wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth/pl.po


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth ./changelog po/wesnoth/pl.po
Date: Sat, 18 Dec 2004 09:57:59 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   04/12/18 14:47:03

Modified files:
    .       : changelog 
    po/wesnoth   : pl.po 

Log message:
    Updated Polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.419&tr2=1.420&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/pl.po.diff?tr1=1.23&tr2=1.24&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.419 wesnoth/changelog:1.420
--- wesnoth/changelog:1.419   Thu Dec 16 12:47:41 2004
+++ wesnoth/changelog  Sat Dec 18 14:47:03 2004
@@ -8,6 +8,7 @@
  * catalan
  * german
  * italian
+  * polish
  * slovak
  * swedish
  * russian
Index: wesnoth/po/wesnoth/pl.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.23 wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.24
--- wesnoth/po/wesnoth/pl.po:1.23    Sun Dec 12 15:19:49 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/pl.po  Sat Dec 18 14:47:03 2004
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-12 16:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-30 21:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-18 12:53+0100\n"
 "Last-Translator: Paweł Stradomski <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -861,7 +861,6 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:69 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:260
 #: data/translations/english.cfg:127
-#, fuzzy
 msgid "Undead"
 msgstr "Nieumarli"
 
@@ -880,17 +879,14 @@
 msgstr "Klasyczna"
 
 #: data/multiplayer.cfg:119 data/translations/english.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid "Humans"
 msgstr "Ludzie"
 
 #: data/multiplayer.cfg:132 data/translations/english.cfg:124
-#, fuzzy
 msgid "Elves"
 msgstr "Elfy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:145 data/translations/english.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid "Orcs"
 msgstr "Orki"
 
@@ -1180,7 +1176,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:59
 #, fuzzy
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
-msgstr "Doskonale! Rekrutowałeś Elfickiego wojownika."
+msgstr "Doskonale! Rekrutowałeś elfowego wojownika."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:85
@@ -1335,14 +1331,14 @@
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
 "next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
-"Twoim następnym zadaniem jest poruszenie Elfickiego wojownika. Żeby ruszyć 
"
-"się jednostką najpierw ją wybierz (klikając na nią), potem wybierz jej 
cel. "
-"W tym wypadku wyślij ją do lasu koło Merle, Elfickiego szamana."
+"Twoim następnym zadaniem jest poruszenie elfowego wojownika. Żeby ruszyć 
się "
+"jednostką najpierw ją wybierz (klikając na nią), potem wybierz jej cel. W 
"
+"tym wypadku wyślij ją do lasu koło Merle, elfowego szamana."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:96
 #, fuzzy
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
-msgstr "Przesuń swojego Elfickiego wojownika do lasu koło Merle"
+msgstr "Przesuń swojego elfowego wojownika do lasu koło Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:118
 #, fuzzy
@@ -1351,14 +1347,14 @@
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
-"Doskonale! Udało Ci się poruszyć Elfickim wojownikie. Jednakże, ponieważ 
"
+"Doskonale! Udało Ci się poruszyć elfowym wojownikie. Jednakże, ponieważ "
 "postawiłeś(aś) go koło wrogiej jednostki, stracił już zdolność ruchu 
w tej "
 "turze - jest to tak zwana \"strefa kontroli\"."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 #, fuzzy
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
-msgstr "Jak daleko mój Elficki wojownik może się poruszyć?"
+msgstr "Jak daleko mój elfowy wojownik może się poruszyć?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 #, fuzzy
@@ -1374,11 +1370,11 @@
 "that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
 "twice to remove the course."
 msgstr ""
-"Twój Elficki wojownik zaczyna każdą turę z pewną ilością punktów 
ruchu - to "
+"Twój elfowy wojownik zaczyna każdą turę z pewną ilością punktów ruchu 
- to "
 "nazywa się jego szybkością. Gdy wykonuje swój ruch, każdy heks, przez "
 "którego przejdzie (łącznie z docelowym) kosztuje go nieco punktów. Gdy "
-"zaznaczysz Elfickiego wojownika, wszystkie pola, na które nie da rady 
dojść "
-"w tej kolejce, będą zaciemnione. Jeśli wyznaczony cel będzie zbyt daleko, 
"
+"zaznaczysz elfowego wojownika, wszystkie pola, na które nie da rady dojść 
w "
+"tej kolejce, będą zaciemnione. Jeśli wyznaczony cel będzie zbyt daleko, "
 "pojawi się liczba tur koniecznych dla jego osiągnięcia. Kliknięcie na "
 "odległym miejscu sprawi, że jednostka wyruszy w tamtym kierunku, "
 "automatycznie ruszając się o tyle, ile może co turę. Jeśli przypadkowo "
@@ -2399,7 +2395,7 @@
 "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
 "fight very well in hills and mountains."
 msgstr ""
-"Elfickie jednostki świetnie ruszają się i walczą w lesie. Krasnoludzkie "
+"Elfowe jednostki świetnie ruszają się i walczą w lesie. Krasnoludzkie "
 "jednostki świetnie ruszają się i walczą w górach."
 
 #: data/tips.cfg:15
@@ -3917,9 +3913,8 @@
 msgstr "topór bojowy"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Deathblade"
-msgstr "Mistrz Śmierci"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:17
 msgid ""
@@ -4420,8 +4415,8 @@
 msgstr ""
 "Krasnoludzcy piorunomioci, powolni, lecz niepokonani, są bardzo potrzebnymi "
 "w wojsku krasnoludzkim strzelcami. Tajemnicza broń jest wolniejsza, mniej "
-"wyrafinowana i głośniejsza od eleganckich i szybkich elfickich łuków, ale 
"
-"jej moc jest nie do pobicia."
+"wyrafinowana i głośniejsza od eleganckich i szybkich elfowych łuków, ale 
jej "
+"moc jest nie do pobicia."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:40
 #, fuzzy
@@ -4497,111 +4492,96 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Archer"
-msgstr "Elficki łucznik"
+msgstr "Elfowy łucznik"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:19 data/units/Elvish_Archer.cfg:98
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
 "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
 "make up a large portion of the Elvish military."
 msgstr ""
-"Elficcy łucznicy są od młodości ćwiczeni w łucznictwie, więc są 
uzdolnieni w "
+"Elfowi łucznicy są od młodości ćwiczeni w łucznictwie, więc są 
uzdolnieni w "
 "walce na odległość. Szybko i celnie wypuszczający strzały łucznicy 
stanowią "
-"poważną część elfickich armii."
+"poważną część elfowych armii."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Archer"
-msgstr "Elficka łuczniczka"
+msgstr "Elfowa łuczniczka"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Avenger"
-msgstr "Elficki mściciel"
+msgstr "Elfowy mściciel"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:20 data/units/Elvish_Avenger.cfg:93
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in all "
 "forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
 "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
 "seen in the woods until just after they have attacked."
 msgstr ""
-"Elficcy mściciele są niezwykle szybcy i dobrze wyszkoleni, co czyni ich "
+"Elfowi mściciele są niezwykle szybcy i dobrze wyszkoleni, co czyni ich "
 "skutecznymi we wszelkich formach walki. Mściciele są uważania za 
najlepszych "
 "leśnych wojowników w Wesnoth. Mogą zaczaić się w lesie na swych wrogów, 
gdyż "
 "nie mogą być dostrzeżeni aż do chwili, gdy zaatakują."
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Avenger"
-msgstr "Elficka mścicielka"
+msgstr "Elfowa mścicielka"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Captain"
-msgstr "Elficki kapitan"
+msgstr "Elfowy kapitan"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skilled in commanding soldiers, Elvish Captains provide a bonus to all level-"
 "1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and long-"
 "range fighting."
 msgstr ""
-"Doświadczeni w dowodzeniu żołnieżami, Elficcy kapitanowie wspierają "
-"wszystkie sąsiednie jednostki 1-go poziomu. Kapitanowie potrafią też 
nieźle "
-"walczyć zarówno wręcz, jak i na odległość."
+"Doświadczeni w dowodzeniu żołnieżami, Elfowi kapitanowie wspierają 
wszystkie "
+"sąsiednie jednostki 1-go poziomu. Kapitanowie potrafią też nieźle 
walczyć "
+"zarówno wręcz, jak i na odległość."
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Champion"
-msgstr "Elficki mistrz"
+msgstr "Elfowy mistrz"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Champions are awesome masters of swordsmanship, inflicting large "
 "amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept with "
 "the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and far."
 msgstr ""
-"Elficcy mistrzowie wiedzą wszystko o posługiwaniu się mieczem, zadając "
+"Elfowi mistrzowie wiedzą wszystko o posługiwaniu się mieczem, zadając "
 "olbrzymie obrażenia przy walce wręcz. Ponadto ćwiczeni są też w 
łucznictwie, "
 "co sprawia, że już z daleka sieją zniszczenie."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Druid"
-msgstr "Elficka druidka"
+msgstr "Elfowa druidka"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Druids are powerful masters of the forest. Brilliant at ensnaring "
 "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
-"Elficcy druidzi są potężnymi władcami lasów. Genialnie potrafią oplą
tać "
+"Elfowi druidzi są potężnymi władcami lasów. Genialnie potrafią oplą
tać "
 "nieostrożnego nieprzyjaciela, ale i uleczyć ziołami sprzymierzeńców. 
Druidzi "
-"to świetne jednostki wsparcia elfickich armii."
+"to świetne jednostki wsparcia elfowych armii."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
-#, fuzzy
 msgid "ensnare"
 msgstr "usidlenie"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:63 data/units/Elvish_Shyde.cfg:71
-#, fuzzy
 msgid "thorns"
 msgstr "ciernie"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Enchantress"
-msgstr "Elficka zaklinaczka"
+msgstr "Elfowa mistrzyni magii"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4612,7 +4592,6 @@
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
-#, fuzzy
 msgid "entangle"
 msgstr "oplątanie"
 
@@ -4622,56 +4601,49 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Fighter"
-msgstr "Elficki wojownik"
+msgstr "Elfowy wojownik"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Fighters make up the bulk of the Elven military in Wesnoth. They are "
 "distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and "
 "bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
 msgstr ""
-"Elficcy wojownicy stanowią trzon elfickiej armii w Wesnoth. Od innych "
+"Elfowi wojownicy stanowią trzon elfowej armii w Wesnoth. Od innych "
 "wojowników odróżnia ich sprawne posługiwanie się zarówno mieczem, jak i 
"
 "łukiem. Elfy są zwinne i najlepiej walczą w lesie."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Hero"
-msgstr "Elficki bohater"
+msgstr "Elfowy bohater"
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, having "
 "tweaked their combat skills to the very maximum. Elvish Heroes prefer "
 "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
 msgstr ""
-"Elficcy bohaterowie podczas treningów skupiają się na samotnej walce w 
polu. "
-"Dzięki temu wspięli się na szczyty dokonań fizycznych. Choć Elficcy "
+"Elfowi bohaterowie podczas treningów skupiają się na samotnej walce w 
polu. "
+"Dzięki temu wspięli się na szczyty dokonań fizycznych. Choć Elfowi "
 "bohaterowie wolą walkę z mieczem w ręku, potrafią się posługiwać 
również "
 "łukiem."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr "Elficki wielki władca"
+msgstr "Elf wysokiego rodu"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
-"Elficcy wielcy władcy są niepokonani w walce: z bliska atakują mieczem, z "
+"Elfy wysokiego rodu są niepokonane w walce: z bliska atakują mieczem, z "
 "daleka strzelają kulami ognia."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Lady"
-msgstr "Elficka Pani"
+msgstr "Elfowa władczyni"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:17
 msgid ""
@@ -4686,33 +4658,29 @@
 msgstr "zamiana w kamień"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Lord"
-msgstr "Elficki władca"
+msgstr "Elfowy władca"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
-"Elficcy władcy są potężni w walce: z bliska atakują mieczem, z daleka "
+"Elfowi władcy są potężni w walce: z bliska atakują mieczem, z daleka "
 "strzelają kulami ognia."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Marksman"
-msgstr "Elficki strzelec wyborowy"
+msgstr "Elfowy strzelec wyborowy"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:18 data/units/Elvish_Marksman.cfg:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees them a "
 "60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
 "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
 "and lesser speed."
 msgstr ""
-"Elficcy strzelcy wyborowi są ekspertami w użyciu łuków. Ich zdolności "
+"Elfowi strzelcy wyborowi są ekspertami w użyciu łuków. Ich zdolności "
 "gwarantują 60% szans na trafienie wrogów, nawet tych ukrytych w trudnym "
 "terenie. Te niezwykłe umiejętności strzeleckie wyrównują ich braki w 
walce "
 "wręcz i małą prędkość."
@@ -4730,140 +4698,121 @@
 msgstr "strzelec wyborowy"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Marksman"
-msgstr "Elficka strzelczyni wyborowa"
+msgstr "Elfowa strzelczyni wyborowa"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Marshal"
-msgstr "Elficki marszałek"
+msgstr "Elfowy marszałek"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Possessing one of the highest ranks in the Elven military, Elvish Marshals "
 "can lead any level 1 or 2 units in adjacent hexes, causing them to fight "
 "with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in "
 "fighting, with both the sword and the bow."
 msgstr ""
-"Elfi marszałek, jeden z najwyższych stopniem dowódców w elfim wojsku, 
może "
-"kierować jakąkolwiek sąsiednią jednostką 1 albo 2 poziomu, sprawiając, 
że "
-"zacznie walczyć o wiele skuteczniej. Marszałkowie sami też są bardzo 
sprawni "
-"w zadawaniu obrażeń, czy to mieczem, czy łukiem."
+"Elfowy marszałek, jeden z najwyższych stopniem dowódców w elfowym wojsku, 
"
+"może kierować jakąkolwiek sąsiednią jednostką 1 albo 2 poziomu, 
sprawiając, "
+"że zacznie walczyć o wiele skuteczniej. Marszałkowie sami też są bardzo "
+"sprawni w zadawaniu obrażeń, czy to mieczem, czy łukiem."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Outrider"
-msgstr "Elficki foryś"
+msgstr "Elfowy foryś"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to strike "
 "at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
 "they strike hard before melting into the woods again to evade response."
 msgstr ""
-"Mknący na skrzydłach wiatru Elficcy forysie z łatwością przemykają 
przez "
+"Mknący na skrzydłach wiatru elfowi forysie z łatwością przemykają przez 
"
 "lasy, by atakować słabsze jednostki i niebronione flanki."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Ranger"
-msgstr "Elficki obieżyświat"
+msgstr "Elfowy łowca"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:18 data/units/Elvish_Ranger.cfg:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and long-range "
 "combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all woodsmen, "
 "Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, unless they have "
 "just made an attack, or there are enemies adjacent to them."
 msgstr ""
-"Elficki obieżyświat to szybki i silny wojownik. Uzdolniony zarówno w walce 
"
-"wręcz jak i na odległość, jest niezwykle wszechstronny. Najlepszy z 
leśnych "
-"elfów, umie tak się zaszyć, że wrogowie widzą go dopiero wtedy, gdy "
-"zaatakuje, lub gdy stoją tuż koło niego."
+"Elfowy łowca to szybki i silny wojownik. Uzdolniony zarówno w walce wręcz "
+"jak i na odległość, jest niezwykle wszechstronny. Najlepszy z leśnych 
elfów, "
+"umie tak się zaszyć, że wrogowie widzą go dopiero wtedy, gdy zaatakuje, 
lub "
+"gdy stoją tuż koło niego."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Ranger"
-msgstr "Elficka obieżyświat"
+msgstr "Elfowa łowczyni"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Rider"
-msgstr "Elficki jeździec"
+msgstr "Elfowy jeździec"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the open. "
 "They can even use a bow from horseback."
 msgstr ""
-"Elficcy jeźdźcy mkną równie szybko przez równiny, co przez las. Z 
grzbietów "
+"Elfowi jeźdźcy mkną równie szybko przez równiny, co przez las. Z 
grzbietów "
 "swych rączych rumaków zasypują wrogów gradem strzał."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Scout"
-msgstr "Elficki zwiadowca"
+msgstr "Elfowy zwiadowca"
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their skill "
 "on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in combat."
 msgstr ""
-"Elficcy zwiadowcy równie szybko mkną przez łąki, co przez lasy. Ich "
+"Elfowi zwiadowcy równie szybko mkną przez łąki, co przez lasy. Ich "
 "umiejętności jeździeckie są niedoścignione, choć brak im siły w walce."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shaman"
-msgstr "Elficka szamanka"
+msgstr "Elfowa szamanka"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Shamans focus on less violent ways to hinder the enemy. Their "
 "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
-"Elficcy szamani skupiają się na nieagresywnych metodach unieszkodliwiania "
+"Elfowi szamani skupiają się na nieagresywnych metodach unieszkodliwiania "
 "przeciwników. Ich oplątujące ataki spowalniają wrogów i zmniejszają o 
jeden "
 "ilość ich ataków. Szamani mogą też leczyć."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Elficki mistrz strzeleców"
+msgstr "Elfowy mistrz strzelecki"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:18 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most elite archers in all of Wesnoth, Elvish Sharpshooters are "
 "incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even "
 "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
 "entrenched enemies."
 msgstr ""
-"Najbardziej elitarni łucznicy w całym Wesnoth - Elficcy mistrzowie "
-"strzeleccy wyborowi są niezwykle celni. Choć strzelają bardzo szybko, 
zawsze "
-"mają 60% szanse trafienia. Mistrzowie strzeleccy świetnie nadają się do "
-"likwidowania umocnionych jednostek."
+"Najbardziej elitarni łucznicy w całym Wesnoth - elfowi mistrzowie 
strzeleccy "
+"wyborowi są niezwykle celni. Choć strzelają bardzo szybko, zawsze mają 
60% "
+"szanse trafienia. Mistrzowie strzeleccy świetnie nadają się do 
likwidowania "
+"umocnionych jednostek."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Elficka mistrzyni strzelecka"
+msgstr "Elfowa mistrzyni strzelecka"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shyde"
-msgstr "Elfia wróżka"
+msgstr "Elfowa wróżka"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Shydes are Elves that are devoted to nature and their faerie side. Dragonfly "
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
@@ -4874,14 +4823,12 @@
 "lasy bez zwracania niczyjej uwagi."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24 data/units/Elvish_Sylph.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "faerie touch"
 msgstr "dotyk wróżki"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sorceress"
-msgstr "Elficka czarodziejka"
+msgstr "Elfowa czarodziejka"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4892,9 +4839,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sylph"
-msgstr "Elficka mistrzyni magii"
+msgstr "Elfowa sylfida"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:20
 msgid ""
@@ -4908,7 +4854,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Fencer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Fencer"
 msgstr "Szermierz"
 
@@ -5653,9 +5598,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
-msgstr "Elficki Szaman"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:20 data/units/Mermaid_Siren.cfg:20
 #: data/units/Merman.cfg:16 data/units/Merman_Entangler.cfg:15
@@ -5722,19 +5666,16 @@
 msgstr "trójząb"
 
 #: data/units/Merman_Entangler.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Entangler"
-msgstr "oplątanie"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Fighter"
-msgstr "Smoczy wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Hoplite"
-msgstr "Mermen"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:32
 msgid ""
@@ -5745,28 +5686,24 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Hunter"
-msgstr "Mermen"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Javelineer.cfg:3
 msgid "Merman Javelineer"
 msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Netcaster"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Spearman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Spearman"
-msgstr "Włócznik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Triton"
-msgstr "+Tłumaczenie niemieckie"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Triton.cfg:19 data/units/Triton.cfg:19
 #, fuzzy
@@ -5779,9 +5716,8 @@
 "tyle nieostrożnego by zapuścić się w ich odmęty."
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman Warrior"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Merman_Warrior.cfg:19
 msgid ""
@@ -5823,7 +5759,7 @@
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Mounted Warrior"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr "Kapitan jazdy"
 
 #: data/units/Mounted_Warrior.cfg:17
 msgid ""
@@ -5848,9 +5784,8 @@
 "przeciwników strumieniem wody."
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga Fighter"
-msgstr "Wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:17 data/units/Naga-Fighter.cfg:48
 msgid ""
@@ -5862,9 +5797,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Fighter.cfg:34
-#, fuzzy
 msgid "Nagini Fighter"
-msgstr "Smoczy wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Myrmidon.cfg:3
 msgid "Naga Myrmidon"
@@ -5893,9 +5827,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga Warrior"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:21 data/units/Naga-Warrior.cfg:56
 msgid ""
@@ -5908,9 +5841,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Naga-Warrior.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid "Nagini Warrior"
-msgstr "Sauryjski wojownik"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Naga.cfg:3
 msgid "female^Naga"
@@ -6092,7 +6024,7 @@
 "little better than the Elves in close combat."
 msgstr ""
 "Kusznicy orków wyrównują braki w celności siłą rażenia swojej broni. 
Choć na "
-"odległość nie tak groźni jak Elficcy strzelcy wyborowi, są twardsi i 
jepeij "
+"odległość nie tak groźni jak Elfowi strzelcy wyborowi, są twardsi i 
jepeij "
 "od elfów radzą sobie z walką wręcz."
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
@@ -6112,7 +6044,7 @@
 "or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
 "more hits before falling."
 msgstr ""
-"Orki rębacze stanowią trzon armii. Choć wolniejsze od elfickich czy 
ludzkich "
+"Orki rębacze stanowią trzon armii. Choć wolniejsze od elfowych czy 
ludzkich "
 "wojowników, rębacze atakują znacznie silniej i mogą znieść znacznie 
więcej "
 "obrażeń nim polegną."
 
@@ -7245,23 +7177,20 @@
 "spotkanie z Yeti, więc wielu wątpi w ich istnienie."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Young Ogre"
 msgstr "Młody ogr"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When still young, Ogres are taken into the army to be trained. They cannot "
 "manage weapons skillfully, so they are given a large blade, in the hope that "
 "they will be smart enough to swing it at their enemies, not their throat."
 msgstr ""
 "Ogry są rekrutowane do armii gdy są wciąż młode. Niezbyt dobrze sobie 
radzą "
-"z bronią, więc daje im się duże tasaki z nadzieją, że będą 
wystarczająco "
+"z bronią, więc daje się im duże tasaki z nadzieją, że będą 
wystarczająco "
 "inteligentne, by kaleczyć nimi wrogów, a nie samych siebie."
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Youth"
 msgstr "Młodzieniec"
 
@@ -7378,9 +7307,8 @@
 msgstr "+Tłumaczenie portugalskie(brazyliskie)"
 
 #: src/about.cpp:230
-#, fuzzy
 msgid "+Russian Translation"
-msgstr "+Tłumaczenie węgierskie"
+msgstr "+Tłumaczenie rosyjskie"
 
 #: src/about.cpp:236
 msgid "+Slovak Translation"
@@ -8890,611 +8818,3 @@
 
 #~ msgid "Melee"
 #~ msgstr "Wręcz"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
-#~ "covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more "
-#~ "information on conquering the game, you may wish to consult "
-#~ "<ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> and "
-#~ "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref>. Keep in "
-#~ "mind that this is just an outline - for special exceptions and "
-#~ "situations, please follow the links included.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To begin with, it's best to click the <italic>text=Tutorial</italic> "
-#~ "button at the main menu. This will take you to the interactive tutorial, "
-#~ "which will teach you the basics of Wesnoth. After this, it is recommended "
-#~ "that you play the Heir to the Throne campaign first - click "
-#~ "<italic>text=Campaign</italic> then <italic>text='Heir to the Throne'</"
-#~ "italic>. As Battle for Wesnoth can be quite challenging, you may wish to "
-#~ "start on <italic>text=Easy</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>While playing, keep "
-#~ "in mind that if you mouse-over many items on the menu bar to the right, a "
-#~ "brief description will pop up explaining that item. This is especially "
-#~ "useful when you encounter new abilities for the first time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ta strona zawiera wszystko co trzeba wiedzieć, by grać w Bitwę o 
Wesnoth. "
-#~ "Opisuje sposób grania i elementarne zasady gry. By zdobyć bardziej "
-#~ "zaawansowaną wiedzę można przeczytać również <ref>dst=basic_strategy 
"
-#~ "text='Podstawy strategii'</ref> i <ref>dst=multiplayer_strategy "
-#~ "text='Startegie w grach wieloosobowych'</ref>. Należy pamiętać, że 
jest "
-#~ "to tylko ogólny przewodnik - do opisów wyjątków kierują odnośniki.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Na początku najlepiej zdecydować się na wybór 
<italic>text='Ćwiczeń'</"
-#~ "italic> z głównego menu. Ten przycisk włączy specjalny interaktywny "
-#~ "instruktaż, który uczy podstaw Wesnothu. Późniejszą grę zalecamy 
zacząć "
-#~ "od kampanii Następca Ttronu - w tym celu należy wybrać "
-#~ "<italic>text='Kampania'</italic> w głównym menu, po czym kliknąć na "
-#~ "<italic>text='Następca tronu'</italic>. Ponieważ Bitwa o Wesnoth może "
-#~ "okazać się dość trudną, najlepszym poziomem dla początkujących 
będzie "
-#~ "<italic>text='Łatwy'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Pamiętaj, że 
podczas "
-#~ "gry możesz zobaczyć podpowiedzi gdy najedziesz myszką na elementy na "
-#~ "pasku z prawej strony. Ta możliwość będzie szczególnie przydatna gdy "
-#~ "pojawią się nowe zdolności jednostek."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>At the start of any "
-#~ "battle, and at times during it, you will need to recruit units into your "
-#~ "army. To recruit, you must have your leader (Konrad in the Heir to the "
-#~ "Throne campaign) on the Keep square of a Castle. Then you may recruit by "
-#~ "either choosing Recruit from the menu or right-clicking on a hex and "
-#~ "selecting <italic>text=Recruit</italic>. This brings up the recruit menu, "
-#~ "which lists units available for recruitment, along with their gold cost. "
-#~ "Click on a unit to see its statistics to the left, then press the recruit "
-#~ "button to recruit it.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you right-clicked on a castle hex and selected recruit, the new unit "
-#~ "will appear in that square. Otherwise, it will appear in a free square "
-#~ "near the keep. You may only recruit as many units as you have free hexes "
-#~ "in your castle, and you cannot spend more gold than you actually have on "
-#~ "recruiting.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> "
-#~ "which modify their statistics.\n"
-#~ "\n"
-#~ "In later scenarios, you may also Recall survivors from earlier battles. "
-#~ "Recalling functions identically to Recruiting, save that recalling costs "
-#~ "a standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units "
-#~ "from previous scenarios.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that units not only cost gold to Recruit or Recall, they "
-#~ "also require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep "
-#~ "text='Income and Upkeep'</ref> for more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>Przed każdą bitwą, "
-#~ "oraz czasami w jej trakcie, zajdzie konieczność rekrutowania jednostek 
do "
-#~ "Twojej armii. By móc rekrutować, Twój dowódca (w kampanii Następca 
Tronu "
-#~ "jest nim Konrad) musi stać w zamku na polu 'twierdza'. W takim wypadku "
-#~ "możesz rekrutować nowe jednostki wybierając Rekrutuj z menu albo 
klikając "
-#~ "prawym przyciskiem myszki na danym heksie i klikając "
-#~ "<italic>text=Rekrutuj</italic>. Pojawi się wtedy okno rekrutacji, "
-#~ "zawierające dostępne jednostki i przedstawiające ich ceny. Kliknij "
-#~ "jednostkę, żeby zobaczyć jej opis po lewej stronie, a póżniej 
wciśnij "
-#~ "rekrutuj, by dołączyła do Twoich wojsk.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Jeśli kliknąłeś(aś) rawym przyciskiem myszy na którymś z heksów 
zamku, "
-#~ "nowa jednostka pojawi się właśnie tam. W przeciwnym wypadku pojawi się 
na "
-#~ "wolnym heksie w pobliżu twierdzy. Można rekrutować tylko tyle jednostek 
"
-#~ "na turę, ile jest wolnych heksów w zamku. Nie można wydać na jednostki 
"
-#~ "więcej złota niż aktualnie posiadana jego ilość.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Rekrutowane jednostki będą miały dwie losowo wybrane <ref>dst=traits "
-#~ "text=Cechy</ref>, które mają wpływ na ich możliwości.\n"
-#~ "\n"
-#~ "W późniejszych misjach można także Przywoływać jednostki, które 
przeżyły "
-#~ "wcześniejsze walki. Przywoływanie działa tak samo jak rekrutacja, ale "
-#~ "kosztuje zawsze 20 sztuk złota. Gdy wybierzesz <italic>text=Przywołaj</"
-#~ "italic>, pojawi się okno z listą jednostek z poprzednich bitew, z 
której "
-#~ "można wybierać.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Należy pamiętać, że jednostki mają nie tylko koszt zakupu, ale i 
koszta "
-#~ "utrzymania. Więcej na ten temat w <ref>dst=income_and_upkeep 
text='Dochód "
-#~ "i Utrzymanie'<ref>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you "
-#~ "wish to move, then click on the hex you wish to move it to. When "
-#~ "selected, all the hexes a unit can move to this turn will be highlighted, "
-#~ "and all those it can't made dull. Mousing over a dull square will show "
-#~ "the number of turns required to reach it, and clicking will cause the "
-#~ "unit to move towards it by the fastest route over this and subsequent "
-#~ "turns.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each unit has a certain number of movement points which are expended when "
-#~ "moving into a new hex, depending on the <ref>dst=terrain text=Terrain</"
-#~ "ref> of that particular hex. For instance, grassland nearly always costs "
-#~ "1 movement point to enter. Exactly how many movement points are spent "
-#~ "entering a hex depends on the unit type - in forest, elvish units only "
-#~ "spend 1 movement point, most human and orc units spend 2, while horsemen "
-#~ "spend 3. You can learn how many movement points a unit requires to enter "
-#~ "a certain terrain type by right-clicking on it, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Another thing to keep in mind while moving is <ref>dst=zones_of_control "
-#~ "text='Zones of Control'</ref>. Each unit generates a zone of control in "
-#~ "the hexes immediately surrounding it, and any enemy unit entering those "
-#~ "hexes immediately ends its movement. Learning how to use zones of control "
-#~ "to your advantage is an important part of Wesnoth, as only "
-#~ "<ref>dst=ability_skirmish text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of "
-#~ "control."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poruszanie się w Bitwie o Wesnoth jest proste: wystarczy kliknąć "
-#~ "jednostkę, która ma się poruszyć, a potem kliknąć na heks na który 
ma "
-#~ "iść. Po wybraniu jednostki wszystkie heksy, na które może się ona "
-#~ "przesunąć, zostaną podświetlone, a inne pociemnione. Najechanie myszką
 na "
-#~ "ciemny heks pokaże ilość tur koniecznych do dojścia na niego, a "
-#~ "kliknięcie spowoduje, że jednostka tam właśnie będzie podążać 
najkrótszą "
-#~ "drogą w kolejnych turach.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Każda jednostka ma pewną ilość punktów ruchu, które wydaje wchodząc 
na "
-#~ "dany heks, w zależności od <ref>dst=terrain text=Terenu</ref> ten heks "
-#~ "pokrywającego. Na przykład wejście na łąki prawie zawsze kosztuje 1 
punkt "
-#~ "ruchu. Koszt wejścia na dany teren jest zależny od typu jednostki: na "
-#~ "przykład w lesie elfy wydają tylko 1 punkt, podczas gdy ludzie i orki 2, 
"
-#~ "a jeźdźcy 3. Żeby dowiedzieć się, ile kosztuje wejście na jakiś 
teren "
-#~ "danej jednostki należy na nią kliknąć prawym przyciskiem myszy, 
wybrać "
-#~ "Opis jednostki, a potem kliknąć na <italic>text='Modyfikatory 
terenowe'</"
-#~ "italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać podczas ruchu, są "
-#~ "<ref>dst=zones_of_control text='Strefy kontroli'</ref>. Każda jednostka "
-#~ "tworzy Strefę kontroli na otaczających ją heksach, co sprawia, że "
-#~ "jednostki przeciwnika, które na nie wejdą natychmiastowo kończą ruch. "
-#~ "Umiejętne rozplanowanie Stref kontroli jest ważną częścią gry, 
ponieważ "
-#~ "ignorują je tylko <ref>dst=ability_skirmish text='Harcownicy'</ref>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-"
-#~ "ranged, but both of them take place between units in adjacent hexes. "
-#~ "Short-range combat usually involves weapons such as swords, axes or "
-#~ "fangs, while long-range combat usually involves weapons such as bows, "
-#~ "spears and fireballs. Combat is relatively straightforward; the attacker "
-#~ "and defender alternate attacks until each has used their allotted number "
-#~ "of attacks.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Order and number of attacks'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "The attacker gets the first attack, then the defender. This continues to "
-#~ "alternate until each unit has used up all of its attacks. The number of "
-#~ "attacks a unit gets varies; for instance, an Elvish fighter with a 5-4 "
-#~ "sword attack may make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish "
-#~ "Grunt with 9-2 only gets 2 swings (but at 9 damage).\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Chance to hit'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "With two exceptions, the chance to hit a unit is based solely on its "
-#~ "defense rating in the <ref>dst=terrain text=Terrain</ref> it is currently "
-#~ "standing in. This may be found by right-clicking a unit, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>. "
-#~ "For instance, elves have a defense rating of 70% in forest, meaning a "
-#~ "unit attacking them has only a 30% chance of hitting them. Conversely, "
-#~ "the elf's chance of hitting the attacker in return depends on what "
-#~ "terrain the attacker is in.\n"
-#~ "There are two exceptions to this rule: <ref>dst=magical_attacks "
-#~ "text='Magical attacks'</ref> and <ref>dst=ability_marksman text=Marksmen</"
-#~ "ref>. Magical attacks always have a 70% chance to hit, regardless of "
-#~ "terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at least a 60% "
-#~ "chance to hit, regardless of terrain.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Damage</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each blow which hits causes a base amount of damage depending on the "
-#~ "attack type. For instance, an Elvish Fighter with a 5-4 sword attack "
-#~ "causes a base of 5 damage. This is usually modified by two things: "
-#~ "<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Resistance</ref> and "
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are "
-#~ "explained below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "A few units have special abilities which affect damage dealt in combat. "
-#~ "The most common of these is <ref>dst=ability_charge text=Charge</ref>, "
-#~ "which doubles the damage dealt by both attacker and defender when the "
-#~ "unit with Charge attacks."
-#~ msgstr ""
-#~ "W Bitwie o Wesnoth występują dwa rodzaje walki: wręcz i na 
odległość, ale "
-#~ "oba z nich są możliwe tylko pomiędzy sąsiadującymi heksami. Walka 
wręcz "
-#~ "zazwyczaj odbywa się przy użyciu mieczy, toporów albo kłów, podczas 
gdy w "
-#~ "walce na odległość używa się łuków, dzid albo kul ognistych. Sama 
walka "
-#~ "jest dość prosta: atakujący i broniący się nacierają na zmianę 
dopóki "
-#~ "każdy z nich nie zużył swojego limitu ataków.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Kolejność i ilość ataków'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pierwszy atakuje atakujący, potem broniący się. Ten cykl się powtarza "
-#~ "dopóki obie jednostki nie zużyją wszystkich swoich ataków. Liczba 
ataków "
-#~ "jest inna dla różnych jednostek: na przykład Elficki wojownik z mieczem 
5-"
-#~ "4 może wykonać 4 ataki z których każdy może zadać 5 punktów 
obrażeń; "
-#~ "natomiast Ork rębacz z 9-2 atakuje tylko 2 razy (ale z obrażeniami 9).\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Szanse na trafienie'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Z dwoma wyjątkami szanse na trafienie zależą jedynie od współczynnika 
"
-#~ "obrony <ref>dst=terrain text=Terenu</ref> na którym stoi obrońca. Ten "
-#~ "współczynnik można poznać klikając jednostkę prawym klawiszem myszy, 
"
-#~ "wybierając Opis jednostki, po czym klikając <italic>text='Modyfikatory "
-#~ "terenowe'<italic>. Na przykład elfy mają 70% obrony w lesie, co oznacza, 
"
-#~ "że jednostka go atakująca ma tylko 30% szansę na trafienie. Z kolei "
-#~ "szansa na bycie trafionym przez tego elfa zależy od terenu, na którym "
-#~ "stoi jednostka atakująca.\n"
-#~ "Od tej zasady są dwa wyjątki: <ref>dst=magical_attacks text='Ataki "
-#~ "magiczne'</ref> i <ref>dst=ability_marksman text='Strzelcy wyborowi'</"
-#~ "ref>. Ataki magiczne zawsze mają 70% szansy na trafienie, bez względu na 
"
-#~ "teren, a Strzelcy wyborowi zawsze mają 60% szansy na trafienie, bez "
-#~ "względu na teren.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Obrażenia'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Każdy trafiony atak powoduje podstawową ilość obrażeń, zależną od 
rodzaju "
-#~ "ataku. Na przykład Elficki wojownik z mieczem 5-4 powoduje 4 punkty "
-#~ "podstawowych obrażeń. Ta liczba jest modyfikowana zazwyczaj przez dwie "
-#~ "rzeczy: <ref>dst=damage_type_and_resistance text='Odporność'</ref> i "
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='Porę dnia'</ref>, które są objaśnione "
-#~ "poniżej.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Niektóre jednostki mają specjalne zdolności, które zmieniają ilość "
-#~ "obrażeń zadawanych w walce. Najpopularniejszą jest "
-#~ "<ref>dst=ability_charge text='Szarża'</ref>, która podwaja obrażenia "
-#~ "zadane (ale i otrzymane) przez szarżującego atakującego."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In Wesnoth, there are three types of damage usually associated with "
-#~ "physical attacks: Blade, Pierce and Impact damage. Additionally, there "
-#~ "are three further types of damage usually associated with magical "
-#~ "attacks: Fire, Cold and Holy attacks. Different units may have "
-#~ "resistances which alter the damage which they take from certain damage "
-#~ "types.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resistances work very simply: If a unit has 40% resistance against a "
-#~ "damage type, then they will suffer 40% less damage when hit with that "
-#~ "damage type. It is also possible for a unit to have weakness; if a unit "
-#~ "has -100% resistance against a damage type, it will suffer 100% more "
-#~ "damage when hit by that type. \n"
-#~ "\n"
-#~ "For example, Skeletons are highly resistant to Blade and Pierce damage, "
-#~ "but are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to "
-#~ "Holy damage."
-#~ msgstr ""
-#~ "W Bitwie o Wesnoth istnieją trzy rodzaje obrażeń odnoszonych od ataków 
"
-#~ "fizycznych: sieczne, kłujące i obuchowe. Ponadto są jeszcze trzy 
rodzaje "
-#~ "obrażeń odnoszonych od ataków magicznych: święte, ogień i chłód. 
Różne "
-#~ "jednostki mogą być odporne na różne typy ataków.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Odporność jest bardzo prosta: jeśli jednostka ma 40% odporność na 
dany "
-#~ "rodzaj ataku, to odniesie o 40% mniejsze obrażenia, jeśli zostanie nim "
-#~ "trafiona. Jednostki mogą też mieć słabość na punkcie pewnych 
ataków: "
-#~ "jeśli jednostka ma -100% odporności na dany rodzaj ataku, to odniesie "
-#~ "podwójne obrażenia, gdy zostanie nim trafiona.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Na przykład Szkielety są bardzo odporne na obrażenie spowodowane bronią
 "
-#~ "sieczną i kłującą, ale są czułe na obuchową oraz ogień i niezwykle 
czułe "
-#~ "na świętą broń."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and "
-#~ "night. The current time of day can be observed under the minimap in the "
-#~ "upper right. \n"
-#~ "\n"
-#~ "The usual day/night cycle runs:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Dawn <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png align=here</img>\n"
-#~ "Morning <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png align=here</"
-#~ "img>\n"
-#~ "Afternoon <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Dusk <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
-#~ "img> \n"
-#~ "First Watch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Second Watch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Morning and Afternoon count as day, First and Second Watch count as "
-#~ "night.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The time of day affects the damage of certain units as follows -\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lawful units get +25% damage in daytime, and -25% damage at night.\n"
-#~ "Chaotic units get +25% damage at night, and -25% in daytime.\n"
-#~ "Neutral units are unaffected by the time of day.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</img>Keep in "
-#~ "mind that some scenarios take place underground, where it is perpetually "
-#~ "night!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bitwy zazwyczaj rozgrywają się w ciągu regularnego cyklu dni i nocy. 
Porę "
-#~ "dnia można sprawdzić poniżej minimapy w górnym prawym rogu ekranu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Zwykły cykl dni i nocy wygląda tak:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Świt <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png 
align=here</img>\n"
-#~ "Ranek <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png align=here</"
-#~ "img>\n"
-#~ "Popołudnie <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Zmierch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
-#~ "img> \n"
-#~ "Pierwsza straż <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "Druga straż <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
-#~ "align=here</img>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ranek i Popołudnie to dzień, wieczór i środek nocy to noc.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pora dnia wpływa w następujący sposób na jednostki:\n"
-#~ "\n"
-#~ "Praworządne jednostki zadają +25% obrażeń za dnia i -25% obrażeń 
nocą.\n"
-#~ "Chaotyczne jednostki zadają -25% obrażeń za dnia i +25% obrażeń nocą
.\n"
-#~ "Na neutralne jednostki pora dnia nie ma wpływu.\n"
-#~ "\n"
-#~ " <img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</"
-#~ "img>Pamiętaj, że niektóre misje mają miejsce pod ziemią, gdzie panuje 
"
-#~ "wieczna ciemność!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If both units survive a combat, they gain a number of experience points "
-#~ "equal to the level of the unit they're fighting. If a unit kills another "
-#~ "in combat, however, it gains much more experience - 4 for a level 0 unit, "
-#~ "8 for level 1, 16 for level 2, 24 for level 3, and so forth.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Units have a certain amount of experience required to advance (this is "
-#~ "20% less for units with the Intelligent trait). Once they achieve this "
-#~ "amount, they immediately advance to the next level, healing fully in the "
-#~ "process. In some cases, you will be given a choice of advancement "
-#~ "options.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and "
-#~ "that occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may "
-#~ "have four."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jeśli obie walczące jednostki przeżyją walkę, zyskują punkty "
-#~ "doświadczenia równe poziomowi jednostki z którą walczyły. Jednak 
jeżeli "
-#~ "jednostka zabije przeciwnika, zyskuje o wiele więcej doświadczenia: 4 "
-#~ "punkty za jednostkę poziomu 0, 8 - poziomu 1, 16 - poziomu 2, 24 - "
-#~ "poziomu 3 i tak dalej.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Jednostki mają pewien próg punktów doświadczenia wymaganych do awansu "
-#~ "(dla jednostek z cechą 'inteligencja' jest on o 20% niższy). Gdy go "
-#~ "przekroczą, natychmiast awansują na wyższy poziom, w pełni się przy 
tym "
-#~ "uzdrawiając. Niekiedy istnieje możliwość wyboru kierunku, w jakim "
-#~ "jednostka ma awansować.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Należy pamiętać, że choć większość jednostek ma 3 poziomy awansu, 
to "
-#~ "jednak niektóre mają mniej, a inne (jak na przykład <ref>dst=unit_mage "
-#~ "text=Magowie</ref>) więcej."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In combat, your units will inevitably take damage. Wesnoth offers several "
-#~ "ways for your units to heal, all of which take place at the beginning of "
-#~ "your turn, before you take action.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resting: A unit which neither moves nor attacks will heal 2HP in its next "
-#~ "turn.\n"
-#~ "Villages: A unit which starts a turn in a village will heal 8HP.\n"
-#~ "<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneration</ref>: Certain units "
-#~ "(such as trolls) will automatically heal 8HP every turn.\n"
-#~ "Healing units: Units with the <ref>dst=ability_heals text=Heals</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 4HP each "
-#~ "turn, or prevent Poison from dealing damage.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Curing units: Units with the <ref>dst=ability_cures text=Cures</ref> "
-#~ "ability will heal all friendly units immediately beside them for 8HP each "
-#~ "turn, or cure a unit of Poison.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that while Resting can be combined with other forms of "
-#~ "healing, villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with "
-#~ "each other. Also, units heal fully between scenarios."
-#~ msgstr ""
-#~ "Podczas walki Twoje jednostki z pewnością odniosą obrażenia. W Bitwie 
o "
-#~ "Wesnoth istnieje kilka sposobów uzdrawiania jednostek, co zawsze dzieje "
-#~ "się na początku Twojej tury, zanim się poruszysz.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Odpoczynek: Jednostka, która w danej turze nie rusza się i nie atakuje, 
w "
-#~ "następnej turze odzyska 2 PŻ.\n"
-#~ "Wioski: Jednostka, która zaczyna turę w wiosce odzyskuje 8 PŻ.\n"
-#~ "<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneracja</ref>: Niektóre jednostki "
-#~ "(jak na przykład trolle) automatycznie odzyskują 8 PŻ co turę.\n"
-#~ "Jednostki leczące: Jednostki ze zdolnością <ref>dst=ability_heals "
-#~ "text=Leczenia</ref> automatycznie wyleczą wszystkie sąsiednie przyjazne "
-#~ "jednostki dodając im 4 PŻ co turę, albo zapobiegną szkodliwemu 
wpływowi "
-#~ "trucizny.\n"
-#~ "Jednostki uzdrawiające: Jednostki ze zdolnością <ref>dst=ability_cures "
-#~ "text=Uzdrawiania</ref> automatycznie uzdrowią wszystkie sąsiednie "
-#~ "przyjazne jednostki dodając im 8 PŻ co turę, albo uzdrowią z 
trucizny.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Należy pamięać, że tylko odpoczynek może być łączony z innymi 
formami "
-#~ "leczenia, inne się wykluczają. Jednostki w pełni się leczą pomiędzy "
-#~ "misjami."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In Wesnoth, it is not enough simply to recruit units and fight. You must "
-#~ "watch your gold as well, especially in campaigns, where you can carry "
-#~ "extra gold over from one scenario to the next. There are two aspects to "
-#~ "this; Income and Upkeep.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Income is simple. For every village you control, you gain one gold a "
-#~ "turn. Thus, if you have ten villages, you would normally gain ten gold. "
-#~ "Unfortunately, your Upkeep costs are subtracted from this income, as "
-#~ "detailed below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Upkeep is also fairly simple. Each unit requires an amount of Upkeep "
-#~ "equal to its level. You can support as many levels <italic>text=worth</"
-#~ "italic> of units as you have villages for free. However, for each level "
-#~ "of unit beyond the number of villages you have, you must pay one gold per "
-#~ "turn. For example, if you have twelve level one units and ten villages, "
-#~ "you would have to pay two gold a turn in upkeep.\n"
-#~ "\n"
-#~ "These costs are subtracted from your Income, so in the case of twelve "
-#~ "levels of units and ten villages, your resultant Income would be 8 gold a "
-#~ "turn.\n"
-#~ "There are two main exceptions to Upkeep. Firstly, units with the Loyal "
-#~ "trait will only ever count as level one for upkeep purposes, regardless "
-#~ "of their actual level. Secondly, units you begin the scenario with (such "
-#~ "as Konrad or Delfador), or units who join you during a scenario (such as "
-#~ "the Horseman in the second level of Heir to the Throne) will never charge "
-#~ "any upkeep."
-#~ msgstr ""
-#~ "W Bitwie o Wesnoth nie wystarczy po prostu rekrutować jednostki i "
-#~ "walczyć. Trzeba też liczyć się ze złotem, zwłaszcza w kampaniach, 
gdzie "
-#~ "pozostałe złoto przechodzi do następnej bitwy. Finanse mają dwa 
aspekty: "
-#~ "dochód i utrzymanie.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Dochód jest prosty: każda kontrolowana przez Ciebie wioska zarabia jedną
 "
-#~ "sztukę złota na turę. Tak więc, jeśli masz 10 wiosek, normalnie 
zarabiał"
-#~ "(a)byś 10 sztuk złota. Niestety, od tego dochodu odejmowane są koszty "
-#~ "utrzymania.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Utrzymanie również jest proste: każda jednostka wymaga tyle utrzymania, 
"
-#~ "co jej poziom. Możesz utrzymać za darmo taką <italic>text=wartość</"
-#~ "italic> poziomów jednostek, ile masz wiosek. Jednakże za każdy 
dodatkowy "
-#~ "poziom jednostki musisz już płacić jedną sztukę złota na turę. Na "
-#~ "przykład jeśli masz 12 jednostek 1-go poziomu i 10 wiosek, będziesz 
musiał"
-#~ "(a) płacić 2 sztuki złota na turę za utrzymanie.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Te koszty są odejmowane od dochodu, tak więc w przypadku 12 poziomów "
-#~ "jednostek i 10 wiosek ostateczny dochód wyniesie 8 sztuk złota na 
turę.\n"
-#~ "Są dwa wyjątki, jeśli chodzi o utrzymanie. Po pierwsze, jednostki z 
cechą "
-#~ "'lojalny' są traktowane tak, jakby zawsze były 1-go poziomu, bez 
względu "
-#~ "na poziom rzeczywisty. Po drugie, jednostki obecne na początku bitwy (jak 
"
-#~ "Konrad czy Delfador) albo jednostki, które się do Ciebie przyłączają 
w "
-#~ "trakcie kampanii (jak Jeździec podczas drugiej bitwy w Następcy tronu) "
-#~ "nic nie kosztują."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify "
-#~ "its attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the "
-#~ "unit is recruited.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The currently available traits are the following.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Intelligent</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligent units require 20% less experience than usual to advance.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Intelligent units are very useful at the beginning of a campaign, as they "
-#~ "can be quickly advanced into much needed higher level units. Later in the "
-#~ "campaign, they are not quite so useful, and if you have plenty of high "
-#~ "level units you may find yourself recalling units with more useful ''long-"
-#~ "term'' traits.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Loyal</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal units only ever require an upkeep of one, no matter what level they "
-#~ "are.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Loyal has no effect on a level one unit, which makes it useless in the "
-#~ "early campaign. Once a unit begins to level up, however, it can save you "
-#~ "considerable gold over the course of the campaign.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Quick</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quick units have 1 extra movement point, but 10% less HP than usual.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Quick is the most noticeable trait, particularly in slower units such as "
-#~ "trolls or heavy infantry. Units with the Quick trait can often have "
-#~ "greatly increased mobility in rough terrain, so consider that when "
-#~ "deploying your forces. Also, remember that Quick units aren't quite as "
-#~ "tough as usual, and so aren't so good for holding positions.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Resilient</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resilient units have 7 more HP than usual.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Resilient units can be useful at all stages in the campaign, and is a "
-#~ "useful trait for all units, though you'll find yourself noticing it more "
-#~ "in some units than others. Resilient units are especially useful for "
-#~ "holding ground against opponents.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Strong</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Strong units do 1 more damage per swing in melee combat, and have 2 more "
-#~ "HP.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Useful for any close-combat unit, Strong is most effective for units who "
-#~ "have a high number of swings, such as the Elvish Fighter. Strong units "
-#~ "can be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed "
-#~ "to turn a damaging stroke into a killing blow."
-#~ msgstr ""
-#~ "Większość jednostek ma dwie cechy. Cechy to elementy nieco zmieniające 
"
-#~ "domyślne atrybuty jednostek. Są one przypisywane losowo w momencie "
-#~ "rekrutacji jednostki.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Możliwe cechy to:\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Inteligentny</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Inteligentne jednostki potrzebują o 20% mniej doświadczenia, by "
-#~ "awansować.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Inteligentne jednostki bardzo przydają się na początku kampanii, 
ponieważ "
-#~ "mogą szybko awansować na bardzo potrzebne jednostki wyższego poziomu. W 
"
-#~ "późniejszych misjach nie są już tak przydatne, więc gdy ma się wiele 
"
-#~ "jednostek wyższego poziomu cenne okazują się cechy bardziej "
-#~ "\"długoterminowe\".\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Lojalny</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lojalne jednostki zawsze wymagają tylko jednego punktu utrzymania, bez "
-#~ "względu na własny poziom.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Lojalność nic nie daje jednostce 1-go poziomu, więc na początku 
kampanii "
-#~ "jest bezużyteczna. Jednak gdy jednostka zacznie awansować, cecha ta 
może "
-#~ "zaoszczędzić sporo pieniędzy w trakcie kampanii.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Szybki</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Szybkie jednostki mają 1 dodatkowy punkt ruchu, ale o 10% mniej PŻ.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Szybkość to najbardziej zauważalna cecha, zwłaszcza w wolniejszych "
-#~ "jednostkach jak piechota czy trole. Szybkie jednostki często mają "
-#~ "znacznie zwiększoną mobilność w trudnym terenie, o czym należy 
pamiętać "
-#~ "wystawiając armię. Nie należy też zapominać o tym, że szybkie 
jednostki "
-#~ "nie są tak wytrzymałe, więc gorzej nadają się do trzymania pozycji.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Odporny</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Odporne jednostki mają 7 dodatkowych PŻ.\n"
-#~ "Odporne jednostki mogą być przydatne na wszystkich etapach kampanii, 
więc "
-#~ "jest to cecha dobra dla wszystkich, choć u niektórych będzie bardziej "
-#~ "widoczna. Odpore jednostki najlepiej nadają się do obrony wybranych "
-#~ "pozycji.\n"
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Silny</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Silne jednostki zadają o 1 punkt więcej obrażeń co atak w walce wręcz 
i "
-#~ "mają 2 dodatkowe PŻ.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Choć przydatna dla każdej jednostki walczącej wręcz, siła najbardziej 
"
-#~ "uwidacznia się u jednostek z dużą liczbą ataków, jak na przykład 
Elficki "
-#~ "wojownik. Silne jednostki przydają się gdy kilka dodatkowych punktów "
-#~ "obrażeń jest właśnie tym, co przechyla szalę walki na naszą 
korzyść."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "These elite undead archers strike terror in the hearts of their foes by "
-#~ "using the bones of the slain as weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ci elitarni łucznicy nieumarłych sieją terror w sercach swych wrogów "
-#~ "używając kości zabitych jako broni."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Wrapped in dark cloaks, the soul shooters roam the lands searching "
-#~ "targets for its bone arrows."
-#~ msgstr ""
-#~ "Owinięci ciemnymi płaszczami Łucznicy dusz krążą po świecie szukają
c "
-#~ "celów dla swych kościstych strzał."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "bone"
-#~ msgstr "kości"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]