wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth ca.po
Date: Fri, 26 Nov 2004 13:08:15 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   04/11/26 17:48:27

Modified files:
    po/wesnoth   : ca.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/ca.po.diff?tr1=1.20&tr2=1.21&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth/ca.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.20 wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.21
--- wesnoth/po/wesnoth/ca.po:1.20    Thu Nov 25 16:21:14 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/ca.po  Fri Nov 26 17:48:26 2004
@@ -1,3 +1,4 @@
+# translation of ca.po to 
 # translation of wesnoth.po to Català
 # translation of ca.po to Català
 # Catalan translations for Battle for Wesnoth package.
@@ -11,13 +12,13 @@
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-25 11:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-22 19:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-26 18:43+0100\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Català\n"
+"Language-Team: <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/game.cfg:514 data/translations/english.cfg:61
 msgid "loyal"
@@ -1685,8 +1686,7 @@
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
-msgstr ""
-"Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una batalla."
+msgstr "Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una 
batalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:43
 msgid ""
@@ -1951,8 +1951,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:160
-msgid ""
-"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
+msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:164
@@ -2351,8 +2350,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/tips.cfg:9
-msgid ""
-"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
+msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
 msgstr ""
 
 #: data/tips.cfg:10
@@ -2401,8 +2399,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/tips.cfg:17
-msgid ""
-"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
+msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
 msgstr ""
 
 #: data/tips.cfg:18
@@ -2910,8 +2907,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/translations/english.cfg:142
-msgid ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
@@ -3786,7 +3782,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:4
 msgid "Drake Burner"
-msgstr ""
+msgstr "Cremador drac"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:18
 msgid ""
@@ -3807,7 +3803,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:4
 msgid "Drake Clasher"
-msgstr ""
+msgstr "Drac de choc"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:18
 msgid ""
@@ -3820,9 +3816,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Fighter"
-msgstr "Guerrer"
+msgstr "Lluitador drac"
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:18
 msgid ""
@@ -3837,7 +3832,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:4
 msgid "Fire Drake"
-msgstr ""
+msgstr "Drac de foc"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:18
 msgid ""
@@ -3850,7 +3845,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:4
 msgid "Drake Flameheart"
-msgstr ""
+msgstr "Cor ardent"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
 msgid ""
@@ -3863,7 +3858,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:4
 msgid "Drake Flare"
-msgstr ""
+msgstr "Flamarada"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:20
 msgid ""
@@ -3875,7 +3870,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:4
 msgid "Drake Gladiator"
-msgstr ""
+msgstr "Gladiador drac"
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:19
 msgid ""
@@ -3888,7 +3883,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:4
 msgid "Drake Glider"
-msgstr ""
+msgstr "Planejador drac"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:19
 msgid ""
@@ -3906,7 +3901,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:4
 msgid "Inferno Drake"
-msgstr ""
+msgstr "Drac infernal"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:18
 msgid ""
@@ -3919,11 +3914,11 @@
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
 msgid "Sky Drake"
-msgstr ""
+msgstr "Drac del cel"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
 msgid "Drake Slasher"
-msgstr ""
+msgstr "Tallador drac"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:18
 msgid ""
@@ -3942,7 +3937,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:4
 msgid "Drake Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Guerrer drac"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:18
 msgid ""
@@ -3990,7 +3985,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Berserker"
-msgstr "Nan berserker"
+msgstr "Berserker nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
 msgid ""
@@ -4001,14 +3996,14 @@
 msgstr ""
 "Els nans són una antiga raça de poderoso lluitadors. Els seus berserkers "
 "lluiten de forma temible amb destrals de batalla, i són capaços d'assolir 
un "
-"estat de locura i frenesí que debilitarà les seves defenses, però que "
+"estat de bogeria i frenesí que debilitarà les seves defenses, però que "
 "duplicarà el poder ja de per si mortal dels seus atacs. La presència de "
 "berserkers a la batalla inspira i millora les habilitats de tropes menys "
 "experimentades."
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:26 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
 msgid "berserker frenzy"
-msgstr ""
+msgstr "rauxa berserker"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:29 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:29
 msgid "berserk"
@@ -4016,7 +4011,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Dragonguard"
-msgstr ""
+msgstr "Guàrdia del drac"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -4032,7 +4027,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Dwarvish Fighter"
-msgstr "Guerrer nan"
+msgstr "Lluitador nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:19
 msgid ""
@@ -4041,7 +4036,7 @@
 "terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more "
 "than compensate."
 msgstr ""
-"Els guerrers nans són excel·lents en soterranis i terrenys muntanyencs. "
+"Els lluitadors nans són excel·lents en soterranis i terrenys muntanyencs. "
 "Destres en combat cos a cos, són enemics temibles en poder de mortals "
 "destrals de batalla. Són lents, si, però la seva força i resistència ho "
 "compensa amb escreix."
@@ -4072,7 +4067,7 @@
 "axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far away. "
 "Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
 msgstr ""
-"El Senyor nan es el Rey sota la muntanya. La seva habilitat amb la destral "
+"El Senyor nan es el Rei sota la muntanya. La seva habilitat amb la destral "
 "és incomparable, i pot atacar enemics que estan a llarga distància. Les "
 "seves proeses inspiren a aliats més febles que estàn a prop seu."
 
@@ -4106,7 +4101,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr ""
+msgstr "Sentinella nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
 msgid ""
@@ -4116,7 +4111,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr ""
+msgstr "Defensor nan"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:23
 msgid ""
@@ -4127,7 +4122,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
-msgstr "Guardia d'acer"
+msgstr "Guàrdia d'acer"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:24
 msgid ""
@@ -4159,7 +4154,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
-msgstr ""
+msgstr "Guàrdia del tro"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -4226,12 +4221,11 @@
 "Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
 "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
 "make up a large portion of the Elvish military."
-msgstr ""
+msgstr "Els arquers elfs entrenen des de la seva joventut el tir amb arc, i 
és per això que tenen tanta habilitat en els combats a llarga distància. 
Poden disparar moltes fletxes ràpida i acuradament. Els arquers formen la part 
més important de les tropes dels elfs."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Archer"
-msgstr "Arquer elf"
+msgstr "Arquera elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3
 msgid "Elvish Avenger"
@@ -4243,12 +4237,11 @@
 "forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
 "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
 "seen in the woods until just after they have attacked."
-msgstr ""
+msgstr "Els venjadors elfs són extremadament hàbils i ràpids, vàlids en 
tot tipus de combats. Els venjadors són considerats els més poderosos de 
Wesnoth quan lluiten als boscos. Poden fer emboscades, ja que no hi ha manera 
de veure'ls entre els arbres abans de que hagin atacat."
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Avenger"
-msgstr "Venjador elf"
+msgstr "Venjadora elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
 msgid "Elvish Captain"
@@ -4260,7 +4253,7 @@
 "1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and long-"
 "range fighting."
 msgstr ""
-"Hàbil en el lideratge de soldats, el capità otorga una bonificació a totes 
"
+"Hàbil en el lideratge de soldats, el capità dona una bonificació a totes "
 "les unitats de nivell 1 adjacents. És una unitat competent en la lluita tant 
"
 "en curta com en llarga distància."
 
@@ -4279,9 +4272,8 @@
 "converteix en una unitat hàbil en curta i llarga distància."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Druid"
-msgstr "Druïda elf"
+msgstr "Druïda elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:20
 msgid ""
@@ -4289,21 +4281,20 @@
 "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
-"El Druïda elf és un mestre del bosc. Brillant en la tasca de posar trampes "
-"al oponents, també sap fer ús de les herbes medicinals, per tal de 
esdevenir "
-"una excel·lent unitat de suport per a qualsevol exèrcit elf."
+"Els druïdes elfs són els mestres del bosc. Brillants en la tasca de posar 
trampes "
+"als seus adversaris, també saben fer ús de les herbes medicinals, el que 
els converteix en una excel·lent unitat de suport per a qualsevol exèrcit 
elf."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
 msgid "ensnare"
-msgstr ""
+msgstr "atrapar"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:62 data/units/Elvish_Shyde.cfg:70
 msgid "thorns"
-msgstr ""
+msgstr "espines"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:3
 msgid "female^Elvish Enchantress"
-msgstr ""
+msgstr "Encantadora elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4315,7 +4306,7 @@
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
 msgid "entangle"
-msgstr ""
+msgstr "enredar"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:116 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:116
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:82
@@ -4334,7 +4325,7 @@
 msgstr ""
 "Els lluitadors elfs formen la major part de les milícies dels elfs a "
 "Wesnoth. Es distingeixen d'altres lluitadors per la seva habilitat tant amb "
-"l'espasa com amb l'arc. Habilidosos amb les armes, lluiten millor en el seu "
+"l'espasa com amb l'arc. Hàbils amb les armes, lluiten millor en el seu "
 "hàbitat: el bosc."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
@@ -4347,27 +4338,26 @@
 "tweaked their combat skills to the very maximum. Elvish Heroes prefer "
 "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
 msgstr ""
-"L'Heroi elf és un gran individualista, un combatent amb habilitats "
+"L'heroi elf és un gran individualista, un combatent amb habilitats "
 "desenvolupades al màxim i peça important al camp de batalla. Està "
-"principalment entrenat per la lluita cos a cos amb espasa, però tammateix 
és "
+"principalment entrenat per a la lluita cos a cos amb espasa, però tanmateix 
és "
 "hàbil amb l'arc."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr "Alt senyor elf"
+msgstr "Alt Senyor elf"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:17
 msgid ""
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
-"El Alts senyors elfs són uns combatents ferotges, hàbils amb l'espasa i "
+"Els Alts Senyors elfs són uns combatents ferotges, hàbils amb l'espasa i "
 "temibles per les boles de foc que són capaços de llançar."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Lady"
-msgstr "Donzella elf"
+msgstr "Dama elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:17
 msgid ""
@@ -4378,7 +4368,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:19
 msgid "shove"
-msgstr ""
+msgstr "empenta"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish Lord"
@@ -4388,9 +4378,7 @@
 msgid ""
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
-msgstr ""
-"El Senyo elf és un combatent ferotge, hàbil amb l'espasa i temible per les "
-"boles de foc que és capaç de llançar."
+msgstr "El Senyor elf és temible en combat, ja sigui utilitzant la seva 
espasa en la lluita cos a cos o amb les seves devastadores boles de foc a distà
ncia."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3
 msgid "Elvish Marksman"
@@ -4408,18 +4396,17 @@
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:38
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:117
 msgid "longbow"
-msgstr ""
+msgstr "arc llarg"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:39 data/units/Elvish_Marksman.cfg:116
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:40
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:119 data/units/Fire_Dragon.cfg:60
 msgid "marksman"
-msgstr ""
+msgstr "tirador"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Marksman"
-msgstr "Tirador elf"
+msgstr "Tiradora elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
 msgid "Elvish Marshal"
@@ -4453,7 +4440,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2
 msgid "Elvish Ranger"
-msgstr "Guardaboscos elf"
+msgstr "Bosquerol elf"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:18 data/units/Elvish_Ranger.cfg:95
 msgid ""
@@ -4464,13 +4451,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Ranger"
-msgstr "Guardaboscos elf"
+msgstr "Bosquerola elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Genet elf"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:28
 msgid ""
@@ -4487,14 +4473,13 @@
 "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their skill "
 "on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in combat."
 msgstr ""
-"Els Exlporadors elfs es mouen ràpidament a travès del bosc i les prades. 
Els "
-"exploradors són uns janets impresisonants, però no disposen de gaire força 
"
+"Els exploradors elfs es mouen ràpidament a travès del bosc i les prades. 
Els "
+"exploradors són uns genets impressionants, però no disposen de gaire força 
"
 "en combat."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shaman"
-msgstr "Bruixot elf"
+msgstr "Xaman elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:20
 msgid ""
@@ -4502,13 +4487,13 @@
 "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
-"El Bruixot elf s'especialitza en formes no violentes per tal d'aturar "
-"l'enemic. El seu atac ralentitza i redueix el nombre d'atacs de la víctima, "
+"Els xamans elfs s'especialitza en formes no violentes per tal d'aturar "
+"l'enemic. El seu atac alenteix i redueix el nombre d'atacs de la víctima, "
 "i les seves habilitats curatives sanen les tropes aliades."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3
 msgid "Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Franctirador elf"
+msgstr "Fletxer elf"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:18 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:97
 msgid ""
@@ -4519,14 +4504,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Franctirador elf"
+msgstr "Fletxera elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Shyde"
-msgstr "Nimfa elf"
+msgstr "Shyde elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:20
 msgid ""
@@ -4534,7 +4517,7 @@
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
 "capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
 msgstr ""
-"Les Nimfes són elfs amb una desmesurada passió per la natura i la seva "
+"Les shydes són elfes amb una desmesurada passió per la natura i la seva "
 "màgia, cosa que les va convertint lentament en sers sobrenaturals. De "
 "l'esquena surten ales, fines com les d'una libèl·lula, cosa que les permet "
 "volar àgilment pels boscos elfs."
@@ -4544,9 +4527,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sorceress"
-msgstr "Arquer elf"
+msgstr "Fetillera elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4558,7 +4540,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
 msgid "female^Elvish Sylph"
-msgstr ""
+msgstr "Sílfide elfa"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:20
 msgid ""
@@ -4588,7 +4570,7 @@
 
 #: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
 msgid "Fighter"
-msgstr "Guerrer"
+msgstr "Lluitador"
 
 #: data/units/Fighter.cfg:17 data/units/Fighter.cfg:58
 msgid ""
@@ -4596,7 +4578,7 @@
 "from enemies. However they have the potential to become great warriors one "
 "day."
 msgstr ""
-"El Guerrer és hàbil en el ús de l'espasa. Jove i inexpert, és vulnerable 
als "
+"El lluitador és hàbil en el ús de l'espasa. Jove i inexpert, és 
vulnerable als "
 "atacs enemics. No obstant, té el potencial per a convertir-se en un gran "
 "lluitador, algún dia..."
 
@@ -4615,24 +4597,23 @@
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
-msgstr ""
+msgstr "mossegada"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:39
 msgid "tail"
-msgstr ""
+msgstr "cua"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:4
 msgid "Fireball"
-msgstr ""
+msgstr "Bola de foc"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid ""
-"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
+msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
 msgstr ""
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
-msgstr ""
+msgstr "Saltejador"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:16
 msgid ""
@@ -4643,13 +4624,13 @@
 #: data/units/Footpad.cfg:19 data/units/Thug.cfg:19 data/units/Troll.cfg:20
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:20
 msgid "club"
-msgstr ""
+msgstr "garrot"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:37 data/units/Outlaw.cfg:38
 #: data/units/Outlaw.cfg:111 data/units/Outlaw_Princess.cfg:44
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:45 data/units/Troll_Rocklobber.cfg:38
 msgid "sling"
-msgstr ""
+msgstr "fona"
 
 #: data/units/Galleon.cfg:4
 msgid "Galleon"
@@ -4669,37 +4650,33 @@
 
 #: data/units/Gate.cfg:3
 msgid "Gate"
-msgstr ""
+msgstr "Portal"
 
 #: data/units/Gate.cfg:21
 msgid "bump"
 msgstr ""
 
 #: data/units/General.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
 #: data/units/General.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "As the great leaders of the human armies, Generals are responsible for the "
 "protection of large or important areas in the human kingdoms. Generals can "
 "coordinate the attacks of level 1 and 2 units, thereby increasing their "
 "fighting efficiency."
 msgstr ""
-"Els Generals són els grans líders de les tropes humanes. Responsables de la 
"
+"Els generals són els grans líders de les tropes humanes. Responsables de la 
"
 "protecció de les zones més grans i importants dels regnes, els generals "
 "poden coordinar les unitats de nivell 1 i 2, incrementant la seva eficaàcia "
 "en combat."
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Ghost"
 msgstr "Fantasma"
 
 #: data/units/Ghost.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ghosts are the souls of warriors that died in agony centuries ago without "
 "leaving a corpse behind. Not limited by physical bodies, these undead can "
@@ -4750,7 +4727,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
-msgstr ""
+msgstr "Escorpí gegant"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:16
 msgid ""
@@ -4768,9 +4745,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Goblin Impaler"
-msgstr "Saquejador Goblin"
+msgstr "Empalador goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Impaler.cfg:17
 msgid ""
@@ -4780,47 +4756,42 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr "Cavaller Goblin"
+msgstr "Cavaller goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel with "
 "great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
 msgstr ""
-"Els Cavallers Goblin són l'èlit dels janets de llops, capaços de correr a "
-"una velocitat endemoniada, superant en velocitat a d'altres races."
+"Els cavallers goblin són l'èlit dels janets de llops, capaços de córrer a 
"
+"una velocitat increíble, superant en velocitat a d'altres races."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Goblin Pillager"
-msgstr "Saquejador Goblin"
+msgstr "Saquejador goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These Goblin "
 "Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with torches and nets."
 msgstr ""
-"Alguns Goblins entrenan les seves monture per a que superin la seva por al "
+"Alguns goblins entrenen les seves muntures per a que superin la seva por al "
 "foc. Armats amb torxes i xarxes, els saquejadors porten la destrucció als "
 "seus enemics."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:19
 msgid "torch"
-msgstr ""
+msgstr "torxa"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:35 data/units/Merman_Entangler.cfg:26
 #: data/units/Merman_Netcaster.cfg:26
 msgid "net"
-msgstr ""
+msgstr "xarxa"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Goblin Spearman"
-msgstr "Llancer"
+msgstr "Llancer goblin"
 
 #: data/units/Goblin_Spearman.cfg:17
 msgid ""
@@ -4833,7 +4804,7 @@
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Gran Cavaller"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:16
 msgid ""
@@ -4844,11 +4815,11 @@
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:36 data/units/Knight.cfg:36
 #: data/units/Lancer.cfg:20 data/units/Paladin.cfg:41
 msgid "lance"
-msgstr ""
+msgstr "llança"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:3
 msgid "Grand Marshal"
-msgstr ""
+msgstr "Gran Mariscal"
 
 #: data/units/Grand_Marshal.cfg:18
 msgid ""
@@ -4860,9 +4831,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Great Mage"
-msgstr "Gran Mag"
+msgstr "Gran mag"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:20 data/units/Great_Mage.cfg:96
 #, fuzzy
@@ -4876,13 +4846,12 @@
 "batalla."
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "female^Great Mage"
-msgstr "Gran Mag"
+msgstr "Gran maga"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:3
 msgid "Great Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Gran troll"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:16
 msgid ""
@@ -4893,10 +4862,9 @@
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Griu"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Half-lion, half-bird, these majestic creatures dominate the skies of the "
 "world. Since they are wary of other intelligent races, Gryphons should not "
@@ -4904,11 +4872,11 @@
 msgstr ""
 "Meitat lleó, meitat ocell, aquestes majestuoses criatures dominen els cels "
 "del món. Solen ser desconfiades envers d'altres races intel·ligents, i és "
-"millor no molestar-les sense una bona raó..."
+"millor no molestar-les sense una bona raó."
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
-msgstr ""
+msgstr "Mestre de grius"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:18
 msgid ""
@@ -4919,7 +4887,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Genet de grius"
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:16
 #, fuzzy
@@ -4933,12 +4901,10 @@
 "voladores descobreixen un nou món en els cels..."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Halbardier"
 msgstr "Alabarder"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The best of the soldiers are choosen to become Halberdiers. Their weapon, "
 "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
@@ -4946,15 +4912,15 @@
 "when defending."
 msgstr ""
 "Són el resultat de promocionar els millors d'entre tots els soldats. La seva 
"
-"arma és lenta d'utilitzar, però són capaços de produir ferides letals."
+"arma és lenta d'utilitzar, però són capaços de produir ferides letals. A 
més, els alabarders sempre ataquen primer en combat, encara que estiguin 
defensant."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18 data/units/Halbardier.cfg:36
 msgid "halberd"
-msgstr ""
+msgstr "alabarda"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
-msgstr ""
+msgstr "Infanteria pesada"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:15
 msgid ""
@@ -5019,7 +4985,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Knight"
 msgstr "Cavaller"
 
@@ -6091,10 +6056,8 @@
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
-msgstr ""
-"La Serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
+msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
+msgstr "La Serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
@@ -6497,9 +6460,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "White Mage"
-msgstr "Mag Blanc"
+msgstr "Mag blanc"
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:25 data/units/White_Mage.cfg:84
 #, fuzzy
@@ -6516,13 +6478,12 @@
 "dels mags."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:65
-#, fuzzy
 msgid "female^White Mage"
-msgstr "Mag Blanc"
+msgstr "Maga blanca"
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:3
 msgid "Wolf Rider"
-msgstr "Genet de Llop"
+msgstr "Genet de llop"
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:17
 msgid ""
@@ -6569,7 +6530,7 @@
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "Yeti"
 
 #: data/units/Yeti.cfg:30
 msgid ""
@@ -6579,7 +6540,7 @@
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
-msgstr ""
+msgstr "Ogre jove"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:15
 msgid ""
@@ -6594,7 +6555,7 @@
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
-msgstr ""
+msgstr "Jove"
 
 #: data/units/Youth.cfg:17
 msgid ""
@@ -6604,134 +6565,131 @@
 
 #: src/about.cpp:46
 msgid "+Core Developers"
-msgstr ""
+msgstr "+Desenvolupadors principals"
 
 #: src/about.cpp:47
 msgid "-  Main Developer"
-msgstr ""
+msgstr "-  Programador"
 
 #: src/about.cpp:50
 msgid "-  Artwork and graphics designer"
-msgstr ""
+msgstr "-  Disseny artístic i gràfics"
 
 #: src/about.cpp:54
 msgid "+Developers"
-msgstr ""
+msgstr "+Desenvolupadors"
 
 #: src/about.cpp:69
 msgid "+General Purpose Administrators"
-msgstr ""
+msgstr "+Administrador de propòsit general"
 
 #: src/about.cpp:73
 msgid "+Artwork and graphics designers"
-msgstr ""
+msgstr "+Dissenyadors i grafistes"
 
 #: src/about.cpp:97
 msgid "+Music"
-msgstr ""
+msgstr "+Música"
 
 #: src/about.cpp:104
-#, fuzzy
 msgid "+Scenario Designers"
-msgstr "Objectius de l'escenari"
+msgstr "+Disseny dels escenaris"
 
 #: src/about.cpp:114
-#, fuzzy
 msgid "+Multiplayer Maps"
-msgstr "Multijugador"
+msgstr "+Mapes multijugador"
 
 #: src/about.cpp:119
 msgid "+Packagers"
-msgstr ""
+msgstr "+Empaquetadors"
 
 #: src/about.cpp:127
 msgid "+Miscellaneous"
-msgstr ""
+msgstr "+Altres"
 
 #: src/about.cpp:132
 msgid "+Internationalization Manager"
-msgstr ""
+msgstr "+Coordinació traduccions"
 
 #: src/about.cpp:136
 msgid "+Basque Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció basca"
 
 #: src/about.cpp:140
 msgid "+Catalan Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció catalana"
 
 #: src/about.cpp:146
 msgid "+Czech Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció txeca"
 
 #: src/about.cpp:155
 msgid "+Danish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció danesa"
 
 #: src/about.cpp:160
 msgid "+Dutch Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció holandesa"
 
 #: src/about.cpp:165
 msgid "+Finnish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció finesa"
 
 #: src/about.cpp:169
 msgid "+French Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció francesa"
 
 #: src/about.cpp:181
 msgid "+German Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció alemanya"
 
 #: src/about.cpp:191
 msgid "+Greek Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció grega"
 
 #: src/about.cpp:196
 msgid "+Hungarian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció hongaresa"
 
 #: src/about.cpp:201
 msgid "+Italian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció italiana"
 
 #: src/about.cpp:210
 msgid "+Norwegian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció noruega"
 
 #: src/about.cpp:216
 msgid "+Polish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció polonesa"
 
 #: src/about.cpp:222
 msgid "+Portuguese (Brazil) Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció portuguesa (brasil)"
 
 #: src/about.cpp:230
 msgid "+Russian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció russa"
 
 #: src/about.cpp:236
 msgid "+Slovak Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció eslovaca"
 
 #: src/about.cpp:240
 msgid "+Spanish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció espanyola"
 
 #: src/about.cpp:248
 msgid "+Swedish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Traducció sueca"
 
 #: src/about.cpp:255
 msgid "+Contributors"
-msgstr ""
+msgstr "+Col·laboradors"
 
 #: src/about.cpp:263
-#, fuzzy
 msgid "+Bots"
-msgstr "Bonificació"
+msgstr "+Robots"
 
 #: src/about.cpp:299 src/help.cpp:2566 src/show_dialog.cpp:498
 msgid "Close"
@@ -7122,8 +7080,7 @@
 msgstr ""
 
 #: src/game.cpp:1136
-msgid ""
-"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
+msgid "There was a problem creating the files necessary to install this 
campaign."
 msgstr ""
 
 #: src/game.cpp:1148 src/game.cpp:1186 src/game.cpp:1210
@@ -7267,8 +7224,7 @@
 #: src/help.cpp:1305
 #, fuzzy
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
-msgstr ""
-"Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la defensa."
+msgstr "Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la 
defensa."
 
 #: src/help.cpp:1307
 #, fuzzy
@@ -7772,8 +7728,7 @@
 msgstr "Trieu l'arma"
 
 #: src/playturn.cpp:1119
-msgid ""
-"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
 msgstr ""
 
 #: src/playturn.cpp:1128 src/playturn.cpp:1133
@@ -8138,448 +8093,3 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr ""
 
-#~ msgid ""
-#~ "This page outlines all you need to know to play Battle for Wesnoth. It "
-#~ "covers how to play and the basic mechanics behind the game. For more "
-#~ "information on conquering the game, you may wish to consult "
-#~ "<ref>dst=basic_strategy text='Basic Strategy'</ref> and "
-#~ "<ref>dst=multiplayer_strategy text='Multiplayer Strategy'</ref>. Keep in "
-#~ "mind that this is just an outline - for special exceptions and "
-#~ "situations, please follow the links included.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To begin with, it's best to click the <italic>text=Tutorial</italic> "
-#~ "button at the main menu. This will take you to the interactive tutorial, "
-#~ "which will teach you the basics of Wesnoth. After this, it is recommended "
-#~ "that you play the Heir to the Throne campaign first - click "
-#~ "<italic>text=Campaign</italic> then <italic>text='Heir to the Throne'</"
-#~ "italic>. As Battle for Wesnoth can be quite challenging, you may wish to "
-#~ "start on <italic>text=Easy</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>While playing, keep "
-#~ "in mind that if you mouse-over many items on the menu bar to the right, a "
-#~ "brief description will pop up explaining that item. This is especially "
-#~ "useful when you encounter new abilities for the first time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta pàgina resumeix tot el que necessiteu saber per jugar a Batalla "
-#~ "per Wesnoth. Cobreix com jugar i el funcionament bàsic del joc. Per a 
més "
-#~ "informació, pot interessar-vos <ref>dst=basic_strategy text='Estratègia "
-#~ "bàsica'</ref> i <ref>dst=multiplayer_strategy text='Estratègia "
-#~ "multijugador'</ref>. Recordeu que això és només un resum general, per a 
"
-#~ "situacions especials seguiu els següents enllaços.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Per començar, és millor jugar la <italic>text='Tutoria'</italic>, que us 
"
-#~ "ensenyarà els conceptes bàsics de Wesnoth. Després d'això, es 
recomanable "
-#~ "jugar la campanya <italic>text='Hereu al tron'</italic>. Com Batalla per "
-#~ "Wesnoth pot ser una mica difícil al començament potser voldreu començar 
"
-#~ "jugant en nivell <italic>text='fàcil'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Mentre jugueu, "
-#~ "recordeu que si poseu el ratolí sobre certs elements del menú, 
apareixerà "
-#~ "una descripció amb una explicació. Això us serà especialment útil 
quan "
-#~ "trobeu noves habilitats per primera vegada."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>At the start of any "
-#~ "battle, and at times during it, you will need to recruit units into your "
-#~ "army. To recruit, you must have your leader (Konrad in the Heir to the "
-#~ "Throne campaign) on the Keep square of a Castle. Then you may recruit by "
-#~ "either choosing Recruit from the menu or right-clicking on a hex and "
-#~ "selecting <italic>text=Recruit</italic>. This brings up the recruit menu, "
-#~ "which lists units available for recruitment, along with their gold cost. "
-#~ "Click on a unit to see its statistics to the left, then press the recruit "
-#~ "button to recruit it.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you right-clicked on a castle hex and selected recruit, the new unit "
-#~ "will appear in that square. Otherwise, it will appear in a free square "
-#~ "near the keep. You may only recruit as many units as you have free hexes "
-#~ "in your castle, and you cannot spend more gold than you actually have on "
-#~ "recruiting.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Recruited units come with two random <ref>dst=traits text=Traits</ref> "
-#~ "which modify their statistics.\n"
-#~ "\n"
-#~ "In later scenarios, you may also Recall survivors from earlier battles. "
-#~ "Recalling functions identically to Recruiting, save that recalling costs "
-#~ "a standard 20 gold and presents you with a list of all surviving units "
-#~ "from previous scenarios.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Keep in mind that units not only cost gold to Recruit or Recall, they "
-#~ "also require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep "
-#~ "text='Income and Upkeep'</ref> for more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>Al començament de "
-#~ "qualsevol batalla, i en certes ocasions mentre aquesta dura, necessitareu "
-#~ "reclutar unitats per al vostre exèrcit. Per tal de reclutar, heu de tenir 
"
-#~ "un líder (per exemple Konrad a la campanya Hereu al tron) sobre la torre "
-#~ "d'un castell. Podreu reclutar triant <italic>text='Recluta'</italic> des "
-#~ "del menú o bé fent clic amb el botó dret sobre un hexàgon i 
seleccionant "
-#~ "<italic>text='Recluta'</italic>. Això us mostrarà el diàleg de "
-#~ "reclutament, que llista les unitats disponibles i el seu cost. Feu clic "
-#~ "en una unitat per veure les seves característiques, i clic sobre el botó 
"
-#~ "<italic>text='Recluta'</italic> per reclutar-la.\n"
-#~ "\n"
-#~ "En cas de fer clic amb el botó dret, la nova unitat apareixerà al hexà
gon "
-#~ "seleccionat. Si no, apareixerà en algun hexàgon lliure proper a la 
torre. "
-#~ "Només podreu reclutar tantes unitats com hexàgons tingui el vostre "
-#~ "castell, i no podeu gastar més diners dels que teniu reclutant.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Les unitats reclutades venen amb dos <ref>dst=traits text=trets</ref> "
-#~ "aleatoris que modifiquen les seves característiques.\n"
-#~ "\n"
-#~ "En escenaris avançats també podreu reincorporar els supervivents de "
-#~ "batalles anteriors. La reincorporació funciona igual que el reclutament, "
-#~ "excepte pel que fa al cost. El preu per reincorporar una unitat és "
-#~ "estàndard: 20 monedes d'or.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Recordeu que les unitats no només costen diners a l'hora de reclutar i "
-#~ "reincorporar, també requereixen diners de suport. Veure "
-#~ "<ref>dst=income_and_upkeep text='Guanys i manteniment'</ref> per a més "
-#~ "informació."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you "
-#~ "wish to move, then click on the hex you wish to move it to. When "
-#~ "selected, all the hexes a unit can move to this turn will be highlighted, "
-#~ "and all those it can't made dull. Mousing over a dull square will show "
-#~ "the number of turns required to reach it, and clicking will cause the "
-#~ "unit to move towards it by the fastest route over this and subsequent "
-#~ "turns.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each unit has a certain number of movement points which are expended when "
-#~ "moving into a new hex, depending on the <ref>dst=terrain text=Terrain</"
-#~ "ref> of that particular hex. For instance, grassland nearly always costs "
-#~ "1 movement point to enter. Exactly how many movement points are spent "
-#~ "entering a hex depends on the unit type - in forest, elvish units only "
-#~ "spend 1 movement point, most human and orc units spend 2, while horsemen "
-#~ "spend 3. You can learn how many movement points a unit requires to enter "
-#~ "a certain terrain type by right-clicking on it, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Another thing to keep in mind while moving is <ref>dst=zones_of_control "
-#~ "text='Zones of Control'</ref>. Each unit generates a zone of control in "
-#~ "the hexes immediately surrounding it, and any enemy unit entering those "
-#~ "hexes immediately ends its movement. Learning how to use zones of control "
-#~ "to your advantage is an important part of Wesnoth, as only "
-#~ "<ref>dst=ability_skirmish text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of "
-#~ "control."
-#~ msgstr ""
-#~ "El moviment a Batalla per Wesnoth es simple: primer feu un clic a la "
-#~ "unitat que desitgeu moure i aleshores feu clic al hexàgon de destí. Quan 
"
-#~ "una unitat està seleccionada, tots els hexàgons on pot desplaçar-se en 
el "
-#~ "torn actual queden il·luminats. Movent el ratolí sobre un hexàgon fora 
de "
-#~ "la zona il·luminada mostrarà els nombre de torns necessaris per arribar-"
-#~ "hi.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Cada unitat té un cert nombre de punts de moviment que es gasten cada "
-#~ "vegada que la unitat es mou, depenent del <ref>dst=terrain text=Terreny</"
-#~ "ref>. Per exemple, entrar a una zona de herba casi sempre costa un punt "
-#~ "de moviment. El nombre exacte de punts de moviments que que es gasten "
-#~ "depèn també de la unitat. Als boscos, els elfs només gasten 1 punt, la "
-#~ "majoria de humans i orcs 2, i els genets 3. Podeu veure quants punts "
-#~ "necessita una unitat per entrar en un determinat tipus de terreny fent-li "
-#~ "clic amb el botó dret i seleccionant <italic>text='Descriu unitat'</"
-#~ "italic>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Un altre factor a tenir en compte són les <ref>dst=zones_of_control "
-#~ "text='Zones de control'</ref>. Cada unitat genera una zona de control "
-#~ "sobre els hexàgons que té al voltant. Si una unitat enemiga entra en "
-#~ "aquesta zona, acaba el seu moviment. Aprendre com fer servir les zones de "
-#~ "control és un avantatge important a Wesnoth ja que només les unitats amb 
"
-#~ "l'habilitat d'<ref>dst=ability_skirmish text='hostilitzar'</ref> poden "
-#~ "ignorar aquestes zones."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-"
-#~ "ranged, but both of them take place between units in adjacent hexes. "
-#~ "Short-range combat usually involves weapons such as swords, axes or "
-#~ "fangs, while long-range combat usually involves weapons such as bows, "
-#~ "spears and fireballs. Combat is relatively straightforward; the attacker "
-#~ "and defender alternate attacks until each has used their allotted number "
-#~ "of attacks.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Order and number of attacks'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "The attacker gets the first attack, then the defender. This continues to "
-#~ "alternate until each unit has used up all of its attacks. The number of "
-#~ "attacks a unit gets varies; for instance, an Elvish fighter with a 5-4 "
-#~ "sword attack may make 4 swings each dealing 5 damage, while an Orcish "
-#~ "Grunt with 9-2 only gets 2 swings (but at 9 damage).\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Chance to hit'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "With two exceptions, the chance to hit a unit is based solely on its "
-#~ "defense rating in the <ref>dst=terrain text=Terrain</ref> it is currently "
-#~ "standing in. This may be found by right-clicking a unit, selecting Unit "
-#~ "Description, and then look at <italic>text='Terrain Modifiers'</italic>. "
-#~ "For instance, elves have a defense rating of 70% in forest, meaning a "
-#~ "unit attacking them has only a 30% chance of hitting them. Conversely, "
-#~ "the elf's chance of hitting the attacker in return depends on what "
-#~ "terrain the attacker is in.\n"
-#~ "There are two exceptions to this rule: <ref>dst=magical_attacks "
-#~ "text='Magical attacks'</ref> and <ref>dst=ability_marksman text=Marksmen</"
-#~ "ref>. Magical attacks always have a 70% chance to hit, regardless of "
-#~ "terrain, and, when used offensively, Marksmen always have at least a 60% "
-#~ "chance to hit, regardless of terrain.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Damage</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Each blow which hits causes a base amount of damage depending on the "
-#~ "attack type. For instance, an Elvish Fighter with a 5-4 sword attack "
-#~ "causes a base of 5 damage. This is usually modified by two things: "
-#~ "<ref>dst=damage_types_and_resistance text=Resistance</ref> and "
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='Time of Day'</ref>, both of which are "
-#~ "explained below.\n"
-#~ "\n"
-#~ "A few units have special abilities which affect damage dealt in combat. "
-#~ "The most common of these is <ref>dst=ability_charge text=Charge</ref>, "
-#~ "which doubles the damage dealt by both attacker and defender when the "
-#~ "unit with Charge attacks."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hi ha dos tipus de combat a Batalla per Wesnoth, de curt i de llarg "
-#~ "abast. En ambdós casos els combats tenen lloc en hexàgons adjacents. Els 
"
-#~ "de curt abast en general impliquen l'ús d'armes com ara espases, destrals 
"
-#~ "o ullals. En canvi, en els de llarg abast, s'utilitzen arcs, llances o "
-#~ "boles de foc. El combat és bastant directe; l'atacant i el defensor "
-#~ "alternen els atacs fins que cadascun d'ells els esgota. \n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Ordre i nombre dels atacs'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "L'atacant realitza el primer atac i després ho fa el defensor. Això "
-#~ "continua fins que cadascuna de les unitats ha fet tots els seus atacs. El "
-#~ "nombre dels atacs de cada unitat pot variar. Per exemple, un Lluitador "
-#~ "Elf amb un atac d'espasa de 5-4 podrà realitzar 4 atacs fent 5 punts de "
-#~ "mal en cada intent. En canvi un Orc amb 9-2 només tindrà la possibilitat 
"
-#~ "d'atacar 2 vegades, però amb 9 punts de mal.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text='Possibilitat de colpejar'</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "La possibilitat de colpejar una unitat està basada únicament en el seu "
-#~ "grau de defensa en el terreny en el que es troba. Podeu veure el seu grau "
-#~ "fent clic amb el botó dret sobre una unitat i seleccionant la opció "
-#~ "'Descriu unitat'. Per exemple, els elfs tenen un grau de defensa del 70% "
-#~ "als boscos, que vol dir que si una unitat els ataca només tindrà un 30% "
-#~ "de possibilitats de colpejar. Inversament, les possibilitats dels elfs de "
-#~ "colpejar l'enemic dependran del terreny en que es trobi l'atacant. Hi ha "
-#~ "dos excepcions a aquesta regla: <ref>dst=magical_attacks text='els atacs "
-#~ "màgics'</ref>, i la habilitat de <ref>dst=ability_marksman "
-#~ "text='tirador'</ref>. Els atacs màgics sempre tenen un 70% de "
-#~ "possibilitats de colpejar, sigui quin sigui el terreny, mentre que que "
-#~ "els amb la habilitat de tirador, les possibilitats són del 60%.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<header>text=Mal</header>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Cada vegada que es colpeja, es causa un mal base depenent de l'atac. Per "
-#~ "exemple, un Lluitador Elf amb un atac d'espasa de 5-4 causa un mal base "
-#~ "de 5 punts. Això es veu modificat per dos factors: "
-#~ "<ref>dst=damage_type_and_resistance text='resistència'</ref> i "
-#~ "<ref>dst=time_of_day text='temps del dia'</ref>.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Algunes unitats tenen habilitats que poden afectar el mal infligit en "
-#~ "combat. La més comuna és la <ref>dst=ability_charge text='cà
rrega'</ref>, "
-#~ "la qual dobla el mal causat per l'atacant i pel defensor quan la unitat "
-#~ "amb aquesta l'habilitat de càrrega ataca."
-
-#~ msgid ""
-#~ "These elite undead archers strike terror in the hearts of their foes by "
-#~ "using the bones of the slain as weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquests arquers No morts d'èlit usen els ossos dels caiguts a la batalla "
-#~ "per matar els seus enemics, així com per sembrar el terror als seus cors."
-
-#~ msgid "pistol"
-#~ msgstr "pistola"
-
-#~ msgid "Next tip"
-#~ msgstr "Proper consell"
-
-#~ msgid "Tip of the Day"
-#~ msgstr "Consell del dia"
-
-#~ msgid "Do not show tips"
-#~ msgstr "No mostris consells"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Riding a fast horse and armed with sword and a magical artifact, a "
-#~ "Dragoon make a versatile enemy."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sobre unes montures molt ràpides i armats amb espases i primitives "
-#~ "pistoles, els Dracs són unes tropes molt versàtils."
-
-#~ msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
-#~ msgstr "No ha estat possible inicialitzar el vídeo. Sortint.\n"
-
-#~ msgid "Could not initialize fonts. Exiting.\n"
-#~ msgstr "No ha estat possible inicialitzar les fonts. Sortint.\n"
-
-#~ msgid "Next unit"
-#~ msgstr "Següent unitat"
-
-#~ msgid "End Unit Turn"
-#~ msgstr "Fi del torn de l'unitat"
-
-#~ msgid "Undo"
-#~ msgstr "Desfés"
-
-#~ msgid "Redo"
-#~ msgstr "Refés"
-
-#~ msgid "Zoom In"
-#~ msgstr "Apropar"
-
-#~ msgid "Zoom Out"
-#~ msgstr "Allunyar"
-
-#~ msgid "Fullscreen"
-#~ msgstr "Pantalla completa"
-
-#~ msgid "Unit Description"
-#~ msgstr "Descriu unitat"
-
-#~ msgid "Toggle Grid"
-#~ msgstr "Mostra graella"
-
-#~ msgid "Status Table"
-#~ msgstr "Taula d'estat"
-
-#~ msgid "Mute"
-#~ msgstr "Mut"
-
-#~ msgid "Speak"
-#~ msgstr "Parla"
-
-#~ msgid "Create Unit (Debug!)"
-#~ msgstr "Crea unitat (Debug!)"
-
-#~ msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-#~ msgstr "Canvia bàndol (Debug!)"
-
-#~ msgid "Preferences"
-#~ msgstr "Preferències"
-
-#~ msgid "Scenario Objectives"
-#~ msgstr "Objectius de l'escenari"
-
-#~ msgid "Quit Game"
-#~ msgstr "Surt"
-
-#~ msgid "Set Label"
-#~ msgstr "Posa etiqueta"
-
-#~ msgid "Show Enemy Moves"
-#~ msgstr "Moviments enemics"
-
-#~ msgid "Best Possible Enemy Moves"
-#~ msgstr "Millors moviments enemics"
-
-#~ msgid "New Map"
-#~ msgstr "Nou mapa"
-
-#~ msgid "Load Map"
-#~ msgstr "Carrega mapa"
-
-#~ msgid "Save Map"
-#~ msgstr "Desa mapa"
-
-#~ msgid "Save As"
-#~ msgstr "Desa com"
-
-#~ msgid "Set Player Start Position"
-#~ msgstr "Defineix la posició inicial del jugador"
-
-#~ msgid "Fill Selection"
-#~ msgstr "Emplena la selcció"
-
-#~ msgid "Cut"
-#~ msgstr "Talla"
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "Copia"
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Enganxa"
-
-#~ msgid "Resize Map"
-#~ msgstr "Mida del mapa"
-
-#~ msgid "Flip Map"
-#~ msgstr "Invertir mapa"
-
-#~ msgid "Select All"
-#~ msgstr "Selecciona-ho tot"
-
-#~ msgid "Speak to Ally"
-#~ msgstr "Parla als aliats"
-
-#~ msgid "Speak to All"
-#~ msgstr "Parla a tothom"
-
-#~ msgid "View Chat Log"
-#~ msgstr "Veure el registre del xat"
-
-#~ msgid "Do you really want to quit?"
-#~ msgstr "Segur que voleu sortir?"
-
-#~ msgid "minimum damage"
-#~ msgstr "mal mínim"
-
-#~ msgid "Game"
-#~ msgstr "Partida"
-
-#~ msgid "Scenario"
-#~ msgstr "Escenari"
-
-#~ msgid "Configure Sides:"
-#~ msgstr "Configura bàndols:"
-
-#~ msgid "Choose Team Settings:"
-#~ msgstr "Tria la configuració dels equips:"
-
-#~ msgid "Could not connect to the remote host"
-#~ msgstr "No ha estat possible connectar al servidor remot."
-
-#~ msgid "Waiting for players to connect"
-#~ msgstr "Esperant jugadors"
-
-#~ msgid "Filled"
-#~ msgstr "Ple"
-
-#~ msgid "Available"
-#~ msgstr "Disponible"
-
-#~ msgid "&misc/observer.png,Observer"
-#~ msgstr "&misc/observer.png,Observador"
-
-#~ msgid "Describe Unit"
-#~ msgstr "Descriu unitat"
-
-#~ msgid "Full Screen or Windowed?"
-#~ msgstr "Pantalla completa o finestra?"
-
-#~ msgid "Display:"
-#~ msgstr "Pantalla:"
-
-#~ msgid "Windowed"
-#~ msgstr "Finestra"
-
-#~ msgid "Speed:"
-#~ msgstr "Velocitat:"
-
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "Normal"
-
-#~ msgid "Sound Settings..."
-#~ msgstr "Paràmetres del so"
-
-#~ msgid "Options"
-#~ msgstr "Opcions"
-
-#~ msgid "Choose Scenario"
-#~ msgstr "Tria escenari"
-
-#~ msgid "Unit resistance table"
-#~ msgstr "Taula de resistencies"
-
-#~ msgid "See Also..."
-#~ msgstr "Vegeu també..."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]