wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth-httt/sv.po ...
Date: Sun, 02 Jan 2005 17:09:22 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   05/01/02 21:27:31

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-sotbe: sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.17&tr2=1.18&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.17&tr2=1.18&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.42&tr2=1.43&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.17 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.18
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.17  Thu Dec 30 13:12:30 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Sun Jan 2 21:27:30 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-30 13:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-21 13:13+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-02 21:30+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1595,9 +1595,8 @@
 msgstr "Nåväl, detta får avsluta vårt rådslag. Till strid!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Racial Warfare"
-msgstr "Stamkrig"
+msgstr "Raskrig"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:86
 msgid ""
@@ -1631,11 +1630,10 @@
 "människa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not of our people?"
 msgstr ""
-"Sannerligen. Varför skulle någon av oss hjälpa någon som inte tillhör 
vår "
-"stam?"
+"Sannerligen. Varför skulle någon av oss hjälpa någon som inte tillhör 
vårt "
+"folk?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:116
 msgid ""
@@ -1667,14 +1665,14 @@
 "Åhå, så det är alvernas land nu? Dö, din alvhund! Och du också, 
människa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:141
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These people won't listen to reason, they are all blinded by their belief in "
 "their own supposed superiority. We probably will have to fight them, "
 "although we may be able to bypass them."
 msgstr ""
 "Det går inte att resonera med dem, de är alla som förblindade av sin egen "
-"ras förmodade överlägsenhet!"
+"ras förmodade överlägsenhet! Förmodligen måste vi slåss mot dem, även 
om vi "
+"kanske kan gå runt dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:146
 msgid ""
@@ -1704,7 +1702,6 @@
 "#Owaec dör"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid "Argh! I'm dead! Well, dwarves are still the best!"
 msgstr "Argh! Jag dör! Nå, dvärgarna är ändå bäst!"
 
@@ -1713,7 +1710,6 @@
 msgstr "Dör jag? Orcherna framför allt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid "It seems these humans are more powerful than I thought. Ugh."
 msgstr "Det verkar som om de där människorna är mäktigare än jag trodde. 
Ugh."
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.17 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.18
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.17 Thu Dec 30 13:12:31 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Sun Jan 2 21:27:31 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-30 13:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-21 11:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-02 21:33+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -526,7 +526,6 @@
 msgstr "Frihet! Var har vi de där orcherna nu? Släpp fram mig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:374
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs! The main "
 "cage where they keep most of the mermen is in the south-east!"
@@ -868,6 +867,9 @@
 "the plains under the midday sun they can fell the toughest foes with sharp "
 "spears and under heavy hoofs!"
 msgstr ""
+"Alverna är måhända skogens herrar, men ryttarna är också mäktiga. I 
strid på "
+"slätterna i middagssolens klara sken kan de fälla de farligaste fiender med 
"
+"sina vassa spjut och tunga hovar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
 msgid ""
@@ -3094,7 +3096,6 @@
 msgstr "Muff Malals halvö"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3106,7 +3107,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra Muff Malal\n"
+"@Besegra Muff Malal (bonus)\n"
+"@Fly nedför vägen till Elensefar\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör\n"
 "#Dragen tar slut"
@@ -3120,9 +3122,8 @@
 "av vandöda bestar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:100
-#, fuzzy
 msgid "My lord! On yonder peninsula there seems to be some movement!"
-msgstr "Min herre, det verkar vara något som rör sig i ruinerna där borta."
+msgstr "Min herre, det verkar vara något som rör sig på halvön där borta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:105
 msgid ""
@@ -3131,6 +3132,10 @@
 "strength or time to persevere against such a foe. Either way it looks like "
 "there will be a fight, prepare for battle men!"
 msgstr ""
+"Det verkar som om det finns vandöda där! Om vi kan besegra dem så har vi 
en "
+"värdefull allierad i ryggen. Men jag vet inte om vi har tid eller kraft att "
+"besegra en sådan fiende. I vilket fall som helst så verkar det som det blir 
"
+"en strid. Förbered er, mannar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:110
 msgid "To arms!"
@@ -3145,28 +3150,29 @@
 "tjänar oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid "To Elensefar"
-msgstr "Belägringen av Elensefar"
+msgstr "Mot Elensefar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:157
 msgid "We do not have time to tarry here! On to Elensefar!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi har inte någon tid att spilla här! Vidare mot Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:168
 msgid ""
 "Shirk not your duty! I will decide when it is time to leave for Elensefar."
 msgstr ""
+"Smit inte undan från er plikt! Jag beslutar när det är dags att ge sig av "
+"till Elensefar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:182
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Victory is ours! Let us hope that this delay will not hamper our quest to "
 "save Elensefar, but at least we have some new allies in our struggle. We "
 "must move onward with haste!"
 msgstr ""
-"Vi har vunnit, hoppas bara att den här förseningen inte kommer att hindra "
-"oss från att rädda Elensefar. Vi måste skynda vidare!"
+"Vi har vunnit! Hoppas bara att den här förseningen inte kommer att hindra "
+"oss från att rädda Elensefar, men vi har åtminstone skaffat oss några nya 
"
+"allierade i vår kamp. Vi måste skynda vidare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
@@ -4717,6 +4723,3 @@
 "Delfador flydde med barnet långt in i Västerns skogar, och uppfostrade 
honom "
 "där under alvernas beskydd. Under tiden såg de med sorg i hjärtat hur "
 "Ashevieres terrorvälde spred sig över landet."
-
-#~ msgid "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
-#~ msgstr "Det ser ut som det är vandöda där! Bered er för strid, mannar."
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.13 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.14
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po:1.13 Thu Dec 30 13:12:31 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sv.po   Sun Jan 2 21:27:31 2005
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-30 13:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 13:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-02 21:33+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -242,9 +242,8 @@
 msgstr "Det tar åtminstone fyra dagar. Jag är rädd att det blir för sent."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:232
-#, fuzzy
 msgid "I don't think so, there is still a way..."
-msgstr "Det tror jag inte, det finns fortfarande en utväg.."
+msgstr "Det tror jag inte, det finns fortfarande en utväg..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:238
 msgid "Which one?"
@@ -264,7 +263,6 @@
 msgstr "Och om vi misslyckas?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:256
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "to Mother earth."
@@ -294,7 +292,6 @@
 msgstr "De är alltför många nu, RETRÄTT!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:412
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was beginning to think they would never come."
 msgstr ""
@@ -385,7 +382,6 @@
 "Men jag hoppas också att vi inte stöter på några."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun gets high."
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.21 Thu Dec 30 13:12:32 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Sun Jan 2 21:27:31 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-30 13:10+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-21 11:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-02 21:34+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -403,7 +403,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra båda fiender\n"
+"@Besegra båda fienderna\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Dragen tar slut"
@@ -4206,7 +4206,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra båda fiender\n"
+"@Besegra båda fienderna\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Elilmaldur-Rithrandil dör\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.42 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.43
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.42    Thu Dec 30 13:12:34 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Jan 2 21:27:31 2005
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-30 13:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-21 13:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-01-02 21:29+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2715,11 +2715,11 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:499
 msgid "Act."
-msgstr ""
+msgstr "Handl."
 
 #: data/themes/default.cfg:532
 msgid "short end-turn^End"
-msgstr ""
+msgstr "Sluta"
 
 #: data/tips.cfg:1
 msgid ""
@@ -6423,7 +6423,6 @@
 msgstr "Orchisk schamannovis"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:75
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
 "tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
@@ -6433,10 +6432,10 @@
 "draining their life. Novice Shamans are still young and vigorous, but their "
 "spell-casting ability still needs improvement."
 msgstr ""
-"De orchiska schamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade 
"
-"bland de orchiska stammarna och bildar det Orchiska RÃ¥det, vilket fattar "
-"viktiga beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan "
-"dessa grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är 
de "
+"Orchernas schamanerna är den orchiska magins väktare. De är respekterade "
+"bland orcherstammarna och bildar det Orchiska RÃ¥det, vilket fattar viktiga "
+"beslut som berör alla orcher, och medlar i många konflikter mellan dessa "
+"grälsjuka stammar. Även om de är svaga för att vara orcher, så är de "
 "skickliga på att kasta besvärjelser, och kan förbanna sina fiender, så 
att "
 "deras livskraft sinar. Schamannoviser är fortfarande unga och livliga, men "
 "deras förmåga att kasta besvärjelser behöver fortfarande förbättras."
@@ -7502,9 +7501,8 @@
 msgstr "+Baskisk översättning"
 
 #: src/about.cpp:150
-#, fuzzy
 msgid "+Bulgarian Translation"
-msgstr "+Ungersk översättning"
+msgstr "+Bulgarisk översättning"
 
 #: src/about.cpp:154
 msgid "+Catalan Translation"
@@ -8999,7 +8997,7 @@
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
-"Starta ett gruppspel (hotseat, LAN eller internet), eller ett separat "
+"Starta ett gruppspel (heta stolen, LAN eller internet), eller ett separat "
 "scenario mot datorn"
 
 #: src/titlescreen.cpp:193
@@ -9053,6 +9051,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:126
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "hexes"
-#~ msgstr "rutor"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]