wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sk.po wesnoth-ei/sk.p...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-editor/sk.po wesnoth-ei/sk.p...
Date: Wed, 10 Nov 2004 15:34:19 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/11/10 20:25:21

Modified files:
    po/wesnoth-editor: sk.po 
    po/wesnoth-ei : sk.po 
    po/wesnoth-httt: sk.po 
    po/wesnoth-lib : sk.po 
    po/wesnoth   : sk.po 
    po/wesnoth-sotbe: sk.po 
    po/wesnoth-tdh : sk.po 

Log message:
    Updated sk translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-editor/sk.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sk.po.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sk.po.diff?tr1=1.14&tr2=1.15&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-editor/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-editor/sk.po:1.8 wesnoth/po/wesnoth-editor/sk.po:1.9
--- wesnoth/po/wesnoth-editor/sk.po:1.8 Sun Oct 17 12:52:41 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-editor/sk.po   Wed Nov 10 20:25:21 2004
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-17 14:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-31 02:12+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -32,7 +32,7 @@
 msgid "Flood"
 msgstr "Vyplň"
 
-# P = player?
+# Štartové miesto hráča (pevnosť)
 #: data/themes/editor.cfg:251
 msgid "Start P"
 msgstr "Å tart H"
@@ -179,8 +179,8 @@
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:314
 msgid "FG"
-msgstr ""
+msgstr "Vec"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:316
 msgid "BG"
-msgstr ""
+msgstr "Terén"
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po:1.5 wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po:1.6
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po:1.5   Sun Oct 31 00:02:13 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sk.po Wed Nov 10 20:25:21 2004
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-31 01:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:11+0200\n"
-"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-10 01:04+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,26 +18,27 @@
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:6
 msgid "The Eastern Invasion"
-msgstr ""
+msgstr "Invázia z východu"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:10
 msgid ""
 "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;&human-"
 "royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
 msgstr ""
+"&human-spearman.png,Oštepník,(ľahká);*&human-swordman.png,Bojovník;&human-"
+"royalguard.png,Gardista,(ťažká)"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:11
 msgid ""
 "Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
 "the East."
-msgstr ""
+msgstr "Veď verné armády Wesnothu v bitke proti hordám nemŕtvych z 
východu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
 msgstr "Na ceste do Weldynu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -55,7 +56,7 @@
 "#Zomrie Gweddry\n"
 "#Zomrie Dacyn\n"
 "#Zomrie Owaec\n"
-"#Zomrie Sudoc"
+"#Zomrie Konrád II"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:125
 msgid ""
@@ -518,7 +519,6 @@
 msgstr "Únikový tunel"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -530,7 +530,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
-"@Porazíš černokňažníka alebo kosteja\n"
+"@Dosiahneš koniec tunelu\n"
 "Prehráš, ak:\n"
 "#Zomrie Gweddry\n"
 "#Zomrie Dacyn\n"
@@ -541,7 +541,6 @@
 msgstr "Kde sme? Nevidím, kam ideme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. Now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
@@ -550,9 +549,8 @@
 "rýchlo, keď máme za chrbtom tých kostejov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid "This sign says 'Dead End'."
-msgstr "Značka hovorí 'Slepá ulička'"
+msgstr "Táto značka hovorí 'Slepá ulička'."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:135
 msgid "Who goes there?"
@@ -581,9 +579,8 @@
 msgstr "V tejto truhlici je obrovské bohatstvo! Je to dvesto zlatých!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid "We have found you, human! Prepare to die!"
-msgstr "Našli sme ťa, človek... Priprav sa na smrť!"
+msgstr "Našli sme ťa, človek! Priprav sa na smrť!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:286
 msgid ""
@@ -594,9 +591,8 @@
 "musíme dostať z tohoto tunela!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:300
-#, fuzzy
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us!"
-msgstr "Došli sme na koniec tunela. Nad nami vidím denné svetlo."
+msgstr "Dosiahli sme koniec únikového tunela. Nad nami vidím denné svetlo!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
 msgid "Evacuation"
@@ -645,7 +641,6 @@
 msgstr "Prečo by sme to robili?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I see those arcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
@@ -666,7 +661,6 @@
 msgstr "Výborne, ale dostaneš ich, až keď bude po moste."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r 'ere. Thats where my "
 "eq'pment is."
@@ -714,14 +708,14 @@
 msgstr "Som ešte stále na sever od mosta, Gweddry! Prečo si ho zničil!?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:296
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Good, we have escaped from these orcs. Now we have to go south. I think the "
 "undead probably aren't as numerous this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
-"Dobre, unikli sme tým orkom. Teraz musíme ísť na juh. Myslím, že 
nemŕtvi sa "
-"tu na západe ešte celkom neusídlili, takže nás hneď nepozabíjajú."
+"Dobre, unikli sme tým orkom. Teraz musíme ísť na juh. Aj tak si myslím, 
že "
+"takto ďaleko na západe ešte nemôže byť priveľa nemŕtvych, takže nás 
hneď "
+"nepozabíjajú."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:320
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
@@ -732,7 +726,6 @@
 msgstr "Nestihli sme včas zničiť most! Orkovia nás všetkých pobijú!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:341
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
 "go south. Hopefully the Undead are not as numerous this far west."
@@ -1126,7 +1119,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Zaplavené nížiny"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:25
 msgid ""
@@ -1139,28 +1132,38 @@
 "#Death of Owaec\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Porazíš kostlivého draka Khrakrahsa\n"
+"Preháš, ak:\n"
+"#Zomrie Gweddry\n"
+"#Zomrie Dacyn\n"
+"#Zomrie Owaec\n"
+"#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:64
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
-msgstr ""
+msgstr "Čo to... močiare? Keď som tu bol naposledy, boli tu úrodné 
nížiny!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:68
 msgid ""
 "The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
 "swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
+"Kráľ kostejov Mal-Ravanal toto údolie iste zaplavil. Nemŕtvi majú radi "
+"močiare. Je tu smrť, rozklad, to je ich pravé prostredie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:72
 msgid "I suppose we will have to wade across it... ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Predpokladám, že sa budeme musieť prebrodiť... ach."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:76
 msgid "Die... die... my master is calling you... Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Smrť... smrť... môj pán ťa volá... Smrť!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:88
 msgid "What is that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Čo je to?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:92
 msgid ""
@@ -1168,6 +1171,8 @@
 "creature ever, living in the Eastern Mountains. It must have fled when the "
 "Undead came."
 msgstr ""
+"Ach, to je drak Khrakrahs. Kým bol nažive, bol to jeden z najmocnejších "
+"tvorov na svete. Žil vo Východných horách. Musel ujsť, keď prišli 
nemŕtvi."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:96
 msgid ""
@@ -1175,30 +1180,32 @@
 "clutches of the great lich Mal-Ravanal. You remember the prophecy, Dacyn. "
 "You will meet your doom!"
 msgstr ""
+"Áno, drak utekal, ale všemocnému zovretiu veľkého kosteja Mal-Ravanala "
+"neuniknú ani tí najmocnejší. Pamätaj na proroctvo, Dacyn. Stretneš svoj 
osud!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:103
 msgid "Prophecy?"
-msgstr ""
+msgstr "Proroctvo?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:138
 msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemŕtvi vstávajú zo zeme! Musíme ich poraziť, rýchlo!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:144
 msgid "My lord, undead are rising out of the cracks in the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Môj pane, nemŕtvi vyliezajú z trhlín v zemi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:148
 msgid "This might be more difficult than I thought."
-msgstr ""
+msgstr "To môže byť ťažšie, ako som si myslel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:191
 msgid "Now lets get out of this bog!"
-msgstr ""
+msgstr "Poďme preč z tohoto bahna!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:4
 msgid "The Duel"
-msgstr ""
+msgstr "Duel"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:22
 msgid ""
@@ -1208,32 +1215,41 @@
 "Defeat:\n"
 "#Death of Gweddry"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Porazíš Mal-Ravanala\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:79
 msgid ""
 "These are the rules. Each team may recruit up to six of its best minions."
 msgstr ""
+"Toto sú pravidlá. Každá strana môže naverbovať nanajvýš šesť 
svojich "
+"najlepších poddaných."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:84
 msgid ""
 "After this, the keeps will be taken away from the sides, and the battle will "
 "commence!"
-msgstr ""
+msgstr "Keď sa tak stane, obidve strany prídu o pevnosti, a začne bitka!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:89
 msgid "The first leader to fall loses the duel."
-msgstr ""
+msgstr "Veliteľ, ktorý prvý padne, prehráva duel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:94
 msgid ""
 "Other than these, there are no rules. The battle will not stop until one of "
 "the leaders is dead. Let the battle begin!!!"
 msgstr ""
+"Žiadne ďalšie pravidlá nie sú. Bitka neskončí, dokiaľ jeden z 
veliteľov "
+"nebude mŕtvy. Do boja!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:154
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:177
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
-msgstr ""
+msgstr "Podvod! To sa nesmie robiť!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:159
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:182
@@ -1243,24 +1259,27 @@
 "is still not allowed to bring more troops, because that would be bringing, "
 "not summoning."
 msgstr ""
+"Veru smie. Pravidlá hovoria, že si môže naverbovať iba šesť 
poddaných; "
+"nehovoria, že si neskôr nemôže vyčarovať ďalších. Lenže Gweddry si 
nemôže "
+"priviesť viac jednotiek, lebo to by bolo verbovanie, nie čarovanie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:164
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:187
 msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
-msgstr ""
+msgstr "To je dosť nečestné. No dobre. Nech duel pokračuje!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:199
 msgid "I can't believe I lost the duel..."
-msgstr ""
+msgstr "Nemôžem uveriť, že som prehral v dueli..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:204
 msgid ""
 "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr poweerrrrrr......."
-msgstr ""
+msgstr "Čo? Prehral? Teraz sa všetka našaaa silaaa 
straaatííííí........"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:216
 msgid "And more!"
-msgstr ""
+msgstr "EÅ¡te viac!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:4
 msgid "The Outpost"
@@ -1339,6 +1358,8 @@
 "Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in the "
 "reign of Haldric VII..."
 msgstr ""
+"Áno, proroctvo. Viem, o čom kostej hovoril. Začalo to počas vlády 
Haldrica "
+"VII..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:27
 msgid ""
@@ -1346,18 +1367,24 @@
 "soon, a great evil would spread over the land. The king, naturally, was "
 "worried."
 msgstr ""
+"Najväčší veštec v krajine, Galdren, jedného dňa predpovedal, že sa 
čoskoro "
+"po celej krajine rozšíri veľké zlo. Kráľ si, prirodzene, robil 
starosti."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:32
 msgid ""
 "The seer told him that the only way to stop the evil was to appoint a mage, "
 "versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's advisor."
 msgstr ""
+"Veštec mu povedal, že je len jedna cesta, ako zastaviť zlo. Vymenovať 
mága "
+"skúseného v boji s temnými duchmi za kráľovho radcu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:37
 msgid ""
 "In all the land, there were two mages of light that clearly stood out from "
 "the rest. A mage from the East named Ravan, and myself."
 msgstr ""
+"V celej krajine boli dva mágovia svetla, ktorí jasne predčili ostatných. 
Mág "
+"z východu menom Ravan a ja."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:42
 msgid ""
@@ -1366,6 +1393,9 @@
 "he came out he announced that the seer was dead, and he had chosen me as his "
 "new advisor."
 msgstr ""
+"Kráľ si chcel vybrať správneho radcu a poslal nás oboch za Galdrenom. 
Potom "
+"sa s veštcom rozprával osamote. Nikto nevie, o čom hovorili, ale keď sa "
+"vrátil, ohlásil, že veštec je mŕtvy, a vybral si mňa ako nového radcu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:47
 msgid ""
@@ -1374,12 +1404,17 @@
 "of darkness, hoping to discover their weaknesses, but it was they who found "
 "his."
 msgstr ""
+"Ravan to bral pokojne, aspoň sme si to všetci mysleli, ale teraz si 
myslím, "
+"že sa práve vtedy začal jeho pád. Ponoril sa do skúmania duchov temnôt, 
aby "
+"odhalil ich slabé miesto; lenže v skutočnosti oni odhalili jeho."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:52
 msgid ""
 "In time, as all of the mages of death eventually do, he took his own life "
 "and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
+"Po čase, ako to robia všetci mágovia smrti, si vzal vlastný život a 
premenil "
+"sa na kosteja, jedného z najmocnejších."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:57
 msgid ""
@@ -1388,6 +1423,9 @@
 "respected member of the court. When I came out, he revealed himself, named "
 "himself Mal-Ravanal, and challenged me to a duel."
 msgstr ""
+"Jedného dňa prišiel v prestrojení do hradu, kde som býval. Chcel ma 
vidieť a "
+"stráže ho vpustili, keďže bol stále váženým dvoranom. Keď som 
vyšiel, "
+"odhalil sa, nazval sa menom Mal-Ravanal a vyzval ma na súboj."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:62
 msgid ""
@@ -1395,6 +1433,9 @@
 "However, as he was now skilled in the magical art of teleportation, he "
 "simply vanished. And has not been seen since."
 msgstr ""
+"Stráže boli prekvapené týmto náhlym odhalením a chceli naňho 
zaútočiť. Ale "
+"pri jeho schopnostiach premiestňovacej mágie jednoducho zmizol. A odvtedy 
ho "
+"nikto nevidel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:111
 msgid ""
@@ -1402,16 +1443,18 @@
 "that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing: Mal-"
 "Ravanal."
 msgstr ""
+"Nikto ho nevidel až do toho dňa, keď napadol Gweddryho a mňa v hliadke na 
"
+"východnej hranici. Toto je kostej, proti ktorému stojíme: Mal-Ravanal."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
 msgid "So what should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "Čo by sme teda mali robiť?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
 "We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
 "mere Lich!"
-msgstr ""
+msgstr "Zrejme musíme bojovať. Moc Wesnothu iste porazí nejakého kosteja!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:123
 msgid ""
@@ -1420,14 +1463,18 @@
 "us. There is no end to the columns of marching skeletons, the wailing "
 "ghosts, the infernal bats, led by the foul necromancers who raised them."
 msgstr ""
+"Podľa tvojich slov súdim, že si tie hordy ešte osobne nevidel. Je to 
akoby "
+"sa vrátili mŕtvi bojovníci všetkých čias, aby nás napadli. Nekonečné 
rady "
+"pochodujúcich kostlivcov, škriekajúcich duchov, pekelných netopierov a "
+"zástupy černokňažníkov, ktorí ich oživili."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:127
 msgid "But still, it's not like you have a better plan!"
-msgstr ""
+msgstr "Ale napriek tomu nemáš žiaden lepší plán!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
 msgid "Thats why we're at this council..."
-msgstr ""
+msgstr "Preto sme sa zišli na tejto rade..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:135
 msgid ""
@@ -1935,7 +1982,6 @@
 msgstr "Útok na Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:39
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2158,7 +2204,6 @@
 #~ "#Zomrie Dacyn\n"
 #~ "#Zomrie Owaec"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
 #~ "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come "
@@ -2168,8 +2213,9 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Nie som si istý. V tomto kraji sú banditi, a v podstate tu vládnu oni, "
 #~ "nie kráľ. Moji muži sa ich boja, a odmietajú vyjsť a bojovať. Ako 
vidíš, "
-#~ "hoci mám mnohých mužov, sedia tu schovaní v pevnosti. A zlodeji sa "
-#~ "schovávajú v dedinách."
+#~ "hoci mám mnohých mužov, sedia tu schovaní v pevnosti. Zlodeji sa "
+#~ "schovávajú v dedinách, keď vyjdeme naraz, ale napádajú nás, keď sa 
"
+#~ "rozdelíme."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Gweddry, I don't think we should try to regain our outpost. We need to go "
@@ -2219,25 +2265,19 @@
 #~ "všetci zomrieme!"
 
 #~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the tunnel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry"
+#~ "You have gotten rid of some of these bandits, but I fear many still "
+#~ "remain. Keep searching."
 #~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Vyhráš, ak:\n"
-#~ "@Dôjdeš na koniec tunela\n"
-#~ "Prehráš, ak:\n"
-#~ "#Zomrie Gweddry"
+#~ "Zbavil si sa niekoľkých banditov, ale bojím sa, že ich ešte veľa 
zostalo. "
+#~ "Hľadaj ďalej."
 
 #~ msgid ""
-#~ "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
-#~ "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come "
-#~ "out and fight. As you see, though I have many men, they stay penned up in "
-#~ "the keep. The thieves hide in the villages."
+#~ "Good work so far. I suspect we have significantly weakened the bandit's "
+#~ "number."
+#~ msgstr "Zatiaľ dobre. Myslím, že sme počty banditov výrazne znížili."
+
+#~ msgid ""
+#~ "I think you have killed most of them. I hope those that are left don't "
+#~ "kill us."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nie som si istý. V tomto kraji sú banditi, a v podstate tu vládnu oni, "
-#~ "nie kráľ. Moji muži sa ich boja, a odmietajú vyjsť a bojovať. Ako 
vidíš, "
-#~ "hoci mám mnohých mužov, sedia tu schovaní v pevnosti. A zlodeji sa "
-#~ "schovávajú v dedinách."
+#~ "Myslím, že si ich väčšinu zabil. Dúfam, že tí, čo zostali, 
nezabijú nás."
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po:1.4 wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po:1.5
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po:1.4  Thu Oct 21 20:22:41 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sk.po    Wed Nov 10 20:25:21 2004
@@ -7,8 +7,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-21 22:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
-"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-31 02:28+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,19 +17,21 @@
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
-msgstr ""
+msgstr "Dedič trónu"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
 msgid ""
 "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
 "champion.png,Champion,(hardest)"
 msgstr ""
+"&elvish-fighter.png,Vojak,(ľahká);*&elvish-hero.png,Hrdina;&elvish-champion."
+"png,Šampión,(ťažká)"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:11
 msgid ""
 "Fight to gain back the throne of Wesnoth, of which you are the legitimate "
 "heir."
-msgstr ""
+msgstr "Vybojuj si naspäť trón Wesnothu, ktorý ti po práve patrí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
@@ -360,49 +362,59 @@
 "So, these rebels come at last to face me, while most of my army is off "
 "fighting the fickle clans."
 msgstr ""
+"Tak tí vzbúrenci konečne prišli ku mne, keď väčšina mojich vojsk 
práve "
+"bojuje s klanmi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:146
 msgid ""
 "Surrender, mother. The land's blood is spent. I have come to take my "
 "rightful place."
 msgstr ""
+"Vzdaj sa, matka. V tejto zemi už pretieklo veľa krvi. Prišla som prevziať 
"
+"miesto, ktoré mi patrí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:150
 msgid ""
 "Ahh. My own daughter, a turncoat. So it is true. Such treason my reign must "
 "endure! But endure it will."
 msgstr ""
+"Ach. Moja vlastná dcéra, takto sa vyfarbila. Takže je to pravda. Moja 
ríša "
+"si musí poradiť s takouto zradou! Ale poradí si s ňou úspešne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:154
 msgid ""
 "How long must the people endure your rule? Give the throne to your daughter. "
 "She is the rightful heir. We even hold the scepter to prove it!"
 msgstr ""
+"Ako dlho musí ešte ľud znášať tvoju vládu? Odovzdaj trón svojej 
dcére. Je "
+"právnoplatnou dedičkou. Máme tu žezlo ako dôkaz!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:158
 msgid ""
 "Delfador! My old tormentor! Treason! Men! Seize them! Kill them! Kill them "
 "all!"
 msgstr ""
+"Delfador! Môj dávny prenasledovateľ! Zrada! Muži! Chyťte ich! Zabite 
ich! "
+"Zabite ich všetkých!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:169
 msgid "Treason! The evil ones have slain me!"
-msgstr ""
+msgstr "Zrada! Tí darebáci ma zabili!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:173
 msgid "And so passes Asheviere, the dark queen of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "A tak skončila Aševiera, temná kráľovná Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:177
-#, fuzzy
 msgid "We have won at last! Li'sar! You will be queen!"
-msgstr "To si nejako pletieš! Zo mňa bude kráľovná!"
+msgstr "Konečne sme vyhrali! Li'sar! Budeš kráľovnou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:181
 msgid ""
 "Yes, but I won't ever forget what you have done for me, Konrad, Delfador, "
 "and Kalenz."
 msgstr ""
+"Áno, ale nikdy nezabudnem, čo ste pre mňa urobili, Konrád, Delfador, 
Kalenz."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -928,7 +940,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:211
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:259
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Prepad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
@@ -1072,12 +1084,11 @@
 "pochode, obkľúčia nás hordy orkov."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:336
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Delfador. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
 msgstr ""
-"Konrád, počúvaj Defaldora, raz sa vrátime a potom krajinu pozdvihneme z "
+"Konrád, počúvaj Defaldora. Raz sa vrátime a potom krajinu pozdvihneme z "
 "orčích pazúrov."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:341
@@ -1180,13 +1191,13 @@
 "To som netušil! Ďakujem vám, pani moja. Je mi potešením opäť sa s vami 
"
 "stretnúť."
 
+# zachránila = Parandra
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But seventeen years ago Konrad would have been "
 "an infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
-"Zachránila ho pred mojou matkou? Ale pred devätnástimi rokmi bol Konrád 
len "
+"Zachránila ho pred mojou matkou? Ale pred sedemnástimi rokmi bol Konrád 
len "
 "dieťa! O čom to hovoríte?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
@@ -2160,7 +2171,6 @@
 msgstr "Neverím, že to má takto skončiť!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/High_King_at_Sea.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "High King at Sea"
 msgstr "Kráľ morí"
 
@@ -2200,7 +2210,6 @@
 msgstr "Čo chcú títo votrelci? Nepozývali sme ich, to je isté."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Asheviere, the evil Queen Mother."
@@ -3345,7 +3354,6 @@
 msgstr "Elmarova križovatka"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
-#, fuzzy
 msgid "Elbridge"
 msgstr "Elbridge"
 
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sk.po:1.7 wesnoth/po/wesnoth-lib/sk.po:1.8
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sk.po:1.7  Sun Nov 7 11:02:36 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sk.po    Wed Nov 10 20:25:21 2004
@@ -3,13 +3,12 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-07 11:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-24 00:51+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,99 +18,102 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:42
 msgid "Next unit"
-msgstr "Striedaj jednotky"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:43
 msgid "End Unit Turn"
-msgstr "Ukonči ťah jednotky"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:44
 msgid "Leader"
-msgstr "Veliteľ"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:45
 msgid "Undo"
-msgstr "Späť"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:46
 msgid "Redo"
-msgstr "Vráť"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:47
 msgid "Zoom In"
-msgstr "Zväčši pohľad"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:48
 msgid "Zoom Out"
-msgstr "Zmenši pohľad"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:49
 msgid "Default Zoom"
-msgstr "Štandardný pohľad"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:50
+#, fuzzy
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Celá obrazovka"
 
 #: src/hotkeys.cpp:51
+#, fuzzy
 msgid "Accelerated"
-msgstr "Zrýchlenie"
+msgstr "Zrýchlený pohyb"
 
 #: src/hotkeys.cpp:52
 msgid "Unit Description"
-msgstr "Popis jednotky"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:53
 msgid "Rename Unit"
-msgstr "Premenuj jednotku"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:54
 msgid "Save Game"
-msgstr "Ulož hru"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:55
 msgid "Load Game"
-msgstr "Načítaj hru"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:56
 msgid "Recruit"
-msgstr "Verbuj"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:57
 msgid "Repeat Recruit"
-msgstr "Verbuj znova"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:58
 msgid "Recall"
-msgstr "Privolaj"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:59
 msgid "End Turn"
-msgstr "Koniec kola"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:60
+#, fuzzy
 msgid "Toggle Grid"
-msgstr "Prepni mriežku"
+msgstr "Ukáž mriežku"
 
 #: src/hotkeys.cpp:61
 msgid "Status Table"
-msgstr "Prehľad stavu"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:62
 msgid "Mute"
-msgstr "Ticho"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:63
 msgid "Speak"
-msgstr "Hovor"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:64
 msgid "Create Unit (Debug!)"
-msgstr "Vytvor jednotku (Testovanie!)"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:65
 msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-msgstr "Zmeň stranu jednotky (Testovanie!)"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:66 src/preferences.cpp:879
 msgid "Preferences"
@@ -119,100 +121,102 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:67
 msgid "Scenario Objectives"
-msgstr "Cieľ mapy"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:68
 msgid "Unit List"
-msgstr "Zoznam jednotiek"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:69
 msgid "Statistics"
-msgstr "Å tatistika"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:70
 msgid "Quit Game"
-msgstr "Ukonči hru"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:71
 msgid "Set Label"
-msgstr "Nastav značku"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:72
+#, fuzzy
 msgid "Show Enemy Moves"
-msgstr "Ukáž súperove ťahy"
+msgstr "Tímové farby"
 
 #: src/hotkeys.cpp:73
 msgid "Best Possible Enemy Moves"
-msgstr "Najlepšie možné pohyby súpera"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:75
-#, fuzzy
 msgid "Set Terrain"
-msgstr "Kresli terén"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:76
 msgid "Quit Editor"
-msgstr "Ukonči editor"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:77
 msgid "New Map"
-msgstr "Nová mapa"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:78
 msgid "Load Map"
-msgstr "Načítaj mapu"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:79
 msgid "Save Map"
-msgstr "Ulož mapu"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:80
+#, fuzzy
 msgid "Save As"
-msgstr "Ulož ako"
+msgstr "Ulož klávesy"
 
 #: src/hotkeys.cpp:81
 msgid "Set Player Start Position"
-msgstr "Nastav štartovnú pozíciu hráča"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:82
 msgid "Flood Fill"
-msgstr "Vyplň plochu"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:83
+#, fuzzy
 msgid "Fill Selection"
-msgstr "Vyplň označené"
+msgstr "Celá obrazovka"
 
 #: src/hotkeys.cpp:84
 msgid "Cut"
-msgstr "Vystrihni"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:85
 msgid "Copy"
-msgstr "Kopíruj"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:86
 msgid "Paste"
-msgstr "Vlož"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:87
 msgid "Revert from Disk"
-msgstr "Znovunačítaj z disku"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:88
 msgid "Resize Map"
-msgstr "Zmeň veľkosť mapy"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:89
 msgid "Flip Map"
-msgstr "Otoč mapu"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:90
 msgid "Select All"
-msgstr "Označ všetko"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:91
 msgid "Draw Terrain"
-msgstr "Kresli terén"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:93
 msgid "Delay Shroud Updates"
@@ -224,27 +228,27 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:95
 msgid "Continue Move"
-msgstr "Pokračuj v pohybe"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:96
 msgid "Find Label or Unit"
-msgstr "Nájdi značku alebo jednotku"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:97
 msgid "Speak to Ally"
-msgstr "Povedz spojencom"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:98
 msgid "Speak to All"
-msgstr "Povezd všetkým"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:99
 msgid "Help"
-msgstr "Návod"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:100
 msgid "View Chat Log"
-msgstr "Zobraz záznam rozhovoru"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:101
 msgid "Enter user command"
@@ -252,11 +256,11 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:351 src/hotkeys.cpp:534
 msgid "Do you really want to quit?"
-msgstr "Chceš naozaj skončiť?"
+msgstr ""
 
 #: src/hotkeys.cpp:351 src/hotkeys.cpp:534
 msgid "Quit"
-msgstr "Koniec"
+msgstr ""
 
 #: src/preferences.cpp:148 src/preferences.cpp:199
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po:1.4 wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po:1.5
--- wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po:1.4 Thu Oct 21 20:22:42 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-sotbe/sk.po   Wed Nov 10 20:25:21 2004
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-21 22:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
-"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-31 02:32+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,13 +18,15 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr ""
+msgstr "Syn Čierneho Oka (kapitola I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
 msgid ""
 "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
 "warlord.png,Warlord,(hardest)"
 msgstr ""
+"&orcish-grunt.png,Chrocht,(ľahká);*&orcish-warrior.png,Bojovník;&orcish-"
+"warlord.png,Vojvoda,(ťažká)"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
@@ -244,13 +246,12 @@
 msgstr "A ak nie?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "Mother earth."
 msgstr ""
-"Potom zaútočia na Prestim v presile piati na jedného. Nech nám je matka 
zem "
-"milostivá."
+"Potom zaútočia na Prestim v presile piati na jedného. Môžeme sa už len "
+"modliť k matke zemi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
 msgid "Great."
@@ -273,10 +274,9 @@
 msgstr "Je ich príliš veľa, ÚSTUP!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was begining to think they would never come."
-msgstr "Konečne veľká horda! Už som si myslel, že nikdy neprídu."
+msgstr "Konečne Veľká horda! Už som si začínal myslieť, že nikdy 
neprídu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:419
 msgid ""
@@ -288,7 +288,6 @@
 "morálku ľudí. Teraz ustúpia do svojich pevností a nevylezú z nich."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:425
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest until we'll destitute Earl Lanbec'h!"
@@ -297,16 +296,14 @@
 "pokoja, kým nepadne gróf Lanbec'h!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:432
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye, chapter II: 'The Great "
 "Horde'."
 msgstr ""
-"Kapou'e sa ešte ukáže v druhej kapitole kampane Syn Čierneho Oka: 
'Veľká "
+"Kapou'e sa ešte ukáže v druhej kapitole výpravy Syn Čierneho Oka: 
'Veľká "
 "Horda'."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
-#, fuzzy
 msgid "No! The walls of Prestim are destroyed, we are done!"
 msgstr "Nie! Múry Prestimi sú zničené, je s nami koniec!"
 
@@ -441,7 +438,6 @@
 msgstr "Čo budeme robiť, náčelník?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and pledge the the Great Council for "
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
@@ -714,7 +710,6 @@
 msgstr "Tichý les"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -727,11 +722,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
-"@Zabiješ všetkých elfov v Tichom lese\n"
+"@Vyženieš všetkých elfov zo západného brehu rieky Bork\n"
 "Preháš, ak:\n"
 "#Zomrie Kapou'e\n"
 "#Zomrie Grüü\n"
-"#Zomrie Å¡aman"
+"#Zomrie Å¡aman\n"
+"#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:111
 msgid ""
@@ -1208,7 +1204,6 @@
 msgstr "Bez Inarixa, ktorý povedie saurov, nemáme nádej."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in the 4th year of his "
 "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. A "
@@ -1261,27 +1256,3 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Pirátska loď"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The great horde at last! I was begining to think they will never come."
-#~ msgstr "Konečne veľká horda! Už som si myslel, že nikdy neprídu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We must lead my people to a safe place and ask for assistance from the "
-#~ "Great Council. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
-#~ "tribes. We must leave, now!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Musíme odviesť môj ľud do bezpečia a vyžiadať si pomoc od Veľkej 
Rady. "
-#~ "Niektorí z nich žijú v Barag Gore, v kraji slobodných kmeňov. Musíme 
"
-#~ "odísť, hneď!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in his 4th year of "
-#~ "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. "
-#~ "A peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years "
-#~ "that followed peace were prosperous."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rahul I, kráľ Wesnothu, uzavrel mier s orkmi vo štvrtom roku svojej "
-#~ "vlády. Ukončil pätnásťročnú vojnu s vládcom orkov, Karunom Čierne 
Oko. "
-#~ "Mierová zmluva určila, ktoré kraje patria orkom a ktoré ľuďom. "
-#~ "Nasledovali roky mieru a blahobytu."
Index: wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po:1.2 wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po:1.3
--- wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po:1.2  Sun Oct 17 12:52:47 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-tdh/sk.po    Wed Nov 10 20:25:21 2004
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-17 14:44+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
-"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-31 02:33+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,13 +18,15 @@
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
-msgstr ""
+msgstr "Temné hordy"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:10
 msgid ""
 "&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
 "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
 msgstr ""
+"&undead-initiate.png,Učeň,(ľahká);*&undead-necromancer.png,Majster;&undead-"
+"lich.png,Temný pán,(ťažká)"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:4
 msgid "A New Chance"
@@ -227,7 +229,6 @@
 "bolo veľa, ale chýbal im výcvik."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
 msgstr "Vidím, že tvoje úbohé kráľovstvo konečne vyslalo vojská."
 
@@ -856,6 +857,3 @@
 msgstr ""
 "Ale zasiahol osud. Náhla víchrica zachytila a rozbila loď, rozdelila 
bratov "
 "a vyvrhla ich oboch na breh. Tak sa začalo povstanie temných hôrd."
-
-#~ msgid "I see that your puny kingdom marshalls its troops at last."
-#~ msgstr "Vidím, že tvoje úbohé kráľovstvo konečne vyslalo vojská."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sk.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sk.po:1.14 wesnoth/po/wesnoth/sk.po:1.15
--- wesnoth/po/wesnoth/sk.po:1.14    Sun Nov 7 11:02:35 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sk.po  Wed Nov 10 20:25:21 2004
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-07 11:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-24 00:51+0100\n"
-"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-10 00:25+0100\n"
+"Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -202,7 +202,7 @@
 
 #: data/help.cfg:91 src/help.cpp:1193 src/help.cpp:1194
 msgid "Movement"
-msgstr "Ťahy"
+msgstr "Pohyb"
 
 #: data/help.cfg:96
 msgid ""
@@ -1416,6 +1416,15 @@
 "that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
 "twice to remove the course."
 msgstr ""
+"Tvoj elf vojak začína každé kolo s určitým počtom pohybových bodov; 
to sa "
+"označuje ako rýchlosť. Keď sa tvoj elf vojak pohybuje po nejakej trase, "
+"každý šesťuholník, na ktorý vstúpi (vrátane posledného), ho stojí 
pohybové "
+"body. Keď označíš svojho elfa vojaka, vyblednú všetky polia, na ktoré 
nemôže "
+"vstúpiť v tomto kole. Ak je cieľ tak ďaleko, že ho nestihne dosiahnuť 
za "
+"jedno kolo, zobrazí sa nad ním číslo, koľko kôl by to trvalo. Ak 
ťukneš na "
+"takéto vzdialené pole, nastaví sa jednotke trasa, a každé kolo sa "
+"automaticky pohne tak ďaleko k cieľu, ako bude môcť. Ak náhodou 
nastavíš "
+"jednotke nesprávnu trasu, dvakrát na ňu ťukni a trasa sa zruší."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
 msgid ""
@@ -1425,6 +1434,10 @@
 "movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your "
 "weak and wounded units."
 msgstr ""
+"Každá jednotka kontroluje oblasť susedných šesťuholníkov. Jednotky sa 
nemôžu "
+"pohybovať cez oblasť kontrolovanú súperom; môžu do nej iba vstúpiť. 
Keď do "
+"nej vstúpia, stratia zostávajúce pohybové body. Oblasť kontroly môžeš 
"
+"využiť, aby sa súper nemohol dostať k tvojim slabým a zraneným 
jednotkám."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
 msgid "What's the zone of control?"
@@ -1475,6 +1488,7 @@
 msgstr "Môže Merle počas môjho útoku útočiť naspäť?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:150
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Whenever a unit is attacked, it retaliates with one of their own weapons. "
 "This means that after each blow from the attacker, the defender retaliates "
@@ -1489,6 +1503,15 @@
 "to retaliate at all. However ranged units cannot shoot across multiple "
 "hexes; this is one of the distinctive features of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Keď je jednotka napadnutá, opláca útok vlastnou zbraňou. Po každom "
+"útočníkovom údere nasleduje úder obrancu. Takto to pokračuje, kým sa "
+"niektorej strane nevyčerpá počet úderov; potom pokračuje už len súper, 
kým "
+"sa aj jeho počet nevyčerpá. Jednotka sa môže brániť iba útokom na 
rovnakú "
+"vzdialenosť; čiže útok zblízka možno oplatiť iba útokom zblízka, a 
útok na "
+"diaľku možno oplatiť iba útokom na diaľku. Väčšina jednotiek má 
útok zblízka "
+"silnejší ako útok na diaľku; jednotky s útokom na diaľku majú teda 
výhodu, "
+"že narazia na slabší protiútok, niekedy dokonca na žiaden. V hre Wesnoth 
"
+"však môžu aj strelecké jednotky útočiť iba na vedľajšie políčko."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:151
 msgid ""
@@ -1501,6 +1524,13 @@
 "damage per blow and has 4 blows, so it can deal up to 56 damage in a single "
 "combat."
 msgstr ""
+"Každý útok môže pri zásahu spôsobiť určité množstvo zranenia, a 
môže byť "
+"použitý určitý počet-krát za súboj. Tieto čísla sa nazývajú 
zranenie a počet "
+"úderov útoku. Zobrazujú sa v tomto poradí pod názvom útoku v stavovej "
+"tabuľke jednotky, a vedľa názvu v zozname možností útoku. Ak chceš 
rýchlo "
+"zistiť maximálne možné zranenie, vynásob zranenie počtom úderov. 
Napríklad "
+"môj bleskový útok spôsobuje pri zásahu zranenie za 14 životov a má 4 
údery, "
+"takže môže v jednom súboji spôsobiť zranenie až 56."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:151
 msgid "How can you tell how powerful a unit's attacks are?"
@@ -1625,6 +1655,10 @@
 "you lose. In order to continue the tutorial, I will have to teleport you "
 "back onto your keep."
 msgstr ""
+"Pozor! Odišiel si s veliteľom z pevnosti. Pamätaj, že keď tvoj veliteľ 
nie "
+"je v pevnosti, nemôžeš verbovať. Takisto pamätaj, že ak tvoj veliteľ 
padne, "
+"prehral si. Aby si mohol pokračovať vo výcviku, premiestnim ťa teraz 
späť do "
+"pevnosti."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:232
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:222
@@ -1666,6 +1700,11 @@
 "conditions and defeat conditions, and when any of the conditions are met, "
 "the level is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
 msgstr ""
+"Občas nie je zo samotných dialógov jasné, ako sa má vyhrať scéna. 
Vtedy si "
+"musíš prečítať cieľ scény, ktorý sa zobrazí po úvodných 
dialógoch. Neskôr sa "
+"dá zobraziť kliknutím na položku \"Cieľ scény\" v menu. Cieľ scény je 
zoznam "
+"podmienok víťazstva a porážky. Keď sa splnia jedny z týchto podmienok, 
scéna "
+"skončila. Usiluj sa, aby to boli podmienky víťazstva."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:254
 msgid "What happens when I win a scenario?"
@@ -1679,6 +1718,10 @@
 "immediately after you win. However between scenarios, 20% of your gold is "
 "lost."
 msgstr ""
+"Keď vyhráš scénu, tvoje zvyšné jednotky zostanú nažive a získajú 
plné "
+"zdravie. Navyše im nemusíš platiť žold za ušetrené ťahy. V okamihu 
víťazstva "
+"získaš aj všetky dediny v oblasti. Medzi jednotlivými scénami však 
vždy "
+"stratíš 20% zlata."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:260
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:250
@@ -1702,10 +1745,12 @@
 "over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me "
 "in a mock battle."
 msgstr ""
+"Hoci si dokončil prvú scénu, tvoj výcvik sa ešte nekončí. Budeme 
pokračovať "
+"ďalšou scénou, v ktorej budeme akože bojovať proti sebe."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:3
 msgid "Traits and Specialties"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastnosti a schopnosti"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:39
 msgid ""
@@ -1723,6 +1768,11 @@
 "Recall, select your fighter, then select 'Ok'. You should also recruit "
 "Elvish Fighters and Elvish Archers."
 msgstr ""
+"Väčšinu scén vyhráš jednoducho tak, že porazíš všetkých 
nepriateľských "
+"veliteľov. Vyhraj túto scénu tak, že porazíš mňa. V tomto boji ti 
môže "
+"pomôcť vojak z predchádzajúcej scény. Privoláš si ho tak, že ťukneš 
pravým "
+"tlačidlom myši na pole v hrade, vyberieš Privolaj, vyberieš svojho 
vojaka, a "
+"odklepneš 'OK'. Okrm toho môžeš verbovať elfov vojakov a strelcov."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:64
 msgid ""
@@ -1740,6 +1790,19 @@
 "@Victory\n"
 "Defeat Delfador"
 msgstr ""
+"@Nácvik schopností:\n"
+"Privolávanie\n"
+"Vlastnosti\n"
+"Zlato\n"
+"Denná doba\n"
+"Terén\n"
+"Odolnosť\n"
+"Schopnosti\n"
+"Predmety\n"
+"Hranie Wesnothu\n"
+"@Cieľ\n"
+"@Vyhráš, ak:\n"
+"Porazíš Delfadora"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:75
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
@@ -1782,6 +1845,10 @@
 "and are thus likely to advance. You should recall units that will be useful "
 "for the scenario you are in; for example in a forest scenario, recall elves."
 msgstr ""
+"Zvyčajne sa privolávajú jednotky, ktoré už boli povýšené. Niekedy sa 
ale "
+"oplatí privolať aj jednotky, ktoré majú veľa skúseností, takže budú 
čoskoro "
+"povýšené. Privolávaj také jednotky, ktoré sa ti budú v danej scéne 
hodiť. "
+"Napríklad v lesnej scéne privolaj elfov."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:89
 msgid ""
@@ -1834,6 +1901,8 @@
 "When you recruit and recall units, you lose gold. If this would cause you to "
 "have less than 0 gold, you cannot recruit or recall."
 msgstr ""
+"Keď verbuješ a privolávaš jednotky, míňaš zlato. Ak by mal počet 
zlatiek "
+"klesnúť pod 0, nemôžeš verbovať ani privolávať."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:108
 msgid "How much gold do my units cost?"
@@ -1850,6 +1919,13 @@
 "displayed on the status bar at the top after a picture of gold and then a "
 "red arrow."
 msgstr ""
+"Každej jednotke musíš pri naverbovaní alebo privolaní zaplatiť. Cena "
+"verbovania jednotky sa zobrazuje pod názvom jednotky. Cena privolania "
+"jednotky je vždy 20 zlatých. Okrem toho musíš svojim jednotkám platiť 
každé "
+"kolo žold vo výške úrovne jednotky. Tie jednotky, ktoré si sám 
nenaverboval "
+"ani neprivolal (napríklad tvoj veliteľ) ťa nestoja nič. Celkové náklady 
na "
+"jednotky sa zobrazujú na stavovej lište na hornej časti obrazovky, vedľa "
+"obrázku so zlatkou a červenou šípkou."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:109
 msgid "How do I get gold?"
@@ -1864,6 +1940,11 @@
 "usually need more gold than that, you should flag villages, which give you 1 "
 "gold per turn."
 msgstr ""
+"Každú scénu začínaš s časťou zlata z konca predchádzajúcej scény. 
Ak by to "
+"malo byť menej ako 100 zlatých, začneš namiesto toho so 100 zlatými. "
+"Množstvo zlata, ktoré máš, sa zobrazuje na stavovej lište vedľa 
obrázku "
+"zlatky. Po začiatku scény dostávaš každé kolo dve zlatky. Keďže 
zvyčajne "
+"potrebuješ viac zlata, označuj dediny, ktoré ti budú dávať 1 zlatku za 
Å¥ah."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:118
 msgid ""
@@ -1954,12 +2035,20 @@
 "of the hex, then the selected unit's defense, then the number of move points "
 "it will cost the selected unit to move through that hex."
 msgstr ""
+"Ak chceš zistiť vlastnosti terénu z pohľadu nejakej jednotky, ťukni 
pravým "
+"tlačidlom myši na jednotku, vyber \"Popis jednotky\" a pozri na \"Vplyv "
+"terénu\". Ak chceš zistiť, aký terén je na konkrétnom poli, ukáž 
kurzorom "
+"myši na toto pole a pozri sa do pravého horného rohu obrazovky. Tu sa 
vedľa "
+"seba zobrazí: názov terénu, súradnice poľa, obrana označenej jednotky, 
a "
+"počet pohybových bodov, koľko bude stáť označenú jednotku pohyb na 
toto pole."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:146
 msgid ""
 "Each attack has a damage type which affects how much damage different units "
 "take from that attack."
 msgstr ""
+"Každý útok spôsobuje nejaký typ zranenia a od toho závisí, aké 
veľké "
+"zranenie utrpia po tomto útoku jednotlivé jednotky."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:150
 msgid ""
@@ -1971,6 +2060,13 @@
 "bonuses/penalties like time of day, so two -50% penalties would add up to -"
 "100%."
 msgstr ""
+"Každá jednotka má nejaké odolnosti voči jednotlivým druhom útokov. 
Odolnosť "
+"je percento, o ktoré sa zmenší zranenie zo súperovho útoku daného typu "
+"(alebo zväčší, ak je percento záporné). Napríklad ak elf lukostrelec 
zaútočí "
+"na elfa prieskumníka, spôsobí mu o 20% väčšie zranenie ako obyčajne, 
pretože "
+"elf prieskumník má odolnosť proti bodným zraneniam -20%. Tento bonus 
(alebo "
+"postih) sa sčítava s inými bonusmi (alebo postihmi), ako napríklad za 
dennú "
+"dobu, takže dva postihy -50% dajú spolu -100%."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:150
 msgid "How does resistance affect attack damage?"
@@ -1985,6 +2081,13 @@
 "weak to it. To find out a specific unit's resistance, right-click on the "
 "unit, select Unit Description, then look at Resistances."
 msgstr ""
+"Existuje 6 rôznych druhov zranenia: sečné, bodné, tupé, ohnivé, 
mrazivé a "
+"sväté. Dôkladne obrnené jednotky majú vysokú odolnosť voči fyzickým "
+"zraneniam (sečné, bodné a tupé), ale nízku odolnosť voči magickým 
zraneniam "
+"(ohnivé a mrazivé). Všetky živé jednotky sú odolné voči svätým 
zraneniam, "
+"ale nemŕtvi sú nimi extrémne zraniteľní. Ak chceš zistiť, aké 
odolnosti má "
+"konkrétna jednotka, ťukni na ňu pravým tlačidlom myši, vyber \"Popis 
jednotky"
+"\" a pozri na \"Odolnosti\"."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:151
 msgid "What are the different damage types?"
@@ -1994,6 +2097,7 @@
 msgid ""
 "Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
 msgstr ""
+"Mnohé jednotky majú zvláštne schopnosti, ktoré nejako upravujú 
pravidlá hry."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:164
 msgid ""
@@ -2001,6 +2105,9 @@
 "specialty. To find a description of a unit's specialty, put your cursor over "
 "the name of the specialty."
 msgstr ""
+"Každá zvláštna schopnosť robí niečo iné (preto sa to nazýva 
zvláštna "
+"schopnosť). Ak chceš zistiť popis špeciálnej vlastnosti jednotky, ukáž 
"
+"kurzorom myši na názov tejto vlastnosti."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:164
 msgid "What do specialties do?"
@@ -2013,6 +2120,10 @@
 "abilities, and attack specials. Abilities apply to units while attack "
 "specials only apply to one of the unit's attacks."
 msgstr ""
+"Zvláštne schopnosti jednotky závisia od druhu jednotky; napríklad všetci 
"
+"generáli majú schopnosť \"velenie\". Sú dva druhy špeciálnych 
schopností: "
+"schopnosti a zvláštne útoky. Schopnosť sa týka jednotky, špeciálna 
schopnosť "
+"sa týkajú iba jedného z útokov tejto jednotky."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:165
 msgid "Which units get specialties?"
@@ -2026,6 +2137,12 @@
 "hitting enemies regardless of what terrain they are on. Units do more damage "
 "while next to a unit of higher level with leadership."
 msgstr ""
+"Existuje veľa zvláštnych schopností a poznávať ich je jedna zo 
zaujímavých "
+"vecí na hraní Wesnotu. Dve najčastejšie zvláštne schopnosti sa volajú "
+"\"magický\" a \"velenie\". Magický útok zasiahne nepriateľa s "
+"pravdepodobnosťou 70% bez ohľadu na terén. Jednotky, ktoré stoja vedľa "
+"jednotky na vyššej úrovni so schopnosťou \"velenie\", spôsobujú 
väčšie "
+"zranenia."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:166
 msgid "What kinds of specialties can my units get?"
@@ -2042,6 +2159,10 @@
 "you must move a unit with leadership next to another unit, then attack with "
 "the other unit."
 msgstr ""
+"Ak chceš použiť zvláštnu schopnosť, musíš sa so svojou jednotkou 
pohnúť "
+"alebo zaútočiť spôsobom, ktorý vyvoláva túto schopnosť. Napríklad ak 
chceš "
+"využiť velenie, postav svoju jednotku s velením vedľa inej jednotky na "
+"nižšej úrovni, a potom zaútoč tou druhou jednotkou."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:184
 msgid ""
@@ -2049,10 +2170,13 @@
 "your units found a potion which will make him do more damage on his attack. "
 "To see his new combat statistics, look at the Status Table."
 msgstr ""
+"Niektoré predmety menia vlastnosti jednotky, ktorá ich zobrala. Jedna z "
+"tvojich jednotiek našla nápoj, ktorý jej útokom zvýši zranenie. Ak si 
chceš "
+"pozrieť nové bojové vlastnosti jednotky, pozri sa do stavovej tabuľky."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:191
 msgid "This potion increases the damage of all the drinker's attacks by four."
-msgstr ""
+msgstr "Tento nápoj zvyšuje zranenie všetkých útokov tejto jednotky o 
Å¡tyri."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:197
 msgid ""
@@ -2061,6 +2185,10 @@
 "who picks them up a new weapon. However there are usually not that many "
 "objects in a campaign."
 msgstr ""
+"Predmety, ktoré nájdeš v jednotlivých scénach rôznych výprav, sa 
navzájom "
+"líšia. Vo výprave \"Dedič trónu\" sú predmety väčšinou nové zbrane 
pre "
+"jednotku, ktorá ich zdvihne. Predmety sa však vo výpravách objavujú len "
+"zriedkavo."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:197
 msgid "What kind of objects am I likely to encounter?"
@@ -2075,6 +2203,9 @@
 "Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
 "few objects, such as holy water, last only until the remainder of the level."
 msgstr ""
+"Väčšina predmetov spôsobuje u jednotky, ktorá ich zdvihla, trvalú 
zmenu. "
+"Niektoré objekty, ako napríklad svätená voda, však vydržia iba do konca 
"
+"scény."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:212
 msgid ""
@@ -2082,6 +2213,8 @@
 "recapture the ones that they already have. This will cut off their gold "
 "supply and make them unable to recruit."
 msgstr ""
+"Pamätaj, že máš nepriateľovi brániť v dobýjaní dedín, a že máš 
naopak dobyť "
+"jeho dediny. To mu obmedzí prísun zlata a tak nebude môcť verbovať."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:239
 msgid ""
@@ -2137,6 +2270,14 @@
 "@Current objective:\n"
 "{OBJECTIVE}"
 msgstr ""
+"@Nácvik schopností:\n"
+"Verbovanie jednotiek\n"
+"Pohyb jednotiek\n"
+"Útok na nepriateľské jednotky\n"
+"Získavanie skúseností\n"
+"Vyhrávanie scén\n"
+"@Momentálny cieľ:\n"
+"{OBJECTIVE}"
 
 #: data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
@@ -3929,7 +4070,6 @@
 msgstr "Jašter opekač"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Not only can a Drake Burner wield its claws with deadly skill, but it still "
 "possesses the fire-breathing abilities of its remote ancestors. Enemies "
@@ -3939,7 +4079,9 @@
 msgstr ""
 "Jašteri opekači rozosievajú smrť nielen svojimi pazúrmi, ale majú aj "
 "schopnosť chrliť oheň, zdedenú po dávnych predkoch. Nepriatelia sa im 
radšej "
-"zdiaľky vyhýbajú. Najskúsenejší opekači neskôr stanú ohnivými 
jaštermi"
+"zdiaľky vyhýbajú. Najskúsenejší opekači neskôr ovládnu svoj 
vnútorný oheň a "
+"stanú sa ohnivými jaštermi, alebo sa postavia na čelo svojho druhu a 
stanú "
+"sa žiarivými jaštermi."
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:40 data/units/Drake_Fighter.cfg:44
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:42 data/units/Drake_Flameheart.cfg:47
@@ -3962,25 +4104,29 @@
 "weapons of choice are the sword and spear, which they use to great effect. "
 "The greatest Clashers can become Drake Gladiators or Slashers."
 msgstr ""
+"Títo jašteri majú zakrpatené krídla a nedokážu využiť svoj 
vnútorný oheň ako "
+"zbraň. Neradno ich však podceňovať. Sú zručnými remeselníkmi, vedia 
si "
+"vyrobiť zbrane so smaragdovými čepeľami a ťažké brnenia. 
Najobľúbenejšie "
+"zbrane úderníkov sú meče a kopije, ktoré zručne používajú. Z 
najúspešnejších "
+"úderníkov sa stávajú gladiátori alebo sekači."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:4
 msgid "Drake Fighter"
 msgstr "Jašter vojak"
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Fighters wield curved scimitars with deadly skill, and possess the "
 "fire breathing skills of their ancestors. The most skilled Fighters go on to "
 "join the ranks of the elite Drake Warriors."
 msgstr ""
-"Jašteri opekači rozosievajú smrť nielen svojimi pazúrmi, ale majú aj "
-"schopnosť chrliť oheň, zdedenú po dávnych predkoch. Nepriatelia sa im 
radšej "
-"vyhýbajú."
+"Jašteri vojaci nosia zakrivené scimitary, s ktorými zručne 
zaobchádzajú. Od "
+"predkov zdedili schopnosť vydychovať oheň. Najzručnejší jašterí 
vojaci "
+"vstupujú do elitných radov jašterov bojovníkov."
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:21
 msgid "scimitar"
-msgstr ""
+msgstr "scimitar"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:4
 msgid "Fire Drake"
@@ -3994,10 +4140,14 @@
 "most ferocious Fire Drakes become the flying configurations known as Drake "
 "Infernos."
 msgstr ""
+"Veľkí ohniví jašteri sa obliekajú do strieborných plátových brnení, 
ktoré "
+"ich chránia pred ťažkými zraneniami. Hoci je ich bojová technika 
primitívna, "
+"ovládajú svoj vnútorný oheň a treba sa ich báť. Z najzúrivejších 
ohnivých "
+"jašterov vznikajú lietajúce formácie zvané pekelní jašteri."
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:4
 msgid "Drake Flameheart"
-msgstr ""
+msgstr "Plamenný jašter"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
 msgid ""
@@ -4009,9 +4159,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Flare"
-msgstr "Jašter otrok"
+msgstr "Žiarivý jašter"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:20
 msgid ""
@@ -4020,6 +4169,9 @@
 "broader aspirations. They are skilled with swords, and they aspire to be the "
 "greatest of their kind."
 msgstr ""
+"Žiariví jašteri sa stávajú vodcami svojho druhu. Svoj vnútorný oheň "
+"neovládajú natoľko, ako ich rovesníci, majú však väčšie ambície. 
Sú "
+"ozbrojení mečmi a chcú sa presláviť."
 
 #: data/units/Drake_Gladiator.cfg:4
 msgid "Drake Gladiator"
@@ -4035,9 +4187,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Drake Glider"
-msgstr "Jašter sekač"
+msgstr "Plachtiaci jašter"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:19
 msgid ""
@@ -4048,16 +4199,19 @@
 "submission. The best gliders can look forward to being accepted into the "
 "ranks of the high flying Sky Drakes."
 msgstr ""
+"Plachtiaci jašteri nosia čo najmenej brnenia, aby mohli po opustení svojch 
"
+"jaskýň rýchlo uniknúť nepriateľom. Títo jašteri sú šikovní 
bojovníci, a "
+"podobne ako mnohí z ich druhu, majú vnútorný oheň. Plachtiaci jašteri 
dokážu "
+"uštvať nepriateľa svojou rýchlosťou. Najlepší plachtiaci jašteri sa 
môžu "
+"tešiť na prijatie do radov lietajúcich jašterov."
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:22 data/units/Drake_Sky.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid "slam"
-msgstr "Ostrov"
+msgstr "úder"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Inferno Drake"
-msgstr "Ohnivý jašter"
+msgstr "Pekelný jašter"
 
 #: data/units/Drake_Inferno.cfg:18
 msgid ""
@@ -4069,9 +4223,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Sky.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Sky Drake"
-msgstr "Ohnivý jašter"
+msgstr "Lietajúci jašter"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:4
 msgid "Drake Slasher"
@@ -4102,9 +4255,8 @@
 "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire breathing "
 "skills of their ancestors."
 msgstr ""
-"Jašteri opekači rozosievajú smrť nielen svojimi pazúrmi, ale majú aj "
-"schopnosť chrliť oheň, zdedenú po dávnych predkoch. Nepriatelia sa im 
radšej "
-"vyhýbajú."
+"Jašteri vojaci nosia meče, s ktorými zručne zaobchádzajú. Od svojich 
predkov "
+"zdedili schopnosť vydychovať oheň."
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -4209,7 +4361,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 msgid "Dwarvish Guardsman"
-msgstr ""
+msgstr "Trpaslík strážca"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:21
 msgid ""
@@ -4217,6 +4369,9 @@
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up "
 "alot of damage, and hurling their heavy spears into the enemy."
 msgstr ""
+"Najodolnejší trpaslíci sa často prihlásia do trpaslíčej armády ako "
+"strážcovia. Hoci sú pomalí a neútočia dobre, strážia krídla armády, 
odrážajú "
+"útoky a hádžu na nepriateľa kopije."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
@@ -4260,19 +4415,21 @@
 msgstr "Blesk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr "Trpaslík obrnenec"
+msgstr "Trpaslík ochranca"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yield "
 "under even the strongest of enemy attacks."
 msgstr ""
+"Ochranca s veľkým štítom a ešte väčšou odvahou neustúpi ani 
najsilnejším "
+"nepriateľským útokom."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr ""
+msgstr "Trpaslík obranca"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:23
 msgid ""
@@ -4280,6 +4437,9 @@
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
+"Obranovia si počas rokov boja vytvorili vylepšené štíty a brnenia zo "
+"surovín, ktoré našli v nepriateľských ruinách. Hoci sú pomalí, sú 
obávaní "
+"pre svoju odolnosť a silu."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
@@ -4317,16 +4477,15 @@
 msgstr "Trpaslík hromový strážca"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons forged "
 "by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish technology. Although "
 "they are no faster than the more common Thunderers, their attack is much "
 "more deadly."
 msgstr ""
-"Obávaní trpaslicí hormoví strážcovia nosia tajné a obávané zbrane 
ukuté "
+"Obávaní trpasličí hromoví strážcovia nosia tajné a obávané zbrane 
ukuté "
 "trpasličími majstrami tajných technológií. Hoci nie sú rýchlejší ako 
"
-"obyčajní hromobijci, ich útok je ničivejší."
+"obyčajní hromobijci, ich útok je omnoho ničivejší."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:46
 msgid "dragonstick"
@@ -4391,6 +4550,9 @@
 "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
 "make up a large portion of the Elvish military."
 msgstr ""
+"Elfovia strelci sú od detstva trénovaní v lukostreľbe, a tak sú zruční 
v "
+"súboji na diaľku. Títo elfovia dokážu vystreliť mnoho šípov rýchlo a 
presne. "
+"Tvoria veľkú časť elfej armády."
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:82
 #, fuzzy
@@ -4408,6 +4570,10 @@
 "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
 "seen in the woods until just after they have attacked."
 msgstr ""
+"Elfi pomstitelia sú extrémne šikovní a extrémne rýchli, zruční vo 
všetkých "
+"formách súboja. Pomstitelia sú považovaní za najväčších znalcov 
lesov vo "
+"Wesnothe. V lese dokážu prepadnúť nepriateľov, ktorí ich medzi stromami 
"
+"neuvidia až do chvíle útoku."
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
 #, fuzzy
@@ -4468,7 +4634,7 @@
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "female^Elvish Enchantress"
-msgstr "Elf Å¡aman"
+msgstr "Elf zaklínačka"
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4476,6 +4642,9 @@
 "enemies both with blasts of icy wind drawn from the ethereal plane, and "
 "magically animate roots with which they bind their enemies in place."
 msgstr ""
+"Elfky zaklínačky sú majstrami útočnej mágie. Na svojich nepriateľov 
útočia "
+"poryvmi ľadového vetra z astrálnych rovín a magicky rozhýbanými 
koreňmi, "
+"ktoré ich na mieste znehybnia."
 
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:65 data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:65
@@ -4565,6 +4734,10 @@
 "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
 "and lesser speed."
 msgstr ""
+"Elf ostrostrelec je expertom na používanie luku. Jeho zručnosť mu 
zaručuje "
+"šancu na zásah aspoň 60%, aj keď je nepriateľ ukrytý v náročnom 
teréne. Táto "
+"veľká zručnosť s lukom vyvažuje jeho nedostatky v boji nablízko i 
nižšiu "
+"rýchlosť."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:37 data/units/Elvish_Marksman.cfg:114
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:38
@@ -4623,6 +4796,10 @@
 "Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, unless they have "
 "just made an attack, or there are enemies adjacent to them."
 msgstr ""
+"Elf hraničiar je rýchly a mocný. Hraničiar je všestranný bojovník, 
skúsený v "
+"boji zblízka i na diaľku. Hraničiar je najskúsenejší z obyvateľov 
lesa. "
+"Nepriatelia ho v lese nevidia, dokiaľ naňho náhodou nenarazia, alebo ich "
+"nenapadne."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
 #, fuzzy
@@ -4678,6 +4855,9 @@
 "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
 "entrenched enemies."
 msgstr ""
+"Elf ostreľovač je elitou lukostrelcov Wesnothu. Je neuveriteľne presný, 
pri "
+"útoku trafí s pravdepodobnosťou 60%, aj keď strieľa veľmi rýchlo. "
+"Ostreľovači sú vynikajúci na dorážanie ukrytých nepriateľov."
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
 #, fuzzy
@@ -4706,7 +4886,7 @@
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sorceress"
-msgstr "Elf strelec"
+msgstr "Elf čarodejnica"
 
 #: data/units/Elvish_Sorceress.cfg:21
 msgid ""
@@ -4715,11 +4895,15 @@
 "entangling attack is notably more effective than before, and they can call "
 "upon bursts of chilling ethereal wind to smite those who oppose them."
 msgstr ""
+"Elfky čarodejnice prešli zo štúdia uzdravujúcej mágie k jej 
agresívnejším "
+"formám a získali zručnosť v útoku na diaľku. Ich zamotávajúci útok 
je "
+"výrazne účinnejší a dokážu privolať závany mrazivého astrálneho 
vetra, ktorý "
+"zmetie tých, čo im odporujú."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "female^Elvish Sylph"
-msgstr "Elf víla"
+msgstr "Elf sylf"
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:20
 msgid ""
@@ -4727,6 +4911,9 @@
 "developed their faerie side, they transform into creatures of both worlds, "
 "wielding powerful magic against their enemies."
 msgstr ""
+"Elfky sylfy sú najkrajšie bytosti vo svete smrteľníkov. Naplno rozvinuli "
+"svoju astrálnu stránku a stali sa bytosťami oboch svetov. Proti 
nepriateľom "
+"používajú mocnú mágiu."
 
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:51
 msgid "gossamer"
@@ -4764,7 +4951,7 @@
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Ohnivý drak"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:17
 msgid ""
@@ -4774,6 +4961,10 @@
 "its tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom "
 "they help lead to victory."
 msgstr ""
+"Ohnivý drak je dlhovekým a desivým členom dračej rodiny. Vydychuje oheň 
a "
+"dokáže svoj ohnivý dych dobre uplatniť v súboji. Navyše vie zúrivo 
hrýzť a "
+"drviť súperov chvostom. Ohniví draci sú zákerní a krutí. Často majú "
+"služobníkov, ktorých vedú k víťazstvu."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
@@ -4887,7 +5078,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Veľký blatovec"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
@@ -4895,6 +5086,9 @@
 "constructs of soil and water. They attack by spraying boiling water on their "
 "foes, or with fists of mud."
 msgstr ""
+"Veľký blatovec je väčšou odrodou blatovca, magického výtvoru z hliny a 
vody. "
+"Na svojich nepriateľov útočí spŕškami horúcej vody alebo údermi 
blatových "
+"pästí."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:20 data/units/Mudcrawler.cfg:20
 msgid "boiling water"
@@ -4932,6 +5126,9 @@
 "of sophisticated weaponry by attempting to overwhelm there foes by sheer "
 "numbers. These are the larger and more able kinsmen of the Goblin Spearman."
 msgstr ""
+"Goblini vyrovnávajú svoju všeobecnú hlúposť, krehkosť a nedostatok "
+"zložitejších zbraní pokusmi premôcť nepriateľov svojím počtom. Toto 
sú tí "
+"väčší a šikovnejší spomedzi kopijníkov."
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
@@ -4978,6 +5175,10 @@
 "are well-equipped for a war of attrition. The best Goblin Spearman can look "
 "forward to becoming Goblin Impalers."
 msgstr ""
+"Goblini vyrovnávajú svoju všeobecnú hlúposť, krehkosť a nedostatok "
+"zložitejších zbraní pokusmi premôcť nepriateľov svojím počtom. Hoci 
nemajú "
+"poriadne brnenie ani zbrane, títo vyziabnutí kopijníci sú pripravení na "
+"útok. Najlepší z kopijníkov sa môžu stať napichovačmi."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
@@ -5114,7 +5315,7 @@
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Horse Lord"
-msgstr "Trpaslík šľachtic"
+msgstr "Šľachtic"
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:17
 msgid ""
@@ -5354,7 +5555,7 @@
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "female^Mermaid Enchantress"
-msgstr "Elf Å¡aman"
+msgstr "Elf zaklínačka"
 
 #: data/units/Mermaid_Enchantress.cfg:20 data/units/Mermaid_Siren.cfg:20
 #: data/units/Merman.cfg:16 data/units/Merman_Entangler.cfg:15
@@ -5501,7 +5702,7 @@
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Mounted Commander"
-msgstr "Veliteľ"
+msgstr "Šľachtic veliteľ"
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:17
 msgid ""
@@ -5513,13 +5714,15 @@
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Blatovec"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "spraying boiling water on their foes."
 msgstr ""
+"Blatovce sú magické výtvory z hliny a vody. Na svojich nepriateľov 
útočia "
+"spŕškami horúcej vody."
 
 #: data/units/Naga.cfg:3
 msgid "female^Naga"
@@ -5575,11 +5778,11 @@
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Šľachtic veliteľ"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Šľachtic bojovník"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:20
 msgid ""
@@ -5587,20 +5790,24 @@
 "attacks from enemies. However they have the potential to become great "
 "Commanders one day."
 msgstr ""
+"Mladý a odhodlaný bojovník bojuje mečom, ale je zraniteľný 
nepriateľským "
+"streleckým útokom. Má potenciál stať sa jedného dňa veľkým 
veliteľom."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Šľachtic"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:3
 msgid "Noble Youth"
-msgstr ""
+msgstr "Mladý šľachtic"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20
 msgid ""
 "Today he is a young man, by his devotion to the crown he is seeking to "
 "become a Lord -- to join the elite of humanity."
 msgstr ""
+"Mladý muž oddaný korune a pripravený vstúpiť medzi šľachtu -- elitu 
ľudského "
+"sveta."
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:23 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
@@ -5733,7 +5940,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:46
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr "Ork mladý šaman"
+msgstr "Mladý ork šaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:58
 msgid ""
@@ -5754,7 +5961,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:89
 msgid "Old Orcish Shaman"
-msgstr "Ork starý šaman"
+msgstr "Starý ork šaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:101
 msgid ""
@@ -5842,8 +6049,9 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid "female^Outlaw Princess"
-msgstr ""
+msgstr "Zbojnícka princezná"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:19
 msgid ""
@@ -5854,8 +6062,9 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
+#, fuzzy
 msgid "female^Outlaw Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Zbojnícka kráľovná"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:17
 msgid "skirmisher,leadership"
@@ -6871,7 +7080,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:160
 msgid "No objectives available"
-msgstr "Nie je stanovený žiaden cieľ"
+msgstr "Cieľ nie je stanovený"
 
 #: src/dialogs.cpp:177
 msgid "Save Game"
@@ -7053,7 +7262,7 @@
 
 #: src/game.cpp:837
 msgid "File I/O Error while reading the game"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba pri čítaní súboru hry"
 
 #: src/game.cpp:946
 msgid " ,Get More Campaigns..."
@@ -7061,7 +7270,7 @@
 
 #: src/game.cpp:947
 msgid "Download more campaigns from a server on Internet."
-msgstr ""
+msgstr "Stiahni si ďalšie výpravy z internetového servera."
 
 #: src/game.cpp:957
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
@@ -7077,7 +7286,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1007
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
-msgstr ""
+msgstr "Teraz sa pripojíš na server výprav, aby si si stiahol výpravy."
 
 #: src/game.cpp:1008
 msgid "Server: "
@@ -7097,15 +7306,16 @@
 
 #: src/game.cpp:1028
 msgid "Awaiting response from server"
-msgstr ""
+msgstr "Čakám na odpoveď servera"
 
 #: src/game.cpp:1041
 msgid "Error communicating with the server."
 msgstr "Chyba pri komunikácii so serverom."
 
 #: src/game.cpp:1046
+#, fuzzy
 msgid ",Name,Version,Author,Downloads,Size"
-msgstr ""
+msgstr ",Názov,Verzia,Autor,Stiahnutá"
 
 #: src/game.cpp:1065
 #, fuzzy
@@ -7142,7 +7352,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1114
 msgid "Downloading campaign..."
-msgstr ""
+msgstr "Sťahujem výpravu..."
 
 #: src/game.cpp:1132
 msgid "Campaign Installed"
@@ -8193,6 +8403,75 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Nepodarilo sa vymazať súbor."
 
+#~ msgid "minimum damage"
+#~ msgstr "minimálne zranenie"
+
+#~ msgid "Game"
+#~ msgstr "Hra"
+
+#~ msgid "Scenario"
+#~ msgstr "Mapa"
+
+#~ msgid "Configure Sides:"
+#~ msgstr "Nastav strany:"
+
+#~ msgid "Choose Team Settings:"
+#~ msgstr "Vyber si tím:"
+
+#~ msgid "Could not connect to the remote host"
+#~ msgstr "Neviem sa pripojiť na server hry"
+
+#~ msgid "Waiting for players to connect"
+#~ msgstr "Čakám, kým sa hráči pripoja"
+
+#~ msgid "Filled"
+#~ msgstr "Obsadené"
+
+#~ msgid "Available"
+#~ msgstr "Voľné"
+
+#~ msgid "&misc/observer.png,Observer"
+#~ msgstr "&misc/observer.png,Divák"
+
+#~ msgid "Describe Unit"
+#~ msgstr "Opíš jednotku"
+
+#~ msgid "Full Screen or Windowed?"
+#~ msgstr "Celá obrazovka alebo okno?"
+
+#~ msgid "Display:"
+#~ msgstr "Displej:"
+
+#~ msgid "Windowed"
+#~ msgstr "Okno"
+
+#~ msgid "Speed:"
+#~ msgstr "Rýchlosť:"
+
+#~ msgid "Normal"
+#~ msgstr "Normálna"
+
+#~ msgid "Sound Settings..."
+#~ msgstr "Nastavenie zvuku..."
+
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Možnosti"
+
+#~ msgid "Choose Scenario"
+#~ msgstr "Vyber si scenár"
+
+#~ msgid "Unit resistance table"
+#~ msgstr "Tabuľka odolnosti jednotky"
+
+#~ msgid "See Also..."
+#~ msgstr "Pozri..."
+
+#~ msgid "first strike"
+#~ msgstr "prvý útok"
+
+#~ msgid "Tundra"
+#~ msgstr "Tundra"
+
 #~ msgid "Next tip"
 #~ msgstr "Ďalší tip"
 
@@ -8209,6 +8488,12 @@
 #~ "Dragúni jazdia na rýchlych koňoch ozbrojení mečmi a magickými 
artefaktmi. "
 #~ "Je to veľmi všestranná jednotka."
 
+#~ msgid "Naga"
+#~ msgstr "Naga"
+
+#~ msgid "Host Multiplayer Game"
+#~ msgstr "Založ novú hru"
+
 #~ msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
 #~ msgstr "Neviem naštartovať grafiku. Končím.\n"
 
@@ -8270,7 +8555,7 @@
 #~ msgstr "Nastavenia"
 
 #~ msgid "Scenario Objectives"
-#~ msgstr "Cieľ mapy"
+#~ msgstr "Cieľ scény"
 
 #~ msgid "Quit Game"
 #~ msgstr "Ukonči hru"
@@ -8350,80 +8635,5 @@
 #~ msgid "Do you really want to quit?"
 #~ msgstr "Chceš naozaj skončiť?"
 
-#~ msgid "minimum damage"
-#~ msgstr "minimálne zranenie"
-
-#~ msgid "Game"
-#~ msgstr "Hra"
-
-#~ msgid "Scenario"
-#~ msgstr "Mapa"
-
-#~ msgid "Configure Sides:"
-#~ msgstr "Nastav strany:"
-
-#~ msgid "Choose Team Settings:"
-#~ msgstr "Vyber si tím:"
-
-#~ msgid "Could not connect to the remote host"
-#~ msgstr "Neviem sa pripojiť na server hry"
-
-#~ msgid "Waiting for players to connect"
-#~ msgstr "Čakám, kým sa hráči pripoja"
-
-#~ msgid "Filled"
-#~ msgstr "Obsadené"
-
-#~ msgid "Available"
-#~ msgstr "Voľné"
-
-#~ msgid "&misc/observer.png,Observer"
-#~ msgstr "&misc/observer.png,Divák"
-
-#~ msgid "Describe Unit"
-#~ msgstr "Opíš jednotku"
-
-#~ msgid "Full Screen or Windowed?"
-#~ msgstr "Celá obrazovka alebo okno?"
-
-#~ msgid "Display:"
-#~ msgstr "Displej:"
-
-#~ msgid "Windowed"
-#~ msgstr "Okno"
-
-#~ msgid "Speed:"
-#~ msgstr "Rýchlosť:"
-
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "Normálna"
-
-#~ msgid "Sound Settings..."
-#~ msgstr "Nastavenie zvuku..."
-
-#~ msgid "Options"
-#~ msgstr "Možnosti"
-
-#~ msgid "Choose Scenario"
-#~ msgstr "Vyber si scenár"
-
-#~ msgid "Unit resistance table"
-#~ msgstr "Tabuľka odolnosti jednotky"
-
-#~ msgid "See Also..."
-#~ msgstr "Pozri..."
-
-#~ msgid "first strike"
-#~ msgstr "prvý útok"
-
-#~ msgid "Tundra"
-#~ msgstr "Tundra"
-
-#~ msgid "Naga"
-#~ msgstr "Naga"
-
-#~ msgid "Host Multiplayer Game"
-#~ msgstr "Založ novú hru"
-
 #~ msgid "TitleScreen button^About"
 #~ msgstr "O hre"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]