wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-tdh ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-tdh ca.po
Date: Fri, 11 Feb 2005 12:28:34 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/02/11 17:28:33

Modified files:
    po/wesnoth-tdh : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation (tdh)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.12 wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.13
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.12  Tue Feb 8 22:23:15 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po    Fri Feb 11 17:28:33 2005
@@ -1,10 +1,11 @@
+# translation of ca.po to 
 # translation of ca.po to Català
 # Catalan translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
 # Jordà Polo <address@hidden>, 2004.
-# Pau Rul·lan Ferragut <address@hidden>, 2004.
+# Pau Rul·lan Ferragut <address@hidden>, 2004, 2005.
 #
 #
 msgid ""
@@ -12,12 +13,13 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-02-08 23:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-29 17:55+0100\n"
-"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-11 17:57+0100\n"
+"Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
@@ -129,8 +131,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:84
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
-msgstr ""
-"Acaba amb les teves ximpleries, boig, i preparat per morir... un altre cop."
+msgstr "Acaba amb les teves ximpleries, boig, i preparat per morir... un altre 
cop."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:89
 msgid ""
@@ -167,8 +168,7 @@
 msgstr "És el final. Estic acabat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:132
-msgid ""
-"I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
+msgid "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe 
it."
 msgstr ""
 "Jo... he fallat en guanyar aquesta batalla. He sigut derrotat. No ho puc "
 "creure."
@@ -250,8 +250,7 @@
 msgstr "Veig que per fi el teu patètic regne mobilitza les seves tropes."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:91
-msgid ""
-"So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
+msgid "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. 
Die!"
 msgstr "Així que tu ets el responsable de la derrota de la Pedra d'Erzen. 
Mor!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:96
@@ -263,17 +262,15 @@
 "pregunto per què?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In truth, Leonard's army was unprepared and under-equipped, and he had "
 "neglected to send word. Luckily, behind him came one whose name was a bane "
 "to the undead: Lord Aretu. Gwiti knew that even if he defeated Leonard, his "
 "best hope was now to flee into the mountains."
 msgstr ""
-"En realitat, les tropes de Leonard estaven desequipades, tenien poca "
-"experiència, i ell s'havia negat a demanar auxili. Per sort, darrera seu "
+"En realitat, l'exercit de Leonard no estava llest i es trobava desequipat, i 
ell s'havia negat a demanar auxili. Per sort, darrera seu "
 "venia algú conegut i temut pels no morts: el Senyor Aretu. Gwiti sabia que "
-"fins i tot vencent Leonard, la seva única esperança era fugir cap a les "
+"fins i tot vencent Leonard, la seva única oportunitat era fugir cap a les "
 "muntanyes."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:106
@@ -289,8 +286,7 @@
 msgstr "No! No pot ser! Rei meu, us he fallat..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:146
-msgid ""
-"Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
+msgid "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those 
undead!"
 msgstr ""
 "Leonard és mort? Oh, quin dia més trist. Anem, homes, anem a destruir "
 "aquells no morts!"
@@ -325,18 +321,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:213
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
-msgstr ""
-"Phew... segur que els febles humans estaran massa cansats per seguir-me!"
+msgstr "Phew... segur que els febles humans estaran massa cansats per 
seguir-me!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
 msgstr "Oh, no, fugir dels nans per ser pres pels no morts."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:230
-msgid ""
-"Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
-msgstr ""
-"Qui ets tu? Si ets un monstre dels nans, pot ser et consideri un aliat."
+msgid "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an 
ally."
+msgstr "Qui ets tu? Si ets un monstre dels nans, pot ser et consideri un 
aliat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:235
 msgid ""
@@ -413,8 +406,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:102
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
-msgstr ""
-"Malaït sia! Com feren els elfs per conseguir que un nigromant s'unís a 
ells?"
+msgstr "Malaït sia! Com feren els elfs per conseguir que un nigromant s'unís 
a ells?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:107
 msgid "I side not with either of you!"
@@ -456,10 +448,8 @@
 msgstr "Maleeixo aquell nigromant! Per què havia de venir aquí?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:218
-msgid ""
-"At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
-msgstr ""
-"Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders malvats!"
+msgid "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always 
must!"
+msgstr "Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders 
malvats!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:234
 msgid ""
@@ -517,12 +507,10 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:323
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr ""
-"Suposo que aquestes trenta peces de coure no haurien de ser problema..."
+msgstr "Suposo que aquestes trenta peces de coure no haurien de ser 
problema..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:349
-msgid ""
-"The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
+msgid "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of 
them."
 msgstr ""
 "El cofre era buit excepte per unes quantes deixalles. La màgia s'ha anat amb 
"
 "elles."
@@ -564,10 +552,8 @@
 "fred."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:572
-msgid ""
-"This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
-msgstr ""
-"Aquest no és el tom que Crelanu escrigué... però parla de la seva 
situació!"
+msgid "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its 
whereabouts!"
+msgstr "Aquest no és el tom que Crelanu escrigué... però parla de la seva 
situació!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:577
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
@@ -715,8 +701,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-msgstr ""
-"Un esperit fosc? Segurament és un senyal del meu mestratge dels no morts!"
+msgstr "Un esperit fosc? Segurament és un senyal del meu mestratge dels no 
morts!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:132
 msgid ""
@@ -774,8 +759,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:245
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr ""
-"Ha passat molt de temps des de la darrera vegada que vaig combatre jo mateix!"
+msgstr "Ha passat molt de temps des de la darrera vegada que vaig combatre jo 
mateix!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
@@ -900,3 +884,4 @@
 "Però el destí va intervenir. El vaixell es fa enfonsar per una tormenta "
 "repentina i es va desintegrar, separant els germans i portant-los fins a la "
 "costa. Aquest fou el començament del Despertar de les Hordes Obscures."
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]