wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po
Date: Wed, 16 Mar 2005 16:15:42 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/03/16 21:15:42

Modified files:
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.40&tr2=1.41&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.69&tr2=1.70&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.40 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.41
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.40 Sun Mar 13 21:21:00 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Wed Mar 16 21:15:41 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-12 18:36+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-13 21:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-16 21:58+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -953,10 +953,10 @@
 "Alverna är en mäktig ras, Konrad, mäktigare än mitt eget folk vanligtvis "
 "vill erkänna. Men ryttare har en annan sorts styrka. De kan inte attackera "
 "på avstånd, men kan storma sina fiender och på så vis orsaka dubbel 
skada, "
-"även om de tar dubbel skada om fiendens motattack träffar. De är 
lagenliga, "
-"vilket innebär att de kämpar bättre på dagen och sämre på natten. I 
öppen "
-"terräng finns det ingen bättre trupp än ryttare, men i mer kuperad 
terräng "
-"är alver bättre."
+"även om de tar dubbel skada om fiendens motattack träffar. De är "
+"rättfärdiga, vilket innebär att de kämpar bättre på dagen och sämre 
på "
+"natten. I öppen terräng finns det ingen bättre trupp än ryttare, men i 
mer "
+"kuperad terräng är alver bättre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:175
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.69 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.70
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.69    Mon Mar 14 12:45:06 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Wed Mar 16 21:15:42 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-12 18:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-14 12:17+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-16 21:58+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -545,7 +545,7 @@
 "Tiden på dygnet påverkar skadorna som vissa trupper åsamkar enligt "
 "följande:\n"
 "\n"
-"Lagenliga trupper ger 25% mer skada dagtid, och 25% mindre under natten.\n"
+"Rättfärdiga trupper ger 25% mer skada dagtid, och 25% mindre under 
natten.\n"
 "Kaotiska trupper ger 25% mer skada nattetid, och 25% mindre under dagen.\n"
 "Neutrala trupper är opåverkade av tiden på dygnet."
 
@@ -2253,9 +2253,9 @@
 "25% less. At night it is reversed. During twilight, all units do their "
 "normal damage. Neutral units such as elves are unaffected by day and night."
 msgstr ""
-"Det finns tre sinnelag: lagenlig, neutral och kaotisk. Dygnet är också "
+"Det finns tre sinnelag: rättfärdig, neutral och kaotisk. Dygnet är också "
 "uppdelat i tre huvuddelar: dag, gryning/skymning, och natt. Under dagtid "
-"vållar lagenliga truppers attacker 25% mer skada, medan kaotiska trupper "
+"vållar rättfärdiga truppers attacker 25% mer skada, medan kaotiska trupper 
"
 "vållar 25% mindre skada. Under nattetid är det tvärtom. Under gryning och "
 "skymning vållar alla trupper sin nominella skada. Neutrala trupper såsom "
 "alver är opåverkade av tiden på dygnet."
@@ -2790,7 +2790,7 @@
 "Lawful units fight better at day, and chaotic units fight better at night. "
 "Neutral units are unaffected by day and night."
 msgstr ""
-"Lagenliga trupper slåss bättre på dagen, och kaotiska trupper slåss 
bättre "
+"Rättfärdiga trupper slåss bättre på dagen, och kaotiska trupper slåss 
bättre "
 "på natten. Neutrala trupper påverkas inte av tid på dygnet."
 
 #: data/tips.cfg:2
@@ -3122,7 +3122,7 @@
 "Day: +25% Damage\n"
 "Night: -25% Damage"
 msgstr ""
-"Lagenliga trupper slåss bättre på dagen och sämre på natten.\n"
+"Rättfärdiga trupper slåss bättre på dagen och sämre på natten.\n"
 "\n"
 "Dagtid: +25% skada\n"
 "Nattetid: -25% skada"
@@ -3235,8 +3235,8 @@
 "night, and as if it were day when it is dusk."
 msgstr ""
 "Lyser upp:\n"
-"Den här truppen lyser upp närområdet, så att lagenliga trupper slåss 
bättre "
-"och kaotiska sämre.\n"
+"Den här truppen lyser upp närområdet, så att rättfärdiga trupper slåss 
"
+"bättre och kaotiska sämre.\n"
 "\n"
 "Trupper på rutorna bredvid slåss som det vore skymning när det är natt 
och "
 "som vid dag när det är skymning."
@@ -5876,7 +5876,7 @@
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
 msgid "Javelineer"
-msgstr "Sjöspjutkastare"
+msgstr "Spjutkastare"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:16
 msgid ""
@@ -6024,7 +6024,7 @@
 "night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent friendly "
 "units."
 msgstr ""
-"Ljuset magiker är en enastående magiker för alla lagenliga trupper, och en 
"
+"Ljuset magiker är en enastående magiker för alla rättfärdiga trupper, 
och en "
 "skräckinjagande fiende för alla som bekänner sig till kaos. Hans förmåga 
att "
 "lysa upp sin omgivning är så stark att rutorna runt honom aldrig upplever "
 "natt. När en trupp är i en ruta bredvid honom så kommer den att slåss som 
om "
@@ -9176,7 +9176,7 @@
 
 #: src/reports.cpp:252
 msgid "Lawful units: "
-msgstr "Lagenliga trupper: "
+msgstr "Rättfärdiga trupper: "
 
 #: src/reports.cpp:254
 msgid "Neutral units: "
@@ -9284,7 +9284,7 @@
 
 #: src/unit_types.cpp:914
 msgid "lawful"
-msgstr "lagenlig"
+msgstr "rättfärdig"
 
 #: src/unit_types.cpp:914
 msgid "neutral"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]