wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/nl.po wesnoth-trow/nl.p...


From: Susanna Björverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/nl.po wesnoth-trow/nl.p...
Date: Tue, 29 Mar 2005 08:30:48 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Bjƶrverud <address@hidden>   05/03/29 13:30:48

Modified files:
    po/wesnoth-httt: nl.po 
    po/wesnoth-trow: nl.po 
    po/wesnoth   : nl.po 

Log message:
    Updated Dutch translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po.diff?tr1=1.31&tr2=1.32&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po.diff?tr1=1.37&tr2=1.38&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/nl.po.diff?tr1=1.51&tr2=1.52&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.31 wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.32
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.31 Tue Mar 29 07:49:35 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po    Tue Mar 29 13:30:46 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-29 09:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-22 14:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-29 16:11+0300\n"
 "Last-Translator: Onne <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: (null)\n"
@@ -203,7 +203,6 @@
 "opeisen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is not so simple! We are back on the surface, but we are hardly safe. We "
 "barely know where we are. Look to the north... there are orcs about! Look to "
@@ -223,7 +222,6 @@
 "of tegen ons, Prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
 "little longer... but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
@@ -248,7 +246,6 @@
 "gebruiken, prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No, I was thinking... I don't really want to kill you. I have what I came to "
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
@@ -292,7 +289,7 @@
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
 msgstr ""
-"Ik denk dat samenwerking ons beide te goede zal komen voor iets langer nog. "
+"Ik denk dat samenwerking ons beide ten goede zal komen voor iets langer nog. "
 "Maar wat moeten we doen? Hoe gaan we ons verdedigen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:202
@@ -368,7 +365,7 @@
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
 "We moeten een keuze maken. In het noorden, achter de Orks zijn de "
-"sneeuwvlaktes. In het zuiden, achter de het leger der levende doden ligt het "
+"sneeuwvlaktes. In het zuiden, achter het leger van de levende doden ligt het "
 "Moeras der Vrees."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
@@ -427,7 +424,7 @@
 "Elves."
 msgstr ""
 "Natuurlijk ben je verbaasd om dit te horen maar het is de waarheid. Snel "
-"verpulverde ik degenen die deze laffe orders hadden uitgevoerd. Dan name ik "
+"verpulverde ik degenen die deze laffe orders hadden uitgevoerd. Dan nam ik "
 "het gebroken lichaam van de kleine prins en vertrok... trok ver weg naar het "
 "land van de elfen."
 
@@ -469,7 +466,7 @@
 "Ik had gedacht dat we je op een dag koning zouden kunnen maken, Konrad. Maar "
 "nu zie ik dat het lot een andere weg heeft uitgestippeld. Ondanks al het "
 "kwaad van Asheviere is deze Li'sar geschikt voor de troon. Zij is de "
-"rechtmatige koningin. Ze stamt of van een lange rij koningen die teruggaat "
+"rechtmatige koningin. Ze stamt af van een lange rij koningen die teruggaat "
 "tot de oude zeevaarders uit het westen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
@@ -660,7 +657,6 @@
 msgstr "(Zucht) Kan iemand die idioot voor me ombrengen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:238
-#, fuzzy
 msgid "But... but... how can this be happening to me?"
 msgstr "Maar...maar...hoe kan mij dit overkomen?"
 
@@ -669,22 +665,20 @@
 msgstr "Wie was die idioot?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:258
-#, fuzzy
 msgid "Gwaba"
-msgstr "Gnaba"
+msgstr "Gwaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:259
 msgid "Nepba"
-msgstr ""
+msgstr "Nepba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:260
 msgid "Triram"
-msgstr ""
+msgstr "Triram"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:263
-#, fuzzy
 msgid "Mriram"
-msgstr "Moremirmu"
+msgstr "Mriram"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:267
 msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
@@ -692,33 +686,31 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:282
 msgid "Mabooa"
-msgstr ""
+msgstr "Mabooa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:285
 msgid "Earooa"
-msgstr ""
+msgstr "Earooa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:286
 msgid "Nethuns"
-msgstr ""
+msgstr "Nethuns"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:289
 msgid "Gwoama"
-msgstr ""
+msgstr "Gwoama"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:293
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
 msgstr "Nudat we vrij zijn kunnen we samen onze onderdrukker bevechten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:308
-#, fuzzy
 msgid "Kaba"
-msgstr "Kalba"
+msgstr "Kaba"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid "Kwabao"
-msgstr "Kalba"
+msgstr "Kwabao"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:316
 msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
@@ -726,17 +718,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:331
 msgid "Gwimli"
-msgstr ""
+msgstr "Gwimli"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:332
-#, fuzzy
 msgid "Jarla"
-msgstr "Galga"
+msgstr "Jarla"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:335
-#, fuzzy
 msgid "Gwarloa"
-msgstr "Galga"
+msgstr "Gwarloa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:339
 msgid ""
@@ -750,30 +740,28 @@
 "noordwesten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:354
-#, fuzzy
 msgid "Heldaga"
-msgstr "Heldra"
+msgstr "Heldaga"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:355
-#, fuzzy
 msgid "Apalala"
-msgstr "Agadla"
+msgstr "Apalala"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:356
 msgid "Oceanus"
-msgstr ""
+msgstr "Oceanus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:358
 msgid "Tini"
-msgstr ""
+msgstr "Tini"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:362
 msgid "Elcmar"
-msgstr ""
+msgstr "Elcmar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:363
 msgid "Aigaion"
-msgstr ""
+msgstr "Aigaion"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:368
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
@@ -949,12 +937,11 @@
 "Ik zie je terug in Elensefar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:615
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I fear I will struggle to do this on my own... but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
 msgstr ""
-"Ik vrees dat het moeilijk zal zijn de stad alleen te bevrijden...maar zo zei "
+"Ik vrees dat het moeilijk zal zijn de stad alleen te bevrijden...maar zo zij "
 "het. Hoe reizen we naar Elensefar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:630
@@ -1159,28 +1146,27 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:224
 msgid "Yredd"
-msgstr ""
+msgstr "Yredd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:236
-#, fuzzy
 msgid "Tarcyn"
-msgstr "Owaryn"
+msgstr "Tarcyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:248
 msgid "Syryn"
-msgstr ""
+msgstr "Syryn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:260
 msgid "Cicyn"
-msgstr ""
+msgstr "Cicyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:272
 msgid "Ginvan"
-msgstr ""
+msgstr "Ginvan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:284
 msgid "Simyr"
-msgstr ""
+msgstr "Simyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:302
 msgid ""
@@ -1253,7 +1239,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:158
 msgid "Niodien"
-msgstr ""
+msgstr "Niodien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:162
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
@@ -1261,7 +1247,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:178
 msgid "Loflar"
-msgstr ""
+msgstr "Loflar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:182
 msgid ""
@@ -1379,7 +1365,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:196
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Koninklijke Wacht"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:208
 msgid ""
@@ -1410,7 +1396,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:234
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:281
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Inktvis"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:238
 msgid "Ruarrrrr!!!"
@@ -1469,7 +1455,6 @@
 msgstr "Dit bevalt me niet, maar ik zal naar je advies luisteren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:306
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle... err... I mean... trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
@@ -1483,7 +1468,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:375
 msgid "Uncle Somf"
-msgstr ""
+msgstr "Oom Somf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:379
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
@@ -1532,7 +1517,6 @@
 "koninklijk geslacht haar oude allianties heeft verloren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yes... you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
 "apologize for my discourtesy."
@@ -2009,12 +1993,10 @@
 "Succes, Konrad! Maak je geen zorgen over ons. We vechten zo goed we kunnen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "I... I don't think I can make it anymore"
 msgstr "Ik....ik haal het niet meer"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:321
-#, fuzzy
 msgid "Prince... you must keep fighting! Nooooooo!"
 msgstr "Prins...Je moet blijven vechten! Neeeee!"
 
@@ -2023,7 +2005,6 @@
 msgstr "Het is over, ik ben verloren...."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:339
-#, fuzzy
 msgid "I have... have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
 msgstr ""
 "Ik heb....ik heb gefaald in mijn plicht om de prins te beschermen. We zijn "
@@ -2073,7 +2054,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:444
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
-msgstr "Kijk niet terug! We moeten verder en snel!"
+msgstr "Kijk niet achterom! We moeten verder en snel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
@@ -2172,7 +2153,6 @@
 "te wagen. Op de vierde dag vielen de noordelijke leges ons aan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:188
-#, fuzzy
 msgid "And then... we were defeated?"
 msgstr "En dan ...werden we verslagen?"
 
@@ -2295,7 +2275,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:278
 msgid "Sea Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Zeeslang"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:301
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
@@ -2392,7 +2372,6 @@
 "jongen op te voeden als rijdieren. Zou dat lukken, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We can try to do that, but we must be careful. To disturb the gryphons could "
 "prove dangerous... and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
@@ -2472,15 +2451,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:228
 msgid "Rampant Graak"
-msgstr ""
+msgstr "Woeste Graak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:240
 msgid "Rampant Grook"
-msgstr ""
+msgstr "Woeste Grook"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:253
 msgid "Rampant Gruak"
-msgstr ""
+msgstr "Woeste Gruak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:4
 msgid "Hasty Alliance"
@@ -2533,12 +2512,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:190
 msgid "Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Trol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr "Een Ridder"
+msgstr "Goblin Ridder"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:271
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
@@ -2771,7 +2749,7 @@
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
 "Haha! Denk je dat je de troon kunt veroveren? Versla ons in een gevecht en "
-"we zullen jullie zoek bijstaan anders ga nu en kom nooit terug."
+"we zullen jullie zoektocht bijstaan anders ga nu en kom nooit terug."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:322
 msgid "Very well. We will fight you."
@@ -2973,7 +2951,6 @@
 "terugtrekken en wachten tot het gevecht voorbij is?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:279
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow... I expected "
 "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
@@ -3053,7 +3030,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:354
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
 msgstr ""
-"Inderdaard. We zullen je naar onze hoofdstad begeleiden waar we zullen "
+"Inderdaad. We zullen je naar onze hoofdstad begeleiden waar we zullen "
 "beraadslagen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
@@ -3075,7 +3052,6 @@
 msgstr "En zo landden ze op het Eiland van Anduin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:181
-#, fuzzy
 msgid "So this is Anduin. It looks a little... desolate"
 msgstr "Dus dit is Anduin. Het ziet er nogal .. verlaten uit."
 
@@ -3128,9 +3104,8 @@
 msgstr "Je kunt nu magiƃĀ«rs recruteren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:235
-#, fuzzy
 msgid "Seimus"
-msgstr "Secadius"
+msgstr "Seimus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
@@ -3321,7 +3296,7 @@
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
 msgstr ""
 "We hebben het eiland van het juk der levende doden bevrijd! Hopelijk vindt "
-"het schop ons snel zodat we naar Elensefar kunnen afreizen!"
+"het schip ons snel zodat we naar Elensefar kunnen afreizen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:406
 msgid ""
@@ -3387,7 +3362,6 @@
 msgstr "Maar ik zie met moeite door al die mist!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must be wary... they say a wizard lives in these mountains, and he does "
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
@@ -3398,7 +3372,6 @@
 "weg zouden verliezen en te prooi zouden vallen aan zijn schepsels."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid "His... creatures? We must keep to the road, men!"
 msgstr "Zijn...schepsels? We moeten op de weg blijven, mannen!"
 
@@ -3414,7 +3387,6 @@
 "hebben, en sindsdien belagen hij en zijn broer de dorpen van de dwergen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:147
-#, fuzzy
 msgid "Let us then go carefully... but quickly, men!"
 msgstr "Laat ons voorzichtig zijn maar snel, mannen!"
 
@@ -3424,16 +3396,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:161
 msgid "Gomdrsil"
-msgstr ""
+msgstr "Gomdrsil"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:162
 msgid "Duldurus"
-msgstr ""
+msgstr "Duldurus"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid "Peldril"
-msgstr "Geldar"
+msgstr "Peldril"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:168
 msgid ""
@@ -3686,7 +3657,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:107
 msgid "Hywyn"
-msgstr ""
+msgstr "Hywyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:112
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:54
@@ -3766,9 +3737,8 @@
 "en huid geriskeerd om naar Knalga, de thuis van de dwergen, te komen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:342
-#, fuzzy
 msgid "Well, we... we..."
-msgstr "Euhm, wel, we.. we..."
+msgstr "Euhm, we.. we..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:347
 msgid ""
@@ -3822,7 +3792,6 @@
 "beschermer van zijn opvolging."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:382
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You... you are Delfador? I saw Delfador when I was but a young Dwarf, and I "
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
@@ -3838,7 +3807,6 @@
 "Ik ben Delfador de Grote! Eenieder die me in de weg staat zal ten onder gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:417
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You... you really are Delfador! But we had news that you were dead, years "
 "ago!"
@@ -3883,7 +3851,6 @@
 msgstr "Dan zullen we naar de oostelijke tunnels gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:460
-#, fuzzy
 msgid "Hmm... there seems to be a secret passage behind these rocks!"
 msgstr ""
 "Hmm... het ziet ernaar uit dat er een geheime doorgang is achter deze rotsen!"
@@ -3968,7 +3935,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:187
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
-msgstr "Dit duurt te lang, ik zou beter verterkingen roepen!"
+msgstr "Dit duurt te lang, ik zou beter versterkingen roepen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:192
 msgid "Rogerus"
@@ -4137,15 +4104,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:147
 msgid "Dacayan"
-msgstr ""
+msgstr "Dacayan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:148
 msgid "Ceomyr"
-msgstr ""
+msgstr "Ceomyr"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:149
 msgid "Gwellyn"
-msgstr ""
+msgstr "Gwellyn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:154
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
@@ -4182,7 +4149,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:70
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
 msgstr ""
-"Ja, ik voel dat de scepter nabij is! We moeten er voorzichten naar zoeken."
+"Ja, ik voel dat de scepter nabij is! We moeten er voorzichtig naar zoeken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:301
 msgid "Scepter of Fire"
@@ -4485,8 +4452,8 @@
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
 msgstr ""
-"Hier komen de Elfen! Met ons nieuw bondgenootschap met de Orks zullen we ze "
-"met gemak verpletteren."
+"Hier komen de Elfen! Dankzij ons nieuw bondgenootschap met de Orks zullen we "
+"ze verpletteren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:163
 msgid ""
@@ -4515,7 +4482,6 @@
 msgstr "Gamlel"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:216
-#, fuzzy
 msgid "As night began to fall, three dark figures crept out of the forest."
 msgstr "'s Nachts kruipen drie gestaltes uit het bos.."
 
@@ -4557,7 +4523,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:244
 msgid "Yes, but where is your fighting force? How can you help us?"
-msgstr ""
+msgstr "Ja, maar waar is je leger? Hoe kan je ons helpen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:248
 msgid ""
@@ -4565,52 +4531,65 @@
 "orcs. Alternatively, we can lay in wait until you give us a signal then "
 "ambush the orcs' rear."
 msgstr ""
+"We overleven door te sluipen. We kunnen je helpen om in de stad te geraken "
+"en zo de orks te omsingelen. Of we kunnen ons ergens verstoppen totdat je "
+"ons het signaal geeft om de orks in de rug aan te vallen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:252
-#, fuzzy
 msgid "Hmm... I have to consider this..."
 msgstr "Hmm...Daar moet ik even over nadenken..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:254
 msgid "Help us infiltrate the city. We can do the rest."
-msgstr ""
+msgstr "Help ons om de stad te infiltreren. Wij kunnen de rest wel doen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:258
 msgid ""
 "Excellent. Two hours past midnight meet us on the west bank of the river, "
 "across from Elensefar's docks."
 msgstr ""
+"Uitstekend. Twee uren na middernacht ontmoeten we elkaar op de westelijke "
+"oever van de rivier."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid "I want you to reinforce us once we break through their line."
 msgstr ""
+"Ik wil dat je met versterkingen komt eenmaal we door de linies van de orks "
+"heen zijn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:278
 msgid ""
 "Very well. When you raise your red banner over any building in the city "
 "proper, we will see the sign and attack from the city's northern gate."
 msgstr ""
+"Goed. Wanneer je rode banier boven een van de gebouwen van de stad wappert "
+"zullen wij de stad vanuit het noorden aanvallen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:282
 msgid "Agreed. But, will you be able to see our flag if it's dark?"
-msgstr ""
+msgstr "Afgesproken. Maar zul je onze banier wel 's nachts kunnen zien?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid ""
 "Yes, we will see it. In fact, we prefer to fight at night. I pray you do not "
 "lead us into slaughter."
 msgstr ""
+"Ja, we zullen de banier zien. We vechten het liefst in het holst van de "
+"nacht. Alsjeblieft leid ons niet naar een slachting."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:290
 msgid ""
 "Do not fear, friends. There will be a slaughter here, but it will be orcish "
 "blood staining the streets."
 msgstr ""
+"Vrees niets, vrienden. Er zal een afslachting plaatsvinden, maar met orks "
+"bloed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:330
 msgid ""
 "On the banks of Elensefar's port district, three shadowy figures appeared."
 msgstr ""
+"Op de oevers van de haven van Elensefar doemen drie duistere gestaltes op."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:334
 msgid ""
@@ -4618,6 +4597,9 @@
 "The turbulent waters hid a nearly invisible ford, wide enough for two "
 "soldiers to march shoulder-to-shoulder."
 msgstr ""
+"Tot Konrads grote verbazing liepen ze snel door de monding van de rivier. "
+"Het woelige water verbergde een doorwaadbare plaats waar zelfs twee eenheden "
+"zij aan zij kunnen marcheren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:382
 msgid ""
@@ -4625,20 +4607,26 @@
 "discover this place. Bring your forces into the city, quickly now, and you "
 "can flank them."
 msgstr ""
+"Zeer weinig mensen weten dat je de rivier hier kunt doorwaden. De orks "
+"kennen deze plaats niet. Leid je troepen snel over de rivier en flankeer de "
+"vijand."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:411
 msgid ""
 "As the banner was raised, sounds of fighting could be heard from across the "
 "city."
 msgstr ""
+"Na het hijsen van Konrads Wapen kon men het geluid van staal horen vanuit "
+"het noorden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:452
 msgid "Darglen"
-msgstr ""
+msgstr "Darglen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:464
 msgid "Let's expel these invaders! Today, the city is ours again!"
 msgstr ""
+"Laat ons deze indringers verwijderen! Vandaag hoort de stad opnieuw ons toe!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:476
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
@@ -4656,7 +4644,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:512
 msgid "Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:528
 msgid ""
@@ -4958,7 +4946,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:121
 msgid "A Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "De Yeti"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:135
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
@@ -5145,7 +5133,6 @@
 "leidde het andere deel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:12
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Eldred was a brave and courageous warrior, able to lead his soldiers well. "
 "Unfortunately for Garard, his son was also ambitious... and treacherous. In "
@@ -5243,10 +5230,6 @@
 "bescherming van de Elfen. Het terreurbewind van Asheviere zag hij met "
 "Argusogen toe."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Dwarvish Fighter"
-#~ msgstr "Vechter"
-
 #~ msgid "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
 #~ msgstr ""
 #~ "We kunnen uw motieven niet vertrouwen. We zullen de stad zonder jullie "
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.37 wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.38
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.37 Tue Mar 29 07:49:37 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po    Tue Mar 29 13:30:47 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-29 09:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-23 20:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-29 16:04+0300\n"
 "Last-Translator: <>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -189,7 +189,6 @@
 msgstr "We moeten stand houden tot we onze vrienden, de nagas, kunnen roepen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid "Us monsters? Hmph... prepare to meet our blades."
 msgstr "Wij monsters? Hmph. . . Maak je klaar om onze zwaarden tegen te komen."
 
@@ -198,7 +197,6 @@
 msgstr "(Zucht) Ik durf wedden dat hij zelfs de inonie er niet van inziet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid "We were too slow... Every Naga in the Sea will be upon us!"
 msgstr "We zijn te traag. . . Elke naga in de Zee zal op ons afkomen!"
 
@@ -209,7 +207,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:248
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1033
 msgid "Riaa"
-msgstr ""
+msgstr "Riaa"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:252
 msgid "We must protect the Saurians we need the metal!"
@@ -219,13 +217,12 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1027
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1032
 msgid "Liabra"
-msgstr ""
+msgstr "Liabra"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:256
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1023
-#, fuzzy
 msgid "Brissal"
-msgstr "Vriss"
+msgstr "Brissal"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:259
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:260
@@ -237,15 +234,14 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:265
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1034
-#, fuzzy
 msgid "Griama"
-msgstr "GaxmaliƃĀ«n"
+msgstr "Griama"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:266
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1026
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1031
 msgid "Saxiala"
-msgstr ""
+msgstr "Saxiala"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:275
 msgid "We've cleared the beach. Let's return to the elves."
@@ -276,9 +272,8 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:216
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:217
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:218
-#, fuzzy
 msgid "Southbay Guard"
-msgstr "Zuidbaai"
+msgstr "Zuidbaai Wacht"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:230
 msgid "Ruby of Fire"
@@ -353,9 +348,8 @@
 msgstr "Zeer goed, ik zal mijn best doen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:336
-#, fuzzy
 msgid "Lord Typhon"
-msgstr "Dood van Heer Typhon"
+msgstr "Heer Typhon"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:341
 msgid "I come seeking the Crown Prince!"
@@ -416,9 +410,8 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:275
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:267
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:309
-#, fuzzy
 msgid "Familiar"
-msgstr "Xamalia"
+msgstr "Bekend"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:410
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:283
@@ -445,7 +438,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:421
 msgid "Fool Prince"
-msgstr ""
+msgstr "Domme Prins"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:425
 msgid ""
@@ -462,12 +455,10 @@
 msgstr "NEE!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:434
-#, fuzzy
 msgid "Fath-er! Join... us..."
 msgstr "Vad-er! Sluit u. . . bij ons aan. . ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:438
-#, fuzzy
 msgid "His older brother was more attractive..."
 msgstr "Zijn oudere broer was aantrekkelijker. . ."
 
@@ -547,7 +538,6 @@
 "Robijn hebt, maakt het nog erger."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:657
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There's not much we can do about that now. I dub this fine ship the Eldaric, "
 "in honor of my father. About that island..."
@@ -587,21 +577,21 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:104
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:109
 msgid "Snagakhan"
-msgstr ""
+msgstr "Snagakhan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:101
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:105
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:110
 msgid "Knafakhan"
-msgstr ""
+msgstr "Knafakhan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:111
 msgid "Hoshnak"
-msgstr ""
+msgstr "Hoshnak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:112
 msgid "Gruumogth"
-msgstr ""
+msgstr "Gruumogth"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:139
 msgid ""
@@ -614,7 +604,6 @@
 "komt of we zullen sterven!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid "Father, I wish you were here..."
 msgstr "Vader, ik wou dat je hier was. . ."
 
@@ -635,19 +624,18 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:173
 msgid "Burin the Lost"
-msgstr ""
+msgstr "Burin de Verlorene"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:187
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
 msgstr "Burin, Burin de Verlorene. Wie ben jij?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:192
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass... What are you?"
 msgstr ""
-"Ik ben Price Haldric, we hebben maar een beetje tijd om te praten, we "
+"Ik ben Prins Haldric, we hebben maar een beetje tijd om te praten, we "
 "moetensnel over de pas zijn. . . Wat ben je?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:197
@@ -684,7 +672,6 @@
 "doden!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that... Is that snow... We're doomed!"
@@ -717,7 +704,6 @@
 "wat zou er daar nu rondlopen?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:275
-#, fuzzy
 msgid "I think I'll take the River Road..."
 msgstr "Ik denk dat ik de Rivierweg neem. . ."
 
@@ -732,7 +718,6 @@
 "MOERAS! Ik ben kleiner dan 150cm en ik drijf niet! Ach, het is uw keuze."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:294
-#, fuzzy
 msgid "We'll go through the Midlands..."
 msgstr "We gaan door het Binnenland. . ."
 
@@ -753,18 +738,17 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:408
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:415
 msgid "Hashnak"
-msgstr ""
+msgstr "Hashnak"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:355
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:416
-#, fuzzy
 msgid "Grork"
-msgstr "Gerrick"
+msgstr "Grork"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:356
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:417
 msgid "Vigdish"
-msgstr ""
+msgstr "Vigdish"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:361
 msgid "Come and get it!"
@@ -785,7 +769,6 @@
 msgstr "Ik laat mij niet zo gemakkerlijk doden!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:439
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We've escaped the pass. Well, at least I know that the orcs can be beaten. "
 "Hmm, I guess that this is the last I'll see of my home... and my Father. "
@@ -793,7 +776,7 @@
 msgstr ""
 "Wij zijn over de pas geraakt. Wel, nu weet ik toch dat orks ook kunnen "
 "verslagen worden. Hmm, ik denk dat dit de laatste keer is dat ik mijn huis "
-"kan zien. . . en mijvader. (Zucht)"
+"kan zien. . . en mijn vader. (Zucht)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:443
 msgid ""
@@ -903,7 +886,6 @@
 "vredelievende oplossing bestaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:219
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the name of... This is the continent of my home. But I set out East. I "
 "must have traveled clear around the world."
@@ -994,13 +976,12 @@
 "mee. Het zal voor uw mannen veilig zijn om hier te ontschepen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:299
-#, fuzzy
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us..."
 msgstr ""
-"(Fluisterend) Misschien zou het het beste zijn dat niets over onze kleine "
-"vriend die ons volgt zegt. . ."
+"(Fluisterend) Misschien zou het het best zijn dat niets over onze kleine "
+"vriend die ons volgt wordt gezegd. . ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:306
 msgid ""
@@ -1075,12 +1056,12 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:62
 msgid "Jessica in Hiding"
-msgstr ""
+msgstr "Jessica Verstopt"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:77
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:152
 msgid "Lord El'Isomithir"
-msgstr ""
+msgstr "Heer El'Isomithir"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:93
 msgid ""
@@ -1147,9 +1128,8 @@
 msgstr "Wesvolk Leider"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:74
-#, fuzzy
 msgid "King Eldaric IV"
-msgstr "Dood van Koning Eldaric IV"
+msgstr "Koning Eldaric IV"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:79
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:156
@@ -1213,7 +1193,6 @@
 "Maak haast zoon! We moeten winnen voor de oogst van de zomer verknoeid is."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:148
-#, fuzzy
 msgid "I evoke surrender! Don't kill me..."
 msgstr "Ik geef mij over! Dood mij niet. . ."
 
@@ -1222,13 +1201,12 @@
 msgstr "Waarom wou je onze landen vernietigen?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:156
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trouble your lands! Bah! Your fool Prince of Southbay has attacked our "
 "lands. The Lich-Lords had no choice... They opened a gate... and..."
 msgstr ""
 "Uw landen vernietigen! Uw gekke Prins van Zuidbaai heeft onze "
-"landenaangevallen. De Lich-Heren haddeb geen keuze. . . Ze opende een "
+"landenaangevallen. De Lich-Heren hadden geen keuze. . . Ze openden een "
 "poort. . . en. . ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:160
@@ -1283,9 +1261,8 @@
 "ik niet zo genadig zijn."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:197
-#, fuzzy
 msgid "We have run out of time... The crops shall spoil, we'll starve!"
-msgstr "We gaan over tijd. . . De oogst zal rotten, we zullen sterven!"
+msgstr "De tijd is om. . . De oogst zal rotten, we zullen sterven!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:208
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
@@ -1320,7 +1297,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:229
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:230
 msgid "Angry Farmer"
-msgstr ""
+msgstr "Boze Boer"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:235
 msgid "Cowardly: Flee on the First Ship"
@@ -1442,7 +1419,6 @@
 "zolang we kunnen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:324
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be... "
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
@@ -1488,7 +1464,6 @@
 msgstr "Je hebt mijn familie vermoord! Sterf!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:374
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<Muttering> 'Bring these Wesfolk too?' Bah! 'It would be... highly "
 "irregular.' I'll show you irregular..."
@@ -1507,18 +1482,17 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:391
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:394
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:399
-#, fuzzy
 msgid "Rolo"
-msgstr "Raol"
+msgstr "Rolo"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:395
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:400
 msgid "Porbag"
-msgstr ""
+msgstr "Porbag"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:401
 msgid "Eriol"
-msgstr ""
+msgstr "Eriol"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:419
 msgid "On ode to ye, on 'yer way, I hope you have a brighter day!"
@@ -1646,7 +1620,6 @@
 "gebruikten, en de tij van de oorlog tegen onze mensen keerden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:1023
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Erm, yeah... He was the arch rival of our dearly departed Lich-Lord Lenvan. "
 "He coveted the ruby, and was studying it. The only copy of his notes got "
@@ -1717,7 +1690,6 @@
 msgstr "Tinoldor"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid "She's... She's beautiful."
 msgstr "Ze. . . Ze is mooi."
 
@@ -1726,13 +1698,11 @@
 msgstr "Middernacht Koningin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:166
-#, fuzzy
 msgid "You will be made to serve... Come admire me. Feel my love."
 msgstr ""
 "Je zal gemaakt zijn om me te dienen. . . Kom bewonder me. Voel mijn liefde."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Cursed_Isle.cfg:170
-#, fuzzy
 msgid "She is so..."
 msgstr "Ze is zo. . ."
 
@@ -2121,9 +2091,8 @@
 "zouden we graag met jullie handelen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:650
-#, fuzzy
 msgid "Lt. Aethyr"
-msgstr "Dood van Lt. Aethyr"
+msgstr "Lt. Aethyr"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:655
 msgid "Who is this?"
@@ -2169,7 +2138,6 @@
 msgstr "Epiloog"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:148
-#, fuzzy
 msgid ""
 "May Lieutenant Aether have a peaceful journey into the next world, where he "
 "has been preceded by his wife and loving daughters. For his heroism in the "
@@ -2339,7 +2307,6 @@
 msgstr "Uitstekend."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:285
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I suppose I am King Haldric now. Hmm... but what to call this new kingdom?"
 msgstr ""
@@ -2490,7 +2457,6 @@
 msgstr "Juist"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:330
-#, fuzzy
 msgid ""
 "INSCRIPTION: This monolith was erected by me, <CHIPPED AWAY>, first Mage of "
 "the good people of the Green Isle. By its power the Lich is bound in stone. "
@@ -2503,7 +2469,6 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:352
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:284
-#, fuzzy
 msgid "Hmm... after some thought..."
 msgstr "Hmm. . . na een beetje gedacht te hebben. . ."
 
@@ -2578,9 +2543,8 @@
 msgstr "Prins Haldric moet eerst de riolen van de Zuidbaai binnengaan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:543
-#, fuzzy
 msgid "Rarlg"
-msgstr "Rilg"
+msgstr "Rarlg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:547
 msgid "Rarlg - argh, a raul-rarlg!"
@@ -2597,9 +2561,8 @@
 msgstr "En hij heeft een vriend meegebracht."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:570
-#, fuzzy
 msgid "Raul-Rarlg"
-msgstr "Tan-Rarbag"
+msgstr "Raul-Rarlg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:582
 msgid "So close. So close."
@@ -2685,7 +2648,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:250
 msgid "Bitey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Bijtig het Serpent"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:254
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:217
@@ -2776,14 +2739,12 @@
 "Een paar schepen liggen al in het dok. De orks zijn op de frontlinie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:229
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sir, some ships have landed... They look like they've been damaged by the "
 "voyage. Hmm, it seems that most of the ships are staying at sea."
 msgstr ""
 "Heer, er zijn al een paar schepen geland. . . Het lijkt erop dat ze door de "
-"reis beschadigd zijn. Hmm, het lijkt erop dat de meeste schepen op zee "
-"blijven."
+"reis beschadigd zijn. Hmm, blijkbaar blijven de meeste schepen op zee."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:233
 msgid ""
@@ -2820,7 +2781,6 @@
 msgstr "Bah! Mensen- we zullen jullie vertrappelen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:259
-#, fuzzy
 msgid "...And raise your dead to serve forever!"
 msgstr ". . .En uw doden oproepen om voor altijd te dienen!"
 
@@ -2919,7 +2879,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:461
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:462
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Inktvis"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:466
 msgid "Slurp, click, click, click!"
@@ -2931,32 +2891,31 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:481
 msgid "Flixta"
-msgstr ""
+msgstr "Flixta"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:482
 msgid "Bzz'Kza"
-msgstr ""
+msgstr "Bzz'Kza"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:485
 msgid "Kersezz"
-msgstr ""
+msgstr "Kersezz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:486
 msgid "Tarex"
-msgstr ""
+msgstr "Tarex"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:490
 msgid "Zzalkz"
-msgstr ""
+msgstr "Zzalkz"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:491
 msgid "Amprixta"
-msgstr ""
+msgstr "Amprixta"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:492
-#, fuzzy
 msgid "Anexir"
-msgstr "Axiz"
+msgstr "Anexir"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:496
 msgid ""
@@ -3002,24 +2961,23 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:92
 msgid "OrofarniƃĀ«"
-msgstr ""
+msgstr "OrofarniƃĀ«"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:182
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:190
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:93
 msgid "Bolwuldelman"
-msgstr ""
+msgstr "Bolwuldelman"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:94
 msgid "Bregalad"
-msgstr ""
+msgstr "Bregalad"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:95
 msgid "Dolmannumbil"
-msgstr ""
+msgstr "Dolmannumbil"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Prince Haldric has emerged from the Lich-Lord's tomb, with the Ruby of Fire. "
 "The forest seems particularly bright this day, but there is a cold breeze. "
@@ -3440,7 +3398,6 @@
 msgstr "Je zal mij dienen als je dood bent!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:442
-#, fuzzy
 msgid "Come on, stay still, just for a second..."
 msgstr "Komaan, sta nu toch eens een seconde stil. . ."
 
@@ -3645,9 +3602,8 @@
 msgstr "Neep! SPLAT!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1112
-#, fuzzy
 msgid "Ahh... That almost makes it all worth while!"
-msgstr "Ahh. . . Dit heeft toch eindlijk wat zin!"
+msgstr "Ahh. . . Dit heeft uiteindelijk toch wat zin!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:1116
 msgid "You'll pay for that!"
@@ -3696,14 +3652,13 @@
 msgstr "Ik denk niet dat ik tegen veel meer dan dit tegenkan. Ik ben ziek!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:188
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Be careful, these islands aren't safe. We're in Naga territory. But this is "
 "the only place to stop with soft sand beaches to make landfall... The Nagas "
 "like to scavenge metal from ships that they capture here."
 msgstr ""
 "Wees voorzichtig, deze eilanden zijn niet veilig. We zijn in naga-land. Maar "
-"dit is de enige plaats met zachte stranden waar we kunnen stoppen. . . De "
+"dit is de enige plaats met zachte stranden waar we kunnen aanlanden. . . De "
 "nagas houden ervan om het metaal van de schepen die ze hier veroveren te "
 "halen."
 
@@ -3717,16 +3672,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:213
 msgid "Chompey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Zompig het Serpent"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:241
-#, fuzzy
 msgid "Scaly the Serpent"
-msgstr "Dood de Draak"
+msgstr "Scaly het Serpent"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:269
 msgid "Toothey the Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Tandig het Serpent"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:290
 msgid "We've defeated the Nagas. The fleet should be able to regroup here."
@@ -3747,12 +3701,10 @@
 msgstr "Ik zal blij zijn wanneer deze reis over is. We zijn er bijna. bijna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid "I think we're being followed..."
 msgstr "Ik denk dat we gevolgd worden. . ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:338
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We were too slow... The fleet will be scattered to the four corners of the "
 "world!"
@@ -3774,7 +3726,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:112
 msgid "Spider"
-msgstr ""
+msgstr "Spin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:113
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:114
@@ -3806,7 +3758,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:227
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:237
 msgid "Scorpion"
-msgstr ""
+msgstr "Schorpioen"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:136
 msgid "Prince Haldric exits the sewer"
@@ -3849,7 +3801,6 @@
 "Dit is het uiterste einde van die rivierbedding. Legendes hebben het- -"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:180
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That a King banished a pair of twin Mages and their devoted followers down "
 "here after the Wesfolk war!"
@@ -3869,6 +3820,8 @@
 msgid ""
 "The brothers Red will finally ascend to power. We must have it. Get them!"
 msgstr ""
+"De broeders Rood zullen eindelijk de macht grijpen. We moeten het veroveren. "
+"Grijp hen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:198
 msgid "Nooo! The wizards are flooding the sewer we're doomed!"
@@ -3887,14 +3840,13 @@
 "Caror ook."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:211
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We just got the Lich's book, and I can literally feel the power of the Ruby, "
 "even with it in my pack. Let's figure out what it does, before we decide "
 "what to do with it."
 msgstr ""
 "We hebben het boek nu, en ik kan nu ook de macht van de Robijn voelen, zelfs "
-"als het in mijn zak zit. Laten we eerst eens kijken wat het doed voor we het "
+"als het in mijn zak zit. Laten we eerst eens kijken wat het doet voor we het "
 "gebruiken."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:231
@@ -4039,9 +3991,8 @@
 "te nemen aan het volgende dat er moet gebeuren."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid "Hmm... Very well. I so swear. Speak."
-msgstr "Hmm. . . Zeer goed. Ik zweet het. Spreek."
+msgstr "Hmm. . . Goed. Ik zweer het. Spreek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:166
 msgid ""
@@ -4214,7 +4165,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:163
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:164
 msgid "Tentacle"
-msgstr ""
+msgstr "Tentakel"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:122
 msgid "Defeat the Lich-Lord and"
@@ -4244,13 +4195,12 @@
 "weer van ons zijn!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Back underground... This feels much better! As for the current residents, "
 "ugh!"
 msgstr ""
-"Terug onder de grond. . . Dit voelt veel beter! Als voor een tijdelijke "
-"woonplaats, ah!"
+"Terug onder de grond. . . Dit voelt veel beter! Maar wat de huidige bewoners "
+"betreft...uh!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:171
 msgid "Let's put these monsters to their final rest."
@@ -4292,7 +4242,6 @@
 msgstr "Je hebt de Vuurrobijn al."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:307
-#, fuzzy
 msgid ""
 "As you open the chest you see it, the Ruby of Fire. It is the size of an "
 "apple, and burns with and internal fire, which is refracted through its "
@@ -4374,7 +4323,6 @@
 msgstr "'Prins Haldric de Drakendoder', klinkt niet slecht."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid "We'll see..."
 msgstr "We zullen zien. . ."
 
@@ -4398,7 +4346,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:352
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:379
 msgid "Shek'kahan"
-msgstr ""
+msgstr "Shek'kahan"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:360
 msgid "It is unwise to trifle with dragons boy!"
@@ -4460,15 +4408,14 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:119
 msgid "Eldaric's Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Eldaric's Wacht"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:136
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:138
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:139
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:140
-#, fuzzy
 msgid "Wesfolk"
-msgstr "Wesvolk Leider"
+msgstr "Wesvolk"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:164
 msgid "Death of King Eldaric IV"
@@ -4488,7 +4435,6 @@
 "in de vallei gekomen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:188
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haldric, things have not gone well! The Orcs have arrived. We met them at "
 "the north keep but they were just too many. They have flanked us to the East "
@@ -4496,30 +4442,28 @@
 "but they won't be able to last long... We must evacuate our home."
 msgstr ""
 "Haldric, er zijn dingen verkeerd gelopen! De orks zijn aangekomen, we "
-"ontmoetenze al op de noordelijke vesting, maar ze waren gewoon met te veel. "
-"Ze hebben onsin de oostelijke bergen geflankeerd. Mijn persoonlijke wachten "
+"ontmoeten ze al op de noordelijke vesting, maar ze waren gewoon met te veel. "
+"Ze hebben ons in de oostelijke bergen geflankeerd. Mijn persoonlijke wachten "
 "bewaken de pas in het noorden, maar ze zullen het niet lang kunnen "
-"uithouden. . . We moeten ons volkevacueren"
+"uithouden. . . We moeten ons volk evacueren"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:193
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That's awful! And it only gets worse. That Wesfolk rabble has set up shop "
 "again in the South Pass..."
 msgstr ""
-"Dat is onwettelijk! En het wordt alleen maar slechter. Dat gespuis uit "
-"Wesfolk heeft opnieuw een nederzetting in de Zuiderpas. . ."
+"Dat is vreselijk! En het wordt alleen maar slechter. Dat gespuis uit Wesfolk "
+"heeft opnieuw een nederzetting in de Zuiderpas. . ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:198
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That's the only way out of the valley! This is a disaster! We must defeat "
 "that Wesfolk scum and flee to the South. Our home is lost... We must make "
 "haste."
 msgstr ""
-"Dat is de enige weg die uit deze vallei loopt! Dit is een tegenslag! We "
-"moetendat gesuis van Wesfolk verslaan en naar het zuiden vluchten. Ons land "
-"is verloren. . .We moeten snel zijn."
+"Dat is de enige weg die uit deze vallei loopt! Dit is een ramp! We moeten "
+"dat gespuis van Wesvolk verslaan en naar het zuiden vluchten. Onze thuis is "
+"verloren. . .We moeten snel zijn."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:203
 msgid "So HUMAN, care to make your final stand?"
@@ -4530,7 +4474,6 @@
 msgstr "Sterf! Sterf! Sterf!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:213
-#, fuzzy
 msgid "This is going to get ugly..."
 msgstr "Dit zal erg worden. . ."
 
@@ -4539,7 +4482,6 @@
 msgstr "Haast je alleen de dood wacht in deze vallei!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid "Umm, I evoke surrender..."
 msgstr "Euhm, ik wil mij overgeven. . ."
 
@@ -4591,7 +4533,6 @@
 msgstr "Aargh, ze is weg. Volgende keer, meer zwaard, minder gepraat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:352
-#, fuzzy
 msgid ""
 "She's clever! Maybe I made the wrong choice. Well, at least she left some of "
 "her gold behind..."
@@ -4675,7 +4616,6 @@
 msgstr "Voel mijn wraak orks gespuis!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:199
-#, fuzzy
 msgid "HUMANS... I see humans!"
 msgstr "MENSEN. . . Ik zie mensen!"
 
@@ -4697,9 +4637,8 @@
 msgstr "SW - Zoutbaai."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:265
-#, fuzzy
 msgid "Grilg"
-msgstr "Gulg"
+msgstr "Grilg"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:269
 msgid "What? More humans here? Get them!"
@@ -4709,12 +4648,11 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:273
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:275
 msgid "Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Ruiter"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:292
-#, fuzzy
 msgid "Vrogar"
-msgstr "Tan-Vragar"
+msgstr "Vrogar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:296
 msgid "How'd they get behind us? I hate to miss such tasty meat."
@@ -4725,11 +4663,11 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:299
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:300
 msgid "Assassin"
-msgstr ""
+msgstr "Moordenaar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:302
 msgid "Crossbow"
-msgstr ""
+msgstr "Kruisboog"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:318
 msgid "Better him than me! Reserves!"
@@ -4742,7 +4680,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:358
 msgid "Sir Ladoc"
-msgstr ""
+msgstr "Heer Ladoc"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:373
 msgid ""
@@ -4783,15 +4721,14 @@
 "overblijven tot de laatste! Ik wou dat ik daar was!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:401
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, we can't go back, and the road ahead is blocked... I guess we'll have "
 "to risk it and go through the Oldwood forest, then make a break for "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
 "Tja, we kunnen niet terug, en de weg voor ons is geblokkeerd. . . Ik denk "
-"dat we het moeten riskeren door het Oude Woud te gaan en een rustpauze in te "
-"lassen in Klaarwaterhaven."
+"dat we het moeten riskeren door het Oude Woud te gaan en dan ons een weg "
+"banen naar Klaarwater haven."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:406
 msgid ""
@@ -4808,12 +4745,10 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:417
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:491
-#, fuzzy
 msgid "On we go..."
 msgstr "Laten we gaan. . ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:430
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have run out of time... We'll be trapped in the midlands when winter "
 "comes!"
@@ -4837,33 +4772,32 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:188
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:194
 msgid "Muldondindal"
-msgstr ""
+msgstr "Muldondindal"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:181
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:189
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:195
 msgid "Landunwonbam"
-msgstr ""
+msgstr "Landunwonbam"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:183
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:191
 msgid "Laffalialomdium"
-msgstr ""
+msgstr "Laffalialomdium"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:184
 msgid "Wonrunmaldin"
-msgstr ""
+msgstr "Wonrunmaldin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:185
 msgid "Lassemista"
-msgstr ""
+msgstr "Lassemista"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:209
 msgid "Death of Elilmaldur-Rithrandil"
 msgstr "Dood van Elilmaldur-Rithrandil"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:224
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haldric's band finds itself at the heart of the Oldwood Forest. The road "
 "quickly narrows and becomes little more than a path. Branches reach high "
@@ -5043,7 +4977,6 @@
 msgstr "Op dit moment hebben wij alle hulp nodig die we kunnen krijgen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:372
-#, fuzzy
 msgid "Then I will open the catacombs for you..."
 msgstr "Dan zal ik de catacomben voor u openen. . ."
 
@@ -5093,7 +5026,6 @@
 "Ik zal binnen een paar dagen terugkeren."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:415
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have run out of time... We'll be trapped in these woods until we die!"
 msgstr "Onze tijd is op. . . We zullen eeuwig in deze bossen vastzitten!"
@@ -5174,7 +5106,6 @@
 "geven in rijl voor onze plaats hier."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:170
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm going to face Jevyan, and if rumours of his power are true he's going to "
 "pick that treaty off my mangled corpse. Then, you're going to destroy Jevyan "
@@ -5187,13 +5118,12 @@
 "geest heeft kunnen lezen. . ."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:174
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haldric! I won't do it... I won't help. What is it with your kind, always "
 "rushing to a fool's death. Who'll lead these people?"
 msgstr ""
 "Haldric! Ik zal het niet doen. . . Ik zal niet helpen. Wat is dat met uw "
-"ras, altijd een dome dood tegemoed gaan. Wie zal deze mensen leiden"
+"ras, altijd een domme dood tegemoed gaan. Wie zal deze mensen leiden?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:178
 msgid ""
@@ -5241,7 +5171,6 @@
 msgstr "Nee, dit is mijn opoffering!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sir, my family has been slaughtered, and my home lost. All I long for is to "
 "join them. Give me this honourable death... Please sir! I beg of you!"
@@ -5286,7 +5215,6 @@
 msgstr "Dat zullen we zeker doen. Dat beloof ik je."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:265
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We'll have to be careful to let one of the Orcish leaders escape back to the "
 "Green Isle with the knowledge that the Elves 'have' the Ruby of Fire. "
@@ -5324,14 +5252,13 @@
 "de jongePrins."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:184
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I have a very bad feeling about this. This awful swamp and it's crazy "
 "cult... Before these troubles started we used to have to clear the swamp "
 "every spring and fall."
 msgstr ""
-"Ik heb een slecht gevoel van dit moeras vreselijke moeras. . . Voor dit "
-"onheil hier was moesten we dit moeras elke lente en elke herfst zuiveren."
+"Ik heb een slecht gevoel over dit vreselijke moeras en haar rare bewoners. ."
+"Voor dit onheil hier was moesten we dit moeras elke lente en herfst zuiveren."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:189
 msgid ""
@@ -5342,20 +5269,18 @@
 "gedaan zullen zijn."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:195
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I miss the Orcs... We go all this way, and (SNIFF) what a lovely smell we "
 "have discovered."
 msgstr ""
-"I mis de orks. . . We gaan nemen allemaal deze weg en (Snif) we hebben nog "
-"geen ork geroken."
+"I mis de orks. . . We nemen allemaal deze weg en (Snuif) wat een hemelse "
+"geur we wel niet ruiken."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:200
 msgid "This is too quiet. I don't like this one bit, not one bit at all."
 msgstr "Het is te stil hier. Hier niet zo van, eigenijk helemaal niet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid "Wait, I think I hear Something... To Arms!"
 msgstr "Wacht. . . Ik hoor iets. . . Te wapen!"
 
@@ -5409,7 +5334,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:427
 msgid "Sir Ruddry"
-msgstr ""
+msgstr "Heer Ruddry"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:447
 msgid ""
@@ -5464,7 +5389,6 @@
 "een weg naar Klaarwaterhaven."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:480
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Oh great, now a Forest... I should have stayed at home and took my chances "
 "with the Orcs!"
@@ -5473,7 +5397,6 @@
 "te spelen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_River_Road.cfg:505
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have run out of time... We'll be trapped in this swamp when winter "
 "arrives!"
@@ -5539,7 +5462,6 @@
 "afrekenen met de weinige overlevenden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Jevyan is here... His familiar, that bat. He won't let such a lucrative "
 "prize as the Ruby of Fire just slip away. Especially when he sees that he "
@@ -5604,7 +5526,6 @@
 "in aantocht, ik kan ze ruiken."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:308
-#, fuzzy
 msgid "We have run out of time... We'll never beat the Orcs to the beach"
 msgstr ""
 "Onze tijd is op. . . We zullen de Orks nooit naar het strand terugdrijven!"
@@ -5615,17 +5536,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:354
 msgid "Rabbin"
-msgstr ""
+msgstr "Rabbin"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:358
-#, fuzzy
 msgid "You will be felled by my hand you useless fleshbags!"
 msgstr "Jullie wordt door mijn hand geveld jullie waardeloze aardappelzakken!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:375
-#, fuzzy
 msgid "General Kafka"
-msgstr "Generaal Heravan"
+msgstr "Generaal Kafka"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Vanguard.cfg:379
 msgid ""
@@ -5696,7 +5615,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:225
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:229
 msgid "Fang"
-msgstr ""
+msgstr "Slachttand"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:288
 msgid ""
@@ -5721,7 +5640,6 @@
 "Ze genezen snel."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:303
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hmm... Do we really need to know that much about the trolls? I think it's "
 "safe to say that the elves wouldn't have sent us down here if they were at "
@@ -5735,7 +5653,6 @@
 msgstr "Ok, meer hoeven we niet te weten. Tijd om ze uit te schakelen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:316
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have failed... More of the Trolls' kin are arriving through the entrance."
 msgstr "We hebben gefaald. Meer trollen komen door de poort."
@@ -5749,7 +5666,6 @@
 "werk laten opknappen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid "I can't be finished yet... I still have so much more to do."
 msgstr "Ik kan er niet aan zijn... ik moet nog zoveel meer doen."
 
@@ -5784,12 +5700,10 @@
 msgstr "Moge de Heer des Lichts ons allen beschermen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid "Without him the bottom's of our ships will be completely vulnerable..."
 msgstr "Zonder hem zijn de bodems van onze schepen uitermate kwetsbaar..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days before Haldric the First saved our people, and founded the "
 "kingdom of Wesnoth, we came from an Isle far to the West..."
@@ -5798,7 +5712,6 @@
 "Wesnoth stichtte, kwamen we van een eiland ergens ver in het westen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We were prosperous, and numerous. We lived in a rich land, with many Kings. "
 "Then THEY came, the Wesfolk. They were a wicked, brutal, and dirty lot. They "
@@ -5836,7 +5749,6 @@
 "handelsrelatie onmogelijk was."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Things only got worse when looking to the East. A strong, cold, ocean "
 "current swept down from the North in the Eastern ocean, pushing all ships "
@@ -5875,7 +5787,6 @@
 "te beginnen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:56
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The new Crown Prince departed, with the largest army ever assembled on the "
 "Isle to make war with the Wesfolk. This is where our story begins..."
@@ -5885,12 +5796,10 @@
 "begint ons verhaal..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:60
-#, fuzzy
 msgid "With the plight of a different Prince on the same Isle..."
 msgstr "Met het lot van een andere Prins op hetzelfde eiland..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:64
-#, fuzzy
 msgid "For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth..."
 msgstr "Want dit is het verhaal van Haldric I en het Ontstaan van Wesnoth..."
 
@@ -5902,7 +5811,7 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-macros.cfg:101
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-macros.cfg:116
 msgid "A Former Friend"
-msgstr ""
+msgstr "Een Oude Vriend"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:11
 msgid "I still think I should be called 'Dragonbane'."
@@ -5932,7 +5841,6 @@
 msgstr "Maak je geen zorgen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:72
-#, fuzzy
 msgid "Too bad that this isn't going as well as the beach... I miss the beach."
 msgstr ""
 "Jammer dat dit niet zo goed gaat als toen op het strand... ik mis het strand."
Index: wesnoth/po/wesnoth/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.51 wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.52
--- wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.51    Tue Mar 29 07:49:32 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/nl.po  Tue Mar 29 13:30:47 2005
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11+CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-29 09:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-22 14:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-29 15:09+0300\n"
 "Last-Translator: Onne <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: (null)\n"
@@ -15,9 +15,8 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: data/fonts.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf"
-msgstr "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami.ttf"
+msgstr "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami-gothic.ttf"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:53 data/help.cfg:59
 msgid "Introduction"
@@ -1262,18 +1261,16 @@
 msgstr "Stormloop"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Clash.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Clash"
-msgstr "Klassiek"
+msgstr "Confrontatie"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Clash.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Small map for 2v2.  Teams should be player 1 and 3, vs player 2 and 4. "
 "Recommended setting of 2 gold per village."
 msgstr ""
-"Een duelkaart voor een supersnel spel. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in "
-"te stellen."
+"Een duelkaart voor 2v2. De teams zijn: spelen 1 met speler 3 en speler 2 met "
+"speler 4. Aanbevolen wordt 2 goud per dorp in te stellen."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
@@ -1497,7 +1494,6 @@
 "vast en zeker de oorlogskunde leren."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:75
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
 "right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
@@ -1514,7 +1510,6 @@
 msgstr "Rekruteer een eenheid"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:85
-#, fuzzy
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
 msgstr "Mooi zo! Je hebt een Elfenstrijder gerekruteerd."
 
@@ -1532,7 +1527,6 @@
 msgstr "Hoe rekruteer ik troepen?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:91
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To recruit a unit, right click on the castle tile on which you wish to "
 "recruit the unit. Then select Recruit, or just hold your cursor over the "
@@ -1573,7 +1567,6 @@
 msgstr "Hoe beslis ik wat voor troepen ik rekruteer?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:93
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have to carefully review their skills, which are displayed to the left "
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
@@ -1612,7 +1605,6 @@
 msgstr "BeƃĀ«indig je beurt"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully ended your turn."
 msgstr "Je hebt je beurt beƃĀ«indigd."
 
@@ -1665,7 +1657,6 @@
 msgstr "Positioneer je Elfenstrijder naast Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Excellent! You have successfully moved your Elvish Fighter. However, since "
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
@@ -1759,7 +1750,6 @@
 msgstr "Val Merle aan"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully attacked Merle."
 msgstr "Je hebt Merle met succes aangevallen."
 
@@ -1768,7 +1758,6 @@
 msgstr "Kan Merle een tegenaanval uitvoeren op mijn aanval?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:199
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own weapons. "
 "This means that after each blow from the attacker, the defender retaliates "
@@ -1840,7 +1829,6 @@
 msgstr "BeƃĀ«indig je beurt en wacht totdat Merle je aanvalt."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:216
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your fighter has survived Merle's attack. Whenever a unit survives a battle, "
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
@@ -1873,7 +1861,6 @@
 msgstr "Wat gebeurt er wanneer een eenheid promoveert?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:222
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When a unit advances, it transforms into a different unit type. This unit "
 "type is dependent on what the unit was originally, but occasionally there "
@@ -1904,7 +1891,6 @@
 msgstr "Wat gebeurt er wanneer een eenheid een dorp inneemt?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:251
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit moves onto a village, he flags the village for his side. "
 "This action takes all of the unit's remaining movement. Villages flagged for "
@@ -1929,7 +1915,6 @@
 msgstr "Hoe genees ik wanneer er geen dorpen in de buurt zijn?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:252
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are ways to heal even without villages. If a unit does not move or "
 "attack for 1 turn, he heals 2 HP from resting. However if an enemy attacks "
@@ -1971,7 +1956,6 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:300
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:264
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "have gained wisdom from my teachings anyway."
@@ -1981,7 +1965,6 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:308
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:272
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
@@ -1990,7 +1973,6 @@
 "mijn lessen opgestoken."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:320
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
 msgstr "Je hebt het eerste trainingscenario met succes beƃĀ«indigd."
 
@@ -2005,7 +1987,6 @@
 "Hoe weet ik hoe ik een scenario kan winnen? Zul je het me altijd vertellen?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:325
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes it is not clear how to win a scenario just by listening to the "
 "dialog. In this case you need to look at the scenario objectives, which "
@@ -2042,7 +2023,6 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:333
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:284
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to review any of the skills learned in this scenario?"
 msgstr ""
 "Wil je een vaardigheid die je tijdens dit scenario hebt geleerd nakijken?"
@@ -2058,7 +2038,6 @@
 msgstr "Ik heb genoeg vaardigheden nagekeken!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:358
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Although you have completed your first scenario, your training is not yet "
 "over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me "
@@ -2081,7 +2060,6 @@
 "schijngevecht."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:50
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can win most scenarios simply by defeating all enemy leaders. Win this "
 "scenario by defeating me. Your fighter from the previous scenario can help "
@@ -2132,7 +2110,6 @@
 msgstr "Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
 msgstr "Je hebt met succes je elfenstrijder opgeroepen."
 
@@ -2144,7 +2121,6 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:179
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:195
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid "En garde!"
 msgstr "En garde!"
 
@@ -2169,7 +2145,6 @@
 msgstr "Hoe moet ik beslissen welke eenheden op te roepen?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:100
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You should usually recall units that have already advanced to the next "
 "level. However, you may also want to recall units that have high experience, "
@@ -2183,7 +2158,6 @@
 "Elven goed gebruiken."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You may notice that your units have slightly different statistics than the "
 "statistics shown before you recruited them. This is because they have been "
@@ -2266,7 +2240,6 @@
 msgstr "Hoe krijg ik goud?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You begin each scenario with a percentage of gold from the previous "
 "scenario. If this is less than 100 gold, you begin with 100 gold instead. "
@@ -2337,7 +2310,6 @@
 "geeft."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Two terrains have properties which have already been described; namely "
 "villages and castle. However the properties of most terrains are more "
@@ -2368,7 +2340,6 @@
 msgstr "Hoe vind ik wat de eigenschappen van een terreintype zijn?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:166
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To find out the properties of a terrain with respect to a specific unit, "
 "right-click on the unit, select Unit Description, then look at Terrain "
@@ -2418,7 +2389,6 @@
 msgstr "Hoe beƃĀÆnvloed resistentie de aanvalsschade?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:182
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are 6 different damage types: blade, pierce, impact, fire, cold, and "
 "holy. Heavily armored units have high resistance to the physical types: "
@@ -2548,7 +2518,6 @@
 msgstr "Hoe lang blijft de werken van deze objecten geldig?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:236
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
 "few objects, such as holy water, last only until the end of the scenario."
@@ -2783,11 +2752,11 @@
 
 #: data/terrain.cfg:470
 msgid "River Ford"
-msgstr ""
+msgstr "Rivierwade"
 
 #: data/terrain.cfg:480
 msgid "Lava"
-msgstr ""
+msgstr "Lava"
 
 #: data/themes/default.cfg:78
 msgid "Menu"
@@ -7737,9 +7706,8 @@
 msgstr "Catalaanse Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:164
-#, fuzzy
 msgid "+Chinese Translation"
-msgstr "+Finse Vertaling"
+msgstr "+Chinese Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:168
 msgid "+Czech Translation"
@@ -8081,7 +8049,7 @@
 
 #: src/filechooser.cpp:38
 msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "Ok"
 
 #: src/filechooser.cpp:39 src/multiplayer_connect.cpp:492
 #: src/multiplayer_create.cpp:52 src/multiplayer_wait.cpp:148
@@ -8354,14 +8322,12 @@
 msgstr "Strijd om Wesnoth"
 
 #: src/game_events.cpp:569
-#, fuzzy
 msgid "Victory:"
-msgstr "Overwinning"
+msgstr "Overwinning:"
 
 #: src/game_events.cpp:572
-#, fuzzy
 msgid "Defeat:"
-msgstr "Nederlaag"
+msgstr "Nederlaag:"
 
 #: src/help.cpp:1062
 msgid "Advances to: "
@@ -8490,7 +8456,7 @@
 
 #: src/leader_list.cpp:124 src/leader_list.cpp:130
 msgid "?"
-msgstr ""
+msgstr "?"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:78
 msgid "Close Window"
@@ -9186,11 +9152,11 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2417
 msgid "Saved Theme Preference: "
-msgstr ""
+msgstr "Instellingen Opgeslagen Thema"
 
 #: src/playturn.cpp:2423
 msgid "New theme will take effect on next new or loaded game."
-msgstr ""
+msgstr "Het nieuwe thema wordt in gebruik genomen in het volgende spel"
 
 #: src/playturn.cpp:2506
 msgid "Place Label"
@@ -9309,69 +9275,68 @@
 
 #: src/serialization/parser.cpp:119
 msgid "Unexpected characters at line start"
-msgstr ""
+msgstr "Onverwachte karakters aan het begin van de lijn"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:133
 msgid "Missing closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
-msgstr ""
+msgstr "Ontbrekende closing tag voor tag $tage (bestand $file, regel $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:134
 msgid "Missing closing tag for tag $tag (line $line)"
-msgstr ""
+msgstr "Ontbrekende closing tage voor tag $tage (regel $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:149
 msgid "Unterminated [element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "OnbeƃĀ«indige [element] tag"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:160 src/serialization/parser.cpp:198
-#, fuzzy
 msgid "Invalid tag name"
-msgstr "Ongeldig tijdperk geselecteerd"
+msgstr "Ongeldige naam van tag"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:163
 msgid "Unterminated [+element] tag"
-msgstr ""
+msgstr "UnbeƃĀ«indigde [+element] tage"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:180
 msgid "Invalid closing tag name"
-msgstr ""
+msgstr "Ongeldige naam van closing tag"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:183
 msgid "Unterminated closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "OnbeƃĀ«indigde closing tage"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:185
 msgid "Unexpected closing tag"
-msgstr ""
+msgstr "Onverwachte closing tage"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:190
 msgid "Found invalid closing tag for tag $tag (file $file, line $line)"
 msgstr ""
+"Vond een ongeldige closing tage voor tag $tag [bestand $file, regel $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:191
 msgid "Found invalid closing tag for tag $tag (line $line)"
-msgstr ""
+msgstr "Vond ongeldige closing tage voor tage $tage (regel $line)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:217 src/serialization/parser.cpp:229
-#, fuzzy
 msgid "Empty variable name"
-msgstr "Ongeldig tijdperk geselecteerd"
+msgstr "Lege variabel naam"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:223
 msgid "Unexpected characters after variable name (expected , or =)"
-msgstr ""
+msgstr "Onverwachte karakters na variabel naam (verwacht , of = )"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:251 src/serialization/parser.cpp:275
 msgid "Unterminated quoted string"
-msgstr ""
+msgstr "Niet gesloten string"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:320
 msgid "$error in file $file (line $line, column $column)"
-msgstr ""
+msgstr "$error in bestand $file (regel $line, kolom $column)"
 
 #: src/serialization/parser.cpp:321
 msgid "$error (line $line, column $column)"
-msgstr ""
+msgstr "$error (regel $line, kolom $column)"
 
 #: src/titlescreen.cpp:186
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
@@ -9460,142 +9425,6 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "neutraal"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Next unit"
-#~ msgstr "Neutrale eenheden: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "End Unit Turn"
-#~ msgstr "Volgende"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Undo"
-#~ msgstr "Levende Doden"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Redo"
-#~ msgstr "Rood"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Default Zoom"
-#~ msgstr "Standaard"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unit Description"
-#~ msgstr "Reuzenschorpioen"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Repeat Recruit"
-#~ msgstr "Rekruteren"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Speak"
-#~ msgstr "Speciaal"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Preferences"
-#~ msgstr "Prinses"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Scenario Objectives"
-#~ msgstr "+Scenario Ontwerpers"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Quit Game"
-#~ msgstr "Verlaat het spel"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Set Label"
-#~ msgstr "Plaats Label"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Set Terrain"
-#~ msgstr "Terrein"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "New Map"
-#~ msgstr "Eigen Map"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Load Map"
-#~ msgstr "Laad Spel"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Save Map"
-#~ msgstr "Deel Kaarten"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Save As"
-#~ msgstr "Opgeslagen"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Flood Fill"
-#~ msgstr "bloedkus"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Fill Selection"
-#~ msgstr "Skelet"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Kasteel"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Resize Map"
-#~ msgstr "Eigen Map"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Select All"
-#~ msgstr "Selecteer eenheid:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Draw Terrain"
-#~ msgstr "Terrein"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Continue Move"
-#~ msgstr "Verbind met Server"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "View Chat Log"
-#~ msgstr "Chat Log"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Do you really want to quit?"
-#~ msgstr "Wil je echt dit opgeslagen spel verwijderen?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "player"
-#~ msgstr "Spelers:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show Grid"
-#~ msgstr "Toon Opgenomen"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Turn Dialog"
-#~ msgstr "Oefenen"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Turn Bell"
-#~ msgstr "Beurten: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change the music volume"
-#~ msgstr "Verander de taal"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Choose Resolution"
-#~ msgstr "Kies wapen: "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hotkey Settings"
-#~ msgstr "Instellingen..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Delete File"
-#~ msgstr "Verwijder Spel"
-
 #~ msgid "Move your fighter onto a village"
 #~ msgstr "Plaats je strijder op een dorp."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]