wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/pl.po wesnoth-lib/pl.po...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/pl.po wesnoth-lib/pl.po...
Date: Sat, 22 Jan 2005 12:53:33 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/01/22 17:53:32

Modified files:
    po/wesnoth-httt: pl.po 
    po/wesnoth-lib : pl.po 
    po/wesnoth   : pl.po 

Log message:
    Updated Polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/pl.po.diff?tr1=1.30&tr2=1.31&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po:1.11 wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po:1.12
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po:1.11 Thu Jan 20 23:24:10 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/pl.po    Sat Jan 22 17:53:32 2005
@@ -3,48 +3,50 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-01-21 00:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-22 17:34+0100\n"
+"Last-Translator: Paweł Stradomski <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+"X-Poedit-Country: POLAND\n"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
-msgstr ""
+msgstr "Dziedzic tronu."
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Wojownik"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najprostszy)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid "Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Bohater"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Mistrz"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:12
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najtrudniejszy)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:13
 msgid ""
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
-msgstr ""
+msgstr "Walcz o odzyskanie prawowicie należnego Ci tronu Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
-msgstr ""
+msgstr "Trzeba dokonać wyboru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:25
 msgid ""
@@ -57,6 +59,14 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zwycięstwo:\n"
+"@Pokonaj któregokolwiek z wrogich dowódców\n"
+"Porażka:\n"
+"#Śmierć Konrada\n"
+"#Śmierć Delfadora\n"
+"#Śmierć Li'sar\n"
+"#Śmierć Kalenza"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:115
 msgid ""
@@ -329,7 +339,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
-msgstr ""
+msgstr "Perłowa Zatoka"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:26
 msgid ""
@@ -341,83 +351,99 @@
 "#Death of Konrad\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zwycięstwo:\n"
+"@Pokonaj obydwu wrogich dowódców\n"
+"@Pokonaj jednego z wrogich dowódców i przetrwaj aż do upłynięcia limitu 
tur\n"
+"Porażka:\n"
+"#Śmierć Konrada\n"
+"#Wyczerpanie limitu tur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:169
 msgid ""
 "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
 "hard!"
 msgstr ""
+"Więc to jest Perłowa Zatoka. Wygląda na to, że rzeczywiście zmusili "
+"ryboludzi do ciężkiej pracy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:173
 msgid ""
 "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
 "around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
 msgstr ""
+"W rzeczy samej. Wydaje się też, że zgromadzili tu wielu żołnierzy. Okrą
żę "
+"zatokę dookoła i spróbuję odwrócić ich uwagę. Ty i reszta zostańcie i 
"
+"spróbujcie uwolnić ryboludzi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:177
 msgid "Very well. Be careful!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak jest. Bądź ostrożny!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:191
 msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale, szefie, dlaczego używamy tylko nietoperzy i wężoludzi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:196
 msgid ""
 "Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and bats "
 "are best for doing that!"
 msgstr ""
+"Bo musimy pilnować morza i ryboludzi, a nietoperze i wężoludzie są w tym "
+"najlepsi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:201
 msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
-msgstr ""
+msgstr "Ale orkowie są najpotężniejszą rasą ze wszystkich..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:206
 msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
-msgstr ""
+msgstr "Zamilknij, robaku. Ja jestem szefem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:233
 msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha! Teraz orkowie będą władać na lądzie i na morzu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:238
 msgid "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
-msgstr ""
+msgstr "Niech ktoś wreszcie zabije tego idiotę..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:249
 msgid "But...but...how can this be happening to me?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale...Ale... Jak to się mogło stać?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:253
 msgid "Who was that idiot?"
-msgstr ""
+msgstr "Kim był ten dureń?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:288
 msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Nareszcie wolni! Śmierć orkom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:313
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
-msgstr ""
+msgstr "Skoro jesteśmy wolni, wspólnie możemy pokonać okupantów!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:336
 msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
-msgstr ""
+msgstr "Wolni! Gdzie ci orkowie? Pokażemy im!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:359
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the south-east!"
 msgstr ""
+"Dziękujemy za uratowanie! Teraz możemy pomóc wam w walce z orkami! 
Główna "
+"klatka, gdzie trzymają większość z nas, jest na południowym wschodzie 
zatoki."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:389
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Śmierć orkom! Chodźcie, pokażemy im!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:404
 msgid ""
 "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
-msgstr ""
+msgstr "Nareszcie uwolniliśmy ryboludzi. Wróćcie do oceanu i żyjcie 
spokojnie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:412
 msgid ""
@@ -568,7 +594,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:32
 msgid "Blackwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port Czarnej Wody"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:28
 msgid ""
@@ -581,6 +607,14 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Sir Kaylan"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zwycięstwo:\n"
+"@Pokonaj wrogiego dowódcę\n"
+"@Przetrwaj do końca limitu tur\n"
+"Porażka:\n"
+"#Śmierć Konrada\n"
+"#Śmierć Delfadora\n"
+"#Śmierć Sir Kaylana"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:121
 msgid ""
@@ -589,10 +623,14 @@
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
 msgstr ""
+"Powinniśmy wsiąść na statek w Porcie Czarnej Wody, ale zdaje się, że 
orkowie "
+"również tu zmierzają. Buntownicy, którzy nienawidzą Asheviere i są 
lojalni "
+"wobec zmarłego króla, ze wszystkich sił starają się utrzymać ten port. 
Jest "
+"to jedyne miejsce, w którym mogą zaopatrywać się w broń i żywność."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:125
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfadorze! Orkowie nas ścigają! Musimy się spieszyć!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:129
 msgid ""
@@ -600,6 +638,9 @@
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
 "in such sad times."
 msgstr ""
+"Delfadorze, stary przyjacielu! Słyszeliśmy, że przybędziesz, i o ataku na 
"
+"elfów. Dobrze cię znowu widzieć, choć wolałbym spotkać cię w 
weselszych "
+"czasach."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:133
 msgid ""
@@ -607,16 +648,21 @@
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
+"Konradzie, to Kaylan, jeden z najpotężniejszych władców jeźdźców - i 
jeden z "
+"niewielu, którzy chcą przeciwstawiać się mrocznej królowej. Pogłoski 
mówią, "
+"że jego lanca przebiła pięćdziesięciu ludzi i stu orków."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:137
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że orkowie przybyli i tutaj, by wydrzeć port z naszych rą
k. "
+"Nasze siły tutaj są słabe, ale posiłki wkrótce przybędą."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:141
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-msgstr ""
+msgstr "Pomożemy wam bronić się do przybycia posiłków."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:145
 msgid ""
@@ -625,16 +671,20 @@
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
 msgstr ""
+"Prawdopodobnie zdołamy wspólnie odeprzeć atak. Ale nie możecie pozostać 
tu "
+"zbyt długo, gdyż wasze bezpieczeństwo jest dla sprawy ważniejsze od tego "
+"portu. Statek powinien przybyć tu w ciągu dwóch dni. Z pewnością będzie 
w "
+"stanie zabrać was w bezpieczne miejsce."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:149
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
-msgstr ""
+msgstr "Statek zabierze nas na Anduin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:153
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many mages."
-msgstr ""
+msgstr "Tak, popłyniemy na Wyspę Anduin - dom mój, dom wielu magów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:157
 msgid ""
@@ -642,12 +692,17 @@
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
+"Przekażę jednego z moich jeźdźców pod wasze dowództwo. Oferuję ci moje 
"
+"wsparcie, Konradzie - i wsparcie moich ludzi. Od tej pory będziesz mógł "
+"rekrutować jeźdźców."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:161
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
 msgstr ""
+"Dziękuję, sir. Ale jak najlepiej wykorzystać jeźdźców w walce? Czym 
różnią "
+"się od elfów?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:166
 msgid ""
@@ -658,6 +713,12 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
+"Elfy są potężną rasą, potężniejszą niż ludzie sądzą. Ale jeźdźcy 
są potężni "
+"w inni sposób. Nie potrafią atakować na odległość, ale ich szarża 
sprawia, "
+"że uderzają dwukrotnie silniej - otrzymując jednak dwa razy poważniejsze "
+"obrażenia. Są praworządni, co oznacza, że walczą lepiej w dzień, a 
gorzej w "
+"nocy. Jeźdźcy są niezwyciężeni na otwartej przestrzeni, choć elfy są 
lepsze "
+"w lesie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:171
 msgid ""
@@ -665,49 +726,60 @@
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
 msgstr ""
+"Elfy są władcami lasu, ale jeźdźcy nie ustępują im siłą. Na 
równinach, w "
+"świetle słońca, potrafią swymi ostrymi włóczniami przebić się przez "
+"najsilniejszych wrogów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:176
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
+"Powołuj jednostki rozważnie, Konradzie. Pamiętaj, że możesz wezwać 
najlepsze "
+"jednostki z poprzednich bitew, by znowu ci służyły."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:184
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
-msgstr ""
+msgstr "Posiłki przybyły. Naprzód, żołnierze! Przynieście mi głowę 
tego orka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
 msgstr ""
+"Zbyt wielu ludzi na koniach! Nie mamy szans ich pokonać. Szybko, musimy "
+"uciekać!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:247
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
 msgstr ""
+"Dziękuję wam za pomoc, przyjaciele. Statek, który zabierze was na Anduin, "
+"powinien wkrótce przybyć."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:261
 msgid "We should embark now."
-msgstr ""
+msgstr "Powinniśmy wejść na pokład."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:265
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
+"Szczęśliwej podróży! Bądźcie spokojni, nigdy nie poddamy się Mrocznej "
+"królowej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:276
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
-msgstr ""
+msgstr "Zawiodłem, nie ocaliłem prawowitego dziedzica ani portu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:280
 msgid ""
 "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
-msgstr ""
+msgstr "Bez jego pomocy nie zdołamy skorzystać z okrętów. Nie ma 
nadziei..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
@@ -1191,7 +1263,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Elfy w oblężeniu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:26
 msgid ""
@@ -1203,6 +1275,13 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zwycięstwo:\n"
+"@Doprowadź Konrada do drogowskazu na północnym zachodzie\n"
+"Porażka:\n"
+"#Śmierć Konrada\n"
+"#Śmierć Delfadora\n"
+"#Wyczerpanie limitu tur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:189
 msgid ""
@@ -1210,26 +1289,30 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
+"W czternastym roku swoich rządów, Asheviere zwróciła swą uwagę na 
elfów, "
+"których nienawidziła. Orkowi najemnicy zostali najęci, by sprowadzić na "
+"elfów zagładę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:193
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
 msgstr ""
+"Mistrzu Delfadorze! Spójrz\\, orkowie atakują ze wszystkich stron. Co 
robić?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:197
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Jest ich zbyt wielu, stanowczo zbyt wielu. Musimy uciekać!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:201
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale dokąd? To nasz jedyny dom. I co się stanie z elfami?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:205
 msgid ""
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Będziemy walczyć, ale ty musisz uciec, Konradzie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:209
 msgid ""
@@ -1238,128 +1321,142 @@
 "us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
 "protect you!"
 msgstr ""
+"Podążymy na północ. Być może zdołamy dotrzeć na Wyspę Anduin. Tam z "
+"pewnością będziesz bezpieczny, Konradzie. Musisz teraz powołać kilku 
elfów, "
+"by nam pomogli, a następnie podążyć do drogowskazu na północnym 
zachodzie. "
+"Będę cię ochraniał."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:213
 msgid "Very well, let us hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Więc nie czekajmy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:217
 msgid ""
 "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
 "for the Queen!"
 msgstr ""
+"Zabijcie elfów\\, moi rębacze\\, zdobądźcie ich wioski! Zajmijmy tę 
ziemię "
+"dla Królowej!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:224
 msgid ""
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
+"Pamiętajcie, podobno ten zgniły mag i jego podopieczny są w tym regionie. 
To "
+"ich szukamy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:229
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha ha! Rozerwiemy elfów na strzępy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:234
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
-msgstr ""
+msgstr "Niech przybywają. Stawimy im odpór wszystkimi wojskami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:238
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-msgstr ""
+msgstr "Bądź ostrożny, Konradzie. Strzeż go dobrze, Delfadorze!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:242
 msgid "And so it has begun!"
-msgstr ""
+msgstr "A zatem zaczęło się."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:261
 msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
-msgstr ""
+msgstr "Dotarliśmy tutaj, ale dokąd teraz się udamy?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:265
 msgid ""
 "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
 "will find refuge there."
 msgstr ""
+"Musimy ruszyć na północ, w kierunku Wyspy Anduin. Mam nadzieję, że tam "
+"znajdziemy schronienie."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:269
 msgid ""
 "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
-msgstr ""
+msgstr "Z pewnością masz rację, Delfadorze. Ale co się stanie z elfami?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:273
 msgid ""
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
 msgstr ""
+"Elfy będą walczyć, może nawet zdołają zwyciężyć. Ale obawiam się, 
że ich "
+"przyszłość nie będzie świetlana. Nie czas teraz na takie rozmowy. 
Ruszajmy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:277
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
 msgstr ""
+"Powodzenia, Konradzie! Nie martw się o nas, będziemy walczyć jak tylko "
+"umiemy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:292
 msgid "I...I don't think I can make it anymore"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba... nie zdołam dalej wytrzymać ..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:296
 msgid "Prince...you must keep fighting! Nooooooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Książę! Musisz walczyć! Nieeeeee!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:300
 msgid "It is over, I am doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "To koniec..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:314
 msgid "I have...have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Zawiodłem... w misji ochrony księcia! Umieram..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:318
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie umieraj, Delfadorze! Proszę, musisz żyć!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:322
 msgid "Ugh"
-msgstr ""
+msgstr "Oj..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:333
 msgid ""
 "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
-msgstr ""
+msgstr "O nie, nie zdążyliśmy! Przybyły posiłki..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:345
 msgid "Die, Villain, die!"
-msgstr ""
+msgstr "Giń, złoczyńco, giń!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:356
 msgid "Only the foolish oppose me!"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko głupcy sprzeciwiają się mi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:367
 msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
-msgstr ""
+msgstr "Jestem Galdrad. Musisz mnie pokonać, by postąpić choćby o cal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:378
 msgid "Only a fool would dare to attack me!"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko głupiec zaatakowałby mnie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:389
 msgid "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Jestem Delfador Wielki. Przygotuj się na śmierć!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:400
 msgid "Let me through, you rogue!"
-msgstr ""
+msgstr "Puszczaj mnie, bandyto!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:415
 msgid "They are destroying our home!"
-msgstr ""
+msgstr "Niszczą nasz dom!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:419
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma czasu, by oglądać się za siebie! Musimy się spieszyć!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "Epilog"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:11
 msgid ""
@@ -2107,7 +2204,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
-msgstr ""
+msgstr "Wyspa Anduin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:32
 msgid ""
@@ -2119,63 +2216,77 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zwycięstwo:\n"
+"@Pokonaj wrogiego dowódcę\n"
+"Porażka:\n"
+"#Śmierć Konrada\n"
+"#Śmierć Delfadora\n"
+"#Wyczerpanie limitu tur"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:87
 msgid ""
 "This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma czasu, by powrócić na statek. Musimy przejąć wyspę!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:162
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
-msgstr ""
+msgstr "Tak więc drużyna wylądowała na Wyspie Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:166
 msgid "So this is Anduin. It looks a little...desolate"
-msgstr ""
+msgstr "Więc to jest Anduin. Wygląda na trochę... spustoszoną"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:170
 msgid ""
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
+"Tego się obawiam, Konradzie. Zdaje się, że orkowie przybyli nawet tutaj. A 
"
+"przecież tutaj się urodziłem, tu byłem szkolony."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:174
 msgid ""
 "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back into "
 "the sea!"
 msgstr ""
+"Kto to? Ach, oddział elfów wylądował. Zepchniemy ich z powrotem w morze!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:178
 msgid ""
 "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
 "beautiful. We must recapture it! To arms!"
 msgstr ""
+"Nie sądziłem, że orkowie przybędą nawet tutaj. Ta wyspa była kiedyś 
tak "
+"piękna... Musimy ją odzyskać! Do boju!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:196
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr ""
+msgstr "Znalazłem kogoś, ukrywającego się w tej wiosce!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:200
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
+"Mój panie, ukrywałem się tu z obawy przed orkami, jak wielu innych magów. 
"
+"Może razem zdołamy odzyskać wyspę."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:204
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
-msgstr ""
+msgstr "Z pewnością. Połączmy siły, by razem walczyć ze złem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:208
 msgid "You can now recruit mages"
-msgstr ""
+msgstr "Od teraz możesz rekrutować magów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:228
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfadorze, mój dawny nauczycielu! Ocaliliście wyspę od orków!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:233
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr ""
+msgstr "Mój uczeń! Jak wyspa mogła wpaść w ich ręce?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:238
 msgid ""
@@ -2184,12 +2295,18 @@
 "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
 "stand trial for treason for training mages!"
 msgstr ""
+"Nie słyszałeś, mistrzu Delfadorze? Asheviere próbuje zająć całe 
zachodnie "
+"wybrzeże. Najęła wielu orków i wysłała ich tutaj. Byłem przetrzymywany 
w "
+"oczekiwaniu na statek, który miał mnie zabrać do Weldyn, gdzie miałem 
być "
+"sądzony za zdradę, za szkolenie magów."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:243
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
 msgstr ""
+"Przybyliśmy tutaj pokonawszy jej siły w Porcie Czarnej Wody. Gdzie jeszcze "
+"zaatakowała?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:248
 msgid ""
@@ -2198,18 +2315,25 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
+"Przejęła Perłową Zatokę, a ryboludzi uczyniła niewolnikami. Nurkują 
dla niej "
+"po perły, dzięki którym staje się bogatsza z dnia na dzień.Krążą 
pogłoski, "
+"jakoby miała zerwać starożytny pakt i zaatakować Elensefar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:253
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
+"Czy nie możemy przeprowadzić kontrataku? Jak wielkie siły stacjonują w "
+"Perłowej Zatoce? Czy zdołamy ją przejąć?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:258
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
+"Musimy tam podążyć. Odpocznijmy więc chwilę, a potem płyńmy do Zatoki. 
Może "
+"uda się nam pokonać jej siły!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:12
 msgid "Isle of the Damned"
@@ -3657,6 +3781,8 @@
 "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, the "
 "kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
 msgstr ""
+"W dwudziestym siódmym roku rządów Gerarda II, króla Wesnoth, rozpętała 
się "
+"okrutna wojna z Ludami Północy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:8
 msgid ""
@@ -3664,6 +3790,9 @@
 "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
 "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
 msgstr ""
+"Hordy z północy stacjonowały w Galcadar, w pobliżu Brodu Abez. Król i 
jego "
+"siły ruszyły by się z nimi zmierzyć. Podzieliwszy swą armię na pół, 
wyruszył "
+"z jedną częścią, a jego syn, książe Eldred, dowodził drugą."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:12
 msgid ""
@@ -3672,6 +3801,11 @@
 "the heat of battle, Eldred's men turned on the king. And so, Garard was "
 "slain in battle that day, along with his brother and all his sons but Eldred."
 msgstr ""
+"Eldred był dzielnym wojownikiem, dobrze dowodzącym swoimi żołnierzami. "
+"Nieszczęśliwie dla Gararda, był również bardzo ambitny... i przebiegły. 
W "
+"trakcie bitwy żołnierze Eldreda zwrócili się przeciwko królowi. Tego 
dnia "
+"Gerard zgiął w bitwie, wraz ze swoim bratem i wszystkimi synami - oprócz "
+"Eldreda."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:16
 msgid ""
@@ -3679,12 +3813,17 @@
 "battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her lust "
 "for power far better than her husband's had."
 msgstr ""
+"Królowa Asheviere, żona Gararda, z radością obserwowała przebieg bitwy z 
"
+"pobliskiego wzgórza. Rządy jej syna z pewnością dałyby jej większą 
władzę "
+"niż rządy jej męża."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:20
 msgid ""
 "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with Eldred, "
 "who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
 msgstr ""
+"W zamian za kontrybucję, król Ludów Północy chętnie zawarł pokój z 
Eldredem, "
+"który ogłosił się królem i poprowadził swoją armię do Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:24
 msgid ""
@@ -3692,6 +3831,9 @@
 "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
 "Eldred and avenge the king's death."
 msgstr ""
+"Ale Delfador, Arcymag Gerarda, uciekł z bitwy i zdołał pierwszy dotrzeć 
do "
+"Weldyn. Wyszkolił grupę lojalistów do walki z Eldredem, by pomścić 
śmierć "
+"króla."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:28
 msgid ""
@@ -3699,18 +3841,25 @@
 "ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, whose "
 "head should be severed from his shoulders.'"
 msgstr ""
+"Eldred wypowiedział wojnę Delfadorowi, słysząc w uszach głos swojej 
matki: "
+"'Nie walcz z nikim - małym ani wielkim, z wyjątkiem starego maga'."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:32
 msgid ""
 "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. Sword "
 "clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young warrior."
 msgstr ""
+"I rzeczywiście, Eldred spotkał Delfadora w bezpośredniej walce tego dnia. "
+"Miecz skrzyżował się z różdżką w walce starego czarodzieja z młodym "
+"wojownikiem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:36
 msgid ""
 "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found her "
 "son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
 msgstr ""
+"Wojska Delfadora zostały pokonane, ale Asheviere znalazła na polu bitwy "
+"ciało swego syna, przybite do ziemi różdżką czarodzieja."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:40
 msgid ""
@@ -3718,6 +3867,9 @@
 "Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, she "
 "ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Asheviere sama poprowadziła armię z powrotem do Weldyn. Wiedząc, że 
młodzi "
+"bratankowie króla byli następcami tronu, rozkazała, by zabić ich 
wszystkich, "
+"a sama ogłosiła się Królową Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:44
 msgid ""
@@ -3725,6 +3877,9 @@
 "the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
 "saving him from death."
 msgstr ""
+"Wkrótce po usłyszeniu o rozkazach Asheviere, Delfador w tajemnicy wszedł 
do "
+"pałacu i wykradł Konrada, najmłodszego z siostrzeńców, ratując go od 
pewnej "
+"śmierci."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:48
 msgid ""
@@ -3732,3 +3887,6 @@
 "the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of terror "
 "over the land began..."
 msgstr ""
+"Uciekłszy na zachód, Delfador wychował Konrada pod ochroną elfów, ze "
+"smutkiem widząc, jak w Wesnoth rozpoczynają się rządy terroru pod berłem 
"
+"Asheviere..."
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po:1.12 wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po:1.13
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po:1.12  Tue Jan 11 21:52:50 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/pl.po    Sat Jan 22 17:53:32 2005
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-01-11 22:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-15 22:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-22 17:58+0100\n"
 "Last-Translator: Paweł Stradomski <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -146,9 +146,8 @@
 msgstr "Najlepsze możliwe ruchy wroga"
 
 #: src/hotkeys.cpp:77
-#, fuzzy
 msgid "Set Terrain"
-msgstr "Narysuj teren"
+msgstr "Ustaw teren"
 
 #: src/hotkeys.cpp:78
 msgid "Quit Editor"
@@ -248,7 +247,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:103
 msgid "Enter user command"
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadź komendę"
 
 #: src/hotkeys.cpp:349 src/hotkeys.cpp:532
 msgid "Do you really want to quit?"
@@ -264,164 +263,172 @@
 "bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must support "
 "1024x768x16 to run the game full screen."
 msgstr ""
+"Tryb graficzny nie mógł być zmieniony. Twój system musi być ustawiony w 
tryb "
+"szesnastobitowego koloru, żeby uruchomić grę w trybie okienkowym. Do gry w 
"
+"trybie pełnoekranowym potrzebujesz trybu co najmniej 1024x768x16."
 
 #: src/preferences.cpp:373
 msgid "player"
-msgstr ""
+msgstr "gracz"
 
 #: src/preferences.cpp:793
 msgid "Full Screen"
-msgstr ""
+msgstr "Pełny ekran"
 
 #: src/preferences.cpp:794
 msgid "Accelerated Speed"
-msgstr ""
+msgstr "Przyspieszone ruchy"
 
 #: src/preferences.cpp:795
 msgid "Skip AI Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Pomiń ruchy graczy komputerowych"
 
 #: src/preferences.cpp:796
 msgid "Show Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż siatkę"
 
 #: src/preferences.cpp:797
 msgid "Show Floating Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż unoszące się etykiety"
 
 #: src/preferences.cpp:798
 msgid "Turn Dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Komunikat rozpoczęcia tury"
 
 #: src/preferences.cpp:799
 msgid "Turn Bell"
-msgstr ""
+msgstr "Dźwięk rozpoczęcia tury"
 
 #: src/preferences.cpp:800
 msgid "Show Team Colors"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż kolory drużyn"
 
 #: src/preferences.cpp:801
 msgid "Show Color Cursors"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj kolorowych kursorów"
 
 #: src/preferences.cpp:802
 msgid "Show Haloing Effects"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż efekty halo"
 
 #: src/preferences.cpp:803
 msgid "Video Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb graficzny"
 
 #: src/preferences.cpp:804
 msgid "Hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Skróty klawiszowe"
 
 #: src/preferences.cpp:805
 msgid "Adjust Gamma"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw współczynnik gamma"
 
 #: src/preferences.cpp:806
 msgid "Music Volume:"
-msgstr ""
+msgstr "Głośność muzyki"
 
 #: src/preferences.cpp:806
 msgid "SFX Volume:"
-msgstr ""
+msgstr "Głośność efektów dźwiękowych"
 
 #: src/preferences.cpp:807
 msgid "Gamma:"
-msgstr ""
+msgstr "Gamma:"
 
 #: src/preferences.cpp:807
 msgid "Scroll Speed:"
-msgstr ""
+msgstr "Szybkość przewijania:"
 
 #: src/preferences.cpp:820
 msgid "Change the sound effects volume"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienia głośność efektów dźwiękowych."
 
 #: src/preferences.cpp:825
 msgid "Change the music volume"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienia głośność muzyki."
 
 #: src/preferences.cpp:830
 msgid "Change the speed of scrolling around the map"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienia prędkość przewijania mapy."
 
 #: src/preferences.cpp:833 src/preferences.cpp:838
 msgid "Change the brightness of the display"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienia jasność obrazu."
 
 #: src/preferences.cpp:841
 msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
 msgstr ""
+"Ustala, czy gra powinna działać w trybie okienkowym, czy pełnoekranowym."
 
 #: src/preferences.cpp:844
 msgid "Make units move and fight faster"
-msgstr ""
+msgstr "Sprawia, że jednostki poruszają się i walczą szybciej."
 
 #: src/preferences.cpp:847
 msgid "Do not animate AI units moving"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącza animację ruchu jednostek."
 
 #: src/preferences.cpp:850
 msgid "Overlay a grid onto the map"
-msgstr ""
+msgstr "Włącza rysowanie siatki pola gry."
 
 #: src/preferences.cpp:853
 msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
 msgstr ""
+"Włącza wyświetlanie, nad trafionymi jednostkami, liczby określającej "
+"obrażenia. "
 
 #: src/preferences.cpp:855
 msgid "Change the resolution the game runs at"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienia rozdzielczość obrazu."
 
 #: src/preferences.cpp:858
 msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Włącza wyświetlanie okienka informującego o rozpoczęciu twojej 
tury."
 
 #: src/preferences.cpp:861
 msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Włącza odtwarzanie dźwięku na początku twojej tury."
 
 #: src/preferences.cpp:864
 msgid ""
 "Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
 "on"
 msgstr ""
+"Włącza rysowanie kolorowych kręgów dookoła podstawy każdej z jednostek, 
"
+"informując w ten sposób, po której stronie dana jednostka walczy."
 
 #: src/preferences.cpp:867
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Włącza użycie kolorowych kursorów (może spowolnić grę)."
 
 #: src/preferences.cpp:870
 msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Włącza użycie specjalnych efektów graficznych (może spowolnić 
grę)"
 
 #: src/preferences.cpp:872
 msgid "View and configure keyboard shortcuts"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwala obejrzeć i zmienić skróty klawiszowe."
 
 #: src/preferences.cpp:1005
 msgid "Prefs section^General"
-msgstr ""
+msgstr "Ogólne"
 
 #: src/preferences.cpp:1006
 msgid "Prefs section^Display"
-msgstr ""
+msgstr "Wygląd"
 
 #: src/preferences.cpp:1007
 msgid "Prefs section^Sound"
-msgstr ""
+msgstr "Dźwięk"
 
 #: src/preferences.cpp:1063
 msgid "There are no alternative video modes available"
-msgstr ""
+msgstr "Inne tryby graficzne nie są dostępne."
 
 #: src/preferences.cpp:1092
 msgid "Choose Resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdzielczość."
 
 #: src/preferences.cpp:1115
 msgid "Close Window"
@@ -429,20 +436,20 @@
 
 #: src/preferences.cpp:1120
 msgid "Hotkey Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Skróty klawiszowe"
 
 #: src/preferences.cpp:1124 src/preferences.cpp:1168
 msgid "Press desired HotKey"
-msgstr ""
+msgstr "Wciśnij wybrany skrót klawiszowy"
 
 #: src/preferences.cpp:1145
 msgid "Change Hotkey"
-msgstr ""
+msgstr "Zmień skrót klawiszowy"
 
 #: src/preferences.cpp:1148
 msgid "Save Hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz skróty klawiszowe."
 
 #: src/preferences.cpp:1194
 msgid "This HotKey is already in use."
-msgstr ""
+msgstr "Ten skrót już jest używany."
Index: wesnoth/po/wesnoth/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.30 wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.31
--- wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.30    Thu Jan 20 23:24:21 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/pl.po  Sat Jan 22 17:53:32 2005
@@ -1,19 +1,19 @@
 # Polish translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Automatically generated, 2004.
-#
+# Automatically generated, 2005.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
+"Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2005-01-21 00:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-11 20:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-22 17:15+0100\n"
 "Last-Translator: Paweł Stradomski <address@hidden>\n"
-"Language-Team: none\n"
+"Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
 #: data/game.cfg:514 data/translations/english.cfg:61
 msgid "loyal"
@@ -69,9 +69,12 @@
 "have an impact on how the unit interacts with other units. These abilities "
 "will be listed under this topic as you encounter them."
 msgstr ""
+"Pewne jednostki posiadają zdolności, które albo odziałują bezposrednio 
na "
+"inne jednostki, albo mają wpływ na to, jak jednostka odziałuje z innymi "
+"jednostkami. Zdolności te będą objaśniane w poniższym temacie w miarę 
ich "
+"pojawiania się w grze.."
 
 #: data/help.cfg:62
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -82,7 +85,7 @@
 "simple rules arise a wealth of strategy, making the game easy to learn but a "
 "challenge to master."
 msgstr ""
-"<img>src=misc/logo.png align=middle box=no</img>\n"
+"\n"
 "\n"
 "Bitwa o Wesnoth to turowa gra strategiczna osadzona w świecie fantasy, 
która "
 "nieco różni się od podobnych gier tego typu. Podczas gdy inne nadmiernie "
@@ -96,6 +99,7 @@
 msgstr "Podstawy gry"
 
 #: data/help.cfg:68
+#, fuzzy
 msgid ""
 "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
 "covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more "
@@ -105,8 +109,15 @@
 "mind that this is just an outline - for special exceptions and situations, "
 "please follow the links included."
 msgstr ""
+"Ta strona zarysowuje wszystko to, co powinieneś umieć, aby grać w Bitwę o 
"
+"Wesnoth. Pokazuje, jak grać oraz podstawowe mechanizmy w grze. W celu "
+"głebszego poznania gry, możesz sięgnąć do <ref>dst=basic_strategy "
+"text='Podstawowych strategii'</ref> oraz <ref>dst=multiplayer_strategy "
+"text='Strategii w trybie dla wielu graczy'</ref>. Pamietaj, że to jest tylko 
"
+"zarys - w razie sytuacji wyjątkowych skorzystaj z załączonych 
odnośników."
 
 #: data/help.cfg:70
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -117,13 +128,27 @@
 "then <italic>text='Heir to the Throne'</italic>. As Battle for Wesnoth can "
 "be quite challenging, you may wish to start on <italic>text=Easy</italic>."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Swoją przygodę z grą najlepiej zacząć od klikniecia na przycisk "
+"<italic>text=Ćwiczenia</italic> w menu głównym gry. Zostaniesz wtedy "
+"przeniesiony do interaktywnego samouczka, gdzie poznasz podstawy gry. "
+"Nastepnie zalecamy zagrac w kampanię Dziedzic Tronu - w tym celu kliknij na "
+"przycisk <italic>text=Kampania</italic> a nastepnie <italic>text='Dziedzic "
+"Tronu'</italic>. Ponieważ Bitwa o Wesnoth moze być dość trudna, 
powinieneś "
+"zacząć od <italic>text=Łatwy</italic>."
 
 #: data/help.cfg:73
+#, fuzzy
 msgid ""
 "While playing, keep in mind that if you mouse-over many items on the menu "
 "bar to the right, a brief description will pop up explaining that item. This "
 "is especially useful when you encounter new abilities for the first time."
 msgstr ""
+"Pamiętaj, że w czasie gry możesz korzystać z pomocy wyskakującej po "
+"najechaniu na wiekszosc rzeczy znajdujących się w menu po prawej stronie "
+"ekranu. Pomoc ta jest szczególnie użyteczna, gdy spotkasz się z "
+"umiejętnościami jednostki po raz pierwszy."
 
 #: data/help.cfg:78
 msgid "Recruiting and Recalling"
@@ -140,8 +165,18 @@
 "cost. Click on a unit to see its statistics to the left, then press the "
 "recruit button to recruit it."
 msgstr ""
+"Na początku kazdej misji oraz w czasie ich trwania, bedziesz musiał "
+"rekrutować nowe jednostki do swojej armii. Aby móc rekrutować jednostki, "
+"twój przywódca (Konrad w Dziedzicu Tronu) musi być w twierdzy w zamku. 
Wtedy "
+"możesz rekrutować jednostki poprzez wybranie Rekrutuj z menu Działania, 
albo "
+"poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy na teren zamku i wybranie "
+"<italic>text=Rekrutuj</italic>. To spowoduje pojawienie się menu rekrutacji, 
"
+"gdzie będzie lista dostępnych jednostek wraz z kosztem ich rekrutacji. "
+"Kliknij na jednostkę, aby zobaczyc jej statystykę, a następnie kliknij na "
+"przycisk Rekrutuj, aby powołac daną jednostkę do swojej armii."
 
 #: data/help.cfg:81
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -150,14 +185,26 @@
 "keep. You may only recruit as many units as you have free hexes in your "
 "castle, and you cannot spend more gold than you actually have on recruiting."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Jeśli kliknołeś na puste miejsce zamku i wybrałeś Rekrutuj, nowa 
jednostka "
+"pojawi się w tym miejscu. W przeciwnym wypadku, pojawi się ona w pierwszym "
+"wolnym miejscu najbliżej twierdzy. Możesz rekrutowac tylko tyle jednostek, "
+"ile masz wolnych miejsc w zamku. Nie możesz także wydać wiecej złota, niz 
"
+"posiadasz na rekrutacje."
 
 #: data/help.cfg:83
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> which "
 "modify their statistics."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Zrekrutowane jednostki posiadają dwie losowe <ref>dst=traits text=Cechy</"
+"ref>, ktore zmieniają ich statystykę."
 
 #: data/help.cfg:85
 msgid ""
@@ -168,6 +215,12 @@
 "standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units from "
 "previous scenarios."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"W późniejszych scenariuszach będziesz mógł Przywołać jednostki, które 
"
+"przeżyły w poprzednich bitwach. Przywoływanie działa dokładnie tak samo 
jak "
+"Rekrutacja. Pamietaj jednak, że przywoływanie kosztuje zawsze 20 sztuk 
złota "
+"i pokazuje listę wszystkich ocalałych jednostek z poprzednich scenariuszy."
 
 #: data/help.cfg:87
 msgid ""
@@ -177,6 +230,12 @@
 "require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and "
 "Upkeep'</ref> for more information."
 msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pamiętaj też, ze za jednostki płacisz nie tylko przy ich rekrutacji czy "
+"przywolywaniu, lecz także w czasie ich życia opłacasz ich utrzymanie. 
Wiecej "
+"na ten temat przeczytasz w <ref>dst=income_and_upkeep text=Dochód i "
+"Utrzymanie</ref>."
 
 #: data/help.cfg:92 src/help.cpp:1194 src/help.cpp:1195
 msgid "Movement"
@@ -191,6 +250,15 @@
 "required to reach it, and clicking will cause the unit to move towards it by "
 "the fastest route over this and subsequent turns."
 msgstr ""
+"Przemieszczanie jednostek w Bitwie o Wesnoth jest bardzo proste. Kliknij na "
+"jednostkę, którą chcesz przemiescić, a nastepnie na pole, na które 
chcesz ją "
+"przenieść. Kiedy zaznaczysz jednostkę, zostaną podświetlone wszystkie "
+"możliwe pola, na które dana jednostka może sie przemieścić w danej 
turze. "
+"Przesuwając kursor nad pola niedostępne dla jednostki w tej turze, pokaże "
+"się liczba tur potrzebnych, aby osiągnać to pole, a klikniecie na to pole "
+"spowoduje przemieszczenie się jednostki mozliwie najkrótsza drogą w 
kierunku "
+"wyznaczonego miejsca, aż do momentu wyczerpania sie ruchów jednostki w tej "
+"turze."
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid ""
@@ -852,9 +920,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/multiplayer.cfg:43 data/multiplayer.cfg:234
-#, fuzzy
 msgid "Rebels"
-msgstr "Przywołań"
+msgstr "Buntownicy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:56 data/multiplayer.cfg:247
 msgid "Northerners"
@@ -866,9 +933,8 @@
 msgstr "Nieumarli"
 
 #: data/multiplayer.cfg:82 data/multiplayer.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid "Knalgan Alliance"
-msgstr "&dwarf-lord.png,Sojusz Knalgański"
+msgstr "Sojusz Knalgański"
 
 #: data/multiplayer.cfg:95 data/multiplayer.cfg:184 data/multiplayer.cfg:286
 #, fuzzy
@@ -892,14 +958,13 @@
 msgstr "Orki"
 
 #: data/multiplayer.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid "Dwarves"
-msgstr "Krasnoludzki zamek"
+msgstr "Krasnoludy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:197 data/units/Saurian.cfg:5
 #, fuzzy
 msgid "Saurian"
-msgstr "Sauryjczyk"
+msgstr "Sauryjczycy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:211
 msgid "Age of Heroes"
@@ -912,12 +977,12 @@
 #: data/multiplayer.cfg:311
 #, fuzzy
 msgid "Alliance of Light"
-msgstr "Mag Światła"
+msgstr "Sojusz Światła"
 
 #: data/multiplayer.cfg:324
 #, fuzzy
 msgid "Alliance of Darkness"
-msgstr "&undead-necromancer.png,Sojusz Ciemności"
+msgstr "Sojusz Ciemności"
 
 #: data/scenario-test.cfg:38
 msgid ""
@@ -1444,9 +1509,8 @@
 msgstr "Zaatakuj Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:146
-#, fuzzy
 msgid "You have successfully attacked Merle."
-msgstr "Udało Ci się zaatakował Merle"
+msgstr "Udało Ci się zaatakować Merle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:150
 #, fuzzy
@@ -2160,7 +2224,7 @@
 #: data/terrain.cfg:218 data/terrain.cfg:229
 #, fuzzy
 msgid "Desert Village"
-msgstr "Wioska"
+msgstr "Pustynna wioska"
 
 #: data/terrain.cfg:240
 msgid "Tropical Forest Village"
@@ -2177,7 +2241,7 @@
 #: data/terrain.cfg:270
 #, fuzzy
 msgid "Snow Village"
-msgstr "Wioska"
+msgstr "Wioska w śniegu"
 
 #: data/terrain.cfg:281
 msgid "Hills"
@@ -2186,7 +2250,7 @@
 #: data/terrain.cfg:288 data/terrain.cfg:297
 #, fuzzy
 msgid "Desert Hills"
-msgstr "Skasuj plik"
+msgstr "Pustynne wzgórza"
 
 #: data/terrain.cfg:305
 msgid "Mountains"
@@ -2195,7 +2259,7 @@
 #: data/terrain.cfg:312
 #, fuzzy
 msgid "Desert Mountains"
-msgstr "Góry"
+msgstr "Pustynne góry"
 
 #: data/terrain.cfg:320
 msgid "Forest"
@@ -2204,7 +2268,7 @@
 #: data/terrain.cfg:328
 #, fuzzy
 msgid "Snow Forest"
-msgstr "Las"
+msgstr "Las w śniegu"
 
 #: data/terrain.cfg:336
 msgid "Tropical Forest"
@@ -5025,7 +5089,7 @@
 #: data/units/Footpad.cfg:69
 #, fuzzy
 msgid "female^Footpad"
-msgstr "Piechur"
+msgstr "Bandytka"
 
 #: data/units/Galleon.cfg:4
 #, fuzzy
@@ -5590,8 +5654,9 @@
 msgstr "pocisk"
 
 #: data/units/Mage.cfg:70
+#, fuzzy
 msgid "female^Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Mag"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -5715,9 +5780,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Siren"
-msgstr "ogień"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:23
 #, fuzzy
@@ -5738,16 +5802,19 @@
 msgstr "trójząb"
 
 #: data/units/Merman_Entangler.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Merman Entangler"
-msgstr ""
+msgstr "Ryboludzki oplątywacz"
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Merman Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Ryboludzki wojownik"
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Merman Hoplite"
-msgstr ""
+msgstr "Ryboludzki hoplita"
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:32
 msgid ""
@@ -5758,24 +5825,29 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Merman Hunter"
-msgstr ""
+msgstr "Ryboludzki łowca"
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Merman Javelineer"
-msgstr ""
+msgstr "Ryboludzki oszczepnik"
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Merman Netcaster"
-msgstr ""
+msgstr "Ryboludzki sieciarz"
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Merman Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Ryboludzki włócznik"
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Merman Triton"
-msgstr ""
+msgstr "Tryton"
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:19 data/units/Triton.cfg:22
 #, fuzzy
@@ -5788,8 +5860,9 @@
 "tyle nieostrożnego by zapuścić się w ich odmęty."
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Merman Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Ryboludzki żołnierz"
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:19
 msgid ""
@@ -5831,7 +5904,7 @@
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Mounted Warrior"
-msgstr "Kapitan jazdy"
+msgstr "Sauryjski wojownik"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:17
 msgid ""
@@ -5856,8 +5929,9 @@
 "przeciwników strumieniem wody."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Naga Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Wężoludzki wojownik"
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:17 data/units/Naga-Fighter.cfg:48
 msgid ""
@@ -5869,8 +5943,9 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:34
+#, fuzzy
 msgid "Nagini Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Wężoludzka wojowniczka"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
@@ -6295,7 +6370,7 @@
 #: data/units/Outlaw.cfg:75
 #, fuzzy
 msgid "female^Outlaw"
-msgstr "Bandyta"
+msgstr "Bandytka"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 #, fuzzy
@@ -6511,7 +6586,7 @@
 #: data/units/Rogue.cfg:63
 #, fuzzy
 msgid "female^Rogue"
-msgstr "Czerwony Mag"
+msgstr "Zbójniczka"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -6538,9 +6613,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Ambusher"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:17
 msgid ""
@@ -6552,9 +6626,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:18
 msgid ""
@@ -6566,9 +6639,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Icecaster"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:17
 msgid ""
@@ -6580,14 +6652,12 @@
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:40 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:39
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:39
-#, fuzzy
 msgid "frost blast"
-msgstr "pierwszy cios"
+msgstr "lodowe uderzenie"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Skirmisher"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:17
 msgid ""
@@ -6598,9 +6668,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Soothsayer"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:18
 msgid ""
@@ -6610,9 +6679,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Tribalist"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:18
 msgid ""
@@ -6623,9 +6691,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Warrior"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:19
 msgid ""
@@ -6810,9 +6877,8 @@
 msgstr "Śpiący Gryf"
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid "Shhhh! The Gryphon is sleeping! You'd better not wake it up!"
-msgstr "Ćśśśś... Stary gryf mocno śpi... Jak się zbudzi to nas zje!"
+msgstr "Ćśśśś... Stary gryf mocno śpi... Jak się zbudzi będzie zły!"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -6930,7 +6996,7 @@
 #: data/units/Thief.cfg:40
 #, fuzzy
 msgid "female^Thief"
-msgstr "Biały Mag"
+msgstr "Złodziejka"
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -7311,18 +7377,16 @@
 msgstr "+Inne"
 
 #: src/about.cpp:139
-#, fuzzy
 msgid "+Internationalization Managers"
-msgstr "+Zarządca internacjonalizacji"
+msgstr "+Zarządcy internacjonalizacji"
 
 #: src/about.cpp:146
 msgid "+Basque Translation"
 msgstr "+Tłumaczenie baskijskie"
 
 #: src/about.cpp:151
-#, fuzzy
 msgid "+Bulgarian Translation"
-msgstr "+Tłumaczenie węgierskie"
+msgstr "+Tłumaczenie bułgarskie"
 
 #: src/about.cpp:155
 msgid "+Catalan Translation"
@@ -7365,9 +7429,8 @@
 msgstr "+Tłumaczenie włoskie"
 
 #: src/about.cpp:232
-#, fuzzy
 msgid "+Latin Translation"
-msgstr "+Tłumaczenie katalońskie"
+msgstr "+Tłumaczenie łacińskie"
 
 #: src/about.cpp:236
 msgid "+Norwegian Translation"
@@ -7668,19 +7731,16 @@
 msgstr "Gra nie może zostać zachowana"
 
 #: src/game.cpp:167 src/game.cpp:894 src/game.cpp:1284
-#, fuzzy
 msgid "The game could not be loaded: "
-msgstr "Gra nie może zostać zachowana"
+msgstr "Gra nie może zostać wczytana:"
 
 #: src/game.cpp:170 src/game.cpp:896 src/game.cpp:1286
-#, fuzzy
 msgid "Error while playing the game: "
-msgstr "Błąd odczytu pliku podczas wczytywania gry"
+msgstr "Błąd w czasie gry:"
 
 #: src/game.cpp:173 src/game.cpp:1298
-#, fuzzy
 msgid "The game map could not be loaded: "
-msgstr "Gra nie może zostać zachowana"
+msgstr "Mapa gry nie może zostać wczytana:"
 
 #: src/game.cpp:194
 msgid "Do you want to save your game?"
@@ -7703,18 +7763,16 @@
 "wczytać?"
 
 #: src/game.cpp:834 src/game.cpp:837
-#, fuzzy
 msgid "The file you have tried to load is corrupt: '"
-msgstr "Plik nie może zostać wczytany - jest zepsuty"
+msgstr "Plik nie może zostać wczytany - jest zepsuty: '"
 
 #: src/game.cpp:840
 msgid "File I/O Error while reading the game"
 msgstr "Błąd odczytu pliku podczas wczytywania gry"
 
 #: src/game.cpp:945
-#, fuzzy
 msgid "Get More Campaigns..."
-msgstr " ,Pobierz więcej kampanii..."
+msgstr "Pobierz więcej kampanii..."
 
 #: src/game.cpp:946
 msgid "Download more campaigns from a server on Internet."
@@ -7757,18 +7815,16 @@
 msgstr "Imię"
 
 #: src/game.cpp:1048
-#, fuzzy
 msgid "Author"
-msgstr "ciernie"
+msgstr "Autor"
 
 #: src/game.cpp:1049
 msgid "Downloads"
 msgstr ""
 
 #: src/game.cpp:1050
-#, fuzzy
 msgid "Size"
-msgstr "ogień"
+msgstr "Rozmiar"
 
 #: src/game.cpp:1069
 msgid "B"
@@ -7904,9 +7960,8 @@
 msgstr ""
 
 #: src/game.cpp:1364
-#, fuzzy
 msgid "' (The game will now exit)"
-msgstr "Gra się skończyła."
+msgstr "' (Gra zostanie zakończona.)"
 
 #: src/help.cpp:1022
 msgid "Advances to"
@@ -8060,7 +8115,7 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:88
 msgid "Landform"
-msgstr "Ląd"
+msgstr "Rodzaj lądu"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:194
 msgid "Roads Between Castles"
@@ -8083,9 +8138,8 @@
 msgstr "Wyspa"
 
 #: src/multiplayer.cpp:89
-#, fuzzy
 msgid "Load Game..."
-msgstr "Wczytaj grę"
+msgstr "Wczytaj grę..."
 
 #: src/multiplayer.cpp:99
 msgid "The maximum turns the game will go for"
@@ -8119,7 +8173,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:124
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
-msgstr "Pozwala ludziom, którzy nie grają obserwować grę"
+msgstr "Pozwala ludziom, którzy nie grają, obserwować grę"
 
 #: src/multiplayer.cpp:126 src/multiplayer_client.cpp:150
 #: src/multiplayer_connect.cpp:56 src/show_dialog.cpp:497
@@ -8160,9 +8214,8 @@
 msgstr "Stwórz grę"
 
 #: src/multiplayer.cpp:181
-#, fuzzy
 msgid "Name of game:"
-msgstr "Nazwa gry"
+msgstr "Nazwa gry:"
 
 #: src/multiplayer.cpp:184
 msgid "$login's game"
@@ -8171,12 +8224,11 @@
 #: src/multiplayer.cpp:195
 #, fuzzy
 msgid "Map to play:"
-msgstr "Mapa do gry"
+msgstr "Mapa do gry:"
 
 #: src/multiplayer.cpp:291
-#, fuzzy
 msgid "Era:"
-msgstr "Era"
+msgstr "Era:"
 
 #: src/multiplayer.cpp:349
 msgid "You must enter a name."
@@ -8185,27 +8237,23 @@
 #: src/multiplayer.cpp:363
 #, fuzzy
 msgid "Turns: "
-msgstr "Tury"
+msgstr "Tury:"
 
 #: src/multiplayer.cpp:367
-#, fuzzy
 msgid "unlimited"
-msgstr "Nieograniczone"
+msgstr "nieograniczone"
 
 #: src/multiplayer.cpp:380
-#, fuzzy
 msgid "Village Gold: "
-msgstr "Złoto z wiosek"
+msgstr "Złoto z wiosek:"
 
 #: src/multiplayer.cpp:393
-#, fuzzy
 msgid "Experience Requirements: "
-msgstr "Wymagane doświadczenie"
+msgstr "Wymagane doświadczenie:"
 
 #: src/multiplayer.cpp:452 src/multiplayer.cpp:514
-#, fuzzy
 msgid "Players: "
-msgstr "Gracze"
+msgstr "Gracze:"
 
 #: src/multiplayer.cpp:532
 msgid ""
@@ -8888,82 +8936,4 @@
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:126
 msgid "Deletion of the file failed."
-msgstr "Kasowanie pliku się nie powiodło."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Plague:\n"
-#~ "If this unit kills a living target and that unit was not stationed in a "
-#~ "village, the dead target's corpse will rise up and fight for you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zaraza:\n"
-#~ "Jeśli ta jednostka zabije żywego wroga, który nie znajdował się w 
wiosce, "
-#~ "jego zwłoki powstaną, aby walczyć dla ciebie."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "skirmisher,heals"
-#~ msgstr "harcownik"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "skirmisher,cures"
-#~ msgstr "harcownik"
-
-#~ msgid "&random-enemy.png,Random"
-#~ msgstr "&random-enemy.png,Losowa"
-
-#~ msgid "&human-lieutenant.png,Loyalists"
-#~ msgstr "&human-lieutenant.png,Lojaliści"
-
-#~ msgid "&elvish-captain.png,Rebels"
-#~ msgstr "&elvish-captain,Buntownicy"
-
-#~ msgid "&orcish-warrior.png,Northerners"
-#~ msgstr "&orcish-warrior.png,Mieszkańcy północy"
-
-#~ msgid "&undead-necromancer.png,Undead"
-#~ msgstr "&undead-necromancer.png,Nieumarli"
-
-#~ msgid "&dwarf-warrior.png,Knalgan Alliance"
-#~ msgstr "&dwarf-warrior.png,Sojusz Knalgański"
-
-#~ msgid "&drake-flare.png,Drakes"
-#~ msgstr "&drake-flare.png,Smoki"
-
-#~ msgid "&human-lieutenant.png,Humans"
-#~ msgstr "&human-lieutenant.png,Ludzie"
-
-#~ msgid "&elvish-captain.png,Elves"
-#~ msgstr "&elvish-captain.png,Elfy"
-
-#~ msgid "&orcish-warrior.png,Orcs"
-#~ msgstr "&orcish-warrior.png,Orki"
-
-#~ msgid "&dwarf-warrior.png,Dwarves"
-#~ msgstr "&dwarf-warrior.png,Krasnoludy"
-
-#~ msgid "&saurian-soothsayer.png,Saurian"
-#~ msgstr "&saurian-soothsayer.png,Saurianie"
-
-#~ msgid "&human-general.png,Loyalists"
-#~ msgstr "&human-general.png,Lojaliści"
-
-#~ msgid "&elvish-marshal.png,Rebels"
-#~ msgstr "&elvish-marshal.png,Buntownicy"
-
-#~ msgid "&orcish-warlord.png,Northerners"
-#~ msgstr "&orcish-warlord.png,Istoty z północy"
-
-#~ msgid "&undead-lich.png,Undead"
-#~ msgstr "&undead-lich.png,Nieumarli"
-
-#~ msgid "&white-mage.png,Alliance of Light"
-#~ msgstr "&white-mage.png,Sojusz Światła"
-
-#~ msgid ",Name,Version,Author,Downloads,Size"
-#~ msgstr ",Nazwa,Wersja,Autor,Ilość pobrań,Rozmiar"
-
-#~ msgid "Melee"
-#~ msgstr "Wręcz"
-
-#~ msgid "hexes"
-#~ msgstr "heksy"
+msgstr "Kasowanie pliku nie powiodło się."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]