wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-lib/sv.po w...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-lib/sv.po w...
Date: Mon, 14 Mar 2005 07:45:08 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/03/14 12:45:07

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-lib : sv.po 
    po/wesnoth-tdh : sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.38&tr2=1.39&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.68&tr2=1.69&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.38 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.39
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.38  Sun Mar 13 21:20:59 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Mon Mar 14 12:45:05 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-12 18:37+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-13 21:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-14 12:12+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2480,6 +2480,15 @@
 "behind the lines in safety while others braver than you fought and died in "
 "your name.'"
 msgstr ""
+"Han säger: 'Bra gjort, du lyckades nedgöra några av mina mindre dugliga "
+"kaptener tillsammans med blott en bråkdel av min hord. Om jag hade sänt 
hela "
+"min mäktiga mörkrets armé över dig, så hade jag krossat dig som en 
insekt. "
+"Jag söker dock en seger som visar den sanna vidden av min kraft. Till "
+"skillnad från den Store generalen Gweddry söker jag inte skydd bakom mina "
+"truppers bepansrade kjolar! Du, herr befälhavare Gweddry, är en ynkrygg! "
+"Barderna må besjunga att du besegrade mina kaptener, men sanningen berättar 
"
+"att du tryckte i säkerhet bakom dina trupplinjer medan andra som var "
+"modigare än du kämpade och dog i ditt namn.'"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:294
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.21  Sat Mar 12 17:46:15 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po    Mon Mar 14 12:45:06 2005
@@ -5,10 +5,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.10-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-12 18:36+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-30 15:44+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-14 12:14+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -215,7 +215,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:95
 msgid "Refresh Image Cache"
-msgstr ""
+msgstr "Uppdatera bildcache"
 
 #: src/hotkeys.cpp:97
 msgid "Delay Shroud Updates"
@@ -329,7 +329,7 @@
 
 #: src/preferences.cpp:827
 msgid "Reverse Time Graphics"
-msgstr ""
+msgstr "Flippa tidsgrafiken"
 
 #: src/preferences.cpp:828
 msgid "Music Volume:"
@@ -408,6 +408,7 @@
 #: src/preferences.cpp:889
 msgid "Choose whether the sun moves left-to-right or right-to-left"
 msgstr ""
+"Välj om solen rör sig från vänster till höger eller från höger till 
vänster"
 
 #: src/preferences.cpp:892
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po:1.21  Sat Mar 12 17:46:16 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sv.po    Mon Mar 14 12:45:06 2005
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.11-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-12 18:37+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-02-23 14:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-14 12:04+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -483,7 +483,7 @@
 "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
 "purposes."
 msgstr ""
-"Boken finns inte här, men dessa träsk innehåller tillräckligt många lik 
för "
+"Boken finns inte här, men träsket här innehåller tillräckligt många 
döda för "
 "mina syften."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:175
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.68 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.69
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.68    Sun Mar 13 21:21:00 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Mon Mar 14 12:45:06 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.12-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-03-12 18:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-03-13 20:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-14 12:17+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1272,12 +1272,12 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/IcyWaters.cfg:3
 msgid "Icy Waters"
-msgstr ""
+msgstr "Ishav"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/IcyWaters.cfg:5
 msgid ""
 "Battle in and around the icy waters of this crucial harbor in North Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "Strid i och omkring ishavet om denna viktiga hamn i norra Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:16
@@ -2723,7 +2723,7 @@
 
 #: data/terrain.cfg:448
 msgid "sunken ruin"
-msgstr ""
+msgstr "Översvämmad ruin"
 
 #: data/terrain.cfg:458
 msgid "swamp ruin"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]