wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei ca.po
Date: Sun, 06 Feb 2005 14:42:44 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   05/02/06 19:42:43

Modified files:
    po/wesnoth-ei : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation (ei)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po.diff?tr1=1.16&tr2=1.17&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.16 wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.17
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po:1.16  Wed Feb 2 20:27:59 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/ca.po Sun Feb 6 19:42:43 2005
@@ -1,61 +1,60 @@
-# #-#-#-#-# wesnoth-ei.po (wesnoth) #-#-#-#-#
-# translation of wesnoth.po to Català
 # translation of ca.po to Català
 # Catalan translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Automatically generated, 2004.
-# Jordà Polo <address@hidden>, 2004.
+# Nix <address@hidden>, 2005
+# Grup de traducció de LinUV <address@hidden>, 2005
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2005-02-02 21:19+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-05 14:33+0200\n"
-"Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Català\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-12-30 13:09+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-02-06 18:59+0100\n"
+"Last-Translator: Grup de traducció de LinUV <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Català <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
 msgstr "La Invasió de l'Est"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
-msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgid "(easiest)"
+msgstr "(més fàcil)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
-msgid "(easiest)"
+msgid "Spearman"
 msgstr ""
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:11
 msgid "Swordsman"
-msgstr ""
+msgstr "Espadatxí"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
-msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgid "(hardest)"
+msgstr "(més difícil)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:12
-msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgid "Royal Guard"
+msgstr "Guarda reial"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:13
 msgid ""
 "Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
 "the East."
 msgstr ""
+"Dirigeix els exèrcits lleials de Wesnoth en la batalla contra les hordes de "
+"no-morts provinents de l'est."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Trobant-se amb Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -66,45 +65,46 @@
 "#Death of Owaec\n"
 "#Death of Konrad II"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
-"@Derrota al líder enemics\n"
+"@Porta Gweddry a Weldyn\n"
 "Derrota:\n"
-"#Mort de Konrad\n"
-"#Mort de Delfador\n"
-"#Mort de Kalenz\n"
-"#Fi dels torns"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort de Owaec\n"
+"#Mort de Konrad II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:125
 msgid ""
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
+"Finalment hem [trobat] Weldyn, però sembla que els no-morts l'han rodejat. "
+"Hem de [trencar les seues formacions per tal] d'arribar fins al rei!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:139
-msgid ""
-"We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
+msgid "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do 
next."
 msgstr ""
+"[Hem trobat/ alcançat] Weldyn. Ara hem de celebrar un consell per tal de "
+"decidir què fer ara."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:144
 msgid "Come, into the castle."
-msgstr ""
+msgstr "[Vinga/veniu], a dins del castell."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:149
 msgid ""
 "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you know "
 "of what he spoke."
-msgstr ""
+msgstr "Espera. Primer, què era la profecia sobre la què parlà el lich? 
Crec que saps de què parlava."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:165
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn ha sigut capturat, i Wesnoth []..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:4
 msgid "Captured"
-msgstr ""
+msgstr "Capturat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:21
 msgid ""
@@ -116,22 +116,29 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Escapa de les [presons orques]\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n "
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort d'Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:39
 msgid "The Cells"
-msgstr ""
+msgstr "Les [cetles]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:43
 msgid "Guard Room"
-msgstr ""
+msgstr "[Habitació del guarda]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:47
 msgid "Prison"
-msgstr ""
+msgstr "Presó"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:51
 msgid "Torture Chamber"
-msgstr ""
+msgstr "Cambra de Tortura"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:55
 msgid "Storage Room"
@@ -139,180 +146,200 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:59
 msgid "The City"
-msgstr ""
+msgstr "La Ciutat"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:63
 msgid "Exit"
-msgstr ""
+msgstr "[Sortir/Sortida]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:401
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Per què heu entrat en les meues terres?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:406
 msgid "We were traveling-"
-msgstr ""
+msgstr "Estàvem viatjant-"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:411
 msgid "Silence! Did I ask you?"
-msgstr ""
+msgstr "Silenci! T'ho he preguntat?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:416
 msgid "Um... yes."
-msgstr ""
+msgstr "Um...sí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:421
-msgid "Shut up! That's it! I'm putting you in the high-security cave!"
-msgstr ""
+msgid "Shut up! Thats it! I'm putting you in the high-security cave!"
+msgstr "Calla! Això és! Et posaré en la [cova d'alta seguretat]!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:438
 msgid "Ugh..."
-msgstr ""
+msgstr "Ugh..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:443
 msgid "Huh? Where am I? I'm tied to the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Huh? On estic? Estic [tirat] al sòl!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:448
 msgid ""
 "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very well. I "
 "can escape from these knots."
 msgstr ""
+"Dec estar en alguna mena de presó... hmm el guarda no [] molt bé. Puc 
escapar "
+"d'aquests []."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:454
 msgid ""
 "That's better! I wonder how many other prisoners have been captured that I "
 "will have to rescue."
 msgstr ""
+"[Això és millor]! Em [pregunte] quants altres presoners han sigut capturats 
i habré "
+"de rescatar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:459
 msgid ""
 "Since they are probably tied down like I was, I will have to get into their "
 "cells in order to see them."
 msgstr ""
+"Com probablement estaran [] com jo ho estava, habré [d'entrar] a les seues 
[cetles] "
+"per a veure'ls."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:473
 msgid "The high security prisoners are escaping!"
-msgstr ""
+msgstr "Els [presoners d'alta seguretat] s'escapen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:478
 msgid "Kill them."
-msgstr ""
+msgstr "Mateu-los."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:504
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Els guardes estan distrets. És la nostra oportunitat per escapar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:509
 msgid "What the...? Who said that?"
-msgstr ""
+msgstr "Què passa...? Qui ha dit això?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:533
 msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "[] estàs en aquesta [cetla]! Vinga, hem d'escapar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:538
 msgid "Very well. I think the rest of the cells are further down this path."
-msgstr ""
+msgstr "Molt bé. Pense que la resta de les [cetles] estan []."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:549
 msgid ""
 "So, they must have captured $R2.user_description... Well, follow me. We have "
 "to get out of this dungeon."
 msgstr ""
+"Deuen haver capturat $R2.use_description... Bé, segueix-me. Hem de sortir "
+"d'aquest [calabós/masmorra]."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:559
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:560
 msgid ""
 " It is nice to have a $R1.type among us! My guess is $R1.user_description "
 "will be able to shoot these devils without them doing anything about it, "
 "since most orcs are melee."
 msgstr ""
+"És [agradable] tindre un $R1.type [amb nosaltres]! [] és 
$R1.user_description "
+"podrà [disparar] aquests dimonis sense què puguen fer res, ja que la 
majoria "
+"dels orcs [són de tipus melee]."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:569
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:571
 msgid "Dacyn! Good, now we can try to escape. Do you know any way to get out?"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn! Bé, ara podem intentar escapar. Saps alguna manera de sortir?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:574
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:576
 msgid ""
 "No, but I think I can be of some help. I think I have found out where the "
 "key to the door is!"
 msgstr ""
+"No, però pense que puc ser d'alguna ajuda. Crec què he descobert on està 
la clau "
+"de la porta!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:579
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:581
 msgid "Really? Where?"
-msgstr ""
+msgstr "Deveres? On?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:584
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:586
 msgid ""
 "The wall of the northern part of my cell, and right outside of it, is "
 "thinner than everywhere else. I think there is a hidden door there. Come, "
 "let us see!"
 msgstr ""
+"La paret nord de la meua [cetlla], i [], és més prima que la resta. Pense "
+"que hi ha una porta [secreta/amagada] allí. Vinga, anem a veure!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:648
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:650
 msgid ""
 "Here is the thin spot. Actually- wait a second- its not a thin spot at all! "
-"It's really a door!"
+"Its really a door!"
 msgstr ""
+"Ací hi ha un [] prim. Actualment- espereu un segon- no és un []prim! "
+"És una porta!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:661
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:663
 msgid "Huh! A guard. Lets see how quickly we can kill it."
-msgstr ""
+msgstr "Huh! Un guarda. Veiem com de depressa podem matar-lo."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:686
-msgid "I have found the key! Let's get out of here!"
-msgstr ""
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:688
+msgid "I have found the key! Lets get out of here!"
+msgstr "He trobat la clau! Sortim d'ací!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:712
-msgid "This is the right key! come on, let's open the door, quick!"
-msgstr ""
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:714
+msgid "This is the right key! Lets open the door, quick!"
+msgstr "Aquesta és la clau [bona]! Obri la porta, ràpid!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:751
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:753
 msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
-msgstr ""
+msgstr "Ajudeu-nos! Els guardes planegen executar-nos demà!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:756
-msgid ""
-"Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that long."
-msgstr ""
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:758
+msgid "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that 
long."
+msgstr "Ja! Demà? Cometeu un gran error si penseu què viureu tant."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:761
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:763
 msgid ""
 "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them now "
 "before they escape!"
 msgstr ""
+"Correcte, cap, especialment ja que estan [invaint] i hem de matar-los ara "
+"abans de què escapen."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:776
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:778
 msgid "Argh! Oh well, at least my vast hordes will defeat you!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Bé, finalment les meues [] hordes us derrotaran!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:822
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:166
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:824
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:161
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:234
 msgid "Holy Water"
 msgstr "Aigua sagrada"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:825
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:169
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:827
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:164
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:237
 msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
-msgstr ""
+msgstr "Aquesta aigua farà sagrades totes les nostres armes [de per vida/ per 
a tota la vida]!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:826
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:170
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:828
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:165
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:238
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
-msgstr ""
+msgstr "No estic [preparat] per a usar aquest [objecte]! Que l[l'agafe/el 
prenga] un altre."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:860
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:862
 msgid ""
 "Good! We have escaped these accursed caves! Lets get out of these mountains "
 "as quickly as possible!"
 msgstr ""
+"Bé! Hem escapat d'aquestes coves []! Fugim d'aquestes muntanyes tan rà
pidament "
+"com siga possible!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:865
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:867
 msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
-msgstr ""
+msgstr "Aniré amb vosaltres i us ajudaré en la vostra [busca], [el què 
vulga què siga]."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -328,52 +355,66 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Consegueix què Gweddry i Owaec creuen el riu\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort d'Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:93
 msgid ""
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
-msgstr ""
+msgstr "Hem arribat a un gran riu. Què deuríem fer? Deuríem provar a 
creuar-lo?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:98
 msgid ""
 "We must cross this river. The undead are chasing us, and their hordes are "
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
-"soon. We must be across the river before that happens."
+"soon. we must be across the river before that happens."
 msgstr ""
+"Hem de creuar aquest riu. Els no-morts [ens persegueixen] i les seues 
[hordes] "
+"són massa grans per a derrotar-los. Els reforços dels no-morts arribaran 
prompte. "
+"Hem de creuar el riu abans de què això ocòrrega."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:103
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us."
 msgstr ""
+"A l'altra banda del riu [s'estenen] les terres del Nord. Si podem arribar-hi, 
"
+"podrem [conseguir] que alguns ogres ens ajuden."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:108
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
-msgstr ""
+msgstr "Grug diu no ajuda vosaltres! Hem d'acabar amb orcs batalla!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:113
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
-msgstr ""
+msgstr "I açò en [Wesnotenc/la llengua de Wesnoth] significa ...?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:118
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
-msgstr ""
+msgstr "Orc [boig]! Mor!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Pense què els ogres intenten matar els orcs."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:128
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may help us. But I think "
 "we should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
+"Si els demostrem què som enemics dels orcs, potser ens ajuden. Però crec "
+"que deuríem creuar el riu abans d'intentar convèncer aquests ogres de què "
+"ens ajuden."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:178
-msgid ""
-"The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
-msgstr ""
+msgid "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river 
immediately!"
+msgstr "Els reforços dels no-morts han arribat! Hem de creuar el riu 
immediatament!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:216
 msgid ""
@@ -381,18 +422,21 @@
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
 "done again."
 msgstr ""
+"Bé! Hem creuat. Ara veiem si podem conseguir què els orcs s'unisquen a 
nosaltres. "
+"En el passat van ser convençuts de què treballaren per a [], potser es puga 
"
+"fer de nou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:221
 msgid "Grug say join you maybe he."
-msgstr ""
+msgstr "Grug diu unir-se a tu potser."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:232
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
-msgstr ""
+msgstr "Depressa. Hem de creuar abans de què aquests no-morts ens [degollen]!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:4
 msgid "An Elven Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Una Aliança Elfa"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:24
 msgid ""
@@ -404,76 +448,91 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Volas"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Derrotar el líder enemic\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort de Volas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:86
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
-msgstr ""
+msgstr "[], viatgers! Benvinguts al meu regne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:91
 msgid ""
-"Hello. I am wondering if you can help us fight these undead beasts that "
+"Hello. I am wondering if you can help he fight these undead beasts that "
 "attack us."
 msgstr ""
+"Hola. Em [pregunte] si pots ajudar-nos a lluitar contra aquestes bèsties 
no-mortes "
+"què ens ataquen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:96
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "the northern outpost, where the officer stationed there may aid you."
 msgstr ""
+"[]. Encara què no deixaren els nostres boscos, t'ajudarem a aplegar al 
[puesto fronterizo] "
+", on l'oficial [] allí t'ajudarà."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:112
 msgid "Intruders!"
-msgstr ""
+msgstr "Intrusos!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:117
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr ""
+msgstr "Què? Eixos [pestil·lents] orcs! Ells són els intrusos, no 
nosaltres!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:122
-msgid ""
-"They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
-msgstr ""
+msgid "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move 
on."
+msgstr "Estan en la senda [què va cap al nord]. Habrem de lluitar per a 
[avançar]."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:127
 msgid "Bring forth the assassins, we may be able to poison them!"
-msgstr ""
+msgstr "Porteu als assassins, ells els enverinaran!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:151
 msgid ""
 "Your Warlordship, I am the only assassin left! Do you want me to go poison "
 "their leader?"
 msgstr ""
+"Senyor de la Guerra, sóc l'únic assassí que queda! Desitges què enverine 
el seu "
+"líder?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:157
 msgid "Perfect! Go, into the forest!"
-msgstr ""
+msgstr "Perfecte! Ves, cap al bosc!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:175
 msgid ""
 "They have sent an assassin into the forest. We will have to be careful, and "
 "make sure he does not come out and attack us unexpectedly."
 msgstr ""
+"Han enviat un assassí al bosc. Devem ser [acurats] i assegurar-nos de què "
+"no ens ataca per sorpressa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:192
 msgid "Hahaha! Nafga will kill the elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Nafga matarà els elfs!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:205
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
-msgstr ""
+msgstr "No! Aquesta és l'última vegada què falle una missió, i és 
l'última!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:211
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
 msgstr ""
+"El meu assassí està mort! Els elfs deuen pagar, no per la seua mort, però 
sí "
+"per impedir la seua missió!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
 msgid "The Escape Tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "[El túnel d'escapament]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -483,70 +542,73 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
-"@Derrota al líder enemics\n"
+"@Aplegar a la fi del túnel\n"
 "Derrota:\n"
-"#Mort de Konrad\n"
-"#Mort de Delfador\n"
-"#Mort de Kalenz\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
 "#Fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:95
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
-msgstr ""
+msgstr "On estem? No veig cap on anem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:99
 msgid ""
 "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. Now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
+"No ho sé. Hi ha [trolls], els quals potser ens atacaran. Ara afanyem-nos, "
+"hem de moure'ns ràpidament amb eixos Lichs al darrere nostre."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:124
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:119
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
-msgstr ""
+msgstr " [COBA TROL DEL TREZOR: NO PAÇAR]"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:138
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:133
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Qui està ahí?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:142
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:137
 msgid ""
 "We are travelers loyal to the king of Wesnoth. Will you help us escape these "
 "trolls?"
-msgstr ""
+msgstr "Som viatgers lleials al rei de Wesnoth. Ens ajudareu a escapar 
d'aquests trolls?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:146
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:141
 msgid ""
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
+"Sí, us ajudaren, ja que no ens estimem gens els [trolls]. Qualsevol atacat "
+" per ells mereix una mica d'ajut, pense."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:206
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:201
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Hi ha una gran fortuna en aquest cofre. Compte 200 peces d'or!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:279
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:274
 msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Us hem trobat, humans! Prepareu-vos per a morir!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:283
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:278
 msgid ""
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
+"Així què Mal-Ravanal no ens segueix ell mateix. Això és bo. Però encara 
hem "
+"de sortir d'aquest túnel!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:296
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:291
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us!"
-msgstr ""
+msgstr "Hem aplegat a la fi del túnel. Veig la llum del dia sobre nosaltres!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
 msgid "Evacuation"
-msgstr ""
+msgstr "[Evacuació]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:25
 msgid ""
@@ -560,84 +622,99 @@
 "#Death of Dacyn or leaving him on the river's north side\n"
 "#Death of Owaec or leaving him on the river's north side"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria\n"
+"@Consegueix què tothom qui siga possible creue el riu\n"
+"@Destrueix el riu (tothom qui estiga en la [orilla] equivocada del riu morirà
, "
+"incloent els quèqueden en la teua [llista de cridar])\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry o deixar-lo en la [orilla] nord del riu\n"
+"#Mort de Dacyn o deixar-lo en la [orilla] nord del riu\n"
+"#Mort d'Owaec o deixar-lo en la [orilla] nord del riu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:110
 msgid ""
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
+"Tot està perdut! Hem de deixar aquestes les terres del Nord tan ràpidament 
com siga "
+"possible! Correu per les vostres- Què...?! Qui eres tu?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:115
 msgid ""
-"I'm an enginea'. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
+"I'm a engineer. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
-msgstr ""
+msgstr "Sóc un enginyer. [Em pense] què necessiteu els meus servicis. []"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:120
 msgid "Why would we want to do that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Per què voldríem fer això?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:125
 msgid ""
 "Well, I see those arcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
+"Bé, veig què eixos [orcs] us [atrapen], i si destruïsc el pont, no podran 
creuar. Us "
+"ajudarà a escapar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:130
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry, ell està [].. Hem de []. Quant?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:135
 msgid "Fifty gold pieces."
-msgstr ""
+msgstr "Cinquanta peces d'or."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:140
 msgid "Very well, but you only get it once the bridge is down."
-msgstr ""
+msgstr "Molt bé, però només te les donarem quan el pont haja caigut."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:145
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r 'ere. Thats where my "
 "eq'pment is."
-msgstr ""
+msgstr "Bé. El derruiré una vegada vaja a aquell []. Allí està el meu 
equipament."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:150
 msgid ""
 "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when the "
 "bridge is exploded will be left to their own devices!"
 msgstr ""
+"Perfecte, ara... que tothom creue el pont! Qualsevol que es quede en aquesta "
+"[vora] quan explote el pont serà abandonat a la seua sort!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:175
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
-msgstr ""
+msgstr "Però, voleu destruïr el pont ja, capità?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:182
 msgid "I believe you owe me some money first."
-msgstr ""
+msgstr "Crec que deurieu donar-me alguna quantitat [de diners] abans."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:187
 msgid "Yeah, here you go. Now blow this thing up."
-msgstr ""
+msgstr "És clar, ací tens. Ara destrueix aquesta cosa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:202
 msgid "Alright! Blast'n time!"
-msgstr ""
+msgstr "Correcte! Ha arribat l'hora de la destrucció!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:231
 msgid "BOOM!!!"
-msgstr ""
+msgstr "BOOM!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:247
 msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-msgstr ""
+msgstr "Oops... Estic al nord del pont! Deuria haver-ho previst."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:266
 msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Idiotes! M'heu deixat al nord del pont!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:282
 msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
-msgstr ""
+msgstr "Encara estic al nord del pont, Gweddy! Per què l'has destruït!?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:296
 msgid ""
@@ -645,28 +722,31 @@
 "undead probably aren't as numerous this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
+"Bé, hem escapat d'aquests orcs. Ara hem d'anar cap al sud. "
+"Pense que els no-morts probablement no són tan nombrosos [tan a l'oest]així 
"
+"que no morirem immediatament, de totes formes."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:320
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
-msgstr ""
+msgstr "Eh? Aleshores,[ esperem fins després/descansem una mica]?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:332
 msgid "We have not thrown down the bridge in time! The orcs will kill us all!"
-msgstr ""
+msgstr "No hem destruït el pont a temps! Els orcs ens mataran a tots!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:341
 msgid ""
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
 "go south. Hopefully the Undead are not as numerous this far west."
-msgstr ""
+msgstr "Bé, no [havérem de destruïr] el pont després de tot, però encara 
hem d'anar al sud. Per sort els no-morts no són tan nombrosos [tan a l'oest]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:346
 msgid "What? Y'got no need a me se'vices? I quit!"
-msgstr ""
+msgstr "Què? No necessiteu els meus servicis? Me'n vaig!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:4
 msgid "Lake Vrug"
-msgstr ""
+msgstr "Llac Vrug"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:26
 msgid ""
@@ -678,47 +758,67 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Arriba al final del camí\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort de Owaed"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:91
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:84
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
 msgstr ""
+"La senda acaba prompte. Mira aquelles muntanyes que barren "
+" el nostre pas."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:96
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:89
 msgid ""
-"None of our troops can cross this harsh terrain. We must turn back! I told "
-"you from the beginning we should have never have ventured north of the river!"
+"None of our troops can go on this harsh terrain. We must turn back! I told "
+"you from the beginning we should have never came north of the river!"
 msgstr ""
+"Cap de les nostres tropes pot anar per aquest dur terreny. Hem de tornar! "
+"Et vaig dir [desde/des del] principi que mai [deuríem haver anat cap "
+"al nord del riu.]"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:101
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:94
 msgid ""
-"No! If I remember correctly, there is a lake around here, with a bridge "
+"No! If I remember correctly, there is a lake coming up here, with a bridge "
 "across it. We can get through the mountains that way. And remember, if we "
 "had stayed south of the river, the undead would have killed us by now and "
 "raised our corpses to fight against the king. We do not have much of a "
-"choice, we have to stay north of the river where we cannot be detected by "
-"the undead, and so we may be able to get around them and attack them where "
-"there are fewer enemies."
-msgstr ""
+"choice, we have to stay north of the river where we are not detected by the "
+"undead, and so we may be able to get around them and attack them where there "
+"are not as many enemies."
+msgstr ""
+"No! Si ho recorde bé, hi ha un llac creuat per un pont prop d'ací. "
+" Podem travessar les muntanyes per allí. I recordeu, si ens haguèrem "
+"quedat al sud del riu, els no-morts ja ens habriem matat i "
+"alçat els nostres cadàvers per a lliutar contra el rei. No tenim elecció, 
hem "
+"de quedar-nos al nord del riu on no ens detectaran els no-morts i "
+"podrem rodejar-los i atacar-los quan no siguen tants"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:106
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:99
 msgid ""
 "I think Dacyn is right. If we had stayed behind, we would have been defeated "
 "easily. Onward!"
 msgstr ""
+"Pense que Dacyn té raó. Si ens haguèrem quedat darrere "
+", ens habrien matat fàcilment. Endavant!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:129
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:122
 msgid ""
 "Good! We have made it to the end of the road. We can now get out of these "
 "mountains."
-msgstr ""
+msgstr "Bé! Hem arribat a la fi del camí. Ara podem anar-nos-en d'ací."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:143
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:136
 msgid "This doesn't look good..."
-msgstr ""
+msgstr "Açò no pinta bé..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
 msgid "Mal-Ravanals Capital"
-msgstr ""
+msgstr "La capital de Mal-Ravanal"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:26
 msgid ""
@@ -729,68 +829,88 @@
 "#Death of Gweddry\n"
 "#Death of Dacyn"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Escapa de la Capital matant un dels dos [necromàntics]\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:113
-msgid "We have come all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
-msgstr ""
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:114
+msgid "We have came all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
+msgstr "Hem arribat a la capital de Mal-Ravanal!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:118
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:120
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. We cannot kill "
 "Mal-Ravanal. We must turn back!"
 msgstr ""
+"Sí, però mira! Les forces dels no-morts [ens xafen els talons]. "
+"No podem matar Mal-Ravanal. Hem de tornar!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:123
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:126
 msgid ""
-"True. To retreat, we must kill one of these necromancers that follow us. "
+"True. We must kill one of these necromancers that follows us to retreat. "
 "Still, I think we have done some good here: these enemies are delayed by our "
 "actions."
 msgstr ""
+"Cert. Hem de matar un d'aquests [necromàntics] que ens segueix "
+"en la nostra retirada. Però pense que hem obtés quelcom: hem retrasat "
+" aquests enemics amb la nostres accions."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:129
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:132
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
-msgstr ""
+msgstr "Aquests humans han osat a aplegar tan lluny en la meua terra. 
[Aplasteu-los]!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:152
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:156
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
-"the Revenants, one of us knights is let free!"
+"the Revenants, one of my ally knights is let free!"
 msgstr ""
+"Gràcies per destruïr eixe [guerrer esquelètic] ! Cada vegada que mateu un 
dels [...] "
+", un dels meus [cavallers] esdevé lliure!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:156
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:161
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
-msgstr ""
+msgstr "Per què? Sou presoners dels no-morts?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:160
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:166
 msgid ""
 "Yes. My allies and I were questing when we were ambushed by undead. The "
 "guard is playing a sick game- whenever one of their warriors dies, one of us "
 "is let free, but whenever you lose a fighter, they kill one of us."
 msgstr ""
+"Sí. Els meus aliats i jo estàvem [buscant] quan caiguèrem en una "
+"emboscada dels no-morts. Els guardes juguen a un joc [morbós/nauseabund]: "
+"quan un dels seus guerrers mor, deixen un dels nostres lliure, però sí un 
dels "
+"vostres mor, maten un de nosaltres."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:164
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:171
 msgid ""
 "This sounds like a dangerous game. We will try to free as many of you as "
 "possible before we escape from here."
 msgstr ""
+"Sembla un joc perillós. Provarem d'alliberar tans "
+" dels teus com siga possible abans que escapem d'ací."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:168
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:176
 msgid ""
 "There are five of us still locked up in the jail. All of us will join you if "
 "you can get us free."
 msgstr ""
+"Encara hi ha 5 dels nostres tancats en la gàbia. Tots ens "
+"unirem a vosaltres si ens podeu alliberar."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:226
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:202
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:234
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:208
 msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
-msgstr ""
+msgstr "Oseu atarcar-me A MI?!? [Torneu amb el vostre mestre]!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "El [puesto fronterizo] del Nord"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -800,28 +920,27 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
-"@Derrota al líder enemics\n"
+"@Troba el líder [dels fora de la llei] en les viles i mata'l\n"
 "Derrota:\n"
-"#Mort de Konrad\n"
-"#Mort de Delfador\n"
-"#Mort de Kalenz\n"
-"#Fi dels torns"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort de Owaec"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:110
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:111
 msgid "Hail, Gweddry!"
-msgstr ""
+msgstr "Hola, Gweddry!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:114
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:116
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions. Do you think you can help us "
 "regain our outpost?"
 msgstr ""
+"Hola. Ens han tret de les nostres posicions. Pense que podeu ajudar-nos "
+" a recuperar el nostre [puesto fronterizo]?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:118
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:121
 msgid ""
 "I am not sure. There are bandits in this country, and I have been told that "
 "it is my duty to defeat them, and protect the local villages. Whenever I "
@@ -829,76 +948,84 @@
 "get aid, and the bandits retreat into the villages. I cannot find a way to "
 "defeat them."
 msgstr ""
+"No estic segur. Hi ha bandits en aquest país, i"
+"el meu deure és derrotar-los i protegir els llogarets. Sempre que envie "
+"tropes per derrotar-los, són massacrats abans que reben ajuda, i els bandits 
"
+"es refugien en ells. No trobe cap forma de derrotar-los."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:122
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:126
 msgid ""
 "I think I may be able to help you. I am a mage; I believe I will be able to "
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
+"Pense que puc ajudar-te. Sóc un mac, pense que podré llançar un conjur que 
"
+"[els revelarà]si entres als llogarets. De totes formes, no podré ajudar-te 
en la "
+"batalla."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:126
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:131
 msgid "It is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your spell!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha arribat l'hora d'expulsar els bandits. Dacyn, llança el teu 
conjur!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:130
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:136
 msgid ""
 "I believe there is a leader behind these outlaws; kill him, and we will have "
 "defeated these bandits."
 msgstr ""
+"Em pense que aquests [fora de la llei/bandolers] tenen un líder; "
+"mata'l i habrem derrotat aquests bandits."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:134
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:141
 msgid "Go, go far from here! But me and my kind will chase you, and kill you!"
 msgstr ""
+"Ves-te'n, ves-te'n lluny d'ací! Però jo i els què som com jo et 
perseguiran i et "
+"mataran!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:192
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:191
 msgid "They're here!"
-msgstr ""
+msgstr "Estan ací!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:198
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:197
 msgid "No outlaws in this village."
-msgstr ""
+msgstr "No hi ha [fora de la llei/bandolers] en aquesta llogaret."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:237
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:227
 msgid ""
 "So, you have found my hiding place. Very well, I guess I will have to kill "
 "you!"
 msgstr ""
+"Així que heu trobat el meu amagatall. Molt bé, crec "
+"que habré de matar-vos!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:241
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:231
 msgid "Thats the bandit leader! Kill him, and we will have fufilled our duty!"
-msgstr ""
+msgstr "És el líder dels bandits! Mateu-lo, i habrem complit el nostre 
deure!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:254
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:244
 msgid "You have defeated me! I can terrorize the villagers no more..."
-msgstr ""
+msgstr "M'heu matat! No podré atemorir més als vil·latans..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:263
-msgid "We still need to defeat these undead for the villages to be safe."
-msgstr ""
-
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:269
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:312
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:248
 msgid ""
 "I have fufilled me duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
 msgstr ""
+"He finalitzat el meu treball als llogarets. Supose que ara puc unir-me [a la "
+"teua expedició]"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:277
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:320
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:256
 msgid ""
 "Good job! Now, we should move onward, north. The undead scout has warned us; "
 "we must get far away from these lands. I think we should go north, and try "
 "to reach Weldyn from a different route."
 msgstr ""
-
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:306
-msgid "There is still that outlaw to take care of."
-msgstr ""
+"Bon treball! Ara deuríem anar endavant, cap al nord. [L'explorador no-mort "
+"ens ha aconsellat què ens n'anem lluny d'aquestes terres]. Pense que 
deuríem "
+"anar al nord i provar [d'abastar] Weldyn per un camí diferent."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
-msgstr ""
+msgstr "Entrenant els Ogres"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:27
 msgid ""
@@ -910,43 +1037,60 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@[Mantindre/cuidar almenys dos ogres en l'herba les teues tropes es 
reunisquen "
+"amb tu]/[Apacentar dos ogres blablabla]\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort d'Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:84
 msgid ""
-"Look, we have found a pack of Ogres. We should try to capture some to train."
+"Look, we have found a pack of Ogres. Lets see if we can capture some to "
+"train."
 msgstr ""
+"Mireu, hem trobat un [grup/jauria/manada] d'Ogres. Veiem si podem capturar-ne 
"
+"algun per entrenar-lo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:89
 msgid ""
 "Alright, we have to keep at least two of these Ogres on the grass until our "
 "troops get here to capture them."
 msgstr ""
+"Bé, hem de mantindre almenys dos d'aquests ogres en l'herba fins que "
+"les nostres trobes arriben ací per capturar-los."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:94
 msgid ""
 "We should try to surround them. Gweddry, you stay where you are. Dacyn, you "
 "go north-east. I'll go north-west."
 msgstr ""
+"Deuríem provar de rodejar-los. Gweddry, tu queda't ací. Dacyn, ves al nord 
est. "
+"Jo aniré al nord oest."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:128
-msgid "We have let one escape. Let's hope they all don't!"
-msgstr ""
+msgid "We have let one escape. Lets hope they all don't!"
+msgstr "He deixat que un s'escape. Esperem que no ho facen tots!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:154
 msgid ""
 "Good! We have managed to capture some Ogres. We can now recruit them into "
 "our army."
 msgstr ""
+"Bé!Hem conseguit capturar alguns ogres. Ara els podem reclutar per al nostre 
"
+"exèrcit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:164
 msgid ""
 "We didn't capture enough of the ogres here. We will have to go on without "
 "them."
-msgstr ""
+msgstr "No hem capturat prou ogres. Habrem de continuar sense ells."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:4
 msgid "Weldyn Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "L'asedi de Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:26
 msgid ""
@@ -960,8 +1104,17 @@
 "#Death of Sudoc\n"
 "#Letting any enemy unit onto your keep"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Derrotar Mal-Ravanal\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort d'Owaec\n"
+"#Mort de Sudoc\n"
+"#Deixar qualsevol unitat enemiga []"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:125
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:126
 msgid ""
 "You people are fools! You decided to reject my master's duel... very well, "
 "you will all DIE! And know, my master is here, watching your very demise. "
@@ -969,33 +1122,33 @@
 "find him and kill him! There are seven of us, and only ONE of us is the real "
 "leader! ha ha ha ha! To be fair about it, we will all tell you our names."
 msgstr ""
+"Sou uns estúpids! Heu decidit rebutjar el duel del meu mestre... molt bé, "
+"MORIREU TOTS! I saveu que el meu mestre està ací per observar com moriu. "
+"No us tem gens i saps què mai sereu capaços de trobar-lo i matar-lo! Hi ha "
+"set de nosaltres, i només un és realment el líder! Ja ja ja ja! Per a ser 
just, "
+"us direm els nostres noms."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:129
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:131
 msgid "Remember, we have to kill Mal-Ravanal. He's here somewhere..."
-msgstr ""
+msgstr "Recordeu, hem de matar Mal-Ravanal. Està ací en alguna part..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:141
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:143
 msgid "How did you know...?"
-msgstr ""
+msgstr "Com ho saps...?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:159
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:162
 msgid "Kill the king!"
-msgstr ""
+msgstr "Mateu el rei!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:163
-msgid "They killed Konrad... now, even if we save Weldyn, Wesnoth has fallen."
-msgstr ""
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:167
+msgid "They killed Konrad... now, even if save Weldyn, Wesnoth has fallen."
+msgstr "Han matat a Konrad... ara, inclús si salvem Weldyn, Wesnoth habrà 
caigut."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Drowned Plains"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Planes Nevades"
+msgstr "Les Planures [Inundades/Anegades]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1006,42 +1159,38 @@
 "#Death of Owaec\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
-"@Derrota al líder enemics\n"
+"@Derrota el drac esquelètic Khrakrahs\n"
 "Derrota:\n"
-"#Mort de Konrad\n"
-"#Mort de Delfador\n"
-"#Mort de Kalenz\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort d'Owaec\n"
 "#Fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:64
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
-msgstr ""
+msgstr "Què dimonis...pantans? Açò eren unes [llanures] fèrtils l'última 
vegada que estiguí ací!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:68
 msgid ""
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
+"El senyor lich Mal-Ravanal ha d'haver inundat la vall. Als no-morts els 
agraden "
+"els pantans. Són morts, descomposts, tot el què són ells."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:72
 msgid "I suppose we will have to wade across it... ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Supose que habrem de vadejar-lo... ugh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:76
 msgid "Die... die... my master is calling you... Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Mor...mor...el meu [mestre] et crida...Mor!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:88
-#, fuzzy
 msgid "What is that?!?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Què és allò?!"
+msgstr "Què és això?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:92
 msgid ""
@@ -1049,6 +1198,9 @@
 "creature ever, living in the Eastern Mountains. It must have fled when the "
 "Undead came."
 msgstr ""
+"Ah, el drac Khrakrahs. Quan estava viu era la criatura més poderosa "
+"que mai ha viscut en les muntanyes de l'est. Deu haver fugit quan arribaren "
+"els no-morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:96
 msgid ""
@@ -1056,30 +1208,33 @@
 "clutches of the great lich Mal-Ravanal. You remember the prophecy, Dacyn. "
 "You will meet your doom!"
 msgstr ""
+"Sí, el drac fugí, però inclús els més poderosos són incapaços 
d'escapar "
+"de les tot poderoses urpes del gran lich Mal-Ravanal. Recorda la profecia, 
Dacyn. "
+"Estàs sentenciat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:103
 msgid "Prophecy?"
-msgstr ""
+msgstr "Profecia?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:138
 msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
-msgstr ""
+msgstr "Els no-morts estan sortint del sòl! Hem de destruïr-los, ràpid!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:144
 msgid "My lord, undead are rising out of the cracks in the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor, els no-morts estan sortint de les grietes del sòl!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:148
 msgid "This might be more difficult than I thought."
-msgstr ""
+msgstr "Açò pot ser més difícil del què havia pensat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:191
-msgid "Now let's get out of this bog!"
-msgstr ""
+msgid "Now lets get out of this bog!"
+msgstr "Sortim d'aquest pantà!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
-msgstr ""
+msgstr "El Duel"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:22
 msgid ""
@@ -1089,122 +1244,152 @@
 "Defeat:\n"
 "#Death of Gweddry"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Mort de Mal-Ravanal\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:78
-msgid ""
-"These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:79
+msgid "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best 
minions."
 msgstr ""
+"Aquestes són les regles: cada equip pot reclutar un màxim de sis dels seus "
+"[subordinats/guerrers]."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:82
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:84
 msgid ""
 "After this, the keeps will be taken away from the sides, and the battle will "
 "commence!"
-msgstr ""
+msgstr "Després d'açò, es retiraran els [], i la batalla començarà!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:86
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:89
 msgid "The first leader to fall loses the duel."
-msgstr ""
+msgstr "El primer líder en caure perd el duel."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:90
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:94
 msgid ""
 "Other than these, there are no rules. The battle will not stop until one of "
 "the leaders is dead. Let the battle begin!!!"
 msgstr ""
+"A part d'aquestes, no hi ha regles. La batalla continuarà fins que un dels 
líders mora. "
+"Que comence la batalla!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:149
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:154
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:177
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
-msgstr ""
+msgstr "Trampa! No pot fer això!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:153
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:159
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:182
 msgid ""
 "Actually he is. The rules say he can only bring six of his minions,they "
 "didn't say he couldn't summon more after the duel started. However, Gweddry "
 "is still not allowed to bring more troops, because that would be bringing, "
 "not summoning."
 msgstr ""
+"Sí que pot. Les regles diuen que només pot reclutar sis dels seus 
[servidors/guerrers] "
+", però no què no podria cridar-ne més després de què el duel començara. 
"
+"De totes formes, Gweddry no pot reclutar més tropes, perquè això seria 
reclutar, "
+"no cridar."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:157
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:164
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:187
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
-msgstr ""
+msgstr "Això és joc brut. Molt bé. Què el duel continue!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:170
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:199
 msgid "I can't believe I lost the duel..."
-msgstr ""
+msgstr "No puc creure que haja perdut el duel..."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:174
-msgid ""
-"What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr poweerrrrrr......."
-msgstr ""
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:204
+msgid "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr 
poweerrrrrr......."
+msgstr "Què? Ha perdut? Ara començarem a peeerdre tottttt eellllllllssssss 
nostressss poooodeerrrss....."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:186
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:216
 msgid "And more!"
-msgstr ""
+msgstr "I més!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:4
 msgid "The Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "El [puesto fronterizo]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:25
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
-"@Resist until you receive further instructions from Dacyn.\n"
+"@Resist until you recieve further instructions from Dacyn.\n"
 "Defeat:\n"
 "#Death of Gweddry"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Resistir fins que rebes més instruccions de Dacyn\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:117
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these humans that stop us from entering "
 "Wesnoth!"
-msgstr ""
+msgstr "Vinga, germans, destruïm aquests humans que ens impedïxen entrar en 
Wesnoth!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:121
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:122
 msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
-msgstr ""
+msgstr "Ja que no tenim voluntat pròpia, hem d'estar d'acord amb tu."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:125
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:127
 msgid "No! We must hold this outpost!"
-msgstr ""
+msgstr "No! Hem de defendre aquest [puesto fronterizo]!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:130
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:132
 msgid ""
 "I always give my victims the honor of knowing the magnificent leader of the "
-"enormous hordes that are about to kill them. I am the grand lich Mal-"
-"Ravanal, head of an evil brotherhood of necromancers! Ha ha ha ha!"
-msgstr ""
+"enormous hordes that are about to kill them. I am the evil spirit of Ravanal "
+"inhabiting the body of this lich, head of an evil brotherhood of "
+"necromancers! Ha ha ha ha!"
+msgstr ""
+"Sempre done a les meues víctimes l'honor de conèixer el magnífic líder de 
"
+"les enormes hordes que van a matar-les. Sóc el malvat espírit de Ravanal "
+"què posseïx l'esperit d'aquest lich, cap d'una diabòlica germandat de 
necromàntics! "
+"Ja ja ja ja!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:134
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:137
 msgid ""
 "What? Mal-Ravanal? I see... Gweddry, this Lich is too powerful for us to "
 "resist. We must try to escape. I think there is a tunnel somewhere in the "
 "castle cellar."
 msgstr ""
+"Què? Mal-Ravanal! [Ja veig]... Gweddry, aquest Lich és massa poderós com "
+"per a què resistim. Hem d'intentar escapar. Em sembla que hi ha un túnel "
+"en algun lloc del soterrani del castell."
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
+msgid "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the 
castle!"
+msgstr "Ajà! Ara podem escapar d'ací! He trobat una [trampilla] junt al 
castell!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:154
-msgid ""
-"Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
-msgstr ""
-
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:172
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:177
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
-msgstr ""
+msgstr "Seguiu-me, homes! Cap a la trampilla!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:186
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:192
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! "
 "Come to the trapdoor!"
 msgstr ""
+"Ràpid! Abans que arriben reforços enemics i ens maten a tots! Aneu "
+"a la [trampilla]!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
 msgid "The Council"
-msgstr ""
+msgstr "El Consell"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:22
 msgid ""
 "Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in the "
 "reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Sí, la profecia. Sé de què parla eixe lich. Tot començà en el regnat de 
Haldric "
+"VII..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
@@ -1212,18 +1397,25 @@
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
 "worried."
 msgstr ""
+"El millor profeta de la terra, Galdren, predí que algun dia, algun dia no 
molt llunyà, "
+"un gran dimoni s'extendria sobre la terra. El rei, naturalment, estava 
preocupat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
 msgid ""
 "The seer told him that the only way to stop the evil was to appoint a mage, "
 "versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's advisor."
 msgstr ""
+"El profeta li digué que l'únic forma d'aturar el dimoni era nomenar un mac "
+"[versat/entrenat] en el combat amb els esperits de la obscuritat com a 
conseller "
+"reial."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
 msgid ""
 "In all the land, there were two mages of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
 msgstr ""
+"A la Terra hi havia dos macs de la llum que clarament destacaven sobre la 
resta. "
+"Un mac de l'Est anomenat Ravan, i jo mateix."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
@@ -1232,6 +1424,10 @@
 "he came out he announced that the seer was dead, and he had chosen me as his "
 "new advisor."
 msgstr ""
+"El Rei, desitjant elegir un bon conseller, ens va entrevistar a ambdós abans 
"
+"de parlar amb Galdren. Després conversà amb el [profeta] en privat. Ningú "
+"va saver mai què es va dir en aquella habitació, però quan el rei va 
sortir "
+"va anunciar què el profeta estava mort i em va elegir a mi com a nou 
conseller."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
 msgid ""
@@ -1240,12 +1436,19 @@
 "of darkness, hoping to discover their weaknesses, but it was they who found "
 "his."
 msgstr ""
+"Ravan s'ho va pendre prou bé, pensàrem tots, però ara pense què va ser "
+"aleshores quan va començar a caure. Va aprofundir les seues converses amb 
els "
+"esperits de la foscor, esperant descobrir els seus punts febles, però van 
ser "
+"ells qui van descobrir les seues."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:52
 msgid ""
 "In time, as all of the mages of death eventually do, he took his own life "
 "and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
+"Al debut temps, com tots els macs de la mort fan alguna vegada, va pendre "
+"la seua pròpia vida i es va convertir en [lich], un dels més poderosos que 
hagen "
+"existit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:57
 msgid ""
@@ -1254,6 +1457,10 @@
 "respected member of the court. When I came out, he revealed himself, named "
 "himself Mal-Ravanal, and challenged me to a duel."
 msgstr ""
+"Un dia, ell [] i vingué al castell, quan jo hi vivia. Va demanar veure'm i 
els "
+"guardes el deixaren, ja que encara era un respectat membre de la cort. "
+"Quan vaig sortir, es va descobrir, es presentà com a Mal Ravanal i em va "
+"retar a un duel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:62
 msgid ""
@@ -1261,6 +1468,9 @@
 "However, as he was now skilled in the magical art of teleportation, he "
 "simply vanished. And has not been seen since."
 msgstr ""
+"Els guardes, sorpresos per aquesta revelació repentina, avançaren per "
+"atacar-lo. Però ell estava entrenat en l'art de la teleportació i 
simplement "
+"desaparegué. I no s'havia sabut res d'ell fins ara."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:111
 msgid ""
@@ -1268,20 +1478,18 @@
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing: Mal-"
 "Ravanal."
 msgstr ""
+"No l'havien vist fins el dia en què ens atacà a Gweddry i a mi en el 
[puesto "
+"avanzado] en la frontera oriental. Aquest és el [lich] al qual ens 
enfrontem: Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid "So what should we do now?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"No podem entrar... I doncs, que farem ara?"
+msgstr "Què deuríem fer ara?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
 "mere Lich!"
-msgstr ""
+msgstr "Hem de lluitar, òbviament. Segurament el [...] de Wesnoth pot 
triomfar sobre un [...]!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
 msgid ""
@@ -1290,14 +1498,18 @@
 "us. There is no end to the columns of marching skeletons, the wailing "
 "ghosts, the infernal bats, led by the foul necromancers who raised them."
 msgstr ""
+"M'adone per les vostres paraules de què no heu vist mai les hordes per 
vosaltre "
+"mateixos. Tots els guerrers morts a totes les edats de la Terra han tornat "
+"per atacar-nos. Hi ha columnes d'esquelets, [] fantasmes, i rat penats 
infernals "
+"sense fi, dirigides per els [] necromàntics què els alçaren."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But still, it's not like you have a better plan!"
-msgstr ""
+msgstr "[Però de totes formes no sembla que tu tingues un pla millor!]"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
-msgid "That is why we're at this council..."
-msgstr ""
+msgid "Thats why we're at this council..."
+msgstr "Per això avui estem reunits en consell..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:135
 msgid ""
@@ -1305,22 +1517,29 @@
 "battle. So it seems that the only path to victory is to destroy the head of "
 "these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
+"De totes formes, savem que no podem derrotar les hordes de l'enemic 
afrontant-los "
+"en batalla. Sembla que l'únic camí cap a la victòria és derrotar el cap "
+"d'aquests necromàntics, el [lich] Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:139
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
-msgstr ""
+msgstr "Però no tenim ni idea de com fer-ho!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:143
 msgid ""
 "Well, we do know that he is very arrogant, and can be easily tricked. That "
 "is how he fell in the first place."
 msgstr ""
+"Bé, savem què és molt arrogant i pot ser enganyant fàcilment. Així és 
com va "
+"caure la primera vegada."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:147
 msgid ""
 "So maybe we can trick him into exposing himself to us? Dacyn, does he know "
 "we know who he is?"
 msgstr ""
+"Potser podrem enganyar-lo per a què es mostre a nosaltres? Dacyn, ell sap "
+"què savem qui és?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:151
 msgid ""
@@ -1328,17 +1547,19 @@
 "name Mal-Ravanal, and if he had known I was there when he attacked, he would "
 "have pursued us much more vigorously."
 msgstr ""
+"No, pense que no. Sóc l'única persona viva que reconeixeria el nom 
Mal-Ravanal, "
+"i si ell havera sabut qui sóc quan atacà, ho habria fet molt més 
vigorosament."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:163
 msgid "Sire, the undead armies are attacking!"
-msgstr ""
+msgstr "Senyor, els exèrcits dels no-morts ens ataquen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:168
 msgid "Well, that will have to be the end of our council. Let us fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Bé, habrem de finalitzar el consell. A lluitar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
-msgid "Xenophobia"
+msgid "Racial Warfare"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:86
@@ -1346,52 +1567,56 @@
 "Hail, Dwarves! Will you help us get by these foul Orcs? We need to get "
 "further along this path."
 msgstr ""
+"Hola, Dwarves! Ens ajudareu amb aquests [] orcs? Hem d'avançar més "
+"per aquest camí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:91
 msgid "You human! Call us foul, will you?!?!"
-msgstr ""
+msgstr "Vosaltres, humans, ens anomeneu []?!?!?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:96
 msgid "Why should we help you? You're not a dwarf!"
-msgstr ""
+msgstr "Per què deuríem ajudar-vos? No sou []!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:101
 msgid ""
 "Your people helped us in the past, in the tunnels in the South. Why won't "
 "you help us now?"
 msgstr ""
+"La vostra gent ens ajudà en el passat, en els túnels del Sud. Per què no 
ens "
+"ajudaríeu vosaltres ara?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:106
-msgid ""
-"Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
-msgstr ""
+msgid "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a 
human!"
+msgstr "Impossible! No puc creure que els meus camarades ajudaren un humà!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:111
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
-msgstr ""
+msgstr "[]. Per què deuria un de nosaltres ajudar algú que no és de la 
nostra gent?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:116
-msgid ""
-"Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
-msgstr ""
+msgid "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our 
own?"
+msgstr "Aleshores ens deixareu passar, però habrem de lluitar nosaltres 
mateixos contra els orcs."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:121
-msgid "I am afraid that is... impossible."
-msgstr ""
+msgid "I am afraid that is now impossible."
+msgstr "Ho sent, però ara és impossible."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:126
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
-msgstr ""
+msgstr "Orcs, mateu-los a tots! Humans, èlfs o [], no importa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:131
 msgid ""
 "These orcs will die. But so will you, human. You have trespassed on Elvish "
 "land."
 msgstr ""
+"Aquests orcs moriran. Però vosaltres també, humans. Heu traspassat les 
terres "
+"èlfiques."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
-msgstr ""
+msgstr "Oh, ara són terres èlfiques? Moriu, gossos elfs! I vosaltres també, 
humans!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:141
 msgid ""
@@ -1399,12 +1624,17 @@
 "their own supposed superiority. We probably will have to fight them, "
 "although we may be able to bypass them."
 msgstr ""
+"Aquesta gent no escolta raons, els encega la seua creença de què són 
superiors. "
+"Probablement habrem de lluitar contra ells, encara què puguem passar."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:146
 msgid ""
 "True. As much as I dislike killing anything but orcs and undead, it seems we "
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
 msgstr ""
+"És cert. A pesar de tots el què em disguts matar qualsevol cosa què no 
siguen "
+"orcs i no-morts, sembla què habrem de matar aquests elfs, i aquests [], "
+"abans de què ens maten a nosaltres."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:157
 msgid ""
@@ -1416,22 +1646,29 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Derrotar tots els líders enemics\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort d'Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:167
 msgid "Argh! I'm dead! Well, dwarves are still the best!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! He mort! Bé, els [] encara són els millors!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:186
 msgid "I die? Orcs rule all!"
-msgstr ""
+msgstr "Mor? Els orcs [manen]!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:205
 msgid "It seems these humans are more powerful than I thought. Ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Sembla què els humans són més poderosos del què pensava. Ugh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:4
 msgid "Two Paths"
-msgstr ""
+msgstr "Dos camins"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:24
 msgid ""
@@ -1444,10 +1681,18 @@
 "#Death of Owaec\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Derrotar qualsevol dels líders enemics\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort d'Owaec\n"
+"#Fi dels torns."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:93
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Mireu! La [carretera] es bifurca ací. Per quin camí deuríem anar?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:98
 msgid ""
@@ -1455,6 +1700,9 @@
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
 "is a path that stays inside the realm of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Conec aquesta zona. Vaig estar ací en una [] anterior. Just al nord "
+"d'ací hi ha un riu que es dirigeix cap a les terres del nord, on viuen els 
orcs. "
+"Cap a l'oest hi ha una senda que es dirigeix al regne de Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:103
 msgid ""
@@ -1462,6 +1710,9 @@
 "avoid the undead armies. Their hordes are too large for us to defeat, and "
 "staying inside Wesnoth would mean certain death."
 msgstr ""
+"Probablement devem anar cap al nord, a les terres dels orcs, per a 
circumval·lar "
+"i evitar els exèrcits dels no-morts. Les seues hordes són massa nombroses "
+"per a què les derrotem, i entrar a Wesnoth significaria una mort segura."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:108
 msgid ""
@@ -1469,43 +1720,55 @@
 "quickly as possible. The undead hordes can't be that large, and there are "
 "orcs in the northlands."
 msgstr ""
+"No, jo pense què deuríem anar directament amb el rei, tan prompte com siga "
+"possible. Les hordes dels no-morts no poden ser tan nombroses, i hi ha orcs "
+"en les terres del nord."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:113
 msgid ""
 "Either way we will have to fight. Look, the orcs and undead are in a "
 "conflict, and block our path!"
 msgstr ""
+"De qualsevol forma habrem de lluitar. Mireu, els orcs i els no-morts tenen un 
conflicte "
+"i bloquen el nostre camí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
-"Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush those pesky "
+"Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush there pesky "
 "humans and battle later. Your call."
 msgstr ""
+"Bé, orc, podem continuar aquesta lluita, o [aplastar] aquests pestil·lents 
humans "
+"i [batallar] després. Digues."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:123
 msgid ""
 "Hm... I know. We will make a pact to destroy these humans, and continue our "
-"fight later. (Hopefully you will die, for then I will win our battle by "
+"fight later. (hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
+"Hm... Ja veig. Farem un pacte per destruïr aquests humans, i continuarem "
+"amb la nostra batalla després. (de totes formes moriràs, i aleshores 
guanyarem "
+"la batalla.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:128
 msgid "Very well, we are allies, for now. (this foolish orc will surely die)."
-msgstr ""
+msgstr "Molt bé, serem aliats... per ara. (Aquest orc boig segurament morirà
)."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:140
 msgid ""
-"No! These undead won our battle, and you will be able to enter my northern "
-"homeland!"
+"No! These undead has won our battle, and you will be able to enter my "
+"northern homeland!"
 msgstr ""
+"No! Aquests no-morts han guanyat la nostra batalla, i no podreu entrar a "
+"la nostra [llar] del nord!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:157
 msgid "I was supposed to stop you from re-entering Wesnoth! I have failed."
-msgstr ""
+msgstr "Intentí evitar que tornàreu a entrar en Wesnoth! He fallat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
-msgstr ""
+msgstr "Els no-morts Border Patrol"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:23
 msgid ""
@@ -1517,6 +1780,13 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Derrotar either el necromàntic o el lich\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:80
 msgid ""
@@ -1553,31 +1823,33 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:129
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:313
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:330
 msgid "Hmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:132
 msgid "We do not want to waste time here fighting Mal-Skraat. Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "No volem malgastar temps ací lluitant contra Mal-Skraat. En guàrdia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:137
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr ""
+msgstr "Jo no diria que aquesta és una bona decisió, però us seguiré."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
-msgstr ""
+msgstr "Noo!!! No podré promocionar si fugen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:153
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward- we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
+"Estàs en lo cert. És una bogeria [], hem de derrotar Mal-Skraat i tornar, 
anant "
+"al [puesto avanzado] del nord."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:158
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
-msgstr ""
+msgstr "Bé! Si els derrote, em convertiré en [lich]!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:175
 msgid ""
@@ -1590,12 +1862,16 @@
 "We cannot spend any more time defeating Mal-Skraat. Like it or not, we must "
 "go further into these undead lands."
 msgstr ""
+"No podem perdre més temps derrotant Mal-Skraat. Ens agrade o no, hem "
+"d'adentrar-nos en les terres dels no-morts."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:190
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
 msgstr ""
+"Noo!!! Aplegaran a la capital de Mal-Ravanal, i seré [castigat] per 
haver-los deixat "
+"escapar!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
 msgid "Undead Crossing"
@@ -1611,18 +1887,29 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Matar el Lich enemic\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort d'Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road."
 msgstr ""
+"Aquestes [tanques] sembla impassables. Crec que no podrem seguir "
+"per aquest camí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:73
 msgid ""
 "We must cross this river. We cannot try to find a way around this swamp, we "
 "will waste too much time. Already Weldyn might be in ruins!"
 msgstr ""
+"Hem de creuar aquest riu. No podem intentar trobar una camí a través "
+"d'aquest [pantà], perdríem molt de temps. []!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:78
 msgid ""
@@ -1630,27 +1917,31 @@
 "should proceed with caution. I still think we should go straight to the "
 "King, but that is now impossible."
 msgstr ""
+"A l'altra banda del riu s'estenen les Terres del Nord. Els ogres viuen allí, 
"
+"així com els orcs. Devem actuar amb precaució. Encara pense que deuríem "
+"anar directament cap al Rei, però ara és impossible."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:83
 msgid ""
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
+"Deixaré què us ofegueu en el riu, i aleshores alçaré els vostres cosos 
per "
+"a servir en les hordes del meu mestre!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:100
-msgid ""
-"I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
-msgstr ""
+msgid "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy 
you!"
+msgstr "[] les bèsties que us destruiran a les profunditats del riu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:132
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this Lich has learned to call "
 "up demons!"
-msgstr ""
+msgstr "Sembla què amés [d'alçar] no-morts aqust lich ha aprés a cridar 
dimonis!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
-msgstr ""
+msgstr "Una aparició inesperada"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:22
 msgid ""
@@ -1661,38 +1952,48 @@
 "#Death of Gweddry\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Derrotar un dels necromàntics\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:104
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
-msgstr ""
+msgstr "Hem escapat d'eixos túnels obscurs! Però on estem ara?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:109
 msgid "This is bad. We are in the middle of enemy territory!"
-msgstr ""
+msgstr "Açò no és bo. Estem enmig de territori enemic!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:114
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Us hem rodejat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:119
 msgid ""
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
 msgstr ""
+"Per què no provem si els nous [reclutes] podem atrapar-los? Després de tot, 
"
+"només són dos! "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "No!!! They'll kill me!"
-msgstr ""
+msgstr "No!!! Hem mataran!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:129
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
-msgstr ""
+msgstr "I? No ens importa, només eres un [adepte] obscur."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:134
 msgid ""
 "It seems Mal-Tar is weak, but his brothers are still surrounding us. I "
 "propose we kill him and use his castle as a base for our attack!"
 msgstr ""
+"Sembla què Mal-Tar és feble, però els seus germans encara ens rodegen. "
+"Propose matar-lo i usar el seu castell com a base per al nostre atac!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:139
 msgid ""
@@ -1700,21 +2001,23 @@
 "kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead lands. I "
 "don't know how far we will get, though."
 msgstr ""
+"Si matem Mal-Skraat, habrem obert una via per entrar en Wesnoth, però "
+"si matem Mal-Kallat, podrem penetrar a les terres dels no-morts. No sé "
+"com de lluny aplegaríem de totes formes."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:151
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
-msgstr ""
+msgstr "No! M'heu derrotat, i podeu tornar a entrar en Wesnoth!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:168
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr ""
+msgstr "Heu derrotat el meu germà, però us seguiré i us mataré!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:4
 msgid "Weldyn under Attack"
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn sota atac"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:39
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1725,58 +2028,58 @@
 "#Death of Owaec\n"
 "#Death of Konrad"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
-"@Derrota al líder enemics\n"
+"@Sobreviure a la nit\n"
 "Derrota:\n"
-"#Mort de Konrad\n"
-"#Mort de Delfador\n"
-"#Mort de Kalenz\n"
-"#Fi dels torns"
+"#Mort de Gweddry\n"
+"#Mort de Dacyn\n"
+"#Mort d'Owaec\n"
+"#Mort de Konrad"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:196
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:197
 msgid ""
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches- they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
 msgstr ""
+"La batalla és imminent, senyor. Mire, la nit s'apropa, l'atac s'acosta. 
Espere "
+"que puguem contenir-los."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:200
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:202
 msgid "Very well. But is this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
-msgstr ""
+msgstr "Molt bé. Però aquest ... Mal-Ravanal del qual parleu, està ací?"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:204
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:207
 msgid "I do not think so, but he might be here, hiding."
-msgstr ""
+msgstr "No ho crec, però potser estiga ací, amagat."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:208
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:212
 msgid ""
 "In any case, the undead are attacking now. Let us hope we can last out the "
 "night."
-msgstr ""
+msgstr "En qualsevol cas, els no-morts ens ataquen. Esperem que puguem 
resistir tota la nit."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:220
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:225
 msgid "Look, the undead are tearing down our defences!"
-msgstr ""
+msgstr "Mireu, els no-morts [] les nostres defenses!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:244
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:249
 msgid "I have died, and with me the city shall fall."
-msgstr ""
+msgstr "He mort, i la meua ciutat caurà."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:256
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:262
 msgid "Look, the sun has risen. The undead are retreating."
-msgstr ""
+msgstr "Mireu, el Sol està sortint. Els no-morts es retiren."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:273
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:280
 msgid "I come bearing a message from my leader:"
-msgstr ""
+msgstr "Porte un missatge del meu líder."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:277
-msgid "Very well, you may read it. (It might tell us something useful)."
-msgstr ""
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:285
+msgid "Very well, you may read it. (it might tell us something useful)."
+msgstr "Molt bé, pots llegir-lo. (Potser ens conte quelcom útil)."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:281
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:290
 msgid ""
 "He says: Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that was "
 "only a small fraction of my horde. It would be very easy for me to defeat "
@@ -1785,67 +2088,86 @@
 "Gweddry, as a commander, are a coward. You claim to have defeated my lord's "
 "captains, but it was really your hordes, not you."
 msgstr ""
+"Diu: Bé, heu derrotat alguns dels meus capitans. Bon treball. Però això "
+"era només una xicoteta fracció de les meues hordes. Seria molt fàcil per 
mi "
+"derrotar-vos. Però pense què això no faria justícia al meu poder, sinò 
al de les "
+"meues legions. I això em porta al segon punt. Tu, Gweddry, com a comandant, "
+"eres un cobard. Proclames haver derrotat un dels meus capitans, però "
+"ho han fet els teus exèrcits, no tu."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:285
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:295
 msgid "What is the point of this message? All you do is insult us!"
-msgstr ""
+msgstr "Quin és el propòsit d'aquest missatge? Tot el què fa és 
insultar-nos!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:289
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:300
 msgid ""
 "The point is that Gweddry could not have defeated my lord's minions without "
 "the help of his slaves! I doubt Gweddry could even last two seconds in "
 "actual combat. And my Lord will prove it. He challenges you, Gweddry, to a "
 "contest, a battle."
 msgstr ""
+"La qüestió és què Gweddry no podria haver matat les [] dels meus senyors "
+"sense l'ajuda dels seus [esclaus]! Dubte què Gweddry poguera aguantar "
+"dos segons en combat. I el meu senyor ho provarà. Et reta, Gweddry, a "
+"un [repte], a una batalla."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:293
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:305
 msgid ""
 "What are his terms? I won't accept anything obviously weighted towards his "
 "victory!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:297
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:310
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Anyway, these are his terms: You pick "
 "your six best warriors and I will pick my six best. Then we will fight, to "
 "the death, until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:301
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:315
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He will bring more than seven "
 "undead to the battle; he will bring a whole army!"
 msgstr ""
+"Gweddry, pense que no deuríes acceptar. Portarà més de 7 no-morts a la 
batalla, "
+"portarà un exèrcit sencer!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:305
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:320
 msgid ""
 "Well, I think you should accept. This at least guarantees a somewhat fair "
 "fight, and otherwise we will have to face the whole undead army."
 msgstr ""
+"Bé, pense que deuries acceptar. Açò almenys garanteix una lluita una mica "
+"neta, mentres que sinò acceptes habrem d'afrontar la totalitat de l'exèrcit 
"
+"dels no-morts."
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:309
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:325
 msgid ""
 "I will simplify your choice. Accept, or face the onslaught of my lord's "
 "hordes, like the coward that you are."
 msgstr ""
+"Simplificaré la teua elecció. Accepta o enfronta't a les [] de les hordes 
del meu "
+"senyor, com el cobard què eres."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction..."
-msgstr ""
+msgstr "No! He fallat en la meua missió de salvar Wesnoth de la 
destrucció..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:24
 msgid "Wesnoth is doomed... without me, Gweddry has no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoth està maleïda... sense mi, Gweddry no té cap esperança."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:38
 msgid "I... must... advise... Gweddry..."
-msgstr ""
+msgstr "He... d'avisar... Gweddry..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:5
 msgid ""
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "events happening on the eastern border of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Era el [3,13,30] any del regnat de Konrad II, i successos estranys passaven 
en les "
+"fronteres orientals de Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:9
 msgid ""
@@ -1910,16 +2232,3 @@
 "the night watchmen..."
 msgstr ""
 
-#~ msgid ""
-#~ "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;"
-#~ "&human-royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&human-spearman.png,Llancer,(fà
cil);*&human-swordman.png,Espadatxí;&human-"
-#~ "royalguard.png,Guardia Reial,(difícil)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We have defeated these bandits. Dacyn, where should we go now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-#~ "#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-#~ "Els hem derrotat! Què fem, ara?"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]