber om ursäkt för mitt uppförande."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:104
 msgid ""
@@ -1530,7 +1530,7 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
-"Så snabbt människor växer upp! Det är blott nitton vintrar sedan jag sist 
"
+"Så snabbt människor växer upp! Det är blott sjutton vintrar sedan jag 
sist "
 "såg dig, Konrad, och nu är du en vuxen man. En modig krigare står här "
 "framför mig!"
 
@@ -1557,7 +1557,7 @@
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
-"Räddade honom från min mor? Men för nitton år sedan måste Konrad ha 
varit "
+"Räddade honom från min mor? Men för sjutton år sedan måste Konrad ha 
varit "
 "ett spädbarn! Vad talar du om egentligen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
@@ -1567,16 +1567,16 @@
 "death, so she could seize control."
 msgstr ""
 "Barn, din mor har mycket blod på sina händer. Många är de som hon har 
dödat "
-"orättfärdigt. När Konrad var ett spädbarn, gav hon ordern att alla 
prinsarna "
-"skulle dödas, så att hon kunde ta makten i riket."
+"orättfärdigt. När Konrad var ett spädbarn gav hon order om att alla "
+"prinsarna skulle dödas, så att hon kunde ta makten i riket."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:132
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
-"Lät hon mörda dem? Fanns det andra också, inte bara Konrad? Du kan väl 
ändå "
-"inte tala sanning! Parandra, vad säger du?"
+"Lät hon mörda dem? Det fanns andra också, inte bara Konrad? Detta kan väl 
"
+"ändå inte vara sant! Parandra, vad säger du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
@@ -1608,7 +1608,7 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
-"Nå, det är därför som jag måste ta Spiran. Jag skall återvända, och 
folket "
+"Nå, det är därför jag måste ta Spiran. Jag skall återvända, och folket 
"
 "kommer att välkomna mig som drottning. Jag kommer att regera rättvist. Min "
 "mor är blott drottningmoder. Tronen är rättmätigt min, och med Spiran kan 
"
 "jag bevisa det."
@@ -1629,7 +1629,7 @@
 "adviser and counselor, Delfador"
 msgstr ""
 "Nå, jag har Spiran! Jag skall återvända och folket kommer att välkomna 
mig "
-"som drottning. Min mor är enbart drottningmoder. Tronen är rättmätigt 
min, "
+"som drottning! Min mor är enbart drottningmoder. Tronen är rättmätigt 
min, "
 "och jag skall regera rättvist. Kanske jag till och med kommer att acceptera "
 "dig som min rådgivare, Delfador."
 
@@ -1659,7 +1659,7 @@
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
 "Delfador! Li'sar har blivit vår vän. Jag vill inte slåss mot henne! Så 
länge "
-"som hon regerar gott, vad spelar det då för roll om hon blir drottning?"
+"som hennes styre är gott, vad spelar det då för roll om hon blir 
drottning?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
@@ -1671,9 +1671,9 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
-"Delfador, du har uppfostrat Konrad till en skicklig, vis, ärbar och rättvis 
"
-"man. En krigare som har respekt och som uppskattar fred. Ändå är tronen 
inte "
-"hans. Du vet vad jag talar om, Delfador."
+"Delfador, du har uppfostrat Konrad till en skicklig och vis, ärbar och "
+"rättvis man. En krigare som har respekt och som uppskattar fred. Ändå är "
+"tronen inte hans. Du vet vad jag talar om, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:195
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
@@ -1684,8 +1684,8 @@
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Med tiden kommer allt att avslöjas, sköna prinsessa. För tillfället bör 
du "
-"gå och göra anspråk på Wesnoths tron."
+"I sinom tid kommer allt att avslöjas, sköna prinsessa. I det nuvarande 
läget "
+"bör du träda fram och göra anspråk på Wesnoths tron."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
 msgid ""
@@ -1694,8 +1694,8 @@
 "have the throne."
 msgstr ""
 "Parandra, det du säger kan verka rätt för vissa, men så länge som du och 
jag "
-"inte talar om för någon det som vi vet, så ser jag ingen anledning till "
-"varför inte Konrad skulle ha tronen."
+"inte talar om för någon vad vi vet, så ser jag ingen anledning till 
varför "
+"inte Konrad skulle ha tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:207
 msgid ""
@@ -1717,15 +1717,15 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
-"Li'sar bör bli drottning, men du skall gå med henne. Jag tror faktiskt att "
-"vi inte skulle kunna få dig till något annat. Jag har sett hur du ser på "
+"Li'sar bör bli drottning, men du skall följa med henne. Jag tror faktiskt "
+"att vi inte skulle kunna få dig till något annat. Jag har sett hur du ser 
på "
 "henne, Konrad. Jag tror att du nu skulle följa henne till världens ände."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:219
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
-"Med all vederbörlig respekt, ers nåd, hon är min kusin. Det finns inget "
+"Med all tillbörlig respekt, ers nåd, hon är min kusin! Det finns inget "
 "mellan oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:223
@@ -1736,7 +1736,7 @@
 msgstr ""
 "Om det är så som du säger, Konrad, så borde du kanske stanna här hos 
oss. "
 "Det skulle åtminstone vara säkrare för dig. Alverna kan visa dig "
-"häpnadsväckande saker, som ingen människa tidigare har sett."
+"häpnadsväckande saker, saker som ingen människa tidigare har sett."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
@@ -1769,16 +1769,14 @@
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
-"Jag känner att denna dam talar sanning. Delfador, även om jag vet att du "
-"inte håller med, så är de ord som Parandra, Elandiras dotter, yttrat visa. 
"
-"Vila här ett slag, och ge dig sedan av tillsammans med dem."
+"Jag känner att hon talar sanning. Delfador, även om jag vet att du inte "
+"håller med, så är de ord som Parandra, Elandiras dotter, yttrat visa. Vila 
"
+"här ett slag, och ge dig sedan av tillsammans med dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
-msgstr ""
-"Och du har tillbringat en tid här med oss, Kalenz, Kliadas son, vad tycker "
-"du?"
+msgstr "Du har tillbringat en tid med oss, Kalenz, Kliadas son, vad säger du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
 msgid ""
@@ -1788,10 +1786,10 @@
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
 "Visa ord har yttrats här idag, Delfador. Tillsammans med Li'sar har vi gått 
"
-"igenom de mest prövande av tider, och vi har riskerat både liv och hälsa "
-"tillsammans med henne. Ändock har vi alla både liv och hälsa i behåll. 
Hon "
-"är oerfaren, och lider ännu av ungdomens övermod, men med tiden så kommer 
"
-"hon att bli en god drottning."
+"igenom de svåraste av tider, och vi har riskerat liv och hälsa tillsammans "
+"med henne. Ändock har vi alla både liv och hälsa i behåll. Hon är 
oerfaren, "
+"och lider ännu av ungdomens övermod, men med tiden så kommer hon att bli 
en "
+"god drottning."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:255
 msgid ""
@@ -1799,8 +1797,8 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
-"Så, Alvernas Råd har talat. Men vilken väg skall vi välja? Abez vad är 
inte "
-"farbart, då det säkerligen är noggrant vaktat."
+"Så, Alvernas Råd har talat. Men vilken väg skall vi välja? Abez vad är "
+"säkerligen noggrant vaktat och därmed inte farbart."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:259
 msgid ""
@@ -1819,8 +1817,8 @@
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
-"Drakarnas berg? Det låter mycket farligt! Jag trodde inte ens det fanns "
-"något sådan som drakar!"
+"Drakarnas berg? Det låter mycket farligt! Jag trodde inte ens att det fanns "
+"något sådant som drakar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
@@ -2112,14 +2110,14 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
-"Det här är Abez vad. När vi passerat floden så lämnar vi Wesnoth och 
kommer "
-"in i nordländerna. Dessa marker styrdes en gång av dvärgar, men nu råder 
här "
-"endast kaos. Det var här som din far och farbror förråddes för nästan 
nitton "
+"Det här är Abez vad. När vi har passerat floden så lämnar vi Wesnoth och 
"
+"kommer in i nordländerna. Dessa marker tillhörde en gång dvärgarna, men 
nu "
+"råder kaos. Det var här som din far och farbror förråddes för nästan 
nitton "
 "Ã¥r sen, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:180
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
-msgstr "Verkligen? Så vad hände egentligen, Delfador?"
+msgstr "Verkligen? Vad hände egentligen, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:184
 msgid ""
@@ -2130,12 +2128,12 @@
 msgstr ""
 "Kungens trupper hade slagit läger här, och nordarmén hade slagit läger 
på "
 "norra stranden. I tre dagar och tre nätter stod arméerna här och väntade. 
"
-"Ingen av dem ville vara den förste ut i floden. Den fjärde dagen tog sig "
-"nordborna över och anföll oss."
+"Ingen av dem ville vara först ut i floden. Den fjärde dagen tog sig "
+"nordarmén över och anföll oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:188
 msgid "And then... we were defeated?"
-msgstr "Och sen...led vi nederlag?"
+msgstr "Och sen...förlorade vi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:192
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
@@ -2144,12 +2142,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr ""
-"Ända tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin egen far!"
+msgstr "Tills kungens son, mitt i stridens hetta, vände sig mot sin egen far!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
-msgstr "Men du har hämnats det mordet. Du dödade prinsen. Eller hur, 
Delfador?"
+msgstr "Men du har hämnats det mordet. Du dödade prinsen. Inte sant, 
Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:204
 msgid ""
@@ -2157,16 +2154,16 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
-"När jag såg att kungen var förrådd och hans banér föll, så flydde jag "
-"striden. Det kan ha varit vishet eller feghet, men jag flydde när jag "
-"förstod att vi inte hade någon möjlighet att segra den dagen."
+"När jag såg att kungen var förrådd och att hans banér fallit, så flydde 
jag "
+"striden. Det kan ha varit vishet eller feghet, men jag förstod att vi inte "
+"hade någon möjlighet att segra den dagen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:208
 msgid ""
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
-"Ah, men alverna har alltid sagt att du dödade prinsen, Delfador, även om du 
"
+"Åh, men alverna har alltid sagt att du dödade prinsen, Delfador, även om 
du "
 "aldrig själv har talat om det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:212
@@ -2185,21 +2182,21 @@
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
 "Jag uppbringade män för att slåss mot förrädarkungen, och mot Asheviere "
-"förstås, för det var hon som låg bakom allt det här. Vi var i numerärt "
+"förstås, för det var hon som låg bakom alltihop. Vi var i numerärt "
 "underläge, kanske fyra mot en. I stridens hetta stormade den dåraktiga "
 "pojken mot mig, bindgalet svingandes sitt svärd. Jag hade inget annat val 
än "
 "att döda honom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:224
 msgid "So it is true, you did kill him?"
-msgstr "Så det är sant, du dödade honom?"
+msgstr "Så då är det sant. Du dödade honom faktiskt?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:228
 msgid ""
 "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
 msgstr ""
-"Han dog i strid, för min hand. Det tragiska är att dina bröder inte fick 
en "
+"Han dog i strid, för min hand. Det är sorgligt att dina bröder inte fick 
en "
 "så ärofull död, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:232
@@ -2209,20 +2206,21 @@
 "are manned!"
 msgstr ""
 "Mina herrar, med all respekt, vi måste skynda oss. Vi måste korsa floden 
så "
-"snart som möjligt. Titta! Det verkar som om vakttornen vid floden är "
-"bemannade."
+"snart som möjligt. Titta! Det verkar som om vakttornen på andra sidan 
floden "
+"är bemannade!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:236
 msgid ""
 "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
 msgstr ""
-"Se! Några söderlänningar, män från Wesnoth, försöker korsa floden! Vi 
ska "
-"minsann slakta dem i vattenbrynet!"
+"Se! Några sörlänningar, män från Wesnoth, försöker ta sig in i våra 
länder! "
+"Vi ska minsann slakta dem i vattenbrynet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:240
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-msgstr "Finns det inte något annat vadställe? Kanske uppströms?"
+msgstr ""
+"Finns det inte något annat ställe där vi kan komma över? Kanske 
uppströms?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:244
 msgid ""
@@ -2233,8 +2231,8 @@
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
 "Vintern kommer med stormsteg. Vi har bara några dagar på oss att korsa "
-"floden. Nästa bro är långt uppströms. Att vara fångade på södra 
stranden när "
-"vintern kommer vore självmord. Asheviere skulle döda oss som råttor! Se "
+"floden och nästa bro är långt uppströms. Att vara fångade på södra 
stranden "
+"när vintern kommer vore självmord. Asheviere skulle döda oss som råttor! 
Se "
 "västerut! Asheviere har ett gränsfort här, och det verkar vara fullt av "
 "soldater! Nu är goda råd dyra!"
 
@@ -2243,8 +2241,8 @@
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
 msgstr ""
-"Där är de! Så det är sant att de lurade de vandöda. Nu försöker de 
lämna "
-"Wesnoth. Vi kan inte låta dem korsa floden. Efter dem, mannar!"
+"Där är de! Så de lyckades alltså komma undan de vandöda. Nu försöker 
de "
+"lämna Wesnoth. Vi kan inte låta dem korsa floden. Efter dem, mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:252
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
@@ -2276,7 +2274,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:324
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-msgstr "Vi har tagit oss över floden! Vart nu?"
+msgstr "Vi tog oss över floden! Vart nu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:329
 msgid ""
@@ -2292,12 +2290,11 @@
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
 msgstr ""
 "Jag kan inte tro mina ögon. De kom undan! Vi måste förfölja dem. Efter 
dem, "
-"mannar! Vi måste också korsa floden! Vi kommer att mötas igen, du lömska "
-"bedragare."
+"mannar! Över floden! Vi kommer att mötas igen, du lömska bedragare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:339
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-msgstr "Tror du verkligen att hon kommer att förfölja oss, Delfador?"
+msgstr "Tror du att hon kommer att förfölja oss, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:344
 msgid ""
@@ -2305,9 +2302,9 @@
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
 "winter, then so be it!"
 msgstr ""
-"Det ser sannerligen ut som att hon kommer att försöka, men sjöodjuren 
kommer "
-"att göra det svårt för henne. Vi måste fortsätta. Om hon kommer över 
innan "
-"vintern så är det inte så mycket vi kan göra åt saken."
+"Det ser sannerligen ut som att hon tänker försöka, men sjöodjuren kommer 
att "
+"göra det svårt för henne. Nu måste vi fortsätta. Om hon kommer över 
innan "
+"vintern så får vi ta hand om det då."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
@@ -2351,7 +2348,7 @@
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
 "Gripberget! Tänk om vi kunde stjäla några ägg från griparna och träna "
-"ungarna som flygande riddjur. Skulle det funka, Delfador?"
+"ungarna som flygande riddjur. Vad tror du, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
 msgid ""
@@ -2373,15 +2370,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:146
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-msgstr "Utmärkt! Nu kan vi föda upp egna gripar!"
+msgstr "Utmärkt! Nu kan vi föda upp våra egna gripar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:165
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
-"Haha! Vi har dödat den äckliga flygbesten, och sett till så att rebellerna 
"
-"inte kan lägga beslag på hennes ägg!"
+"Haha! Vi har dödat den vidriga flygbesten och satt stopp för rebellernas "
+"gripplaner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:173
 msgid ""
@@ -2407,15 +2404,15 @@
 msgstr ""
 "Vi måste fortsätta norrut. Det är för sent att återvända till Elensefar 
"
 "eller Anduin innan vintern är över oss. Vi måste korsa den stora floden 
och "
-"vidare till dvärgariket. Kom, låt oss fortsätta!"
+"fortsätta till dvärgariket. Kom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:199
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
-"Med de här gripäggen borde vi ha möjlighet att föda upp egna gripar, som 
kan "
-"tjäna oss. Då kan vi börja leja gripryttare!"
+"Med de här gripäggen borde vi kunna föda upp egna gripar. Då kan vi leja "
+"gripryttare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:208
 msgid ""
@@ -2423,11 +2420,11 @@
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
 "Det var synd att vi inte fick tag på gripäggen - det hade säkert varit "
-"fördelaktigt för oss senare. Likväl, vi måste fortsätta."
+"fördelaktigt för oss senare. Men nu måste vi fortsätta."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid "Let us continue onward!"
-msgstr "Låt oss fortsätta!"
+msgstr "Framåt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:228
 msgid "Rampant Graak"
@@ -2443,7 +2440,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
-msgstr "En förhastad allians"
+msgstr "En skyndsam allians"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:75
 msgid "Haaf-Garga"
@@ -2467,7 +2464,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:173
 msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
-msgstr "Letar upp dig, så klart! Du har flytt för sista gången!"
+msgstr "Följer dina spår, så klart! Nu har du kommit undan för sista 
gången!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:177
 msgid ""
@@ -2475,9 +2472,9 @@
 "manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all "
 "to ruin!"
 msgstr ""
-"Enfaldiga flicka! Vi är i de djupaste grottgångar du kan tänka dig, "
-"antagligen omringade av alla sorters varelser och du vill slåss med oss? Det 
"
-"kommer att leda till allas vår död!"
+"Enfaldiga flicka! Vi är i de djupaste grottgångar, antagligen omringade av "
+"alla sorters varelser, och du vill ändå slåss med oss? Du kommer att ta 
kål "
+"på oss allihop!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:181
 msgid ""
@@ -2485,9 +2482,9 @@
 "to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
 "daylight again!"
 msgstr ""
-"Försök inte lura mig! Jag vet varför ni har kommit hit, men jag kommer att 
"
-"sätta punkt för er och ert förräderi här. Sedan kommer jag att hämta "
-"Eldspiran och återvända upp i dagsljuset!"
+"Försök inte lura mig! Jag vet varför ni har kommit hit, men ert 
förräderi "
+"slutar här. Sedan kommer jag att hämta Eldspiran och återvända upp i "
+"dagsljuset!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 msgid "Troll"
@@ -2506,44 +2503,45 @@
 "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
 "would lead to doom for us all!"
 msgstr ""
-"Nu är vi omringade! Vill du fortfarande slåss med oss, prinsessa? Det 
skulle "
-"sannerligen leda till att vi alla dör!"
+"Nu är vi omringade! Vill du fortfarande slåss med oss, prinsessa? Det 
kommer "
+"att leda till allas vår död!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:279
 msgid ""
 "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
 "until we return to the surface. Agreed?"
 msgstr ""
-"Vi har uppenbarligen inget annat val än att hjälpa varandra. Tills vi 
kommer "
-"upp till ytan så slåss vi sida vid sida, Överens?"
+"Vi har tydligen inget annat val än att hjälpa varandra. Tills vi kommer upp 
"
+"till ytan så slåss vi sida vid sida. Överens?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:283
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
-"Nåväl, jag lovar att du kommer att nå markytan, eller att vi alla går 
under "
+"Nåväl, jag lovar att du kommer att nå markytan, eller att vi går under "
 "tillsammans, prinsessa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:287
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-msgstr "Men så fort vi undkommit detta hål, så skall vi göra upp!"
+msgstr "Men så fort vi undkommit det här hålet så ska vi göra upp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 msgid ""
 "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
 "together. What do you say?"
 msgstr ""
-"Så, vi har hjälpt varandra att överleva så här långt, prinsessa. Låt 
oss "
-"fortsätta tillsammans. Vad tycker du?"
+"Nå, vi har hjälpt varandra att överleva så här långt, prinsessa. Låt 
oss "
+"fortsätta tillsammans. Vad säger du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:300
 msgid ""
 "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
-"Ja. Vi bestämde att vi skulle ta oss ut ur de här grottorna tillsammans, 
så "
-"då gör vi det! Här är min börs, den är fylld med guld."
+"Ja. Vi bestämde ju att vi skulle ta oss ut ur de här grottorna tillsammans, 
"
+"så då gör vi det! Låt oss lägga samman våra tillgångar. Här är min 
börs, "
+"fylld med guld."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:304
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
@@ -2551,7 +2549,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:314
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-msgstr "Tack så mycket, prinsessa. Kom mannar! Låt oss finna Eldspiran!"
+msgstr "Tack så mycket, prinsessa. Kom mannar! Nu letar vi upp Eldspiran!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:340
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:23
@@ -2797,7 +2795,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr "Nå fram till alvernas skog och håll ställningarna till dragen tar 
slut"
+msgstr ""
+"Nå fram till alvernas skog och håll ställningarna tills dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
@@ -2829,28 +2828,28 @@
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
-"Det finns orcher där borta! Vi måste låta dem slåss med männen från 
Wesnoth. "
-"Inte på några villkor får vi börja slåss med dem!"
+"Det finns orcher där borta! Vi måste låta dem slåss med styrkorna från "
+"Wesnoth. Inte på några villkor får vi börja slåss med dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:199
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
-msgstr "Äntligen vänner, vi har nästan nått mitt folks, nordalvernas, hem."
+msgstr "Äntligen vänner, vi har snart nått mitt folks, nordalvernas, hem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:203
 msgid ""
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
-"Efter att ha varit i vildmarken så länge så kommer det kännas skönt att 
få "
-"vila lite grand!"
+"Efter att ha varit i vildmarken så länge så blir det skönt att få vila 
lite "
+"grand!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:207
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
-"Men det är en tät dimma runt om oss igen! Vi kan inte veta vilka faror som "
+"Men det är tät dimma runt om oss igen! Vi vet inte veta vilka faror som "
 "lurar längre fram!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:211
@@ -2859,8 +2858,7 @@
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
 "Så länge som vi förflyttar oss med försiktighet, så är jag säker på 
att vi "
-"kommer att nå tryggheten hos alverna, och kommer att kunna njuta av deras "
-"gästfrihet."
+"kommer att nå alvernas trygghet och gästfrihet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid "Eonihar"
@@ -2868,18 +2866,18 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid "My lords! I have found you at last."
-msgstr "Mina herrar! Jag har hittat er till slut."
+msgstr "Mina herrar! Äntligen kommer ni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr "Var hälsad, Eonihar, gamle vän! Varför har du letat efter oss?"
+msgstr "Var hälsad, Eonihar, gamle vän! Har du letat efter oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:249
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
-"När min herre hörde att ni var på väg, så skickade han ut ryttare för 
att "
+"När min furste hörde att ni var på väg, så skickade han ut ryttare för 
att "
 "leta efter er. Det är trubbel på väg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:254
@@ -2892,9 +2890,9 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
-"Från söder kommer en stor armé av wesnothiska män. Vi tror att de letar "
-"efter er! Det finns ingen tid att förlora. Ni måste skynda er in i "
-"alvskogen. Det är det enda ställe ni är säkra på!"
+"Det kommer en stor wesnothisk styrka från söder. Vi tror att de letar efter 
"
+"er! Det finns ingen tid att förlora. Ni måste skynda er in i alvskogen. 
Där "
+"är ni säkra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:264
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
@@ -2906,9 +2904,9 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
-"Det är mer, herre. De äckliga orcherna har hört talas om människoarmén, 
och "
+"Det är mer, herre. De vidriga orcherna har hört talas om människoarmén, 
och "
 "håller just nu på att samla ihop en stor styrka i norr för att kämpa mot "
-"dem! Det kommer otvetydigt att bli ett stort slag."
+"dem! Ett stort slag kommer att ingås."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
 msgid ""
@@ -2941,19 +2939,19 @@
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
 "Ers nåd, det finns ingen tid att förlora! Ni måste ta er österut, till 
mitt "
-"folks hemland. Endast där kan ni vara säkra!"
+"folks hem. Endast där kan ni vara säkra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:294
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr "Kom då, Konrad, låt oss ge oss iväg."
+msgstr "Kom då, Konrad, låt oss ge oss av."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:299
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
-"Min furste har börjat att samla ihop ett sällskap av alver som skall "
-"eskortera er till skogen. Tag er i akt, för vi är alla i stor fara!"
+"Min furste har börjat att samla ihop en grupp alver som skall eskortera er "
+"till skogen. Tag er i akt, för vi är alla i stor fara!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:312
 msgid ""
@@ -2962,8 +2960,8 @@
 "be safe."
 msgstr ""
 "Var hälsad, alvvän! Välkommen till Emetria. Ni måste söka skydd här 
tills "
-"striden utanför är över. Om ni stannar här hos mig, så kommer vi alla 
att "
-"vara i säkerhet."
+"striden är över. Om ni stannar här ett litet tag, så kommer vi alla att 
vara "
+"i säkerhet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:316
 msgid ""
@@ -2972,7 +2970,7 @@
 "enemies."
 msgstr ""
 "Tack, furst El'rien. Nordalvernas gästfrihet är lika stor som hos era "
-"sydligare släktingar! Mina soldater kommer att hjälpa dig hålla staden."
+"sydligare släktingar! Mina soldater kommer att hjälpa dig att hålla 
stånd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:336
 msgid ""
@@ -2980,11 +2978,11 @@
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
 "Vi har inte nått fram till skogen ännu, och striden är fortfarande i full "
-"gång. Nu kommer vi aldrig att komma dit! Vi är besegrade!"
+"gång. Nu kommer vi aldrig att nå fram! Vi är besegrade!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:346
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr "Alvvänner, ni har nått säkerheten!"
+msgstr "Alvvänner, ni är säkra!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:350
 msgid ""
@@ -3323,7 +3321,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:131
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
-msgstr "Men jag kan knappt se med all den här dimman!"
+msgstr "Men jag kan knappt se något alls i den här dimman!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:135
 msgid ""
@@ -3376,17 +3374,18 @@
 "a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely attack. I "
 "will summon my tribesmen to aid you!"
 msgstr ""
-"Välkomna, resenärer. Jag är Stalrag, hövding över dessa byar! Jag varnar 
er, "
-"en stor trollkarl och hans troll håller till i bergen och kommer säkerligen 
"
-"att gå till attack. Jag skall kalla samman mina män för att hjälpa er!"
+"Var hälsade, resenärer. Jag är Stalrag, hövding över dessa byar! Jag 
varnar "
+"er, en stor trollkarl och hans troll håller till i bergen och kommer "
+"säkerligen att gå till attack. Jag skall kalla samman mina män för att "
+"hjälpa er!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:172
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather then to try and defeat these new foes."
 msgstr ""
-"Om det här är sant, Konrad, så borde vi gå runt berget. Hellre det än 
att "
-"försöka besegra dessa nya fiender."
+"Om det här är sant, Konrad, så borde vi kanske ta en annan väg och gå 
runt "
+"berget. Hellre det än att försöka besegra dessa nya fiender."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid "What do you say, Delfador?"
@@ -3405,8 +3404,8 @@
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
 msgstr ""
-"Knäkrossarna skall hjälpa dig på ditt uppdrag. Se, de reser sig redan 
från "
-"byarna i väster. De mäktiga Knäkrossarna! Till strid!"
+"Knäkrossarna skall hjälpa dig på ditt uppdrag. Se, byarna i väster reser "
+"sig! De mäktiga Knäkrossarna! Till strid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:205
 msgid ""
@@ -3421,9 +3420,9 @@
 "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
 "go, friends!"
 msgstr ""
-"Jag önskar er en trevlig resa. Jag måste återvända till min by och ta 
hand "
-"om min familj. Dvärgarnas gästfrihet kommer att välkomna er varthän ni "
-"kommer, vänner!"
+"Jag önskar er en fortsatt god resa. Jag måste återvända till min by och 
ta "
+"hand om min familj. Dvärgarnas gästfrihet kommer att välkomna er varthän 
ni "
+"färdas, vänner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
 msgid "Let us move onward!"
@@ -3522,8 +3521,8 @@
 msgid ""
 "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
 msgstr ""
-"Den här vintern biter i kinderna! Vi skulle kanske ta och stanna här och "
-"vila ett tag."
+"Den här vintern är bittert kall! Vi skulle kanske ta och stanna här och 
vila "
+"ett tag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:132
 msgid ""
@@ -3542,8 +3541,8 @@
 msgstr ""
 "Vi har marscherat hårt ända sedan vi blev belägrade av de vandöda i den 
där "
 "hemska dalen. Nu står vintern för dörren och vi har använt det mesta av 
vårt "
-"guld. Den här marken ser bördig ut. Vi kan säkerligen stanna här över "
-"vintern."
+"guld. Den här marken ser bördig ut. Det här är ett bra ställe att 
övervintra "
+"på."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:140
 msgid ""
@@ -3560,8 +3559,8 @@
 "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
 "and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
 msgstr ""
-"Vi jagar Eldspiran, rikets öde ligger i våra händer och ni människor vill 
"
-"stanna och vila? Framåt, säger jag!"
+"Vi är på jakt efter Eldspiran, rikets öde ligger i våra händer, och ni "
+"människor vill stanna och vila? Framåt, säger jag!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:148
 msgid ""
@@ -3570,11 +3569,11 @@
 "soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to "
 "rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
 msgstr ""
-"De har rätt Kalenz. Jag hade också velat ha Eldspiran under denna månes "
-"sken, men det är inte möjligt. Våra soldater kommer att börja desertera 
om "
-"vi inte vilar snart. Men i dessa vilda nordländer? Här måste vi slåss 
enbart "
-"för rätten att få vila. Se norrut, bara! De äckliga orcherna låter oss 
inte "
-"vara ifred!"
+"De har rätt, Kalenz. Jag hoppades att vi skulle få tag på Eldspiran under "
+"denna månes sken, men det är inte möjligt. Våra soldater kommer att 
börja "
+"desertera om vi inte vilar snart. Men i dessa vilda nordländer måste vi 
till "
+"och med slåss för rätten att få vila. Se norrut, bara! De vidriga 
orcherna "
+"låter oss inte vara ifred!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:152
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
@@ -3583,7 +3582,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:170
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
 msgstr ""
-"Det kommer mera snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. Framåt, 
mannar!"
+"Det kommer mer snö. Vi måste avsluta den här striden snabbt. Framåt, 
mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:188
 msgid "We must make haste before the snow overwhelms us!"
@@ -3594,28 +3593,28 @@
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
 msgstr ""
-"Segern är vår! Vi har säkrat landet från orcherna. Nu kan vi vila här 
under "
-"den kalla vintern."
+"Segern är vår! Vi har drivit bort orcherna! Nu kan vi vila här under den "
+"kalla vintern."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:200
 msgid ""
 "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
 "ancient Dwarven lands before our foes do."
 msgstr ""
-"Låt oss inte bli för bekväma bara, vänner. Kom ihåg att vi måste hinna 
till "
-"dvärgarna uråldriga marker innan våra fiender hinner fram."
+"Låt oss bara inte bli för bekväma, vänner. Vi måste fortfarande nå "
+"dvärgarnas uråldriga marker före våra fiender."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:204
 msgid ""
 "And so after many days of rest, the party set out once again for the Dwarven "
 "kingdom..."
 msgstr ""
-"Och efter att ha vilat ut i många dagar, så gav de sig återigen iväg mot "
+"Och efter att ha vilat ut i många dagar, så gav de sig återigen av mot "
 "dvärgarnas rike..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
-msgstr "Huvudstupa in i mörkret"
+msgstr "In i mörkret"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
 msgid "Find the Dwarves"
@@ -3632,7 +3631,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:280
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
-msgstr "Det är så mörkt här så att jag kan knappt se!"
+msgstr "Det är så mörkt här att jag kan knappt se!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:284
 msgid ""
@@ -3640,27 +3639,27 @@
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
 "Det är verkligen mörkt. Vi får tända facklor och gå sakta och 
försiktigt. "
-"Förhoppningsvis finns det fortfarande dvärgar här nere som vill hjälpa 
oss!"
+"Förhoppningsvis finns det fortfarande dvärgar här nere som kan hjälpa 
oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
-msgstr "Vi alver kommer verkligen inte till vår rätt i de här mörka 
hålorna."
+msgstr "Vi alver kommer sannerligen inte till vår rätt i de här mörka 
hålorna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
-msgstr "Vilka är de här som närmar sig? Ytbor? Var på er vakt, mannar!"
+msgstr "Vad är detta för några? Ytbor? Var på er vakt, mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:307
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
-msgstr "Vi är fredliga, vänner. Vi kommer i fred!"
+msgstr "Vi kommer i fred, vänner. Vi kommer i fred!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:312
 msgid ""
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
 msgstr ""
-"Jaså, säger ni det? Jag ser att ni kommer i sällskap av alver. Kan vi "
-"dvärgar inte få leva i fred utan att de förrädiska alverna kommer och 
stör?"
+"Jaså, säger ni det? Jag ser att ni kommer i alvers sällskap. Kan vi 
dvärgar "
+"inte få leva i fred utan att de förrädiska alverna kommer och stör?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
@@ -3681,8 +3680,8 @@
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
-"Du går för långt! Jag är Kalenz, en mäktig furste av alvernas ras! Hur 
vågar "
-"någon som slinker runt i sin tunnel kalla mig för feg?"
+"Du går för långt! Jag är Kalenz, en mäktig alvfurste! Hur vågar du som "
+"slinker runt i din tunnel kalla mig feg?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:332
 msgid ""
@@ -3697,8 +3696,8 @@
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
-"Nå, måhända. Förklara er närvaro här då, människa. Vem är du? 
Varför "
-"riskerar du liv och lem för att komma till Knalga, dvärgarnas hem?"
+"Måhända. Förklara er närvaro här då, människa. Vem är du? Varför 
riskerar du "
+"liv och lem för att komma till Knalga, dvärgarnas hem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
 msgid "Well, we... we..."
@@ -3709,13 +3708,13 @@
 "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
 "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
 msgstr ""
-"Vi har kommit så att en arvinge kan få sitt rättmätiga arv, så att en 
kung "
-"kan göra anspråk på sin tron. Vi söker Eldspiran."
+"Vi har kommit så att en arvinge kan hävda sitt rättmätiga arv, så att en 
"
+"kung kan göra anspråk på sin tron. Vi söker Eldspiran."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:352
 msgid ""
 "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
-msgstr "Eldspiran? Är ni galna? Säkerligen skämtar ni med mig?"
+msgstr "Eldspiran? Är ni tokiga? Försök inte göra er lustiga!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:357
 msgid ""
@@ -3723,16 +3722,17 @@
 "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us or "
 "not."
 msgstr ""
-"Vi skämtar inte, vän. Vi söker Eldspiran. Vi ber om hjälp av dvärgarna 
för "
-"att hitta den. Men vet att vi kommer att finna den, med eller utan er hjälp."
+"Det här är sannerligen inget att göra sig lustig över, vän. Vi söker "
+"Eldspiran. Vi ber om dvärgarnas hjälp för att hitta den. Men vet att vi "
+"kommer att finna den, vare sig ni hjälper oss eller inte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:362
 msgid ""
 "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
 "exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
 msgstr ""
-"Du talar som en dåre. Ingen vet ens om Eldspiran finns. Vem är arvingen, 
den "
-"här kungen du talar om?"
+"Du talar som en dåre. Ingen vet ens om Eldspiran finns. Och vem är 
arvingen, "
+"den här kungen du talar om?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:367
 msgid "I am, sir."
@@ -3751,8 +3751,8 @@
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
 msgstr ""
-"Jag är Delfador, Delfador den Store, ärkemagiker hos kung Garard och "
-"beskyddare av hans arvinge."
+"Jag är Delfador, Delfador den Store, ärkemagiker hos kung Garard och hans "
+"arvinges beskyddare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:382
 msgid ""
@@ -3760,9 +3760,9 @@
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
-"Du... Du är Delfador? Jag såg Delfador när jag blott var en ung dvärg, 
och "
-"jag säger dig, gamle man, du är inte Delfador. Mannar! För bort dessa "
-"lögnare ur min åsyn. Delfador dog för många år sedan."
+"Du... Delfador? Jag såg Delfador när jag blott var en ung dvärg, och jag "
+"säger dig, gamle man, du är inte Delfador. Mannar! För bort dessa lögnare 
ur "
+"min åsyn. Delfador dog för många år sedan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
@@ -3794,18 +3794,18 @@
 "about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is "
 "better than hiding from the Orcs like worms."
 msgstr ""
-"Ja, det gör jag. Om ni hjälper oss så är alla skatter i Knalga som vi 
finner "
-"era. Vi vill bara ha Eldspiran. Det kommer att vara farligt, det kan du lita "
-"på. Dvärgar kommer att dö, kanske många dvärgar, men säkerligen är det 
"
-"bättre än att gömma sig från orcherna som maskar."
+"Ja, det gör jag. Om ni hjälper oss så är alla skatter som vi finner i 
Knalga "
+"era. Vi vill bara ha Eldspiran. Det kommer att bli farligt, det kan du lita "
+"på. Dvärgar kommer att dö, kanske många dvärgar, men det är bättre än 
att "
+"gömma sig från orcherna som maskar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:437
 msgid ""
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
-"Du har rätt, vän. Jag skickar mina bästa män med dig. Vi vet dock inte 
var "
-"Eldspiran är. Legenden säger att den är gömd i de östra tunnlarna."
+"Du har rätt, vän. Jag skickar mina bästa män med dig. Vi känner inte 
till "
+"var Eldspiran är. Legenden säger dock att den är gömd i de östra 
tunnlarna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:442
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
@@ -4133,12 +4133,14 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:332
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-msgstr "Så den är i våra händer! Låt oss nu lämna detta stinkande hål."
+msgstr "Den är i våra händer! Låt oss nu lämna detta stinkande hål."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:336
 msgid ""
 "I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
-msgstr "Jag tror att om vi färdas lite norrut så kan vi komma ut härifrån."
+msgstr ""
+"Jag tror att om vi kan komma ut härifrån om vi fortsätter ett litet stycke 
"
+"norrut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
 msgid "At last! I have the Scepter!"
@@ -4147,7 +4149,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:360
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
 msgstr ""
-"Se där ja. Du fann den, Li'sar, Jag hoppas att du kommer att använda den "
+"Se där ja. Du fann den, Li'sar. Jag hoppas att du kommer att använda den "
 "vist."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:364
@@ -4155,7 +4157,7 @@
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
-"Nå, min första användning kommer att vara att få oss ut från det här 
hålet! "
+"Det första jag kommer att göra med den är att få oss ut ur det här 
hålet! "
 "Jag hoppas att du tycker att det är vist."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:368
@@ -4163,12 +4165,12 @@
 "The Scepter makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
-"Eldspiran gör sin bärare kraftfull, men knappast odödlig, barn. Använd 
den "
-"med förnuft. Kom nu, jag tror att det finns en utgång norrut!"
+"Eldspiran gör sin bärare mäktig, men knappast odödlig, barn. Använd den 
med "
+"förnuft. Kom nu, jag tror att det finns en utgång norrut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:372
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-msgstr "Jag tror nog att jag vet vad jag gör. Kom så går vi!"
+msgstr "Jag tror nog att jag vet vad jag gör. Kom, så går vi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
@@ -4183,7 +4185,7 @@
 "These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
 "ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
 msgstr ""
-"De här snövidderna var en gång mitt folks hem, Vi flyttade vidare för 
många "
+"Dessa snövidder var en gång mitt folks hem. Vi flyttade härifrån för 
många "
 "århundraden sedan. Legenderna berättar om ett eldsvärd som lämnades kvar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:106
@@ -4191,8 +4193,7 @@
 "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
 "hidden."
 msgstr ""
-"Det svärdet kan vara användbart i framtiden. Jag undrar var det kan vara "
-"gömt."
+"Det svärdet kan vara användbart. Jag undrar var det kan finnas nånstans."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
@@ -4268,8 +4269,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:139
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
-msgstr ""
-"Min farbrors familj drunknade när orcherna översvämmade den 
grottkammaren..."
+msgstr "Min farbrors familj drunknade när orcherna översvämmade kammaren..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:152
 msgid "These passages seem to have been used recently."
@@ -4289,20 +4289,20 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:245
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
-msgstr "Vem går där? Vän eller fiende?"
+msgstr "Vem där? Vän eller fiende?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:249
 msgid ""
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
 msgstr ""
-"Vi försöker desperat att få bort de äckliga orcherna från de här 
tunnlarna! "
-"Var snälla och hjälp oss i vår kamp!"
+"Vi försöker desperat få bort de vidriga orcherna från tunnlarna! Var 
snälla "
+"och hjälp oss i vår kamp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:260
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
 msgstr ""
-"Aha, en äcklig orch! Låt oss rensa dessa tunnlar från den och alla dess "
+"Ah, en vidrig orch! Låt oss rensa ut tunnlarna från den och alla dess "
 "gelikar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:271
@@ -4316,8 +4316,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:286
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
 msgstr ""
-"Jag är Lionel. Jag är den Förlorade generalen. Jag kommer att ta ut min "
-"hämnd på er alla!"
+"Jag är Lionel, den Förlorade generalen. Jag kommer att ta ut min hämnd på 
er "
+"alla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:290
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
@@ -4334,22 +4334,22 @@
 "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
 "die. Now I will get revenge on you all!"
 msgstr ""
-"Du kommer ihåg mig? Jag var kungens bästa general, nedsänd hit för att "
-"återhämta Eldspiran. Men orcherna fångade mig och mina män i den här "
-"grottan, och lämnade oss att svälta ihjäl. Dvärgarna hjälpte oss inte, 
så nu "
-"ska jag ta ut min hämnd på er!"
+"Du minns mig? Jag var kungens bästa general, nedsänd hit för att 
återhämta "
+"Eldspiran. Men orcherna fångade mig och mina män i den här grottan, och "
+"lämnade oss att svälta ihjäl. Dvärgarna hjälpte oss inte, utan lämnade 
oss "
+"här för att dö. Nu ska jag ta ut min hämnd på er allihop!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:317
 msgid ""
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
 msgstr ""
-"Argh! Jag är besegrad! Men åtminstone av värdiga fiender, och inte av 
dessa "
-"vidriga orcher."
+"Argh! Jag är besegrad! Men åtminstone av värdiga fiender, och inte av de "
+"vidriga orcherna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:321
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-msgstr "Vila i frid, Lionel. Den stackars vilsne generalen."
+msgstr "Vila i frid, Lionel. Stackars vilsne general."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:325
 msgid ""
@@ -4360,10 +4360,10 @@
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
 "Jag dör, men mitt uppdrag måste likväl slutföras. Fastän ni är fiender, 
så "
-"är ni i alla fall värdiga sådana. Spiran ligger österut härifrån, samma 
håll "
-"som ni kom ifrån, djupt i grottorna. Jag gjorde ett misstag i att inte 
fråga "
-"om vägen när jag gick vilse. Hoppas att ni har större tur i ert sökande 
än "
-"jag hade!"
+"är ni i alla fall värdiga sådana. Jag kan berätta för er att Spiran 
ligger "
+"österut härifrån, samma håll som ni kom ifrån, djupt i grottorna. Jag 
gjorde "
+"ett misstag i att inte fråga om vägen när jag gick vilse. Hoppas att ni 
har "
+"större tur i ert sökande än jag hade!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:366
 msgid "The earth shakes."
@@ -4725,12 +4725,12 @@
 "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
 "the hills - there are undead about!"
 msgstr ""
-"Ers nåd, den här vägen är inte så säker som vi hade hoppats. Se dig 
omkring "
-"- det är vandöda i faggorna!"
+"Ers nåd, den här vägen verkar inte så säker som vi hade hoppats. Se dig "
+"omkring - det är vandöda i faggorna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:205
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-msgstr "Vilka är dessa som närmar sig? Låt oss döda dem allihop!"
+msgstr "Vilka är dessa? Låt oss döda dem allihop!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:209
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
@@ -4741,8 +4741,8 @@
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
-"Vi ger aldrig inför dessa motbjudande avgrundsbestar! Vi kämpar tills vi "
-"vinner, eller tills vi alla ligger döda på slagfältet!"
+"Vi kapitulerar aldrig upp för dessa motbjudande avgrundsbestar! Vi kämpar "
+"till segern, eller tills vi alla ligger döda på slagfältet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:222
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
@@ -4750,7 +4750,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:226
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr "Låt oss bara försöka hålla dem på avstånd så länge det går!"
+msgstr "Låt oss bara hålla dem på avstånd så länge vi kan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:250
 msgid "Heldra"
@@ -4777,24 +4777,24 @@
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
-"Det är Moremirmu, han hjälpte oss mot de vandöda på de Fördömdas ö. 
Hoppas "
-"att han kan hjälpa oss återigen!"
+"Det är Moremirmu! Han hjälpte oss mot de vandöda på de Fördömdas ö. 
Hoppas "
+"att han kan hjälpa oss igen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:275
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
 msgstr ""
-"Solen stiger i öster. De vandöda har säkerligen inte kraft nog att 
fortsätta "
-"sin anstormning en dag till!"
+"Solen stiger i öster. De vandöda kan inte ha kraft nog att fortsätta sin "
+"anstormning en dag till!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:279
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr "Verkligen inte! Jag känner att vi har överlevt detta slag."
+msgstr "Sannerligen! Jag känner att vi har tagit oss igenom detta slag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-msgstr "Puh! Det var en hård strid, men äntligen retirerar de!"
+msgstr "Puh! Det var en hård strid, men nu äntligen retirerar de!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:306
 msgid "Yes! We have fought them off!"
@@ -4812,17 +4812,16 @@
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
 "Det är både min plikt och mitt nöje, herre! Vi åt med några av 
prinsessans "
-"vakter när vi tog en paus från vår pilgrimsfärd, och de talade om hur du "
-"lurats att färdas in i dessa farliga länder. Vi kunde inte göra annat än 
att "
-"hjälpa dig!"
+"livgardister när vi rastade i vår pilgrimsfärd, och de talade om hur du "
+"lurats in i dessa farliga länder. Vi kunde inte göra annat än att hjälpa 
dig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:328
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
 msgstr ""
-"Så, hon lurade oss att gå den här vägen med flit! Vart ska vi gå nu? 
Vilken "
-"väg är säker?"
+"Så, hon lurade oss att gå den här vägen! Vart ska vi gå nu? Vilken väg 
är "
+"säker?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
 msgid ""
@@ -4848,7 +4847,7 @@
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
-"Det gör mig bedrövad att Moremirmu dog på slagfältet, särskilt då han 
hade "
+"Jag är mycket bedrövad över att Moremirmu dog på slagfältet, när han 
hade "
 "kommit tillbaka för att hjälpa oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:355
@@ -4902,7 +4901,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr "Tag er i akt, det bor ett stort monster i bergen här framför er."
+msgstr "Tag er i akt, det bor ett stort monster i kullarna där framme."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:155
 msgid "Haldiel-Aga"
@@ -4922,26 +4921,26 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:303
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr "Men vad de ser konstiga ut - titta, de är statyer!"
+msgstr "Men vad de ser konstiga ut... Titta, det är bara statyer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:307
 msgid ""
 "That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
 msgstr ""
-"Det var konstigt, varför skulle någon vilja göra statyer av så fula 
varelser?"
+"Det var underligt. Varför skulle någon vilja göra statyer av så hemska "
+"varelser?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:311
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr "Vilka är det som närmar sig vår dal, lärling?"
+msgstr "Vilka är det som närmar sig vår dal, min lärling?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:315
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr "Halt! Ni kan inte komma fram här!"
+msgstr "Halt! Här kommer ni inte förbi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr ""
-"Vi önskar enbart fri passage genom din dal. Vi vill inte göra någon illa."
+msgstr "Vi önskar enbart fri passage genom er dal. Vi vill inte något illa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
@@ -4953,7 +4952,7 @@
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
-"Om ni inte släpper fram oss, så kommer vi att genomborra er med svärd och "
+"Om ni inte släpper fram oss så kommer vi att genomborra er med svärd och "
 "båge! Kom, till vapen mot dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:331
@@ -4962,7 +4961,7 @@
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
 "Tror ni verkligen att ni kan besegra oss med vapenmakt? En gång var några "
-"orcher lika dumma som ni..."
+"orcher lika dåraktiga som ni..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:335
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
@@ -4973,13 +4972,13 @@
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
 msgstr ""
-"Försiktigt, jag har hört talas om sådant. Vi måste fortsätta med 
yttersta "
-"försiktighet, och försöka utröna vilken sorts kraft dessa trollkarlar "
+"Tag er i akt! Jag har hört talas om sådant. Vi måste fortsätta med 
yttersta "
+"försiktighet, och försöka utröna vilken slags kraft dessa trollkarlar "
 "använder sig av."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:343
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr "Det är ruskigt här. Finns det ingen annan väg?"
+msgstr "Det här stället ger mig kalla kårar. Finns det ingen annan väg?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:347
 msgid ""
@@ -4987,12 +4986,13 @@
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
 "Jag för min del är då inte rädd för de som står i vägen för oss här. 
Jag är "
-"säker på att med ett svärd igenom sig, så kan de inte skada oss något 
mer."
+"säker på att med ett svärd igenom sig, så utgör de inte längre något 
hot för "
+"oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:351
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
 msgstr ""
-"Det finns inte någon annan väg, men vi måste fortsätta framåt med 
största "
+"Det finns inte någon annan väg, men vi fortsätter framåt med största "
 "försiktighet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
@@ -5004,12 +5004,12 @@
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
-"Jag har hört talas om sådana ting - fort, slå sönder den! Kanske är "
-"basiliskernas kraft förbundna med den."
+"Jag har hört talas om sådana ting. Fort, slå sönder den! Kanske är "
+"basiliskernas kraft knutna till den."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:376
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr "OK, jag slår sönder den!"
+msgstr "Nåväl, jag slår sönder den!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:383
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
@@ -5023,7 +5023,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:393
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
 msgstr ""
-"Först fick vi slåss mot de där löjliga fåglarna, och nu äckliga orcher!"
+"Först fick vi slåss mot de där fåniga fåglarna, och nu mot vidriga 
orcher!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:397
 msgid "Fall on them men!"
@@ -5031,7 +5031,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:418
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr "Nu när Konrad har förvandlats till en staty, så är allt förlorat!"
+msgstr "Konrad har förvandlats till en staty! Allt är förlorat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:432
 msgid ""
@@ -5043,7 +5043,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:443
 msgid "What happened there?"
-msgstr "Vad har hänt där?"
+msgstr "Vad hände?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:447
 msgid ""
@@ -5056,7 +5056,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:8
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
-msgstr "Vi är utslagna, för jag har blivit besegrad!"
+msgstr "Jag är besegrad! Vi är förlorade!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:37
 msgid "Argh! I am finished!"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]