wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-lib/sv.po wesn...


From: Cedric Duval
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth/sv.po wesnoth-lib/sv.po wesn...
Date: Sun, 31 Oct 2004 13:10:38 -0500

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Cedric Duval <address@hidden>  04/10/31 18:04:48

Modified files:
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-lib : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    Updated swedish translation.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.24&tr2=1.25&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.6 wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.7
--- wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po:1.6  Sun Oct 31 00:36:51 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-lib/sv.po    Sun Oct 31 18:04:48 2004
@@ -3,7 +3,6 @@
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.8 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.9
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.8  Sun Oct 31 00:02:14 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Sun Oct 31 18:04:48 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-31 01:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-26 12:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-31 13:26+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -863,7 +863,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra wesfolk-ledaren\n"
+"@Besegra wesfolkledaren\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Kung Eldaric IV dör\n"
@@ -882,8 +882,8 @@
 "It looks like an Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
-"Det verkar som att wesfolk-packet har intagit Nordborgen! Bered dig på "
-"strid, Haldric!"
+"Det verkar som att wesfolkpacket har intagit Nordborgen! Bered dig på strid, 
"
+"Haldric!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:98
 msgid "Father, I am of age, may I lead our forces in battle?"
@@ -5158,9 +5158,8 @@
 msgstr "Du får {AMOUNT} guldstycken."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:12
-#, fuzzy
 msgid "I still think I should be called 'Dragonbane'."
-msgstr "Jag tycker fortfarande att jag ska få kallas 'Drakarnas Baneman'."
+msgstr "Jag tycker fortfarande att jag skulle kallas 'Drakarnas Baneman'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:17
 msgid "Not in my lifetime."
@@ -5252,7 +5251,6 @@
 "invaderat Midländerna, ligger de säkert kala och tomma."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nohome.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The river road follows to Isle's greatest river to the South-East. This road "
 "leads to the Isle's second largest city, Clearwater Port. It would likely "
@@ -5261,10 +5259,10 @@
 "of a great battle. Now the swamp is home to an Wesfolk imitating cult."
 msgstr ""
 "Flodvägen följer öns största flod mot sydost. Vägen leder till öns 
näst "
-"största stad, Klarvattnet. Om det inte hade varit för krigen med estfolket, 
"
+"största stad, Klarvattnet. Om det inte hade varit för krigen med wesfolket, 
"
 "hade denna stad kunnat vara öns största. Häxmästarfurstarna besudlade 
mycket "
 "av landet omkring floden under det stora slaget. Träsket är nu hemmet för 
en "
-"estfolkshärmande kult."
+"wesfolkshärmande kult."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-noisle.cfg:5
 msgid ""
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.24 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.25
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.24    Sun Oct 31 00:36:50 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Sun Oct 31 18:04:47 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-31 02:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-29 10:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-31 13:23+0100\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1062,6 +1062,9 @@
 "unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
 "good one."
 msgstr ""
+"En slumpkarta med sand som huvudsaklig terräng. Observera att slumpkartor "
+"ofta är obalanserade, men i mån av tid kan du skapa om dem tills du får en 
"
+"bra karta."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Marsh.cfg:17
@@ -1074,6 +1077,9 @@
 "unbalanced, but if you have time, you can regenerate them until you get a "
 "good one."
 msgstr ""
+"En slumpkarta med träsk som huvudsaklig terräng. Observera att slumpkartor "
+"ofta är obalanserade, men i mån av tid kan du skapa om dem tills du får en 
"
+"bra karta."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario_Winter.cfg:17
@@ -1086,6 +1092,9 @@
 "terrains. Note: random maps are often unbalanced, but if you have time, you "
 "can regenerate them until you get a good one."
 msgstr ""
+"En slumpkarta som utspelar sig i brytningen mellan vår och vinter, och som "
+"huvudsakligen har snötäckt terräng. Observera att slumpkartor ofta är "
+"obalanserade, men i mån av tid kan du skapa om dem tills du får en bra 
karta."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:3
 msgid "Wesbowl"
@@ -4335,7 +4344,6 @@
 msgstr "Drakkrigare"
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Warriors wield swords with great skill, and possess the fire breathing "
 "skills of their ancestors."
@@ -5720,7 +5728,6 @@
 msgstr "Hoplit"
 
 #: data/units/Merman_Hoplite.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With their towering shields, the Merman Hoplites form the elite guard of the "
 "watery realm. Their powerful armor and rigid discipline allow them to hold "
@@ -7678,39 +7685,34 @@
 msgstr "eller"
 
 #: src/help.cpp:876
-#, fuzzy
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes."
 msgstr ""
 "Den här terrängen betraktas som $terrains ur förflyttnings- och "
 "försvarssynpunkt"
 
 #: src/help.cpp:878
-#, fuzzy
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically."
 msgstr "Den för truppen mest fördelaktiga terrängen används automatiskt"
 
 #: src/help.cpp:882
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
 "location with this terrain."
 msgstr ""
-"Den här terrängen är som ett kärntorn. Du kan alltså rekrytera trupper 
när "
-"din ledare befinner på den här sortens terräng"
+"Den här terrängen fungerar som ett kärntorn. Du kan alltså rekrytera 
trupper "
+"när din ledare befinner på den här sortens terräng"
 
 #: src/help.cpp:884
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
 "with this terrain."
 msgstr ""
-"Den här terrängen är som en borg. Rekryterade trupper kan alltså placeras 
på "
-"den här sortens terräng"
+"Den här terrängen fungerar som en borg. Rekryterade trupper kan alltså "
+"placeras på den här sortens terräng"
 
 #: src/help.cpp:886
-#, fuzzy
 msgid "This terrain gives healing."
-msgstr "Den här terrängen läker trupper"
+msgstr "Den här terrängen läker trupper."
 
 #: src/help.cpp:1893
 msgid "< Back"
@@ -8584,207 +8586,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "Next unit"
-#~ msgstr "Nästa trupp"
-
-#~ msgid "End Unit Turn"
-#~ msgstr "Avsluta truppens drag"
-
-#~ msgid "Undo"
-#~ msgstr "Ångra"
-
-#~ msgid "Redo"
-#~ msgstr "Gör om"
-
-#~ msgid "Zoom In"
-#~ msgstr "Zooma in"
-
-#~ msgid "Zoom Out"
-#~ msgstr "Zooma ut"
-
-#~ msgid "Default Zoom"
-#~ msgstr "Standardinzoomning"
-
-#~ msgid "Fullscreen"
-#~ msgstr "Fullskärm"
-
-#~ msgid "Accelerated"
-#~ msgstr "Accelererad"
-
-#~ msgid "Unit Description"
-#~ msgstr "Truppbeskrivning"
-
-#~ msgid "Repeat Recruit"
-#~ msgstr "Upprepa rekrytering"
-
-#~ msgid "Toggle Grid"
-#~ msgstr "Rutnät av/på"
-
-#~ msgid "Status Table"
-#~ msgstr "Statustabell"
-
-#~ msgid "Mute"
-#~ msgstr "Tyst"
-
-#~ msgid "Speak"
-#~ msgstr "Tala"
-
-#~ msgid "Create Unit (Debug!)"
-#~ msgstr "Skapa trupp (debuggning!)"
-
-#~ msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-#~ msgstr "Byt truppens lojalitet (debuggning!)"
-
-#~ msgid "Preferences"
-#~ msgstr "Inställningar"
-
-#~ msgid "Scenario Objectives"
-#~ msgstr "Scenariomål"
-
-#~ msgid "Quit Game"
-#~ msgstr "Avsluta spelet"
-
-#~ msgid "Set Label"
-#~ msgstr "Namnge"
-
-#~ msgid "Show Enemy Moves"
-#~ msgstr "Visa fiendedrag"
-
-#~ msgid "Best Possible Enemy Moves"
-#~ msgstr "Bästa möjliga fiendedrag"
-
-#~ msgid "Quit Editor"
-#~ msgstr "Avsluta kartritaren"
-
-#~ msgid "New Map"
-#~ msgstr "Ny karta"
-
-#~ msgid "Load Map"
-#~ msgstr "Öppna karta"
-
-#~ msgid "Save Map"
-#~ msgstr "Spara karta"
-
-#~ msgid "Save As"
-#~ msgstr "Spara som"
-
-#~ msgid "Set Player Start Position"
-#~ msgstr "Ange spelarens startposition"
-
-#~ msgid "Flood Fill"
-#~ msgstr "Fyll allt"
-
-#~ msgid "Fill Selection"
-#~ msgstr "Fyll markerat"
-
-#~ msgid "Cut"
-#~ msgstr "Klipp ut"
-
-#~ msgid "Copy"
-#~ msgstr "Kopiera"
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Klistra in"
-
-#~ msgid "Revert from Disk"
-#~ msgstr "Återställ från disk"
-
-#~ msgid "Resize Map"
-#~ msgstr "Ändra storlek på karta"
-
-#~ msgid "Flip Map"
-#~ msgstr "Flippa kartan"
-
-#~ msgid "Select All"
-#~ msgstr "Markera alla"
-
-#~ msgid "Draw Terrain"
-#~ msgstr "Rita terräng"
-
-#~ msgid "Delay Shroud Updates"
-#~ msgstr "Fördröj slöjuppdateringarna"
-
-#~ msgid "Update Shroud Now"
-#~ msgstr "Uppdatera slöjan nu"
-
-#~ msgid "Continue Move"
-#~ msgstr "Fortsätt draget"
-
-#~ msgid "Find Label or Unit"
-#~ msgstr "Sök efter namn eller trupp"
-
-#~ msgid "Speak to Ally"
-#~ msgstr "Tala med allierad"
-
-#~ msgid "Speak to All"
-#~ msgstr "Tala med alla"
-
-#~ msgid "View Chat Log"
-#~ msgstr "Se chattloggen"
-
-#~ msgid "Do you really want to quit?"
-#~ msgstr "Vill du verkligen sluta?"
-
-#~ msgid "minimum damage"
-#~ msgstr "minsta möjliga skada"
-
-#~ msgid "Game"
-#~ msgstr "Spel"
-
-#~ msgid "Scenario"
-#~ msgstr "Scenario"
-
-#~ msgid "Configure Sides:"
-#~ msgstr "Konfigurera sidor:"
-
-#~ msgid "Choose Team Settings:"
-#~ msgstr "Välj laginställningar:"
-
-#~ msgid "Could not connect to the remote host"
-#~ msgstr "Kunde inte ansluta till servern"
-
-#~ msgid "Waiting for players to connect"
-#~ msgstr "Väntar på att spelare skall ansluta"
-
-#~ msgid "Filled"
-#~ msgstr "Upptagen"
-
-#~ msgid "Available"
-#~ msgstr "Ledig"
-
-#~ msgid "&misc/observer.png,Observer"
-#~ msgstr "&misc/observer.png,Åskådare"
-
-#~ msgid "Describe Unit"
-#~ msgstr "Beskriv truppen"
-
-#~ msgid "Full Screen or Windowed?"
-#~ msgstr "Fullskärm eller fönsterläge?"
-
-#~ msgid "Display:"
-#~ msgstr "Skärm:"
-
-#~ msgid "Windowed"
-#~ msgstr "Fönster"
-
-#~ msgid "Speed:"
-#~ msgstr "Hastighet:"
-
-#~ msgid "Normal"
-#~ msgstr "Normal"
-
-#~ msgid "Sound Settings..."
-#~ msgstr "Ljudinställningar..."
-
-#~ msgid "Options"
-#~ msgstr "Alternativ"
-
-#~ msgid "Choose Scenario"
-#~ msgstr "Välj scenario"
-
-#~ msgid "Unit resistance table"
-#~ msgstr "Motståndskraftstabell för trupper"
-
-#~ msgid "See Also..."
-#~ msgstr "Se även..."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]