wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/wesnoth/sv.po po/wesnoth-httt/sv.po ...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/wesnoth/sv.po po/wesnoth-httt/sv.po ...
Date: Mon, 06 Dec 2004 03:38:19 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   04/12/06 08:31:52

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 
    .       : changelog 

Log message:
    Updated Swedish Translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.36&tr2=1.37&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.13&tr2=1.14&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.17&tr2=1.18&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/changelog.diff?tr1=1.406&tr2=1.407&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/changelog
diff -u wesnoth/changelog:1.406 wesnoth/changelog:1.407
--- wesnoth/changelog:1.406   Sun Dec 5 22:14:04 2004
+++ wesnoth/changelog  Mon Dec 6 08:31:52 2004
@@ -1,6 +1,7 @@
 CVS HEAD:
 * added support for specifying a reference rectangle when using 
relative-positionning syntax in themes
 * updated translation:
+  * swedish
  * russian
 * fixed missing Deathblade in multiplayer
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.13 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.14
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.13 Sun Dec 5 00:12:18 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Mon Dec 6 08:31:52 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-05 00:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 13:57+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-05 19:25+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2235,12 +2235,10 @@
 msgstr "Storkungen vid havet"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Test of the Clan"
 msgstr "Klanernas prövning"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2255,7 +2253,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra klanledaren, Bayar\n"
+"@Besegra 25 trupper och minst en klanledare (bonus)\n"
+"@Besegra alla klanledare\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dör\n"
 "#Delfador dör\n"
@@ -2325,8 +2324,8 @@
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
-"Ni kommer att tjäna under oss. Ni skall skydda våra flanker medan vi tar 
oss "
-"an drottningen. Med ert skydd kan vi säkerligen besegra henne."
+"Ni tjänar under oss. Ni skall skydda våra flanker medan vi tar oss an "
+"drottningen. Med ert skydd kan vi säkerligen besegra henne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:225
 msgid ""
@@ -2335,19 +2334,25 @@
 "our flanks. This is unfortunate as it complicates our march to confront the "
 "queen."
 msgstr ""
+"Trots deras tomma prat har vi erfarit segerns sötma denna dag. Vår seger "
+"över klanernas ledare lämnar oss dock utan flanktrupper. Detta är oturligt 
"
+"eftersom det komplicerar vår marsch för att konfrontera drottningen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:229
 msgid ""
 "It is unfortunate. They would have been of great assistance in helping "
 "ensure a new King is given a chance to ascend the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Det är i sanning otur. De hade varit till stor hjälp för att säkra en ny "
+"kung på Wesnoths tron."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I think you are mistaken! You mean they would have helped a new Queen claim "
 "the throne of Wesnoth!"
-msgstr "Ni tar fel! Ni kommer att hjälpa mig att bli drottning!"
+msgstr ""
+"Jag tror ni misstar er! Ni menar att de skulle varit till stor hjälp för 
att "
+"säkra en ny drottning på tronen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:271
 msgid "Greetings, men of the plains."
@@ -2384,7 +2389,6 @@
 "Ã¥tertagit tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:291
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hah! You think you can seize the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
@@ -2408,10 +2412,11 @@
 msgid ""
 "I cannot believe this! You have defeated me! But the Clan shall fight on!"
 msgstr ""
+"Jag kan inte tro det! Ni har besegrat mig! Men klanen skall fortsätta 
slåss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:330
 msgid "Their leader has fallen but still they fight!"
-msgstr ""
+msgstr "Deras ledare har fallit, men än slåss de!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:361
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
@@ -2447,7 +2452,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:464
 msgid "|$units_slain| Clan Members Defeated"
-msgstr ""
+msgstr "|$units_slain| klanmedlemmar har besegrats"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:484
 msgid ""
@@ -2455,6 +2460,8 @@
 "help in guarding our flanks would be invaluable. Let's take this fight to "
 "their leaders!"
 msgstr ""
+"Vi försvagar deras trupper! Vi får se om de har fått nog. De skulle vara "
+"till stor hjälp som flanktrupper. Nu tar vi oss an deras ledare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -3668,6 +3675,8 @@
 "We must make haste! Far greater challenges lay before us, by tarring here "
 "were diminish our resources."
 msgstr ""
+"Vi måste skynda oss! Långt större utmaningar ligger framför oss, och 
genom "
+"att ödsla tid här så tär vi på våra tillgångar i onödan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.17 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.18
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.17 Sun Dec 5 00:12:18 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Mon Dec 6 08:31:52 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-05 00:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-05 19:21+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -764,7 +764,6 @@
 "tjänster i framtiden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:335
-#, fuzzy
 msgid ""
 "May the currents carry you swiftly my friend. (Whisper) Jessica, send word "
 "that a third of the fleet is to return to the Green Isle, to look for more "
@@ -774,7 +773,7 @@
 "Må strömmarna föra dig raskt framåt, min vän. (Viskande) Jessica, skicka 
bud "
 "att en tredjedel av flottan skall återvända till Gröna ön, för att leta "
 "efter fler överlevande. Om de kommer tillbaka, så säg till dem att 
fortsätta "
-"till de inte hittar fler överlevande. "
+"tills de inte hittar fler överlevande. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:340
 msgid ""
@@ -1018,7 +1017,6 @@
 msgstr "Klarvattnet"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:31
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1042,7 +1040,7 @@
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
 "#Löjtnant Aethyr dör\n"
-"#Du missar sista skeppet"
+"#Missa sista skeppet"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:246
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.36 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.37
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.36    Sun Dec 5 00:12:17 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Mon Dec 6 08:31:52 2004
@@ -1,9 +1,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.9-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-12-05 00:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 14:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-12-05 19:23+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -499,7 +499,6 @@
 msgstr "Gryning"
 
 #: data/help.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Wesnoth games usually take place with a regular cycle between day and night. "
 "The current time of day can be observed under the minimap in the upper "
@@ -512,7 +511,8 @@
 "natt. Den aktuella tiden visas under minikartan i statustabellen till "
 "höger.\n"
 "\n"
-"Dygnscykeln går enligt följande:"
+"Dygnscykeln går enligt följande:\n"
+"\n"
 
 #: data/help.cfg:139 data/schedules.cfg:13 data/schedules.cfg:25
 #: data/schedules.cfg:32
@@ -1225,11 +1225,10 @@
 msgstr "&undead-lich.png,Mörkrets allians"
 
 #: data/scenario-test.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can come if you wish, but the leader is only interested in speaking to "
 "Baldras."
-msgstr "Om du vill så kan du komma, men ledaren vill bara tala med Baldras."
+msgstr "Om du vill så kan du komma, men ledaren vill bara tala med Baldras."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg:7
 msgid "An Island"
@@ -3558,6 +3557,14 @@
 "which is often the only thing which could incur the wrath of these otherwise "
 "kind and curious beings."
 msgstr ""
+"De fruktansvärda och vördnadsbjudande uråldriga woserna växer sig 
oerhört "
+"stora. De syns sällan till annat än i legenderna, där de sägs sparka 
undan "
+"sina fiender som vore de småsten, och besitter en överjordisk styrka som 
kan "
+"krossa de största stenbumlingar till sand, som om trädets sammanlagda 
styrka "
+"att växa och splittra sten över åren är samlad till ett enda ögonblick. "
+"Samma legender vittnar om deras outröttliga vårdande av världens skogar, "
+"vilkas förödelse ofta är det enda som kan väcka dessa annars godhjärtade 
och "
+"nyfikna varelsers vrede."
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:18 data/units/Elder_Wose.cfg:19
 #: data/units/Wose.cfg:19
@@ -4299,9 +4306,8 @@
 msgstr "stridsyxa"
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Deathblade"
-msgstr "Dödsmästare"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Deathblade.cfg:17
 msgid ""
@@ -6279,7 +6285,6 @@
 "styrka."
 
 #: data/units/Ogre.cfg:19 data/units/Young_Ogre.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid "cleaver"
 msgstr "köttyxa"
 
@@ -6734,9 +6739,8 @@
 "ödlefolket."
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Ambusher"
-msgstr "Ödlefolkets ismanare"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Ambusher.cfg:17
 #, fuzzy
@@ -6753,9 +6757,8 @@
 "krigare har styrkan att dra full nytta av detta faktum."
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Flanker"
-msgstr "Ödlefolkets ismanare"
+msgstr ""
 
 #: data/units/Saurian_Flanker.cfg:18
 #, fuzzy
@@ -6797,9 +6800,8 @@
 msgstr "köldstöt"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Skirmisher"
-msgstr "Ödlekrigare"
+msgstr "Ödlefolkets stigfinnare"
 
 #: data/units/Saurian_Skirmisher.cfg:17
 #, fuzzy
@@ -6809,17 +6811,16 @@
 "valued as scouts as the can navigate through rough terrain and around "
 "opponents. The best Skirmishers go on to become Saurian Ambushers."
 msgstr ""
-"Ödlemän är skickliga med spjutet. Trots sitt kallblodiga arv och deras "
-"bräcklighet är de aktade som spejare då de kan förflytta sig i oländig "
-"terräng och ta sig runt fiender. De bästa ödlemännen blir krigare bland "
-"ödlefolket."
+"Ödlefolkets stigfinnare är skickliga med spjutet. Trots sitt kallblodiga 
arv "
+"och deras bräcklighet är de aktade som spejare då de kan förflytta sig i "
+"oländig terräng och ta sig runt fiender. De bästa stigfinnarna blir XXXXXX 
"
+"bland ödlefolket."
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:4
 msgid "Saurian Soothsayer"
 msgstr "Ödlefolkets sökare"
 
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Soothsayers are highly valued as healers because they can provide "
 "aide to their friends regardless of terrain or opposition. In addition to "
@@ -6838,7 +6839,6 @@
 msgstr "Ödlefolkets tribalist"
 
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Despite their lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, "
 "Saurian Tribalists are valued as healers because they can provide aide to "
@@ -6854,7 +6854,6 @@
 msgstr "Ödlekrigare"
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Warriors are highly skilled in the use of the spear. Despite their "
 "lethargic cold blooded heritage, and their relative frailty, they are highly "
@@ -9005,14 +9004,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:126
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Terrible and awe-inspiring, Ancient Woses are majestic treefolk not to be "
-#~ "trifled with. Fearsome fighters, they resist many attacks while "
-#~ "delivering devastating blows to their enemies. Resembling trees, they "
-#~ "blend in with the forest until they make their attack."
-#~ msgstr ""
-#~ "De mäktiga och vördnadsbjudande uråldriga woserna bör man inte bemöta 
"
-#~ "alltför lättvindigt. Dessa skrämmande slagskämpar kan stå emot många 
"
-#~ "attacker medan de utdelar förrödande slag. Eftersom de liknar träd, "
-#~ "smälter lätt de in i skogen tills de anfaller."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]