wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/hu.po wesnoth-lib/hu.po...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/hu.po wesnoth-lib/hu.po...
Date: Sun, 27 Mar 2005 16:50:51 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/03/27 21:50:50

Modified files:
    po/wesnoth-httt: hu.po 
    po/wesnoth-lib : hu.po 
    po/wesnoth   : hu.po 

Log message:
    Updated Hungarian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po.diff?tr1=1.26&tr2=1.27&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po.diff?tr1=1.20&tr2=1.21&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/hu.po.diff?tr1=1.48&tr2=1.49&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po:1.26 wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po:1.27
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po:1.26 Mon Mar 21 09:27:57 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po    Sun Mar 27 21:50:50 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-21 10:19+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-19 22:19+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-27 22:08+0200\n"
 "Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,23 +22,23 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Harcos"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(legkönnyebb)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid "Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Hős"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(legnehezebb)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Bajnok"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:13
 msgid ""
@@ -53,7 +53,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:23
 msgid "Defeat either of the enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd az ellenséges fővezérek valamellynikét"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:27
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:67
@@ -82,7 +82,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:28
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:28
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad meghal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:31
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:71
@@ -106,9 +106,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:32
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr "Hogy mondod, Delfador?"
+msgstr "Delfador meghal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:35
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:75
@@ -121,7 +120,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:91
 msgid "Death of Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Li'sar meghal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:39
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:79
@@ -144,7 +143,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:36
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:95
 msgid "Death of Kalenz"
-msgstr ""
+msgstr "Kalenz meghal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:50
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:96
@@ -394,6 +393,12 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
+"A·harc·hosszú·volt·és·kemény.·Sajnos·vesztettünk.·Eldredet·megölték,"
+"·de·tudtam·is,·hogy·Asheviere·haragja·naggyá·lett,"
+"·és·ez·sok·ártatlan·életébe·került."
+"·Azonban·nekem·meg·kellett·mentenem·a·monarchiát·és·a·hercegnőt."
+"·Siettem·Weldynbe,·hogy·még·Asheviere·katonái·előtt·odaérjek,"
+"·akik·végrehajtják·az·ördögi·parancsait."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -402,6 +407,10 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
+"De·nem·sikerült,·elkéstem.·Beléptem·a·legfiatalabb,·Konrad·herceg·termeibe,"
+"·mikor·isaz·egyik·ördögi·teremtmény·szaladt·át·rajta.·Mindenki·elveszett,"
+"·az·örökösöket·megölték.·Csak·Asheviere-"
+"nek·és·a·lányának·voltak·trón·iránti·igényeik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -410,6 +419,9 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Persze, meglepődhetsz ezen, de ez az igazság. Sikerült legyőznöm a "
+"gonoszkodókat, akik ezeket a gaztetteket elkövették. Majd megfogtam a 
herceg "
+"megtört testét, és ellovagoltam a messzi tündék földjére."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -419,6 +431,11 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
+"Egy fura és titokzatos véletlen által, Parandra tünde úrnő összefutott 
egy "
+"emberfiúval. Nem tudta, hogy honnan jött, csak hogy az orkok meg fogják 
őt "
+"enni, ha nem avatkozik közbe. A tündék érezték, hogy nagy szerencse 
érte ezt "
+"a fiúgyermeket. Talán ez az, amiért a legőszintébb emberek elfogadták a 
"
+"tervemet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -428,6 +445,11 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
+"A kis herceg temetése után megfogadtuk, hogy sohasem beszélünk róla 
újra, és "
+"helyette e árva gyermeket fogjuk Konradnak nevezni, és felnevelni, hogy 
majd "
+"királlyá váljon. Én azt mondom majd, hogy megöltem az ellenséges 
katonákat, "
+"mielőtt végrehajthatták volna gonosz tetteiket. Ezt soha senki se tudhatta 
"
+"meg, és nem is tudta meg, mind a mai napig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -437,16 +459,23 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
+"Úgy gondoltam, hogy egy napon még királlyá leszel, Konrad. Azonban most "
+"látnom kell, hogy a végzet másként rendeltetett. Asheviere gonoszsága "
+"ellenére Li'sar alkalmas a trónra. Ő a törvényes uralkodó, a királyok 
ősi "
+"vonalából visszavezethetően egészen azokig, akik nyugatról, a tengeren "
+"túlról hajóztak át."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
 "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
 "for the heir to the throne to claim it!"
 msgstr ""
+"Nem maradhatunk itt tovább! A hajnal hasad! Eljött az idő, hogy a trónt 
az "
+"örököse követelje magának!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:63
 msgid "Defeat Asheviere"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd Asheviere-t"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:83
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:35
@@ -458,7 +487,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:32
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Túlléped a körök számát"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:109
 msgid "Haliel-Maga"
@@ -481,48 +510,60 @@
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
+"E felkelők eljöttek végre, hogy szembeszálljanak velem, míg a seregem "
+"legnagyobb része az állhatatlan klánok ellen harcol."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:182
 msgid ""
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
 msgstr ""
+"Tedd le a fegyvert anyám! Az ország vérben áll. Eljöttem, hogy 
elfoglaljam "
+"jogos helyem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:186
 msgid ""
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
+"Ahh, a saját lányom köpönyegforgató lett. Tehát sajnos igaz. Ily 
hazaárulást "
+"kell elviselnem! De ki fogom bírni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:190
 msgid ""
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
+"Meddig kell még az embereknek a hatalmadat elviselni? Adományozd a trónt a 
"
+"lányodnak. Ő a törvényes utódod. A jogart is hordozzuk bizonyságul!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:194
 msgid ""
 "Delfador! My old tormentor! Treason! Men! Seize them! Kill them! Kill them "
 "all!"
 msgstr ""
+"Delfador! Te régi kínzóm! Árulás! Emberek! Fogjátok és öljétek meg 
őket! "
+"Öljétek meg mind!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:205
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
-msgstr ""
+msgstr "Árulás! A gonoszak megöltek engem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:209
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "És így bukott meg Asheviere, Wesnoth gonosz úrnője."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:213
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Nyertünk végre! Li'sar! Te leszel a királynő!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:217
 msgid ""
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
+"Igen, de sohasem fogom elfelejteni, amiket értem tettetek, Konrad, Delfador "
+"és Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -536,20 +577,13 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:24
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd valamennyi ellséges fővezért"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid "Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires"
 msgstr ""
-"\n"
-"Győzöl, ha:\n"
-"@Legyőzted valamennyi ellenséges sereg vezérét\n"
-"@Legalább az egyik ellenséges sereg vezérét legyőzöd, és kitartasz a "
-"megszabott idő leteltéig\n"
-"Veszítesz, ha:\n"
-"#Konrad elesik\n"
-"#Körök számát túlléped"
+"Legyőzöd az egyik ellenséges fővezért, valamint a körök lejártáig 
ellenállsz "
+"a másiknak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:58
 msgid "Dwaba-Kukai"
@@ -640,13 +674,12 @@
 msgstr "Szabadság! Hol vannak az orkok, hadd mészároljam le őket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:389
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the north-west!"
 msgstr ""
-"Köszönjük a szabadságunkat! Segítünk harcolni az orkok ellen!\n"
-"A fő ketrec, ahova a leftöbb sellőt zárták délkeletre van!"
+"Köszönjük a szabadságunkat! Segítünk harcolni az orkok ellen!A fő 
ketrec, "
+"ahova a legtöbb sellőt zárták északnyugatra van!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:419
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
@@ -854,16 +887,16 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:23
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:24
 msgid "Defeat the enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd az ellenséges fővezért"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:27
 msgid "Resist until the end of the turns"
-msgstr ""
+msgstr "Kitartasz a körök lejártáig"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:41
 msgid "Death of Sir Kaylan"
-msgstr ""
+msgstr "Sir Kaylan meghal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:69
 msgid "Sir Kaylan"
@@ -943,6 +976,10 @@
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
 msgstr ""
+"Remélhetőleg a segítségetekkel kitarthatunk. Viszont nem kell itt 
maradnotok "
+"hosszú ideig, a túlélésetek még inkább fontos számunkra, mint a 
kikötő "
+"megtartása. Egy hajó érkezik két napon belül, ami titeket biztonságos 
helyre "
+"tud szállítani."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:171
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
@@ -997,12 +1034,17 @@
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
 msgstr ""
+"A tündék az erdők urai, de a lovasok szintén erősek. A síkságon, 
délidőben "
+"leteríthetik a legkeményebb ellenfeleiket is hegyes lándzsáikkal és 
lovaik "
+"rúgásaival!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:198
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
+"Bölcsen toborozz csapatokat Konrad, és emlékezz arra, hogy a "
+"legtapasztaltabb egységeidet a volt csatákból újra visszahívhatod a 
harcokba!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:206
 msgid ""
@@ -1017,12 +1059,16 @@
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
 msgstr ""
+"Oly sok aljas ember van itt lóháton! Nincsen esélyünk legyőzni őket. 
Gyorsan "
+"kereket kell oldanunk!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:269
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
 msgstr ""
+"Köszönöm a segítségeteket, barátaim! A hajó hamarosan megérkezik, 
elvisz "
+"majd titeket Anduinba!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:283
 msgid "We should embark now."
@@ -1053,7 +1099,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:15
 msgid "Defeat Kojun Herolm"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd Kojun Herolmot"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:77
 msgid "Kojun Herolm"
@@ -1099,30 +1145,33 @@
 "NE - Dan'Tonk\n"
 "SE - Fort Tahn"
 msgstr ""
+"ÉK - Dan'Tonk\n"
+"DK - Fort Tahn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:213
 msgid "Dan'Tonk, we are so close to Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "Dan'Tonk, nagyon közel vagyunk Weldynhez!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:217
 msgid ""
 "We dare not confront Asheviere yet. We must retrieve the Scepter of Fire and "
 "gather more allies in the north."
 msgstr ""
+"Még nem merészkedhetünk szemtől-szembe megütközni Asheviere-rel. El 
kell "
+"hoznunk a Tűz Jogarát és több szövetségest gyűjtenünk északon."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:256
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:307
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Rajtaütés!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
 msgstr "A törpök kapuja"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid "Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom"
-msgstr "Végre! Íme, a Törp Királyság kapui!"
+msgstr "Lépj Konraddal a Törp Királyság kapuihoz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:93
 msgid "Knafa-Telfar"
@@ -1158,11 +1207,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:187
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
-msgstr ""
+msgstr "Úgy tűnik a régi bánya összeköttetésben van a fő alagutakkal."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:191
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Haboznék belépni. Iszonyú nehéz lesz a sötétben!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:195
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -1246,7 +1295,6 @@
 msgstr "Az orkok uralma alatt sínylődnek? Fel kell szabadítanunk őket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:333
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
@@ -1375,9 +1423,10 @@
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Kiszabadítani az anyámtól? De hát tizenhét évvel ezelőtt Konradnak 
még "
+"csecsemőnek kellett lennie. Miről beszélsz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
@@ -1439,7 +1488,6 @@
 "Jogar. Ő fogja elfoglalni a trónt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
 "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
@@ -1447,8 +1495,8 @@
 "adviser and counselor, Delfador"
 msgstr ""
 "Nos, a Jogar a birtokomban van! Vissza fogok térni és az emberek el fognak "
-"fogadni királynőjükként. Anyám csak a királynő anyja. A trón 
kizárólag "
-"engem illet, igazságos és jóságos uralkodó leszek. Még az is lehet, 
hogy "
+"fogadni királynőjükként. Anyám csak az anyakirálynő. A trón 
kizárólag engem "
+"illet, igazságos és jóságos uralkodó leszek. Még az is lehet, hogy "
 "kinevezlek tanácsadómnak, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:168
@@ -1660,7 +1708,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the signpost in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Eljuttatod Konradot az északnyugati kilátóhoz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:62
 msgid "Delfador"
@@ -1744,6 +1792,8 @@
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
+"Emlékezzetek, az a hír járja, hogy az a mocskos mágus és a 
védelmezettje "
+"ebben az országrészben vannak. Őket akarjuk megtalálni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:254
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
@@ -1861,16 +1911,21 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
+"És így a Sötét Királynő uralma véget ért, és Li'sar, Haldric lánya, 
meg lett "
+"koronázva Wesnoth királynőjeként, és a Tűz Jogarának hordozójaként, 
amely "
+"később minden örökösének továbbadományozódott."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
-msgstr ""
+msgstr "Az uralkodása hosszú volt, és visszavonta anyja ördögi tetteit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
+"Konrad egy nemes lett Li'sar udvarában. Feleségül vette Li'sart, aki két "
+"fiúnak és egy lánynak adott életet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -1878,6 +1933,9 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
+"A tündéktől visszakapták a fiatal Konrad herceg földi maradványait, és 
a "
+"királyi kriptában temették el Weldynben, melyben Konrad minden héten a "
+"tiszteletét tette."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1885,12 +1943,18 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
+"Delfador lett Li'sar főtanácsosa, és ennek megfelelően az állam fontos "
+"ügyeiben tanácsokkal látta el. Hosszú öregkort élt meg, és királyi "
+"temettetésben részesült, miután a királyi kriptában helyezték 
nyugalomba "
+"Weldynben."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
+"Kalenz hazatért szülőföldjére, északra, és sohasem tért vissza 
többé az "
+"emberek földjére."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
@@ -1898,7 +1962,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
 msgid "Move Konrad to the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Eljuttatod Konradot a folyó északi partjára"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:58
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:58
@@ -2085,13 +2149,12 @@
 "kérnünk, ha eséllyel akarunk betörni Knalga földjére."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:344
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
 msgstr ""
-"Nem hiszem el! Megléptek! A nyomunkba eredünk - utánuk, emberek, keljünk 
át "
-"mi is a folyón! Találkozunk még, te alávaló gazember."
+"Nem hiszem el! Megléptek! A nyomukba kell erednünk - utánuk, emberek, "
+"keljünk át mi is a folyón! Találkozunk még, te alávaló gazember."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:349
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
@@ -2113,7 +2176,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid "Defeat the mother gryphon and the enemy commander"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd az anyagriffet és az ellenséges vezért"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:83
 msgid "Robert"
@@ -2121,7 +2184,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:97
 msgid "Mother Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Anyagriff"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:119
 msgid "Graak"
@@ -2337,17 +2400,16 @@
 msgstr "Nem szabad hogy így legyen vége!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Test of the Clan"
-msgstr "A Klánok Kipróbálása"
+msgstr "A klánok kipróbálása"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:24
 msgid "Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöl 25 egységet, valamint a klán vezetőjét (Bónusz)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
 msgid "Defeat All Clan Leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd az összes klánvezért"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:71
 msgid "Sir Alric"
@@ -2367,11 +2429,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:175
 msgid "A Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Egy lovag"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:185
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, nem gondolod elérkezettnek az időt ahhoz, hogy lezárjuk 
ezt?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:189
 msgid ""
@@ -2379,10 +2441,13 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
+"De igen, eljött az idő. Eljött az igazság ideje. Azt reméltem, hogy 
magammal "
+"vihetem a sírba ezt a titkot, de nem így lett.Ti, tündék, olyan sokáig "
+"éltek, és bár próbáltam megérteni, bölcsességetek idegen maradt 
tőlem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:193
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Titok? Milyen titok, Delfador? Miről beszélsz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:197
 msgid ""
@@ -2390,6 +2455,9 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
+"Nem kéne most erről beszélnünk. Inkább gyertek velem, Konrad és Li'sar, 
az "
+"Elnar hegy csúcsára. Tekintsük meg Weldynt, készítsünk haditervet, és "
+"beszélgessünk."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:228
 msgid ""
@@ -2397,28 +2465,35 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Állj! Nem hiszek neked! Felülkerekedtél rajtunk! Csakugyan méltó vagy, 
akár "
+"még arra is, hogy igényt tarthass a trónra. A klánok segíteni fognak 
téged. "
+"Harcolni fogunk az oldaladon a Királynő ellen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:232
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
+"Tehát elismered a vereséget! Szolgálatomra leszel a gonosz királynő 
elleni "
+"harcban?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:237
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "Szolgálni fogunk, uram. Érdemes vagy a királyi trónra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:242
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Attól tartok tévedtek! Nekem fogsz segíteni királynővé válni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:247
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr ""
+msgstr "Ki is a ti fővezéretek pontosan? Kinek szolgálhatunk?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:252
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"Minket fogtok szolgálni. Védeni fogjátok a hadtesteinket, amíg mi a 
királynő "
+"felé masírozunk. Együttes erővel bizonyosan le fogjuk győzni őt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:259
 msgid ""
@@ -2427,37 +2502,49 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"A hetvenkedésük ellenére mi győzedelmeskedtünk ma a csatamezőn. 
Viszont, ha "
+"megölnénk a Klán vezetőit senki se védené a hadtesteinket. Ez a "
+"szerencsétlen lépés megnehezítené a királynő elleni felvonulásunkat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:263
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Micsoda szerencsétlenség. Nagy segítség lettek volna Wesnoth-ban az új "
+"Király trrónra emelésében."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:267
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Azt hiszem tévedsz! Úgy érted segítettek volna az új Királynő trónra "
+"emelésében."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:305
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Üdv az alföldek lakóinak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:309
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
+"Mit akarnak ezek a betolakodók? Egy biztos, hogy nem mi hívtuk őket ide."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:313
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"Békével jöttünk! Segítségedet kérjük küzdedlmünkben a gonosz 
Anakirálynő, "
+"Asheviere ellen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:317
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
+"Nem csatlakozunk hozzátok. Mit vártok, hiszen csak ezek a fiatalok és ez 
az "
+"aggastyán vezet titeket."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:321
 msgid ""
@@ -2465,65 +2552,74 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"Velünk vagy ellenünk. Ha nem csatlakozol hozzánk a gonosz királynő "
+"legyőzésére, megfosztunk hatalmadtól, amint jogszerűen visszaszerezzük 
a "
+"trónt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:325
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Ehh! Azt hiszitek megszerezhetitek a trónt? Győzzetek le minket egy 
csatában "
+"és csatlakozunk hozzátok, vagy távozzatok és soha ne jöjjetek vissza!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:329
 msgid "Very well. We will fight you."
-msgstr ""
+msgstr "Rendben van. Harcolunk veletek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:333
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
-msgstr ""
+msgstr "Ostobák! Lerohanunk titeket mint a kutyákat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:337
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
-msgstr ""
+msgstr "Most már nincs visszaút számotokra. Ez harc a végsőkig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:360
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
-msgstr ""
+msgstr "Ezt nem hiszem el! Legyőztél! De a Klán tovább fog harcolni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:364
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "A fővezérük elesett, ők mégis folytatják a harcot!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:395
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Engem legyőzhetsz, de még többen veszik át a helyem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:407
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Figyelj, nem győzhettek le. Túl sokan vagyunk a klánomban."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:432
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Ööö! Így kell meghalnom? Sebaj, a Klán becsületéért történt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:444
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
-msgstr ""
+msgstr "A klán felemelkedik. Minnél többünket megöltök, annál 
erősebbé válunk!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:469
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"Bár meghalok, a Klánért teszem. Le fogtok győzetni, és igazam lesz 
akkor, "
+"amikor azt mondom hogy nem jelentetek kihívást a Klán hatalmának."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:481
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
+"Jól mondtad testvérem. A Klán harcosai hallanak téged, és jönnek 
velünk "
+"harcolni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:498
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr ""
+msgstr "|$units_slain| klántag legyőzetett"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:518
 msgid ""
@@ -2531,6 +2627,9 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
+"Mi irányítjuk az erőiket! Nézzük, hogy elege van-e már a Klánnak. A 
segítség "
+"amit a hadtesteink védelmével nyújthatnak felbecsülhetetlen lenne. 
Induljunk "
+"most a fővezéreik ellen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -2538,11 +2637,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:23
 msgid "Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Eléred a Tünde erdőt, és kitartasz a körök lejártáig"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:43
 msgid "Turns run out before reaching the forest"
-msgstr ""
+msgstr "Túlléped a körök számát anélkül, hogy az erdőbe juttottál 
volna"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:68
 msgid "Kior-Dal"
@@ -2615,7 +2714,6 @@
 msgstr "Eoniar, öreg barátom, üdvözöllek! Miért kutattál utánunk?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:246
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
@@ -2670,7 +2768,6 @@
 "Wesnoth oldalára fogsz állni, hercegnő."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am an honorable princess, not an impostor like you! I promised that I "
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
@@ -2793,13 +2890,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:215
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr ""
+msgstr "Találtam valakit, aki a faluban rejtőzött el!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:219
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
+"Uraim, mint sok más mágus ezen a szigeten, az orkok elől menekültem ebbe 
a "
+"faluba. Talán együtt kell működnünk a sziget visszaszerzéséért!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:223
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
@@ -2812,6 +2911,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:247
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
 msgstr ""
+"Delfador, agg tanítómesterem! Megmentetted a szigetet az orkok karmai 
közül!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:252
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
@@ -2834,6 +2934,7 @@
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
 msgstr ""
+"Feketevízből az ő seregeinek legyőzését követően jöttünk el. Hol 
támadt még?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:267
 msgid ""
@@ -2842,6 +2943,10 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
+"Lerohanta a Gyöngyök Öblét, a sellők régi hazáját, és szolgasorba 
taszította "
+"őket. Gyöngyöket halásznak, amitől ő csak napról napra csak gazdagabb 
lesz. "
+"Már arról is beszélnek, hogy fel fogja bontani az ősi szerződést, és "
+"megtámadja Elensefart."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:272
 msgid ""
@@ -2856,6 +2961,9 @@
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
+"Természetesen oda kell sietnünk. De egyelőre pihenjünk itt meg, mielőtt "
+"vitorlát bontunk, és az öböl felé indulunk. Reméljük, hogy legyőzzük 
az "
+"ottani hadakat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:5
 msgid "Isle of the Damned"
@@ -2958,7 +3066,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:269
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
@@ -2973,6 +3080,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:316
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
+"Meglepetés! Mágusokat keresek és mindössze ezeket az ostoba embereket "
+"találom."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:350
 msgid "The temple seems to be empty."
@@ -2996,6 +3105,8 @@
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
 msgstr ""
+"Egyesült erővel győzedelmeskedtünk a semmirekellő élőholtak felett! "
+"Figyeljetek, csatlakozom hozzátok nemes küldetésetek végrehajtásában."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:468
 msgid ""
@@ -3029,12 +3140,12 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:25
 msgid "Move Konrad to the end of the road in the north-west"
-msgstr ""
+msgstr "Eljuttatod Konradot az út végéhez északnyugaton"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:29
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
 msgid "Defeat all enemies"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd minden ellenséged"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:61
 msgid "Ro'Arthian"
@@ -3054,14 +3165,13 @@
 msgstr "Dehát alig látok, akkora a köd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must be wary...they say a wizard lives in these mountains, and he does "
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
 "travelers will lose their way and become prey for his creatures."
 msgstr ""
 "Óvatosnak kell lennünk... azt mondják, egy varázsló él a hegyek 
között, aki "
-"nem kedveli a látogatókat. Ő teremt ködöt, ő vezeti tévútra el az 
utazókat, "
+"nem kedveli a látogatókat. Ő teremt ködöt, ő vezeti el tévútra az 
utazókat, "
 "akiket aztán szörnyetegei felfalnak."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:139
@@ -3069,7 +3179,6 @@
 msgstr "A... szörnyetegei? Maradjunk az úton, emberek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid ""
 "He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built this "
 "road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever since, "
@@ -3077,8 +3186,8 @@
 "villages."
 msgstr ""
 "Ő egy erős ellenfél, Konrad. A monda szerint, amikor a törpök ezt az 
utat "
-"építették, megzavarták a vén mágus pihenőhelyét, s azóta is ő és 
fivére a "
-"hegyeket járva pusztítják a törpök falvait"
+"építették, megzavarták a vén mágus pihenőhelyét, s azóta is a 
fivérével a "
+"hegyeket járva pusztítják a törpök falvait."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:147
 msgid "Let us then go carefully...but quickly, men!"
@@ -3089,7 +3198,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:188
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Greetings, Travelers. I am Stalrag, chief of the these villages! I warn you, "
 "a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely attack. I "
@@ -3097,7 +3205,7 @@
 msgstr ""
 "Legyetek üdvözölve, vándorok. Stalrag vagyok, a falvak vezére. Legyetek "
 "óvatosak, a hegyek között egy hatalmas varázsló és trolljai rejtőznek, 
rátok "
-"fognak támadni. Összegyűjtöm a harcosaimat, a segítségetekre lesznek!"
+"fognak támadni. Összegyűjtöm a harcosaimat, hogy a segítségetekre 
legyenek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:192
 msgid ""
@@ -3131,6 +3239,8 @@
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
 msgstr ""
+"Kitűnő, végeztünk az ellenségeinkkel, reméljük a hegy nem fog most 
velünk "
+"végezni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:229
 msgid ""
@@ -3155,16 +3265,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:24
 msgid "Defeat Muff Malal (Bonus)"
-msgstr ""
+msgstr "Legyőzöd Muff Malalt (Bónusz)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:28
 msgid "Escape down the road to Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Elmenekülsz lent az Elensefarba vezető úton"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:60
-#, fuzzy
 msgid "Muff Malal"
-msgstr "Muff Malal félszigete"
+msgstr "Muff Malal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:112
 msgid ""
@@ -3175,9 +3284,8 @@
 "csapdájába estek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid "My lord! On yonder peninsula there seems to be some movement!"
-msgstr "Uram! Abban a romban ott mintha mozogna valami!"
+msgstr "Uram! Azon a félszigeten ott mintha mozogna valami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:120
 msgid ""
@@ -3186,6 +3294,10 @@
 "or time to persevere against such a foe. Either way it looks like there will "
 "be a fight, prepare for battle men!"
 msgstr ""
+"Úgy tűnik élőholtak vannak itt! Ha legyőzzük őket biztosan 
megszerezzük a "
+"helybeliek támogatását. De bizonytalan vagyok, hogy elég erősek 
vagyunk-e és "
+"van-e elég időnk ehhez az ellenséghez. Bármerre is indulunk, harcra kell "
+"készülnünk emberek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:124
 msgid "To arms!"
@@ -3200,28 +3312,29 @@
 "minket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:146
-#, fuzzy
 msgid "To Elensefar"
-msgstr "Elensefar ostroma"
+msgstr "Elensefar felé"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:170
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
-msgstr ""
+msgstr "Nincs vesztegetni való időnk! Induljunk Elensefar felé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:181
 msgid ""
 "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
 msgstr ""
+"Ne térj ki a kötelességed elől! Majd én eldöntöm mikor kell Elensefar 
felé "
+"indulnunk."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Victory is ours! Let us hope that this delay will not hamper our quest to "
 "save Elensefar, but at least we have freed these good people. We must move "
 "onward with haste!"
 msgstr ""
 "Győztünk! Reménykedjünk benne hogy még így is időben odaérünk, hogy "
-"megmenthessük Elensefart. Minden perc számít!"
+"megmenthessük Elensefart, de legalább felszabadítottuk ezeket a jóravaló 
"
+"népeket. Induljunk azonnal, minden perc számít!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
@@ -3296,7 +3409,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:188
 msgid "We must make haste before the snow overwhelms us!"
-msgstr ""
+msgstr "Sietnünk kell, mert a hó be fog minket lepni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:196
 msgid ""
@@ -3326,9 +3439,8 @@
 msgstr "Merülés a sötétbe"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid "Find the Dwarves"
-msgstr "A törpök kapuja"
+msgstr "A törpök megtalálása"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:101
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:54
@@ -3510,10 +3622,13 @@
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
+"Igazad van, barátom. A legjobb embereimet bocsátom a rendelkezésedre. De "
+"sajnos nem tudjuk hol található a Jogar. A legenda szerint a keleti "
+"alagutakban rejtették el."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:411
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "Akkor menjünk a keleti alagutak felé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:431
 msgid "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
@@ -3523,7 +3638,7 @@
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Nagy szerencse ez a kincses láda! Kétszáz aranyat számoltam ösze!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
@@ -3542,11 +3657,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:35
 msgid "Force Li'sar's surrender"
-msgstr ""
+msgstr "Kikényszeríted Li'sar visszavonulását"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:61
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Elmar keresztútja"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:66
 msgid "Elbridge"
@@ -3558,7 +3673,6 @@
 msgstr "A Knalga felé vezető úton a csapatot Asheviere erői tartóztatták 
fel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:160
-#, fuzzy
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you impostor!"
 msgstr "A Királynő küldött feltartóztatásodra, gonosztevő!"
 
@@ -3569,7 +3683,6 @@
 "Ő Li'sar, a hercegkisasszony. A Királynő lánya, és kiválasztott 
utódja!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:168
-#, fuzzy
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
 msgstr "Nem bitorlom a trónt. Anyád minden bizonnyal hazudott erről."
 
@@ -3617,12 +3730,10 @@
 msgstr "Talán nem vetettem be elegendő erőt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:244
-#, fuzzy
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Impostor."
 msgstr "Megadom magam! Ne árts nekem, bitorló."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:248
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
@@ -3683,6 +3794,8 @@
 "Your forces draw near impostor! I'll not be defeated in my own back yard so "
 "easily... Come forth and attack my loyal duelist!"
 msgstr ""
+"Közelednek a seregeid, csaló! Nem fogsz a saját hátsó kertemben 
legyőzni... "
+"Kerülj közelebb és küzdj meg hűséges párbajhőseimmel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:351
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:432
@@ -3703,20 +3816,21 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:392
 msgid "I'll seize their keep my Lady!"
-msgstr ""
+msgstr "Elfoglalom a fellegvárukat Úrnőm!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:422
-#, fuzzy
 msgid "It sounds like there is something in the mine shaft."
-msgstr "Úgy tűnik, valaki elrejtőzött a templomban."
+msgstr "Úgy hallom, van valami a bányagödörben."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:446
 msgid "You've discovered my ploy! It doesn't matter, I'll still rout you!"
 msgstr ""
+"Rájöttetek a cselemre! Semmi baj, még mindig el tudlak kergetni titeket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:479
 msgid "The trap is foiled but I'll still flush this rabble from their keep!"
 msgstr ""
+"A csapda el van hárítva, de ki fogom árasztani a várukból ezt a 
csőcseléket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
@@ -3736,64 +3850,68 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:120
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Állj+ Ki van ott?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:124
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
+"Nézzétek! Ez az áruló Li'sar, az idős mágussal és a tünde nemes. 
Gyorsan, "
+"fogjátok el őket! A királynő a börtönében akarja őket látni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:128
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
+"Micsoda? Hogy én egy áruló? A királynő vádolható inkább árulással, 
mivel "
+"figyelmen kívül hagyta II. Garard király kívánságait. Nálunk van a 
Tűz "
+"Jogara, úgyhogy bocsássatok be!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:132
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "Nem hagysz más lehetőséget számunkra. Meg kell,hogy öljünk."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid ""
 "These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "Ezek a betolakodók erősebbek, mint gondoltuk. Hívd az erősítést!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:169
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
-msgstr ""
+msgstr "A királynő azért küldött minket, hogy segítsünk a lázadók 
elfogásában."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:173
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr ""
+msgstr "Megváltoztattuk a tervet. Inkább az életükre törünk."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:181
 msgid ""
 "We must make haste! Far greater challenges lay before us, by tarrying here "
 "we're diminishing our resources."
 msgstr ""
+"Sietnünk kell! Sokkal nagyobb kihívás vár ránk, ha itt késlekedünk, 
és "
+"feléljük tartalékaink."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter of Fire"
 msgstr "A Tűz Jogara"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:29
 msgid "Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar"
-msgstr ""
+msgstr "Megszerzed a Tűz Jogarát Konraddal vagy Li'sarral"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
-msgstr "A Jogar valahol a közelben kell hogy legyen. Merre induljunk?"
+msgstr "A Jogar valahol a közelben kell hogy legyen! Merre induljunk?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:70
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
 msgstr "Igen, szinte érzem a közelségét! Kezdjünk alapos keresésbe!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:301
-#, fuzzy
 msgid "Scepter of Fire"
 msgstr "Tűz Jogara"
 
@@ -3803,15 +3921,17 @@
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Ezt az ősi jogart a törpök kovácsolták. Ez Wesnoth uralkodójának 
jelképe, a "
+"jogar hatalmával a használója tűzlabdákat dobhat ellenfeleire!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:305
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
+"Ez a Tűz Jogara. Csak a trón valódi örököse vetemedhet a 
megkaparintására!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:328
-#, fuzzy
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
 msgstr "Itt van végre! Megtaláltam a Jogart!"
 
@@ -3827,7 +3947,6 @@
 "innen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:356
-#, fuzzy
 msgid "At last! I have the Scepter!"
 msgstr "Végre! Megvan a Jogar!"
 
@@ -3844,7 +3963,6 @@
 "minket ebből a lyukból! Remélem ezt bölcsnek értékeled!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:368
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Scepter makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
@@ -3939,7 +4057,6 @@
 msgstr "Ezek a törpök fő alagútrendszerének egyes részei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Underground roads once led to the different parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
@@ -4045,6 +4162,11 @@
 "not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
+"Elestem, de küldetésemet be kell fejezni. Bár ellenségek vagytok, azok 
közt "
+"legalább értékesek, így elmondom nektek, hogy a Tűz Jogarát innen 
keletre "
+"találjátok meg, amerről jöttetek, a barlangok mélyében. Elkövettem azt 
a "
+"hibát, hogy nem kérdeztem meg az irányokat, s emiatt el is vesztem. Legyen 
"
+"nektek több szerencsétek a küldetésetekben, mint nekem volt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:403
 msgid "The earth shakes."
@@ -4079,12 +4201,11 @@
 msgstr "Szörnyű ez a hír! Vissza kell vennünk a várost!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:155
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the north! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
 msgstr ""
-"Nagyon sokan vannak, ez nem lesz könnyű. Jaj, délre tekintve pedig "
+"Nagyon sokan vannak, ez nem lesz könnyű. Jaj, északra tekintve pedig "
 "élőholtakat látok! Szövetséget kötöttek az orkokkal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:159
@@ -4162,6 +4283,8 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:242
 msgid "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
 msgstr ""
+"Nem bízhatunk a cselekedeteitekben. Saját magunknak kell felszabadítanunk 
a "
+"várost!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:246
 msgid ""
@@ -4282,7 +4405,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:387
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr ""
+msgstr "Szóval arra törekedsz, hogy otthonomban törhess rám. Tükfilkó."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -4290,7 +4413,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid "Survive for two days"
-msgstr ""
+msgstr "Kibírod két napig"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:68
 msgid "Galga"
@@ -4477,15 +4600,15 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:83
 msgid "Death of Konrad, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Meghal Konrad, vagy akár csak kővé válik"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:87
 msgid "Death of Delfador, or having him turned to stone"
-msgstr ""
+msgstr "Meghal Delfador, vagy akár csak kővé válik"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:142
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Figyelmeztetlek, egy óriási szörny él az előttetek fekvő dombok 
közt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:162
 msgid "Haldiel-Aga"
@@ -4589,33 +4712,36 @@
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
+"Már hallottam ilyenekről - gyorsan, törd szét! Lehet, hogy a gyíkfarkú "
+"kakasok ereje belőle ered!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:371
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr ""
+msgstr "Rendben, elintézem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:378
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nem! A teremtményeimet az erejük elhagyta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:384
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
+msgstr "Végre kiszabadultunk kőbörtönünkből! Most bosszút állunk!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:388
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
 msgstr ""
+"Először ezekkel az ostoba madarakkal kellett küzdenünk, most meg ezekkel 
az "
+"orkokkal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:392
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "Támadjátok meg őket, emberek!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:413
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad kővé vált, biztosan elveszünk!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:427
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
@@ -4632,6 +4758,9 @@
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
 msgstr ""
+"Ezek a gyíkfarkú kakasok az egész csapatot kővé fogják változtatni, 
mint "
+"ahogy az orkokkal is tették, ha nem találjuk meg az erejük "
+"hatástalanításának a módját!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:8
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
@@ -4777,469 +4906,3 @@
 #~ "#Delfador elesik\n"
 #~ "#Li'sar elesik\n"
 #~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Asheviere\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzöd Asheviere-t\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Li'sar elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik\n"
-#~ "#Körök számát túlléped"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "@Resist until the end of the turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Sir Kaylan"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzöd az ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "@Kitartasz a megszabott idő leteltéig\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Seimus elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Kojun Herolm\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted az ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom.\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Konrad elérte a Törp Királyság kapuját\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the signpost in the north-west\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Konrad eljut az északnyugati kilátótoronyhoz\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Körök számát túlléped"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the north side of the river.\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Konrad átkelt a folyó északi partjára\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat the mother gryphon and the enemy commander\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzöd a griffkirálynőt és az ellenséges hadvezért\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted az ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik\n"
-#~ "#Li'sar elesik"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat 25 Units Followed by a Clan Leader (Bonus)\n"
-#~ "@Defeat All Clan Leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzöd a klán vezérét, Bayart\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik\n"
-#~ "#Li'sar elesik\n"
-#~ "#Körök számát túlléped"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Turns run out before reaching the forest"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Eléred a tündék erdejét, és kitartasz a körök leteltéig\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik\n"
-#~ "#Li'sar elesik\n"
-#~ "#Körök számát túlléped, mielőtt az erdőbe érnél"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted az ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Körök számát túlléped"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "@Resist until the end of the turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted valamennyi ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "@Kitartasz a megszabott idő leteltéig\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the end of the road in the north-west\n"
-#~ "@Defeat all enemies\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Konradot elvitted az út végéig északnyugaton\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Muff Malal (Bonus)\n"
-#~ "@Escape down the road to Elensefar\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted Muff Malalt\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Körök számát túlléped"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted valamennyi ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik\n"
-#~ "#Körök számát túlléped"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find the Dwarves\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Megtalálod a törpöket\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Force Li'sar's surrender\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Kierőszakolod Li'sar visszavonulását\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik\n"
-#~ "#Körök számát túlléped"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted valamennyi ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Li'sar elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Capture the Scepter of Fire with Konrad or Li'sar\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Li'sar vagy Konrad megszerzi a Tűz Jogarát\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik\n"
-#~ "#Li'sar elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted az ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Li'sar elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted valamennyi ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Li'sar elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted valamennyi ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted valamennyi ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Körök számát túlléped"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive for two days\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Túléled két napig\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik\n"
-#~ "#Delfador elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemies\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad, or having him turned to stone\n"
-#~ "#Death of Delfador, or having him turned to stone\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Győzöl, ha:\n"
-#~ "@Legyőzted valamennyi ellenséges sereg vezérét\n"
-#~ "Veszítesz, ha:\n"
-#~ "#Konrad elesik, vagy kővé válik\n"
-#~ "#Delfador elesik, vagy kővé válik\n"
-#~ "#Li'sar elesik\n"
-#~ "#Kalenz elesik"
-
-#~ msgid "High King at Sea"
-#~ msgstr "A Nagykirály tengerre száll"
-
-#~ msgid "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
-#~ msgstr "Ott élőholtak vannak! Készüljetek a csatára!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
-#~ "champion.png,Champion,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Harcos,(legkönnyebb);*&elvish-hero.png,Hős;&elvish-"
-#~ "champion.png,Bajnok,(legnehezebb)"
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po:1.20 wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po:1.21
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po:1.20  Sun Mar 20 16:15:27 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po    Sun Mar 27 21:50:50 2005
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-20 17:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-23 20:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-23 09:33+0100\n"
 "Last-Translator: Automatically generated <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -216,7 +216,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:95
 msgid "Refresh Image Cache"
-msgstr ""
+msgstr "Képek átmeneti tárolójának frissítése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:97
 msgid "Delay Shroud Updates"
@@ -331,7 +331,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:828
 msgid "Reverse Time Graphics"
-msgstr ""
+msgstr "Napszakmegjelenítés megfordítása"
 
 #: src/preferences.cpp:829
 msgid "Music Volume:"
@@ -409,7 +409,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:890
 msgid "Choose whether the sun moves left-to-right or right-to-left"
-msgstr ""
+msgstr "Add meg, hogy a nap balról jobbra, vagy jobbról balra mozogjon"
 
 #: src/preferences.cpp:893
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
@@ -477,7 +477,7 @@
 
 #: src/show_dialog.cpp:493
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Igen"
 
 #: src/show_dialog.cpp:494
 msgid "No"
Index: wesnoth/po/wesnoth/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.48 wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.49
--- wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.48    Tue Mar 22 15:34:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/hu.po  Sun Mar 27 21:50:50 2005
@@ -12,19 +12,17 @@
 "Project-Id-Version: hu_wesnoth_backup2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-21 09:57+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-22 12:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-27 17:01+0200\n"
 "Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
 "Language-Team: hungarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;X-Generator: KBabel 1.3X-Generator: "
-"KBabel 1.3\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;X-Generator: KBabel 1.3X-Generator: \n"
 
 #: data/fonts.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami.ttf"
-msgstr "Bepa-Roman.ttf,Vera.ttf,FreeSans.ttf"
+msgstr "Bepa-Roman.ttf,Vera.ttf,FreeSans.ttf,sazanami.ttf"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:53 data/help.cfg:59
 msgid "Introduction"
@@ -89,18 +87,15 @@
 msgstr "A játékmenet vezérelvei"
 
 #: data/help.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
 "covers how to play and the basic mechanics behind the game. Keep in mind "
 "that this is just an outline - for special exceptions and situations, please "
 "follow the links included."
 msgstr ""
-"Ezen·oldal·körvonalazza,·hogy·is·kell·játszani·e·játékot,"
-"·s·megmutatja·a·játék·mozgatórugóit."
-"·Ha·további·kérdésied·volnának·kattints·a··<ref>dst=basic_strategy·text='Alap·taktika'</"
-"ref>·and·<ref>dst=multiplayer_strategy·text='Többjátékos·stratégia'</ref>."
-"·Ne·feledd:·ez·csak·egy·vázlat -kölünleges tippekre a linkeket 
követve "
+"Ez az oldal körvonalazza a Harc Wesnoth-ért játékkal kapcsolatos "
+"tudnivalókat. Bemutatja a játékmenet alapjait, és a játék 
működését."
+"·Ne·feledd:·ez·csak·egy·vázlat - kölünleges tippekre a linkeket 
követve "
 "találhatsz."
 
 #: data/help.cfg:70
@@ -238,7 +233,6 @@
 "(majd a későbbi körökben is folytatólagosan)."
 
 #: data/help.cfg:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -255,18 +249,16 @@
 "\n"
 "\n"
 "Minden egységnek van egy bizonyos számú lépési pontja, amelyből fogyni 
fog "
-"attól függően, hogy az új hatszög, ahova mozgunk, milyen 
<ref>dst=terrain "
-"text=Terep</ref>. Például a mezőségbe belépni csaknem mindig egy pontot "
-"kíván. Hogy pontosan hány lépési pontra van szükség, az függ az 
egység "
-"típusától is - az erdőben a tünde egységeknek csak 1 pontba kerül a 
mozgás, "
-"míg a legtöbb emberi és ork egységnek 2 pontba, valamint a lovasoknak 3 "
-"pontba. Hogy mennyi lépési pontra van szüksége az egyes egységeknek, a "
-"bizonyos tereptípusok esetén, megtalálhatod ha jobb klikkelés után "
-"kiválasztod az Egység leírását, és ott megnézed a <italic>text='Terep-"
-"alakítókat'</italic>."
+"az új hatszög, ahova mozgunk, terepminőségétől függően. Például a 
mezőségbe "
+"belépni csaknem mindig egy pontot kíván. Hogy pontosan hány lépési 
pontra "
+"van szükség, az függ az egység típusától is - az erdőben a tünde 
egységeknek "
+"csak 1 pontba kerül a mozgás, míg a legtöbb emberi és ork egységnek 2 "
+"pontba, valamint a lovasoknak 3 pontba. Hogy mennyi lépési pontra van "
+"szüksége az egyes egységeknek, a bizonyos tereptípusok esetén, 
megtalálhatod "
+"ha jobb klikkelés után kiválasztod az Egység leírását, és ott 
megnézed a "
+"<italic>text='Terep-alakítókat'</italic>."
 
 #: data/help.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -279,13 +271,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Egy másik dolog, amit jó észben tartani a lépéseknél, az a "
-"<ref>dst=zones_of_control text='Ellenőrzött terület'</ref>. Minden 
egységnek "
-"van egy saját ellenőrzött területe közvetlenül körülötte, amibe ha 
egy "
-"ellenséges egység belép, akkor a lépésének vége szakad. Hogy hogyan 
használd "
-"ezeknek a területeknek a lefedését a saját előnyödre, az egy fontos 
része a "
-"Wesnothnak, mivel ez csak a <ref>dst=ability_skirmish text='Portyázókra'</"
-"ref> nincsen hatással."
+"Egy másik dolog, amit jó észben tartani a lépéseknél, az az 
ellenőrzött "
+"terület. Minden egységnek van egy saját ellenőrzött területe 
közvetlenül "
+"körülötte, amibe ha egy ellenséges egység belép, akkor a lépésének 
vége "
+"szakad. Hogy hogyan használd ezeknek a területeknek a lefedését a saját "
+"előnyödre, az egy fontos része a Wesnoth-nak, mivel ez csak a "
+"<ref>dst=ability_skirmisher text='Portyázókra'</ref> nincsen hatással."
 
 #: data/help.cfg:102
 msgid "Combat"
@@ -346,7 +337,6 @@
 "<header>text='Sebezhetőség'</header>"
 
 #: data/help.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -360,17 +350,16 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Két kivétellel, egy egység sebezhetősége kizárólag a védekezési 
érrtékén "
-"alapul, ami attól függ, hogy milyen <ref>dst=terrain text=Terepen</ref> 
áll. "
-"Ez egy egységen való jobb kattintás után megtalálható az Egység 
leírása "
-"menüpont alatt, és <italic>text='Terep-alakítóknak'</italic> hívják. 
Például "
-"a tündéknek 70 %-os védekezési értékük van erdőben, aminek az a 
jelentése, "
-"hogy ha egy egység megtámadja őt, akkor 30 % eséllyel fogja őt 
eltalálni. "
-"Viszont a tündének a támadójára vonatkozó találati esélye attól 
függ, hogy a "
-"támadó milyen terepen áll."
+"Két kivétellel, egy egység sebezhetősége kizárólag a védekezési 
értékén "
+"alapul, ami attól függ, hogy milyen terepen áll. Ez egy egységen való 
jobb "
+"kattintás után megtalálható az Egység leírása menüpont alatt, és "
+"<italic>text='Terep-alakítóknak'</italic> hívják. Például a tündéknek 
70 %-"
+"os védekezési értékük van erdőben, aminek az a jelentése, hogy ha egy 
egység "
+"megtámadja őt, akkor 30 % eséllyel fogja őt eltalálni. Viszont a 
tündének a "
+"támadójára vonatkozó találati esélye attól függ, hogy a támadó 
milyen "
+"terepen áll."
 
 #: data/help.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "There are two exceptions to this rule: <ref>dst=weaponspecial_magical "
@@ -380,8 +369,8 @@
 "least a 60% chance to hit, regardless of terrain."
 msgstr ""
 "\n"
-"Ez alól a szabály alól két kivétel van: a <ref>dst=magical_attacks "
-"text='Mágikus támadások'</ref> és a <ref>dst=ability_marksman "
+"Ez alól a szabály alól két kivétel van: a <ref>dst=weaponspecial_magical 
"
+"text='Mágikus támadások'</ref> és a <ref>dst=weaponspecial_marksman "
 "text=Mesterlövészek</ref>. A mágikus támadásoknak mindig 70 %-os a 
találati "
 "esélyük, tekintet nélkül a terepre, és amikor a mesterlövészek 
támadólag "
 "lépnek fel, akkor mindig legalább 60 % találati esélyük van, 
függetlenül a "
@@ -418,7 +407,6 @@
 "mindkettőt·lentebbkifejtjük."
 
 #: data/help.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -431,8 +419,8 @@
 "\n"
 "Néhány·egységnek·speciális·képességei·vannak,"
 "·amelyek·befolyásoljáka·harcban·okozott·sebzést."
-"·A·legközönségesebb·ezek·közül·a·<ref>dst=ability_charge·text=Roham</ref>,"
-"amely·megduplázza·a·sebzést·mind·a·támadónál,·mind·a·megtámadottnál,"
+"·A·legközönségesebb·ezek·közül·a·<ref>dst=weaponspecial_charge 
text=Roham</"
+"ref>,amely·megduplázza·a·sebzést·mind·a·támadónál,·mind·a·megtámadottnál,"
 "amikor·a·Rohamra·képes·egység·támad."
 
 #: data/help.cfg:123
@@ -601,7 +589,6 @@
 "·mivé·fejlődjön·az·egység."
 
 #: data/help.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -612,7 +599,7 @@
 "\n"
 "Ne·felejtsd·el,"
 
"·hogy·amíg·a·legtöbb·egységnek·csak·három·lehetségesfejlődési·szintje·van,"
-"·addig·némelyeknek·(mint·például·a·<ref>dst=unit_mage·text=Mágusoknak</ref>)"
+"·addig·némelyeknek·(mint·például·a·<ref>dst=unit_Mage·text=Mágusoknak</ref>)"
 "·négy·is·lehet."
 
 #: data/help.cfg:169
@@ -650,15 +637,14 @@
 
"Falvak:·Egy·egység,·amely·az·új·kört·egy·városban·kezdi,·8·ÉP-t·gyógyul."
 
 #: data/help.cfg:174
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "<ref>dst=ability_regenerates text=Regeneration</ref>: Certain units (such as "
 "trolls) will automatically heal 8HP every turn."
 msgstr ""
 "\n"
-"<ref>dst=ability_regeneration·text=Regeneráció</ref>:·Bizonyos·egységek,"
-"(mint·a·Trollok)·minden·körben·automatikusan·8·ÉP-t·gyógyulnak."
+"<ref>dst=ability_regenerates·text=Regeneráció</ref>:·Bizonyos·egységek,"
+"(mint·a·trollok)·minden·körben·automatikusan·8·ÉP-t·gyógyulnak."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -1288,21 +1274,22 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Hexcake.cfg:3
 msgid "Hexcake"
-msgstr ""
+msgstr "Hatszögsüti"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Hexcake.cfg:5
 msgid "2 vs. 2 or 3 vs. 3 team game."
-msgstr ""
+msgstr "2 kontra 2 vagy 3 kontra 3 csapatjátékokra."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/IcyWaters.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Icy Waters"
-msgstr "Szenteltvíz"
+msgstr "Jeges vizek"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/IcyWaters.cfg:5
 msgid ""
 "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North Wesnoth."
 msgstr ""
+"Csata jeges víztömegek felszínén és körül, ebben a embertelen 
kikötőben "
+"Wesnoth északi részén."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:16
@@ -1494,9 +1481,8 @@
 msgstr "A domb királya"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Basic Training"
-msgstr "+Baszk Fordítás"
+msgstr "Felkészítő képzés"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:64
 msgid ""
@@ -1508,7 +1494,6 @@
 "művészetét..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
 "right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
@@ -1526,7 +1511,6 @@
 msgstr "Toborozz egy egységet"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "Excellent! You recruited an Elvish Fighter."
 msgstr "Kitűnő! Felvettél a seregedbe egy tünde harcost."
 
@@ -1544,7 +1528,6 @@
 msgstr "Hogyan toborozhatok egységeket?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To recruit a unit, right click on the castle tile on which you wish to "
 "recruit the unit. Then select Recruit, or just hold your cursor over the "
@@ -1554,7 +1537,7 @@
 msgstr ""
 "Ahhoz, hogy egységeket toborozz, kattints jobb gombbal a vár azon 
részére, "
 "ahova fel szeretnéd venni őket. Ezután válaszd ki a 'Toborzást', vagy "
-"egyszerűen csak nyomj a hatszöget kijelölve 'Ctrl-R'-t. Ekkor válaszd ki 
az "
+"egyszerűen csak nyomj 'Ctrl-R'-t a hatszöget kijelölve. Ekkor válaszd ki 
az "
 "egység fajtáját, majd nyomj 'Okét'. Ahhoz, hogy gyorsabban feltöltsd a "
 "seregedet, használhatod a 'Ctrtl-Shift-R' billentyűkombinációt, amellyel 
a "
 "legutóbb felvettel azonos fajtájú egységet toborozhatsz."
@@ -1586,7 +1569,6 @@
 msgstr "Hogyan válasszam ki, hogy milyen fajtájú egységet toborozzak?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You have to carefully review their skills, which are displayed to the left "
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
@@ -1626,7 +1608,6 @@
 msgstr "Fejezd be a köröd"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:100
-#, fuzzy
 msgid "You successfully ended your turn."
 msgstr "Sikeresen befejezted a köröd."
 
@@ -1679,7 +1660,6 @@
 msgstr "Lépj a tünde harcosoddal Merle mellé"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Excellent! You successfully moved your Elvish Fighter. However, when he "
 "moved next to an enemy unit, he lost all his movement for this turn; this is "
@@ -1774,7 +1754,6 @@
 msgstr "Támadd meg Merlét."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:163
-#, fuzzy
 msgid "You successfully attacked Merle."
 msgstr "Sikeresen megtámadtad Merlét."
 
@@ -1783,7 +1762,6 @@
 msgstr "Visszatámadhat Merle a támadásom után?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own weapons. "
 "This means that after each blow from the attacker, the defender retaliates "
@@ -1799,19 +1777,19 @@
 "Wesnoth."
 msgstr ""
 "Ha egy egységet megtámadnak, az visszatámadhat a saját fegyvereivel. Ez 
azt "
-"jelenti, hogy ha a támadó támad egy fegyverrel, akkor utána a 
megtámadott is "
-"támad a sajátjával. Ez addig megy így, amíg az egyik fél ki nem fogy a "
+"jelenti, hogy ha a támadó támad egy fegyverrel, akkor utána a 
megtámadott "
+"visszaüt a sajátjával. Ez addig megy így, amíg az egyik fél ki nem fogy 
a "
 "támadásokból, amikor is a másik még folytathatja, ha van még további "
-"támadása, egészen addig, amíg el nem fogy. Azonban minden megtámadott 
egység "
-"csak azonos távolságú fegyverrel támadhat, mint amivel rá támadtak. Ez 
azt "
-"jelenti, hogy a távolsági támadásoknál csak távolsági fegyverrel lehet 
"
-"visszatámadni. Közelharci támadás esetén pedig közelharcival. Sok 
egységnek "
-"jóval erősebb a közelharci támadása, mint a távolsági. Az erős 
távolsági "
-"fegyverrel rendelkező egységek jól használhatóak a közelharcra építő 
"
-"egységek elllen. Néhány egység, melyeknek nincs távolsági fegyvere "
-"egyáltalán nem tud visszatámadni ezesetben. Azonban a távolsági harcot "
-"folytató egységek sem képesek átlőni több hatszögön, ez egy a Wesnoth 
"
-"különleges szabályai közül."
+"támadása, egészen addig, amíg el nem fogy neki is. Azonban minden "
+"megtámadott egység csak azonos távolságú fegyverrel támadhat, mint 
amivel rá "
+"támadtak. Ez azt jelenti, hogy a távolsági támadásoknál csak 
távolsági "
+"fegyverrel lehet visszatámadni. Közelharci támadás esetén pedig "
+"közelharcival. Sok egységnek jóval erősebb a közelharci támadása, mint 
a "
+"távolsági. Az erős távolsági fegyverrel rendelkező egységek jól "
+"használhatóak a közelharcra építő egységek elllen. Néhány egység, 
melyeknek "
+"nincs távolsági fegyvere egyáltalán nem tud visszatámadni ezesetben. 
Viszont "
+"a távolsági harcot folytató egységek sem képesek átlőni több 
hatszögön, ez "
+"egy a Wesnoth különleges szabályai közül."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:168
 msgid ""
@@ -1857,7 +1835,6 @@
 msgstr "Fejezd be a köröd, és várd meg, hogy Merle megtámadjon."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:181
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your fighter survived Merle's attack. Whenever a unit survives a battle, it "
 "gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
@@ -1891,7 +1868,6 @@
 msgstr "Mi történik, ha egy egység szintet lép?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:186
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When a unit advances, it transforms into a different unit type. This unit "
 "type is dependent on what the unit was originally, but occasionally there "
@@ -1909,10 +1885,9 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:192
 msgid "Move your fighter onto a village."
-msgstr "Irányítsd az egységedet egy faluba."
+msgstr "Lépj az egységeddel egy faluba."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid "Move your fighter onto a village"
 msgstr "Irányítsd az egységedet egy faluba."
 
@@ -1925,7 +1900,6 @@
 msgstr "Mi történik, ha egy egység egy faluba ér?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:209
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit moves onto a village, he flags the village for his side. "
 "This action takes all of the unit's remaining movement. Villages flagged for "
@@ -1936,21 +1910,20 @@
 "benefit of villages, villages can be used in battle. Villages heal the units "
 "on them 8 HP per turn."
 msgstr ""
-"Ha egy egység egy falu mezőn tartózkodik, akkor a falu ezentúl ura 
zászlaja "
-"alá tartozik. Az odalépés azonban felemészti az egység minden maradék 
lépési "
+"Ha egy egység egy falu mezőre lép, akkor a falu onnantól ura zászlaja 
alá "
+"tartozik. Az odalépés azonban felemészti az egység minden maradék 
lépési "
 "pontját. A falvak bizonyos előnyökhöz juttatják a tulajdonosukat, egy "
 "aranyat adnak minden körben, és eggyel csökkentik a csapat 
egységfenntartási "
 "költségét. Az összes birtokolt falu száma megjelenik a felső 
menüsoron, egy "
 "ház képénél. A falvak birtoklásának, a gazdasági szempontok mellett, 
másik "
 "fontos előnyük, hogy harcban is jól használhatóak. A falvak ugyanis 8 
pontot "
-"gyógyítanak az ott lévő egységeken körönként."
+"gyógyítanak az bennük lévő egységeken körönként."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:210
 msgid "How do I heal when there aren't any villages nearby?"
 msgstr "Hogyan tudok gyógyítani, ha egy falu sincs a közelben?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:210
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are ways to heal even without villages. If a unit does not move or "
 "attack for 1 turn, he heals 2 HP from resting. However if an enemy attacks "
@@ -1959,7 +1932,7 @@
 "Elvish Shaman are healed 4 HP per turn. Finally, whenever you win a level "
 "all your units are healed fully."
 msgstr ""
-"Vannak módszerek gyógyításra falu nélkül is. Ha egy egység egy körben 
nem "
+"Vannak módszerek gyógyításra falvak nélkül is. Ha egy egység egy 
körben nem "
 "cselekszik semmit, két pontot gyógyul a pihenés miatt. Ha egy ellenség "
 "megtámadja, akkor azonban nem tud pihenni, és így gyógyulni sem. 
Ezenkívül "
 "vannak olyan egységek is, amelyek képesek az őket körülvevő társaikat "
@@ -1977,7 +1950,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:218
 msgid "Defeat Merle"
-msgstr "Pusztítsd el Merlét."
+msgstr "Pusztítsd el Merlét"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:233
 msgid ""
@@ -1993,17 +1966,15 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:249
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
-"Sajnos veszítettél, mert a vezetőd halálát lelte. Remélhetőleg azért "
+"Sajnos veszítettél, mert a fővezéred halálát lelte. Remélhetőleg 
azért "
 "tanultál valamennyit a mai leckéből."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:256
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:240
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you gained "
 "wisdom from my teachings anyway."
@@ -2012,7 +1983,6 @@
 "valamennyit a mai leckéből."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:266
-#, fuzzy
 msgid "You successfully completed the first training scenario."
 msgstr "Sikeresen befejezted az első gyakorló pályát!"
 
@@ -2027,7 +1997,6 @@
 "Honnan tudhatom meg, hogy hogyan kell megcsinálnom pályát? Mindig 
elmondják?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:270
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes it is not clear how to win a scenario just by listening to the "
 "dialog. In this case you need to look at the scenario objectives, which "
@@ -2063,7 +2032,6 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:277
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to review any of the skills learned on this level?"
 msgstr "Szeretnéd a pályán tanultak valamelyikét újra megnézni?"
 
@@ -2078,13 +2046,12 @@
 msgstr "Végeztem a tanultak áttekintésével!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:298
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Although you completed your first scenario, your training is not yet over. "
 "We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me in a "
 "mock battle."
 msgstr ""
-"Nos, végeztél az első pályával, de még nincs vége a képzésednek. 
Most a "
+"Nos, végeztél az első pályával, de·a·képzésednek még nincs vége. 
Most a "
 "következő pályára lépünk, ahol megküzdesz velem egy szimulált 
harcban."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:3
@@ -2100,7 +2067,6 @@
 "engem egy szimulált harcban."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:43
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can win most scenarios simply by defeating all enemy leaders. Win this "
 "scenario by defeating me. Your fighter from the previous scenario can help "
@@ -2116,7 +2082,6 @@
 "íjászokra is szükséged lesz, toboroznod kell őket."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:60
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skills covered:\n"
 "Recalling\n"
@@ -2136,29 +2101,23 @@
 "Terepek\n"
 "Ellenállás\n"
 "Tulajdonságok\n"
-"Tárgyak\n"
-"Wesnoth-ot játszani\n"
-"@Célok\n"
-"@Győzelem\n"
-"Győzd le Delfadort"
+"Tárgyak"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:62
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Delfador"
-msgstr "Pusztítsd el Merlét."
+msgstr "Legyőzöd magát Delfadort"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:66
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:49
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Konrad elesik"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:70
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:57
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Túlléped a körök számát"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "You successfully recalled your Elvish Fighter."
 msgstr "Sikeresen visszahívtad a tünde harcosodat."
 
@@ -2170,7 +2129,6 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:159
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:173
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:206
-#, fuzzy
 msgid "En guarde!"
 msgstr "Fegyverbe!"
 
@@ -2196,7 +2154,6 @@
 msgstr "Hogy döntsem el, melyik egységet hívom vissza?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:88
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You should usually recall units that are already advanced to the next level. "
 "However, you may also want to recall units that have high experience, and "
@@ -2209,7 +2166,6 @@
 "küldetésben, például egy erdei pályán érdemes tündéket visszahívni."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You may notice that your units have slightly different statistics than the "
 "statistics shown before you recruited them. This is because of their "
@@ -2291,7 +2247,6 @@
 msgstr "Hogyan szerezhetek aranyat?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You begin each level with a percentage of gold from the previous level. If "
 "this is less than 100 gold, you begin with 100 gold instead. The amount of "
@@ -2360,7 +2315,6 @@
 "adottságokat adnak a hatszögnek."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:147
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Two terrains have properties which I described earlier: namely villages and "
 "castle. However the properties of most terrains are more subtle, and have to "
@@ -2389,7 +2343,6 @@
 msgstr "Honnan tudhatom meg a terepek tulajdonságait?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:148
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To find out the properties of a terrain with respect to a specific unit, "
 "right-click on the unit, select Unit Description, then select Terrain "
@@ -2438,7 +2391,6 @@
 msgstr "Hogy csökkenti az ellenállás a támadást?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are 6 different damage types: blade, pierce, impact, fire, cold, and "
 "holy. Heavily armored units have high resistance to the physical types: "
@@ -2567,7 +2519,6 @@
 msgstr "Milyen sokáig maradnak meg a tárgyak?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:209
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
 "few objects, such as holy water, last only until the remainder of the level."
@@ -2586,14 +2537,16 @@
 "lesz toborozni. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Congratulations! By defeating me, you complete the second training scenario."
-msgstr "Sikeresen befejezted az első gyakorló pályát!"
+msgstr ""
+"Gratulálok! Legyőzésemmel sikeresen befejezted a második gyakorló 
pályát is!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:285
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
 msgstr ""
+"Következőnek belekezdhetsz egy hadjáratba, vagy játszhatsz többjátékos 
"
+"módban."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:289
 msgid "How do I play a campaign?"
@@ -2630,7 +2583,6 @@
 msgstr "Ez jól el lett magyarázva! De ..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skills covered:\n"
 "Recruiting units\n"
@@ -2644,17 +2596,15 @@
 "Lépés az egységekkel\n"
 "Ellenséges egységek megtámadása\n"
 "Tapasztalatgyűjtés\n"
-"Pályák lejátszása\n"
-"@Jelenlegi cél\n"
-"{OBJECTIVE}"
+"Pályák lejátszása"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:43
 msgid "Current objective:"
-msgstr ""
+msgstr "Jelenlegi cél:"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:53
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador elesik"
 
 #: data/schedules.cfg:123 data/schedules.cfg:130
 msgid "Underground"
@@ -2796,17 +2746,16 @@
 msgstr "Kanyon"
 
 #: data/terrain.cfg:438
-#, fuzzy
 msgid "ruin"
-msgstr "megcsapolás"
+msgstr "rom"
 
 #: data/terrain.cfg:448
 msgid "sunken ruin"
-msgstr ""
+msgstr "elsüllyedt rom"
 
 #: data/terrain.cfg:458
 msgid "swamp ruin"
-msgstr ""
+msgstr "lápos rom"
 
 #: data/themes/default.cfg:78
 msgid "Menu"
@@ -3156,18 +3105,16 @@
 msgstr "hűséges"
 
 #: data/traits.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid "Zero upkeep"
-msgstr "fenntartás"
+msgstr "Nulla fenntartás"
 
 #: data/traits.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid "undead"
-msgstr "Élőholtak"
+msgstr "élőholt"
 
 #: data/traits.cfg:16
 msgid "Immune to poison"
-msgstr ""
+msgstr "Immunis a méreggel szemben"
 
 #: data/traits.cfg:23
 msgid "strong"
@@ -3175,7 +3122,7 @@
 
 #: data/traits.cfg:40
 msgid "dextrous"
-msgstr ""
+msgstr "ügyes kezű"
 
 #: data/traits.cfg:52
 msgid "quick"
@@ -3473,15 +3420,14 @@
 "saját csapatának egyik egysége áll."
 
 #: data/translations/english.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Berserk:\n"
 "When used offensively, this attack presses the engagement until one of the "
 "combatants is slain."
 msgstr ""
 "Dühöngés:\n"
-"Ezzel a támadással - támadás és védekezés esetében is - az 
összecsapás addig "
-"tart, amíg az egyik fél el nem esik."
+"Ezzel a támadással, támadólag használva, az összecsapás addig tart, 
amíg az "
+"egyik fél el nem esik."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
 msgid ""
@@ -3535,6 +3481,10 @@
 "identical to and on the same side as the unit with the Plague attack. (This "
 "doesn't work on Undead or units in villages.)"
 msgstr ""
+"Pestis:\n"
+"Ha egy egységet pestis támadással ölnek meg, a helyén egy 
elpusztítójával "
+"megegyező fajtájú és vele együtt harcoló új egység támad fel. (Ez 
nem "
+"vonatkozik az élőholtakra és a falvakban tartózkodókra.)"
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
@@ -3592,36 +3542,38 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:137
 msgid "$name|bury,$name|ham,$name|ton"
-msgstr ""
+msgstr "$name városa,$name faluja,$name|-vár"
 
 #: data/translations/english.cfg:138
 msgid "$name|harbor,$name|port"
-msgstr ""
+msgstr "$name öböl,$name öble"
 
 #: data/translations/english.cfg:139
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
-msgstr ""
+msgstr "$name faluja,Új|$name,Ó|$name,$river|újváros,$river|falva"
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
-msgstr ""
+msgstr "$river hídja,$river hídja,$river hídja,$name| faluja,$name hídja"
 
 #: data/translations/english.cfg:141
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
-msgstr ""
+msgstr "$name faluja,$name|-vár,$name tanyája"
 
 #: data/translations/english.cfg:142
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Forest"
-msgstr ""
+msgstr "$name faluja,$name|-vár,$name|-tanya,$name erdő"
 
 #: data/translations/english.cfg:143
 msgid "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
-msgstr ""
+msgstr "$name faluja, $name városa, $name|-vár, $name|völgye,$name|tető"
 
 #: data/translations/english.cfg:144
 msgid ""
 "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
+"$name faluja,$name városa,$name|-vár,$name hegye,$name hegye,$name|tető,"
+"$name|tető"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
@@ -3707,7 +3659,7 @@
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:3
 msgid "Ancient Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Hatalmas fapásztor"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:7 data/units/Elder_Wose.cfg:7
 #: data/units/Wose.cfg:7
@@ -3726,6 +3678,15 @@
 "which is often the only thing which could incur the wrath of these otherwise "
 "kind and curious beings."
 msgstr ""
+"Rémes és tiszteletteljes, a legtöbb hatalmas fapásztor félelmetes 
méreteket "
+"ért el. Olyan lények ők, akikkel szinte csak a legendákban 
találkozhatunk, "
+"ahol úgy végeznek ellenfeleikkel, mint egy madártollal, vagy egy apró "
+"bogárral. Hatalmas, földöntúli erejüket hívják segítségül, s a 
legnagyobb "
+"sziklákat is porrá zúzzák. Ez a fa ereje, ami az évek folyamán csak "
+"növekszik és egy pillanatba sűrűsödhet össze a fapásztor kezében. A 
legendák "
+"beszélnek a fáradhatatlan gondoskodásról is, mellyel a világ erdeit "
+"felügyelik, gondozzák. Csak az erdő meggyalázásával lehet kivívni az "
+"egyébként szívélyes lények rettentő haragját."
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:19 data/units/Elder_Wose.cfg:19
 #: data/units/Wose.cfg:19
@@ -4439,7 +4400,7 @@
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:3
 msgid "Dark Sorcerer"
-msgstr ""
+msgstr "Sötét varázsló"
 
 #: data/units/Dark_Sorcerer.cfg:16
 msgid ""
@@ -4448,6 +4409,11 @@
 "made them stronger, but not nearly as powerful as they would have been as "
 "Liches. Because they retain their humanity, they do not fear holy magic. "
 msgstr ""
+"A sötét varázslók nem jutnak hozzá az élőholtak erejéhez azáltal, 
hogy "
+"magukból is élőholtat csinálnak, ehelyett viszont a fejlett 
tanulmányaik, "
+"melyek a sötét dolgok felé fordulnak, erősebbé teszik őket, bár nem 
annyira "
+"erőssé, mint amilyenek a villik. Mivel megtartottak valamit 
emberségükből: "
+"nem félnek a szentségtől."
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
@@ -4541,7 +4507,7 @@
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
-msgstr "Farkasszörny-lovasok"
+msgstr "Farkasszörny-lovas"
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:16
 msgid ""
@@ -4612,7 +4578,6 @@
 msgstr "Perzsekény szembeszálló"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their stumpy vestigial wings and inability to use their great internal "
 "fire as a weapon some may think that these Drakes are disadvantaged; they "
@@ -4625,9 +4590,9 @@
 "használni a belső tüzüket, ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a "
 "perzsekények teljesen hasznavehetetlenek. Ezt ellensúlyozza, hogy kiváló "
 "kézművesek, smaragd éllel gyárthatnak fegyvereket, és erős páncéljuk 
van. A "
-"szembeszálló perzsekények választhatnak a kard és a dárda között, 
amellyel "
-"igazán hatékonyak. A legkitűnőbb szembeszállókból perzsekény 
gladiátorok "
-"vagy vagdalkozók lehetnek."
+"szembeszálló perzsekények választhatnak a kard és a dárda közül, 
amellyel "
+"igazán erősek. A legkitűnőbb szembeszállókból perzsekény gladiátorok 
vagy "
+"vagdalkozók lehetnek."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:4
 msgid "Drake Fighter"
@@ -4824,6 +4789,12 @@
 "bought only by strength of arms. The memory of their enemy, and the purpose "
 "of their struggle have long faded into oblivion."
 msgstr ""
+"A legendák emlékeznek a hősies harcosokra, a felejtő mindenkinek, aki 
szembe "
+"szállt vele félelmet ültetett a szívébe. Nem a rosszindulat vezérli 
őket, de "
+"az élőholtak álmai gyötrik őket, keresztülmenni a legnagyobb csatákok 
az "
+"emlékeikben, és reménytelenül küzdeni a felszabadulásért, a 
békéért, melyet "
+"csak az erőszak hozhat el számukra. Az ellenségeik emléke, és a harcuk 
célja "
+"is mind rég megfakult emlékek csupán."
 
 #: data/units/Draug.cfg:24 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:22
 #: data/units/Revenant.cfg:24 data/units/Skeleton.cfg:24
@@ -4983,7 +4954,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr "Törp stalwart"
+msgstr "Rettenthetetlen törp"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:23
 msgid ""
@@ -4991,7 +4962,7 @@
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
-"A stalwartok, sok év háborúskodás után új pajzsokat és erős 
vértezetet "
+"A rettethetetlenek sok év háborúskodás után új pajzsokat és erős 
vértezetet "
 "alkottak maguknak saját és ellenfeleik vértjeiből. Lassúak ugyan, de "
 "félelmetesek is, kitartásuk és erejük miatt."
 
@@ -5081,7 +5052,7 @@
 
 #: data/units/Elder_Wose.cfg:3
 msgid "Elder Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Agg fapásztor"
 
 #: data/units/Elder_Wose.cfg:16
 msgid ""
@@ -5092,6 +5063,12 @@
 "still quite flammable. Drawing energy from nature around them, Elder Woses "
 "can quickly heal themselves in the face of tremendous injuries."
 msgstr ""
+"Az agg fapásztorok nagyra nőttek. Ellenfeleik fölé magasodnak, hatalmas "
+"ütéseik csontot törnek, míg ők jól bírják az ellentámadásokat. Az 
erdő "
+"széléről figyelve váratlan felbukkanásokat egy vérfagyasztó látvány. 
Bár "
+"lassúak és merevek, valamekkora ellenállással a nyilakkal szemben, de 
még "
+"mindig nagyon gyúlékonyak. A természet energiáit segítségül hívva az 
agg "
+"fapásztor könnyen és gyorsan felépülhet sebesüléseiből."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
@@ -5116,7 +5093,6 @@
 msgstr "Tünde fejvadász"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:20 data/units/Elvish_Avenger.cfg:108
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in all "
 "forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
@@ -5192,6 +5168,9 @@
 "enemies both with blasts of icy wind drawn from the ethereal plane, and "
 "magically animate roots with which they bind their enemies in place."
 msgstr ""
+"A tünde varázslónők a támadó mágia mesterei, ellenfelükre zúdítva a 
"
+"borzasztó fagyot, mely a könnyed levegőből fakad, és a varázserővel "
+"mozgatott gyökereket, melyek földhöz kötözik ellenfelüket. "
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
@@ -5222,7 +5201,6 @@
 msgstr "Tünde hős"
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, having "
 "honed their combat skills to a frightening level. Elvish Heroes prefer "
@@ -5241,6 +5219,8 @@
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
+"A tünde nagyurak félelmetes harcosok, kardjaikat használva a 
közelharcban, "
+"és tűzlabdákat távolsági harc esetén."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
 msgid "female^Elvish Lady"
@@ -5254,6 +5234,10 @@
 "authority is used sparingly with a sense of gentle benevolence to guide her "
 "people in times of uncertainty."
 msgstr ""
+"A tünde úrnő egy személyben a szépség és a bölcsesség, és minden 
tünde "
+"mélységesen tiszteli. A képessége, hogy átlásson a végzeten, méltó 
helyet "
+"biztosít neki népe között. Ez a hatalom enyhe jóindulattal használva 
arra is "
+"elég, hogy embereit a gondterhelt, bizonytalan időszakokban vezesse."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:20
 msgid "shove"
@@ -5276,7 +5260,6 @@
 msgstr "Tünde mesterlövész"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:19 data/units/Elvish_Marksman.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees them a "
 "60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
@@ -5302,7 +5285,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:96
 msgid "female^Elvish Marksman"
-msgstr "Tünde marsall"
+msgstr "Tünde mesterlövésznő"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
 msgid "Elvish Marshal"
@@ -5324,7 +5307,6 @@
 msgstr "Tünde portyázó"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to strike "
 "at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
@@ -5339,7 +5321,6 @@
 msgstr "Tünde vadász"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:20 data/units/Elvish_Ranger.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and long-range "
 "combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all woodsmen, "
@@ -5364,6 +5345,8 @@
 "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the open. "
 "They can even use a bow from horseback."
 msgstr ""
+"A fürge tünde lovasok nagyon gyorsak az erdőkben és a mezőségeken, 
lóhátról "
+"is képesek íjukat jól használni."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
@@ -5441,6 +5424,10 @@
 "entangling attack is notably more effective than before, and they can call "
 "upon bursts of chilling ethereal wind to smite those who oppose them."
 msgstr ""
+"A csillapítás elsajátítása mellett sokkal keményebb varázslatokat is "
+"tanulnak a tünde boszorkányok, akik elég erősek a távolsági harcokban. "
+"Összekuszáló támadásuk is sokkal erősebb, mint azelőtt, és képesek 
fagyot "
+"zúdítani ellenfelükre."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sylph"
@@ -5452,6 +5439,9 @@
 "developed their faerie side, they transform into creatures of both worlds, "
 "wielding powerful magic against their enemies."
 msgstr ""
+"A jótündérek a szépség és a vész megtestesítői. Teljesen 
megőrizték "
+"tündérségüket, képesek állatok testét felölteni, és ellenségükre 
erős "
+"mágiájukat szabadítani."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:51
 msgid "gossamer"
@@ -5462,7 +5452,6 @@
 msgstr "Vívó"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fencers are trained in the arts of swordplay. While their rapier is a light "
 "weapon, they can use it quickly and with deadly skill. Wielding a dagger in "
@@ -5499,6 +5488,10 @@
 "its tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom "
 "they help lead to victory."
 msgstr ""
+"Hosszú életű és veszélyes, a tűzperzsekény a sárkányok családjának 
egy olyan "
+"tagja, mely erős tüzet lehel. Jól alkalmazza ezt a lehelletet a harcban 
is. "
+"Erős harapása és farokcsapása szintén veszélyes. A tűzperzsekények 
ravaszak "
+"és kegyetlenek, de képesek megalázkodni, ha az a győzelemre vezeti őket."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
@@ -5845,12 +5838,10 @@
 "repülő szörnyek hátáról."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Halberdier"
 msgstr "Alabárdos"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their weapon, "
 "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
@@ -5860,7 +5851,11 @@
 "very close combat."
 msgstr ""
 "A közkatonák legjobbjait alabárdosokká teszik meg. Habár a kardnál 
lassabb a "
-"fegyverük, halálos sebeket lehet ejteni vele."
+"fegyverük, halálos sebeket lehet vele ejteni, és ámulatba ejtő hoszuknak 
"
+"köszönhetően az alabárdosok mindig először ütnek, még védekezésben 
is. Az "
+"alabárdosok könnyen elbánnak azokkal a csapatokkal, amelyek fegyvereik "
+"távolságában állnak, de nehézségekbe ütközhetnek a túlságosan 
közeli "
+"harcokban."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:21 data/units/Halbardier.cfg:39
 msgid "halberd"
@@ -5904,7 +5899,6 @@
 msgstr "Lovas"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
 "Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
@@ -5913,14 +5907,14 @@
 msgstr ""
 "A lovasok már kora gyermekkorukban megülik a lovat, gyorsak és támadásuk 
"
 "lehengerlő. Rohamuk kétszereset sebez, de a rohamozó lovasok is hasonlóan 
"
-"súlyos sebeket szereznek"
+"súlyos sebeket szereznek. Az Asheviere zsarnoksága elleni lázadók gyakran 
"
+"használják ezeket az harcosokat."
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
 msgstr "Beavatott"
 
 #: data/units/Initiate.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
 "weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
@@ -5940,14 +5934,16 @@
 "it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these mighty "
 "soldiers would control the continent."
 msgstr ""
+"A harcmezők vasba öltözött óriásai, a Vasöklűek híresek és 
félelmetesek "
+"hihetetlen ellenállóképességük és rettenetes kalapácsaik nyomán. Ha 
nem "
+"lennének olyan lassúak, és gyakrabban mennének a harcmezőre, ezek a 
harcosok "
+"képesek lennének a kontinenset is uralmuk alá hajtani."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Javelineer"
-msgstr "Lovag"
+msgstr "Lándzsás gyalogság"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Javelineers have mastered the use of the pointy sticks they were given as "
 "recruits. Dangerous in melee, they have also developed their skill at "
@@ -5955,15 +5951,16 @@
 "Because of the length of their spears, they strike first in melee, even when "
 "defending."
 msgstr ""
-"A dárdások jelentős részt alkotnak az emberi seregekben. 
Alapkiképzésben "
-"részesülnek és egyből az arcvonalra kerülnek megtapasztalni a csata 
sűrűjét"
+"A lándzsás gyalogság mesterien használja hosszú fegyverét. 
Életveszélyes a "
+"közelharcban, de képes fegyvereit dobni is, ezzel mindkét harcmodorban "
+"ütőképessé téve őt. Ezen felül a lándzsáik hossza miatt övék az 
első "
+"támadás, még védekezés során is."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
 msgstr "Lovag"
 
 #: data/units/Knight.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, they "
 "charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
@@ -5977,7 +5974,6 @@
 msgstr "Lándzsás"
 
 #: data/units/Lancer.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Lancers are some of the bravest and most feared riders in all of Wesnoth. "
 "They wear very little armor, and thus ride swiftly and are ideal for "
@@ -6007,12 +6003,10 @@
 "hidegvarázslatokat is használnak a harcban."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Lieutenant"
 msgstr "Zászlóvivő"
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trained at swords and crossbows, Lieutenants lead small groups of human "
 "soldiers, coordinating their attacks and increasing the fighting ability of "
@@ -6039,7 +6033,6 @@
 msgstr "Nemesúr"
 
 #: data/units/Lord.cfg:19 data/units/Lord.cfg:94 data/units/Noble_Lord.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee "
 "combat, and also possess skill with the bow. Like Commanders, Lords possess "
@@ -6081,12 +6074,10 @@
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:14 data/units/Mage_of_Light.cfg:86
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid "illuminates,cures"
 msgstr "megvilágítás, gyógyítás"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:27 data/units/Mage_of_Light.cfg:99
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
 "foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
@@ -6143,6 +6134,9 @@
 "illumination, which prevents their surroundings from ever seeing true "
 "night. Their power is a stalwart counter to the forces of darkness."
 msgstr ""
+"A sellők között a legjámborabbak és legbékésebbek meglepően a fény 
erejével "
+"rendelkeznek, mely megelőzi, hogy a környezetében az igaz éj 
eluralkodjon. "
+"Az ő erejük rendíthetetlen támasz a sötétség ellen vívott harcban."
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
@@ -6175,6 +6169,9 @@
 "Despite their frailty, this makes them formidable opponents, as they can "
 "call upon the very water about them to smite their enemies."
 msgstr ""
+"A fiatal sellők gyakran használják vízmágiájukat. Annak ellenére, hogy 
"
+"törékenyek, ez félelmetessé teszi őket ellenfeleik szemében, mivel a 
vizet "
+"hívják segítségül, hogy ellenfelükre sújtsanak vele."
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Priestess"
@@ -6186,6 +6183,9 @@
 "leaves them quite capable of ministering to the wounds of their comrades, as "
 "well as being a potent defense against the unworldly."
 msgstr ""
+"A tapasztaltabb sellők gyakran a szent tanulmányok útjára lépnek. Ez 
eléggé "
+"hozzáértővé teszi őket a a társaik sérüléseinek kezelésében, mint 
ahogy erős "
+"védelemmel is rendelkeznek a másik oldallal szemben."
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:3
 msgid "Siren"
@@ -6225,6 +6225,11 @@
 "a steadfast line against the rages of battle. In times of desperation, they "
 "can even do so on land, though not nearly as well as a creature with legs."
 msgstr ""
+"Hatalmas pajzsaikkal a sellő hopliták a vízi seregek kiemelkedő őrei. 
Erős "
+"vértezetük, és szilárd fegyelmük lehetővé teszi, hogy 
rendíthetetlenül "
+"védjenek egy arcvonalat az ellenséggel szemben. Az elszántság idejében "
+"képesek a szárazon is teljesíteni, bár közel sem olyan jól, mint a 
lábakkal "
+"rendelkező lények."
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
 msgid "Merman Hunter"
@@ -6264,6 +6269,8 @@
 "The Mermen Warriors form the core of the mermen armies. Wielding powerful "
 "tridents, they are a bane to any who dare enter their waters."
 msgstr ""
+"A sellő harcosok a sellő hadsereg gerincét alkotják. Erős szigonyaikat "
+"cipelve veszedelmet jelenthetnek mindazokra, akik a vízbe merészkednek."
 
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:6
 msgid "Mounted Captain"
@@ -6276,6 +6283,9 @@
 "commanding their comrades, and they are the ones that become the captains of "
 "the armies of the Clans."
 msgstr ""
+"A nemesemberek az alföldeken a lovasokkal gyakorolnak, hogy félelmetes "
+"harcossá váljanak. De a csapataik vezetését is megtanulják, és egyszer 
talán "
+"ők is seregeket vezethetnek, a Klánokét."
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:6
 msgid "Mounted Commander"
@@ -6288,6 +6298,9 @@
 "the battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to "
 "different fronts."
 msgstr ""
+"A síkságok vezetői, a lovas vezérek a kard és a tüskés buzogány 
forgatását "
+"sajátítják el. Lovagolnak, gyorsan körbejárhatják az egész csatamezőt 
és "
+"képesek támogatást nyújtani különböző frontokon."
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:3
 msgid "Mounted Fighter"
@@ -6304,6 +6317,9 @@
 "battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to "
 "different fronts."
 msgstr ""
+"A síkságok vezetői, a lovas harcosok a kard és a tüskés buzogány 
forgatását "
+"tanulják. Lovagolnak, gyorsan körbejárhatják az egész csatamezőt és 
képesek "
+"támogatást nyújtani különböző frontokon."
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
@@ -6314,6 +6330,8 @@
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "spraying boiling water on their foes."
 msgstr ""
+"A sártiprók a víz és a föld mágikus keverékei. Támadásuk során az 
ellenfélre "
+"forró vizet fröcskölnek."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
 msgid "Naga Fighter"
@@ -6327,6 +6345,11 @@
 "breathe water leaves them in trepidation of the abyss. They are small, and "
 "somewhat frail in form, but often much more nimble than their opponents."
 msgstr ""
+"A kígyószerű naga egy azon lények közül, amelyek alkalmasak a vízben 
gyorsan "
+"haladni, és a szárazföldön élők szemében már feledésbe merültek az 
idők "
+"során. Még mindig nem a tenger teremtményei igazán, és az, hogy nem 
képesek "
+"a vízben lélegezni, izgatottá és kapkodóvá teszi őket a 
mélységekben. Kicsik "
+"és törékenyek is, de gyakran sokkal fürgébbek ellenfelüknél."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:38
 msgid "Nagini Fighter"
@@ -6344,6 +6367,10 @@
 "only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim "
 "allows them a deadly mobility."
 msgstr ""
+"A leggyakorlottabb naga fegyvereseket áthelyezik Myrmidon várába, az "
+"ikerpenge művészetének központjába. Olyan gyorsan képesek csapni, akár 
a "
+"kígyó, és eltáncolni a legtöbb ütés elől. Nem csak a szárazföldön 
veszélyes "
+"ellenfelek, az, hogy tudnak úszni mozgékonnyá is teszi őket."
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:42
 msgid "Nagini Myrmidon"
@@ -6357,6 +6384,10 @@
 "only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim "
 "allows them a deadly mobility."
 msgstr ""
+"A leggyakorlottabb nagini fegyvereseket áthelyezik Myrmidon várába, az "
+"ikerpenge művészetének központjába. Olyan gyorsan képesek csapni, akár 
a "
+"kígyó, és eltáncolni a legtöbb ütés elől. Nem csak a szárazföldön 
veszélyes "
+"ellenfelek, az, hogy tudnak úszni mozgékonnyá is teszi őket."
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
 msgid "Naga Warrior"
@@ -6371,6 +6402,12 @@
 "dodge from blows. This makes them potent on land, but the friction of water "
 "greatly impedes their ability to do this."
 msgstr ""
+"A legtöbb fiatal naga harcos arra a napra vár, amikor megkaphatja a 
második "
+"pengéjét. A harcbeli gyakorlás, az ikerpenge használata teljesen eltér 
az "
+"orkok és társaik harcmodorától, és megtanulták, hogy hajlékonyságukat 
akkor "
+"használják ki a legjobban, ha elhajolnak és elforognak az őt érő 
támadások "
+"elől. Ez hatékonnyá teszi őket a szárazon, de a víz közegellenállása 
nagyban "
+"megakadályozza őket ebben."
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:42
 msgid "Nagini Warrior"
@@ -6442,6 +6479,9 @@
 "attacks from enemies. However they have the potential to become great "
 "Commanders one day."
 msgstr ""
+"Fiatal és szemtelen, a harcos karddal küzd, és sebezhető a távolsági "
+"támadásokkal. De mégis meg van a lehetősége rá, hogy egyszer nagy 
parancsnok "
+"lehessen."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
@@ -6456,6 +6496,8 @@
 "Today he is a young man, by his devotion to the crown he is seeking to "
 "become a Lord -- to join the elite of humanity."
 msgstr ""
+"Ma ő egy fiatal férfi, rajongással a korona iránt, egyenes úton, hogy "
+"nemesúr lehessen - hogy az emberek előkelőségei közé sorolják."
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:23 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
@@ -6729,6 +6771,10 @@
 "the life of an Outlaw. She dreams of founding her own Queendom with the "
 "plunder she finds on the road."
 msgstr ""
+"A nemesnek született, törvényenkívüli hercegnő a legnagyobb haduraktól 
"
+"tanulta a kardforgatás tudományát, de a romlott arisztokrácia terméke, 
aki "
+"életét a törvényen kívül kell leélje. Arról álmodik, hogy 
megtalálja a saját "
+"uradalmát a fosztogatással, amit az utakon művel."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "female^Outlaw Queen"
@@ -6747,6 +6793,10 @@
 "Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to "
 "that goal."
 msgstr ""
+"A nemesnek született, törvényenkívüli hercegnő a legnagyobb haduraktól 
"
+"tanulta a kardforgatás tudományát, ő a romlott arisztokrácia terméke, 
aki "
+"életét a törvényen kívül kell leélje. Arról álmodik, hogy 
megtalálja a saját "
+"uradalmát, a fosztogatással, amit az utakon művel, és elég közel áll 
hozzá."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
 msgid "Paladin"
@@ -6771,6 +6821,10 @@
 "homes. However, if you're hurling peasants at your foes, you're clearly out "
 "of superior forces."
 msgstr ""
+"A parasztság a vidéki gazdaság gerince, és a végső esetben harcosok is. 
"
+"Miközben nem félnek a természettől, makacsul védik majd házaikat. Ha "
+"parasztokat küldesz az ellenség ellen, biztosan kifogytál már az összes 
jó "
+"harcosból."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:20 data/units/Peasant.cfg:33
 msgid "pitchfork"
@@ -6781,7 +6835,6 @@
 msgstr "Pikás gyalogság"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for long "
 "pikes. Because of the length of their weapons, they always strike first in "
@@ -6790,7 +6843,9 @@
 "quarters."
 msgstr ""
 "A tapasztaltabb lándzsások fegyverüket hosszú, hegyes, vékony pikára "
-"cserélik, így rendkívül veszélyesek bármilyen lovascsapat ellen"
+"cserélik. Fegyverük hossza megadja nekik az első ütés lehetőségét, 
még "
+"védekezéskor is.Rendkívül veszélyesek bármilyen lovascsapat ellen, de a 
"
+"túlságosan közeli harcban nehézségeik támadhatnak."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:22
 msgid "pike"
@@ -6806,6 +6861,10 @@
 "of goods shouldn't be lonely, far away from any land, better to help them to "
 "avoid it being sunk from overloading..."
 msgstr ""
+"A kalózgályák a kereskedőhajók számára olyanok, mint a birkáknak a 
farkas. A "
+"jól megpakolt hajókat nem szabadna egyedül hagyni, messze a földektől. 
Jobb, "
+"ha elkerülik a kalózhajókat, ha nem akarnak a teljes rakománnyal együtt 
a "
+"tenger fenekére kerülni."
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:16 data/units/Transport_Galleon.cfg:16
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:17
@@ -6817,7 +6876,6 @@
 msgstr "Orvvadász"
 
 #: data/units/Poacher.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Poachers rely on their hunting experience and are most valuable at night and "
 "in forests and swamps."
@@ -6827,7 +6885,6 @@
 "venni."
 
 #: data/units/Princess.cfg:20 data/units/Princess.cfg:58
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a great "
@@ -6839,7 +6896,7 @@
 "bölcsektől hadat vezetni, s így kiváló harcos és hadvezér is. A 
körülötte "
 "levő alacsonyabb szintű egységek jobban harcolnak jelenlétének 
köszönhetően. "
 "Kecsességének és ügyességének köszönhetően a tolvajok 
legelőnyösebb "
-"tulajdonságaival is rendelkezik"
+"tulajdonságaival is rendelkezik."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:3
 msgid "Red Mage"
@@ -6890,9 +6947,8 @@
 "megtámadott ellenség másik oldalán szövetségesük áll."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:63
-#, fuzzy
 msgid "female^Rogue"
-msgstr "Mágusnő"
+msgstr "Haramia"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
@@ -7283,6 +7339,8 @@
 "Tentacles of the Deep are the appendages of some larger monster that lurks "
 "below the waves."
 msgstr ""
+"A mélybeli polipkarok néhány hatalmas szörny testrészei, melyek a 
mélyben "
+"tanyáznak, a hullámok alatt."
 
 #: data/units/Thief.cfg:3
 msgid "Thief"
@@ -7301,9 +7359,8 @@
 "Mivel gátlástalanok, éjjel jobban harcolnak, mint nappal."
 
 #: data/units/Thief.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid "female^Thief"
-msgstr "Mágusnő"
+msgstr "Tolvajnő"
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
 msgid "Thug"
@@ -7324,6 +7381,8 @@
 "Transport Galleons are well-armed ships that carry troops. If they reach the "
 "shore, they can deposit the troops to attack."
 msgstr ""
+"A szállítógályák jól felfegyverzett hajók, melyek katonákat 
szállítanak. Ha "
+"elérik a partot, kiönthetik magukból a katonasereget, hogy az 
támadhasson."
 
 #: data/units/Trapper.cfg:3
 msgid "Trapper"
@@ -7414,7 +7473,6 @@
 msgstr "Vérszívó denevér"
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Vampire Bats are undead flying beasts that attack by biting their victims. "
 "While their fangs are not very powerful, the health of victims is drained "
@@ -7429,7 +7487,6 @@
 msgstr "Vámpír úrnő"
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cold and beautiful, she maintains her eternal youthful appearance drinking "
 "the blood of the living."
@@ -7445,7 +7502,6 @@
 msgstr "Eleven test"
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Walking Corpses are the bodies of the dead, re-animated by dark magic. "
 "Although weak in combat, these zombies can spread their curse to those they "
@@ -7470,6 +7526,10 @@
 "are mounted on high walls, they cannot move anywhere except on walls and the "
 "roofs of castles."
 msgstr ""
+"Weldyn fővárosának őrei, a várvédők a város falain őrjáratoznak, 
lőnek a "
+"felbukkanó ellenségre számszeríjaikkal, még az előtt, hogy az ellenség 
is "
+"rájuk lőhetne. Mert ők előnyben vannak a magas falakon, de nem mehetnek "
+"akárhol, csak a falakon és a várak tetején."
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:3
 msgid "Warrior King"
@@ -7481,6 +7541,9 @@
 "protecting their subjects. Kings can coordinate the attacks of level 1 and 2 "
 "units, thereby increasing their fighting efficiency."
 msgstr ""
+"Mint az emberi királyságok vezetői, a királyok képesek vezetni és 
megvédeni "
+"alattvalóikat. A királyok képesek javítani 1. és 2. szintű egységeik "
+"támadásán, ha a közelükben harcolnak."
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:3
 msgid "Watch Tower"
@@ -7532,7 +7595,7 @@
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Fapásztor"
 
 #: data/units/Wose.cfg:16
 msgid ""
@@ -7544,23 +7607,29 @@
 "drawing nutrients from the ground and energy from the sun, Woses can regrow "
 "missing limbs after a fight."
 msgstr ""
+"A fák pásztora a legendák fához hasonlatos teremtményei. Erdők mélyén 
élnek, "
+"és ott megkülönbözhetetlenek a többi fától. Lassúak és merevek, 
ezért nem "
+"tudnak túl jól védekezni. Az ő védekezésük abban rejlik, hogy erősen "
+"ellenállnak a hidegnek, a csapásoknak és a nyílvesszőknek. A pengének 
sincs "
+"sok esélye átvágni vastag kérgüket, azonban nagyon gyúlékonyak. A "
+"környezetük és a nap erejét segítségül hívva a fapásztorok képesek "
+"regenerálni magukat a küzdelmek után."
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
 msgstr "Kísértet"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Wraiths are some of the most powerful ghosts in the undead ranks. They can "
 "summon a spectral sword that drains the life out of their foes, thereby "
 "strengthening themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
 "heart of the weak."
 msgstr ""
-"Az élőholtak leghatalmasabb szellemei túlvilági pengét idéznek meg, 
mellyen "
-"elrabolják ellenségük életerejét, hogy aztán ők erősbödjenek. 
Szörnyű "
-"sikolyt is hallathatnak, amitől a nem elég erősek szíve megszakad. Az 
így "
-"elesettek lelke kísértetként tér vissza, hogy gyilkosait szolgálja 
tovább."
+"Az élőholtak leghatalmasabb szellemei túlvilági pengét idéznek meg, 
mellyel "
+"elrabolják ellenségük életerejét, hogy aztán ők erősödjenek. 
Szörnyű sikolyt "
+"is hallathatnak, amitől a nem elég erősek szíve megszakad. Az így 
elesettek "
+"lelke kísértetként tér vissza, hogy gyilkosait szolgálja tovább."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
@@ -7731,9 +7800,8 @@
 msgstr "+Szlovák Fordítás"
 
 #: src/about.cpp:280
-#, fuzzy
 msgid "+Slovenian Translation"
-msgstr "+Szlovák Fordítás"
+msgstr "+Szlovén Fordítás"
 
 #: src/about.cpp:284
 msgid "+Spanish Translation"
@@ -7931,6 +7999,8 @@
 "There are no saved games to load.\n"
 "(Games are saved automatically when you complete a scenario)"
 msgstr ""
+"Nincsenek betölthető mentések.\n"
+"(A játék külön kérés nélkül mentést készít a pályák befejezése 
után)"
 
 #: src/dialogs.cpp:421
 msgid "Delete Save"
@@ -7946,6 +8016,9 @@
 "Wesnoth. Would you like to update these to the latest version? This may take "
 "some time."
 msgstr ""
+"A mentések könyvtárban a Harc Wesnoth-ért játék egy régebbi 
verziójához "
+"tartozó mentések találhatóak. Szeretnéd frissíteni ezeket a jelenlegi "
+"verzióra? Ez egy kis időbe tellik."
 
 #: src/dialogs.cpp:442
 msgid ""
@@ -7953,6 +8026,9 @@
 "generated by this version of Battle for Wesnoth. Would you like to register "
 "these files with the game?"
 msgstr ""
+"A·mentések·könyvtárban·nem a·Harc·Wesnoth-ért·játék ezen "
+"verziójához·tartozó·mentések·találhatóak.·Szeretnéd hogy 
felhasználjuk "
+"ezeket?"
 
 #: src/dialogs.cpp:512
 msgid "Show replay"
@@ -8490,7 +8566,6 @@
 msgstr "Faj"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:489
-#, fuzzy
 msgid "Color"
 msgstr "Szín"
 
@@ -8689,7 +8764,7 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:126
 msgid "<no games open>"
-msgstr ""
+msgstr "<nincs nyitott játék>"
 
 #: src/multiplayer_ui.cpp:50
 msgid "Red"
@@ -8729,7 +8804,7 @@
 
 #: src/multiplayer_ui.cpp:68
 msgid "Invalid colour"
-msgstr ""
+msgstr "Érvénytelen szín"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:113
 msgid "Leader: "
@@ -8765,11 +8840,11 @@
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:414
 msgid "("
-msgstr ""
+msgstr "("
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:414
 msgid ")"
-msgstr ""
+msgstr ")"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:415 src/playturn.cpp:1775
 msgid "unit^Gold"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]