wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sl.po wesnoth-lib/sl.po w...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sl.po wesnoth-lib/sl.po w...
Date: Thu, 24 Mar 2005 08:16:50 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/03/24 13:16:50

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sl.po 
    po/wesnoth-lib : sl.po 
    po/wesnoth-sotbe: sl.po 
    po/wesnoth   : sl.po 

Log message:
    Updated Slovenian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po.diff?tr1=1.31&tr2=1.32&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po.diff?tr1=1.26&tr2=1.27&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sl.po.diff?tr1=1.41&tr2=1.42&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po:1.31 wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po:1.32
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po:1.31  Mon Mar 21 09:27:57 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sl.po Thu Mar 24 13:16:50 2005
@@ -95,7 +95,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:106
 msgid "Get Gweddry to Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry mora priti v Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:118
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:290
@@ -116,9 +116,8 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:60
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:98
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:169
-#, fuzzy
 msgid "Death of Gweddry"
-msgstr "Gweddry"
+msgstr "Gweddry umre"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:294
@@ -137,7 +136,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:102
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:173
 msgid "Death of Dacyn"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn umre"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:126
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:298
@@ -152,13 +151,12 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:177
 msgid "Death of Owaec"
-msgstr ""
+msgstr "Owaec umre"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:130
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:181
-#, fuzzy
 msgid "Death of Konrad II"
-msgstr "Konrad II"
+msgstr "Konrad II umre"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:147
 msgid ""
@@ -228,7 +226,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:286
 msgid "Escape from the Orcish Prisons"
-msgstr ""
+msgstr "Zbeži iz Orkovskih Zaporov"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:418
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
@@ -440,7 +438,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:83
 msgid "Get Gweddry and Owaec across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry in Owaec morata priti na drugi breg"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:112
 msgid ""
@@ -532,11 +530,11 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:74
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:56
 msgid "Defeat enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj sovražnega voditelja"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:86
 msgid "Death of Volas"
-msgstr ""
+msgstr "Volas umre"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:106
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
@@ -636,7 +634,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:88
 msgid "Reach the end of the tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Doseži konec rova"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:110
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
@@ -714,17 +712,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:98
 msgid "Get everyone possible across the river"
-msgstr ""
+msgstr "Pripelji čim več čet čez reko"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:102
 msgid ""
 "Destroy the bridge (everyone left on the north side of the river will die, "
 "including those left on your recall list)"
 msgstr ""
+"Uniči most (vsi ki bodo ostali na severni strani bodo pomrli, vključno z "
+"vsemi nepriklicanimi enotami)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:122
 msgid "Leaving any of the three heroes on the north side of the river"
-msgstr ""
+msgstr "Katerikoli od treh junakov ostane na severnem bregu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:133
 msgid "Engineer"
@@ -873,7 +873,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:80
 msgid "Move Gweddry to the end of the path"
-msgstr ""
+msgstr "Premakni Gweddryja na konec poti"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:110
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
@@ -945,15 +945,8 @@
 msgstr "Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "Escape from the capital by killing one of the two necromancers"
-msgstr ""
-"\n"
-"Zmaga:\n"
-"@Ubij enega od nekromantov in zbeži iz Prestolnice\n"
-"Poraz:\n"
-"#Gweddry umre\n"
-"#Dacyn umre"
+msgstr "Premagaj enega od nekromantov in zbeži iz prestolnice"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:124
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
@@ -1042,11 +1035,11 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:99
 msgid "Find the outlaw leader in the villages and kill him"
-msgstr ""
+msgstr "Najdi voditelja izobčencev v eni od vasi in ga ubij"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:103
 msgid "Defeat the undead leader"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj vodjo nemrtvih"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:128
 msgid "Hail, Gweddry!"
@@ -1172,11 +1165,11 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:165
 msgid "Survive until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Preživi do izteka potez"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:65
 msgid "To add ogres to your army, keep two on the grass until end of turns"
-msgstr ""
+msgstr "Za novačenje ogrov, naj vsaj dva ostaneta na travi do izteka potez"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:104
 msgid ""
@@ -1251,13 +1244,12 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:114
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Mal-Ravanal"
-msgstr "Mal-Ravanal"
+msgstr "Premagaj Mal-Ravanala"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:130
 msgid "Letting any enemy unit on to your keep"
-msgstr ""
+msgstr "Katerakoli sovražna enota pride v osrednjo trdnjavo"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:149
 msgid ""
@@ -1472,14 +1464,8 @@
 msgstr "Mal-Talar"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid "Resist until you get further instructions from Dacyn"
-msgstr ""
-"\n"
-"Zmaga:\n"
-"@Upiraj se napadom, dokler se Dacyn ne vrne\n"
-"Poraz:\n"
-"#Gweddry umre"
+msgstr "Upiraj se napadom, dokler se Dacyn ne vrne"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:132
 msgid ""
@@ -1730,7 +1716,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:84
 msgid "Defeat all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj vse sovražnike"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:112
 msgid ""
@@ -1836,7 +1822,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:73
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:72
 msgid "Defeat either enemy leader"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj enega od sovražnih vodij"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:106
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
@@ -2091,7 +2077,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:94
 msgid "Defeat either enemy necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj nekromanta ali liča"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:117
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
@@ -2306,10 +2292,12 @@
 "I will accept this challenge. By your own master's terms, that proves I am "
 "no coward."
 msgstr ""
+"Sprejel bom izziv. Z besedami tvojega gospodarja to dokazuje da nisem "
+"strahopetec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:351
 msgid "I will not accept a fight in which he will obviously cheat! I refuse!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne bom sprejel dvoboja, kjer bo očitno goljufal! Zavračam izziv!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction..."
@@ -2411,306 +2399,3 @@
 "Od prihoda kraljevih čet naprej je šlo vse v redu. Novih napadov ni bilo 
že "
 "več tednov in Gweddryjevi možje so postajali neprevidni. Potem, nekega "
 "jutra, so Gweddryja zbudili kriki nočne straže..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get Gweddry to Weldyn\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Death of Konrad II"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Gweddry pride v Weldyn\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre\n"
-#~ "#Konrad II umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Escape from the Orcish Prisons\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Pobeg iz Orkovskih Zaporov\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get Gweddry and Owaec across the river\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Gweddry in Owaec prideta na drugi breg\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Volas"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj sovražnega voditelja\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Volas umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the tunnel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Doseži konec rova\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Get everyone possible across the river\n"
-#~ "@Destroy the bridge (everyone left on the wrong side of the river will "
-#~ "die, including everyone left on your recall list)\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry or leaving him on the river's north side\n"
-#~ "#Death of Dacyn or leaving him on the river's north side\n"
-#~ "#Death of Owaec or leaving him on the river's north side"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Prepelji čim več enot čez reko\n"
-#~ "@Uniči most (vsi ki bodo ostali na drugi strani bodo pomrli, vključno z "
-#~ "vsemi nepriklicanimi enotami)\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre ali ostane na severnem bregu\n"
-#~ "#Dacyn umre ali ostane na severnem bregu\n"
-#~ "#Owaec umre ali ostane na severnem bregu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the path\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Doseži konec poti\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find the outlaw leader in the villages and kill him\n"
-#~ "@Defeat the undead leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Najdi voditelja izobčencev v eni od vasi in ga ubij\n"
-#~ "@Premagaj vodjo nemrtvih\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Keep at least two ogres on the grass until your troops catch up with "
-#~ "you\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Vsaj dva ogra naj ostaneta na travi, dokler te tvoje enote ne dohitijo\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Mal-Ravanal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Letting any enemy unit onto your keep"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj Mal-Ravanala\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre\n"
-#~ "#Konrad umre\n"
-#~ "#Katerakoli sovražna enota pride v osrednjo trdnjavo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Mal-Ravanal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj Mal-Ravanala\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj vse sovražnike\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj enega od sovražnih vodij\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either the necromancer or the lich\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj nekromanta ali liča\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill the enemy Lich\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Ubij sovražnega liča\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat one of the necromancers\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj enega od nekromantov\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the night\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec\n"
-#~ "#Death of Konrad"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Preživi noč\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Gweddry umre\n"
-#~ "#Dacyn umre\n"
-#~ "#Owaec umre\n"
-#~ "#Konrad umre"
-
-#~ msgid "Konrad"
-#~ msgstr "Konrad"
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po:1.21  Sun Mar 20 16:15:27 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sl.po    Thu Mar 24 13:16:50 2005
@@ -301,11 +301,11 @@
 
 #: src/preferences.cpp:821
 msgid "Turn Bell"
-msgstr "Zvonec ob začetku vaše poteze"
+msgstr "Zvonenje ob začetku vaše poteze"
 
 #: src/preferences.cpp:822
 msgid "Show Team Colors"
-msgstr "Prikaži barve ekip"
+msgstr "Prikaži ekipne barve"
 
 #: src/preferences.cpp:823
 msgid "Show Color Cursors"
@@ -369,7 +369,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:867
 msgid "Make units move and fight faster"
-msgstr "Naj se enote premikajo in bojujejo hitreje"
+msgstr "Enote naj se premikajo in bojujejo hitreje"
 
 #: src/preferences.cpp:870
 msgid "Do not animate AI units moving"
@@ -381,7 +381,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:876
 msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
-msgstr "Nad enotami prikaži utrpelo škodo, kadar so zadete"
+msgstr "Nad enotami prikaži v napadu utrpelo škodo"
 
 #: src/preferences.cpp:878
 msgid "Change the resolution the game runs at"
@@ -389,17 +389,17 @@
 
 #: src/preferences.cpp:881
 msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
-msgstr "Prikaži pogovorno okno ob začetku vaše poteze"
+msgstr "Prikaži pogovorno okno ob začetku moje poteze"
 
 #: src/preferences.cpp:884
 msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
-msgstr "Pozvoni ob začetku vaše poteze"
+msgstr "Pozvoni ob začetku moje poteze"
 
 #: src/preferences.cpp:887
 msgid ""
 "Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
 "on"
-msgstr "Pod vsako enoto prikaži barven krog, ki kaže kateri ekipi pripada"
+msgstr "Pod vsako enoto prikaži obarvan krog, ki kaže kateri ekipi pripada"
 
 #: src/preferences.cpp:890
 msgid "Choose whether the sun moves left-to-right or right-to-left"
@@ -447,7 +447,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1154 src/preferences.cpp:1198
 msgid "Press desired HotKey"
-msgstr "Pritisnite željeno hitro tipko"
+msgstr "Pritisnite željeno tipko"
 
 #: src/preferences.cpp:1175
 msgid "Change Hotkey"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po:1.26 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po:1.27
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po:1.26 Mon Mar 21 09:27:58 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po   Thu Mar 24 13:16:50 2005
@@ -44,9 +44,8 @@
 msgstr "Črna Zastava"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Slowhand"
-msgstr "Počasna Roka"
+msgstr "Premagaj Počasno Roko"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:30
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:35
@@ -59,9 +58,8 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:31
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:210
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid "Death of Kapou'e"
-msgstr "Kapou'e"
+msgstr "Kapou'e umre"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:34
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:39
@@ -73,7 +71,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:50
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:214
 msgid "Death of Grüü"
-msgstr ""
+msgstr "Grüüja umre"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:38
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:44
@@ -83,7 +81,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:218
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:35
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Poteze se iztečejo"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:47
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:52
@@ -233,16 +231,16 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:27
 msgid "Defend Prestim successfully for four days"
-msgstr ""
+msgstr "Štiri dni uspešno brani Prestim"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:31
 msgid "Destruction of a tower of Prestim"
-msgstr ""
+msgstr "Uničenje stolpa v Prestimu"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:43
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:107
 msgid "Death of Inarix"
-msgstr ""
+msgstr "Inarix umre"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:66
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:134
@@ -384,9 +382,8 @@
 msgstr "Puščava Smrti"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Ar Dant"
-msgstr "Ar Dant"
+msgstr "Premagaj Ar Danta"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:40
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:39
@@ -394,7 +391,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:43
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:54
 msgid "Death of a Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Smrt Å¡amana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:66
 msgid "Ar Dant"
@@ -460,7 +457,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:27
 msgid "Defeat Albert and his troops"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj Alberta in njegove čete"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:70
 msgid "Albert"
@@ -532,11 +529,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:95
 msgid "Bring Inarix and at least four saurians to the fort on river Gork"
-msgstr ""
+msgstr "Pripelji Inarix in vsaj Å¡tiri saurijce v grad na reki Gork"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:111
 msgid "Death of more than 5 saurians"
-msgstr ""
+msgstr "Smrt več kot pet saurijcev"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:196
 msgid "Plonk"
@@ -634,7 +631,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:27
 msgid "Survive the Shan Taum menace for 20 turns"
-msgstr ""
+msgstr "20 potez se upiraj Shan Taumovem napadu"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:62
 msgid "Shan Taum"
@@ -786,7 +783,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:28
 msgid "Chase all elves from the western bank of river Bork"
-msgstr ""
+msgstr "Preženi vse viline z zahodnega brega reke Bork"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:67
 msgid "Lucile"
@@ -868,11 +865,11 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:27
 msgid "Rescue the Shamans"
-msgstr ""
+msgstr "Reši šamane"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:31
 msgid "Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post"
-msgstr ""
+msgstr "Privedi šamane in Kapou'e do kažipota"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:69
 msgid "Etheliel"
@@ -1023,7 +1020,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:42
 msgid "Kill all enemy leaders"
-msgstr ""
+msgstr "Premagaj vse sovražne voditelje"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:80
 msgid "Na-Mana"
@@ -1092,15 +1089,8 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:27
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:206
-#, fuzzy
 msgid "Move Kapou'e to the end of the mountains"
-msgstr ""
-"\n"
-"Zmaga:\n"
-"@Premakni Kapou'e do konca prelaza\n"
-"Poraz:\n"
-"#Kapou'e umre\n"
-"#Poteze se iztečejo"
+msgstr "Premakni Kapou'e do konca prelaza"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:79
 msgid "Kwili"
@@ -1335,150 +1325,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Piratska Galeja"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Slowhand\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj Počasno Roko\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Kapou'e umre\n"
-#~ "#Grüü umre\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defend Prestim successfully for four days\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Destruction of a tower of Prestim\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of Inarix"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Štiri dni uspešno brani Prestim\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Uničenje stolpa v Prestimu\n"
-#~ "#Kapou'e umre\n"
-#~ "#Grüü umre\n"
-#~ "#Inarix umre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Ar Dant\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj Ar Danta\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Kapou'e umre\n"
-#~ "#Grüü umre\n"
-#~ "#Smrt Å¡amana"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Albert and his troops\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj Alberta in njegove čete\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Kapou'e umre\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the Shan Taum menace for 20 turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@20 potez se upiraj Shan Taumovem napadu\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Kapou'e umre\n"
-#~ "#Grüü umre\n"
-#~ "#Smrt Å¡amana"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Chase all elves from the western bank of river Bork\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Preženi vse viline z zahodnega brega reke Bork\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Kapou'e umre\n"
-#~ "#Grüü umre\n"
-#~ "#Smrt Å¡amana\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Rescue the Shamans\n"
-#~ "@Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Reši šamane\n"
-#~ "@Privedi šamane in Kapou'e do kažipota\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Kapou'e umre\n"
-#~ "#Grüü umre\n"
-#~ "#Smrt Å¡amana\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Zmaga:\n"
-#~ "@Premagaj vse sovražne voditelje\n"
-#~ "Poraz:\n"
-#~ "#Kapou'e umre\n"
-#~ "#Grüü umre\n"
-#~ "#Smrt Å¡amana\n"
-#~ "#Poteze se iztečejo"
-
-#~ msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-#~ msgstr "Argh! Po meni je. Moji ljudje so propadeni."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.41 wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.42
--- wesnoth/po/wesnoth/sl.po:1.41    Mon Mar 21 09:28:00 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sl.po  Thu Mar 24 13:16:50 2005
@@ -19,9 +19,8 @@
 "X-Generator: KBabel 1.9\n"
 
 #: data/fonts.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami.ttf"
-msgstr "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf"
+msgstr "Vera.ttf,Bepa-Roman.ttf,FreeSans.ttf,sazanami.ttf"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:53 data/help.cfg:59
 msgid "Introduction"
@@ -86,7 +85,6 @@
 msgstr "Osnove igranja"
 
 #: data/help.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
 "covers how to play and the basic mechanics behind the game. Keep in mind "
@@ -94,11 +92,9 @@
 "follow the links included."
 msgstr ""
 "Ta stran vsebuje splošen pregled vsega, kar potrebujete za igranje Battle "
-"for Wesnoth. Pokriva razlago igre in njene osnovne mehanizme. Za več "
-"podatkov kako jo zaobvladati, pa si pomagajte z <ref>dst=basic_strategy "
-"text='Osnovno strategijo'</ref> in <ref>dst=multiplayer_strategy "
-"text='Večigralsko strategijo'</ref>. Ne pozabite, da je to samo izvleček - "
-"za izjeme in posebne situacije, prosimo sledite predlaganim povezavam."
+"for Wesnoth. Pokriva razlago igre in njene osnovne mehanizme. Ne pozabite, "
+"da je to samo izvleček - za izjeme in posebne situacije, prosimo sledite "
+"predlaganim povezavam."
 
 #: data/help.cfg:70
 msgid ""
@@ -234,7 +230,6 @@
 "po najhitrejši poti."
 
 #: data/help.cfg:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -251,16 +246,15 @@
 "\n"
 "\n"
 "Vsaka enota ima določeno število gibalnih točk, ki se porabljajo ob "
-"premikanju v novo ploščo, odvisno od vrste <ref>dst=terrain text=Terena</"
-"ref> tiste plošče. Na primer, za prehod v stepo je skoraj vedno potrebna "
-"samo ena gibalna točka. Točno število porabljenih točk za določen prehod 
je "
-"odvisno od tipa enote - v gozdu Vilini porabijo samo eno točko, večina 
ljudi "
-"in orkov dve, konjeniki celo tri. To točno porabo lahko izveste, če desno-"
-"kliknete na enoto, izberete Opis Enote in si potem pogledate "
-"<italic>text='Terenske Prikrojevalce'</italic>."
+"premikanju v novo ploščo, odvisno od vrste terena tiste plošče. Na 
primer, "
+"za prehod v stepo je skoraj vedno potrebna samo ena gibalna točka. Točno "
+"število porabljenih točk za določen prehod je odvisno od tipa enote - v "
+"gozdu Vilini porabijo samo eno točko, večina ljudi in orkov dve, konjeniki "
+"celo tri. Točno porabo lahko izveste, če desno-kliknete na enoto, izberete "
+"Opis Enote in si potem pogledate <italic>text='Terenske Prikrojevalce'</"
+"italic>."
 
 #: data/help.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -273,12 +267,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"Å e ena zadeva, ki je ne smemo pozabiti so <ref>dst=zones_of_control "
-"text='Območja Nadzora'</ref>. Vsaka enota ustvarja območje nadzora v vseh "
-"šest okoliških ploščah in vsak sovražnik, ki v njega vstopi, takoj 
konča "
-"svoje premikanje. Priučitev, kako območja nadzora uporabiti v svoj prid, je 
"
-"pomemben del Wesnotha, ker jih lahko kršijo samo <ref>dst=ability_skirmish "
-"text='Izogibalci'</ref>."
+"Še ena zadeva, ki je ne smemo pozabiti so območja nadzora. Vsaka enota "
+"ustvarja območje nadzora v vseh šestih okoliških ploščah in vsak 
sovražnik, "
+"ki v njega vstopi, takoj konča svoje premikanje. Priučitev, kako območja "
+"nadzora uporabiti v svoj prid, je pomemben del Wesnotha, ker jih lahko "
+"kršijo samo <ref>dst=ability_skirmish text='Izogibalci'</ref>."
 
 #: data/help.cfg:102
 msgid "Combat"
@@ -339,7 +332,6 @@
 "<header>text='Verjetnost zadetka'</header>"
 
 #: data/help.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -354,15 +346,14 @@
 "\n"
 "\n"
 "Z dvema izjemama je verjetnost da zadenete enoto odvisna samo od njene "
-"obrambne statistike na <ref>dst=terrain text=Terenu</ref> kjer trenutno je. "
-"To lahko najdete, tako da desno-kliknete na enoto, izberete Opis Enote in "
-"potem pogledate <italic>text='Terenske Prikrojevalce'</italic>. Na primer, "
-"vilini imajo 60% obrambo v gozdu, kar pomeni, da ima enota, ki jih napada, "
-"le 40% možnosti, da jih zadane. Obratno, vilinčeva možnost da zadane "
-"napadalca nazaj, je odvisna na katerem terenu stoji napadalec."
+"obrambne statistike na terenu kjer trenutno je. To lahko ugotovite, tako da "
+"desno-kliknete na enoto, izberete Opis Enote in potem pogledate "
+"<italic>text='Terenske Prikrojevalce'</italic>. Na primer, vilini imajo 60% "
+"obrambo v gozdu, kar pomeni, da ima enota, ki jih napada, le 40% možnosti, "
+"da jih zadene. Obratno, vilinčeva možnost da zadane napadalca nazaj, je "
+"odvisna na katerem terenu stoji napadalec."
 
 #: data/help.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "There are two exceptions to this rule: <ref>dst=weaponspecial_magical "
@@ -372,11 +363,11 @@
 "least a 60% chance to hit, regardless of terrain."
 msgstr ""
 "\n"
-"Obstajata dve izjemi temu pravilu: <ref>dst=magical_attacks text='Čarobni "
-"napadi'</ref> in <ref>dst=ability_marksman text=Ostrostrelci</ref>. Čarobni "
-"napadi imajo vedno 70% možnost da zadanejo, neglede na teren. Podobno imajo 
"
-"ostrostrelci, kadar napadajo, vedno vsaj 60% možnost da zadanejo, neglede na 
"
-"teren."
+"Obstajata dve izjemi temu pravilu: <ref>dst=weaponspecial_magical "
+"text='Čarobni napadi'</ref> in <ref>dst=weaponspecial_marksman "
+"text=Ostrostrelci</ref>. Čarobni napadi imajo vedno 70% možnost da "
+"zadanejo, neglede na teren. Podobno imajo ostrostrelci, kadar napadajo, "
+"vedno vsaj 60% možnost da zadanejo, neglede na teren."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid ""
@@ -408,7 +399,6 @@
 "oba razložena v nadaljevanju."
 
 #: data/help.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -420,8 +410,8 @@
 "\n"
 "\n"
 "Nekatere enote imajo posebne sposobnosti, ki vplivajo na povzročeno škodo. "
-"Najbolj pogosta je <ref>dst=ability_charge text=Naskok</ref>, ki podvoji "
-"povzročeno škodo napadalca in branilca, kadar napadalec naskakuje."
+"Najbolj pogosta je <ref>dst=weaponspecial_charge text=Naskok</ref>, ki "
+"podvoji povzročeno škodo napadalca in branilca, kadar napadalec naskakuje."
 
 #: data/help.cfg:123
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -584,7 +574,6 @@
 "nekaterih primerih boste imeli možnost izbire v kaj naj enota napreduje."
 
 #: data/help.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -594,7 +583,7 @@
 "\n"
 "\n"
 "Ne pozabite, da ima večina enot tri izkušenjske stopnje, a ne vse - 
nekatere "
-"jih imajo več (npr. <ref>dst=unit_mage text=Čarovniki</ref>), redke pa 
manj."
+"jih imajo več (npr. <ref>dst=unit_Mage text=Čarovniki</ref>), redke pa 
manj."
 
 #: data/help.cfg:169
 msgid "Healing"
@@ -631,14 +620,13 @@
 "Vasi: Enota, ki začne svojo potezo v vasi, se bo pozdravila za 8HP."
 
 #: data/help.cfg:174
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "<ref>dst=ability_regenerates text=Regeneration</ref>: Certain units (such as "
 "trolls) will automatically heal 8HP every turn."
 msgstr ""
 "\n"
-"<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneracija</ref>: Določene enote (na "
+"<ref>dst=ability_regenerates text=Regeneracija</ref>: Določene enote (na "
 "primer troli) se bodo vsako potezo samodejno pozdravile za 8HP."
 
 #: data/help.cfg:175
@@ -1418,9 +1406,8 @@
 msgstr "Kralj Hriba"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Basic Training"
-msgstr "+Baskovski prevod"
+msgstr "Osnovna vadba"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:64
 msgid ""
@@ -1431,7 +1418,6 @@
 "podučiš o tej umetnosti."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
 "right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
@@ -1448,9 +1434,8 @@
 msgstr "Novači enoto"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "Excellent! You recruited an Elvish Fighter."
-msgstr "Odlično! Novačili ste Vilinskega Bojevnika."
+msgstr "Odlično! Novačili ste Vilinskega bojevnika."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:78
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:102
@@ -1526,7 +1511,6 @@
 msgstr "Končaj potezo"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:100
-#, fuzzy
 msgid "You successfully ended your turn."
 msgstr "Uspešno ste končali potezo."
 
@@ -1637,7 +1621,6 @@
 msgstr "Napadi Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:163
-#, fuzzy
 msgid "You successfully attacked Merle."
 msgstr "Uspešno ste napadli Merle."
 
@@ -1714,7 +1697,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:186
 msgid "What happens when a unit advances?"
-msgstr "Kaj se zgodi, ko enota napreduje?"
+msgstr "Kaj se zgodi, ko enota napreduje?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:186
 msgid ""
@@ -1731,7 +1714,6 @@
 msgstr "Premaknite svojega bojevnika v vas."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid "Move your fighter onto a village"
 msgstr "Premaknite svojega bojevnika v vas."
 
@@ -1789,28 +1771,25 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:249
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
-"Na žalost si izgubil, ker je bi tvoj voditelj poražen. Upam, da si z mojim "
-"poučevanjem vseeno dobil nekaj znanja."
+"Na žalost ste izgubili, ker je bi vaš voditelj poražen. Upam, da ste z 
mojim "
+"poučevanjem vseeno dobili nekaj znanja."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:256
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:240
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you gained "
 "wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
-"Na žalost si izgubil, ker ti je zmanjkalo časa. Upam, da si z mojim "
-"poučevanjem vseeno pridobil na izkušenosti."
+"Na žalost ste izgubili, ker vam je zmanjkalo časa. Upam, da ste z mojim "
+"poučevanjem vseeno pridobili na izkušenosti."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:266
-#, fuzzy
 msgid "You successfully completed the first training scenario."
-msgstr "Uspešno ste opravili prvi del treninga."
+msgstr "Uspešno ste opravili prvo vadbo."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:268
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:287
@@ -1847,9 +1826,8 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:277
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to review any of the skills learned on this level?"
-msgstr "Ali hočeš pregledati nova spoznanja iz tega scenarija?"
+msgstr "Ali hočete pregledati nova spoznanja iz tega scenarija?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:279
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:256
@@ -1901,24 +1879,22 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:62
-#, fuzzy
 msgid "Defeat Delfador"
-msgstr "Delfador"
+msgstr "Premagaj Delfadora"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:66
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:49
 msgid "Death of Konrad"
-msgstr ""
+msgstr "Smrt Konrada"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:70
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:57
 msgid "Turns run out"
-msgstr ""
+msgstr "Poteze se iztečejo"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid "You successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr "Uspešno ste priklicali svojega Vilinskega Bojevnika."
+msgstr "Uspešno ste priklicali svojega Vilinskega bojevnika."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:85
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:99
@@ -1928,7 +1904,6 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:159
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:173
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:206
-#, fuzzy
 msgid "En guarde!"
 msgstr "En garde!"
 
@@ -2060,7 +2035,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:143
 msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
-msgstr "Vsaka plošča ima svoj teren, kar ji da značilne lastnosti."
+msgstr "Vsaka plošča ima svoj teren, ki ji da značilne lastnosti."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:147
 msgid ""
@@ -2222,10 +2197,9 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Congratulations! By defeating me, you complete the second training scenario."
-msgstr "Uspešno ste opravili prvi del treninga."
+msgstr "Čestitam! S tem, da si me premagal, si opravil drugo vadbo."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:285
 msgid "Next, you may want to begin a campaign, or play multiplayer."
@@ -2256,7 +2230,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
-msgstr ""
+msgstr "To je bilo dobro razloženo! Ampak..."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:42
 msgid ""
@@ -2270,12 +2244,11 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:43
 msgid "Current objective:"
-msgstr ""
+msgstr "Trenutni cilj:"
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:53
-#, fuzzy
 msgid "Death of Delfador"
-msgstr "Delfador"
+msgstr "Smrt Delfadora"
 
 #: data/schedules.cfg:123 data/schedules.cfg:130
 msgid "Underground"
@@ -3820,7 +3793,7 @@
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:26 src/actions.cpp:708 src/actions.cpp:854
 msgid "stone"
-msgstr "kamen"
+msgstr "okamèni"
 
 #: data/units/Commander.cfg:3 data/units/Commander.cfg:78
 msgid "Commander"
@@ -4368,7 +4341,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:40
 msgid "thunderstick"
-msgstr "gromska gorjača"
+msgstr "gromska palica"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
@@ -4384,7 +4357,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:46
 msgid "dragonstick"
-msgstr "zmajska gorjača"
+msgstr "zmajska palica"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Ulfserker"
@@ -7154,7 +7127,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1294
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
-msgstr "Poveži se z uradnim večigralskim Wesnoth strežnikom"
+msgstr "Poveži se z uradnim večigralskim strežnikom za Wesnoth"
 
 #: src/game.cpp:1295 src/multiplayer_lobby.cpp:28
 msgid "Join Game"
@@ -8071,7 +8044,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:107
 msgid "invisible: "
-msgstr "nevidne: "
+msgstr "nevidna: "
 
 #: src/reports.cpp:112
 msgid ""
@@ -8083,7 +8056,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:112
 msgid "slowed: "
-msgstr "upočasnjene:"
+msgstr "upočasnjena: "
 
 #: src/reports.cpp:117
 msgid ""
@@ -8102,7 +8075,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:117
 msgid "poisoned: "
-msgstr "zastrupljene: "
+msgstr "zastrupljena: "
 
 #: src/reports.cpp:124
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
@@ -8110,7 +8083,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:124
 msgid "stone: "
-msgstr "kamen: "
+msgstr "okamenela: "
 
 #: src/reports.cpp:234
 msgid "damage"
@@ -8174,7 +8147,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:192
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
-msgstr "Začni vodič da se navadiš na igro"
+msgstr "Začni vodič da se navadim na igro"
 
 #: src/titlescreen.cpp:193
 msgid "Start a new single player campaign"
@@ -8231,9 +8204,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:914
 msgid "neutral"
 msgstr "nevtralen"
-
-#~ msgid "Konrad"
-#~ msgstr "Konrad"
-
-#~ msgid "Merle"
-#~ msgstr "Merle"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]