wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/hu.po wesnoth-httt/hu.po ...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/hu.po wesnoth-httt/hu.po ...
Date: Thu, 23 Dec 2004 15:28:11 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   04/12/23 20:16:08

Modified files:
    po/wesnoth-ei : hu.po 
    po/wesnoth-httt: hu.po 
    po/wesnoth-lib : hu.po 
    po/wesnoth   : hu.po 

Log message:
    Updated Hungarian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/hu.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/hu.po.diff?tr1=1.23&tr2=1.24&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/hu.po:1.10 wesnoth/po/wesnoth-ei/hu.po:1.11
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/hu.po:1.10  Mon Dec 20 22:52:38 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/hu.po Thu Dec 23 20:16:07 2004
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: wesnoth-ei\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-20 23:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-12 22:09+0100\n"
-"Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-23 19:43+0100\n"
+"Last-Translator: Kékkői László <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Hungarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -78,25 +78,29 @@
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
+"Végre elértük Weldynt, de úgy tűnik az élőholtak már körbevették. 
Át kell "
+"törnünk, hogy eljussunk a királyhoz!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:139
 msgid ""
 "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
-msgstr ""
+msgstr "Elértük Weldynt. Gyűlést kéne tartanunk hogy döntsünk a 
továbbiakról."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:144
 msgid "Come, into the castle."
-msgstr ""
+msgstr "Gyerünk, be a várba!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:149
 msgid ""
 "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you know "
 "of what he spoke."
 msgstr ""
+"Várj! Először is, mi volt az a prófécia amiről a villi beszélt? Úgy 
hiszem "
+"te tudsz valamit róla."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:165
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Weldynt elfoglalták, és Wesnoth nincs többé..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:4
 msgid "Captured"
@@ -122,7 +126,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:39
 msgid "The Cells"
-msgstr "A sejtek"
+msgstr "A cellák"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:43
 msgid "Guard Room"
@@ -150,79 +154,89 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:401
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Mit kerestek az én földjeimen?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:406
 msgid "We were traveling-"
-msgstr ""
+msgstr "Mi csak átutazóban ... -"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:411
 msgid "Silence! Did I ask you?"
-msgstr ""
+msgstr "Csend! Kérdeztem tőled akármit is?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:416
 msgid "Um... yes."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... előbb kérdezted hogy, ... -"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:421
 msgid "Shut up! Thats it! I'm putting you in the high-security cave!"
 msgstr ""
+"Csend legyen! Na végre! Most pedig a biztonsági barlangba viszlek titeket!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:438
 msgid "Ugh..."
-msgstr ""
+msgstr "Grr..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:443
 msgid "Huh? Where am I? I'm tied to the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Heh? Hol vagyok és miért vagyok a földhöz kötve?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:448
 msgid ""
 "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very well. I "
 "can escape from these knots."
 msgstr ""
+"Valószinűleg ez valamiféle börtön ... hmm az őr nem igazán tud csomót 
kötni. "
+"Könnyedén meg tudok szabadulni ezektől a kötelektől."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:454
 msgid ""
 "That's better! I wonder how many other prisoners have been captured that I "
 "will have to rescue."
 msgstr ""
+"Így már sokkal jobb! Kiváncsi lennék még hány rabtársam szenvedhet 
itt, "
+"akiket ki kell majd szabaditanom."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:459
 msgid ""
 "Since they are probably tied down like I was, I will have to get into their "
 "cells in order to see them."
 msgstr ""
+"Őket is hasonlóan kötözhették meg. Be kell jutnom a cellájukbe hogy "
+"találkozzam velük."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:473
 msgid "The high security prisoners are escaping!"
-msgstr ""
+msgstr "A szigorúan őrzött rabok szökésben vannak!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:478
 msgid "Kill them."
-msgstr ""
+msgstr "Öljétek meg őket!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:504
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Az őrök most meg vannak zavarodva! Itt az idő a menekülésre!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:509
 msgid "What the...? Who said that?"
-msgstr ""
+msgstr "Mi a ... ? Ki mondta ezt?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:533
 msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Szóval itt vagy ebben a cellában! Gyerünk, el kell szöknünk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:538
 msgid "Very well. I think the rest of the cells are further down this path."
-msgstr ""
+msgstr "Hát legyen. Úgy hiszem a folyosó végén van a többi cella."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:549
+#, fuzzy
 msgid ""
 "So, they must have captured $R2.user_description... Well, follow me. We have "
 "to get out of this dungeon."
 msgstr ""
+"Minden bizonnyal elfogták $R2.user_descriptiont, Dacynt, Owaecet és engemet 
"
+"is. $R2.type kövess engem! Ki kell jutnunk ebből a labirintusból!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:560
 msgid ""
@@ -230,20 +244,27 @@
 "will be able to shoot these devils without them doing anything about it, "
 "since most orcs are melee."
 msgstr ""
+"Nagy öröm magunk mellett tudni egy $R1.typet! Remélem $R1.user_description 
"
+"ki fogja tudni lőni ezeket az ördögöket anélkül, hogy ők akármit is 
tudnának "
+"tenni, hiszen a legtöbb ork csak a közelharchoz ért."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:571
 msgid "Dacyn! Good, now we can try to escape. Do you know any way to get out?"
 msgstr ""
+"Dacyn! Üdvözöllek újra köztünk. Mostmár megpróbálhatunk elszökni. 
Tudsz "
+"akármilyen kifelé vezető utat?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:576
 msgid ""
 "No, but I think I can be of some help. I think I have found out where the "
 "key to the door is!"
 msgstr ""
+"Sajnos nem, de tudok valamit ami talán segíthet. Lehet tudom hol van az 
ajtó "
+"kulcsa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:581
 msgid "Really? Where?"
-msgstr ""
+msgstr "Valóban? Merre találjuk?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:586
 msgid ""
@@ -251,43 +272,52 @@
 "thinner than everywhere else. I think there is a hidden door there. Come, "
 "let us see!"
 msgstr ""
+"A cellám északi részén lévő fal jobb széle vékonyabb mint a többi 
helyen. "
+"Talán egy titkos ajtó van ott. Gyerünk, nézzük meg!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:650
 msgid ""
 "Here is the thin spot. Actually- wait a second- its not a thin spot at all! "
 "Its really a door!"
 msgstr ""
+"Itt van a vékony terület. Éspedig - várjatok - ez nem is fal 
egyáltalán! "
+"Hiszen ez tényleg egy ajtó!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:663
 msgid "Huh! A guard. Lets see how quickly we can kill it."
-msgstr ""
+msgstr "Ajaj! Egy őr! Nézzük milyen gyorsan tudunk végezni vele!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:688
 msgid "I have found the key! Lets get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Megtaláltam a kulcsot! Tünjünk el innen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:714
 msgid "This is the right key! Lets open the door, quick!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez a megfelelő kulcs! Nyissuk ki az ajtót, gyorsan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:753
 msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
 msgstr ""
+"Segítsetek! Az őrök azt tervezik hogy holnap mindannyiunkat kivégeznek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:758
 msgid ""
 "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that long."
 msgstr ""
+"Hahh! Csak holnap? Nagyot tévedtek ha úgy hiszitek, hogy olyan sokáig 
fogtok "
+"élni."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:763
 msgid ""
 "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them now "
 "before they escape!"
 msgstr ""
+"Igazad van főnök, főleg mert ők hatoltak be a területünkre, és ezért 
meg "
+"kell ölnünk őket mielött elmenekülnének."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:778
 msgid "Argh! Oh well, at least my vast hordes will defeat you!"
-msgstr ""
+msgstr "Auh! Hatalmas hordáim úgyis végezni fognak veletek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:824
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:161
@@ -299,23 +329,26 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:164
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:237
 msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez a víz minden fegyveredet szent erővel tölti el, amíg csak 
élsz."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:828
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:165
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:238
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
 msgstr ""
+"Én nem tudok mit kezdeni ezzel a tárggyal! Keress mást aki hasznát veszi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:862
 msgid ""
 "Good! We have escaped these accursed caves! Lets get out of these mountains "
 "as quickly as possible!"
 msgstr ""
+"Végre, kijutottunk ezekből az átkozott barlangokból. Amilyen gyorsan csak 
"
+"lehet, hagyjuk el ezeket a hegyeket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:867
 msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
-msgstr ""
+msgstr "Veled jövök és segítek a küldetésedben, akármi legyen is az."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -344,6 +377,7 @@
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
 msgstr ""
+"Egy nagy folyóhoz jutottunk el. Mit tegyünk? Megpróbálkozzunk az 
átkeléssel?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:98
 msgid ""
@@ -351,39 +385,47 @@
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. we must be across the river before that happens."
 msgstr ""
+"Át kell jutnunk a folyón! Az élőholtak a nyomunkban vannak és túl nagy "
+"számban vannak ahhoz hogy le tudnánk győzni őket. Nemsokára megérkezik 
az "
+"erősítésük és addigra már a folyó túlsó oldalán kell lennünk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:103
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us."
 msgstr ""
+"A folyón túl fekszik Északföld. Ha el tudunk odáig jutni, talán "
+"meggyőzhetünk pár óriást hogy segítsenek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:108
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
-msgstr ""
+msgstr "Grug mondja mi nem segítünk nektek! Mi be kell fejezzük harc 
orkokkal!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:113
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
-msgstr ""
+msgstr "És ez mit jelent wesnothi nyelven? ..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:118
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
-msgstr ""
+msgstr "Orkok bolondok! Meghaltok most!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Az óriások megpróbálják megölni az orkokat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:128
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may help us. But I think "
 "we should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
+"Ha magunkat az orkok ellenségeinek tüntetjük fel, talán segítenek 
nekünk. Ám "
+"szerintem át kell kelnünk a folyón mielött megpróbálnánk ezeket az 
óriásokat "
+"megyőzni."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:178
 msgid ""
 "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
-msgstr ""
+msgstr "Az élőholt erősítés megérkezett! Át kell kelnünk azonnal a 
folyón!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:216
 msgid ""
@@ -391,14 +433,19 @@
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
 "done again."
 msgstr ""
+"Végre átértünk. Most pedig lássuk el tudjuk-e érni hogy az óriások "
+"csatlakozzanak hozzánk. A múltban egyszer már sikerült meggyőzni őket 
hogy "
+"dolgozzanak a koronáért. Talán sikerülhet mégegyszer."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:221
 msgid "Grug say join you maybe he."
-msgstr ""
+msgstr "Grug mondja csatlakozik talán hozzád ő."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:232
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
 msgstr ""
+"Siessetek! Át kell jutnunk a folyón mielött ezek az élőholtak 
lemészárolnak "
+"minket!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:4
 msgid "An Elven Alliance"
@@ -424,70 +471,84 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:86
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
-msgstr ""
+msgstr "Üdvözletem, utazók! Isten hozott az én birodalmamba!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:91
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help he fight these undead beasts that "
 "attack us."
 msgstr ""
+"Hello. Azon gondolkozom, nem tudnál-e segíteni a harcban az élőholt 
szörnyek "
+"ellen, akik megtámadtak minket?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:96
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "the northern outpost, where the officer stationed there may aid you."
 msgstr ""
+"Feltétlenül! Bár nem fogjuk elhagyni erdeinket, segítünk nektek elérni 
az "
+"északi őrposztot, ahol az állomásozó tiszt segítségetekre lesz."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:112
 msgid "Intruders!"
-msgstr ""
+msgstr "Behatolók!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:117
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr ""
+msgstr "Mi? Azok az idegesítő orkok a behatolók, nem mi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:122
 msgid ""
 "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
 msgstr ""
+"Pontosan az északi ösvényen vannak! Meg kell velük küzdenünk a "
+"továbbhaladásért."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:127
 msgid "Bring forth the assassins, we may be able to poison them!"
-msgstr ""
+msgstr "Hozzátok előre az orgyilkosokat, hogy megmérgezhessük őket!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:151
 msgid ""
 "Your Warlordship, I am the only assassin left! Do you want me to go poison "
 "their leader?"
 msgstr ""
+"Haduram! Én vagyok az egyetlen megmaradt orgyilkos! Akarod, hogy "
+"megmérgezzem a vezetőjüket?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:157
 msgid "Perfect! Go, into the forest!"
-msgstr ""
+msgstr "Kitűnő ötlet! Menj, rejtőzz el az erdőben!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:175
 msgid ""
 "They have sent an assassin into the forest. We will have to be careful, and "
 "make sure he does not come out and attack us unexpectedly."
 msgstr ""
+"Elküldtek egy orgyilkost az erdőbe. Résen kell lennünk, nehogy 
váratlanul "
+"érjen a támadása."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:192
 msgid "Hahaha! Nafga will kill the elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Nafga megfogja ölni az elfeket!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:205
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
 msgstr ""
+"Nem hiszem el! Ez az első alkalom, hogy elbuktam a küldetésem, és egyben 
ez "
+"lesz az utolsó is!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:211
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
 msgstr ""
+"Az orgyilkosom halott! Az elfek fizetni fognak ezért; nem a haláláért, 
hanem "
+"mert nem tudta teljesíteni küldetését."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
 msgid "The Escape Tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "A szabadulás alagútja"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:20
 msgid ""
@@ -501,7 +562,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Győzöl, ha:\n"
-"@Eléred a csatorna végét\n"
+"@Eléred az alagút végét\n"
 "Veszítesz, ha:\n"
 "#Gweddry elesik\n"
 "#Dacyn elesik\n"
@@ -509,13 +570,16 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:95
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
-msgstr ""
+msgstr "Hol vagyunk? Nem látom merre tartunk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:99
 msgid ""
 "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. Now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
+"Fogalmam sincs. Elképzelhető hogy, trollok élnek itt lent, akikkel harcba "
+"keveredhetünk. De most sietnünk kell, mert a villik még mindig a 
nyomunkban "
+"vannak."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:119
 msgid "TROL TREZZUR HOLE: KEEP OWT"
@@ -523,43 +587,49 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:133
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Kik vannak ott?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:137
 msgid ""
 "We are travelers loyal to the king of Wesnoth. Will you help us escape these "
 "trolls?"
 msgstr ""
+"Utazók vagyunk, hűségesek Wesnoth királyához. Segítetek elmenekülni a "
+"trollok elől?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:141
 msgid ""
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
+"Igen, segítünk, úgyse szeretjük a trollokat és bárki akit megtámadnak "
+"megérdemli a segítséget."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:201
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Egy nagy halom kincs van ebben a ládában! Öszesen 200 arany!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:274
 msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Megtaláltunk ember! Készülj a halálra!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:278
 msgid ""
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
+"Szóval Mal-Ravanal nem követ minket személyesen. Ez némileg megnyugtat de 
"
+"még mindig azon kell lennünk, hogy kijussunk ebből az alagútból."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:291
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us!"
-msgstr ""
+msgstr "Elértük a barlang végét! Látom a napfényt felettünk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
 msgid "Evacuation"
-msgstr ""
+msgstr "A kimentés"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:25
 msgid ""
@@ -588,78 +658,89 @@
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
+"Minden elveszett! El kell jutnunk Északföldre amilyen gyorsan csak lehet! "
+"Fussatok az - mi a manó?!? Ki vagy te?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:115
 msgid ""
 "I'm a engineer. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
 msgstr ""
+"Én egy mérnök vagyok! Úgy hiszem szükségetek lesz a szolgálataimra. 
Fogadni "
+"mernék azt szeretnétek,hogy felrobbantsam azt a hidat ott!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:120
 msgid "Why would we want to do that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Miért kérnénk ilyesmit?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:125
 msgid ""
 "Well, I see those arcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
+"Hát mert az orkok üldöznek titeket, és ha felrobbantom a hidat, nem 
tudnak "
+"átkelni. Segíteni fog a menekülésben."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:130
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry, igaza van ... fel kell bérelnünk. Mennyibe kerülne?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:135
 msgid "Fifty gold pieces."
-msgstr ""
+msgstr "50 aranypénzbe."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:140
 msgid "Very well, but you only get it once the bridge is down."
-msgstr ""
+msgstr "Hát legyen, de csak akkor kapod meg ha a híd már összeomlott."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:145
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r 'ere. Thats where my "
 "eq'pment is."
 msgstr ""
+"Áll az alku! Amint eljutok ahhoz az irányjelző táblához, ahol a "
+"felszerelésemet tartom, felrobbantom a hidat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:150
 msgid ""
 "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when the "
 "bridge is exploded will be left to their own devices!"
 msgstr ""
+"Most pedig mindenki menjen át a hídon! Aki ezen az oldalon marad a 
robbantás "
+"után magára lesz utalva."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:175
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
-msgstr ""
+msgstr "Akkor robbanthatom a hidat, kapitányom?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:182
 msgid "I believe you owe me some money first."
-msgstr ""
+msgstr "Ha nem tévedek előbb tartozol egy kis fizettséggel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:187
 msgid "Yeah, here you go. Now blow this thing up."
-msgstr ""
+msgstr "Itt van, tessék. Elkezdheted a robbantást."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:202
 msgid "Alright! Blast'n time!"
-msgstr ""
+msgstr "Oké, akkor robbantsunk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:231
 msgid "BOOM!!!"
-msgstr ""
+msgstr "BUMMM!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:247
 msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-msgstr ""
+msgstr "Hoppá. Az északi részén vagyok a hídnak. Valami nem stimmel!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:266
 msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Idióta! A hídtól északra hagytál!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:282
 msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
 msgstr ""
+"Még mindig az északra vagyok a hídtól, Gweddry! Miért robbantanád 
fel!?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:296
 msgid ""
@@ -667,24 +748,30 @@
 "undead probably aren't as numerous this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
+"Végre elszöktünk az orkok elől. Most dél felé kell mennünk. Remélem "
+"nincsenek élőholtak nagy számban ilyen távol nyugatra, és nem fogunk a "
+"halálba sétálni."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:320
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
-msgstr ""
+msgstr "Heh? Akkor várunk még?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:332
 msgid "We have not thrown down the bridge in time! The orcs will kill us all!"
-msgstr ""
+msgstr "Nem döntöttük le a hidat időben! Az orkok mindannyiunkat 
megölnek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:341
 msgid ""
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
 "go south. Hopefully the Undead are not as numerous this far west."
 msgstr ""
+"Nem kellett felrobbantanunk a hidat végül is, de még mindig haladnunk kell 
"
+"dél felé. Remélem az élőhalottak nincsenek olyan nagy számban ilyen 
messze "
+"nyugaton."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:346
 msgid "What? Y'got no need a me se'vices? I quit!"
-msgstr ""
+msgstr "Mi? Nincs szükséged rám? Akkor távozok!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:4
 msgid "Lake Vrug"
@@ -710,13 +797,16 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:84
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
-msgstr ""
+msgstr "Az ösvény hamarosan végetér. Nézzétek - hegyek állják el az 
utunk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:89
 msgid ""
 "None of our troops can go on this harsh terrain. We must turn back! I told "
 "you from the beginning we should have never came north of the river!"
 msgstr ""
+"Egyetlen csapatunk sem képes haladni ezen a kiméletlen vidéken. Vissza 
kell "
+"fordulnunk! Már az elejetől kezdve mondtam neked, hogy nem kellet volna "
+"északra menni a folyónál."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:94
 msgid ""
@@ -728,26 +818,35 @@
 "undead, and so we may be able to get around them and attack them where there "
 "are not as many enemies."
 msgstr ""
+"Nem! Ha jól emlékszem, akkor van egy tó a közelben amin egy híd ível 
át. Ott "
+"tovább tudunk haladni. Egyébként is emlékezz, ha a déli oldalán 
maradtunk "
+"volna a folyónak, az élőholtak már rég megöltek volna minket és 
mostanra már "
+"élettelen testeink a király ellen harcolnának. Nincs sok választásunk, a 
"
+"folyótól északra kell lennünk hogy az élőholtak ne tudjanak felfedezni "
+"minket, és így megkerülve őket, olyan helyen támadhatunk ahol nincsenek "
+"annyian."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:99
 msgid ""
 "I think Dacyn is right. If we had stayed behind, we would have been defeated "
 "easily. Onward!"
 msgstr ""
+"Szerintem is, Dacyn nak igaza van! Ha hátul maradtunk volna, könnyen "
+"legyőztek volna minket! Előre hát!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:122
 msgid ""
 "Good! We have made it to the end of the road. We can now get out of these "
 "mountains."
-msgstr ""
+msgstr "Végre! Elértük az út végét. Mostmár elhagyhatjuk ezeket a 
hegyeket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:136
 msgid "This doesn't look good..."
-msgstr ""
+msgstr "Ez nem látszik túl jónak..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:4
 msgid "Mal-Ravanals Capital"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Ravanals fővárosa"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:26
 msgid ""
@@ -767,13 +866,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:114
 msgid "We have came all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
-msgstr ""
+msgstr "Egész végig Mal-Ravanal fővárosa felé haladtunk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:120
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. We cannot kill "
 "Mal-Ravanal. We must turn back!"
 msgstr ""
+"Igen, de nézd! Az élőholt seregek egyre csak közelednek mögöttünk. Nem 
"
+"tudjuk megölni Mal-Ravanalt. Vissza kell fordulnunk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:126
 msgid ""
@@ -781,20 +882,27 @@
 "Still, I think we have done some good here: these enemies are delayed by our "
 "actions."
 msgstr ""
+"Igaz. Meg kell ölnünk az egyik holdidézőt, amelyik minket követ hogy el "
+"tudjunk menekülni. Azért úgy érzem így is teszünk valami jót. Az "
+"ellenségeink időt vesztenek, amíg velünk vannak elfoglalva."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:132
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
 msgstr ""
+"Ezek az emberek idáig bemerészeltek jönni az én birodalmamba. 
Pusztítsátok "
+"el őket!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:156
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of my ally knights is let free!"
 msgstr ""
+"Köszönöm, hogy elpusztítottad a csontváz harcost. Minden alkalommal 
amikor "
+"egy bosszúállót porrá zúzol, egy szövetséges lovag szabaddá válik."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:161
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
-msgstr ""
+msgstr "Miért? Az élőholtak rabjai vagytok?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:166
 msgid ""
@@ -802,23 +910,31 @@
 "guard is playing a sick game- whenever one of their warriors dies, one of us "
 "is let free, but whenever you lose a fighter, they kill one of us."
 msgstr ""
+"Igen. A szövetségeseim és én küldetésen voltunk amikor megleptek az "
+"élőholtak. Az őr egy beteges játékot játszik - amikor az egyik harcosa "
+"meghal egyet szabadon enged a mieink közül, de he te vesztesz egy harcost, "
+"akkor megöl egyikünket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:171
 msgid ""
 "This sounds like a dangerous game. We will try to free as many of you as "
 "possible before we escape from here."
 msgstr ""
+"Ez egy veszélyes játéknak tűnik. Megpróbálunk a lehető legtöbbet "
+"kiszabadítani közületek mielött eltűnünk innen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:176
 msgid ""
 "There are five of us still locked up in the jail. All of us will join you if "
 "you can get us free."
 msgstr ""
+"Öten közülünk még mindig börtönbe vannak zárva. Mindannyian 
csatlakozunk "
+"hozzád ha kiszabadítod őket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:234
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:208
 msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
-msgstr ""
+msgstr "Meg mertél támadni ENGEMET?!? Takarodj vissza a mesteredhez!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
 msgid "Northern Outpost"
@@ -844,13 +960,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:111
 msgid "Hail, Gweddry!"
-msgstr ""
+msgstr "Üdvözöllek, Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:116
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions. Do you think you can help us "
 "regain our outpost?"
 msgstr ""
+"Tiszteletem. El kellett hagynunk az állásainkat az ellenség támadásai 
miatt. "
+"Tudnál·nekünk segíteni visszaszerezni az őrposztot?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:121
 msgid ""
@@ -860,6 +978,11 @@
 "get aid, and the bandits retreat into the villages. I cannot find a way to "
 "defeat them."
 msgstr ""
+"Nem vagyok biztos benne. Banditák vannak ezen a vidéken, és az én 
feladatom, "
+"hogy legyőzzem őket és megvédjem az itteni falukat. Akárhányszor 
kiküldöm a "
+"csapataimat hogy vereséget mérjenek rájuk, mindig lemészárolják őket 
mielött "
+"segítséget kapnának és a banditák visszavonulnak a településekbe. Nem 
tudom, "
+"hogy győzhetném le őket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:126
 msgid ""
@@ -867,48 +990,57 @@
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
+"Azt hiszem tudok neked segíteni. Én egy mágus vagyok és úgy hiszem tudok 
egy "
+"varázslatot ami felfedi hollétüket ha belépsz egy-egy faluba. Harcolni "
+"azonban már neked kell majd."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:131
 msgid "It is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your spell!"
 msgstr ""
+"Itt az idő elüldözni ezeket a banditákat. Dacyn, használd a 
varázslatod!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:136
 msgid ""
 "I believe there is a leader behind these outlaws; kill him, and we will have "
 "defeated these bandits."
 msgstr ""
+"Úgy hiszem a vezér a törvényen kivüliek mögött van. Öld meg és ezzel 
"
+"legyőzzük őket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:141
 msgid "Go, go far from here! But me and my kind will chase you, and kill you!"
 msgstr ""
+"Menj messze innen! De én és a fajtám üldözni fogunk téged, és 
megölünk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:191
 msgid "They're here!"
-msgstr ""
+msgstr "Itt vannak!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:197
 msgid "No outlaws in this village."
-msgstr ""
+msgstr "Nincsen törvényen kivüli ebben a faluban."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:224
 msgid ""
 "So, you have found my hiding place. Very well, I guess I will have to kill "
 "you!"
-msgstr ""
+msgstr "Szóval megtaláltátok a búvóhelyemet. Meg kell sajnos hogy 
öljelek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:228
 msgid "Thats the bandit leader! Kill him, and we will have fufilled our duty!"
-msgstr ""
+msgstr "Ő a banditák vezére! Öljétek meg, és teljesítettük a 
feladatunkat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:241
 msgid "You have defeated me! I can terrorize the villagers no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Legyőztetek! Nem tudom többé bántalmazni a falusiakat..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:245
 msgid ""
 "I have fufilled me duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
 msgstr ""
+"Teljesítettem a kötelességemet, amivel tartoztam a településeknek. 
Mostmár "
+"csatlakozhatok hozzád és segíthetem küldetésedet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:253
 msgid ""
@@ -916,10 +1048,14 @@
 "we must get far away from these lands. I think we should go north, and try "
 "to reach Weldyn from a different route."
 msgstr ""
+"Szép munka! Most tovább kell haladnunk északra. Az élőholt felderítő "
+"figyelmeztetett minket; messzire kell mennünk ezekről a földekről. 
Szerintem "
+"északra kell mennünk, és megpróbálni elérni Weldynt egy másik 
útvonalon "
+"keresztül."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
-msgstr ""
+msgstr "Az óriások kiképzése"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:27
 msgid ""
@@ -944,38 +1080,45 @@
 "Look, we have found a pack of Ogres. Lets see if we can capture some to "
 "train."
 msgstr ""
+"Nézzétek, találtunk egy pár óriást. Próbáljunk meg párat elfogni, 
hogy "
+"kiképezhessük őket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:89
 msgid ""
 "Alright, we have to keep at least two of these Ogres on the grass until our "
 "troops get here to capture them."
 msgstr ""
+"Rendben, legalább két óriást a füvön kell tartanunk amíg csapataink 
ideérnek "
+"és elfogják őket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:94
 msgid ""
 "We should try to surround them. Gweddry, you stay where you are. Dacyn, you "
 "go north-east. I'll go north-west."
 msgstr ""
+"Meg kell próbálnunk körbefogni őket. Gweddry, te ott maradsz ahol vagy. "
+"Dacyn, te észak-kelet felé menj, én pedig észak nyugatra felé."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:128
 msgid "We have let one escape. Lets hope they all don't!"
-msgstr ""
+msgstr "Egyet hagytunk elmenekülni. Remélem a többi nemfog!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:154
 msgid ""
 "Good! We have managed to capture some Ogres. We can now recruit them into "
 "our army."
 msgstr ""
+"Sikerült elfognunk pár óriást. Mostantól toborozhatjuk őket a 
hadseregünkbe."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:164
 msgid ""
 "We didn't capture enough of the ogres here. We will have to go on without "
 "them."
-msgstr ""
+msgstr "Nem kaptunk el elég óriást. Nélkülük kell tovább mennünk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:4
 msgid "Weldyn Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn ostrom alatt"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:26
 msgid ""
@@ -1007,26 +1150,33 @@
 "find him and kill him! There are seven of us, and only ONE of us is the real "
 "leader! ha ha ha ha! To be fair about it, we will all tell you our names."
 msgstr ""
+"Ti emberek bolondok vagytok! Nem fogadtátok el mesterem párbajra 
szólítását. "
+"Mindannyian meg fogtok halni. És tudjátok meg, a mesterem itt van és 
figyeli "
+"esetlen halálotokat. Mert ő nem fél tőletek, és tudja hogy soha nem 
fogjátok "
+"megtalálni és megölni. Hét van belőlünk és csak az EGYIK a valódi 
vezér! Ha "
+"ha ha! Hogy legyen esélyetek mindannyian el fogjuk mondani saját nevünket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:131
 msgid "Remember, we have to kill Mal-Ravanal. He's here somewhere..."
 msgstr ""
+"Ne felejtsétek el, Mal-Ravanalt kell megölnünk. Valahol itt van a 
közelben..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:143
 msgid "How did you know...?"
-msgstr ""
+msgstr "Honnét tudtad...?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:162
 msgid "Kill the king!"
-msgstr ""
+msgstr "Öljétek meg a királyt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:167
 msgid "They killed Konrad... now, even if save Weldyn, Wesnoth has fallen."
 msgstr ""
+"Megölték Konradot... most, mégha Weldyn meg is menekül, Wesnoth 
elveszett."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Az elárasztott puszták"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:25
 msgid ""
@@ -1041,7 +1191,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Győzöl, ha:\n"
-"@Legyőzöd Khrakrahs-t a Csontsárkányt\n"
+"@Legyőzöd Khrakrahs-t a csontsárkányt\n"
 "Veszítesz, ha:\n"
 "#Gweddry elesik\n"
 "#Dacyn elesik\n"
@@ -1051,24 +1201,28 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:64
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
 msgstr ""
+"Mi a .... mocsarak? Mikor utoljára jártam itt ezek a földek még 
termékenyek "
+"voltak!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:68
 msgid ""
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
+"A villi-úr Mal-Ravanal minden bizonnyal elárasztotta a völgyet. A mocsár "
+"olyan mint az élőholtak. Halál, rothadás, minden ami ők maguk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:72
 msgid "I suppose we will have to wade across it... ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Úgy hiszem át kell gázolnunk rajta .... uhh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:76
 msgid "Die... die... my master is calling you... Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Halj... halj... a mesterem hív téged... Halj meg!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:88
 msgid "What is that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Mi ez?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:92
 msgid ""
@@ -1076,6 +1230,8 @@
 "creature ever, living in the Eastern Mountains. It must have fled when the "
 "Undead came."
 msgstr ""
+"Khrakrahs a sárkány. Amikor még élt, a legerősebb lény volt ami valaha 
is "
+"élt a Keleti Hegységekben. Elmenekült amikor az élőhalottak jöttek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:96
 msgid ""
@@ -1083,30 +1239,33 @@
 "clutches of the great lich Mal-Ravanal. You remember the prophecy, Dacyn. "
 "You will meet your doom!"
 msgstr ""
+"Igen, a sárkány elmenekült, de még a leghatalmasabbak sem tudnak 
elrejtőzni "
+"a hatalmas villi, Mal-Ravanal karmai elől. Emlékszel a próféciára Dacyn. 
A "
+"végzeted közel van!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:103
 msgid "Prophecy?"
-msgstr ""
+msgstr "Prófécia?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:138
 msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
-msgstr ""
+msgstr "Élőholtak bújnak ki a földből! El kell pusztítanunk őket, 
gyorsan!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:144
 msgid "My lord, undead are rising out of the cracks in the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Uram, élőholtak emelkednek ki a föld repedéseiből!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:148
 msgid "This might be more difficult than I thought."
-msgstr ""
+msgstr "Ez sokkal nehezebb lesz mint gondoltam."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:191
 msgid "Now lets get out of this bog!"
-msgstr ""
+msgstr "Hagyjuk el végre ezt a lápot!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
-msgstr ""
+msgstr "A párbaj"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:22
 msgid ""
@@ -1126,27 +1285,30 @@
 msgid ""
 "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
 msgstr ""
+"A következők a szabályok. Mindegyik csapat hívhatja a hat legerősebb "
+"szolgáját."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:84
 msgid ""
 "After this, the keeps will be taken away from the sides, and the battle will "
 "commence!"
 msgstr ""
+"Ezek után a várakat elveszük mindkét oldaltól, és a csata kezdetét 
veszi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:89
 msgid "The first leader to fall loses the duel."
-msgstr ""
+msgstr "Az egyik vezér halálával véget ér a küzdelem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:94
 msgid ""
 "Other than these, there are no rules. The battle will not stop until one of "
 "the leaders is dead. Let the battle begin!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Ezeken kívül nincsenek szabályok. A csata halálig tart! 
Kezdődjön hát!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:154
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:177
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
-msgstr ""
+msgstr "Nyomorult! Nem teheti ezt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:159
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:182
@@ -1156,28 +1318,32 @@
 "is still not allowed to bring more troops, because that would be bringing, "
 "not summoning."
 msgstr ""
+"Igazából megteheti. A szabályok azt mondják hogy csak hat szolgát 
hívhat, de "
+"azt nem tiltják hogy utána varázslattal ne idézhetne többet. Mindesetre "
+"Gweddrynek ezek után se szabad erősítést hívnia, mert az hívás lenne 
és nem "
+"varázslás."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:164
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:187
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
-msgstr ""
+msgstr "Ez kiegyenlítetlen így, de mindegy. Folytassuk a párbajt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:199
 msgid "I can't believe I lost the duel..."
-msgstr ""
+msgstr "Nem tudom elhinni, hogy elvesztettem a párbajt..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:204
 msgid ""
 "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr poweerrrrrr......."
-msgstr ""
+msgstr "Mi? Ő vesztett? El fogjuk veszíteniiiii mindennnnn erőnkettttt 
......."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:216
 msgid "And more!"
-msgstr ""
+msgstr "És többet is!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:4
 msgid "The Outpost"
-msgstr "A kilátó"
+msgstr "Az állás"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:25
 msgid ""
@@ -1198,14 +1364,16 @@
 "Come, brothers, let us destroy these humans that stop us from entering "
 "Wesnoth!"
 msgstr ""
+"Gyertek testvéreim, pusztítsuk el ezeket az embereket, akik 
megakadályozták, "
+"hogy Wesnoth földjére lépjünk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:122
 msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
-msgstr ""
+msgstr "Mivel nincs saját akaratunk, egyetértünk veled."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:127
 msgid "No! We must hold this outpost!"
-msgstr ""
+msgstr "Nem! Tartanunk kell ezt az őrposztot!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:132
 msgid ""
@@ -1214,6 +1382,10 @@
 "inhabiting the body of this lich, head of an evil brotherhood of "
 "necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
+"Mindig megadom áldozataimnak a megtiszteltetést és megtudhatják ki a "
+"magasztos ura ezeknek a hatalmas hordáknak. Én Ravanal gonosz szelleme "
+"vagyok ebben a villi testben és feje a holtidézők gonosz 
testvériségének. Ha "
+"ha ha ha!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:137
 msgid ""
@@ -1221,31 +1393,38 @@
 "resist. We must try to escape. I think there is a tunnel somewhere in the "
 "castle cellar."
 msgstr ""
+"Hogy ki? Mal-Ravanal? Értem ... Gweddry, ez a villi túl erős hogy "
+"szembeszálljunk vele. Meg kell próbálnunk elszökni. Úgy tudom van egy 
alagút "
+"valahol a vár pincéjében."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
 msgid ""
 "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
-msgstr ""
+msgstr "Aha! Itt el tudunk menekülni! Találtam egy csapóajtót a vár 
melett!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:177
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
-msgstr ""
+msgstr "Kövessetek emberek! Át a csapóajtón!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:192
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! "
 "Come to the trapdoor!"
 msgstr ""
+"Siessetek! Mielött megérkeznek az ellenség erősítései és mind 
meghalnánk. "
+"Gyertek a csapóajtóhoz!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:4
 msgid "The Council"
-msgstr ""
+msgstr "A tanács"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:22
 msgid ""
 "Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in the "
 "reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Igen a prófécia. Tudom miről beszélt a villi. VII. Haldric uralkodása 
idején "
+"kezdődött az egész..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
@@ -1253,18 +1432,26 @@
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
 "worried."
 msgstr ""
+"A legnagyobb látnok a vidéken, Galdren, előre látta hogy egy napon, nagy "
+"gonoszság fog végigsöpörni az országon. A király természetesen 
aggódni "
+"kezdett."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
 msgid ""
 "The seer told him that the only way to stop the evil was to appoint a mage, "
 "versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's advisor."
 msgstr ""
+"A látnok azt mondta neki, hogy az egyetlen lehetőség hogy megállítsuk a "
+"gonoszt az az, hogy kijelölünk egy olyan mágust a király 
tanácsadójává, aki "
+"tapasztalt a sötétség szellemeivel való harcban."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
 msgid ""
 "In all the land, there were two mages of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
 msgstr ""
+"Az egész országban csak két fény mágus volt, akik kitűntek a többiek 
közül. "
+"Egy mágus keletről, akit Ravannak hívtak és jómagam."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
@@ -1273,6 +1460,10 @@
 "he came out he announced that the seer was dead, and he had chosen me as his "
 "new advisor."
 msgstr ""
+"A király, aki jó tanácsadót akart választani, elküldött mindkettőnket 
"
+"Galdrenhez, majd személyesen tanácskozott a látnokkal. Senki nem tudja mit 
"
+"mondhatott neki, de mikor visszatért bejelentette, hogy a látnok halott és 
"
+"engem választott új tanácsadójának."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
 msgid ""
@@ -1281,12 +1472,18 @@
 "of darkness, hoping to discover their weaknesses, but it was they who found "
 "his."
 msgstr ""
+"Ravan könnyen vette a történteket, és mi is így gondoltuk, de most már "
+"úgyhiszem akkor kezdődött el hanyatlása. Elkezdte mélyen tanulmányozni 
a "
+"sötétség szellemeit, remélve hogy felfedi gyengeségeiket, de végül ő 
maga "
+"esett nekik áldozatul."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:52
 msgid ""
 "In time, as all of the mages of death eventually do, he took his own life "
 "and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
+"Idővel, mint minden halálmágus teszi, megölte és újjáalkotta 
saját·magát·egy "
+"villi formájában és az egyik leghatalmasabbá vált köztük."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:57
 msgid ""
@@ -1295,6 +1492,10 @@
 "respected member of the court. When I came out, he revealed himself, named "
 "himself Mal-Ravanal, and challenged me to a duel."
 msgstr ""
+"Egy napon, álcázva·önmagát a várba jött, ahol én éltem. Követelte 
hogy "
+"találkozzon velem és az őrök beengedték, akkor még mindig megbecsült 
tagja "
+"volt a tanácsnak. Mikor kijöttem, hogy köszöntsem, felfedte magát mint 
Mal-"
+"Ravanal és párbajra hívott."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:62
 msgid ""
@@ -1302,6 +1503,9 @@
 "However, as he was now skilled in the magical art of teleportation, he "
 "simply vanished. And has not been seen since."
 msgstr ""
+"Az őrök, meglepődve a hirtelen felismeréstől, előretörtek hogy 
megtámadják, "
+"de ő képzett volt a teleportáció mágiájában és egyszerüen semmivé 
foszlott. "
+"Egy ideig senki se látta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:111
 msgid ""
@@ -1309,16 +1513,20 @@
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing: Mal-"
 "Ravanal."
 msgstr ""
+"Majd egy napon újra feltűnt. Megtámadott engemet és Gweddryt a keleti "
+"határon lévő őrposztnál. Ez az a villi akivel szembenézünk: 
Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
 msgid "So what should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "Mit tegyünk most?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
 "mere Lich!"
 msgstr ""
+"Nyilvánvalóan harcolnunk kell. Wesnoth hatalma minden bizonnyal "
+"győzedelmeskedni tud egy egyszerű villi felett!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
 msgid ""
@@ -1327,14 +1535,18 @@
 "us. There is no end to the columns of marching skeletons, the wailing "
 "ghosts, the infernal bats, led by the foul necromancers who raised them."
 msgstr ""
+"Szavaidból érződik, hogy még nem láttad a hordákat saját szemeddel. 
Olyan "
+"mintha minden idők halott harcosai visszatértek volna megtámadni minket. "
+"Nincs vége a menetelő csontvázak, síró szellemek, pokoli denevérek "
+"oszlopainak, akiket a holtidézők keltettek életre és vezetik őket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But still, it's not like you have a better plan!"
-msgstr ""
+msgstr "Mégis, neked sincs jobb terved, ha jól látom!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
 msgid "Thats why we're at this council..."
-msgstr ""
+msgstr "Éppen ezért tartjuk ezt a tanácskozást..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:135
 msgid ""
@@ -1342,22 +1554,30 @@
 "battle. So it seems that the only path to victory is to destroy the head of "
 "these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
 msgstr ""
+"Akárhogyan is, azt pontosan tudjuk hogy szemtől szembe nem tudjuk legyőzni 
"
+"ezeket a hordákat. Az egyetlen járható út a gyözelemhez, elpusztítani 
Mal-"
+"Ravanalt, a holtidézők vezérét."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:139
 msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
-msgstr ""
+msgstr "De fogalmunk sincs róla miképpen tegyük!"
 
+# Ezt nem igazán értem legalábbis a mondat második részét....
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:143
 msgid ""
 "Well, we do know that he is very arrogant, and can be easily tricked. That "
 "is how he fell in the first place."
 msgstr ""
+"Nos, tudjuk róla hogy nagyon öntelt és könnyen be lehet csapni. Így 
lehet "
+"leginkább letaglózni."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:147
 msgid ""
 "So maybe we can trick him into exposing himself to us? Dacyn, does he know "
 "we know who he is?"
 msgstr ""
+"Szóval talán elő tudjuk csalni? Dacyn, tudja hogy nem ismeretlen 
számunkra a "
+"múltja?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:151
 msgid ""
@@ -1365,14 +1585,17 @@
 "name Mal-Ravanal, and if he had known I was there when he attacked, he would "
 "have pursued us much more vigorously."
 msgstr ""
+"Nem, nem hiszem. Én vagyok az egyetlen élő személy, aki emlékezhet Mal-"
+"Ravanal nevére és ha tudta volna hogy én ott voltam, amikor támadott, 
akkor "
+"sokkal nagyobb hévvel követett volna minket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:163
 msgid "Sire, the undead armies are attacking!"
-msgstr ""
+msgstr "Uram, az élőholt seregek támadnak!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:168
 msgid "Well, that will have to be the end of our council. Let us fight!"
-msgstr ""
+msgstr "A tanácskozást berekesztem. Harcoljunk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
 msgid "Tribal Warfare"
@@ -1383,64 +1606,77 @@
 "Hail, Dwarves! Will you help us get by these foul Orcs? We need to get "
 "further along this path."
 msgstr ""
+"Üdvözöllek titeket törpök! Segítetek megszabadulni ezektől az ocsmány 
"
+"orkoktól? Tovább kell haladnunk ezen az úton."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:91
 msgid "You human! Call us foul, will you?!?!"
-msgstr ""
+msgstr "Te ember! Bolodnak nézel minket, ugye nem?!?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:96
 msgid "Why should we help you? You're not a dwarf!"
-msgstr ""
+msgstr "Miért segítenénk neked? Nem vagy törp!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:101
 msgid ""
 "Your people helped us in the past, in the tunnels in the South. Why won't "
 "you help us now?"
 msgstr ""
+"A ti népetek már segített nekünk nem is olyan régen a délre lévő "
+"barlangokban. Miért ne segítenétek most is?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:106
 msgid ""
 "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
 msgstr ""
+"Lehetetlen! Nem hiszem el hogy akármelyik bajtársam segített volna egy "
+"embernek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:111
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not in our tribe?"
-msgstr ""
+msgstr "Valóban. Miért segítene akárki is közülünk egy kivülállónak?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:116
 msgid ""
 "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
-msgstr ""
+msgstr "Akkor legalább átengedtek, hogy megküzdjünk az orkokkal?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:121
 msgid "I am afraid that is now impossible."
-msgstr ""
+msgstr "Attól tartok ez lehetetlen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:126
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
-msgstr ""
+msgstr "Orkok, öljétek meg mindet! Mindegy hogy ember, tünde vagy éppen 
törp!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:131
 msgid ""
 "These orcs will die. But so will you, human. You have trespassed on Elvish "
 "land."
 msgstr ""
+"Ezek az orkok megfognak halni, de veled együtt, ember. Tünde területre "
+"hatoltál be."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
 msgstr ""
+"Ó, ez·valóban a tündék földje? Dögöljetek meg tünde kutyák és ti 
is emberek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:141
 msgid ""
 "These people won't listen to reason, they are blinded by their own races "
 "supposed superiority!"
 msgstr ""
+"Itt nem fog segíteni semmilyen érvelés, hiszen elvakítja őket saját 
népük "
+"felsőbbségének tudata."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:146
 msgid ""
 "True. As much as I dislike killing anything but orcs and undead, it seems we "
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
 msgstr ""
+"Valóban. Nem szeretek orkokon és élőholtakon kivül másokkal végezni, 
de most "
+"rá vagyunk kényszerítve, különben ők ölnek meg minket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:157
 msgid ""
@@ -1462,15 +1698,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:167
 msgid "Argh! I'm dead! well, dwarves are still the best!"
-msgstr ""
+msgstr "Auhh! Meghaltam, de attól még a törpök a legjobbak!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:186
 msgid "I die? Orcs rule all!"
-msgstr ""
+msgstr "Meghalok? Orkok mindenek felett!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:205
 msgid "It seems these humans are more powerful than I though. Ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Úgy tűnik ezek az emberek sokkal erősebbek mint gondoltam. Öhh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:4
 msgid "Two Paths"
@@ -1498,7 +1734,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:93
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Nézzétek! Az út itt kettéválik. Merre menjünk?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:98
 msgid ""
@@ -1506,6 +1742,9 @@
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
 "is a path that stays inside the realm of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Ismerem a környéket. Voltam itt egy régebbi járőrözés alkalmával. 
Északra "
+"innen van egy folyó ami Északföldre vezet, ahol az orkok élnek. Nyugatra "
+"pedig van egy út, ami Wesnoth birodalmán belül halad."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:103
 msgid ""
@@ -1513,6 +1752,10 @@
 "avoid the undead armies. Their hordes are too large for us to defeat, and "
 "staying inside Wesnoth would mean certain death."
 msgstr ""
+"Szerintem észak felé kellene mennünk, az orkok földjére, és 
megpróbálni "
+"elkerülni az élőholt seregeket, hiszen számbeli fölényük miatt 
egyelőre "
+"legyőzhetetlenek számunkra. Wesnoth területén maradni egyet jelentene a "
+"halállal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:108
 msgid ""
@@ -1520,18 +1763,25 @@
 "quickly as possible. The undead hordes can't be that large, and there are "
 "orcs in the northlands."
 msgstr ""
+"Szerintem egyenesen előre kell haladunk és eljutni a királyhoz amilyen "
+"gyorsan csak lehet. Az élőholt seregek nem lehetnek olyan nagyok, de 
északon "
+"az orkokkal meggyűlne a bajunk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:113
 msgid ""
 "Either way we will have to fight. Look, the orcs and undead are in a "
 "conflict, and block our path!"
 msgstr ""
+"Akárhogy is döntünk, mindenképpen harcolnunk kell majd. Nézzétek, az 
orkok "
+"és az élőholtak összecsaptak előttünk és elállják az utat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
 msgid ""
 "Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush there pesky "
 "humans and battle later. Your call."
 msgstr ""
+"Orkok! Folytatjuk ezt a harcot, vagy először lemészároljuk ezeket a "
+"bosszantó embereket? Ti döntötök."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:123
 msgid ""
@@ -1539,20 +1789,28 @@
 "fight later. (hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
+"Hmm... Kössünk ideiglenes szövetséget az emberek ellen és majd később "
+"folytatjuk saját harcunkat. (remélhetőleg elpusztultok az emberek ellen 
és "
+"így sokkal egyszerübb lesz minden)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:128
 msgid "Very well, we are allies, for now. (this foolish orc will surely die)."
 msgstr ""
+"Akkor egy időre szövetségesek lettünk. (a bolond orkok úgyis 
megdöglenek)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:140
 msgid ""
 "No! These undead has won our battle, and you will be able to enter my "
 "northern homeland!"
 msgstr ""
+"Nem lehet igaz! Ezek az élőholtak megnyerték a csatánkat, és így be 
tudtok "
+"lépni északi szülőföldemre!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:157
 msgid "I was supposed to stop you from re-entering Wesnoth! I have failed."
 msgstr ""
+"Az volt a feladatom, hogy megakadályozzam visszatéréseteket Wesnothba! "
+"Elbuktam."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
 msgid "The Undead Border Patrol"
@@ -1570,7 +1828,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Győzöl, ha:\n"
-"@Legyőzted a holtidézőt vagy a villit\n"
+"@Legyőzöd a holtidézőt vagy a villit\n"
 "Veszítesz, ha:\n"
 "#Gweddry elesik\n"
 "#Dacyn elesik\n"
@@ -1582,26 +1840,34 @@
 "forward- we will all die if we do! We should turn North and help Owaec, "
 "captain of the Northern Outpost, hold off the undead."
 msgstr ""
+"Elértük az élőholt földek határát. Gondolom semmiképpen nem akarsz 
előre "
+"menni, mert az egyet jelent a biztos halállal. Észak felé kellene 
fordulnunk "
+"és segíteni Owaecnek, az északi őrposzt kapitányának, visszatartani az "
+"élőholtakat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:85
 msgid ""
 "I am not yet sure. Whether we go forward or backward, we will have to fight. "
 "The necromancer Mal-Skraat has chased us."
 msgstr ""
+"Még nem vagyok biztos benne. Akár előre, akár visszfelé indulunk, 
harcolnunk "
+"kell majd. A holtidéző Mal-Skraat követett minket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:90
 msgid ""
 "They run from me! Still, it will not help them, the border patrol will "
 "destroy them. I may even be promoted!"
 msgstr ""
+"Elfutnak előlem, de ez se segít rajtuk! A határmenti járőrök elfogják "
+"pusztítani őket. Talán ki is fognak tüntetni ezért!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:102
 msgid "Now I will never get promoted!"
-msgstr ""
+msgstr "Mostmár soha nem leszek kitüntetve!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:107
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
-msgstr ""
+msgstr "Gyertek, térjünk vissza Wesnothba és segítsük meg az északi 
őrposztot."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:124
 msgid ""
@@ -1609,55 +1875,67 @@
 "further into these lands now, or do we want to try to turn back and defeat "
 "this necromancer?"
 msgstr ""
+"Legyőztük ezt a járőr csapatot, de még mindig visszafordulhatunk! 
Tovább "
+"akarunk haladni vagy megpróbálunk szembenézni a holtidézővel és 
vereséget "
+"mérni rá?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:129
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:330
 msgid "Hmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:132
 msgid "We do not want to waste time here fighting Mal-Skraat. Onward!"
 msgstr ""
+"Nem fecsérelhetünk el időt azzal, hogy Mal-Skraattal harcolunk. Irány 
előre!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:137
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr ""
+msgstr "Nem hiszem hogy jó döntés, de követlek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
-msgstr ""
+msgstr "Nem igaz! Nem leszek kitüntetve ha elmenekülnek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:153
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward- we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
+"Igazad van. Butaság lenne tovább haladni. Le kell gyöznünk Mal-Skraatot 
és "
+"vissza kell fordulunk az északi őrposzt felé."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:158
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
-msgstr ""
+msgstr "Végre! Ha legyőzöm őket, akár villivé is válhatok!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:175
 msgid ""
 "We failed to defeat either enemy! Now more lichs will come, and we will be "
 "overwhelmed!"
 msgstr ""
+"Nem sikerült legyőznünk egyik ellenfelet sem! Egyre több villi fog 
jönni, és "
+"esélyünk sem lesz!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:185
 msgid ""
 "We cannot spend any more time defeating Mal-Skraat. Like it or not, we must "
 "go further into these undead lands."
 msgstr ""
+"Nem tölthetünk több időt Mal-Skraat legyőzésével. Tetszik vagy nem 
tetszik, "
+"tovább kell haladnunk az élőholt földeken."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:190
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
 msgstr ""
+"Nem hiszem el! El fogják érni Mal-Ravanal fővárosát! Meg fognak 
büntetni, "
+"mert szökni hagytam őket!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
 msgid "Undead Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Az élőholt átkelés"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:24
 msgid ""
@@ -1682,12 +1960,16 @@
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road."
 msgstr ""
+"Ez a védelem áthatolhatatlannak tűnik. Nem hiszem hogy folytatni tudnánk "
+"erre az utunkat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:73
 msgid ""
 "We must cross this river. We cannot try to find a way around this swamp, we "
 "will waste too much time. Already Weldyn might be in ruins!"
 msgstr ""
+"Át kell kelnünk ezen a folyón. Nem tudunk másik utat keresni a 
mocsárban. "
+"Túl sok időt veszítenénk vele. Lehet, hogy Weldyn már így is romokban 
áll!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:78
 msgid ""
@@ -1695,23 +1977,31 @@
 "should proceed with caution. I still think we should go straight to the "
 "King, but that is now impossible."
 msgstr ""
+"A folyón túl fekszik Északföld. Óriások élnek ott és orkok. Óvatosan 
kell "
+"haladnunk. Én még mindig úgy gondolom, hogy a király felé kéne mennünk 
"
+"egyenesen, de ez most már lehetetlen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:83
 msgid ""
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
+"Hagyni fogom testeiteket megrohadni a folyóban, és utána feltámasztom 
őket, "
+"hogy szolgálják a mesterem élőholt hordáit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:100
 msgid ""
 "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
 msgstr ""
+"Megidézem a folyó mélységeiből ezeket a szörnyeket hogy elpusztítsanak 
téged!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:132
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this Lich has learned to call "
 "up demons!"
 msgstr ""
+"Úgy tűnik ez a villi amelett hogy élőholtakat idéz, megtanulta hogyan 
kell "
+"hívni a démonokat!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
 msgid "An Unexpected Appearance"
@@ -1735,35 +2025,39 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:104
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
-msgstr ""
+msgstr "Kiszabadultunk ezekből a sötét alagútakból! De hol vagyunk most?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:109
 msgid "This is bad. We are in the middle of enemy territory!"
-msgstr ""
+msgstr "Rossz érzésem van. Az ellenséges terület közepén vagyunk!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:114
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Körbe vagytok véve!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:119
 msgid ""
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
 msgstr ""
+"Nézzük meg, hogy az újonc el tud-e bánni velük. Úgyis csak ketten 
vannak!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
 msgid "No!!! They'll kill me!"
-msgstr ""
+msgstr "Nem!!! Meg fognak ölni!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:129
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
-msgstr ""
+msgstr "És? Nem zavar minket, te csak az árnyak egy tanítványa vagy."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:134
 msgid ""
 "It seems Mal-Tar is weak, but his brothers are still surrounding us. I "
 "propose we kill him and use his castle as a base for our attack!"
 msgstr ""
+"Úgy tűnik Mal-Tar gyenge, de a testvérei még mindig körbevesznek minket. 
Azt "
+"ajánlom végezzünk az árny-tanítvánnyal, majd használjuk a várát egy 
biztos "
+"alapnak a támadásainkhoz."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:139
 msgid ""
@@ -1771,18 +2065,23 @@
 "kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead lands. I "
 "don't know how far we will get, though."
 msgstr ""
+"Ha megöljük Mal-Skraatot, akkor utat nyerünk Wesnoth felé, de ha Mal-"
+"Kallatot választjuk, tovább törhetünk előre az élőholt földeken, igaz 
nem "
+"tudom meddig."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:151
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
-msgstr ""
+msgstr "Nem! Legyőztetek engem, és visszatérhettek Wesnothba!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:168
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
 msgstr ""
+"Legyőztétek a tesvéremet, de én követni foglak titeket és 
mindannyiótokat "
+"megöllek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:4
 msgid "Weldyn under Attack"
-msgstr ""
+msgstr "Weldynt megtámadták"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:39
 msgid ""
@@ -1809,40 +2108,44 @@
 "We will fight soon, my lord. Look, night approaches- they will soon attack. "
 "I hope we can hold them off."
 msgstr ""
+"Nemsokára harcolni fogunk uram! Az éjszaka közeleg és hamarosan megkezdik 
az "
+"első rohamot. Remélem kitartunk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:202
 msgid "Very well. But is this... Mal-Ravanal, that you spoke of, is he here?"
-msgstr ""
+msgstr "Semmi probléme. De ez... Mal-Ravanal, akiről beszéltetek, ő az?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:207
 msgid "I do not think so, but he might be here, hiding."
-msgstr ""
+msgstr "Nem hinném, de ha itt is van, minden bizonnyal nem fedi fel 
kilétét."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:212
 msgid ""
 "In any case, the undead are attacking now. Let us hope we can last out the "
 "night."
 msgstr ""
+"Akárhogyan is legyen, az élőholtak megkezdték támadásukat. 
Reménykedjünk , "
+"hogy túléljük az éjjelt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:225
 msgid "Look, the undead are tearing down our defences!"
-msgstr ""
+msgstr "Nézzétek, az élőholtak lerombolják a védelmünket!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:249
 msgid "I have died, and with me the city shall fall."
-msgstr ""
+msgstr "Meghaltam és velem együtt a város is el fog pusztulni."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:262
 msgid "Look, the sun has risen. The undead are retreating."
-msgstr ""
+msgstr "Nézzétek, a nap felkelt. Az élőholtak visszavonulnak."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:280
 msgid "I come bearing a message from my leader:"
-msgstr ""
+msgstr "Egy üzenetet hozok vezéremtől:"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:285
 msgid "Very well, you may read it. (it might tell us something useful)."
-msgstr ""
+msgstr "Olvasd el. (hátha megemlít valami hasznosat is benne)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:290
 msgid ""
@@ -1853,10 +2156,15 @@
 "Gweddry, as a commander, are a coward. You claim to have defeated my lord's "
 "captains, but it was really your hordes, not you."
 msgstr ""
+"Ezt írja: Legyőztétek néhány kapitányomat. Szép munka. De ez csak egy 
kis "
+"töredéke volt a hordámnak. Nagyon könnyen végezhetnék veletek, de nem 
hiszem "
+"hogy ez méltó lenne hatalmamhoz, ami alatt saját tudásomat értem nem 
pedig a "
+"légióim erejét. Gweddry, mint vezető, egy ostoba. Azt állítja hogy 
legyőzte "
+"a seregeimet, de nem ő tette hanem csatlósai!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:295
 msgid "What is the point of this message? All you do is insult us!"
-msgstr ""
+msgstr "Mi a célja ennek az üzenetnek? Nem csinál mást mint minket 
sérteget!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:300
 msgid ""
@@ -1865,12 +2173,18 @@
 "actual combat. And my Lord will prove it. He challenges you, Gweddry, to a "
 "contest, a battle."
 msgstr ""
+"Az lényeg az hogy Gweddry nem tudta volna legyőzni az uram teretményeit "
+"szolgáinak segítsége nélkül. Nem hiszem hogy Gweddry akárcsak két "
+"másodpercig is bírna egy igazi küzdelmet, és ezt a mesterem be is akarja "
+"bizonyítani. Kihív téged egy küzdelemre, egy párbajra, Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:305
 msgid ""
 "What are his terms? I won't accept anything obviously weighted towards his "
 "victory!"
 msgstr ""
+"Mik lesznek a szabályok? Nem fogok elfogadni semmi olyat ami nyilvánvalóan 
"
+"elősegíti az ő győzelmét!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:310
 msgid ""
@@ -1878,32 +2192,43 @@
 "your six best warriors and I will pick my six best. Then we will fight, to "
 "the death, until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
+"Ez is csak azt bizonyítja, hogy gyáva vagy. A következők lesznek a "
+"szabályok: Kiválasztod a legjobb hat harcosodat és utána én is 
kiválasztom, "
+"majd addig harcolunk amíg egyikünk el nem pusztul."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:315
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think you should accept. He will bring more than seven "
 "undead to the battle; he will bring a whole army!"
 msgstr ""
+"Gweddry, ne fogadd el. Biztosan több előholtat fog hozni, lehetm hogy akár 
"
+"egy egész hadsereget!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:320
 msgid ""
 "Well, I think you should accept. This at least guarantees a somewhat fair "
 "fight, and otherwise we will have to face the whole undead army."
 msgstr ""
+"Elfogadom. Legalább megvan az esélye egy kiegyenlített küzdelemnek. Ha 
nem "
+"fogadnám el, akkor biztos, hogy egy egész hadsereggel kellene 
megküzdenünk."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:325
 msgid ""
 "I will simplify your choice. Accept, or face the onslaught of my lord's "
 "hordes, like the coward that you are."
 msgstr ""
+"Leegyszerűsítem a döntésedet! Fogadd el, vagy nézz szembe az uram "
+"megszámlálhatlan hordáival és halj meg gyáván, úgy ahogy megérdemled."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
+#, fuzzy
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction..."
-msgstr ""
+msgstr "Nem sikerült megmentetem Wesnoth-ot a pusztulástól!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:24
+#, fuzzy
 msgid "Wesnoth is doomed... without me, Gweddry has no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoth elveszett! Nélkülem Gweddry-nek nincs esélye!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:38
 msgid "I... must... advise... Gweddry..."
@@ -1914,36 +2239,47 @@
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "events happening on the eastern border of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Második Konrad uralkodásának harmincadik évében fura dolgok történtek "
+"Wesnoth keleti határán."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:9
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood."
 msgstr ""
+"Halott állatokat találtak a mezőn, és az emberek minden·nyom·nélkül "
+"(kivéve·egy·kicsi·fekete·vérfoltot,·ami·mindenhol·jelen·volt) 
eltűntek "
+"házaikból."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:13
 msgid ""
 "At first the settlers suspected raiders, but there was nothing east of them "
 "but a small mountain range and miles of swamp."
 msgstr ""
+"A telepesek először banditákat sejtettek az egész mögött, de keletre 
semmi "
+"más nem volt mint egy rövid hegyvonulat és mocsarak mérföldjei."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:17
 msgid ""
 "Every day the terror grew greater, until the citizens of the eastern "
 "villages were forced to send a messenger to the King."
 msgstr ""
+"A terror napról napra egyre nagyobb lett, egészen addig amíg a keleti 
falvak "
+"polgárai egy hírvivőt küldtek a királyhoz."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:21
 msgid ""
 "The messenger rode hard for many days and nights, and finally reached the "
 "city of Weldyn."
-msgstr ""
+msgstr "A futár napokon át vágtatott mire elérte Weldyn városát."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:25
 msgid ""
 "The King received news of the problem, and, with the help of the White Mage "
 "Dacyn, decided upon a plan to save the eastern settlers."
 msgstr ""
+"A király értesülve a probléma súlyosságáról, Dacyn, a fehér mágus "
+"segítségével kidolgozott egy tervet a keleti telepesek megmentésére."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:29
 msgid ""
@@ -1952,12 +2288,17 @@
 "Since that time, the lands beyond the mountains had turned to marsh, and the "
 "orcs had left the mountains for the lands in the North."
 msgstr ""
+"Első Garard király idejében három őrposzt lett építve a keleti határ 
mentén, "
+"hogy megállítsák az ork betöréseket. Azóta a földek a hegyek mögött "
+"elmocsarasodtak és az orkok északra vonultak."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:33
 msgid ""
 "Konrad II decided to re-man these outposts. He sent three of the most "
 "promising young officers to protect the settlers."
 msgstr ""
+"Második Konrad úgy döntött, hogy újra feléleszti az őrposztok 
müködését és "
+"három igéretes, fiatal tisztet küldött ki, hogy megvédjék a 
telepeseket."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:37
 msgid ""
@@ -1965,18 +2306,25 @@
 "Sudoc, an accomplished fencer. And in the middle, in the place most likely "
 "to be attacked, he sent Gweddry, who would be accompanied by Dacyn the mage."
 msgstr ""
+"Északra küldte Owaecet, egy vezetőt a klánokból. Délre küldte Sudocot, 
egy "
+"képzett vívót. Középre, a támadásnak leginkább kitett helyre pedig 
Gweddryt "
+"küldte, akit a mágus, Dacyn támogatott."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:41
 msgid ""
 "All was going well once the King's forces arrived. There were no attacks for "
 "several weeks, and Gweddry's men started to grow uncautious."
 msgstr ""
+"Amint a király seregei megérkeztek, minden megoldódott. Hetekig nem 
történt "
+"újabb támadás, és Gweddry emberei kezdtek óvatlanná válni."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:45
 msgid ""
 "Then, at dawn one day, Gweddry and his men were roused by startled cry of "
 "the night watchmen..."
 msgstr ""
+"Aztán, egy hajnalon, Gweddry-t és emberiet az éjjeli őrszem ijedt 
kiáltása "
+"risztotta fel..."
 
 #~ msgid ""
 #~ "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;"
@@ -1984,3 +2332,15 @@
 #~ msgstr ""
 #~ 
"&human-spearman.png,Dárdás,(legkönnyebb);*&human-swordman.png,Páncélos;"
 #~ "&human-royalguard.png,Udvari testőr,(legnehezebb)"
+
+#~ msgid "This sign says 'Dead End'."
+#~ msgstr "Tábla: \"Zsákutca\""
+
+#~ msgid "My outpost has fallen..."
+#~ msgstr "Az őrposztom elesett..."
+
+#~ msgid "ugh."
+#~ msgstr "uhh"
+
+#~ msgid "I guess the rebellion has failed."
+#~ msgstr "Úgy túnik a lázadás elbukott."
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po:1.8 wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po:1.9
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po:1.8  Mon Dec 20 22:52:39 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/hu.po    Thu Dec 23 20:16:08 2004
@@ -9,9 +9,9 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-20 23:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-11 20:52+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-19 22:19+0100\n"
 "Last-Translator: Széll Tamás <address@hidden>\n"
-"Language-Team: none\n"
+"Language-Team: none <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -79,9 +79,8 @@
 "Nos, köszönöm hogy felsegítettél, de most el kell vegyem ami engem 
illet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:121
-#, fuzzy
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr "Még mindig szükséged van a kardomra, hercegnő?"
+msgstr "Harcolni akarsz, még mindig, hercegnő?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:126
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
@@ -258,6 +257,8 @@
 "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
+"Itt vagyunk, rálátással Weldynre. A nagy városra. Az ősi városra. A 
gonosz "
+"városára. A jó városára. Az emberek városára."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
 msgid ""
@@ -265,6 +266,9 @@
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
+"Tizenhét éve nem láttam ezt a várost. Tizenhét évvel ezelőtt, amikor "
+"hatalmam csúcsán kellett volna állnom. De az erőm elhagyott. Elbuktam, 
és "
+"nem tehetem már jóvá."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -486,11 +490,12 @@
 msgstr "Szabadság! Hol vannak az orkok, hadd mészároljam le őket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:420
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs!\n"
 "The main cage where they keep most of the mermen is in the south-east!"
-msgstr "Köszönjük a szabadságunkat! Segítünk harcolni az orkok ellen!"
+msgstr ""
+"Köszönjük a szabadságunkat! Segítünk harcolni az orkok ellen!\n"
+"A fő ketrec, ahova a leftöbb sellőt zárták délkeletre van!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:482
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
@@ -596,6 +601,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:598
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
 msgstr ""
+"Hajók? Uhh! Tengeri beteg lettem a múltkor is. Inkább gyalogolnunk kéne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:603
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
@@ -638,15 +644,14 @@
 "miért ne nyerhetnénk meg? Miért kell elhagynunk a csatateret?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:743
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I bear ill tidings. Asheviere has now laid siege to Elensefar, breaking the "
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
 "falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
 msgstr ""
 "Rossz híreket hoztam: Asheviere megtámadta Elensefar városát, felrúgva a 
"
-"megállapodást Wesnoth és a város között. Embereinket a városhoz kell 
vezesd, "
-"hogy megvédjék - vagy visszafoglalhassák, ha elesne addigra."
+"százéves szerződést Wesnoth és a városállam között. Ha a város 
elesik, "
+"megmondhatatlan mekkora területet kebelezhet még be!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:748
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
@@ -761,9 +766,8 @@
 "késnek sokat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:129
-#, fuzzy
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-msgstr "Együtt küzdünk meg velük!"
+msgstr "Együtt küzdünk meg velük, amíg az erősítés meg nem érkezik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:134
 msgid ""
@@ -859,9 +863,10 @@
 "Királynő hadainak. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:270
-#, fuzzy
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
-msgstr "Nem találtam rájuk a feketevízi kikötőben ..."
+msgstr ""
+"Nem sikerült feladatom teljesítése, hogy a megvédjem a törvényes 
örököst és "
+"a kikötőt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:275
 msgid ""
@@ -869,9 +874,8 @@
 msgstr "Az ő segítsége nélkül nem tudunk hajózni. Nincs remény ..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Crossroads"
-msgstr "Keresztút"
+msgstr "Keresztutak"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:16
 msgid ""
@@ -982,11 +986,12 @@
 msgstr "Nincs idő a fecsegésre vagy a késlekedésre! Indulás!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:202
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
-msgstr "Haboznék bemenni. Olyan nehéz lesz a sötétben!"
+msgstr ""
+"Elpusztítottuk az ezt a a területet védő orkokat, de pihenés nélkül 
tovább "
+"kell állnunk. Minden bizonnyal többen is jönni fognak!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:207
 msgid ""
@@ -1000,15 +1005,13 @@
 msgstr "Konrad és csapata azonban nem egyedül ereszkedett le a bányákba 
..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:246
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Whew! We make our way through the dangerous fog of the mountains, and now "
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
 "Huh! Kijutottunk a hegyek közötti csalóka ködből, s íme, előttünk a "
-"zűrzavar! Sorakozó! Be kell érjünk a bányába, hiszen még mindig 
előttünk "
-"vannak!"
+"zűrzavar! Sorakozó! Be kell érjünk a bányába, itt van előttünk!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:258
 msgid ""
@@ -1068,7 +1071,6 @@
 "késlekedünk, az orkok hordái körülzárnak minket"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:337
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Delfador. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
@@ -1463,7 +1465,6 @@
 msgstr "Tünde-föld ostroma"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1475,7 +1476,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Győzöl, ha:\n"
-"@Konrad eljut az északnyugati országúthoz\n"
+"@Konrad eljut az északnyugati kilátótoronyhoz\n"
 "Veszítesz, ha:\n"
 "#Konrad elesik\n"
 "#Delfador elesik\n"
@@ -1515,16 +1516,16 @@
 "Megvívunk velük, de menekülnöd kell, Konrad. Mindenféleképpen tűnj el 
előlük!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:215
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We will go north. Perhaps we can reach the Isle of Anduin. If we can make it "
 "there, surely we will be safe. Konrad, we must recruit some Elves to help "
 "us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
 "protect you!"
 msgstr ""
-"Észak felé megyünk, talán elérhetjük Anduin szigetet. Ha oda eljutunk, "
-"biztonságban leszünk. Szükségünk lesz tündékre, hogy fedezzék az 
utunkat, és "
-"elérhesd az északnyugati országutat."
+"Észak felé megyünk, talán elérhetjük Anduin szigetét. Ha oda eljutunk, 
"
+"biztonságban leszünk. Konrad, szükségünk lesz tündék toborzására, 
hogy "
+"fedezzék az utunkat, és elérhesd az északnyugati kilátótornyot. Meg 
foglak "
+"védeni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:220
 msgid "Very well, let us hurry!"
@@ -1610,7 +1611,6 @@
 msgstr "Delfador, ne halj meg! Életben kell maradnod!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:346
-#, fuzzy
 msgid "Ugh"
 msgstr "Argh"
 
@@ -1652,7 +1652,6 @@
 msgstr "Nem nézhetünk most vissza, haladjunk gyorsan tovább!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Epilogue"
 msgstr "Előszó"
 
@@ -2058,9 +2057,8 @@
 msgstr "Nem vagyok biztos benne. Hadd gondolkozzam kicsit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid "En garde!"
-msgstr "Fegyverbe!"
+msgstr "En garde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:154
 msgid "What in the world are you doing here?"
@@ -2539,7 +2537,6 @@
 "Legyőztek minket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:339
-#, fuzzy
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
 msgstr "Tünde barátaim, ti aztán jól felkészültetek!"
 
@@ -2831,7 +2828,6 @@
 "véghezvitelében, és remélem, egy napon még találkozunk!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Mountain Pass"
 msgstr "A hegyi hágó"
 
@@ -3607,13 +3603,12 @@
 msgstr "Valóban. Sikerült megszerezned Li'sar. Remélem bölcsen használod 
majd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:349
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
-"Nos, az első dolog amire használni fogom az lesz, hogy kijuttat szépen "
-"minket ebből a lyukból! Remélem ezt bölcs használat gyanánt 
értékeled!"
+"Nos, az első dolog amire használni fogom az az lesz, hogy szépen kijuttat "
+"minket ebből a lyukból! Remélem ezt bölcsnek értékeled!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:354
 msgid ""
@@ -3629,7 +3624,6 @@
 msgstr "Tudom, mit csinálok! Gyerünk hát, indulás!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Snow Plains"
 msgstr "Hófödte fennsíkok"
 
@@ -3840,7 +3834,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:406
-#, fuzzy
 msgid "The earth shakes."
 msgstr "A föld megmozdul."
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po:1.10 wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po:1.11
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po:1.10  Mon Dec 20 22:52:40 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/hu.po    Thu Dec 23 20:16:08 2004
@@ -4,14 +4,15 @@
 # Automatically generated, 2004.
 # Automatically generated <address@hidden>, 2004.
 # 
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-20 23:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-15 22:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-23 20:01+0100\n"
 "Last-Translator: Automatically generated <address@hidden>\n"
-"Language-Team: none\n"
+"Language-Team: none <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -19,55 +20,55 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:44
 msgid "Next unit"
-msgstr ""
+msgstr "Következő egység"
 
 #: src/hotkeys.cpp:45
 msgid "End Unit Turn"
-msgstr ""
+msgstr "Egység körének vége"
 
 #: src/hotkeys.cpp:46
 msgid "Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Vezér"
 
 #: src/hotkeys.cpp:47
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Visszalépés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:48
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Újralépés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:49
 msgid "Zoom In"
-msgstr ""
+msgstr "Ráközelítés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:50
 msgid "Zoom Out"
-msgstr ""
+msgstr "Kiközelítés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:51
 msgid "Default Zoom"
-msgstr ""
+msgstr "Alap ráközelítés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:52
 msgid "Fullscreen"
-msgstr ""
+msgstr "Teljes képernyő"
 
 #: src/hotkeys.cpp:53
 msgid "Accelerated"
-msgstr ""
+msgstr "Felgyorsítva"
 
 #: src/hotkeys.cpp:54
 msgid "Unit Description"
-msgstr ""
+msgstr "Egység leírása"
 
 #: src/hotkeys.cpp:55
 msgid "Rename Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Egység átnevezése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:56
 msgid "Save Game"
-msgstr ""
+msgstr "Állás mentése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:57
 msgid "Load Game"
@@ -75,15 +76,15 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:58
 msgid "Recruit"
-msgstr ""
+msgstr "Toborzás"
 
 #: src/hotkeys.cpp:59
 msgid "Repeat Recruit"
-msgstr ""
+msgstr "Toborzás megismétlése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:60
 msgid "Recall"
-msgstr ""
+msgstr "Visszahívás"
 
 #: src/hotkeys.cpp:61
 msgid "End Turn"
@@ -91,27 +92,27 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:62
 msgid "Toggle Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Rács átkapcsolása"
 
 #: src/hotkeys.cpp:63
 msgid "Status Table"
-msgstr ""
+msgstr "Helyezések"
 
 #: src/hotkeys.cpp:64
 msgid "Mute"
-msgstr ""
+msgstr "Elnémítás"
 
 #: src/hotkeys.cpp:65
 msgid "Speak"
-msgstr ""
+msgstr "Beszélés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:66
 msgid "Create Unit (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Egység létrehozása (hibajavítás!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:67
 msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Egység átállítása (hibajavítás!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:68 src/preferences.cpp:1017
 msgid "Preferences"
@@ -119,15 +120,15 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:69
 msgid "Scenario Objectives"
-msgstr ""
+msgstr "Pálya céljai"
 
 #: src/hotkeys.cpp:70
 msgid "Unit List"
-msgstr ""
+msgstr "Egységlista"
 
 #: src/hotkeys.cpp:71
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statisztikák"
 
 #: src/hotkeys.cpp:72
 msgid "Quit Game"
@@ -135,107 +136,107 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:73
 msgid "Set Label"
-msgstr ""
+msgstr "Címke megadása"
 
 #: src/hotkeys.cpp:74
 msgid "Show Enemy Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Ellenséges lépések mutatása"
 
 #: src/hotkeys.cpp:75
 msgid "Best Possible Enemy Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Legjobb lehetséges ellenséges lépések"
 
 #: src/hotkeys.cpp:77
 msgid "Set Terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Terep megadása"
 
 #: src/hotkeys.cpp:78
 msgid "Quit Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Kilépés a szerksztőből"
 
 #: src/hotkeys.cpp:79
 msgid "New Map"
-msgstr ""
+msgstr "Új pálya"
 
 #: src/hotkeys.cpp:80
 msgid "Load Map"
-msgstr ""
+msgstr "Pálya betöltése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:81
 msgid "Save Map"
-msgstr ""
+msgstr "Pálya mentése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:82
 msgid "Save As"
-msgstr ""
+msgstr "Mentés másként"
 
 #: src/hotkeys.cpp:83
 msgid "Set Player Start Position"
-msgstr ""
+msgstr "Játékos kezdőhely megadása"
 
 #: src/hotkeys.cpp:84
 msgid "Flood Fill"
-msgstr ""
+msgstr "Kitöltés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:85
 msgid "Fill Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Feltöltés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:86
 msgid "Cut"
-msgstr ""
+msgstr "Kivágás"
 
 #: src/hotkeys.cpp:87
 msgid "Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Másolás"
 
 #: src/hotkeys.cpp:88
 msgid "Paste"
-msgstr ""
+msgstr "Beillesztés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:89
 msgid "Revert from Disk"
-msgstr ""
+msgstr "Visszatérés"
 
 #: src/hotkeys.cpp:90
 msgid "Resize Map"
-msgstr ""
+msgstr "Pálya átméretezése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:91
 msgid "Flip Map"
-msgstr ""
+msgstr "Pálya tükrözése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:92
 msgid "Select All"
-msgstr ""
+msgstr "Mind kijelölése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:93
 msgid "Draw Terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Terület megrajzolása"
 
 #: src/hotkeys.cpp:95
 msgid "Delay Shroud Updates"
-msgstr ""
+msgstr "Eltakarás frissítésének késleltetése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:96
 msgid "Update Shroud Now"
-msgstr ""
+msgstr "Eltakarás frissítése most"
 
 #: src/hotkeys.cpp:97
 msgid "Continue Move"
-msgstr ""
+msgstr "Lépés folytatása"
 
 #: src/hotkeys.cpp:98
 msgid "Find Label or Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Címke vagy egység keresése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:99
 msgid "Speak to Ally"
-msgstr ""
+msgstr "Szólás a szövetségesekhez"
 
 #: src/hotkeys.cpp:100
 msgid "Speak to All"
-msgstr ""
+msgstr "Szólás mindenkihez"
 
 #: src/hotkeys.cpp:101
 msgid "Help"
@@ -243,15 +244,15 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:102
 msgid "View Chat Log"
-msgstr ""
+msgstr "Csevegésnapló megtekintése"
 
 #: src/hotkeys.cpp:103
 msgid "Enter user command"
-msgstr ""
+msgstr "Felhasználói parancs megadása"
 
 #: src/hotkeys.cpp:353 src/hotkeys.cpp:536
 msgid "Do you really want to quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Biztos ki akarsz lépni?"
 
 #: src/hotkeys.cpp:353 src/hotkeys.cpp:536
 msgid "Quit"
@@ -309,9 +310,8 @@
 msgstr "Színes kurzor megjelenítése"
 
 #: src/preferences.cpp:802
-#, fuzzy
 msgid "Show Haloing Effects"
-msgstr "Haloing effektusok"
+msgstr "Haloing effektusok mutatása"
 
 #: src/preferences.cpp:803
 msgid "Video Mode"
Index: wesnoth/po/wesnoth/hu.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.23 wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.24
--- wesnoth/po/wesnoth/hu.po:1.23    Mon Dec 20 22:52:44 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/hu.po  Thu Dec 23 20:16:08 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-20 23:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-19 14:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-21 14:34+0100\n"
 "Last-Translator: Automatically generated <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -73,7 +73,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/help.cfg:62
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -84,13 +83,13 @@
 "simple rules arise a wealth of strategy, making the game easy to learn but a "
 "challenge to master."
 msgstr ""
-"<img>src=misc/logo.png align=middle box=no</img>\n"
+"\n"
 "\n"
 "A Harc Wesnoth-ért egy körökre osztott stratégiai játék, mely kicsit "
-"rendhagyó a modern stratégiai játékok közt. Míg más játékok 
bonyolultságra "
+"rendhagyó a mai stratégiai játékok közt. Míg más játékok 
bonyolultságra "
 "törekednek, mind a szabályok, mind a játékmenet terén, a Harc 
Wesnoth-ért "
-"célja az egyszerűség. Ez nem teszi a játékot is egyszerűvé, sőt - 
ezekből az "
-"egyszerű szabályokból emelkedik ki a stratégiai lehetőségek 
gazdagsága. Így "
+"célja az egyszerűség. Ez nem teszi a játékot is egyszerűvé, sőt! 
Ezekből az "
+"egyszerű szabályokból emelkedik ki a stratégiai lehetőségek 
gazdagsága, így "
 "a játék könnyen elsajátítható, de művelése kihívás."
 
 #: data/help.cfg:67
@@ -837,23 +836,20 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:24 data/multiplayer.cfg:113 data/multiplayer.cfg:215
 #: data/multiplayer.cfg:305 src/multiplayer_client.cpp:664
-#, fuzzy
 msgid "Random"
-msgstr "Véletlenszerű pályakialakítás"
+msgstr "Véletlenszerű"
 
 #: data/multiplayer.cfg:30 data/multiplayer.cfg:221
 msgid "Loyalists"
 msgstr ""
 
 #: data/multiplayer.cfg:43 data/multiplayer.cfg:234
-#, fuzzy
 msgid "Rebels"
-msgstr "Visszahív"
+msgstr "Lázadók"
 
 #: data/multiplayer.cfg:56 data/multiplayer.cfg:247
-#, fuzzy
 msgid "Northerners"
-msgstr "Tél északon"
+msgstr "Északiak"
 
 #: data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:260
 #: data/translations/english.cfg:127
@@ -861,14 +857,12 @@
 msgstr "Élőholtak"
 
 #: data/multiplayer.cfg:82 data/multiplayer.cfg:273
-#, fuzzy
 msgid "Knalgan Alliance"
-msgstr "Egy tünde szövetség"
+msgstr "Knalgan szövetség"
 
 #: data/multiplayer.cfg:95 data/multiplayer.cfg:184 data/multiplayer.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid "Drakes"
-msgstr "Égperzsekény"
+msgstr "Perzsekények"
 
 #: data/multiplayer.cfg:109
 msgid "Classic"
@@ -887,9 +881,8 @@
 msgstr "Orkok"
 
 #: data/multiplayer.cfg:171
-#, fuzzy
 msgid "Dwarves"
-msgstr "Törp vár"
+msgstr "Törpök"
 
 #: data/multiplayer.cfg:197 data/units/Saurian.cfg:5
 msgid "Saurian"
@@ -904,17 +897,14 @@
 msgstr "Nagy háború"
 
 #: data/multiplayer.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid "Alliance of Light"
-msgstr "Fény mágusa"
+msgstr "A Fény szövetsége"
 
 #: data/multiplayer.cfg:324
-#, fuzzy
 msgid "Alliance of Darkness"
-msgstr "&undead-necromancer.png,A Sötétség Szövetsége"
+msgstr "A Sötétség szövetsége"
 
 #: data/scenario-test.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can come if you wish, but the leader is only interested in speaking to "
 "Baldras."
@@ -964,9 +954,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "Charge"
-msgstr "roham"
+msgstr "Roham"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
@@ -1966,9 +1955,8 @@
 msgstr "Falu"
 
 #: data/terrain.cfg:51
-#, fuzzy
 msgid "Swamp"
-msgstr "Mocsaras víz"
+msgstr "Láp"
 
 #: data/terrain.cfg:70
 msgid "Ice"
@@ -2164,7 +2152,6 @@
 "már nem mehet tovább."
 
 #: data/tips.cfg:8
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The chance to hit a unit usually depends on how well that unit can defend "
 "itself in the terrain it is standing in, however magical attacks have a 70% "
@@ -2173,8 +2160,9 @@
 msgstr ""
 "Az esély egy egység megütésére általában attól függ, hogy az adott 
egység "
 "milyen jól tudja megvédeni magát azon a területen amin éppen áll, 
azonban a "
-"mágikus támadások mindig 70% eséllyel találnak, és a 
mesterlövészeknek "
-"legalább 60% esélyük van a sikeres lövésre."
+"mágikus támadások védekezéskor és támadáskor is mindig 70% eséllyel "
+"találnak, és a mesterlövészeknek legalább 60% esélyük van támadáskor 
a "
+"sikeres lövésre."
 
 #: data/tips.cfg:9
 msgid ""
@@ -3147,7 +3135,7 @@
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:18 data/units/Battle_Princess.cfg:56
 msgid "leadership,skirmisher"
-msgstr ""
+msgstr "hadvezetés, menetelés"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:20
 #, fuzzy
@@ -3265,9 +3253,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:24 data/units/Soul_Shooter.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "stab"
-msgstr "bot"
+msgstr "szúrás"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:26 data/units/Bone_Shooter.cfg:39
 #: data/units/Bowman.cfg:38 data/units/Cavalier.cfg:49
@@ -3558,7 +3545,7 @@
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
 msgid "female^Dark Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Sötét királynő"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:17
 msgid ""
@@ -3615,9 +3602,8 @@
 msgstr "csatabárd"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Deathblade"
-msgstr "penge"
+msgstr "Halálpenge"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:17
 msgid ""
@@ -3715,8 +3701,9 @@
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:42 data/units/Drake_Glider.cfg:45
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:42 data/units/Drake_Sky.cfg:49
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:44 data/units/Fire_Dragon.cfg:58
+#, fuzzy
 msgid "fire breath"
-msgstr ""
+msgstr "tűzokádás"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:4
 msgid "Drake Clasher"
@@ -3745,7 +3732,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:21
 msgid "scimitar"
-msgstr ""
+msgstr "handzsár"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:4
 msgid "Fire Drake"
@@ -3762,7 +3749,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:4
 msgid "Drake Flameheart"
-msgstr ""
+msgstr "Lángszívű perzsekény"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
 msgid ""
@@ -3775,7 +3762,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:4
 msgid "Drake Flare"
-msgstr "Perzsekény rabszolga"
+msgstr "Perzsekény lobbanó"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:20
 msgid ""
@@ -3800,7 +3787,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:4
 msgid "Drake Glider"
-msgstr ""
+msgstr "Perzsekény surranó"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:19
 msgid ""
@@ -3814,11 +3801,11 @@
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:22 data/units/Drake_Sky.cfg:26
 msgid "slam"
-msgstr ""
+msgstr "becsapódás"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:4
 msgid "Inferno Drake"
-msgstr ""
+msgstr "Inferno perzsekény"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:18
 msgid ""
@@ -3834,8 +3821,9 @@
 msgstr "Égperzsekény"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid "Drake Slasher"
-msgstr ""
+msgstr "Perzsekény vagdalkozó"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:18
 msgid ""
@@ -3864,9 +3852,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Draug"
-msgstr "Dragonyos"
+msgstr "Felejtő"
 
 #: data/units/Draug.cfg:16
 msgid ""
@@ -3929,8 +3916,9 @@
 msgstr "dühöngés"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Dragonguard"
-msgstr ""
+msgstr "Törp sárkányőrző"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -3967,7 +3955,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 msgid "Dwarvish Guardsman"
-msgstr ""
+msgstr "Törp őrmester"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:21
 msgid ""
@@ -4021,7 +4009,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr ""
+msgstr "Törp őr"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
 msgid ""
@@ -4031,7 +4019,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr ""
+msgstr "Törp stalwart"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:23
 msgid ""
@@ -4074,7 +4062,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
-msgstr ""
+msgstr "Törp villámőrző"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -4090,7 +4078,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Ulfserker"
-msgstr ""
+msgstr "Törp dühöngő"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:16
 msgid ""
@@ -4270,7 +4258,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Tünde nagyúr"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:17
 msgid ""
@@ -4307,7 +4295,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
-msgstr ""
+msgstr "Tünde mesterlövész"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:18 data/units/Elvish_Marksman.cfg:95
 #, fuzzy
@@ -4522,7 +4510,7 @@
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Tűzperzsekény"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:17
 msgid ""
@@ -4644,7 +4632,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Óriás sártipró"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
@@ -4753,18 +4741,16 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Grand Knight"
-msgstr "Nagy Lovag"
+msgstr "Nagy lovag"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have reached "
 "the acme of skill with sword and lance."
 msgstr ""
-"Minden faj közt a legerősebb lovas harcosok, a Nagy Lovagok a kardforgatás 
"
-"és lándsza használat legmagasabb fokát érték el."
+"Minden faj közt a legerősebb lovas harcosok, a Nagy lovagok a kardforgatás 
"
+"és lándzsahasználat legmagasabb fokát érték el."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:36 data/units/Knight.cfg:36
 #: data/units/Lancer.cfg:20 data/units/Paladin.cfg:41
@@ -4773,7 +4759,7 @@
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:3
 msgid "Grand Marshal"
-msgstr ""
+msgstr "Nagy tábornok"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:21
 msgid ""
@@ -4785,28 +4771,24 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Great Mage"
-msgstr "Udvari Mágus"
+msgstr "Nagy mágus"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:20 data/units/Great_Mage.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch Mages "
 "in power."
 msgstr ""
-"Az Udvari Mágus rettegett és dicsőséges harcos, hatalma túllép a "
-"Varázslómesterén is. Akárcsak a Varázslómester, az Udvari Mágus is "
-"teleportálhat falvak között, hogy az egész csatatéren bevethesse 
varázslatait"
+"Az Nagy mágus rettegett és dicsőséges harcos, hatalma túllép a "
+"Varázslómesterén is."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid "female^Great Mage"
-msgstr "Udvari Mágusnő"
+msgstr "Nagy mágusnő"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:3
 msgid "Great Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Óriás troll"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:16
 msgid ""
@@ -4831,7 +4813,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
-msgstr ""
+msgstr "Griff úr"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:18
 msgid ""
@@ -4891,9 +4873,8 @@
 "Egyetlen hátrányuk lassúságukban áll."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Horse Lord"
-msgstr "Törp-báró"
+msgstr "Lovas úr"
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:17
 msgid ""
@@ -4901,13 +4882,16 @@
 "their houses and are respected by all, friend or foe. Their sword can kill "
 "most ordinary enemies, and their morning star crushes those who are left."
 msgstr ""
+"A alföldek lakóinak legelsejei, a Lovas urak otthon családfők és nagy "
+"tiszteletben részesülnek mindenki által, legyen az barát vagy ellenség. "
+"Kardjuk elbánik a legtöbb előforduló ellensággel, tüskés buzogányuk 
pedig "
+"lekaszabolja a megmaradtakat."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:43 data/units/Mounted_Captain.cfg:44
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:44 data/units/Mounted_Fighter.cfg:43
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:43
-#, fuzzy
 msgid "morning star"
-msgstr "Reggel"
+msgstr "tüskés buzogány"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:3
 msgid "Horseman"
@@ -4941,7 +4925,7 @@
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
 msgid "Iron Mauler"
-msgstr ""
+msgstr "Vasöklű"
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:15
 msgid ""
@@ -5082,7 +5066,7 @@
 
 #: data/units/Mage.cfg:70
 msgid "female^Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Mágusnő"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:3
 msgid "Mage of Light"
@@ -5144,7 +5128,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Diviner"
-msgstr ""
+msgstr "Sellő jósnő"
 
 #: data/units/Mermaid_Diviner.cfg:23
 msgid ""
@@ -5155,7 +5139,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
-msgstr ""
+msgstr "Sellő varázslőnő"
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:20 data/units/Mermaid_Siren.cfg:20
 #: data/units/Merman.cfg:16 data/units/Merman_Entangler.cfg:15
@@ -5176,7 +5160,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Initiate"
-msgstr ""
+msgstr "Sellő beavatott"
 
 #: data/units/Mermaid_Initiate.cfg:20
 msgid ""
@@ -5187,7 +5171,7 @@
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:3
 msgid "female^Mermaid Priestess"
-msgstr ""
+msgstr "Sellő papnő"
 
 #: data/units/Mermaid_Priestess.cfg:21
 msgid ""
@@ -5197,12 +5181,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Siren"
-msgstr "tűz"
+msgstr "Szirén"
 
 #: data/units/Mermaid_Siren.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid "naiad touch"
 msgstr "habérintés"
 
@@ -5243,11 +5225,11 @@
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
-msgstr ""
+msgstr "Sellő lándzsás"
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
 msgid "Merman Netcaster"
-msgstr ""
+msgstr "Sellő hálóhajító"
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
 msgid "Merman Spearman"
@@ -5277,9 +5259,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Captain"
-msgstr "Hegyvidék"
+msgstr "Lovas kapitány"
 
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:18 data/units/Mounted_Fighter.cfg:17
 msgid ""
@@ -5290,9 +5271,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Commander"
-msgstr "Fővezér"
+msgstr "Lovas vezér"
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:18
 msgid ""
@@ -5303,14 +5283,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mounted_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Fighter"
-msgstr "Sellő verekedő"
+msgstr "Lovas verekedő"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Warrior"
-msgstr "Sellő harcos"
+msgstr "Lovas harcos"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:17
 msgid ""
@@ -5322,7 +5300,7 @@
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Sártipró"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
@@ -5331,9 +5309,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga Fighter"
-msgstr "Csatlós"
+msgstr "Naga verekedő"
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:17 data/units/Naga-Fighter.cfg:48
 msgid ""
@@ -5345,13 +5322,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:34
-#, fuzzy
 msgid "Nagini Fighter"
-msgstr "Sellő verekedő"
+msgstr "Nagini verekedő"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
-msgstr ""
+msgstr "Naga fogdmeg"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:21
 msgid ""
@@ -5364,7 +5340,7 @@
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:38
 msgid "Nagini Myrmidon"
-msgstr ""
+msgstr "Nagini fogdmeg"
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:56
 msgid ""
@@ -5376,9 +5352,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga Warrior"
-msgstr "Gyík harcos"
+msgstr "Naga harcos"
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:21 data/units/Naga-Warrior.cfg:56
 msgid ""
@@ -5391,13 +5366,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid "Nagini Warrior"
-msgstr "Gyík harcos"
+msgstr "Nagini harcos"
 
 #: data/units/Naga.cfg:3
 msgid "female^Naga"
-msgstr ""
+msgstr "Naga"
 
 #: data/units/Naga.cfg:17
 msgid ""
@@ -5449,11 +5423,11 @@
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Nemes vezér"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Nemes harcos"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:20
 msgid ""
@@ -5464,11 +5438,11 @@
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Nemesúr"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:3
 msgid "Noble Youth"
-msgstr ""
+msgstr "Fiatal nemes"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20
 msgid ""
@@ -5482,7 +5456,7 @@
 
 #: data/units/Ogre.cfg:3
 msgid "Ogre"
-msgstr "Hegyi óriás"
+msgstr "Óriás"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:16
 msgid ""
@@ -5495,7 +5469,6 @@
 "erejüket nem szabad lebecsülni."
 
 #: data/units/Ogre.cfg:19 data/units/Young_Ogre.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid "cleaver"
 msgstr "húsbárd"
 
@@ -5569,7 +5542,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Ork fővezér"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18 data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
 msgid ""
@@ -5620,7 +5593,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:89
 msgid "Old Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Ork sámánmester"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:101
 msgid ""
@@ -5647,7 +5620,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
-msgstr ""
+msgstr "Ork felsőbbség"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
 msgid ""
@@ -5705,7 +5678,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "female^Outlaw Princess"
-msgstr ""
+msgstr "Törvényenkívüli hercegnő"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:22
 msgid ""
@@ -5717,11 +5690,11 @@
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "female^Outlaw Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Törvényenkívüli királynő"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:20
 msgid "skirmisher,leadership"
-msgstr ""
+msgstr "menetelő, hadvezetés"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:23
 msgid ""
@@ -5747,7 +5720,7 @@
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
-msgstr ""
+msgstr "Paraszt"
 
 #: data/units/Peasant.cfg:17
 msgid ""
@@ -5897,9 +5870,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Ambusher"
-msgstr "Gyík"
+msgstr "Gyík rajtaütő"
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:17
 msgid ""
@@ -5911,9 +5883,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr "Gyík harcos"
+msgstr "Gyík megkerülő"
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:18
 msgid ""
@@ -5926,7 +5897,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:4
 msgid "Saurian Icecaster"
-msgstr ""
+msgstr "Gyík jéghajító"
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:17
 msgid ""
@@ -5938,7 +5909,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:19 data/units/Saurian_Tribalist.cfg:20
 msgid "skirmisher,heals"
-msgstr ""
+msgstr "menetelő, gyógyít"
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:40 data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:39
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:39
@@ -5946,9 +5917,8 @@
 msgstr "fagylökés"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Skirmisher"
-msgstr "Gyík harcos"
+msgstr "Gyík menetelő"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:17
 msgid ""
@@ -5960,7 +5930,7 @@
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
 msgid "Saurian Soothsayer"
-msgstr ""
+msgstr "Gyík jövendőmondó"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:18
 msgid ""
@@ -5971,11 +5941,11 @@
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:20
 msgid "skirmisher,cures"
-msgstr ""
+msgstr "menetelő, átkoz"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:4
 msgid "Saurian Tribalist"
-msgstr ""
+msgstr "Gyík sámán"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:18
 msgid ""
@@ -5999,7 +5969,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Sea Hag"
 msgstr "Tengerek véne"
 
@@ -6012,9 +5981,8 @@
 "fortélyát."
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Sea Orc"
-msgstr "Orc des mers"
+msgstr "Tengeri ork"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:16
 #, fuzzy
@@ -6040,7 +6008,7 @@
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
-msgstr ""
+msgstr "Őrmester"
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:21
 msgid ""
@@ -6079,7 +6047,7 @@
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3
 msgid "Silver Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Ezüstmágus"
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:22 data/units/Silver_Mage.cfg:162
 msgid ""
@@ -6090,11 +6058,11 @@
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:143
 msgid "female^Silver Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Ezüst mágusnő"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:3
 msgid "Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Csontsárkány"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:17
 msgid ""
@@ -6147,7 +6115,7 @@
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:3
 msgid "Soul Shooter"
-msgstr ""
+msgstr "Lélek-íjász"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:15
 msgid ""
@@ -6218,7 +6186,7 @@
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
-msgstr ""
+msgstr "Mélybeli polipkar"
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:17
 msgid ""
@@ -6294,7 +6262,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Troll hős"
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:16
 msgid ""
@@ -6305,7 +6273,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:3
 msgid "Troll Rocklobber"
-msgstr ""
+msgstr "Troll kőemelő"
 
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:17
 #, fuzzy
@@ -6391,11 +6359,11 @@
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:3
 msgid "Wall Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Várvédő"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:30
 msgid "skirmisher,regenerates"
-msgstr ""
+msgstr "menetelő, gyógyul"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:32
 msgid ""
@@ -6408,7 +6376,7 @@
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:3
 msgid "Warrior King"
-msgstr ""
+msgstr "Harcos király"
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:22
 msgid ""
@@ -6570,9 +6538,8 @@
 msgstr "+Történetírók"
 
 #: src/about.cpp:118
-#, fuzzy
 msgid "+Multiplayer Maps"
-msgstr "Többjátékos"
+msgstr "+Többjátékos Pályák"
 
 #: src/about.cpp:123
 msgid "+Packagers"
@@ -6583,9 +6550,8 @@
 msgstr "+Egyéb"
 
 #: src/about.cpp:139
-#, fuzzy
 msgid "+Internationalization Managers"
-msgstr "+Honosítási Vezető"
+msgstr "+Honosítási Vezetők"
 
 #: src/about.cpp:146
 msgid "+Basque Translation"
@@ -6644,9 +6610,8 @@
 msgstr "+Portugál (brazil) Fordítás"
 
 #: src/about.cpp:241
-#, fuzzy
 msgid "+Russian Translation"
-msgstr "+Magyar Fordítás"
+msgstr "+Orosz Fordítás"
 
 #: src/about.cpp:247
 msgid "+Slovak Translation"
@@ -6665,7 +6630,6 @@
 msgstr "+Résztvevők"
 
 #: src/about.cpp:270
-#, fuzzy
 msgid "+Bots"
 msgstr "+Botok"
 
@@ -6925,19 +6889,16 @@
 msgstr "A játék nem menthető el"
 
 #: src/game.cpp:166 src/game.cpp:888 src/game.cpp:1278
-#, fuzzy
 msgid "The game could not be loaded: "
-msgstr "A játék nem menthető el"
+msgstr "A játékot nem sikerült betölteni: "
 
 #: src/game.cpp:169 src/game.cpp:890 src/game.cpp:1280
-#, fuzzy
 msgid "Error while playing the game: "
-msgstr "Fájl I/O hiba a játék beolvasásakor"
+msgstr "Hiba a játék közben: "
 
 #: src/game.cpp:172 src/game.cpp:1292
-#, fuzzy
 msgid "The game map could not be loaded: "
-msgstr "A játék nem menthető el"
+msgstr "A pályát nem sikerült betölteni: "
 
 #: src/game.cpp:193
 msgid "Do you want to save your game?"
@@ -6945,7 +6906,7 @@
 
 #: src/game.cpp:214
 msgid "Unknown scenario: '"
-msgstr ""
+msgstr "Ismeretlen pálya: '"
 
 #: src/game.cpp:603
 msgid "The Battle for Wesnoth"
@@ -6959,22 +6920,20 @@
 "Ez a mentés a játék másik verziójával készült. Megpróbálod mégis 
betölteni? "
 
 #: src/game.cpp:828 src/game.cpp:831
-#, fuzzy
 msgid "The file you have tried to load is corrupt: '"
-msgstr "A fájl amit be próbáltál tölteni hibás"
+msgstr "A fájl amit be próbáltál tölteni hibás: '"
 
 #: src/game.cpp:834
 msgid "File I/O Error while reading the game"
 msgstr "Fájl I/O hiba a játék beolvasásakor"
 
 #: src/game.cpp:939
-#, fuzzy
 msgid "Get More Campaigns..."
-msgstr " ,Szerezz be további hadjáratokat..."
+msgstr "Szerezz be további hadjáratokat..."
 
 #: src/game.cpp:940
 msgid "Download more campaigns from a server on Internet."
-msgstr ""
+msgstr "További hadjáratok letöltése az internetről"
 
 #: src/game.cpp:950
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
@@ -7014,23 +6973,20 @@
 msgstr "Név"
 
 #: src/game.cpp:1042
-#, fuzzy
 msgid "Author"
-msgstr "tövis"
+msgstr "Szerző"
 
 #: src/game.cpp:1043
 msgid "Downloads"
-msgstr ""
+msgstr "Letöltések"
 
 #: src/game.cpp:1044
-#, fuzzy
 msgid "Size"
-msgstr "Kiemelkedés mérete"
+msgstr "Méret"
 
 #: src/game.cpp:1063
-#, fuzzy
 msgid "B"
-msgstr "KB"
+msgstr "B"
 
 #: src/game.cpp:1066 src/show_dialog.cpp:956
 msgid "KB"
@@ -7038,7 +6994,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1069
 msgid "MB"
-msgstr ""
+msgstr "MB"
 
 #: src/game.cpp:1086
 msgid "Publish campaign: "
@@ -7108,7 +7064,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1236
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
-msgstr ""
+msgstr "Bejelentkezés a Wesnoth hivatalos többjátékos szerverére"
 
 #: src/game.cpp:1237 src/multiplayer_lobby.cpp:164
 msgid "Join Game"
@@ -7116,15 +7072,15 @@
 
 #: src/game.cpp:1237
 msgid "Join a server or hosted game"
-msgstr ""
+msgstr "Csatlakozás egy szerverhez, vagy egy játékhoz"
 
 #: src/game.cpp:1238
 msgid "Host Networked Game"
-msgstr ""
+msgstr "Hálózati játék készítése"
 
 #: src/game.cpp:1238
 msgid "Host a game without using a server"
-msgstr ""
+msgstr "Játék készítése szerver használata nélkül"
 
 #: src/game.cpp:1239
 msgid "Hotseat Game"
@@ -7132,7 +7088,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1239
 msgid "Play a multiplayer game sharing the same machine"
-msgstr ""
+msgstr "Többjátékos játék játszása ugyanazon számítógép 
megosztásával"
 
 #: src/game.cpp:1240
 msgid "Human vs AI"
@@ -7140,7 +7096,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1240
 msgid "Play a game against AI opponents"
-msgstr ""
+msgstr "Játék indítása a Mestersége Intelligencia ellen"
 
 #: src/game.cpp:1243 src/multiplayer_client.cpp:303
 msgid "Login"
@@ -7152,16 +7108,15 @@
 
 #: src/game.cpp:1319
 msgid "Choose your preferred language"
-msgstr ""
+msgstr "Leginkább megfelelő nyelv kiválasztása"
 
 #: src/game.cpp:1356
 msgid "Error loading game configuration files: '"
-msgstr ""
+msgstr "Hiba a konfigurációs fájlok betöoltésekor: '"
 
 #: src/game.cpp:1357
-#, fuzzy
 msgid "' (The game will now exit)"
-msgstr "A játék véget ért."
+msgstr "' (A játék most ki fog lépni)"
 
 #: src/help.cpp:1021
 msgid "Advances to"
@@ -7228,36 +7183,32 @@
 msgstr "vagy"
 
 #: src/help.cpp:1303
-#, fuzzy
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
-msgstr ""
-"Ez a terület, mint $terrains viselkedik lépés és védekezés 
tekintetében."
+msgstr "Ez a terep, mint $terrains viselkedik lépés és védekezés 
tekintetében."
 
 #: src/help.cpp:1305
-#, fuzzy
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically."
-msgstr "A megjobb módosító tulajdonságú terület lesz önműködően 
kiválasztva."
+msgstr "A megjobb módosító tulajdonságú terep lesz önműködően 
kiválasztva."
 
 #: src/help.cpp:1309
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
 "location with this terrain."
 msgstr ""
-"Ez az terület vártoronyként viselkedik, például toborozzhatsz 
egységeket, ha "
-"a vezetőd egy ilyen területen áll."
+"Ez az terep vártoronyként viselkedik, például toborozhatsz egységeket, 
ha a "
+"vezetőd egy ilyen helyen áll."
 
 #: src/help.cpp:1311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
 "with this terrain."
-msgstr "Ez a terület várként viselkedik, például toborozhatsz ide 
egységeket."
+msgstr ""
+"Ez a terep várként viselkedik, például toborozhatsz az ilyen helyekre "
+"egységeket."
 
 #: src/help.cpp:1313
-#, fuzzy
 msgid "This terrain gives healing."
-msgstr "Ez a terüelt gyógyít."
+msgstr "Ez a terep gyógyít."
 
 #: src/help.cpp:2107
 msgid "< Back"
@@ -7345,15 +7296,15 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:93
 msgid "The maximum turns the game will go for"
-msgstr ""
+msgstr "A legtovább ennyi körig tarthat a játék"
 
 #: src/multiplayer.cpp:99
 msgid "The amount of income each village yields per turn"
-msgstr ""
+msgstr "A bevétel mértéke, amit egy falu körönként biztosít"
 
 #: src/multiplayer.cpp:106
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
-msgstr ""
+msgstr "A tapasztalati követelmény mértéke, egy egység szintlépéséhez"
 
 #: src/multiplayer.cpp:108
 msgid "Fog Of War"
@@ -7361,11 +7312,11 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:110
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
-msgstr ""
+msgstr "Az ellenség nem látható, amíg az egységeid látókörébe nem 
kerül"
 
 #: src/multiplayer.cpp:114
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
-msgstr ""
+msgstr "A pálya ismeretlen, amíg az egységeid fel nem fedezik"
 
 #: src/multiplayer.cpp:116 src/reports.cpp:376
 msgid "Observers"
@@ -7373,7 +7324,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:118
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
-msgstr ""
+msgstr "A játék megtekintésének engedélyezése a játékban nem 
résztvevőknek"
 
 #: src/multiplayer.cpp:120 src/multiplayer_client.cpp:151
 #: src/multiplayer_connect.cpp:52 src/show_dialog.cpp:494
@@ -7431,7 +7382,7 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:343
 msgid "You must enter a name."
-msgstr ""
+msgstr "Meg kell adnod egy nevet."
 
 #: src/multiplayer.cpp:360
 msgid "Unlimited"
@@ -7467,7 +7418,6 @@
 msgstr "Játéklista letöltése..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:126 src/playturn.cpp:1745
-#, fuzzy
 msgid "unit^Gold"
 msgstr "Arany"
 
@@ -7644,7 +7594,7 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:159
 msgid "<no games open>"
-msgstr ""
+msgstr "<nincs nyitott játék>"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:163
 msgid "Observe Game"
@@ -8036,7 +7986,6 @@
 msgstr "Ellenséges falu"
 
 #: src/reports.cpp:316
-#, fuzzy
 msgid "Allied village"
 msgstr "Szövetséges falu"
 
@@ -8074,33 +8023,34 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:190
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
-msgstr ""
+msgstr "Gyakorlópályák indítása, a játékkal való ismerkedéshez"
 
 #: src/titlescreen.cpp:191
 msgid "Start a new single player campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Új egyjátékos hadjárat indítása"
 
 #: src/titlescreen.cpp:192
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
+"Többjátékos (hotseat, LAN vagy internet), vagy MI elleni összecsapás 
játszása"
 
 #: src/titlescreen.cpp:193
 msgid "Load a single player saved game"
-msgstr ""
+msgstr "Egyjátékos mentett állás betöltése"
 
 #: src/titlescreen.cpp:194
 msgid "Change the language"
-msgstr ""
+msgstr "Nyelv megváltoztatása"
 
 #: src/titlescreen.cpp:195
 msgid "Configure the game's settings"
-msgstr ""
+msgstr "Játék beállításainak áttekintése"
 
 #: src/titlescreen.cpp:196
 msgid "View the credits"
-msgstr ""
+msgstr "Stáblista megtekintése"
 
 #: src/titlescreen.cpp:197
 msgid "Quit the game"
@@ -8445,7 +8395,7 @@
 #~ msgstr "Elnémítás"
 
 #~ msgid "Speak"
-#~ msgstr "Beszéd"
+#~ msgstr "Beszélés"
 
 #~ msgid "Create Unit (Debug!)"
 #~ msgstr "Egység létrehozása (hibajavítás!)"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]