wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/nl.po po/...


From: Susanna Björverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth-editor/nl.po po/...
Date: Tue, 22 Feb 2005 04:14:22 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/02/22 09:14:22

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth-editor: nl.po 
    po/wesnoth-ei : nl.po 
    po/wesnoth-httt: nl.po 
    po/wesnoth-lib : nl.po 
    po/wesnoth-sotbe: nl.po 
    po/wesnoth-tdh : nl.po 
    po/wesnoth-trow: nl.po 
    po/wesnoth   : nl.po 

Log message:
    Updated Dutch translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.506&tr2=1.507&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po.diff?tr1=1.20&tr2=1.21&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po.diff?tr1=1.16&tr2=1.17&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po.diff?tr1=1.22&tr2=1.23&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/nl.po.diff?tr1=1.34&tr2=1.35&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.506 wesnoth/changelog:1.507
--- wesnoth/changelog:1.506   Mon Feb 21 08:52:41 2005
+++ wesnoth/changelog  Tue Feb 22 09:14:21 2005
@@ -1,7 +1,7 @@
 CVS HEAD:
 * language and i18n
  * new translation: Estonian
- * updated translations:French, German, Hungarian, Slovenian
+ * updated translations: Dutch, French, German, Hungarian, Slovenian
  * fixed untranslatable strings
  * language fixes and polishing (English)
 * campaign modifications
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po:1.13 
wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po:1.14
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po:1.13    Mon Feb 21 19:17:51 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/nl.po   Tue Feb 22 09:14:21 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-16 14:46-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-21 16:46+0200\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: dutch\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -43,7 +43,7 @@
 
 #: src/editor/editor.cpp:306
 msgid "Save the Map As"
-msgstr ""
+msgstr "Map opslaan als"
 
 #: src/editor/editor.cpp:310
 msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
@@ -195,4 +195,4 @@
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:128
 msgid "Deletion of the file failed."
-msgstr "Verwijderen van het bestand is mislukt."
+msgstr "Kon bestand niet verwijderen"
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po:1.20 wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po:1.21
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po:1.20  Mon Feb 21 19:17:52 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/nl.po Tue Feb 22 09:14:21 2005
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 00:45-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-21 16:46+0200\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -994,7 +994,9 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Overwinning:\n"
-"@Dood de vijandige Lich\n"
+"@Spoor de dieven op in de dorpen\n"
+"@Dood de dieven en elk ander gespuis dat aanvalt\n"
+"@Bereik de Uitkijkpost nabij Owaec\n"
 "Nederlaag:\n"
 "#Dood van Gweddry\n"
 "#Dood van Dacyn\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.18 wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.19
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po:1.18 Mon Feb 21 19:17:53 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/nl.po    Tue Feb 22 09:14:21 2005
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-16 15:12-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-21 16:57+0200\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: dutch\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -43,7 +43,7 @@
 msgid ""
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
-msgstr ""
+msgstr "Vecht om de troon van Wesnoth te heroveren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
@@ -271,7 +271,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:212
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
-msgstr "Indien de elven me een veilige doorgang beloven dan zal ik gaan."
+msgstr "Indien de elfen me een veilige doorgang beloven dan zal ik gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:216
 msgid ""
@@ -350,7 +350,7 @@
 "Natuurlijk ben je verbaasd om dit te horen maar het is de waarheid. Snel "
 "verpulverde ik degenen die deze laffe orders hadden uitgevoerd. Dan name ik "
 "het gebroken lichaam van de kleine prins en vertrok... trok ver weg naar het "
-"land van de elven."
+"land van de elfen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -360,10 +360,10 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
-"Door een merkwaardig en mysterieus toeval had de Elvendame Parandra een "
+"Door een merkwaardig en mysterieus toeval had de Elfendame Parandra een "
 "mensenkind gevonden. Ze wist niet waar het vandaan kwam maar wist goed "
 "genoeg dat de orks zonder haar tussenkomst dit kind hadden opgegeten. De "
-"elven voelden dat er deze kleine veel geluk te wachten stond. Waarschijnlijk "
+"elfen voelden dat er deze kleine veel geluk te wachten stond. Waarschijnlijk "
 "is dit waarom dit rechtvaardige volk instemde met mijn plan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
@@ -444,49 +444,61 @@
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
+"Uiteindelijk kom ik dan toch oog in oog te staan met die rebellen terwijl "
+"het gros van mijn troepen de clans bevechten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:161
 msgid ""
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
 msgstr ""
+"Geef je over, moeder. Er heeft al genoeg bloed gevloeid. Ik ben gekomen om "
+"mijn troon op te eisen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:165
 msgid ""
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
+"Ach.. Mijn eigen dochter, een verraadster! Het is dus toch waar.. Maar mijn "
+"bewind zal ook dit verraad overleven!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:169
 msgid ""
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
+"Hoelang nog moet het volk je tirannie overleven? Overhandig de troon aan je "
+"dochter. Zij is de enige die er recht op heeft. We hebben zelfs de scepter "
+"om het te bewijzen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:173
 msgid ""
 "Delfador! My old tormentor! Treason! Men! Seize them! Kill them! Kill them "
 "all!"
 msgstr ""
+"Delfador! De nagel van mijn doodskist! Verraad! Mannen! Grijp hen! Dood hen! "
+"Dood ze allemaal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:184
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
-msgstr ""
+msgstr "Verraad!! De slechteriken hebben me gedood.."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:188
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "En zo stierf Asheviere, de kwade koningin van Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:192
-#, fuzzy
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr "Ik denk dat je je vergist! Je zult mij helpen koningin te worden!"
+msgstr "We hebben eindelijk gewonnen! Li'sar! Je wordt koningin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:196
 msgid ""
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
+"Ja, maar ik zal nooit ofte nimmer vergeten wat jullie voor me gedaan hebben, "
+"Konraad, Delfador en Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -598,7 +610,6 @@
 msgstr "Vrijheid! Waar zijn die Orks?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:374
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the north-west!"
@@ -607,7 +618,7 @@
 "bestrijden!\n"
 "\n"
 "De kooi waar de meeste meermannen worden gevangen gehouden is in het "
-"zuidoosten!"
+"noordwesten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:404
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
@@ -678,7 +689,7 @@
 msgstr ""
 "Ik vrees van niet, Konrad. Ik heb een aantal uitermate belangrijke "
 "documenten ontdekt, en ik moet met deze documenten snel naar de Raad der "
-"Elven. Blijkbaar hebben we minder tijd om Asheviere te stoppen dan gedacht."
+"Elfen. Blijkbaar hebben we minder tijd om Asheviere te stoppen dan gedacht."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:474
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
@@ -772,7 +783,7 @@
 msgstr ""
 "Ik vrees van niet, Konrad.. k heb een aantal uitermate belangrijke "
 "documenten ontdekt, en ik moet met deze documenten snel naar de Raad der "
-"Elven. Blijkbaar hebben we minder tijd om Asheviere te stoppen dan gedacht. "
+"Elfen. Blijkbaar hebben we minder tijd om Asheviere te stoppen dan gedacht. "
 "Ik zie je terug in Elensefar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:647
@@ -870,7 +881,7 @@
 "in such sad times."
 msgstr ""
 "Delfador, oude vriend! We hadden bericht gekregen van uw komst en van de "
-"laffe aanval op de Elven. Het is goed je weer te ontmoeten, ook al ware het "
+"laffe aanval op de Elfen. Het is goed je weer te ontmoeten, ook al ware het "
 "beter in gelukkigere tijden geweest."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:137
@@ -935,7 +946,7 @@
 "from Elves?"
 msgstr ""
 "Dank u, heer. Maar hoe zal ik deze ruiters het best gebruiken? Waarin "
-"verschillen ze van de Elven?"
+"verschillen ze van de Elfen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:170
 msgid ""
@@ -946,7 +957,7 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
-"Elven zijn een sterk ras, Konrad, sterker dan mijn eigen volk wil bekennen. "
+"Elfen zijn een sterk ras, Konrad, sterker dan mijn eigen volk wil bekennen. "
 "Maar ruiters zijn dodelijk op een andere manier.. Ze hebben geen aanval "
 "vanop afstand maar ze kunnen in het gevecht chargeren waardoor ze dubbel "
 "zoveel schade aanrichten en ontvangen. Ruiters zijn rechtvaardig, dat "
@@ -1095,7 +1106,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:241
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:292
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Hinderlaag!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
@@ -1250,7 +1261,6 @@
 msgstr "Slaven voor de orks? We moeten ze bevrijden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:318
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retrieve the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
@@ -1259,7 +1269,6 @@
 "Indien we hier langer blijven zullen de orkhorden ons omsingelen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:322
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Delfador. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
@@ -1289,7 +1298,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
-msgstr "De Raad der Elven"
+msgstr "De Raad der Elfen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:59
 msgid "Uradredia"
@@ -1306,7 +1315,7 @@
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
 "Gegroet en welkom in onze hoofdstad. Je moet je vereerd voelen. Het is bijna "
-"een halve eeuw geleden sinds een man elvenvriend genoeg was om hier te staan."
+"een halve eeuw geleden sinds een man elfenvriend genoeg was om hier te staan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:88
 msgid "We are indeed honored."
@@ -1376,7 +1385,6 @@
 "te mogen ontmoeten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:124
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
@@ -1385,7 +1393,6 @@
 "nog een baby! Wat praat je daar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
@@ -1414,7 +1421,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr "En wat zeg jij, elvenkoning?"
+msgstr "En wat zeg jij, elfenkoning?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:144
 msgid ""
@@ -1448,7 +1455,6 @@
 "Konrad heeft de scepter. Hij zal de troon bestijgen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
 "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
@@ -1561,7 +1567,7 @@
 "amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
 "Indien het is zoals je zegt dat het is, Konrad, dan zou je misschien beter "
-"hier bij ons blijven. Het zou veiliger zijn voor jou en de elven zouden je "
+"hier bij ons blijven. Het zou veiliger zijn voor jou en de elfen zouden je "
 "dingen kunnen tonen die je verbazen, dingen die nog geen mens ooit heeft "
 "gezien."
 
@@ -1589,7 +1595,7 @@
 "king."
 msgstr ""
 "Het is voor het belang van het koninkrijk. Indien het nodig zou zijn dan "
-"bevecht ik haar, elvenkoning."
+"bevecht ik haar, elfenkoning."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:243
 msgid ""
@@ -1626,7 +1632,7 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
-"De Raad der Elven heeft gesproken. Maar welke weg zullen we nemen? Het Ford "
+"De Raad der Elfen heeft gesproken. Maar welke weg zullen we nemen? Het Ford "
 "van Abez zal niet toegankelijk zijn, het wordt vast en zeker bewaakt door "
 "vele manschappen."
 
@@ -1671,7 +1677,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
-msgstr "De Elven Belegerd"
+msgstr "De Elfen Belegerd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:26
 msgid ""
@@ -1718,7 +1724,7 @@
 "about their ruin."
 msgstr ""
 "Veertien jaar nadat Asheviere de troon besteeg, kreeg ze aandacht voor de "
-"Elven. Ze ronselde Ork huurlingen en stuurde hen erop uit om de Elven onheil "
+"Elfen. Ze ronselde Ork huurlingen en stuurde hen erop uit om de Elfen onheil "
 "te bezorgen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:203
@@ -1735,7 +1741,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:211
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr "Maar waar naar toe? Dit is onze thuis! En wat gebeurt er met de Elven?"
+msgstr "Maar waar naar toe? Dit is onze thuis! En wat gebeurt er met de Elfen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:215
 msgid ""
@@ -1753,7 +1759,7 @@
 "protect you!"
 msgstr ""
 "We gaan naar het zuiden. Misschien kunnen we het eiland van Anduin bereiken. "
-"Daar zullen we wel veilig zijn. Konrad, recruteer enkele Elven om ons te "
+"Daar zullen we wel veilig zijn. Konrad, recruteer enkele Elfen om ons te "
 "helpen en dan snel naar de wegwijzers in het noord-westen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:223
@@ -1765,7 +1771,7 @@
 "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
 "for the Queen!"
 msgstr ""
-"Val de Elven aan, bezet hun dorpen, laten we dit land bloedrood kleuren voor "
+"Val de Elfen aan, bezet hun dorpen, laten we dit land bloedrood kleuren voor "
 "de Koningin!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:234
@@ -1778,7 +1784,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:239
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-msgstr "Haha! We hakken die vieze Elven in stukken!"
+msgstr "Haha! We hakken die vieze Elfen in stukken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:244
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
@@ -1809,7 +1815,7 @@
 msgid ""
 "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
 msgstr ""
-"Natuurlijk heb je gelijk, Delfador. Maar wat zal er met de Elven hier "
+"Natuurlijk heb je gelijk, Delfador. Maar wat zal er met de Elfen hier "
 "gebeuren?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:283
@@ -1817,7 +1823,7 @@
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
 msgstr ""
-"De Elven zullen doorvechten. Ze zullen het misschien zelfs overleven. Maar "
+"De Elfen zullen doorvechten. Ze zullen het misschien zelfs overleven. Maar "
 "het ziet er niet goed uit voor hen. Laat ons daar nu niet over spreken. "
 "Voorwaarts!"
 
@@ -1925,7 +1931,7 @@
 "every week."
 msgstr ""
 "Het stoffelijk overschot van de jonge prins Konrad werd overgebracht van de "
-"elven naar de koninklijke crypte in Weldyn."
+"elfen naar de koninklijke crypte in Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -2040,7 +2046,7 @@
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
-"Oh, maar de elven hebben me altijd verteld dat je de prins gedood hebt, "
+"Oh, maar de elfen hebben me altijd verteld dat je de prins gedood hebt, "
 "Delfador, ook al praatte je er nooit over."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:193
@@ -2157,7 +2163,6 @@
 "verder naar het noorden om de hulp te zoeken van de noorderdwergen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:329
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul impostor."
@@ -2450,12 +2455,10 @@
 msgstr "Ik kan niet geloven dat ik zo moet sterven!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Test of the Clan"
-msgstr "Test van de Clans"
+msgstr "Op proef door de Clan"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2470,7 +2473,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Overwinning:\n"
-"@Defeat the Clan Leader, Bayar\n"
+"@Versla 25 eenheden en de clanleider, Bayar\n"
+"@Versla alle clanleiders\n"
 "Nederlaag:\n"
 "#Dood van Konrad\n"
 "#Dood van Delfador\n"
@@ -2510,7 +2514,7 @@
 msgstr ""
 "Ja het is tijd. Het is tijd voor de waarheid om gesproken te worden. Ik had "
 "gehoopt dit geheim met me in het graf te nemen, maar het heeft niet mogen "
-"zijn. Jullie elven leven veel te lang, en ook al heb ik geprobeerd jullie "
+"zijn. Jullie elfen leven veel te lang, en ook al heb ik geprobeerd jullie "
 "wijsheid te begrijpen, jullie wijsheid is me nog altijd vreemd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:169
@@ -2579,11 +2583,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:243
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
-msgstr "Ik denk dat je je vergist! Je zult mij helpen koningin te worden!"
+msgstr ""
+"Ik denk dat je je vergist! Je bedoeld dat ze een nieuwe koningin zouden "
+"hebben geholpen om de troon van Wesnoth op te eisen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:281
 msgid "Greetings, men of the plains."
@@ -2596,7 +2601,6 @@
 "Wat willen deze indringers? Wij hebben hen niet uitgenodigd, dat is zeker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:289
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
@@ -2621,7 +2625,6 @@
 "toehoort."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:301
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
@@ -2697,7 +2700,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
-msgstr "Thuis van de Noorder-Elven"
+msgstr "Thuis van de Noorder-Elfen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:26
 msgid ""
@@ -2713,7 +2716,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Overwinning:\n"
-"@Bereik het Elvenbos, en overleef\n"
+"@Bereik het Elfenbos, en overleef\n"
 "Nederlaag:\n"
 "#Dood van Konrad\n"
 "#Dood van Delfador\n"
@@ -2730,15 +2733,14 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid "El'rien"
-msgstr "Elbrug"
+msgstr "El'rien"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:138
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
 msgstr ""
-"Daar ben je! Je moet snel naar de thuis van de elven in het oosten komen!"
+"Daar ben je! Je moet snel naar de thuis van de elfen in het oosten komen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:149
 msgid "There they are! Charge!"
@@ -2757,7 +2759,7 @@
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr ""
-"Eindelijk, vrienden, we hebben bijna de thuis van mijn volk, de Noorderelven "
+"Eindelijk, vrienden, we hebben bijna de thuis van mijn volk, de Noorderelfen "
 "bereikt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:182
@@ -2794,12 +2796,11 @@
 msgstr "Gegroet, Eonihar, oude vriend! Waarom heb je naar ons gezocht?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:225
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When my lord learned of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
-"Wanneer mijn heer hoorde van jullie komst zond hij er ruiters opuit om naar "
+"Wanneer mijn heer hoorde van jullie komst zond hij er ruiters op uit om naar "
 "jullie te zoeken. Er is onheil opkomst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:230
@@ -2814,7 +2815,7 @@
 msgstr ""
 "We hebben een grote massa in het zuiden bemerkt, een massa mannen van "
 "Wesnoth, en we geloven dat ze naar jullie op zoek zijn! Er valt geen moment "
-"te verliezen. Jullie moeten snel naar het elvenbos. Alleen daar zullen "
+"te verliezen. Jullie moeten snel naar het elfenbos. Alleen daar zullen "
 "jullie veilig zijn!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:240
@@ -2850,7 +2851,6 @@
 "zou gedacht hebben dat jij aan de zijde van Wesnoth stond, prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:260
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am an honorable princess, not an impostor like you! I promised that I "
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
@@ -2877,7 +2877,7 @@
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
-"Mijn heer heeft een groep elven verzamelt om je een escorte te geven in het "
+"Mijn heer heeft een groep elfen verzamelt om je een escorte te geven in het "
 "bos. Pas op, want we zijn allen in groot gevaar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:288
@@ -2886,7 +2886,7 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
-"Gegroet, elvenvriend! Welkom in Emetria. Je moet hier asiel zoeken totdat "
+"Gegroet, elfenvriend! Welkom in Emetria. Je moet hier asiel zoeken totdat "
 "het gevecht voorbij is. Indien jullie hier bij ons blijven zullen we allen "
 "veilig zijn."
 
@@ -2896,8 +2896,8 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
-"Dank u, heer El'rien. De gastvrijheid van de Noorderelven moet niet "
-"onderdoen voor die van uw mede-elven in het zuiden. Mijn mannen zullen u "
+"Dank u, heer El'rien. De gastvrijheid van de Noorderelfen moet niet "
+"onderdoen voor die van uw mede-elfen in het zuiden. Mijn mannen zullen u "
 "helpen de vijand uit het bos te houden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:312
@@ -2910,7 +2910,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:322
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr "Elvenvrienden, jullie zijn in veiligheid!"
+msgstr "Elfenvrienden, jullie zijn in veiligheid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:326
 msgid ""
@@ -2978,7 +2978,7 @@
 "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back into "
 "the sea!"
 msgstr ""
-"Wie zijn dat? Och, een bende Elven.. We zullen ze snel terug in zee drijven "
+"Wie zijn dat? Och, een bende Elfen.. We zullen ze snel terug in zee drijven "
 "zodat ze verzuipen als ratten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:181
@@ -3187,7 +3187,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undead. Now "
 "with your help, I can destroy them."
@@ -3203,7 +3202,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:304
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
-"Verrassing! Op zoek naar magiërs en al wat ik krijg zijn deze domme Elven!"
+"Verrassing! Op zoek naar magiërs en al wat ik krijg zijn deze domme Elfen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:338
 msgid "The temple seems to be empty."
@@ -3295,7 +3294,6 @@
 msgstr "Maar ik zie met moeite door al die mist!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must be wary...they say a wizard lives in these mountains, and he does "
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
@@ -3310,7 +3308,6 @@
 msgstr "Zijn...schepsels? We moeten op de weg blijven, mannen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid ""
 "He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built this "
 "road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever since, "
@@ -3330,7 +3327,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Greetings, Travelers. I am Stalrag, chief of the these villages! I warn you, "
 "a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely attack. I "
@@ -3399,7 +3395,6 @@
 msgstr "Muff Malals Schiereiland"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3411,15 +3406,15 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Overwinning:\n"
-"@Versla Muff Malal\n"
+"@Versla Muff Malal (Bonus)\n"
+"@Ontsnap in de richting van Elensefar\n"
 "Nederlaag:\n"
 "#Dood van Konrad\n"
 "#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid "Muff Malal"
-msgstr "Muff Malals Schiereiland"
+msgstr "Muff Malal"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:97
 msgid ""
@@ -3430,9 +3425,8 @@
 "verrast door levende doden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid "My lord! On yonder peninsula there seems to be some movement!"
-msgstr "Mijn heer! In ruïnes verderop is blijkbaar beweging!"
+msgstr "Mijn heer! Op het schiereiland daarginds is blijkbaar beweging!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:105
 msgid ""
@@ -3451,12 +3445,11 @@
 "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies serving "
 "us!"
 msgstr ""
-"Aaaa, een groep Elven nadert. Binnenkort zullen elvenzombies ons dienen."
+"Aaaa, een groep Elfen nadert. Binnenkort zullen elfenzombies ons dienen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:131
-#, fuzzy
 msgid "To Elensefar"
-msgstr "Het Beleg van Elensefar"
+msgstr "Naar Elensefar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:155
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
@@ -3468,7 +3461,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Victory is ours! Let us hope that this delay will not hamper our quest to "
 "save Elensefar, but at least we have freed these good people. We must move "
@@ -3641,7 +3633,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:212
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
-msgstr "Inderdaad. Wij elven zijn niet gemaakt voor deze donkere putten."
+msgstr "Inderdaad. Wij elfen zijn niet gemaakt voor deze donkere putten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:226
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
@@ -3656,13 +3648,13 @@
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
 msgstr ""
-"Oh, je komt en vrede? Ik zie dat je vergezeld wordt door elven. Kunnen wij "
-"dwergen niet in vrede leven zonder dat die verraderlijke elven ons storen?"
+"Oh, je komt en vrede? Ik zie dat je vergezeld wordt door elfen. Kunnen wij "
+"dwergen niet in vrede leven zonder dat die verraderlijke elfen ons storen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:244
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
 msgstr ""
-"Waarom zo'n harde woorden, dwerg? De elven hebben je nooit kwaad gedaan."
+"Waarom zo'n harde woorden, dwerg? De elfen hebben je nooit kwaad gedaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:250
 msgid ""
@@ -3670,8 +3662,8 @@
 "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
 "Elves did nothing to help!"
 msgstr ""
-"'Nooit kwaad gedaan?' Ik was er zelf bij toen de elven het bondgenootschap "
-"niet eerden. Vele dwergen werden afgeslacht en de laffe elven deden niets om "
+"'Nooit kwaad gedaan?' Ik was er zelf bij toen de elfen het bondgenootschap "
+"niet eerden. Vele dwergen werden afgeslacht en de laffe elfen deden niets om "
 "te helpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:256
@@ -3679,7 +3671,7 @@
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
-"Je gaat te ver! Ik ben Kalenz, een machtige elvenheer! Hoe durf jij, die "
+"Je gaat te ver! Ik ben Kalenz, een machtige elfenheer! Hoe durf jij, die "
 "hier in een tunnel rondsnuffelt, me een lafaard noemen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:262
@@ -3873,7 +3865,6 @@
 "Op weg naar Knalga werd het gezelschap opgehouden door troepen van Asheviere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:142
-#, fuzzy
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you impostor!"
 msgstr ""
 "De koningin heeft me gestuurd om je te stoppen, jij .. jij.. bedrieger!"
@@ -3885,7 +3876,6 @@
 "Dat is de prinses, Li'sar. De dochter van de koningin en haar opvolger!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid "I'm no impostor. It seems that your mother has lied to you."
 msgstr "Ik ben geen bedrieger. Je moeder heeft je belogen."
 
@@ -3933,12 +3923,10 @@
 msgstr "Misschien gebruikte ik niet genoeg troepen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:226
-#, fuzzy
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Impostor."
 msgstr "Ik geef me over! Doe me geen pijn, bedrieger."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:230
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I said before I'm not an impostor, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
@@ -4021,7 +4009,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:404
-#, fuzzy
 msgid "It sounds like there is something in the mine shaft."
 msgstr "Er zit iemand verscholen in de tempel!"
 
@@ -4117,12 +4104,10 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter of Fire"
 msgstr "De Scepter des Vuurs"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -4143,7 +4128,6 @@
 "#Dood van Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:48
-#, fuzzy
 msgid "The Scepter must be getting close now! Where shall we go?"
 msgstr ""
 "De scepter moet hier ergens in de buurt zijn. Waar zouden we naartoe gaan?"
@@ -4154,12 +4138,10 @@
 "Ja, ik voel dat de scepter nabij is! We moeten er voorzichten naar zoeken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:283
-#, fuzzy
 msgid "Scepter of Fire"
 msgstr "Scepter des Vuurs"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This ancient Scepter was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
 "Wesnoth, the Scepter has the power to shoot fireballs at enemies of the "
@@ -4170,7 +4152,6 @@
 "de drager."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:287
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is the Scepter of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
@@ -4179,7 +4160,6 @@
 "scepter op te rapen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:310
-#, fuzzy
 msgid "Here it is at last, I have the Scepter!"
 msgstr "Eindelijk! Ik heb de scepter!"
 
@@ -4195,7 +4175,6 @@
 "uitgeraken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:338
-#, fuzzy
 msgid "At last! I have the Scepter!"
 msgstr "Eindelijk! De scepter is in mijn handen!"
 
@@ -4214,7 +4193,6 @@
 "Ik hoop dat je dat verstandig vindt?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:350
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Scepter makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
@@ -4364,13 +4342,12 @@
 msgstr "Dit zijn enkele van de hoofdgrotten der dwergen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Underground roads once led to the different parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
 msgstr ""
-"Ondergrondse wegen verbonden verschillende plaatsen in het complex maar nu "
-"ligt alles er vervallen bij."
+"Ondergrondse wegen verbonden ooit de verschillende ruimtes in het complex "
+"maar nu ligt alles er vervallen bij."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:124
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
@@ -4520,20 +4497,19 @@
 msgstr "Dit is vreselijk nieuws! We moeten de stad heroveren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the north! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
 msgstr ""
-"Er zijn er zoveel! Dit zal niet eenvoudig zijn! En kijk naar het zuiden.. de "
-"Orks hebben blijkbaar een alliantie met de levende doden!"
+"Er zijn er zoveel! Dit zal niet eenvoudig zijn! En kijk naar het noorden.. "
+"de Orks hebben blijkbaar een alliantie met de levende doden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:147
 msgid ""
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
 msgstr ""
-"Hier komen de Elven! Met ons nieuw bondgenootschap met de Orks zullen we ze "
+"Hier komen de Elfen! Met ons nieuw bondgenootschap met de Orks zullen we ze "
 "met gemak verpletteren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:151
@@ -4645,8 +4621,8 @@
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
 "North Elves."
 msgstr ""
-"Ik heb de Raad der Elven bezocht. Dit is Kalenz, een heer van de "
-"Noorderelven, hij kwam naar de raad om ons hun hulp aan te bieden."
+"Ik heb de Raad der Elfen bezocht. Dit is Kalenz, een heer van de "
+"Noorderelfen, hij kwam naar de raad om ons hun hulp aan te bieden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:306
 msgid "Greetings, friend."
@@ -4950,7 +4926,6 @@
 "#Dood van Kalenz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid "Be warned, a great monster lives in the hills ahead."
 msgstr "Opgepast, een groot monster leeft in deze heuvels."
 
@@ -5083,7 +5058,6 @@
 msgstr "Met Konrad in een standbeeld veranderd is zeker alles verloren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:408
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unmaking the wizard's spell. All is lost!"
@@ -5230,7 +5204,7 @@
 "over the land began..."
 msgstr ""
 "Delfador vluchtte naar het woud in het westen en voedde Konrad op onder de "
-"bescherming van de Elven. Het terreurbewind van Asheviere zag hij met "
+"bescherming van de Elfen. Het terreurbewind van Asheviere zag hij met "
 "Argusogen toe."
 
 #~ msgid "High King at Sea"
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po:1.16 wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po:1.17
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po:1.16  Mon Feb 21 19:17:53 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/nl.po    Tue Feb 22 09:14:21 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-15 22:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-21 16:59+0200\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -146,9 +146,8 @@
 msgstr "Best Mogelijke Vijandige Zetten"
 
 #: src/hotkeys.cpp:77
-#, fuzzy
 msgid "Set Terrain"
-msgstr "Teken Terrein"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:78
 msgid "Quit Editor"
@@ -168,7 +167,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:82
 msgid "Save As"
-msgstr "Opslaan Als"
+msgstr "Opslaan als"
 
 #: src/hotkeys.cpp:83
 msgid "Set Player Start Position"
@@ -180,7 +179,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:85
 msgid "Fill Selection"
-msgstr "Fill Selectie"
+msgstr "Vul selectie op"
 
 #: src/hotkeys.cpp:86
 msgid "Cut"
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po:1.18 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po:1.19
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po:1.18 Mon Feb 21 19:17:53 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/nl.po   Tue Feb 22 09:14:22 2005
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-16 14:47-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-21 17:01+0200\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -299,9 +299,8 @@
 msgstr "Ten laatste binnen vier dagen. Ik vrees dat ze te laat zullen komen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:237
-#, fuzzy
 msgid "I don't think so, there is still a way..."
-msgstr "Dat denk ik niet, er is hoop."
+msgstr "Dat denk ik niet, we hebben nog een kans..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:243
 msgid "Which one?"
@@ -320,7 +319,6 @@
 msgstr "En indien we falen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:261
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother earth."
@@ -350,7 +348,6 @@
 msgstr "Er zijn er teveel nu, TERUGTREKKEN!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:417
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
 msgstr "De Grote Meute, eindelijk! Ik dacht al dat ze nooit zouden komen."
@@ -366,7 +363,6 @@
 "niet meer durven buiten te komen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:429
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest until we'll destitute Earl Lanbec'h!"
@@ -376,7 +372,6 @@
 "vooraleer Graaf Lanbec'h een dakloze is!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:436
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
@@ -385,9 +380,8 @@
 "Meute."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:453
-#, fuzzy
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr "Nee! De muren van prestim hebben het begeven, we zijn er geweest!"
+msgstr "Nee! De muren van Prestim hebben het begeven, we zijn er geweest!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:8
 msgid "The Desert of Death"
@@ -448,13 +442,12 @@
 "vallen is met scherpe zwaarden. Maar ik hoop ook dat we er geen tegenkomen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun gets high."
 msgstr ""
 "De zon gaat op, we moeten onze reis verderzetten en die oase die op de kaart "
-"vermeld staat vinden voordat de zoon te hoog zit."
+"vermeld staat vinden voordat de zon te hoog zit."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:143
 msgid ""
@@ -533,7 +526,6 @@
 msgstr "Wat moeten we doen, baas?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:146
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and pledge the Great Council for "
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
@@ -571,7 +563,7 @@
 msgstr ""
 "Versterkingen, eindelijk! Wie je ook bent, je bent welkom in Prestim! De "
 "versterkte brug over de Gork-rivier is deze ochtend ingenomen door een "
-"commando-eenheid elven. We hebben al twee keer geprobeerd de brug te "
+"commando-eenheid elfen. We hebben al twee keer geprobeerd de brug te "
 "heroveren, zonder succes."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:211
@@ -593,7 +585,7 @@
 "Elves and dwarves have joined humans against us and are camping near. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
 msgstr ""
-"De elven en de dwergen hebben zich aangesloten bij de mensen. Ze hebben hun "
+"De elfen en de dwergen hebben zich aangesloten bij de mensen. Ze hebben hun "
 "tenten hier ergens in de buurt opgeslagen. De mensen zullen snel arriveren. "
 "We moeten de zuidelijke brug over de rivier vernietigen!"
 
@@ -604,7 +596,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:231
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
 msgstr ""
-"Ik weet wat we moeten doen. We moeten de elven doden en Inarix helpen "
+"Ik weet wat we moeten doen. We moeten de elfen doden en Inarix helpen "
 "oversteken."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:236
@@ -676,9 +668,8 @@
 "#Dood van a shaman"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:48
-#, fuzzy
 msgid "Shan Taum"
-msgstr "Shan Taum De Smok"
+msgstr "Shan Taum"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:96
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
@@ -827,7 +818,6 @@
 msgstr "Stil Bos"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -840,7 +830,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Overwinning:\n"
-"@Dood alle Elven in het Stille Bos\n"
+"@Dood alle Elfen in het Stille Bos\n"
 "Nederlaag:\n"
 "#Dood van Kapou'e\n"
 "#Dood van Grüü\n"
@@ -882,7 +872,7 @@
 "Most likely, this forest is full of elvish renegades."
 msgstr ""
 "Feit is dat weinig mensen dit bos zijn binnengaan en er weer zijn "
-"uitgekomen. Waarschijnlijk zit het bos vol met elven."
+"uitgekomen. Waarschijnlijk zit het bos vol met elfen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:134
 msgid ""
@@ -891,7 +881,7 @@
 "river with great delight."
 msgstr ""
 "In elk geval, we hebben rust nodig. We zijn genoeg bewapend om met een paar "
-"elvenstropers af te rekenen. Indien we er tegenkomen zal ik ze met plezier "
+"elfenstropers af te rekenen. Indien we er tegenkomen zal ik ze met plezier "
 "de Bork induwen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:145
@@ -908,7 +898,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:181
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
-msgstr "Geen elven meer? Waar zijn jullie lafaards?!"
+msgstr "Geen elfen meer? Waar zijn jullie lafaards?!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:186
 msgid ""
@@ -923,7 +913,7 @@
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been "
 "cleared of elves, we can have a rest and then continue our journey."
 msgstr ""
-"Ik denk het niet. Ze zijn gevlucht. Nu dit bos van Elven gezuiverd is, "
+"Ik denk het niet. Ze zijn gevlucht. Nu dit bos van Elfen gezuiverd is, "
 "kunnen we even uitrusten en dan onze reis verderzetten."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:6
@@ -968,8 +958,8 @@
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
-"Ai! Ze worden door elven belegerd! We moeten onze broeders helpen om van dit "
-"gespuis af te geraken. Maar die elven zijn ze talrijk..."
+"Ai! Ze worden door elfen belegerd! We moeten onze broeders helpen om van dit "
+"gespuis af te geraken. Maar die elfen zijn ze talrijk..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:149
 msgid "I have a subtle plan, chief."
@@ -1039,7 +1029,7 @@
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
 msgstr ""
 "Uitstekend. Het wordt een gevaarlijke weg, we moeten een weg nemen die langs "
-"het elvenbos loopt. Het is die weg daar langs de gele boerderij."
+"het elfenbos loopt. Het is die weg daar langs de gele boerderij."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:292
 msgid ""
@@ -1066,7 +1056,7 @@
 "elvish forest. This is the road near this yellow farm."
 msgstr ""
 "Uitstekend. Het wordt een gevaarlijke weg, we moeten een weg nemen die langs "
-"het elvenbos loopt. Het is die weg daar langs de gele boerderij."
+"het elfenbos loopt. Het is die weg daar langs de gele boerderij."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:335
 msgid ""
@@ -1082,7 +1072,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:369
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr "Aha! Verrassing! Je dacht dat je ongedeerd door elvenland kon reizen?"
+msgstr "Aha! Verrassing! Je dacht dat je ongedeerd door elfenland kon reizen?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:390
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
@@ -1091,7 +1081,7 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:411
 msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
 msgstr ""
-"Ze zijn ons kasteel aan het vernietigen! Kom me redden mijn vrolijke elven!"
+"Ze zijn ons kasteel aan het vernietigen! Kom me redden mijn vrolijke elfen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:424
 msgid ""
@@ -1347,7 +1337,7 @@
 msgstr ""
 "Mijn zoon, je bent oud genoeg om de wereld te ontdekken. Ik, ik moet hier "
 "blijven. Maar hou je goed, er zijn vele schepsels die ons einde willen "
-"bewerkstelligen zoals elven en mensen. Ze zijn even slim als ze genadeloos "
+"bewerkstelligen zoals elfen en mensen. Ze zijn even slim als ze genadeloos "
 "zijn."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:315
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po:1.12 wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po:1.13
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po:1.12  Mon Feb 21 19:17:54 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/nl.po    Tue Feb 22 09:14:22 2005
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:02+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-17 15:00-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-21 17:02+0200\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: dutch\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -305,7 +305,6 @@
 "het sterven doet vandaag. Ik vraag me af waarom?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In truth, Leonard's army was unprepared and under-equipped, and he had "
 "neglected to send word. Luckily, behind him came one whose name was a bane "
@@ -466,8 +465,8 @@
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
 "Maar de oude magiërs hadden hun taak goed volbracht. Het boek lag verstopt "
-"in een groeve waarover de elven en orks al eeuwen oorlog voerden, de groeve "
-"te naderen zou betekenen zowel met elven als orks te moeten afrekenen."
+"in een groeve waarover de elfen en orks al eeuwen oorlog voerden, de groeve "
+"te naderen zou betekenen zowel met elfen als orks te moeten afrekenen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:100
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
@@ -476,7 +475,7 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:105
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
 msgstr ""
-"Verdomme! Hoe in 's hemelsnaam zijn de elven erin geslaagd een necromancer "
+"Verdomme! Hoe in 's hemelsnaam zijn de elfen erin geslaagd een necromancer "
 "aan hun kant te krijgen?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:110
@@ -659,7 +658,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:4
 msgid "Mages and Elves"
-msgstr "Magiërs en Elven"
+msgstr "Magiërs en Elfen"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:26
 msgid ""
@@ -726,7 +725,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:118
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-msgstr "Quirind, weet dat je de elven in je rug hebt."
+msgstr "Quirind, weet dat je de elfen in je rug hebt."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:123
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.22 wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.23
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po:1.22 Mon Feb 21 19:17:54 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/nl.po    Tue Feb 22 09:14:22 2005
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-21 20:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 01:13-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-21 17:02+0200\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2474,7 +2474,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:3
 msgid "Rise of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Ontstaan van Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rise_of_Wesnoth.cfg:30
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/nl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.34 wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.35
--- wesnoth/po/wesnoth/nl.po:1.34    Mon Feb 14 08:40:56 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/nl.po  Tue Feb 22 09:14:22 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-14 09:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-19 20:28-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-21 17:03+0200\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -888,7 +888,7 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:132 data/translations/english.cfg:126
 msgid "Elves"
-msgstr "Elven"
+msgstr "Elfen"
 
 #: data/multiplayer.cfg:145 data/translations/english.cfg:128
 msgid "Orcs"
@@ -897,7 +897,7 @@
 #: data/multiplayer.cfg:171
 #, fuzzy
 msgid "Dwarves"
-msgstr "Woestenij der Dwergen"
+msgstr "Kasteel der Dwergen"
 
 #: data/multiplayer.cfg:197 data/units/Saurian.cfg:5
 msgid "Saurian"
@@ -941,7 +941,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Blitz.cfg:7
 msgid "Blitz"
-msgstr ""
+msgstr "Blitz"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:9
@@ -986,9 +986,8 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Random map (Desert)"
-msgstr "Willekeurige kaart"
+msgstr "Willekeurige woestijn"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Desert.cfg:5
 msgid ""
@@ -999,9 +998,8 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Random map (Marsh)"
-msgstr "Willekeurige kaart"
+msgstr "Willekeurig moeras"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:5
 msgid ""
@@ -1012,9 +1010,8 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Random map (Winter)"
-msgstr "Willekeurige kaart"
+msgstr "Willekeurige winter"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:4
 msgid ""
@@ -1177,7 +1174,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:59
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
-msgstr "Mooi zo! Je hebt een Elvenstrijder gerecruteerd."
+msgstr "Mooi zo! Je hebt een Elfenstrijder gerecruteerd."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:85
@@ -1287,13 +1284,13 @@
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
 "next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
-"Je volgende taak is je Elvenstrijder te verplaatsen. Om een eenheid te "
+"Je volgende taak is je Elfenstrijder te verplaatsen. Om een eenheid te "
 "verplaatsen selecteer je de eenheid en vervolgens de bestemming. In dit "
-"geval is de bestemming het bos naast de Elvenshamaan Merle."
+"geval is de bestemming het bos naast de Elfenshamaan Merle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:96
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
-msgstr "Positioneer je Elvenstrijder naast Merle"
+msgstr "Positioneer je Elfenstrijder naast Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:118
 msgid ""
@@ -1304,7 +1301,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
-msgstr "Hoe ver kan mijn elvenstrijder zich verplaatsen?"
+msgstr "Hoe ver kan mijn elfenstrijder zich verplaatsen?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 msgid ""
@@ -1630,7 +1627,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:75
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr "Je hebt met succes je elvenstrijder opgeroepen."
+msgstr "Je hebt met succes je elfenstrijder opgeroepen."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:77
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:91
@@ -1997,7 +1994,7 @@
 
 #: data/terrain.cfg:14
 msgid "Fog"
-msgstr ""
+msgstr "Mist"
 
 #: data/terrain.cfg:21
 msgid "Deep Water"
@@ -2059,9 +2056,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/terrain.cfg:262
-#, fuzzy
 msgid "Snow"
-msgstr "Shaduw"
+msgstr "Sneeuw"
 
 #: data/terrain.cfg:270
 #, fuzzy
@@ -2075,7 +2071,7 @@
 #: data/terrain.cfg:288
 #, fuzzy
 msgid "Snow Hills"
-msgstr "Dorp"
+msgstr "Besneeuwde heuvels"
 
 #: data/terrain.cfg:297
 #, fuzzy
@@ -2098,14 +2094,13 @@
 #: data/terrain.cfg:328
 #, fuzzy
 msgid "Snow Forest"
-msgstr "Bos"
+msgstr "Besneeuwd bos"
 
 #: data/terrain.cfg:336
 msgid "Tropical Forest"
 msgstr ""
 
 #: data/terrain.cfg:344
-#, fuzzy
 msgid "Cave wall"
 msgstr "Grotwand"
 
@@ -2122,18 +2117,16 @@
 msgstr "Kamp"
 
 #: data/terrain.cfg:388
-#, fuzzy
 msgid "Dwarven castle"
-msgstr "Woestenij der Dwergen"
+msgstr "Kasteel der Dwergen"
 
 #: data/terrain.cfg:398
 msgid "Keep"
 msgstr "Donjon"
 
 #: data/terrain.cfg:418
-#, fuzzy
 msgid "Canyon"
-msgstr "geen"
+msgstr "Canyon"
 
 #: data/themes/default.cfg:64
 msgid "Menu"
@@ -2327,7 +2320,7 @@
 "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
 "fight very well in hills and mountains."
 msgstr ""
-"Elven vechten zeer effectief in bossen. Dwergen zijn zeer effectief op "
+"Elfen vechten zeer effectief in bossen. Dwergen zijn zeer effectief op "
 "heuvels en bergen."
 
 #: data/tips.cfg:15
@@ -2648,11 +2641,12 @@
 msgstr "leiderschap"
 
 #: data/translations/english.cfg:59
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Loyal:\n"
 "Never more than 1 upkeep."
-msgstr "Nooit meer dan 1 onderhoudingskost"
+msgstr ""
+"Loyaal:\n"
+" Nooit meer dan 1 onderhoudskost"
 
 #: data/translations/english.cfg:66
 #, fuzzy
@@ -2682,6 +2676,9 @@
 "The unit will heal itself 8 hp per turn. If it is poisoned, it will remove "
 "the poison instead of healing."
 msgstr ""
+"Regenereert:\n"
+"De eenheid heelt 8HP per beurt. Indien het wordt vergiftigd zal het in de "
+"volgende beurt het gif uitscheiden."
 
 #: data/translations/english.cfg:73 data/units/Great_Troll.cfg:7
 #: data/units/Tentacle.cfg:7 data/units/Troll.cfg:7
@@ -2710,12 +2707,11 @@
 msgstr "warzaaier"
 
 #: data/translations/english.cfg:81
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Steadfast:\n"
 "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
 msgstr ""
-"Deze eenheid ontvangt slecht de helft van de schade wanneer het de aanval "
+"Deze eenheid ontvangt slechts de helft van de schade wanneer het de aanval "
 "niet inzette."
 
 #: data/translations/english.cfg:83 data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:15
@@ -2869,9 +2865,8 @@
 msgstr "$name|gem,$name|dam,$name|ton"
 
 #: data/translations/english.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid "$name|harbor,$name|port"
-msgstr "$name Bos,$name's Bos"
+msgstr "$name|haven,$name|haven"
 
 #: data/translations/english.cfg:139
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
@@ -3120,7 +3115,6 @@
 msgstr "vuur"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid "female^Arch Mage"
 msgstr "Oppermagiër"
 
@@ -3265,7 +3259,6 @@
 msgstr "goedendag"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Princess.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Princess"
 msgstr "Prinses"
 
@@ -3391,7 +3384,7 @@
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:24 data/units/Soul_Shooter.cfg:24
 #, fuzzy
 msgid "stab"
-msgstr "ruggesteek"
+msgstr "staf"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:38 data/units/Bowman.cfg:37
 #: data/units/Commander.cfg:45 data/units/Elvish_Archer.cfg:39
@@ -3679,7 +3672,6 @@
 msgstr "koudegolf"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Dark Queen"
 msgstr "Duistere Koningin"
 
@@ -3742,7 +3734,7 @@
 #: data/units/Deathblade.cfg:4
 #, fuzzy
 msgid "Deathblade"
-msgstr "Doodsmeester"
+msgstr "snij"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:17
 msgid ""
@@ -3869,7 +3861,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:21
 msgid "scimitar"
-msgstr ""
+msgstr "kromzwaard"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:4
 msgid "Fire Drake"
@@ -3938,7 +3930,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:22 data/units/Drake_Sky.cfg:26
 msgid "slam"
-msgstr ""
+msgstr "smak"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:4
 msgid "Inferno Drake"
@@ -4089,7 +4081,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 msgid "Dwarvish Guardsman"
-msgstr ""
+msgstr "Dwergenwachter"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:21
 msgid ""
@@ -4186,7 +4178,7 @@
 msgstr ""
 "De donderaars voorzien het leger der dwergen van de broodnodige "
 "ondersteuning voor aanvallen vanop afstand. Hun zware musketten zijn ruwer "
-"en lawaaieriger dan de elegante zoevende elvenbogen, maar hun vuurkracht "
+"en lawaaieriger dan de elegante zoevende elfenbogen, maar hun vuurkracht "
 "valt niet te onderschatten."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:40
@@ -4258,7 +4250,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
 msgid "Elvish Archer"
-msgstr "Elvenschutter"
+msgstr "Elfenschutter"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:19 data/units/Elvish_Archer.cfg:98
 msgid ""
@@ -4268,13 +4260,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Archer"
-msgstr "Elvenschutter"
+msgstr "Elfenschutster"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3
 msgid "Elvish Avenger"
-msgstr "Elvenwreker"
+msgstr "Elfenwreker"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:20 data/units/Elvish_Avenger.cfg:93
 msgid ""
@@ -4285,13 +4276,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Avenger"
-msgstr "Elvenwreker"
+msgstr "Elfenwreekster"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
 msgid "Elvish Captain"
-msgstr "Elvenkapitein"
+msgstr "Elfenkapitein"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:21
 msgid ""
@@ -4304,7 +4294,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
-msgstr "Elvenkampioen"
+msgstr "Elfenkampioen"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:19
 msgid ""
@@ -4312,13 +4302,12 @@
 "amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept with "
 "the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and far."
 msgstr ""
-"Een meester vechter, de elvenkampioen is uitstekend met het zwaard en deelt "
+"Een meester vechter, de elfenkampioen is uitstekend met het zwaard en deelt "
 "zware klappen uit. Hij is tevens dodelijk met pijl en boog. "
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Druid"
-msgstr "Elvendruïde"
+msgstr "Elfendruïde"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:20
 msgid ""
@@ -4326,9 +4315,9 @@
 "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
-"De Elvendruïde is een meester in het bos. Snel in het omwortelen van "
+"De Elfendruïde is een meester in het bos. Snel in het omwortelen van "
 "vijanden en in het genezen van bondgenoten is ze de ideale ondersteuning "
-"voor elk elvenleger."
+"voor elk elfenleger."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
 msgid "ensnare"
@@ -4339,7 +4328,6 @@
 msgstr "doornen"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Enchantress"
 msgstr "Tovenares"
 
@@ -4362,7 +4350,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
-msgstr "Elvenstrijder"
+msgstr "Elfenstrijder"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:19
 msgid ""
@@ -4370,13 +4358,13 @@
 "distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and "
 "bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
 msgstr ""
-"Elvenstrijders vormen het gros van de troepen in het elvenleger. Ze "
+"Elfenstrijders vormen het gros van de troepen in het elfenleger. Ze "
 "onderscheiden zich van andere strijders door hun vaardigheid met zwaard en "
-"met boog. Zoals alle elven vechten ze beter in het bos."
+"met boog. Zoals alle elfen vechten ze beter in het bos."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
 msgid "Elvish Hero"
-msgstr "Elvenheld"
+msgstr "Elfenheld"
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:19
 msgid ""
@@ -4384,13 +4372,13 @@
 "tweaked their combat skills to the very maximum. Elvish Heroes prefer "
 "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
 msgstr ""
-"De Elvenheld wil zijn individuele kunde op het slagveld demonstreren. Hij "
+"De Elfenheld wil zijn individuele kunde op het slagveld demonstreren. Hij "
 "heeft zijn kunnen tot het uiterste gedreven. In lijf aan lijf gevechten is "
 "hij het sterkst, maar hij is tevens bedreven in het boogschieten."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr "Hoge Heer der Elven"
+msgstr "Hoge Heer der Elfen"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:18
 msgid ""
@@ -4399,9 +4387,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Lady"
-msgstr "Elvendame"
+msgstr "Elfendame"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:17
 msgid ""
@@ -4414,18 +4401,18 @@
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:19
 msgid "shove"
-msgstr ""
+msgstr "steek"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish Lord"
-msgstr "Elvenheer"
+msgstr "Elfenheer"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:17
 msgid ""
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
-"De Elvenheer is afschrikwekkend, zowel met zwaard als vuurbal gaat hij de "
+"De Elfenheer is afschrikwekkend, zowel met zwaard als vuurbal gaat hij de "
 "vijand te lijf."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
@@ -4453,9 +4440,8 @@
 msgstr "precisieschutter"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Marksman"
-msgstr "Precisieschutter"
+msgstr "Precisieschutster"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
 msgid "Elvish Marshal"
@@ -4468,14 +4454,14 @@
 "with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in "
 "fighting, with both the sword and the bow."
 msgstr ""
-"Een van de hoogste rangen in het leger der elven, de maarschalk kan alle hem "
+"Een van de hoogste rangen in het leger der elfen, de maarschalk kan alle hem "
 "omringende eenheden van lagere rang in het gevecht leiden. Zijn kunde is "
 "beperkt zich niet tot commanderen, zelfs alleen is hij een echte nachtmerrie "
 "voor de vijand."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
-msgstr "Elvenridder"
+msgstr "Elfenridder"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:24
 msgid ""
@@ -4483,13 +4469,13 @@
 "at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
 "they strike hard before melting into the woods again to evade response."
 msgstr ""
-"Sneller dan de wind zijn de Elvenridders op een zucht door het bos om "
+"Sneller dan de wind zijn de Elfenridders op een zucht door het bos om "
 "zwakkere vijandige eenhden aan te vallen of om op onbeschermde flanken in te "
 "hakken."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
 msgid "Elvish Ranger"
-msgstr "Elvenranger"
+msgstr "Elfenranger"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:18 data/units/Elvish_Ranger.cfg:95
 msgid ""
@@ -4500,13 +4486,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Ranger"
-msgstr "Elvenranger"
+msgstr "Elfenranger"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
-msgstr "Elvenruiter"
+msgstr "Elfenruiter"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:28
 msgid ""
@@ -4518,7 +4503,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
-msgstr "Elvenverkenner"
+msgstr "Elfenverkenner"
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:29
 msgid ""
@@ -4529,9 +4514,8 @@
 "staat te paard met boog en pijl doel te treffen."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shaman"
-msgstr "Elvenshamaan"
+msgstr "Elfenshamaan"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:20
 msgid ""
@@ -4539,7 +4523,7 @@
 "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
-"De elvenshamaan spitst zich op minder geweldadige methodes toe om de vijand "
+"De elfenshamaan spitst zich op minder gewelddadige methodes toe om de vijand "
 "te hinderen. Haar omwortelende aanval vertraagt de vijand en reduceert het "
 "aantal aanvallen de vijand kan opbrengen. Ze bezit eveneens de kennis om het "
 "helen van wonden te bevorderen."
@@ -4557,14 +4541,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Sherpschutter"
+msgstr "Sherpschutster"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shyde"
-msgstr "Elvenfee"
+msgstr "Elfenfee"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:20
 msgid ""
@@ -4572,7 +4554,7 @@
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
 "capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
 msgstr ""
-"Vrouwelijke elven die zichzelf helemaal aan de natuur wijden veranderen "
+"Vrouwelijke elfen die zichzelf helemaal aan de natuur wijden veranderen "
 "langzaam in feeën. Doorzichtige vleugels ontwikkelen zich en ze veranderen "
 "in mooie scheppingen die ongestoord door het woud zweven."
 
@@ -4581,9 +4563,8 @@
 msgstr "feeënstreel"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sorceress"
-msgstr "Elvenmagiër"
+msgstr "Tovenares"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4594,9 +4575,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sylph"
-msgstr "Elvensylf"
+msgstr "Sidhe"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:20
 msgid ""
@@ -4888,7 +4868,7 @@
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:3
 msgid "Grand Marshal"
-msgstr ""
+msgstr "Grootmaarschalk"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:21
 msgid ""
@@ -4912,7 +4892,6 @@
 "Oppermagiër. "
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid "female^Great Mage"
 msgstr "Meester Magiër"
 
@@ -4965,7 +4944,7 @@
 "become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of "
 "these flying beasts."
 msgstr ""
-"Slechts enkele van de natuurlievende elven kunnen een vriendschapsband "
+"Slechts enkele van de natuurlievende elfen kunnen een vriendschapsband "
 "vormen met de machtige grifoenen. Zij die deze vliegende beesten kunnen "
 "berijden ontdekken de wereld van de hemel."
 
@@ -5198,7 +5177,7 @@
 
 #: data/units/Mage.cfg:80
 msgid "female^Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Magiër"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:3
 msgid "Mage of Light"
@@ -5241,7 +5220,6 @@
 msgstr "heilig"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:78
-#, fuzzy
 msgid "female^Mage of Light"
 msgstr "Magiër des Licht"
 
@@ -5256,7 +5234,7 @@
 "only by that of the Elves."
 msgstr ""
 "Meester schutters hebben het hoogste niveau van kunde bereikt dat voor een "
-"mens haalbaar is. Alleen de Elven kunnen beter met een boog overweg."
+"mens haalbaar is. Alleen de Elfen kunnen beter met een boog overweg."
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Diviner"
@@ -5270,9 +5248,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
-msgstr "Tovenares"
+msgstr "Betovenaarster"
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:17 data/units/Mermaid_Siren.cfg:17
 #: data/units/Merman.cfg:19 data/units/Merman_Entangler.cfg:15
@@ -5321,7 +5298,7 @@
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:25
 #, fuzzy
 msgid "naiad touch"
-msgstr "feeënstreel"
+msgstr "naiastreel"
 
 #: data/units/Merman.cfg:6
 msgid "Merman"
@@ -5335,19 +5312,16 @@
 msgstr "drietand"
 
 #: data/units/Merman_Entangler.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Entangler"
-msgstr "omwortel"
+msgstr "Meerverstrikker"
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Fighter"
-msgstr "Drako Vechter"
+msgstr "Meerman Vechter"
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Hoplite"
-msgstr "Meerman"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:32
 msgid ""
@@ -5358,28 +5332,24 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Hunter"
-msgstr "Meerman"
+msgstr "Meerman Jager"
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
 msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Netcaster"
-msgstr "Saurian Strijder"
+msgstr "Meerman Netvechter"
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Spearman"
-msgstr "Speerman"
+msgstr "Meerspeerman"
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Triton"
-msgstr "+Duitse Vertaling"
+msgstr "Meerman Triton"
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:19 data/units/Triton.cfg:22
 msgid ""
@@ -5392,9 +5362,8 @@
 "milieu te komen."
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Warrior"
-msgstr "Saurian Strijder"
+msgstr "Meerman Strijder"
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:19
 msgid ""
@@ -5436,7 +5405,7 @@
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Mounted Warrior"
-msgstr "Saurian Strijder"
+msgstr "Meerman Strijder"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:17
 msgid ""
@@ -5473,7 +5442,7 @@
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:38
 #, fuzzy
 msgid "Nagini Fighter"
-msgstr "Drako Vechter"
+msgstr "Meerman Vechter"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
@@ -5523,7 +5492,7 @@
 
 #: data/units/Naga.cfg:3
 msgid "female^Naga"
-msgstr ""
+msgstr "Naga"
 
 #: data/units/Naga.cfg:17
 msgid ""
@@ -5679,7 +5648,7 @@
 "little better than the Elves in close combat."
 msgstr ""
 "Orkse kruisschutters compenseren hun gebrek aan kunde met de brute kracht "
-"van hun wapen. Ze zijn niet even effectief als de elven maar staan beter hun "
+"van hun wapen. Ze zijn niet even effectief als de elfen maar staan beter hun "
 "mannetje in lijf aan lijf gevechten."
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
@@ -5697,7 +5666,7 @@
 "more hits before falling."
 msgstr ""
 "De orkse Grunt vormt de basis van de orkse strijdkrachten. Ze zijn dan wel "
-"tragen dan elven of mensen maar ze kunnen zware slagen toebrengen en meer "
+"tragen dan elfen of mensen maar ze kunnen zware slagen toebrengen en meer "
 "slagen verteren."
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
@@ -5847,9 +5816,8 @@
 msgstr "Briganten vechten beter 's nachts."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:75
-#, fuzzy
 msgid "female^Outlaw"
-msgstr "Brigant"
+msgstr "Brigante"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
@@ -5858,9 +5826,8 @@
 "terwijl ze dit doen."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "female^Outlaw Princess"
-msgstr "Brigant Princess"
+msgstr "Brigant Prinses"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:22
 msgid ""
@@ -5878,7 +5845,6 @@
 "zal er nog in slagen ook."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Outlaw Queen"
 msgstr "Brigant Koningin"
 
@@ -6012,7 +5978,6 @@
 "situatie."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid "female^Red Mage"
 msgstr "Rode Magiër"
 
@@ -6049,7 +6014,7 @@
 #: data/units/Rogue.cfg:63
 #, fuzzy
 msgid "female^Rogue"
-msgstr "Rode Magiër"
+msgstr "Magiër"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
@@ -6076,7 +6041,7 @@
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
 #, fuzzy
 msgid "Saurian Ambusher"
-msgstr "Saurian Strijder"
+msgstr "Meerman IJstovenaar"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:17
 msgid ""
@@ -6090,7 +6055,7 @@
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
 #, fuzzy
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr "Saurian Strijder"
+msgstr "Meerman IJstovenaar"
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:18
 msgid ""
@@ -6102,9 +6067,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Icecaster"
-msgstr "Saurian Strijder"
+msgstr "Meerman IJstovenaar"
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:17
 msgid ""
@@ -6122,7 +6086,7 @@
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:4
 #, fuzzy
 msgid "Saurian Skirmisher"
-msgstr "Saurian Strijder"
+msgstr "Saurian Bedwelmer"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:17
 msgid ""
@@ -6133,9 +6097,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Soothsayer"
-msgstr "Saurian Strijder"
+msgstr "Saurian Bedwelmer"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:18
 msgid ""
@@ -6145,9 +6108,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Tribalist"
-msgstr "Saurian "
+msgstr "Saurian Stamlid"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:18
 msgid ""
@@ -6171,7 +6133,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Sea Hag"
 msgstr "Zee Haga"
 
@@ -6268,7 +6229,6 @@
 "ze resistent tegen de meeste vormen van magie."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid "female^Silver Mage"
 msgstr "Zilveren Magiër"
 
@@ -6431,7 +6391,7 @@
 #: data/units/Thief.cfg:40
 #, fuzzy
 msgid "female^Thief"
-msgstr "Witte Magiër"
+msgstr "Magiër"
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
 msgid "Thug"
@@ -6554,7 +6514,6 @@
 "maar ze zuigen bloed uit de vijand. Dit bloed maakt de vleermuis sterker."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Vampire Lady"
 msgstr "Vampier-Jonkvrouw"
 
@@ -6651,7 +6610,6 @@
 "betekent eeuwige rust voor de levende dode"
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "female^White Mage"
 msgstr "Witte Magiër"
 
@@ -6820,7 +6778,7 @@
 #: src/about.cpp:182
 #, fuzzy
 msgid "+English (GB) Translation"
-msgstr "+Poolse Vertaling"
+msgstr "+Deense Vertaling"
 
 #: src/about.cpp:186
 msgid "+Finnish Translation"
@@ -7156,8 +7114,9 @@
 msgstr "Het spel kon niet worden opgeslagen"
 
 #: src/game.cpp:170 src/game.cpp:909 src/game.cpp:1322
+#, fuzzy
 msgid "Error while playing the game: "
-msgstr ""
+msgstr "Bestand I/O fout."
 
 #: src/game.cpp:173 src/game.cpp:1334
 #, fuzzy
@@ -7191,7 +7150,7 @@
 
 #: src/game.cpp:853
 msgid "File I/O Error while reading the game"
-msgstr ""
+msgstr "Bestand I/O fout."
 
 #: src/game.cpp:958
 #, fuzzy
@@ -7264,7 +7223,7 @@
 #: src/game.cpp:1099
 #, fuzzy
 msgid "Size"
-msgstr "vuur"
+msgstr "Landmassa Grootte"
 
 #: src/game.cpp:1128
 msgid "Publish campaign: "
@@ -7797,7 +7756,7 @@
 "@Defeat enemy leader(s)"
 msgstr ""
 "Overwinning\n"
-"@Veslag vijandige leider(s)"
+"@Versla vijandige leider(s)"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:274
 msgid "Network Player"
@@ -7858,7 +7817,7 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:394 src/multiplayer_connect.cpp:396
 msgid "Player/Type"
-msgstr "Spele/Type"
+msgstr "Speler/Type"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:397 src/multiplayer_connect.cpp:400
 msgid "Faction"
@@ -8361,462 +8320,3 @@
 #: src/unit_types.cpp:906
 msgid "neutral"
 msgstr "neutraal"
-
-#~ msgid "Help"
-#~ msgstr "Help"
-
-#~ msgid "Delete File"
-#~ msgstr "Verwijder Bestand"
-
-#~ msgid "Deletion of the file failed."
-#~ msgstr "Verwijderen van het bestand is mislukt."
-
-#~ msgid "Move your fighter onto a village"
-#~ msgstr "Plaats je strijder op een dorp"
-
-#~ msgid "Game Over"
-#~ msgstr "Game Over"
-
-#~ msgid "The game is over."
-#~ msgstr "Het spel is over."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Plague:\n"
-#~ "If this unit kills a living target and that unit was not stationed in a "
-#~ "village, the dead target's corpse will rise up and fight for you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Plaag:\n"
-#~ "Indien deze eenheid een levende vijand dood, en deze vijand bevond zich "
-#~ "niet in een dorp, dan herrijst het lijk van de dode en vecht voor jou."
-
-#~ msgid "skirmisher,heals"
-#~ msgstr "warzaaier,heelt"
-
-#~ msgid "skirmisher,cures"
-#~ msgstr "warzaaier,geneest"
-
-#~ msgid "hexes"
-#~ msgstr "velden"
-
-#~ msgid "&random-enemy.png,Random"
-#~ msgstr "&random-enemy.png,Willekeurig"
-
-#~ msgid "&human-lieutenant.png,Loyalists"
-#~ msgstr "&human-lieutenant.png,Loyalen"
-
-#~ msgid "&elvish-captain.png,Rebels"
-#~ msgstr "&elvish-captain.png,Rebellen"
-
-#~ msgid "&orcish-warrior.png,Northerners"
-#~ msgstr "&orcish-warrior.png,Noorderstammen"
-
-#~ msgid "&undead-necromancer.png,Undead"
-#~ msgstr "&undead-necromancer.png,Levende Doden"
-
-#~ msgid "&dwarf-warrior.png,Knalgan Alliance"
-#~ msgstr "&dwarf-warrior.png,Knalga Alliantie"
-
-#~ msgid "&drake-flare.png,Drakes"
-#~ msgstr "&drake-flare.png,Draken"
-
-#~ msgid "&human-lieutenant.png,Humans"
-#~ msgstr "&human-lieutenant.png,Mensen"
-
-#~ msgid "&elvish-captain.png,Elves"
-#~ msgstr "&elvish-captain.png,Elven"
-
-#~ msgid "&orcish-warrior.png,Orcs"
-#~ msgstr "&orcish-warrior.png,Orks"
-
-#~ msgid "&dwarf-warrior.png,Dwarves"
-#~ msgstr "&dwarf-warrior.png,Dwergen"
-
-#~ msgid "&saurian-soothsayer.png,Saurian"
-#~ msgstr "&saurian-soothsayer.png,Saurian"
-
-#~ msgid "&human-general.png,Loyalists"
-#~ msgstr "&human-general.png,Loyalen"
-
-#~ msgid "&elvish-marshal.png,Rebels"
-#~ msgstr "&elvish-marshal.png,Rebellen"
-
-#~ msgid "&orcish-warlord.png,Northerners"
-#~ msgstr "&orcish-warlord.png,Noorderstammen"
-
-#~ msgid "&undead-lich.png,Undead"
-#~ msgstr "&undead-lich.png,Levende Doden"
-
-#~ msgid "&white-mage.png,Alliance of Light"
-#~ msgstr "&white-mage.png,Alliantie van het Licht"
-
-#~ msgid "Melee"
-#~ msgstr "Dichtbij"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
-#~ "covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more "
-#~ "information on conquering the game, you may wish to consult "
-#~ "<ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> and "
-#~ "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref>. Keep in "
-#~ "mind that this is just an outline - for special exceptions and "
-#~ "situations, please follow the links included.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To begin with, it's best to click the <italic>text=Tutorial</italic> "
-#~ "button at the main menu. This will take you to the interactive tutorial, "
-#~ "which will teach you the basics of Wesnoth. After this, it is recommended "
-#~ "that you play the Heir to the Throne campaign first - click "
-#~ "<italic>text=Campaign</italic> then <italic>text='Heir to the Throne'</"
-#~ "italic>. As Battle for Wesnoth can be quite challenging, you may wish to "
-#~ "start on <italic>text=Easy</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>While playing, keep "
-#~ "in mind that if you mouse-over many items on the menu bar to the right, a "
-#~ "brief description will pop up explaining that item. This is especially "
-#~ "useful when you encounter new abilities for the first time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Deze pagina legt uit wat je zoal moet weten om \"Strijd om Wesnoth\" te "
-#~ "spelen. Voor meer informatie om te begrijpen hoe het spel te domineren "
-#~ "kun je <ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> "
-#~ "en<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref> "
-#~ "raadplegen. Onthoud dat dit maar een korte inleiding is, voor "
-#~ "uitzonderingen en gecompliceerde situaties kun je beter de juistgenoemde "
-#~ "links raadplegen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Eerst en vooral: het is een goed idee om de <italic>text=Tutorial</"
-#~ "italic> knop in het hoofdmenu te klikken. Dit zal je de basis van Wesnoth "
-#~ "bijbrengen. Daarna is het best om de 'Kroonprins' veldtocht te spelen. "
-#~ "Omdat 'Strijd om Wesnoth' een behoorlijk moeilijk spel is, kan het "
-#~ "verstandig zijn 'de Kroonprins' eerst op 'gemakkelijk' te spelen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img> Terwijl je speelt "
-#~ "denk er dan aan dat wanneer je je muis over menu-items beweegt er een "
-#~ "popup zal verschijnen met wat meer informatie. Dit is vooral interessant "
-#~ "wanneer je speciale karakteristieken van een eenheid voor het eerst "
-#~ "tegenkomt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>At the start of any "
-#~ "battle, and at times during it, you will need to recruit units into your "
-#~ "army. To recruit, you must have your leader (Konrad in the Heir to the "
-#~ "Throne campaign) on the Keep square of a Castle. Then you may recruit by "
-#~ "either choosing Recruit from the menu or right-clicking on a hex and "
-#~ "selecting <italic>text=Recruit</italic>. This brings up the recruit menu, "
-#~ "which lists units available for recruitment, along with their gold cost. "
-#~ "Click on a unit to see its statistics to the left, then press the recruit "
-#~ "button to recruit it.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you right-clicked on a castle hex and selected recruit, the new unit "
-#~ "will appear in that square. Otherwise, it will appear in a free square "
-#~ "near the keep. You may only recruit as many units as you have free hexes "
-#~ "in your castle, and you cannot spend more gold than you actually have on "
-#~ "recruiting.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> "
-#~ "which modify their statistics.\n"
-#~ "\n"
-#~ "In later scenarios, you may also Recall survivors from earlier battles. "
-#~ "Recalling functions identically to Recruiting, save that recalling costs "
-#~ "a standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units "
-#~ "from previous scenarios.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that units not only cost gold to Recruit or Recall, they "
-#~ "also require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep "
-#~ "text='Income and Upkeep'</ref> for more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>Aan het begin van elk "
-#~ "gevecht, en soms ook tijdens het gevecht, zul je eenheden moeten "
-#~ "recruteren. Om te recruteren moet je leider op een donjon staan van een "
-#~ "kasteel. Dan kun je recruteren ofwel door 'Recruteren' van het menu te "
-#~ "kiezen ofwel door rechts te klikken op een kasteelvakje en "
-#~ "<italic>text=Recruteren</italic> te selecteren. Dit zal een "
-#~ "recruteringsmenu openen dat de beschikbare eenheden en hun kostprijs "
-#~ "toont. Klik op een eenheid om de eigenschappen van de eenheid te "
-#~ "bekijken, druk vervolgens op recruit om de eenheid te recruteren.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Indien je rechts-klikte op een kasteelvakje dan zal de gerecruteerde "
-#~ "eenheid daar verschijnen, anders verschijnt de eenheid in een willekeurig "
-#~ "leeg kasteelvakje.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Eenheden hebben twee willekeurige <ref>dst=traits text=Karaktertrekken</"
-#~ "ref> die hun eigenschappen lichtjes wijzigen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "In latere scenarios kun je veteranen uit vorige gevechten oproepen. "
-#~ "Oproepen gebeurd op dezelfde manier als recruteren maar er is een "
-#~ "standaard kostprijs van 20 goudstukken.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Denk eraan dat eenheden niet alleen goud kosten om te recruteren of op te "
-#~ "roepen, ze hebben ook goud nodig om te worden onderhouden. Zie ook "
-#~ "<ref>dst=income_and_upkeep text='Inkomen en Onderhoudskost'</ref> voor "
-#~ "meer info."
-
-#~ msgid ""
-#~ "These elite undead archers strike terror in the hearts of their foes by "
-#~ "using the bones of the slain as weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Deze ondode elite boogschutters gebruiken de botten van zij die vielen "
-#~ "als pijlen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wrapped in dark cloaks, the soul shooters roam the lands searching "
-#~ "targets for its bone arrows."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gehuld in donkere mantels, de zielenschutters zwerven over het land op "
-#~ "zoek naar doelwitten voor hun beenderen pijlen."
-
-#~ msgid "bone"
-#~ msgstr "been"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Only the most experienced and heroic Dragoons can achieve to ride the "
-#~ "battlefield as Cavaliers. Armed with magical artifacts, keen swords and "
-#~ "fine armours, they are one of the best mounted troops in all know world."
-#~ msgstr ""
-#~ "De vacht van dit ondode vliegende beest zit onder het rode bloed van zijn "
-#~ "slachtoffers. De Bloedvleermuis is snel en kan het bloed opzuigen van "
-#~ "degene die het aanvalt en zichzelf daarmee genezen. Het kan er zelfs "
-#~ "sterker dan aan het begin van de strijd door worden!"
-
-#~ msgid "pistol"
-#~ msgstr "pistool"
-
-#~ msgid "Next tip"
-#~ msgstr "Volgende tip"
-
-#~ msgid "Tip of the Day"
-#~ msgstr "Tip van de dag"
-
-#~ msgid "Do not show tips"
-#~ msgstr "Toon geen tips meer"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Riding a fast horse and armed with sword and a magical artifact, a "
-#~ "Dragoon make a versatile enemy."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dragonders rijden op snelle paarden en hanteren zowel zwaard als magie. "
-#~ "Deze ruiters zijn zeer veelzijdig."
-
-#~ msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
-#~ msgstr "Kon de video niet initialiseren. Afsluiten.\n"
-
-#~ msgid "Could not initialize fonts. Exiting.\n"
-#~ msgstr "Kan de fonts niet initialiseren. Afsluiten.\n"
-
-#~ msgid "Next unit"
-#~ msgstr "Volgende eenheid"
-
-#~ msgid "End Unit Turn"
-#~ msgstr "Stop Beurt Eenheid"
-
-#~ msgid "Undo"
-#~ msgstr "Ongedaan maken"
-
-#~ msgid "Redo"
-#~ msgstr "Herdoen"
-
-#~ msgid "Zoom In"
-#~ msgstr "Zoom In"
-
-#~ msgid "Zoom Out"
-#~ msgstr "Zoom Out"
-
-#~ msgid "Default Zoom"
-#~ msgstr "Standaard Zoom"
-
-#~ msgid "Fullscreen"
-#~ msgstr "Volledig Scherm"
-
-#~ msgid "Accelerated"
-#~ msgstr "Versneld"
-
-#~ msgid "Unit Description"
-#~ msgstr "Troepenbeschrijving"
-
-#~ msgid "Repeat Recruit"
-#~ msgstr "Herhaal Recrutering"
-
-#~ msgid "Toggle Grid"
-#~ msgstr "Raster"
-
-#~ msgid "Status Table"
-#~ msgstr "Statustabel"
-
-#~ msgid "Mute"
-#~ msgstr "Mute"
-
-#~ msgid "Speak"
-#~ msgstr "Spreek"
-
-#~ msgid "Create Unit (Debug!)"
-#~ msgstr "Maak Eenheid (Debug!)"
-
-#~ msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-#~ msgstr "Verander Kant Eenheid (Debug!)"
-
-#~ msgid "Preferences"
-#~ msgstr "Voorkeuren"
-
-#~ msgid "Scenario Objectives"
-#~ msgstr "Scenario Doel"
-
-#~ msgid "Quit Game"
-#~ msgstr "Verlaat Spel"
-
-#~ msgid "Set Label"
-#~ msgstr "Plaats Label"
-
-#~ msgid "Show Enemy Moves"
-#~ msgstr "Toon Vijandige Zetten"
-
-#~ msgid "Best Possible Enemy Moves"
-#~ msgstr "Best Mogelijke Vijandige Zetten"
-
-#~ msgid "Quit Editor"
-#~ msgstr "Verlaat Editor"
-
-#~ msgid "New Map"
-#~ msgstr "Nieuwe Map"
-
-#~ msgid "Load Map"
-#~ msgstr "Laad Map"
-
-#~ msgid "Save Map"
-#~ msgstr "Opslaan"
-
-#~ msgid "Save As"
-#~ msgstr "Opslaan Als"
-
-#~ msgid "Set Player Start Position"
-#~ msgstr "Zet Speler Startpositie"
-
-#~ msgid "Flood Fill"
-#~ msgstr "Flood Fill"
-
-#~ msgid "Fill Selection"
-#~ msgstr "Fill Selectie"
-
-#~ msgid "Cut"
-#~ msgstr "Knip"
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "Copy"
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Plak"
-
-#~ msgid "Revert from Disk"
-#~ msgstr "Herlaad van Disk"
-
-#~ msgid "Resize Map"
-#~ msgstr "Verander Grootte"
-
-#~ msgid "Flip Map"
-#~ msgstr "Spiegel Map"
-
-#~ msgid "Select All"
-#~ msgstr "Selecteer Alles"
-
-#~ msgid "Draw Terrain"
-#~ msgstr "Teken Terrein"
-
-#~ msgid "Delay Shroud Updates"
-#~ msgstr "Vertraag Sluier Updates"
-
-#~ msgid "Update Shroud Now"
-#~ msgstr "Update Sluier Nu"
-
-#~ msgid "Continue Move"
-#~ msgstr "Ga door met zet"
-
-#~ msgid "Find Label or Unit"
-#~ msgstr "Vind Label of Eenheid"
-
-#~ msgid "Speak to Ally"
-#~ msgstr "Spreek tegen Bondgenoot"
-
-#~ msgid "Speak to All"
-#~ msgstr "Spreek tegen Iedereen"
-
-#~ msgid "View Chat Log"
-#~ msgstr "Bekijk Chat Log"
-
-#~ msgid "Do you really want to quit?"
-#~ msgstr "Wil je echt afsluiten?"
-
-#~ msgid "minimum damage"
-#~ msgstr "minimum schade"
-
-#~ msgid "Game"
-#~ msgstr "Spel"
-
-#~ msgid "Scenario"
-#~ msgstr "Scenario"
-
-#~ msgid "Configure Sides:"
-#~ msgstr "Configureer Kanten:"
-
-#~ msgid "Choose Team Settings:"
-#~ msgstr "Teamkeuze configuratie:"
-
-#~ msgid "Could not connect to the remote host"
-#~ msgstr "Kon geen verbinding maken met 'remote host'"
-
-#~ msgid "Waiting for players to connect"
-#~ msgstr "Bezig met wachten op spelers"
-
-#~ msgid "Filled"
-#~ msgstr "Vol"
-
-#~ msgid "Available"
-#~ msgstr "Beschikbaar"
-
-#~ msgid "&misc/observer.png,Observer"
-#~ msgstr "Toeschouwer"
-
-#~ msgid "Describe Unit"
-#~ msgstr "Omschrijving"
-
-#~ msgid "Full Screen or Windowed?"
-#~ msgstr "Volledig scherm of in een venster?"
-
-#~ msgid "Display:"
-#~ msgstr "Scherm:"
-
-#~ msgid "Windowed"
-#~ msgstr "In een venster"
-
-#~ msgid "Speed:"
-#~ msgstr "Snelheid:"
-
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "Normaal"
-
-#~ msgid "Sound Settings..."
-#~ msgstr "Geluidsinstellingen..."
-
-#~ msgid "Options"
-#~ msgstr "Opties"
-
-#~ msgid "Choose Scenario"
-#~ msgstr "Kies scenario"
-
-#~ msgid "Unit resistance table"
-#~ msgstr "Resistentietabel"
-
-#~ msgid "See Also..."
-#~ msgstr "Zie ook..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Swamp Water"
-#~ msgstr "Ondiep Water"
-
-#~ msgid "_description"
-#~ msgstr "_omschrijven"
-
-#~ msgid "first strike"
-#~ msgstr "eerste contact"
-
-#~ msgid "Tundra"
-#~ msgstr "Toendra"
-
-#~ msgid "Naga"
-#~ msgstr "Naga"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]