wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe sl.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-sotbe sl.po
Date: Tue, 28 Dec 2004 13:34:29 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/12/28 18:20:40

Modified files:
    po/wesnoth-sotbe: sl.po 

Log message:
    Updated sl translation for SotBE

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po:1.6 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po:1.7
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po:1.6 Mon Dec 20 22:52:40 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sl.po   Tue Dec 28 18:20:40 2004
@@ -1,44 +1,47 @@
+# translation of sotbe-sl.po to 
+# , 2004.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.6-CVS\n"
+"Project-Id-Version: sotbe-sl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-20 23:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-28 17:57+0100\n"
+"Last-Translator: lynx\n"
+"Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 2 : 3);\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr ""
+msgstr "Sin Črnega Očesa (poglavje I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "(easiest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najmanjša zahtevnost)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid "Grunt"
-msgstr ""
+msgstr "Godrnjač"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:10
 msgid "Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Bojevnik"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "Warlord"
-msgstr ""
+msgstr "Vojaški Diktator"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:11
 msgid "(hardest)"
-msgstr ""
+msgstr "(najvišja zahtevnost)"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
-msgstr ""
+msgstr "Črna Zastava"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:28
 msgid ""
@@ -50,53 +53,67 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zmaga:\n"
+"@Premagaj Počasno Roko\n"
+"Poraz:\n"
+"#Kapou'e umre\n"
+"#Grüü umre\n"
+"#Poteze se iztečejo"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:121
 msgid "Transport Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Nosilna Galeja"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:123
 msgid "Transport"
-msgstr ""
+msgstr "Transport"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:132
 msgid "So here is Tirigaz."
-msgstr ""
+msgstr "Tu je torej Tirigaz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:137
 msgid ""
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
 msgstr ""
+"Zgleda da jih bodo napadli pirati s Silnega Morja. Moramo jim pomagati."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:142
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "Predlagam da Gork, ti in jaz pokličemo okrepitve."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:147
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
+"Pokličemo okrepitve? Ali hočeš rečti, da se nočeš bojevati za naše 
brate? "
+"A si strahopetec Vraurk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:152
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-msgstr ""
+msgstr "Jaz? Ti bom že pokazal če sem strahopetec!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:157
 msgid ""
 "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
 msgstr ""
+"Sedaj ni pravi čas za pričkanje! Jaz jih bom zadržal, vi pa poiščite "
+"okrepitve."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:162
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Modra odločitev. Vso srečo sin Črnega Očesa."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:176
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
+"Haha! Vse gre po načrtu, obkolimo jih na kopnem, medtem ko jih bodo naši "
+"zavezniki napadli z morja!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:186
 msgid ""
@@ -104,34 +121,40 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
+"Napadajo nas z obeh strani! Grüü, zadržuj jih, jaz bom pa pohitel v 
Tirigaz "
+"po sile za protinapad. Čeprav piratov brez mornarice ne moremo premagati, "
+"pa lahko uničimo ljudi iz te regije."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
 msgid "I love this strategy, chief!"
-msgstr ""
+msgstr "Obožujem to strategijo, šef!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:260
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Plen! Oropajmo te orke!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:272
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaaargh! Umiram!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:277
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-msgstr ""
+msgstr "Končno si plačal za vse kar si storil mojim Orkovskim bratom!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:285
 msgid ""
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
+"Prišli smo nazaj! Prinašamo slabe novice, ljudje se ponovno organizirajo za 
"
+"nami. Oditi moramo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:290
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "to flee!"
 msgstr ""
+"Kje je pa ves ostali Zbor? Nismo prišli tako daleč, da bi zdaj bežali!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:295
 msgid ""
@@ -139,6 +162,8 @@
 "Hills. I think we should go for them as soon as possible and evacuate this "
 "city."
 msgstr ""
+"Od njih smo prejeli vest, da so vsi zbežali na Vzhod, proti Obžalovanim "
+"Gričem. Mislim da bi jih morali čim prej iti iskati in evakuirati to 
mesto."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:300
 msgid ""
@@ -146,16 +171,21 @@
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
+"Ampak to je prek Puščave Smrti, ki je polna strupenih orjaških 
Å¡korpijonov "
+"in izobčencev. In če bi jo obšli, bi porabili preveč časa! Da ne 
omenim, da "
+"bomo po puščavi morali iti skozi Tihi Gozd!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:305
 msgid ""
 "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this journey "
 "promises to be fun."
 msgstr ""
+"Torej nimamo izbire ... Å e nikoli nisem jedel Å¡korpijonov, ampak vredu, to "
+"potovanje bo zabavno."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:8
 msgid "Clash of Armies"
-msgstr ""
+msgstr "Trčenje Vojsk"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:30
 msgid ""
@@ -168,14 +198,22 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of Inarix"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zmaga:\n"
+"@Štiri dni uspešno brani Prestim\n"
+"Poraz:\n"
+"#Uničenje stolpa v Prestimu\n"
+"#Kapou'e umre\n"
+"#Grüü umre\n"
+"#Inarix umre"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:197
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
-msgstr ""
+msgstr "Tukaj smo, oni pa se pripravljajo za napad."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:203
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they' ll break clean off on them."
-msgstr ""
+msgstr "Zidovi Prestima so trdi kot skala, od njih se bodo kar odbili."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:209
 msgid ""
@@ -183,69 +221,78 @@
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
 "humans to enter Prestim ... needless to say, this would be the end for us."
 msgstr ""
+"Jaz pa nisem tako prepričan. Vsaka trdnjava ima svoje šibke točke. 
Zidovi "
+"Prestima so zgrajeni na treh stolpih. Če enega uničijo, bo nastala vrzel, "
+"ki bo ljudem omogočila vstop v Prestim ... ni mi treba poudarjati, da bi bil 
"
+"to naš konec."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:215
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
+"Dobil sem sporočilo od Zbora, ki pravi da zbirajo plemena v Veliko Hordo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:221
 msgid "Great! When do they arrive?"
-msgstr ""
+msgstr "Sijajno! Kdaj pridejo?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:227
 msgid "In four days minimum. I fear it will be too late."
-msgstr ""
+msgstr "Ne bo jih vsaj Å¡e Å¡tiri dni. Bojim se, da bo to prepozno."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:233
 msgid "I don't think so, there is still a way.."
-msgstr ""
+msgstr "Mislim da ne, obstaja Å¡e ena pot..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:239
 msgid "Which one?"
-msgstr ""
+msgstr "Katera?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:245
 msgid ""
 "Most of forces will cross the river by the ford where the bridge where "
 "previously. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
+"Večina enot bo prečkala reko pri plitvini, kjer je bil prej most. Če nam 
jo "
+"uspe ubraniti, imamo še možnost da preživimo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:251
 msgid "And if we fail?"
-msgstr ""
+msgstr "In če nam ne uspe?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:257
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "Mother earth."
 msgstr ""
+"Potem bodo napadli Prestim v razmerju sil pet proti ena. Takrat lahko samo "
+"Å¡e molimo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
 msgid "Great."
-msgstr ""
+msgstr "Enkratno."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:269
 msgid "Then, the battle for Prestim began."
-msgstr ""
+msgstr "Potem se je začel boj za Prestim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:289
 msgid "We arrive to honor our alliance, Earl Lanbec'h."
-msgstr ""
+msgstr "Prišli smo počastiti naše zavezništvo, Earl Lanbec'h."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:384
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
-msgstr ""
+msgstr "Tukaj smo! Zdrži Prestim, prihajamo da jih naženemo v vodo!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:390
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
-msgstr ""
+msgstr "Sedaj jih je pa preveč, UMIK!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was begining to think they would never come."
-msgstr ""
+msgstr "Končno, Velika Horda! Sem že mislil, da sploh ne bodo prišli."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:419
 msgid ""
@@ -253,26 +300,32 @@
 "undermined morale of humans. Now they are retreating to their fortresses "
 "and won't get out of them."
 msgstr ""
+"Prav herojsko si ubranil Prestim, upiranje tako številčnim nasprotnikom je "
+"zagotovo načelo človeško moralo. Umikajo se v svoje trdnjave in še nekaj 
"
+"časa ne bodo šli ven."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:425
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest until we'll destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
+"Sedaj je čas, da jim pokažemo kdo smo in jim na rep pošljemo Veliko Hordo! 
 "
+"Ne bodo počivali, dokler ne bo Earl Lanbec'h obubožan in zapuščen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:432
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
 msgstr ""
+"Kapou'e se bo vrnil v \"Sin Črnega Očesa, poglavje II: 'Velika Horda'\"."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Zidovi Prestima so uničeni, končali smo!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:8
 msgid "The Desert of Death"
-msgstr ""
+msgstr "Puščava Smrti"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:29
 msgid ""
@@ -284,50 +337,71 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a Shaman"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zmaga:\n"
+"@Premagaj Ar Danta\n"
+"Poraz:\n"
+"#Kapou'e umre\n"
+"#Grüü umre\n"
+"#Smrt Å¡amana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:116
 msgid ""
 "It's been two days since we entered this desert. I have never been so hot "
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
+"Že dva dni je odkar smo vstopili v to puščavo. Še nikoli mi ni bilo tako 
"
+"vroče pa še hrane nam je skoraj zmanjkalo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:121
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
 msgstr ""
+"Lačen sem, ampak nismo našli še nobenega orjaškega škorpijona. 
Prepričan "
+"sem, da bi bil slasten."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:126
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
+"Jaz pa upam da ga ne najdemo! So grozne oklepljene pošasti in zato jim "
+"tvoji trolovski kiji nič ne morejo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:131
 msgid ""
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
+"Slišal sem, da je najboljši način kako jih premagati, da napadeš njihove 
oči "
+"s čim ostrim. Vseeno tudi jaz upam da jih ne srečamo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:136
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun get high."
 msgstr ""
+"Sonce vzhaja, dobro bi bilo da nadaljujemo potovanje in poiščemo to oazo, "
+"omenjeno na zemljevidu, Å¡e preden se sonce dvigne previsoko in postane "
+"prevroče."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
+"Bodite na preži! Ta oaza je znana po tem, da je zbirališče izobčencev in 
"
+"puščavskih roparjev."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:167
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:157
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
 msgstr ""
+"Uspelo nam je! Sedaj pa rabimo malo počitka preden nadaljujemo svojo pot."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:7
 msgid "End Of Peace"
-msgstr ""
+msgstr "Konec Miru"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:28
 msgid ""
@@ -338,39 +412,50 @@
 "#Death of Kapou'e\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zmaga:\n"
+"@Premagaj Alberta in njegove čete\n"
+"Poraz:\n"
+"#Kapou'e umre\n"
+"#Poteze se iztečejo"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:98
 msgid ""
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
+"Poglejte, tovariši! Tile orki se sploh ne zavedajo, da je danes zadnji dan "
+"njihovega življenja. Vse jih pokoljimo in vrnimo deželo našim ljudem!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:103
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
-msgstr ""
+msgstr "Ljudje nas napadajo! Pohiti, braniti moramo deželo naših očetov!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:108
 msgid "The battle begun."
-msgstr ""
+msgstr "Boj se je pričel."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:120
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
 msgstr ""
+"Argh! Umiram! Ampak prišli bodo drugi ljudje in vas pobili, umazani orki!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:129
 msgid "Hurrah! Victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Huraaa! Zmaga!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:134
 msgid ""
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
+"Tokrat smo zmagali, ampak ljudje organizirajo veliko vojsko. Premagali smo "
+"samo njeno predstražo, prihajajo v velikem številu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:139
 msgid "What should be do, chief?"
-msgstr ""
+msgstr "Kaj naj naredimo Å¡ef?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
 msgid ""
@@ -378,18 +463,25 @@
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
 "tribes. We must leave, now!"
 msgstr ""
+"Moje ljudi moramo voditi na varno in prositi Veliki Zbor za pomoč. Nekateri 
"
+"med njimi živijo v Barag Goru, v deželah svobodnih plemen. Takoj moramo "
+"oditi!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:149
 msgid ""
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
+"Ampak svobodna plemena živijo na drugi strani Haaških Gora. Te so "
+"preplavljene s Å¡krati in divjimi troli."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:154
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
+"Nimamo izbire, prečkali jih bomo. Troli so bili v preteklosti naši "
+"zavezniki - mogoče nam lahko pomagajo. Pohitite, takoj moramo oditi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:202
 msgid ""
@@ -397,10 +489,13 @@
 "fortified bridge over the Gork river has been taken this morning by a small "
 "commando of elves, we already tried to assault it twice without success."
 msgstr ""
+"Okrepitve, končno! Kdorkoli že si, v Prestimu si dobrodošel! Utrjen most 
"
+"čez reko Gork so to jutro zavzeli vilinski komandosi. Že dvakrat smo jih "
+"napadli brez uspeha."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:207
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
-msgstr ""
+msgstr "Ah! Niso kos mojemu buzdovanu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:212
 msgid ""
@@ -408,20 +503,26 @@
 "are still blocked on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
+"Imamo še slabše novice, naši izvidniki poročajo, da so naši saurijski "
+"zavezniki, pod vodstvom Inarixa, še vedno zadržani na drugi strani reke, 
par "
+"milj stran. Ne bodo mogli prečkati reke."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:217
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and are camping near. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
 msgstr ""
+"Vilini in škratje so se pridružili ljudem v boju proti nam in taborijo "
+"blizu. Ljudje bodo prišli kmalu. Uničiti moramo južni most."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:222
 msgid "We must do something!"
-msgstr ""
+msgstr "Nekaj pa moramo narediti!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:227
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
 msgstr ""
+"Vem kaj moramo narediti. Pobiti viline in pomagati Inarixu, da prečka reko."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:232
 msgid ""
@@ -429,40 +530,48 @@
 "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of Saurians "
 "army will have crossed!"
 msgstr ""
+"Ne bo tako preprosto! Naši sovražniki so dobro utrjeni. In ne pozabite, "
+"uničili bomo glavni del mostu, takoj ko ga jedro saurijske vojske prečka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:237
 msgid ""
 "Each warrior trapped on the bridge or on the other side of the river will "
 "perish!"
 msgstr ""
+"Vsak bojevnik, ki bo ostal ujet na mostu ali pa na drugi strani reke, bo "
+"umrl!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:260
 msgid ""
 "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we "
 "must hurry up."
 msgstr ""
+"Pa smo tu, moji prijatelji. Earl Lanbec'h in njegovi nas lovijo, pohiteti "
+"moramo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:290
 msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
-msgstr ""
+msgstr "Pohitite! Južni most bo razneslo! Umik! "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:322
 msgid ""
 "We've had too much casualties to be able to resist to humans, we have no "
 "choice but surrender."
 msgstr ""
+"Preveč žrtev smo utrpeli, da bi se lahko uprli ljudem, nimamo druge izbire, 
"
+"kot pa da se predamo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:387
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Nad saurijce! Vse do zadnjega jih pokoljite!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:392
 msgid "It is too late, we are defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Prepozno je, premagani smo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:8
 msgid "Shan Taum The Smug"
-msgstr ""
+msgstr "Shan Taum Samovšečni"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:29
 msgid ""
@@ -474,81 +583,100 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a shaman"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zmaga:\n"
+"@20 potez se upiraj Shan Taumovem napadu\n"
+"Poraz:\n"
+"#Kapou'e umre\n"
+"#Grüü umre\n"
+"#Smrt Å¡amana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:94
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
-msgstr ""
+msgstr "Končno, to so Obžalovani Griči! Upam, da bo vse v redu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:99
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Zakaj?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:104
 msgid ""
 "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, who "
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
+"Samo troli ne vedo, da tu vlada Shan Taum Samovšečni, ki je bil tekmec "
+"Črnega Očesa Karuna."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:109
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Dvomim da bi sprejel sina Črnega Očesa."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:114
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo je to? Kapou'e! Kaj delaš na moji zemlji, ti bedna zguba?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:119
 msgid ""
 "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
 "brothers and to deliberate about what we have to do."
 msgstr ""
+"Počakaj Shan Taum. Nismo tukaj, da bi se prepirali, ampak da pospremimo 
naše "
+"brate in razmislimo o tem kaj moramo storiti."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:124
 msgid ""
 "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. You "
 "are as pathetic as your father!"
 msgstr ""
+"Bwahaha! Nula si! Kje je tvoja zemlja? Postal si berač. Tako beden si "
+"kot tvoj oče!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:129
 msgid ""
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
+"Kako si drzneš tako govoriti o mojem očetu, ti strahopetec?! Vrček si bom 
"
+"napravil iz tvoje lobanje!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:134
 msgid "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
-msgstr ""
+msgstr "A res? Kaj bi pa pil iz njega? Mleko?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:139
 msgid ""
 "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
-msgstr ""
+msgstr "Tako je razkačen Kapou'e začel napad na orka Shan Tauma 
Samovšečnega."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:159
 msgid ""
 "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at Prestim "
 "and you are fighting each other!?"
 msgstr ""
+"Kaj je zdaj to? A sta zmešana!? Ljudje bodo oblegali našo trdnjavo pri "
+"Prestimu in vidva se vojskujeta med sabo!?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:164
 msgid "Well, ermmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Torej, ermmm..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:169
 msgid ""
 "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
 "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
 msgstr ""
+"Kapou'e, govorice krožijo o tem, da si naredil dolgo pot, da bi poiskal 
našo "
+"pomoč in spremil Pirka, Gorka in Vraurka. Celoten Zbor ti je hvaležen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:174
 msgid "I know what you want from us but I'm afraid we can't help you."
-msgstr ""
+msgstr "Vem kaj hočeš od nas, ampak na žalost ti ne moremo pomagati."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:179
 msgid "Really? But my people..."
-msgstr ""
+msgstr "Je to res? Ampak moji ljudje..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:184
 msgid ""
@@ -556,20 +684,26 @@
 "gave us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from "
 "your exploits, we understood you are a worthy son of your father."
 msgstr ""
+"Ne razumeš. Orki so bili že dolgo razdeljeni. Samo tvoj oče Črno Oko 
nam "
+"je dal nekaj složnosti. Govorice o tvojih podvigih so nam povedale, da si "
+"vreden sin tvojega očeta."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:189
 msgid ""
 "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; we "
 "need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
 msgstr ""
+"To je res. Vilini in ljudje sedaj pritiskajo na nas z vseh strani in "
+"potrebujemo voditelja, ki bo lahko združil vse prapore pod enim. Ta "
+"voditelj si TI!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:194
 msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
-msgstr ""
+msgstr "No, nisem prepričan da si to zaslužim..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:199
 msgid "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
-msgstr ""
+msgstr "Si slišal? Bitka nas kliče pri Prestimu!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:204
 msgid ""
@@ -577,6 +711,9 @@
 "of the river and your people won't be safe. You are the only one that can "
 "help us defend Prestim!"
 msgstr ""
+"Kapou'e, če Prestim pade, bodo imeli ljudje močno mostišče na tej strani "
+"reke in tvoji ljudje ne bodo varni. Ti si edini, ki nam lahko pomaga "
+"braniti Prestim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:209
 msgid ""
@@ -585,14 +722,18 @@
 "decide if we have to form the Great Horde again and give you the leadership "
 "on it."
 msgstr ""
+"Pusti svoje ljudi tu, Kapou'e - ta trenutek so varni - in pojdi branit "
+"Prestim. Medtem se bomo mi, sedaj ko se je Zbor spet sestal, odločili, če "
+"je spet potrebno ustvariti Veliko Hordo in ti v tem primeru prepustili njeno "
+"vodstvo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:230
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
-msgstr ""
+msgstr "Neee! Ne ubij me, predam se ti, mali črv."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:8
 msgid "Silent Forest"
-msgstr ""
+msgstr "Tihi Gozd"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:30
 msgid ""
@@ -605,12 +746,20 @@
 "#Death of a Shaman\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zmaga:\n"
+"@Preženi vse viline z zahodnega brega reke Bork\n"
+"Poraz:\n"
+"#Kapou'e umre\n"
+"#Grüü umre\n"
+"#Smrt Å¡amana\n"
+"#Poteze se iztečejo"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:111
 msgid ""
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really "
 "that silent?"
-msgstr ""
+msgstr "Tu je torej Tihi Gozd ... zakaj se tako imenuje? Je res tako tih?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:116
 msgid ""
@@ -618,16 +767,20 @@
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
+"Ni bil vedno tako tih. Mnogo lovcev iz različnih plemen je včasih tam "
+"lovilo in ribarilo. Sedaj pa vanj prostovoljno ne bi vstopil nihče."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:121
 msgid "Some people say these woods are haunted."
-msgstr ""
+msgstr "Nekateri pravijo, da v tem gozdu straši."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:126
 msgid ""
 "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. "
 "Most likely, this forest is full of elvish renegades."
 msgstr ""
+"Dejstvo je, da je malo ljudi vstopilo v gozd in se varno vrnilo domov. "
+"Najbolj verjetno se mi zdi, da je gozd poln vilinskih odpadnikov."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:131
 msgid ""
@@ -635,36 +788,44 @@
 "of elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the Bork "
 "river with great delight."
 msgstr ""
+"No, odpočiti se moramo. Dovolj smo oboroženi, da bi obvladovali par "
+"vilinskih divjih lovcev. Če jih kdaj srečamo, jih bom z veseljem potisnil 
v "
+"reko Bork."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:142
 msgid ""
 "What is that? Orcs entering our forest? Fools! None of them will return "
 "alive!"
 msgstr ""
+"Kaj je zdaj to? Orki v našem gozdu? Butci! Nihče se ne bo vrnil živ!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:147
 msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
-msgstr ""
+msgstr "Strinjam se. Napadli jih bomo z obeh strani."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:178
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
-msgstr ""
+msgstr "Nič več vilinov? Kje ste, strahopetci!?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:183
 msgid ""
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
 msgstr ""
+"Ne se dret, neumen trol. Ne pozabi, da smo v Tihem Gozdu. Mogoče jih pride 
"
+"še več."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:188
 msgid ""
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been "
 "cleared of elves, we can have a rest and then continue our journey."
 msgstr ""
+"Ne verjamem. Mislim, da so zbežali. Zdaj, ko je gozd počisten vilinov, se 
"
+"lahko spočijemo in potem nadaljujemo pot."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:6
 msgid "The Siege Of Barag Gór"
-msgstr ""
+msgstr "Obleganje Barag Góra"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:29
 msgid ""
@@ -678,37 +839,49 @@
 "#Death of a Shaman\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zmaga:\n"
+"@Reši šamane\n"
+"@Privedi šamane in Kapou'e do kažipota\n"
+"Poraz:\n"
+"#Kapou'e umre\n"
+"#Grüü umre\n"
+"#Smrt Å¡amana\n"
+"#Poteze se iztečejo"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:136
 msgid "Here is Barag Gor."
-msgstr ""
+msgstr "To je Barag Gor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:141
 msgid ""
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
+"Joj ne! Vilini jih oblegajo. Bratom moramo pomagati, da se jih znebijo. "
+"Ampak koliko je teh umazancev."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:146
 msgid "I have a subtle plan, chief."
-msgstr ""
+msgstr "Imam prebrisan načrt, šef."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:151
 msgid "Which plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Kakšen?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:156
 msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
-msgstr ""
+msgstr "Gremo in jih vse pobijemo. Kaj se ti zdi?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:161
 msgid "..."
-msgstr ""
+msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:166
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
 msgstr ""
+"Potem je Kapou'e začel svoj drzen napad, da bi končal obleganje Barag Gora."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:199
 msgid ""
@@ -716,82 +889,96 @@
 "assassins, now you can count on the assassins guild to help you in your "
 "quest!"
 msgstr ""
+"Svoboda! Lepa hvala, Sin Črnega Očesa. Jaz sem Jetto, vodja atentatorjev. 
"
+"Sedaj lahko pri tvoji nalogi računaš na pomoč mojega ceha!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:230
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:283
 msgid "They are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Končno se umikajo!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:235
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not in safety."
-msgstr ""
+msgstr "Nismo še prišli iz gozda. Vidim, da jih še več prihaja. Nismo 
varni."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:240
 msgid ""
 "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
+"Prav imaš, iti moramo na bolj varen kraj. Pomagal si nam. Bi nam pomagal "
+"še enkrat in nas spremil do pristanišča Tirigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:245
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-msgstr ""
+msgstr "Ja, cel Zbor moram prositi za pomoč. Z vami sem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:250
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
 msgstr ""
+"Odlično. To bo nevarna pot, saj moramo iti po cesti blizu vilinskega "
+"gozda. To je tista ob rumeni kmetiji."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:288
 msgid ""
 "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
 "safety."
-msgstr ""
+msgstr "Seveda, ampak vidim, da jih še več prihaja. Nismo varni."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:293
 msgid ""
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. "
 "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
+"Prav imaš, iti moramo na bolj varen kraj. Pomagal si nam. Bi nam pomagal "
+"še enkrat in nas spremil do pristanišča Tirigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:298
 msgid "Yes, I need to ask for assistance to the whole council. I'm with you."
-msgstr ""
+msgstr "Ja, cel Zbor moram prositi za pomoč. Z vami sem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:303
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near this yellow farm."
 msgstr ""
+"Odlično. To bo nevarna pot, saj moramo iti po cesti blizu vilinskega "
+"gozda. To je tista ob rumeni kmetiji."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:331
 msgid ""
 "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
 "Tirigaz as soon as possible."
 msgstr ""
+"Končno smo na varnem. Pohiti Kapou'e in pridi z nami, Tirigaz moramo 
doseči "
+"čim prej."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:364
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
 msgstr ""
+"Aha! Presenečenje! Mislili ste, da boste lahko varno prečkali naše 
ozemlje!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:385
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
-msgstr ""
+msgstr "Uspelo nam je! Naša pot je še vedno dolga. Pohitite, moji orki!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:406
 msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Uničujejo naš grad! Rešite me, moji veseli vilinci!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:419
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
 msgstr ""
+"Vam na voljo, Etheliel. Porinimo ta zla bitja nazaj v njihovo močvirje!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:7
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
-msgstr ""
+msgstr "Proti pristanišču Tirigaz"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:43
 msgid ""
@@ -804,60 +991,71 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a Shaman"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zmaga:\n"
+"@Premagaj vse sovražne voditelje\n"
+"Poraz:\n"
+"#Kapou'e umre\n"
+"#Grüü umre\n"
+"#Smrt Å¡amana\n"
+"#Poteze se iztečejo"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:153
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
 msgstr ""
+"Ahhh, tako sem utrujen. Å e dobro da smo se ustavili na tako tihem kraju."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:158
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
-msgstr ""
+msgstr "Preveč je tiho. Čisti dolgčas."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:163
 msgid "Shut up, I just heard something."
-msgstr ""
+msgstr "Tiho, nekaj sem slišal."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:168
 msgid ""
 "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like "
 "there are undead there."
 msgstr ""
+"Prav imaš. Vidim da se nekaj premika po teh gričih. Zgleda, da so tam "
+"nemrtvi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:173
 msgid "Excellent! It is time for exercise!"
-msgstr ""
+msgstr "Odlično! Čas za vadbo!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:189
 msgid "Hmmm, what neat bottle! What is it?"
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm, kakšna lepa steklenica! Kaj je notri?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:194
 msgid "It is written H.O.L.Y W.A.T.E.R"
-msgstr ""
+msgstr "Piše S.V.E.T.A V.O.D.A"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:199
 msgid "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
-msgstr ""
+msgstr "Žejen sem ... *gulp* *gulp*"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:204
 msgid "Ahhh, that was yummy!"
-msgstr ""
+msgstr "Ahhh, to je bilo pa dobro!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:217
 msgid "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-msgstr ""
+msgstr "Dan se bliža, ta nočna bitja se bodo kmalu vrnila v svoje jame."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:222
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
-msgstr ""
+msgstr "Grüü, a pozabljaš, da smo TUDI mi nočna bitja?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:227
 msgid "Err... well..."
-msgstr ""
+msgstr "Err... uhm..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:6
 msgid "Toward Mountains of Haag"
-msgstr ""
+msgstr "Proti Haaškim Goram"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:27
 msgid ""
@@ -868,6 +1066,12 @@
 "#Death of Kapou'e\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zmaga:\n"
+"@Premakni Kapou'e do konca prelaza\n"
+"Poraz:\n"
+"#Kapou'e umre\n"
+"#Poteze se iztečejo"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:104
 msgid ""
@@ -875,73 +1079,86 @@
 "are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls around. Hurry "
 "up! I can see the sign post that indicates their land."
 msgstr ""
+"Skoraj smo že prečkali gore. Kar čutim, da so dežele svobodnih plemen "
+"blizu. Ampak pazite, tu so škratje in troli. Pohitite! Že vidim table, ki "
+"označujejo njihovo ozemlje."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:109
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
-msgstr ""
+msgstr "Kaj delajo orki tukaj? Očitno so se naveličali življenja."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:123
 msgid ""
 "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
 msgstr ""
+"Nikoli še nisem šel tako daleč, kmalu bomo prečkali meje ozemlja Črnega "
+"Očesa."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:161
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Poglej! Å kratje se bojujejo proti orkom!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:166
 msgid "Father, we should help them. Orcs are our allies."
-msgstr ""
+msgstr "Oče, pomagati jim moramo. Orki so naši zavezniki."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:171
 msgid ""
 "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the past, "
 "but they have always treated us as fools."
 msgstr ""
+"Ne vem, če naj to res storimo. Orki so bili naši zavezniki v preteklosti, "
+"ampak do nas so se vedno vedli kot do bebcev."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:176
 msgid ""
 "But Father, we don't know what they are seeking there, maybe this is a good "
 "occasion to get rid of these dwarves."
 msgstr ""
+"Ampak Oče, ne vemo kaj tam iščejo, to je mogoče dobra priložnost,da se "
+"znebimo teh Å¡kratov."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:181
 msgid ""
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
 msgstr ""
+"Prav imaš, sin moj. Pomagali bomo našim orkovskim prijateljem. Ampak pazi 
"
+"nase ... zelo bi bil žalosten, če bi se ti kaj zgodilo."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:193
 msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Po meni je. Moji ljudje so propadeni."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:208
 msgid "Father! Oh no!"
-msgstr ""
+msgstr "Oče! O ne!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:213
 msgid "Filthy dwarves! Now I'm to kill you to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Umazani Å¡kratje! Zdaj vas bom do zadnjega pobil!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:100
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:113
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:225
 msgid "Oh no, I'm defeated."
-msgstr ""
+msgstr "O ne, premagan sem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:235
 msgid ""
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to "
 "return to our caverns, and we will never go back."
 msgstr ""
+"Moj sin! Ne bi ga smel pripeljati v to bitko. Sedaj se bomo vrnili v svoje "
+"jame in se nikoli vrnili."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:245
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Z našimi trolovskimi prijatelji je konec. Brez njih ni upanja."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:260
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Umiram!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:287
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:315
@@ -950,16 +1167,20 @@
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls "
 "of Barag-Gor in the distance."
 msgstr ""
+"Uspelo nam je! Prišli smo skozi Haaške Gore! Poglejte te zelene griče! 
"
+"Dežele svobodnih plemen so blizu. V daljavi že lahko vidim zidove 
Barag-Gora."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:292
 msgid ""
 "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to join "
 "us in our journey with your son? Your help would be very appreciated!"
 msgstr ""
+"Blemaker, najlepša hvala za tvojo pomoč v tem boju. Bi se nam s sinom rad "
+"pridružil na naši poti? Zelo bi cenili tvojo pomoč!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:298
 msgid "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
-msgstr ""
+msgstr "Oče, rad bi sem jim pridružil. Mi dovoliš?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:303
 msgid ""
@@ -967,10 +1188,13 @@
 "But take care, there are plenty of creatures that seek our end, like elves "
 "or humans. They are as clever as merciless."
 msgstr ""
+"Sin moj, dovolj si že star, da greš spoznati svet. Jaz pa moram ostati "
+"tukaj. Ampak pazi, mnogo pošasti nas hoče ubiti, tako kot vilini in "
+"ljudje. So in pametne in neusmiljene."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:308
 msgid "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
-msgstr ""
+msgstr "Hvala Oče. Ne skrbi, dobro bom poskrbel zase."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:320
 msgid ""
@@ -978,34 +1202,38 @@
 "Would you like to join us in our journey? Your help would be very "
 "appreciated!"
 msgstr ""
+"Grüü, najlepša hvala za pomoč v tem boju. Žal mi je za tvojega očeta. 
Bi "
+"se nam rad pridružil na naši poti? Zelo bi cenili tvojo pomoč!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:325
 msgid ""
 "My father would have come to help you. I would insult his memory not to "
 "help you. I come!"
 msgstr ""
+"Moj oče bi vam pomagal. Užalil bi njegov spomin, če vam ne bi tudi jaz. "
+"Prihajam!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:15
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:33
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:51
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:69
 msgid "Ouch! This hurts!"
-msgstr ""
+msgstr "Avč! To boli!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:20
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:38
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:56
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:74
 msgid "The council will never be complete again. This is hopeless."
-msgstr ""
+msgstr "Zbor nikoli več ne bo cel. To je brezupno."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:87
 msgid "Argh! I'm done. My people is doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh!  Po meni je.  Moji ljudje so propadeni."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:126
 msgid "Without Inarix to lead his saurians, there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Brez Inarixa, ki bi vodil svoje saurijce, ni upanja."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
 msgid ""
@@ -1014,6 +1242,10 @@
 "peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years that "
 "followed the treaty were prosperous."
 msgstr ""
+"Rahul I, Kralj Wesnotha, je v četrtem letu svoje vladavine z orki sklenil "
+"premirje. Končal je 15-letno vojno s Črnim Očesom Karunom, vladarjem "
+"orkov. Premirje je določilo katera ozemlja pripadajo orkom, katera pa "
+"ljudem. Naslednjih nekaj let je bilo premirje spoštovano."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:11
 msgid ""
@@ -1021,6 +1253,9 @@
 "tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize some "
 "orcish lands and to push orcs to desolated hills."
 msgstr ""
+"V trinajstem letu Howgartha III, pa so se pojavila trenja med orki in "
+"človeškimi severnimi grofijami. Lakota je ljudi pripravila do tega, da so "
+"se naselili na nekaterih orkovskih ozemljih in orke odrinili v puste griče."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:17
 msgid ""
@@ -1029,19 +1264,27 @@
 "earl Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and "
 "conferred a small army to his son-in-law baron Albert."
 msgstr ""
+"To je, seveda, povzročilo nasilne upore, saj so orki sistematično pobili "
+"človeške kolonije in vasi, ki so bile na njihovem ozemlju. Potem se je 
grof "
+"Lanbec'h odločil, da enkrat za vselej ustavi orkovsko grožnjo in je svojemu 
"
+"zetu Albertu dodelil majhno vojsko."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:23
 msgid ""
 "Baron Albert personally led a small vanguard with the mission to establish a "
 "bridgehead inside Orcish lands."
 msgstr ""
+"Baron Albert je osebno vodil majhno predhodnico z namenom, da vzpostavi "
+"manjše mostišče v orkovska ozemlja."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:29
 msgid ""
 "By nightfall his troops reached a mountainous territory, under the authority "
 "of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
 msgstr ""
+"Še pred mrakom so njegove čete dosegle gorato področje pod oblastjo "
+"orkovskega voditelja Kapou'eja, sina Črnega Očesa."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Piratska Galeja"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]