wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-ei/sk.po po/wesn...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-ei/sk.po po/wesn...
Date: Thu, 03 Mar 2005 17:40:33 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/03/03 22:40:32

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-ei : sk.po 
    po/wesnoth-httt: sk.po 
    po/wesnoth-sotbe: sk.po 
    po/wesnoth-tdh : sk.po 
    po/wesnoth-trow: sk.po 
    po/wesnoth   : sk.po 

Log message:
    Updated Slovak translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.519&tr2=1.520&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po.diff?tr1=1.25&tr2=1.26&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po.diff?tr1=1.22&tr2=1.23&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po.diff?tr1=1.15&tr2=1.16&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sk.po.diff?tr1=1.25&tr2=1.26&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sk.po.diff?tr1=1.40&tr2=1.41&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.519 wesnoth/changelog:1.520
--- wesnoth/changelog:1.519   Thu Mar 3 17:57:56 2005
+++ wesnoth/changelog  Thu Mar 3 22:40:27 2005
@@ -5,7 +5,7 @@
 * language and i18n
  * new translation: Estonian
  * updated translations: Catalan, Dutch, French, German, Hungarian,
-  Italian, Portuguese (Brazilian), Russian, Slovenian, Spanish
+  Italian, Portuguese (Brazilian), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish
  * fixed untranslatable strings
  * language fixes and polishing (English)
 * campaign modifications
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po:1.25 wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po:1.26
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po:1.25  Sun Feb 27 15:43:42 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po Thu Mar 3 22:40:32 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-27 16:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-18 23:45+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-17 21:39+0100\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,24 +22,24 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(ľahká)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Kopijník"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:11
 msgid "Swordsman"
-msgstr ""
+msgstr "Bojovník"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(ťažká)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:158
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Kráľovský gardista"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:13
 msgid ""
@@ -216,7 +216,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:423
 #, fuzzy
 msgid "That's enough! I'm putting you in the high-security cave!"
-msgstr "Drž hubu! Už mám toho dosť! Dáme vás do super bezpečnej 
jaskyne!"
+msgstr "Drž hubu! Dosť! Dám vás do super stráženej jaskyne!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:440
 msgid "Ugh..."
@@ -279,8 +279,8 @@
 "So, they have captured some of our best fighters as well as me, Dacyn and "
 "Owaec. $R2.user_description, follow me! We must get out of this dungeon."
 msgstr ""
-"Takže je tu uväznený aj $R2.user_description, rovnako ako Dacyn, Owaec a 
ja. "
-"Nuž, $R2.type, nasleduj ma. Musíme ujsť z tohoto väzenia."
+"Takže je tu uväznený aj $R2.user_description... Poďte teda za mnou. 
Musíme "
+"ujsť z tohoto väzenia."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:570
 msgid ""
@@ -313,8 +313,8 @@
 "Here is the thin spot in the wall. Well, actually, no- it's not a thin spot "
 "at all! It's really a door!"
 msgstr ""
-"Tu je nejaké tenké miesto. Teda... moment... to nie je žiadne tenké 
miesto! "
-"To sú naozaj dvere!"
+"Tu je stena tenká. Teda... moment... to nie je žiadna tenká stena! To sú "
+"naozaj dvere!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:665
 msgid ""
@@ -323,14 +323,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:690
-#, fuzzy
 msgid "I have found the key! Let's get out of here!"
 msgstr "Našiel som kľúč! Vypadnime odtiaľto!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:716
-#, fuzzy
 msgid "This is the right key! come on, let's open the door, quick!"
-msgstr "Toto je ten správny kľúč! Otvorme dvere, rýchlo!"
+msgstr "Toto je ten správny kľúč! Poďme, otvorme dvere, rýchlo!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:747
 msgid "Valand"
@@ -429,15 +427,14 @@
 msgstr "Prišli sme k veľkej rieke. Čo máme robiť? Pokúsime sa ju 
prekročiť?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:102
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must cross this river. The undead are chasing us, and their hordes are "
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. We must be across the river before that happens."
 msgstr ""
 "Túto rieku musíme prekročiť. Nemŕtvi nás naháňajú a je ich priveľa 
na to, "
-"aby sme s nimi bojovali. Čoskoro nemŕtvym prídu posily. Musíme byť na 
druhej "
-"strane rieky, než sa tak stane."
+"aby sme s nimi bojovali. Čoskoro nemŕtvym prídu posily. Než sa tak stane, 
"
+"musíme byť na druhej strane rieky."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:107
 msgid ""
@@ -535,13 +532,12 @@
 msgstr "Zdravím vás, pútnici! Vitajte v mojom kraji."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that "
 "attack us."
 msgstr ""
-"Dobrý deň. Pomohli by ste nám v boji proti týmto nemŕtvym príšerám, 
ktoré "
-"nás napadli."
+"Dobrý deň. Čo keby ste nám pomohli v boji proti týmto nemŕtvym 
príšerám, "
+"ktoré nás napadli?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:99
 msgid ""
@@ -657,7 +653,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:128
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
-msgstr ""
+msgstr "TROLY PO KLAD: CHOD PREC"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:142
 msgid "Who goes there?"
@@ -752,7 +748,6 @@
 "dá. Bežte, ako len... čo to...?!? Kto si?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm an enginea'. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
@@ -924,7 +919,6 @@
 "vám od začiatku, že nemáme ísť na sever od rieky!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! If I remember correctly, there is a lake around here, with a bridge "
 "across it. We can get through the mountains that way. And remember, if we "
@@ -934,12 +928,12 @@
 "the undead, and so we may be able to get around them and attack them where "
 "there are fewer enemies."
 msgstr ""
-"Nie! Ak si dobre pamätám, tu cestou hore je jazero, a cez neho most. 
Môžeme "
+"Nie! Ak si dobre pamätám, tu niekde hore je jazero, a cezeň je most. 
Môžeme "
 "sa tak dostať cez horu. A pamätajte, keby sme zostali na juh od rieky, "
 "nemŕtvi by nás už zabili a potom poslali naše mŕtvoly bojovať proti 
kráľovi. "
 "Nemáme veľmi na výber, musíme zostať na sever od rieky, kde nás 
nemŕtvi "
-"nenájdu, mohli by sme sa potom dostať okolo nich a zaútočiť tam, kde 
nebude "
-"tak veľa nepriateľov."
+"nenájdu, možno sa ich potom podarí obísť a zaútočiť tam, kde nebude 
tak veľa "
+"nepriateľov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:109
 msgid ""
@@ -991,8 +985,9 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:79
+#, fuzzy
 msgid "Ravanal-Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Kráľovský gardista"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:94
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:103
@@ -1003,9 +998,8 @@
 msgstr "Mal-Ravanalovo hlavné mesto"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
-msgstr "Prešli sme až do hlavného mesta Mal-Ravanala!"
+msgstr "Dostali sme sa až do hlavného mesta Mal-Ravanala!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:123
 msgid ""
@@ -1016,7 +1010,6 @@
 "Ravanala. Musíme sa vrátiť!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "True. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
 "Still, I think we have done some good here: these enemies are delayed by our "
@@ -1035,13 +1028,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of us knights is let free!"
 msgstr ""
-"Ďakuje vám, že ste zničili toho kostlivca-bojovníka! Vždy keď zabijete 
"
-"jedného z ich vylepšených kostlivcov, jeden z mojich rytierov sa 
oslobodí!"
+"Ďakujeme vám, že ste zničili toho kostlivého bojovníka! Vždy keď 
zabijete "
+"jedného z ich kostlivých bojovníkov, jeden z nás rytierov sa oslobodí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:162
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
@@ -1199,7 +1191,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:272
 msgid "We still need to defeat these undead for the villages to be safe."
-msgstr ""
+msgstr "Aby boli dediny v bezpečí, musíme ešte poraziť týchto 
nemŕtvych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:278
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:321
@@ -1225,7 +1217,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:315
 msgid "There is still that outlaw to take care of."
-msgstr ""
+msgstr "Ešte sa treba postarať o tamtoho zbojníka."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -1250,10 +1242,11 @@
 "#Zomrie Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:85
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to train."
-msgstr "Pozri, našli sme tu zopár ohyzdov. Skúsme niektorých zajať a 
vycvičiť."
+msgstr ""
+"Pozri, našli sme tu zopár ohyzdov. Mali by sme skúsiť niektorých chytiť 
a "
+"vycvičiť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:90
 #, fuzzy
@@ -1274,7 +1267,6 @@
 "severovýchod. Ja idem na severozápad."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:129
-#, fuzzy
 msgid "We have let one escape. Let's hope they all don't!"
 msgstr "Jeden nám unikol. Dúfam, že sa to nepodarí aj ostatným!"
 
@@ -1367,9 +1359,8 @@
 msgstr "Zabite kráľa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid "They killed Konrad... now, even if we save Weldyn, Wesnoth has fallen."
-msgstr "Zabili Konráda... teraz, aj keby som zachránil Weldyn, Wesnoth 
padol."
+msgstr "Zabili Konráda... teraz, aj keby sme zachránili Weldyn, Wesnoth 
padol."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
@@ -1462,7 +1453,6 @@
 msgstr "To môže byť ťažšie, ako som si myslel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid "Now let's get out of this bog!"
 msgstr "Poďme preč z tohoto bahna!"
 
@@ -1554,7 +1544,6 @@
 msgstr "Hliadka"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1564,7 +1553,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
-"@Vydržíš, dokiaľ nedostaneš pokyny od Dacyna.\n"
+"@Vydržíš, dokiaľ nedostaneš ďalšie pokyny od Dacyna.\n"
 "Prehráš, ak:\n"
 "#Zomrie Gweddry"
 
@@ -1604,8 +1593,8 @@
 "Ravanal, head of an evil brotherhood of necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
 "Moje obete majú vždy tú česť spoznať vznešeného vodcu ohromných 
hôrd, ktoré "
-"ich pobijú. Som zlý duch z Ravanalu v tele tohoto kosteja, hlava zlého "
-"bratstva černokňažníkov. Ha ha ha ha!"
+"ich o chvíľu pobijú. Som veľký kostej Mal-Ravanal, hlava zlého bratstva 
"
+"černokňažníkov. Ha ha ha ha!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:139
 msgid ""
@@ -1761,9 +1750,8 @@
 msgstr "Ale napriek tomu nemáš žiaden lepší plán!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid "That is why we're at this council..."
-msgstr "Preto sme sa zišli na tejto rade..."
+msgstr "Preto sme na tejto rade..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:138
 msgid ""
@@ -1859,10 +1847,9 @@
 msgstr "Nemožné! Nemôžem uveriť, že by niekto z našej krvi pomáhal 
človeku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
 msgstr ""
-"A vôbec. Prečo by niekto z nás pomáhal tomu, kto nepatrí do nášho 
kmeňa?"
+"A vôbec. Prečo by niekto z nás pomáhal tomu, kto nepatrí do nášho 
národa?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:113
 msgid ""
@@ -1891,14 +1878,14 @@
 "Ale, elfské územie je to zrazu? Skap, ty elfský pes! A ty tiež, človek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These people won't listen to reason, they are all blinded by their belief in "
 "their own supposed superiority. We probably will have to fight them, "
 "although we may be able to bypass them."
 msgstr ""
 "Títo ľudkovia na hlas rozumu veľa nedajú, predstavy o ich vlastnej "
-"nadradenosti ich zaslepujú!"
+"nadradenosti ich zaslepujú. Asi proti nim budeme musieť bojovať, hoci 
možno "
+"sa nám podarí aj obísť ich."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:137
 msgid ""
@@ -1928,7 +1915,6 @@
 "#Zomrie Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:157
-#, fuzzy
 msgid "Argh! I'm dead! Well, dwarves are still the best!"
 msgstr "Argh! Som mŕtvy! No a čo, trpaslíci sú aj tak najlepší!"
 
@@ -1937,7 +1923,6 @@
 msgstr "Zomieram? Orkovia raz zvíťazia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:193
-#, fuzzy
 msgid "It seems these humans are more powerful than I thought. Ugh."
 msgstr "Zdá sa, že títo ľudia sú mocnejší než som si myslel. Ugh."
 
@@ -2016,7 +2001,6 @@
 "blokujú nám cestu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush those pesky "
 "humans and battle later. Your call."
@@ -2025,14 +2009,13 @@
 "ľudí a potom pokračujeme v boji. Vyber si."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hm... I know. We will make a pact to destroy these humans, and continue our "
 "fight later. (Hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
-"Hm... jasné. Spojme sa proti týmto ľuďom a potom pokračujme v našom 
boji "
-"(dúfam, že pritom zatrasieš krpcami, lebo vtedy ja vyhrám bez boja)."
+"Hm... jasné. Spojme sa proti týmto ľuďom a potom pokračujme v našom 
boji. "
+"(Dúfam, že pritom zatrasieš krpcami, lebo vtedy ja vyhrám bez boja.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:124
 #, fuzzy
@@ -2041,7 +2024,6 @@
 "Dobre teda, sme spojenci, zatiaľ (ten hnusný ork pritom isto otrčí 
kopytá)."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! These undead won our battle, and you will be able to enter my northern "
 "homeland!"
@@ -2433,9 +2415,8 @@
 msgstr "Priniesol som správu od nášho veliteľa:"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid "Very well, you may read it. (It might tell us something useful)."
-msgstr "Výborne, môžeš ju prečítať. (možno sa dozvieme niečo 
užitočné.)"
+msgstr "Výborne, môžeš ju prečítať. (Možno sa dozvieme niečo 
užitočné.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:290
 #, fuzzy
@@ -2513,18 +2494,16 @@
 "zbabelec."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction..."
-msgstr "Nie! Nepodarilo sa mi zachrániť Wesnoth pred zničením!"
+msgstr "Nie! Nepodarilo sa mi zachrániť Wesnoth pred zničením..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "Wesnoth is doomed... without me, Gweddry has no hope."
-msgstr "Wesnoth je stratený! Bezo mňa si Gweddry neporadí!"
+msgstr "Wesnoth je stratený... bezo mňa si Gweddry neporadí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:38
 msgid "I... must... advise... Gweddry..."
-msgstr ""
+msgstr "Musím... varovať... Gweddryho..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -2635,8 +2614,7 @@
 #~ "Stena v severnej časti mojej kobky, a napravo od nej vonku, je tenšia 
ako "
 #~ "inde. Myslím, že sú tam tajné dvere. Poďte, pozrieme sa!"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Huh! A guard. Let's see how quickly we can kill it."
+#~ msgid "Huh! A guard. Lets see how quickly we can kill it."
 #~ msgstr "Huh! Strážca. Zabime ho čo najrýchlejšie."
 
 #~ msgid "Yeah, here you go. Now blow this thing up."
@@ -2649,6 +2627,9 @@
 #~ "Dobre! Podarilo sa nám zajať pár ohyzdov. Teraz z nich môžeme 
vycvičiť "
 #~ "vojakov."
 
+#~ msgid "Racial Warfare"
+#~ msgstr "Vojna kmeňov"
+
 #~ msgid ""
 #~ "At first the settlers suspected raiders, but there was nothing east of "
 #~ "them but a small mountain range and miles of swamp."
@@ -2684,26 +2665,3 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Potom, na úsvite jedného dňa, prebudil Gweddryho a jeho mužov krik 
nočnej "
 #~ "hliadky..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Racial Warfare"
-#~ msgstr "Vojna kmeňov"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;"
-#~ "&human-royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ 
"&human-spearman.png,Oštepník,(ľahká);*&human-swordman.png,Bojovník;&human-"
-#~ "royalguard.png,Gardista,(ťažká)"
-
-#~ msgid "This sign says 'Dead End'."
-#~ msgstr "Táto značka hovorí 'Slepá ulička'."
-
-#~ msgid "My outpost has fallen..."
-#~ msgstr "Moja hliadka padla..."
-
-#~ msgid "ugh."
-#~ msgstr "ach."
-
-#~ msgid "I guess the rebellion has failed."
-#~ msgstr "Myslím, že povstanie zlyhalo."
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po:1.22 wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po:1.23
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po:1.22 Sun Feb 27 15:43:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po    Thu Mar 3 22:40:32 2005
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-27 16:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-31 02:28+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-17 21:54+0100\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,23 +21,23 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Vojak"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(ľahká)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid "Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Hrdina"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(ťažká)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Šampión"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:13
 msgid ""
@@ -602,8 +602,8 @@
 "cage where they keep most of the mermen is in the north-west!"
 msgstr ""
 "Ďakujeme, že ste nás zachránili! Teraz vám pomôžeme bojovať proti 
zlým "
-"orkom!\n"
-"Hlavná klietka, v ktorej držia väčšinu morských ľudí, je na 
juhovýchode!"
+"orkom! Hlavná klietka, v ktorej držia väčšinu morských ľudí, je na "
+"juhovýchode!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:404
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
@@ -949,6 +949,9 @@
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
 msgstr ""
+"Elfovia sú možno pánmi lesa, ale jazdci sú rovnako mocní. Na rovine za "
+"jasného svetla môžu rozniesť aj najťažších nepriateľov na hrotoch 
kopijí a "
+"pod kopytami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:180
 msgid ""
@@ -2390,12 +2393,10 @@
 msgstr "Neverím, že to má takto skončiť!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Test of the Clan"
-msgstr "Test klanov"
+msgstr "Test klanu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2410,7 +2411,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
-"@Porazíš veliteľa klanu, Bayara\n"
+"@Porazíš 25 jednotiek a potom veliteľa klanu (Bonus)\n"
+"@Porazíš všetkých veliteľov klanov\n"
 "Prehráš, ak:\n"
 "#Zomrie Konrád\n"
 "#Zomrie Delfador\n"
@@ -2505,19 +2507,23 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"Napriek ich chvastaniu sme dnes na bojisku zvíťazili. Keďže sme však "
+"porazili veliteľov klanu, nebude mať kto chrániť naše boky. To je "
+"nepríjemné, lebo nám to komplikuje cestu proti kráľovnej."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:239
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Je to smola. Mohli by nám byť užitoční pri snahe podporiť nástup 
nového "
+"kráľa na trón Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
-msgstr "To si nejako pletieš! Zo mňa bude kráľovná!"
+msgstr "To si nejako pletieš! Pomohli by novej kráľovnej získať trón 
Wesnothu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:281
 msgid "Greetings, men of the plains."
@@ -2550,7 +2556,6 @@
 "raz po práve získame trón, prídete o všetku moc."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:301
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
@@ -2573,11 +2578,11 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:336
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
-msgstr ""
+msgstr "Tomu neverím! Porazili ste ma! Ale klan bude bojovať ďalej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:340
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Ich veliteľ padol, ale oni stále bojujú!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:371
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
@@ -2613,7 +2618,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:474
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr ""
+msgstr "|$units_slain| porazených členov klanu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:494
 msgid ""
@@ -2621,6 +2626,8 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
+"Drvíme ich sily! Uvidíme, či už klan má dosť. Ich pomoc po našom boku 
by "
+"bola neoceniteľná. Poďme priamo na veliteľov!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -3213,16 +3220,15 @@
 msgstr "Jeho... príšery? Držme sa cesty, muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built this "
 "road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever since, "
 "he and his brother have traveled the mountain, wreaking havoc on the dwarven "
 "villages."
 msgstr ""
-"Vraví sa, že je to mocný nepriateľ, Konrád. Vraví sa, že keď 
trpaslíci "
-"stavali túto cestu, vyrušili pritom z odpočinku pradávneho mága, a 
odvtedy "
-"sa on a jeho brat túlajú po horách a zosielajú pohromy na trpaslíčie 
dediny."
+"To by bol mocný nepriateľ, Konrád. Vraví sa, že keď trpaslíci stavali 
túto "
+"cestu, vyrušili pritom z odpočinku pradávneho mága, a odvtedy sa on a 
jeho "
+"brat túlajú po horách a zosielajú pohromy na trpaslíčie dediny."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:130
 msgid "Let us then go carefully...but quickly, men!"
@@ -3299,7 +3305,6 @@
 msgstr "Muff Malalov poloostrov"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3311,8 +3316,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
-"@Porazíš Muff Malala\n"
-"Prehráš, ak:\n"
+"@Porazíš Muffa Malala (Bonus)\n"
+"@Ujdeš po ceste nadol k ElensefaruPrehráš, ak:\n"
 "#Zomrie Konrád\n"
 "#Vyprší čas"
 
@@ -3330,17 +3335,20 @@
 "nepriateľskí nemŕtvi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid "My lord! On yonder peninsula there seems to be some movement!"
-msgstr "Môj pane! V hentých ruinách akoby sa niečo hýbalo!"
+msgstr "Môj pane! Na hentom poloostrove akoby sa niečo hýbalo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:105
+#, fuzzy
 msgid ""
 "It looks like there are the undead there! If we can defeat the undead I'm "
 "sure the locals would be grateful. But I do not know if we have the strength "
 "or time to persevere against such a foe. Either way it looks like there will "
 "be a fight, prepare for battle men!"
 msgstr ""
+"Vyzerá to, akoby tam boli nemŕtvi! Ak môžeme poraziť nemŕtvych, mohli 
by sme "
+"mať za sebou cenných spojencov. Ale neviem, či máme sily alebo čas 
bojovať "
+"proti takýmto súperom. Tak či onak, blíži sa boj. Muži, pripravte sa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:109
 msgid "To arms!"
@@ -3353,18 +3361,17 @@
 msgstr "Á, blíži sa k nám skupina elfov. Čoskoro nám budú slúžiť 
elfie zombie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:131
-#, fuzzy
 msgid "To Elensefar"
-msgstr "Obliehanie Elensefaru"
+msgstr "Do Elensefaru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:155
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemôžeme tu ďalej otáľať! Do Elensefaru!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:166
 msgid ""
 "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
-msgstr ""
+msgstr "Žiadne ulievanie! Ja rozhodnem, kedy je čas ísť do Elensefaru."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:179
 #, fuzzy
@@ -3373,8 +3380,9 @@
 "save Elensefar, but at least we have freed these good people. We must move "
 "onward with haste!"
 msgstr ""
-"Zvíťazili sme! Len dúfajme, že toto zdržanie neohrozí naše poslanie "
-"zachrániť Elensefar. Musíme sa ponáhľať vpred!"
+"Zvíťazili sme! Dúfajme, že toto zdržanie neohrozí naše poslanie 
zachrániť "
+"Elensefar, ale aspoň sme získali niekoľko nových spojencov. Musíme sa "
+"ponáhľať vpred!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
@@ -3990,10 +3998,13 @@
 msgstr "Zmena plánu. Teraz sa ich snažíme zabiť."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:163
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We must make haste! Far greater challenges lay before us, by tarrying here "
 "we're diminishing our resources."
 msgstr ""
+"Musíme sa ponáhľať! Čakajú na nás ešte väčšie nebezpečenstvá, 
otáľaním len "
+"míňame zásoby."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
@@ -4591,8 +4602,9 @@
 "Áno, Konrád. Verím, že jedného dňa budeš kráľom. A teraz sa 
ponáhľajme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:375
+#, fuzzy
 msgid "So you endeavor to fight me in my home. Foolish."
-msgstr ""
+msgstr "Takže ste sa vybrali bojovať proti mne v mojom dome. Aké hlúpe."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:4
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
@@ -5089,13 +5101,3 @@
 
 #~ msgid "High King at Sea"
 #~ msgstr "Kráľ morí"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
-#~ "champion.png,Champion,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Vojak,(ľahká);*&elvish-hero.png,Hrdina;&elvish-"
-#~ "champion.png,Šampión,(ťažká)"
-
-#~ msgid "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
-#~ msgstr "Vyzerá to, akoby tam boli nemŕtvi! Pripravte sa na boj, muži!"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po:1.21 Sun Feb 27 15:43:50 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po   Thu Mar 3 22:40:32 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-27 16:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-31 02:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-17 21:56+0100\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,23 +22,23 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "Grunt"
-msgstr ""
+msgstr "Chrocht"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(ľahká)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Bojovník"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(ťažká)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "Warlord"
-msgstr ""
+msgstr "Vojvoda"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
@@ -278,9 +278,8 @@
 msgstr "Najskôr za štyri dni. Obávam sa, že už bude neskoro."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:237
-#, fuzzy
 msgid "I don't think so, there is still a way..."
-msgstr "Nemyslím si. Stále tu je jedna možnosť..."
+msgstr "Nemyslím si, stále tu je ešte možnosť..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:243
 msgid "Which one?"
@@ -299,13 +298,12 @@
 msgstr "A ak nie?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:261
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother earth."
 msgstr ""
 "Potom zaútočia na Prestim v presile piati na jedného. Môžeme sa už len "
-"modliť k matke zemi."
+"modliť k matke Zemi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:267
 msgid "Great."
@@ -328,7 +326,6 @@
 msgstr "Je ich príliš veľa, ÚSTUP!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:417
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
 msgstr "Konečne Veľká horda! Už som si začínal myslieť, že nikdy 
neprídu."
@@ -421,7 +418,6 @@
 "dúfam, že ich nestretneme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun gets high."
@@ -1383,10 +1379,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Pirátska loď"
-
-#~ msgid ""
-#~ "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Warlord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ 
"&orcish-grunt.png,Chrocht,(ľahká);*&orcish-warrior.png,Bojovník;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Vojvoda,(ťažká)"
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po:1.15 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po:1.16
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po:1.15  Sun Feb 27 15:43:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po    Thu Mar 3 22:40:32 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-27 16:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-31 02:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-17 21:56+0100\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,24 +22,23 @@
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid "Apprentice"
-msgstr ""
+msgstr "Učeň"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(ľahká)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:11
 msgid "Master"
-msgstr ""
+msgstr "Majster"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(ťažká)"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:12
-#, fuzzy
 msgid "Dark Lord"
-msgstr "Temné hordy"
+msgstr "Temný pán"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
@@ -966,10 +965,3 @@
 msgstr ""
 "Ale zasiahol osud. Náhla víchrica zachytila a rozbila loď, rozdelila 
bratov "
 "a vyvrhla ich oboch na breh. Tak sa začalo povstanie temných hôrd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
-#~ "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&undead-initiate.png,Učeň,(ľahká);*&undead-necromancer.png,Majster;"
-#~ "&undead-lich.png,Temný pán,(ťažká)"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sk.po:1.25 wesnoth/po/wesnoth-trow/sk.po:1.26
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sk.po:1.25 Sun Feb 27 19:55:44 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sk.po    Thu Mar 3 22:40:32 2005
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-27 20:53+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-02 23:35+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Vzostup Wesnothu"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:9
 msgid "Fighter"
@@ -41,15 +41,18 @@
 msgstr ""
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:13
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Lead Prince Haldric through the destruction of the Green Isle and across the "
 "Ocean to establish the very kingdom of Wesnoth itself. The confrontation "
 "with Lich-Lord Jevyan awaits..."
 msgstr ""
+"Sprevádzaj princa Haldrika počas skazy Zeleného ostrova, cez oceán, až 
po "
+"založenie samotného kráľovstva Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:4
 msgid "Lizard Beach"
-msgstr ""
+msgstr "Pobrežie jašteríc"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:26
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:21
@@ -62,6 +65,13 @@
 "#Death of Lady Jessica or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Porazíš všetkých nepriateľov\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie princ Haldrik alebo\n"
+"#Zomrie pani Jessica alebo\n"
+"#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:46
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:42
@@ -90,8 +100,9 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:27
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Epilogue.cfg:34
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:52
+#, fuzzy
 msgid "Prince Haldric"
-msgstr ""
+msgstr "Haldrik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:57
 msgid "Tirasch"
@@ -107,26 +118,29 @@
 "sunny beach. While normally this would be a pleasant occurrence, they soon "
 "find the Saurians hard at work."
 msgstr ""
+"Po dlhej púti sa princ Haldrik a jeho spoločníci ocitli na slnečnom 
pobreží. "
+"Za iných okolností by to bolo príjemné prekvapenie, ale vzápätí 
uvideli "
+"tvrdo pracujúcich saurov."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:138
 msgid "Monsters! We're being invaded by monsters."
-msgstr ""
+msgstr "Príšery! Napadli nás príšery."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:143
 msgid "We must hold the beach until we can call our Naga friends."
-msgstr ""
+msgstr "Musíme brániť pobrežie, kým neprivoláme našich hadích 
priateľov."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:148
 msgid "Us monsters? Hmph. . . prepare to meet our blades."
-msgstr ""
+msgstr "My, príšery? Hmmm... pripravte sa, že vás rozsekáme."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:153
 msgid "(Sigh) I bet he doesn't even see the irony in that."
-msgstr ""
+msgstr "(vzdych) Stavím sa, že si tú iróniu ani nevšimol."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:161
 msgid "We were too slow. . . Every Naga in the Sea will be upon us!"
-msgstr ""
+msgstr "Sme príliš pomalí... Pôjde po nás každý morský had!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:172
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:181
@@ -137,19 +151,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:203
 msgid "Ick! When you kill them they divide."
-msgstr ""
+msgstr "Bŕŕ! Keď ich zabijete, rozdvoja sa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:256
 msgid "We must protect the Saurians we need the metal!"
-msgstr ""
+msgstr "Musíme chrániť saurov. Potrebujeme ten kov!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Beach.cfg:279
 msgid "We've cleared the beach. Let's return to the elves."
-msgstr ""
+msgstr "Vyčistili sme pobrežie. Vráťme sa k elfom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:4
 msgid "A Final Spring"
-msgstr ""
+msgstr "Konečne jar"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:27
 msgid ""
@@ -162,6 +176,14 @@
 "#Death of Lady Jessica or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Porazíš orkov\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie princ Haldrik alebo\n"
+"#Zomrie kráľ Addroran IX alebo\n"
+"#Zomrie pani Jessica alebo\n"
+"#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:54
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:48
@@ -182,48 +204,57 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:239
 msgid "Ruby of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Ohnivý rubín"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:241
 msgid ""
 "The Ruby of Fire was imbued with magic in the distant West, and can be used "
 "to scorch enemies into submission."
 msgstr ""
+"Ohnivý rubín bol obdarený mágiou ďalekého západu, a možno pomocou 
neho "
+"spáliť a zotročiť nepriateľov."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:267
 msgid ""
 "Several months pass. Jessica has translated Lich-Lord Caror's Book. Prince "
 "Haldric is busy trying to understand the secrets of the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Prešlo niekoľko mesiacov. Jessica preložila knihu pána kostejoc Carora. "
+"Princ Haldrik sa snaží pochopiť tajomstvá Ohnivého rubínu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:271
 msgid "I think I've figured something out. Look."
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že som na niečo prišiel. Aha."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:283
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Ouch! Hot, hot, hot! Gee, somebody should really attach this thing to a "
 "scepter or something! I think I'll save it for closer ranged combat for now."
 msgstr ""
+"Au! Horúce, horúce, horúce! Jéj, niekto by tú vec mal naozaj pripevniť 
k "
+"žezlu alebo takému čosi! Myslím, že s tým odteraz budem strieľať do 
diaľky."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:287
 msgid "Watch it! Well, at least you're improving."
-msgstr ""
+msgstr "Opatrne! Ale, zlepšuješ sa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:291
 msgid ""
 "Humph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
 msgstr ""
+"Hmm. Bláznivý chalan nás ešte všetkých spáli. Ľudia by sa stále len 
hrali na "
+"čarodejníkov."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:295
 msgid "Orcs Sighted! They've seized the frontier! To arms! To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Orkovia! Sú na hranici! Do zbrane! Do zbrane!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:300
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:678
 msgid "For the glory of Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Za slávu Southbayu!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:305
 msgid ""
@@ -231,18 +262,21 @@
 "Orcs. The ships aren't ready yet. We must defeat this army of Orcs to buy us "
 "more time. Try not to kill us all with that ruby!"
 msgstr ""
+"Princ Haldrik, ja sa sústredím na obranu Southbayu. Ty musíš poraziť 
orkov. "
+"Lode ešte nie sú pripravené. Musíme poraziť týchto orkov, aby sme 
získali "
+"čas. Snaž sa nás tým rubínom nepozabíjať!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:309
 msgid "Very well. I'll do my best."
-msgstr ""
+msgstr "Dobre. Budem sa snažiť."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:326
 msgid "I come seeking the Crown Prince!"
-msgstr ""
+msgstr "Prichádzam za korunným princom!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:331
 msgid "Who is this fish man?"
-msgstr ""
+msgstr "Kto je ten rybí muž?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:335
 msgid ""
@@ -251,18 +285,21 @@
 "exchange for steel trident points and fishhooks. It's difficult to be a "
 "blacksmith when you live underwater."
 msgstr ""
+"Je súčasťou dôvodu, pre ktorý sa váš syn dostal do východných 
krajín. Pán "
+"Tyfon nám dal perly a sprievod na cesty, výmenou za oceľové hroty 
trojzubcov "
+"a háčiky na ryby. Pod vodou sa železo ťažko spracováva."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:340
 msgid "Indeed it is. But where is the Prince?"
-msgstr ""
+msgstr "Veru ťažko. Ale kde je princ?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:344
 msgid "The Crown Prince is dead. But we have need of your services again- -"
-msgstr ""
+msgstr "Korunný princ je mŕtvy. Ale vaše služby stále potrebujeme..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:349
 msgid "Under the same terms?"
-msgstr ""
+msgstr "Rovnaké podmienky?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:353
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:118
@@ -270,17 +307,19 @@
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:480
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:485
 msgid "Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "Súhlasím."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:358
 msgid ""
 "Good. We need the steel for our own war in the deep. I formally place the "
 "might of the Merfolk at your disposal!"
 msgstr ""
+"Dobre. Potrebujeme oceľ na naše vojny v hlbinách. Týmto vám odovzdávam 
moc "
+"nad morským ľudom!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:371
 msgid "Make haste. We must secure the frontier or it's all over!"
-msgstr ""
+msgstr "Rýchlo. Musíme ubrániť hranice, inak sme skončili!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:399
 msgid ""
@@ -288,79 +327,87 @@
 "lucky I may raise you from death for my own amusement. Oh, and what's this? "
 "I sense, I sense the Ruby of Fire."
 msgstr ""
+"Kráľ Addroran, tvoje dni skončili. Priprav sa, že ťa zadupeme do prachu. 
"
+"Možno sa mi bude chcieť oživiť ťa z mŕtvych pre vlastné pobavenie. 
Ach, a čo "
+"je toto? Cítim... cítim tu Ohnivý rubín."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:403
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You monster! You've betrayed our people- - to ally yourself with these Orcs?!"
-msgstr ""
+msgstr "Ty netvor! Zradil si náš ľud -- aby si sa spojil s orkami?!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:410
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Fool girl! My ambition is boundless. I will survive. That is more than can "
 "be said for you. King Addroran, meet your son, you'll be joining him soon "
 "enough."
 msgstr ""
+"Hlúpe dievča! Moje ambície siahajú do nekonečna. Ja prežijem. O vás sa 
to "
+"povedať nedá. Kráľ Addroran, toto je tvoj syn, čoskoro sa k nemu 
pripojíš."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:415
 msgid "NO!"
-msgstr ""
+msgstr "NIE!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:419
 msgid "Fath-er! Join. . . us. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Otec! Poď... k nám..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:423
 msgid "His older brother was more attractive. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Jeho starší brat vyzeral lepšie..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:464
 msgid ""
 "Their reserves are arriving and we haven't secured the frontier! We're dead!"
-msgstr ""
+msgstr "Ich posily prichádzajú a my sme nezabezpečili hranice! Sme mŕtvi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:481
 msgid "Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Southbay"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:500
 msgid "To Clearwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Do prístavu Clearwater"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:519
 msgid "To the Midlands & Oldwood"
-msgstr ""
+msgstr "Do Stredozeme a Starolesa"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:538
 msgid "To the Northrun"
-msgstr ""
+msgstr "Do Northrunu"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:557
 msgid "To the Midlands"
-msgstr ""
+msgstr "Do Stredozeme"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:576
 msgid "New Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Nový Southbay"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:595
 msgid "They sealed it, there is no escape for you!"
-msgstr ""
+msgstr "Zapečatili to, nemáte kam ujsť!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:609
 msgid "I am finished."
-msgstr ""
+msgstr "Skončil som."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:613
 msgid "We needed him to hold Southbay. We're done for!"
-msgstr ""
+msgstr "Potrebovali sme ho na obranu Southbayu. Sme hotoví!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:625
 msgid "We've defeated the Orcs. Let's rig the Ships and get out of here."
-msgstr ""
+msgstr "Porazili sme orkov. Naložme lode a poďme odtiaľto."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:630
 msgid "My sons- - As we agreed. I will hold Southbay until my last breath."
 msgstr ""
+"Moji synovia... Ako sme sa dohodli. Budem držať Southbay do posledného 
dychu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:634
 msgid ""
@@ -368,6 +415,9 @@
 "good re-provisioning point, we should be able to embark for the great lands "
 "that are to the East."
 msgstr ""
+"S pomocou morského ľudu, a s mojimi vedomosťami o ostrovoch, kde si možno 
"
+"doplniť zásoby, mali by sme sa byť schopní doplaviť do veľkých krajín 
na "
+"východe."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:638
 msgid ""
@@ -375,30 +425,37 @@
 "named after, betrayed my people. To make matters worse he knows that you "
 "have that ruby."
 msgstr ""
+"Nepáči sa mi fakt, že pán kostejov Jevyan, po ktorom sa volá naše 
hlavné "
+"mesto, zradil môj ľud. A čo je ešte horšie, vie, že máš ten rubín."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:642
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There's not much we can do about that now. I dub this fine ship the Eldaric, "
 "in honor of my father. About that island. . ."
 msgstr ""
+"S tým už teraz veľa nenarobíme. Krstím túto loď menom Eldaric, na 
počesť "
+"môjho otca. Smerom na ostrov..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:646
 msgid "Great, more boats, and now an Ocean!"
-msgstr ""
+msgstr "Super, ďalšie lode, a teraz oceán!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:651
 msgid ""
 "After you make it to this new land, send some of the ships back, for there "
 "may still be survivors in Southbay."
 msgstr ""
+"Keď dorazíte do novej zeme, pošlite naspäť niektoré lode, pre tých, 
čo možno "
+"prežili v Southbayi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:664
 msgid "My Son!"
-msgstr ""
+msgstr "Syn môj!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:4
 msgid "A Harrowing Escape"
-msgstr ""
+msgstr "Nešťastný únik"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:24
 msgid ""
@@ -409,6 +466,12 @@
 "#Death of Prince Haldric or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Porazíš oboch nepriateľov\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie prince Haldrik alebo\n"
+"#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:56
 msgid "Tan-Schmog"
@@ -424,34 +487,40 @@
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
 msgstr ""
+"Ach, tá orkská hliadka nás iste obišla ešte ďalej na východ! Už sú 
pri "
+"priesmyku. Musíme sa dostať von z tohoto horského priesmyku prv než 
príde "
+"zima, inak je po nás!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:135
 msgid "Father, I wish you were here. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Otče, kiež by si bol tu..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:140
 msgid ""
 "I'd drop the sentiment, and pick up your sword. There's plenty of fighting "
 "ahead of us!"
 msgstr ""
+"Odložil by som teraz pocity a zobral svoj meč. Čaká nás veľa bojovania!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:145
 msgid "You won't get much further boy. Grrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Ďalej sa už nedostaneš, chlapče. Grrrr!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:159
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Kto je tam?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:166
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
-msgstr ""
+msgstr "Burin, Burin Stratený. A kto tam?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:171
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass. . . What are you?"
 msgstr ""
+"Ja som princ Haldrik a nemám veľa času na rozhovor. Musíme sa rýchlo 
dostať "
+"cez priesmyk... Čo si ty zač?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:176
 msgid ""
@@ -459,41 +528,50 @@
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
 "seems nice enough here."
 msgstr ""
+"Ja som trpaslík! Bláznivý chlapče! Stratil som sa pri prieskume hlbokého 
"
+"podzemia, asi pred storočím. Nikdy som už netrafil domov. Ale je tu celkom 
"
+"pekne."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:181
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
-msgstr ""
+msgstr "Pekne? Sú tu orkovia a musíme utekať!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:186
 msgid ""
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
 msgstr ""
+"Orkovia! Sú to celé veky odkedy som nejakého z nich zažil krásne 
rozpučeného "
+"pod mojou sekerou. Je čas bojovať!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:191
 msgid "You've fought Orcs before?"
-msgstr ""
+msgstr "Už si niekedy bojoval s orkmi?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:196
 msgid ""
 "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Bláznivý chlapče! Skadeže to pochádzaš? Dosť rečí, ideme na 
orkov!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:205
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that. . . Is that snow. . . We're doomed!"
 msgstr ""
+"Sme uväznení v priesmyku! Vidím ich posily! Všetko je stratené! A 
toto...? "
+"Je toto sneh...? Všetci sme mŕtvi!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:223
+#, fuzzy
 msgid ""
 "SE - The River Road.\n"
 "SW - The Midlands."
-msgstr ""
+msgstr "JV - Riečna cesta. JZ - Stredozem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:242
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
-msgstr ""
+msgstr "IĎ DOM! TU NENI NIČ NA KUKANIE!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:251
 msgid ""
@@ -502,58 +580,68 @@
 "Orcs would go there. The Midlands were nice, but who knows what's going on "
 "there now."
 msgstr ""
+"Mal by som ísť teraz juhovýchodne Riečnou cestou, alebo juhozápadne cez "
+"stredozem? Riečna cesta vedie cez močiar Esten, tam by azda nešli ani "
+"orkovia. Stredozem bývala pekná, ale kto vie, čo sa tam deje teraz."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:254
 msgid "I think I'll take the River Road. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že pôjdem po Riečnej ceste..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:258
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
-msgstr ""
+msgstr "Dobre. Stredozem je už teraz asi len ruina plná orkov."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
 msgid ""
 "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
 msgstr ""
+"MOČIAR! Veď ja nemám ani meter, a neviem plávať! Ach, nech je po tvojom."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:273
 msgid "We'll go through the Midlands. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Pôjdeme cez stredozem..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:277
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
-msgstr ""
+msgstr "Obávam sa, že zo stredozeme sú teraz už iba ruiny."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:282
 msgid ""
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
 msgstr ""
+"Vždy lepšie ako močiar. Ja nemám ani meter a neviem plávať! Okrem toho, 
"
+"celkom sa teším na ďalších orkov."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:340
 msgid "Come and get it!"
-msgstr ""
+msgstr "Poď to schytať!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:344
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:404
 msgid "Die human."
-msgstr ""
+msgstr "Skap, človek."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:348
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:408
 msgid "Uh-oh!"
-msgstr ""
+msgstr "Uh-oh!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:400
 msgid "I'll not go so easily!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja sa ľahko nedám!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:418
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We've escaped the pass. Well, at least I know that the orcs can be beaten. "
 "Hmm, I guess that this is the last I'll see of my home. . . and my Father. "
 "(Sigh)"
 msgstr ""
+"Unikli sme z priesmyku. Aspoň teda viem, že aj orkov možno poraziť. Hmmm, 
"
+"myslím, že to bol posledný raz, čo som videl svoj domov... a svojho otca. 
"
+"(Vzdych)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:422
 msgid ""
@@ -561,10 +649,13 @@
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Mali by sme sa dostať do Southbay. Je to najväčšie mesto na ostrove. Tam 
by "
+"sme sa mali dokázať opevniť. A keby to nevyšlo, stále je tu prístav "
+"Clearwater."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 msgid "A New Land"
-msgstr ""
+msgstr "Nová zem"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:53
 msgid "Glimir"
@@ -583,14 +674,18 @@
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
 msgstr ""
+"Konečne sme pri brehoch toho vzdialeného svetadielu. Prišiel čas vylodiť 
sa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:118
 msgid ""
 "Go home you vile dwarves! By treaty you are pledged to only the hills and "
 "mountains to the North of the Great River. This is not your land."
 msgstr ""
+"Choďte domov, podlí trpaslíci! Podľa dohody sú vaše iba kopce a hory na 
"
+"sever od Veľkej rieky. Toto nie je vaša zem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:122
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Our lands are become full, and our mines go to the bottom of the world. We "
 "have won our war against those things that live in the dark. By what right "
@@ -598,58 +693,78 @@
 "the Great River, and force us onto only the hills and mountains of the "
 "North? There are hills and mountains as good as any here in the South!"
 msgstr ""
+"Naše kraje sú už plné, a naše bane siahajú až k základom sveta. 
Zvíťazili "
+"sme v bojoch proti veciam, ktoré žijú v temnotách. Akým právo si vy "
+"privlastňujete všetky lesy sveta, CELÚ krajinu južne od Veľkej rieky, a 
nás "
+"nútite žiť iba v kopcoch a horách na severe? Tu na juhu sú rovnako 
dobré "
+"kopce a hory ako hocikde inde!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:126
 msgid "By the right of treaty, ancient but still true- "
-msgstr ""
+msgstr "Právom dohody; dávnej, no stále platnej..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:130
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Hmph! You namby-pamby elves: 'We don't cut the trees we groom the forest.' "
 "Our axes can get the wood for a fifth of the cost! I can charge half of what "
 "your people do, and still be rich, and I'm not the first to have the thought!"
 msgstr ""
+"Pche! Vy neschopní elfovia: \"My nesekáme stromy, my sa staráme o les.\" "
+"Naše sekery dokážu ťažiť drevo za pätinu ceny! Keď budem pýtať len 
polovicu "
+"z toho, čo vaši, stále na tom zbohatnem; a nie som prvý, komu to už 
napadlo!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:134
 msgid "Wait, I see a ship. Many ships. We're being invaded!"
-msgstr ""
+msgstr "Počkaj, vidím loď. Veľa lodí. Je to invázia!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:138
 msgid ""
 "Umm, we're being invaded? Okay, we'll sort out our differences later. Let's "
 "get them first."
 msgstr ""
+"Hmm, invázia? Dobre, naše záležitosti chvíľku počkajú. Vybavme si to 
najprv "
+"s nimi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:199
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Prichádzame v mieri. Môžu naši ľudia..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:203
 msgid "Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Na nich!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:207
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Gee, and you were practicing that speech for days. I guess that's it for "
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
 "avoid fighting them. There has to be a peaceful resolution to this."
 msgstr ""
+"Jé, a to si ten prejav trénoval celé dni. Myslím, že diplomacie zatiaľ "
+"stačilo. Haldrik, nemali by sme privolávať veľa jednotiek, radšej sa 
vyhnúť "
+"boju. Toto sa musí dať nejako mierovo urovnať."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:211
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In the name of. . . This is the continent of my home. But I set out East. I "
 "must have traveled clear around the world."
 msgstr ""
+"Pre všetko... Toto je môj rodný svetadiel. Ale veď ja som putoval na 
východ. "
+"Musel som prejsť okolo celého sveta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:215
 msgid ""
 "My people are too far South. I don't know what's going on here. I'll stick "
 "with you until the end. You've been a good friend. Just no more sea voyages."
 msgstr ""
+"Môj národ je príliš ďaleko na juhu. Neviem, čo sa tu deje. Zostanem s 
tebou "
+"až do konca. Si môj dobrý priateľ. Len už žiadne ďalšie putovanie po 
mori."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:233
 msgid "What? What's going on here? Dwarves? Humans? Ships? Glimir tell me."
-msgstr ""
+msgstr "Čo? Čo sa tu deje? Trpaslíci? Ľudia? Lode? Glimir, povedz mi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:237
 msgid ""
@@ -658,12 +773,18 @@
 "like before, with that fellow from Southbay and his lone ship. It was always "
 "interesting when he stopped by."
 msgstr ""
+"Ten príbeh je pravda. V Hnedých kopcoch musia byť trpaslíčie kolónie. 
Túto "
+"bandu sme chytili, keď rúbali drevo pri zátoke. Potom sme videli veľa 
lodí. "
+"Nie ako predtým, tento chlapík zo Southbay a jeho osamelá loď. Bolo vždy 
"
+"zaujímavé, keď sa zastavil."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:241
 msgid ""
 "We thought we were being invaded. We, erm, put our differences aside with "
 "the dwarves, for the moment, and decided to deal with this first."
 msgstr ""
+"Mysleli sme si, že je to invázia. Nuž, ehm, odložme nateraz naše spory s 
"
+"trpaslíkmi bokom, a rozhodnime sa, čo urobíme s týmto."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:246
 msgid ""
@@ -671,37 +792,43 @@
 "spare you. For on this day the Council of Lords is meeting in a forest not "
 "far from here."
 msgstr ""
+"To je znepokojujúci vývoj. Človeče, je to číre šťastie, že som tu, 
aby som "
+"ti pomohol. Pretože práve dnes sa v neďalekom lese stretáva Rada 
šľachticov."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:250
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Som princ Haldrik. Prichádzame v mieri. Môžu naši ľudia..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:254
 msgid "Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Haldrik."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:259
 msgid ""
 "As for you dwarf, return to the Brown Hills. Then tell your people to "
 "prepare to return to the North."
 msgstr ""
+"Čo sa teba týka, trpaslík, vráť sa do Hnedých kopcov. Potom povedz 
svojim "
+"ľuďom, nech sa pripravia na návrat na sever."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:263
 msgid ""
 "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
-msgstr ""
+msgstr "Vrátil sa do kopcov, ale nemôžem za svojich ľudí sľúbiť, že 
pôjdu. Hm!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:268
 msgid ""
 "Haldric is it? You are their leader? You and your advisers are to come with "
 "me. It will be safe for your passengers to disembark here."
 msgstr ""
+"Takže Haldrik? Ty si ich veliteľ? Ty a tvoji poradcovia, poďte so mnou. 
Vaši "
+"cestujúci sa tu môžu bezpečne vylodiť."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:291
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us. . ."
-msgstr ""
+msgstr "(Šepot) Možno bude lepšie, ak nespomenieš nášho malého 
priateľa..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:298
 msgid ""
@@ -709,6 +836,8 @@
 "services in the future. The services of my people will remain at your "
 "disposal."
 msgstr ""
+"Musím sa vrátiť k svojmu ľudu. Dodržali ste slovo a môžete sa v 
budúcnosti "
+"spoľahnúť na moju pomoc. Pomoc môjho ľudu je vám naďalej k 
dispozícii."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:309
 msgid ""
@@ -716,16 +845,24 @@
 "remain with you. You have kept your word, you may avail of my services in "
 "the future."
 msgstr ""
+"Musím sa vrátiť k svojmu ľudu. Moji bojovníci, ktorí bojovali na vašej 
"
+"strane, si želajú zostať s vami. Dodržali ste slovo a môžete sa v 
budúcnosti "
+"spoľahnúť na moju pomoc."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:319
+#, fuzzy
 msgid ""
 "May the currents carry you swiftly my friend. (Whisper) Jessica, send word "
 "that a third of the fleet is to return to the Green Isle, to look for more "
 "survivors. If they return tell them to keep returning until no more "
 "survivors are found."
 msgstr ""
+"Nech ťa morské prúdy rýchlo nesú, priateľu. (Šepot) Jessica, odkáž, 
že sa "
+"tretina flotily má vrátiť na Zelený ostrov a hľadať tých, čo 
prežili. Nech "
+"sa takto vracajú, až dokým nenájdu všetkých."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:323
+#, fuzzy
 msgid ""
 "(Still Whispering) Man the ships with skeleton crews, and give them the "
 "remaining supplies. Pass the word to Lord Typhon. Make sure than no more "
@@ -733,20 +870,27 @@
 "made fleet. Make haste, return before it is time to meet with these, what "
 "are they? Ahh, Elves."
 msgstr ""
+"(Stále šepot) Nalož na lode základnú posádku a daj im zvyšné zásoby. 
Pošli "
+"odkaz lordovi Tyfonovi. Dozri, aby neposlali viac ako tretinu flotily. "
+"Nemôžeme riskovať, že nás orkovia pripravia o celé loďstvo. Ponáhľaj 
sa, a "
+"vráť sa skôr než príde čas stretnúť sa s týmito... čo sú to zač? 
Aha, "
+"elfovia."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:327
 msgid ""
 "This is the second Eldaric I get to say goodbye to. At least this time it is "
 "easier than the first."
 msgstr ""
+"Toto je druhý Eldarik, s ktorým sa idem rozlúčiť. Aspoň je to teraz 
ľahšie "
+"ako po prvýkrát."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:371
 msgid "I bet this wasn't the welcome you were expecting."
-msgstr ""
+msgstr "Stavím sa, že si nečakal takéto privítanie."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
-msgstr ""
+msgstr "Zved v lesoch"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:37
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Elf_Lords.cfg:58
@@ -769,24 +913,35 @@
 "reported that Orcs have made landfall. Orcs here, for the first time in "
 "centuries."
 msgstr ""
+"Osud ich teda prenasleduje až z ich bývalého domova. Moji prieskumníci "
+"hlásia, že sa vylodili orkovia. Orkovia, tu, prvýkrát po stáročiach."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:98
 msgid ""
 "And he bears an artifact of some power. The Orcs would not be able to sense "
 "that. There is some greater power at work here."
 msgstr ""
+"A on má pri sebe nejaký mocný artefakt. Orkovia by také čosi nenašli. 
Musí "
+"tu pôsobiť ešte nejaká väčšia sila."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:103
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We may have decided wrong. If the humans drive the Orcs off we should honor "
 "our pledge. If more trouble follows them here we should let them fight it "
 "out, then we should 'deal' with the survivors, and make compromise with the "
 "Dwarves."
 msgstr ""
+"Možno sme sa rozhodli nesprávne. Ak ľudia vyženú orkov, mali by sme 
dodržať "
+"slovo. Ak za nimi prídu ďalšie problémy, mali by sme ich nechať, nech si 
to "
+"vybojujú. Potom si \"poradíme\" s tými, čo vyhrajú, a uzavrieme dohodu s 
"
+"trpaslíkmi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:108
 msgid "But we spoke a Pact with this Haldric and these men of the West North-"
 msgstr ""
+"Ale s týmto Haldrikom a jeho ľuďmi zo severozápadu sme uzavreli "
+"spojenectvo..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:113
 msgid ""
@@ -795,18 +950,22 @@
 "more trouble follows them here we should let them fight it out, then we "
 "should 'deal' with the survivors, and make compromise with the Dwarves.'"
 msgstr ""
+"My sme ľud lesa. Vieš, že všetky slová povedané týmto nehodým sú 
menej "
+"dôležité ako naše vlastné potreby. Ako povedal pán Aryad: \"Ak za nimi 
prídu "
+"ďalšie problémy, mali by sme ich nechať, nech si to vybojujú. Potom si "
+"\"poradíme\" s tými, čo vyhrajú, a uzavrieme dohodu s trpaslíkmi.\""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:123
 msgid "(Sigh) Agreed."
-msgstr ""
+msgstr "(Vzdych) Súhlasím."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:133
 msgid "(Whispering) Some friends. I must tell Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "(Šepot) To sú ale priatelia. Musím povedať Haldrikovi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:4
 msgid "A Summer of Storms"
-msgstr ""
+msgstr "Daždivé leto"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:26
 msgid ""
@@ -818,6 +977,13 @@
 "#Death of King Eldaric IV or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Porazíš veliteľa Wesfolku\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie princ Haldrik alebo\n"
+"#Zomrie kráľ Eldarik IV alebo\n"
+"#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:63
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:55
@@ -1797,6 +1963,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:28
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1808,6 +1975,13 @@
 "#Death of Lady Jessica or\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Porazíš všetkých nepriateľov\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie princ Haldrik alebo\n"
+"#Zomrie pani Jessica alebo\n"
+"#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:80
 msgid "Ut'Tan-Grilg"
@@ -4611,3 +4785,10 @@
 "the belligerent nature of it's reptilian inhabitants. There must be little "
 "left of that foothold by now."
 msgstr ""
+
+#~ msgid ""
+#~ "&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;"
+#~ "&noble-lord.png,Lord,(hardest)"
+#~ msgstr ""
+#~ "&noble-fighter.png,Vojak,(ľahká);*&noble-commander.png,Veliteľ;&noble-"
+#~ "lord.png,Pán,(ťažká)"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sk.po:1.40 wesnoth/po/wesnoth/sk.po:1.41
--- wesnoth/po/wesnoth/sk.po:1.40    Sun Feb 27 19:55:42 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/sk.po  Thu Mar 3 22:40:32 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-27 20:52+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-07 23:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-02 22:28+0100\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -81,7 +81,6 @@
 "pridajú do tejto záložky, keď na ne natrafíte."
 
 #: data/help.cfg:62
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -92,12 +91,12 @@
 "simple rules arise a wealth of strategy, making the game easy to learn but a "
 "challenge to master."
 msgstr ""
-"<img>src=misc/logo.png align=middle box=no</img>\n"
 "\n"
-"Bitka o Wesnoth ja ťahová fantasy stratégia, čo je medzi modernými "
+"\n"
+"Bitka o Wesnoth je ťahová fantasy stratégia, čo je medzi modernými "
 "stragegickými hrami trochu nezvyčajné. Zatiaľ čo sa ostatné hry snažia 
o "
 "zložitosť v pravidlách i hraní, Bitka o Wesnoth sa snaží o 
jednoduchosť v "
-"pravidlách i hraní. Neznamená to však, že je hra jednoduchá - na 
týchto "
+"pravidlách i hraní. Neznamená to však, že hra je jednoduchá - na 
týchto "
 "jednoduchých pravidlách možno postaviť rozmanité stratégie, takže je 
ľahké "
 "hru pochopiť, ale náročné zvládnuť."
 
@@ -115,6 +114,12 @@
 "mind that this is just an outline - for special exceptions and situations, "
 "please follow the links included."
 msgstr ""
+"Táto stránka zhŕňa všetko, čo potrebuje vedieť na hranie hry Bitka o "
+"Wesnoth. Obsahuje návod na hru a základné herné mechanizmy. Ďalšie rady 
ako "
+"zvíťaziť, môžete hľadať v kapitolách <ref>dst=basic_strategy 
text='Základná "
+"stratégia'</ref> a <ref>dst=multiplayer_strategy text='Stratégia pri "
+"zápase'</ref>. Pamätajte, že toto je iba zhrnutie - výnimky a zvláštne "
+"situácie nájdete v priložených linkách."
 
 #: data/help.cfg:70
 msgid ""
@@ -127,6 +132,14 @@
 "then <italic>text='Heir to the Throne'</italic>. As Battle for Wesnoth can "
 "be quite challenging, you may wish to start on <italic>text=Easy</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Na začiatok je najlepšie ťuknúť na tlačidlo 
<italic>text='Výcvik'</italic> v "
+"hlavnom menu. Spustí sa tým interaktívny výcvik, ktorý vás naučí 
základy "
+"Wesnothu. Potom sa odporúča najprv hrať kampaň Dedič trónu - ťuknite 
na "
+"tlačidlo <italic>text='Výprava'</italic> a potom <italic>text='Dedič 
trónu'</"
+"italic>. Hra Bitka o Wesnoth dokáže byť pomerne náročná, takže si 
radšej "
+"vyberte <italic>text='ľahkú'</italic> zložitosť."
 
 #: data/help.cfg:73
 msgid ""
@@ -134,6 +147,9 @@
 "bar to the right, a brief description will pop up explaining that item. This "
 "is especially useful when you encounter new abilities for the first time."
 msgstr ""
+"Počas hry si pamätajte, že ak prejdete myšou ponad mnohé z položiek v 
pravom "
+"menu, vyskočí krátky popis položky. To je zvlášť užitočné, keď sa 
po "
+"prvýkrát stretnete s novou vlastnosťou."
 
 #: data/help.cfg:78
 msgid "Recruiting and Recalling"
@@ -150,6 +166,14 @@
 "cost. Click on a unit to see its statistics to the left, then press the "
 "recruit button to recruit it."
 msgstr ""
+"Na začiatku hry, a často aj počas nej, budete potrebovať naverbovať 
jednotky "
+"do armády. Verbovať môžete, ak je váš veliteľ (Konrád, vo výprave 
Dedič "
+"trónu) na políčku \"pevnosť\" v hrade. Vtedy môžete verbovať pomocou 
voľby "
+"\"Verbuj\" v menu, alebo ťuknutím pravým tlačidlom na políčko a 
výberom "
+"možnosti <italic>text='Verbuj'</italic>. Objaví sa verbovacie menu so "
+"zoznamom jednotiek, ktoré môžete verbovať, a s ich cenou. Ťuknutím na "
+"jednotku sa naľavo zobrazia jej štatistiky, po stlačení tlačidla 
\"Verbuj\" "
+"sa naverbuje."
 
 #: data/help.cfg:81
 msgid ""
@@ -160,6 +184,13 @@
 "keep. You may only recruit as many units as you have free hexes in your "
 "castle, and you cannot spend more gold than you actually have on recruiting."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Ak ťuknete pravým tlačidlom myši na políčko v hrade a vyberiete 
možnosť "
+"\"verbuj\", nová jednotka sa objaví na tomto políčku. Inak sa objaví na "
+"voľnom políčku vedľa pevnosti. Môžete verbovať iba toľko nových 
jednotiek, "
+"koľko máte práve voľných políčok v hrade, a nemôžete pritom minúť 
viac "
+"zlata, ako práve máte."
 
 #: data/help.cfg:83
 msgid ""
@@ -168,6 +199,10 @@
 "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> which "
 "modify their statistics."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Naverbované jednotky majú dve náhodné <ref>dst=traits text='vlastnosti'</"
+"ref>, ktoré ovplyvňujú ich štatistiky."
 
 #: data/help.cfg:85
 msgid ""
@@ -178,6 +213,12 @@
 "standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units from "
 "previous scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"V ďalších scénach si môžete privolávať tých, čo prežili v 
predchádzajúcej "
+"bitke. Privolávanie funguje ako verbovanie, s tým rozdielom, že privolanie 
"
+"jednotky stojí 20 zlatých a zobrazí sa zoznam jednotiek, ktoré prežili z 
"
+"predchádzajúcej hry."
 
 #: data/help.cfg:87
 msgid ""
@@ -187,6 +228,11 @@
 "require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and "
 "Upkeep'</ref> for more information."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pamätajte si, že za jednotky sa neplatí len pri verbovaní a 
privolávaní, ale "
+"aj ich údržba stojí peniaze. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "
+"<ref>dst=income_and_upkeep text='Príjmy a výdavky'</ref>."
 
 #: data/help.cfg:92 src/help.cpp:1196 src/help.cpp:1197
 msgid "Movement"
@@ -201,6 +247,13 @@
 "required to reach it, and clicking will cause the unit to move towards it by "
 "the fastest route over this and subsequent turns."
 msgstr ""
+"Pohyb v hre Bitka o Wesnoth je jednoduchý: Jednoducho ťuknite na jednotku, "
+"ktorú chcete pohnúť, potom ťuknite na políčko, na ktoré ju chcete 
posunúť. "
+"Keď je jednotka označená, všetky políčka, na ktoré môže ísť v 
tomto ťahu, sa "
+"zvýraznia; a tie, na ktoré ísť nemôže, vyblednú. Ak pohnete myšou na 
bledé "
+"políčko, ukáže sa počet ťahov, koľko by trval pohyb na toto políčko; 
po "
+"ťuknutí na políčko sa k nemu jednotka pohne najkratšou možnou cestou, v 
"
+"tomto ťahu i v nasledujúcich."
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid ""
@@ -216,6 +269,16 @@
 "terrain type by right-clicking on it, selecting Unit Description, and then "
 "look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Každá jednotka má určitý počet pohybových bodov, ktoré sa míňajú 
pri pohybe "
+"na nové políčko, podľa <ref>dst=terrain text='terénu'</ref> tohoto 
cieľového "
+"políčka. Napríklad vstup na lúku skoro vždy stojí 1 pohybový bod. 
Presný "
+"počet pohybových bodov na vstup na políčko závisí od typu jednotky - 
pohyb v "
+"lese stojí elfov 1 pohybový bod, väčšinu ľudských a orčích jednotiek 
2 body, "
+"a jazdcov 3 body. Ak chcete zistiť, koľko presne pohybových bodov stojí "
+"jednotku vstup na daný typ terénu, ťuknite na ňu pravým tlačidlom , 
vyberte "
+"si \"Popis jednotky\" a pozrite sa na <italic>text='Vplyv terénu'</italic>."
 
 #: data/help.cfg:97
 msgid ""
@@ -228,6 +291,14 @@
 "advantage is an important part of Wesnoth, as only <ref>dst=ability_skirmish "
 "text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of control."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Ďalšia vec, na ktorú treba pri pohybe pamätať, je 
<ref>dst=zones_of_control "
+"text='oblasť kontroly'</ref>. Každá jednotka kontroluje okolité 
políčka, a "
+"ak na ne vstúpi nepriateľská jednotka, jej pohyb tým skončil. 
Dôležitou "
+"súčasťou hrania Wesnothu je naučiť sa využívať oblasti kontroly vo 
svoj "
+"prospech. Iba <ref>dst=ability_skirmish text='priebojné'</ref> jednotky 
môžu "
+"ignorovať oblasti kontroly."
 
 #: data/help.cfg:102
 msgid "Combat"
@@ -242,6 +313,12 @@
 "Combat is relatively straightforward; the attacker and defender alternate "
 "attacks until each has used their allotted number of attacks."
 msgstr ""
+"V Bitke o Wesnoth sú dva druhy súboja, na blízko a na diaľku, ale oba sa "
+"týkajú jednotiek na susediacich políčkach. Súboj na blízko sa zvyčajne 
týka "
+"zbraní ako sú meče, sekery, či pazúry; súboj na diaľku sa zase týka 
zbraní "
+"ako sú luky, oštepy a ohnivé strely. Súboj je pomerne priamočiary; 
útočník a "
+"obranca na seba striedavo útočia, kým každý z nich nevyčerpá 
pridelený počet "
+"útokov."
 
 #: data/help.cfg:105
 msgid ""
@@ -249,6 +326,9 @@
 "\n"
 "<header>text='Order and number of attacks'</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Poradie a počet útokov'</header>"
 
 #: data/help.cfg:107
 msgid ""
@@ -260,6 +340,13 @@
 "attack may make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish Grunt with 9-"
 "2 only gets 2 swings (but at 9 damage)."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Prvý útok má útočník, potom obranca. Takto sa striedajú, kým obe 
jednotky "
+"neminú všetky svoje útoky. Rôzne jednotky majú rôzny počet útokov. 
Napríklad "
+"elf vojak s útokom mečom 5-4 môže seknúť 4-krát a každým zo seknutí 
spôsobiť "
+"zranenie 5, ale ork pešiak s útokom 9-2 môže sekať len 2-krát (ale so "
+"zranením 9)."
 
 #: data/help.cfg:109
 msgid ""
@@ -267,6 +354,9 @@
 "\n"
 "<header>text='Chance to hit'</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Šanca na zásah'</header>"
 
 #: data/help.cfg:111
 msgid ""
@@ -280,6 +370,15 @@
 "has only a 30% chance of hitting them. Conversely, the elf's chance of "
 "hitting the attacker in return depends on what terrain the attacker is in."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Okrem dvoch výnimiek je šanca na zásah danej jednotky určená výlučne 
jej "
+"obranyschopnosťou na <ref>dst=terrain text='teréne'</ref>, na ktorom práve 
"
+"stojí. Tá sa dá zistiť ťuknutím na jednotku pravým tlačidlom, voľbou 
\"Popis "
+"jednotky\", v časti <italic>text='Vplyv terénu'</italic>. Napríklad 
elfovia "
+"majú v lese obranu 70%, čo znamená, že jednotka, ktorá na nich útočí, 
má "
+"šancu zasiahnuť ich iba 30%. Podobne, elfova šanca zasiahnuť útočníka 
počas "
+"protiúderu záleží na teréne, v ktorom je útočík."
 
 #: data/help.cfg:112
 msgid ""
@@ -290,6 +389,11 @@
 "terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at least a 60% "
 "chance to hit, regardless of terrain."
 msgstr ""
+"\n"
+"Toto pravidlo má dve výnimky: <ref>dst=magical_attacks text='magický 
útok'</"
+"ref> a útok <ref>dst=ability_marksman text='ostrostrelca'</ref>. Magickú "
+"útok má vždy šancu na zásah 70%, bez ohľadu na terén, a ostrostrelec 
má "
+"počas svojho útoku vždy šancu na záhas aspoň 60%, bez ohľadu na 
terén."
 
 #: data/help.cfg:114
 msgid ""
@@ -297,6 +401,9 @@
 "\n"
 "<header>text=Damage</header>"
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Zranenie</header>"
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid ""
@@ -309,6 +416,13 @@
 "<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are explained "
 "below."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Každý úder, ktorý zasiahne, spôsobuje základné zranenie podľa typu 
útoku. "
+"Napríklad elf vojak s útokom mečom 5-4 spôsobuje základné zranenie 5. 
To "
+"zvyčajne ešte ovplyvňujú dve veci: <ref>dst=damage_types_and_resistance "
+"text='odolnosť'</ref> a <ref>dst=time_of_day text='denná doba'</ref>, 
ktoré "
+"vysvetlíme nižšie."
 
 #: data/help.cfg:118
 msgid ""
@@ -319,6 +433,12 @@
 "doubles the damage dealt by both attacker and defender when the unit with "
 "Charge attacks."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Niektoré jednotky majú zvláštne schopnosti, ktoré ovplyvňujú zranenie "
+"spôsobené v súboji. Najznámejšou z nich je <ref>dst=ability_charge "
+"text='výpad'</ref>, ktorý pri útoku jednotky s touto schopnosťou "
+"zdvojnásobuje zranenie spôsobené aj útočníkovi aj obrancovi."
 
 #: data/help.cfg:123
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -332,6 +452,10 @@
 "and Holy attacks. Different units may have resistances which alter the "
 "damage which they take from certain damage types."
 msgstr ""
+"Vo Wesnothe sa s fyzickými útokmi zvyčajne spájajú tri druhy zranenia: "
+"sečné, bodné a tupé. S magickými útokmi sa spájajú ďalšie tri druhy 
"
+"zranenia: ohnivé, mrazivé a sväté. Rozličné jednotky môžu byť voči 
niektorým "
+"druhom zranenia odolné, čo zmení výslednú veľkosť zranenia."
 
 #: data/help.cfg:126
 msgid ""
@@ -343,6 +467,13 @@
 "resistance against a damage type, it will suffer 100% more damage when hit "
 "by that type."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Odolnosť funguje veľmi jednoducho: Ak má jednotka voči nejakému druhu "
+"zranenia odolnosť 40%, pri zásahu spôsobujúcom tento druh zranenia utrpí 
o "
+"40% menšie zranenie. Jednotka môže byť voči určitému druhu zranenia 
zvlášť "
+"zraniteľná; ak má jednotka voči nejakému druhu zranenia odolnosť -100%, 
"
+"utrpí pri zásahu spôsobujúcom tento druh zranenia o 100% väčšie 
zranenie."
 
 #: data/help.cfg:128
 msgid ""
@@ -352,6 +483,11 @@
 "are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy "
 "damage."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Napríklad kostlivci sú vysoko odolní voči sečným a bodným zraneniam, 
ale sú "
+"zraniteľní tupými a ohnivými zraneniami, a mimoriadne zraniteľní 
svätými "
+"zraneniami."
 
 #: data/help.cfg:133
 msgid "Time of Day"
@@ -370,6 +506,11 @@
 "The usual day/night cycle runs:\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Počas hrania Wesnothu sa zvyčajne pravidelne strieda deň a noc. 
Momentálnu "
+"dennú dobu vidíme pod minimapou vpravo hore.\n"
+"\n"
+"Zvyčajný cyklus dňa a noci vyzerá takto:\n"
+"\n"
 
 #: data/help.cfg:139 data/schedules.cfg:13 data/schedules.cfg:25
 #: data/schedules.cfg:32
@@ -399,6 +540,9 @@
 "\n"
 "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as night."
 msgstr ""
+"\n"
+"Ráno a popoludnie sa počítajú ako deň, prvá a druhá hliadka sa 
počítajú ako "
+"noc."
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid ""
@@ -410,12 +554,20 @@
 "Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime.\n"
 "Neutral units are unaffected by the time of day."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Denná doba ovplyvňuje zranenie spôsobené jednotlivými jednotkami 
takto:\n"
+"\n"
+"Jednotky poriadku spôsobujú cez deň +25% zranenia, a v noci -25% 
zranenia.\n"
+"Jednotky chaosu spôsobujú v noci +25% zranenia, a cez deň -25% zranenia.\n"
+"Neutrálne jednotky denná doba neovplyvňuje."
 
 #: data/help.cfg:154
 msgid ""
 "Keep in mind that some scenarios take place underground, where it is "
 "perpetually night!"
 msgstr ""
+"Pamätajte, že niektoré scény sa odohrávajú v podzemí, kde je večná 
noc!"
 
 #: data/help.cfg:159
 msgid "Experience and Advancement"
@@ -428,6 +580,10 @@
 "combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, 8 for "
 "level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth."
 msgstr ""
+"Ak obe jednotky prežijú súboj, každá získa toľko bodov skúsenosti, 
akú "
+"úroveň mal ich protivník. Ak jedna jednotka v súboji zabije druhú, 
získa tým "
+"omnoho viac skúseností - 4 za jednotku na úrovni 0, 8 za úroveň 1, 16 za 
"
+"úroveň 2, 24 za úroveň 3, a tak ďalej."
 
 #: data/help.cfg:162
 msgid ""
@@ -438,6 +594,12 @@
 "they immediately advance to the next level, healing fully in the process. In "
 "some cases, you will be given a choice of advancement options."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Jednotky potrebujú isté množstvo skúseností, aby boli povýšené (pre "
+"inteligentné jednotky je toto množstvo o 20% nižšie). Keď toto množstvo 
"
+"dosiahnu, okamžite sú povýšené na vyššiu úroveň, pričom sa aj 
naplno "
+"doliečia. V niektorých prípadoch dostanete na výber viac možností 
povýšenia."
 
 #: data/help.cfg:164
 msgid ""
@@ -446,6 +608,11 @@
 "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and that "
 "occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may have four."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pamätajte, že väčšina jednotiek má síce tri možné úrovne, ale 
niektoré nie, "
+"a niektoré (ako napríklad <ref>dst=unit_mage text='mágovia'</ref>) môžu 
mať "
+"aj Å¡tyri."
 
 #: data/help.cfg:169
 msgid "Healing"
@@ -457,6 +624,9 @@
 "ways for your units to heal, all of which take place at the beginning of "
 "your turn, before you take action."
 msgstr ""
+"Vaše jednotky v súbojoch nevyhnutne utrpia zranenie. Wesnoth umožňuje 
liečiť "
+"jednotky niekoľkými spôsobmi. Všetky sa vykonávajú na začiatku vášho 
kola, "
+"predtým ako začnete ťahať."
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
@@ -465,12 +635,18 @@
 "Resting: A unit which neither moves, attacks, nor is attacked will heal 2HP "
 "in its next turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Oddych: Jednotka, ktorá sa nehýbala, neútočila, ani nikto naútočil na 
ňu, sa "
+"v ďalšom ťahu uzdraví o 2 body."
 
 #: data/help.cfg:173
 msgid ""
 "\n"
 "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP."
 msgstr ""
+"\n"
+"Dedina: Jednotka, ktorá je na začiatku ťahu v dedine, sa uzdraví o 8 
bodov."
 
 #: data/help.cfg:174
 msgid ""
@@ -478,6 +654,9 @@
 "<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneration</ref>: Certain units (such "
 "as trolls) will automatically heal 8HP every turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"<ref>dst=ability_regeneration text='Regenerácia'</ref>: Niektoré jednotky "
+"(napríklad trollovia) sa v každom kole automaticky uzdravia o 8 bodov."
 
 #: data/help.cfg:175
 msgid ""
@@ -487,6 +666,11 @@
 "turn, to a total maximum of 8 points healed, or prevent Poison from dealing "
 "damage."
 msgstr ""
+"\n"
+"Uzdravujúce jednotky: Jednotky so schopnosťou <ref>dst=ability_heals "
+"text='uzdravovať'</ref> uzdravia v každom ťahu všetky spojenecké 
jednotky na "
+"vedľajších políčkach o 4 body (ale celkový súčet uzdravených bodov 
nemôže "
+"prekročiť 8) alebo zabránia tomu, aby im otrava spôsobila zranenie."
 
 #: data/help.cfg:177
 msgid ""
@@ -496,6 +680,12 @@
 "will heal all friendly units immediately beside them for 8HP each turn, to a "
 "total maximum of 18 points healed, or cure a unit of Poison."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Liečiace jednotky: Jednotky so schopnosťou <ref>dst=ability_cures "
+"text='liečiť'</ref> uzdravia v každom ťahu všetky spojenecké jednotky 
na "
+"vedľajších políčkach o 8 bodov (ale celkový počet uzdravených bodov 
nemôže "
+"prekročiť 18) alebo vyliečia otrávenú jednotku."
 
 #: data/help.cfg:179
 msgid ""
@@ -505,6 +695,12 @@
 "villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with each other. "
 "Also, units heal fully between scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pamätajte, že účinok oddychu možno kombinovať s ostatnými formami "
+"uzdravovania, ale dediny, regenerácia a uzdravovanie/liečenie sa navzájom "
+"kombinovať nemôžu. Ďalej; medzi jednotlivými scénami sa jednotky naplno 
"
+"uzdravia."
 
 #: data/help.cfg:184
 msgid "Income and Upkeep"
@@ -517,6 +713,9 @@
 "gold over from one scenario to the next. There are two aspects to this; "
 "Income and Upkeep."
 msgstr ""
+"Vo Wesnothe nestačí jednoducho naverbovať jednotky a bojovať. Musíte si "
+"rovnako dobre strážiť aj zlato, najmä počas príbehu, kde sa ušetrené 
zlato "
+"prenáša z jednej scény do druhej. Máme tu dve zložky: príjmy a 
výdavky."
 
 #: data/help.cfg:187
 msgid ""
@@ -527,6 +726,11 @@
 "Unfortunately, your Upkeep costs are subtracted from this income, as "
 "detailed below."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Príjmy sú jednoduché. Za každú dedinu, ktorú ovládate, dostanete 
každé kolo "
+"jednu zlatku. Ak máte teda 10 dedín, dostali by ste 10 zlatiek. Lenže od "
+"tohoto príjmu treba ešte odpočítať výdavky, ako si podrobne popíšeme 
nižšie."
 
 #: data/help.cfg:189
 msgid ""
@@ -539,6 +743,14 @@
 "example, if you have twelve level one units and ten villages, you would have "
 "to pay two gold a turn in upkeep."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Výdavky sú tiež pomerne jednoduché. Každá jednotka si vyžaduje žold 
vo výške "
+"svojej úrovne. Jednotky s takým <italic>text='množstvom 
úrovní'</italic>, "
+"koľko máte dedín, sú zadarmo. Za každý úroveň jednotky, presahujúcu 
počet "
+"vašich dedín, musíte zaplatiť jednu zlatku za kolo. Napríklad ak máte "
+"dvanásť jednotiek na prvej úrovni a desať dedín, musíte zaplatiť ako 
výdavky "
+"2 zlatky za kolo."
 
 #: data/help.cfg:191
 msgid ""
@@ -547,6 +759,10 @@
 "These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve levels "
 "of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold a turn."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Tieto výdavky sa odrátavajú od príjmov, takže v prípade jednotiek s "
+"dvanástimi úrovňami a desiatich dedín, bude výsledný zisk za kolo 8 
zlatiek."
 
 #: data/help.cfg:192
 msgid ""
@@ -557,6 +773,12 @@
 "Delfador), or units who join you during a scenario (such as the Horseman in "
 "the second level of Heir to the Throne) will never charge any upkeep."
 msgstr ""
+"\n"
+"Na výdavky sa vzťahujú dve výnimky. Po prvé, verné jednotky si vždy 
budú "
+"pýtať taký žold ako jednotky na prvej úrovni, bez ohľadu na ich 
skuťočnú "
+"úroveň. Po druhé, jednotky, ktoré máte na začiatku scény (napríklad 
Konrád "
+"alebo Delfador), a jednotky, ktoré sa k vám počas scény pridajú 
(napríklad "
+"jazdec v druhej scéne príbehu \"Dedič trónu\"), si nikdy nebudú pýtať 
žold."
 
 #: data/help.cfg:197
 msgid "Wrap Up"
@@ -587,6 +809,11 @@
 "\n"
 "The currently available traits are the following."
 msgstr ""
+"Väčšina jednotiek má dve vlastnosti. Vlastnosti sú charakteristiky "
+"konkrétnej jednotky, ktoré ovplyvňujú jej hodnoty. Jednotke sa 
prideľujú "
+"náhodne pri naverbovaní.\n"
+"\n"
+"Momentálne sú dostupné nasledujúce vlastnosti:"
 
 #: data/help.cfg:219
 msgid ""
@@ -603,6 +830,19 @@
 "units you may find yourself recalling units with more useful ''long-term'' "
 "traits."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Inteligentný'</header>\n"
+"\n"
+"Inteligentné jednotky potrebujú o 20% menej skúsenosti ako obyčajné, aby 
sa "
+"povýšili.\n"
+"\n"
+"Inteligentné jednotky sú veľmi užitočné na začiatku príbehu, pretože 
ich "
+"možno rýchlo povýšiť na veľmi potrebné jednotky na vyšších 
úrovniach. Neskôr "
+"počas príbehu už nie sú také užitočné, a ak máte dostatok jednotiek 
na "
+"vyšších úrovniach, asi budete privolávať jednotky s užitočnejšími, "
+"\"perspektívnejšími'' vlastnosťami."
 
 #: data/help.cfg:226
 msgid ""
@@ -618,6 +858,16 @@
 "campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you "
 "considerable gold over the course of the campaign."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Verný'</header>\n"
+"\n"
+"Verná jednotka si vždy pýta žold jednu zlatku, bez ohľadu na svoju 
úroveň.\n"
+"\n"
+"U jednotiek na prvej úrovni sa vernosť nijako neprejavuje, takže je na "
+"začiatku kampane zbytočná. Ak však takáto jednotka začne získavať 
úrovne, "
+"môže vám počas príbehu ušetriť významné množstvo zlata."
 
 #: data/help.cfg:233
 msgid ""
@@ -634,6 +884,19 @@
 "forces. Also, remember that Quick units aren't quite as tough as usual, and "
 "so aren't so good for holding positions."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Rýchly'</header>\n"
+"\n"
+"Rýchla jednotka má 1 bod pohybu navyše, ale o 10% bodov zdravia menej ako "
+"obyčajná.\n"
+"\n"
+"Rýchlosť je najviditeľnejšia vlastnosť, najmä u pomalých jednotiek ako 
sú "
+"trollovia či ťažká pechota. Rýchle jednotky môžu byť výrazne 
pohyblivejšie v "
+"náročných terénoch; vezmite to do úvahy pri rozmiestňovaní síl. 
Pamätajte si "
+"aj, že rýchle jednotky nevydržia rovnako veľa ako obyčajné, a preto nie 
sú "
+"také dobré na obranu pozícií."
 
 #: data/help.cfg:240
 msgid ""
@@ -649,6 +912,17 @@
 "units than others. Resilient units are especially useful for holding ground "
 "against opponents."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Odolný'</header>\n"
+"\n"
+"Odolné jednotky majú o 7 bodov zdravia viac ako obyčajné.\n"
+"\n"
+"Odolné jednotky môžu byť užitočné vo všetkých fázach príbehu, a je 
to "
+"vlastnosť, ktorá sa hodí každej jednotke, ale u niektorých si ju budete "
+"všímať viac ako u iných. Odolné jednotky sú vhodné najmä na 
udržiavanie "
+"pozícií proti súperom."
 
 #: data/help.cfg:247
 msgid ""
@@ -665,6 +939,18 @@
 "be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to turn "
 "a damaging stroke into a killing blow."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text='Silný'</header>\n"
+"\n"
+"Silné jednotky spôsobujú o 1 väčšie zranenie pri úderoch v súboji na 
blízko, "
+"a majú o 2 body zdravia viac.\n"
+"\n"
+"Sila je užitočná pre každú jednotku bojujúcu na blízko, najviac však 
pre tie "
+"jednotky, ktoré dávajú veľa úderov, ako napríklad elf vojak. Silné 
jednotky "
+"môžu byť veľmi užitočné vo chvíľach, keď malé zranenie navyše 
môže rozhodúť "
+"o tom, či bude úder smrteľný."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
@@ -852,22 +1138,20 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:24 data/multiplayer.cfg:113 data/multiplayer.cfg:215
 #: data/multiplayer.cfg:305
-#, fuzzy
 msgid "Random"
-msgstr "Náhodná mapa"
+msgstr "Náhodná"
 
 #: data/multiplayer.cfg:30 data/multiplayer.cfg:221
 msgid "Loyalists"
-msgstr ""
+msgstr "Lojalisti"
 
 #: data/multiplayer.cfg:43 data/multiplayer.cfg:234
-#, fuzzy
 msgid "Rebels"
-msgstr "Privolaných"
+msgstr "Rebeli"
 
 #: data/multiplayer.cfg:56 data/multiplayer.cfg:247
 msgid "Northerners"
-msgstr ""
+msgstr "Severania"
 
 #: data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:260
 #: data/translations/english.cfg:129
@@ -875,14 +1159,12 @@
 msgstr "Nemŕtvi"
 
 #: data/multiplayer.cfg:82 data/multiplayer.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid "Knalgan Alliance"
-msgstr "&dwarf-lord.png,Aliancia Knalgy"
+msgstr "Aliancia Knalgy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:95 data/multiplayer.cfg:184 data/multiplayer.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid "Drakes"
-msgstr "Lietajúci jašter"
+msgstr "Jašteri"
 
 #: data/multiplayer.cfg:109
 msgid "Classic"
@@ -901,9 +1183,8 @@
 msgstr "Orkovia"
 
 #: data/multiplayer.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid "Dwarves"
-msgstr "Trpasličí hrad"
+msgstr "Trpaslíci"
 
 #: data/multiplayer.cfg:197 data/units/Saurian.cfg:5
 msgid "Saurian"
@@ -918,17 +1199,14 @@
 msgstr "Veľká vojna"
 
 #: data/multiplayer.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid "Alliance of Light"
-msgstr "Mág svetla"
+msgstr "Aliancia svetla"
 
 #: data/multiplayer.cfg:324
-#, fuzzy
 msgid "Alliance of Darkness"
-msgstr "&undead-necromancer.png,Aliancia temnoty"
+msgstr "Aliancia temnoty"
 
 #: data/scenario-test.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can come if you wish, but the leader is only interested in speaking to "
 "Baldras."
@@ -977,14 +1255,14 @@
 msgstr "Ostrov blízkych hradov"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/CastleHoppingIsle.cfg:11
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Many closely placed and strategically located castles. Small map for fast "
 "play. Recommended setting of 2 gold per village, and players 1, 3 vs players "
 "2, 4 for 2v2."
 msgstr ""
 "Veľa blízkych a strategicky umiestnených hradov. Malá mapa na rýchlu 
hru. "
-"Odporúča sa nastaviť 2 zlatky za dedinu."
+"Odporúča sa nastaviť 2 zlatky za dedinu, a pri hre dvaja na dvoch, 
hráčov 1 "
+"a 3 proti 2 a 4."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:7
 msgid "Charge"
@@ -1179,9 +1457,8 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:16
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Konrad"
-msgstr "Šľachtic"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:25
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:27
@@ -1364,7 +1641,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:144
 #, fuzzy
 msgid "Merle"
-msgstr "Na blízko"
+msgstr "Ďalej"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:121
 msgid ""
@@ -2011,13 +2288,13 @@
 "For example; many elves have 70% defense in woods, and are therefore hit 30% "
 "of the time."
 msgstr ""
-"Dva terény sme si už popísali: dediny a hrad. Ostatné terény mierne "
-"ovplyvňujú výhody a nevýhody rozličných jednotiek, ktoré na ne prídu. 
Prvou "
-"vlastnosťou terénu je počet pohybových bodov, ktoré minie jednotka, kým 
naň "
-"príde. Druhou vlastnosťou je obrana, ktorú terén jednotke na ňom 
poskytuje. "
-"Od toho závisí percentuálna šanca, že bude jednotka na tomto teréne 
zranená. "
-"Napríklad elfovia majú v lese obranu 70%, čo znamená, že ich zasiahne 
iba "
-"30% útokov."
+"Vlastnosti dvoch terénov sme si už opísali; išlo o dediny a hrad. 
Ostatné "
+"terény majú menej výrazné vlastnosti; mierne ovplyvňujú výhody a 
nevýhody "
+"rozličných jednotiek, ktoré na ne prídu. Prvou vlastnosťou terénu je 
počet "
+"pohybových bodov, ktoré minie jednotka, kým príde na dané pole. Druhou "
+"vlastnosťou je obrana, ktorú terén jednotke na ňom poskytuje. Od nej 
závisí "
+"percentuálna šanca, že bude jednotka na tomto teréne zranená. Napríklad 
"
+"elfovia majú v lese obranu 70%, čo znamená, že ich zasiahne iba 30% 
útokov."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:138
 msgid "What are the different properties that terrains have?"
@@ -2370,7 +2647,7 @@
 #: data/terrain.cfg:288
 #, fuzzy
 msgid "Snow Hills"
-msgstr "Dedina"
+msgstr "Kopce"
 
 #: data/terrain.cfg:297
 #, fuzzy
@@ -2481,7 +2758,7 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:546
 msgid "short end-turn^End"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec"
 
 #: data/tips.cfg:1
 msgid ""
@@ -2556,7 +2833,6 @@
 "pohne do oblasti pod kontrolou súpera, nemôže sa v tom kole ďalej 
pohybovať."
 
 #: data/tips.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The chance to hit a unit usually depends on how well that unit can defend "
 "itself in the terrain it is standing in, however magical attacks have a 70% "
@@ -2906,7 +3182,6 @@
 msgstr "osvetľuje"
 
 #: data/translations/english.cfg:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Leadership:\n"
 "This unit can lead friendly units that are next to it, making them fight "
@@ -2918,10 +3193,12 @@
 "difference in their levels."
 msgstr ""
 "Velenie:\n"
-"Táto jednotka dokáže viesť jednotky vedľa seba, takže bojujú 
lepšie.\n"
+"Táto jednotka dokáže viesť jednotky okolo seba, takže bojujú lepšie.\n"
 "\n"
 "Jednotky nižšej úrovne na vedľajších políčkach spôsobia v boji 
väčšie "
-"zranenie."
+"zranenie. Ak sa jednotka nižšej úrovne nachádza vedľa spojeneckej 
jednotky s "
+"velením, spôsobí pri útoku zranenie vyššie o 25% za každý rozdiel v 
úrovni "
+"týchto jednotiek."
 
 #: data/translations/english.cfg:56 data/units/Commander.cfg:11
 #: data/units/Commander.cfg:86 data/units/Death_Knight.cfg:16
@@ -2947,7 +3224,6 @@
 "Nevyžaduje žold vyšší ako 1."
 
 #: data/translations/english.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Nightstalk:\n"
 "The unit becomes invisible during night.\n"
@@ -2956,17 +3232,17 @@
 "immediately after this unit has attacked, or if there are enemy units next "
 "to this unit."
 msgstr ""
-"Prepad:\n"
-"Jednotka sa dokáže ukryť v lese, kde ju nepriateľ neuvidí.\n"
+"Nočné zakrádanie:\n"
+"Jednotka je počas noci neviditeľná.\n"
 "\n"
-"Nepriateľské jednotky nemôžu vidieť ani napadnúť túto jednotku v 
lese, iba v "
-"ťahu bezprostredne nasledujúcom po jej útoku, alebo ak sú na vedľajšom "
+"Nepriateľské jednotky nemôžu vidieť ani napadnúť túto jednotku počas 
noci, "
+"iba v ťahu bezprostredne nasledujúcom po jej útoku, alebo ak sú na 
vedľajšom "
 "políčku."
 
 #: data/translations/english.cfg:68 data/units/Nightgaunt.cfg:18
 #: data/units/Shadow.cfg:16
 msgid "nightstalk"
-msgstr "zakrádanie sa"
+msgstr "nočné zakrádanie"
 
 #: data/translations/english.cfg:71
 msgid ""
@@ -3019,15 +3295,14 @@
 msgstr "neoblomný"
 
 #: data/translations/english.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Teleport:\n"
 "This unit may teleport between any two friendly villages using one of its "
 "moves."
 msgstr ""
 "Teleport:\n"
-"Táto jednotka sa dokáže v okamihu premiestniť z jednej spriatelenej 
dediny "
-"do druhej."
+"Táto jednotka sa dokáže počas jedného kroku premiestniť z jednej "
+"spriatelenej dediny do druhej."
 
 #: data/translations/english.cfg:88 data/units/Silver_Mage.cfg:21
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:150
@@ -3035,15 +3310,14 @@
 msgstr "teleport"
 
 #: data/translations/english.cfg:93
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Backstab:\n"
 "This attack deals double damage if a friendly unit is on the opposite side "
 "of the target. (This doesn't work with allied units.)"
 msgstr ""
 "Zákerný:\n"
-"Zákerný útok dá dvojnásobné zranenie, ak sa na opačnej strane od 
nepriateľa "
-"nachádza spojenec."
+"Zákerný útok dá dvojnásobné zranenie, ak sa na opačnej strane od obete 
"
+"nachádza jednotka rovnakej strany. (Jednotka priateľského hráča 
nestačí.)"
 
 #: data/translations/english.cfg:96
 msgid ""
@@ -3106,6 +3380,10 @@
 "identical to and on the same side as the unit with the Plague attack. (This "
 "doesn't work on Undead or units in villages.)"
 msgstr ""
+"Choroba:\n"
+"Ak jednotku zabije útok spôsobujúci chorobu, stane sa z tejto jednotky "
+"rovnaká jednotka ako tá, čo ju zabila, a bude bojovať za rovnakú stranu. 
"
+"(Toto neplatí na nemŕtvych a na jednotky v dedine.)"
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
@@ -3118,7 +3396,6 @@
 "nie je vyliečená alebo nezoslabne na 1 život."
 
 #: data/translations/english.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Slow:\n"
 "This attack slows the target. Slowed units move at half normal speed and "
@@ -3127,7 +3404,8 @@
 msgstr ""
 "Spomaľujúci:\n"
 "Tento útok spomalí obeť. Spomalená jednotka sa jedno kolo pohybuje "
-"polovičnou rýchlosťou a má pri boji o jeden útok menej."
+"polovičnou rýchlosťou a má pri boji o jeden útok menej, až do konca 
svojho "
+"Å¥ahu."
 
 #: data/translations/english.cfg:123
 msgid ""
@@ -3574,7 +3852,6 @@
 msgstr "velenie,priebojný"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
@@ -3685,9 +3962,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:24 data/units/Soul_Shooter.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "stab"
-msgstr "palica"
+msgstr "bodni"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:38 data/units/Bowman.cfg:37
 #: data/units/Commander.cfg:45 data/units/Elvish_Archer.cfg:39
@@ -4046,9 +4322,8 @@
 msgstr "bojová sekera"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Deathblade"
-msgstr "sečný"
+msgstr "Kostlivý šermiar"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:17
 msgid ""
@@ -4056,6 +4331,9 @@
 "They are deadly fighters, ignoring all danger to themselves, and caring only "
 "about killing as many other as possible with their swirling blades."
 msgstr ""
+"Kostliví šermiari nenávidia všetko živé a snažia sa zničiť všetko, 
čo kedysi "
+"milovali. Sú to smrtiaci bojovníci, ignorujú všetko nebezpečenstvo a 
snažia "
+"sa iba svištiacimi čepeľami zabiť toľkých, koľkých len budú môcť."
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
@@ -5235,7 +5513,6 @@
 msgstr "Goblin napichovač"
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
 "of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer "
@@ -5244,8 +5521,9 @@
 "them to deal the first strike in melee."
 msgstr ""
 "Goblini vyrovnávajú svoju všeobecnú hlúposť, krehkosť a nedostatok "
-"zložitejších zbraní pokusmi premôcť nepriateľov svojím počtom. Toto 
sú tí "
-"väčší a šikovnejší spomedzi kopijníkov."
+"zložitejších zbraní pokusmi premôcť nepriateľov svojím počtom. Tí, 
ktorým sa "
+"nejako podarilo prežiť túto bojovú skúsenosť, si nabudúce berú omnoho 
dlhšie "
+"kopije, aby mohli v boji zasadiť úder ako prví."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
@@ -5285,7 +5563,6 @@
 msgstr "Goblin kopijník"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Goblins tend to try and make up for their general idiocy, frailty, and lack "
 "of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm their foes by sheer "
@@ -5403,12 +5680,10 @@
 "dokážu jazdiť na týchto zvieratách, dobývajú oblohu."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Halberdier"
 msgstr "Halapartník"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The best of the soldiers are chosen to become Halberdiers. Their weapon, "
 "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
@@ -5417,9 +5692,11 @@
 "can keep further than the end of their weapons, but find some difficulty in "
 "very close combat."
 msgstr ""
-"Najlepší spomedzi vojakov sa stávajú halapartníkmi. Ich zbraň je síce "
+"Najlepší spomedzi vojakov sa stávajú halapartníkmi. Ich zbraň je síce 
trochu "
 "pomalšia ako meč, ale dokáže uštedriť smrtiaci úder. Vďaka dĺžke 
zbrane majú "
-"aj pri obrane výhodu prvého útoku."
+"halapartníci aj pri obrane výhodu prvého útoku. Halapartníci si ľahko "
+"poradia s jednotkami, ktoré si dokážu udržať ďaleko od tela, ale ak sa "
+"priblížia, môže to byť zložitejšie."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:21 data/units/Halbardier.cfg:39
 msgid "halberd"
@@ -5502,9 +5779,8 @@
 "ovládnuť celý kontinent."
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Javelineer"
-msgstr "Morský kopijník"
+msgstr "Oštepár"
 
 #: data/units/Javelineer.cfg:16
 #, fuzzy
@@ -5864,14 +6140,12 @@
 "pohybujú po bojisku a môžu poskytnúť potrebnú pomoc na viacerých 
frontoch."
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Fighter"
-msgstr "Šľachtic bojovník"
+msgstr "Vojak jazdy"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Warrior"
-msgstr "Morský bojovník"
+msgstr "Bojovník jazdy"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:17
 #, fuzzy
@@ -5897,9 +6171,8 @@
 "spŕškami horúcej vody."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga Fighter"
-msgstr "Vojak"
+msgstr "Hadí vojak"
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:17 data/units/Naga-Fighter.cfg:52
 msgid ""
@@ -5909,15 +6182,19 @@
 "breathe water leaves them in trepidation of the abyss. They are small, and "
 "somewhat frail in form, but often much more nimble than their opponents."
 msgstr ""
+"Hadovité tvory, nagovia, sú jedni z mála rás schopných rýchlo sa 
pohybovať "
+"vo vode, čo im otvára priestory nedostupné suchozemcom. Nie sú to však "
+"morské tvory v pravom zmysle slova, pretože nevedia dýchať pod vodou a 
tak "
+"sa zdržujú v zátokách. Sú malé a trochu telesne krehké, ale zvyčajne "
+"vrtkejšie ako súperi."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid "Nagini Fighter"
-msgstr "Morský vojak"
+msgstr "Hadia vojačka"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
-msgstr ""
+msgstr "Hadí majster"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:21
 msgid ""
@@ -5930,7 +6207,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:42
 msgid "Nagini Myrmidon"
-msgstr ""
+msgstr "Hadia majsterka"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:60
 msgid ""
@@ -5942,9 +6219,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga Warrior"
-msgstr "Saur bojovník"
+msgstr "Hadí bojovník"
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:21 data/units/Naga-Warrior.cfg:60
 msgid ""
@@ -5957,9 +6233,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid "Nagini Warrior"
-msgstr "Saur bojovník"
+msgstr "Hadia bojovníčka"
 
 #: data/units/Naga.cfg:6
 msgid "female^Naga"
@@ -6065,9 +6340,8 @@
 "silu neradno podceňovať."
 
 #: data/units/Ogre.cfg:19 data/units/Young_Ogre.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "cleaver"
-msgstr "sekáčik na mäso"
+msgstr "sekáčik"
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:3
 msgid "Orcish Archer"
@@ -6511,9 +6785,8 @@
 "náročný terén a pomedzi súperov. Najlepší sauri sa stanú saurími 
vojakmi."
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Ambusher"
-msgstr "Saur ľadový mág"
+msgstr "Saur zákerák"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:17
 #, fuzzy
@@ -6530,9 +6803,8 @@
 "dokážu tieto svoje výhody naplno využiť."
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr "Saur ľadový mág"
+msgstr "Saur prepadávač"
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:18
 #, fuzzy
@@ -6569,9 +6841,8 @@
 msgstr "závan mrazu"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Skirmisher"
-msgstr "Saur liečiteľ"
+msgstr "Saur prieskumník"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:17
 #, fuzzy
@@ -6821,7 +7092,6 @@
 msgstr "Oštepník"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
 "basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting. "
@@ -7238,18 +7508,16 @@
 msgstr "+Rôzne"
 
 #: src/about.cpp:139
-#, fuzzy
 msgid "+Internationalization Managers"
-msgstr "+Manažér prekladu"
+msgstr "+Manažéri prekladu"
 
 #: src/about.cpp:146
 msgid "+Basque Translation"
 msgstr "+Baskický preklad"
 
 #: src/about.cpp:151
-#, fuzzy
 msgid "+Bulgarian Translation"
-msgstr "+Maďarský preklad"
+msgstr "+Bulharský preklad"
 
 #: src/about.cpp:155
 msgid "+Catalan Translation"
@@ -7270,12 +7538,12 @@
 #: src/about.cpp:182
 #, fuzzy
 msgid "+English (GB) Translation"
-msgstr "+Poľský preklad"
+msgstr "+Dánsky preklad"
 
 #: src/about.cpp:186
 #, fuzzy
 msgid "+Estonian Translation"
-msgstr "+Maďarský preklad"
+msgstr "+Taliansky preklad"
 
 #: src/about.cpp:190
 msgid "+Finnish Translation"
@@ -7319,9 +7587,8 @@
 msgstr "+Portugalský preklad (Brazília)"
 
 #: src/about.cpp:268
-#, fuzzy
 msgid "+Russian Translation"
-msgstr "+Maďarský preklad"
+msgstr "+Ruský preklad"
 
 #: src/about.cpp:274
 msgid "+Slovak Translation"
@@ -7340,9 +7607,8 @@
 msgstr "+Prispievatelia"
 
 #: src/about.cpp:297
-#, fuzzy
 msgid "+Bots"
-msgstr "+ Roboti"
+msgstr "+Roboti"
 
 #: src/about.cpp:333 src/help.cpp:2571
 msgid "Close"
@@ -7618,19 +7884,16 @@
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť hru"
 
 #: src/game.cpp:168 src/game.cpp:908 src/game.cpp:1322
-#, fuzzy
 msgid "The game could not be loaded: "
-msgstr "Nepodarilo sa uložiť hru"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať hru: "
 
 #: src/game.cpp:171 src/game.cpp:910 src/game.cpp:1324
-#, fuzzy
 msgid "Error while playing the game: "
-msgstr "Chyba pri čítaní súboru hry"
+msgstr "Chyba pri hraní hry: "
 
 #: src/game.cpp:174 src/game.cpp:1336
-#, fuzzy
 msgid "The game map could not be loaded: "
-msgstr "Nepodarilo sa uložiť hru"
+msgstr "Nepodarilo sa načítať mapu hry: "
 
 #: src/game.cpp:195
 msgid "Do you want to save your game?"
@@ -7638,7 +7901,7 @@
 
 #: src/game.cpp:216
 msgid "Unknown scenario: '"
-msgstr ""
+msgstr "Neznáma scéna: '"
 
 #: src/game.cpp:612
 msgid "The Battle for Wesnoth"
@@ -7651,18 +7914,16 @@
 msgstr "Toto je uložená hra z inej verzie programu. Mám sa ju pokúsiť 
načítať?"
 
 #: src/game.cpp:848 src/game.cpp:851
-#, fuzzy
 msgid "The file you have tried to load is corrupt: '"
-msgstr "Súbor, ktorý si chcel načítať, je poškodený"
+msgstr "Súbor, ktorý ste chceli načítať, je poškodený: '"
 
 #: src/game.cpp:854
 msgid "File I/O Error while reading the game"
 msgstr "Chyba pri čítaní súboru hry"
 
 #: src/game.cpp:959
-#, fuzzy
 msgid "Get More Campaigns..."
-msgstr " ,Ďalšie výpravy..."
+msgstr "Ďalšie výpravy..."
 
 #: src/game.cpp:960
 msgid "Download more campaigns from a server on Internet."
@@ -7725,18 +7986,16 @@
 msgstr "Verzia"
 
 #: src/game.cpp:1098
-#, fuzzy
 msgid "Author"
-msgstr "tŕne"
+msgstr "Autor"
 
 #: src/game.cpp:1099
 msgid "Downloads"
-msgstr ""
+msgstr "Stiahnutí"
 
 #: src/game.cpp:1100
-#, fuzzy
 msgid "Size"
-msgstr "Siréna"
+msgstr "Veľkosť"
 
 #: src/game.cpp:1129
 msgid "Publish campaign: "
@@ -7860,12 +8119,11 @@
 
 #: src/game.cpp:1402
 msgid "Error loading game configuration files: '"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pri načítavaní konfiguračných súborov hry: '"
 
 #: src/game.cpp:1403
-#, fuzzy
 msgid "' (The game will now exit)"
-msgstr "Hra skončila."
+msgstr "' (Hra teraz skončí)"
 
 #: src/game.cpp:1470
 #, fuzzy
@@ -8009,7 +8267,7 @@
 #: src/mapgen_dialog.cpp:82
 #, fuzzy
 msgid "Players:"
-msgstr "Hráči"
+msgstr "Hráči:"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:83
 #, fuzzy
@@ -8226,19 +8484,16 @@
 msgstr "Čakám, kým sa pripoja sieťoví hráči"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:39
-#, fuzzy
 msgid "Name of game:"
-msgstr "Názov hry"
+msgstr "Názov hry:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:41
-#, fuzzy
 msgid "Era:"
-msgstr "Éra"
+msgstr "Éra:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:42
-#, fuzzy
 msgid "Map to play:"
-msgstr "Hrá sa na mape"
+msgstr "Hrá sa na mape:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:43
 msgid "Fog Of War"
@@ -8314,22 +8569,20 @@
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:186
 msgid "You must enter a name."
-msgstr ""
+msgstr "Musíte zadať meno."
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:195
-#, fuzzy
 msgid "Turns: "
-msgstr "Kolá"
+msgstr "Kolá:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:197
 #, fuzzy
 msgid "Unlimited Turns"
-msgstr "Neobmedzené"
+msgstr "neobmedzené"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:204
-#, fuzzy
 msgid "Village Gold: "
-msgstr "Zlato za dedinu"
+msgstr "Zlato za dedinu:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:210
 #, fuzzy
@@ -8337,9 +8590,8 @@
 msgstr "Vplyv terénu"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:313
-#, fuzzy
 msgid "Players: "
-msgstr "Hráči"
+msgstr "Hráči:"
 
 #: src/multiplayer_create.cpp:373 src/multiplayer_lobby.cpp:28
 msgid "Create Game"
@@ -8397,7 +8649,6 @@
 msgstr "Vyber si stranu:"
 
 #: src/multiplayer_wait.cpp:397 src/playturn.cpp:1764
-#, fuzzy
 msgid "unit^Gold"
 msgstr "Zlato"
 
@@ -8923,27 +9174,20 @@
 msgid "neutral"
 msgstr "neutrál"
 
+#~ msgid "Move your fighter onto a village"
+#~ msgstr "Pohni svojho vojaka do dediny"
+
 #~ msgid "Players"
 #~ msgstr "Hráči"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Team "
-#~ msgstr "Tím"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Turns"
-#~ msgstr "Kolo"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Load Game..."
-#~ msgstr "Načítaj hru"
+#~ msgstr "Načítaj hru..."
 
 #~ msgid "Ok"
 #~ msgstr "OK"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Experience Requirements: "
-#~ msgstr "Potrebné skúsenosti"
+#~ msgstr "Potrebné skúsenosti:"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The game was unable to bind to the port needed to host games over the "
@@ -8973,715 +9217,11 @@
 #~ msgid "1"
 #~ msgstr "1"
 
+#~ msgid "<no games open>"
+#~ msgstr "<nie sú otvorené hry>"
+
 #~ msgid "Help"
 #~ msgstr "Návod"
 
-#~ msgid "Delete File"
-#~ msgstr "Vymaž súbor"
-
 #~ msgid "Deletion of the file failed."
 #~ msgstr "Nepodarilo sa vymazať súbor."
-
-#~ msgid "Move your fighter onto a village"
-#~ msgstr "Pohni svojho vojaka do dediny"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
-#~ "covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more "
-#~ "information on conquering the game, you may wish to consult "
-#~ "<ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> and "
-#~ "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref>. Keep in "
-#~ "mind that this is just an outline - for special exceptions and "
-#~ "situations, please follow the links included.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To begin with, it's best to click the <italic>text=Tutorial</italic> "
-#~ "button at the main menu. This will take you to the interactive tutorial, "
-#~ "which will teach you the basics of Wesnoth. After this, it is recommended "
-#~ "that you play the Heir to the Throne campaign first - click "
-#~ "<italic>text=Campaign</italic> then <italic>text='Heir to the Throne'</"
-#~ "italic>. As Battle for Wesnoth can be quite challenging, you may wish to "
-#~ "start on <italic>text=Easy</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>While playing, keep "
-#~ "in mind that if you mouse-over many items on the menu bar to the right, a "
-#~ "brief description will pop up explaining that item. This is especially "
-#~ "useful when you encounter new abilities for the first time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Táto stránka ti ukáže úvodné veci, ktoré potrebuješ vedieť, aby 
si mohol "
-#~ "hrať Bitku o Wesnoth. Zahŕňa návod, ako hrať, a základný 
mechanizmus v "
-#~ "pozadí hry. Ďalšie informácie o úspešnom hraní môžeš nájsť v "
-#~ "<ref>dst=basic_strategy text='Základnej stratégii'</ref> a "
-#~ "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Stratégii súboja'</ref>. Pamätaj, 
že "
-#~ "toto je iba úvod - zvláštne výnimky a situácie nájdeš pod 
uvedenými "
-#~ "linkami.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Na začiatok je najlepšie stlačiť tlačidlo 
<italic>text=Výcvik</italic> v "
-#~ "hlavnom menu. To ťa dostane do interaktívneho výcviku, kde sa naučíš 
"
-#~ "základné veci o Wesnothe. Potom sa odporúča hrať najprv výpravu 
Dedič "
-#~ "trónu - stlač <italic>text=Výprava</italic> a <italic>text='Dedič "
-#~ "trónu'</italic>. Keďže Bitka o Wesnoth dokáže byť pomerne 
náročná, asi "
-#~ "budeš chcieť hrať na <italic>text=ľahkej</italic> zložitosti.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Kým hráš, 
pamätaj, "
-#~ "že ak ukážeš myšou na mnohé položky v pravom menu, zobrazí sa ich 
stručné "
-#~ "vysvetlenie. To sa zvlášť hodí vo chvíli, keď sa stretneš s novou "
-#~ "schopnosťou."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>At the start of any "
-#~ "battle, and at times during it, you will need to recruit units into your "
-#~ "army. To recruit, you must have your leader (Konrad in the Heir to the "
-#~ "Throne campaign) on the Keep square of a Castle. Then you may recruit by "
-#~ "either choosing Recruit from the menu or right-clicking on a hex and "
-#~ "selecting <italic>text=Recruit</italic>. This brings up the recruit menu, "
-#~ "which lists units available for recruitment, along with their gold cost. "
-#~ "Click on a unit to see its statistics to the left, then press the recruit "
-#~ "button to recruit it.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you right-clicked on a castle hex and selected recruit, the new unit "
-#~ "will appear in that square. Otherwise, it will appear in a free square "
-#~ "near the keep. You may only recruit as many units as you have free hexes "
-#~ "in your castle, and you cannot spend more gold than you actually have on "
-#~ "recruiting.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> "
-#~ "which modify their statistics.\n"
-#~ "\n"
-#~ "In later scenarios, you may also Recall survivors from earlier battles. "
-#~ "Recalling functions identically to Recruiting, save that recalling costs "
-#~ "a standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units "
-#~ "from previous scenarios.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that units not only cost gold to Recruit or Recall, they "
-#~ "also require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep "
-#~ "text='Income and Upkeep'</ref> for more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>Na začiatku každého 
"
-#~ "boja, a často aj počas neho, budeš potrebovať naverbovať do svojej 
armády "
-#~ "jednotky. Verbovať môžeš len keď je tvoj veliteľ (vo výprave Dedič 
trónu "
-#~ "je to Konrád) na políčku Pevnosť v hrade. Vtedy môžeš verbovať 
buď tak, "
-#~ "že si vyberieš Verbovať z menu, alebo ťukneš pravým tlačidlom na 
pole a "
-#~ "vyberieš <italic>text=Verbuj</italic>. Vyvoláš tak verbovacie menu, 
ktoré "
-#~ "zobrazuje zverbovateľné jednotky a ich cenu v zlatkách. Ťukni na "
-#~ "jednotku, aby si si vľavo zobrazil jej parametre, potom stlač tlačidlo "
-#~ "Verbuj a naverbuješ ju.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ak si ťukol pravým tlačidlom na pole v hrade a vybral Verbuj, nová "
-#~ "jednotka sa objaví na tom poli. Ak si vyberal inak, objaví sa na "
-#~ "niektorom voľnom poli pri pevnosti. Môžeš naverbovať iba toľko 
jednotiek, "
-#~ "koľko máš voľných polí v hrade, a môžeš minúť len toľko zlata, 
koľko "
-#~ "práve máš.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Naverbované jednotky majú dve náhodné <ref>dst=traits 
text=Vlastnosti</"
-#~ "ref>, ktoré menia ich parametre.\n"
-#~ "\n"
-#~ "V neskorších miestnostiach si môžeš Privolať jednotky, ktoré 
prežili z "
-#~ "predchádzajúcich bojov. Privolávanie jednotiek funguje rovnako ako "
-#~ "verbovanie, len cena je vždy 20 zlatých a ukazuje sa zoznam jednotiek, "
-#~ "ktoré prežili v minulých miestnostiach.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pamätaj, že jednotky stoja zlatky nielen pri verbovaní a privolávaní, 
ale "
-#~ "vyžadujú aj žold. Prečítaj si <ref>dst=income_and_upkeep 
text='Príjmy a "
-#~ "výdavky'</ref> pre ďalšie informácie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you "
-#~ "wish to move, then click on the hex you wish to move it to. When "
-#~ "selected, all the hexes a unit can move to this turn will be highlighted, "
-#~ "and all those it can't made dull. Mousing over a dull square will show "
-#~ "the number of turns required to reach it, and clicking will cause the "
-#~ "unit to move towards it by the fastest route over this and subsequent "
-#~ "turns.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each unit has a certain number of movement points which are expended when "
-#~ "moving into a new hex, depending on the <ref>dst=terrain text=Terrain</"
-#~ "ref> of that particular hex. For instance, grassland nearly always costs "
-#~ "1 movement point to enter. Exactly how many movement points are spent "
-#~ "entering a hex depends on the unit type - in forest, elvish units only "
-#~ "spend 1 movement point, most human and orc units spend 2, while horsemen "
-#~ "spend 3. You can learn how many movement points a unit requires to enter "
-#~ "a certain terrain type by right-clicking on it, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Another thing to keep in mind while moving is <ref>dst=zones_of_control "
-#~ "text='Zones of Control'</ref>. Each unit generates a zone of control in "
-#~ "the hexes immediately surrounding it, and any enemy unit entering those "
-#~ "hexes immediately ends its movement. Learning how to use zones of control "
-#~ "to your advantage is an important part of Wesnoth, as only "
-#~ "<ref>dst=ability_skirmish text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of "
-#~ "control."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pohyb v Bitke o Wesnoth je jednoduchý: Ťukni na jednotku, ktorú chceš "
-#~ "pohnúť, potom ťukni na pole, na ktoré ju chceš pohnúť. Keď je 
jednotka "
-#~ "označená, zvýraznia sa všetky polia, na ktoré môže ísť v tomto 
kole, a "
-#~ "tie ostatné vyblednú. Ak ukážeš myšou na bledé pole, uvidíš 
počet kôl, za "
-#~ "ktoré by tam došla; kliknutie spôsobí, že sa jednotka poberie na toto 
"
-#~ "pole najkratšou cestou v tomto i v nasledujúcich kolách.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Každá jednotka má určitý počet pohybových bodov, ktoré sa 
spotrebovávajú "
-#~ "pri pohybe na nové pole, v závislosti od <ref>dst=terrain 
text='terénu'</"
-#~ "ref> daného poľa. Napríklad prísť na lúku stojí skoro vždy 1 bod. 
Koľko "
-#~ "bodov bude stáť vstúpenie na pole, závisí od typu jednotky -- v lese 
minú "
-#~ "elfie jednotky len 1 bod, väčšina ľudských a orčích jednotiek 2, 
jazdci "
-#~ "3. Ak chceš vedieť, koľko bodov stojí jednotku príchod na pole 
daného "
-#~ "typu terénu, klikni na ňu pravým tlačidlom, vyber \"Popis jednotky\" a 
"
-#~ "ťukni na <italic>text='Vplyv terénu'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Čo sa týka pohybu, pamätaj na <ref>dst=zones_of_control text='oblasti "
-#~ "kontroly'</ref>. Každá jednotka kontroluje susediace polia, a keď na ne 
"
-#~ "vstúpi nepriateľská jednotka, jej pohyb tým automaticky skončil. 
Naučiť "
-#~ "sa využívať oblasti kontroly v tvoj prospech, je dôležitá časť 
Wesnothu, "
-#~ "pretože ich dokážu ignorovať iba <ref>dst=ability_skirmish "
-#~ "text='priebojné'</ref> jednotky."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-"
-#~ "ranged, but both of them take place between units in adjacent hexes. "
-#~ "Short-range combat usually involves weapons such as swords, axes or "
-#~ "fangs, while long-range combat usually involves weapons such as bows, "
-#~ "spears and fireballs. Combat is relatively straightforward; the attacker "
-#~ "and defender alternate attacks until each has used their allotted number "
-#~ "of attacks.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Order and number of attacks'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "The attacker gets the first attack, then the defender. This continues to "
-#~ "alternate until each unit has used up all of its attacks. The number of "
-#~ "attacks a unit gets varies; for instance, an Elvish fighter with a 5-4 "
-#~ "sword attack may make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish "
-#~ "Grunt with 9-2 only gets 2 swings (but at 9 damage).\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Chance to hit'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "With two exceptions, the chance to hit a unit is based solely on its "
-#~ "defense rating in the <ref>dst=terrain text=Terrain</ref> it is currently "
-#~ "standing in. This may be found by right-clicking a unit, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>. "
-#~ "For instance, elves have a defense rating of 70% in forest, meaning a "
-#~ "unit attacking them has only a 30% chance of hitting them. Conversely, "
-#~ "the elf's chance of hitting the attacker in return depends on what "
-#~ "terrain the attacker is in.\n"
-#~ "There are two exceptions to this rule: <ref>dst=magical_attacks "
-#~ "text='Magical attacks'</ref> and <ref>dst=ability_marksman text=Marksmen</"
-#~ "ref>. Magical attacks always have a 70% chance to hit, regardless of "
-#~ "terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at least a 60% "
-#~ "chance to hit, regardless of terrain.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Damage</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each blow which hits causes a base amount of damage depending on the "
-#~ "attack type. For instance, an Elvish Fighter with a 5-4 sword attack "
-#~ "causes a base of 5 damage. This is usually modified by two things: "
-#~ "<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Resistance</ref> and "
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are "
-#~ "explained below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "A few units have special abilities which affect damage dealt in combat. "
-#~ "The most common of these is <ref>dst=ability_charge text=Charge</ref>, "
-#~ "which doubles the damage dealt by both attacker and defender when the "
-#~ "unit with Charge attacks."
-#~ msgstr ""
-#~ "V Bitke o Wesnoth sú dva druhy boja, zblízka a na diaľku, ale oba sa "
-#~ "týkajú jednotiek na susedných šesťuholníkoch. Boj zblízka sa 
zvyčajne "
-#~ "týka zbraní ako meče, sekery či pazúry; boj na diaľku sa zvyčajne 
týka "
-#~ "zbraní ako luky, oštepy a ohnivé gule. Boj je pomerne jednoduchý; 
útočník "
-#~ "a obranca sa striedajú v útokoch, dokým všetci neminú svoj počet 
útokov.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Počet a poradie útokov'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Najprv útočí útočník, potom obranca. Takto sa striedajú, kým 
každá "
-#~ "jednotka nevyčerpá svoj počet útokov. Počet útokov je rôzny pre 
rôzne "
-#~ "jednotky; napríklad elf bojovník s útokom mečom 5-4 môže urobiť 4 
útoky, "
-#~ "z ktorých každý dáva zranenie 5, zatiaľ čo ork chrocht s útokom 9-2 
má 2 "
-#~ "údery (ale so zranením 9).\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Pravdepodobnosť zásahu'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Až na dve výnimky závisí pravdepodobnosť zásahu jednotky iba na jej "
-#~ "obrannej schopnosti v <ref>dst=terrain text='teréne'</ref>, na ktorom "
-#~ "práve stojí. To sa dá zistiť, ak ťuknete pravým tlačidlom na 
jednotku, "
-#~ "vyberiete Popis jednotky, a potom ťuknete <italic>text='Modifikátory "
-#~ "terénu'</italic>. Napríklad elfovia majú v lese obranu 70%, čo 
znamená, "
-#~ "že jednotka, ktorá na nich útočí, má iba 30% šancu zasiahnuť ich. 
Naopak, "
-#~ "elfova šanca zasiahnuť na oplátku útočníka závisí od terénu, na 
ktorom "
-#~ "stojí útočník.\n"
-#~ "Toto pravidlo má dve výnimky: <ref>dst=magical_attacks text='magické "
-#~ "útoky'</ref> a <ref>dst=ability_marksman text=ostrostrelec</ref>. 
Magické "
-#~ "útoky majú vždy pravdepodobnosť zásahu 70%, bez ohľadu na terén, a "
-#~ "ostrostrelec má vždy pravdepodobnosť aspoň 60%, bez ohľadu na 
terén.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Zranenie</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Každý úder, ktorý zasiahne, spôsobí základné zranenie podľa druhu 
útoku. "
-#~ "Napríklad elf vojak s útokom mečom 5-4 spôsobuje základné zranenie 
5. "
-#~ "Toto sa ešte môže zmeniť podľa dvoch vecí: "
-#~ "<ref>dst=damage_type_and_resistance text=odolnosti</ref> a "
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='dennej doby'</ref>, ktoré sú vysvetlené "
-#~ "nižšie.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Niektoré jednotky majú zvláštne schopnosti, ktoré ovplyvňujú 
spôsobené "
-#~ "zranenie v súboji. Najznámejší je <ref>dst=ability_charge 
text='výpad'</"
-#~ "ref>, ktorý zdvojnásobuje zranenie aj u útočníka aj u obrancu, ak "
-#~ "jednotka použije takýto útok."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In Wesnoth, there are three types of damage usually associated with "
-#~ "physical attacks: Blade, Pierce and Impact damage. Additionally, there "
-#~ "are three further types of damage usually associated with magical "
-#~ "attacks: Fire, Cold and Holy attacks. Different units may have "
-#~ "resistances which alter the damage which they take from certain damage "
-#~ "types.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resistances work very simply: If a unit has 40% resistance against a "
-#~ "damage type, then they will suffer 40% less damage when hit with that "
-#~ "damage type. It is also possible for a unit to have weakness; if a unit "
-#~ "has -100% resistance against a damage type, it will suffer 100% more "
-#~ "damage when hit by that type. \n"
-#~ "\n"
-#~ "For example, Skeletons are highly resistant to Blade and Pierce damage, "
-#~ "but are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to "
-#~ "Holy damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vo Wesnothe fyzické útoky zvyčajne spôsobujú tri druhy zranenia: 
sečné, "
-#~ "bodné a tupé. Okrem toho magické útoky zvyčajne spôsobujú ďalšie 
tri "
-#~ "druhy zranenia: ohnivé, mrazivé a sväté. Rôzne jednotky môžu mať 
rôznu "
-#~ "odolnosť, ktorá ovplyvní veľkosť zranenia z určitých druhov 
útokov.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Odolnosť funguje veľmi jednoducho: Ak má jednotka odolnosť 40% voči "
-#~ "určitému druhu zranenia, bude dostávať o 40% menšie zranenie, ak je "
-#~ "zranená príslušným druhom útoku. Možné je aj to, že jednotka je 
zvlášť "
-#~ "zraniteľná; ak má jednotka odolnosť -100% voči určitému druhu 
zranenia, "
-#~ "bude dostávať o 100% väčšie zranenie, ak je zranená príslušným 
druhom "
-#~ "útoku. \n"
-#~ "\n"
-#~ "Napríklad kostlivci sú vysoko odolní vočí sečným a bodným 
zraneniam, ale "
-#~ "sú ľahko zraniteľní tupým a ohnivým útokom a extrémne zraniteľní 
svätým "
-#~ "útokom."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and "
-#~ "night. The current time of day can be observed under the minimap in the "
-#~ "upper right. \n"
-#~ "\n"
-#~ "The usual day/night cycle runs:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Dawn <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png align=here</img>\n"
-#~ "Morning <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png align=here</"
-#~ "img>\n"
-#~ "Afternoon <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Dusk <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
-#~ "img> \n"
-#~ "First Watch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Second Watch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as "
-#~ "night.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The time of day affects the damage of certain units as follows -\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lawful units get +25% damage in daytime, and -25% damage at night.\n"
-#~ "Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime.\n"
-#~ "Neutral units are unaffected by the time of day.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</img>Keep in "
-#~ "mind that some scenarios take place underground, where it is perpetually "
-#~ "night!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pri hre vo Wesnothe sa zvyčajne pravidelne strieda deň a noc. 
Momentálnu "
-#~ "dennú dobu je vidno pod mapkou v pravom hornom rohu obrazovky. \n"
-#~ "\n"
-#~ "Zvyčajný cyklus dňa a noci je:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Svitanie <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png align=here</"
-#~ "img>\n"
-#~ "Ráno <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png align=here</"
-#~ "img>\n"
-#~ "Popoludnie <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Súmrak <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
-#~ "img> \n"
-#~ "Prvá hliadka <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Druhá hliadka <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ráno a popoludnie tvoria deň, prvá a druhá hliadka tvoria noc.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Denná doba ovplyvňuje zranenie spôsobené jednotkami takto -\n"
-#~ "\n"
-#~ "Jednotky poriadku dávajú +25% zranenia cez deň a -25% zranenia v 
noci.\n"
-#~ "Chaotické jednotky dávajú +25% zranenia v noci a -25% cez deň.\n"
-#~ "Neutrálne jednotky denná doba neovplyvňuje.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</"
-#~ "img>Pamätaj, že niektoré scény sa odohrávajú v podzemí, kde je 
stále noc!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If both units survive a combat, they gain a number of experience points "
-#~ "equal to the level of the unit they're fighting. If a unit kills another "
-#~ "in combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, "
-#~ "8 for level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Units have a certain amount of experience required to advance (this is "
-#~ "20% less for units with the Intelligent trait). Once they achieve this "
-#~ "amount, they immediately advance to the next level, healing fully in the "
-#~ "process. In some cases, you will be given a choice of advancement "
-#~ "options.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and "
-#~ "that occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may "
-#~ "have four."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ak obe jednotky prežijú súboj, získajú body skúsenosti rovné 
úrovni "
-#~ "súperovej jednotky. Ak jedna jednotka v súboji zabije druhú, získa 
viac "
-#~ "skúseností -- 4 za jednotku na úrovni 0, 8 za úroveň 1, 16 za 
úroveň 2, "
-#~ "24 za úroveň 3, a tak ďalej.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Každá jednotka musí získať na povýšenie určitý počet 
skúseností (pre "
-#~ "inteligentné jednotky je to o 20% menej). Keď dosiahne toto množstvo, 
je "
-#~ "okamžite povýšená na vyššiu úroveň, pričom sa naplno vylieči. V "
-#~ "niektorých prípadoch dostaneš na výber rôzne možnosti povýšenia.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pamätaj, že hoci väčšina jednotiek môže mať tri úrovne, niektoré 
nemôžu, "
-#~ "a niektoré výnimočné (napríklad <ref>dst=unit_mage 
text='mágovia'</ref>) "
-#~ "môžu mať aj štyri."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In combat, your units will inevitably take damage. Wesnoth offers several "
-#~ "ways for your units to heal, all of which take place at the beginning of "
-#~ "your turn, before you take action.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resting: A unit which neither moves nor attacks will heal 2HP in its next "
-#~ "turn.\n"
-#~ "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP.\n"
-#~ "<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneration</ref>: Certain units "
-#~ "(such as trolls) will automatically heal 8HP every turn.\n"
-#~ "Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each "
-#~ "turn, or prevent Poison from dealing damage.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 8HP each "
-#~ "turn, or cure a unit of Poison.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that while Resting can be combined with other forms of "
-#~ "healing, villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with "
-#~ "each other. Also, units heal fully between scenarios."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tvoje jednotky budú v súboji určite zranené. Wesnoth ponúka niekoľko 
"
-#~ "možností ako uzdraviť jednotku. Všetky sa vyhodnocujú na začiatku 
kola, "
-#~ "predtým ako začneš ťahať.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Odpočinok: Jednotka, ktorá sa ani nehýbala ani neútočila, sa v "
-#~ "nasledujúcom kole uzdraví za 2 životy.\n"
-#~ "Dediny: Jednotka, ktorá na začiatku kola stojí v dedine, sa uzdraví za 
8 "
-#~ "životov.\n"
-#~ "<ref>dst=ability_regeneration text='Regenerácia'</ref>: Niektoré 
jednotky "
-#~ "(napríklad trollovia) sa automaticky uzdravia za 8 životov každé 
kolo.\n"
-#~ "Uzdravenie: Jednotky, ktoré majú schopnosť <ref>dst=ability_heals "
-#~ "text='uzdravovať'</ref>, uzdravia v každom kole všetky spojenecké "
-#~ "jednotky na vedľajších políčkach za 4 životy, alebo zabránia 
zraneniu "
-#~ "spôsobenému otravou.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Liečenie: Jednotky, ktoré majú schopnosť <ref>dst=ability_cures "
-#~ "text='liečiť'</ref>, uzdravia v každom kole všetky spojenecké 
jednotky na "
-#~ "vedľajších políčkach za 8 životov, alebo ich vyliečia z otravy.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pamätaj, že odpočívanie sa dá spojiť s ostatnými formami liečenia; 
ale "
-#~ "dediny, regenerácia a uzdravovanie/liečenie sa už navzájom spojiť 
nedajú. "
-#~ "Ďalej, medzi jednotlivými scénami sa jednotky vyliečia naplno."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In Wesnoth, it is not enough simply to recruit units and fight. You must "
-#~ "watch your gold as well, especially in campaigns, where you can carry "
-#~ "extra gold over from one scenario to the next. There are two aspects to "
-#~ "this; Income and Upkeep.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Income is simple. For every village you control, you gain one gold a "
-#~ "turn. Thus, if you have ten villages, you would normally gain ten gold. "
-#~ "Unfortunately, your Upkeep costs are subtracted from this income, as "
-#~ "detailed below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Upkeep is also fairly simple. Each unit requires an amount of Upkeep "
-#~ "equal to its level. You can support as many levels <italic>text=worth</"
-#~ "italic> of units as you have villages for free. However, for each level "
-#~ "of unit beyond the number of villages you have, you must pay one gold per "
-#~ "turn. For example, if you have twelve level one units and ten villages, "
-#~ "you would have to pay two gold a turn in upkeep.\n"
-#~ "\n"
-#~ "These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve "
-#~ "levels of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold a "
-#~ "turn.\n"
-#~ "There are two main exceptions to Upkeep. Firstly, units with the Loyal "
-#~ "trait will only ever count as level one for upkeep purposes, regardless "
-#~ "of their actual level. Secondly, units you begin the scenario with (such "
-#~ "as Konrad or Delfador), or units who join you during a scenario (such as "
-#~ "the Horseman in the second level of Heir to the Throne) will never charge "
-#~ "any upkeep."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vo Wesnothe nestačí iba verbovať jednotky a bojovať. Musíš si 
dávať pozor "
-#~ "na zlato, zvlášť vo výpravách, kde sa zvyšné zlato prenáša z 
jednej scény "
-#~ "do ďalšej. Sú tu dve dôležité veličiny: príjmy a výdavky.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Príjmy sú jednoduché. Za každú dedinu, ktorú máš pod kontrolou, 
dostaneš "
-#~ "každé kolo jednu zlatku. Takže ak máš desať dedín, normálne by si 
dostal "
-#~ "desať zlatých. Žiaľ, z tejto sumy sa ešte odrátajú výdavky, ktoré 
"
-#~ "vysvetlím nižšie.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Výdavky sú tiež pomerne jednoduché. Každá jednotka si vyžaduje 
žold vo "
-#~ "výške svojej úrovne. Zadarmo dokážeš vyplatiť jednotky s "
-#~ "<italic>text='toľkými úrovňami'</italic>, koľko máš dedín. Za 
každú "
-#~ "úroveň jednotky prevyšujúcu počet tvojich dedín musíš zaplatiť 
jednu "
-#~ "zlatku za kolo. Napríklad ak máš dvanásť jednotiek na prvej úrovni a 
"
-#~ "desať dedín, musíš každé kolo zaplatiť dve zlatky na žold.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tieto výdavky sa odrátavajú z tvojich príjmov, takže v prípade 
jednotiek "
-#~ "s dvanástimi úrovňami spolu a desiatich dedín by tvoj výsledný 
príjem "
-#~ "tvoril 8 zlatých za kolo.\n"
-#~ "Ohľadom žoldu sú dve dôležité výnimky. Po prvé, verné jednotky 
budú bez "
-#~ "ohľadu na úroveň požadovať taký žold, ako keby mali úroveň 1. Po 
druhé, "
-#~ "jednotky, ktoré máš na začiatku scény (napríklad Konrád a 
Delfador), "
-#~ "alebo jednotky, ktoré sa k tebe počas scény pripoja (napríkad jazdec v 
"
-#~ "druhej scéne výpravy \"Dedič trónu\") nebudú pýtať žold nikdy."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify "
-#~ "its attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the "
-#~ "unit is recruited.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The currently available traits are the following.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Intelligent</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligent units are very useful at the beginning of a campaign, as they "
-#~ "can be quickly advanced into much needed higher level units. Later in the "
-#~ "campaign, they are not quite so useful, and if you have plenty of high "
-#~ "level units you may find yourself recalling units with more useful ''long-"
-#~ "term'' traits.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Loyal</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal units only ever require an upkeep of one, no matter what level they "
-#~ "are.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal has no effect on a level one unit, which makes it useless in the "
-#~ "early campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you "
-#~ "considerable gold over the course of the campaign.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Quick</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quick is the most noticeable trait, particularly in slower units such as "
-#~ "trolls or heavy infantry. Units with the Quick trait can often have "
-#~ "greatly increased mobility in rough terrain, so consider that when "
-#~ "deploying your forces. Also, remember that Quick units aren't quite as "
-#~ "tough as usual, and so aren't so good for holding positions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Resilient</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resilient units have 7 more HP than usual.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resilient units can be useful at all stages in the campaign, and is a "
-#~ "useful trait for all units, though you'll find yourself noticing it more "
-#~ "in some units than others. Resilient units are especially useful for "
-#~ "holding ground against opponents.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Strong</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Strong units do 1 more damage per swing in melee combat, and have 2 more "
-#~ "HP.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Useful for any close-combat unit, Strong is most effective for units who "
-#~ "have a high number of swings, such as the Elvish Fighter. Strong units "
-#~ "can be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed "
-#~ "to turn a damaging stroke into a killing blow."
-#~ msgstr ""
-#~ "Väčšina jednotiek má dve vlastnosti. Vlastnosti mierne upravujú 
hodnoty "
-#~ "jednotky. Prideľujú sa náhodne v okamihu naverbovania.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Momentálne existujú tieto vlastnosti.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Inteligentný'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Inteligentná jednotka potrebuje o 20% menej skúseností ako obyčajná, 
aby "
-#~ "bola povýšená.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Inteligentné jednotky sú veľmi užitočné na začiatku výpravy, 
pretože ich "
-#~ "možno rýchlo povýšiť a získať tak jednotky na vyšších 
úrovniach. Neskôr "
-#~ "počas výpravy už nie sú také užitočné, a ak máš zásobu 
jednotiek na "
-#~ "vysokej úrovni, asi dáš prednosť privolávaniu jednotiek s \"dlhodobo "
-#~ "výhodnejšími\" vlastnosťami.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Verný'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Verná jednotka vždy požaduje žold jednu zlatku bez ohľadu na svoju "
-#~ "úroveň.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Jednotku na prvej úrovni vernosť nijako neovplyvňuje, takže je na "
-#~ "začiatku kampane zbytočná. Keď však začne jednotka postupovať na 
vyššie "
-#~ "úrovne, môže ti ušetriť významné množstvo zlata počas výpravy.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Rýchly'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Rýchla jednotka má 1 bod pohybu navyše, ale o 10% životov menej ako "
-#~ "obyčajná.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Rýchlosť je najnápadnejšia vlastnosť, zvlášť u pomalých jednotiek 
ako "
-#~ "trollovia či ťažká pechota. Rýchle jednotky sú často omnoho 
pohyblivejšie "
-#~ "v náročnom teréne, čo sa oplatí pri úvodnom rozostavovaní armády. "
-#~ "Pamätaj, že rýchle jednotky nie sú také odolné ako obyčajné, 
takže sa "
-#~ "nehodia na obranu pozícií.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Odolný'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Odolné jednotky majú o 7 životov viac ako obyčajné.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Odolné jednotky sú užitočné vo všetkých fázach výpravy a táto 
vlastnosť "
-#~ "je výhodná pre všetky jednotky, hoci pri niektorých si ju všimneš 
viac "
-#~ "ako pri iných. Odolné jednotky sú zvlášť užitočné na držanie 
pozícií "
-#~ "proti nepriateľom.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Silný'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Silné jednotky spôsobujú o 1 väčšie zranenie pri každom útoku na 
blízko, "
-#~ "a majú o 2 životy viac.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Silné jednotky sa oplatia pre všetky druhy jednotiek bojujúce 
nablízko, "
-#~ "ale najviac pre tie, ktoré majú veľa útokov, ako napríklad elf vojak. 
"
-#~ "Silné jednotky sú veľmi užitočné vo chvíli, keď je malé zranenie 
navyše "
-#~ "rozhodne o smrti súpera."
-
-#~ msgid "&random-enemy.png,Random"
-#~ msgstr "&random-enemy.png,Náhodný"
-
-#~ msgid "&human-lieutenant.png,Loyalists"
-#~ msgstr "&human-lieutenant.png,Lojalisti"
-
-#~ msgid "&elvish-captain.png,Rebels"
-#~ msgstr "&elvish-captain.png,Rebeli"
-
-#~ msgid "&orcish-warrior.png,Northerners"
-#~ msgstr "&orcish-warrior.png,Severania"
-
-#~ msgid "&undead-necromancer.png,Undead"
-#~ msgstr "&undead-necromancer.png,Nemŕtvi"
-
-#~ msgid "&dwarf-warrior.png,Knalgan Alliance"
-#~ msgstr "&dwarf-warrior.png,Aliancia Knalgy"
-
-#~ msgid "&drake-flare.png,Drakes"
-#~ msgstr "&drake-flare.png,Jašteri"
-
-#~ msgid "&human-lieutenant.png,Humans"
-#~ msgstr "&human-lieutenant.png,Ľudia"
-
-#~ msgid "&elvish-captain.png,Elves"
-#~ msgstr "&elvish-captain.png,Elfovia"
-
-#~ msgid "&orcish-warrior.png,Orcs"
-#~ msgstr "&orcish-warrior.png,Orkovia"
-
-#~ msgid "&dwarf-warrior.png,Dwarves"
-#~ msgstr "&dwarf-warrior.png,Trpaslíci"
-
-#~ msgid "&saurian-soothsayer.png,Saurian"
-#~ msgstr "&saurian-soothsayer.png,Saur"
-
-#~ msgid "&human-general.png,Loyalists"
-#~ msgstr "&human-general.png,Lojalisti"
-
-#~ msgid "&elvish-marshal.png,Rebels"
-#~ msgstr "&elvish-marshal.png,Rebeli"
-
-#~ msgid "&orcish-warlord.png,Northerners"
-#~ msgstr "&orcish-warlord.png,Severania"
-
-#~ msgid "&undead-lich.png,Undead"
-#~ msgstr "&undead-lich.png,Nemŕtvi"
-
-#~ msgid "&white-mage.png,Alliance of Light"
-#~ msgstr "&white-mage.png,Aliancia svetla"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Nightstalk:\n"
-#~ "The unit becomes invisible during night."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nočný krok:\n"
-#~ "Jednotka je počas noci neviditeľná."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Plague:\n"
-#~ "If this unit kills a living target and that unit was not stationed in a "
-#~ "village, the dead target's corpse will rise up and fight for you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Choroba:\n"
-#~ "Ak táto jednotka zabije živú jednotku mimo dediny, telo zabitej 
jednotky "
-#~ "vstane a bude bojovať na strane svojho premožiteľa."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Terrible and awe-inspiring, Ancient Woses are majestic treefolk not to be "
-#~ "trifled with. Fearsome fighters, they resist many attacks while "
-#~ "delivering devastating blows to their enemies. Resembling trees, they "
-#~ "blend in with the forest until they make their attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prastarí lesní muži budia strach a hrôzu, a nikto sa si s týmto 
vznešeným "
-#~ "stromovým ľudom bezdôvodne nezačína. Títo obávaní bojovníci 
odolávajú "
-#~ "mnohým ranám a rozdávajú pritom nepriateľom smrtiace údery. 
Podobajú sa "
-#~ "na stromy, s ktorými v lese splývajú až dokiaľ nezaútočia."
-
-#~ msgid ""
-#~ "These elite undead archers strike terror in the hearts of their foes by "
-#~ "using the bones of the slain as weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elitní nemŕtvi lukostrelci sejú hrôzu medzi svojimi súpermi, pretože 
ako "
-#~ "strely používajú kosti svojich obetí."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Only the most experienced and heroic Dragoons can achieve to ride the "
-#~ "battlefield as Cavaliers. Armed with magical artifacts, keen swords and "
-#~ "fine armours, they are one of the best mounted troops in all know world."
-#~ msgstr ""
-#~ "Iba najskúsenejší a najhrdinskejší z dragúnov sa stanú jazdeckými "
-#~ "majstrami bojového poľa. Ozbrojení magickými artefaktmi, ostrými 
mečmi a "
-#~ "vypracovnými brneniami sú jednými z najlepších jazdcov na svete."
-
-#~ msgid "pistol"
-#~ msgstr "pištoľ"
-
-#~ msgid "skirmisher,heals"
-#~ msgstr "priebojný, uzdravuje"
-
-#~ msgid "skirmisher,cures"
-#~ msgstr "priebojný, lieči"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wrapped in dark cloaks, the soul shooters roam the lands searching "
-#~ "targets for its bone arrows."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kostliví majstri strelci sa zahalení v temných plášťoch túlajú po "
-#~ "krajinách a hľadajú terče pre svoje kostené šípy."
-
-#~ msgid "bone"
-#~ msgstr "kosť"
-
-#~ msgid ",Name,Version,Author,Downloads,Size"
-#~ msgstr ",Názov,Verzia,Autor,Stiahnutá,Veľkosť"
-
-#~ msgid "hexes"
-#~ msgstr "polí"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]