wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/data scenarios/multiplayer/An_Island.cf...


From: James Spencer
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/data scenarios/multiplayer/An_Island.cf...
Date: Tue, 22 Mar 2005 18:43:40 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   James Spencer <address@hidden> 05/03/22 23:43:40

Modified files:
    data/scenarios/multiplayer: An_Island.cfg 
Added files:
    data/maps/multiplayer: Clash An_Island 
    data/scenarios/multiplayer: Clash.cfg 

Log message:
    Add clash as I promised PG long ago, and separate out the map from An 
Island to make it a bit easier to edit

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/multiplayer/Clash?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/maps/multiplayer/An_Island?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/scenarios/multiplayer/Clash.cfg?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg
diff -u wesnoth/data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg:1.3 
wesnoth/data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg:1.4
--- wesnoth/data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg:1.3    Wed Jan 12 
06:04:04 2005
+++ wesnoth/data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg  Tue Mar 22 23:43:40 2005
@@ -5,47 +5,7 @@
 [multiplayer]
    id=An_Island
    name= _ "An Island"
-    map_data="fffghhhfffgfgFFFHHmHgSgHHHHgHHmmHSgSSgHH
-fCCrggthfffVffgFggHFFFSgFFgggHmHVSSCCCSH
-fC1CrrggfgfwfffgggggFfFgFFVgggHHgSSr2CSF
-fgCgggrrggwwfgffffggfffhggggSSgggggrCggF
-fggfgffgrggffgffffwggghhgggSSSFggrrggSgH
-fffffftgrgfffffftggwgggggFFFgggggrVgSSgH
-fffgfrgrrrgfffffgffwwgtgggFggrrrrgrrgggg
-ffgrrgrfggrrfggggfwwwggggggggrwgggggrrgg
-fgrggwffftggrgggfffwgggfggggrggggSSFgVrg
-ftrrwwfffgggrvffggwgwgfgggvrrggggHFHggrg
-fffrggffgfffrgffgcwcwcgggrrggSSgHmHHggrg
-ffgrghgggffgrrgcccccccccw|ggSiSSghmwgrrg
-ffgrhhffggfggc\\cfcfcfccc|cgSSSggghwwrSS
-wwgrffffffgccccc\rfwwwwwc|ccgggggggggrSh
-wggrffwfffgccffggrggggggfrccwggfgtgfgrgm
-fggrgffgfgcccwwgtrhmmhtrrgcccgffgggggrgh
-fgrgvfgdgcccgwghhrhWmrrfgwwcccfwgggggrvg
-gCrCgggccccffggmmuWDWuhmgYwfccccgggggrgg
-gdrcgccccwwYfghmWWuuuWWmggwffgccccggCrCg
-cc|scsscwwwgghhmWDucuDWmhgfwfwgcssccw|cc
-ss|cssccwgwfghmmWWuuuWWmhhggwwgccsssc|ss
-cc|wccscwfwwgghmWuuDuuWmmhgYwwwcscccs|cc
-gCrCgcccgffwwghhmrWWWrhmmhggwfwccgdgcrdg
-ggrgggccccwfwYgghrhmmrhhhggfwccccgggCrCg
-dvrffgddccccfwwgrthgmgrrtgfccccgdghhgrgh
-ggrrfgggggccfwfgrggwgfgrgfcccggdgghfvrgh
-hmgrggfffgccccc/rfwwwwfrwcccdgdhghggrghm
-mhrgdgggfgggc//cwffgwff|cccgggghmhggrghh
-mgrtghhvggggrgccccfcccc|cwwgffthmmhhrvhh
-ggrwwhmggggvrrddcccccccrggggfhmmmmmhrrgf
-fgrgwffgddgggrggdgcgwgghrvggfhhmmhtggrgf
-fgrgftfgdggrrgfffgghghhhrrwrghhmhhwwgrgg
-ggrrgggrgrrggggtfggfghmmggrgrrhgggwrrhgg
-hhddrrrgrggddgghgggwfghhhgghggrrgrrthmhh
-mhdggrgfgfggghhmhhwwwgtgghghhggwrrggfhmm
-hggrrgggffgggdhmmhgwwgghhmhhgfwwhhrrhgmh
-gCCrgdgtwgggddhmmhfgggghhmmmffwhhvgCrCgh
-gC3CddhhggdgghhhhggggggghmmmhhhmmggC4Cgh
-ddCgghmmgggwgghghdggffgghhmmmhmmhwggCggm
-ddghhmmmhhvwwwggdddgfffggghhhgmmhmwmgmhm
-"
+    map_data="{maps/multiplayer/An_Island}"
 
    description= _ "A 4 player map that is suitable for individual or team 
play, victory rests of dominating the centre island. North-West: Forest 
dominated area, North-East: Mixed snow plains, South-West: Mixed desert plains, 
South-East: Mountain dominated area."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]