wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-lib/sv.po wesn...


From: Susanna Bjrverud
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-lib/sv.po wesn...
Date: Sun, 07 Nov 2004 06:42:36 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Susanna Björverud <address@hidden>   04/11/07 11:36:33

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-lib : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.26&tr2=1.27&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.8 wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.9
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.8  Sun Nov 7 11:02:36 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po    Sun Nov 7 11:36:33 2004
@@ -8,14 +8,13 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-07 11:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-29 10:32+0200\n"
-"Last-Translator: tephlon\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-07 12:30+0100\n"
+"Last-Translator: sanna\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: src/hotkeys.cpp:42
 msgid "Next unit"
@@ -146,9 +145,8 @@
 msgstr "Bästa möjliga fiendedrag"
 
 #: src/hotkeys.cpp:75
-#, fuzzy
 msgid "Set Terrain"
-msgstr "Rita terräng"
+msgstr "Ange terräng"
 
 #: src/hotkeys.cpp:76
 msgid "Quit Editor"
@@ -248,7 +246,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:101
 msgid "Enter user command"
-msgstr ""
+msgstr "Ange användarkommando"
 
 #: src/hotkeys.cpp:351 src/hotkeys.cpp:534
 msgid "Do you really want to quit?"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.10 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.11
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.10 Sun Nov 7 11:02:37 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Sun Nov 7 11:36:33 2004
@@ -1,16 +1,15 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-07 11:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-31 13:26+0100\n"
-"Last-Translator: tephlon\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-07 12:25+0100\n"
+"Last-Translator: sanna\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
@@ -2448,7 +2447,6 @@
 "kräla i stoftet framför mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We'll see about that. The Fool Prince of Southbay was wrong to start this "
 "war, but you're the real monster! You sacrificed your own people to preserve "
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.26 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.27
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.26    Sun Nov 7 11:02:36 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Nov 7 11:36:32 2004
@@ -1,16 +1,15 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
+"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-11-07 11:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-31 13:23+0100\n"
-"Last-Translator: tephlon\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-07 12:20+0100\n"
+"Last-Translator: sanna\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 
 #: data/game.cfg:492 data/translations/english.cfg:61
 msgid "loyal"
@@ -1022,6 +1021,9 @@
 "East: Mixed snow plains, South-West: Mixed desert plains, South-East: "
 "Mountain dominated area."
 msgstr ""
+"En karta för 4 spelare, som är lämplig för både individuellt spel och 
lagspel. "
+"Segern hänger på att dominera ön i mitten. Nordväst: skogsparti, 
nordöst: "
+"snötäckta vidder, sydväst: blandad öken och slätt, sydöst: bergsparti. "
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Blitz.cfg:7
 msgid "Blitz"
@@ -1029,16 +1031,13 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Blitz.cfg:9
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid "A duel map for super fast play. Recommended setting of 2g per village."
-msgstr ""
-"Många närliggande och strategiskt placerade borgar. En liten karta för "
-"snabbt spel. Det rekommenderas att byarna ställs in på att ge 2 guld per "
-"drag."
+msgstr "En duellkarta för mycket snabbt spel. Det rekommenderas att byarna 
ställs in på "
+"att ge 2 guld per drag."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/BrokenBridge.cfg:2
 msgid "The Broken Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Den trasiga bron"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/BrokenBridge.cfg:4
 msgid ""
@@ -1055,7 +1054,6 @@
 msgstr "Borghopparön"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/CastleHoppingIsle.cfg:11
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Many closely placed and strategically located castles. Small map for fast "
 "play. Recommended setting of 2 gold per village."
@@ -1065,9 +1063,8 @@
 "drag."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Charge.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "Charge"
-msgstr "storma"
+msgstr "Stormning"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
@@ -4152,7 +4149,10 @@
 "and skilled in the use of their swords, these soldiers can drive forward and "
 "hold the ground they take. Their mobility and resilience make them of great "
 "value on the battlefield."
-msgstr ""
+msgstr "De mest talangfulla kavalleristerna i Wesnoths arméer ges träning i "
+"armborstskytte, och utrustas med mycket kraftfulla hästar. De är väl 
rustade "
+"och skickliga även med sina svärd. Dessa soldater kan erövra och hålla 
mark. "
+"Deras rörlighet och stryktålighet gör dem mycket värdefulla på 
slagfältet."
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:4
 msgid "Drake Burner"
@@ -4369,9 +4369,8 @@
 "sina anfäders eldsprutande förmågor."
 
 #: data/units/Draug.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Draug"
-msgstr "Dragon"
+msgstr "Draug"
 
 #: data/units/Draug.cfg:16
 msgid ""
@@ -4381,7 +4380,12 @@
 "battles of their memory, and fighting desperately for release, for a peace "
 "bought only by strength of arms. The memory of their enemy, and the purpose "
 "of their struggle have long faded into oblivion."
-msgstr ""
+msgstr "Draugarna är högresta kvarlevor av en gång legendariska krigare som 
"
+"ingjuter skräck i alla som ställs mot dem i strid. De drivs inte av 
illvilja, men är "
+"för evigt bundna i vandödens dröm, och vandrar genom de största 
bataljerna "
+"som de kan minnas. De kämpar desperat för förlösning, för den frid som 
endast "
+"armstyrka kan ge dem. Minnet av deras fiender och syftet med deras kamp har "
+"sedan länge bleknat till glömska."
 
 #: data/units/Draug.cfg:24 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:22
 #: data/units/Revenant.cfg:23 data/units/Skeleton.cfg:24
@@ -5175,7 +5179,7 @@
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
-msgstr "Gengångare"
+msgstr "Ghoul"
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:16
 msgid ""
@@ -5184,7 +5188,7 @@
 "existence as Ghouls."
 msgstr ""
 "Svältande och utmärglade människor som har tvingats äta sina kamrater, 
dessa "
-"vaknar ibland upp efter sin död plågade av sina minnen."
+"vaknar ibland upp efter sin död som ghouler plågade av sina minnen."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
@@ -6350,7 +6354,7 @@
 
 #: data/units/Revenant.cfg:3
 msgid "Revenant"
-msgstr "Draug"
+msgstr "Gengångare"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:15
 msgid ""
@@ -6358,7 +6362,7 @@
 "warriors' will and soul are all but lost, their fighting skills certainly "
 "remain with the Revenant."
 msgstr ""
-"Draugarna är mäktiga krigare som återuppväckts från de döda. Deras 
själ och "
+"Gengångarna är mäktiga krigare som återuppväckts från de döda. Deras 
själ och "
 "vilja är för alltid förlorade, men stridsförmågan och krigsvanan har "
 "verkligen inte gått förlorade."
 
@@ -7521,14 +7525,12 @@
 msgstr "Kunde ej kommunicera med servern."
 
 #: src/game.cpp:1046
-#, fuzzy
 msgid ",Name,Version,Author,Downloads,Size"
-msgstr ",Namn,Version,Författare,Hämtningar"
+msgstr ",Namn,Version,Författare,Hämtningar, Storlek"
 
 #: src/game.cpp:1065
-#, fuzzy
 msgid "B"
-msgstr "KB"
+msgstr "B"
 
 #: src/game.cpp:1068 src/show_dialog.cpp:946
 msgid "KB"
@@ -7536,7 +7538,7 @@
 
 #: src/game.cpp:1071
 msgid "MB"
-msgstr ""
+msgstr "MB"
 
 #: src/game.cpp:1083
 msgid "Publish campaign: "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]