wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth eu.po


From: Alfredo Beaumont
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth eu.po
Date: Wed, 05 Jan 2005 11:13:10 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Alfredo Beaumont <address@hidden>    05/01/05 16:01:12

Modified files:
    po/wesnoth   : eu.po 

Log message:
    Basque translation updated

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/eu.po.diff?tr1=1.29&tr2=1.30&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/eu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/eu.po:1.29 wesnoth/po/wesnoth/eu.po:1.30
--- wesnoth/po/wesnoth/eu.po:1.29    Tue Jan 4 01:40:21 2005
+++ wesnoth/po/wesnoth/eu.po  Wed Jan 5 16:01:10 2005
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-30 13:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-01-04 02:35+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-05 16:58+0100\n"
 "Last-Translator: Alfredo Beaumont Sainz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Basque\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -454,7 +454,7 @@
 msgid ""
 "\n"
 "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP."
-msgstr ""
+msgstr "\nHerrixkak: Herrixak batean txanda hasten duen unitateak 8BP 
berreskuratuko ditu"
 
 #: data/help.cfg:174
 msgid ""
@@ -509,7 +509,7 @@
 "Thus, if you have ten villages, you would normally gain ten gold. "
 "Unfortunately, your Upkeep costs are subtracted from this income, as "
 "detailed below."
-msgstr ""
+msgstr "\n\nIrabaziak simpleak dira. Kontrolpean duzun herrixka bakoitzatik 
urre txanpon bat irabazten duzu txanda bakoitzean. Horrela, hamar herrixka 
baduzu, normalean hamar urre txanpon irabaziko duzu. Zoritxarrez, Gastuak 
irabazietik kentzen dira, azpian zehazten den moduan."
 
 #: data/help.cfg:189
 msgid ""
@@ -521,7 +521,7 @@
 "the number of villages you have, you must pay one gold per turn. For "
 "example, if you have twelve level one units and ten villages, you would have "
 "to pay two gold a turn in upkeep."
-msgstr ""
+msgstr "\n\nGastuak ere nahiko simpleak dira. Unitate bakoitzak bere maila 
aina Gastu sortzen du. Dituzun herrixka bezainbeste unitate maila mantendu 
dezakezu dohainik, baina herrixka kopuru baino unitate maila gehiago baduzu, 
soberan dagoen unitate maila bakoitzagatik urre txanpon bat ordaindu behar 
duzu. Horrela, lehenengo mailako hamabi unitate eta hamar herrixka baduzu, bi 
urre txanpon ordaindu beharko zenuke txanda bakoitzean."
 
 #: data/help.cfg:191
 msgid ""
@@ -529,7 +529,7 @@
 "\n"
 "These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve levels "
 "of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold a turn."
-msgstr ""
+msgstr "\n\nGastu hauek Irabazietatik kentzen dira, beraz hamabi unitate maila 
eta hamar herrixken kasuan zure Irabaziak 8 urre txanpon txanda bakoitzeko 
izango lirateke"
 
 #: data/help.cfg:192
 msgid ""
@@ -761,7 +761,7 @@
 
 #: data/items.cfg:619
 msgid "Only magical beings can wield such an object."
-msgstr ""
+msgstr "Bakarrik izaki magikoek har dezakete objetu hau"
 
 #: data/items.cfg:653
 msgid "Storm Trident"
@@ -785,7 +785,7 @@
 
 #: data/items.cfg:711
 msgid "Only the leader of an army can wield this sword!"
-msgstr ""
+msgstr "Only armada bateko nagusiak erabili dezake ezpata hau!"
 
 #: data/items.cfg:723
 msgid "flaming sword"
@@ -894,7 +894,7 @@
 msgid ""
 "You can come if you wish, but the leader is only interested in speaking to "
 "Baldras."
-msgstr ""
+msgstr "Etor zaitezke hala nahi baduzu, baina nagusiak Baldrasekin baino ez du 
hitzegin nahi."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg:7
 msgid "An Island"
@@ -919,7 +919,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/BrokenBridge.cfg:2
 msgid "The Broken Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Zubi Apurtua"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/BrokenBridge.cfg:4
 msgid ""
@@ -1595,7 +1595,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:75
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Zure elfo borrokalariari egindako deia arrakastatsua izan da"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:77
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:91
@@ -1618,11 +1618,11 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:79
 msgid "What happens when I recall a unit?"
-msgstr ""
+msgstr "Zer gertatzen da unitate bat deitzen dudanean?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:80
 msgid "How should I decide which units to recall?"
-msgstr ""
+msgstr "Nola erabaki beharko nuke zein unitate deitu?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:80
 msgid ""
@@ -1630,7 +1630,7 @@
 "level. However, you may also want to recall units that have high experience, "
 "and are thus likely to advance. You should recall units that will be useful "
 "for the scenario you are in; for example in a forest scenario, recall elves."
-msgstr ""
+msgstr "Normalean maila aurreratu duten unitateak deitu beharko zenuke. Hala 
ere, esperientzia handia duten unitateak deitzea aukera dezakezu, eta horrela 
aurreratzeko erreztasuna izango dute. Zauden guda-gunerako erabilgarrika izango 
diren unitateak deitu beharko zenuke, adibidez, baso guda-gune batean, elfoak 
deitu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:89
 msgid ""
@@ -6832,11 +6832,11 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:171 src/multiplayer_lobby.cpp:165
 msgid "Create Game"
-msgstr ""
+msgstr "Jokua sortu"
 
 #: src/multiplayer.cpp:175
 msgid "Name of game"
-msgstr ""
+msgstr "Jokuaren izena"
 
 #: src/multiplayer.cpp:178
 msgid "$login's game"
@@ -6852,7 +6852,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:343
 msgid "You must enter a name."
-msgstr ""
+msgstr "Izen bat sartu behar duzu."
 
 #: src/multiplayer.cpp:360
 msgid "Unlimited"
@@ -6882,7 +6882,7 @@
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:66
 msgid "Receiving game list..."
-msgstr ""
+msgstr "Joku zerrenda jasotzen..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:128 src/playturn.cpp:1749
 msgid "unit^Gold"
@@ -6890,7 +6890,7 @@
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:147
 msgid "Waiting for game to start..."
-msgstr ""
+msgstr "Jokua hastear dago..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:255
 msgid "Connect to Host"
@@ -6934,7 +6934,7 @@
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:691 src/multiplayer_client.cpp:694
 msgid "?"
-msgstr ""
+msgstr "?"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:778
 msgid "Leader: "
@@ -7059,11 +7059,11 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:159
 msgid "<no games open>"
-msgstr ""
+msgstr "<ez dago joku irekirik>"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:163
 msgid "Observe Game"
-msgstr ""
+msgstr "Jokua behatu"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:166
 msgid "Quit"
@@ -7075,11 +7075,11 @@
 
 #: src/playlevel.cpp:701
 msgid "Game Over"
-msgstr ""
+msgstr "Jokua bukatu da"
 
 #: src/playlevel.cpp:702
 msgid "The game is over."
-msgstr ""
+msgstr "Jokua bukatu da."
 
 #: src/playlevel.cpp:725
 msgid "Defeat"
@@ -7091,7 +7091,7 @@
 
 #: src/playlevel.cpp:782
 msgid "Remaining gold"
-msgstr ""
+msgstr "Gelditzen den urrea"
 
 #: src/playlevel.cpp:785
 msgid "Early finish bonus"
@@ -7134,19 +7134,19 @@
 
 #: src/playturn.cpp:81
 msgid "It is now your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Zure txanda"
 
 #: src/playturn.cpp:540
 msgid "Attacker"
-msgstr ""
+msgstr "Erasotzaile"
 
 #: src/playturn.cpp:542
 msgid "Defender"
-msgstr ""
+msgstr "Defentsari"
 
 #: src/playturn.cpp:562 src/playturn.cpp:630
 msgid "Damage Calculations"
-msgstr ""
+msgstr "Kalte kalkuluak"
 
 #: src/playturn.cpp:609 src/reports.cpp:209
 msgid "vs"
@@ -7158,16 +7158,16 @@
 
 #: src/playturn.cpp:643
 msgid "Choose weapon"
-msgstr ""
+msgstr "Arma aukeratu"
 
 #: src/playturn.cpp:1238
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Oraindik ez duzu zure txanda hasi. Benetan bukatu nahi duzu zure 
txanda?"
 
 #: src/playturn.cpp:1247 src/playturn.cpp:1252
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Zenbait unitatek mugitu daitezke oraindik. Benetan bukatu nahi duzu 
zure txanda?"
 
 #: src/playturn.cpp:1267
 msgid "Auto-Save"
@@ -7175,7 +7175,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1269
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
-msgstr ""
+msgstr "Ezin izan da jokua automatikoki gorde. Mesedez gorde ezazu eskuz"
 
 #: src/playturn.cpp:1468
 msgid "Rename Unit"
@@ -7183,7 +7183,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1516 src/playturn.cpp:1530 src/show_dialog.cpp:387
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Okerra"
 
 #: src/playturn.cpp:1516
 msgid ""
@@ -7213,7 +7213,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1755
 msgid "You have no units available to recruit."
-msgstr ""
+msgstr "Ez duzu biltzeko unitaterik."
 
 #: src/playturn.cpp:1767
 msgid "Recruit"
@@ -7249,13 +7249,15 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1903
 msgid "You are separated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr ""
+msgstr "Zure gudarietatik aldendua izan zara eta ezin dituzu deitu"
 
 #: src/playturn.cpp:1905
 msgid ""
 "There are no troops available to recall\n"
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
 msgstr ""
+"Ez dago deitzeko unitaterik\n"
+"(aurreko guda-guneko bizirik irtendako unitaterik izan behar duzu)"
 
 #: src/playturn.cpp:1911
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
@@ -7263,7 +7265,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1934
 msgid "Dismiss Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Unitatea lizentziatu"
 
 #: src/playturn.cpp:1946
 msgid "Recall"
@@ -7275,11 +7277,11 @@
 
 #: src/playturn.cpp:1991
 msgid "Send to allies only"
-msgstr ""
+msgstr "Lagunei soilik bidali"
 
 #: src/playturn.cpp:2085
 msgid "Location"
-msgstr ""
+msgstr "Kokapena"
 
 #: src/playturn.cpp:2132
 msgid "Unit List"
@@ -7291,15 +7293,15 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2173 src/playturn.cpp:2233
 msgid "Recalls"
-msgstr ""
+msgstr "Deiak"
 
 #: src/playturn.cpp:2179 src/playturn.cpp:2237
 msgid "Advancements"
-msgstr ""
+msgstr "Aurrerapenak"
 
 #: src/playturn.cpp:2185 src/playturn.cpp:2241
 msgid "Losses"
-msgstr ""
+msgstr "Galdutakoak"
 
 #: src/playturn.cpp:2191 src/playturn.cpp:2245
 msgid "Kills"
@@ -7307,19 +7309,19 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2197
 msgid "Damage Inflicted"
-msgstr ""
+msgstr "Egindako kaltea"
 
 #: src/playturn.cpp:2203
 msgid "Damage Taken"
-msgstr ""
+msgstr "Hartutako kaltea"
 
 #: src/playturn.cpp:2209
 msgid "Damage Inflicted (EV)"
-msgstr ""
+msgstr "Egindako kaltea (BE)"
 
 #: src/playturn.cpp:2216
 msgid "Damage Taken (EV)"
-msgstr ""
+msgstr "Hartutako kaltea (BE)"
 
 #: src/playturn.cpp:2222
 msgid "Statistics"
@@ -7331,7 +7333,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2269
 msgid "prompt^Command:"
-msgstr ""
+msgstr "Komandoa:"
 
 #: src/playturn.cpp:2280
 msgid "Chat Log"
@@ -7339,15 +7341,15 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2345
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr ""
+msgstr "Ezin izan da '$search' katea duen etiketa edo unitaterik aurkitu."
 
 #: src/playturn.cpp:2426
 msgid "Place Label"
-msgstr ""
+msgstr "Etiketa ezarri"
 
 #: src/playturn.cpp:2427
 msgid "Label"
-msgstr ""
+msgstr "Etiketa"
 
 #: src/playturn.cpp:2559
 msgid ""
@@ -7357,27 +7359,27 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2611
 msgid "Replace with AI"
-msgstr ""
+msgstr "AA-rekin ordeztu"
 
 #: src/playturn.cpp:2612
 msgid "Replace with local player"
-msgstr ""
+msgstr "Jokalari lokalarekin ordezkatu"
 
 #: src/playturn.cpp:2613
 msgid "Abort game"
-msgstr ""
+msgstr "Jokoa bertan behera utzi"
 
 #: src/playturn.cpp:2616
 msgid "Replace with "
-msgstr ""
+msgstr "Ordeztu "
 
 #: src/playturn.cpp:2620
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
-msgstr ""
+msgstr "jokoa utzi du. Zer egin nahi duzu?"
 
 #: src/reports.cpp:106
 msgid "This unit is invisible. It cannot be seen or attacked by enemy units."
-msgstr ""
+msgstr "Unitate hau ikustezina da. Etsaiek ezin dute ikusi edo eraso unitate 
hau."
 
 #: src/reports.cpp:111
 msgid ""
@@ -7397,35 +7399,35 @@
 
 #: src/reports.cpp:123
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
-msgstr ""
+msgstr "Unitate hau harkaitz bihurtu da. Ezin du mugitu edo eraso."
 
 #: src/reports.cpp:233
 msgid "damage"
-msgstr ""
+msgstr "kaltea"
 
 #: src/reports.cpp:251
 msgid "Lawful units"
-msgstr ""
+msgstr "Bidezko unitateak"
 
 #: src/reports.cpp:253
 msgid "Neutral units"
-msgstr ""
+msgstr "Unitate neutralak"
 
 #: src/reports.cpp:254
 msgid "Chaotic units"
-msgstr ""
+msgstr "Unitate kaotikoak"
 
 #: src/reports.cpp:308
 msgid "Owned village"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolpeko herrixka"
 
 #: src/reports.cpp:310
 msgid "Enemy village"
-msgstr ""
+msgstr "Herrixka arerio"
 
 #: src/reports.cpp:312
 msgid "Allied village"
-msgstr ""
+msgstr "Herrixka lagun"
 
 #: src/show_dialog.cpp:643
 msgid "Help"
@@ -7433,15 +7435,15 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:182
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Tutoriala"
 
 #: src/titlescreen.cpp:183
 msgid "TitleScreen button^Campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Kanpaina"
 
 #: src/titlescreen.cpp:184
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr ""
+msgstr "Jokalari anitz"
 
 #: src/titlescreen.cpp:185
 msgid "TitleScreen button^Load"
@@ -7465,7 +7467,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:191
 msgid "Start a new single player campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Hasi jokalari bakarreko kanpaina"
 
 #: src/titlescreen.cpp:192
 msgid ""
@@ -7475,7 +7477,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:193
 msgid "Load a single player saved game"
-msgstr ""
+msgstr "Kargatu jokalari bakarreko gordetako jokua"
 
 #: src/titlescreen.cpp:194
 msgid "Change the language"
@@ -7487,7 +7489,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:196
 msgid "View the credits"
-msgstr ""
+msgstr "Egileak ikusi"
 
 #: src/titlescreen.cpp:197
 msgid "Quit the game"
@@ -7507,15 +7509,15 @@
 
 #: src/unit_types.cpp:889
 msgid "chaotic"
-msgstr ""
+msgstr "kaotikoa"
 
 #: src/unit_types.cpp:889
 msgid "lawful"
-msgstr ""
+msgstr "bidezkoa"
 
 #: src/unit_types.cpp:889
 msgid "neutral"
-msgstr ""
+msgstr "neutrala"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:33
 msgid "Delete File"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]