wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-tdh ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-tdh ca.po
Date: Wed, 29 Dec 2004 12:10:50 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   04/12/29 16:59:15

Modified files:
    po/wesnoth-tdh : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation (wesnoth-tdh fixes)

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.5 wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.6
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po:1.5  Sat Dec 25 19:44:08 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/ca.po    Wed Dec 29 16:59:15 2004
@@ -9,10 +9,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: ca-wesnoth-tdh\n"
+"Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-20 23:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-25 20:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-29 17:55+0100\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -67,7 +67,7 @@
 msgid ""
 "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young Gwiti "
 "Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his own."
-msgstr "Després del ser desterrat de Wesnoth per la pràctica de la nigromà
ncia, el jove Gwiti Ha'atel arriba a una costa estrangera i decideix fer-se'n 
l'amo."
+msgstr "Després de ser desterrat de Wesnoth per la pràctica de la nigromà
ncia, el jove Gwiti Ha'atel arriba a una costa estrangera i decideix fer-se'n 
l'amo."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:136
 msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
@@ -128,7 +128,7 @@
 "I will fight you with all my strength to prevent that, and I was always the "
 "stronger of us. Flee now and save your miserable hide before I make it a "
 "carpet."
-msgstr "Lluitaré contra tu amb totes les meves forces per prevenir-ho, i jo 
sempre fiu el més fort de nosaltres. Fogeix ara i salva la teva misarable pell 
abans faci una catifa amb ella."
+msgstr "Lluitaré contra tu amb totes les meves forces per prevenir-ho. Jo 
sempre he estat el més fort de nosaltres. Fogeix ara i salva la teva misarable 
pell abans faci una catifa amb ella."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:94
 msgid ""
@@ -138,7 +138,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:107
 msgid "What? I can't die! I already have! Noooo!"
-msgstr "Què? No puc morir! Ja ho havia estat! Noooo!"
+msgstr "Què? No puc morir! Ja ho estic! Noooo!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:112
 msgid ""
@@ -180,7 +180,7 @@
 msgid ""
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
-msgstr "Tu misarable infeliç, sàpigues que és sols per la meva gràcia que 
podràs veure el sol un altre cop, per que moriràs després de que es pongui."
+msgstr "Tu misarable infeliç, sàpigues que és sols per la meva gràcia que 
podràs veure el sol un altre cop, però moriràs després de que es pongui."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:208
 msgid ""
@@ -214,7 +214,7 @@
 "Gwiti's army, and they had made good time. However, Gwiti's march was halted "
 "by Leonard as he reentered Wesnothian territory. The general of several "
 "outlying areas, his troops were many but untrained."
-msgstr "Amb la troballa de l'antic tom de Crelanu, noves forces han reviscut a 
l'exèrcit de Gwiti, i n'han tret un bon partit. Malgrat això, la marxa de 
Gwiti s'ha vist alentida per Leonard ja que han tornat a entrar a terrotori 
wesnothià. El general de varis terres a la rodonia, les seves tropes són 
moltes però desentrenades."
+msgstr "Amb la troballa de l'antic tom de Crelanu, noves forces han reviscut 
l'exèrcit de Gwiti. Malgrat això, la marxa de Gwiti s'ha vist alentida en 
tornar a entrar a Wesnoth. Leonard, el general de les terres dels voltants, té 
moltes tropes, tot i que desentrenades."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
@@ -236,7 +236,7 @@
 "neglected to send word. Luckily, behind him came one whose name was a bane "
 "to the undead: Lord Aretu. Gwiti knew that even if he defeated Leonard, his "
 "best hope was now to flee into the mountains."
-msgstr "En realitat, les tropes de Leonard estaven desequipades i poc 
experimentades, i ell s'havia negat a demanar auxili. Per sort, darrera ell 
venia algú de qui el seu nom era conegut i temut pels no morts: Senyor Aretu. 
Gwiti sabia que fins i tot vencent Leonard, la seva única esperança era fugir 
cap a les muntanyes."
+msgstr "En realitat, les tropes de Leonard estaven desequipades, tenien poca 
experiència, i ell s'havia negat a demanar auxili. Per sort, darrera seu venia 
algú conegut i temut pels no morts: el Senyor Aretu. Gwiti sabia que fins i 
tot vencent Leonard, la seva única esperança era fugir cap a les muntanyes."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:106
 msgid "I shall slay you myself!"
@@ -244,7 +244,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:119
 msgid "So this is death... the cold, black void"
-msgstr "Així doncs, això és la mort... la fred, negre buit"
+msgstr "Així doncs, això és la mort... el fred, negre buit."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:134
 msgid "No! This cannot be true! My king, I have failed..."
@@ -266,7 +266,7 @@
 "@Move Gwiti to the end of the mountain pass"
 msgstr ""
 "NEW OBJECTIVE\n"
-"@Dur a Gwiti fins al final del pas de la montanya"
+"@Dur a Gwiti fins al final del pas de la muntanya."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:174
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
@@ -276,7 +276,7 @@
 msgid ""
 "Haha, it was a mistake of you to flee there! The pass is blocked, and my "
 "troops will slay you now!"
-msgstr "Haha, fou un error fugir aquí! El pas està bloquejat, i les meves 
tropes et mataran ara!"
+msgstr "Haha, fou un error fugir cap aquí! El pas està bloquejat, i les 
meves tropes et mataran ara!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:213
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
@@ -288,14 +288,14 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:230
 msgid "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an 
ally."
-msgstr "Qui ets tu? Si ets un monstre dels Nans, pot ser et consideri un 
aliat."
+msgstr "Qui ets tu? Si ets un monstre dels nans, pot ser et consideri un 
aliat."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:235
 msgid ""
 "I am Tanar, lord of an orcish clan that dwelt here! My people were driven "
 "out by the dwarves. All families count several dead. Please, let us march "
 "with you, for only a chance to strike back at the evil Dwarves!"
-msgstr "Jo sóc Tanar, Senyor d'un clan orc que residia aquí! La meva gent va 
ser expulsada pels nans. Totes les famílies varen tenir moltes baixes. Per 
favor, deixa'ns anar amb tú, sols per tenir la possibilitat de venjar-nos dels 
malignes Nans!"
+msgstr "Jo sóc Tanar, senyor d'un clan orc que residia aquí! La meva gent va 
ser expulsada pels nans. Totes les famílies varen tenir moltes baixes. Per 
favor, deixa'ns anar amb tú, sols per tenir la possibilitat de venjar-nos dels 
malignes nans!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:240
 msgid ""
@@ -344,7 +344,7 @@
 "But the ancient mages had done their job well. The book had been hidden in a "
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
-msgstr "Però els antics mags havien fet molt bé la seva feina. El llibre 
havia sigut amagat a un bosc on Elfs i Orcs havien guerrejat durants anys, i 
qualsevol intent d'apropament sofriria la seva ira combinada..."
+msgstr "Però els antics mags havien fet molt bé la seva feina. El llibre 
havia estat amagat en un bosc on elfs i orcs havien guerrejat durants anys. 
Qualsevol intent d'apropar-s'hi sofriria la seva ira combinada..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:97
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
@@ -366,13 +366,13 @@
 msgid ""
 "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a danger "
 "to all that live."
-msgstr "Molt bé. Nosaltres hem odiat els orcs durant segles, però els no 
morts són una amenaça per tots els que vivim."
+msgstr "Molt bé. Nosaltres hem odiat els orcs durant segles, però els no 
morts són una amenaça per a tots els que estem vius."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:138
 msgid ""
 "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
 "purposes."
-msgstr "El llibre no és en aquestes terres, però aquest pantà hi ha cadà
vers suficients per complaure els meus propòsits."
+msgstr "El llibre no és en aquestes terres, però en aquest pantà hi ha cadà
vers suficients per complaure els meus propòsits."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:172
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:156
@@ -381,7 +381,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:187
 msgid "I die a terrible death... not knowing why."
-msgstr "Mor d'una mort terrible... sense sabre el motiu."
+msgstr "Moro d'una mort terrible... sense sabre el motiu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:201
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
@@ -389,13 +389,13 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:218
 msgid "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always 
must!"
-msgstr "Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders 
malvat!"
+msgstr "Per fi! És aquest! Ara puc riure follament tal i com els vertaders 
malvats!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:234
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
-msgstr "Senyor meu, les seves sospites eren correctes. Hi ha un nigromant a 
aquesta part del món!"
+msgstr "Senyor meu, les seves sospites eren correctes. Hi ha un nigromant en 
aquesta zona!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:4
 msgid "Inside the Tower"
@@ -419,11 +419,11 @@
 msgid ""
 "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be able "
 "to find the Book in a few hours...!"
-msgstr "Si la meva memòria no me falla, aquesta torre està feta de tres 
pisos. Hauria de ser capaç de trobar el Llibre en unes poques hores...!"
+msgstr "Si la meva memòria no me falla, aquesta torre està feta de tres 
pisos. Hauria de ser capaç de trobar el llibre en unes poques hores!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:202
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
-msgstr "Hayaargghh! Ja hem arribat! Comandi'ns, Mestre!"
+msgstr "Hayaargghh! Ja hem arribat! Comandi'ns, mestre!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:220
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
@@ -431,7 +431,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:249
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-msgstr "Bé, bé, bé. Trenta cinc peses d'or havia dins aquest cofre!"
+msgstr "Bé, bé, bé. Trenta cinc peses d'or hi havia dins d'aquest cofre!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:275
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
@@ -455,7 +455,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:397
 msgid "Look at what the mages were guarding!"
-msgstr "Fixa't amb el que els mags estan guardant!"
+msgstr "Fixa't en el que protegien els mags!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:423
 msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
@@ -481,7 +481,7 @@
 msgid ""
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
-msgstr "Aquesta poció conté un fluid estrany que imbueix una arma amb el 
poder del fred."
+msgstr "Aquesta poció conté un fluid estrany que imbueix una arma amb el 
poder del fred."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:572
 msgid "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its 
whereabouts!"
@@ -489,7 +489,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:577
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
-msgstr "Ja hem acabat aquí! Anem a aniquilar més enemics."
+msgstr "Ja hem acabat aquí! Anem a aniquilar més enemics."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:616
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
@@ -522,7 +522,7 @@
 "After sending the Dark Spirit away for his failure, Gwiti realized that he "
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest mages once studied."
-msgstr "Després de acabar amb l'Esperit Fosc per la seva derrota, Gwiti 
comprèn que estava a unes terres molts llunyanes de Wesnoth, i es dirigeix cap 
a la Torre de Kaleon, on els millors mags de tots els temps estudiaren."
+msgstr "Després d'acabar amb l'esperit fosc per la seva derrota, Gwiti 
comprèn que es troba en unes terres molts llunyanes de Wesnoth, i es dirigeix 
cap a la Torre de Kaleon, on una vegada estudiaren els millors mags del regne."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:100
 msgid ""
@@ -530,7 +530,7 @@
 "find the Tower of Kaleon here, filled with the secrets of ancient mages. "
 "Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to invade "
 "Wesnoth."
-msgstr "Per fi, he arribat al camí. Si no estic errat en els meus propòsits, 
hauria de trobar la Torre de Kaleon aquí, plena amb els secrets dels antics 
mags. I llavors seran meus, i el meu poder serà tan gran que podré envair 
Wesnoth."
+msgstr "Per fi, he arribat al camí. Si no vaig errat, hauria de trobar la 
Torre de Kaleon per aquí, plena dels secrets dels antics mags. I llavors seran 
meus, i el meu poder serà tan gran que podré envair Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:105
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
@@ -544,7 +544,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:115
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-msgstr "Quirind, sàpigues que tens els Elfs al teu darrera."
+msgstr "Quirind, sàpigues que tens els elfs al teu darrera."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:120
 msgid ""
@@ -562,11 +562,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:158
 msgid "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
-msgstr "Argh! He caigut, i la torre es manté amb les seves defenses intactes!"
+msgstr "Argh! He caigut, i la Torre té les seves defenses tocades!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:175
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
-msgstr "Quirind, hem caigut! Heu de guardar la torre."
+msgstr "Quirind, hem caigut! Heu de protegir la torre."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:187
 msgid ""
@@ -574,7 +574,7 @@
 "enter without mastering a magic equal to it."
 msgstr ""
 "Ah ha ha ha! Els encanteris protectors de la torre estan activats, no "
-"podràs entrar excepte en un poder màgic igual que ells."
+"podràs entrar excepte amb un poder màgic igual a ells."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:202
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
@@ -590,7 +590,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
-msgstr "Mentre fogien de Wesnoth, Gwiti va entrar a les torres dels Orcs."
+msgstr "Mentre fogien de Wesnoth, Gwiti va entrar a les torres dels orcs."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
 msgid ""
@@ -612,7 +612,7 @@
 msgid ""
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
-msgstr "Després que Gwiti destruí el seu germà, va planejar marxar per 
Wesnoth per fer-se venjança. Però un Esperit Obscur va venir per reunir-se 
amb ell..."
+msgstr "Després que Gwiti destruí el seu germà, va planejar marxar per 
Wesnoth per fer-se venjança. Però un esperit fosc va venir per reunir-se amb 
ell..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:122
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
@@ -637,7 +637,7 @@
 "Do you see the three orc clans of this land? Their banners are topped with "
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
-msgstr "Veus aquells tres clans d'orcs d'aquestes terres? Les seves senyals 
estan decorades amb calaveres, així com les seves vestimentes. Però una 
d'elles és la Calavera d'Agarash - Agafa-la i el teu poder serà immens."
+msgstr "Veus aquells tres clans d'orcs d'aquestes terres? Les seves senyals 
estan decorades amb calaveres, així com les seves vestimentes. Però una 
d'elles és la Calavera d'Agarash. Agafa-la i el teu poder serà immens."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:174
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
@@ -653,7 +653,7 @@
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
-msgstr "Argh! Aquesta sols és la meitat de la calavera, i és casi inútil i 
sense poder! Adèusiau, Esperit!"
+msgstr "Argh! Aquesta sols és la meitat de la calavera, i és casi inútil i 
sense poder! Adèusiau, esperit!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:206
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
@@ -709,7 +709,7 @@
 msgid ""
 "We have come to a flooded part of the cave. If we forge ahead, the Dwarves "
 "should be delayed quite a bit."
-msgstr "Hem arribat a una cambra inundada de la cova. Si seguim endavant, els 
Nans haurien de ser retrasats una bona estona."
+msgstr "Hem arribat a una cambra inundada de la cova. Si seguim endavant, els 
nans haurien de ser retrasats una bona estona."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:196
 msgid "ARGH! What was that?"
@@ -733,7 +733,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:235
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
-msgstr "Els Tresor dels Nans! Tres-centes peces d'or a la fi!"
+msgstr "Els tresors dels nans! Tres-centes peces d'or a la fi!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:253
 msgid "You swore you would protect me!"
@@ -753,14 +753,14 @@
 "come as reinforcements instead clashed with the undead legions, and so the "
 "battle was lost where it would have been won had it not been for these two "
 "necromancers."
-msgstr "Malgrat tot, no sols estava prohibit, si no que també desfet. La 
cavalleria volia anar com a reforços, però es va trobar amb les legions no 
mortes, així que la batalla va ser perduda on hauria sigut guanyada si no 
hagués estat per aquells dos nigromants."
+msgstr "Malgrat tot, invocar els morts no sols estava prohibit, si no que 
també va ser imprudent. La cavalleria, que havia d'arribar com a reforç, es 
va trobar lluitant contra les legions invocades. D'aquesta manera es va perdre 
la batalla quan s'hauria guanyat si no hagués estat per aquells dos 
nigromants."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:25
 msgid ""
 "The Ha'atel brothers fled. Immediately upon their return, they were clapped "
 "in irons, marched onto a ship with no rudder, and sent off to drown in the "
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
-msgstr "Els germans Ha'atel partiren. Immediatament a la seva tornada, foren 
empresonats en ferros, enviats en un vaixell sense rumb, a la deriva pel mar. 
L'única por de la gent de Wesnoth era que els dos cossos tornessin a 
despertar."
+msgstr "Els germans Ha'atel partiren. Immediatament després de la seva 
tornada, foren empresonats, enviats en un vaixell sense rumb, a la deriva pel 
mar. L'única por de la gent de Wesnoth era que els dos cossos tornessin a 
despertar."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:35
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]